Historie firmy Centropen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie firmy Centropen"

Transkript

1 Historie firmy Centropen Tradice výroby psacích prostředků se začala v Dačicích psát v roce 1940, kdy jeden ze zakladatelů, zabývající se výrobou koženého zboží, založil v tehdejší Telečské ulici novou dílnu, kromě jiného také pro výrobu plnicích per Počátkem roku 1940 se dva dačičtí podnikatelé dohodli na společné výrobě plnicích per a následně byl dne 27. srpna 1940 vydán živnostenský list s číslem 15245/4 VI/1940 pro zvolené zaměstnání: Živnost mechanická tovární: výroba plnicích per a technických tužek lisování a stříkání plastických hmot V lednu 1941 byla v Dačicích zahájena výroba plnicích per. První výrobky vznikaly za vysokého podílu ruční práce. Na výrobě se v té době podílelo 20 zaměstnanců. V návaznosti na výrobní zkušenosti dílny s výrobou plnicích per byl založen společný podnik za účasti zakladatelů. Spojením úsilí obou pánů vznikla firma zabývající se tovární výrobou plnících per a stříkáním plastických hmot. Smlouva o spolupráci zněla do Prvním výrobkem společného podniku bylo plnicí pero pod názvem STENO. Jméno pro pero vzniklo spojením příjmení obou podnikatelů Na začátku roku 1945 se oba podnikatelé rozešli přesně podle podmínek, které udávala smlouva z roku V srpnu 1945 založil jeden ze zakladatelů novou společnost pro výrobu psacích prostředků s názvem OMEGA, již na místě dnešní akciové společnosti. K výrobě byly používány moderní vstřikovací lisy Vltavan, s nimiž bylo schopno 50 zaměstnanců vyrobit 300 kusů plnicích per denně. Výrobky byly kvalitní a brzy si našly své kupce doma i v zahraničí. Prodej byl zajištěn zejména pomocí velkoodběratelů z Prahy. Již před 70ti lety dbala společnost nejen na ekonomiku výroby, ale i na ekologii. Hlavní výrobní surovinou pro pouzdra plnicích per byla umělá hmota. V průběhu výroby vznikalo již od počátku množství materiálových zbytků a nepodařených výlisků. Aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání, byly z nepotřebného materiálu vyráběny, respektive lisovány hřebeny a kapesní píšťalky, někdy dokonce i s kompasem V roce 1948 bylo výnosy tehdejšího ministra průmyslu prováděno znárodnění soukromých firem, které měly více než 50 zaměstnanců. Ani dačická firma se tak nemohla vyhnout politickým událostem doby.

2 Ve firmě OMEGA byla zprvu zavedena národní správa firmy Koh-I-noor, tužkárna, L & C. Hardtmuth n. p. České Budějovice, která skončila již Firma byla zestátněna a závod v Dačicích se stal součástí národního podniku Centropen se sídlem v Pardubicích jako jeho provozní oddíl. Za zmínku stojí, že v době znárodnění měla firma pouze 49 zaměstnanců. Aby se i OMEGA dostala do rukou státu, byl početní stav dočasně, uměle navýšen o jednoho zaměstnance. 50. léta Na výrobu neměly politické změny žádný větší vliv. Počet zaměstnanců se dále zvyšoval a v roce 1950 dosáhl již 140 lidí. Padesátá léta znamenala pro firmu období rozvoje. Státní podnik Centropen zahrnoval 12 malých firem roztroušených po celém Československu, mezi nimi také Dačice. Efektivita výroby v malých, manufakturních dílnách byla ale nedostačující. V rámci další reorganizace byl dačický závod začleněn do oborového podniku Koh-I-noor Hardtmuth České Budějovice a výroba ze všech 12 menších firem z původního Centropenu byla postupně převáděna do Dačic. Ředitelem závodu se stal na dlouhá léta pan Vojtěch Marek. Rozvoj firmy se týkal i jejího výrobního areálu. Původně přízemní budovy dílen byly rozšířeny, přistavěna patra a dvůr mezi nimi byl zastřešen. Tak vznikl dostatečně velký prostor, aby mohl pojmout narůstající výrobu plnicích per.

3

4 60. léta V roce 1962 bylo v dačickém závodu vyrobeno už ks plnicích per a 70 druhů dalších výrobků. Kromě jiného také např. umělohmotné rukojetě mačet na sklízení cukrové třtiny pro Kubánskou republiku zanikl národní podnik Centropen Pardubice. Veškerá výroba už byla v té době převedena do Dačic. Byl zřízen Koh-i-noor Hardtmuth Dačice se sídlem ul. 9. května 161, jenž se stal jedním z devíti závodů výrobně hospodářské jednotky (VHJ) Koh-i-noor Hardtmuth České Budějovice. Koh-i-noor Hardtmuth byl v ČSSR monopolní výrobce plnicích per zejména pro žáky I. stupně základních škol. Novinkou v té době bylo pero, které mělo místo pístu k nasávání inkoustu vyměnitelnou bombičku s inkoustem. Děti si tak při psaní neušpinily ruce jako dříve.

5 V polovině 60. let bylo v závodě již více než 500 zaměstnanců. Vyrábělo se kromě jiného laciné pero pro školáky Žák a později pero Student. Používat plnicí pero bylo v té době povinné pro všechny školáky až do 3. třídy základní školy kvůli správnému vývoji grafomotoriky dětské ruky. V druhé polovině 60. let vzniknul v Japonsku nový psací prostředek, který se rychle rozšířil do celého světa popisovač, známý pod zkratkou fix. Od roku 1967 se výrobě popisovačů začal přizpůsobovat dačický závod. Zprvu bylo nutné hroty a tampony dovážet z Japonska a inkousty z Německa. V Dačicích probíhala pouze výroba plastových dílců a následná ruční montáž výrobků. Za první rok bylo vyrobeno ks popisovačů. Zároveň se v laboratoři závodu rozběhly vývojové práce na vlastní technologii výroby tamponů a inkoustů, později hrotů a barvení plastů. Tyto práce trvaly více než 20 let a jejich výsledkem bylo nejen vyřešení těchto technologií a nahrazení dovozů, ale i jejich zavedení do praxe a přizpůsobení hromadné výrobě. Naposled byla uzavřena a zjednodušena technologie výroby tamponů a to nákupem mykacího stroje v letech Dlužno poznamenat, že kromě již výše zmíněné mykačky (linky pro výrobu tamponů), také linka pro výrobu hrotů vznikla díky spolupráci konstruktérů dačického závodu s výzkumnými pracovišti z celého Československa. Tytéž stroje jsou ve firmě stále v provozu. Prvními českými popisovači byly typy 7669, 7870 aj. Z dětského popisovače, který je základní výrobní náplní firmy dodnes, se postupně vyvinula celá řada dalších výrobků zvýrazňovače, značkovače, linery, rollery, permanentní popisovače atd. 70. léta Další rozšíření výrobního programu připadá na začátek 70. let, kdy se začaly v dačickém závodě vyrábět lisovstřikovací formy s technologií horkých kanálů. Šlo o nový postup, v Československu zatím ne příliš rozšířený, který umožňoval bezodpadové vstřikování a zvýšení produktivity forem. Výroba vstřikovacích forem je od té doby jedním z klíčových oborů společnosti. Kvůli výrobě forem byla postavena nová budova technického úseku.

6 Sedmdesátá léta jsou spojena s rozvojem techniky. Novým výrobkem se staly zvýrazňovače (art. 1702), rollery (art. 1929), první permanentní markery (art. 1886), technická rýsovací pera (art a 10067), elektrické natáčky na vlasy apod. Výroba popisovačů s vláknovým hrotem (dětské fixy), které byly vyráběny podle československého patentu, postupně mnohonásobně převýšila výrobu plnicích per a stala se hlavním výrobním programem dačického závodu. Denně vyrábělo téměř 550 zaměstnanců plnicích per a popisovačů. Dačický závod se stal výhradním dodavatelem vybraných psacích potřeb pro celou východní Evropu. V roce 1977 byla do užívání převedena nová budova technického úseku s dílnami a vývojovými pracovišti.

7 Koncem 70. let přestaly vyhovovat tehdejší výrobní prostory. Kvůli další výstavbě muselo být nejprve narovnáno koryto řeky Dyje. Tím vznikly 2 hektary pozemků, na kterých bylo možno začít stavět. 80. léta V roce 1980 byla do provozu uvedena nová hala lisovny.

8 V roce 1982 byla do provozu uvedena nová hala barevny. V roce 1985 byla do provozu uvedena nová třípodlažní hala, ve které se nacházela výroba hrotů, tamponů a sklad materiálu.

9 V tomto období vzniknul první liner (art. 1901) a nová, vyspělejší dětská fixa (art. 2790) odešel do důchodu dlouholetý ředitel pan Vojtěch Marek vystoupil dačický závod z oborového podniku Koh-I-noor Hardtmuth České Budějovice a vrátil se k původnímu názvu Centropen (název z 50. let) coby státní podnik. 90. léta V bouřlivém roce 1990 se Centropen transformoval ze státního podniku na akciovou společnost vlastněnou stoprocentně státem. V tomtéž roce byla rovněž dokončena mohutná budova závodní jídelny, kterou Centropen sdílel s ostatními firmami v Dačicích. V roce 1992 proběhla v souladu s platnými právními předpisy, a na základě zadaného a Českou vládou schváleného projektu, privatizace do rukou ryze českého kapitálu. Z Centropenu vznikla veřejně neobchodovatelná akciová společnost. V této právní formě setrvává dodnes. V letech 1996 a 1999 vznikly kvůli stále rostoucí výrobě 2 nové sklady určené především pro hotové výrobky. Byla zahájena výroba nových, levných dětských popisovačů (art. 7790) a na trhu se také poprvé objevila novinka pero Tornado. V roce 1997 byla v Centropenu zahájena výroba nově patentovaného výrobku foukacích fixů. Centropen se stal jejich monopolním výrobcem na celém světě. V roce 1998 dosáhl počet zaměstnanců rekordní úrovně 628 lidí. Od té doby, díky zefektivňování všech podnikových procesů, počet zaměstnanců neustále klesá. Počet vyrobených kusů výrobků při tom roste.

10 Po roce 2000 V prvních letech nového tisíciletí se Centropen zaměřil na inovace navazující na doporučení pediatrů. Ze vzájemné spolupráce vznikla myšlenka ergonomického držení, tj. trojúhelníkový tvar úchopové části u všech dětských, a posléze i kancelářských, psacích a kreslících potřeb. Nová myšlenka se nejvýrazněji projevila v konstrukci nové řady kancelářských rollerů a lineru 26xx s obchodním názvem ERGO a v konstrukci dětských popisovačů pod obchodním názvem TRI. Od roku 2004 Centropen nabízí svým zákazníkům vedle výrobků, ve kterých je inkoust nasátý v tamponu (viz. 60. léta), také výrobky s tzv. volným objemem, ve kterých je inkoust uložen volně v průhledném plášti. Zákazník má tak stálou kontrolu nad jeho zbývajícím množstvím. Od roku 2005 získává Centropen schopnost vyrábět již třetí typ psacího systému gelové rollery. (první inkoust v tamponu viz 60. léta, druhý volný objem viz rok 2004). Jako historicky první model byl zaveden art GEL. V roce 2007 bylo dosaženo historicky nejvyšší ho počtu vyrobených psacích prostředků, za celý rok 258 mil. kusů. Z důvodu opětovného nedostatku skladovacích prostor byl v roce 2008 dokončen nový centrální sklad s velkou kapacitou 1600 paletových míst. Výstavba v areálu pokračovala moderní výrobní halou dokončenou v roce Jak na stavbu samotnou, tak na nové technologie, byly ve velké míře využity dotační programy Evropské unie. I díky nim došlo k podstatnému snížení výrobních nákladů. V roce 2012 byla uvedena na trh dlouho očekávaná novinka TORNADO COOL. Z technického hlediska šlo o převratný krok, protože bylo vůbec poprvé využito měkčeného, gumovaného úchopu pro snadnější držení se zachováním oblíbeného ERGO tvaru.

11

Budujme stát (pro 40,000.000 lidí)

Budujme stát (pro 40,000.000 lidí) Jan Antonín Baťa Budujme stát (pro 40,000.000 lidí) Recenze 1938 / 2010 J. A. Baťa: Budujme stát - recenze 1 Řekne-li se Baťa jako synonymum úspěšného moderního globálního podnikání, většina si zřejmě

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Radomíra ZVEJŠKOVÁ SROVNÁNÍ SOCIOEKONOMICKÉHO VÝVOJE MĚST VELKÉ OPATOVICE A JEVÍČKO PO ROCE 1989 Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

FILM A NAHRÁVACÍ PRŮMYSL: PŘÍPAD ULTRAPHONU 1)

FILM A NAHRÁVACÍ PRŮMYSL: PŘÍPAD ULTRAPHONU 1) Ročník 19, 2007, č. 3 (67) Články k tématu FILM A NAHRÁVACÍ PRŮMYSL: PŘÍPAD ULTRAPHONU 1) Petr Szczepanik Na přelomu 20. a 30. let prošla nejmladší masová média své doby gramofon, rozhlas a film zásadní

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Kvalita potravin je téma, které poslední

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Erlan Atamkulov, ředitel Kazachstan Temir Zholy (KTZ) (Kazachstánské železnice) Doprava v Kazachstánu, která je jedním z ekonomických odvětví přispívajících

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více