z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016"

Transkript

1 U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března ) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Alois Kittl, Mgr. Dagmar Žáková, Ing. Ladislav Růžička (náhradníci: p. Waldemar Kotmel, p. Václav Staněk), b) zvolit volební komisi ve složení: Mgr. Ladislav Pokorný, Mgr. Karel Diviš, Mgr. Josef Růžička, (náhradníci: p. Evžen Dvořák), c) zvolilo ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Petr Dubravec, pí Anna Zibnerová, (náhradníci: Mgr. Dagmar Žáková) 2) Schválení programu Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a schválilo návrh programu takto: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise, volební komise, ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu 4. Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města 5. Zpráva o činnosti RM od 45. schůze rady města 6. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM 7. Majetkové záležitosti města 8. Přehled plnění příjmů, výdajů a financování za období od do Rozpočtový výhled pro roky Žádost o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost děkanství Rumburk 11. Přidělení dotací na podporu činnosti nestátních neziskových organizací se sídlem v Rumburku a akcí nestátních neziskových organizací na území města Rumburk v roce 2016 Schválení veřejnoprávních smluv mezi městem a jednotlivými NNO pro rok Závěrečná zpráva o realizaci projektu protidrogové politiky pro rok Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města zapsanému ústavu WHITE LIGHT I. 14. Pověření Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rumburk prověřením případu řešeného na 7. jednání Komise bytové Rady města Rumburk 15. Návrh na výplatu odměn za rok 2015: a) členům výborů ZM, které nejsou členy ZM a oddávajících členů ZM b) komisím volených radou města 16. Veřejnoprávní smlouva ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Jiříkov 17. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi městem Kiržač a městem Rumburk na rok Návrh participativního rozpočtu města Rumburk 1

2 19. Pololetní zpráva o aktuálním stavu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. za období od do Volba nového člena Finančního výboru Zastupitelstva města Rumburk 21. Zápisy z 10. a 11. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rumburk 22. Zápisy z 6. a 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Rumburk 23. Diskuse členů zastupitelstva města 24. Závěr zasedání 3) Zpráva o činnosti RM od 45. schůze rady města Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Rumburka od 45. schůze rady města do 49. schůze rady města. 4) Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM. Usnesení č. 29/19/III/2006 úkol trvalý Usnesení č. 19/10/II/c/2013 úkol trvalý Usnesení č. 8/6/d/2015 trvalý Usnesení č. 8/7/d/2015 trvalý Usnesení č. 9/10/c/2015 zrušeno usnesením č. 10/20/a/2016 (10. zasedání ZM) Usnesení č. 9/10/d/2015 zrušeno usnesením č. 10/20/a/2016 (10. zasedání ZM) Usnesení č. 9/10/e/2015 zrušeno usnesením č. 10/20/a/2016 (10. zasedání ZM) Usnesení č. 9/14/a/2015 úkol trvalý Usnesení č. 9/14/b/2015 úkol trvalý Usnesení č. 9/16/c/2015 zrušeno usnesením č. 10/13/a/2016 (10. zasedání ZM) Usnesení č. 10/11/c/2016 Usnesení č. 10/12/c/2016 Usnesení č. 10/13/d/2016 Usnesení č. 10/16/d/2016 trvá Usnesení č. 10/17/I/b/2016 Usnesení č. 10/17/II/b/2016 Usnesení č. 10/17/III/b/2016 Usnesení č. 10/17/IV/b/2016 Usnesení č. 10/20/c/2016 Usnesení č. 10/20/d/2016 Usnesení č. 10/20/e/2016 2

3 5) Pozemky prodej návrh konkrétního kupujícího Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo o prodeji části p.p.č /1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1 m² dle GP v KN dosud neprovedeného v k.ú. Rumburk, za cenu: 300,- Kč + náklady (kolek na návrh na vklad do KN), konkrétnímu kupujícímu, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM. 6) Pozemky prodej návrh konkrétního kupujícího Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo o prodeji p.p.č. 655/1 ostatní plocha o výměře 165 m², p.p.č. 659/1 travní porost o výměře 59 m², p.p.č. 658/1 zahrada o výměře 116 m² a p.p.č. 654 zastavěná plocha o výměře 287 m², vše v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita ul. Rolnická, za cenu ,- Kč + náklady (znalečné 1.500,- Kč, daň z nabytí nem. věcí 4.520,- Kč), konkrétnímu kupujícímu, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM. 7) Pozemky prodej návrh konkrétního kupujícího Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo o: a) prodeji části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/7 o výměře 67 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad do KN a za zřízení věcného břemene, konkrétnímu kupujícímu: manželé MVDr. O. a N. B., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, b) prodeji části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/8 o výměře 177 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad do KN a za zřízení věcného břemene, konkrétnímu kupujícímu: L. M., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, c) prodeji části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 155 m² po GP, v k.ú. část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad do KN a za zřízení věcného břemene, konkrétnímu kupujícímu: M. H., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení, d) prodeji části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/10 o výměře 142 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, konkrétnímu kupujícímu: manželé Mgr. J. a Mgr. E. M. M.,Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, e) prodeji části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/11 o výměře 29 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcné- 3

4 ho břemene, konkrétnímu kupujícímu: M. P., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, f) prodeji části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/12 o výměře 90 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, konkrétnímu kupujícímu: manželé J. a E. K., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, g) prodeji části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/14 o výměře 39 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad, konkrétnímu kupujícímu: manželé J. a E. K., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, h) prodeji části p.p.č. 1328/2 ostatní plocha jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/15 o výměře 344 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad, konkrétnímu kupujícímu: Bc. P. V., DiS. v podílu ½ a Mgr. T. V. v podílu ½, Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, i) prodeji části p.p.č. 1328/2 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/16 o výměře 246 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad, konkrétnímu kupujícímu: manželé Mgr. J. M. a Mgr. E. M. M., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, j) prodeji části p.p.č. 1328/2 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/18 o výměře 93 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad, konkrétnímu kupujícímu: M. P., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, k) prodeji části p.p.č. 1327/2 travní porost o výměře 33 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, konkrétnímu kupujícímu: manželé Š.a M. K., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, l) prodeji části p.p.č. 1327/2 travní porost, k prodeji část označena jako p.č. 1327/38 o výměře 24 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, konkrétnímu kupujícímu: M. Š., Varnsdorf, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, m) prodeji části p.p.č. 1327/4 ostatní pl., ostatní komunikace, k prodeji část označena jako p.č. 1327/39 o výměře 5 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² /+ náklady: po- 4

5 měrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad, konkrétnímu kupujícímu: manželé J. a S. D., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, n) prodeji části p.p.č. 1327/4 ostatní pl., ostatní komunikace, k prodeji část označena jako p.č. 1327/40 o výměře 23 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad, konkrétnímu kupujícímu: manželé V. a S. S., Strážný Vrch 1479/9, Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, o) prodeji části p.p.č. 1327/17 travní porost, k prodeji část označena jako p.č. 1327/41 o výměře 35 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad, konkrétnímu kupujícímu: manželé MVDr. O. a N. B., splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, p) prodeji části p.p.č. 1327/17 travní porost, k prodeji část označena jako p.č. 1327/42 o výměře 88 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, konkrétnímu kupujícímu: manželé V. a S. S., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, q) prodeji části p.p.č. 1327/17 travní porost, k prodeji část označena jako p.č. 1327/43 o výměře 168 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, konkrétnímu kupujícímu: manželé J. a S. D., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, r) prodeji části p.p.č. 1327/17 travní porost, k prodeji část označena jako p.č. 1327/45 o výměře 37 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad, konkrétnímu kupujícímu: Š. a M. K., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, s) prodeji p.p.č. 1327/18 travní porost o nové výměře 271 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad, konkrétnímu kupujícímu: M. Š., Varnsdorf, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, t) prodeji p.p.č. 1327/19 travní porost o nové výměře 229 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad, konkrétnímu kupujícímu: M. Z., Rumburk, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM. 5

6 8) Pozemky nabytí návrh bezúplatného nabytí Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo o bezúplatném nabytí p.p.č. 1981/2 (ostatní plocha, komunikace) o výměře 28 m² v k.ú. Rumburk, ul. Lesní, z vlastnictví ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. 9) Pozemky nabytí návrh nabytí Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo: a) o bezúplatném nabytí p.p.č. 2830/169 k.ú. Rumburk ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² z vlastnictví ČR) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, b) uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu v předloženém znění. 10) Služebnost inženýrské sítě uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci: Přeložka zařízení veřejného osvětlení ul. Na Poustce Rumburk pro oprávněného a současně stavebníka akce: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, Rumburk v částech pozemků p.p.č. 1276, p.p.č. 1180/14 vše v k.ú. Dolní Křečany dle GP č /2015 a p.p.č v k.ú. Rumburk dle GP č /2015 a uzavřít Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na výše uvedenou akci s povinnými: 1) Ing. J. C., Rumburk 3 Dolní Křečany, služebnost inženýrské sítě v části p.p.č v k.ú. Dolní Křečany za cenu 1.200,- Kč, 2) L. Ž., Rumburk 3 Dolní Křečany, služebnost inženýrské sítě v části p.p.č. 2165/1 v k.ú. Rumburk za cenu 3.000,- Kč 3) M. F. ml., Krásná Lípa, služebnost inženýrské sítě v části p.p.č.1180/14 v k.ú. Dolní Křečany za cenu 5.000,- Kč Za podmínek: 1) oprávněný může vstupovat a vjíždět na pozemek povinného při údržbě a odstraňování poruch zařízení veřejného osvětlení a provádět v nezbytném rozsahu práce potřebné při jeho opravách, údržbě a rekonstrukcích, 2) oprávněný může prováděním shora uvedených činností pověřit třetí osobu. Veškeré práce budou povinnému oznámeny 15 dnů před jejich zahájením, s výjimkou havárií, 3) jestliže oprávněný při výkonu práva odpovídajícímu služebnosti inženýrské sítě změní stav pozemku povinného, je povinen jej na své náklady a bez zbytečného průtahu uvést do náležitého stavu, 4) oprávněný právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě přijímá a povinný na sebe bere povinnost toto právo strpět, 5) služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, v rozsahu dle situace, 6) cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude oprávněným uhrazena na účet povinného do 10 ti dnů ode dne podpisu vkladové Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 6

7 7) návrh na vklad podá oprávněný do 5 -ti pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 11) Nabytí - žádost Zastupitelstvo města Rumburku projednalo a: a) bere na vědomí žádost o prodej ½ nemovitosti na p.p.č k.ú. Rumburk, paní Krystyny Dvořákové, doručenou dne , b) rozhodlo nenabýt ½ nemovitosti na p.p.č. 1630, v k.ú. Rumburk. 12) Přehled plnění příjmů, výdajů a financování za období od do Zastupitelstvo města Rumburku projednalo a bere na vědomí materiál Přehled plnění příjmů, výdajů a financování za období od do , v předloženém znění. 13) Rozpočtový výhled pro rok a) bere na vědomí materiál Rozpočtový výhled pro roky v předloženém znění, b) schvaluje návrh Rozpočtového výhledu pro roky v předloženém znění, c) ukládá Ing. Aloisu Kittlovi, místostarostovi města zajistit zveřejnění schváleného Rozpočtového výhledu pro roky na oficiálním webu Města Rumburk. 14) Žádost o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk I. Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a neschválilo protinávrh p. Waldemara Kotmela a: a) bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 ve výši 200 tis. Kč, předloženou Římskokatolickou farností - děkanství Rumburk, na obnovu areálu Loretánské kaple s ambitem v Rumburku, ze dne , b) schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč mezi městem Rumburk a Římskokatolickou farností děkanství Rumburk, na obnovu Loretánské kaple s ambitem v Rumburku v roce 2016, v předloženém znění, c) ukládá Ing. Aloisu Kittlovi, místostarostovi města, výše jmenovanou smlouvu podepsat. II. Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a schválilo protinávrh Ing. Jaroslava Sykáčka, starosty města a: a) bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 ve výši 200 tis. Kč, předloženou Římskokatolickou farností - děkanství Rumburk, na obnovu areálu Loretánské kaple s ambitem v Rumburku, ze dne , b) schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč mezi městem Rumburk a Římskokatolickou farností děkanství Rumburk, na obnovu Loretánské kaple s ambitem v Rumburku v roce 2016, v předloženém znění, 7

8 c) ukládá Ing. Aloisu Kittlovi, místostarostovi města, výše jmenovanou smlouvu podepsat. 15) Přidělení dotací na podporu činnosti nestátních neziskových organizací se sídlem v Rumburku a akci nestátních neziskových organizací na území města Rumburk v roce 2016 Schválení veřejnoprávních smluv mezi městem a jednotlivými NNO pro rok 2016 I. Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo o přidělení dotací na činnost nestátních neziskových organizací se sídlem v Rumburku a akcí nestátních neziskových organizací na území města Rumburk v roce 2016 dle schválených Zásad a to požadovaných v žádosti nad ,- Kč na jednu akci nebo činnost: 1. Tělovýchovná jednota Rumburk, z.s. se sídlem Radniční 1090/4, Rumburk 1, Rumburk, IČ , na činnost TJ v roce 2016 dotaci ve výši Kč sml. č Fotbalový klub Rumburk o. s. se sídlem U Jiskry 114/1, Rumburk 1, Rumburk, IČ , na činnost klubu v roce 2016 dotaci ve výši Kč sml. č Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Rumburk se sídlem Komenského 1130/10, Rumburk 1, Rumburk, IČ , na mimoškolní sportovní s kulturní aktivity žáků v roce 2016 dotaci ve výši Kč sml. č. 69. II. a) Zastupitelstvo města Rumburk schválilo jednotlivé veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací na činnost nestátních neziskových organizací se sídlem v Rumburku a akcí nestátních neziskových organizací na území města Rumburk v roce 2016 dle schválených zásad a to požadovaných v žádosti nad ,- Kč na jednu akci nebo činnost mezi Městem Rumburk, Třída 9. května 1366/48, , Rumburk, IČ a: 1. Tělovýchovná jednota Rumburk, z.s. se sídlem Radniční 1090/4, Rumburk 1, Rumburk, IČ , na činnost TJ v roce 2016 dotaci ve výši Kč sml. č Fotbalový klub Rumburk o. s. se sídlem U Jiskry 114/1, Rumburk 1, Rumburk, IČ , na činnost klubu v roce 2016 dotaci ve výši Kč sml. č Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Rumburk se sídlem Komenského 1130/10, Rumburk 1, Rumburk, IČ , na mimoškolní sportovní s kulturní aktivity žáků v roce 2016 dotaci ve výši Kč sml. č. 69. b) Zastupitelstvo města Rumburk ukládá panu Jiřímu Pimparovi, místostarostovi města, výše uvedené veřejnoprávní smlouvy podepsat. 8

9 16) Závěrečná zpráva o realizaci projektu protidrogové politiky pro rok 2015 Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a bere na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky v roce ) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města zapsaném ústavu WHITE LIGHT I. a) rozhodlo o zrušení usnesení č. 10/12/b/2016 a usnesení č. 10/12/c/2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016, ve věci poskytnutí dotace zapsanému spolku WHITE LIGHT I., z důvodu změny právní formy subjektu, b) rozhodlo schválit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Rumburk a zapsaným ústavem WHITE LIGHT I., v předloženém znění, c) ukládá Ing. Aloisi Kittlovi, místostarostovi města, výše uvedenou smlouvu podepsat. d) ukládá Ing. Aloisi Kittlovi, místostarostovi města, aktualizovat stávající rámcovou smlouvu se zapsaným ústavem WHITE LIGHT I. z roku ) Pověření Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rumburk prověřením případu řešeného na 7. jednání Komise bytové Rady města Rumburk a) bere na vědomí zápis ze 7. jednání Komise bytové Rady města Rumburk, b) rozhodlo pověřit Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rumburk prověřením případu, který byl řešen na 7. jednání Komise bytové Rady města Rumburk, týkající se nakládání s prostředky získanými prostřednictvím sponzorských darů na sociální účely. 19) Návrh na výplatu odměn za rok 2015 a) členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM a oddávajících členů ZM Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a schvaluje výplatu odměn za rok 2015 členům výborů Zastupitelstva města Rumburk, kteří nejsou členy ZM, a oddávajícím členům ZM, dle předloženého návrhu. b) komisím volených radou města a) bere na vědomí materiál Návrh odměn pro členy komisí za rok 2015, v předloženém znění, b) schvaluje výši ročních odměn a jejich vyplacení dle projednaného návrhu Rady města ze dne , tj. celkem v 284 případech, v celkové výši ,- Kč, c) ukládá Ing. Aloisu Kittlovi, místostarostovi města zajistit proplacení schválené výše ročních odměn v nejbližším výplatním termínu. 9

10 20) Veřejnoprávní smlouva ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Jiříkov a) schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Rumburk a Městem Jiříkov, ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Jiříkov, b) ukládá Ing. Jaroslavu Sykáčkovi, starostovi města, podepsat veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Rumburk a Městem Jiříkov, ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Jiříkov. 21) Dohoda o vzájemné spolupráci mezi městem Kiržač a městem Rumburk na rok a) rozhodlo schválit Dohodu o vzájemné spolupráci města Kiržač, Vladimírského kraje, Ruské federace a města Rumburk, Ústeckého kraje, České republiky, na rok , v předloženém znění, b) rozhodlo uložit Ing. Jaroslavu Sykáčkovi, starostovi města, výše uvedenou dohodu podepsat. 22) Participativní rozpočet města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo: a) vzít na vědomí materiál Participativní rozpočet pro Rumburk 2016 návrh postupu, b) schválit model participativního rozpočtu města Rumburk v předložené formě, c) uložit Ing. Aloisu Kittlovi, místostarostovi města Rumburk, zajistit financování participativního rozpočtu ve výši minimálně ,- Kč. 23) Pololetní zpráva o aktuálním stavu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. za období od do a) bere na vědomí Pololetní zprávu o aktuálním stavu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. za období od do , b) vyslovuje poděkování obcím Doubice a Staré Křečany za podporu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v roce ) Volba nového člena Finančního výboru Zastupitelstva města Rumburk I. Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a bere na vědomí rezignaci Bc. Martina Stojana, DiS, na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva města Rumburk k II. Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo o formě volby člena Finančního výboru Zastupitelstva města Rumburk tajným hlasováním. 10

11 III. Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a zvolilo členem Finančního výboru Zastupitelstva města Rumburk pana Václava Staňka. 25) Zápisy z 10. a 11. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a bere na vědomí zápisy z 10. a 11. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rumburk. 26) Zápisy z 6. a 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a bere na vědomí zápisy z 6. a 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Rumburk. Jiří Jelínek, DiS., MBA, v.r. zástupce tajemnice MěÚ 11

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk,

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 9. června 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 43. schůze Rady města Rumburk, konané dne 21. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. ze 43. schůze Rady města Rumburk, konané dne 21. ledna 2016 ze 43. schůze Rady města Rumburk, konané dne 21. ledna 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 693/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 43. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 80. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. ledna 2017

Informace o přijatých usneseních. z 80. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. ledna 2017 z 80. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. ledna 2017 1. Schválení programu Usnesení č. 1342/2017 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 80. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 59. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. června 2016

Informace o přijatých usneseních. z 59. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. června 2016 z 59. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. června 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 995/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 59. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 65. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. září 2016

z 65. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. září 2016 z 65. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. září 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1089/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 65. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014

z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014 z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015

z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015 z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 313/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 20. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013

ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013 ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 2172/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 139. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 68. schůze Rady města Rumburk, konané dne 27. října 2016

Informace o přijatých usneseních. z 68. schůze Rady města Rumburk, konané dne 27. října 2016 z 68. schůze Rady města Rumburk, konané dne 27. října 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1168/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 68. schůze Rady města Rumburk. 2. Nová

Více

Informace o přijatých usneseních. z 67. schůze Rady města Rumburk, konané dne 13. října 2016

Informace o přijatých usneseních. z 67. schůze Rady města Rumburk, konané dne 13. října 2016 z 67. schůze Rady města Rumburk, konané dne 13. října 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1141/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 67. schůze Rady města Rumburk. 2. Byty

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 45. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. února 2016

Informace o přijatých usneseních. ze 45. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. února 2016 ze 45. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. února 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 728/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 45. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk. konané dne 28. července 2016

Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk. konané dne 28. července 2016 Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. července 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1033/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 61.

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 46. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. února 2016

Informace o přijatých usneseních. ze 46. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. února 2016 ze 46. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. února 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 762/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 46. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 21. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. června 2015

Informace o přijatých usneseních. z 21. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. června 2015 z 21. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. června 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 333/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 21. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 69. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. listopadu 2016

Informace o přijatých usneseních. z 69. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. listopadu 2016 z 69. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. listopadu 2016 1. Schválení programu I. Usnesení č. 1188/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila program 69. schůze Rady města Rumburk neobsahující

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 34. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 34. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. listopadu 2015 z 34. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. listopadu 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 559/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný a pozměněný program 34. schůze Rady města Rumburk.

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 78. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. ledna 2017

Informace o přijatých usneseních. ze 78. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. ledna 2017 ze 78. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. ledna 2017 1. Schválení programu Usnesení č. 1316/2017 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 78. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

3. Dodávky elektrické energie rozhodnutí zadavatele o zahájení zadávacího řízení

3. Dodávky elektrické energie rozhodnutí zadavatele o zahájení zadávacího řízení z 35. schůze Rady města Rumburk, konané dne 19. listopadu 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 583/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 35. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 73. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. prosince 2016

Informace o přijatých usneseních. ze 73. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. prosince 2016 ze 73. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. prosince 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1264/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 73. schůze Rady města Rumburk. 2. Pozemky

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2016 z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 850/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 51. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1828/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 117. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1200/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 74. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze 133. schůze Rady města Rumburk, konané dne 19. září 2013

ze 133. schůze Rady města Rumburk, konané dne 19. září 2013 ze 133. schůze Rady města Rumburk, konané dne 19. září 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 2078/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 133. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ze 181. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. září 2014

ze 181. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. září 2014 ze 181. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2760/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 181. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 26. února 2016 U S N E S E N Í ------------------------- z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.05.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 631/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Danu

Více

z 66. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2016

z 66. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2016 z 66. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1116/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 66. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30.října 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Informace o přijatých usneseních. z 83. schůze Rady města Rumburk, konané dne 15. února 2017

Informace o přijatých usneseních. z 83. schůze Rady města Rumburk, konané dne 15. února 2017 z 83. schůze Rady města Rumburk, konané dne 15. února 2017 1. Schválení program Usnesení č. 1380/2017 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 83. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 48. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. března 2016

Informace o přijatých usneseních. ze 48. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. března 2016 ze 48. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. března 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 810/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 48. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Pavel Strnad (7) Antonín Vyšohlíd (2) Vladimír Hejtmanský

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Rumburka, konané dne 9. prosince 2010

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Rumburka, konané dne 9. prosince 2010 Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Rumburka, konané dne 9. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 54/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 4. schůze

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny. Zastupitelka Jana Nejedlová od 18.10 hodin. Omluven : Robert Marek, zastupitel

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více