3. Mechanická převodná ústrojí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Mechanická převodná ústrojí"

Transkript

1 1M Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

2 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu pomocí počítačové simulace Verifikace počítačových modelů pomocí jízdních testů Metody vyhodnocení provozních spekter zatížení pohonu automobilů a jejich použití pro predikci životnosti vybraných dílů Realizace spekter zatížení na zkušební stanici (ČVUT), verifikace výpočtových metod 1M Str. 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

3 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu pomocí počítačové simulace Obecné cíle: blíže specifikovat spolupráci s ČVUT na vytvoření počítačového modelu uložení hnacího agregátu vozidla program Jízda pro modelování jízdy vozidla po zadané trati převzat 11/05. Na VŠB bude probíhat práce na osvojení modelu v rámci úzké spolupráce s kat (Ing. Baněček) zakoupení vozidla pro zkoušky a jeho ustrojení podle bodu zadání potřebných dat (vozidlo, tratě) zpracování podkladů pro vytvoření modelu uložení agregátů (tuhosti, momenty setrvačnosti atd.) Spolupráce s pracovišti ČVUT a M Str. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

4 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu pomocí počítačové simulace 1M Str. 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

5 3.3.2 Verifikace počítačových modelů pomocí jízdních testů na definovaných tratích Obecné cíle: příprava k využití programu JÍZDA výběr vhodných tratí a jejich zadání metodická příprava testů 1M Str. 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

6 3.3.2 Verifikace počítačových modelů pomocí jízdních testů na definovaných tratích Postup řešení a příklady dílčích výsledků Zahájena příprava dat na vybraných tratích polygonu Tatra. 1M Str. 6 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

7 3.3.2 Verifikace počítačových modelů pomocí jízdních testů na definovaných tratích Postup řešení a příklady dílčích výsledků Příklad My - klopný moment, Nm motor 1,9 l motor 1,4 l motor 1,2 l Čas, s 1M Str. 7 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

8 3.3.2 Verifikace počítačových modelů pomocí jízdních testů na definovaných tratích Postup řešení a příklady dílčích výsledků 250 Příklad motor 1.9 motor 1.4 motor 1.2 obv. okruh max. 90 km/h (1-4 ) -rozjezd obv. okruh max. 90 km/h (1-4 ) - brzdění zatáčky na rovině (1 ) kostky 90 km/h (2 ) buližník 30 km/h (1 ) pavé 20 km/h (1 ) sinus. vozovka 50 km/h (1-2 ) zatáčkový úsek nahoru (1-3 ) zatáčkový úsek dolů (1-3 ) Max. rozkmit klopného momentu My (Nm) Úsek polygonu 1M Str. 8 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

9 3.3.2 Verifikace počítačových modelů pomocí jízdních testů na definovaných tratích Další postup řešení: příprava k realizaci a zajištění tratí ve smyslu řešení úkolu provedení základních testů měřením a porovnání s výpočtovým modelem (podmíněno přípravou dat a vozidla) 1M Str. 9 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

10 3.3.3 Metody vyhodnocení provozních spekter zatížení pohonů automobilů a jejich použití pro predikci životnosti vybraných dílů Obecné cíle: kritické vyhodnocení metod vyhodnocení měření pohonu automobilu metody tvorby spekter zatížení zpracování programu pro výpočet životnosti výběr hypotéz 1M Str. 10 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

11 3.3.3 Metody vyhodnocení provozních spekter zatížení pohonů automobilů a jejich použití pro predikci životnosti vybraných dílů Postup řešení a příklady dílčích výsledků Příklad měření napětí v jádře šroubu lůžka motoru Součet Čas, s 1M Str. 11 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

12 3.3.3 Metody vyhodnocení provozních spekter zatížení pohonů automobilů a jejich použití pro predikci životnosti vybraných dílů Postup řešení a příklady dílčích výsledků Vyhodnocení napětí v jádře Motor šroubu 1,2 motoru l - Tatra 1000 Amplituda napětí, MPa E-06 1.E-05 1.E-04 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E+00 Relativní kumulativní če tnost 1M Str. 12 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

13 3.3.3 Metody vyhodnocení provozních spekter zatížení pohonů automobilů a jejich použití pro predikci životnosti vybraných dílů Postup řešení a příklady dílčích výsledků Metodika posuzování zátěžného spektra napětí v jádře šroubu motoru 1M Str. 13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

14 3.3.3 Metody vyhodnocení provozních spekter zatížení pohonů automobilů a jejich použití pro predikci životnosti vybraných dílů Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi: Výsledná tabulka hodnot vypočtené životnosti 1M Str. 14 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

15 3.3.3 Metody vyhodnocení provozních spekter zatížení pohonů automobilů a jejich použití pro predikci životnosti vybraných dílů Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi: Tabulka zadávání zátěžného spektra 1M Str. 15 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

16 3.3.3 Metody vyhodnocení provozních spekter zatížení pohonů automobilů a jejich použití pro predikci životnosti vybraných dílů Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi: Zátěžné spektrum ve srovnání s Wöhlerovou křivkou 1M Str. 16 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

17 3.3.3 Metody vyhodnocení provozních spekter zatížení pohonů automobilů a jejich použití pro predikci životnosti vybraných dílů Další postup řešení: Práce za VŠB: dokončení a doladění programu pro výpočet životnosti ( ŽIVOT ) příprava podprogramů pro vstup do výpočtu spektr. zatížení přímým zadáním výpočtem podle zjednodušeného odhadu z výsledku měření z výsledku modelu JIZDA specifikovat spolupráci s ČVUT ( ) Spolupráce s ČVUT kat dosud nebyla navázána. 1M Str. 17 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

18 3.3.4 Realizace spekter zatížení na zkušebním stavu ČVUT, verifikace výpočtových metod Obecné cíle: návrh spekter zatížení pro zkoušky jednotlivých soukolí na stanici ČVUT výpočet životnosti pro navržená spektra metodická příprava zkoušek 1M Str. 18 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

19 3.3.4 Realizace spekter zatížení na zkušebním stavu ČVUT, verifikace výpočtových metod Postup řešení a příklady dílčích výsledků proveden základní návrh spekter zatížení pro převodovku MQ200 z vozu Škoda FABIA na základě měření těchto spekter jak na VŠB-TU, tak ve ŠKODĚ AUTO a.s. Návrh spekter je prováděn v aplikaci na zkušební stav pro životnostní testy převodovek na ČVUT. Zkušební stav pro životnostní testy převodovek 1M Str. 19 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

20 3.3.4 Realizace spekter zatížení na zkušebním stavu ČVUT, verifikace výpočtových metod Postup řešení a příklady dílčích výsledků ve spolupráci s ČVUT bylo provedeno měření axiálních posuvů předlohového a výstupního hřídele převodovky MQ200 pro nastavené hodnoty krouticího momentu ( Nm) a otáček ( min -1 ). Cílem bylo ověřit funkční vlastnosti stavu a závislosti axiálních posuvů hřídelů na otáčkách a krouticím momentu. Snímače axiálních posunů 1M Str. 20 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

21 3.3.4 Realizace spekter zatížení na zkušebním stavu ČVUT, verifikace výpočtových metod Postup řešení a příklady dílčích výsledků Výsledky měření závislosti axiálních posuvů pro 1. rychlost a tažnou stranu zubu - na otáčkách - na krouticím momentu Posum, mm 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2 Předloha mm Diferenciál mm Polynomický (Diferenciál mm) Polynomický (Předloha mm) Otáčky, 1/min Posun, mm 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2 Předloha mm Diferenciál mm Lineární (Diferenciál mm) Lineární (Předloha mm) y = 3,7866E-03x y = -7,2812E-04x Mk, Nm 1M Str. 21 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

22 3.3.4 Realizace spekter zatížení na zkušebním stavu ČVUT, verifikace výpočtových metod Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi: Souhrn: proveden návrh spekter zatížení převodovky MQ200 pro realizaci na zkušebním stavu; provedeno měření axiálních posuvů předlohového a výstupního hřídele převodovky MQ200, ze kterého vyplývá praktická nezávislost těchto posuvů na otáčkách hřídelů, což znamená potvrzení, že výsledky naměřené při deformačních testech pro pomalé otáčení hřídelů platí s dostatečnou přesností i při provozních otáčkách. 1M Str. 22 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

23 3.3.4 Realizace spekter zatížení na zkušebním stavu ČVUT, verifikace výpočtových metod Další postup řešení Za ČVUT: zprovoznit možnost programování zatížení převodovek ve zkušebním stavu pomocí napínací planety. Napínací planeta 1M Str. 23 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

24 3.3.4 Realizace spekter zatížení na zkušebním stavu ČVUT, verifikace výpočtových metod Další postup řešení Za VŠB-TU spolupráce při zprovoznění zkušebního stavu s napínací planetovou převodovkou a při přípravě zkoušek; upřesnit zpracovaný návrh spekter zatížení podle dalších získaných měřeních na vozidlech Škoda. 1M Str. 24 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Propojení řídicí jednotky automobilu s modelem

Propojení řídicí jednotky automobilu s modelem Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení Propojení řídicí jednotky automobilu s modelem Jan Skýpala Obsah 1 Úvod...3 2 Komfortní elektronika

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Závěrečná zpráva projektu: Dynamika elektronických vaček

Závěrečná zpráva projektu: Dynamika elektronických vaček Závěrečná zpráva projektu: Dynamika elektronických vaček Ing. Petr Jirásko, Ing. David Lindr. Úvodní část Technická praxe stále klade zvyšující se nároky na produktivitu, kvalitu, variabilitu a pružnou

Více

Virtuální prototypování

Virtuální prototypování 175 Virtuální prototypování Matěj Sulitka, Jiří Švéda, Martin Mareš, Otakar Horejš, Tomáš Holkup Abstrakt: Příspěvek přibližuje některé poznatky získané na EMO 2009 v oblasti využití pokročilých výpočetních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY ING. PETR AXMAN Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybraných biomechatronických problémů Proposal

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY

METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY Učební text předmětu Technická diagnostika Ing. Jan Blata, Ph.D. Ostrava 2010 2011 Tyto studijní materiály

Více

TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY

TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY MAGNUM Duben, 2009 1 Úvod Traktory Case IH Magnum TM byly poprvé uvedeny na trh na podzim v roce 1987. Téma, využité během představení nového traktoru bylo stavíme to nejlepší.

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Udržovatelnost a zajištění údržby

Udržovatelnost a zajištění údržby ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Udržovatelnost a zajištění údržby Materiály z 58. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, prosinec 2014 1 Obsah Udržovatelnost, zajištěnost

Více

DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ ZVYŠUJE JEJICH PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST

DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ ZVYŠUJE JEJICH PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ ZVYŠUJE JEJICH PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST Materiály z 40. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Katedra: Zemědělské dopravní a manipulační techniky Obor: Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ověření vybraných vlastností vozidla

Více

NÁVRH HARDWARE VENKOVNÍHO ROBOTU

NÁVRH HARDWARE VENKOVNÍHO ROBOTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora Karel Matocha Petr Jonšta Ostrava 2013 Recenze: Ing. Ladislav Kander,

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

MOŽNOSTI DYNAMICKÝCH MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ TRAKTORU

MOŽNOSTI DYNAMICKÝCH MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ TRAKTORU MOŽNOSTI DYNAMICKÝCH MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ TRAKTORU DYNAMIC MEASUREMENTS AND ITS POSSIBILITIES FOR EVALUATING OF POWER PARAMETERS OF TRACTOR ABSTRACT M. Pexa 1, K. Kubín 2, Z. Kvíz 1, K. Mayer 1

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Cena Nadace ČEZ 2015 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Soutěž je součástí vzdělávacího programu ČEZ Svět energie www.cez.cz/vzdelavaciprogram Vyhlašuje se v těchto oborech: Klasická

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Bytové domy v severovýchodní části komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Hluková studie budoucího stavu Zpracoval: listopad 2007 Centrum protihlukové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUT OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA JÍZDY OSOBNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEM ANALYSIS OF DRIVING A PASSENGER VEHICLE

Více

Vyšší odborné studium. 23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Téma: ZÁŽEHOVÝ MOTOR VOZIDLA MAZDA RX-8

Vyšší odborné studium. 23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Téma: ZÁŽEHOVÝ MOTOR VOZIDLA MAZDA RX-8 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00 Vyšší odborné studium Vzdělávací program: 23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Diplomová práce Návrh konstrukce stavebnicového CNC zařízení pro obrábění měkkých materiálů

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) Funkční popis systému. viarodos

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) Funkční popis systému. viarodos Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) Funkční popis systému viarodos Kontaktní osoba: Ing. Martin Hájek Tel: +420 731 564 000 Email: martin.hajek@vsb.cz

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Milan Schuster Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 46, 301 00 Plzeň, e-mail: schuster@vzuplzen.cz Abstract: This paper deals with numerical simulations

Více

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více