Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti. Barbora Planková, DiS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti. Barbora Planková, DiS"

Transkript

1 Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti Barbora Planková, DiS Bakalářská práce 2014

2 ý ý áš í í ÁŘ É Á Ě É Í Ě É Ý é ří í Á íčí í í ó á í é á í ž í říč č á á í é é é á ů ž ý á í é ý á í ě á ří ě ší á ů ž ě é ž ř ř é í é á ž á í á č í č ě í ý ů ěž é ý á ě á í ář é á ě í ě á í á ěř í í ž í ž á í Č í í á í ž í Č á í í ú á í é čá í á é š ř í ý ý í í íš ý ěř ý š ě í š í ě ž ý í

3 ří ář é á á í ář é á š ě á á é á č á í á á č á é á í á í ř í ř í ě ě ě ý á ů č í á č á ú á ě í í í ž í Č é ů á í á í ří ě á í é ě ě é ž í é ž í á á ář á á í í á ě ž í í ář é á á í ář é á í á í ář é á ň ň á á á í ě ě í ů Á č ď ď í í

4 š ě í ž ÁŠ Í ÁŘ Á á í ář é á í ř ě í é á á č ý š á ě ě ě í ší á á ý š á ě í ě ší á í ř ů ý ě í ž ář á á ž é ě í č í é á č í é í ář á ě á č á é á é í í á ý ě ě ě á ý á é í ó ě ší á í ř ů é á á í é á ř í Č í ží íš í í é Ž ží é í ř á úí í ř í í ý áš á á ě é ří ě ž ř ěř ý ří ě ú á ů é áš í ě ý ř í í ž ž č é ýš á í ář é á ž é Ť áš ě ý í ý ý ÚČ Ů č í ž ý ář é á ž č í ÚČ Ů ž í á š ě á í ář é á ž é ář é á ě ž ří ě ý ů é ří í í ě á č ě ě ě í ší á ů á ý š ó ý ě í ě ší í ř ů ř ň ú í ě č ý í ý ě č ě ň č í é ář é ó í á ý ě Č ě Ů ů ý ó ř í á č í í ů ř ě í í ř í ř é š á í é ář é ó í á é č ě í ý éž é ě ě í Ů ř á í ř ě íž í ř í ě č é ř í ř é š Í Č í ě š ě š á á ž ý ůž ř ě é á ř é á ý ž í ž á í á í ř ě í é á á ý á č á á ó í í ó ý ě ě ě á Ů ě í ě ší á í ř á é š š č ě ó í ří í ž úč ří é ří é á ú í ě ý í ř ě í ř é žá ě í š í á í í ý í í í í š š č ě á í ří í š í Í á č á Ó á í í á ý ě ě ě á ů ý á ě í ě š ó í ř ů Š í í Ů ú ě á í ří í í ý í á ř í č í ž íš í á é í ě í áž é ů á í ě í í í í ů í ů ó á č í á ůž š í í é í ží č é Í ý ž á ě ý á š š é č ě á í ří í Š š éč ě á í ří í á ě ž š í í ý ě í ž é ž í í č í ř ěř ě ř ě ú ů é ř í í Ž í ž č é ýš ř ř é š ý ě ž é š š ý č ě á í ří í Ž í š í í í

5 ABSTRAKT Bakalářská práce Zdravotní postižení jako důvod diskriminace ve společnosti je dělena na dvě části. První, část teoretická, obsahuje vymezení základních pojmů jako zdravotní postižení, diskriminace, rovnost a dále obsahuje informace o typech zdravotního postižení, možnostech ochrany před diskriminací a seznamuje se základními oblastmi, které jsou pro osoby se zdravotním postižením problematické. V druhé části, praktické, jsou prezentovány názory, postoje a zkušenosti osob se zdravotním postižením s diskriminací. Klíčová slova: Zdravotní postižení, hendikep, diskriminace, rovnost. ABSTRACT Bachelor thesis "Disablement As the Cause of Discrimination in the Society" is divided into two parts. The first theoretical part includes definitions of basic concepts such as disability, discrimination, equality, and includes information about the types of disability, the possibilities of protection against discrimination and introduces the basic areas which are problematic for people with disabilities. In the second part, the practical one, opinions, attitudes and experiences of people with disabilities against discrimination are presented. Keywords: Disablement, handicap, discrimination, equality.

6 Chtěla bych poděkovat PhDr. Mgr. Zdeňce Vaňkové, za její vedení při zpracování mé práce a za užitečné rady, které mi poskytla. Dále bych ráda poděkovala všem přátelům a rodině za podporu a trpělivost, které si velmi vážím. V neposlední řadě děkuji všem respondentům za to, že byli ochotni věnovat mi svůj čas. Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická, nahraná do IS/STAG jsou totožné.

7 OBSAH ÚVOD... 8 I TEORETICKÁ ČÁST Z HISTORIE PROBLEMATIKY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ SITUACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DO ROKU SITUACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OD ROKU 1989 AŽ PO SOUČASNOST DÍLČÍ ZÁVĚR ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ OSOBA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ZNEVÝHODNĚNÍM TYPOLOGIE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY ŽIVOTA S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DÍLČÍ ZÁVĚR DISKRIMINACE, JEJÍ PROJEVY A FORMY ROVNOST MOŽNÉ FORMY DISKRIMINACE PŘEDSUDKY VE VZTAHU K LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OBLASTI, VE KTERÝCH SE S DISKRIMINACÍ A NEROVNÝM ZACHÁZENÍM SETKÁVAJÍ DÍLČÍ ZÁVĚR POMOC A OCHRANA PŘED DISKRIMINACÍ MOŽNOSTI PRÁVNÍ OCHRANY PŘED DISKRIMINACÍ ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM REGIONÁLNÍ HLEDISKO DÍLČÍ ZÁVĚR II PRAKTICKÁ ČÁST VÝZKUM METODOLOGIE A CÍL VÝZKUMU ZDŮVODNĚNÍ ZVOLENÉHO TYPU VÝZKUMU A VOLBA VÝZKUMNÉHO VZORKU POUŽITÉ METODY OTÁZKY K ROZHOVORU ANALÝZA A INTERPRETACE SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 63

8 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 8 ÚVOD Diskriminace je problémem v celosvětovém měřítku. Je jedno, jestli se děje na základě barvi pleti, náboženství, sexuální orientace, či zdravotního stavu. Protože diskriminace vždy působí příkoří těm, proti kterým je páchaná a je tedy zlem vždy a všude. Proto bych na úvod ráda citovala slova Martina Luthera Kinga, které mi s tímto názorem konvenují: " Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě". Diskriminace je téma velice obsáhlé. Zvolila jsem tedy oblast diskriminace osob zdravotně postižených (protože s těmito lidmi denně pracuji), a to konkrétně oblast postižení tělesného. Zdraví je totiž jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují kvalitu života člověka. Není věcí vlastního výběru, i když jej lze do určité míry ovlivnit. Když pominu osoby, které se se zdravotním postižením již narodily, většina z nás si ani neuvědomuje, jaké má štěstí, když nemá žádné fyzické omezení. Člověk jako celek funguje při souhře fyzických, psychických i sociálních daností. Pokud něco z toho přestává trvale fungovat, nastává problém pokles potenciálu člověka ve zvládání běžného života, pokles kvality života. S lidmi, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu mají život o mnoho těžší, se setkávám denně při své práci v nemocnici. Jedná se o jedince, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík z důvodu amputace dolních končetin nebo poúrazových stavů. Mají vysoce omezenou hybnost, protože prodělali cévní mozkovou příhodu, či onemocněli roztroušenou sklerózou a jsou odkázáni na pomoc druhých. Spolu s nimi a s jejich rodinami, se kterými pracuji, narážíme často na problematiku diskriminace. Osoby s postižením nestojí o soucit a nechtějí být zavřené doma a být pasivními příjemci dávek. Chtějí žít stejně jako my ostatní. Je nepochybné, že každý člověk má právo i při svém postižení pracovat, vykonávat své zájmy, přepravit se kam potřebuje, mít naplňující vztahy a co nejkvalitněji žít, jako by žádné postižení neměl. A tady mě pálí otázka: proč v dnešní přetechnizované a uspěchané době, kdy jsme schopni vést videohovor s člověkem na druhém konci světa, jsme schopni přivézt v krabičce vzoreček horniny z Marsu a vyléčit nemoci, které kdysi zabíjely miliony lidí, stále existují překážky, které osobám s postižením brání v jejich plnohodnotném životě a jejich integraci do společnosti? Proto se ve své bakalářské práci chci těmito překážkami, potažmo diskriminací, kterou mohou způsobovat, zabývat.

9 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 9 Ve své bakalářské práci se budu snažit o podrobný popis problematiky diskriminace osob se zdravotním postižením. V teoretické části bude stručně nastíněn přístup ke zdravotně postiženým z hlediska historického, budou vysvětleny zásadní pojmy vztahující se k danému tématu (zdravotní postižení, diskriminace, druhy a projevy diskriminace, specifikace diskriminace u zdravotně postižených), dále budou popsány osobní a psychosociální aspekty života s tělesným postižením a možnosti právní ochrany před diskriminací zdravotně postižených osob v ČR. Budou také zmíněny jednotlivé oblasti, ve kterých se osoby s postižením mohou s diskriminací setkat, a organizace, které se zabývají pomocí lidem se zdravotním postižením ve všech úrovních jejich života. V praktické části se budu snažit zjistit, jaký je postoj osob se zdravotním postižením k diskriminaci, jestli se s ní někdy setkaly a zda znají a využívají možnosti boje s diskriminací. Hlavním cílem mé bakalářské práce je tedy zjistit: jaké jsou postoje a zkušenosti zdravotně postižených s diskriminací? Jaké je jejich povědomí o možnostech dostupné pomoci a právní a jiné ochrany před diskriminací, které mohou v ČR využít?

10 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 10 I. TEORETICKÁ ČÁST

11 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 11 1 Z HISTORIE PROBLEMATIKY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ Pokud se chceme dozvědět něco o historii zdravotního postižení, je třeba poznamenat, že péče o zdravotně postižené je patrna v téměř všech etapách vývoje lidstva. Od období před naším letopočtem, až po dnešní moderní a rozvinutou péči. Při posuzovaní jednotlivých etap vývoje je však zapotřebí si uvědomit, že v každém období je potřeba péči o osoby s postižením posuzovat v kontextu postavení, které lidé měli v dané době a také to, jaké byly ve společnosti hodnoty. 1 Například v období starého Říma, které bývá někdy označováno jako nekrutější v tomto kontextu, byly podle některých zdrojů děti s postižením vhazovány do řeky Tibery nebo jim v mnoha případech bylo způsobováno větší znetvoření, aby tak vyžebraly více pro své pány. Mezi práva otce rodiny patřilo kromě jiného i to, že může své narozené dítě usmrtit a to nejen ze zdravotních či sociálních důvodů. 2 V Zákoně dvanácti desek 3 je ve čtvrté desce například uvedeno rychle usmrtit lze zvláště obludné dítě. Mohlo by se zdát, že období starověku bylo strašně kruté, ale souhlasím s názorem Michalíka, když píše, že na tuto etapu se nelze dívat takto zjednodušeně. 4 Největší hodnotou byla v tomto období tělesná integrita, protože ovlivňovala životní šance. Nejdříve se součástí právních ustanovení staly právě fyzické odlišnosti, které se týkaly tělesné integrity. A už tehdejší zákonodárce se snažil v kodifikacích zahrnout vše, co mohlo v životě člověka s postižením nastat. 5 Z hlubšího zkoumání je zřejmé, že snaha o péči o osoby s postižením existovala a je patrná ze spousty odborných textů. Například v českém překladu Justiniánových kodifikací se dočteme Bláznivý také a marnotratní lidé, ačkoli starší nad 25 let byli, však v opatrování neb ochraně krevních přátel podle práva římského zaostávají a též na mysli zmámeným, hluchým, němým a kteří ustavičně v nemocech jsou, proto, že svých věcí řiediti nemohou, ochráncové dáváni býti mají. Byla zde také ošetřena otázka pěstounské péče, pokud by 1 MICHALÍK, J. Postavení osob s postižením v právním řádu starého Říma. E-pedagogium [online časopis]. 2006, č. 1 [cit ]. ISSN Dostupné z: 2 Tamtéž. 3 TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti: hledání počátků. Praha: Univerzita Karlova, 1998, s MICHALÍK, J. Postavení osob s postižením v právním řádu starého Říma. E-pedagogium [online časopis]. 2006, č. 1 [cit ]. ISSN Dostupné z: 5 TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti: hledání počátků. Praha: Univerzita Karlova, 1998, s.68.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 12 otec zemřel: pokud slabomyslnému potomkovi staršímu 25 let ustanoví otec v závěti pěstouna, toho musí prétor potvrdit a zachovat tak otcovu vůli. Je tedy zřejmé, že i v tomto období se nelze na osoby s postižením dívat jako jedince odsouzené k smrti či živoření, jak je někdy uváděno. Přístup k osobám s postižením se měnil stejně, jako se měnila společnost Situace zdravotně postižených do roku 1989 Velkou změnou v přístupu ke zdravotně postiženým byl rozvoj křesťanské péče v období raného středověku. Křesťanství jako společenství pečovalo nejen o své stoupence, ale i o ty, kteří prostě potřebovali pomoc druhého. Nedá se mluvit o zaměření pouze na zdravotně postižené, ale jednalo se o celkové pojetí charitativní péče o nemocné a potřebné. Rozvíjela se péče řádových sester, vznikaly nové instituce, jako kláštery, které se věnovaly zdravotnické a pečovatelské službě. Velký rozvoj v péči o nemocné a postižené přišel s nástupem mladých dívek a žen v 19. století, které v duchu středověké spirituality řešily problémy, které se objevily v období industrializace a migrace lidí do velkých měst. Tyto diakonistky zakládaly spolu s venkovskými kněžími nové kláštery a podobná zařízení, která se péčí o postižené zabývala všude v Evropě. 7 V našich zemích také vznikaly první ústavy pro zdravotně postižené. Jedním z prvních byl například Pražský ústav pro hluchoněmé, který byl založen v roce Jeho posláním nebyla pouze péče o zdravotně postižené, ale také snaha o vzdělávání a přípravu na samostatný život. 8 Zakládání nejrůznějších zařízení a ústavů pro osoby se zdravotním postižením souvisí s přístupem, který při náhledu na tyto osoby ve společnosti převládal a o kterém se dále rozepíši. Až do konce druhé světové války se na osoby s postižením dívala společnost dvěma způsoby. První byl přístup medicínský. Postižení bylo řešeno jako ryze medicínský problém a až potom se zaměřovalo na osobu, které se to týkalo. Postižení se rovnalo 6 MICHALÍK, J. Postavení osob s postižením v právním řádu starého Říma. E-pedagogium [online časopis]. 2006, č. 1 [cit ]. ISSN Dostupné z: 7 DUKA, D. In VOJTKO, T. Postižený člověk v dějinách: vybrané příspěvky z konferencí Postižený člověk v proměnách času I a II. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s VOJTKO, T. Postižený člověk v dějinách: vybrané příspěvky z konferencí Postižený člověk v proměnách času I a II. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 34.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 13 nemoci, kterou bylo potřeba buď vyléčit, nebo alespoň zastavit či zmírnit její progresi onemocnění. Druhý přístup byl charitativní, který byl charakteristický nezištnou lidskou pomocí a poskytováním dobrodiní zdravotně postiženým. Postupem času docházelo k pozvolné změně těchto přístupů, které je spojováno s rozvojem lidských práv. 9 V období padesátých až sedmdesátých let bylo v tehdejším Československu typické zřizování ústavů, které se péčí o postižené zabývaly. Byly to instituce, kde často postižení žili mnoho let nebo celý svůj život v podmínkách, které nebyly moc důstojné. O tom, co je pro ně dobré či ne, rozhodovali vychovatelé a zaměstnanci ústavů, kteří také plánovali, kdy a jak přesně tato péče bude realizována. Většina personálu neměla potřebné vzdělání, neexistovala kontrola ze strany zřizovatele těchto zařízení. Neexistovala spolupráce s rodinami, které neměly možnost cokoli ovlivnit. Neexistoval zde vztah mezi zaměstnanci a klienty ústavů a absence jakékoliv kontroly měla za následek situace, kdy docházelo k porušování základních práv člověka. 10 Z předchozího textu je jasné, že v této etapě je velice patrný prvek segregace. Nejen postižených od ostatních obyvatel, ale také separace osob s různými druhy postižení. Segregovala se také odvětví pomáhající osobám s postižením a tyto osoby se tak staly uživateli služeb pouze jednoho odvětví, ať už bylo představováno resortem sociálních věcí, zdravotnictví nebo školství a neexistovala mezi nimi spolupráce. A hodně z těchto systémových deformací, které kdysi vznikly, stěžují efektivnost poskytování služeb osobám s postižením až dodnes. 11 Nicméně za posledních dvacet let je patrné, že se přístup společnosti k těmto osobám dosti změnil. Před začátkem devadesátých let se brány ústavů sociální péče začaly postupně 12 otevírat a hledala se tak cesta k poskytování alternativních sociálních služeb pro tyto osoby. 9 ČERMÁK, M. Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2012,s MICHALÍK, J. In RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s Tamtéž, s VÁVROVÁ, S. Institucionalizace jako překážka sociální inkluze osob se zdravotním postižením. Sociální práce [online]. 2010, č. 4 [cit ]. ISSN: Dostupné z:

14 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno Situace zdravotně postižených od roku 1989 až po současnost Další vývoj od let devadesátých až po současnost lze shrnout do několika etap podle Krhutové a Michalíka: Počáteční etapa ( ), kdy se měnily poměry ve společnosti v důsledku politických změn a tím pádem ovlivnily i postavení osob s postižením ve společnosti, vznikaly neziskové organizace a nová zařízení, která podporovala zdravotně postižené. Důležitým byl také vznik Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a byl přijat první Národní plán pomoci. Léta devadesátá ( ) znamenají stabilizaci situace organizací, které pomáhají zdravotně postiženým, a výkon státní správy v dané oblasti začíná odpovídat odborným požadavkům. Spolu s národním plánem 13 pro vyrovnání příležitostí zdravotně postižených dochází k přijetí nových zákonů a novelizaci starších, jež upravují oblasti, které se týkají zdravotního postižení. Konec devadesátých let charakterizují úpravy dříve nastavených systémů. Někdy chybí vůle ke změnám, nahradit obvyklé přístupy novými, moderními systémy podpory, která má však i objektivní důvody. Protože tyto změny by se pak týkaly i jiných systémů, které se váží ke zdravotnímu postižení. Ale je patrná snaha o změny systému sociálního zabezpečení, zaměstnávání, ale i vzdělávání a školství. 14 Od roku 2008 až po současnost je situace v tomto období značně poznamenána světovou hospodářskou krizí. Vláda se snaží o snížení zadluženosti země, což někdy vede k mnoha diskutabilním a v mnoha případech nesystémovým krokům, které navíc ani neodpovídají míře hospodářského poklesu. Znovu se projevuje to, že o skutečných problémech zdravotně postižených nemají politici pražádný přehled. 15 Vznik mnoha organizací, které hájily zájmy jednotlivých druhů zdravotního postižení nebo zájmy lidí se zdravotním postižením v devadesátých letech, mělo za následek vytvoření Sboru zástupců organizací zdravotně postižených a Sdružení zdravotně postižených v ČR. Soupeření těchto dvou organizací však nepřispívalo k prosazování změn, které by vedly ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením. V roce 2000 tak vznikla jednotná 13 Pozn. autora - Tyto plány byly přijímány na určité období a obsahovaly nejdůležitější úkoly pro jednotlivé oblasti státní správy 14 KRHUTOVÁ, L. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 34, MICHALÍK, J. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s.

15 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 15 organizace, která zastřešuje pomoc osobám se zdravotním postižením a to Národní rada osob zdravotně postižených. 16 Tak jako byl ve výše zmíněné etapě před rokem 1945 zmíněn přístup medicínský a charitativní, pro tuto historickou etapu je charakteristický postupný vývoj k tzv. sociálnímu přístupu. Osoba s postižením již není brána jako pasivní příjemce péče, pomoci či jako invalidní. Začíná být na ni nahlíženo jako na člověka, který má lidská práva jako každý jiný a to bez ohledu na to, jestli má či nemá postižení. Tito lidé by neměli mít pouze ta lidská práva, která jim přiznají lidé bez postižení, ale měli by mít možnost žít svůj život za stejných podmínek a stejných práv a v rámci solidarity by jim také mělo být dopomáháno k tomu, aby se zařadili do běžného života, měli rovné šance a svůj život mohli prožít, ne pouze proexistovat Dílčí závěr Historie ukazuje, že se společnost otázkou osob s postižením zabývá od nepaměti. Není však možné říci, že s vývojem lidstva se také dokonale rozvinul systém pomoci osobám s postižením. Jak uvádí Michalík, ve společnosti se objevují tendence a přístupy, z nichž některé mají základ v dávné historii lidstva, a jevily být se již překonanou formou společenských vztahů. Ve společnosti jsou znovu diskutovány otázky eutanazie a téměř vždy i k právu na život lidí s těžšími postiženími. Media nám denně ukazují nejmodernější poznatky v oblasti genové terapie, kdy lze tímto genovým inženýrstvím pomoci narození nových životů, které budou zdravé, ne nemocné a dokonalé. V oblasti konkrétních politik je patrná více snaha snížit výdaje v otázkách dotýkajících se osob se zdravotním postižením, než snaha o nějaké konkrétnější kroky v této oblasti. Proto lze souhlasit s názorem Michalíka, který mluví o tom, že je potřeba, aby reprezentace osob se 16 Webové stránky národní rady osob se zdravotním postižením, [online] [cit ] Dostupné z: 17 ČERMÁK, M. Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2012, s. 8.

16 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 16 zdravotním postižením uměla a byla připravena adekvátně reagovat na současné postavení osob se zdravotním postižním MICHALÍK, J. Východiska k řešení výzkumu kvality života osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením úvodní poznámky [online] [cit ] Dostupné z:

17 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 17 2 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ Lidské zdraví je v rámci holistického pojetí definováno jako soulad biopsychosociálních faktorů a stav tělesné, duševní, spirituální i společenské pohody člověka. A právě nerovnováha v těchto aspektech je tím, co utváří odlišné tělo či mysl a je důvodem, že je člověk ztotožňován s osobností člověka s tělesným postižením. 19 Posun v chápání zdraví a nemoci je spojen se změnami v terminologii, která je v souvislosti s touto tématikou používána. 20 Proto považuji za důležité pro práci s následujícím textem vybrat a definovat tyto základní pojmy: osoba se zdravotním postižením a znevýhodněním, tělesné postižení, diskriminace, rovnost. 2.1 Osoba se zdravotním postižením, znevýhodněním Pro označení osob se zdravotním postižením se používá mnoho nejrůznějších termínů. V minulých obdobích používala legislativa např. termín invalidní, invalidita pro souhrnné označení všech těchto osob. 21 V odborné literatuře z 19. století se můžeme také setkat s pojmy defekt či vada, přičemž tyto pojmy se z důvodů negativizujícího ladění již nepoužívají nebo by se používat neměly. 22 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (dále jen zákon o zaměstnanosti ), definuje osoby se zdravotním postižením jako fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni. Za osobu se zdravotním znevýhodněním pak považuje tu, které bylo uznáno zdravotní omezení, ale nebyla uznána v žádném stupni invalidity. 23 Matoušek definuje zdravotní postižení jako postižení člověka, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho života, zejména schopnost navazovat a udržovat vztahy s lidmi a schopnost pracovat. 24 Světová zdravotnická organizace jej definuje jako zastřešující pojem. Zahrnuje nejen zdravotní postižení, což zahrnuje omezení aktivit a účasti, kdy z důvodu problémů na úrovni tělesných funkcí je pro člověka obtížné zapojení do běžných životních 19 NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s Tamtéž, s JESENSKÝ, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995, s NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 89, Webové stránky ministerstva práce a sociálních věcí, [online]. [cit ]. Dostupné z: 24 MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. 2. vyd. přeprac. Praha: Portál, 2008, s. 255.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 18 situací, ale definuje ho jako komplexní jev, odrážející interakci mezi funkcemi lidského těla a funkcí společnosti, ve které žije. 25 Podle Mezinárodní úmluvy o právech osob se zdravotním postižením osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. 26 Proto lze plně souhlasit s tvrzením Novosada, který píše, že zdravotní postižení i handicap jsou víceméně společenskými pojmy, odvíjejícími se ve vztahu mezi tělesným, smyslovým nebo psychickým poškozením a společenským prostředím. Pojem zdravotní postižení se ale stále ukazuje jako nevýstižný, protože lidské zdraví je primárně více vztahováno k absenci či výskytu nemoci nebo poruchy, což je jedna věc, avšak komplex příčin a důsledků toho, že je něco poškozeno, tzn. je postižená oblast lidské existence a jedinec může být kvůli tomu znevýhodněn, je věc druhá. 27 V českém prostředí se potom užívá výrazů zdravotní postižení, hendikep a invalidita. Zdravotní postižení vypovídá o narušení zdraví, tedy je narušena somatopsychická, duchovní a sociální integrita člověka. Jde tedy o omezení či porušení nějaké funkce nebo schopnosti něco vykonávat a je to omezující pro život jedince. Hendikep, který je často chápán jako synonymum pro zdravotní postižení, chápe však Novosad odlišně. Zatím co porucha či omezení jsou neovlivnitelné, hendikep je ovlivnitelný systémovými opatřeními a autor ji charakterizuje jako nepříznivou životní situaci, která z postižení plyne. 28 Hendikep můžeme podle Buřvalové chápat jako náročnou životní situaci, která člověka dlouhodobě zatěžuje. Zvyšuje psychické napětí, ztěžuje každodenní život a působí řadu vnitřních konfliktů, z nichž některé se jeví pro hendikepované jako neřešitelné Webové stránky světové zdravotnické organizace, [online] [cit ]. Dostupné z: 26 Webové stránky ministerstva práce a sociálních věcí, [online]. [cit ]. Dostupné z: 27 NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s Tamtéž, s BUŘVALOVÁ, D., REITMAYEROVÁ, E. Tělesně postižený. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, s. 17.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 19 U mnohých z nás je potom dosti zažitý termín invalidita, který se nejčastěji používá v systému českého práva sociálního zabezpečení. 30 Obecně lze však říci, že od pojmu postižený člověk se přešlo k pojmu osoba se zdravotním postižením a to nejen z důvodů politické korektnosti. Důraz na tuto terminologii vychází z toho, že každý člověk má právo na plnohodnotný život, právo na sociální začlenění a právo na ochranu lidské cti a důstojnosti. A také proto, aby samotný termín postižený stál až za tím nejdůležitějším, kterým je konkrétní osoba, tedy lidská bytost. 31 Což je mimo jiné také náplní oboru disability studies, 32 který se snaží o změnu ve vnímání tělesné a mentální jinakosti Typologie zdravotního postižení Nejběžnější model, se kterým se v odborné literatuře můžeme setkat, je model s převládajícím zdravotním postižením. Krhutová rozlišuje postižení tělesné, mentální, zrakové, sluchové a řečové. To potom dále rozšiřuje o skupiny, na které se často zapomíná, a to o postižení kombinovaná a nemocné civilizačními chorobami. 34 Buřvalová pak rozlišuje tři základní členění zdravotního postižení a to postižení smyslové, mentální nebo tělesné. 35 Pro potřeby své práce nebudu uvádět rozsáhlý výčet jednotlivých postižení, budu se zaměřovat pouze na postižení tělesné - získané, které bude také stěžejním tématem pro můj výzkum a zpracování praktické části. Tělesné postižení můžeme vnímat jako něco, co nefunguje podle normy ve společnosti, ve smyslu funkčního nebo pohybového omezení nebo z hlediska estetického týká se 30 NOVOSAD, L. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 89, KRHUTOVÁ, L. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 18, pozn. autora disability studies je obor, který se snaží o zrovnoprávnění osob, které jsou přídomky - invalidní, retardovaní, dysfunkční, abnormální, neschopní aj. - stigmatizováni. 33 KOLÁŘOVÁ, K. Jinakost - postižení - kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu: antologie textů z oboru disability studies. Vyd. 1. Praha: SLON, s Tamtéž, s BUŘVALOVÁ, D., REITMAYEROVÁ, E. Tělesně postižený. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, s. 6.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 20 především fyzického vzezření. Dle Buřvalové můžeme pohybové postižení rozdělit dle pohyblivosti jedince na: o lehké: schopnost samostatného pohybu o středně těžké: umožňuje pohyb s pomocí ortopedických pomůcek o těžké: neschopnost samostatného pohybu A z hlediska hybnosti na postižení: o dolních končetin: významné pro možnost samostatného pohybu, nezávislost na jiných lidech, možnost získávání zkušeností a poznatků, dobrá prostorová orientace o horních končetin: důležité pro sebeobsluhu, jakoukoli pracovní činnost, aktivní styk s okolím a jasné vyjadřování emocí druhým o mluvidel a mimiky: zásadní pro rozvoj a užívání verbální i neverbální komunikace, vyjadřování emocí, uplatnění ve společnosti i na trhu práce a akceptaci druhými lidmi o kombinace předchozích druhů 36 Po uvedení základního výčtu druhů postižení je nutno zdůraznit, že ať jde o jakýkoliv typ, vždy jsou jeho důsledkem určité změny v organismu a je tedy také třeba rozlišovat mezi postižením vrozeným a postižením získaným. Vrozené postižení vzniká v raném věku a ovlivňuje samotný vývoj jedince. I když jedinec s postižením prochází stejnými fázemi vývoje jako zdravé dítě, vyvíjí se už od začátku jinak. Některé druhy podnětů vyřazuje, jiné posiluje, postižení mění sociální vztahy. Na tento stav se dítě adaptuje lépe, než když postižení získá během svého vývoje, protože mu chybí srovnání - zdraví a nemoci a navíc se mu přizpůsobuje již od narození. 37 Získané postižení sebou nese větší problémy při přijetí nové identity. Člověk má možnost srovnání dvou světů, světa zdravého člověka a světa člověka s postižením. Tato situace klade vysoké nároky na jeho adaptaci a znamená velký zásah do jeho osobnosti a často působí duševní trauma. Prožívání tohoto stavu je subjektivní, ale jedinec si uvědomuje, o co přišel a že bude v jeho životě muset nastat zásadní změna v jeho celém fungování. 38 Na tom jak svou novou situaci přijme, závisí spousta faktorů. Zda má rodinu, která je 36 BUŘVALOVÁ, D., REITMAYEROVÁ, E. Tělesně postižený. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 10.

PEDAGOG A ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM

PEDAGOG A ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 UČEBNÍ TEXTY pro účastníky vzdělávacího kurzu PEDAGOG A ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM Společnost pro mukopolysacharidosu,

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops

EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa

Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Občané se zdravotním postižením a veřejná správa Olomouc 2005 Autorský kolektiv Mgr. Lenka Krhutová lenka.krhutova@osu.cz

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postižením Předkládá: Monika Bartošová Vedoucí bakalářské

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Iveta Kubalíková Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřením na

Více

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková Inkluze ve vzdělávání Lenka Šmeráková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce předkládá informace týkající se inkluze ve vzdělávání a informace o možnostech či omezeních inkluzivního vzdělávání žáků se

Více

MOŽNOSTI ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE

MOŽNOSTI ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce MOŽNOSTI ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE Jana Stašková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Šárka Káňová Plzeň

Více

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Bc. Martina Svozilová Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace

Více

Pracovní příležitosti osob se zrakovým postižením kdysi a dnes

Pracovní příležitosti osob se zrakovým postižením kdysi a dnes UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pracovní příležitosti osob se zrakovým postižením kdysi a dnes Bakalářská práce Šárka Chvátalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová Studijní program:

Více

Chráněné bydlení jako prostředek k sociální inkluzi (osob s mentálním postižením)

Chráněné bydlení jako prostředek k sociální inkluzi (osob s mentálním postižením) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Chráněné bydlení jako prostředek k sociální inkluzi (osob s mentálním postižením) DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Sociální péče Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

UČEBNÍ TEXTY RODIČ A DÍTĚ/ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM. Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

UČEBNÍ TEXTY RODIČ A DÍTĚ/ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM. Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 UČEBNÍ TEXTY pro účastníky vzdělávacího kurzu RODIČ A DÍTĚ/ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM Společnost pro mukopolysacharidosu,

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

Sociální práce a lidé se zdravotním postižením

Sociální práce a lidé se zdravotním postižením Sociální práce a lidé se zdravotním postižením Lenka Krhutová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Vypracovala: Marie Hasoňová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková,

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Jakékoliv užití tohoto díla podléhá autorskému zákonu a povinnosti užití platných citačních norem Diskriminace z důvodu

Více

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Renata Jandrtová Závěrečná bakalářská práce DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK AVAILABILITY OF

Více

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Magisterská diplomová práce Bc. Magdaléna Kaňovská Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOPAD SOCIÁLNÍ REFORMY NA ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Jakub Jansa Sociální politika,

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1 O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP OSNOVA: 1. Úvod 2. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany dětí 3. Vymezení základních pojmů 4. Inkluzivní výchova

Více