projekt České společnosti pro výživu a vegetariánství a OREA Wellness Hotelu Santon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "projekt České společnosti pro výživu a vegetariánství a OREA Wellness Hotelu Santon"

Transkript

1 projekt České společnosti pro výživu a vegetariánství a OREA Wellness Hotelu Santon Festival zdraví a pohody Zpráva za první ročník v roce 2011 a vize pro rok 2012 Za projektový tým organizátorů dne 14. ledna 2012 zpracoval Antonino Milicia

2 Obsah 1 Úvod Informace o projektu Název projektu Základní popis projektu Východiska a vize projektu Způsob řízení projektu Rozsah projektu Výstupy projektu Určení cílové skupiny Přínosnost a užitečnost projektu Originalita a inovativnost projektu Časová náročnost realizace projektu Inspirace Festivalu zdraví a pohody pro jiné Pořadaté Festivalu zdraví a pohody Závěrem a vize pro rok

3 1 Úvod Festival zdraví a pohody vznikl jako výsledek spolupráce lidí, kteří se nadchli společnou vizí udělat něco, co posune náš společný životní prostor o kousek dál. Chtěli jsme ukázat, že lze žít zdravěji a ve větší pohodě, a že to neznamená až takové utrpení a odříkání, jak si mnoho lidí myslí; že to může mít jednoduché a nakonec i chutné a příjemné Chtěli jsme lidem dát nahlédnout do trošku jiného způsobu života, než jsou zvyklí, aby si mohli vyzkoušet něco nového. Do přípravy projektu se zapojila řada neziskových subjektů, pro které nebyly motivací ekonomické benefity. Hlavním oceněním a odměnu, kterou si přály, byla spokojenost všech návštěvníků, vystavovatelů, účinkujících, sponzorů a partnerů akce. Této odměny se všem vrchovatě dostalo akce se účastnilo návštěvníků, kteří byli velmi spokojeni, stejně tak vystavovatelé a ostatní partneři. Sponzoři přislíbili další podporu. Úspěch festivalu považujeme za ocenění, že jsme šli správnou cestou a že je dobré v ní pokračovat; že naše úsilí nejde proti proudu, ale že je v souladu s úsilím občanských aktivit, které se snaží zlepšit kvalitu našeho života i společnosti. Tento dokument popisuje Festival zdraví a pohody konaný v roce Může tak být inspirací pro druhé. Zároveň slouží i jako výchozí koncept při formulování akcí podobného zaměření v budoucnosti i při hledání nových partnerů pro rok 2012 totiž připravujeme druhý ročním podzimního Festivalu zdraví a pohody, novou jarní akci zaměřenou více odborně a vystavovatelsky, zbrusu nový koncept wellness víkendů a zvažujeme uspořádání prvního vegetářského bálu 2

4 2 Informace o projektu 2.1 Název projektu Název Festival zdraví a pohody vyjadřuje snahu ukázat a nechat vyzkoušet návštěvníkům festivalu, jaké jsou možnosti života ve zdraví a pohodě. 2.2 Základní popis projektu Festival zdraví a pohody byl koncipován jako jednodenní festival orientovaný na prezentování možností zdravého způsobu života a to v kontextu pohyb strava duše mysl. Festival zahrnoval řadu dílčích aktivit, pestrých a zároveň konzistentních ve svém zaměření. Důraz byl kladen na aktivní zapojení návštěvníků a osobní zkušenost (informování, vyzkoušení, ochutnání, cvičení, diskusi atd.). Festival byl rozdělen na denní program pro veřejnost s volným vstupem a večerní společenský program. 2.3 Východiska a vize projektu Idea Festivalu vzešla z dlouhodobého záměru České společnosti pro výživu a vegetariánství a OREA Wellness Hotelu Santon uskutečnit společenskou akci ve zdravém duchu. V návaznosti na předchozí spolupráci vznikl záměr uspořádat akci pro příznivce zdravého způsobu života a to tematicky zaměřený bál. Ten se nakonec neuskutečnil, ale přešel do vize festivalu, který původní ideu uzavřené akce pro užší okruh lidí nahradil konceptem akce otevřené, realizující různé záměry a cíle s vysokým stupněm synergie. Záměr uspořádat něco pro sebe dostal zcela jinou hodnotu společně uspořádáme něco pro jiné (denní program); společenská rovina byla ponechána na večerní části akce. Základní vizí Festivalu bylo podpořit zdravý způsob života a život v harmonii s přírodou a se sebou; ukázat ho veřejnosti a to tak, aby nebyl poučující, ale přátelský; aby nenásilným způsobem ukazoval, že existují alternativy běžnému způsobu života, o kterých je dobré vědět a které je dobré vyzkoušet; rozbít předsudky a ukázat, že co je zdravé může být i chutné a že lze cvičit i při vyšším věku či s určitým hendikepem. Důležitými hodnotami, které chtěl festival podpořit, byly kvalita potravin a kvalita života obecně. Velký důraz byl kladen na informování návštěvníků o komplexních aspektech zdravé výživy. 3

5 Hlavními organizátory Festivalu byla Česká společnost pro výživu a vegetariánství, která využila svých zkušeností s osvětou, podporování zdravého způsobu života a kontaktů na další organizace s podobnou orientací, a OREA Wellness Hotel Santon, který našel v oblasti zdravého způsobu života a wellness potenciál pro svoje odlišení na trhu a dlouhodobě tyto aktivity podporuje (mimo jiné v Brně uspořádal i první farmářské trhy). Vazba Festivalu, který neměl žednou historii, na Bystrcké farmářské trhy, poskytla i určitý bezpečný rámec, který, jak se nakonec ukázalo, akce výrazně překonala. Za zmínku stojí, že přestože ideovou předchůdkyní Festivalu byla ryze vegetariánská akce, konečná podoba festivalu tuto představu překročila, a i když s ní není v rozporu, nabízela mnohem více. Stejně tak i mezi organizátory byli lidé s různým způsobem stravování, nicméně společným jim byla kromě zájmu o zdravý způsob života i tolerance a absence předsudků. Na uskutečnění vize Festivalu se podíleli lidé z různých komunit, které se takto napříč běžně nepotkávají: odborníci na výživu a gastronomii, vědečtí pracovníci, cvičitelé pohybových a duchovních škol, výrobci zdravých potravin, umělci apod. Společná práce lidí z různých komunit na jednom projektu tak dodala akci další rozměr. 2.4 Způsob řízení projektu Realizace festivalu a společná práce byla založena na těchto hlavních principech: nekomerční povaha, ekonomická udržitelnost, konzistence dílčích aktivit, společné sdílení vize, udržení čistoty záměru, apolitičnost, dobrovolnická práce. Přestože byl Festival dobrovolnickou aktivitou, byl řízen s využitím projektového řízení. To umožnilo plně využít potenciál vize, tak jak se postupně rozvíjela. 4

6 2.5 Rozsah projektu Rozsah projektu nejlépe ukazuje plakát akce. Jak již bylo uvedeno, důležitým principem bylo zajištění konzistence jednotlivých aktivit. Společnou prací organizátorů a nalézání nových nápadů se akce postupně rozrůstala o rozličné doprovodné aktivity (parník, hrad, hudební doprovod apod.). 5

7 Za samostatnou zmínku stojí program večera. Hosty uvítali starosta Městské části Brno-Bystrc Vladimír Vetchý, ředitel OREA Wellness Hotelu Santon Hynek Dvořáček a místopředseda České společnosti pro výživu a vegetariánství Jaroslav Škvařil. Na programu večera kromě spousty zdravého vegetářského jídla byly i ukázky indického tance, irských tanců a lidová hudba Bezobratři. 2.6 Výstupy projektu Festivalu zdraví a pohody se zúčastnilo cca návštěvníků (kvůli náporu návštěvníků musely být posíleny i spoje MHD). Akce se zúčastnilo celkem 62 vystavovatelů, především zemědělců, farmářů a provozovatelé nejrůznějších manufaktur na výrobu zdravých produktů. Z ankety mezi 635 respondenty vyplynulo, že ze strany návštěvníků byla naprostá spokojenost a že si přejí pokračování Festivalu i v letech příštích. Díky Festivalu vznikla i nová tradice bylinkových trhů. Na Festivalu byl první bylinkový trh v Brně. Součástí Festivalu byly odborné přednášky a stánky s výživovým poradenstvím. Mnoho lidí si tak odneslo rady jak lépe pečovat o své zdraví. Stovky lidí si vyzkoušelo cvičení jógy, tai chi, cvičení s trenéry, cyklojízdu ad. 400 lidí získalo zkušenost s meditačním cvičením s prací s vnitřní energií. Mnoho lidí využilo možnost svézt se parníkem a podívat se na hrad Veveří. Výtvarnou a estetickou stránku festivalu podpořily tři výstavy obrazů a stovky namalovaných mandal. Vznikla řada nových osobních i pracovních kontaktů. Počasí Festivalu neuvěřitelně přálo. Všichni organizátoři, partneři a sponzoři byli s úspěchem Festivalu spokojeni a rozhodli se pořádat další ročník. 6

8 2.7 Určení cílové skupiny Festival má teritoriální zaměření na lokalitu Brno a okolí. Určení na Brno je přirozené, protože je to místo, kde žijí všichni organizátoři a působí partneři. Je to akce Brňanů pro Brňany; cílem bylo realizovat akci pro naše spoluobčany. Podstatné je i to, že jedním z organizátorů Festivalu byl brněnský OREA Wellness Hotel Santon, který pořádá pravidelné farmářské trhy. Festival tak mohl využít pozadí již zaběhnuté a veřejností dobře přijímané akce. Cílovou skupinou byla celá populace v daném teritoriu, kterou oslovuje zaměření akce. Přestože tematickou červenou nití, která se Festivalem táhne, je orientace na zdravý způsob života s úzkou vazbou na vegetariánství, byla akce koncipována jako otevřena každému. To, že se to skutečně podařilo, dokazuje výsledek ankety 1, kde je vidět, že podíl skutečných vegetariánů mezi návštěvníky festivalu obecně nepřesahoval podíl v populaci. 5. Je Vám blízká myšlenka vegetariánství, zdravého stravování? 24% 2% 6% jsem vegetarián nebo vegan snažím se zdravě stravovat sám se příliš zdravě nestravuji, ale těmto věcem fandím tyto věci mne vůbec nezajímají 68% Specifickou podskupinou, které byl uzpůsoben program festivalu, byly rodiny a maminky s dětmi, které mají zvýšený zájem o zdraví a zdravou kuchyni. Těmto účastníkům odpovídal samostatný program pro děti malování, divadlo, vaření s dětmi, výlety apod. 1 Ankety se zúčastnilo 635 respondentů účastníků festivalu (reprezentativní vzorek o velikosti cca 4% z celého vzorku cca návštěvníků akce). 7

9 2.8 Přínosnost a užitečnost projektu Přínosů Festivalu zdraví a pohody je celá řada. Lze je však zúžit do několika hlavních okruhů, u kterých by bylo možné jmenovat další dílčí přínosy: zlepšil povědomí občanů o zdravém způsobu života a možnostech jako ho realizovat; udělal radost tisícům návštěvníků, podpořil lidi, organizace a firmy, kteří se věnují zdravému způsobu života, v jejich práci, seznámil a spojil lidi z řady různých komunit a ukázal možnosti jejich spolupráce, slovy jednoho z hostů šlo o setkání lidí, kteří jsou normálně konkurenty, ale na Festivalu se mohli společně radovat jako spřízněné duše, ukázal, že takové akce má smysl dělat, že mohou být úspěšné a otevřel tradici v jejich organizování, zapojením více jak 40 mladých dobrovolníků podpořil mezigenerační předávání zkušeností. Přínos projektu pro veřejnost dále dokládají další grafické výstupy z již zmíněné ankety 2. První z grafů ukazuje, že prakticky všem se akce líbila. Nespokojených lidí bylo minimum. 2. Líbí se Vám Festival zdraví a pohody? 0,3% 0,0% Zde stojí za zmínku zajímavý postřeh vícero účastníků a pořadatelů, že na Festivalu nebyla negativní energie, že vše se řešilo s úsměvem a pozitivně, že zde nebyly žádné konflikty ani problémy v tom negativním slova smyslu. 32% rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Odpovědi na další otázku ankety byly rovněž velmi povzbudivé. Opět prakticky všichni účastnici by uvítali opakování akce i příští rok. Výsledky ankety jsou extrémně pozitivní. Je vidět, že akce měla obrovský ohlas a že byla pro všechny návštěvníky přínosem. 68% 6. Uvítáte opakování Festivalu zdraví a pohody příští rok? 0,3% 0,0% 11% 2 Ankety se zúčastnilo 635 respondentů účastníků festivalu (reprezentativní vzorek o velikosti cca 4% z celého vzorku cca návštěvníků akce). rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 8 89%

10 2.9 Originalita a inovativnost projektu Inovativnost projektu je ve více rovinách. Festival otevřel novou tradici, která nemá obdoby. Projekt kombinuje a propojuje zdravou gastronomii s pohybovými a duchovními aktivitami, kulturou, aktivitami pro děti, výlety a dalšími běžně nespojovanými činnostmi. Velmi inspirativní by mohl být i způsob, jakým byla akce koncipována a řízena. Jde totiž o funkční kombinaci spontánního dobrovolnictví a progresivního manažerského řízení. Za pozitivním a humanisticky orientovaným a nekomerčním výsledkem festivalu stojí formalizované projektové řízení, finanční plánování, PR aktivity a marketingová orientace na zákazníka, tedy pragmatické způsoby práce obvyklé pro komerční sféru. Výše uvedené je důsledkem skutečnosti, že řídící jádro projektového týmu tvořili ředitelé firem a organizací, tedy lidé, kteří mají velmi dobré zkušenosti s řízením, ale kteří se rozhodli je využít namísto osobního prospěchu pro prospěch veřejný. To, že by se manažeři v exekutivních pozicích účastnili organizování veřejných aktivit ne pouze sponzorsky, ale velmi aktivně jako prostí pořadatelé, není obvyklé Časová náročnost realizace projektu Projekt vyvrcholil jednodenní akcí a to Jeho organizace započala na jaře, tedy před cca půl rokem, ale intenzívní přípravy a schůzky organizátorů byly především v posledních dvou až třech měsících před realizací akce. Šlo o první ročník festivalu, ale od počátku byla sdílena vize, aby se taková akce mohla opakovat každoročně. Pro obrovský úspěch akce byly vzápětí po její ukončení dokonce i návrhy na půlroční interval realizace jarní a podzimní. 9

11 2.11 Inspirace Festivalu zdraví a pohody pro jiné Pokud se na projekt a související problematiku podíváme z nadhledu, což je vždy velmi užitečné, může být projekt inspirativní ve více rovinách: organizátoři veřejně prospěšných aktivit a lidi aktivní při budování občanské společnosti, veřejná správa, podnikatelská sféra, Organizátorům veřejně prospěšných aktivit a lidem aktivním při budování občanské společnosti realizovaný projekt ukazuje, že je užitečné mít nejen dobré nápady, vize, úmysly, ale že je nutná i schopnost je progresivně zrealizovat. Tato manažerská rovina lidských aktivit je důležitá, pokud mají být tyto aktivity úspěšné, resp. pokud mají vytěžit maximum možného. Důležitým poselstvím a poučením tohoto úspěšného projektu je, že součásti každého počinu by mělo být ekonomické myšlení a to ve velmi svízelné protichůdné vazbě nekomerční orientace a ekonomické udržitelnosti. Nekomerční orientace zdůrazňuje požadavek, že hlavním cílem není zisk, ale nějaká jiná hodnota. Důraz na ekonomickou udržitelnost pak požaduje, aby projekt negeneroval ztrátu. Je přitom zřejmé, že vztah mezi ziskem a ztrátou je vztah spojených nádob. Vyváženosti těchto protichůdných potřeb mohou zajistit pouze takové projektové týmy, které spojuje hodnotová vyzrálost a schopnost udržet čistotu původní vize, protože spolupráce s komerční sférou, byť je užitečná a často nutná, generuje i specifická rizika v podobě jakési devalvace původní vize, čemuž je nutné zabránit. Pro veřejnou správu i podnikatelskou sféru je inspirace Festivalu podobná jeho ohlas u veřejnosti ukazuje, že existuje společenská poptávka po budování infrastruktury v oblasti zdravého způsobu života (postaveného na vědeckých základech a ověřených principech). Veřejná správa by tento hlas měla vyslyšet a iniciativně tuto oblast více podporovat. Pro podnikatelskou sféru je to jasná informace, že existuje vysoká poptávka po zdravém a pohodovém životním stylu, která přesahuje stávající komerční wellness aktivity a je založena na hlubších potřebách. Podnikatelé, kteří tuto příležitost pochopí, na ní mohou postavit své úspěšné podnikání. 10

12 2.12 Pořadaté Festivalu zdraví a pohody Jádro projektového týmu festivalu tvořili: Hynek Dvořáček ředitel OREA Wellness Hotelu Santon, Jaroslav Škvařil místopředseda České společnosti pro výživu a vegetariánství. Antonino Milicia ředitel poradenské společnosti UTILITY CONSULT, s.r.o. Miroslav Klíč koordinátor projektů nadace Veronica, Je však nutno dodat, že bez nesmírného úsilí ostatních organizátorů a dalších dobrovolníků by z vize festivalu nebylo nic více než sen. 3 Závěrem a vize pro rok 2012 Festival zdraví a pohody připomenul, že jakkoliv smělá vize, které se ujmou nadšení lidé odhodlání ji realizovat, dojde úspěchu. Pokud budou takové vize zaměřeny na spokojenost lidí, můžeme vybudovat spokojenou společnost. Pokud budou tyto vize realizovat občané, vybudujeme spokojenou občanskou společnost. Úspěch Festivalu zdraví a pohody v roce 2011 nás přivádí, a v podstatě i zavazuje, k organizaci dalších ročníků a realizaci i jiných akcí v podobném duchu. Pro rok 2012 proto připravujeme druhý ročník podzimního Festivalu zdraví a pohody (30. září), další jarní akci zaměřenou více odborně a vystavovatelsky (28. a 29. dubna), zbrusu nový koncept wellness víkendů v OREA Wellness Hotelu Santon a zvažujeme uspořádání dalších akcí v podobném duchu. Pokud se chcete stát vystavovatelem, sponzorem, dobrovolníkem či jiným způsobem přispět zdaru budoucích projektů, budeme nám potěšením se podělit o radost s jejich realizací i radost lidí, kterým poslouží. 11

13 Bob, David, Eva, Hynek, Jana, Jaroslav, Lenka, Libor, Mirek, Olga, Pavla, Renata a Antonino 12

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010 Monitoring problematiky dětí se v České republice 2010 1 ISBN 978-80-902847-6-0 2 Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

DOBROVOLNICKÝ KLUB INEX-SDA: ZÁKLADNÍ FILOSOFIE VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

DOBROVOLNICKÝ KLUB INEX-SDA: ZÁKLADNÍ FILOSOFIE VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU DOBROVOLNICKÝ KLUB INEX-SDA: ZÁKLADNÍ FILOSOFIE VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU Určeno pro nevládní neziskové organizace pracující s dobrovolníky a experty na poli formálního a neformálního vzdělávání s cílem odprezentování

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

sociální práce sociálna práca

sociální práce sociálna práca POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

Metodika využití fiktivních firem na základních školách

Metodika využití fiktivních firem na základních školách PhDr. Alice Hamplová, PhDr. Tomáš Mertin ve spolupráci s učiteli účastnícími se projektu Metodika využití fiktivních firem na základních školách Centrum dohody, s.r.o. Vytvořeno v rámci projektu Podnikáme

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Zpravodaj EDITORIAL. červen 2013

Zpravodaj EDITORIAL. červen 2013 OBSAH 1 Editorial 2 Ohlédnutí za proběhlými akcemi 2 Tržiště školních komunitních projektů a diskuze o komunitních školách 3 Další školy na palubě 4 Školní komunitní projekty realizované 2012/2013 7 Přehled

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Partneři projektu kdo jsme a co děláme?

Partneři projektu kdo jsme a co děláme? Autor: Jiří Tošner a kol. Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR Editoři modelů realizace dobrovolnictví: Renata Gargulová, Soběslav Zdeněk Krejsa, Prachatice Andrea Šmerdová, Vsetín Jarka Pirunčíková,

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více