Jak podat přihlášku: A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak podat přihlášku: A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný formulář můžete zaslat em B) PODROBNÝ POPIS nebo C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa: Nadace Partnerství, Krátká 26, Praha 10) Fotografie: v elektronické podobě ( em nebo na cd či jiném datovém médiu) D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Mapy,výkresy: v elektronické nebo tištěné podobě Uzávěrka příjmu přihlášek je Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen bude Jakékoliv dotazy k soutěžním podmínkám a k vyplnění přihlášky Vám rádi zodpovíme na telefonu Ve výjimečném případě lze celou přihlášku (díly A,B,C,D) zaslat v tištěné formě na naši adresu. A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa předkladatele Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod PSČ IČ Název soutěžního řešení Uherský Brod - přístupová lávka, systém zvýšení bezpečnosti chodců u nádraží ČD Soutěžní kategorie* Bodová řešení Liniová řešení Plošná řešení x Jméno a funkce kontaktní osoby Ing. Kateřina Guryčová Telefon Datum *) Odpovídající kategorii prosím označte křížkem. Jako pomůcka mohou sloužit níže uvedené příklady. - Bodová řešení: např. úpravy křižovatek, řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty, jednotlivé prvky zklidňování dopravy (ostrůvky, vyvýšené plochy, vysazené plochy ) apod. - Liniová řešení: např. komunikace pro chodce/cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, liniová opatření preference MHD (vyhrazené pruhy ) apod. - Plošná řešení: např. dopravně zklidněné zóny ( tempo 30, obytné zóny ), organizace dopravy v klidu, koncepční řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy apod. 1

2 B) PODROBNÝ POPIS SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ Umístění soutěžního řešení (např. jména ulic, čísla komunikací apod.) Termíny realizace (včetně data kolaudace) Autor projektu (včetně kontaktu) Zhotovitel díla (včetně kontaktu) Základní údaje Okolí nádraží ČD (prostor budoucího dopravního terminálu): přístupová lávka: bezbariérové spojení ulic Seichertova a Vlčnovská, přemostění ulice Pod Valy, přednádražního prostoru a kolejiště; systém zvýšení bezpečnosti chodců: přechod pro chodce na ulici Pod Valy u nádraží ČD (silnice III/05019) přístupová lávka: , kolaudační souhlas vydán (19 měsíců) systém zvýšení bezpečnosti chodců: předání díla přístupová lávka: generální projektant - Ing.arch. Jaroslav Habarta, architektonický ateliér, Benešovo nábřeží 3742, Zlín, tel , , zhotovitel projektu - Stráský, Hustý a partneři s.r.o., středisko Mosty 4, Krapkova 5, Olomouc, tel , Ing. Lenka Zapletalová, sídlo firmy: Bohunická 50, Brno přístupová lávka: SDS EXMOST spol. s r.o., Údolní 413/66, Brno, tel , , jednatel Ing. Pavel Jankůj; systém zvýšení bezpečnosti chodců: PDSystems s.r.o., U Sanatoria 495/11, Praha 5, tel , Jaroslav Látal Náklady na realizaci, rozpočet Způsob a zdroje financování Financování soutěžního řešení přístupová lávka: ,99 Kč systém zvýšení bezpečnosti chodců: ,- Kč přístupová lávka: SFDI ,- Kč, státní rozpočet ,53 Kč, fondy EU (ROP Střední Morava) ,82 Kč, Město Uherský Brod ,64 Kč systém zvýšení bezpečnosti chodců: Zlínský kraj ,- Kč, Město Uherský Brod ,- Kč Popis původního stavu Důvody pro změnu původního stavu Stav před realizací Původní lávka (železná konstrukce s dřevěnou výplní) řešila pouze přemostění kolejiště u vlakového nádraží, z obou stran byla opatřena betonovými schodišti. Směrem do centra museli chodci překonat prostor před nádražím se zastávkami autobusů a frekventovanou ulici Pod Valy. Následovalo pokračování do centra města znovu pouze po schodech (tzv. velké a malé schody). špatný technický stav původní lávky, která nesplňovala požadavky na bezbariérový přístup (problém pro osoby s omezenou schopností pohybu, pro rodiče s kočárky, cyklisty apod.); další překážky při cestě do centra města v podobě frekventované komunikace a schodišť; tzv. velké schody naproti vlakového nádraží ústí přímo do vozovky na ulici Pod Valy, bez jakýchkoliv zábran; obchůzná trasa spojující centrum s jižními částmi města (při nepoužití lávky) je dlouhá téměř 1 km, křižuje železniční přejezd se dvěma kolejemi, v blízkosti velmi frekventované komunikace a dvou křižovatek; počítá se s nárůstem počtu chodců, kteří míří do jižní části města - nachází se zde nákupní zóna, další prodejny a provozovny, aquapark Delfín, zimní stadion, fotbalový stadion, obytná zóna s cca obyvateli 2

3 Stav po realizaci Realizované změny, přehled použitých opatření Přínos řešení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (skutečný nebo předpokládaný) přístupová lávka: je první etapou v rámci projektu Dopravní terminál Uherský Brod a zajišťuje bezbariérový přístup do prostor dopravního uzlu - nástupišť vlakové a autobusové dopravy pro cestující z celého správního obvodu města (54 tis. obyvatel) a také rychlé propojení historického centra s obchodní a obytnou zónou; trasa - nástupní rampa na ulici Seichertova, podepřená lávka přes silnici (ulice Pod Valy), komunikační uzel (osobní výtah a schodiště) s přístupem k nádražní budově a zastávkám autobusové dopravy, pokračování podepřené lávky přes kolejiště v podobě zavěšené lávky s pozvolným klesáním k ulici Vlčnovská systém zvýšení bezpečnosti chodců: dodán a instalován tzv. přechod pro chodce 3. generace spojující přednádražní prostor a zastávky autobusů s centrem města přes tzv. malé schody - systém detekce a indikace aktuálního výskytu chodce na přechodu a v jeho těsné blízkosti, ve které se rozhoduje vstoupit do vozovky. Indikace je určena řidičům jedoucích vozidel tak, aby stihli včas dát přednost chodci na přechodu. Signalizace probíhá pomocí barevných (bílá/červená) LED návěstidel zapuštěných do komunikace uprostřed bílých pruhů přechodu, které při detekci chodce začínají blikat. Aktuální stav je tak okamžitě prezentován do zorného pole řidičů a dalších účastníků provozu. Přínos soutěžního řešení pro obyvatele Pěší doprava na nové lávce je zcela oddělena od automobilového provozu. Chodci, vozíčkáři, rodiče s kočárky, případně cyklisté, mohou využít bezbariérové spojení s dopravním uzlem a centrem města a jeho jižní částí, a vyhnou se tak pohybu v přednádražním prostoru, kde dochází k častým kolizím s autobusy a automobily, frekventované ulici Pod Valy i obchůzné trase přes dvoukolejový železniční přejezd, další komunikace a křižovatky. Další možností pro chodce při cestě z nádraží a od autobusových zastávek do centra města je přechod pro chodce ve směru tzv. malých schodů, který byl v říjnu 2010 opatřen systémem aktivní bezpečnosti chodců - řidiči přijíždějících vozidel jsou pomocí blikajících LED návěstidel umístěných přímo uprostřed přechodu pro chodce ve vozovce upozorňováni na osoby, které chtějí vstoupit do vozovky, nebo už přecházejí přes komunikaci. Další pozitivní dopady soutěžního řešení (zklidnění dopravy, zlepšení podmínek pro pěší, cyklistickou nebo veřejnou dopravu apod.) Přechodová lávka: odklon chodců, případně cyklistů, z frekventovaných komunikací na bezpečnější, pohodlnější, rychlejší a zejména novou bezbariérovou trasu přes přechodovou lávku. Přechod pro chodce se zabudovaným systémem zvýšení bezpečnosti, který detekuje přítomnost osob a jejich přecházení oznamuje blikajícími LED návěstidly - účastníci zpozorní a zpomalí pohyb, čímž dojde k celkovému zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti. Obě části řešení jsou velkým přínosem zejména pro občany, kteří přijíždí do škol, do zaměstnání nebo míří za úřady či nákupy do centra města. Na realizaci přechodové lávky s bezbariérovým přístupem k veřejné dopravě (I. etapa plánovaného dopravního terminálu) navazuje příprava II. etapy vedoucí k dalšímu zlepší dopravní situace ve městě. Budou vybudována nová krytá autobusová nástupiště, odstavná parkoviště, stanoviště pro taxi a MHD. Rekonstrukcí projde také nádražní budova a perón, proběhne instalace osvětlení, nového mobiliáře včetně stojanů na kola a výsadba zeleně v rámci klidové zóny v přednádražním prostoru. 3

4 Širší souvislosti řešení Projekt "Dopravní terminál Uherský Brod" je rozdělen do dvou základních etap. V první etapě byla vybudována přechodová lávka spojující nádražní prostor se severní i jižní částí města. Zárověň bylo možné zahájit přípravy území pro II. etapu. Ta počítá s realizací nových, zastřešených průběžných nástupišť, jedním pro autobusovou dopravu a druhým integrujícím autobusy a vlakové soupravy. Tato nástupiště mají být bezbariérově propojena se stávajícími železničními perony. Součástí je také komplexní dobudování zázemí přestupního uzlu - modernizace odbavovací budovy s informační základnou, úprava přednádražního prostoru, nová parkovací místa, instalace mobiliáře a výsadba veřejné zeleně. Návazné, popř. předcházející etapy, vazba na širší koncepci, strategické dokumenty apod. Projekt dopravního terminálu v Uherském Brodě je v souladu s koncepcemi a strategickými dokumenty na místní, regionální i národní úrovni. Patří k nim Dopravní politika České republiky na léta , Strategie podpory dopravní obsluhy území Ministerstva dopravy, Strategie rozvoje Zlínského kraje v období , ROP Střední Morava. Z pohledu dokumentů města Uherský Brod je projekt v souladu s Programem rozvoje města Uherský Brod, konkrétě se záměrem 1.5 Optimalizovat dopravu ve městě vč. podpory ekologických způsobů dopravy, aktivita Přestupní terminál integrované veřejné dopravy. Bezbariérová přístupová lávka je součástí projektu Město bez bariér, který byl zpracován v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Jeho cílem je zajištění svobodného pohybu pro všechny skupiny obyvatelstva zejména prostřednictvím zvýšení kvality a bezbariérovosti komunikací pro chodce, bezbariérové dostupnosti služeb veřejné a státní správy, zdravotních a sociálních služeb, pracovních a vzdělávacích příležitostí a možností kulturního vyžití v rámci obce/regionu, prostřednictvím zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě a zavedení signalizačních a informačních prostředků v dopravě. V období přípravy projektu přístupové lávky město získalo kladná stanoviska k realizaci od Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, od obecně prospěšné společnosti TYFLOSERVIS (sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých), Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. (NIPI byl zároveň oficiálním partnerem projektu), Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. a od pracovní skupiny Zdravotně postižených v Uherském Brodě. Veřejnost je o plánovaných a realizovaných projektech informována městem Uherský Brod především pomocí internetových stránek a v Brodském zpravodaji (BZ), který je jednou měsíčně zdarma distribuován do každé domácnosti ve městě (k dispozici je také elektronická verze na webových stránkách města). 4

5 Publicita, způsob informování a zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu Proběhlo, popř. proběhne vyhodnocení úspěšnosti soutěžního řešení? Jakým způsobem? Zveřejněné informace o projektu: přístupová lávka - 2 billboardy umístěné v místě realizace, pamětní deska, BZ, web - získání dotace (http://www.ub.cz/news.aspx?rp=3.2&id=595, realizace (http://www.ub.cz/pages.aspx?rp=3.2&id=1941, demontáž staré lávky (http://www.ub.cz/news.aspx?rp=3.2&id=1208), dokončení (http://www.ub.cz/news.aspx?rp=3.2&id=1287, otevření (http://www.ub.cz/pages.aspx?rp=3.2&id=2429, fotodokumentace (http://www.ub.cz/pages.aspx?rp=3.2&id=2863, systém zvýšení bezpečnosti chodců - BZ, web - realizace (http://www.ub.cz/bz/bz1011w.pdf, Brod-ziskalo-v-roce-2010-z-rozpoctu-Zlinskeho-kraje-dotace-v-oblastidopravy) Cíle projektu bezbariérové propojení centra města s významnou obchodní a obytnou zónou a umožnění bezbariérového přístupu ke stanovištím veřejné dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců bylo reallizací projektu dosaženo, toto bylo konstatováno v závěrečné monitorovací zprávě k realizaci akce. Po dobu 5 let od dokončení akce jsou sledovány indikátory pro potřeby evaluace, kterými jsou mmj. počty obyvatel obsluhované veřejnou dopravou - součet uživatelů autobusové a vlakové dopravy činí za rok 2012 průměrně osob denně. Zdrojem informací jsou České dráhy, a. s. a KOVED ZK, s.r.o.. využití lávky - chodci, rodiče s kočárky, vozíčkáři, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, cyklisté; bezpečnější a plynulejší provoz v okolí nádraží; přístupová lávka se svým bezbariérovým řešením se dostala do finále soutěže MOSTY 2010, kterou každoročně uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením. Úspěšnost řešení je doložena i poklesem dopravních nehod v území. Stavba získala v roce 2010 hlavní cenu Stavba roku Zlínského kraje v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby. V soutěži o nejzajímavější projekt ROP Střední Morava - 10 místo. Dostupné údaje o vývoji dopravní nehodovosti v lokalitě Intenzity automobilové (popř. pěší, cyklistické) dopravy na dotčených komunikacích Údaje za období dostupné na www stránkách Policie ČR (http://www.policie.cz/clanek/dopravni-nehody-v-mape-cr.aspx): úsek komunikace III/ v období celkem 12 nehod, z toho 4 srážky s chodcem ( nehod -1x s chodcem, nehody - 1x s chodcem, nehoda s chodcem, nehody - 1 s chodcem, nehoda) ; úsek komunikace 495H - v období celkem 6 nehod ( nehody, nehody - 1 s chodcem, nehoda). Z uvedených statistik je patrný efekt provedených opatření. Intenzita automobilové dopravy na obchůzné trase (při nepoužití přechodové lávky) - data z celostátního sčítání automobilové dopravy z roku 2010: komunikace III/ ulice Pod Valy (úsek ): vozidel/24 h, komunikace II/490 - ulice Předbranská, železniční přejezd (úsek ): vozidel/24 h, komunikace 495H - ulice Vlčnovská (úsek ): vozidel/24 h 5

6 Technické parametry řešení Podrobnější údaje o rozměrech, plochách, objemech apod. přístupová lávka: spolu s navazujícími rampami překonává výškový rozdíl cca 17,2 m, celková délka 313,6 m (zavěšená lávka, komunikační uzel, podepřená lávka, nástupní rampa), šířka lávky 3 m, zavěšení na 36 závěsech, výška hlavního pylonu 27,5 m, materiál - beton, ocel, osvětlení zavěšené lávky - usměrněný světelný paprsek dopadající ze zrcadel umístěných na vrcholu pylonu, které jsou zespodu nasvětlovány reflektory přechod pro chodce - systém zvýšení bezpečnosti chodců: 11 ks zemních oboustranných LED návěstidel (barva bílá/červená) instalovaných do středu bílých pruhů přechodu délky cca 11m, detektory chodců Další důležité okolnosti, souvislosti, komentáře apod. Přístupová lávka je součástí rozsáhlejšího projektu vybudování moderního dopravního terminálu, který zohledňuje požadavky na dostupnost a bezpečnost. Samotná lávka usměrňuje pohyb přestupujících a příchozích či odchozích osob, které budou mít v případě dobudování další etapy terminálu v dosahu nejen vlakovou, ale i autobusovou dopravu, a to v těsném sousedství (současné autobusové nádraží je od vlakového vzdálené více než půl kilometru). Město Uherský Brod získalo na realizaci II. etapy dopravního terminálu dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce. V současné době probíhá na švýcarské straně kontrola zadávací dokumentace. Předpoklad realizace: listopad říjen Přechodová lávka umožnila bezpečnější a pohodlnější přístup k dopravnímu uzlu, ale i do centra města, do úřadů, obchodů, škol apod. Uvítali ji i obyvatelé nejodlehlejšího sídliště Olšava, kteří tuto trasu mohou využít místo méně bezpečné cesty přes silniční obchvat, železniční přejezd a několik křižovatek. Zrealizovaná přístupová lávka již byla oceněna, a to za svou bezbariérovou podobu. Dostala se mezi čtyři finalisty soutěže MOSTY 2010, jejíž ceny uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením těm institucím, které významným způsobem a nad rámec svých povinností přispějí ke zlepšení postavení občanů se zdravotním postižením. Odkud jste se o soutěži dozvěděli? Co pro vás bylo při přípravě a realizaci soutěžního řešení nejobtížnější? Spolupracovali jste již s Nadací Partnerství? Pokud ano, uveďte prosím název projektu(ů). účast v předešlých ročnících soutěže, internetové stránky Nadace Partnerství, ová komunikace se zástupci Nadace Partnerství Základní okolností, která ve většině případů umožňuje samotnou realizaci plánovaných a připravovaných akcí, je úspěšnost žádostí o finanční podporu z národních a evropských zdrojů. Město pak může svůj podíl hradit pomocí úvěru. Překážku představuje také zdlouhavé řešení majetkoprávních vztahů. rok 2006: grant Místo pod stromy, projekt "Místo pro přátele" (vegetační úpravy starého židovského hřbitova), spolupráce Města Uherský Brod a ZO ČSOP Centaurea; Malý grant, výsadba keřů a stromů v ul. U Žlebu, spolupráce Města Uherský Brod a ZŠ Mariánské náměstí; rok 2007: grant Místo pod stromy, projekt "Bydlení a posezení v ovocném sadu" (úpravy prostranství v ul. Jana Švermy), spolupráce Města Uherský Brod a ZO ČSOP Centaurea; rok 2008: grant Cesty městy, projekt "Okružní křižovatka silnic II/490 a III/ restaurace U Kollera", Město Uherský Brod získalo 40% slevu na interaktivní radarovou značku; rok 2009: soutěž Cesty městy, účast s projektem "Cyklistická stezka Nivnice - Uherský Brod"; rok 2010: soutěž Cesty městy, účast s projektem "Cyklistické stezky Uherský Brod"; rok 2011: soutěž Cesty městy, účast s projektem "Uherský Brod - přístupová lávka, systém zvýšení bezpečnosti chodců u nádraží ČD". 6

7 Měli byste v budoucnu zájem využít služeb Partnerství o.p.s. (např. mobility management, bezpečné cesty do školy, facilitační služby, zapojování veřejnosti apod.)? Spolupráce probíhá v mnoha oblastech, příkladem je i měření počtu cyklistů na stezce do Nivnice, zástupci města se účastní tradičních akcí, např. "Na kole vinohrady". ano D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA 1) Fotodokumentace (v elektronické podobě) - původní stav (přípustné je i letecké foto) - současný stav realizované úpravy (nejlépe ve formátu.jpg, 3 MPx, 300 dpi) zachycující proměnu prostoru (řešeného území) 2) Mapová a výkresová dokumentace (v elektronické nebo tištěné podobě) - situace (mapa) širších vztahů, objasňující polohu řešeného území či prostoru ve městě nebo obci a jeho napojení na komunikační síť - situace původního stavu - situace realizované úpravy (skutečně provedeného stavu). V případě, že jde o první etapu realizace rozsáhlejšího záměru, požadujeme i schéma situace celého záměru; pokud se jedná o složitější dopravní řešení, je možné toto doložit samostatným dopravním schématem. Partneři soutěže generální partner partneři hlavní mediální partner mediální partner 7

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa Zpracovatel: ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 0 Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Účel zpracování studie ekonomického hodnocení projektu... 3 1.2. Identifikační údaje žadatele o studii

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy

Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy Příloha k č. j. MHMP 1573312/2012 Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy 1.1. Výstavba tratí kolejové veřejné dopravy - V rámci přípravy nového územního plánu vytvořit

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2008 schváleno Zastupitelstvem Statutárního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 182/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 17.03.2015 Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno, 543 321 225, fax: řešení, 543 214 098 Nabídkatel.: komplexních bkom@bkom.cz projektů a činností

Více

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj Grantový kalendář pro municipální sféru 6/2008 Jihomoravský kraj Obsah: 1. FONDY EU...11 1.1 Strukturální fondy 2007-2013...11 1.1.1 Operační program životní prostředí 3. výzva...14 1.1.2 Regionální operační

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1 zákona č. 104/2000

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Město Děčín PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Komunitní plánování města Děčína NÁVRH 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA duben 2006 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem

Více

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU CYKLISTICKÁ AKADEMIE Jde to i jinak. Doporučení pro vypracování strategického plánu rozvoje cyklistické dopravy města Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Asociace měst pro cyklisty

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Obsah SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY 1.1. Úvod 1.2. Charakteristika současné situace 2. CÍL PROGRAMU

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více