U S N E S E N Í. ze 14. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. ze 14. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I"

Transkript

1 OPRAVA USNESENÍ č. ZM Město Děčín U S N E S E N Í ze 14. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města v o l í 1) návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Panenka předseda Josef Zámečník Mgr. Milan Rosenkranc 2) volební komisi ve složení: Josef Zámečník - předseda Ing. Jiří Stejskal Mgr. Miroslav Samler Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrh na stanovení počtu členů kontrolního výboru ZM a volbu dalších členů kontrolního výboru ZM a 1) revokaci části usnesení ZM č. V ze dne v části schválení počtu členů kontrolního výboru ZM 2) počet členů kontrolního výboru ZM na 9 v o l í další členy kontrolního výboru ZM : Mgr. Danuši Koluchovou Mgr. Milan Rosenkranc 1

2 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo informaci o vyhlášce MF č. 452/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ( zákon o oceňování majetku ) a p o t v r z u j e veškeré ceny u domů odprodávaných městem schválené zastupitelstvem města do Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost firmy ECS s. r. o. se sídlem Masarykova 196/114, Ústí nad Labem, manželů Gabriely Hrubé a Ing. Jiřího Pacovského, Děčín IV, paní Marii Barcalové, Děčín XVII a manželů Bohuslava a Boženy Hanouskových, Děčín VII o přímý prodej objektu V Hliništi 237/5 a V Hliništi 235/9, Děčín VII vč. pozemku č. 348 a 346 v k. ú. Chrochvice a další postup prodeje nemovitostí dle Zásad, tj. formou dohadovacího řízení s výchozí cenou pro dohadovací řízení na objekt V Hliništi 237/5, Děčín VII ve výši ,- Kč mezi paní Marií Barcalovou a manželi Gabrielou a Ing. Jiřím Pacovským a s výchozí cenou pro dohadovací řízení na objekt V Hliništi 235/9, Děčín VII ve výši ,- Kč mezi manželi Bohuslavem a Boženou Hanouskovými, manželi Gabrielou Hrubou a Ing. Jiřím Pacovským a paní Marií Barcalovou ( varianta č. 5) Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Richarda Pavlíka, Děčín IV o přímý prodej objektu Teplická 633/4, Děčín IV vč. pozemku č. 787 v k. ú. Podmokly a další postup prodeje nemovitosti dle Zásad, tj. formou dohadovacího řízení s výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši ,- Kč ( varianta č. 2). Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 1/04/0E o odprodeji domu čp. 165 Náměstí 5. května 7, Děčín III z majetku města Děčína a prodej objektu čp.165 Náměstí 5. května 7 s poz. p. č. 208 zast. pl. dle GP č /2003 k. ú. Děčín Staré Město 2

3 manželé Petr Tichý a Nikola Tichá, Děčín III za kupní cenu ,- Kč V souladu se Zásadami - se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav - se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před - bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20%, tj ,- Kč Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo problematiku prodeje domu čp ul. Palackého 17, Děčín IV a revokaci usnesení č. ZM ze dne a přistoupení dalších kupujících, tj. manželů Jaroslava a Milady Ženkových k odprodeji uvedeného domu ( varianta č. 1) Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje objektu čp. 646 ul. J. z Poděbrad 9, Děčín VI a odstoupení od uzavřené kupní smlouvy ze dne a uzavření nové kupní smlouvy s Danou Drbohlavovou s tím, že nebude-li kupní cena uhrazena v termínu dle kupní smlouvy, bude neprodleně od kupní smlouvy odstoupeno a bude pokračováno v prodeji formou dohadovacího řízení s výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši ,- Kč ( varianta č. 3). Usnesení č. ZM Zastupitelstvo město projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 308/2004/RKS/392 o odprodeji domu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej nemovitosti budovy čp. 392, 393, ul. Přímá, včetně pozemků st. p. č. 832/11, 801 v k. ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku Radek Havlíček, Ilsede kupní cena: ,- Kč 3

4 V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících - že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není předmětem převodu - že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV - o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize - se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav - se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před - bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 13, 24% tj ,- Kč. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 147/2001/RKS/276 ze dne o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej nemovitosti jednotky v budově čp. 276, 277, ul. Na Pěšině, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemcích st. p. č. 799, 800 k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb. 26. manželé Petr Švarc a Michaela Švarcová, Děčín IX, byt. j. č. 276/7 vč. podílu 620/21138 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková ,- Kč V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících - že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není předmětem převodu - že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV - o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize Při ohrožení ČR budou vybudovány 2 protiradiační úkryty. - bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20 % z nabídkové kupní ceny jednotek dle čl. VIII, odst. 1 - se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu Usnesení č. ZM

5 Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 219/2001/RKS/1219 ze dne o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej nemovitosti jednotky v budově čp. 1219, 1220, 1221 ul. Pohraniční, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku st. p. č. 54/4 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. 59. Jiří Mikel, Děčín I byt. j. č. 1219/23 vč. podílu 614/34847 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková ,- Kč V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících - že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV - o umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice ve vlastnictví fy Termo Děčín, a. s. spolu s umožněním přístupu - o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize Při ohrožení ČR budou vybudovány protiradiační úkryty. - bude poskytnuta sleva ve výši 20% z nabídkové ceny jednotek s ohledem na technický stav nemovitosti - se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 2 rozhodnutí ZM č. 178/2001/RKS/1030 ze dne o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej nemovitosti jednotky v budově čp ul. Hálkova a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku st. p. č. 468 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. 14. Vlasta Krocová, Děčín XXXI, nebyt. j. č. 1030/301 vč. podílu 488/9833 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková ,- Kč 5

6 - se nabídková cena navýší o náklady spojené s opravami v objektu, tj. o ,- Kč Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 174/2001/RKS/643 ze dne o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města ve vybraných domech a prodej nemovitosti jednotky v budově čp. 643, ul. Palackého, a s ní souvisejících podílů na společných částech budovy a na pozemku st. p. č. 983 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb. 6. Jitka Klímová, Děčín VI byt. j. č. 643/2 vč. podílu 647/6056 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková ,- Kč Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt. - bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové kupní ceny jednotek dle čl. VIII, odst. 1 - se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 245/2004/RKS/401/5 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 401/5 v budově čp. 399, 400, 401, 402 ul. Pražská a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 739/29200 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 832/17v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb. Jan a Romana Březinovi, Děčín XXXII za nabídnutou cenu ,- Kč - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV - umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize - umožnit provoz a údržbu měřící tratě ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s. 6

7 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 248/2004/RKS/402/4 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 402/4 v budově čp. 399, 400, 401, 402 ul. Pražská a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 419/29200 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 832/17v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb. Ladislav Lávička, Děčín III za nabídnutou cenu ,- Kč - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV - umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize - umožnit provoz a údržbu měřící tratě ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 252/2004/RKS/313/1 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 313/1 v budově čp. 313 ul. Přímá a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 590/14271 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 811 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb. Ivona Kotrbová, Děčín VI za nabídnutou cenu ,- Kč - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV - umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize 7

8 - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty - umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro dodávku tepla a TUV Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 246/2004/RKS/315/2 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 315/2 v budově čp. 315 ul. Přímá a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 304/14395 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 819 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb. Vladimír Feix, Děčín III na nabídnutou cenu ,- Kč - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV - umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize - umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro dodávku tepla a TUV Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 255/2004/RKS/278/8 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 278/8 v budově čp. 278, 279 ul. Na Pěšině a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 352/21090 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 798 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb. 8

9 Martina Vočadlová, Děčín VI za nabídnutou cenu ,- Kč - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV - umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize - umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 256/2004/RKS/284/2 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 284/2 v budově čp. 284, 285, 286 ul. Na Pěšině a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 358/31770 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 789 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb. Zdeněk a Tereza Kováčovi, Děčín IX za nabídnutou cenu ,- Kč - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápěn a přípravy TUV - umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize - umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s. Usnesení č. ZM

10 Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 247/2004/RKS/286/2 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 286/2 v budově čp. 284, 285, 286 ul. Na Pěšině a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 358/31770 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 789 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb. Růžena Karafiátová, Děčín IX za nabídnutou cenu ,- Kč - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápěn a přípravy TUV - umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize - umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 249/2004/RKS/286/12 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 286/12 v budově čp. 284, 285, 286 ul. Na Pěšině a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 781/31770 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 789 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/ 1994 Sb. Vilém Musil, Děčín IV za nabídnutou cenu ,- Kč - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápěn a přípravy TUV - umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize 10

11 - umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 251/2004/RKS/717/2 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 717/2 v budově čp. 717 ul. 28. října a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 556/8249 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 372 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. Jolana Housová, Děčín I za nabídnutou cenu ,- Kč Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 262/2004/RKS/1082/2 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 1082/2 v budově čp ul. 28. října a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 785/7896 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 391 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. Pavel Harych, Děčín I za nabídnutou cenu ,- Kč - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty 11

12 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 250/2004/RKS/507/2 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 507/2 v budově čp. 507 ul. J. z Poděbrad a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 374/2902 na společných částech budovy a pozemku st. p. č v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb. Ladislav Lávička, Děčín III za nabídnutou cenu ,- Kč Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 253/2004/RKS/171/21 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 171/21 v budově čp. 171, 172 ul. Kosmonautů a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 790/28416 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 384 v k. ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující Zdeněk a Irena Budaiovi, Děčín XXVII za nabídnutou cenu ,- Kč - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápěn a přípravy TUV - umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele pro dodávku tepla a TUV 12

13 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 254/2004/RKS/1184/9 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 1184/9 v budově čp ul. 17. listopadu a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 284/5603 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 2262/1 a spoluvlastnický podíl ve výši 284/5603 na vedlejším pozemku st. p. č. 2263/1 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. Vladimír Feix, Děčín III za nabídnutou cenu: ,- Kč - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty - umožnit provoz a údržbu měřící tratě ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s. spolu s umožněním přístupu Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 257/2004/RKS/265/1 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 265/1 v budově čp. 264, 265 ul. Kamenická a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 502/13980 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1428, 1429 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. Martina Vočadlová, Děčín VI za nabídnutou cenu ,- Kč - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty 13

14 - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV - umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 258/2004/RKS/1030/19 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 1030/19 v budově čp ul. Hálkova a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 959/9833 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 468 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. Jiří Klínský, Děčín VI za nabídnutou cenu ,- Kč Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 259/2004/RKS/300/12 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 300/12 v budově čp. 300, 301, 302, 303 ul. Oblouková a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 600/50261 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 611 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb. Ladislav Faltin, Děčín III za nabídnutou cenu ,- Kč - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV - umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize 14

15 - umožnit provoz a údržbu měřící trati ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s., spolu s umožněním přístupu Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 260/2004/RKS/354/22 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 354/22 v budově čp. 354 ul. Žerotínova a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 279/36592 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 571 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb. Václav Pour, Děčín III za nabídnutou cenu: ,- Kč - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV - nájemní smlouva s firmou Radiokontakt Operátor, a. s. - umožnit provoz a údržbu měřící tratě Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 261/2004 / RKS/656/2 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 656/2 v budově čp. 656 ul. Bezručova a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 770/7403 na společných částech budovy a pozemku st. p. č v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb. 15

16 Pavlína Veberová, Děčín IV za nabídnutou cenu ,- Kč - zachovat a strpět právo chůze a jízdy průjezdem přes pozemek p. č jednat s městem Děčín o zřízení cyklistické stezky přes stávající pozemek p. č k. ú. Podmokly, pokud město Děčín k jejímu vybudování přistoupí a dále závazek uzavřít s městem smlouvu o podmínkách provozování této stezky. V případě realizace záměru města vybudovat přes pozemek p. č k. ú. Podmokly cyklistickou stezku uhradí město veškeré náklady s touto realizací spojené ( geometrické oddělení pozemku, vklad GP do katastru nemovitostí apod.) - umožnit provoz a údržbu směšovací stanice ve vlastnictví fy Termo Děčín, a. s. spolu s umožněním přístupu Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 263/2004/RKS/309/2 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a 1) revokaci části usnesení č. ZM ze dne , a to části týkající se rozhodnutí č. 157/2003/RKS/309/2 2) prodej bytové jednotky č. 309/2 v budově čp. 309, 310, 311 ul. Rakovnická a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 763/16600 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 428 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb. Jan Mareš, Děčín I a Barbora Janovcová, Děčín II za nabídnutou cenu: ,- Kč - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV - umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize - umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s. 16

17 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 227/2003/RKS/1220/1 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a 1) revokaci usnesení č. ZM ze dne ) prodej bytové jednotky č. 1220/1 v budově čp. 1219, 1220, 1221 ul. Pohraniční a s ní souvisejících podílů ve výši 590/34847 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 54/2, 54/3, 54/4 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. Jiří Mrkvička, Těchlovice, okr. Děčín a Klára Tesařová, Děčín VI za nabídkovou cenu ,- Kč - nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV - při ohrožení ČR budou vybudovány v domě dva protiradiační úkryty - umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů - umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize - se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a částečnou revokaci usnesení ZM č. II ze dne , a to části týkající se doplňku č. 1 rozhodnutí ZM č. 205/2001/RKS/316. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a 17

18 částečnou revokaci usnesení č. ZM ze dne , a to části týkající se doplňku č. 1 rozhodnutí ZM č. 151/2001/RKS/507. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Bartoloměje Damu o výjimku z Doplňkových pravidel a výjimku z Doplňkových pravidel a prodej b. j. č. 585/7 v objektu čp. 585 ul. Bezručova 18, Děčín IV panu Bartoloměji Damu za navýšenou nabídkovou cenu o 10 %, tj. za ,- Kč Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Jana Kožára o výjimku z Doplňkových pravidel a výjimku z Doplňkových pravidel a prodej b. j. č. 507/1 v objektu čp. 507 ul. Jiřího z Poděbrad 8, Děčín VI panu Janu Kožárovi za nabídkovou cenu ,- Kč. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Evy Borutové o výjimku z Doplňkových pravidel a výjimku z Doplňkových pravidel a prodej b. j. č. 285/17 v objektu čp. 285 ul. Na Pěšině, Děčín IX paní Evě Borutové za navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. za ,- Kč Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Jaroslavy Opalecké o výjimku z Doplňkových pravidel a výjimku z Doplňkových pravidel a prodej b. j. č. 256/3 v objektu čp. 256 ul. Teplická, Děčín IX paní Jaroslavě Opalecké za nabídkovou cenu dosaženou v dohadovacím řízení t. j ,- Kč. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Petra Krajíčka o výjimku z Doplňkových pravidel a 18

19 výjimku z Doplňkových pravidel a prodej b. j. č. 932/3 v objektu čp. 932 ul. Podmokelská 16, Děčín IV pana Petru Krajíčkovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10 % tj. za ,- Kč. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje bytové jednotky č. 1185/10 v objektu čp ul. 17. listopadu 20, Děčín I a n e 1) výjimku z Doplňkových pravidel a vrácení kauce ve výši 4 000,- Kč z dohadovacího řízení paní Kláře Tesařové 2) prodej bytové jednotky č. 1185/10 paní Daně Šmírové nabídkovou cenu bytové jednotky č. 1185/10 ve výši ,- Kč, tj., snížení o 50 % ( varianta č. 2) Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Lenky Příhodové o prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji bytové jednotky č. 685/2 v objektu čp. 685 ul. Sládkova 24, Děčín I do Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny objektu odborem správy majetku města dle rozhodnutí č. 1/OSM/2004 dle čl. IV, odst. 2 Zásad a tuto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh prodeje části pozemku p. č. 428/6 k. ú. Březiny u Děčína, stanovené GP, tvořící zázemí k objektu čp. 151 Březiny, Děčín XXVII a záměr města prodat část pozemku p. č. 428/6 k. ú. Březiny u Děčína, stanovené GP, tvořící zázemí k objektu čp. 151 Březiny, Děčín XXVII. Usnesení č. ZM

20 Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu trafostanice s pozemkem p. č. 237/5 zast. pl. k. ú. Děčín Staré Město a předkládací cenu objektu trafostanice s pozemkem p. č. 237/5 zast. pl. v k. ú. Děčín Staré Město dle Zásad ve výši ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu č. p Želenická, Děčín VI a předkládací cenu objektu čp ul. Želenická, Děčín VI, včetně pozemku p. č. 3453/67 zastavěná plocha v k. ú. Podmokly za cenu dle ZP ve výši ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti ( varianta č. 2). Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků vč. objektů v k. ú. Horní Oldřichov a 1) výkup části pozemku p. č. 1420/2 k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím dle GP od pana Karla Edera a pana Zdeňka Edera, Děčín IV za cenu ,- Kč 2) výkup pozemku p. č. 1420/1 k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím o výměře 365 m 2 za cenu 150,- Kč/ m 2, tj ,- Kč od WICO B.G.M., a. s. vč. mostku za cenu 300,- Kč/m 2 za účelem vybudování bezprašné komunikace, která bude realizována do dvou let od právních účinků vkladu do katastru nemovitostí + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti 3) výkup objektu č.p. 97 Dolní Oldřichov, Děčín VIII vč. st. p. č. 667 k. ú. Horní Oldřichov od WICO B.G.M., a. s. za cenu ve výši 8 000,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a záměr města prodat pozemek p. č. 1526/1 o výměře 448 m 2 v k. ú. Velká Veleň na zahradu k RD. Usnesení č. ZM

21 Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a Dolní Žleb a záměr města prodat pozemky p. č. 1157/4 o výměře 1158 m 2, 1158/4 o výměře 14 m 2, 1286/3 o výměře 48 m 2, 1286/4 o výměře 146 m 2, 1149/3 o výměře 10 m 2, 1290/2 o výměře 13 m 2, 348/16 o výměře 617 m 2, 1161/3 o výměře 81 m 2, st. p. č. 98/2 o výměře 30 m 2, 595/3 o výměře 11 m 2, 1300/2 o výměře 63 m 2 a p. č. 631/8 o výměře 55 m 2 vše v k. ú. Prostřední Žleb a část st. p. č. 74/1 a část pozemku p. č. 332 oba v k. ú. Dolní Žleb, o výměře dle nového GP majetkoprávní urovnání po stavbě ČD,DDC, Optimalizace traťového úseku Děčín státní hranice SRN. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a záměr města prodat pozemek p. p. č o výměře 297 m 2 a pozemek p. č o výměře 226 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a n e záměr města prodat část pozemku p. č. 328 a část p. č. 330 o výměrách stanovených GP v k. ú. Děčín na zahradu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a záměr města prodat pozemek p. č. 156 o výměře 345 m 2 v k. ú. Bynov jako zázemí. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a záměr města prodat pozemek p. č. 66 o výměře 323 m 2 v k. ú. Chrochvice jako zázemí. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a 21

22 záměr města prodat pozemek p. č. 882/1 o výměře 505 m 2 v k. ú. Vilsnice jako zázemí. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a záměr města prodat pozemek p. č o výměře 202 m 2, p. č. 50 o výměře 310 m 2 a st. p. č. 71 o výměře 409 m 2 vše v k. ú. Velká Veleň na zahradu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a záměr města prodat pozemek p. č. 506 o výměře 49 m 2 a část p. č. 276/2 o výměře stanovené GP oba v k. ú. Dolní Žleb jako zázemí. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a záměr města prodat část pozemku p. č o výměře stanovené GP v k. ú. Děčín s podmínkou zatížení části pozemku VB. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a záměr města prodat část pozemku p. č. 505/1 v k. ú. Dolní Žleb o výměře stanovené GP jako zázemí k RD. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a záměr města prodat pozemek p. č. 2267/2 o výměře 986m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu k RD. Usnesení č. ZM

23 Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a záměr města prodat část pozemku p. č o vým. dle GP k. ú. Děčín za účelem rozšíření zázemí k objektu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a záměr města prodat pozemek p. p. č. 325/7 a část p. p. č. 325/1 o výměře dle GP v k. ú. Dolní Žleb na zahradu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a záměr města prodat pozemek p. č. 971/10 o vým. 720 m 2 k. ú. Boletice nad Labem na stavbu RD. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a záměr města prodat části pozemku p. č. 906 v k. ú. Podmokly o výměrách dle GP, který bude vyhotoven, za účelem přístupu a zázemí k přilehlým objektům. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a záměr města prodat pozemek p. č. 394 o výměře 147 m 2 v k. ú. Děčín na zázemí k domu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a 23

24 záměr města prodat pozemek p. č o výměře 543 m 2 v k. ú. Děčín na stavbu RD a na zahradu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a záměr města prodat pozemek p. č. 174/9 o výměře 2251 m 2 v k. ú. Velká Veleň za účelem scelení pozemků. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a záměr města prodat pozemek p. č. 254/4 o výměře 1535 m 2 v k. ú. Prostřední Žleb na zahradu k RD. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a záměr města prodat pozemek p. č. 457/3 o výměře 295 m 2 v k. ú. Podmokly na zahradu k RD. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a záměr města prodat pozemek p. č o výměře 577 m 2 v k. ú. Podmokly na stavbu RD. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a záměr města prodat pozemek p. č. 250 o výměře 1201 m 2 v k. ú. Prostřední Žleb na zahradu k RD. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a 24

25 záměr města prodat části pozemku p. č v k. ú. Děčín o výměrách dle geometrického plánu ( který bude vyhotoven) na zahrady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a záměr města prodat pozemek p. č. 1811/3 o výměře 288 m 2 v k. ú. Podmokly pod objektem a jako přístup. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Krásný Studenec a k. ú. Chrochvice a záměr města směnit pozemky a to: - z majetku města pozemek p. č o výměře m 2, p. č. 1413/2 o výměře 274 m 2 a část pozemku p. č. 1546/1 o výměře stanovené GP vše v k. ú. Krásný Studenec - do majetku města pozemek p. č. 564/1 o výměře m 2 v k. ú. Chrochvice Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a záměr města prodat pozemek p. č. 1532/3 o výměře 338 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov za účelem vybudování parkovací plochy a zeleně v souladu se zpracovanou studií na úpravu tohoto pozemku ( varianta č. 2) Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a záměr města prodat pozemek p. č o výměře 286 m 2 v k. ú. Děčín na stavbu bytového domu po kolaudaci stavby s podmínkou zatížení části pozemku o výměře dle GP, který bude vyhotoven, věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka pozemku st. p. č k. ú. Děčín ( varianta č. 1) Usnesení ZM č Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a 25

26 prodej p. p. č. 866/2 o výměře 17 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, paní Heleně Wilczynské, Děčín IV, za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a 1) prodej pozemku p. č. 235/5 o výměře 467 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Zdeňku Harantovou, Děčín X za cenu ,- Kč + ostatní náklady 2) prodej pozemku p. č. 235/6 o výměře 404 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Miroslava a Janu Harantovy, Děčín X za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a prodej pozemku p. č. 68 o výměře 45 m 2, pozemku p. č. 75 o výměře 86 m 2, pozemku p. č.1721 o výměře 102 m 2 a pozemku p. č o výměře 224 m 2 vše v k. ú. Velká Veleň paní Ludmile Votrubcové, Děčín XXX se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 4 570,- Kč. + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a prodej pozemku st. p. č. 664/3 o výměře 23 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov pro pana Jiřího Mádra, Děčín IX za cenu 3 450,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a prodej části pozemku 481/1 v k. ú. Lesná u Děčína o výměře upřesněné GP, který bude vyhotoven pro manžele Koudelkovy, Děčín XXXII se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 10,- Kč/m 2 + ostatní náklady spojené s převodem. 26

27 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a prodej pozemku p. č. 1271/1 o vým m 2 k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Bubancovy, Děčín XXX za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a prodej pozemku p. č. 351/4 o vým. 91 m 2 k. ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Olgu Rambouskovou, Děčín XXXII za cenu 910,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Velká Veleň a prodej části pozemků a to: 1) část pozemku p. č. 160 dle GP č /2003 nově ozn. jako pozemek p. č. 160 o vým. 663 m 2 a část pozemku p. č. 163/1 dle GP /2003 nově ozn. jako pozemek p. č. 163/4 o vým m 2 vše k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Wankeovy, Ústí nad Labem za cenu ,- Kč + ostatní náklady 2) části pozemku p. č. 163/1 dle GP č /2003 nově označené jako pozemek p. č. 163/5 o vým. 858 m 2 a pozemek p. č. 163/6 o vým. 22 m 2 vše k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Farské, Teplice za cenu 8 800,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Děčín a bezúplatné nabytí pozemků p. č. 980/2 o výměře 1250 m 2 a p. č o výměře 70 m 2 oba v k. ú. Děčín od Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem do majetku města. Usnesení č Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a 27

28 prodej dle varianty č. 3 t. j. 1) části st. p. č. 265 ( dle GP č /2003 se jedná o st. p. č. 265 o výměře 240 m 2 ) v k.ú. Horní Oldřichov panu Josefu Jeřábkovi, Děčín IX se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 6 000,- Kč + ostatní náklady 2) části st. p. č. 265 ( dle GP č /2003 se jedná o p. p. č o výměře 1 m 2 ) k. ú. Horní Oldřichov pro Severočeskou plynárenskou a. s., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 250,- Kč + ostatní náklady s tím, že kupující budou upozorněni na stanovisko odboru rozvoje, tj. na realizaci a respektování kanalizačních sběračů, vedoucích v těsné blízkosti předmětné parcely. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a prodej pozemku p. č. 369/9 a 367/7 k. ú. Bělá u Děčína a 1) revokaci usnesení ZM č. XLVIII ze dne v plném znění 2) prodej pozemků p. p. č. 369/9 o výměře 523 m 2 a p. p. č. 367/7 o výměře 137 m 2 oba v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Janíkovým, Děčín X, za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a výkup pozemku v k. ú. Podmokly a 1) revokaci usnesení ZM č ze dne v plném znění 2) výkup p. p. č. 833/2 o výměře 59 m 2 v k. ú. Podmokly, od Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, se sídlem Krčínova 797/2, Ústí nad Labem, za cenu 2 300,- Kč/m 2 + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a revokaci usnesení č. ZM ze dne bod 4) v plném znění 28

29 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a revokaci usnesení č. ZM ze dne týkající se zatížení části pozemku p. č. 119/1 k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti na pozemku st. p. č. 118 k. ú. Boletice nad Labem v plném znění. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a n e záměr města prodat část pozemku p. č. 280 o výměře dle GP v k. ú. Dolní Žleb. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a n e záměr města prodat část pozemku p. č. 277/1 o výměře dle GP v k. ú. Dolní Žleb na zahradu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a n e záměr města prodat část pozemku p. č. 88 o vým. dle GP k. ú. Křešice u Děčína za účelem zajištění svahu proti sesuvu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a n e záměr města prodat část pozemku p. č. 1579/1 v k. ú. Krásný Studenec o výměře dle GP ( který bude vyhotoven) na zahradu. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo zadání pro zpracování návrhu 1. změny Územního plánu města Děčín a toto. 29

30 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh nových Zásad a nové znění Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým s účinností ode dne následujícího po dni jejich schválení se stanovením ceny za zřízení věcného břemene za jednotou sazbu pro fyzické a právnické osoby, tj. 40,- Kč dle bodu 1, 1 000,- Kč dle bodu 2 a 100,- Kč dle bodu 3 sazebníku úhrad. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo nabídku akciové společnosti KUPONINVEST na odkup akcií Českých přístavů, a. s. vlastněných městem Děčín za cenu 200,- Kč za 1 akcii a n e prodej 4550 ks akcií Českých přístavů, a. s. akciové společnosti KUPONINVEST za cenu 200,- Kč za 1 akcii. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo rozdělení dalších finančních prostředků z povodňového fondu města a rozdělení částky ,- Kč. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo informaci týkající se zajištění ambulantní pohotovostní péče pro občany města Děčína a tuto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a uzavření dohod uvedených v důvodové zprávě. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2003 a tuto b e r e n a v ě d o m í. 30

31 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo informaci o přijatých sponzorských darech za II. pololetí 2003 a přijaté sponzorské dary dle důvodové zprávy. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo petici občanů z Děčína I nazvanou Petice za obnovu nočního klidu v Děčíně I a tuto b e r e n a v ě d o m í. Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Kunc Pavel Sinko Předseda návrhové komise: Ing. Vladislav R a š k a Ladislav G r e g o r starosta města místostarosta 31

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 05 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 04 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

U S N E S E N Í. z 16. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. dubna 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 16. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. dubna 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město Děčín U S N E S E N Í z 16. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. dubna 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 0416 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

U S N E S E N Í. z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15. září 2005 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15. září 2005 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město Děčín U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15. září 2005 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 05 08 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

U S N E S E N Í. ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně IV

U S N E S E N Í. ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně IV Město Děčín U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26.6.2003 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně IV Usnesení č. ZM 0307 0101 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Usnesení č. RM 0402 10 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 14. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne

Více

U S N E S E N Í. z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město Děčín U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 23. 6. 2005 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 05 06 01 01 Zastupitelstvo města návrhovou komisi

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í. z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. října 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. října 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. října 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 09 01 01 Zastupitelstvo města

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n Usnesení č. ZM 07 02 01 01 Zastupitelstvo města z v

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005

U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 34 29 01 Rada města projednala návrh na změnu obsazení komise prevence kriminality odvoláním Mgr. Michala

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

U S N E S E N Í. ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice, Děčín I

U S N E S E N Í. ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice, Děčín I Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15. 6. 2006 ve Společenském domě Střelnice, Děčín I Usnesení č. ZM 06 06 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Usnesení č. RM 05 28 35 01 Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za červenec a srpen 2005 a rozpočtová

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 2. prosince 2003

U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 2. prosince 2003 Město Děčín U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 2. prosince 2003 Usnesení č. RM 0333 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. RM

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne v Městské knihovně v Děčíně IV II.

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne v Městské knihovně v Děčíně IV II. Oprava č. 1 - XVI. Město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 12. 12. 2002 v Městské knihovně v Děčíně IV 2. zasedání zastupitelstva města návrhovou komisi

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21. 6. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21. 6. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 2. 1istopadu 2004

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 2. 1istopadu 2004 Město Děčín U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 2. 1istopadu 2004 Usnesení č. RM 04 23 10 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 21. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í č. 3 z rady města konané dne 5. prosince 2002

U S N E S E N Í č. 3 z rady města konané dne 5. prosince 2002 1 Město D ě č í n U S N E S E N Í č. 3 z rady města konané dne 5. prosince 2002 Usnesení č. 40/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení RM a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. 1257/02 vedoucí

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Usnesení č. RM 0325 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. 1394/01

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

U S N E S E N Í. z 39. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21. března 2002 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 39. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21. března 2002 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I U S N E S E N Í z 39. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21. března 2002 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 39. zasedání zastupitelstva města návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Usnesení č. RM 06 11 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. 4. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. 4. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2016

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24.

Více

z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014

z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014 z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

U S N E S E N Í ze 32. schůze rady města konané dne 11. listopadu 2003

U S N E S E N Í ze 32. schůze rady města konané dne 11. listopadu 2003 Město Děčín U S N E S E N Í ze 32. schůze rady města konané dne 11. listopadu 2003 Usnesení č. RM 0332 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

U S N E S E N Í ze 3. schůze rady města konané dne 27. ledna 2003

U S N E S E N Í ze 3. schůze rady města konané dne 27. ledna 2003 Město Děčín U S N E S E N Í ze 3. schůze rady města konané dne 27. ledna 2003 Usnesení č. 0303001 Rada města projednala pozvánku na 3. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 13. února 2003

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21. srpna 2012

U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21. srpna 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21.

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Usnesení č. RM 05 21 29 01 Rada města projednala návrh na změnu periodicity vydávání tiskoviny Město Děčín zpravodaj a n

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

U S N E S E N Í. z 28. schůze rady města konané dne 7. října 2003

U S N E S E N Í. z 28. schůze rady města konané dne 7. října 2003 Město Děčín U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 7. října 2003 Usnesení č. RM 0328 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. RM 0320

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení z 1. veřejného zasedání v roce 2008 konaného dne 14. února 2008 ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY. I. revokuje

Usnesení z 1. veřejného zasedání v roce 2008 konaného dne 14. února 2008 ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY. I. revokuje Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. veřejného zasedání v roce 2008 konaného dne 14. února 2008 Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: usnesení číslo ze dne uloženo

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více