Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma"

Transkript

1 Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 14, rok Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! První měsíc nového školního roku máme za sebou, rytmus všedních dní se ustálil a naše redakce Vám opět přináší informace z obou obcí. Zpočátku to vypadalo, že toto číslo bude skromné, neboť zajímavé společenské akce se teprve pomalu rozbíhají. Nakonec se sešlo tolik příspěvků, že se na některé ani nedostalo. Převážnou většinu příspěvků tvoří pozvánky na rozmanité činnosti, a to nejen v našich vesničkách. První akci věnovanou v tomto školním roce dětem má Sibřina a Stupice již za sebou bylo to tradiční drakové klání. Bohužel úplná uzávěrka tohoto čísla se téměř kryla s termínem pouštění draků, takže krátkou reportáž Vám přineseme až v dalším čísle. To může být výzva pro Vás, čtenáři malí i velcí a čtenářky malé a velké, napište nebo namalujte nám své zážitky z dračího sletu na stupických pláních. Vaše výtvory posílejte elektronickou poštou nebo je osobně doneste na OÚ (kontakt je na poslední straně občasníku). Rádi je otiskneme v Zebrinu. Přeji příjemné chvíle se Zebrinem, Pavla Veškrnová VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, v současné době vrcholí příprava pro vypracování 3.změny územního plánu obce Sibřina. Naše obec má platný územní plán z r. 1998, dále byla v roce 2002 schválena 1. změna územního plánu, 2. změna ÚP, která se týkala hlavně nové výstavby ve Stupicích - Lidové domky, schválena nebyla. Nyní obec pocítila nutnost připravit další změnu územního plánu hlavně z důvodu začlenění plánovaných tras vedení kanalizace a vodovodu do ÚP. Zastupitelstvo obce usnesením ze dne rozhodlo o pořízení 3. změny ÚP. V dubnu byla vypracována odborná studie Ing. Václavem Jetelem, kde byly z různých hledisek posouzeny jednotlivé žádosti vlastníků pozemků o změnu jejich funkčního využití, většinou z nezastavěného území na obytnou či komerční zónu. Celkem bylo podáno 11 žádostí. Pro snadnější představu uvádím několik údajů. Počet obyvatel v našich obcích se v současné době pohybuje okolo 580 obyvatel, pokud by byly všechny požadované změny realizovány, přírůstek obyvatel by činil 850 obyvatel (3 obyv./1 RD při odhadu 1 RD/1000 m 2 ). Celková výměra našeho správního území je 441 ha (Sibřina 256 ha, Stupice 185 ha). Z toho současně zastavěné území v Sibřině je 31,6 ha, zastavitelné území dle v současné době platného územního plánu je dalších 35 ha ( rezerva ), zastavitelné území navrhovaných změn je 10 ha. Plocha současně zastavěného území ve Stupicích je 18,1 ha, zastavitelné území dle v současné době platného územního plánu činí dalších 5 ha, zastavitelné území navrhovaných změn by bylo 22,3 ha! Z těchto údajů vyplývá, že v obou obcích je již nyní dostatek vyčleněných ploch pro bytovou výstavbu, obě obce mají možnost se dále rozvíjet. Do návrhu Zadání 3. změny v Sibřině nebyly začleněny další pozemky pro bytovou výstavbu. Ve Stupicích byla zařazena pouze část pozemků, podmínkou bylo, aby tyto pozemky plynule navazovaly na intravilán obce Stupice. Po schválení této změny by mohlo ve Stupicích vyrůst dalších asi 50 rodinných domů. Územní plánování chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel (Zákon o územním plánování a stavebním řádu ze dne 14. března 2006). Do návrhu 3. změny ÚP byly začleněny místa a oblasti se zachovaným krajinným rázem: Třešňovka kolem vysílače, cesta Na Hrázi v Sibřině, lokality za rybníkem v Sibřině, okolí Sibřinského potoka, do návrhu se promítnul i lesní prstenec MČ Praha Koloděje, který zasahuje do našeho katastru. Jako veřejně prospěšné stavby vymezeny: navrhovaný koridor tras IS a objektů vodovodů a kanalizací včetně ploch pro vodní zdroj a čistírnu odpadních vod; objízdná komunikace vedoucí z Květnice na silnici III/33313 Sibřina Újezd nad Lesy odvádějící dopravu z Květnice mimo centrum Sibřiny, cyklostezka C9 ze Sibřiny do Stupic. Vážení občané, zastupitelstvo obce posoudilo zařazení jednotlivých změn funkčního využití pozemků, začlenění krajinných prvků a veřejně prospěšných staveb s ohledem na současnou vybavenost obcí a potřeb obyvatel při zachování venkovského charakteru obou obcí. Doufáme, že i ve vás, občanech, najdeme podporu při projednávání a schvalování 3. změny územního plánu obce Sibřina. Návrh zadání 3. změny územního plánu bude v příštích dnech zveřejněn veřejnou vyhláškou na úřední desce. Najdete ho také na webových stránkách obce a u nás na obecním úřadě. Každý z vás může podat připomínky a návrhy k tomuto zadání. Lenka Stemberková Náves se zvoničkou v Sibřině, 60. léta 20. stol.

2 Strana 2 Číslo 14, rok 2009 MATEŘSKÁ ŠKOLKA NOVÉ HŘIŠTĚ VE ŠKOLCE Se začátkem nového školního roku čekalo na děti Sibřinské školky milé překvapení úplně nové hřiště. Děti jsou děti a hrají si všude, takže si zřejmě neuvědomovaly katastrofální stav původního hřiště, jeho nebezpečnost, stav nevyhovující normám, ošklivý vzhled a celkový dosti smutný vzhled zahrady, jak jsme to cítili my dospělí. Nové hřiště přivítali kluci a holky s velkým nadšením je na něm spousta písku, takže spousta možností pro stavění, bábovičkování, vaření atd. Také máme herní prvky rozprostřené po celé zahradě, takže si děti mohou hrát po menších skupinkách a každý si může najít místo, kde právě chce být. Nové hřiště samozřejmě nevzniklo jen tak z ničeho předcházela tomu žádost o grant, kterou pro obec napsala paní Vítková ze sdružení SOSák a díky které jsme dostali na hřiště nezbytné penízky. Zbytek se nám podařilo dofinancovat díky darům rodičů vybralo se cca 50tis korun, za které všem rodičům moc a moc děkujeme, protože bez nich by to opravdu neklaplo. Někteří rodiče přišli také v červnu na dobrovolnou brigádu, při které jsme se snažili prostor zahrady zvětšit a zbavit hromady roští a větví okolo starého plotu.také ještě jednou moc děkujeme za pomoc. Nyní ještě potřebujeme, aby trochu zapršelo, aby se zahrada mohla zatravnit, jinak máme krásný prostor na hraní a sportování pro všechny děti ze školky. Otevření nového hřiště bylo také nutné pořádně oslavit, a proto jsme společně se sdružením SOSák uspořádali zahajovací slavnost pro děti školkové i neškolkové, s dortem, šampaňským a balónky. Doufáme, že hřiště bude přinášet dětem jenom samé radosti a že nám dlouho vydrží. ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ SIBŘINA Prázdniny jsou už dávno pryč a školka a školní zahrada jsou zase plné dětí. Září patří vždy mezi ty náročnější měsíce, pro děti, rodiče i pro učitelky. Děti, které už k nám delší dobu chodí, si zvyknou na režim školky vždycky rychle a jsou rády, že se zase setkávají s kamarády. U nových dětí ze začátku často utíráme slzičky a postupně je přivykáme na změnu v jejich životě na docházku do školky. Pro naše školkáčky jsme připravili i pro toto pololetí spoustu zábavných akcí, výletů, divadélek a kroužků tak, aby se nikdo nenudil. V září jsme zvládli jeden celodenní výlet do Šťastné země areál plný houpaček a prolézaček. Plánujeme zase uspořádat mikulášskou nadílku přímo v pekle v Dole Marie v Příbrami. Začátkem října začínají různé kroužky pro děti školkové a někdy i neškolkové kromě už klasických kroužků Pastelka, Tvořílek, Keramika, Flétnička, Klubíčko, Plavání a Angličtina přibyl ještě kroužek Soptík pro malé nadějné hasiče, připravujeme ho ve spolupráci se sdružením dobrovolných hasičů. Jako další novinku plánujeme docházet pravidelně do solné jeskyně. Čeká nás zase cyklus preventivní přípravy ve spolupráci s Městskou policií a medvídkem Brumlou. Předškolní děti se budou moci zúčastnit přípravy v ZŠ Škvorec. V listopadu přijde do naší školky paní psycholožka, aby pomohla rodičům předškoláků s rozhodováním, zda dát dítěti odklad nebo ne a otestuje děti, zda jsou zralé pro školu. Bude toho hodně, co nás čeká, veškeré informace najdete na webu (používejte Internet Explorer) Zuzana Svobodová ředitelka MŠ

3 Zebrin Strana 3 ROZHOVOR V ZÁSADĚ JSEM OPTIMISTA! Paní RNDr. Zdeňka Kubánková (60 let) žije ve Stupicích se svou rodinou, při posledních obecních volbách byla zvolena zastupitelem OÚ Sibřina. Zastupitel, maminka, babička. Pedagog. Chystá se vyučovat v rekvalifikačních kurzech, sama stále studuje, a to na Akademii třetího věku. Osudy vesničky, na niž si dlouho zvykala, jí přirostly k srdci a nejsou jí lhostejné ani dnes. Na své první cestě do Stupic za svou životní láskou si pěšky z Koloděj nesla v náručí peřinu.tak ji poprvé viděla paní Miluška Bencová, její nová sousedka. Dodnes vzpomíná na holku s peřinou a veselýma očima plnýma odhodlání. Nevím, jak ta peřina, ta už asi vzala za své, ale veselé oči a odhodlání paní Kubánkové rozhodně zůstaly. (Text je přepisem zvukové nahrávky.) Paní Kubánková, z vyprávění našich společných známých vím, že jste se do Stupic přestěhovala za mlada. Kolik Vám bylo let a co bylo motivem? Jaká byla první léta ve Stupicích a na co nejraději z té doby vzpomínáte? Takže věk jsem si musela spočítat bylo mi 23 let a bylo to po vysoké škole a motivem byla láska. A možnost bydlení. Nebylo jiné možnosti, manžel měl sestru v Německu, sice legálně provdanou, přesto to byla velká překážka, měl pracovat v pražském IKEMu, ale práci tam nakonec nedostal. Dostal umístěnku tady. Oba jsme studovali na Přírodovědecké fakultě UK. Manžel byl z východních Čech, já pocházím z Českých Budějovic, dostala jsem umístěnku do Dačic a do Kouřimi. Ale chtěli jsme být spolu. Tady jsme dostali možnost společného bydlení, nebyla to sice Praha, ale nakonec jsem ráda, že děti vyrůstaly na čerstvém vzduchu. Ráda vzpomínám na lidi na Hanišovy, Bencovy, paní Slavíčkovou... a všechny ty ženy, které jsem poznala a procházely jsme si to s dětmi jako vy... a koukaly, jak děti vyrůstají. Trvalo mi to sedm let, než jsem brala Stupice jako domov, než se mi tu začalo líbit. Já jsem se nastěhovala v listopadu holo, příšerná mlha jen ti lidé mi to zpříjemnili. A společná komůrka. Změnil se hodně za ta léta charakter Stupic a Sibřiny co se týče jejich obyvatel? V čem vidíte největší změny? Přemýšlela jsem o tom, ale žádné změny nevidím. Jen spousta těch mých lidí už odchází a noví přichází, o některých ani nevím, že už zde bydlí. Nikdy mi nebylo lhostejné, kdo tu žije, s mnoha lidmi jsem se dala do řeči. Ten charakter se bude hodně měnit s nastávající výstavbou. Jak vnímáte proměnu nejen našich dvou obcí, ale celého jejich okolí nové stavby, nárůst obyvatel, vše, co s tím souvisí (doprava, sociální služby)? To mi právě leží na srdci vždycky jsem vnímala vesničku a okolí (lesy, louka...) jako celek. Přeji všem lidem, ať si hezky bydlí, ale... vesnice bez začátku, bez konce, zeleň ubývá, kvanta lidí, kteří ač nahuštěni na malé ploše, mají k sobě mnohem dál, než v normální vesnici, nikde není vybudováno nějaké jadýrko nové výstavby, chybí návaznost na centrální obec, je to izolace, strašný silnice, strašná doprava...z toho jsem rozčarovaná a zklamaná. Přála bych si, aby ta výstavba, co tu bude (ono jich v budoucnu stejně asi přibude), měla návaznost na centrum obce, měla by být nejprve vybudovaná komunikace, sociální zázemí, školy... Proti výstavbě nejsem, ale musí být uvážená, s architektonickým záměrem, citlivá ke krajině. Jakou změnu ve Stupicích nebo Sibřině považujete ze svého pohledu za jednoznačně nejvíce pozitivní? (Za poslední volební období?) Jsou to změny, které přišly i v těch předchozích obdobích. Pro mě je to jednoznačně doprava. 20 let se na OÚ snažili skloubit dopravu městskou a příměstskou. Byl velký problém sladit linky o pět minut, aby si autobusy neujížděly. Naše děti chodily do Koloděj pěšky. Stejně tak staří lidé až v Kolodějích nasedli na autobus k lékaři. Druhá zásadní věc plynofikace obce stálo to peníze, ale ubyla dřina, prach! Co se vznášelo ve vzduchu z toho, co se spálilo! Ubylo mlh. To je jednoznačně pozitivní. Nyní se řeší kanalizace a vodovod. Nežijeme ve středověku, jsme 1 km od hlavního města, kanalizace a vodovod jsou pro mě důležité hodnoty. Líbí se mi, jak je nyní dbáno na úpravnost obcí, na jejich vzhled. PRAŽSKÁ SPORTOVNÍ A JAZYKOVÁ ŠKOLA Nabízí v roce 2009/10 tyto jazykové a sportovní kurzy v ZŠ Koloděje, Praha 9: ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ (různé úrovně) ANGLIČTINA HROU (děti od 3.let) ANGLIČTINA PRO DĚTI (1.,2., 3. třída) ANGLIČTINA PRO DĚTI (4., 5., 6. třída) ANGLIČTINA PRO MAMINKY ANGLIČTINA PRO SENIORY ENGLISH HOME výuka přímo u Vás doma, nebo v práci. KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI (1,5-3 roky) CVIČENÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY (3-6 let) AEROBIC PRO MALÁ DĚVČATA SPORTOVKY PRO ŠKOLÁKY Bližší informace u Mgr. Michaely Dvořákové na tel.:

4 Strana 4 Číslo 14, rok 2009 INZERCE SELGEN a.s., Šlechtitelská stanice Stupice PŘIJME PRACOVNÍKA NA ÚKLID KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR. Pracovní doba volná, časová náročnost 4,5 hodiny denně, mzda dohodou. Bližší informace podá Ing. Skala na tel. č.: , nebo při osobní návštěvě firmy na adrese Kolodějská 24, Stupice. S jakou změnou se jen těžko srovnáváte, nerozumíte jí nebo s ní nesouhlasíte? Pro mě je pořád kámen úrazu ten prodej stupických pozemků. Souhlasím s plánem aby měli mladí lidé kde bydlet.a pak si myslím, že tento plán nebude tak narušovat charakter obce, navazuje na obec, lidí nebude tolik. Ale myslím si, že pěněz za pozemek bylo málo.v souvislosti s kanalizací bude jich teď zapotřebí víc. Investují se do sibřinské etapy výstavby kanalizace a zbude něco pro Stupice? Budu se snažit na OÚ, aby Stupice nebyly odstrčené. V současné době plníte práci zastupitele OÚ.Jaký vztah k této činnosti máte? Jak by podle Vás měl člen obecního úřadu fungovat? Máte nějaké motto, nějaké credo, které si připomínáte při své práci? K činnosti jsem byla vyprovokována, podlehla jsem vyzývání zdejších občanů i svých dětí, ale s tím, že jsem věděla, že oni jsou tak vytíženi, že by se tomu věnovat nemohli. Jen jsem chtěla, aby tam byl hlas ze Stupic. A v zásadě to bylo kvůli té tehdy plánované výstavbě. Manžel pracoval na OÚ od té doby, co jsme se sem oba nastěhovali, vyzval ho k tomu pan Benc, pracoval tam jako tajemník. Nikdy mi ta práce nebyla lhostejná. Svou roli vidím více jako poradní hlas. Vy jste dlouhá léta učila kde všude a jak dlouho jste působila jako pedagog? Co Vám tato práce přinášela? Máte pocit, že Vaše původní profese pedagoga (biologa) nějak může souviset s činností zastupitele? Čerpáte při ní ze svých pedagogických zkušeností? Já jsem si na gymnáziu v Českém Brodě odučila 35 let, učila jsem biologii a zeměpis. Pak jsem ještě zároveň učila na soukromém gymnáziu v Újezdě. Starala jsem se o maminku a sháněla jsem místo bližší domovu, nakonec jsem byla současně na obou místech, ukázalo se, že jsem udělala dobře, újezdské gymnázium se přestěhovalo do Prahy a já jsem se vrátila k plnému úvazku na českobrodské. Byla to zajímavá zkušenost a nyní přibude další budu učit dospělé v rámci jejich rekvalifikace na sociální pracovníky. Moje práce mě uspokojovala, do určité míry jsem si udržovala mládí, protože jsem byla s mladými lidmi, povídali jsme si, někdy mě samozřejmě také zlobili. Ale moc mě unavovalo to dojíždění, hlavně ty poslední roky, kdy mě už tělo méně poslouchalo. Máte pocit, že Vaše původní profese pedagoga (biologa) nějak může souviset s činností zastupitele? Čerpáte při ní ze svých pedagogických zkušeností? Když byl úvodní projev při inauguraci současných zastupitelů, já coby nejstarší člen jsem ho pronášela, řekla mi Pavlína Čadová: Je vidět, že jste učitelka. Jinak mi to připadá, že ani pravá učitelka nejsem.tu a tam mám nějaké návyky, ale myslím si, že to není na škodu. Něco z Vašeho soukromí. Jak nejraději trávíte svůj volný čas? To je pionýrská otázka (paní Kubánková se směje). Každopádně je pro mě důležitá rodina děti, vnoučata. Strašně ráda mám přírodu, ráda čtu, miluju sport, stále se ještě snažím trochu sportovat, mám ráda hudbu, film, divadlo... Vše možné, ale rodina je základ. Je ve Vašem životě něco, co jste nevyzkoušela (neudělala, promarnila) a litujete toho? A je něco, co byste naopak ještě ráda podnikla? Promarnili jsme všichni spoustu věcí (smích). Lituju, že jsem se pořádně nenaučila jazyky, ačkoli se to snažím dohnat, přihlásila jsem se do jazykovky. A ráda bych ještě cestovala. Dříve to nebylo tak možné, snažím se to dohnat. Bývala bych to více potřebovala ve své profesi učitele zeměpisu není nad vlastní poznání, pokoukání... jak lidé žijí. Ale tělesná schránka zklamává, cestuji, jak síly dovolí. Jste svým laděním spíše optimista, nebo máte sklon vidět věci černěji? Jak se to projevuje v práci zastupitele? Kdybych nebyla optimista, tak bych s tím dávno sekla a utekla. V jádru je člověk samozřejmě škála různých charakterů od flegmatika po cholerika. Melancholik ale nejsem. V zásadě jsem optimista. Slabé chvilky přemáhám hudbou. Chcete něco vzkázat čtenářům Zebrinu? Buďte také optimisté! Bude líp! Děkuji za rozhovor. Pavla Veškrnová

5 Zebrin Strana 5 Z ÚŘEDNÍ DESKY USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SIBŘINA Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ SIBŘINA Zápis proveden v Sibřině dne Zápis provedla Ing. Lenka Stemberková Ověření zápisu: RNDr. Zdeňka Kubánková, Ing. Roman Koštejn Schválil: Ing. Petr Vítek starosta, Ing. Lenka Stemberková místostarostka USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SIBŘINA Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ V SIBŘINĚ OD DO19 30 H 36/2009 Schvaluje návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva vč. zařazení dodatečného bodu Pro 7 (Vítek, Stemberková, Kloučková, Cvejnová, Kubánková, Miková, Marčan) Proti 0, Zdrželo se 0 37/2009 Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu knn na pozemku parc.č. 431/1, 2 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Pro 7 (Vítek, Stemberková, Kloučková, Cvejnová, Kubánková, Miková, Marčan) Proti 0, Zdrželo se 0 38/2009 Schvaluje Smlouvu o úhradě věcných nákladů na vybudování infrastruktury a Smlouvu o zřízení zástavního práva pro pozenky parc.č. 732/3, k.ú. Stupice o výměře m² mezi Alia CZ, s.r.o. a obcí Sibřina Pro 7 (Vítek, Stemberková, Kloučková, Cvejnová, Kubánková, Miková, Marčan) Proti 0, Zdrželo se 0 39/2009 Schvaluje Znak obce č. 2 (označeného při anketě občanů) oficiálním znakem obce Sibřina a Stupice Pro 6 (Vítek, Kloučková, Cvejnová, Kubánková, Miková, Marčan) Proti 0, Zdrželo se 1 (Stemberková) Znak obce č.1 získal v anketě 12 hlasů, vítězný znak č.2 76 hlasů, č.3 2 hlasy, č.4 6 hlasů CO SE DĚJE V OBCÍCH A NA OBECNÍM ÚŘADĚ obci byla přidělená dotace na: a) celkovou rekonstrukci budovy MŠ Sibřina b) opravu křížku u MŠ c) hřiště u MŠ d) na rozšíření kontaktního místa CzechPOINT (Upgrade) realizace nového vzhledu hřiště u MŠ převedení domu č.p. 11 Šálkův dům do vlastnictví obce v říjnu proběhne kolaudace ordinace praktického lékaře v budově OÚ obec získala stavební povolení na chodník směrem Ke Květnici byl vybrán dodavatel na výměnu venkovních dveří do budovy OÚ probíhá vypracování Zadání 3. změny ÚP Sibřina byla podána přihláška do soutěže Starosta roku probíhá příprava projektové dokumentace pro vodovod a kanalizace proběhla oprava dětského hřiště ve Stupicích dokončení umísťování sloupků s označením ulic v rámci informačného systému v obcích byla podána výpověď smlouvy o počtu umisťovaných dětí z obce Květnice v MŠ Sibřina od školního roku 2010/2011 byla podána žádost na KÚ Středočeského kraje o navýšení počtu dětí v MŠ pro školní rok 2010/2011 na 81 míst je vypracován návrh Zadání 3. změny územního plánu obce Sibřina Lenka Stemberková

6 Strana 6 Číslo 14, rok 2009 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme tímto Ing. Liborovi Stárkovi a Ing.Ondřejovi Veškrnovi za opravu prolézačky na dětském hřišti ve Stupicích. Opravu provedli bezplatně s minimálními náklady, čímž prodloužili životnost našeho hlavního herního prvku. Potěšili tímto určitě starostlivé maminky a děti se v příštích dnech dočkají drobných úprav tohoto herního prvku, které zase určitě potěší je. Děkujeme Liborovi Stárkovi za péči o naši obecní mechanizaci. Děkujeme společnosti SELGEN, a.s. za pomoc při údržbě veřejného prostranství. OÚ Sibřina Sbor dobrovolných hasičů obce Sibřiny děkuje všem dosavadním sponzorům, kteří podporují činnost sboru. Antonín Pacholík velitel sboru Obecní úřad by rád poděkoval firmě ZAPPINFO- SYSTÉMY za výrobu a následnou instalaci cedulí s názvy ulic na ploty v obci Sibřina a Stupice bezplatně. Děkujeme! 40/2009 Schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu, Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR, číslo operačního programu CZ.1.06, na Typový projekt CTECHPOINT kontaktní místo (Upgrade) Pro 7 (Vítek, Stemberková, Kloučková, Cvejnová, Kubánková, Miková, Marčan) Proti 0, Zdrželo se 0 Získáním druhé dotace CzechPoint se podařilo zakoupit další vybavení kanceláře OÚ, které je kontaktním místem CzechPointu. Místostarostka informovala o situaci ohledně podpisu Smlouvy o úhradě nákladů spojených s pořízením změny ÚP mezi obcí Sibřina a JUDr. Čepkem, návrh podpis smlouvy do , RNDr. Kubánková podala protinávrh prodloužení termínu pro podpis smlouvy do /2009 Schvaluje Postup jednání s JUDr. Čepkem ohledně jeho žádosti o změnu funkčního využití pozemku parc.č.692, k.ú. Stupice při 3. změně ÚP Sibřina. V případě, že Smlouva o úhradě nákladů spojených s pořízením změny ÚP mezi obcí Sibřina a JUDr. Čepkem bude podepsána ve znění, které bylo doručeno JUDr.Čepkovi prostřednictvím pana P.Pásztora dne do , část pozemku parc.č. 692, k.ú. Stupice bude zařazena do 3. změny ÜP Sibřina. V opačném případě, pozemek parc.č. 692, k.ú. Stupice nebude zařazen do 3. změny ÚP Sibřina. O tomto postupu bude JUDr. Čepek informován mailovou poštou a dopisem odeslaným prostřednictvím České pošty. Pro 7 (Vítek, Stemberková, Kloučková, Cvejnová, Kubánková, Miková, Marčan) Proti 0, Zdrželo se 0 Starosta ing.vítek informoval o: - současné situaci ve věci vodovod a kanalizaci v obci Sibřina a Stupice, kdy pracovníci SÚ Úvaly měli v těchto dnech zahájit územní řízení, pokud dojde k vydání stavebního povolení do konce r. 2009, obec bude moci v r požádat o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace. Pozval občany na schůzku s VRV zpracovatelem projektové dokumentace, termín bude upřesněn v Zebrinu - výstavbě v obci Květnice a pozval občany na schůzku s představiteli společnosti Quinlan Private Golub, zpracovateli projektu rezidenční bydlení Zahrady Květnice, termín bude upřesněn v Zebrinu - současné situaci ve věci přestavby budovy MŠ Sibřina, je schůzka výběrové komise pro výběr dodavatele realizace přestavby MŠ - byla podána žádost k KÚ Středočeského kraje o navýšení kapacity MŠ v Sibřině na 76 dětí od Byla projednáváno upozornění p. Bětíka na nedostatky v čistotě, údržbě a vybavená dětského hřiště v Sibřině u fotbalového hřiště, prostor kolem fotbalového hřiště, údržbě parkoviště u MŠ Zápis proveden v Sibřině dne Zápis provedla: Ing. Lenka Stemberková Ověření zápisu : Hanka Kloučková, Jiří Marčan Schválil: Ing. Petr Vítek starosta, Ing. Lenka Stemberková místostarostka

7 Zebrin Strana 7 ZPRÁVA Z KANCELÁŘE MAS REGION POŠEMBEŘÍ Od středy 16. do pátku 18. září jsme v kanceláři MAS (Místní akční skupiny Region Pošembeří) přijímali projekty žadatelů o dotaci v rámci první výzvy programu LEADER. Ve středu nás navštívili jen dva žadatelé. Naše obavy, jestli vůbec ještě někdo přijde, se rozplynuly ve čtvrtek. Dveře se netrhly a přivítali jsme osm projektů. V pátek jsme pak převzali devět projektů. Celkem se nám v prvním kole tedy sešlo 19 projektů, z toho: z Fiche č. 1 4 projekty, z Fiche č projektů, z Fiche č. 5 1 projekt, z Fiche č. 7 2 projekty. Administrativní příjem žádostí proběhl v pořádku a vzápětí nastoupila administrativní kontrola tedy revize všech povinných a nepovinných příloh, odpovídajících dat na dokumentech a podobně. V následné kontrole přijatelnosti jsme zkoumali soulad přihlášených projektů s vyhlášenými prioritami (fichemi) byly čtyři: Fiche č. 1 NÁŠ DOMOV Atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci Fiche č. 2 NÁŠ DOMOV Dobré místo pro současný i budoucí život Fiche č. 5 BOHATSTVÍ VENKOVA Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu Fiche č. 7 NÁŠ DOMOV Vzdělávání napříč generacemi i regionem Výsledky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti se všichni žadatelé dozvídají tento týden. Buď jim přijde (nebo bude předáno) vyrozumění o administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti. Anebo budou vyzváni k doplnění chybějících údajů. Na jejich úpravu pak budou mít pět dní, většinou do úterý 29. září. Chceme všem žadatelům, kteří přišli podat své projekty poděkovat především za jejich odvahu do toho jít, za čas, který museli přípravě projektů věnovat a za chuť touto cestou něco změnit. Držíme všem palce, aby právě jejich projekty byly úspěšné. O jejich prospěšnosti a jedinečnosti budou žadatelé moci přesvědčit výběrovou komisi ještě na veřejné obhajobě, která se uskuteční 7. října v Českém Brodě. Štěpánka Šoupalová Region Pošembeří VELKOOBJEMOVÉ ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ Velkoobjemové odpady nepatří do popelnice. K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových kontejnerů. Tyto kontejnery budou přistaveny v Sibřině dne: října 2009 Tyto kontejnery budou přistaveny ve Stupicích dne : října 2009 Do těchto kontejnerů PATŘÍ: starý nábytek např.: křesla, židle, skříně, válendy, podlahové krytiny např.: koberce, linolea, sanitární keramika např.: umyvadla, toalety Do velkobjemových kontejnerů NELZE ukládat: zeminy, stavebný materiál, pneumatiky, obaly od barev, lednice, televizory, autobaterie, veškerý nebezpečný odpad!!! Informace, dotazy, připomínky: Vyhláška č.3/2007, o nakládání s komunálním odpadem, Obecní úřad Sibřina, tel: , , informace o třídění a recyklaci odpadů. VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, v tomto čísle najdete pozvánku na dvě informativní schůzky. První se týká kanalizace. Společnost VRV, která pro nás připravuje projekt na kanalizaci a vodovod, představí tento projekt. Na schůzce budete nejen seznámeni s projektem, ale bude prostor i pro diskuzi. Druhá schůzka je schůzka s developerskou společností, která chystá realizovat svůj záměr na květnickém katastru v těsném sousedství naší obce vedle silnice na Sluštice. Obec podala připomínky k této výstavbě a společnost by představila svůj projekt a návrh na řešení našich připomínek. Toto setkání bude pro nás důležité v tom, jak budeme postupovat dále. Prosím pokud máte zájem, neváhejte a přijďte. Zajímá nás váš názor. Děkuji, Petr Vítek starosta obce ZTRÁTY A NÁLEZY Byla nalezena fenka v obci Křenice. Fenka má červený obojek se šátkem, bez známky. Má krátkou černou srst s hnědým pálením, v kohoutku měří cca cm. Přikládáme fotografii. Prosíme majitele, ať kontaktuje tel. číslo: Dne v dopoledních hodinách v obci Květnice bylo nalezeno štěňátko německého ovčáka, černé barvy,bez známky. Prosíme majitele, ať kontaktuje tel. číslo:

8 Strana 8 Číslo 14, rok 2009

9 Zebrin Strana 9 ANKETY ANKETA: SLUŽBY OBECNÍHO ÚŘADU Vážení občané, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při plánování nových služeb našeho obecního úřadu pro Vás. Vaše postřehy a nápady budou prodiskutovány a zařazeny do plánu rozvoje obce (viz článek o jeho realizaci). Vyplněné anketní lístky odevzdejte prosím do schránky na obecním úřadě v Sibřině. Přehled dosud poskytovaných služeb najdete v článku Plán rozvoje obcí Sibřina a Stupice , prosím, než začnete vyplňovat anketní lístek, přečtěte si ho. Jaké další služby či akce byste ve své obci uvítali: Děkujeme za Vaše nápady a čas, který jste nám věnovali. OÚ Sibřina ANKETA: ŠÁLKŮV DŮM zde odstřihněte Z následujících možností vyberte tu, která se nejvíce shoduje s Vaší představou využití Šálkova domu a zakroužkujte ji. Anketní lístek odevzdejte prosím do schránky na obecním úřadě: 1. Multifunkční společenské centrum (taneční sál, zájmové kroužky, občanská sdružení, veřejná zasedání, divadlo, besídky...) a sídlo obecního úřadu (ze současného sídla OÚ vybudovat dům služeb). 2. Mateřská škola s malou kapacitou (pouze pro potřeby obce Sibřina a Stupice), společenské centrum. (Současnou MŠ přebudovat na ZŠ) 3. Mateřská škola s velkou kapacitou (pro naše obce i okolí). (Tu současnou přebudovat na ZŠ). 4. Jiné využití. Pokud jste zakroužkovali tuto možnost, uveďte prosím jaké jiné využití: SMÍŠENÉ ZBOŽÍ NA POŠTĚ ŘÍČANSKÁ 15, SIBŘINA MOBIL: OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ SO CO NABÍZÍME? PEČIVO, LAHŮDKY, ZÁKUSKY, UZENINY, NÁPOJE, MRAŽENÉ ZBOŽÍ, DROGERIE, ŽÁROVKY, MONOČLÁNKY, TABÁKOVÉ ZBOŽÍ, ZÁKLADNÍ SORTIMENT PRACOVNÍCH ODĚVŮ A POMŮCEK Děkujeme za vyplnění a odevzdání anketního lístku. Obecní úřad Sibřina

10 Strana 10 Číslo 14, rok 2009 POZVÁNKA KE ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH OBVODŮ KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY (KPÚ) SIBŘINA A STUPICE V rámci přípravy návrhu KPÚ Sibřina a Stupice, který zajišťuje firma LANDINFO, spol. s r.o., Praha 5, U Nikolajky 28/2214, firma Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Praha 8, Chaberská 230/3, je prováděno zjišťování hranic obvodů pozemkové úpravy. Šetření ohledně zjištování hranic obvodů proběhne ve dnech 22. a Sraz účastníků řízení v KPÚ Sibřina bude v 8.30 hod. (šetření vnitřního obvodu KPÚ Sibřina) a v 13 hod. (šetření vnějšího obvodu KPÚ Sibřina) na Obecním úřadě Sibřina. Sraz účastníků řízení v KPÚ Stupice bude v 8.30 hod. (šetření vnitřního obvodu KPÚ Stupice) a v 13 hod. (šetření vnějšího obvodu KPÚ Stupice) v jídelně areálu společnosti SELGEN, a.s., Stupice 24. Vlastníci, kterých se uvedené šetření hranic pozemků týká, budou osobně pozváni dopisem Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Praha - východ. Jak jsme Vás již informovali v předchozím čísle, byl Obecní úřad Sibřina vykraden. Nyní už vše běží jako dřív, kancelář byla znovu zařízena, nové technické vybavení hradil OÚ z prostředků EU a státního rozpočtu. P O Z V Á N K A PROJEDNÁNÍ VÝSTAVBY REZIDENČNÍ BYDLENÍ ZAHRADY KVĚTNICE Vážení spoluobčané, dne v úterý od hodin v zasedací místnosti v budově obecního úřadu Sibřina se uskuteční představení projektu "Zahrady Květnice" veřejnosti představiteli společnosti Quinlan Private Golub, která je zpracovatelem projektu. Bude se projednávat vše, co souvisí se zmíněním projektem: realizace projektu, dopravní studie, etapizace projektu, řešení přístupových komunikací, návrhy na řešení připomínek obce Sibřina... Všichni jste srdečně zváni. Obecní úřad Sibřina

11 Zebrin Strana 11 ZPRÁVY Z OBCE ŠÁLKŮV DŮM V centru obce Sibřina stojí dům, kterého si nelze nevšimnout. Aniž by si to zasloužil, stal se na několik let trnem v oku svým sousedům. A nejen jim. Původně pěkná stavba se totiž měnila v místo ohrožující své okolí. Jak k tomu došlo? Na začátku byl vlastně konec. Konec jednoho lidského života a s ním i konec jedné sibřinské rodiny. Pravděpodobně 25. ledna 1999 zemřel pan Ing. Vlastislav Šálek. Zemřel sám, nezanechal po sobě žádného dědice ani závěť. A tak veškerý majetek připadl státu. Nemovitost, pozemky, zařízení bytu, movité věci, hotovost, šatstvo, akcie, restituční nárok to vše tehdy v celkové hodnotě přes pět milionů korun českých. Bez dluhů. Již v únoru 1999 byl na zasedání obecního zastupitelstva v Sibřině přijat záměr odkoupit od státu dům č.p. 11, Šálkův dům. V centru situovaný objekt by byl vhodným místem pro mateřskou školu. Ta stávající se zdála být z ruky a zbytečně velká, náročná na údržbu. Již v dubnu poslal tehdejší pan starosta Ing. Václav Knytl první žádost Okresnímu úřadu pro Prahu východ, v níž obec Sibřina vyjadřuje svůj zájem o nemovitost a záměr, jak ji využít. Odpověď přichází brzy. Rozhodnutí o odprodeji lze uskutečnit až po projednání odúmrti ve prospěch ČR. Zároveň pisatel zastupitele upozorňuje, že projednání odúmrti, kde jsou nemovitosti, trvá minimálně jeden rok. Nezbývá, než čekat. Po té Vás budu informovat, píše Jan Rovenský za OkrÚ Praha východ se zastupitelé konečně dočkali, toho dne se stal Šálkův dům majetkem České republiky, o čemž je v květnu 2002 informovala JUDr. Helena Kudrličková z OkrÚ Praha východ. V březnu 2002 podává OÚ Sibřina 2. žádost o odprodej části majetku po panu Šálkovi. Z té doby pochází i jeden ze znaleckých posudků nemovitosti. Částka, kterou měl OÚ za budovu zaplatit, značně převyšovala odhadní cenu a byla nad možnosti oce, jak uvedl bývalý starosta Ing. Jan Knytl. Co se dělo pak, se ze zachovaných dokumentů OÚ nedozvídáme. Až to, že se v červnu 2004 zastupitelé usnesli na bezplatném převodu, a v říjnu 2004 o tento převod požádali. Tedy v pořadí již třetí pokus získat nemovitost do vlastnictví obce. Tentokrát přikládají také investiční záměr a v únoru 2005 vzniká i finanční propočet. Výstavbu mateřské školy s kapacitou 30 dětí odhadl ing. arch. Ján Špičák na částku přes 9 milionů, dobu realizace celého projektu pak na 18 měsíců. V prosinci 2004 převzal OÚ Sibřina sdělení Komise pro nakládání s majetkem státu, že převod nemovitosti komise projednala a podmíněně schválila. Další písemná stopa pochází z února 2005, kdy se dozvídáme, že o koupi části Šálkova pozemku projevila zájem firma Ledocom, konkrétně o parcelu č. 52, ale tehdy byl odmítnut právě kvůli záměru obce. Podle informací od zastupitele pana Ing. Romana Košteina měl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových někdy v roce 2004, 2005 zablokovaný majetek v rámci jiného pozůstalostního řízení (soud vydal na tento úřad exekuci). Proto nakonec k předání nemovitosti nedošlo. Pan Ing. Václav Knytl hovoří o pomalém tempu vyřizování věcí a o celkové neochotě úředníků po celou dobu jednání a korespondování. Podle jeho názoru je bezúplatný převod dostatečně nemotivoval k ukončení záležitosti. Z písemných pramenů lze odvodit, že další pohyb v této věci přichází v roce 2007, kdy nové zastupitelstvo aktivně obnovuje vyjednávání. V únoru proto zasílá ÚZSVM návrh smlouvy na bezúplatný převod Šálkova domu a žádá zastupitelstvo o její projednání. Zastupitelstvo obce Sibřina návrh v březnu schválilo. ÚZSVM tedy připravil smlouvu o bezúplatném převodu, tu jim však zamítl jejich odbor Právního auditu a pohledávek. Pro dokončení celého procesu musel OÚ nechat vypracovat studii o věkovém průměru obyvatelstva a doložit tak, že Šálkův dům bude sloužit jako školka alespoň 10 let. Dále musel vypracovat přehled, jak hodlá obec celou akci financovat. Dále si odbor Právního auditu a pohledávek vyžádal od Stavebního úřadu MěÚ v Úvalech vyjádření, zda Sibřinou požadované pozemky tvoří funkční celek s předmětnou nemovitostí. Jelikož je parcela č. 52 oddělena plnou zdí, netvoří tedy s nemovitostí funkční celek. Je to tudíž důvod k tomu, aby nebyl zahrnut mezi objekty bezplatného převodu obci Sibřina (a dán tak k obecně prospěšnému užívání). Něco se snad za tou zdí skrývá? V září a říjnu pak představitelé obce obhajují bezplatný převod předmětné nemovitosti, a čas jim přihrává další trumfy. Po celá léta si sousedé stěžovali na chátrající objekt. Ústně i písemně. Na konci 90. let a začátkem tisíciletí se řešila padající zídka, v roce 2007 už byla celková situace daleko horší. Koncem roku 2007 se OÚ rozhodl vzít věci do svých rukou a požádal ÚZSVM o možnost zabezpečení, deratizaci a vyklizení domu č.p. 11 na své vlastní náklady. ÚZSVM souhlasí s žádostí a žádá obec o návrhy na využití objektu. A starosta Ing. Petr Vítek ve svém dopisu uvádí tyto: vyřešit aktuální stálý nedostatek míst v současné MŠ, plán rekonstruovat v budoucnu současnou MŠ na ZŠ a vytvořit v Šálkově domě MŠ pouze pro sibřinské a stupické děti, využívat prostor Šálkova domu jako společenské multifunkční centrum pro setkávání občanů, vybudování sociálního bytu, strategická poloha v centru obce. V roce 2008 pak přichází jakési intermezzo. Místo úředních půtek přichází na řadu konkrétní činy. Probíhají úklidové a zabezpečovací práce. Čas, energie, úsilí, nadšení a peníze, které čle- ING. VLASTISLAV ŠÁLEK Pan Šálek se narodil pravděpodobně roku 1938, v době smrti mu bylo asi 61 let. Jeho maminka Marie pocházela ze Sibřiny, rozená Zimová. Její rodině původně patřil dům i polnosti v okolí Sibřiny a Újezda nad Lesy. Provdala se za úředníka Václava Šálka, který pracoval v Praze, pravděpodobně v nějaké finanční instituci. Vlastislav byl jediné dítě. Údajně byl plachý, neprůbojný, snad po svém otci. Přesto úspěšně vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině. Před svou smrtí byl zaměstnán u Českých drah v Kolíně, kde měl na starost zabezpečovací systém. Když v lednu 1999 několik měsíců nepřišel do práce bez udání důvodu, začal se po něm jeho zaměstnavatel shánět. Upozornil OÚ v Sibřině. Tehdejší pan starosta Ing. Václav Knytl spolu s dalšími zastupiteli RNDr. Janem Kubánkem, Ladislavou Mikovou, Jiřím Marčanem a Policie ČR vstoupili do domu. Tam našli zesnulého Vlastislava Šálka. Václav Šálek, jeden z obyvatelů Šálkova domu, tatínek posledního majitele Vlastislava Šálka. Na razítku vytlačeném do fotografického papíru je nápis PRES. ZEM. FINANČ. ŘEDITELSTVÍ V PRAZE

12 Strana 12 Číslo 14, rok 2009 Fotografie pořízené během úklidu a zabezpečovacích prací podzim 2007 a jaro 2008 nové obou zastupitelství do celého procesu investovali, se neviditelně blíží svému zúročení. A tak na samém konci roku 2008 je na ÚO Sibřina zaslán návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti budovy č.p. 11. Podmínkou je mimo jiné užívání Šálkova domu ve veřejném zájmu alespoň 10 let, 10 let zákaz realizování komerčních účelů. V únoru 2009 zastupitelstvo OÚ Sibřina schválí návrh smlouvy a vydá čestné prohlášení, že bude využívat Šálkův dům ve veřejném zájmu nejméně deset let. V březnu 2009 podepisuje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/28133/2008-HMSO pan starosta Ing. Petr Vítek, v červnu ji stvrdil svým podpisem Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel ÚZSVM Praha 2. V červenci 2009 je zahájeno řízení o povolení vkladu vlastnického práva. A od srpna 2009 se Šálkův dům stal majetkem obce Sibřina. Tak skončila po deseti letech a sedmi měsících podivná anabáze jednoho docela obyčejného rodinného domu. Nebo neobyčejného? Jaká teď bude jeho budoucnost? Podaří se zastupitelům současným i příštím dostát slibům a předsevzetím? Jakou roli bude dům a jeho zahrada hrát v životě jednotlivých občanů? Zastupitelé teď stojí před ne jednoduchou otázkou. Respektive hledají odpověď na otázku, kterou si snadno položí, ale odpovědět na ni nebude lehké. Co s tím? Tedy s Šálkovým domem. Vždy se najde někdo, kdo bude mít pocit, že odpověď není nejlepší, dostačující. A protože v tom naši obecní představitelé nechtějí zůstat sami, rozhodli se uspořádat anketu. Chtějí slyšet Vás, milí spoluobčané. Máte příležitost zase trochu pohnout kormidlem dějin vesniček Sibřiny a Stupice. Tak neváhejte, najděte anketní lístek v tomto Zebrinu a popřemýšlejte, co s obecním dědictvím. Myslím, že si to Šálkův dům po tom všem, čím si prošel za posledních deset let, zaslouží. Berme to jako uctění památky lidem, co v něm žili. Pavla Veškrnová PLÁN ROZVOJE OBCÍ SIBŘINA A STUPICE V minulém řádném vydání Zebrinu, číslo 12, jsem Vám nabídla přehled aktivit, které jsou součástí různých opatření vedoucích k naplnění cílů jednotlivých prioritních oblastí, jež si zastupitelstvo našich obcí vymezilo v rámci plánu rozvoje Sibřiny a Stupic. Zatímco předchozí článek vycházel z 1. bodu Sibřina obec s plnohodnotnou infrastrukturou, v tomto článku si shrneme aktivity zbývajících bodů: 2. Obec spravovaná jako služba obyvatelům 3. Obec s plnohodnotným společenským, sportovním, sociálním životem. Ad 2. Obec spravovaná jako služba obyvatelům 1.Opatření: Obec plnící svou funkci Na obecním úřadě pracuje současná paní referentka od..., s jejím příchodem vzrostl počet úředních hodin pro veřejnost. Paní referentka sama podniká kroky, které zvyšují úroveň poskytovaných služeb OÚ občanům. V tomto čísle najdete anketní lístek věnovaný průzkumu zájmu o nové služby jaké jiné služby byste na našem OÚ uvítali. V rámci služeb občanům se využívají tyto komunikační cesty: občasník Zebrin, (internet), schránka na OÚ. Na veřejných zasedáních se diskutují závažná rozhodnutí. Pro zajišťování důležitých služeb jsou vyhledáváni partneři mezi obcemi (např. Úvaly Dům pečovatelské služby) i mezi občanskými sdruženími (SOSák). Taktéž se obci podařilo zajistit ambulantní prostor pro zajištění zdravotní služby v říjnu se otvírá ordinace praktického lékaře pro dospělé. SEZNAM SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM: 1. CZECH POINT: - výpis z katastru nemovitostí - výpis z obchodního rejstříku - výpis ze živnostenského rejstříku - výpis z rejstříku trestů - výpis z bodového hodnocení osoby - vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů - podání do registru účastníků provozu modulu autovraků 2. Vidimace a legalizace 3. Více úředních hodin pro veřejnost 4. Možnost uzavírání sňatků 5. Přidělování a rušení čísel popisných, evidenčních 6. Přihlašování k trvalému pobytu do obce Sibřina a Stupice 7. Rušení trvalého pobytu 8. Možnost zřídit pečovatelskou službu (obec má uzavřenou smlouvu s Domem pečovatelské služby v Úvalech) 9. Pamětní kniha pro novorozené (od letošního roku)

13 Zebrin Strana Dary pro seniory k životním výročím 11. Pamětní knihy pro předškoláky (zabezpečuje MŠ) 12. Pojmenování ulic 13. Informační systém 14. Znak a vlajka obce 15. Kopírování 16. Plánuje se otevření lékařské ordinace v budově OÚ 2. Opatření: Nástroje získávání externích zdrojů financí V rámci tohoto opatření probíhá proškolování členů grantové komise, nezávislých neziskových organizací a podnikatelů (strategický plán LEADER). Zároveň OÚ podporuje další zájemce členy fotbalového klubu, zaměstnance mateřské školy (jejich úspěchem je získání dotace na rekonstrukci budovy MŠ). Jsou uzavírány partnerské smlouvy s okolními obcemi za účelem získání peněz na rekonstrukci budovy MŠ. Ad 3. Obec s plnohodnotným společenským, sportovním, sociálním životem. 1. Opatření: Využití mateřské školy Je realizováno vyjednávání s okolními obcemi o využívání MŠ jejich obyvateli, jsou uzavírány partnerské smlouvy (jak už jsem uvedla výše).proběhlo zpracování projektu na rozšíření kapacity MŠ i na rekonstrukci její budovy. Rošíření kapacity i rekonstrukce budovy se plánuje na rok Opatření: Obecní společenské centrum Šálkův dům Od letošního srpna je Šálkův dům převeden do vlastnictví obce. Základní sanace proběhla na podzim 2007 a na jaře Další osudy tohoto domu se budou odvíjet až po uskutečnění ankety a diskuze o využití budovy. Příprava projektu na obnovu ŠD a jeho realizace proběhne až po vyhodnocení veřejné diskuze. Vybudování odpočinkového centra před ŠD taktéž souvisí s předchozím krokem veřejnou diskuzí. 3. Opatření: Podpora kulturních a společenských akcí: Všechny aktivity uvedené v tomto bodě plánu rozvoje jsou plněny: partnerství obce na společenských a kulturních akcích, informační a mediální podpora kulturních a společenských akcí (web, Zebrin, vývěsky), samostatné kulturní a sociální akce pořádané obcí (seniorský klub, zlaté svatby, výlety...), zapojení MŠ do života obce. Na tomto místě zbývá ještě jedna aktivita vytváření vztahu občana k obci a obecní komunitě. Posouzení, jak se tato aktivita realizuje, ponechám na Vás. Doufám, že občasník Zebrin bude při této činnosti nápomocen. Součástí tohoto Zebrinu jsou dvě ankety. Obě souvisí se zde uvedenými aktivitami, jsou součástí plánu rozvoje. Ten se postupně realizuje a zárověň se hledají další cíle a opatření, které by mohly rozšířit stávající projekty. A to je příležitost pro Vás. Pavla Veškrnová HORKA stavební, spol. s r.o. Stavebniny Praha 10 - Kolovraty, V Milíři 12 Telefon - stavebniny: OTEVŘENO: po pá 7 17 hodin, sobota 9 12 hodin Specialista na betonové dlažby, plotové a zahradní prvky V areálu stavebnin výstavní plocha cca 350 m 2 od výrobců PRESBETON, KB BLOK, BEST, SEMMELROCK. Nově 150 m 2 výstavní plochy od německého výrobce GODELMANN v ČR pouze u nás! Zpracujeme individuální cenovou nabídku na práce i materiál. Lze zajistit jakýkoliv stavební materiál na objednávku. Množstevní slevy pro realizační stavební firmy, možnost prodeje na fakturu. Doplňkový prodej: okrasné stromky a keříky, sezonní květiny, široký výběr hnojiv výrobce AGRO, postřiky proti škůdcům, balená zemina, barevná mulč, rašelina, mulčovací kůra, mramorová drť zahradní závlahové systémy a nářadí GARDENA dřevěný zahradní program dětské sestavy Jungle Gym Realizace staveb dlážděné plochy, inženýrské sítě, zemní práce, doprava materiálu, stavby plotů, zahrad a sportovišť Gabiony ploty a opěrné zdi Praha 10 Kolovraty, Mírová 49/58 telefon: ,

14 Strana 14 Číslo 14, rok 2009 KOMENTÁŘE, REPORTÁŽE SIBŘINŠTÍ HASIČI Sbor dobrovolných hasičů obce Sibřina vznikl nezávisle na obci, dodatečně byla mezi sdružením a OÚ Sibřina uzavřena smlouva, na jejímž základě se SDH stal hasičskou jednotkou, povinnou ze zákona pro každou obec. Na konci minulého školního roku se konala naše první veřejná akce evakuační cvičení v Mateřské škole Sibřina. A hned v červenci proběhla další akce, a to součinnostní, taktické a prověřovací cvičení ve spolupráci s jednotkou SDH Praha Dubeč. Tímto děkuji kolegům z Dubče za poskytnutí hasičské techniky, konkrétně zásahového automobilu LIAZ 101. Toto cvičení plánujeme realizovat minimálně jednou za rok. Průběh cvičení: Sraz proběhl před OÚ Sibřina, tam také byli proškoleni členové jednotky co se týče hasičského vozu. Pak jsme se přemístili na parkoviště Mateřské školy Sibřina, kde proběhl první útok proudem C do pole (písmeno C označuje míru hadice). Po ukončení zásahu jsme se pod modrým majákem přemístili na druhé stanoviště v ulici Na Paloučku, kde následoval útok vysokotlakým proudem, hasiči provedli tento zásah v dýchací technice (viz foto). Po té jsme se znovu pod modrým majákem přemístili do ulice U Hrušky a cvičení ukončili cvičným zásahem proudem C v dýchací technice. Následoval odjezd do ulice Ke Květnici, abychom doplnili vodu do cisterny, ukázalo se však, že je zdejší hydrant nefunkční. Doporučili jsme tamním obyvatelům, aby závadu nahlásili na OÚ Květnice, do jehož kompetence hydrant spadá. Zahájení a ukončení cvičení bylo nahlášeno velitelem SDH Sibřina Antonínem Pacholíkem na linku 158 Policii ČR. Antonín Pacholík 1. Útok vysokotlakým proudem - začátek 2.Útok vysokotlakým proudem - závěr KULTURA, SPORT, SPOLKY NOVINKY V SIBŘINSKÉM FOTBALE V sibřinské kopané se toho před začátkem a na začátku nové sezony 2009/2010 hodně událo. Tou největší změnou je nástup nového trenéra pana Zdeňka Andrlíka, který v loňském ročníku trénoval divizní Český brod. Pan Andrlík je přímým pamětníkem těch nejlepších let sibřinské kopané. Od roku 2002 trénoval tehdy druhým rokem divizní Sibřinu, zažil postup do České fotbalové ligy a i po sestupu bojoval znovu o postup do ČFL s Čáslaví. Podstatně se však změnila ekonomická základna sibřinského fotbalu, takže nemůžeme očekávat žádné zázraky. Naopak Sibřina po pěti ročnících sestoupila z krajské do okresní soutěže. Ale protože fotbal v Sibřině táhne, podařilo se po sedmi letech obnovit a znovu založit B-mužstvo, které již získalo první body a má hlavně blízké soupeře Škvorec, Křenici, Babice, Přišimasy, Radošovice a Šestajovice. Hráči B-mužstva trénují společně s hráči A-mužstva pod vedením trenéra Andrlíka. Pokračuje již ve čtvrtém ročníku činnost fotbalové přípravky pod úspěšným vedením nájemce restaurace Na Hřišti pana Pavla Soukupa. Jsou pryč časy, kdy naši malí špunti dostávali i dvouciferné výprasky. Již v loňském ročníku nastalo zlepšení, když naše fotbalová přípravka vyhrála pět utkání a družstvo nastřílelo celkem 45 branek. V letošním ročníku začínala v prvních dvou zápasech venku v Klecanech zvítězili 9:0 a o týden později v Zápech 10:0. Pak přijel do Sibřiny favorit na vítěze skupiny, spojené družstvo Brandýsa n. L. a Staré Boleslavi, které v Sibřině vyhrálo 6:5. Výbor vidí jako svůj dluh dokončení a zprovoznění nového hřiště s umělou trávou 3. generace zejména pro tyto mladé žáky, ale je to nakonec otázka finančních zdrojů a možností klubu. A-mužstvo, které hraje po patnácti letech opět okresní přebor Prahy východ, hrálo v prvních kolech s favority na postup, a to s B-mužstvem divizních Jiren a B-mužstvem divizních Kunic, kterým doma podlehlo. V prvních pěti kolech získalo ale 6 bodů a snad by se v tomto ročníku mohlo umístit v první polovině tabulky.

15 Zebrin Strana 15 NABÍDKA ODPOLEDNÍCH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT O.S. SOSÁK A MŠ SIBŘINA PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OD ŘÍJNA 2009 DO DUBNA 2010 (během měsíce května až září 2009 bude probíhat celková rekonstrukce budovy MŠ, podpořená z ROP Střední Čechy) PO ÚT ZATÍM PROSTOR PRO VÁŠ NÁPAD AEROBIK NEJEN PRO HOLČIČKY Od , 27 lekcí Do 6 zájemců 1850 Kč Od 7 zájemců 1500 Kč VOLNÝ PROSTOR od 16 do 17, lektor Ivana Šubrtová Jednotlivé aktivity jsou nabízeny i pro mimoškolkové děti a dospělé UKÁZKOVÉ HODINY A ZÁPIS DO JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT PROBĚHNE VŽDY NA PRVNÍ LEKCI, TĚŠÍME SE NA VÁS, LEKTOŘI O.S. S0SÁK A MŠ SIBŘINA YAMAHA SCHOOL třída RC Rozmarýn již od lekcí 1440 Kč Robátka od 14:30 První krůčky k hudbě I.od 15:30 První krůčky k hudbě II.od16:30 Lektor Dagmar Behemská Připravovaná setkání jsou součástí projektu Tvořivá setkání a kultura na vsi podpořeného MŠMT ČR a realizována na území Regionu Pošembeří ST BŘÍŠNÍ TANCE PRO HOLČIČKY třída MŠ, 26 lekcí, Do 6 zájemců 1600 Kč Od 7 zájemců 1300 Kč Od 16:45 do 17:45 lektor Zuzana Svobodová INZERCE BŘÍŠNÍ TANCE PRO VELKÉ HOLKY 26 lekcí Do 6 zájemců 1700 Kč Od 7 zájemců 1400 Kč od 18:00 (podle počtu zájemců možná i od 19:00) lektorka Zuzana Svobodová ČT OTEVŘENÉ TVOŘIVÉ DÍLNY od let 50 Kč/dílna Od 16 do 18h lektor Michaela Vítková PÁ ZATÍM PROSTOR PRO VÁŠ NÁPAD VOLNÝ PROSTOR ŠIPKY PŘIPRAVUJEME: v 18 hod. dospělí jednotlivci v 17 hod. Kriket dvojice

16 Strana 16 Číslo 14, rok 2009

17 Zebrin Strana 17 POZVÁNKA K POVINNÉMU OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ V souladu s ustanovením zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, proběhne p o v i n n é očkování psů proti vzteklině na území obcí Sibřina a Stupice sobota od hodin ve Stupicích (u kapličky) od hodin v Sibřině (na návsi) 1. Očkování je povinné pro všechny psy ve stáří od 6 měsíců. 2. Poplatek za očkování činí 180,- Kč. 3. Byl-li již dříve vystaven očkovací průkaz, přineste jej s sebou. 4. Očkování bude platné po dobu 3 let. 5. Zvířata musí být opatřena náhubkem a vodítkem. 6. Pes musí být předveden osobou starší 15 let 7. Zvířata již naočkovaná se zdejšímu úřadu nehlásí. 8. Nový očkovací průkaz bude možné vystavit na místě - zdarma Vakcinace se provádí na náklady majitele zvířete. Na vyžádání může být provedeno očkování i proti ostatním nemocem psů a koček. Veterinární ordinace Újezd nad Lesy Domanovická 83 Praha Tel.: , DĚTSKÉ DENNÍ CENTRUM telefon: CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT kvalitní osvědčené výukové programy přijatelné ceny přijímáme děti od 1 roku mladý kolektiv tet, které dětem rozumí a jsou vždy trpělivé a nápomocné maximální bezpečnost dětí úzká spolupráce s rodiči podrobné záznamy (vč. fotek a výrobků) o životě dítěte v centru ústní info o dítěti každý den při vyzvednutí Vytváříme podmínky pro harmonický, všestranný rozvoj dítěte. Každé dítě podporujeme v jeho nadání.

18 Strana 18 Číslo 14, rok 2009 STŘÍBŘINY KLUB SENIORŮ TIP NA NEDĚLNÍ VÝLET PROCHÁZKA TAK AKORÁT Vážení senioři, DIAMANTOVÁ SVATBA Šťastný je, kdo je přesvědčen, že manželská láska musí také znamenat společně zestárnout. A.L. Balling Srdečně gratulujeme paní Miloslavě Kukové a panu Ladislavu Kukovi Přejeme mnoho zdraví, lásky a štěstí do dalších společných let. těšíme se s Vámi na říjnovou návštěvu nedalekého zámku Kačina u Kutné Hory Datum i čas odjezdu bude upřesněn (vývěska u OÚ Sibřina, vývěska náves Stupice). JUBILANTI Toušková Marie Karlík Jaroslav Domkářová Marie Masopust Josef ROZLOUČENÍ s paní Helenou Pavlíčkovou srpen 2009 s panem Josefem Křížkem srpen 2009 s panem Vladimírem Hruškou září 2009 Jubilantům gratulujeme k jejich životnímu výročí, přejeme vše nejlepší. Upřímnou soustrast. ZEBRIN, sibřinsko-stupický zpravodaj Vydavatel: obec Sibřina, Sibřina 15, IČ: Registrační zn. MK ČR E17368 Tel.: Mob.: Redakce: Pavla Veškrnová - šéfredaktor Zdena Kubánková Michaela Vítková Petr Vítek Sazba a tisk: tiskárna Betis Vaše příspěvky směřujte sem: Chceme, aby se nám všem zde dobře žilo Zprávy z redakce Dopisy, inzeráty a příspěvky můžete zasílat naší redakci prostřednictvím u nebo donést do schránky v budově OÚ. Obálku nebo označte názvem občasníku. Ceník inzerce si vyžádejte na Obecním úřadu v Sibřině. Inzerce pro místní spolky a sdružení je zdarma. Pište, pište, pište, rádi vaše příspěvky otiskneme. Uzávěrka dalšího čísla:

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

8:00-12:00,NE zavřeno

8:00-12:00,NE zavřeno ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj ZEBRIN Číslo 3, rok 2007 20. 3. 2007 zdarma Ú VO D N ÍK Dobrý den! Jeden můj velmi dobrý přítel, redaktor rozhlasu a několika periodik mi říkal, že nejdůležitější je

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Vážení,.................................................... 2 Nastal čas konce roku, sváteční pohody, hodnocení

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč Slavnostní otevření komunikace k průmyslové zóně (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie... str. 12 strana

Více

ročník 31 číslo 5 červenec-září 2007

ročník 31 číslo 5 červenec-září 2007 ročník 31 číslo 5 červenec-září 2007 z radnice - buštěhradské školy - společenská rubrika policie čr informuje - žijí mezi námi: anna boušková sport - po roce na řece - buštěhradský chodec časopis městského

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011. Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011. Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 6 Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú Více na straně 24 Územní

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN. Školáků u nás stále přibývá Více na str. 18. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník IX. číslo 4. K podzimu patří posvícení 12

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN. Školáků u nás stále přibývá Více na str. 18. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník IX. číslo 4. K podzimu patří posvícení 12 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2012 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník IX. číslo 4 Školáků u nás stále přibývá Více na str. 18 K podzimu patří posvícení 12 Pohádkový les 15 Cross Country II. ročník 23 Kalendář akcí setříděno

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více