1 Krycí list nabídky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Krycí list nabídky"

Transkript

1 Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: Sídl: Šrbárva 48, Praha 10 Osba právněná jednat za zadavatele: PharmDr. Martin Beneš, ředitel Kntaktní sba: Ing. Karel Kettner Telefn: Fax: Prfil zadavatele Reg.čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/ Uchazeč: Sctt & Hagget Czech, s.r.. Adresa: Celetná 598/11, Praha 1 IČ: DIČ: Osba právněná jednat za uchazeče CZ Jednatel: Iv Franc, r.č /3139, Praha 5-Stdůlky, Jánskéh 2371/89 Bankvní spjení: CITIBANK Plc, Praha, Čísl účtu: /2600 Osby zmcněné k zastupvání: Kntaktní sba uchazeče: Jednatel: Iv Franc, r.č /3139, Praha 5-Stdůlky, Jánskéh 2371/89 Mgr. Lenka Odehnalvá, ředitelka knzultační divize Telefn: ; Fax: Nabídkvá cena: Cena celkem bez DPH: DPH: Cena celkem s DPH: ,- Kč ,- Kč ,- Kč... Sctt & Hagget Czech, s.r.. Mgr. Iv Franc, jednatel 1

2 2 Obsah 2

3 OBSAH: 1 Krycí list nabídky Obsah Údaje k hdntícím kritériím Údaje k hdntícím kritériím pstupně pdle jedntlivých kritérií Nabídkvá cena Celkvá kncepce řešení Návrh smluvy Dklady splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpklady Prfesní kvalifikační předpklady Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Pjistná smluva Dklady prkazující splnění technických kvalifikačních předpkladů Seznam významných služeb Seznam členů realizačníh týmu Certifikát jaksti Prhlášení pčtu stran v nabídce Prhlášení uchazeče pčtu stran nabídky

4 3 Údaje k hdntícím kritériím 4

5 3.1 Údaje k hdntícím kritériím pstupně pdle jedntlivých kritérií Nabídkvá cena Nabídkvá cena je stanvena jak celkvá cena abslutní částku v Kč za předmět plnění veřejné zakázky, přičemž nabídnutá celkvá cena uchazečem je stanvena jak nejvýše přípustná a bsahující veškeré náklady a pplatky uchazeče nutné a způsbilé pr plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění tét zakázky, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky. Nabídkvu cenu bude mžné překrčit puze v suvislsti se změnu daňvých právních předpisů týkajících se DPH, a t nejvýše částku dpvídající tét legislativní změně. Změnu ceny bude ddavatel pvinen písemně známit zadavateli a důvd změny dlžit. Nvě určená cena bude předmětem ddatku smluvy. Celkvá cena bez DPH: DPH 20%: Celkvá cena za pskytnutí služeb včetně DPH: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Pčet jedntek Cena za jedntku (bez DPH) Cena celkem za aktivitu (bez DPH) DPH Cena s DPH Etapa / činnst 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Zpracvání písemné studie analýzy stávajícíh stavu pracvních prcesů a lidských zdrjů Kč Kč Kč Kč Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků vedení SÚKL pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Kč Kč Kč Kč Výběr pracvníh týmu pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr piltní skupinu pdle druhu specifikace cílů SMART Kč Kč Kč Kč 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Šklení v metdice SMEP Kč Kč Kč Kč Manažerské šklení Kč Kč Kč Kč Šklení práce se SW nástrjem Kč Kč Kč Kč Jedndenní infrmační meeting pr všechny členy piltní pracvní skupiny Kč Kč Kč Kč 3 Zajištění piltníh prvzu SMEP Kč Kč Kč Ddání SW nástrje SMEP Kč Kč Kč Kč Průběžné sledvání plnění nastavených cílů v rámci piltníh prvzu SMEP Kč Kč Kč Kč 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP Kč Kč Kč Vyhdncení piltníh prjektu Kč Kč Kč Kč Aktualizace návrhu metdiky SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr jedntlivé pracvní týmy pdle druhu specifikace cílů SMART Kč Kč Kč Kč 5 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Kč Kč Kč Šklení v metdice SMEP Kč Kč Kč Kč Manažerské šklení Kč Kč Kč Kč Šklení práce se SW nástrjem Kč Kč Kč Kč 6 Zajištění plšné implementace SMEP Kč Kč Kč Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Kč Kč Kč Kč Vyhdncení cílů a hdncení výknnsti čtvrtletně Kč Kč Kč Kč Knzultační činnst Kč Kč Kč Kč CELKOVÁ CENA Kč Kč Kč 5

6 3.1.2 Celkvá kncepce řešení Relevantnst návrh pstupů realizace Ppis realizace jedntlivých aktivit Etapa / činnst 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP Zpracvání písemné studie analýzy stávajícíh stavu pracvních prcesů a lidských zdrjů Pžadavky na sučinnst V rámci analýzy stávajícíh stavu prcesů a lidských zdrjů bude prveden: - Realizace rzhvrů (cca 2 hdiny) s veducími pracvníky dpvědnými za realizaci prcesů. V rámci rzhvrů budu rvněž kladeny dtazy na vytížení a kvalifikaci jim pdřízených zaměstnanců. - Detailní analýza interní dkumentace, která bsahuje infrmace vztahující se k vyknávaným prcesům (včetně rganizační struktury) - Detailní analýza aktuálních ppisů pracvních pzic a pracvních náplní. Vyhdncení účelnsti, struktury a využitelnsti bsahů ppisů pracvních pzic a pracvních náplní. Hdncena bude především srzumitelnst, využitelnst pr řízení, rzvj a vzdělávání zaměstnanců, úplnst. - Analýza ICT prstředků (SW, systémy, další IT nástrje) využívané pr realizaci prcesů. - Na základě výše ppsaných infrmačních vstupů budu identifikvány prcesy, které budu rzděleny d kategrií na řídicí, hlavní a pdpůrné (metdika kategrizace prcesů je uvedena dále). - Pr jedntlivé identifikvané prcesy bude zpracván: Název prcesu Stručný ppis průběhu prcesu Sučasné využívané ukazatele výknnsti prcesu ICT nástrje služící pr vyknávání prcesů Seznam pracvních pzic pdílejících se na vyknávání prcesů Odpvědná sba za výsledky prcesu (tzv. vlastník prcesu) - V rámci analýzy lidských zdrjů, jejich vytížení 6

7 Etapa / činnst Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků vedení SÚKL pr piltní prvz SMEP Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Výběr pracvníh týmu pr piltní prvz SMEP Pžadavky na sučinnst pdílení se na vyknávání prcesů bude prveden screening pracvních činnstí (metdika je uvedena dále v dkumentu). Výsledky analýzy budu sumarizvány d výsledků pracvní studie. V rámci analýzy bude prveden rzbr rčních cílů zadavatele. Pr jedntlivé strategické cíle bude prveden rzpad ukazatelů výknnsti na dílčí ukazatele, které lze přiřadit k jedntlivým prcesům a pracvním týmům. Dále prběhne wrkshp s vedením zadavatele (nminace účastníků wrkshpu bude prvedena ve splupráci s prjektvým veducím zadavatele) s cílem identifikvat pžadavky vedení zadavatele na piltní prvz. Na základě zpracvané mapy prcesů z předchzíh krku a rzbru rčních ukazatelů výknnsti bude určena: - Mnžina prcesů, jejichž měření výknnsti bude předmětem piltu - Skupina zaměstnanců, která bude předmětem piltu - Ukazatele výknnsti, jejichž měření bude předmětem piltu Na základě prvedenéh wrkshpu bude určen: - Cíle piltu - Dba trvání piltu - Eskalační prcedura pr případ kmplikací v průběhu piltu - Řízení rizik s cílem zajistit úspěšný průběh piltu Uchazeč pr tent krk využije svědčenu metdiku práce s ukazateli výknnsti (viz dále v nabídce). Na základě výstupů z předchzích činnstí (mapa prcesů, vymezení rzsahu piltu, analýza rčních ukazatelů výknnsti) bude zpracvána detailní metdika SMEP pr prcesy v rámci piltu a bude zpracván SW nástrj. Metdika bude bsahvat: - Principy stanvvání cílů - Definici ukazatelů výknnsti (KPI) - Pkyny pr stanvvání KPI (ve vazbě na prcesy a rganizační strukturu) včetně principů hdncvání aktivit a principů rzpadu cílů na nižší rganizační úrvně - Pkyny pr určení cílvých hdnt KPI, měření a vyhdncvání - Pkyny pr určení dpvědných sb a pracvních týmů - Pkyny na prvázání systému měření výknnsti s mtivačním systémem SW nástrj bude umžňvat sledvání KPI ve vazbě na prcesy a dpvědné prcesy či pracvní týmy. V rámci SW nástrje bude mžné mdelvat rzpad KPI na dílčí KPI a pčítat hdnty dílčích KPI pdle přiřazených vah v rámci kalkulace nadřazenéh KPI. Pracvní tým pr pilt bude určen ve splupráci se zadavatelem. Pracvní tým bude vycházet z výstupů wrkshpu, který je ppsán v předchzích krcích. 7

8 Etapa / činnst Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr piltní skupinu pdle druhu specifikace cílů SMART Pžadavky na sučinnst Pracvní tým bude ze strany zadavatele minimálně bsahvat: - Prjektvý veducí ze strany zadavatele - Manažer dpvědný za blast prcesů vybranu pr pilt - Zaměstnanci dpvědní za výsledky a vyknávání prcesů v rámci piltu - IS specialista (splupracující na zajištění a vyhdncvání dat pr hdnty KPI) Knkrétní hdnty primárních cílů budu stanveny v suladu se SMART: - Specifické - Měřitelné - Ambiciózní - Realistické - Vztažené k času Pr vybrané ukazatele výknnsti, které budu sledvány v rámci piltu, bude určen: - Detailní ppis ukazatelů výknnsti - Cílvé hdnty a meze tlerance - Odpvědnsti za dsažení cílvých hdnt ukazatelů výknnsti (KPI) - Zdrj dat pr určení hdnt KPI - Frekvenci vyhdncvání KPI - Vazba na identifikvané prcesy - Vazba na rční cíle zadavatele 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP Šklení v metdice SMEP Šklení v metdice SMEP bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Klíčvý uživatel systému - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny - Členvé piltníh pracvníh týmu Celkem: 44 sb Celkem běhů šklení: 4 (p 11 sbách) Délka šklení: 1 den Šklení bude pkrývat témata: - MbO Management by Objectives - Úvd d principů prcesníh řízení - Principy stanvvání cílů - Definici ukazatelů výknnsti (KPI) - Pkyny pr stanvvání KPI (ve vazbě na prcesy a rganizační strukturu) včetně principů hdncvání aktivit a principů rzpadu cílů na nižší rganizační úrvně - Pkyny pr určení cílvých hdnt KPI, měření a vyhdncvání - Pkyny pr určení dpvědných sb a pracvních týmů 8

9 Etapa / činnst Manažerské šklení Pžadavky na sučinnst - Pkyny na prvázání systému měření výknnsti s mtivačním systémem Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Klíčvý uživatel systému - Úzké vedení - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny Celkem: 10 sb Celkem běhů šklení: 1 Délka šklení: 2 dny Šklení práce se SW nástrjem Šklení bude pkrývat témata: - Kmunikace - Dsahvání cílů a stanvvání pririt - Prezentační dvednsti - Delegvání, hdncení, mtivační rzhvry - Řešení knfliktů, asertivita, stres Šklení práce se SW nástrjem bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Klíčvý uživatel systému - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny - Členvé piltníh pracvníh týmu Celkem: 44 sb Celkem běhů šklení: 4 (p 11 sbách) Délka šklení: 1 den Jedndenní infrmační meeting pr všechny členy piltní pracvní skupiny Sučástí šklení bude řada praktických příkladů a ukázek. Jedndenní infrmační meeting bude pr - Klíčvý uživatel systému - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny - Členvé piltníh pracvníh týmu Celkem: 44 sb Infrmační meeting bude realizván pr všechny účastníky najednu. 3 Zajištění piltníh prvzu SMEP Ddání SW nástrje SMEP SW nástrj byl v první verzi vytvřen v krku prjektu 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP / Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Nástrj bude dplněn či upraven na základě pdnětů ze šklení piltní skupiny s práce se SW nástrjem. Průběžné sledvání plnění Nástrj bude implementván pr všechny členy piltní skupiny. Ve splupráci s IT ddělením bude zajištěn ddávání cílvých hdnt ukazatelů d nástrje. V rámci piltníh běhu bude prbíhat 9

10 Etapa / činnst nastavených cílů v rámci piltníh prvzu SMEP 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP Vyhdncení piltníh prjektu Pžadavky na sučinnst - Pdpra piltníh týmu - Průběžné sledvání a vyhdncvání nastavených cílů - Zajištění hladkéh přensu a zpracvání dat - Řešení nečekávaných situací a řízení rizik piltníh prvzu Vyhdncení piltníh prjektu - Vyhdncení dsažení cílů stanvených pr pilt - Vyhdncení dsažení cílů měřených ukazatelů výknnsti - Vyhdncení práce piltní skupiny Na základě vyhdncení piltu budu frmulvána dpručení na změny či úpravy: - Metdiky SMEP - SW nástrje - Šklení Aktualizace návrhu metdiky SMEP Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Veškerá dpručení na změny d výše uvedených výstupů budu knzultvány a schvalvány prjektvým veducím zadavatele. Na základě schválených dpručení na změny metdiky bude tat metdika příslušně dplněna či změněna. V rámci analýzy bude prveden rzbr rčních cílů zadavatele. Pr jedntlivé strategické cíle bude prveden rzpad ukazatelů výknnsti na dílčí ukazatele, které lze přiřadit k jedntlivým prcesům a pracvním týmům. Pr všechny prcesy identifikvané v první fázi prjektu budu určeny cíle prcesů a ukazatele výknnsti. Ukazatele výknnsti budu dále rzpracvány v dalším krku prjektu. Návrh ukazatelů výknnsti bude schválen vedením zadavatele. Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr jedntlivé pracvní týmy pdle druhu specifikace cílů SMART Dále bude realizván wrkshp s vedením zadavatele s cílem stanvit: - Cíle pr plšnu implementaci SMEP - Priritní prcesy (u nichž je měření efektivity nejvíce přínsné pr celkvý chd zadavatele) - Rizika a jejich preventivní a nápravná patření ve vztahu k plšné implementaci SMEP - Prstředky pr zajištění udržitelnsti SMEP (např. mtivační systém, systém hdncení a rzvje zaměstnanců, zapracvání d interní dkumentace zadavatele apd.) Výstupy wrkshpu budu zpracvány d písemné studie a dle ptřeby rzpracvány, aby vznikl ucelený materiál. Na základě dsuhlasené struktury ukazatelů pr prcesy bude pr každý ukazatel zpracván: - Detailní ppis ukazatelů výknnsti - Cílvé hdnty a meze tlerance - Odpvědnsti za dsažení cílvých hdnt ukazatelů výknnsti (KPI) - Zdrj dat pr určení hdnt KPI - Frekvenci vyhdncvání KPI 10

11 Etapa / činnst 5 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Šklení v metdice SMEP Pžadavky na sučinnst - Vazba na identifikvané prcesy - Vazba na rční cíle zadavatele Šklení v metdice SMEP bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Úzké vedení - Veducí sekcí, dbrů a ddělení Celkem: 34 sb Celkem běhů šklení: 3 (p cca 11 sbách) Délka šklení: 1 den Šklení bude pkrývat témata: - MbO Management by Objectives - Úvd d principů prcesníh řízení - Principy stanvvání cílů - Definici ukazatelů výknnsti (KPI) - Pkyny pr stanvvání KPI (ve vazbě na prcesy a rganizační strukturu) včetně principů hdncvání aktivit a principů rzpadu cílů na nižší rganizační úrvně - Pkyny pr určení cílvých hdnt KPI, měření a vyhdncvání - Pkyny pr určení dpvědných sb a pracvních týmů - Pkyny na prvázání systému měření výknnsti s mtivačním systémem Manažerské šklení Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Veducí sekcí, dbrů a ddělení Celkem: 30 sb Celkem běhů šklení: 3 Délka šklení: 2 dny Šklení práce se SW nástrjem Šklení bude pkrývat témata: - Kmunikace - Dsahvání cílů a stanvvání pririt - Prezentační dvednsti - Delegvání, hdncení, mtivační rzhvry - Řešení knfliktů, asertivita, stres Šklení práce se SW nástrjem bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Úzké vedení - Veducí sekcí, dbrů a ddělení Celkem: 34 sb 11

12 Etapa / činnst Pžadavky na sučinnst Celkem běhů šklení: 3 (p cca 11 sbách) Délka šklení: 1 den 6 Zajištění plšné implementace SMEP Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Vyhdncení cílů a hdncení výknnsti čtvrtletně Knzultační činnst Sučástí šklení bude řada praktických příkladů a ukázek. V rámci sledvání plnění nastavených cílů bude prbíhat - Průběžné sledvání a vyhdncvání nastavených cílů - Zajištění hladkéh přensu a zpracvání dat ve splupráci s IT ddělením zadavatele Vyhdncení cílů a čtvrtletní výknnsti bude zpracván ve frmě kvartální zprávy P dbu implementace bude prbíhat knzultační činnst zaměřena především na blasti: - Zpracvání změn interní dkumentace - Nastavení nástrjů pr dluhdbu udržitelnst implementvanéh systému SMEP, jak je např. mtivační systém, hdncení a rzvj zaměstnanců, management by bjectives V následujících dstavcích uvádíme becný ppis metdik, které uchazeč bude aplikvat pr realizaci výše ppsaných činnstí: Identifikace, dkumentace a analýza prcesů Prcesy jsu řízeny, jestliže je určen Jakých výsledků má prces dsahvat (např. průměrná dba zpracvání pžadavku zákazníka, výsledek průzkumu spkjensti zaměstnanců, pdíl na trhu) Kd je dpvědný za výsledky prcesů (vlastník prcesu) Jak má prces prbíhat (tj. existuje dkumentace prcesu, ppis krků, rzhdvacích pravmcí,..) Kd je zdpvědný za realizaci knkrétních krků v prcesu a s jakými nárky na kvalitu realizace krků Jaké nástrje má vlastník prcesu k dispzici na t, aby mhl vymáhat ddržvání prcesu či prces ptimalizvat (mtivační systém, řízení prjektů, investice,..) Při aplikaci prcesníh řízení s cílem zvyšvání výknnsti je nutné realizvat řadu krků, kteru jsu znázrněny v následujícím schématu: 12

13 C ptřebujeme? Určit a nastavit principy systému řízení rganizace Nástrje Metdiky (přístup k prcesům, mtivační systémy, řízení pdle cílů) Znát své prcesy, vazby Prcesní mdel Určit si pririty Zhdncení aktuálníh stavu pmcí prcesních analýz Nastavit cíle Ukazatele výknnsti, benchmarking, BSC Určit dpvědnst Určení vlastníků prcesů, garantů, strážců, veducích prjektů při ptimalizacích, dpvědnsti účastníků prcesů Pr zachycení kmplexníh ppisu fungvání rganizace je pužíván prcesní mdel, který bsahuje prvázané infrmace strategických cílech a ukazatelích výknnsti a jejich vazbě na výknnstní a kvalitativní ukazatele prcesů pslupnsti a návaznsti prcesů a jejich vazbu na rganizační jedntky, které se pdílí na vyknávání prcesů rganizační struktuře struktuře IT aplikací, které jsu využívány v rámci vyknávání prcesů (technlgická pdpra) Cílem přehledvéh prcesníh mdelu je jasně zachytit klíčvé vazby, aby byl mžné prvádět systematické ptimalizace s trvalým efektem. Přehledvý prcesní mdel je dplňván detailní infrmace aktuálním a cílvém průběhu prcesů, které budu pdrbeny ptimalizaci a zlepšvání. Struktura prcesníh mdelu je znázrněna na následujícím brázku. Organizační struktura Prcesní mdel rganizace Strategie pdniku Ukazatele výknnsti pdniku Ukazatele výknnsti prcesů Ppis pracvních pstupů (prcesů) a vzájemných návaznstí Infrmační technlgie, data Návrhy a řízení změn na základě vzájemné návaznsti pracvních pstupů a dpvědnstí Stanvení pririt ve vazbě na strategické cíle Hdncení ptřeb zdrjů (IT, HR, ) na základě znalsti prcesů a prcesních ukazatelů výknnsti 13

14 Na následujícím schématu je příklad zbrazení struktury prcesů v rganizaci, které má implementvaný systém řízení kvality (QMS): STRATEGICKÝ MANAGEMENT 1 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 1.1 Strategické řízení pdniku 1.2 Řízení vztahů se zájmvými skupinami 2 ŘÍZENÍ KVALITY A ORGANIZACE 2.1 Řízení rganizace a interní kmunikace 2.2 Vnitřní kntrlní systém 2.3 Management kvality OČEKÁVÁNÍ KLIENTA QM / EM SYSTÉM 3 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces Sub-prces 4 5 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces 3 HLAVNÍ PROCESY SPOLEČNOSTI 4 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces Sub-prces 4. 6 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces 3 QM / EM SYSTÉM ŘÍZENÍ ZLEPŠOVÁNÍ VNITŘNÍ AUDIT SLEDOVÁNÍ PROCESŮ SPOKOJENOST KLIENTA PODPŮRNÉ PROCESY MĚŘENÍ ANALÝZA 7. Eknmické řízení 8. Řízení lidských zdrjů 9. IS/IT pdpra 10. Pdpůrné služeb 8.1 Finanční plánvání a řízení 7.2 Účetní agenda 7.3 Evidence a správa majektu a agenda pjištění 8.1 Kncepce řízení lidských zdrjů 8.2 Zajištění lidských zdrjů 8.3 Zajištění rzvje zaměstnanců 8.4 Persnální a mzdvá agenda 8.5 Zajištění pdmínek pracvníh prstředí 9.1 Řízení IT 9.2 Pskytvání IT služeb 9.3 Zajištění infrastrukturních služeb 9.4 Zajištění SW a HW vybavení 10.1 Nákup materiálu a služeb 10.2 Správa, chrana a údržba majetku 10.3 Zajištění interních služeb a pdpry Pstup identifikace a kategrizace prcesů Prces je subr činnstí, které transfrmují vstupy na výstupy Prces má řadu charakteristik Opakvatelnst Měřitelnst a řiditelnst Lze jej standardizvat, ppsat pmcí pslupnsti krků Má začátek, knec, vstupy a výstupy (výkny) Lze mu přiřadit dpvědnst Prcesy dělíme d následujících kategrií: Řídící určují pravidla pr fungvání rganizace jak celku, nastavují celkvé strategické cíle, např. strategické řízení, řízení kvality, řízení vztahů se zájmvými skupinami. U těcht prcesů je hdncena především kncepčnst, systematičnst, zajištění dluhdbých efektů strategických změn Klíčvé, hlavní představují hlavní pslání rganizaci a úzce navazující prcesy (např. zajištění agend pr bčany), u těcht prcesů je hdncena především výknnst, kvalita dsahvaných výsledků, vliv na spkjenst bčanů a dalších klientů Zadavatele Pdpůrné interní služby, které zajišťují fungvání rganizace, ale nejsu předmětem naplňvání pslání a důvdů zřízení (např. řízení lidských zdrjů, IT pdpra), u těcht prcesů je hdncena především integrace best practice pstupů pr dané blasti (např. lidské zdrje, IT), ptimalizace nákladů, standardizace řešení 14

15 Pstup identifikace prcesů: 1. Ucelený phled na rganizaci a hlavní stavební blky jejíh fungvání, tj. prcesní blasti (např. strategické řízení, řízení lidských zdrjů, zajištění IT pdpry, zajištění agend pr bčany apd.) 2. Identifikace blků prcesů, tzv. skupin prcesů, které tvří suvisející blky činnstí v rámci prcesních blastí 3. Identifikace vlastních jedntlivých prcesů Skupina prcesů Prcesní blast Skupina prcesů Prces Prces Prces Prces Subprces ppsaný jak pslupnst činnstí Prces Pstup detailní analýzy prcesů Prcesy budu dkumentvány metdu eepc (extended Event driven Prcess Chain). Následující brázek bsahuje typické uspřádání základních prvků dkumentujících prces metdu eepc. Každý prces má jasně definvanu jednu neb více spuštěcích událstí a jednu neb více výstupních událstí. Událst, která je z hlediska jednh prcesu výstupní, může být vstupem dalšíh prcesu. Ke každé událsti se mhu vázat entity a dkumenty, které jsu pak vstupem, resp. výstupem danéh prcesu. Pr každý prces musí být stanven, kd za něj zdpvídá. Může být i stanven, kd zdpvídá za definici prcesu (tj. ne ten, kd zdpvídá za správné prvádění prcesu, ale správnst jeh návrhu). 15

16 Elementy tvřící prcesní mdel: 1. Aktivita/Prces xx Prces, který má být prváděn. Obsahuje ppis účelu prcesu a způsb jeh prvedení. Je-li prces slžitý, může se rzpadat na sadu pdřízených prcesů. V takvém případě je sučástí definice prcesu další prcesní diagram, specifikující jaké pdprcesy se pdílejí na realizaci danéh prcesu. Takt lze prvádět pstupnu dekmpzici prcesů d nejslžitějších prcesů na úrvni celé rganizace až p jedntlivé dílčí činnsti prváděné knkrétními pracvníky. V rámci ppisu prcesu mhu být uvedeny též dkazy na různé externí dkumenty bsahující směrnice, metdické dkumenty, nrmy, šablny dkumentů apd. 2. Dkument/Entita vázaná k událsti Instance dkumentu/entity, který vystupuje z prcesu splu s výstupní událstí, ppř. vstupuje d prcesu. Třída dkumentu charakterizuje jeh vlastnsti. Definice dkumentu může bsahvat dkazy na externí dkumenty (MS Wrd, Excel apd.) bsahující různé šablny, vzry, prváděcí pkyny jak dkument vytvřit apd. 3. Funkční blk aplikace Specifikuje část infrmačníh systému, který pdpruje daný prces. Lze pužít k mapvání prcesní mapy na existující funkčnst prvzvanéh IS. 4. Pžadvané znalsti a dvednsti Obsahuje specifikaci znalstí a dvednstí, které jsu kladeny na určitu rli, ppř. které jsu nutné k prvádění určitéh prcesu (cž vede v knečném důsledku pět na kvalifikační nárky na určitu rli). 5. Třída dkumentu/entity Obsahuje ppis splečných vlastnstí dkumentů a entit jedné třídy ( , harmngram, faktura, bjednávka ). Na diagramu tříd mhu být následně demnstrvány vztahy mezi jedntlivými třídami. Výčet všech tříd vymezuje zárveň všechny pjmy, se kterými prcesní mdel pracuje a je výchdiskem pr návrh tříd infrmačníh systému navrhvanéh na základě vznikléh prcesníh mdelu. 16

17 6. Vstupně výstupní událst Každý prces začíná i knčí jednu neb více událstmi. Vstupních i výstupních událstí může být něklik. Každá událst s sebu může nést dkumenty a entity, které jsu pak nedílnu sučástí tét událsti, tzn., jsu vstupem, resp. výstupem danéh prcesu. Výstupní událst jednh prcesu je bvykle vstupní zárveň vstupní událsti některéh dalšíh prcesu, tzn. událsti jsu spjvacími elementy, pmcí kterých je zajištěna návaznst jedntlivých prcesů. 7. Zdpvídá za prces xy Definice prcesní rle, která je zdpvědná za prvádění příslušnéh prcesu. K rli se může vázat ppis pžadvaných znalstí, právnění, ppř. ppis mezení, kteří pracvníci mhu rli vyknávat a kd pracvníka d příslušné rle jmenuje Optimalizace prcesů a práce s ukazateli výknnsti Optimalizace prcesů vychází z principů prcesníh řízení a je aplikvána následujícím pstupem. 1. Určení KPI prcesu výknnstní charakteristiky, ukazatele kvality pr výkny prcesu a jejich cílvých hdnt 2. Zjištění sučasných hdnt KPI a určení rzdílu, tj. jak mc a v čem se ptřebujeme zlepšit 3. Zjištění sučasných nedstatků prcesu ze strany účastníků prcesu, zákazníků a ddavatelů prcesu tj. c dnes kmplikuje realizaci danéh prcesu a navazujících prcesů 4. Analýza prcesu d knce a zjišťvání, jak se musí změnit jedntlivé krky, abychm 1. Dsáhli cílvých hdnt KPI 2. Odstranili sučasné nedstatky ve vyknávání prcesu Schéma využití ppisu prcesu k nastavení mtivace a rganizační struktury KPI činnsti 1 Činnst 1 Prcesní rle 1 Organizační pzice KPI prcesu Mtivace Prces Činnst 2 Prcesní rle 2 KPI činnsti 1 KPI činnsti 3 KPI činnsti 3 Činnst 3 Prcesní rle 1 P celu dbu tématu ptimalizace prcesů prbíhá práce s ukazateli výknnsti. Ukazatele výknnsti prcesů jsu dvzeny z celkvých strategických cílů rganizace, viz následující schema: 17

18 Strategický cíl KPI rganizace Prces KPI prcesu KPI prcesu Organizační pzice KPI pzice KPI pzice Řízení pdle cílů (Management by Objectives) Technika MbO vznikla 50. letech, její zakladatelé jsu Peter Drucker (The Practice f Management) a Duglas McGregr (The Human Side f Enterprise) Technika vyžaduje velmi aktivní a zdpvědný přístup manažerů a klade na ně velké nárky už při výběru splupracvníků a rzvji vlastních kmunikačních a rganizačních dvednstí. Technika je pstavena na dsahvání dhdy mezi manažery a jejich pdřízenými na cílech a výknvých nrmách (pravidlech a metdách zjištění výsledků práce), na základě kterých budu ptm hdnceni. Hlavní přínsy metdiky MbO jsu: - Zdknalení systému řízení (efektivnst, účinnst, transparentnst) - Vyjasnění rganizačníh uspřádání / prcesů - Zttžnění se s cíli u zaměstnanců, kteří jsu pdle cílů hdncení - Vývj účinnéh systému kntrly, sledvání a vyhdncvání Nastavvání cílů pr zaměstnance Metdlgie pr stanvvání cílů vychází z principů strategickéh řízení, který je znázrněn na následujícím brázku. Cíle pr jedntlivé veducí pracvníky jsu dvzeny d th, jaku měru přispívají k naplnění jedntlivých strategických cílů prstřednictvím výstupů jim svěřeným úseků v rganizační struktuře. Přičemž je zhledňván t, jaké mají rganizační úseky úlhu při realizaci prcesů, pmcí kterých jsu dsahvány celkvé výsledky rganizace a které mnhdy prchází napříč rganizačními úseky. 18

19 Strategické cíle Zadání Prces 1 Prces 1 Prces 2 Prces 2 Prces 2 Výsledek Zadání Zadání Prces 2 Prces 2 Prces 1 Prces 3 Prces 1 Prces 3 Prces 3 Prces 3 Prces 1 Prces 3 Úsek 1 Úsek 2 Úsek 3 Výsledek Výsledek Odpvědnst Odpvědnst Odpvědnst Ředitel úseku 1 Ředitel úseku 2 Ředitel úseku 3 Výše ppsaným způsbem je zajištěn, že - Cíle pr veducí pracvníky jsu dvzeny d skutečných nárků na veducí zaměstnance, které vedu k naplnění celkvých strategických cílů rganizace, tj. k naplnění pslání rganizace dané či zřizvatelem rganizace - Cíle jsu stanveny transparentně a spravedlivě dle skutečné míry přispění veducíh zaměstnance k naplnění celkvéh pslání rganizace Odvzvání krátkdbých cílů d střednědbých cílů je schematicky znázrněn na následujícím brázku: Strategické cíle rganizace (pslání) Střednědbý cíl veducíh pracvníka Střednědbý cíl veducíh pracvníka Krátkdbý cíl veducíh pracvníka Krátkdbý cíl veducíh pracvníka Při dvzvání cílů dchází k jejich zpdrbňvání a nastavvání v kratších časvých úsecích. Přitm je zajištěn, že splnění krátkdbých cílů vede ke splnění střednědbých cílů. 19

20 Screening pracvních činnstí Screening pracvních činnstí je metda, pmcí které je vyhdncen, jaký pměr pracvní dby tráví zaměstnanci danými činnstmi. Screening je vhdné prvádět p dbu minimálně jednh měsíce pr všechny zaměstnance. Před zahájením screeningu je na základě identifikace prcesů zpracván subr činnstí, u kterých zaměstnanci sledují, klik času danu činnstí strávili. Výsledky pzrvání jsu pak následně suhrnně vyhdnceny. 20

21 Realizvatelnst prjektu v pdmínkách zadavatele Pžadavky na sučinnst V rámci prjektu bude vyžadvána d zadavatele následující sučinnst. Sučinnst je vymezena tak aby: 1. Byly vytvářeny minimální nárky na zaměstnance zadavatele a nedšl tak k hržení zpracvání běžné agendy, kteru zadavatel vyknává a sučasně 2. Aby byly vytvřeny ptimální pdmínky pr udržitelnst výstupů prjektu a byla minimalizvána rizika spjená s prjektem. Etapa / činnst 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP Zpracvání písemné studie analýzy stávajícíh stavu pracvních prcesů a lidských zdrjů Pžadavky na sučinnst Zajištění písemných pdkladů (interní dkumentace směrnice a předpisy, rganizační řád a struktura, výsledky hspdaření zadavatele za pslední 3 rky) Zajištění realizace cca jedn až dvu hdinvých schůzek s veducími zaměstnanci. Zajištění pdpry pr realizaci screeningu pracvních činnstí plšně pr všechny zaměstnance. Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků vedení SÚKL pr piltní prvz SMEP Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Výběr pracvníh týmu pr piltní prvz SMEP Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr piltní skupinu pdle druhu specifikace cílů SMART 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP Šklení v metdice SMEP Manažerské šklení Připmínkvání zpracvanéh analýzy. Zajištění účasti vedení zadavatele na jedndenním wrkshpu. Připmínkvání zpracvané studie. Připmínkvání zpracvané metdiky a SW nástrje. Nminace pracvníh týmu dle výstupů wrkshpu s vedením zadavatele, kde bude určena blast prcesů pr prvedení piltu. Připmínkvání návrhu hdnt cílů. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Šklení práce se SW nástrjem Jedndenní infrmační meeting pr všechny členy piltní pracvní skupiny 3 Zajištění piltníh prvzu SMEP Ddání SW nástrje SMEP Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na meetingu. Splupráce s IT ddělením při implementaci nástrje. Zajištění splupráce s IT ddělením za účelem 21

22 Etapa / činnst v rámci piltníh prvzu SMEP 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP Vyhdncení piltníh prjektu Aktualizace návrhu metdiky SMEP Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr jedntlivé pracvní týmy pdle druhu specifikace cílů SMART 5 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Šklení v metdice SMEP Manažerské šklení Šklení práce se SW nástrjem Pžadavky na sučinnst zajištění dat pr sledvání cílů. Účast členů piltníh týmu na vyhdncení piltu Připmínkvání zprávy vyhdncení piltu. Připmínkvání zpracvané metdiky Účast vedení zadavatele na wrkshpu s cílem určit cíle pr plšnu implementaci SMEP Připmínkvání zpracvané studie Připmínkvání návrhu cílů Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. 6 Zajištění plšné implementace SMEP Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Vyhdncení cílů a hdncení výknnsti čtvrtletně Knzultační činnst Zajištění splupráce s IT ddělením za účelem zajištění dat pr sledvání cílů. Připmínkvání zpracvaných kvartálních zpráv Splupráce se žadateli knzultační pdpry při implementaci SMEP 22

23 Prvázanst implementace a vzdělávacích aktivit Prvázanst vzdělávacích aktivit a implementace je zajištěna tím, že jedntlivá šklení budeu přím vycházet z výstupů předcházející pradenské činnsti: Šklení v metdice SMEP - Šklení bude kpírvat bsah metdiky implementace SMEP, aby se zaměstnanci účastnící se šklení seznámili se všemi aspekty implementace SMEP - Šklení bude pkrývat i návazná témata, tj. jakými prstředky bude zajištěna dluhdbá udržitelnst výstupů prjektu (např. mtivační systém, systém hdncení zaměstnanců) Manažerské šklení - Manažerské šklení bsahuje témata, která jsu vymezena v zadávací dkumentaci - V rámci šklení bude jedntlivá témata řešena v becné rvině a v návaznsti na aktuálně řešená témata v rámci prjektu - Tj. např. téma Dsahvání cílů a stanvvání pririt bude řešen v rámci becné metdiky práce s cíly a dále v návaznsti na knkrétní metdiku zpracvanu pr zadavatele, tj. jak budu stanvvány cíle v prstředí zadavatele, jak určit pririty na základě analýzy rčních cílů zadavatele a mapy prcesů apd. Šklení práce se SW nástrjem - Šklení bude prbíhat přím pr SW vytvřený a uzpůsbený pr ptřeby tht prjektu - V průběhu šklení prběhne řada cvičení a ukázek zaměřená přím na prcesy, ukazatele a cíle zadavatele - Šklení bude zaměřen na prakticku práci s nástrjem 23

24 Etapvání nabídky Etapy prjektu jsu zpracvány tak, jak je zadán v zadávací dkumentaci. Každá etapa má dle zadávací dkumentace stanveny svje výstupy. Každu etapu lze realizvat samstatně, v případě jedntlivých šklení je každé šklení realizván samstatně. Pr zajištění udržitelnsti prjektu bude uchazeč z každéh jednání zpracvávat písemné zápisy, aby byl mžné kdykli zkntrlvat rzpracvanst prjektu a v případě nečekávané událsti, která by znemžnila dknčení práce uchazeče, aby byl mžné kdykli na práci uchazeče navázat. Průběh realizace jedntlivých etap prjektu je zpracván tak, aby na sebe etapy bezprstředně navazvali. Etapa 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP vytváří výstupy pr etapu 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP. Výstupy etapy 2, tj. zpětná vazba ze šklení, budu pužity pr realizaci etapy 3, tj. Zajištění piltníh prvzu SMEP. Výstupy etapy 3 jsu pdstatným vstupem pr realizaci etapy 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP. Na tut etapu pak navazuje realizace šklení v rámci etapy 5 Šklení řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP. Zpětná vazba že šklení (etapa 5) a výstupy z etapy 4 jsu vstupem pr realizaci etapy 6, tj. Zajištění plšné implementace SMEP. 24

25 Udržitelnst implementvaných řešení p sknčení prjektu Pdpra udržitelnsti prjektu bude zajištěna následujícími aspekty prjektu: Sestavením prjektvéh týmu ze strany Zadavatele tak, aby bsahval klíčvé zástupce uživatelů výstupů prjektu. Tímt způsbem bude zajištěn, že prjekt bude neustále infrmván pžadavcích uživatelů výstupů prjektu a bude mci na ně průběžně reagvat. Určením dpvědnsti za realizaci změn, které budu bsaženy v metdice SMEP. Z důvdu zajištění udržitelnsti výstupů prjektu bude za každu realizvanu změnu stanvena jedna sba zaměstnanec Zadavatele, který bude dpvědný za zdárný průběh realizace změny. Dále bude sestaven prjektvý tým slžený ze zaměstnanců Zadavatele, kteří se budu aktivně pdílet na realizaci změn. Tímt způsbem djde k účinnému přensu knw-hw vztaženéh k úspěšné realizaci dané změny na zaměstnance Zadavatele a tím bude efektivně pdpřena udržitelnst změn.) Odsuhlasení detailníh plánu každé etapy v rámci určenéh prjektvéh týmu ze strany zadavatele a dále dsuhlasvání dílčích a průběžných výstupů jedntlivých činnstí. Cílem tht krku je neustálé zjišťvání zpětné vazby průběhu prjektu a ptvrzvání krků k realizaci tak, aby tyt krky měli širku pdpru ze strany zaměstnanců Zadavatele. Tím bude zajištěn jeden z předpkladů úspěšné změny, tj. akceptace změn dtčenými zaměstnanci. Tyt krky budu prbíhat nad rámec frmální prcedury předávání a akceptace výstupů prjektu. Zvlené metdiky prjektu jsu všechny pstaveny na kncepčním přístupu k řešení dané prblematiky, vychází z nejlepších praxí a jsu věřeny na řadě úspěšných realizací bdbných prjektů. Pr realizaci prjektu bude pužita následující metdika prjektvéh řízení: Prjekt bude řízení za využití metdiky prjektvéh řízení Prince II. Tat metdika je jednu z nejrzšířenějších metdik prjektvéh řízení, je např. aplikvána řadu evrpských zemí jak určená metdika pr řízení prjektů ve veřejné správě. Zajištění správné aplikace metdiky prbíhá prstřednictvím certifikvanéh prjektvéh manažera Uchazeče Charakteristika metdiky PrinceII PrinceII = PRjects IN Cntrlled Envirnment metdika pr efektivní řízení prjektů zalžená na prcesním řízení. Vytváří kntrlvatelné prstředí, kde je přesně definván zákazník a ddavatel. PRINCE2 je metdika vhdná pr řízení prjektů všech velikstí a typů, nezávislá na typu splečnsti a dvětví. Nabízí best practise průvdce prjektvým řízením a je registrvána jak značka OGC. Metdlgie PRINCE byla zalžena v rce 1996 splečnstí CCTA (the Central and Telecmmunicatin Agency) pzději přejmenvána na OGC (The Office and Gverment Cmmerce). PRINCE vzešla z metdlgie PROMT cž byla metdika na řízení prjektů vytvřena splečnstí Simpact systems v rce PROMT byla v rce 1979 převzata agenturu CCTA jak standard pužívaný pr řízení prjektů především v blasti infrmačních systémů. V rce 1989 byla metdika PROMT úspěšně nahrazena metdiku PRINCE. Od tét chvíle PRINCE zůstává ve veřejné sféře a autrské práv je držen splečnstí CROWN. PRINCE2 byl publikván v rce 1996 a v sučasné dbě má přispěvvatele v knsrciu cca 150ti evrpských splečnstech. 25

26 Přínsy metdiky PRINCE2: Metda je pakvatelná Metda je naučitelná Získávání zkušenstí a následná mžnst eliminace chyb Zajištění znalstí každéh člena prjektvéh týmu - kde se nacházíme, c je cílem, c je úklem Včasné rzpznání a upzrnění na prblém Zajištění praktivity na prjektu s cílem zvládnutí náhlých nečekávaných kmplikací a prblémů. Způsb aplikace metdiky PRINCE2 říká, že prjekt musí mít: Organizvaný a kntrlvatelný začátek rganizace a plán prjektu musí být stanven před zahájením Organizvaný a kntrlvatelný průběh prjektu zajištění kntrlních prcesů v průběhu prjektu Organizvaný a kntrlvatelný knec prjektu zajištění uknčení prjektu Základ prjektvéh řízení jsu metdy, které definují, c chceme dělat, c má být výstupem, a nejlepší cestu, jak th dsáhnut. Strukturvané prjektvé řízení znamená řízení prjektu v lgických suvislstech, rganizvaně krk p krku s mžnstí neustálé kntrly. Metdika PRINCE2 nabízí právě takt strukturvaný přístup, ppisuje lgický a rganizvaný pstup d pčátku k cíli. Aplikace pr vlastní řízení prjektu je zajištěna tím, že prjekt jak má definvaný pčátek, rganizační strukturu a pravidla kmunikace. Průběh prjektu je zajištěn rlemi v rganizační struktuře, pravidly kmunikace a nastavením pstupů pr řízení rizik. Uknčení prjektu je zajištěn prceduru akceptace a připmínkvání výstupů prjektu. V následujících dstavcích jsu uvedeny základní kameny aplikace metdiky Prince2. Řízení prjektu v suladu s Principy metdiky PrinceII Neustálé zdůvdnění prjektu, tj. revize cílů prjektu a buducích přínsů při každém dknčení etapy prjektu Učení se ze zkušenstí, tj. zhledňvání nejlepších praxí, využívání vhdných metdických nástrjů a zaznamenávání a zhledňvání zkušenstí a pnaučení získaných před či v průběhu realizace prjektu Definvané rle a dpvědnsti, tj. jasná definice rlí a dpvědnstí v průběhu celéh prjektu Řízení pdle etap, tj. definvané uknčení každé etapy, zpřesnění plánu prjektu pr následující etapu Řízení pdle výjimek, tj. sledvání, vyhdncení parametrů prjektu (např. čas, kvalita výstupů) a přijímání nápravných patření Sustředění se na prdukt, tj. pririta přiřazená výstupům prjektu, sledvání kritérií kvality stanvené pr jedntlivé prjektvé výstupy Přizpůsbení metdiky PrinceII na knkrétní prjekt, tj. zvlení vhdnéh rzsahu nástrjů PrinceII vzhledem k nárkům prjektu (míra rizikvsti, pčet zapjených stran apd.) Řízení prjektu v suladu s Tématy metdiky PrinceII Business Case (zdůvdnění prjektu), tj. dkumentace a revize cílů a čekávaných přínsů prjektu, zdůvdnění realizace prjektu 26

27 Organizace, tj. dkumentace a revize rlí v prjektvém týmu, dpvědnstí a pravmcí Kvalita, tj. dkumentace a revize kritérií kvality výstupů prjektu Plánvání, tj. dkumentace a revize plánů prjektu Rizika, tj. dkumentace a revize rizik prjektu Změna, tj. řízení změn na prjektu Pstup prjektu, tj. sledvání a reprtvání aktuálním průběhu prjektu Řízení prjektu v suladu s Prcesy metdiky PrinceII Příprava prjektu, tj. zpracvání zdůvdnění prjektu ještě před jeh zahájením (v tmt případě prbíhá na straně zadavatele) Iniciace prjektu, tj. zpracvání návrhu prjektu (v tmt případě ve fázi zpracvání nabídky prjektu) Strategické řízení prjektu, tj. nastavení a určení dpvědnstí a pravmcí pr řídicí kmisi prjektu Řízení etapy prjektu, tj. řízení etap prjektu dle dsuhlasenéh plánu a sledvání dchylek d plánu Řízení přechdů mezi etapami prjektu, tj. řádné uknčvání etap prjektu a příprava detailních plánů pr následující etapu prjektu Řízení tvrby výstupů prjektu, tj. řízená tvrba výstupů prjektu, sledvání verzí výstupů Uzavření prjektu, tj. stanvení pravidel pr akceptaci uknčení celéh prjektu, výstupů prjektu Suhrnně lze říci, že PRINCE2 definuje jasně a zřetelně: Rle v rámci prjektu, jejich pvinnsti a zdpvědnsti Kd je veducí prjektu Kd je zákazník, uživatel, ddavatel Prject Bard (prjektvá rada) Techniky: Prject assuarance (zajištění kvality prjektu) Prject supprt (pdpra průběhu prjektu) Kntrla změn PRINCE2 Scpe (rzsah prjektu) zadání rzsahu prjektu a ppis krků v realizačních plánech dpručení Prcesy (pstupy prjektvéh řízení) Organizační struktura prjektu Prjekt bude v suladu s metdiku PrinceII řízen ve třech úrvních: Řídicí kmise nejvyšší rgán prjektu s rzhdvací pravmcí Vedení prjektu - rgánu prjektu pr perativní řízení a rzhdvání Pracvní skupiny pracvní/výknné rgány prjektu 27

28 Řídicí kmise prjektu jak jeh vrchlný rgán schvaluje výstupy prjektu a rzhduje veškerých změnách v prjektu, které mají vliv na čas, kvalitu neb cenu prjektu. Vedení prjektu jak řídící a rzhdvací rgán prjektu prvádí průběžné řízení prjektu a rzhduje pstupu prjektu v mezích daných harmngramem prjektu, smluvu a zakládací listinu prjektu (ve stanveném rámci prjektu). Vedení prjektu zpracvává a předkládá řídicí kmisi dkumenty týkající se pstupu prjektu, pdklady pr akceptaci výstupů prjektu a pžadavky na prvedení rzhdnutí, které překračují stanvený rámec prjektu. Uvádíme zde výčet některých z těcht dkumentů: Zakládací listina prjektu Předávací prtkl Akceptační prtkl Zápis z jednání Návrh řešení atd. Pracvní skupiny jsu výknným rgánem prjektu. Pracvní skupiny zpracvávají prblematiku definvanu na vedení prjektu, za práci pracvních skupin zdpvídá příslušný veducí prjektu. Vzhledem k prvázansti a lgickým suvislstem jedntlivých částí předmětu ddávky, a také s hledem na zajištění suladu předmětu ddávky jak celku, budu na pravidelné bázi prbíhat krdinační a infrmační schůzky všech pracvních skupin. Tak bude zajištěn sulad a jedntný přístup všech pracvních skupin. Veškeré činnsti na prjektu týkající se řízení jsu zpracvávány na příslušných řídicích úrvních v písemné pdbě a prjednávány na pravidelných schůzkách Způsby kmunikace mezi členy realizačníh týmu a statními zainteresvanými stranami Kmunikace mezi členy realizačníh týmu Kmunikace v rámci realizačníh týmu vychází z rganizace prjektu, kdy prbíhá v těcht úrvních: Úrveň řídicí kmise Úrveň vedení prjektu Úrveň pracvních skupin 28

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Plánvání rganizvání a řízení úklů a jejich zdrjů v rámci ucelenéh prjektu za respektvání časvých, zdrjvých a nákladvých mezení. (bvykle s cílem dsažení maximálníh eknmickéh efektu) 2

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více