1 Krycí list nabídky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Krycí list nabídky"

Transkript

1 Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: Sídl: Šrbárva 48, Praha 10 Osba právněná jednat za zadavatele: PharmDr. Martin Beneš, ředitel Kntaktní sba: Ing. Karel Kettner Telefn: Fax: Prfil zadavatele Reg.čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/ Uchazeč: Sctt & Hagget Czech, s.r.. Adresa: Celetná 598/11, Praha 1 IČ: DIČ: Osba právněná jednat za uchazeče CZ Jednatel: Iv Franc, r.č /3139, Praha 5-Stdůlky, Jánskéh 2371/89 Bankvní spjení: CITIBANK Plc, Praha, Čísl účtu: /2600 Osby zmcněné k zastupvání: Kntaktní sba uchazeče: Jednatel: Iv Franc, r.č /3139, Praha 5-Stdůlky, Jánskéh 2371/89 Mgr. Lenka Odehnalvá, ředitelka knzultační divize Telefn: ; Fax: Nabídkvá cena: Cena celkem bez DPH: DPH: Cena celkem s DPH: ,- Kč ,- Kč ,- Kč... Sctt & Hagget Czech, s.r.. Mgr. Iv Franc, jednatel 1

2 2 Obsah 2

3 OBSAH: 1 Krycí list nabídky Obsah Údaje k hdntícím kritériím Údaje k hdntícím kritériím pstupně pdle jedntlivých kritérií Nabídkvá cena Celkvá kncepce řešení Návrh smluvy Dklady splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpklady Prfesní kvalifikační předpklady Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Pjistná smluva Dklady prkazující splnění technických kvalifikačních předpkladů Seznam významných služeb Seznam členů realizačníh týmu Certifikát jaksti Prhlášení pčtu stran v nabídce Prhlášení uchazeče pčtu stran nabídky

4 3 Údaje k hdntícím kritériím 4

5 3.1 Údaje k hdntícím kritériím pstupně pdle jedntlivých kritérií Nabídkvá cena Nabídkvá cena je stanvena jak celkvá cena abslutní částku v Kč za předmět plnění veřejné zakázky, přičemž nabídnutá celkvá cena uchazečem je stanvena jak nejvýše přípustná a bsahující veškeré náklady a pplatky uchazeče nutné a způsbilé pr plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění tét zakázky, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky. Nabídkvu cenu bude mžné překrčit puze v suvislsti se změnu daňvých právních předpisů týkajících se DPH, a t nejvýše částku dpvídající tét legislativní změně. Změnu ceny bude ddavatel pvinen písemně známit zadavateli a důvd změny dlžit. Nvě určená cena bude předmětem ddatku smluvy. Celkvá cena bez DPH: DPH 20%: Celkvá cena za pskytnutí služeb včetně DPH: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Pčet jedntek Cena za jedntku (bez DPH) Cena celkem za aktivitu (bez DPH) DPH Cena s DPH Etapa / činnst 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Zpracvání písemné studie analýzy stávajícíh stavu pracvních prcesů a lidských zdrjů Kč Kč Kč Kč Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků vedení SÚKL pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Kč Kč Kč Kč Výběr pracvníh týmu pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr piltní skupinu pdle druhu specifikace cílů SMART Kč Kč Kč Kč 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP Kč Kč Kč Šklení v metdice SMEP Kč Kč Kč Kč Manažerské šklení Kč Kč Kč Kč Šklení práce se SW nástrjem Kč Kč Kč Kč Jedndenní infrmační meeting pr všechny členy piltní pracvní skupiny Kč Kč Kč Kč 3 Zajištění piltníh prvzu SMEP Kč Kč Kč Ddání SW nástrje SMEP Kč Kč Kč Kč Průběžné sledvání plnění nastavených cílů v rámci piltníh prvzu SMEP Kč Kč Kč Kč 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP Kč Kč Kč Vyhdncení piltníh prjektu Kč Kč Kč Kč Aktualizace návrhu metdiky SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Kč Kč Kč Kč Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr jedntlivé pracvní týmy pdle druhu specifikace cílů SMART Kč Kč Kč Kč 5 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Kč Kč Kč Šklení v metdice SMEP Kč Kč Kč Kč Manažerské šklení Kč Kč Kč Kč Šklení práce se SW nástrjem Kč Kč Kč Kč 6 Zajištění plšné implementace SMEP Kč Kč Kč Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Kč Kč Kč Kč Vyhdncení cílů a hdncení výknnsti čtvrtletně Kč Kč Kč Kč Knzultační činnst Kč Kč Kč Kč CELKOVÁ CENA Kč Kč Kč 5

6 3.1.2 Celkvá kncepce řešení Relevantnst návrh pstupů realizace Ppis realizace jedntlivých aktivit Etapa / činnst 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP Zpracvání písemné studie analýzy stávajícíh stavu pracvních prcesů a lidských zdrjů Pžadavky na sučinnst V rámci analýzy stávajícíh stavu prcesů a lidských zdrjů bude prveden: - Realizace rzhvrů (cca 2 hdiny) s veducími pracvníky dpvědnými za realizaci prcesů. V rámci rzhvrů budu rvněž kladeny dtazy na vytížení a kvalifikaci jim pdřízených zaměstnanců. - Detailní analýza interní dkumentace, která bsahuje infrmace vztahující se k vyknávaným prcesům (včetně rganizační struktury) - Detailní analýza aktuálních ppisů pracvních pzic a pracvních náplní. Vyhdncení účelnsti, struktury a využitelnsti bsahů ppisů pracvních pzic a pracvních náplní. Hdncena bude především srzumitelnst, využitelnst pr řízení, rzvj a vzdělávání zaměstnanců, úplnst. - Analýza ICT prstředků (SW, systémy, další IT nástrje) využívané pr realizaci prcesů. - Na základě výše ppsaných infrmačních vstupů budu identifikvány prcesy, které budu rzděleny d kategrií na řídicí, hlavní a pdpůrné (metdika kategrizace prcesů je uvedena dále). - Pr jedntlivé identifikvané prcesy bude zpracván: Název prcesu Stručný ppis průběhu prcesu Sučasné využívané ukazatele výknnsti prcesu ICT nástrje služící pr vyknávání prcesů Seznam pracvních pzic pdílejících se na vyknávání prcesů Odpvědná sba za výsledky prcesu (tzv. vlastník prcesu) - V rámci analýzy lidských zdrjů, jejich vytížení 6

7 Etapa / činnst Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků vedení SÚKL pr piltní prvz SMEP Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Výběr pracvníh týmu pr piltní prvz SMEP Pžadavky na sučinnst pdílení se na vyknávání prcesů bude prveden screening pracvních činnstí (metdika je uvedena dále v dkumentu). Výsledky analýzy budu sumarizvány d výsledků pracvní studie. V rámci analýzy bude prveden rzbr rčních cílů zadavatele. Pr jedntlivé strategické cíle bude prveden rzpad ukazatelů výknnsti na dílčí ukazatele, které lze přiřadit k jedntlivým prcesům a pracvním týmům. Dále prběhne wrkshp s vedením zadavatele (nminace účastníků wrkshpu bude prvedena ve splupráci s prjektvým veducím zadavatele) s cílem identifikvat pžadavky vedení zadavatele na piltní prvz. Na základě zpracvané mapy prcesů z předchzíh krku a rzbru rčních ukazatelů výknnsti bude určena: - Mnžina prcesů, jejichž měření výknnsti bude předmětem piltu - Skupina zaměstnanců, která bude předmětem piltu - Ukazatele výknnsti, jejichž měření bude předmětem piltu Na základě prvedenéh wrkshpu bude určen: - Cíle piltu - Dba trvání piltu - Eskalační prcedura pr případ kmplikací v průběhu piltu - Řízení rizik s cílem zajistit úspěšný průběh piltu Uchazeč pr tent krk využije svědčenu metdiku práce s ukazateli výknnsti (viz dále v nabídce). Na základě výstupů z předchzích činnstí (mapa prcesů, vymezení rzsahu piltu, analýza rčních ukazatelů výknnsti) bude zpracvána detailní metdika SMEP pr prcesy v rámci piltu a bude zpracván SW nástrj. Metdika bude bsahvat: - Principy stanvvání cílů - Definici ukazatelů výknnsti (KPI) - Pkyny pr stanvvání KPI (ve vazbě na prcesy a rganizační strukturu) včetně principů hdncvání aktivit a principů rzpadu cílů na nižší rganizační úrvně - Pkyny pr určení cílvých hdnt KPI, měření a vyhdncvání - Pkyny pr určení dpvědných sb a pracvních týmů - Pkyny na prvázání systému měření výknnsti s mtivačním systémem SW nástrj bude umžňvat sledvání KPI ve vazbě na prcesy a dpvědné prcesy či pracvní týmy. V rámci SW nástrje bude mžné mdelvat rzpad KPI na dílčí KPI a pčítat hdnty dílčích KPI pdle přiřazených vah v rámci kalkulace nadřazenéh KPI. Pracvní tým pr pilt bude určen ve splupráci se zadavatelem. Pracvní tým bude vycházet z výstupů wrkshpu, který je ppsán v předchzích krcích. 7

8 Etapa / činnst Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr piltní skupinu pdle druhu specifikace cílů SMART Pžadavky na sučinnst Pracvní tým bude ze strany zadavatele minimálně bsahvat: - Prjektvý veducí ze strany zadavatele - Manažer dpvědný za blast prcesů vybranu pr pilt - Zaměstnanci dpvědní za výsledky a vyknávání prcesů v rámci piltu - IS specialista (splupracující na zajištění a vyhdncvání dat pr hdnty KPI) Knkrétní hdnty primárních cílů budu stanveny v suladu se SMART: - Specifické - Měřitelné - Ambiciózní - Realistické - Vztažené k času Pr vybrané ukazatele výknnsti, které budu sledvány v rámci piltu, bude určen: - Detailní ppis ukazatelů výknnsti - Cílvé hdnty a meze tlerance - Odpvědnsti za dsažení cílvých hdnt ukazatelů výknnsti (KPI) - Zdrj dat pr určení hdnt KPI - Frekvenci vyhdncvání KPI - Vazba na identifikvané prcesy - Vazba na rční cíle zadavatele 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP Šklení v metdice SMEP Šklení v metdice SMEP bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Klíčvý uživatel systému - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny - Členvé piltníh pracvníh týmu Celkem: 44 sb Celkem běhů šklení: 4 (p 11 sbách) Délka šklení: 1 den Šklení bude pkrývat témata: - MbO Management by Objectives - Úvd d principů prcesníh řízení - Principy stanvvání cílů - Definici ukazatelů výknnsti (KPI) - Pkyny pr stanvvání KPI (ve vazbě na prcesy a rganizační strukturu) včetně principů hdncvání aktivit a principů rzpadu cílů na nižší rganizační úrvně - Pkyny pr určení cílvých hdnt KPI, měření a vyhdncvání - Pkyny pr určení dpvědných sb a pracvních týmů 8

9 Etapa / činnst Manažerské šklení Pžadavky na sučinnst - Pkyny na prvázání systému měření výknnsti s mtivačním systémem Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Klíčvý uživatel systému - Úzké vedení - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny Celkem: 10 sb Celkem běhů šklení: 1 Délka šklení: 2 dny Šklení práce se SW nástrjem Šklení bude pkrývat témata: - Kmunikace - Dsahvání cílů a stanvvání pririt - Prezentační dvednsti - Delegvání, hdncení, mtivační rzhvry - Řešení knfliktů, asertivita, stres Šklení práce se SW nástrjem bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Klíčvý uživatel systému - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny - Členvé piltníh pracvníh týmu Celkem: 44 sb Celkem běhů šklení: 4 (p 11 sbách) Délka šklení: 1 den Jedndenní infrmační meeting pr všechny členy piltní pracvní skupiny Sučástí šklení bude řada praktických příkladů a ukázek. Jedndenní infrmační meeting bude pr - Klíčvý uživatel systému - Veducí zaměstnanci piltní pracvní skupiny - Členvé piltníh pracvníh týmu Celkem: 44 sb Infrmační meeting bude realizván pr všechny účastníky najednu. 3 Zajištění piltníh prvzu SMEP Ddání SW nástrje SMEP SW nástrj byl v první verzi vytvřen v krku prjektu 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP / Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Nástrj bude dplněn či upraven na základě pdnětů ze šklení piltní skupiny s práce se SW nástrjem. Průběžné sledvání plnění Nástrj bude implementván pr všechny členy piltní skupiny. Ve splupráci s IT ddělením bude zajištěn ddávání cílvých hdnt ukazatelů d nástrje. V rámci piltníh běhu bude prbíhat 9

10 Etapa / činnst nastavených cílů v rámci piltníh prvzu SMEP 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP Vyhdncení piltníh prjektu Pžadavky na sučinnst - Pdpra piltníh týmu - Průběžné sledvání a vyhdncvání nastavených cílů - Zajištění hladkéh přensu a zpracvání dat - Řešení nečekávaných situací a řízení rizik piltníh prvzu Vyhdncení piltníh prjektu - Vyhdncení dsažení cílů stanvených pr pilt - Vyhdncení dsažení cílů měřených ukazatelů výknnsti - Vyhdncení práce piltní skupiny Na základě vyhdncení piltu budu frmulvána dpručení na změny či úpravy: - Metdiky SMEP - SW nástrje - Šklení Aktualizace návrhu metdiky SMEP Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Veškerá dpručení na změny d výše uvedených výstupů budu knzultvány a schvalvány prjektvým veducím zadavatele. Na základě schválených dpručení na změny metdiky bude tat metdika příslušně dplněna či změněna. V rámci analýzy bude prveden rzbr rčních cílů zadavatele. Pr jedntlivé strategické cíle bude prveden rzpad ukazatelů výknnsti na dílčí ukazatele, které lze přiřadit k jedntlivým prcesům a pracvním týmům. Pr všechny prcesy identifikvané v první fázi prjektu budu určeny cíle prcesů a ukazatele výknnsti. Ukazatele výknnsti budu dále rzpracvány v dalším krku prjektu. Návrh ukazatelů výknnsti bude schválen vedením zadavatele. Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr jedntlivé pracvní týmy pdle druhu specifikace cílů SMART Dále bude realizván wrkshp s vedením zadavatele s cílem stanvit: - Cíle pr plšnu implementaci SMEP - Priritní prcesy (u nichž je měření efektivity nejvíce přínsné pr celkvý chd zadavatele) - Rizika a jejich preventivní a nápravná patření ve vztahu k plšné implementaci SMEP - Prstředky pr zajištění udržitelnsti SMEP (např. mtivační systém, systém hdncení a rzvje zaměstnanců, zapracvání d interní dkumentace zadavatele apd.) Výstupy wrkshpu budu zpracvány d písemné studie a dle ptřeby rzpracvány, aby vznikl ucelený materiál. Na základě dsuhlasené struktury ukazatelů pr prcesy bude pr každý ukazatel zpracván: - Detailní ppis ukazatelů výknnsti - Cílvé hdnty a meze tlerance - Odpvědnsti za dsažení cílvých hdnt ukazatelů výknnsti (KPI) - Zdrj dat pr určení hdnt KPI - Frekvenci vyhdncvání KPI 10

11 Etapa / činnst 5 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Šklení v metdice SMEP Pžadavky na sučinnst - Vazba na identifikvané prcesy - Vazba na rční cíle zadavatele Šklení v metdice SMEP bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Úzké vedení - Veducí sekcí, dbrů a ddělení Celkem: 34 sb Celkem běhů šklení: 3 (p cca 11 sbách) Délka šklení: 1 den Šklení bude pkrývat témata: - MbO Management by Objectives - Úvd d principů prcesníh řízení - Principy stanvvání cílů - Definici ukazatelů výknnsti (KPI) - Pkyny pr stanvvání KPI (ve vazbě na prcesy a rganizační strukturu) včetně principů hdncvání aktivit a principů rzpadu cílů na nižší rganizační úrvně - Pkyny pr určení cílvých hdnt KPI, měření a vyhdncvání - Pkyny pr určení dpvědných sb a pracvních týmů - Pkyny na prvázání systému měření výknnsti s mtivačním systémem Manažerské šklení Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Veducí sekcí, dbrů a ddělení Celkem: 30 sb Celkem běhů šklení: 3 Délka šklení: 2 dny Šklení práce se SW nástrjem Šklení bude pkrývat témata: - Kmunikace - Dsahvání cílů a stanvvání pririt - Prezentační dvednsti - Delegvání, hdncení, mtivační rzhvry - Řešení knfliktů, asertivita, stres Šklení práce se SW nástrjem bude vycházet přím ze zpracvané metdiky pr měření prcesů. Šklení bude realizván pr cílvé skupiny: - Úzké vedení - Veducí sekcí, dbrů a ddělení Celkem: 34 sb 11

12 Etapa / činnst Pžadavky na sučinnst Celkem běhů šklení: 3 (p cca 11 sbách) Délka šklení: 1 den 6 Zajištění plšné implementace SMEP Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Vyhdncení cílů a hdncení výknnsti čtvrtletně Knzultační činnst Sučástí šklení bude řada praktických příkladů a ukázek. V rámci sledvání plnění nastavených cílů bude prbíhat - Průběžné sledvání a vyhdncvání nastavených cílů - Zajištění hladkéh přensu a zpracvání dat ve splupráci s IT ddělením zadavatele Vyhdncení cílů a čtvrtletní výknnsti bude zpracván ve frmě kvartální zprávy P dbu implementace bude prbíhat knzultační činnst zaměřena především na blasti: - Zpracvání změn interní dkumentace - Nastavení nástrjů pr dluhdbu udržitelnst implementvanéh systému SMEP, jak je např. mtivační systém, hdncení a rzvj zaměstnanců, management by bjectives V následujících dstavcích uvádíme becný ppis metdik, které uchazeč bude aplikvat pr realizaci výše ppsaných činnstí: Identifikace, dkumentace a analýza prcesů Prcesy jsu řízeny, jestliže je určen Jakých výsledků má prces dsahvat (např. průměrná dba zpracvání pžadavku zákazníka, výsledek průzkumu spkjensti zaměstnanců, pdíl na trhu) Kd je dpvědný za výsledky prcesů (vlastník prcesu) Jak má prces prbíhat (tj. existuje dkumentace prcesu, ppis krků, rzhdvacích pravmcí,..) Kd je zdpvědný za realizaci knkrétních krků v prcesu a s jakými nárky na kvalitu realizace krků Jaké nástrje má vlastník prcesu k dispzici na t, aby mhl vymáhat ddržvání prcesu či prces ptimalizvat (mtivační systém, řízení prjektů, investice,..) Při aplikaci prcesníh řízení s cílem zvyšvání výknnsti je nutné realizvat řadu krků, kteru jsu znázrněny v následujícím schématu: 12

13 C ptřebujeme? Určit a nastavit principy systému řízení rganizace Nástrje Metdiky (přístup k prcesům, mtivační systémy, řízení pdle cílů) Znát své prcesy, vazby Prcesní mdel Určit si pririty Zhdncení aktuálníh stavu pmcí prcesních analýz Nastavit cíle Ukazatele výknnsti, benchmarking, BSC Určit dpvědnst Určení vlastníků prcesů, garantů, strážců, veducích prjektů při ptimalizacích, dpvědnsti účastníků prcesů Pr zachycení kmplexníh ppisu fungvání rganizace je pužíván prcesní mdel, který bsahuje prvázané infrmace strategických cílech a ukazatelích výknnsti a jejich vazbě na výknnstní a kvalitativní ukazatele prcesů pslupnsti a návaznsti prcesů a jejich vazbu na rganizační jedntky, které se pdílí na vyknávání prcesů rganizační struktuře struktuře IT aplikací, které jsu využívány v rámci vyknávání prcesů (technlgická pdpra) Cílem přehledvéh prcesníh mdelu je jasně zachytit klíčvé vazby, aby byl mžné prvádět systematické ptimalizace s trvalým efektem. Přehledvý prcesní mdel je dplňván detailní infrmace aktuálním a cílvém průběhu prcesů, které budu pdrbeny ptimalizaci a zlepšvání. Struktura prcesníh mdelu je znázrněna na následujícím brázku. Organizační struktura Prcesní mdel rganizace Strategie pdniku Ukazatele výknnsti pdniku Ukazatele výknnsti prcesů Ppis pracvních pstupů (prcesů) a vzájemných návaznstí Infrmační technlgie, data Návrhy a řízení změn na základě vzájemné návaznsti pracvních pstupů a dpvědnstí Stanvení pririt ve vazbě na strategické cíle Hdncení ptřeb zdrjů (IT, HR, ) na základě znalsti prcesů a prcesních ukazatelů výknnsti 13

14 Na následujícím schématu je příklad zbrazení struktury prcesů v rganizaci, které má implementvaný systém řízení kvality (QMS): STRATEGICKÝ MANAGEMENT 1 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 1.1 Strategické řízení pdniku 1.2 Řízení vztahů se zájmvými skupinami 2 ŘÍZENÍ KVALITY A ORGANIZACE 2.1 Řízení rganizace a interní kmunikace 2.2 Vnitřní kntrlní systém 2.3 Management kvality OČEKÁVÁNÍ KLIENTA QM / EM SYSTÉM 3 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces Sub-prces 4 5 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces 3 HLAVNÍ PROCESY SPOLEČNOSTI 4 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces Sub-prces 4. 6 HLAVNÍ PROCES Sub-prces Sub-prces Sub-prces 3 QM / EM SYSTÉM ŘÍZENÍ ZLEPŠOVÁNÍ VNITŘNÍ AUDIT SLEDOVÁNÍ PROCESŮ SPOKOJENOST KLIENTA PODPŮRNÉ PROCESY MĚŘENÍ ANALÝZA 7. Eknmické řízení 8. Řízení lidských zdrjů 9. IS/IT pdpra 10. Pdpůrné služeb 8.1 Finanční plánvání a řízení 7.2 Účetní agenda 7.3 Evidence a správa majektu a agenda pjištění 8.1 Kncepce řízení lidských zdrjů 8.2 Zajištění lidských zdrjů 8.3 Zajištění rzvje zaměstnanců 8.4 Persnální a mzdvá agenda 8.5 Zajištění pdmínek pracvníh prstředí 9.1 Řízení IT 9.2 Pskytvání IT služeb 9.3 Zajištění infrastrukturních služeb 9.4 Zajištění SW a HW vybavení 10.1 Nákup materiálu a služeb 10.2 Správa, chrana a údržba majetku 10.3 Zajištění interních služeb a pdpry Pstup identifikace a kategrizace prcesů Prces je subr činnstí, které transfrmují vstupy na výstupy Prces má řadu charakteristik Opakvatelnst Měřitelnst a řiditelnst Lze jej standardizvat, ppsat pmcí pslupnsti krků Má začátek, knec, vstupy a výstupy (výkny) Lze mu přiřadit dpvědnst Prcesy dělíme d následujících kategrií: Řídící určují pravidla pr fungvání rganizace jak celku, nastavují celkvé strategické cíle, např. strategické řízení, řízení kvality, řízení vztahů se zájmvými skupinami. U těcht prcesů je hdncena především kncepčnst, systematičnst, zajištění dluhdbých efektů strategických změn Klíčvé, hlavní představují hlavní pslání rganizaci a úzce navazující prcesy (např. zajištění agend pr bčany), u těcht prcesů je hdncena především výknnst, kvalita dsahvaných výsledků, vliv na spkjenst bčanů a dalších klientů Zadavatele Pdpůrné interní služby, které zajišťují fungvání rganizace, ale nejsu předmětem naplňvání pslání a důvdů zřízení (např. řízení lidských zdrjů, IT pdpra), u těcht prcesů je hdncena především integrace best practice pstupů pr dané blasti (např. lidské zdrje, IT), ptimalizace nákladů, standardizace řešení 14

15 Pstup identifikace prcesů: 1. Ucelený phled na rganizaci a hlavní stavební blky jejíh fungvání, tj. prcesní blasti (např. strategické řízení, řízení lidských zdrjů, zajištění IT pdpry, zajištění agend pr bčany apd.) 2. Identifikace blků prcesů, tzv. skupin prcesů, které tvří suvisející blky činnstí v rámci prcesních blastí 3. Identifikace vlastních jedntlivých prcesů Skupina prcesů Prcesní blast Skupina prcesů Prces Prces Prces Prces Subprces ppsaný jak pslupnst činnstí Prces Pstup detailní analýzy prcesů Prcesy budu dkumentvány metdu eepc (extended Event driven Prcess Chain). Následující brázek bsahuje typické uspřádání základních prvků dkumentujících prces metdu eepc. Každý prces má jasně definvanu jednu neb více spuštěcích událstí a jednu neb více výstupních událstí. Událst, která je z hlediska jednh prcesu výstupní, může být vstupem dalšíh prcesu. Ke každé událsti se mhu vázat entity a dkumenty, které jsu pak vstupem, resp. výstupem danéh prcesu. Pr každý prces musí být stanven, kd za něj zdpvídá. Může být i stanven, kd zdpvídá za definici prcesu (tj. ne ten, kd zdpvídá za správné prvádění prcesu, ale správnst jeh návrhu). 15

16 Elementy tvřící prcesní mdel: 1. Aktivita/Prces xx Prces, který má být prváděn. Obsahuje ppis účelu prcesu a způsb jeh prvedení. Je-li prces slžitý, může se rzpadat na sadu pdřízených prcesů. V takvém případě je sučástí definice prcesu další prcesní diagram, specifikující jaké pdprcesy se pdílejí na realizaci danéh prcesu. Takt lze prvádět pstupnu dekmpzici prcesů d nejslžitějších prcesů na úrvni celé rganizace až p jedntlivé dílčí činnsti prváděné knkrétními pracvníky. V rámci ppisu prcesu mhu být uvedeny též dkazy na různé externí dkumenty bsahující směrnice, metdické dkumenty, nrmy, šablny dkumentů apd. 2. Dkument/Entita vázaná k událsti Instance dkumentu/entity, který vystupuje z prcesu splu s výstupní událstí, ppř. vstupuje d prcesu. Třída dkumentu charakterizuje jeh vlastnsti. Definice dkumentu může bsahvat dkazy na externí dkumenty (MS Wrd, Excel apd.) bsahující různé šablny, vzry, prváděcí pkyny jak dkument vytvřit apd. 3. Funkční blk aplikace Specifikuje část infrmačníh systému, který pdpruje daný prces. Lze pužít k mapvání prcesní mapy na existující funkčnst prvzvanéh IS. 4. Pžadvané znalsti a dvednsti Obsahuje specifikaci znalstí a dvednstí, které jsu kladeny na určitu rli, ppř. které jsu nutné k prvádění určitéh prcesu (cž vede v knečném důsledku pět na kvalifikační nárky na určitu rli). 5. Třída dkumentu/entity Obsahuje ppis splečných vlastnstí dkumentů a entit jedné třídy ( , harmngram, faktura, bjednávka ). Na diagramu tříd mhu být následně demnstrvány vztahy mezi jedntlivými třídami. Výčet všech tříd vymezuje zárveň všechny pjmy, se kterými prcesní mdel pracuje a je výchdiskem pr návrh tříd infrmačníh systému navrhvanéh na základě vznikléh prcesníh mdelu. 16

17 6. Vstupně výstupní událst Každý prces začíná i knčí jednu neb více událstmi. Vstupních i výstupních událstí může být něklik. Každá událst s sebu může nést dkumenty a entity, které jsu pak nedílnu sučástí tét událsti, tzn., jsu vstupem, resp. výstupem danéh prcesu. Výstupní událst jednh prcesu je bvykle vstupní zárveň vstupní událsti některéh dalšíh prcesu, tzn. událsti jsu spjvacími elementy, pmcí kterých je zajištěna návaznst jedntlivých prcesů. 7. Zdpvídá za prces xy Definice prcesní rle, která je zdpvědná za prvádění příslušnéh prcesu. K rli se může vázat ppis pžadvaných znalstí, právnění, ppř. ppis mezení, kteří pracvníci mhu rli vyknávat a kd pracvníka d příslušné rle jmenuje Optimalizace prcesů a práce s ukazateli výknnsti Optimalizace prcesů vychází z principů prcesníh řízení a je aplikvána následujícím pstupem. 1. Určení KPI prcesu výknnstní charakteristiky, ukazatele kvality pr výkny prcesu a jejich cílvých hdnt 2. Zjištění sučasných hdnt KPI a určení rzdílu, tj. jak mc a v čem se ptřebujeme zlepšit 3. Zjištění sučasných nedstatků prcesu ze strany účastníků prcesu, zákazníků a ddavatelů prcesu tj. c dnes kmplikuje realizaci danéh prcesu a navazujících prcesů 4. Analýza prcesu d knce a zjišťvání, jak se musí změnit jedntlivé krky, abychm 1. Dsáhli cílvých hdnt KPI 2. Odstranili sučasné nedstatky ve vyknávání prcesu Schéma využití ppisu prcesu k nastavení mtivace a rganizační struktury KPI činnsti 1 Činnst 1 Prcesní rle 1 Organizační pzice KPI prcesu Mtivace Prces Činnst 2 Prcesní rle 2 KPI činnsti 1 KPI činnsti 3 KPI činnsti 3 Činnst 3 Prcesní rle 1 P celu dbu tématu ptimalizace prcesů prbíhá práce s ukazateli výknnsti. Ukazatele výknnsti prcesů jsu dvzeny z celkvých strategických cílů rganizace, viz následující schema: 17

18 Strategický cíl KPI rganizace Prces KPI prcesu KPI prcesu Organizační pzice KPI pzice KPI pzice Řízení pdle cílů (Management by Objectives) Technika MbO vznikla 50. letech, její zakladatelé jsu Peter Drucker (The Practice f Management) a Duglas McGregr (The Human Side f Enterprise) Technika vyžaduje velmi aktivní a zdpvědný přístup manažerů a klade na ně velké nárky už při výběru splupracvníků a rzvji vlastních kmunikačních a rganizačních dvednstí. Technika je pstavena na dsahvání dhdy mezi manažery a jejich pdřízenými na cílech a výknvých nrmách (pravidlech a metdách zjištění výsledků práce), na základě kterých budu ptm hdnceni. Hlavní přínsy metdiky MbO jsu: - Zdknalení systému řízení (efektivnst, účinnst, transparentnst) - Vyjasnění rganizačníh uspřádání / prcesů - Zttžnění se s cíli u zaměstnanců, kteří jsu pdle cílů hdncení - Vývj účinnéh systému kntrly, sledvání a vyhdncvání Nastavvání cílů pr zaměstnance Metdlgie pr stanvvání cílů vychází z principů strategickéh řízení, který je znázrněn na následujícím brázku. Cíle pr jedntlivé veducí pracvníky jsu dvzeny d th, jaku měru přispívají k naplnění jedntlivých strategických cílů prstřednictvím výstupů jim svěřeným úseků v rganizační struktuře. Přičemž je zhledňván t, jaké mají rganizační úseky úlhu při realizaci prcesů, pmcí kterých jsu dsahvány celkvé výsledky rganizace a které mnhdy prchází napříč rganizačními úseky. 18

19 Strategické cíle Zadání Prces 1 Prces 1 Prces 2 Prces 2 Prces 2 Výsledek Zadání Zadání Prces 2 Prces 2 Prces 1 Prces 3 Prces 1 Prces 3 Prces 3 Prces 3 Prces 1 Prces 3 Úsek 1 Úsek 2 Úsek 3 Výsledek Výsledek Odpvědnst Odpvědnst Odpvědnst Ředitel úseku 1 Ředitel úseku 2 Ředitel úseku 3 Výše ppsaným způsbem je zajištěn, že - Cíle pr veducí pracvníky jsu dvzeny d skutečných nárků na veducí zaměstnance, které vedu k naplnění celkvých strategických cílů rganizace, tj. k naplnění pslání rganizace dané či zřizvatelem rganizace - Cíle jsu stanveny transparentně a spravedlivě dle skutečné míry přispění veducíh zaměstnance k naplnění celkvéh pslání rganizace Odvzvání krátkdbých cílů d střednědbých cílů je schematicky znázrněn na následujícím brázku: Strategické cíle rganizace (pslání) Střednědbý cíl veducíh pracvníka Střednědbý cíl veducíh pracvníka Krátkdbý cíl veducíh pracvníka Krátkdbý cíl veducíh pracvníka Při dvzvání cílů dchází k jejich zpdrbňvání a nastavvání v kratších časvých úsecích. Přitm je zajištěn, že splnění krátkdbých cílů vede ke splnění střednědbých cílů. 19

20 Screening pracvních činnstí Screening pracvních činnstí je metda, pmcí které je vyhdncen, jaký pměr pracvní dby tráví zaměstnanci danými činnstmi. Screening je vhdné prvádět p dbu minimálně jednh měsíce pr všechny zaměstnance. Před zahájením screeningu je na základě identifikace prcesů zpracván subr činnstí, u kterých zaměstnanci sledují, klik času danu činnstí strávili. Výsledky pzrvání jsu pak následně suhrnně vyhdnceny. 20

21 Realizvatelnst prjektu v pdmínkách zadavatele Pžadavky na sučinnst V rámci prjektu bude vyžadvána d zadavatele následující sučinnst. Sučinnst je vymezena tak aby: 1. Byly vytvářeny minimální nárky na zaměstnance zadavatele a nedšl tak k hržení zpracvání běžné agendy, kteru zadavatel vyknává a sučasně 2. Aby byly vytvřeny ptimální pdmínky pr udržitelnst výstupů prjektu a byla minimalizvána rizika spjená s prjektem. Etapa / činnst 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP Zpracvání písemné studie analýzy stávajícíh stavu pracvních prcesů a lidských zdrjů Pžadavky na sučinnst Zajištění písemných pdkladů (interní dkumentace směrnice a předpisy, rganizační řád a struktura, výsledky hspdaření zadavatele za pslední 3 rky) Zajištění realizace cca jedn až dvu hdinvých schůzek s veducími zaměstnanci. Zajištění pdpry pr realizaci screeningu pracvních činnstí plšně pr všechny zaměstnance. Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků vedení SÚKL pr piltní prvz SMEP Zpracvání návrhu metdiky a SW nástrje SMEP Výběr pracvníh týmu pr piltní prvz SMEP Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr piltní skupinu pdle druhu specifikace cílů SMART 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP Šklení v metdice SMEP Manažerské šklení Připmínkvání zpracvanéh analýzy. Zajištění účasti vedení zadavatele na jedndenním wrkshpu. Připmínkvání zpracvané studie. Připmínkvání zpracvané metdiky a SW nástrje. Nminace pracvníh týmu dle výstupů wrkshpu s vedením zadavatele, kde bude určena blast prcesů pr prvedení piltu. Připmínkvání návrhu hdnt cílů. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Šklení práce se SW nástrjem Jedndenní infrmační meeting pr všechny členy piltní pracvní skupiny 3 Zajištění piltníh prvzu SMEP Ddání SW nástrje SMEP Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na meetingu. Splupráce s IT ddělením při implementaci nástrje. Zajištění splupráce s IT ddělením za účelem 21

22 Etapa / činnst v rámci piltníh prvzu SMEP 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP Vyhdncení piltníh prjektu Aktualizace návrhu metdiky SMEP Zpracvání písemné studie analýzy pžadavků SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Zpracvání knkrétních hdnt primárních cílů pr jedntlivé pracvní týmy pdle druhu specifikace cílů SMART 5 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP Šklení v metdice SMEP Manažerské šklení Šklení práce se SW nástrjem Pžadavky na sučinnst zajištění dat pr sledvání cílů. Účast členů piltníh týmu na vyhdncení piltu Připmínkvání zprávy vyhdncení piltu. Připmínkvání zpracvané metdiky Účast vedení zadavatele na wrkshpu s cílem určit cíle pr plšnu implementaci SMEP Připmínkvání zpracvané studie Připmínkvání návrhu cílů Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. Zajištění účasti zaměstnanců na šklení. 6 Zajištění plšné implementace SMEP Průběžné sledvání plnění nastavených cílů Vyhdncení cílů a hdncení výknnsti čtvrtletně Knzultační činnst Zajištění splupráce s IT ddělením za účelem zajištění dat pr sledvání cílů. Připmínkvání zpracvaných kvartálních zpráv Splupráce se žadateli knzultační pdpry při implementaci SMEP 22

23 Prvázanst implementace a vzdělávacích aktivit Prvázanst vzdělávacích aktivit a implementace je zajištěna tím, že jedntlivá šklení budeu přím vycházet z výstupů předcházející pradenské činnsti: Šklení v metdice SMEP - Šklení bude kpírvat bsah metdiky implementace SMEP, aby se zaměstnanci účastnící se šklení seznámili se všemi aspekty implementace SMEP - Šklení bude pkrývat i návazná témata, tj. jakými prstředky bude zajištěna dluhdbá udržitelnst výstupů prjektu (např. mtivační systém, systém hdncení zaměstnanců) Manažerské šklení - Manažerské šklení bsahuje témata, která jsu vymezena v zadávací dkumentaci - V rámci šklení bude jedntlivá témata řešena v becné rvině a v návaznsti na aktuálně řešená témata v rámci prjektu - Tj. např. téma Dsahvání cílů a stanvvání pririt bude řešen v rámci becné metdiky práce s cíly a dále v návaznsti na knkrétní metdiku zpracvanu pr zadavatele, tj. jak budu stanvvány cíle v prstředí zadavatele, jak určit pririty na základě analýzy rčních cílů zadavatele a mapy prcesů apd. Šklení práce se SW nástrjem - Šklení bude prbíhat přím pr SW vytvřený a uzpůsbený pr ptřeby tht prjektu - V průběhu šklení prběhne řada cvičení a ukázek zaměřená přím na prcesy, ukazatele a cíle zadavatele - Šklení bude zaměřen na prakticku práci s nástrjem 23

24 Etapvání nabídky Etapy prjektu jsu zpracvány tak, jak je zadán v zadávací dkumentaci. Každá etapa má dle zadávací dkumentace stanveny svje výstupy. Každu etapu lze realizvat samstatně, v případě jedntlivých šklení je každé šklení realizván samstatně. Pr zajištění udržitelnsti prjektu bude uchazeč z každéh jednání zpracvávat písemné zápisy, aby byl mžné kdykli zkntrlvat rzpracvanst prjektu a v případě nečekávané událsti, která by znemžnila dknčení práce uchazeče, aby byl mžné kdykli na práci uchazeče navázat. Průběh realizace jedntlivých etap prjektu je zpracván tak, aby na sebe etapy bezprstředně navazvali. Etapa 1 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr piltní prvz SMEP vytváří výstupy pr etapu 2 Šklení rzvje řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr piltní prvz SMEP. Výstupy etapy 2, tj. zpětná vazba ze šklení, budu pužity pr realizaci etapy 3, tj. Zajištění piltníh prvzu SMEP. Výstupy etapy 3 jsu pdstatným vstupem pr realizaci etapy 4 Vytvření kncepce stanvvání cílů pr plšnu implementaci SMEP. Na tut etapu pak navazuje realizace šklení v rámci etapy 5 Šklení řídicích schpnstí a kmpetencí veducích zaměstnanců SÚKL pr plšnu implementaci SMEP. Zpětná vazba že šklení (etapa 5) a výstupy z etapy 4 jsu vstupem pr realizaci etapy 6, tj. Zajištění plšné implementace SMEP. 24

25 Udržitelnst implementvaných řešení p sknčení prjektu Pdpra udržitelnsti prjektu bude zajištěna následujícími aspekty prjektu: Sestavením prjektvéh týmu ze strany Zadavatele tak, aby bsahval klíčvé zástupce uživatelů výstupů prjektu. Tímt způsbem bude zajištěn, že prjekt bude neustále infrmván pžadavcích uživatelů výstupů prjektu a bude mci na ně průběžně reagvat. Určením dpvědnsti za realizaci změn, které budu bsaženy v metdice SMEP. Z důvdu zajištění udržitelnsti výstupů prjektu bude za každu realizvanu změnu stanvena jedna sba zaměstnanec Zadavatele, který bude dpvědný za zdárný průběh realizace změny. Dále bude sestaven prjektvý tým slžený ze zaměstnanců Zadavatele, kteří se budu aktivně pdílet na realizaci změn. Tímt způsbem djde k účinnému přensu knw-hw vztaženéh k úspěšné realizaci dané změny na zaměstnance Zadavatele a tím bude efektivně pdpřena udržitelnst změn.) Odsuhlasení detailníh plánu každé etapy v rámci určenéh prjektvéh týmu ze strany zadavatele a dále dsuhlasvání dílčích a průběžných výstupů jedntlivých činnstí. Cílem tht krku je neustálé zjišťvání zpětné vazby průběhu prjektu a ptvrzvání krků k realizaci tak, aby tyt krky měli širku pdpru ze strany zaměstnanců Zadavatele. Tím bude zajištěn jeden z předpkladů úspěšné změny, tj. akceptace změn dtčenými zaměstnanci. Tyt krky budu prbíhat nad rámec frmální prcedury předávání a akceptace výstupů prjektu. Zvlené metdiky prjektu jsu všechny pstaveny na kncepčním přístupu k řešení dané prblematiky, vychází z nejlepších praxí a jsu věřeny na řadě úspěšných realizací bdbných prjektů. Pr realizaci prjektu bude pužita následující metdika prjektvéh řízení: Prjekt bude řízení za využití metdiky prjektvéh řízení Prince II. Tat metdika je jednu z nejrzšířenějších metdik prjektvéh řízení, je např. aplikvána řadu evrpských zemí jak určená metdika pr řízení prjektů ve veřejné správě. Zajištění správné aplikace metdiky prbíhá prstřednictvím certifikvanéh prjektvéh manažera Uchazeče Charakteristika metdiky PrinceII PrinceII = PRjects IN Cntrlled Envirnment metdika pr efektivní řízení prjektů zalžená na prcesním řízení. Vytváří kntrlvatelné prstředí, kde je přesně definván zákazník a ddavatel. PRINCE2 je metdika vhdná pr řízení prjektů všech velikstí a typů, nezávislá na typu splečnsti a dvětví. Nabízí best practise průvdce prjektvým řízením a je registrvána jak značka OGC. Metdlgie PRINCE byla zalžena v rce 1996 splečnstí CCTA (the Central and Telecmmunicatin Agency) pzději přejmenvána na OGC (The Office and Gverment Cmmerce). PRINCE vzešla z metdlgie PROMT cž byla metdika na řízení prjektů vytvřena splečnstí Simpact systems v rce PROMT byla v rce 1979 převzata agenturu CCTA jak standard pužívaný pr řízení prjektů především v blasti infrmačních systémů. V rce 1989 byla metdika PROMT úspěšně nahrazena metdiku PRINCE. Od tét chvíle PRINCE zůstává ve veřejné sféře a autrské práv je držen splečnstí CROWN. PRINCE2 byl publikván v rce 1996 a v sučasné dbě má přispěvvatele v knsrciu cca 150ti evrpských splečnstech. 25

26 Přínsy metdiky PRINCE2: Metda je pakvatelná Metda je naučitelná Získávání zkušenstí a následná mžnst eliminace chyb Zajištění znalstí každéh člena prjektvéh týmu - kde se nacházíme, c je cílem, c je úklem Včasné rzpznání a upzrnění na prblém Zajištění praktivity na prjektu s cílem zvládnutí náhlých nečekávaných kmplikací a prblémů. Způsb aplikace metdiky PRINCE2 říká, že prjekt musí mít: Organizvaný a kntrlvatelný začátek rganizace a plán prjektu musí být stanven před zahájením Organizvaný a kntrlvatelný průběh prjektu zajištění kntrlních prcesů v průběhu prjektu Organizvaný a kntrlvatelný knec prjektu zajištění uknčení prjektu Základ prjektvéh řízení jsu metdy, které definují, c chceme dělat, c má být výstupem, a nejlepší cestu, jak th dsáhnut. Strukturvané prjektvé řízení znamená řízení prjektu v lgických suvislstech, rganizvaně krk p krku s mžnstí neustálé kntrly. Metdika PRINCE2 nabízí právě takt strukturvaný přístup, ppisuje lgický a rganizvaný pstup d pčátku k cíli. Aplikace pr vlastní řízení prjektu je zajištěna tím, že prjekt jak má definvaný pčátek, rganizační strukturu a pravidla kmunikace. Průběh prjektu je zajištěn rlemi v rganizační struktuře, pravidly kmunikace a nastavením pstupů pr řízení rizik. Uknčení prjektu je zajištěn prceduru akceptace a připmínkvání výstupů prjektu. V následujících dstavcích jsu uvedeny základní kameny aplikace metdiky Prince2. Řízení prjektu v suladu s Principy metdiky PrinceII Neustálé zdůvdnění prjektu, tj. revize cílů prjektu a buducích přínsů při každém dknčení etapy prjektu Učení se ze zkušenstí, tj. zhledňvání nejlepších praxí, využívání vhdných metdických nástrjů a zaznamenávání a zhledňvání zkušenstí a pnaučení získaných před či v průběhu realizace prjektu Definvané rle a dpvědnsti, tj. jasná definice rlí a dpvědnstí v průběhu celéh prjektu Řízení pdle etap, tj. definvané uknčení každé etapy, zpřesnění plánu prjektu pr následující etapu Řízení pdle výjimek, tj. sledvání, vyhdncení parametrů prjektu (např. čas, kvalita výstupů) a přijímání nápravných patření Sustředění se na prdukt, tj. pririta přiřazená výstupům prjektu, sledvání kritérií kvality stanvené pr jedntlivé prjektvé výstupy Přizpůsbení metdiky PrinceII na knkrétní prjekt, tj. zvlení vhdnéh rzsahu nástrjů PrinceII vzhledem k nárkům prjektu (míra rizikvsti, pčet zapjených stran apd.) Řízení prjektu v suladu s Tématy metdiky PrinceII Business Case (zdůvdnění prjektu), tj. dkumentace a revize cílů a čekávaných přínsů prjektu, zdůvdnění realizace prjektu 26

27 Organizace, tj. dkumentace a revize rlí v prjektvém týmu, dpvědnstí a pravmcí Kvalita, tj. dkumentace a revize kritérií kvality výstupů prjektu Plánvání, tj. dkumentace a revize plánů prjektu Rizika, tj. dkumentace a revize rizik prjektu Změna, tj. řízení změn na prjektu Pstup prjektu, tj. sledvání a reprtvání aktuálním průběhu prjektu Řízení prjektu v suladu s Prcesy metdiky PrinceII Příprava prjektu, tj. zpracvání zdůvdnění prjektu ještě před jeh zahájením (v tmt případě prbíhá na straně zadavatele) Iniciace prjektu, tj. zpracvání návrhu prjektu (v tmt případě ve fázi zpracvání nabídky prjektu) Strategické řízení prjektu, tj. nastavení a určení dpvědnstí a pravmcí pr řídicí kmisi prjektu Řízení etapy prjektu, tj. řízení etap prjektu dle dsuhlasenéh plánu a sledvání dchylek d plánu Řízení přechdů mezi etapami prjektu, tj. řádné uknčvání etap prjektu a příprava detailních plánů pr následující etapu prjektu Řízení tvrby výstupů prjektu, tj. řízená tvrba výstupů prjektu, sledvání verzí výstupů Uzavření prjektu, tj. stanvení pravidel pr akceptaci uknčení celéh prjektu, výstupů prjektu Suhrnně lze říci, že PRINCE2 definuje jasně a zřetelně: Rle v rámci prjektu, jejich pvinnsti a zdpvědnsti Kd je veducí prjektu Kd je zákazník, uživatel, ddavatel Prject Bard (prjektvá rada) Techniky: Prject assuarance (zajištění kvality prjektu) Prject supprt (pdpra průběhu prjektu) Kntrla změn PRINCE2 Scpe (rzsah prjektu) zadání rzsahu prjektu a ppis krků v realizačních plánech dpručení Prcesy (pstupy prjektvéh řízení) Organizační struktura prjektu Prjekt bude v suladu s metdiku PrinceII řízen ve třech úrvních: Řídicí kmise nejvyšší rgán prjektu s rzhdvací pravmcí Vedení prjektu - rgánu prjektu pr perativní řízení a rzhdvání Pracvní skupiny pracvní/výknné rgány prjektu 27

28 Řídicí kmise prjektu jak jeh vrchlný rgán schvaluje výstupy prjektu a rzhduje veškerých změnách v prjektu, které mají vliv na čas, kvalitu neb cenu prjektu. Vedení prjektu jak řídící a rzhdvací rgán prjektu prvádí průběžné řízení prjektu a rzhduje pstupu prjektu v mezích daných harmngramem prjektu, smluvu a zakládací listinu prjektu (ve stanveném rámci prjektu). Vedení prjektu zpracvává a předkládá řídicí kmisi dkumenty týkající se pstupu prjektu, pdklady pr akceptaci výstupů prjektu a pžadavky na prvedení rzhdnutí, které překračují stanvený rámec prjektu. Uvádíme zde výčet některých z těcht dkumentů: Zakládací listina prjektu Předávací prtkl Akceptační prtkl Zápis z jednání Návrh řešení atd. Pracvní skupiny jsu výknným rgánem prjektu. Pracvní skupiny zpracvávají prblematiku definvanu na vedení prjektu, za práci pracvních skupin zdpvídá příslušný veducí prjektu. Vzhledem k prvázansti a lgickým suvislstem jedntlivých částí předmětu ddávky, a také s hledem na zajištění suladu předmětu ddávky jak celku, budu na pravidelné bázi prbíhat krdinační a infrmační schůzky všech pracvních skupin. Tak bude zajištěn sulad a jedntný přístup všech pracvních skupin. Veškeré činnsti na prjektu týkající se řízení jsu zpracvávány na příslušných řídicích úrvních v písemné pdbě a prjednávány na pravidelných schůzkách Způsby kmunikace mezi členy realizačníh týmu a statními zainteresvanými stranami Kmunikace mezi členy realizačníh týmu Kmunikace v rámci realizačníh týmu vychází z rganizace prjektu, kdy prbíhá v těcht úrvních: Úrveň řídicí kmise Úrveň vedení prjektu Úrveň pracvních skupin 28

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více