Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti. Barbora Planková, DiS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti. Barbora Planková, DiS"

Transkript

1 Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti Barbora Planková, DiS Bakalářská práce 2014

2 ý ý áš í í ÁŘ É Á Ě É Í Ě É Ý é ří í Á íčí í í ó á í é á í ž í říč č á á í é é é á ů ž ý á í é ý á í ě á ří ě ší á ů ž ě é ž ř ř é í é á ž á í á č í č ě í ý ů ěž é ý á ě á í ář é á ě í ě á í á ěř í í ž í ž á í Č í í á í ž í Č á í í ú á í é čá í á é š ř í ý ý í í íš ý ěř ý š ě í š í ě ž ý í

3 ří ář é á á í ář é á š ě á á é á č á í á á č á é á í á í ř í ř í ě ě ě ý á ů č í á č á ú á ě í í í ž í Č é ů á í á í ří ě á í é ě ě é ž í é ž í á á ář á á í í á ě ž í í ář é á á í ář é á í á í ář é á ň ň á á á í ě ě í ů Á č ď ď í í

4 š ě í ž ÁŠ Í ÁŘ Á á í ář é á í ř ě í é á á č ý š á ě ě ě í ší á á ý š á ě í ě ší á í ř ů ý ě í ž ář á á ž é ě í č í é á č í é í ář á ě á č á é á é í í á ý ě ě ě á ý á é í ó ě ší á í ř ů é á á í é á ř í Č í ží íš í í é Ž ží é í ř á úí í ř í í ý áš á á ě é ří ě ž ř ěř ý ří ě ú á ů é áš í ě ý ř í í ž ž č é ýš á í ář é á ž é Ť áš ě ý í ý ý ÚČ Ů č í ž ý ář é á ž č í ÚČ Ů ž í á š ě á í ář é á ž é ář é á ě ž ří ě ý ů é ří í í ě á č ě ě ě í ší á ů á ý š ó ý ě í ě ší í ř ů ř ň ú í ě č ý í ý ě č ě ň č í é ář é ó í á ý ě Č ě Ů ů ý ó ř í á č í í ů ř ě í í ř í ř é š á í é ář é ó í á é č ě í ý éž é ě ě í Ů ř á í ř ě íž í ř í ě č é ř í ř é š Í Č í ě š ě š á á ž ý ůž ř ě é á ř é á ý ž í ž á í á í ř ě í é á á ý á č á á ó í í ó ý ě ě ě á Ů ě í ě ší á í ř á é š š č ě ó í ří í ž úč ří é ří é á ú í ě ý í ř ě í ř é žá ě í š í á í í ý í í í í š š č ě á í ří í š í Í á č á Ó á í í á ý ě ě ě á ů ý á ě í ě š ó í ř ů Š í í Ů ú ě á í ří í í ý í á ř í č í ž íš í á é í ě í áž é ů á í ě í í í í ů í ů ó á č í á ůž š í í é í ží č é Í ý ž á ě ý á š š é č ě á í ří í Š š éč ě á í ří í á ě ž š í í ý ě í ž é ž í í č í ř ěř ě ř ě ú ů é ř í í Ž í ž č é ýš ř ř é š ý ě ž é š š ý č ě á í ří í Ž í š í í í

5 ABSTRAKT Bakalářská práce Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti je dělena na dvě části. První, část teoretická, obsahuje vymezení základních pojmů jako zdravotní postižení, diskriminace, rovnost a dále obsahuje informace o typech zdravotního postižení, možnostech ochrany před diskriminací a seznamuje se základními oblastmi, které jsou pro osoby se zdravotním postižením problematické. V druhé části, praktické, jsou prezentovány názory, postoje a zkušenosti osob se zdravotním postižením s diskriminací. Klíčová slova: Zdravotní postižení, hendikep, diskriminace, rovnost. ABSTRACT Bachelor thesis "Disablement As the Cause of Discrimination in the Society" is divided into two parts. The first theoretical part includes definitions of basic concepts such as disability, discrimination, equality, and includes information about the types of disability, the possibilities of protection against discrimination and introduces the basic areas which are problematic for people with disabilities. In the second part, the practical one, opinions, attitudes and experiences of people with disabilities against discrimination are presented. Keywords: Disablement, handicap, discrimination, equality.

6 Chtěla bych poděkovat PhDr. Mgr. Zdeňce Vaňkové, za její vedení při zpracování mé práce a za užitečné rady, které mi poskytla. Dále bych ráda poděkovala všem přátelům a rodině za podporu a trpělivost, které si velmi vážím. V neposlední řadě děkuji všem respondentům za to, že byli ochotni věnovat mi svůj čas. Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická, nahraná do IS/STAG jsou totožné.

7 OBSAH ÚVOD... 8 I TEORETICKÁ ČÁST Z HISTORIE PROBLEMATIKY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ SITUACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DO ROKU SITUACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OD ROKU 1989 AŽ PO SOUČASNOST DÍLČÍ ZÁVĚR ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ OSOBA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ZNEVÝHODNĚNÍM TYPOLOGIE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY ŽIVOTA S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DÍLČÍ ZÁVĚR DISKRIMINACE, JEJÍ PROJEVY A FORMY ROVNOST MOŽNÉ FORMY DISKRIMINACE PŘEDSUDKY VE VZTAHU K LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OBLASTI, VE KTERÝCH SE S DISKRIMINACÍ A NEROVNÝM ZACHÁZENÍM SETKÁVAJÍ DÍLČÍ ZÁVĚR POMOC A OCHRANA PŘED DISKRIMINACÍ MOŽNOSTI PRÁVNÍ OCHRANY PŘED DISKRIMINACÍ ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM REGIONÁLNÍ HLEDISKO DÍLČÍ ZÁVĚR II PRAKTICKÁ ČÁST VÝZKUM METODOLOGIE A CÍL VÝZKUMU ZDŮVODNĚNÍ ZVOLENÉHO TYPU VÝZKUMU A VOLBA VÝZKUMNÉHO VZORKU POUŽITÉ METODY OTÁZKY K ROZHOVORU ANALÝZA A INTERPRETACE SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 63

8 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 8 ÚVOD Diskriminace je problémem v celosvětovém měřítku. Je jedno, jestli se děje na základě barvi pleti, náboženství, sexuální orientace, či zdravotního stavu. Protože diskriminace vždy působí příkoří těm, proti kterým je páchaná a je tedy zlem vždy a všude. Proto bych na úvod ráda citovala slova Martina Luthera Kinga, které mi s tímto názorem konvenují: " Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě". Diskriminace je téma velice obsáhlé. Zvolila jsem tedy oblast diskriminace osob zdravotně postižených (protože s těmito lidmi denně pracuji), a to konkrétně oblast postižení tělesného. Zdraví je totiž jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují kvalitu života člověka. Není věcí vlastního výběru, i když jej lze do určité míry ovlivnit. Když pominu osoby, které se se zdravotním postižením již narodily, většina z nás si ani neuvědomuje, jaké má štěstí, když nemá žádné fyzické omezení. Člověk jako celek funguje při souhře fyzických, psychických i sociálních daností. Pokud něco z toho přestává trvale fungovat, nastává problém pokles potenciálu člověka ve zvládání běžného života, pokles kvality života. S lidmi, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu mají život o mnoho těžší, se setkávám denně při své práci v nemocnici. Jedná se o jedince, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík z důvodu amputace dolních končetin nebo poúrazových stavů. Mají vysoce omezenou hybnost, protože prodělali cévní mozkovou příhodu, či onemocněli roztroušenou sklerózou a jsou odkázáni na pomoc druhých. Spolu s nimi a s jejich rodinami, se kterými pracuji, narážíme často na problematiku diskriminace. Osoby s postižením nestojí o soucit a nechtějí být zavřené doma a být pasivními příjemci dávek. Chtějí žít stejně jako my ostatní. Je nepochybné, že každý člověk má právo i při svém postižení pracovat, vykonávat své zájmy, přepravit se kam potřebuje, mít naplňující vztahy a co nejkvalitněji žít, jako by žádné postižení neměl. A tady mě pálí otázka: proč v dnešní přetechnizované a uspěchané době, kdy jsme schopni vést videohovor s člověkem na druhém konci světa, jsme schopni přivézt v krabičce vzoreček horniny z Marsu a vyléčit nemoci, které kdysi zabíjely miliony lidí, stále existují překážky, které osobám s postižením brání v jejich plnohodnotném životě a jejich integraci do společnosti? Proto se ve své bakalářské práci chci těmito překážkami, potažmo diskriminací, kterou mohou způsobovat, zabývat.

9 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 9 Ve své bakalářské práci se budu snažit o podrobný popis problematiky diskriminace osob se zdravotním postižením. V teoretické části bude stručně nastíněn přístup ke zdravotně postiženým z hlediska historického, budou vysvětleny zásadní pojmy vztahující se k danému tématu (zdravotní postižení, diskriminace, druhy a projevy diskriminace, specifikace diskriminace u zdravotně postižených), dále budou popsány osobní a psychosociální aspekty života s tělesným postižením a možnosti právní ochrany před diskriminací zdravotně postižených osob v ČR. Budou také zmíněny jednotlivé oblasti, ve kterých se osoby s postižením mohou s diskriminací setkat, a organizace, které se zabývají pomocí lidem se zdravotním postižením ve všech úrovních jejich života. V praktické části se budu snažit zjistit, jaký je postoj osob se zdravotním postižením k diskriminaci, jestli se s ní někdy setkaly a zda znají a využívají možnosti boje s diskriminací. Hlavním cílem mé bakalářské práce je tedy zjistit: jaké jsou postoje a zkušenosti zdravotně postižených s diskriminací? Jaké je jejich povědomí o možnostech dostupné pomoci a právní a jiné ochrany před diskriminací, které mohou v ČR využít?

10 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 10 I. TEORETICKÁ ČÁST

11 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 11 1 Z HISTORIE PROBLEMATIKY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ Pokud se chceme dozvědět něco o historii zdravotního postižení, je třeba poznamenat, že péče o zdravotně postižené je patrna v téměř všech etapách vývoje lidstva. Od období před naším letopočtem, až po dnešní moderní a rozvinutou péči. Při posuzovaní jednotlivých etap vývoje je však zapotřebí si uvědomit, že v každém období je potřeba péči o osoby s postižením posuzovat v kontextu postavení, které lidé měli v dané době a také to, jaké byly ve společnosti hodnoty. 1 Například v období starého Říma, které bývá někdy označováno jako nekrutější v tomto kontextu, byly podle některých zdrojů děti s postižením vhazovány do řeky Tibery nebo jim v mnoha případech bylo způsobováno větší znetvoření, aby tak vyžebraly více pro své pány. Mezi práva otce rodiny patřilo kromě jiného i to, že může své narozené dítě usmrtit a to nejen ze zdravotních či sociálních důvodů. 2 V Zákoně dvanácti desek 3 je ve čtvrté desce například uvedeno rychle usmrtit lze zvláště obludné dítě. Mohlo by se zdát, že období starověku bylo strašně kruté, ale souhlasím s názorem Michalíka, když píše, že na tuto etapu se nelze dívat takto zjednodušeně. 4 Největší hodnotou byla v tomto období tělesná integrita, protože ovlivňovala životní šance. Nejdříve se součástí právních ustanovení staly právě fyzické odlišnosti, které se týkaly tělesné integrity. A už tehdejší zákonodárce se snažil v kodifikacích zahrnout vše, co mohlo v životě člověka s postižením nastat. 5 Z hlubšího zkoumání je zřejmé, že snaha o péči o osoby s postižením existovala a je patrná ze spousty odborných textů. Například v českém překladu Justiniánových kodifikací se dočteme Bláznivý také a marnotratní lidé, ačkoli starší nad 25 let byli, však v opatrování neb ochraně krevních přátel podle práva římského zaostávají a též na mysli zmámeným, hluchým, němým a kteří ustavičně v nemocech jsou, proto, že svých věcí řiediti nemohou, ochráncové dáváni býti mají. Byla zde také ošetřena otázka pěstounské péče, pokud by 1 MICHALÍK, J. Postavení osob s postižením v právním řádu starého Říma. E-pedagogium [online časopis]. 2006, č. 1 [cit ]. ISSN Dostupné z: 2 Tamtéž. 3 TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti: hledání počátků. Praha: Univerzita Karlova, 1998, s MICHALÍK, J. Postavení osob s postižením v právním řádu starého Říma. E-pedagogium [online časopis]. 2006, č. 1 [cit ]. ISSN Dostupné z: 5 TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti: hledání počátků. Praha: Univerzita Karlova, 1998, s.68.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 12 otec zemřel: pokud slabomyslnému potomkovi staršímu 25 let ustanoví otec v závěti pěstouna, toho musí prétor potvrdit a zachovat tak otcovu vůli. Je tedy zřejmé, že i v tomto období se nelze na osoby s postižením dívat jako jedince odsouzené k smrti či živoření, jak je někdy uváděno. Přístup k osobám s postižením se měnil stejně, jako se měnila společnost Situace zdravotně postižených do roku 1989 Velkou změnou v přístupu ke zdravotně postiženým byl rozvoj křesťanské péče v období raného středověku. Křesťanství jako společenství pečovalo nejen o své stoupence, ale i o ty, kteří prostě potřebovali pomoc druhého. Nedá se mluvit o zaměření pouze na zdravotně postižené, ale jednalo se o celkové pojetí charitativní péče o nemocné a potřebné. Rozvíjela se péče řádových sester, vznikaly nové instituce, jako kláštery, které se věnovaly zdravotnické a pečovatelské službě. Velký rozvoj v péči o nemocné a postižené přišel s nástupem mladých dívek a žen v 19. století, které v duchu středověké spirituality řešily problémy, které se objevily v období industrializace a migrace lidí do velkých měst. Tyto diakonistky zakládaly spolu s venkovskými kněžími nové kláštery a podobná zařízení, která se péčí o postižené zabývala všude v Evropě. 7 V našich zemích také vznikaly první ústavy pro zdravotně postižené. Jedním z prvních byl například Pražský ústav pro hluchoněmé, který byl založen v roce Jeho posláním nebyla pouze péče o zdravotně postižené, ale také snaha o vzdělávání a přípravu na samostatný život. 8 Zakládání nejrůznějších zařízení a ústavů pro osoby se zdravotním postižením souvisí s přístupem, který při náhledu na tyto osoby ve společnosti převládal a o kterém se dále rozepíši. Až do konce druhé světové války se na osoby s postižením dívala společnost dvěma způsoby. První byl přístup medicínský. Postižení bylo řešeno jako ryze medicínský problém a až potom se zaměřovalo na osobu, které se to týkalo. Postižení se rovnalo 6 MICHALÍK, J. Postavení osob s postižením v právním řádu starého Říma. E-pedagogium [online časopis]. 2006, č. 1 [cit ]. ISSN Dostupné z: 7 DUKA, D. In VOJTKO, T. Postižený člověk v dějinách: vybrané příspěvky z konferencí Postižený člověk v proměnách času I a II. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s VOJTKO, T. Postižený člověk v dějinách: vybrané příspěvky z konferencí Postižený člověk v proměnách času I a II. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 34.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 13 nemoci, kterou bylo potřeba buď vyléčit, nebo alespoň zastavit či zmírnit její progresi onemocnění. Druhý přístup byl charitativní, který byl charakteristický nezištnou lidskou pomocí a poskytováním dobrodiní zdravotně postiženým. Postupem času docházelo k pozvolné změně těchto přístupů, které je spojováno s rozvojem lidských práv. 9 V období padesátých až sedmdesátých let bylo v tehdejším Československu typické zřizování ústavů, které se péčí o postižené zabývaly. Byly to instituce, kde často postižení žili mnoho let nebo celý svůj život v podmínkách, které nebyly moc důstojné. O tom, co je pro ně dobré či ne, rozhodovali vychovatelé a zaměstnanci ústavů, kteří také plánovali, kdy a jak přesně tato péče bude realizována. Většina personálu neměla potřebné vzdělání, neexistovala kontrola ze strany zřizovatele těchto zařízení. Neexistovala spolupráce s rodinami, které neměly možnost cokoli ovlivnit. Neexistoval zde vztah mezi zaměstnanci a klienty ústavů a absence jakékoliv kontroly měla za následek situace, kdy docházelo k porušování základních práv člověka. 10 Z předchozího textu je jasné, že v této etapě je velice patrný prvek segregace. Nejen postižených od ostatních obyvatel, ale také separace osob s různými druhy postižení. Segregovala se také odvětví pomáhající osobám s postižením a tyto osoby se tak staly uživateli služeb pouze jednoho odvětví, ať už bylo představováno resortem sociálních věcí, zdravotnictví nebo školství a neexistovala mezi nimi spolupráce. A hodně z těchto systémových deformací, které kdysi vznikly, stěžují efektivnost poskytování služeb osobám s postižením až dodnes. 11 Nicméně za posledních dvacet let je patrné, že se přístup společnosti k těmto osobám dosti změnil. Před začátkem devadesátých let se brány ústavů sociální péče začaly postupně 12 otevírat a hledala se tak cesta k poskytování alternativních sociálních služeb pro tyto osoby. 9 ČERMÁK, M. Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2012,s MICHALÍK, J. In RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s Tamtéž, s VÁVROVÁ, S. Institucionalizace jako překážka sociální inkluze osob se zdravotním postižením. Sociální práce [online]. 2010, č. 4 [cit ]. ISSN: Dostupné z:

14 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno Situace zdravotně postižených od roku 1989 až po současnost Další vývoj od let devadesátých až po současnost lze shrnout do několika etap podle Krhutové a Michalíka: Počáteční etapa ( ), kdy se měnily poměry ve společnosti v důsledku politických změn a tím pádem ovlivnily i postavení osob s postižením ve společnosti, vznikaly neziskové organizace a nová zařízení, která podporovala zdravotně postižené. Důležitým byl také vznik Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a byl přijat první Národní plán pomoci. Léta devadesátá ( ) znamenají stabilizaci situace organizací, které pomáhají zdravotně postiženým, a výkon státní správy v dané oblasti začíná odpovídat odborným požadavkům. Spolu s národním plánem 13 pro vyrovnání příležitostí zdravotně postižených dochází k přijetí nových zákonů a novelizaci starších, jež upravují oblasti, které se týkají zdravotního postižení. Konec devadesátých let charakterizují úpravy dříve nastavených systémů. Někdy chybí vůle ke změnám, nahradit obvyklé přístupy novými, moderními systémy podpory, která má však i objektivní důvody. Protože tyto změny by se pak týkaly i jiných systémů, které se váží ke zdravotnímu postižení. Ale je patrná snaha o změny systému sociálního zabezpečení, zaměstnávání, ale i vzdělávání a školství. 14 Od roku 2008 až po současnost je situace v tomto období značně poznamenána světovou hospodářskou krizí. Vláda se snaží o snížení zadluženosti země, což někdy vede k mnoha diskutabilním a v mnoha případech nesystémovým krokům, které navíc ani neodpovídají míře hospodářského poklesu. Znovu se projevuje to, že o skutečných problémech zdravotně postižených nemají politici pražádný přehled. 15 Vznik mnoha organizací, které hájily zájmy jednotlivých druhů zdravotního postižení nebo zájmy lidí se zdravotním postižením v devadesátých letech, mělo za následek vytvoření Sboru zástupců organizací zdravotně postižených a Sdružení zdravotně postižených v ČR. Soupeření těchto dvou organizací však nepřispívalo k prosazování změn, které by vedly ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením. V roce 2000 tak vznikla jednotná 13 Pozn. autora - Tyto plány byly přijímány na určité období a obsahovaly nejdůležitější úkoly pro jednotlivé oblasti státní správy 14 KRHUTOVÁ, L. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 34, MICHALÍK, J. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s.

15 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 15 organizace, která zastřešuje pomoc osobám se zdravotním postižením a to Národní rada osob zdravotně postižených. 16 Tak jako byl ve výše zmíněné etapě před rokem 1945 zmíněn přístup medicínský a charitativní, pro tuto historickou etapu je charakteristický postupný vývoj k tzv. sociálnímu přístupu. Osoba s postižením již není brána jako pasivní příjemce péče, pomoci či jako invalidní. Začíná být na ni nahlíženo jako na člověka, který má lidská práva jako každý jiný a to bez ohledu na to, jestli má či nemá postižení. Tito lidé by neměli mít pouze ta lidská práva, která jim přiznají lidé bez postižení, ale měli by mít možnost žít svůj život za stejných podmínek a stejných práv a v rámci solidarity by jim také mělo být dopomáháno k tomu, aby se zařadili do běžného života, měli rovné šance a svůj život mohli prožít, ne pouze proexistovat Dílčí závěr Historie ukazuje, že se společnost otázkou osob s postižením zabývá od nepaměti. Není však možné říci, že s vývojem lidstva se také dokonale rozvinul systém pomoci osobám s postižením. Jak uvádí Michalík, ve společnosti se objevují tendence a přístupy, z nichž některé mají základ v dávné historii lidstva, a jevily být se již překonanou formou společenských vztahů. Ve společnosti jsou znovu diskutovány otázky eutanazie a téměř vždy i k právu na život lidí s těžšími postiženími. Media nám denně ukazují nejmodernější poznatky v oblasti genové terapie, kdy lze tímto genovým inženýrstvím pomoci narození nových životů, které budou zdravé, ne nemocné a dokonalé. V oblasti konkrétních politik je patrná více snaha snížit výdaje v otázkách dotýkajících se osob se zdravotním postižením, než snaha o nějaké konkrétnější kroky v této oblasti. Proto lze souhlasit s názorem Michalíka, který mluví o tom, že je potřeba, aby reprezentace osob se 16 Webové stránky národní rady osob se zdravotním postižením, [online] [cit ] Dostupné z: 17 ČERMÁK, M. Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2012, s. 8.

16 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 16 zdravotním postižením uměla a byla připravena adekvátně reagovat na současné postavení osob se zdravotním postižním MICHALÍK, J. Východiska k řešení výzkumu kvality života osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením úvodní poznámky [online] [cit ] Dostupné z:

17 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 17 2 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ Lidské zdraví je v rámci holistického pojetí definováno jako soulad biopsychosociálních faktorů a stav tělesné, duševní, spirituální i společenské pohody člověka. A právě nerovnováha v těchto aspektech je tím, co utváří odlišné tělo či mysl a je důvodem, že je člověk ztotožňován s osobností člověka s tělesným postižením. 19 Posun v chápání zdraví a nemoci je spojen se změnami v terminologii, která je v souvislosti s touto tématikou používána. 20 Proto považuji za důležité pro práci s následujícím textem vybrat a definovat tyto základní pojmy: osoba se zdravotním postižením a znevýhodněním, tělesné postižení, diskriminace, rovnost. 2.1 Osoba se zdravotním postižením, znevýhodněním Pro označení osob se zdravotním postižením se používá mnoho nejrůznějších termínů. V minulých obdobích používala legislativa např. termín invalidní, invalidita pro souhrnné označení všech těchto osob. 21 V odborné literatuře z 19. století se můžeme také setkat s pojmy defekt či vada, přičemž tyto pojmy se z důvodů negativizujícího ladění již nepoužívají nebo by se používat neměly. 22 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (dále jen zákon o zaměstnanosti ), definuje osoby se zdravotním postižením jako fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni. Za osobu se zdravotním znevýhodněním pak považuje tu, které bylo uznáno zdravotní omezení, ale nebyla uznána v žádném stupni invalidity. 23 Matoušek definuje zdravotní postižení jako postižení člověka, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho života, zejména schopnost navazovat a udržovat vztahy s lidmi a schopnost pracovat. 24 Světová zdravotnická organizace jej definuje jako zastřešující pojem. Zahrnuje nejen zdravotní postižení, což zahrnuje omezení aktivit a účasti, kdy z důvodu problémů na úrovni tělesných funkcí je pro člověka obtížné zapojení do běžných životních 19 NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s Tamtéž, s JESENSKÝ, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995, s NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 89, Webové stránky ministerstva práce a sociálních věcí, [online]. [cit ]. Dostupné z: 24 MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. 2. vyd. přeprac. Praha: Portál, 2008, s. 255.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 18 situací, ale definuje ho jako komplexní jev, odrážející interakci mezi funkcemi lidského těla a funkcí společnosti, ve které žije. 25 Podle Mezinárodní úmluvy o právech osob se zdravotním postižením osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. 26 Proto lze plně souhlasit s tvrzením Novosada, který píše, že zdravotní postižení i handicap jsou víceméně společenskými pojmy, odvíjejícími se ve vztahu mezi tělesným, smyslovým nebo psychickým poškozením a společenským prostředím. Pojem zdravotní postižení se ale stále ukazuje jako nevýstižný, protože lidské zdraví je primárně více vztahováno k absenci či výskytu nemoci nebo poruchy, což je jedna věc, avšak komplex příčin a důsledků toho, že je něco poškozeno, tzn. je postižená oblast lidské existence a jedinec může být kvůli tomu znevýhodněn, je věc druhá. 27 V českém prostředí se potom užívá výrazů zdravotní postižení, hendikep a invalidita. Zdravotní postižení vypovídá o narušení zdraví, tedy je narušena somatopsychická, duchovní a sociální integrita člověka. Jde tedy o omezení či porušení nějaké funkce nebo schopnosti něco vykonávat a je to omezující pro život jedince. Hendikep, který je často chápán jako synonymum pro zdravotní postižení, chápe však Novosad odlišně. Zatím co porucha či omezení jsou neovlivnitelné, hendikep je ovlivnitelný systémovými opatřeními a autor ji charakterizuje jako nepříznivou životní situaci, která z postižení plyne. 28 Hendikep můžeme podle Buřvalové chápat jako náročnou životní situaci, která člověka dlouhodobě zatěžuje. Zvyšuje psychické napětí, ztěžuje každodenní život a působí řadu vnitřních konfliktů, z nichž některé se jeví pro hendikepované jako neřešitelné Webové stránky světové zdravotnické organizace, [online] [cit ]. Dostupné z: 26 Webové stránky ministerstva práce a sociálních věcí, [online]. [cit ]. Dostupné z: 27 NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s Tamtéž, s BUŘVALOVÁ, D., REITMAYEROVÁ, E. Tělesně postižený. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, s. 17.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 19 U mnohých z nás je potom dosti zažitý termín invalidita, který se nejčastěji používá v systému českého práva sociálního zabezpečení. 30 Obecně lze však říci, že od pojmu postižený člověk se přešlo k pojmu osoba se zdravotním postižením a to nejen z důvodů politické korektnosti. Důraz na tuto terminologii vychází z toho, že každý člověk má právo na plnohodnotný život, právo na sociální začlenění a právo na ochranu lidské cti a důstojnosti. A také proto, aby samotný termín postižený stál až za tím nejdůležitějším, kterým je konkrétní osoba, tedy lidská bytost. 31 Což je mimo jiné také náplní oboru disability studies, 32 který se snaží o změnu ve vnímání tělesné a mentální jinakosti Typologie zdravotního postižení Nejběžnější model, se kterým se v odborné literatuře můžeme setkat, je model s převládajícím zdravotním postižením. Krhutová rozlišuje postižení tělesné, mentální, zrakové, sluchové a řečové. To potom dále rozšiřuje o skupiny, na které se často zapomíná, a to o postižení kombinovaná a nemocné civilizačními chorobami. 34 Buřvalová pak rozlišuje tři základní členění zdravotního postižení a to postižení smyslové, mentální nebo tělesné. 35 Pro potřeby své práce nebudu uvádět rozsáhlý výčet jednotlivých postižení, budu se zaměřovat pouze na postižení tělesné - získané, které bude také stěžejním tématem pro můj výzkum a zpracování praktické části. Tělesné postižení můžeme vnímat jako něco, co nefunguje podle normy ve společnosti, ve smyslu funkčního nebo pohybového omezení nebo z hlediska estetického týká se 30 NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 89, KRHUTOVÁ, L. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 18, pozn. autora disability studies je obor, který se snaží o zrovnoprávnění osob, které jsou přídomky - invalidní, retardovaní, dysfunkční, abnormální, neschopní aj. - stigmatizováni. 33 KOLÁŘOVÁ, K. Jinakost - postižení - kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu: antologie textů z oboru disability studies. Vyd. 1. Praha: SLON, s Tamtéž, s BUŘVALOVÁ, D., REITMAYEROVÁ, E. Tělesně postižený. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, s. 6.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 20 především fyzického vzezření. Dle Buřvalové můžeme pohybové postižení rozdělit dle pohyblivosti jedince na: o lehké: schopnost samostatného pohybu o středně těžké: umožňuje pohyb s pomocí ortopedických pomůcek o těžké: neschopnost samostatného pohybu A z hlediska hybnosti na postižení: o dolních končetin: významné pro možnost samostatného pohybu, nezávislost na jiných lidech, možnost získávání zkušeností a poznatků, dobrá prostorová orientace o horních končetin: důležité pro sebeobsluhu, jakoukoli pracovní činnost, aktivní styk s okolím a jasné vyjadřování emocí druhým o mluvidel a mimiky: zásadní pro rozvoj a užívání verbální i neverbální komunikace, vyjadřování emocí, uplatnění ve společnosti i na trhu práce a akceptaci druhými lidmi o kombinace předchozích druhů 36 Po uvedení základního výčtu druhů postižení je nutno zdůraznit, že ať jde o jakýkoliv typ, vždy jsou jeho důsledkem určité změny v organismu a je tedy také třeba rozlišovat mezi postižením vrozeným a postižením získaným. Vrozené postižení vzniká v raném věku a ovlivňuje samotný vývoj jedince. I když jedinec s postižením prochází stejnými fázemi vývoje jako zdravé dítě, vyvíjí se už od začátku jinak. Některé druhy podnětů vyřazuje, jiné posiluje, postižení mění sociální vztahy. Na tento stav se dítě adaptuje lépe, než když postižení získá během svého vývoje, protože mu chybí srovnání - zdraví a nemoci a navíc se mu přizpůsobuje již od narození. 37 Získané postižení sebou nese větší problémy při přijetí nové identity. Člověk má možnost srovnání dvou světů, světa zdravého člověka a světa člověka s postižením. Tato situace klade vysoké nároky na jeho adaptaci a znamená velký zásah do jeho osobnosti a často působí duševní trauma. Prožívání tohoto stavu je subjektivní, ale jedinec si uvědomuje, o co přišel a že bude v jeho životě muset nastat zásadní změna v jeho celém fungování. 38 Na tom jak svou novou situaci přijme, závisí spousta faktorů. Zda má rodinu, která je 36 BUŘVALOVÁ, D., REITMAYEROVÁ, E. Tělesně postižený. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 10.

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii Ivana Vašutová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá postoji pracovníků pomáhajících profesí v hospici a nemocnici ve Valašském Meziříčí

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s.

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A0 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) Hnutí za nezávislý život Osobní je vždy v také politické Nezávislý život Nezávislý život neznamená, že e by

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením Martina Zdráhalová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální integrace osob se získaným zrakovým postiţením.

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením. Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením. Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením aneb víme, koho a jak chceme vlastně před diskriminací chránit? Lucie Víšková Jaký je postoj současné odborné i široké veřejnosti k problematice diskriminace

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více