II. VÝROČNÍ KONGRES POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. VÝROČNÍ KONGRES POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR"

Transkript

1 ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR pořádá II. VÝROČNÍ KONGRES POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech října 2010 v Táboře Záštitu nad kongresem přijali: Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí ČR Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje Generálním partnerem kongresu je společnost HARTMANN RICO a.s.

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok se sešel s rokem a já mám opět tu čest a milou povinnost pozvat Vás na II. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR, který pro Vás pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Jihočeským krajem, Karlovarským krajem a řadou partnerů. Předcházející kongres, kterého se zúčastnilo více než 600 osob, byl pro nás v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR mimořádnou událostí. Poprvé jsme uspořádali Týden sociálních služeb ČR, jehož součástí byl I. ročník kongresu. Letos tomu není jinak. I tentokráte jsme pro Vás připravili řadu odborných přednášek a workshopů. A stejně jako vloni bychom Vám rádi poděkovali za Vaši práci v sociálních službách, které si nesmírně vážíme a pozvali Vás i na společenský galavečer, který se uskuteční v závěru prvního kongresového dne. V programu naleznete základní informace o této vzdělávací a společenské akci. Na webových stránkách Asociace Vás budeme průběžně informovat o kongresových aktualitách. Věřím, že se podařilo organizačnímu výboru kongresu připravit takový program, který naváže na úspěch loňského roku a poskytne Vám řadu odborných a aktuálních informací na jedné straně, ale i milá setkání s kolegyněmi a kolegy na straně druhé. Závěrem mi dovolte poděkovat panu Dr. Ing. Jaromíru Drábkovi, ministrovi práce a sociálních věcí, panu Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi Jihočeského kraje a panu Miloslavu Čermákovi, náměstkovi hejtmana Karlovarského kraje za to, že přebrali záštity nad II. Výročním kongresem poskytovatelů sociálních služeb ČR. Díky patří i generálnímu partnerovi kongresu - společnosti HARTMANN-RICO a.s., spolupořadateli kongresu občanskému sdružení Pramen podpory, a dalším partnerům i spolupracujícím organizacím. Na setkání s Vámi se těší Ing. Jiří Horecký, B. A. (Hons) prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

3 PROGRAM II. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Dopolední blok Čtvrtek 7. října 2010 Kongresový sál Hotelu Palcát Společný program pro všechny pracovní sekce Předsedající dopoledního bloku: Ing. Jiří Horecký, B. A. (Hons), Ing.Bc. Marie Semelová Čestné předsednictví: Dr. Ing. Jaromír Drábek, doc. MUDr. Leoš Heger,CSc., MUDr. Vladimír Pavelka, Mgr. Jiří Zimola, Miloslav Čermák, PhDr. Pavel Čáslava a Ing. Pavel Dušek Prezence účastníků v předsálí kongresového sálu Hotelu Palcát Zahájení kongresu, přivítání účastníků Ing. Jiří Horecký, B. A. (Hons), prezident APSS ČR Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí ČR Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví ČR MUDr. Vladimír Pavelka, první náměstek ministra zdravotnictví ČR Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje, předseda Sociální komise Rady Asociace krajů ČR APSS ČR v roce cíle, činnosti, projekty a plánované aktivity Ing. Jiří Horecký, B. A. (Hons), prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Zahájení druhého ročníku finanční sbírky Pomoc seniorům, Ing. Karel Pelán, SODEXO PASS ČR a.s Vývoj sociálních služeb v ČR Mgr. Martin Žárský, ředitel odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR Představení společnosti HARTMANN - RICO a.s. Prezentace generálního partnera, společnosti HARTMANN - RICO a.s., Veverská Bítýška Dlouhodobá péče o seniory v ČR Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Gerontologické centrum Praha, předsedkyně České gerontologické společnosti Paliativní péče v ČR MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS J. E. Purkyně Efektivní financování sociálních služeb v ČR Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Praha Současná situace v sociálních službách v ČR PhDr. Pavel Čáslava, senátor a člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR Přestávka na občerstvení

4 Odpolední blok Předsedající odpoledního bloku: Ing. Jiří Horecký, B. A. (Hons), Ing.Bc. Marie Semelová Úloha krajů v sociálních službách Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje, předseda Sociální komise Rady Asociace krajů ČR Zaměstnanci v sociálních službách Jana Hnyková, členka Výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Budoucnost sociálních služeb Ing. Pavel Dušek, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Osoby se zdravotním postižením v České republice Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Budoucnost dlouhodobé péče o seniory v Evropě Boris Koprivnikar, předseda představenstva Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Slovinsko, člen výkonné rady E. D. E Činnost Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb ve Slovenské republice Ing. Milada Dobrotková, předsedkyně Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Slovensko Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 JUDr. Štefan Čulík, vedoucí oddělení politiky sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí E-Qalin v domovech pro seniory v Rakousku Mag. Margit Klein, viceprezidentka Lebenswelt Heim, Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, Rakousko Sociální služby v Itálii Dr. Daniele Raspini, prezident Associazione Nazionale dei manager del Sociale tra i Direttori ed i Dirigenti di Istítuzioni Pubbliche e Private, Itálie :30 Diskuze, závěr prvního dne kongresu Společenský galavečer v Kongresovém sálu Hotelu Palcát (vstup od 19 hodin pouze s platnou vstupenkou) Program společenského galavečera : slavnostní uvítání prezidentem APSS ČR a představení sponzorů galavečera vyhlášení vítězů Ceny za inovaci Unie zaměstnavatelských svazů ČR slavnostní křest knihy Pečovatelská služba v ČR, vydává APSS ČR představení finalistů Ceny kvality v sociálních službách raut, kulturní program, hudba, tanec Společenským galavečerem bude provázet moderátor Rádia Impuls Ivo Apfel.

5 Pátek 8. října 2010 Odborné workshopy ve 4 pracovních sekcích Sekce SOCIÁLNÍ Kongresový sál Hotelu Palcát Předsedající: Mgr. Alena Kubíková, Mgr. Irena Lintnerová Komunikace s klientem s demencí Mgr. Martina Sedláková, HARTMANN-RICO a.s., Veverská Bítýška Kompetence klíčového pracovníka Mgr. Alena Kubíková, G-centrum Tábor Sociální rehabilitace Jana Podrápská, Jana Pitáková, DiS., Sdružení Piafa ve Vyškově Nastavení optimální podpory uživateli prostřednictvím individuálních plánů Bc. Věra Berková, DiS., SENIOR Otrokovice Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním jednání Ing. Martin Novák, Česká unie neslyšících Přestávka Hranice mezi profesním a osobním životem PhDr. Zdeněk Kulhánek, akr. vzděl. instituce CURATIO, Brno Současná ergoterapie Mgr. Markéta Jindřichovská, akr. vzděl. instituce CURATIO, Brno Národnostní menšiny hodnotový systém Romů Bc. Jiří Daniel, Domov pro seniory Kosmonautů, Brno Dobrovolnictví v domovech pro seniory v Rakousku Mgr. Libuše Kloparová, Landespflegeheim Barbaraheim, Gänserndorf, Österreich Prvky arteterapie v denních činnostech Mgr. Simona Kostlánová, Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o. s. Sekce ZDRAVOTNÍ - Kavárna Hotelu Palcát Předsedající: PhDr. Marie Hermanová, Mgr. Jaroslava Slaná Standard ošetřovatelské péče o klienta s inkontinencí Ing. Věra Husáková, HARTMANN-RICO a.s., Veverská Bítýška Podíl personálu na nozokomiálních infekcích Mgr. Jaroslava Slaná, akr. vzděl. instituce CURATIO, Brno Kinestetika usnadňuje práci PhDr. Kateřina Emmerová, SZŠ a VOŠZ Jihlava Ošetřovatelská dokumentace v pobytových sociálních službách PhDr. Marie Hermanová, akr. vzděl. instituce CURATIO, Brno Specifika péče o klienty s kardiologickými implantáty Iva Prachařová, Interní kardiologická klinika FN Brno Přestávka

6 Novinky v léčbě chronických ran Mgr. Hana Pinkavová, Katedra ošetřovatelství LF MU Brno Softwarové plánování rozpisů služeb v IS Cygnus Ing. Šárka Toufarová, IReSoft Brno Aktuální postupy v předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Kotalíková, G-centrum Tábor Problematika chronické bolesti ve stáří Kamila Ondráčková, DiS., Centrum pro léčbu bolesti FN U sv. Anny, Brno Možné koncepty zdravotní péče v PZSS MUDr. Libor Svět, MBA, občanské sdružení OPORA Sekce TERÉNNÍ SLUŽBY - Tisková místnost Hotelu Palcát Předsedající: Ing. Renata Kainráthová, Ivana Bohatá Hygiena rukou při práci v terénních službách Bc. Pavel Dvořák, HARTMANN - RICO a.s., Veverská Bítýška Inspekce v terénních službách z pohledu inspektora-poskytovatele Eva Medková, Anima Čáslav Inspekce v terénních službách z pohledu krajského inspektora Jaroslava Šobrová, Krajský úřad Karlovarského kraje Inspekce v terénních službách z pohledu MPSV Mgr. Petr Hanuš, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV ČR Přestávka Inspekce v terénních službách z pohledu malého poskytovatele Táňa Klimešová, Pečovatelská služba Dobruška Inspekce v terénních službách z pohledu velkého poskytovatele Ing. Eva Mündleinová, Středisko sociálních služeb města Kopřivnice Mají malé obce poskytující terénní služby šanci úspěšně absolvovat inspekci kvality? Ing. Renata Kainráthová, G-centrum Tábor Diskuze Sekce EKONOMICKO-PROVOZNÍ - Konferenční sál Hotelu Dvořák Předsedající: Mgr. Marcela Vítová, PhDr. Jaroslava Kotalíková Novelizace účetních předpisů pro rok 2011 Ing. Jiří Lorenc, daňový poradce Možnosti úspor v domovech pro seniory Ing. Martina Čuhajová, HARTMANN-RICO a.s., Veverská Bítýška Statistické vykazování dat na MPSV z IS Cygnus Ing. Jiří Halousek, IReSoft, Brno

7 Quality management usnadňuje řízení Ing. Pavel Sladký, Audiso s.r.o., Veverská Bítýška Moderní přístup v inkontinenci Mgr. Jana Šťastná, SCA HYGIENE PRODUCTS, s.r.o., Praha Přestávka Vytváření image/značky poskytovatelů sociálních služeb Mgr. Marcela Vítová, APSS ČR Vícezdrojové financování sociálních služeb Ing. Vít Fiala, Domov Pod Lipami, Smečno Možnosti uplatnění PPP v sociálních službách Ing. Vladimír Sloup, Asociace PPP, Praha Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Bc. Andrea Tajanovská, DiS, Institut vzdělávání APSS ČR Zákonné povinnosti poskytovatelů sociálních služeb v oblasti BOZP a PO Bedřich Leffler, odborně způsobilá osoba v oboru PO a BOZP Workshop BOJ PROTI CHUDOBĚ - Salonek v suterénu Hotelu Dvořák Předsedající: JUDr. Štefan Čulík Sociální služby jako nástroj boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Mgr. Martin Žárský, ředitel odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR Spolupráce mezi státní správou, samosprávou a neziskovými organizacemi Bc. Radka Jonasová, DiS., Centrum sociálních služeb, p.o., Brno Využívání dobrovolnictví v sociálním začleňování Mgr. Lenka Černá, Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem Přestávka Sociální rehabilitace lidí bez domova Ing. Anna Maclová, Oblastní charita Hradec Králové Přínos sociální rehabilitace pro začleňování osob se zdravotním postižením, specificky osob nevidomých a těžce slabozrakých PhDr. Josef Cerha, Tyfloservis o.p.s., Praha Komplexní sociální práce s romskou rodinou Mgr. Lenka Mrkvánková Maléřová, IQ Roma Servis, o.s., Brno Den otevřených dveří konaný v rámci Týdne sociálních služeb České republiky Prohlídka Domova s pečovatelskou službou v Táboře odjezd autobusu v od Hotelu Palcát Prohlídka Týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením Klíček odjezd autobusu ve od Hotelu Dvořák

8 Kongresové informace: viz webové stránky vstupte do menu Kongres Kongresový poplatek: 590 Kč pro členy APSS ČR, zvýhodněná cena platí pro dva účastníky 1590 Kč pro ostatní účastníky Výdej Potvrzení/Osvědčení o účasti: pátek od do 14.00, předsálí Kongresového sálu Hotelu Palcát Poděkování: organizační výbor ve složení Ing. Jiří Horecký, B.A.(Hons), prezident APSS ČR, Ing. Jiří Herman, předseda rady občanského sdružení Pramen podpory, Ing. Kateřina Endrštová, výkonná ředitelka APSS ČR, Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka pro terénní služby APSS ČR, PhDr. Marie Hermanová, ředitelka akr. vzděl. instituce CURATIO, děkují všem sponzorům a vystavovatelům za pomoc při realizaci kongresu. Organizační výbor dále vyslovuje poděkování Střední zdravotnické škole v Táboře za pořadatelskou pomoc v průběhu kongresu, Dennímu a týdennímu stacionáři Klíček v Táboře za kulturní vystoupení na galavečeru a prohlídku zařízení a také všem přednášejícím a předsedajícím. Generální partner: HARTMANN RICO a.s. Hlavní sponzoři: SCA Hygiene Products, s.r.o. IReSoft, s.r.o. Kimberly-Clark, s.r.o. Sponzoři galavečera: NORK s.r.o. MK MARKET s.r.o. Sponzoři a vystavovatelé: ADART COMPUTERS s.r.o. AG FOODS Group a.s. ALTER, s.r.o. APOS BRNO, s.r.o. BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. INTER META Ostrava s.r.o. Linet s.r.o. Pinnot CZ s.r.o. Solift, s.r.o. TON a.s. VVM IPSO s.r.o. Mediální partneři: Sociální služby, Sociální péče, Rezidenční péče

9 Příjezdové informace: 1. vlakové nádraží Tábor; veřejné parkoviště u vlakového nádraží, parkovné 30 Kč/den 2. autobusové nádraží; parkování na ulici Šafaříkova a Jeronýmova, parkovné 30 Kč/den 3. hotel Palcát 4. hotel Kapital 5. zastávka MHD Křižíkovo náměstí, ceník a jízdní řády MHD odkaz Jízdní řády 6. hotel Dvořák 7. veřejné parkoviště U pivovaru (vedle hotelu Dvořák), parkovné 40 Kč/den 8. parkovací dům Pod Střelnicí, parkovné 40 Kč/den 9. veřejné parkoviště u plaveckého stadionu, zdarma Další informace o systému parkování a parkovném na

10

2. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR

2. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky pořádá mezinárodní kongres 2. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR konaný v rámci Týdne sociálních služeb České republiky pod záštitou

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

PROGRAM IV. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM IV. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM IV. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR 11. 12. 10. 2012 v Táboře Záštitu nad kongresem přijal Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr

Více

PROGRAM IV. VÝROČníHO KOnGRESU POSKYTOVATElŮ SOCIÁlníCH SlUŽEB ČR

PROGRAM IV. VÝROČníHO KOnGRESU POSKYTOVATElŮ SOCIÁlníCH SlUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM IV. VÝROČníHO KOnGRESU POSKYTOVATElŮ SOCIÁlníCH SlUŽEB ČR Kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 11. 12. října 2012 v Táboře Záštitu

Více

PROGRAM V. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM V. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR www.apsscr.cz ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM V. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Kongres se koná ve dnech 10. 11. října 2013 v Táboře v rámci Týdne sociálních

Více

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Kongres se koná ve dnech 9. 10. října 2014 v Táboře v rámci Týdne sociálních služeb ČR Generálním

Více

VI. Kongres poskytovatelů sociálních služeb

VI. Kongres poskytovatelů sociálních služeb VI. Kongres poskytovatelů sociálních služeb Tábor, 9. 10. října 2014 Hotel Palcát, 9. května 2471/2 Jihočeská univerzita, Vančurova 2904 ČTVRTEK 9. ŘÍJNA SPOLEČNÝ PROGRAM V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT

Více

s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem

s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu ročník: XII. listopad 2010 působí velmi rychle 30 s H A R T M A N N

Více

VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb Tábor, 9. 10. října 2014 Hotel Palcát, 9. května 2471/2 Jihočeská univerzita, Vančurova 2904 Předběžný program: ČTVRTEK 9. ŘÍJNA SPOLEČNÝ PROGRAM V KONGRESOVÉM

Více

Vestibulární stimulace. Reminiscenční. Kvalita. sociálních služeb

Vestibulární stimulace. Reminiscenční. Kvalita. sociálních služeb Vestibulární stimulace v konceptu Bazální stimulace Reminiscenční terapie Téma čísla: Kvalita sociálních služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu

Více

Vybrané aktivity Asociace za měsíce listopad 2012

Vybrané aktivity Asociace za měsíce listopad 2012 Vybrané aktivity Asociace za měsíce listopad 2012 1. 11. 2012 Tábor Jednání prezidenta Asociace s ředitelkou Domova seniorů Mistra Křišťana Ing. Bc. Hanou Vojtovou o schváleném projektu Smyslová aktivizace

Více

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit?

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit? Vařit, nebo si nechat vařit? Šikovné ruce našich seniorů Anketa na téma Obsah a forma IP Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu ročník: XII. květen

Více

7. říjen: celostátní Den otevřených dveří. Rozhovor. s JUDr. Petrem Šimerkou ministrem práce a sociálních věcí

7. říjen: celostátní Den otevřených dveří. Rozhovor. s JUDr. Petrem Šimerkou ministrem práce a sociálních věcí Spouštíme nové stránky časopisu: www.socialnisluzby.eu Rozhovor s JUDr. Petrem Šimerkou ministrem práce a sociálních věcí 7. říjen: celostátní Den otevřených dveří součást Týdne sociálních služeb ČR 5.

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011. DK Metropol, České Budějovice. ÚTERÝ 8. listopad 2011.

Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011. DK Metropol, České Budějovice. ÚTERÝ 8. listopad 2011. Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011 DK Metropol, České Budějovice ÚTERÝ 8. listopad 2011 9.00 10.00 Registrace účastníků 10.00 10.20 Oficiální zahájení a uvítání členy čestného

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

IV. ročník konference SENIOR LIVING představí mnoho zajímavých osobností

IV. ročník konference SENIOR LIVING představí mnoho zajímavých osobností Občasník číslo 9, X/2009 Vydává Ledax o.p.s. Riegrova 51, 370 01 České Budějovice sekretariat@ledax.cz, www.ledax.cz k tématu návštěva IV. ročník konference SENIOR LIVING představí mnoho zajímavých osobností

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Obsah: 1) Úvodní slovo prezidenta Asociace NNO v ČR 2) Kdo jsme 3) Co děláme 4)

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 2/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Co se událo 4 Kurz tlumočnictví ZJ byl zakončen zkouškami...4 Přátelské setkání v CDS při příležitosti 20. výročí založení

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s 2011 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT!. 1 OBSAH OBSAH...... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 HISTORIE......

Více

Sněm - 29. března 2013 - Poděbrady

Sněm - 29. března 2013 - Poděbrady ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Zasedání orgánů SLM Sněm - 29. března 2013 - Poděbrady Program: 1. Zahájení, přivítání hostů 2. Volba mandátní komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu 3. Volba nového

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6 Obsah I. Slovo úvodem......................................................................... 4 II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011.................................................... 4 III. Poslání

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149 Z akce předávání Ceny Mosty 2010 Z OBSAHU: Benefiční akce 2011 - Aktuální akce - Sestra roku - Cena Mosty Mezinárodní onkologický kongres

Více