Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti. Barbora Planková, DiS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti. Barbora Planková, DiS"

Transkript

1 Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti Barbora Planková, DiS Bakalářská práce 2014

2 ý ý áš í í ÁŘ É Á Ě É Í Ě É Ý é ří í Á íčí í í ó á í é á í ž í říč č á á í é é é á ů ž ý á í é ý á í ě á ří ě ší á ů ž ě é ž ř ř é í é á ž á í á č í č ě í ý ů ěž é ý á ě á í ář é á ě í ě á í á ěř í í ž í ž á í Č í í á í ž í Č á í í ú á í é čá í á é š ř í ý ý í í íš ý ěř ý š ě í š í ě ž ý í

3 ří ář é á á í ář é á š ě á á é á č á í á á č á é á í á í ř í ř í ě ě ě ý á ů č í á č á ú á ě í í í ž í Č é ů á í á í ří ě á í é ě ě é ž í é ž í á á ář á á í í á ě ž í í ář é á á í ář é á í á í ář é á ň ň á á á í ě ě í ů Á č ď ď í í

4 š ě í ž ÁŠ Í ÁŘ Á á í ář é á í ř ě í é á á č ý š á ě ě ě í ší á á ý š á ě í ě ší á í ř ů ý ě í ž ář á á ž é ě í č í é á č í é í ář á ě á č á é á é í í á ý ě ě ě á ý á é í ó ě ší á í ř ů é á á í é á ř í Č í ží íš í í é Ž ží é í ř á úí í ř í í ý áš á á ě é ří ě ž ř ěř ý ří ě ú á ů é áš í ě ý ř í í ž ž č é ýš á í ář é á ž é Ť áš ě ý í ý ý ÚČ Ů č í ž ý ář é á ž č í ÚČ Ů ž í á š ě á í ář é á ž é ář é á ě ž ří ě ý ů é ří í í ě á č ě ě ě í ší á ů á ý š ó ý ě í ě ší í ř ů ř ň ú í ě č ý í ý ě č ě ň č í é ář é ó í á ý ě Č ě Ů ů ý ó ř í á č í í ů ř ě í í ř í ř é š á í é ář é ó í á é č ě í ý éž é ě ě í Ů ř á í ř ě íž í ř í ě č é ř í ř é š Í Č í ě š ě š á á ž ý ůž ř ě é á ř é á ý ž í ž á í á í ř ě í é á á ý á č á á ó í í ó ý ě ě ě á Ů ě í ě ší á í ř á é š š č ě ó í ří í ž úč ří é ří é á ú í ě ý í ř ě í ř é žá ě í š í á í í ý í í í í š š č ě á í ří í š í Í á č á Ó á í í á ý ě ě ě á ů ý á ě í ě š ó í ř ů Š í í Ů ú ě á í ří í í ý í á ř í č í ž íš í á é í ě í áž é ů á í ě í í í í ů í ů ó á č í á ůž š í í é í ží č é Í ý ž á ě ý á š š é č ě á í ří í Š š éč ě á í ří í á ě ž š í í ý ě í ž é ž í í č í ř ěř ě ř ě ú ů é ř í í Ž í ž č é ýš ř ř é š ý ě ž é š š ý č ě á í ří í Ž í š í í í

5 ABSTRAKT Bakalářská práce Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti je dělena na dvě části. První, část teoretická, obsahuje vymezení základních pojmů jako zdravotní postižení, diskriminace, rovnost a dále obsahuje informace o typech zdravotního postižení, možnostech ochrany před diskriminací a seznamuje se základními oblastmi, které jsou pro osoby se zdravotním postižením problematické. V druhé části, praktické, jsou prezentovány názory, postoje a zkušenosti osob se zdravotním postižením s diskriminací. Klíčová slova: Zdravotní postižení, hendikep, diskriminace, rovnost. ABSTRACT Bachelor thesis "Disablement As the Cause of Discrimination in the Society" is divided into two parts. The first theoretical part includes definitions of basic concepts such as disability, discrimination, equality, and includes information about the types of disability, the possibilities of protection against discrimination and introduces the basic areas which are problematic for people with disabilities. In the second part, the practical one, opinions, attitudes and experiences of people with disabilities against discrimination are presented. Keywords: Disablement, handicap, discrimination, equality.

6 Chtěla bych poděkovat PhDr. Mgr. Zdeňce Vaňkové, za její vedení při zpracování mé práce a za užitečné rady, které mi poskytla. Dále bych ráda poděkovala všem přátelům a rodině za podporu a trpělivost, které si velmi vážím. V neposlední řadě děkuji všem respondentům za to, že byli ochotni věnovat mi svůj čas. Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická, nahraná do IS/STAG jsou totožné.

7 OBSAH ÚVOD... 8 I TEORETICKÁ ČÁST Z HISTORIE PROBLEMATIKY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ SITUACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DO ROKU SITUACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OD ROKU 1989 AŽ PO SOUČASNOST DÍLČÍ ZÁVĚR ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ OSOBA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ZNEVÝHODNĚNÍM TYPOLOGIE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY ŽIVOTA S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DÍLČÍ ZÁVĚR DISKRIMINACE, JEJÍ PROJEVY A FORMY ROVNOST MOŽNÉ FORMY DISKRIMINACE PŘEDSUDKY VE VZTAHU K LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OBLASTI, VE KTERÝCH SE S DISKRIMINACÍ A NEROVNÝM ZACHÁZENÍM SETKÁVAJÍ DÍLČÍ ZÁVĚR POMOC A OCHRANA PŘED DISKRIMINACÍ MOŽNOSTI PRÁVNÍ OCHRANY PŘED DISKRIMINACÍ ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM REGIONÁLNÍ HLEDISKO DÍLČÍ ZÁVĚR II PRAKTICKÁ ČÁST VÝZKUM METODOLOGIE A CÍL VÝZKUMU ZDŮVODNĚNÍ ZVOLENÉHO TYPU VÝZKUMU A VOLBA VÝZKUMNÉHO VZORKU POUŽITÉ METODY OTÁZKY K ROZHOVORU ANALÝZA A INTERPRETACE SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 63

8 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 8 ÚVOD Diskriminace je problémem v celosvětovém měřítku. Je jedno, jestli se děje na základě barvi pleti, náboženství, sexuální orientace, či zdravotního stavu. Protože diskriminace vždy působí příkoří těm, proti kterým je páchaná a je tedy zlem vždy a všude. Proto bych na úvod ráda citovala slova Martina Luthera Kinga, které mi s tímto názorem konvenují: " Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě". Diskriminace je téma velice obsáhlé. Zvolila jsem tedy oblast diskriminace osob zdravotně postižených (protože s těmito lidmi denně pracuji), a to konkrétně oblast postižení tělesného. Zdraví je totiž jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují kvalitu života člověka. Není věcí vlastního výběru, i když jej lze do určité míry ovlivnit. Když pominu osoby, které se se zdravotním postižením již narodily, většina z nás si ani neuvědomuje, jaké má štěstí, když nemá žádné fyzické omezení. Člověk jako celek funguje při souhře fyzických, psychických i sociálních daností. Pokud něco z toho přestává trvale fungovat, nastává problém pokles potenciálu člověka ve zvládání běžného života, pokles kvality života. S lidmi, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu mají život o mnoho těžší, se setkávám denně při své práci v nemocnici. Jedná se o jedince, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík z důvodu amputace dolních končetin nebo poúrazových stavů. Mají vysoce omezenou hybnost, protože prodělali cévní mozkovou příhodu, či onemocněli roztroušenou sklerózou a jsou odkázáni na pomoc druhých. Spolu s nimi a s jejich rodinami, se kterými pracuji, narážíme často na problematiku diskriminace. Osoby s postižením nestojí o soucit a nechtějí být zavřené doma a být pasivními příjemci dávek. Chtějí žít stejně jako my ostatní. Je nepochybné, že každý člověk má právo i při svém postižení pracovat, vykonávat své zájmy, přepravit se kam potřebuje, mít naplňující vztahy a co nejkvalitněji žít, jako by žádné postižení neměl. A tady mě pálí otázka: proč v dnešní přetechnizované a uspěchané době, kdy jsme schopni vést videohovor s člověkem na druhém konci světa, jsme schopni přivézt v krabičce vzoreček horniny z Marsu a vyléčit nemoci, které kdysi zabíjely miliony lidí, stále existují překážky, které osobám s postižením brání v jejich plnohodnotném životě a jejich integraci do společnosti? Proto se ve své bakalářské práci chci těmito překážkami, potažmo diskriminací, kterou mohou způsobovat, zabývat.

9 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 9 Ve své bakalářské práci se budu snažit o podrobný popis problematiky diskriminace osob se zdravotním postižením. V teoretické části bude stručně nastíněn přístup ke zdravotně postiženým z hlediska historického, budou vysvětleny zásadní pojmy vztahující se k danému tématu (zdravotní postižení, diskriminace, druhy a projevy diskriminace, specifikace diskriminace u zdravotně postižených), dále budou popsány osobní a psychosociální aspekty života s tělesným postižením a možnosti právní ochrany před diskriminací zdravotně postižených osob v ČR. Budou také zmíněny jednotlivé oblasti, ve kterých se osoby s postižením mohou s diskriminací setkat, a organizace, které se zabývají pomocí lidem se zdravotním postižením ve všech úrovních jejich života. V praktické části se budu snažit zjistit, jaký je postoj osob se zdravotním postižením k diskriminaci, jestli se s ní někdy setkaly a zda znají a využívají možnosti boje s diskriminací. Hlavním cílem mé bakalářské práce je tedy zjistit: jaké jsou postoje a zkušenosti zdravotně postižených s diskriminací? Jaké je jejich povědomí o možnostech dostupné pomoci a právní a jiné ochrany před diskriminací, které mohou v ČR využít?

10 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 10 I. TEORETICKÁ ČÁST

11 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 11 1 Z HISTORIE PROBLEMATIKY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ Pokud se chceme dozvědět něco o historii zdravotního postižení, je třeba poznamenat, že péče o zdravotně postižené je patrna v téměř všech etapách vývoje lidstva. Od období před naším letopočtem, až po dnešní moderní a rozvinutou péči. Při posuzovaní jednotlivých etap vývoje je však zapotřebí si uvědomit, že v každém období je potřeba péči o osoby s postižením posuzovat v kontextu postavení, které lidé měli v dané době a také to, jaké byly ve společnosti hodnoty. 1 Například v období starého Říma, které bývá někdy označováno jako nekrutější v tomto kontextu, byly podle některých zdrojů děti s postižením vhazovány do řeky Tibery nebo jim v mnoha případech bylo způsobováno větší znetvoření, aby tak vyžebraly více pro své pány. Mezi práva otce rodiny patřilo kromě jiného i to, že může své narozené dítě usmrtit a to nejen ze zdravotních či sociálních důvodů. 2 V Zákoně dvanácti desek 3 je ve čtvrté desce například uvedeno rychle usmrtit lze zvláště obludné dítě. Mohlo by se zdát, že období starověku bylo strašně kruté, ale souhlasím s názorem Michalíka, když píše, že na tuto etapu se nelze dívat takto zjednodušeně. 4 Největší hodnotou byla v tomto období tělesná integrita, protože ovlivňovala životní šance. Nejdříve se součástí právních ustanovení staly právě fyzické odlišnosti, které se týkaly tělesné integrity. A už tehdejší zákonodárce se snažil v kodifikacích zahrnout vše, co mohlo v životě člověka s postižením nastat. 5 Z hlubšího zkoumání je zřejmé, že snaha o péči o osoby s postižením existovala a je patrná ze spousty odborných textů. Například v českém překladu Justiniánových kodifikací se dočteme Bláznivý také a marnotratní lidé, ačkoli starší nad 25 let byli, však v opatrování neb ochraně krevních přátel podle práva římského zaostávají a též na mysli zmámeným, hluchým, němým a kteří ustavičně v nemocech jsou, proto, že svých věcí řiediti nemohou, ochráncové dáváni býti mají. Byla zde také ošetřena otázka pěstounské péče, pokud by 1 MICHALÍK, J. Postavení osob s postižením v právním řádu starého Říma. E-pedagogium [online časopis]. 2006, č. 1 [cit ]. ISSN Dostupné z: 2 Tamtéž. 3 TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti: hledání počátků. Praha: Univerzita Karlova, 1998, s MICHALÍK, J. Postavení osob s postižením v právním řádu starého Říma. E-pedagogium [online časopis]. 2006, č. 1 [cit ]. ISSN Dostupné z: 5 TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti: hledání počátků. Praha: Univerzita Karlova, 1998, s.68.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 12 otec zemřel: pokud slabomyslnému potomkovi staršímu 25 let ustanoví otec v závěti pěstouna, toho musí prétor potvrdit a zachovat tak otcovu vůli. Je tedy zřejmé, že i v tomto období se nelze na osoby s postižením dívat jako jedince odsouzené k smrti či živoření, jak je někdy uváděno. Přístup k osobám s postižením se měnil stejně, jako se měnila společnost Situace zdravotně postižených do roku 1989 Velkou změnou v přístupu ke zdravotně postiženým byl rozvoj křesťanské péče v období raného středověku. Křesťanství jako společenství pečovalo nejen o své stoupence, ale i o ty, kteří prostě potřebovali pomoc druhého. Nedá se mluvit o zaměření pouze na zdravotně postižené, ale jednalo se o celkové pojetí charitativní péče o nemocné a potřebné. Rozvíjela se péče řádových sester, vznikaly nové instituce, jako kláštery, které se věnovaly zdravotnické a pečovatelské službě. Velký rozvoj v péči o nemocné a postižené přišel s nástupem mladých dívek a žen v 19. století, které v duchu středověké spirituality řešily problémy, které se objevily v období industrializace a migrace lidí do velkých měst. Tyto diakonistky zakládaly spolu s venkovskými kněžími nové kláštery a podobná zařízení, která se péčí o postižené zabývala všude v Evropě. 7 V našich zemích také vznikaly první ústavy pro zdravotně postižené. Jedním z prvních byl například Pražský ústav pro hluchoněmé, který byl založen v roce Jeho posláním nebyla pouze péče o zdravotně postižené, ale také snaha o vzdělávání a přípravu na samostatný život. 8 Zakládání nejrůznějších zařízení a ústavů pro osoby se zdravotním postižením souvisí s přístupem, který při náhledu na tyto osoby ve společnosti převládal a o kterém se dále rozepíši. Až do konce druhé světové války se na osoby s postižením dívala společnost dvěma způsoby. První byl přístup medicínský. Postižení bylo řešeno jako ryze medicínský problém a až potom se zaměřovalo na osobu, které se to týkalo. Postižení se rovnalo 6 MICHALÍK, J. Postavení osob s postižením v právním řádu starého Říma. E-pedagogium [online časopis]. 2006, č. 1 [cit ]. ISSN Dostupné z: 7 DUKA, D. In VOJTKO, T. Postižený člověk v dějinách: vybrané příspěvky z konferencí Postižený člověk v proměnách času I a II. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s VOJTKO, T. Postižený člověk v dějinách: vybrané příspěvky z konferencí Postižený člověk v proměnách času I a II. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 34.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 13 nemoci, kterou bylo potřeba buď vyléčit, nebo alespoň zastavit či zmírnit její progresi onemocnění. Druhý přístup byl charitativní, který byl charakteristický nezištnou lidskou pomocí a poskytováním dobrodiní zdravotně postiženým. Postupem času docházelo k pozvolné změně těchto přístupů, které je spojováno s rozvojem lidských práv. 9 V období padesátých až sedmdesátých let bylo v tehdejším Československu typické zřizování ústavů, které se péčí o postižené zabývaly. Byly to instituce, kde často postižení žili mnoho let nebo celý svůj život v podmínkách, které nebyly moc důstojné. O tom, co je pro ně dobré či ne, rozhodovali vychovatelé a zaměstnanci ústavů, kteří také plánovali, kdy a jak přesně tato péče bude realizována. Většina personálu neměla potřebné vzdělání, neexistovala kontrola ze strany zřizovatele těchto zařízení. Neexistovala spolupráce s rodinami, které neměly možnost cokoli ovlivnit. Neexistoval zde vztah mezi zaměstnanci a klienty ústavů a absence jakékoliv kontroly měla za následek situace, kdy docházelo k porušování základních práv člověka. 10 Z předchozího textu je jasné, že v této etapě je velice patrný prvek segregace. Nejen postižených od ostatních obyvatel, ale také separace osob s různými druhy postižení. Segregovala se také odvětví pomáhající osobám s postižením a tyto osoby se tak staly uživateli služeb pouze jednoho odvětví, ať už bylo představováno resortem sociálních věcí, zdravotnictví nebo školství a neexistovala mezi nimi spolupráce. A hodně z těchto systémových deformací, které kdysi vznikly, stěžují efektivnost poskytování služeb osobám s postižením až dodnes. 11 Nicméně za posledních dvacet let je patrné, že se přístup společnosti k těmto osobám dosti změnil. Před začátkem devadesátých let se brány ústavů sociální péče začaly postupně 12 otevírat a hledala se tak cesta k poskytování alternativních sociálních služeb pro tyto osoby. 9 ČERMÁK, M. Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2012,s MICHALÍK, J. In RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s Tamtéž, s VÁVROVÁ, S. Institucionalizace jako překážka sociální inkluze osob se zdravotním postižením. Sociální práce [online]. 2010, č. 4 [cit ]. ISSN: Dostupné z:

14 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno Situace zdravotně postižených od roku 1989 až po současnost Další vývoj od let devadesátých až po současnost lze shrnout do několika etap podle Krhutové a Michalíka: Počáteční etapa ( ), kdy se měnily poměry ve společnosti v důsledku politických změn a tím pádem ovlivnily i postavení osob s postižením ve společnosti, vznikaly neziskové organizace a nová zařízení, která podporovala zdravotně postižené. Důležitým byl také vznik Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a byl přijat první Národní plán pomoci. Léta devadesátá ( ) znamenají stabilizaci situace organizací, které pomáhají zdravotně postiženým, a výkon státní správy v dané oblasti začíná odpovídat odborným požadavkům. Spolu s národním plánem 13 pro vyrovnání příležitostí zdravotně postižených dochází k přijetí nových zákonů a novelizaci starších, jež upravují oblasti, které se týkají zdravotního postižení. Konec devadesátých let charakterizují úpravy dříve nastavených systémů. Někdy chybí vůle ke změnám, nahradit obvyklé přístupy novými, moderními systémy podpory, která má však i objektivní důvody. Protože tyto změny by se pak týkaly i jiných systémů, které se váží ke zdravotnímu postižení. Ale je patrná snaha o změny systému sociálního zabezpečení, zaměstnávání, ale i vzdělávání a školství. 14 Od roku 2008 až po současnost je situace v tomto období značně poznamenána světovou hospodářskou krizí. Vláda se snaží o snížení zadluženosti země, což někdy vede k mnoha diskutabilním a v mnoha případech nesystémovým krokům, které navíc ani neodpovídají míře hospodářského poklesu. Znovu se projevuje to, že o skutečných problémech zdravotně postižených nemají politici pražádný přehled. 15 Vznik mnoha organizací, které hájily zájmy jednotlivých druhů zdravotního postižení nebo zájmy lidí se zdravotním postižením v devadesátých letech, mělo za následek vytvoření Sboru zástupců organizací zdravotně postižených a Sdružení zdravotně postižených v ČR. Soupeření těchto dvou organizací však nepřispívalo k prosazování změn, které by vedly ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením. V roce 2000 tak vznikla jednotná 13 Pozn. autora - Tyto plány byly přijímány na určité období a obsahovaly nejdůležitější úkoly pro jednotlivé oblasti státní správy 14 KRHUTOVÁ, L. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 34, MICHALÍK, J. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s.

15 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 15 organizace, která zastřešuje pomoc osobám se zdravotním postižením a to Národní rada osob zdravotně postižených. 16 Tak jako byl ve výše zmíněné etapě před rokem 1945 zmíněn přístup medicínský a charitativní, pro tuto historickou etapu je charakteristický postupný vývoj k tzv. sociálnímu přístupu. Osoba s postižením již není brána jako pasivní příjemce péče, pomoci či jako invalidní. Začíná být na ni nahlíženo jako na člověka, který má lidská práva jako každý jiný a to bez ohledu na to, jestli má či nemá postižení. Tito lidé by neměli mít pouze ta lidská práva, která jim přiznají lidé bez postižení, ale měli by mít možnost žít svůj život za stejných podmínek a stejných práv a v rámci solidarity by jim také mělo být dopomáháno k tomu, aby se zařadili do běžného života, měli rovné šance a svůj život mohli prožít, ne pouze proexistovat Dílčí závěr Historie ukazuje, že se společnost otázkou osob s postižením zabývá od nepaměti. Není však možné říci, že s vývojem lidstva se také dokonale rozvinul systém pomoci osobám s postižením. Jak uvádí Michalík, ve společnosti se objevují tendence a přístupy, z nichž některé mají základ v dávné historii lidstva, a jevily být se již překonanou formou společenských vztahů. Ve společnosti jsou znovu diskutovány otázky eutanazie a téměř vždy i k právu na život lidí s těžšími postiženími. Media nám denně ukazují nejmodernější poznatky v oblasti genové terapie, kdy lze tímto genovým inženýrstvím pomoci narození nových životů, které budou zdravé, ne nemocné a dokonalé. V oblasti konkrétních politik je patrná více snaha snížit výdaje v otázkách dotýkajících se osob se zdravotním postižením, než snaha o nějaké konkrétnější kroky v této oblasti. Proto lze souhlasit s názorem Michalíka, který mluví o tom, že je potřeba, aby reprezentace osob se 16 Webové stránky národní rady osob se zdravotním postižením, [online] [cit ] Dostupné z: 17 ČERMÁK, M. Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2012, s. 8.

16 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 16 zdravotním postižením uměla a byla připravena adekvátně reagovat na současné postavení osob se zdravotním postižním MICHALÍK, J. Východiska k řešení výzkumu kvality života osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením úvodní poznámky [online] [cit ] Dostupné z:

17 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 17 2 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ Lidské zdraví je v rámci holistického pojetí definováno jako soulad biopsychosociálních faktorů a stav tělesné, duševní, spirituální i společenské pohody člověka. A právě nerovnováha v těchto aspektech je tím, co utváří odlišné tělo či mysl a je důvodem, že je člověk ztotožňován s osobností člověka s tělesným postižením. 19 Posun v chápání zdraví a nemoci je spojen se změnami v terminologii, která je v souvislosti s touto tématikou používána. 20 Proto považuji za důležité pro práci s následujícím textem vybrat a definovat tyto základní pojmy: osoba se zdravotním postižením a znevýhodněním, tělesné postižení, diskriminace, rovnost. 2.1 Osoba se zdravotním postižením, znevýhodněním Pro označení osob se zdravotním postižením se používá mnoho nejrůznějších termínů. V minulých obdobích používala legislativa např. termín invalidní, invalidita pro souhrnné označení všech těchto osob. 21 V odborné literatuře z 19. století se můžeme také setkat s pojmy defekt či vada, přičemž tyto pojmy se z důvodů negativizujícího ladění již nepoužívají nebo by se používat neměly. 22 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (dále jen zákon o zaměstnanosti ), definuje osoby se zdravotním postižením jako fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni. Za osobu se zdravotním znevýhodněním pak považuje tu, které bylo uznáno zdravotní omezení, ale nebyla uznána v žádném stupni invalidity. 23 Matoušek definuje zdravotní postižení jako postižení člověka, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho života, zejména schopnost navazovat a udržovat vztahy s lidmi a schopnost pracovat. 24 Světová zdravotnická organizace jej definuje jako zastřešující pojem. Zahrnuje nejen zdravotní postižení, což zahrnuje omezení aktivit a účasti, kdy z důvodu problémů na úrovni tělesných funkcí je pro člověka obtížné zapojení do běžných životních 19 NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s Tamtéž, s JESENSKÝ, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995, s NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 89, Webové stránky ministerstva práce a sociálních věcí, [online]. [cit ]. Dostupné z: 24 MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. 2. vyd. přeprac. Praha: Portál, 2008, s. 255.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 18 situací, ale definuje ho jako komplexní jev, odrážející interakci mezi funkcemi lidského těla a funkcí společnosti, ve které žije. 25 Podle Mezinárodní úmluvy o právech osob se zdravotním postižením osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. 26 Proto lze plně souhlasit s tvrzením Novosada, který píše, že zdravotní postižení i handicap jsou víceméně společenskými pojmy, odvíjejícími se ve vztahu mezi tělesným, smyslovým nebo psychickým poškozením a společenským prostředím. Pojem zdravotní postižení se ale stále ukazuje jako nevýstižný, protože lidské zdraví je primárně více vztahováno k absenci či výskytu nemoci nebo poruchy, což je jedna věc, avšak komplex příčin a důsledků toho, že je něco poškozeno, tzn. je postižená oblast lidské existence a jedinec může být kvůli tomu znevýhodněn, je věc druhá. 27 V českém prostředí se potom užívá výrazů zdravotní postižení, hendikep a invalidita. Zdravotní postižení vypovídá o narušení zdraví, tedy je narušena somatopsychická, duchovní a sociální integrita člověka. Jde tedy o omezení či porušení nějaké funkce nebo schopnosti něco vykonávat a je to omezující pro život jedince. Hendikep, který je často chápán jako synonymum pro zdravotní postižení, chápe však Novosad odlišně. Zatím co porucha či omezení jsou neovlivnitelné, hendikep je ovlivnitelný systémovými opatřeními a autor ji charakterizuje jako nepříznivou životní situaci, která z postižení plyne. 28 Hendikep můžeme podle Buřvalové chápat jako náročnou životní situaci, která člověka dlouhodobě zatěžuje. Zvyšuje psychické napětí, ztěžuje každodenní život a působí řadu vnitřních konfliktů, z nichž některé se jeví pro hendikepované jako neřešitelné Webové stránky světové zdravotnické organizace, [online] [cit ]. Dostupné z: 26 Webové stránky ministerstva práce a sociálních věcí, [online]. [cit ]. Dostupné z: 27 NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s Tamtéž, s BUŘVALOVÁ, D., REITMAYEROVÁ, E. Tělesně postižený. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, s. 17.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 19 U mnohých z nás je potom dosti zažitý termín invalidita, který se nejčastěji používá v systému českého práva sociálního zabezpečení. 30 Obecně lze však říci, že od pojmu postižený člověk se přešlo k pojmu osoba se zdravotním postižením a to nejen z důvodů politické korektnosti. Důraz na tuto terminologii vychází z toho, že každý člověk má právo na plnohodnotný život, právo na sociální začlenění a právo na ochranu lidské cti a důstojnosti. A také proto, aby samotný termín postižený stál až za tím nejdůležitějším, kterým je konkrétní osoba, tedy lidská bytost. 31 Což je mimo jiné také náplní oboru disability studies, 32 který se snaží o změnu ve vnímání tělesné a mentální jinakosti Typologie zdravotního postižení Nejběžnější model, se kterým se v odborné literatuře můžeme setkat, je model s převládajícím zdravotním postižením. Krhutová rozlišuje postižení tělesné, mentální, zrakové, sluchové a řečové. To potom dále rozšiřuje o skupiny, na které se často zapomíná, a to o postižení kombinovaná a nemocné civilizačními chorobami. 34 Buřvalová pak rozlišuje tři základní členění zdravotního postižení a to postižení smyslové, mentální nebo tělesné. 35 Pro potřeby své práce nebudu uvádět rozsáhlý výčet jednotlivých postižení, budu se zaměřovat pouze na postižení tělesné - získané, které bude také stěžejním tématem pro můj výzkum a zpracování praktické části. Tělesné postižení můžeme vnímat jako něco, co nefunguje podle normy ve společnosti, ve smyslu funkčního nebo pohybového omezení nebo z hlediska estetického týká se 30 NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 89, KRHUTOVÁ, L. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 18, pozn. autora disability studies je obor, který se snaží o zrovnoprávnění osob, které jsou přídomky - invalidní, retardovaní, dysfunkční, abnormální, neschopní aj. - stigmatizováni. 33 KOLÁŘOVÁ, K. Jinakost - postižení - kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu: antologie textů z oboru disability studies. Vyd. 1. Praha: SLON, s Tamtéž, s BUŘVALOVÁ, D., REITMAYEROVÁ, E. Tělesně postižený. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, s. 6.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 20 především fyzického vzezření. Dle Buřvalové můžeme pohybové postižení rozdělit dle pohyblivosti jedince na: o lehké: schopnost samostatného pohybu o středně těžké: umožňuje pohyb s pomocí ortopedických pomůcek o těžké: neschopnost samostatného pohybu A z hlediska hybnosti na postižení: o dolních končetin: významné pro možnost samostatného pohybu, nezávislost na jiných lidech, možnost získávání zkušeností a poznatků, dobrá prostorová orientace o horních končetin: důležité pro sebeobsluhu, jakoukoli pracovní činnost, aktivní styk s okolím a jasné vyjadřování emocí druhým o mluvidel a mimiky: zásadní pro rozvoj a užívání verbální i neverbální komunikace, vyjadřování emocí, uplatnění ve společnosti i na trhu práce a akceptaci druhými lidmi o kombinace předchozích druhů 36 Po uvedení základního výčtu druhů postižení je nutno zdůraznit, že ať jde o jakýkoliv typ, vždy jsou jeho důsledkem určité změny v organismu a je tedy také třeba rozlišovat mezi postižením vrozeným a postižením získaným. Vrozené postižení vzniká v raném věku a ovlivňuje samotný vývoj jedince. I když jedinec s postižením prochází stejnými fázemi vývoje jako zdravé dítě, vyvíjí se už od začátku jinak. Některé druhy podnětů vyřazuje, jiné posiluje, postižení mění sociální vztahy. Na tento stav se dítě adaptuje lépe, než když postižení získá během svého vývoje, protože mu chybí srovnání - zdraví a nemoci a navíc se mu přizpůsobuje již od narození. 37 Získané postižení sebou nese větší problémy při přijetí nové identity. Člověk má možnost srovnání dvou světů, světa zdravého člověka a světa člověka s postižením. Tato situace klade vysoké nároky na jeho adaptaci a znamená velký zásah do jeho osobnosti a často působí duševní trauma. Prožívání tohoto stavu je subjektivní, ale jedinec si uvědomuje, o co přišel a že bude v jeho životě muset nastat zásadní změna v jeho celém fungování. 38 Na tom jak svou novou situaci přijme, závisí spousta faktorů. Zda má rodinu, která je 36 BUŘVALOVÁ, D., REITMAYEROVÁ, E. Tělesně postižený. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 10.

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s.

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením. Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením. Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením aneb víme, koho a jak chceme vlastně před diskriminací chránit? Lucie Víšková Jaký je postoj současné odborné i široké veřejnosti k problematice diskriminace

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením

Diskriminace osob se zdravotním postižením Vážení přátelé, Diskriminace osob se zdravotním postižením Myslíte si, že: Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením? Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena? Nebo: Máte zkušenosti

Více

Psychologie handicapu

Psychologie handicapu Psychologie handicapu Úvod do psychologie mentálně,smyslově a tělesně postižených. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje únor 2010 Mgr.Ladislava

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Vidovićová, L. 8. Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti. MU: Brno. VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Ve výzkumu Ageismus 7 jsme se zabývali také problémem věkových norem. Pro tuto baterii jsme využili

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1.1 Osnova modulu 1) Úvod do problematiky 2) Základní pojmy 3) Legislativní úprava 4) Plán rovnosti žen a mužů 5) Praktické příklady 6) Literatura

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu:

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení

Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení Diverzita, společenská odpovědnost firem a zdravotně postižení Václav Krása Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Praha Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více