Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č."

Transkript

1 Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne , konaného od hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský, Zdeněk Kollar, Ing. Petr Mádl, Ing. Bohumil Ondřich, Hana Rabenhauptová, Ing. Vojtěch Toman, Mgr. Alexandr Zikmund, Ladislav Velich, MUDr. František Stráský, Ing. Jan Beran, Ing. Vladimír Klouda, MUDr. Jan Kocourek, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš (tajemník MěÚ, vedoucí odborů a příslušní pracovníci MěÚ, občané) Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman Program: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočet Města Prachatice na rok 2003 oprava projednaného rozpočtu 4. Rozpočtová opatření 5. Závěrečný účet Města Prachatice 6. Odkoupení pohledávky Pragobanka a.s. 7. Skládka Libínské Sedlo 8. Účast města Prachatice v mezinárodní prestižní soutěži Entente Florale 9. Změny č. 4/94 a č. 5/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice 10. Kontrolní výbor plán činnosti 11. Návrh na udělení Ceny Města Prachatice 12. Půjčky poskytované zaměstnancům 13. Různé Bod č.1 Zahájení Jednání Zastupitelstva města Prachatice zahájil a jeho průběh řídil starosta města Ing. Jan Bauer. Seznámil přítomné s programem, určil ověřovatele zápisu a zapisovatele a navrhl složení návrhové komise. Předložené návrhy včetně uvedeného pořadu jednání byly schváleny. Návrhová komise: Ing. Jan Beran Ing. Miroslav Bojanovský Mgr. Alexandr Zikmund 1

2 Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Mádl Ing. Vojtěch Toman Zapisovatel: Eva Podlahová USNESENÍ č.24/2003 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování - výše uvedený program; (13/0/0) - navržené složení návrhové komise (13/0/0) Bod č.2 Majetkové a finanční otázky 1/ Projednání obvyklých cen při prodeji pozemků v majetku Města Prachatice. Zastupitelstvem města dne byly schváleny následující ceny: druh pozemku cena Kč/m2 stavební parcely pod garážemi 150 stavební parcely pod obytnými domy a ostatními stavbami 150 parcely v centru města určené k zástavbě 500 parcely mimo centrum určené k zástavbě (se sítěmi) 400 parcely mimo centrum určené k zástavbě (bez sítí) 150 parcely určené k zástavbě v osadách 150 zahrady při řešení starých nesouladů 50 parcely pro zahrady mimo město vč.kolonií 50 parcely pro budování ZTV 150 parcely pro rozšíření zahrad v zástavbě města 100 parcely pro rozšíření zahrad rod.domů mimo město a v osadách 50 zemědělská půda neurčená k zástavbě min.10,-kč/m 2 parcely schválené k prodeji v minulosti nutno dodržet původní ustanovení ZM (např.kasárna a uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích) souhlasí se stanovením výše uvedených obvyklých cen při prodeji pozemků v majetku Města Prachatice. 2/ Záměr stanoven radou města dne , vyvěšen dne : Žádost o prodej části parcel KN číslo 1047/5, 1618/5 a 1094/1, všechny k.ú. Prachatice na rozšíření zahrady. 2

3 Žádost o snížení ceny pozemek byl po povodních poškozen odplavená půda, nánosy kamení. Žádají: Libuše Javorková, Leonard Javorka, SNP 421, Prachatice Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (14/0/1) odkládá tento bod do doby schválení územního plánu. 3/ Záměr stanoven radou města dne , vyvěšen dne : Žádost o prodej části parcel KN číslo 1047/5, 1618/5 a 1094/1, všechny k.ú. Prachatice. Žádá: Lucie Vinciková, Kaštanová 813, Prachatice Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (14/0/1) odkládá tento bod do doby schválení územního plánu. 4/ Záměr stanoven radou města dne , vyvěšen dne : Žádost o prodej části parcely KN číslo 1047/5 a části parcely GP číslo 1047, obě k.ú. Prachatice. Žádá: Libuše Vinciková, Kaštanová 813, Prachatice Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (14/0/1) odkládá tento bod do doby schválení územního plánu. 5/ Záměr stanoven radou města dne , vyvěšen dne : Žádost o prodej parcely PK číslo 470 část parcely KN číslo 291/1 (178 m 2 ), k.ú. Staré Prachatice, ke zřízení parkovacích míst k prodejně zahradnictví. Žádá: Ján Sidun, Na Sadech 640, Prachatice souhlasí s prodejem parcely PK číslo 470 část parcely KN číslo 291/1 (178 m 2 ), k.ú. Staré Prachatice, ke zřízení parkovacích míst k prodejně zahradnictví. Za cenu: 50,-Kč/m 2. 6/ Žádost o majetkové vypořádání části nezastavěné plochy na stavební parcele KN číslo 88 a části nezastavěné plochy na stavební parcele KN číslo 81, obě k.ú. Prachatice. Žádá: Michal Kočan, Husova 69, Prachatice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části stavební parcely KN číslo 88 a části stavební parcely KN číslo 81, obě k.ú. Prachatice. 3

4 7/ Záměr stanoven radou města dne , vyvěšen dne : Projednání návrhu směny parcel mezi firmou Telto, s.r.o. Prachatice a Městem Prachatice. Firma Telto, s.r.o. Prachatice jako majitel navrhuje ke směně parcelu KN číslo 127/2 o výměře 153 m 2, k.ú. Prachatice, za parcelu KN číslo 127/3 o výměře 130 m 2, k.ú. Prachatice v majetku Města Prachatice. Za účelem výstavby řadových garáží s intenzivní zelenou střechou. Směnu navrhuje: Telto s.r.o., Ing. Jan Tokár, Žernovická 266, Prachatice Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (14/0/0) souhlasí s prodejem parcely KN číslo 127/3 o výměře 130 m 2, k.ú. Prachatice. Za cenu 150,- Kč/m 2. 8/ A) Žádost o prodej nemovitosti na parcele KN číslo 1677, k.ú. Prachatice o výměře 730 m 2 v areálu Tepelného hospodářství Prachatice, s.r.o. v současné době užívanou firmou ODYS. Za účelem zřízení skladu a provádění lehkých montážních prací; po rekonstrukci by byla v části objektu zřízena prodejní plocha, kancelář, šatny se soc. zařízením. Žadatel nepředpokládá pohyb těžké nákladní dopravy, ani zvýšenou dopravu či pohyb osob. Přístup pro pracovníky TH Prachatice, s.r.o. a stání vozidel by byly zachovány (toto řešit ve smlouvě věcné břemeno). Žádá: Petr Vojta JVP, automatické dveřní a vratové systémy, Budovatelská 1054, Prachatice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitosti na parcele KN číslo 1677, k.ú. Prachatice o výměře 730 m B) Žádost o pronájem prodej části skladových a garážových prostor v areálu Tepelného hospodářství Prachatice na stavebních parcelách KN číslo 1893 o výměře 131 m 2, KN číslo 1674 o výměře 191 m 2 a dále části ostatní plochy na parcelách KN číslo 521/1 a KN číslo 522/2, všechny k.ú. Prachatice za účelem vybudování zázemí pro zajištění provozu stavební firmy. Žádá: Josef Lukeš, Neumannova 156, Prachatice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části skladových a garážových prostor v areálu Tepelného hospodářství Prachatice na stavebních parcelách KN číslo 1893 o výměře 131 m 2, KN číslo 1674 o výměře 191 m 2 a dále části ostatní plochy na -parcelách KN číslo 521/1 a KN číslo 522/2, všechny k.ú. Prachatice v areálu Tepelného hospodářství Prachatice, s.r.o. 9/ Projednání zhodnocení objektu - nebytových prostor čajovny (jedná se o další dvě místnosti ve sklepních prostorách domu č.p. 44) ve výši předloženého rozpočtu, tj. do výše ,- Kč s tím, že budou započteny skutečně vynaložené náklady schválené MSDB, s.r.o. 4

5 Prachatice. Splácení bude prováděno formou naturálního plnění nájmu. V případě ukončení nájmu bude neodbydlené nájemné vráceno v ročních splátkách ve výši ročního nájemného. Žádá: Ing. Jiří Včelák, Dlouhá 98, Prachatice Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (13/0/2) souhlasí se zhodnocením objektu nebytových prostor čajovny ve výši předloženého rozpočtu, tj. do výše ,- Kč s tím, že budou započteny skutečně vynaložené náklady schválené MSDB, s.r.o. Prachatice. Splácení bude prováděno formou naturálního plnění nájmu. V případě ukončení nájmu bude neodbydlené nájemné vráceno v ročních splátkách ve výši ročního nájemného. 10/ Projednání bezplatného převodu nemovitostí v majetku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Lázeňská ul. 260, Prachatice dle zákona č. 219/2000 Sb. 22 odst.2/ - objekt se stavební parcelou KN číslo parcela KN číslo 1113/1 - objekt na stavební parcele KN číslo 414/1 včetně části parcely PK 1113/8 souhlasí s bezplatným převodem nemovitostí v majetku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Lázeňská ul. 260, Prachatice dle 22 odst.2/ zákona č. 219/2000 Sb. do majetku Města Prachatice: - objekt se stavební parcelou KN číslo parcela KN číslo 1113/1 - objekt na stavební parcele KN číslo 414/1 včetně části parcely PK 1113/8. 11/ Projednání poskytnutí úvěru ,- Kč na generální opravu popelového vozu BOBR. Projednání navrženého splátkového kalendáře: ,- Kč/měsíc, od Žádají: Technické služby Prachatice s.r.o., Karel Pešek, jednatel společnosti, Krumlovská 749, Prachatice a) poskytnutí úvěru ve výši ,- Kč na generální opravu popelového vozu BOBR; b) navržený splátkový kalendář, tj ,- Kč/měsíc, od s úrokem ve výši 140% diskontní sazby. Bod č.3 Rozpočet Města Prachatice na rok 2003 oprava projednaného rozpočtu USNESENÍ č.25/ dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění 84 odst. 2 písmeno c) uvedené úpravy rozpočtu. 5

6 Bod č.4 Rozpočtová opatření USNESENÍ č.26/2003 bere na vědomí - rozpočtová opatření schválená radou města v uplynulém období; odkládá - projednání rozpočtového opatření číslo 7 o navýšení základního kapitálu společnosti Sportovní zařízení Města Prachatice, s.r.o., do přezkoumání celkové výše ztrát této společnosti; - navržená rozpočtová opatření č. 6, 11, 15, 16 beze změn. Bod č.5 Závěrečný účet Města Prachatice za rok 2002 USNESENÍ č.27/ dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 84 odst. 2 písmeno c) a dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 odst. 7 závěrečný účet města za rok 2002 bez výhrad; pověřuje Ing. Jana Bauera, starostu města 1) zajištěním, aby v dalších inventurách byla uvedena čísla listinných akcií (společnost ROS a Léčebné centrum sv. Markéty); 2) zajištěním zvýšené pozornosti hospodaření příspěvkových organizací. Bod č.6 Odkoupení pohledávky Pragobanka a.s. USNESENÍ č.28/2003 souhlasí - dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 85 písm. i) se zněním smlouvy o budoucí smlouvě na odkoupení pohledávky v částce Kč od firmy F. C. A. a.s. za cenu Kč. 6

7 Předložila: MVDr. Marie Peřinková Bod č.7 Skládka Libínské Sedlo USNESENÍ č.29/2003 bere na vědomí - všeobecnou informaci o skládce Libínské Sedlo a čistírně odpadních vod CINIS; - předloženou Výroční zprávu za rok 2002; ukládá - odboru životního prostředí postupovat při výměně filtrační náplně v souladu se stanoviskem projektanta. V případě potřeby výměny náplně v letošním roce projednat zajištění financování s účastníky Smlouvy o spolupráci a ve spolupráci s odborem investic zajistit provedení akce; - odboru investic zajistit v případě výměny popelové náplně výběrové řízení na zhotovitele akce. Bod č.8 Účast města Prachatice v mezinárodní prestižní soutěži Entente Florale Předložila: MVDr. Marie Peřinková USNESENÍ č.30/2003 bere na vědomí - předloženou zprávu o účasti města Prachatice v mezinárodní prestižní soutěži Entente Florale. Bod č.9 Změny č.4/94 a č.5/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice Předložil: Ing. Vladimír Hrabák USNESENÍ č.31/ pořízení změn č. 4/94 a č. 5/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice ukládá Ing. Vladimíru Hrabákovi, vedoucímu odboru SSRR - zabezpečit pořízení těchto změn územního plánu. 7

8 Předložil: Ing. Miroslav Bojanovský Bod č.10 Kontrolní výbor plán činnosti USNESENÍ č.32/ návrh plánu činnosti Kontrolního výboru v roce 2003 dle důvodové zprávy. Předložil: Ing. Jan Bauer Bod č.11 Návrh na udělení Ceny Města Prachatice USNESENÍ č.33/2003 bere na vědomí - informaci o jednání komise pro projednání návrhů na udělení Ceny Města Prachatice. Komise navrhuje udělit cenu panu Bohuslavu Naušovi, bytem Prachatice, nám. Přátelství 656. Rada na svém jednání dne doporučila zastupitelstvu města návrh na udělení ceny panu Bohuslavu Naušovi schválit; - udělení Ceny Města Prachatice panu Bohuslavu Naušovi, bytem Prachatice, nám. Přátelství 656. Předložil: Ing. Karel Pašek Bod č.12 Půjčky poskytované zaměstnancům USNESENÍ č.34/ žádost pracovníků MěÚ Prachatice o poskytnutí půjček na stavební úpravy bytu (rekonstrukci bytového jádra) a zakoupení vybavení bytu v celkové výši dle důvodové zprávy v souladu se schválenou Směrnicí pro užívání prostředků sociálního fondu pro žadatele: Ing. Josefa Starého, Evu Matysovou, Evu Kuttenbergovou, Jarmilu Peškovou; ne - žádost o poskytnutí půjček na stavební úpravy bytu pracovníků MěÚ Prachatice paní Marie Petrové a paní Heleny Pánkové z důvodu rozporu s podmínkami schválené Směrnice pro užívání prostředků sociálního fondu. 8

9 Diskuse: Bod č.13 Různé Ing. Petr Mádl - požádal o harmonogram sečení městských trávníků v Prachaticích odpověď písemně všem zastupitelům města; - upozornil na nesprávné parkování nákladních automobilů na parkovišti v ulici Budovatelská; RNDr. Jana Krejsová - upozornila na nesprávné parkování v ulici Budovatelská řešit prostřednictvím Městské policie; - požádala připravit na příští jednání ZM informace o činnostech zajišťovaných MP (konkrétní údaje struktura, organizace pohybu hlídek, rozdělení okrsků, vyhodnocování činnosti, ); Ing. Bohumil Ondřich - upozornil na nedostatečné množství odpadkových košů kolem obchodního domu Prior; MUDr. Jan Kocourek - vznesl připomínku k chybějícímu vodorovnému značení přechodů na komunikaci směr Oseky (zodpověděla Bc. Jeřábková přechody na komunikacích Města Prachatice budou doopraveny do konce měsíce května, zbývající přechody jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje). Tím byl program jednání zastupitelstva vyčerpán. Jednání bylo skončeno v hodin. Ing. Jan Bauer starosta města Ověřovatelé: Ing. Petr Mádl Ing. Vojtěch Toman Zapsala: Eva Podlahová 9

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 5 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 1 2 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta Ing.Martin Malý, SNP 428, Prachatice - zástupce starosty Ing.Bc.Robert Zeman,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Soubor usnesení - 9/ZM/2010

Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Konáno dne: 22.12.2010 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 9/433/ZM/10 - Návrhová komise

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Z á p i s č. 20 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 26.04.2012 v 17.oo hodin v Kunžaku

Z á p i s č. 20 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 26.04.2012 v 17.oo hodin v Kunžaku 1 Z á p i s č. 20 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 26.04.2012 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek J., Kudrna J., Vobrová Dr., Brunnerová A., Kálal R., MVDr. Němec Rozporka L., Ing. Popela

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více