1 Krycí list nabídky

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Krycí list nabídky"

Transkript

1 Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: Sídl: Šrbárva 48, Praha 10 Osba právněná jednat za zadavatele: PharmDr. Martin Beneš, ředitel Kntaktní sba: Ing. Karel Kettner Telefn: Fax: Prfil zadavatele Reg.čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/ Uchazeč: Sctt & Hagget Czech, s.r.. Adresa: Celetná 598/11, Praha 1 IČ: DIČ: Osba právněná jednat za uchazeče CZ Jednatel: Iv Franc, r.č /3139, Praha 5-Stdůlky, Jánskéh 2371/89 Bankvní spjení: CITIBANK Plc, Praha, Čísl účtu: /2600 Osby zmcněné k zastupvání: Kntaktní sba uchazeče: Jednatel: Iv Franc, r.č /3139, Praha 5-Stdůlky, Jánskéh 2371/89 Mgr. Lenka Odehnalvá, ředitelka knzultační divize Telefn: ; Fax: Nabídkvá cena: Cena celkem bez DPH: DPH: Cena celkem s DPH: ,- Kč ,- Kč ,- Kč... Sctt & Hagget Czech, s.r.. Mgr. Iv Franc, jednatel 1

2 2 Obsah 2

3 OBSAH: 1 Krycí list nabídky Obsah Údaje k hdntícím kritériím Údaje k hdntícím kritériím pstupně pdle jedntlivých kritérií Nabídkvá cena Celkvá kncepce řešení Návrh smluvy Dklady splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpklady Prfesní kvalifikační předpklady Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Pjistná smluva Dklady prkazující splnění technických kvalifikačních předpkladů Seznam významných služeb Seznam členů realizačníh týmu Certifikát jaksti Prhlášení pčtu stran v nabídce Prhlášení uchazeče pčtu stran nabídky

4 3 Údaje k hdntícím kritériím 4

5 3.1 Údaje k hdntícím kritériím pstupně pdle jedntlivých kritérií Nabídkvá cena Nabídkvá cena je stanvena jak celkvá cena abslutní částku v Kč za předmět plnění veřejné zakázky, přičemž nabídnutá celkvá cena uchazečem je stanvena jak nejvýše přípustná a bsahující veškeré náklady a pplatky uchazeče nutné a způsbilé pr plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění tét zakázky, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky. Nabídkvu cenu bude mžné překrčit puze v suvislsti se změnu daňvých právních předpisů týkajících se DPH, a t nejvýše částku dpvídající tét legislativní změně. Změnu ceny bude ddavatel pvinen písemně známit zadavateli a důvd změny dlžit. Nvě určená cena bude předmětem ddatku smluvy. Celkvá cena bez DPH: DPH 20%: Celkvá cena za pskytnutí služeb včetně DPH: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Pčet jedntek Cena za jedntku (bez DPH) Cena celkem za aktivitu (bez DPH) DPH Cena s DPH Etapa / činnst 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Zpracvání písemné studie analýzy stávajícíh stavu pracvních prcesů a lidských zdrjů Kč Kč Kč Kč Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků vedení SÚKL pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Kč Kč Kč Kč Výběr pracvníh týmu pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr piltní skupinu pdle druhu specifikace cílů SMART Kč Kč Kč Kč 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Šklení v metdice SMEP Kč Kč Kč Kč Manažerské šklení Kč Kč Kč Kč Šklení práce se SW nástrjem Kč Kč Kč Kč Jedndenní infrmační meeting pr všechny členy piltní pracvní skupiny Kč Kč Kč Kč 3 Zajištění piltníh prvzu SMEP Kč Kč Kč Ddání SW nástrje SMEP Kč Kč Kč Kč Průběžné sledvání plnění nastavených cílů v rámci piltníh prvzu SMEP Kč Kč Kč Kč 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP Kč Kč Kč Vyhdncení piltníh prjektu Kč Kč Kč Kč Aktualizace návrhu metdiky SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr jedntlivé pracvní týmy pdle druhu specifikace cílů SMART Kč Kč Kč Kč 5 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Kč Kč Kč Šklení v metdice SMEP Kč Kč Kč Kč Manažerské šklení Kč Kč Kč Kč Šklení práce se SW nástrjem Kč Kč Kč Kč 6 Zajištění plšné implementace SMEP Kč Kč Kč Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Kč Kč Kč Kč Vyhdncení cílů a hdncení výknnsti čtvrtletně Kč Kč Kč Kč Knzultační činnst Kč Kč Kč Kč CELKOVÁ CENA Kč Kč Kč 5

6 3.1.2 Celkvá kncepce řešení Relevantnst návrh pstupů realizace Ppis realizace jedntlivých aktivit Etapa / činnst 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP Zpracvání písemné studie analýzy stávajícíh stavu pracvních prcesů a lidských zdrjů Pžadavky na sučinnst V rámci analýzy stávajícíh stavu prcesů a lidských zdrjů bude prveden: - Realizace rzhvrů (cca 2 hdiny) s veducími pracvníky dpvědnými za realizaci prcesů. V rámci rzhvrů budu rvněž kladeny dtazy na vytížení a kvalifikaci jim pdřízených zaměstnanců. - Detailní analýza interní dkumentace, která bsahuje infrmace vztahující se k vyknávaným prcesům (včetně rganizační struktury) - Detailní analýza aktuálních ppisů pracvních pzic a pracvních náplní. Vyhdncení účelnsti, struktury a využitelnsti bsahů ppisů pracvních pzic a pracvních náplní. Hdncena bude především srzumitelnst, využitelnst pr řízení, rzvj a vzdělávání zaměstnanců, úplnst. - Analýza ICT prstředků (SW, systémy, další IT nástrje) využívané pr realizaci prcesů. - Na základě výše ppsaných infrmačních vstupů budu identifikvány prcesy, které budu rzděleny d kategrií na řídicí, hlavní a pdpůrné (metdika kategrizace prcesů je uvedena dále). - Pr jedntlivé identifikvané prcesy bude zpracván: Název prcesu Stručný ppis průběhu prcesu Sučasné využívané ukazatele výknnsti prcesu ICT nástrje služící pr vyknávání prcesů Seznam pracvních pzic pdílejících se na vyknávání prcesů Odpvědná sba za výsledky prcesu (tzv. vlastník prcesu) - V rámci analýzy lidských zdrjů, jejich vytížení 6

7 Etapa / činnst Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků vedení SÚKL pr piltní prvz SMEP Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Výběr pracvníh týmu pr piltní prvz SMEP Pžadavky na sučinnst pdílení se na vyknávání prcesů bude prveden screening pracvních činnstí (metdika je uvedena dále v dkumentu). Výsledky analýzy budu sumarizvány d výsledků pracvní studie. V rámci analýzy bude prveden rzbr rčních cílů zadavatele. Pr jedntlivé strategické cíle bude prveden rzpad ukazatelů výknnsti na dílčí ukazatele, které lze přiřadit k jedntlivým prcesům a pracvním týmům. Dále prběhne wrkshp s vedením zadavatele (nminace účastníků wrkshpu bude prvedena ve splupráci s prjektvým veducím zadavatele) s cílem identifikvat pžadavky vedení zadavatele na piltní prvz. Na základě zpracvané mapy prcesů z předchzíh krku a rzbru rčních ukazatelů výknnsti bude určena: - Mnžina prcesů, jejichž měření výknnsti bude předmětem piltu - Skupina zaměstnanců, která bude předmětem piltu - Ukazatele výknnsti, jejichž měření bude předmětem piltu Na základě prvedenéh wrkshpu bude určen: - Cíle piltu - Dba trvání piltu - Eskalační prcedura pr případ kmplikací v průběhu piltu - Řízení rizik s cílem zajistit úspěšný průběh piltu Uchazeč pr tent krk využije svědčenu metdiku práce s ukazateli výknnsti (viz dále v nabídce). Na základě výstupů z předchzích činnstí (mapa prcesů, vymezení rzsahu piltu, analýza rčních ukazatelů výknnsti) bude zpracvána detailní metdika SMEP pr prcesy v rámci piltu a bude zpracván SW nástrj. Metdika bude bsahvat: - Principy stanvvání cílů - Definici ukazatelů výknnsti (KPI) - Pkyny pr stanvvání KPI (ve vazbě na prcesy a rganizační strukturu) včetně principů hdncvání aktivit a principů rzpadu cílů na nižší rganizační úrvně - Pkyny pr určení cílvých hdnt KPI, měření a vyhdncvání - Pkyny pr určení dpvědných sb a pracvních týmů - Pkyny na prvázání systému měření výknnsti s mtivačním systémem SW nástrj bude umžňvat sledvání KPI ve vazbě na prcesy a dpvědné prcesy či pracvní týmy. V rámci SW nástrje bude mžné mdelvat rzpad KPI na dílčí KPI a pčítat hdnty dílčích KPI pdle přiřazených vah v rámci kalkulace nadřazenéh KPI. Pracvní tým pr pilt bude určen ve splupráci se zadavatelem. Pracvní tým bude vycházet z výstupů wrkshpu, který je ppsán v předchzích krcích. 7

8 Etapa / činnst Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr piltní skupinu pdle druhu specifikace cílů SMART Pžadavky na sučinnst Pracvní tým bude ze strany zadavatele minimálně bsahvat: - Prjektvý veducí ze strany zadavatele - Manažer dpvědný za blast prcesů vybranu pr pilt - Zaměstnanci dpvědní za výsledky a vyknávání prcesů v rámci piltu - IS specialista (splupracující na zajištění a vyhdncvání dat pr hdnty KPI) Knkrétní hdnty primárních cílů budu stanveny v suladu se SMART: - Specifické - Měřitelné - Ambiciózní - Realistické - Vztažené k času Pr vybrané ukazatele výknnsti, které budu sledvány v rámci piltu, bude určen: - Detailní ppis ukazatelů výknnsti - Cílvé hdnty a meze tlerance - Odpvědnsti za dsažení cílvých hdnt ukazatelů výknnsti (KPI) - Zdrj dat pr určení hdnt KPI - Frekvenci vyhdncvání KPI - Vazba na identifikvané prcesy - Vazba na rční cíle zadavatele 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP Šklení v metdice SMEP Šklení v metdice SMEP bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Klíčvý uživatel systému - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny - Členvé piltníh pracvníh týmu Celkem: 44 sb Celkem běhů šklení: 4 (p 11 sbách) Délka šklení: 1 den Šklení bude pkrývat témata: - MbO Management by Objectives - Úvd d principů prcesníh řízení - Principy stanvvání cílů - Definici ukazatelů výknnsti (KPI) - Pkyny pr stanvvání KPI (ve vazbě na prcesy a rganizační strukturu) včetně principů hdncvání aktivit a principů rzpadu cílů na nižší rganizační úrvně - Pkyny pr určení cílvých hdnt KPI, měření a vyhdncvání - Pkyny pr určení dpvědných sb a pracvních týmů 8

9 Etapa / činnst Manažerské šklení Pžadavky na sučinnst - Pkyny na prvázání systému měření výknnsti s mtivačním systémem Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Klíčvý uživatel systému - Úzké vedení - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny Celkem: 10 sb Celkem běhů šklení: 1 Délka šklení: 2 dny Šklení práce se SW nástrjem Šklení bude pkrývat témata: - Kmunikace - Dsahvání cílů a stanvvání pririt - Prezentační dvednsti - Delegvání, hdncení, mtivační rzhvry - Řešení knfliktů, asertivita, stres Šklení práce se SW nástrjem bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Klíčvý uživatel systému - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny - Členvé piltníh pracvníh týmu Celkem: 44 sb Celkem běhů šklení: 4 (p 11 sbách) Délka šklení: 1 den Jedndenní infrmační meeting pr všechny členy piltní pracvní skupiny Sučástí šklení bude řada praktických příkladů a ukázek. Jedndenní infrmační meeting bude pr - Klíčvý uživatel systému - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny - Členvé piltníh pracvníh týmu Celkem: 44 sb Infrmační meeting bude realizván pr všechny účastníky najednu. 3 Zajištění piltníh prvzu SMEP Ddání SW nástrje SMEP SW nástrj byl v první verzi vytvřen v krku prjektu 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP / Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Nástrj bude dplněn či upraven na základě pdnětů ze šklení piltní skupiny s práce se SW nástrjem. Průběžné sledvání plnění Nástrj bude implementván pr všechny členy piltní skupiny. Ve splupráci s IT ddělením bude zajištěn ddávání cílvých hdnt ukazatelů d nástrje. V rámci piltníh běhu bude prbíhat 9

10 Etapa / činnst nastavených cílů v rámci piltníh prvzu SMEP 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP Vyhdncení piltníh prjektu Pžadavky na sučinnst - Pdpra piltníh týmu - Průběžné sledvání a vyhdncvání nastavených cílů - Zajištění hladkéh přensu a zpracvání dat - Řešení nečekávaných situací a řízení rizik piltníh prvzu Vyhdncení piltníh prjektu - Vyhdncení dsažení cílů stanvených pr pilt - Vyhdncení dsažení cílů měřených ukazatelů výknnsti - Vyhdncení práce piltní skupiny Na základě vyhdncení piltu budu frmulvána dpručení na změny či úpravy: - Metdiky SMEP - SW nástrje - Šklení Aktualizace návrhu metdiky SMEP Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Veškerá dpručení na změny d výše uvedených výstupů budu knzultvány a schvalvány prjektvým veducím zadavatele. Na základě schválených dpručení na změny metdiky bude tat metdika příslušně dplněna či změněna. V rámci analýzy bude prveden rzbr rčních cílů zadavatele. Pr jedntlivé strategické cíle bude prveden rzpad ukazatelů výknnsti na dílčí ukazatele, které lze přiřadit k jedntlivým prcesům a pracvním týmům. Pr všechny prcesy identifikvané v první fázi prjektu budu určeny cíle prcesů a ukazatele výknnsti. Ukazatele výknnsti budu dále rzpracvány v dalším krku prjektu. Návrh ukazatelů výknnsti bude schválen vedením zadavatele. Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr jedntlivé pracvní týmy pdle druhu specifikace cílů SMART Dále bude realizván wrkshp s vedením zadavatele s cílem stanvit: - Cíle pr plšnu implementaci SMEP - Priritní prcesy (u nichž je měření efektivity nejvíce přínsné pr celkvý chd zadavatele) - Rizika a jejich preventivní a nápravná patření ve vztahu k plšné implementaci SMEP - Prstředky pr zajištění udržitelnsti SMEP (např. mtivační systém, systém hdncení a rzvje zaměstnanců, zapracvání d interní dkumentace zadavatele apd.) Výstupy wrkshpu budu zpracvány d písemné studie a dle ptřeby rzpracvány, aby vznikl ucelený materiál. Na základě dsuhlasené struktury ukazatelů pr prcesy bude pr každý ukazatel zpracván: - Detailní ppis ukazatelů výknnsti - Cílvé hdnty a meze tlerance - Odpvědnsti za dsažení cílvých hdnt ukazatelů výknnsti (KPI) - Zdrj dat pr určení hdnt KPI - Frekvenci vyhdncvání KPI 10

11 Etapa / činnst 5 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Šklení v metdice SMEP Pžadavky na sučinnst - Vazba na identifikvané prcesy - Vazba na rční cíle zadavatele Šklení v metdice SMEP bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Úzké vedení - Veducí sekcí, dbrů a ddělení Celkem: 34 sb Celkem běhů šklení: 3 (p cca 11 sbách) Délka šklení: 1 den Šklení bude pkrývat témata: - MbO Management by Objectives - Úvd d principů prcesníh řízení - Principy stanvvání cílů - Definici ukazatelů výknnsti (KPI) - Pkyny pr stanvvání KPI (ve vazbě na prcesy a rganizační strukturu) včetně principů hdncvání aktivit a principů rzpadu cílů na nižší rganizační úrvně - Pkyny pr určení cílvých hdnt KPI, měření a vyhdncvání - Pkyny pr určení dpvědných sb a pracvních týmů - Pkyny na prvázání systému měření výknnsti s mtivačním systémem Manažerské šklení Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Veducí sekcí, dbrů a ddělení Celkem: 30 sb Celkem běhů šklení: 3 Délka šklení: 2 dny Šklení práce se SW nástrjem Šklení bude pkrývat témata: - Kmunikace - Dsahvání cílů a stanvvání pririt - Prezentační dvednsti - Delegvání, hdncení, mtivační rzhvry - Řešení knfliktů, asertivita, stres Šklení práce se SW nástrjem bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Úzké vedení - Veducí sekcí, dbrů a ddělení Celkem: 34 sb 11

12 Etapa / činnst Pžadavky na sučinnst Celkem běhů šklení: 3 (p cca 11 sbách) Délka šklení: 1 den 6 Zajištění plšné implementace SMEP Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Vyhdncení cílů a hdncení výknnsti čtvrtletně Knzultační činnst Sučástí šklení bude řada praktických příkladů a ukázek. V rámci sledvání plnění nastavených cílů bude prbíhat - Průběžné sledvání a vyhdncvání nastavených cílů - Zajištění hladkéh přensu a zpracvání dat ve splupráci s IT ddělením zadavatele Vyhdncení cílů a čtvrtletní výknnsti bude zpracván ve frmě kvartální zprávy P dbu implementace bude prbíhat knzultační činnst zaměřena především na blasti: - Zpracvání změn interní dkumentace - Nastavení nástrjů pr dluhdbu udržitelnst implementvanéh systému SMEP, jak je např. mtivační systém, hdncení a rzvj zaměstnanců, management by bjectives V následujících dstavcích uvádíme becný ppis metdik, které uchazeč bude aplikvat pr realizaci výše ppsaných činnstí: Identifikace, dkumentace a analýza prcesů Prcesy jsu řízeny, jestliže je určen Jakých výsledků má prces dsahvat (např. průměrná dba zpracvání pžadavku zákazníka, výsledek průzkumu spkjensti zaměstnanců, pdíl na trhu) Kd je dpvědný za výsledky prcesů (vlastník prcesu) Jak má prces prbíhat (tj. existuje dkumentace prcesu, ppis krků, rzhdvacích pravmcí,..) Kd je zdpvědný za realizaci knkrétních krků v prcesu a s jakými nárky na kvalitu realizace krků Jaké nástrje má vlastník prcesu k dispzici na t, aby mhl vymáhat ddržvání prcesu či prces ptimalizvat (mtivační systém, řízení prjektů, investice,..) Při aplikaci prcesníh řízení s cílem zvyšvání výknnsti je nutné realizvat řadu krků, kteru jsu znázrněny v následujícím schématu: 12

13 C ptřebujeme? Určit a nastavit principy systému řízení rganizace Nástrje Metdiky (přístup k prcesům, mtivační systémy, řízení pdle cílů) Znát své prcesy, vazby Prcesní mdel Určit si pririty Zhdncení aktuálníh stavu pmcí prcesních analýz Nastavit cíle Ukazatele výknnsti, benchmarking, BSC Určit dpvědnst Určení vlastníků prcesů, garantů, strážců, veducích prjektů při ptimalizacích, dpvědnsti účastníků prcesů Pr zachycení kmplexníh ppisu fungvání rganizace je pužíván prcesní mdel, který bsahuje prvázané infrmace strategických cílech a ukazatelích výknnsti a jejich vazbě na výknnstní a kvalitativní ukazatele prcesů pslupnsti a návaznsti prcesů a jejich vazbu na rganizační jedntky, které se pdílí na vyknávání prcesů rganizační struktuře struktuře IT aplikací, které jsu využívány v rámci vyknávání prcesů (technlgická pdpra) Cílem přehledvéh prcesníh mdelu je jasně zachytit klíčvé vazby, aby byl mžné prvádět systematické ptimalizace s trvalým efektem. Přehledvý prcesní mdel je dplňván detailní infrmace aktuálním a cílvém průběhu prcesů, které budu pdrbeny ptimalizaci a zlepšvání. Struktura prcesníh mdelu je znázrněna na následujícím brázku. Organizační struktura Prcesní mdel rganizace Strategie pdniku Ukazatele výknnsti pdniku Ukazatele výknnsti prcesů Ppis pracvních pstupů (prcesů) a vzájemných návaznstí Infrmační technlgie, data Návrhy a řízení změn na základě vzájemné návaznsti pracvních pstupů a dpvědnstí Stanvení pririt ve vazbě na strategické cíle Hdncení ptřeb zdrjů (IT, HR, ) na základě znalsti prcesů a prcesních ukazatelů výknnsti 13

14 Na následujícím schématu je příklad zbrazení struktury prcesů v rganizaci, které má implementvaný systém řízení kvality (QMS): STRATEGICKÝ MANAGEMENT 1 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 1.1 Strategické řízení pdniku 1.2 Řízení vztahů se zájmvými skupinami 2 ŘÍZENÍ KVALITY A ORGANIZACE 2.1 Řízení rganizace a interní kmunikace 2.2 Vnitřní kntrlní systém 2.3 Management kvality OČEKÁVÁNÍ KLIENTA QM / EM SYSTÉM 3 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces Sub-prces 4 5 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces 3 HLAVNÍ PROCESY SPOLEČNOSTI 4 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces Sub-prces 4. 6 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces 3 QM / EM SYSTÉM ŘÍZENÍ ZLEPŠOVÁNÍ VNITŘNÍ AUDIT SLEDOVÁNÍ PROCESŮ SPOKOJENOST KLIENTA PODPŮRNÉ PROCESY MĚŘENÍ ANALÝZA 7. Eknmické řízení 8. Řízení lidských zdrjů 9. IS/IT pdpra 10. Pdpůrné služeb 8.1 Finanční plánvání a řízení 7.2 Účetní agenda 7.3 Evidence a správa majektu a agenda pjištění 8.1 Kncepce řízení lidských zdrjů 8.2 Zajištění lidských zdrjů 8.3 Zajištění rzvje zaměstnanců 8.4 Persnální a mzdvá agenda 8.5 Zajištění pdmínek pracvníh prstředí 9.1 Řízení IT 9.2 Pskytvání IT služeb 9.3 Zajištění infrastrukturních služeb 9.4 Zajištění SW a HW vybavení 10.1 Nákup materiálu a služeb 10.2 Správa, chrana a údržba majetku 10.3 Zajištění interních služeb a pdpry Pstup identifikace a kategrizace prcesů Prces je subr činnstí, které transfrmují vstupy na výstupy Prces má řadu charakteristik Opakvatelnst Měřitelnst a řiditelnst Lze jej standardizvat, ppsat pmcí pslupnsti krků Má začátek, knec, vstupy a výstupy (výkny) Lze mu přiřadit dpvědnst Prcesy dělíme d následujících kategrií: Řídící určují pravidla pr fungvání rganizace jak celku, nastavují celkvé strategické cíle, např. strategické řízení, řízení kvality, řízení vztahů se zájmvými skupinami. U těcht prcesů je hdncena především kncepčnst, systematičnst, zajištění dluhdbých efektů strategických změn Klíčvé, hlavní představují hlavní pslání rganizaci a úzce navazující prcesy (např. zajištění agend pr bčany), u těcht prcesů je hdncena především výknnst, kvalita dsahvaných výsledků, vliv na spkjenst bčanů a dalších klientů Zadavatele Pdpůrné interní služby, které zajišťují fungvání rganizace, ale nejsu předmětem naplňvání pslání a důvdů zřízení (např. řízení lidských zdrjů, IT pdpra), u těcht prcesů je hdncena především integrace best practice pstupů pr dané blasti (např. lidské zdrje, IT), ptimalizace nákladů, standardizace řešení 14

15 Pstup identifikace prcesů: 1. Ucelený phled na rganizaci a hlavní stavební blky jejíh fungvání, tj. prcesní blasti (např. strategické řízení, řízení lidských zdrjů, zajištění IT pdpry, zajištění agend pr bčany apd.) 2. Identifikace blků prcesů, tzv. skupin prcesů, které tvří suvisející blky činnstí v rámci prcesních blastí 3. Identifikace vlastních jedntlivých prcesů Skupina prcesů Prcesní blast Skupina prcesů Prces Prces Prces Prces Subprces ppsaný jak pslupnst činnstí Prces Pstup detailní analýzy prcesů Prcesy budu dkumentvány metdu eepc (extended Event driven Prcess Chain). Následující brázek bsahuje typické uspřádání základních prvků dkumentujících prces metdu eepc. Každý prces má jasně definvanu jednu neb více spuštěcích událstí a jednu neb více výstupních událstí. Událst, která je z hlediska jednh prcesu výstupní, může být vstupem dalšíh prcesu. Ke každé událsti se mhu vázat entity a dkumenty, které jsu pak vstupem, resp. výstupem danéh prcesu. Pr každý prces musí být stanven, kd za něj zdpvídá. Může být i stanven, kd zdpvídá za definici prcesu (tj. ne ten, kd zdpvídá za správné prvádění prcesu, ale správnst jeh návrhu). 15

16 Elementy tvřící prcesní mdel: 1. Aktivita/Prces xx Prces, který má být prváděn. Obsahuje ppis účelu prcesu a způsb jeh prvedení. Je-li prces slžitý, může se rzpadat na sadu pdřízených prcesů. V takvém případě je sučástí definice prcesu další prcesní diagram, specifikující jaké pdprcesy se pdílejí na realizaci danéh prcesu. Takt lze prvádět pstupnu dekmpzici prcesů d nejslžitějších prcesů na úrvni celé rganizace až p jedntlivé dílčí činnsti prváděné knkrétními pracvníky. V rámci ppisu prcesu mhu být uvedeny též dkazy na různé externí dkumenty bsahující směrnice, metdické dkumenty, nrmy, šablny dkumentů apd. 2. Dkument/Entita vázaná k událsti Instance dkumentu/entity, který vystupuje z prcesu splu s výstupní událstí, ppř. vstupuje d prcesu. Třída dkumentu charakterizuje jeh vlastnsti. Definice dkumentu může bsahvat dkazy na externí dkumenty (MS Wrd, Excel apd.) bsahující různé šablny, vzry, prváděcí pkyny jak dkument vytvřit apd. 3. Funkční blk aplikace Specifikuje část infrmačníh systému, který pdpruje daný prces. Lze pužít k mapvání prcesní mapy na existující funkčnst prvzvanéh IS. 4. Pžadvané znalsti a dvednsti Obsahuje specifikaci znalstí a dvednstí, které jsu kladeny na určitu rli, ppř. které jsu nutné k prvádění určitéh prcesu (cž vede v knečném důsledku pět na kvalifikační nárky na určitu rli). 5. Třída dkumentu/entity Obsahuje ppis splečných vlastnstí dkumentů a entit jedné třídy ( , harmngram, faktura, bjednávka ). Na diagramu tříd mhu být následně demnstrvány vztahy mezi jedntlivými třídami. Výčet všech tříd vymezuje zárveň všechny pjmy, se kterými prcesní mdel pracuje a je výchdiskem pr návrh tříd infrmačníh systému navrhvanéh na základě vznikléh prcesníh mdelu. 16

17 6. Vstupně výstupní událst Každý prces začíná i knčí jednu neb více událstmi. Vstupních i výstupních událstí může být něklik. Každá událst s sebu může nést dkumenty a entity, které jsu pak nedílnu sučástí tét událsti, tzn., jsu vstupem, resp. výstupem danéh prcesu. Výstupní událst jednh prcesu je bvykle vstupní zárveň vstupní událsti některéh dalšíh prcesu, tzn. událsti jsu spjvacími elementy, pmcí kterých je zajištěna návaznst jedntlivých prcesů. 7. Zdpvídá za prces xy Definice prcesní rle, která je zdpvědná za prvádění příslušnéh prcesu. K rli se může vázat ppis pžadvaných znalstí, právnění, ppř. ppis mezení, kteří pracvníci mhu rli vyknávat a kd pracvníka d příslušné rle jmenuje Optimalizace prcesů a práce s ukazateli výknnsti Optimalizace prcesů vychází z principů prcesníh řízení a je aplikvána následujícím pstupem. 1. Určení KPI prcesu výknnstní charakteristiky, ukazatele kvality pr výkny prcesu a jejich cílvých hdnt 2. Zjištění sučasných hdnt KPI a určení rzdílu, tj. jak mc a v čem se ptřebujeme zlepšit 3. Zjištění sučasných nedstatků prcesu ze strany účastníků prcesu, zákazníků a ddavatelů prcesu tj. c dnes kmplikuje realizaci danéh prcesu a navazujících prcesů 4. Analýza prcesu d knce a zjišťvání, jak se musí změnit jedntlivé krky, abychm 1. Dsáhli cílvých hdnt KPI 2. Odstranili sučasné nedstatky ve vyknávání prcesu Schéma využití ppisu prcesu k nastavení mtivace a rganizační struktury KPI činnsti 1 Činnst 1 Prcesní rle 1 Organizační pzice KPI prcesu Mtivace Prces Činnst 2 Prcesní rle 2 KPI činnsti 1 KPI činnsti 3 KPI činnsti 3 Činnst 3 Prcesní rle 1 P celu dbu tématu ptimalizace prcesů prbíhá práce s ukazateli výknnsti. Ukazatele výknnsti prcesů jsu dvzeny z celkvých strategických cílů rganizace, viz následující schema: 17

18 Strategický cíl KPI rganizace Prces KPI prcesu KPI prcesu Organizační pzice KPI pzice KPI pzice Řízení pdle cílů (Management by Objectives) Technika MbO vznikla 50. letech, její zakladatelé jsu Peter Drucker (The Practice f Management) a Duglas McGregr (The Human Side f Enterprise) Technika vyžaduje velmi aktivní a zdpvědný přístup manažerů a klade na ně velké nárky už při výběru splupracvníků a rzvji vlastních kmunikačních a rganizačních dvednstí. Technika je pstavena na dsahvání dhdy mezi manažery a jejich pdřízenými na cílech a výknvých nrmách (pravidlech a metdách zjištění výsledků práce), na základě kterých budu ptm hdnceni. Hlavní přínsy metdiky MbO jsu: - Zdknalení systému řízení (efektivnst, účinnst, transparentnst) - Vyjasnění rganizačníh uspřádání / prcesů - Zttžnění se s cíli u zaměstnanců, kteří jsu pdle cílů hdncení - Vývj účinnéh systému kntrly, sledvání a vyhdncvání Nastavvání cílů pr zaměstnance Metdlgie pr stanvvání cílů vychází z principů strategickéh řízení, který je znázrněn na následujícím brázku. Cíle pr jedntlivé veducí pracvníky jsu dvzeny d th, jaku měru přispívají k naplnění jedntlivých strategických cílů prstřednictvím výstupů jim svěřeným úseků v rganizační struktuře. Přičemž je zhledňván t, jaké mají rganizační úseky úlhu při realizaci prcesů, pmcí kterých jsu dsahvány celkvé výsledky rganizace a které mnhdy prchází napříč rganizačními úseky. 18

19 Strategické cíle Zadání Prces 1 Prces 1 Prces 2 Prces 2 Prces 2 Výsledek Zadání Zadání Prces 2 Prces 2 Prces 1 Prces 3 Prces 1 Prces 3 Prces 3 Prces 3 Prces 1 Prces 3 Úsek 1 Úsek 2 Úsek 3 Výsledek Výsledek Odpvědnst Odpvědnst Odpvědnst Ředitel úseku 1 Ředitel úseku 2 Ředitel úseku 3 Výše ppsaným způsbem je zajištěn, že - Cíle pr veducí pracvníky jsu dvzeny d skutečných nárků na veducí zaměstnance, které vedu k naplnění celkvých strategických cílů rganizace, tj. k naplnění pslání rganizace dané či zřizvatelem rganizace - Cíle jsu stanveny transparentně a spravedlivě dle skutečné míry přispění veducíh zaměstnance k naplnění celkvéh pslání rganizace Odvzvání krátkdbých cílů d střednědbých cílů je schematicky znázrněn na následujícím brázku: Strategické cíle rganizace (pslání) Střednědbý cíl veducíh pracvníka Střednědbý cíl veducíh pracvníka Krátkdbý cíl veducíh pracvníka Krátkdbý cíl veducíh pracvníka Při dvzvání cílů dchází k jejich zpdrbňvání a nastavvání v kratších časvých úsecích. Přitm je zajištěn, že splnění krátkdbých cílů vede ke splnění střednědbých cílů. 19

20 Screening pracvních činnstí Screening pracvních činnstí je metda, pmcí které je vyhdncen, jaký pměr pracvní dby tráví zaměstnanci danými činnstmi. Screening je vhdné prvádět p dbu minimálně jednh měsíce pr všechny zaměstnance. Před zahájením screeningu je na základě identifikace prcesů zpracván subr činnstí, u kterých zaměstnanci sledují, klik času danu činnstí strávili. Výsledky pzrvání jsu pak následně suhrnně vyhdnceny. 20

21 Realizvatelnst prjektu v pdmínkách zadavatele Pžadavky na sučinnst V rámci prjektu bude vyžadvána d zadavatele následující sučinnst. Sučinnst je vymezena tak aby: 1. Byly vytvářeny minimální nárky na zaměstnance zadavatele a nedšl tak k hržení zpracvání běžné agendy, kteru zadavatel vyknává a sučasně 2. Aby byly vytvřeny ptimální pdmínky pr udržitelnst výstupů prjektu a byla minimalizvána rizika spjená s prjektem. Etapa / činnst 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP Zpracvání písemné studie analýzy stávajícíh stavu pracvních prcesů a lidských zdrjů Pžadavky na sučinnst Zajištění písemných pdkladů (interní dkumentace směrnice a předpisy, rganizační řád a struktura, výsledky hspdaření zadavatele za pslední 3 rky) Zajištění realizace cca jedn až dvu hdinvých schůzek s veducími zaměstnanci. Zajištění pdpry pr realizaci screeningu pracvních činnstí plšně pr všechny zaměstnance. Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků vedení SÚKL pr piltní prvz SMEP Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Výběr pracvníh týmu pr piltní prvz SMEP Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr piltní skupinu pdle druhu specifikace cílů SMART 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP Šklení v metdice SMEP Manažerské šklení Připmínkvání zpracvanéh analýzy. Zajištění účasti vedení zadavatele na jedndenním wrkshpu. Připmínkvání zpracvané studie. Připmínkvání zpracvané metdiky a SW nástrje. Nminace pracvníh týmu dle výstupů wrkshpu s vedením zadavatele, kde bude určena blast prcesů pr prvedení piltu. Připmínkvání návrhu hdnt cílů. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Šklení práce se SW nástrjem Jedndenní infrmační meeting pr všechny členy piltní pracvní skupiny 3 Zajištění piltníh prvzu SMEP Ddání SW nástrje SMEP Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na meetingu. Splupráce s IT ddělením při implementaci nástrje. Zajištění splupráce s IT ddělením za účelem 21

22 Etapa / činnst v rámci piltníh prvzu SMEP 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP Vyhdncení piltníh prjektu Aktualizace návrhu metdiky SMEP Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr jedntlivé pracvní týmy pdle druhu specifikace cílů SMART 5 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Šklení v metdice SMEP Manažerské šklení Šklení práce se SW nástrjem Pžadavky na sučinnst zajištění dat pr sledvání cílů. Účast členů piltníh týmu na vyhdncení piltu Připmínkvání zprávy vyhdncení piltu. Připmínkvání zpracvané metdiky Účast vedení zadavatele na wrkshpu s cílem určit cíle pr plšnu implementaci SMEP Připmínkvání zpracvané studie Připmínkvání návrhu cílů Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. 6 Zajištění plšné implementace SMEP Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Vyhdncení cílů a hdncení výknnsti čtvrtletně Knzultační činnst Zajištění splupráce s IT ddělením za účelem zajištění dat pr sledvání cílů. Připmínkvání zpracvaných kvartálních zpráv Splupráce se žadateli knzultační pdpry při implementaci SMEP 22

23 Prvázanst implementace a vzdělávacích aktivit Prvázanst vzdělávacích aktivit a implementace je zajištěna tím, že jedntlivá šklení budeu přím vycházet z výstupů předcházející pradenské činnsti: Šklení v metdice SMEP - Šklení bude kpírvat bsah metdiky implementace SMEP, aby se zaměstnanci účastnící se šklení seznámili se všemi aspekty implementace SMEP - Šklení bude pkrývat i návazná témata, tj. jakými prstředky bude zajištěna dluhdbá udržitelnst výstupů prjektu (např. mtivační systém, systém hdncení zaměstnanců) Manažerské šklení - Manažerské šklení bsahuje témata, která jsu vymezena v zadávací dkumentaci - V rámci šklení bude jedntlivá témata řešena v becné rvině a v návaznsti na aktuálně řešená témata v rámci prjektu - Tj. např. téma Dsahvání cílů a stanvvání pririt bude řešen v rámci becné metdiky práce s cíly a dále v návaznsti na knkrétní metdiku zpracvanu pr zadavatele, tj. jak budu stanvvány cíle v prstředí zadavatele, jak určit pririty na základě analýzy rčních cílů zadavatele a mapy prcesů apd. Šklení práce se SW nástrjem - Šklení bude prbíhat přím pr SW vytvřený a uzpůsbený pr ptřeby tht prjektu - V průběhu šklení prběhne řada cvičení a ukázek zaměřená přím na prcesy, ukazatele a cíle zadavatele - Šklení bude zaměřen na prakticku práci s nástrjem 23

24 Etapvání nabídky Etapy prjektu jsu zpracvány tak, jak je zadán v zadávací dkumentaci. Každá etapa má dle zadávací dkumentace stanveny svje výstupy. Každu etapu lze realizvat samstatně, v případě jedntlivých šklení je každé šklení realizván samstatně. Pr zajištění udržitelnsti prjektu bude uchazeč z každéh jednání zpracvávat písemné zápisy, aby byl mžné kdykli zkntrlvat rzpracvanst prjektu a v případě nečekávané událsti, která by znemžnila dknčení práce uchazeče, aby byl mžné kdykli na práci uchazeče navázat. Průběh realizace jedntlivých etap prjektu je zpracván tak, aby na sebe etapy bezprstředně navazvali. Etapa 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP vytváří výstupy pr etapu 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP. Výstupy etapy 2, tj. zpětná vazba ze šklení, budu pužity pr realizaci etapy 3, tj. Zajištění piltníh prvzu SMEP. Výstupy etapy 3 jsu pdstatným vstupem pr realizaci etapy 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP. Na tut etapu pak navazuje realizace šklení v rámci etapy 5 Šklení řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP. Zpětná vazba že šklení (etapa 5) a výstupy z etapy 4 jsu vstupem pr realizaci etapy 6, tj. Zajištění plšné implementace SMEP. 24

25 Udržitelnst implementvaných řešení p sknčení prjektu Pdpra udržitelnsti prjektu bude zajištěna následujícími aspekty prjektu: Sestavením prjektvéh týmu ze strany Zadavatele tak, aby bsahval klíčvé zástupce uživatelů výstupů prjektu. Tímt způsbem bude zajištěn, že prjekt bude neustále infrmván pžadavcích uživatelů výstupů prjektu a bude mci na ně průběžně reagvat. Určením dpvědnsti za realizaci změn, které budu bsaženy v metdice SMEP. Z důvdu zajištění udržitelnsti výstupů prjektu bude za každu realizvanu změnu stanvena jedna sba zaměstnanec Zadavatele, který bude dpvědný za zdárný průběh realizace změny. Dále bude sestaven prjektvý tým slžený ze zaměstnanců Zadavatele, kteří se budu aktivně pdílet na realizaci změn. Tímt způsbem djde k účinnému přensu knw-hw vztaženéh k úspěšné realizaci dané změny na zaměstnance Zadavatele a tím bude efektivně pdpřena udržitelnst změn.) Odsuhlasení detailníh plánu každé etapy v rámci určenéh prjektvéh týmu ze strany zadavatele a dále dsuhlasvání dílčích a průběžných výstupů jedntlivých činnstí. Cílem tht krku je neustálé zjišťvání zpětné vazby průběhu prjektu a ptvrzvání krků k realizaci tak, aby tyt krky měli širku pdpru ze strany zaměstnanců Zadavatele. Tím bude zajištěn jeden z předpkladů úspěšné změny, tj. akceptace změn dtčenými zaměstnanci. Tyt krky budu prbíhat nad rámec frmální prcedury předávání a akceptace výstupů prjektu. Zvlené metdiky prjektu jsu všechny pstaveny na kncepčním přístupu k řešení dané prblematiky, vychází z nejlepších praxí a jsu věřeny na řadě úspěšných realizací bdbných prjektů. Pr realizaci prjektu bude pužita následující metdika prjektvéh řízení: Prjekt bude řízení za využití metdiky prjektvéh řízení Prince II. Tat metdika je jednu z nejrzšířenějších metdik prjektvéh řízení, je např. aplikvána řadu evrpských zemí jak určená metdika pr řízení prjektů ve veřejné správě. Zajištění správné aplikace metdiky prbíhá prstřednictvím certifikvanéh prjektvéh manažera Uchazeče Charakteristika metdiky PrinceII PrinceII = PRjects IN Cntrlled Envirnment metdika pr efektivní řízení prjektů zalžená na prcesním řízení. Vytváří kntrlvatelné prstředí, kde je přesně definván zákazník a ddavatel. PRINCE2 je metdika vhdná pr řízení prjektů všech velikstí a typů, nezávislá na typu splečnsti a dvětví. Nabízí best practise průvdce prjektvým řízením a je registrvána jak značka OGC. Metdlgie PRINCE byla zalžena v rce 1996 splečnstí CCTA (the Central and Telecmmunicatin Agency) pzději přejmenvána na OGC (The Office and Gverment Cmmerce). PRINCE vzešla z metdlgie PROMT cž byla metdika na řízení prjektů vytvřena splečnstí Simpact systems v rce PROMT byla v rce 1979 převzata agenturu CCTA jak standard pužívaný pr řízení prjektů především v blasti infrmačních systémů. V rce 1989 byla metdika PROMT úspěšně nahrazena metdiku PRINCE. Od tét chvíle PRINCE zůstává ve veřejné sféře a autrské práv je držen splečnstí CROWN. PRINCE2 byl publikván v rce 1996 a v sučasné dbě má přispěvvatele v knsrciu cca 150ti evrpských splečnstech. 25

26 Přínsy metdiky PRINCE2: Metda je pakvatelná Metda je naučitelná Získávání zkušenstí a následná mžnst eliminace chyb Zajištění znalstí každéh člena prjektvéh týmu - kde se nacházíme, c je cílem, c je úklem Včasné rzpznání a upzrnění na prblém Zajištění praktivity na prjektu s cílem zvládnutí náhlých nečekávaných kmplikací a prblémů. Způsb aplikace metdiky PRINCE2 říká, že prjekt musí mít: Organizvaný a kntrlvatelný začátek rganizace a plán prjektu musí být stanven před zahájením Organizvaný a kntrlvatelný průběh prjektu zajištění kntrlních prcesů v průběhu prjektu Organizvaný a kntrlvatelný knec prjektu zajištění uknčení prjektu Základ prjektvéh řízení jsu metdy, které definují, c chceme dělat, c má být výstupem, a nejlepší cestu, jak th dsáhnut. Strukturvané prjektvé řízení znamená řízení prjektu v lgických suvislstech, rganizvaně krk p krku s mžnstí neustálé kntrly. Metdika PRINCE2 nabízí právě takt strukturvaný přístup, ppisuje lgický a rganizvaný pstup d pčátku k cíli. Aplikace pr vlastní řízení prjektu je zajištěna tím, že prjekt jak má definvaný pčátek, rganizační strukturu a pravidla kmunikace. Průběh prjektu je zajištěn rlemi v rganizační struktuře, pravidly kmunikace a nastavením pstupů pr řízení rizik. Uknčení prjektu je zajištěn prceduru akceptace a připmínkvání výstupů prjektu. V následujících dstavcích jsu uvedeny základní kameny aplikace metdiky Prince2. Řízení prjektu v suladu s Principy metdiky PrinceII Neustálé zdůvdnění prjektu, tj. revize cílů prjektu a buducích přínsů při každém dknčení etapy prjektu Učení se ze zkušenstí, tj. zhledňvání nejlepších praxí, využívání vhdných metdických nástrjů a zaznamenávání a zhledňvání zkušenstí a pnaučení získaných před či v průběhu realizace prjektu Definvané rle a dpvědnsti, tj. jasná definice rlí a dpvědnstí v průběhu celéh prjektu Řízení pdle etap, tj. definvané uknčení každé etapy, zpřesnění plánu prjektu pr následující etapu Řízení pdle výjimek, tj. sledvání, vyhdncení parametrů prjektu (např. čas, kvalita výstupů) a přijímání nápravných patření Sustředění se na prdukt, tj. pririta přiřazená výstupům prjektu, sledvání kritérií kvality stanvené pr jedntlivé prjektvé výstupy Přizpůsbení metdiky PrinceII na knkrétní prjekt, tj. zvlení vhdnéh rzsahu nástrjů PrinceII vzhledem k nárkům prjektu (míra rizikvsti, pčet zapjených stran apd.) Řízení prjektu v suladu s Tématy metdiky PrinceII Business Case (zdůvdnění prjektu), tj. dkumentace a revize cílů a čekávaných přínsů prjektu, zdůvdnění realizace prjektu 26

27 Organizace, tj. dkumentace a revize rlí v prjektvém týmu, dpvědnstí a pravmcí Kvalita, tj. dkumentace a revize kritérií kvality výstupů prjektu Plánvání, tj. dkumentace a revize plánů prjektu Rizika, tj. dkumentace a revize rizik prjektu Změna, tj. řízení změn na prjektu Pstup prjektu, tj. sledvání a reprtvání aktuálním průběhu prjektu Řízení prjektu v suladu s Prcesy metdiky PrinceII Příprava prjektu, tj. zpracvání zdůvdnění prjektu ještě před jeh zahájením (v tmt případě prbíhá na straně zadavatele) Iniciace prjektu, tj. zpracvání návrhu prjektu (v tmt případě ve fázi zpracvání nabídky prjektu) Strategické řízení prjektu, tj. nastavení a určení dpvědnstí a pravmcí pr řídicí kmisi prjektu Řízení etapy prjektu, tj. řízení etap prjektu dle dsuhlasenéh plánu a sledvání dchylek d plánu Řízení přechdů mezi etapami prjektu, tj. řádné uknčvání etap prjektu a příprava detailních plánů pr následující etapu prjektu Řízení tvrby výstupů prjektu, tj. řízená tvrba výstupů prjektu, sledvání verzí výstupů Uzavření prjektu, tj. stanvení pravidel pr akceptaci uknčení celéh prjektu, výstupů prjektu Suhrnně lze říci, že PRINCE2 definuje jasně a zřetelně: Rle v rámci prjektu, jejich pvinnsti a zdpvědnsti Kd je veducí prjektu Kd je zákazník, uživatel, ddavatel Prject Bard (prjektvá rada) Techniky: Prject assuarance (zajištění kvality prjektu) Prject supprt (pdpra průběhu prjektu) Kntrla změn PRINCE2 Scpe (rzsah prjektu) zadání rzsahu prjektu a ppis krků v realizačních plánech dpručení Prcesy (pstupy prjektvéh řízení) Organizační struktura prjektu Prjekt bude v suladu s metdiku PrinceII řízen ve třech úrvních: Řídicí kmise nejvyšší rgán prjektu s rzhdvací pravmcí Vedení prjektu - rgánu prjektu pr perativní řízení a rzhdvání Pracvní skupiny pracvní/výknné rgány prjektu 27

28 Řídicí kmise prjektu jak jeh vrchlný rgán schvaluje výstupy prjektu a rzhduje veškerých změnách v prjektu, které mají vliv na čas, kvalitu neb cenu prjektu. Vedení prjektu jak řídící a rzhdvací rgán prjektu prvádí průběžné řízení prjektu a rzhduje pstupu prjektu v mezích daných harmngramem prjektu, smluvu a zakládací listinu prjektu (ve stanveném rámci prjektu). Vedení prjektu zpracvává a předkládá řídicí kmisi dkumenty týkající se pstupu prjektu, pdklady pr akceptaci výstupů prjektu a pžadavky na prvedení rzhdnutí, které překračují stanvený rámec prjektu. Uvádíme zde výčet některých z těcht dkumentů: Zakládací listina prjektu Předávací prtkl Akceptační prtkl Zápis z jednání Návrh řešení atd. Pracvní skupiny jsu výknným rgánem prjektu. Pracvní skupiny zpracvávají prblematiku definvanu na vedení prjektu, za práci pracvních skupin zdpvídá příslušný veducí prjektu. Vzhledem k prvázansti a lgickým suvislstem jedntlivých částí předmětu ddávky, a také s hledem na zajištění suladu předmětu ddávky jak celku, budu na pravidelné bázi prbíhat krdinační a infrmační schůzky všech pracvních skupin. Tak bude zajištěn sulad a jedntný přístup všech pracvních skupin. Veškeré činnsti na prjektu týkající se řízení jsu zpracvávány na příslušných řídicích úrvních v písemné pdbě a prjednávány na pravidelných schůzkách Způsby kmunikace mezi členy realizačníh týmu a statními zainteresvanými stranami Kmunikace mezi členy realizačníh týmu Kmunikace v rámci realizačníh týmu vychází z rganizace prjektu, kdy prbíhá v těcht úrvních: Úrveň řídicí kmise Úrveň vedení prjektu Úrveň pracvních skupin 28

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více