projekt České společnosti pro výživu a vegetariánství a OREA Wellness Hotelu Santon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "projekt České společnosti pro výživu a vegetariánství a OREA Wellness Hotelu Santon"

Transkript

1 projekt České společnosti pro výživu a vegetariánství a OREA Wellness Hotelu Santon Festival zdraví a pohody Zpráva za první ročník v roce 2011 a vize pro rok 2012 Za projektový tým organizátorů dne 14. ledna 2012 zpracoval Antonino Milicia

2 Obsah 1 Úvod Informace o projektu Název projektu Základní popis projektu Východiska a vize projektu Způsob řízení projektu Rozsah projektu Výstupy projektu Určení cílové skupiny Přínosnost a užitečnost projektu Originalita a inovativnost projektu Časová náročnost realizace projektu Inspirace Festivalu zdraví a pohody pro jiné Pořadaté Festivalu zdraví a pohody Závěrem a vize pro rok

3 1 Úvod Festival zdraví a pohody vznikl jako výsledek spolupráce lidí, kteří se nadchli společnou vizí udělat něco, co posune náš společný životní prostor o kousek dál. Chtěli jsme ukázat, že lze žít zdravěji a ve větší pohodě, a že to neznamená až takové utrpení a odříkání, jak si mnoho lidí myslí; že to může mít jednoduché a nakonec i chutné a příjemné Chtěli jsme lidem dát nahlédnout do trošku jiného způsobu života, než jsou zvyklí, aby si mohli vyzkoušet něco nového. Do přípravy projektu se zapojila řada neziskových subjektů, pro které nebyly motivací ekonomické benefity. Hlavním oceněním a odměnu, kterou si přály, byla spokojenost všech návštěvníků, vystavovatelů, účinkujících, sponzorů a partnerů akce. Této odměny se všem vrchovatě dostalo akce se účastnilo návštěvníků, kteří byli velmi spokojeni, stejně tak vystavovatelé a ostatní partneři. Sponzoři přislíbili další podporu. Úspěch festivalu považujeme za ocenění, že jsme šli správnou cestou a že je dobré v ní pokračovat; že naše úsilí nejde proti proudu, ale že je v souladu s úsilím občanských aktivit, které se snaží zlepšit kvalitu našeho života i společnosti. Tento dokument popisuje Festival zdraví a pohody konaný v roce Může tak být inspirací pro druhé. Zároveň slouží i jako výchozí koncept při formulování akcí podobného zaměření v budoucnosti i při hledání nových partnerů pro rok 2012 totiž připravujeme druhý ročním podzimního Festivalu zdraví a pohody, novou jarní akci zaměřenou více odborně a vystavovatelsky, zbrusu nový koncept wellness víkendů a zvažujeme uspořádání prvního vegetářského bálu 2

4 2 Informace o projektu 2.1 Název projektu Název Festival zdraví a pohody vyjadřuje snahu ukázat a nechat vyzkoušet návštěvníkům festivalu, jaké jsou možnosti života ve zdraví a pohodě. 2.2 Základní popis projektu Festival zdraví a pohody byl koncipován jako jednodenní festival orientovaný na prezentování možností zdravého způsobu života a to v kontextu pohyb strava duše mysl. Festival zahrnoval řadu dílčích aktivit, pestrých a zároveň konzistentních ve svém zaměření. Důraz byl kladen na aktivní zapojení návštěvníků a osobní zkušenost (informování, vyzkoušení, ochutnání, cvičení, diskusi atd.). Festival byl rozdělen na denní program pro veřejnost s volným vstupem a večerní společenský program. 2.3 Východiska a vize projektu Idea Festivalu vzešla z dlouhodobého záměru České společnosti pro výživu a vegetariánství a OREA Wellness Hotelu Santon uskutečnit společenskou akci ve zdravém duchu. V návaznosti na předchozí spolupráci vznikl záměr uspořádat akci pro příznivce zdravého způsobu života a to tematicky zaměřený bál. Ten se nakonec neuskutečnil, ale přešel do vize festivalu, který původní ideu uzavřené akce pro užší okruh lidí nahradil konceptem akce otevřené, realizující různé záměry a cíle s vysokým stupněm synergie. Záměr uspořádat něco pro sebe dostal zcela jinou hodnotu společně uspořádáme něco pro jiné (denní program); společenská rovina byla ponechána na večerní části akce. Základní vizí Festivalu bylo podpořit zdravý způsob života a život v harmonii s přírodou a se sebou; ukázat ho veřejnosti a to tak, aby nebyl poučující, ale přátelský; aby nenásilným způsobem ukazoval, že existují alternativy běžnému způsobu života, o kterých je dobré vědět a které je dobré vyzkoušet; rozbít předsudky a ukázat, že co je zdravé může být i chutné a že lze cvičit i při vyšším věku či s určitým hendikepem. Důležitými hodnotami, které chtěl festival podpořit, byly kvalita potravin a kvalita života obecně. Velký důraz byl kladen na informování návštěvníků o komplexních aspektech zdravé výživy. 3

5 Hlavními organizátory Festivalu byla Česká společnost pro výživu a vegetariánství, která využila svých zkušeností s osvětou, podporování zdravého způsobu života a kontaktů na další organizace s podobnou orientací, a OREA Wellness Hotel Santon, který našel v oblasti zdravého způsobu života a wellness potenciál pro svoje odlišení na trhu a dlouhodobě tyto aktivity podporuje (mimo jiné v Brně uspořádal i první farmářské trhy). Vazba Festivalu, který neměl žednou historii, na Bystrcké farmářské trhy, poskytla i určitý bezpečný rámec, který, jak se nakonec ukázalo, akce výrazně překonala. Za zmínku stojí, že přestože ideovou předchůdkyní Festivalu byla ryze vegetariánská akce, konečná podoba festivalu tuto představu překročila, a i když s ní není v rozporu, nabízela mnohem více. Stejně tak i mezi organizátory byli lidé s různým způsobem stravování, nicméně společným jim byla kromě zájmu o zdravý způsob života i tolerance a absence předsudků. Na uskutečnění vize Festivalu se podíleli lidé z různých komunit, které se takto napříč běžně nepotkávají: odborníci na výživu a gastronomii, vědečtí pracovníci, cvičitelé pohybových a duchovních škol, výrobci zdravých potravin, umělci apod. Společná práce lidí z různých komunit na jednom projektu tak dodala akci další rozměr. 2.4 Způsob řízení projektu Realizace festivalu a společná práce byla založena na těchto hlavních principech: nekomerční povaha, ekonomická udržitelnost, konzistence dílčích aktivit, společné sdílení vize, udržení čistoty záměru, apolitičnost, dobrovolnická práce. Přestože byl Festival dobrovolnickou aktivitou, byl řízen s využitím projektového řízení. To umožnilo plně využít potenciál vize, tak jak se postupně rozvíjela. 4

6 2.5 Rozsah projektu Rozsah projektu nejlépe ukazuje plakát akce. Jak již bylo uvedeno, důležitým principem bylo zajištění konzistence jednotlivých aktivit. Společnou prací organizátorů a nalézání nových nápadů se akce postupně rozrůstala o rozličné doprovodné aktivity (parník, hrad, hudební doprovod apod.). 5

7 Za samostatnou zmínku stojí program večera. Hosty uvítali starosta Městské části Brno-Bystrc Vladimír Vetchý, ředitel OREA Wellness Hotelu Santon Hynek Dvořáček a místopředseda České společnosti pro výživu a vegetariánství Jaroslav Škvařil. Na programu večera kromě spousty zdravého vegetářského jídla byly i ukázky indického tance, irských tanců a lidová hudba Bezobratři. 2.6 Výstupy projektu Festivalu zdraví a pohody se zúčastnilo cca návštěvníků (kvůli náporu návštěvníků musely být posíleny i spoje MHD). Akce se zúčastnilo celkem 62 vystavovatelů, především zemědělců, farmářů a provozovatelé nejrůznějších manufaktur na výrobu zdravých produktů. Z ankety mezi 635 respondenty vyplynulo, že ze strany návštěvníků byla naprostá spokojenost a že si přejí pokračování Festivalu i v letech příštích. Díky Festivalu vznikla i nová tradice bylinkových trhů. Na Festivalu byl první bylinkový trh v Brně. Součástí Festivalu byly odborné přednášky a stánky s výživovým poradenstvím. Mnoho lidí si tak odneslo rady jak lépe pečovat o své zdraví. Stovky lidí si vyzkoušelo cvičení jógy, tai chi, cvičení s trenéry, cyklojízdu ad. 400 lidí získalo zkušenost s meditačním cvičením s prací s vnitřní energií. Mnoho lidí využilo možnost svézt se parníkem a podívat se na hrad Veveří. Výtvarnou a estetickou stránku festivalu podpořily tři výstavy obrazů a stovky namalovaných mandal. Vznikla řada nových osobních i pracovních kontaktů. Počasí Festivalu neuvěřitelně přálo. Všichni organizátoři, partneři a sponzoři byli s úspěchem Festivalu spokojeni a rozhodli se pořádat další ročník. 6

8 2.7 Určení cílové skupiny Festival má teritoriální zaměření na lokalitu Brno a okolí. Určení na Brno je přirozené, protože je to místo, kde žijí všichni organizátoři a působí partneři. Je to akce Brňanů pro Brňany; cílem bylo realizovat akci pro naše spoluobčany. Podstatné je i to, že jedním z organizátorů Festivalu byl brněnský OREA Wellness Hotel Santon, který pořádá pravidelné farmářské trhy. Festival tak mohl využít pozadí již zaběhnuté a veřejností dobře přijímané akce. Cílovou skupinou byla celá populace v daném teritoriu, kterou oslovuje zaměření akce. Přestože tematickou červenou nití, která se Festivalem táhne, je orientace na zdravý způsob života s úzkou vazbou na vegetariánství, byla akce koncipována jako otevřena každému. To, že se to skutečně podařilo, dokazuje výsledek ankety 1, kde je vidět, že podíl skutečných vegetariánů mezi návštěvníky festivalu obecně nepřesahoval podíl v populaci. 5. Je Vám blízká myšlenka vegetariánství, zdravého stravování? 24% 2% 6% jsem vegetarián nebo vegan snažím se zdravě stravovat sám se příliš zdravě nestravuji, ale těmto věcem fandím tyto věci mne vůbec nezajímají 68% Specifickou podskupinou, které byl uzpůsoben program festivalu, byly rodiny a maminky s dětmi, které mají zvýšený zájem o zdraví a zdravou kuchyni. Těmto účastníkům odpovídal samostatný program pro děti malování, divadlo, vaření s dětmi, výlety apod. 1 Ankety se zúčastnilo 635 respondentů účastníků festivalu (reprezentativní vzorek o velikosti cca 4% z celého vzorku cca návštěvníků akce). 7

9 2.8 Přínosnost a užitečnost projektu Přínosů Festivalu zdraví a pohody je celá řada. Lze je však zúžit do několika hlavních okruhů, u kterých by bylo možné jmenovat další dílčí přínosy: zlepšil povědomí občanů o zdravém způsobu života a možnostech jako ho realizovat; udělal radost tisícům návštěvníků, podpořil lidi, organizace a firmy, kteří se věnují zdravému způsobu života, v jejich práci, seznámil a spojil lidi z řady různých komunit a ukázal možnosti jejich spolupráce, slovy jednoho z hostů šlo o setkání lidí, kteří jsou normálně konkurenty, ale na Festivalu se mohli společně radovat jako spřízněné duše, ukázal, že takové akce má smysl dělat, že mohou být úspěšné a otevřel tradici v jejich organizování, zapojením více jak 40 mladých dobrovolníků podpořil mezigenerační předávání zkušeností. Přínos projektu pro veřejnost dále dokládají další grafické výstupy z již zmíněné ankety 2. První z grafů ukazuje, že prakticky všem se akce líbila. Nespokojených lidí bylo minimum. 2. Líbí se Vám Festival zdraví a pohody? 0,3% 0,0% Zde stojí za zmínku zajímavý postřeh vícero účastníků a pořadatelů, že na Festivalu nebyla negativní energie, že vše se řešilo s úsměvem a pozitivně, že zde nebyly žádné konflikty ani problémy v tom negativním slova smyslu. 32% rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Odpovědi na další otázku ankety byly rovněž velmi povzbudivé. Opět prakticky všichni účastnici by uvítali opakování akce i příští rok. Výsledky ankety jsou extrémně pozitivní. Je vidět, že akce měla obrovský ohlas a že byla pro všechny návštěvníky přínosem. 68% 6. Uvítáte opakování Festivalu zdraví a pohody příští rok? 0,3% 0,0% 11% 2 Ankety se zúčastnilo 635 respondentů účastníků festivalu (reprezentativní vzorek o velikosti cca 4% z celého vzorku cca návštěvníků akce). rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 8 89%

10 2.9 Originalita a inovativnost projektu Inovativnost projektu je ve více rovinách. Festival otevřel novou tradici, která nemá obdoby. Projekt kombinuje a propojuje zdravou gastronomii s pohybovými a duchovními aktivitami, kulturou, aktivitami pro děti, výlety a dalšími běžně nespojovanými činnostmi. Velmi inspirativní by mohl být i způsob, jakým byla akce koncipována a řízena. Jde totiž o funkční kombinaci spontánního dobrovolnictví a progresivního manažerského řízení. Za pozitivním a humanisticky orientovaným a nekomerčním výsledkem festivalu stojí formalizované projektové řízení, finanční plánování, PR aktivity a marketingová orientace na zákazníka, tedy pragmatické způsoby práce obvyklé pro komerční sféru. Výše uvedené je důsledkem skutečnosti, že řídící jádro projektového týmu tvořili ředitelé firem a organizací, tedy lidé, kteří mají velmi dobré zkušenosti s řízením, ale kteří se rozhodli je využít namísto osobního prospěchu pro prospěch veřejný. To, že by se manažeři v exekutivních pozicích účastnili organizování veřejných aktivit ne pouze sponzorsky, ale velmi aktivně jako prostí pořadatelé, není obvyklé Časová náročnost realizace projektu Projekt vyvrcholil jednodenní akcí a to Jeho organizace započala na jaře, tedy před cca půl rokem, ale intenzívní přípravy a schůzky organizátorů byly především v posledních dvou až třech měsících před realizací akce. Šlo o první ročník festivalu, ale od počátku byla sdílena vize, aby se taková akce mohla opakovat každoročně. Pro obrovský úspěch akce byly vzápětí po její ukončení dokonce i návrhy na půlroční interval realizace jarní a podzimní. 9

11 2.11 Inspirace Festivalu zdraví a pohody pro jiné Pokud se na projekt a související problematiku podíváme z nadhledu, což je vždy velmi užitečné, může být projekt inspirativní ve více rovinách: organizátoři veřejně prospěšných aktivit a lidi aktivní při budování občanské společnosti, veřejná správa, podnikatelská sféra, Organizátorům veřejně prospěšných aktivit a lidem aktivním při budování občanské společnosti realizovaný projekt ukazuje, že je užitečné mít nejen dobré nápady, vize, úmysly, ale že je nutná i schopnost je progresivně zrealizovat. Tato manažerská rovina lidských aktivit je důležitá, pokud mají být tyto aktivity úspěšné, resp. pokud mají vytěžit maximum možného. Důležitým poselstvím a poučením tohoto úspěšného projektu je, že součásti každého počinu by mělo být ekonomické myšlení a to ve velmi svízelné protichůdné vazbě nekomerční orientace a ekonomické udržitelnosti. Nekomerční orientace zdůrazňuje požadavek, že hlavním cílem není zisk, ale nějaká jiná hodnota. Důraz na ekonomickou udržitelnost pak požaduje, aby projekt negeneroval ztrátu. Je přitom zřejmé, že vztah mezi ziskem a ztrátou je vztah spojených nádob. Vyváženosti těchto protichůdných potřeb mohou zajistit pouze takové projektové týmy, které spojuje hodnotová vyzrálost a schopnost udržet čistotu původní vize, protože spolupráce s komerční sférou, byť je užitečná a často nutná, generuje i specifická rizika v podobě jakési devalvace původní vize, čemuž je nutné zabránit. Pro veřejnou správu i podnikatelskou sféru je inspirace Festivalu podobná jeho ohlas u veřejnosti ukazuje, že existuje společenská poptávka po budování infrastruktury v oblasti zdravého způsobu života (postaveného na vědeckých základech a ověřených principech). Veřejná správa by tento hlas měla vyslyšet a iniciativně tuto oblast více podporovat. Pro podnikatelskou sféru je to jasná informace, že existuje vysoká poptávka po zdravém a pohodovém životním stylu, která přesahuje stávající komerční wellness aktivity a je založena na hlubších potřebách. Podnikatelé, kteří tuto příležitost pochopí, na ní mohou postavit své úspěšné podnikání. 10

12 2.12 Pořadaté Festivalu zdraví a pohody Jádro projektového týmu festivalu tvořili: Hynek Dvořáček ředitel OREA Wellness Hotelu Santon, Jaroslav Škvařil místopředseda České společnosti pro výživu a vegetariánství. Antonino Milicia ředitel poradenské společnosti UTILITY CONSULT, s.r.o. Miroslav Klíč koordinátor projektů nadace Veronica, Je však nutno dodat, že bez nesmírného úsilí ostatních organizátorů a dalších dobrovolníků by z vize festivalu nebylo nic více než sen. 3 Závěrem a vize pro rok 2012 Festival zdraví a pohody připomenul, že jakkoliv smělá vize, které se ujmou nadšení lidé odhodlání ji realizovat, dojde úspěchu. Pokud budou takové vize zaměřeny na spokojenost lidí, můžeme vybudovat spokojenou společnost. Pokud budou tyto vize realizovat občané, vybudujeme spokojenou občanskou společnost. Úspěch Festivalu zdraví a pohody v roce 2011 nás přivádí, a v podstatě i zavazuje, k organizaci dalších ročníků a realizaci i jiných akcí v podobném duchu. Pro rok 2012 proto připravujeme druhý ročník podzimního Festivalu zdraví a pohody (30. září), další jarní akci zaměřenou více odborně a vystavovatelsky (28. a 29. dubna), zbrusu nový koncept wellness víkendů v OREA Wellness Hotelu Santon a zvažujeme uspořádání dalších akcí v podobném duchu. Pokud se chcete stát vystavovatelem, sponzorem, dobrovolníkem či jiným způsobem přispět zdaru budoucích projektů, budeme nám potěšením se podělit o radost s jejich realizací i radost lidí, kterým poslouží. 11

13 Bob, David, Eva, Hynek, Jana, Jaroslav, Lenka, Libor, Mirek, Olga, Pavla, Renata a Antonino 12

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Stonebridge Landscapes Dundonald, Severní Irsko www.stonebridgelandscapes.co.uk

Stonebridge Landscapes Dundonald, Severní Irsko www.stonebridgelandscapes.co.uk Vznik podnikatelského záměru Philip Donnelly pracoval do roku 2006 jako zahradní architekt a pak se důsledkem nepříznivých okolností stal nezaměstnaným. O čtyři roky později se rozhodl vrátit k oboru.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti!

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti! ÚVOD Vážení, jsme rádi, že jste se zúčastnili Soft Skills Marathonu, který se uskutečnil v sobotu 25. dubna 2015 v prostorách UNIFERu v Brně. Cílem této jednodenní akce bylo vštípit co největší množství

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.04/3.1.06/30.00128 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Děti v České republice mají 2,5x více zkažených zubů než děti stejného věku např. ve Švýcarsku. Přitom jednoznačně platí, že: Zkažené zuby představují

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu!

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu! III.fáze Make a Connection v České republice Vyhlášení v 8. ročníku programu! Make a Connection Připoj se Součástí globální iniciativy International Youth Foundation (IYF) a společnosti NOKIA na podporu

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Dobrovolníci ve veřejných knihovnách

Dobrovolníci ve veřejných knihovnách Dobrovolníci ve veřejných knihovnách DOBROVOLNICTVÍ V KNIHOVNÁCH Moravská zemská knihovna Brno 20. 11. 2012 Mgr. Zuzana Ježková Obec Petrůvky počet obyvatel: 83 V pátek dne 22. dubna 2011 proběhlo v knihovně

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Garant PDP: Bc. Monika Novosádová, Duha Klíčová

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Výroční zpráva 2013. Bosá turistika o.s.

Výroční zpráva 2013. Bosá turistika o.s. Výroční zpráva 2013 Bosá turistika o.s. Výroční zpráva neziskové organizace Bosá turistika o.s. za rok 2013 I. Slovo předsedy sdružení Vážení přátelé, dnes uplynulo přesně 12 měsíců ode dne, kdy naše sdružení

Více

Deepak Chopra. Závěrečná zpráva. Praha, 15. 5. 2014. The Future of Wellbeing

Deepak Chopra. Závěrečná zpráva. Praha, 15. 5. 2014. The Future of Wellbeing Deepak Chopra Závěrečná zpráva The Future of Wellbeing Praha, 15. 5. 2014 Deepak Chopra Deepak Chopra je nejen uznávaným lékařem, úspěšným spisovatelem a oceňovaným odborníkem na zdravý životní styl, ale

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Koncept Smart city. Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl. David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3.

Koncept Smart city. Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl. David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3. Koncept Smart city Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3.2015, epraha Bohaté město Růst = obchod Obchod = zastavení se, to odvisí od rychlosti

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0

www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0 www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0 projekt mic akcelerátor získal 1. místo v soutěži dobrá rada nad zlato 2010, kterou každoročně vyhlašuje národní vzdělávací fond. MIC Akcelerátor 2.0. co je to?

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více