pokud je pravda, že prevence je lepší než léčba stavět bez bariér je lepší, než přizpůsobovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pokud je pravda, že prevence je lepší než léčba stavět bez bariér je lepší, než přizpůsobovat"

Transkript

1 pokud je pravda, že prevence je lepší než léčba stavět bez bariér je lepší, než přizpůsobovat Adresa: Žitná 23, Praha 1 - Nové Město, Telefon: /

2 FIABA CZ, občanské sdružení Sídlo: Žitná ulice 23, Praha 1, Nové Město, IČ: FIABA je nezisková organizace, která si klade za svůj cíl podporovat prolomení veškerých druhů bariér a to jak fyzických, tak kulturních, psychických i smyslových vše za účelem šíření kultury rovných příležitostí, ve prospěch životního prostředí a pro celkový přístup použitelnosti v souladu s koncepcí UNIVERSAL DESIGN TOTAL QUALITY. Foto Paolo Giandotti Misí org. FIABA je podporovat prostřednictvím veřejných i soukromých institucí představu veřejného mínění TOTAL QUALITY kvalita taková, která je používána celou společností a vytváří optimální životní prostředí pro všechny. Foto CamIC magazine Spolupráce na území České republiky: - projektování a výstavby dle principů UNIVERSAL DESIGN A TOTAL QUALITY (hlavní projekt OTVOVICE REZIDENCE FIABA) - zabránění vzniku a rozšiřování nových kulturních a fyzických bariér - odstranění již existujících bariér (je-li možnost) - zdokonalování zdravotnických a sociálních služeb - realizace informační kampaně a aktivit spojených s odbouráváním arch. bariér a všech ostatních druhů bariér, které vždy úzce souvisí (FIABA DAY) - podpora projektů ostatních organizací aktivní spolupráce (CESTA ZA SNEM) - spolupráce při vytváření bezbariérové dopravy - podpora akcí a iniciativ, zaměřených na zhodnocení území a plnou využitelnost prostor všemi osobami a další... 2 Instituce FIABA ČESKÁ REPUBLIKA byla založena v hlavním městě ĆR v Praze dne 28.dubna K dnešnímu dni FIABA eviduje síť 11-ti podepsaných Protokolů o dohodě na území České republiky

3 PROJEKTY FIABA CZ - - FIABA CZ, v roce 2011 aktivně spolupracovala a dala záštitu společně s Magistrátem HMP na projekt CESTA ZA SNEM Heřmana Volfa tentokrát do ŘÍMA FIABA DAY CZ 2012, občanské sdružení realizuje svůj první Národní den za odstraňování architektonických bariér v České republice. Letošní FIABA DAY na území České republiky bude součástí 10- ti letého výročí FIABA DAY v Itálii. Hlavním smyslem je osvěta a šíření kultury za odstraňování všech druhů bariér architektonických, kulturních, psychických.. - Projekt, který určí architektonické bariéry v centru Prahy a navrhuje jejich následné odstranění - řešení, které povede k podpoře volného pohybu všech bez rozdílu i v historickém centru Prahy. - Veřejná informativní kampaň na prevenci rakoviny prsu za pomoci neinvazivní metody - DATG - Prof. Daniele Montrucolli. REZIDENCE FIABA Zrealizované komplexy budov pod značkou FIABA TOTAL QUALITY v souladu se zásadami a postupy Universal design a Total Quality Management prezentují vysoce strukturální a funkční charaktery. Výrobní a distribuční postupy se vyznačující pečlivou studií o kvalitě projektování k zajištění použitelnosti majetku v co nejrozsáhlejším komplexu a neodmyslitelně bez limitů. Jsou vyráběny dle nejlepších osvědčených postupů, zároveň výběr a použití materiálů a technologických pomůcek představuje to nejlepší na trhu. Jsou stavěny s obezřetnou a pečlivou kontrolou kvality, dokonce i v ranných fázích realizace. "REZIDENCE FIABA" je komplex budov, které tvoří prakticky autonomní společenství jak rezidenčních budov, tak budovy pro sociální aktivity, budovy administrativní, rekreační, drobné řemeslné výroby a zároveň obchodu. Cíl, kterého chceme dosáhnout, je propojení místních obyvatel s těmi, kteří praktikují různé aktivity v rozdílných možných oblastech. To vše zde popsáno je navrženo a bude vybaveno a postaveno v souladu s principy UNIVERSAL DESIGN TOTAL QUALITY v harmonickém souladu výše popsaných praktik bez bariér všeho druhu. 3

4 PROTOKOLY O DOHODĚ FIABA ČESKÁ REPUBLIKA Svou síť podepsaných Protokolů o dohodě začala FIABA v České republice dne 19. července 2010 a to podepsáním PROTOKOLU O DOHODĚ s NIPI ČR, Národní institut pro intergraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace zastoupenou panem Karlem Roubychem. Svojí síť spolupráce rozšiřuje FIABA CZ podpisem PROTOKOLU O DOHODĚ se SPOLEČNOSTÍ PŘÁTEL ITÁLIE. Hlavním posláním této společnosti je přispívat organizací a zprostředkováním vztahů mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života Itálie a České republiky. Centrum PARAPLE, pod vedením paní ředitelky Aleny Kábrtové, pomáhá lidem s ochrnutím následkem poranění míchy k dosažení dobrého stupně soběstačnosti a nezávislosti a jejich sociální a pracovní reintegrace. FIABA CZ podepsala dne 19. října PROTOKOL O DOHODĚ mezi CAMIC (Italsko česká smíšená obchodní a průmyslová komora). CAMIC je nezisková organizace, která poskytuje služby na podporu obchodu a aktivit spojených s činností italských a českých firem. Dne 1.února 2011 byl podepsán mezi FIABA CZ, o.s. a Česká abilympijská asociace, o.s. Protokol o dohodě. Posláním tohoto sdružení je podporovat osoby z cílové skupiny v překonání sociální izolace. 4

5 Dne 2.února 2011 jsme měli možnost při prohlídce nově otevřeného Domu pro seniory - Hvězda na Praze 6 - podepsat Protokol o dohodě mezi FIABA CZ o.s. a Český červený kříž (ČČK). V pořadí jako sedmý Protokol o dohodě ke vzájemné spolupráci s FIABA CZ o.s. byl podepsán dne 1. března 2011 s předsedou NRZP ČR (Národní rada osob se zdravotním postižením) panem Bc. Václavem Krásou. Ing. Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1, a Comm.Giuseppe Trieste dne 8.dubna 2011 podepsáním společného Protokolu o dohodě potvrdili budoucí aktivní spolupráci v rámci odbourávání architektonických bariér. Dne 15.června 2011 prezident FIABA CZ, Giuseppe Trieste se setkal s paní Boženou Jirků, ředitelkou Konta BARIÉRY, a podepsáním společného Protokolu o dohodě se obě strany dohodly na budoucí spolupráci. Stěžejní projekt Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY - je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, která podpořila již tisíce projektů. Jako desátý v pořadí jubilejní Protokol o dohodě dne 17.června 2011 podepsal prezident neziskové organizace FIABA CZ Giuseppe Trieste se společností SANTÉ. Tato soukromá zdravotnická síť poskytuje vysoce kvalifikovanou zdravotnickou péči všech medicínských oborů a zaměstnává zdravotně postižené občany. Pro posílení budoucí aktivní spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha dne 8.září 2011 podepsal pan prezident FIABA CZ Giuseppe Trieste společně s paní ředitelkou MUP Mgr. Annou Benešovou Protokol o dohodě. Metropolitní univerzita Praha patří mezi největší a nejstarší soukromé vysoké školy v České republice a v rámci programu ŠKOLA BEZ BARIÉR umožňuje studium uchazečům se zdravotním postižením. 5

6 FIABADAY ITALIA Národní den podpory zrušení architektonických bariér, nazývaný FIABADAY, byl založen dne na základě směrnice vydané Předsednictvím Rady ministrů Italské republiky na základě návrhu společnosti FIABA. Pod záštitou vlády Italské republiky tato akce probíhá vždy první neděli v říjnu a je prezentována tiskovou konferencí v Paláci Chigi. Této události předchází FOTBALOVÝ TURNAJ mezi zástupci klíčových institucí. FIABADAY má svou charakteristiku tradiční návštěvu Paláce Chigi vyhrazenou pro osoby se zdravotním postižením, děti a starší osoby společně s jejich doprovody. Význam odstraňování všech těchto bariér je připomenut také SVATÝM OTCEM během nedělní mše. Od roku 2009 se FIABADAY obohatil o důležitou iniciativu, kde na postaveném jevišti (naproti sídlu vlády) probíhají po celý den četné diskuze s odborníky různých ministerstev a zástupců ze světa kultury, sociálních otázek, politiky a zábavy. Veškeré další iniciativy související s FIABADAY probíhají po celý měsíc říjen a to na území celé Itálie v rámci spolupráci se členy DOHODY O SPOLUPRÁCI S FIABA. PREZIDENT FIABA Giuseppe Trieste, Commendatore (Komtur) tento titul mu byl udělen státem za jeho zásluhy. G. Trieste má významnou minulost v oblasti sportu, společně s účastí na třech Paralimpiádách v letech Byl zakladatelem sportu pro osoby se zdravotním postižením v Itálii. V roce 2000 zakládá neziskovou organizaci FIABA Onlus (Fondo Italiano Abbatimento delle Barriere Architettoniche ITALSKÝ FOND ZA DOBOURÁVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH BARIÉR). Prezident FIABA podpořil založení Parlamentní observatoře přístupnosti a použitelnosti a díky jeho bohatým zkušenostem v oblasti spolupracoval také na realizaci Strategického Plánu pro udržitelnou mobilitu v hlavním městě ŘÍM. G. Trieste byl jmenován členem Národní observatoře osob se zdravotním postižením, orgán, který Itálie ratifikovala v Úmluvě OSN za práva osob se zdravotním postižením.. 6

7 - od CZK 50,- do CZK 250,- od CZK 251,- do CZK 500,- od CZK 501,- do CZK 1000,- od CZK 1001,- do CZK 5000,- od CZK 5001,- do CZK 10000,- nad CZK 10001,- Bankovní spojení, č. účtu: / 2700 UniCredit Bank Czech Republic Uděluji dobrovolně souhlas FIABA CZ, o.s., společnosti založené a existující podle českého práva, se sídlem Praha 1, Žitná 23, registrované u Ministerstva Vnitra úsek sdružování, náměstí Hrdinů 3, Praha , pod číslem jednacím VS/1-1/79 797/10-R, provozující svou činnost v České republice jako občanské sdružení IČ: , ke shromažďování a zpracování výše uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro účely FIABA CZ, o.s. Originál pro FIABA CZ, v kopii pro člena FIABA CZ. Česká republika: FIABA CZ, Žitná 23, Praha 1 - Nové Město, , tel.: , mob.:

8

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR Václav Krása předseda NRZP ČR v.krasa@nrzp.cz Mgr. Jiří Morávek I. místopředseda NRZP ČR mistopredseda@nrzp.cz prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc místopředseda

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY 2015 Rada kvality České republiky NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, právě se Vám dostává do

Více

Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev)

Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev) I. Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev) 1 Ministerstvo dopravy ČR Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 2/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Uzavírání smluv o poskytování

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

INFORMACE. o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 z vybraných veřejných rozpočtů. I. část dotační programy ministerstev

INFORMACE. o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 z vybraných veřejných rozpočtů. I. část dotační programy ministerstev INFORMACE o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 z vybraných veřejných rozpočtů I. část dotační programy ministerstev Dotační programy ústředních orgánů státní správy (Zpracováno

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012-2015

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012-2015 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012-2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Osvětová činnost... 5 3. Přístupnost staveb a dopravy, přístup k informacím... 7 Přístupnost

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Hodnotící zpráva o postupu realizace Plánu zlepšování projektu Zdravého město a místní Agenda 21 Karlovy Vary Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Hodnotící zpráva o postupu realizace Plánu zlepšování projektu Zdravého město a místní Agenda 21 Karlovy Vary Zpracovala:

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice III. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice 26. února 2014 MPO, Praha (verze 1. 0) 1 Obsah 1. Východiska

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Obsah: Úvod... 4 1. Služby asistovaného života pro seniory... 5 1.1. Vymezení pojmů... 5 1.2. Přínos rozvoje ICT a AS pro seniory...

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

PRVNÍ ROČNÍK TÝDNE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

PRVNÍ ROČNÍK TÝDNE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM ZPRAVODAJ PRVNÍ ROČNÍK TÝDNE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 22.-30. září 2012 ORBI PONTES POD ZÁŠTITOU Předsedkyně senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku paní Daniely Filipiové

Více

Organizace spojených národů v České republice. 10 let v Domě OSN

Organizace spojených národů v České republice. 10 let v Domě OSN Organizace spojených národů v České republice 10 let v Domě OSN Dům OSN v Praze Organizace spojených národů působí v České republice (Československu) od roku 1947, kdy byla otevřena kancelář Informačního

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více