PŘEMYSL HOFFMANN POKUD CHCETE BÝT LÍDREM NA TRHU, NESMÍTE SE ORIENTOVAT NA KONKURENCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEMYSL HOFFMANN POKUD CHCETE BÝT LÍDREM NA TRHU, NESMÍTE SE ORIENTOVAT NA KONKURENCI"

Transkript

1 PŘEMYSL HOFFMANN POKUD CHCETE BÝT LÍDREM NA TRHU, NESMÍTE SE ORIENTOVAT NA KONKURENCI

2 PŘEMYSL HOFFMANN PŮSOBÍ JAKO KONZULTANT A LEKTOR PO- RADENSKÉ FIRMY SHINE CONSULTING, V NÍŽ SE SPECIALIZUJE NA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, MANAŽERSKÉ SIMULACE A VYUŽITÍ MY- ŠLENKOVÝCH MAP V BUSINESSU. JE LEKTOREM EXECUTIVE MBA PROGRAMU NA BRNO BUSINESS SCHOOL. VYSTUDOVAL OBOR EKONOMIKA A ŘÍZENÍ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ A DOKTORSKÉ STU- DIUM NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉ- HO V BRNĚ. VYUČOVAL MARKETING A MANAGEMENT NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT V BRNĚ A NA KAREL DE GROTE HOGESCHOOL V ANTWERPÁCH. OD R PŮSOBIL JAKO MANAŽER, KONZUL- TANT A LEKTOR VE FIRST TUESDAY CZ, VIP PARK A V INOVAČNÍCH FIRMÁCH ETRIUM CORPORATION, MYCROFT MIND A ADVAICT. DR- ŽITEL CERTIFIKACE PRINCE2 PRACTITIONER. Když se podíváme na váš životopis, tak je zřejmé, že se v podstatě celý profesní život zabýváte konzultační a lektorskou činností. Kdy jste zjistil, že tato činnost je Vaše poslání? To vyplynulo v průběhu let, přirozeným vývojem. Nejsem si jist, zda bych to přímo nazval posláním, ale můžu říci, že mě tato práce baví. Během studia na vysoké škole jsem se zapojil do aktivit Instruktorů Brno, kde jsem získal velmi zásadní impuls z hlediska praktické zážitkové pedagogiky. To byl zřejmě ten nejklíčovější moment. Na jednu stranu člověk v roli instruktora předával inspiraci ostatním prostřednictvím intenzivních zážitků, na druhou stranu se sám učil z reakcí a zážitků účastníků i svých vlastních. V rámci postgraduálu jsem potom začal se systematickou lektorskou činností na Fakultě podnikatelské. Souběžně jsem však potřeboval kontakt s realitou, abych nebyl jen přeříkávačem te- MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 93

3 oretických pouček, ale mohl studentům nabídnout i postřehy z praxe. Myslím, že to fungovalo, bavilo to studenty i mě. A dle mého je důležité, aby člověka práce bavila. Co bylo vlastně náplní projektu Instruktoři Brno? Instruktoři Brno byla neformální parta lidí, kteří pořádali víkendové a prázdninové akce, přechody hor a řadu dalších zážitkových akcí pro vysokoškoláky. Historie tohoto uskupení sahá ještě do předrevolučních let a úspěšně funguje dodnes. Setkal jsem se tam s řadou inspirativních lidí a s některými z nich (např. s Josefem Hajkrem a Majkem Motalem) koneckonců spolupracuji dodnes. Vystudoval jste Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor ekonomika a řízení. Byl to obor, který jste chtěl studovat? Chtěl jsem studovat ekonomii a management, ale současně jsem chtěl mít praktický, či chcete-li technický, přesah. Nakonec jsem stavařinu nikdy v praxi nedělal, ale z inženýrského přístupu a způsobu uvažování těžím dodnes. Je fajn, pokud člověk alespoň rámcově rozumí tomu, jak funguje nějaká technologie či výrobní proces, i když se zabývá spíše manažerskou stránkou věci. Měl jste možnost v době studií získat praktické dovednosti ve skutečných firmách? V rámci standardního vysokoškolského studia jsem dával přednost spíše získávání rozhledu, jak funguje okolní svět, takže jsem hlavně cestoval. A troufám si tvrdit, že zážitky z cest, i ty pracovní, mi pro praxi poskytly minimálně stejnou inspiraci, jako standardní praxe. Při postgraduálu jsem už byl zapojen do více aktivit organizace networkingových akcí v rámci First Tuesday, pomoci firmám v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovačního podnikání ve First Innovation Parku, rozvoje manažerské simulace Marketplace. Co vás vedlo k tomu prodloužit si studium formou doktorského studia a zaměřit se na problematiku zavádění systémů CRM v podnicích? V posledním ročníku vysoké školy jsme měli Marketing a Projektové řízení, tyto předměty mě zaujaly. Přímo projektové řízení jsem v nabídce postgraduálů nenašel. A koncem devadesátých let začínalo být aktuální téma spokojenosti zákazníků a jejich loajality. Samotného mě v roli zákazníka štvalo, jak některým firmám jsou tato témata vzdálená a naopak inspirovalo, jak s nimi jiné firmy začínají pracovat. V průběhu doktorského studia jsem potom začal víc vnímat, že změna v podobě nasazení CRM systému 94 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

4 není ani tak o technologii samotné, jako o podmínkách, které management v organizaci vytvoří, aby systém plnil svou funkci a přinášel vytčené efekty. To má i s řízením projektů mnoho společného. V současné době jste konzultantem ve společnosti SHINE Consulting, s.r.o. Co bylo tím impulsem využít této nabídky? Souhra pozitivních okolností. S Josefem Hajkrem (majitelem a ředitelem SHINE) jsem se setkal v Instruktorech Brno, zapojil jsem se s ním do rozvoje manažerské simulace Marketplace v Česku. Časem moje občasné angažmá coby lektora simulace přerostlo ve standardní zapojení do konzultantského a lektorského týmu SHINE. Krom toho máme sdílenou zkušenost z několika inovativních projektů. Čím se zabývá SHINE Consulting? SHINE je poradenská a vzdělávací společnost specializovaná na rozvoj projektové kultury (řízení projektů) a manažerského a osobnostního rozvoje. Pomáháme firmám s nastavením strategického směru, zaváděním a zlepšováním projektové MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 95

5 kultury i s realizací konkrétních projektů. A s posilováním kompetencí a správných postojů lidí. Bez těch se projekty mohou dařit stěží. Co je tedy důležitější poradenství nebo vzdělávání? Poradenská a vzdělávací činnost se synergicky doplňují a ovlivňují. Abychom mohli navržené principy dostat do života organizace, musíme být schopni je dostat efektivně do hlav lidí. A abychom mohli trénovat principy a jejich praktickou aplikaci, potřebujeme reálné zkušenosti z projektové praxe. Poradenských společností je na trhu velmi mnoho, vzdělávacích ještě více. Máte velkou konkurenci? Může se zdát, že konkurence je skutečně velká. Ale pouze v případě, kdy dáte všechny subjekty do jednoho pytle. Je to stejné, jako když řeknete, že je na světě mnoho výrobců automobilů. Pokud se ale podíváte na oblast projektového řízení kombinovanou s problematikou postojů blíže, zjistíte, že kolem vás zase tak mnoho subjektů není. Pokud chcete být leaderem trhu, nesmí- 96 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

6 te se orientovat na konkurenci. Musíte mít odvahu a schopnost razit si vlastní cestu. Nepřebírat jenom cizí nápady, ale především přicházet s vlastními myšlenkami a postupy. Umět rychle inovovat a přenášet zkušenosti do praxe. Zcela zásadní je pak dlouhodobá stabilita týmu, kdy lidé mají sdílenou zkušenost. Znají, tak jako rodinný lékař, mnoho příběhů svých pacientů a umí správně pomoci. I ve vašem oboru vzniklo díky dotacím mnoho firem. Jak čelíte tomuto vývoji? Co nabízíte jiného? Dotační tituly pod pláštíkem podpory konkurenceschopnosti způsobily pravý opak. Dle mého je zde několik zásadních problémů. (1) Dotační politika je v rozporu s principy volné soutěže. Trh je nepatřičně deformován. Nevidím žádné opodstatnění dotovat v této oblasti soukromé firmy. (2) Příjemci dotací přicházejí o nesmírně cennou věc plnou kontrolu nad výběrem partnera pro realizaci svých rozvojových aktivit. (3) Ve společnosti bují absurdní kultura nároků a rovněž přesvědčení, že znalosti je možné získat zadarmo. (4) Firmy věnují spoustu energie byrokracii (a jejímu obcházení) místo řešení skutečných potřeb a problémů. Dnes řada firem bez dotací žádný interní rozvoj nerealizuje. Jako by za jejich vlastní rozvoj byl zodpovědný někdo jiný To považuji za scestné. Dotace devalvovaly vnímání reálné hodnoty poradenství a vzdělávání. Co je zadarmo, toho si příliš nevážíte. Ale bez vložení vlastní energie přece nemůžete čekat odpovídající výsledky. A podobné praktiky pronikají již i do vysoce specializovaných oborů, jakými jsou projektové řízení a pozitivní ovlivňování postojů. V projektovém řízení nemůžete za dotační peníze získat dodavatele kvality SHINE. Buď si kupujete levné věci, nebo věci kvalitní. Nemůžete mít obojí současně. To by byl kulatý čtverec. Musíte si vybrat. Trh se jasně rozdělil na firmy hledající jen dotačně orientované dodavatele a na ty, které hledají co nejlepší řešení svých potřeb. To, co nabízíme my v SHINE, vystihují nejlépe naše hodnoty: Jasně a smysluplně Sdílení a spolutvorba Férovost a spolehlivost. Jaká je tedy konkurenční přidaná hodnota SHINE Consulting? V naší konzultační práci prosazujeme koncepci vyvážení tří klíčových aspektů, které zajistí, že realizovaná změna bude dlouhodobě životaschopná. Soustředíme se na vyjasnění a jasnou formulaci ZÁMĚRU, působíme na budování vhodného PROSTŘEDÍ v organizaci a samo- MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 97

7 UMÍME ZPŮSOBIT ZMĚNU JAK NA ÚROVNI CELÉ ORGANIZACE, TAK I V MYŠLENÍ JEDNOTLIVCŮ. zřejmě posilujeme kompetence LIDÍ, formujeme jejich postoje a projevy chování. Umíme tak způsobit ZMĚNU jak na úrovni celé organizace, tak i v myšlení jednotlivců. Mění se v průběhu let požadavky zákazníků? Ano, a to výrazně. V dnešní době mají klienti zájem o partnera, který má zkušenosti z řady oborů a umí pomoci prosadit změny, pomoci realizovat projekty. Klesá důraz na získávání znalostí a roste důraz na měřitelné přínosy. Přibývá také zákazníků ochotných formou bonusů ocenit to, že jim naše práce prokazatelně zvyšuje zisky. Jaké stěžejní úskalí vnímáte u vašich zákazníků? Jaké požadavky dnes řeší? Naši zákazníci mají potíže ustát neustálé změny. Mají potíže s prioritizací, správným alokování zdrojů. Hodně se zabýváme zkrácením vývoje nových produktů. Je veliký tlak na rychlost inovací. A ty bez skutečně fungujícího řízení projektů, včetně motivačního systému, nejste schopni dobře dělat. Přibývá firem řešících problém nástupnictví. Generace 98 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

8 porevolučních zakladatelů odchází do důchodu a oni zjišťují, že předat firmu nástupci není jen tak. Proč by si firmy měly vybrat zrovna Vás? Jsme leader v jedinečném spojení rozvoje projektové kultury a osobnostního manažerského rozvoje umíme nastavovat jak záměry a prostředí, tak i pozitivně pracovat s postoji lidí. Máme špičkově kvalifikovaný a zkušený tým se sdílenou zkušeností již 18 let a řadou důvěryhodných referencí. Jako první a jediní v ČR jsme získali mezinárodní akreditaci pro certifikaci i recertifikaci podle standardů IPMA i PMI. S námi máte jistotu, že získáte mezinárodně osvědčené postupy, které jsme dále zdokonalili. S nejširší mezinárodně akreditovanou nabídkou na trhu dokážeme naše ověřená řešení rychle přizpůsobit specifickým požadavkům klientů. Jsme dlouholetými tvůrci interaktivních rozvojových programů naše tréninky vás budou bavit a hodně se na nich naučíte. Jaká je Vaše cesta k úspěchu? Respekt, pokora, plné nasazení, skutečný zájem o naše klienty. A to, že nás naše práce baví. Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů Text: Redakce Foto: Archív MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 99

příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy

příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy editorial > Celoživotní vzdělávání, respektive nadstavbová studia vysokoškoláků, jako je například doktorandské či

Více

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY VISION PRESS TOMIO OKAMURA LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY BC. PETR KOBZÍK, MINIPOVOVAR RICHARD MOBILNÍ APLIKACE PRO VÁŠ BYZNYS JAN SMIGMATOR, SWING GALA OBSAH 04

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody)

Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody) Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody) Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funčnímu studiu (informace, metody) První vydání, Praha 2012 Autoři textů: Jaroslav Jindra,

Více

Podle předsedy Rady profesora

Podle předsedy Rady profesora II/III obsah Inspirace. Nový zákon o vysokoškolském studiu by se do značné míry měl inspirovat zákonem rakouským. Na snímku je Vídeňská univerzita. Je to nejstarší univerzita v německy mluvících zemích

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení Sborník 4. ročník odborné konference projektového řízení Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete 26. - 27. září 2012 Hotel Diplomat, Praha Záštita Ing. Evžen

Více

JAK SOUVISÍ MANAGEMENT NA STAVEBNÍ FAKULTĚ S TEORIÍ KULTURY NA FAKULTĚ FILOSOFICKÉ?

JAK SOUVISÍ MANAGEMENT NA STAVEBNÍ FAKULTĚ S TEORIÍ KULTURY NA FAKULTĚ FILOSOFICKÉ? JAK SOUVISÍ MANAGEMENT NA STAVEBNÍ FAKULTĚ S TEORIÍ KULTURY NA FAKULTĚ FILOSOFICKÉ? WHAT IS THE CONNECTION BETWEEN MANAGEMENT IN FACUTY OF CIVIL ENGINEERING AND THEORY OF CULTURE IN FACULTY OF PHILOSOPHY?

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

2/10. www.jsmepartners.cz. Radim Lukeš. Jsme teprve na začátku

2/10. www.jsmepartners.cz. Radim Lukeš. Jsme teprve na začátku www.jsmepartners.cz 2/10 Radim Lukeš Jsme teprve na začátku TÉMA JSME PARTNERS 4 Kompletní informace o certifikátu FA a přípravném vzdělávacím kurzu. TOP ROZHOVOR 10 S pojištěním domácnosti KOMPLET Váš

Více

Musím být tvrdý, nejvíc

Musím být tvrdý, nejvíc HR forum11/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe vydavatel PartneŘi časopisu téma Učící se společnost Forum Jak se na trhu podepsaly evropské fondy Know how Zákaznický

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

na sinusoidě Můj život management Petr Fejk Somatický kouč odhaluje své metody Osvobození talentu? Funguje lépe než jeho řízení 4/2013 téma měsíce

na sinusoidě Můj život management Petr Fejk Somatický kouč odhaluje své metody Osvobození talentu? Funguje lépe než jeho řízení 4/2013 téma měsíce HR forum vydavatel 4/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu Můj život na sinusoidě Petr Fejk téma měsíce Talent management Know how Somatický kouč

Více

poradenství profi profi Background Check neznamená Pojistný trh čekají změny Jazykový trh Plánování nástupnictví Talent Hodnocení zaměstnanců

poradenství profi profi Background Check neznamená Pojistný trh čekají změny Jazykový trh Plánování nástupnictví Talent Hodnocení zaměstnanců profi profi Jazykový trh Fa přináší nejen prestiž na a peníze, novém začátku? ale i zajímavé podněty pro praxi! HR poradenství červen / 2014 Talent & financemanagement 1/2014 Hodnocení zaměstnanců Jaký

Více

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová Projektové řízení ve školství Bc. Martina Spitzerová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tématem práce je projektové řízení ve školství. Teoretická část je zaměřena na oblast celoživotního učení, střední

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Chcete se stát úspěšným manažerem?

Chcete se stát úspěšným manažerem? Chcete se stát úspěšným manažerem? Jmenovali Vás právě do nové manažerské pozice? Jste postaveni před úkol řídit projekt či se máte ujmout řízení některého z oddělení firmy? Máte najednou velkou odpovědnost

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Únor 2014 / 2 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Ladislav Dráb Radim Vaško Alan Vápeníček

Více

Kreativita s nádechem návratu ke kořenům

Kreativita s nádechem návratu ke kořenům leden 2015 1 editorial Vydavatel: People management forum (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) Lublaňská 57/5, 120 04 Praha 2 telefon: 222 560 073, 608 071 381 fax: 224 232 353 e-mail: info@hrforum.cz

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Čerstvý vítr generace Y

Čerstvý vítr generace Y leden 2014 1 editorial Vydavatel: People management forum (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) Lublaňská 57/5, 120 04 Praha 2 telefon: 222 560 073, 608 071 381 fax: 224 232 353 e-mail: info@hrforum.cz

Více

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o.

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. aneb Naše praktické CSR Sepsáno: 1. 9. 2013 Obsah Úvodní slovo... 4 Účel tohoto dokumentu... 5 Popis struktury a vedení firmy... 6 Tým Edolo Consult s.r.o....

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ MANAŽER ROKU 2014 tvím prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Jsou naším národním pokladem a tak bychom se k nim měli chovat. (je to text z loňska, zalomte

Více