školní rok:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok: 2009-2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků Identifikační číslo zařízení - dále jen IZO: adresa školy: Libušina 1032/ Karlovy Vary právní forma školy: příspěvková organizace IČO: údaje o vedení školy: Mgr. Jiří Burian, ředitel Mgr. Jaroslava Trautnerová, statutární zástupkyně ředitele Larisa Dvořáková, ekonom školy adresa pro dálkový přístup: počet tříd: počet žáků: profilace: celkem 18, 10 tříd 1. stupeň ZŠ, 8 tříd 2. stupeň ZŠ k celkem 427 (220 žáků na 1. stupni, 207 žáků na 2. stupni) úplná základní škola zaměřená na výuku cizích jazyků 1.2. zřizovatel: Město Karlovy Vary obec, IČ: Moskevská 21/ Karlovy Vary 1.3. součásti školy: školní družina - 93 žáci, kapacita 120 dětí provozní doba 7:00 16:30 školní jídelna - kapacita 650 jídel provozní doba 11:30 14: složení školské rady: Tomáš Lhotka, předseda Mgr. Marek Šír, místopředseda JUDr. Veronika Vlková Mgr. Jaroslava Trautnerová Mgr. Ladislav Hlavatý Jan Huber

2 1.5. spádovost školy: Zastupitelstvo Města Karlovy Vary se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ustanovení 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku. Školský obvod Základní školy jazyků Karlovy Vary tvoří ulice: Americká nemocnice Na Vyhlídce Balbínova Nad Vyhlídkou Bezručova nemocnice Nebozízek Divadelní Tržiště Nová Louka Tržiště Divadelní náměstí Tržiště Ondřejská Tržiště Fügnerova Palackého náměstí nemocnice Hálkův vrch Petřín Hornická Olšovky Pod Hájem Hůrky Husovo náměstí Pod Hvězdárnou Hůrky Hynaisova Pod Jelením skokem Tržiště Italská nemocnice Polní Olšovky Jarní Pražská Hůrky Josefa Lady Olšovky Raisova Julia Mařáka Olšovky Revoluční Olšovky K Letišti Olšovky Scheinerova K Lesu Hůrky Skalníkovy sady Tržiště Ke Golfu Olšovky Slovenská k přehadě Kolmá Stará louka Tržiště K Výhledu Hůrky stezka Jeana de Carro Lázeňská Tržiště Strahovská Olšovky Libušina Škroupova Luční vrch Tržiště Tržiště Tržiště Máchova nemocnice Tylova Mariánská Tržiště Tyršova Mariánskolázeňská Tržiště U Imperiálu Mlýnské nábřeží Tržiště U Rybníčka Hůrky Moravská U Tří křížů Motýlí Hůrky Vřídelní Tržiště Na Hůrkách Hůrky Vyšehradská Na Milíři Zámecký Vrch Tržiště Na Vrchu Hůrky Zítkova

3 2. Přehled oborů vzdělání Program: školní vzdělávací program C/01 Základní škola Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách

4

5 3. Přehled pracovníků školy počty pracovníků: celkem 52 zaměstnanci 34 pedagogů, 27 kvalifikovaných (80%), 7 nekvalifikovaných(20%) 4 vychovatelky 9 nepedagogických pracovníků 5 pracovnic kuchyně počty hodin: celkem 650 odučených hodin týdně 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Gymnázium Obchodní akademie Střední odborná škola Střední odborné učiliště G a OA Chodov Střední průmyslová škola Střední škola Celkem Osmileté gymnázium 15 žáků 6 žáků 12 žáků 6 žáků 2 žáci 9 žáků 7 žáků 56 žáků 9. tříd, 1 žák 7. třídy = 57 vycházejících žáků 10 žáků

6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

7

8 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Jazykové kurzy: Brána jazyků otevřená (NIDV) NJ Ivana Vaníčková AJ Hana Hrubá, Helena Krausová, Jitka Pravdová E-jazykovka AJ Ivana Vaníčková Školení: Interaktivní tabule 1. st. Moodle 2. st. Lyžařský instruktorský kurz H. Krausová, Sem.: Město stromů celostát. projekt pořádá MM K.V. (Va) Sem.: Český jazyk interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů NIDV (Sb, Ve) Správná volba oboru Začátek dobré kariéry konference k projektu vých. poradců (Pš) Sem.:Ber her a miniprojektů v při češtině nuda pořádá Ped. centrum K. Vary (Sv) Sem.: Hravé recepty do výuky Nj gramatické hry pořádá Pedagog. Centrum K.V. (Va) Sem.: Legislativní aspekty drogových problémů akce PČR (Pš,Kr) Simulační hry jako pomocník při EVVO, PC K.Vary (Va) Sem.: nakladatelství Didaktis Prvouka, matematika v 1. třídě nové učebnice (Vt, Št) od dubna 2010 Tvorba metodik Moodle - J. Lembacherová Sem.: Nejčastější chyby českých žáků, učitelů při výuce Aj (Br) pořádá NIDV K. V Sem.: Genetická metoda čtení, Ped. centrum K. V. (Vatašč.) Sem.: Jazyk a metodika Aj mluvnice a slovní zásoba, PC K.V. (Ku) Knihovna 2.B (Št) Jednání komise protidrogové prevence a kriminality (Pš) Dětský den na letišti 0.r., 3.A, 3.B (Be, Pe, Lm) Školení pro sborovnu projekt Šablony 2.7. PC K. Vary školení Bakaláři (Tr) Školení v rámci projektu Linie st.: Soutěže - České děti čtou s Ježíškem družina - Ať žijí rytíři zapojení do soutěže o nejlépe vyzdobený plakát 1.A, 3.B, 4.A, 5.B Projekty: LINIE 2011 tvorba metodik do jednotlivých předmětů 1. st.: Školení: , , , , , , , , Pravidla silničního provozu BESIP 1. třídy AJAX - spolupráce s Policií ČR - 2. třídy Zdravé zuby 1. st. Přistupte blíže 5. roč. pásmo v Galerii umění K.V. Projekt 1. Českého gymnázia Tvorba metodik pro Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků J. Lembacherová Akce: Sběr kaštanů roč. + družina

9 Vernisáž + výstava Karlovy Vary, Plauen ekologie v našich městech očima dětí Kurz plavání 3., 4. ročníky (prosinec březen) Chceme čisté město Školní fotosoutěž Jazykový kemp. projekt Linie ž. ze ZŠJ a 20 ž. z Mittelschule Friedrich Rückert Plauen + dopolední konverzace s rodilým mluvčím (spolupr. s Wats english) pravidelná spolupráce s PPP p. Volfová 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Září Šrotonátor přichází ekologický program třídění odpadů ŠD (Svintická) Návštěva městské knihovny 3.A (Pelcová) Návštěva městské knihovny 3.A (Lembacherová) Dopravní výchova dopr. hřiště 4.A (Siebenbürgerová) Běžecká štafeta 1. st. (Šimůnková) Dopravní výchova dopr. hřiště 4.B (Kalčicová) Zátopkova štafeta maratonský běh (Hlavatý) 2. místo Běžecká štafeta okresní finále 1. st. (Ši) Projekt Linie 2011 návštěva třídičky odpadů v Černošíně naši žáci + žáci z Plauen (Stojcová, Vaníčková) Procházka po městě se žáky z partnerské školy v Plauen 7.B (Kž) Galerie umění projekt Přistupte blíže - 5.A (Karbusová) Lehkoatletický čtyřboj 9. roč. (Ledl) 6. místo Beseda s městskou policií Vandalismus 4.A (Siebenbürgerová) Beseda s městskou policií Vandalismus 4.B (Kalčicová) Návštěva městské knihovny 4.B (Kalčicová) Říjen Putovní pohár městské policie 5. roč. (Ši) 1. místo Kino Panasonic - Vývoj rockové hudby 7., 8. roč Galerie umění Interaktivní program k výstavě ilustrátora A. Kašpara - 5.A(Kb) Rok astronomie beseda s pracovníkem hvězdárny roč Galerie umění Přistupte blíže 5.B (Ši) 5., Beseda s p. Pospíšilem sdružení ACET Drogy 8.B, 8.A 5., Beseda s p. Pospíšilem sdružení ACET Sex, Aids, vztahy 9.A, 9.B Přespolní běh 1. st. - okrskové kolo (Ši) Městská knihovna návštěva 3.B (Lm) Galerie umění Interaktivní program k výstavě ilustrátora A. Kašpara 5.B(Ši) Minikopaná 2. st. (Pš) Městská knihovna návštěva 3.A (Pe) Koncert - Doteky jazzu Lázně III. 9. roč Exkurze Hvězdárna Hůrky 6.A Galerie umění Interaktivní program k výstavě ilustrátora A. Kašpara 6.A(Ve) Přehazovaná pořádání okrsk. kola (Chl) Fotografování 0. roč., 1. tř Výstava Vánoční dům 6.B (Do) Přespolní běh okres. kolo 2. st.(hl) 2. místo Listopad Přespolní běh krajské kolo 2. st.(hl) - 3. místo (st. chlapci)

10 3.11. Škola 2010 výstava k volbě povolání 9.A (Pš) Škola 2010 výstava k volbě povolání 9.A (Pš) Městská knihovna beseda s výtvarníkem 3.B (Lm) Městská knihovna 1.A (Za) Přírodovědný klokan roč Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 4.B (Ka) Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 4.A (Sb) Beseda se sociální pracovnicí z kojeneckého ústavu 8.A (Kr) Beseda s městskou policií Krádež 8.A (Sv) Beseda s městskou policií Krádež 8.B (Sv) Bájné bytosti Karlovarska beseda s PhDr. Burachovičem - družina Scio testy 9. roč Čas proměn O dospívání dívek 6. A, B dívky (Pš) Kino Panasonic Nebojte se slavných románů 6.A 9.B Kino Panasonic Co je to divadlo? roč Plavání 2. st. dívky okrskové kolo 1. místo (Kr) Úřad práce 9.B exkurze (Do) Beseda s městskou policií 2.B (Št) Beseda s městskou policií 2.A (Chl) Městská knihovna 3.A (Pe) Družina Kouzelnické představení všechny oddělení Dějepisná olympiáda školní kolo (Tr) Městská knihovna 2.B (Št) Ať žijí rytíři celostátní soutěž úprava plakátu k pohádce 1.A (Za), 3.B+3.A (Lm) 1. místo, 4.A (Sb) Prosinec 1.2. Úřad práce v K. Varech exkurze 9.A (Pš) Beseda s městskou policií Normativní systém společnosti 7.B (Pš) Pohádka Hudebního divadla družina (Eb) Plavání okrskové kolo 1. st.(chl) 1. místo Galerie umění Přistupte blíže, 5.A (Kb) Den otevřených dveří SPŠ strojní Ostrov výběr 9. roč Beseda s městskou policií 3.A (Pe) Olympiáda z českého jazyka 8., 9. roč. (Ve) Beseda městská knihovna 5.B (Ši) Beseda s městskou policií Normativní systém společnosti 7. A (Pš) Mikulášská besídka pro 1. st. zajišťuje 9. roč Účast na mikulášských závodech gymnastický kroužek (Če) Vánoční jarmark družina (Eb) Plavání 1. st. okresní kolo, 1. místo (Chl) Měst. divadlo ekologická pohádka O Balynce v podání Hudebního divadla L. Baláka, 0. roč., 2.A, 4.B Beseda s Policií ČR Děti a alkohol 8.A (Kr) Galerie umění Přistupte blíže, 5.B (Ši) Návštěva knihovny 2.A (Chl) Mlýn v Březové - workshop Vánoční tradice, vánoční pečení 5.A (Kb) Vánoční koncert SPgŠ sbor prof. Štrunce, roč Plavání 1. st. krajské kolo 3. místo (Chl) Návštěva knihovny 1.A (Za)

11 Pohádková zima v Moseru exkurze, 7.B (Kž) Praha vánoční exkurze, 1.A + 6.A (Za, Hl) Vánoční dům Zámeček Doubí exkurze 9.B (Do) Jazzové Vánoce Městské divadlo K. Vary, 6.B, 7. roč Historie a vývoj jazzu, kino Panasonic, roč Vánoční besídky, roč Městské divadlo pohádka Mrazík, roč Kino Panasonic Doba ledová, roč Kino Panasonic Vzhůru do oblak, roč Šachový turnaj okresní kolo, 1. a 2. st. (Ku), 1. st. 1. místo Plavecký výcvik roč. zahájení Vánoční výzdoba školních prostor Leden 5.1. Exkurze Teplárna K. Vary projekt Linie 2011 (Ve) Konverzační soutěž v Nj školní kolo (St, Va, Ve) Beseda s městskou policií Krádež, 7.B (Pš) Návštěva knihovny 0. roč. (Piv) Návštěva knihovny 3.A (Pe) Beseda s městskou policií Krádež, 7.A (Pš) Turnaj ve volejbale smíšených družstev roč. 2. místo (Chl) Převzetí ceny Vánoční dopis pro Ježíška 1.A Městská knihovna (Zachová) Návštěva knihovny 3.B (Lm) Návštěva knihovny 2.A (Chl) Florbal turnaj st. žáků - 2. místo (Hl) 21.1 Návštěva knihovny 2.A (Chl) Návštěva knihovny 1.A (Za) Beseda s městskou policií 1.A (Za) Beseda s městskou policií 1.B (Př) Beseda s městskou policií 0. roč (Pivnič.) Návštěva knihovny 4.B (Ka) Orion cup turnaj ve florbale mladších žáků 6., 7.roč. 4. místo (Hl) Projekt Linie 2011 vernisáž výstavy Karlovy Vary Plauen ekologie v našich městech očima dětí v Krajské knihovně K. Vary (St, Va, Ve) Dějepisná olympiáda Soukupová (9.A) 10. místo, Machalcová (9.A) 12. místo Matematická olympiáda okresní kolo J. Brož (5.B) 1. místo, Š. Weberová (9.B) 3. místo (Hr, Kž) 2.1. Beseda se zdravotníky - družina Únor Lyžařský výcvikový kurz 7.A, 7.B (Le, Kr) 4.2. Beseda s městskou policií 2.A(Chl) 2.B (Št) 8.2. Hudební divadlo L. Baláka hudební pohádka družina 9.2. Jednodenní seminář v Terzíně 9.A, 9.B (Tr, Pš) 9.2. Florbal - okrskové kolo 1.st. (Hl) 1. místo Hudební divadlo L. Baláka ekologická pohádka Jak Lesíčkovi uletěly včely roč Beseda s pracovnicí knihovny o slušném chování 1.A (Za), 1.B (Př) Halový fotbal okrskové kolo st. žáci 2. místo (Le) Republikové kolo v nohejbale žáci 8. roč.(le) Konverzační soutěž v NJ okresní kolo kat.i.b 3. místo (L. Schusterová), kat. II.B 2. místo (L.K.Márová)

12 17.2. Florbal okresní kolo 1. místo (Hl) Halový fotbal okresní kolo finále B 1. místo (Le) Nestle Basket cup ml. žáci roč. 3. místo (Br) Nohejbal okresní kolo 1. místo 8.r. - st. žáci (Le) Konverzační soutěž v Aj okresní kolo DDM K. Vary Huberová 8.A 3. místo. (Pa) Pořad projektu Faber Vikingové roč Pythagoriáda 6.-7.roč. (Hr, Kž) Návštěva knihovny 1.A(Za) Beseda s Policií ČR Bezpečné chování dětí na veřejnosti 1.A(Za), 1.B(Př) Beseda s Policií ČR Bezpečné chování dětí na veřejnosti 2.AChl), 2.B(Št) Florbal krajské kolo 1.st.- ml.chlapci 2. místo(hl) Březen 1.3. Největší hvězdy pop music kino Čas, roč Olympiáda ze zeměpisu školní kolo (Pv, Hl) 3.3. Návštěva krajské knihovny 6.A (Ve) 4.3. Beseda s dietní sestrou 8.B (Kr) Konverzační soutěž v Nj krajské kolo -. místo (St, Ve) Návštěva knihovny 2.A (Chl) Olympiáda v ČJ okresní kolo (Ve, Sv) Seminář kariérového poradenství pro 9. roč. Člověk v tísni (Pš) Zeměpisná olympiáda okresní kolo. místo Scio testy 8. roč Seminář kariérového poradenství pro 8. roč. Člověk v tísni (Pš) Šplh okresní kolo 2. st (Le) -. místo Setkání tvůrců metodik (Lm) Matematický klokan roč Gymnastické závody 1.st.. 1. Místo (P. Černá) Scio testy anglický jazyk 7. roč Prevence patologických jevů Husovka Sezame, otevři se preventivně výchovné představení pro 1. st., Na rovinu motivační protidrogové představení pro 2. st Konverzační soutěž v anglickém jazyce krajské kolo 1. místo (Pa) Scio testy anglický jazyk - 6. roč Scio testy klíčové kompetence 8. roč Beseda s dietní sestrou 8.A (Kr) Třídní schůzky 4.A, 4.B (škola v přírodě) Návštěva knihovny 2.B (Št) Basketbal okrskové kolo -2. st. -. místo (Le) Biologická olympiáda školní kolo kat. C, D (Hl) Velikonoční zvyky beseda s pracovníkem karlovarského muzea 5.A, 5.B Návštěva minizoo ve Staré Roli školní družina Fyzikální olympiáda okresní kolo Šinták M. 3. místo (Bu), krajské kolo 8. místo Duben Chceme čisté město soutěž vyhlášená MMKV 2. st tř Matematická olympiáda okresní kolo B. Burianová 5. místo(kž) 7.4. Beseda s MP Umíme svědčit 8.A (Sv) 7.4. Beseda s MP Umíme svědčit 8.B (Sv) 8.4. Basketbal finále B 2.st. chlapci (Le) -. místo 9.4. Návštěva městské knihovny 4.B(Ka)

13 12.4. Poznávací zájezd Francie výběr 2. st. (Ku) Krajská knihovna Beseda o A.d Saint-Exupery 6.A Biologická olympiáda okres. kolo kat. C (Hl) Zeměpisná olympiáda krajské kolo (Pv) -3. místo Jašková, 3. m. - Schusterová Dopravní hřiště 4.B(Ka) Vybíjená okresní kolo 1. st. (Ši) Galerie umění 4.A (Sb) Beseda s MP 1.B (Př) Galerie umění 4.B (Ka) Škola v přírodě Lázně Kynžvart - 4.A, 4.B (Ka, Sb) Návštěva městské knihovny 2.A (Chl) Testování scio 3. roč. (Pe, Lm Beseda s MP 0. roč. (Be) Beseda s MP 1.A (Za) Testování scio 5. roč. (Kb, Ši) Beseda s MP 3.A (Pe) Beseda s MP 3.B (Lm) Beseda s MP 2.B (Št) Návštěva knihovny 3.B (Lm) Turnaj ve vybíjené - ŠD Biologická olympiáda okresní kolo kat.d (Hl) -. místo Beseda s MP 2.A (Chl) Beseda s MP 2.B (Št) Tvorba metodik (Lm) Fyzikální olympiáda krajské kolo (Bu) 8. místo M. Šinták Návštěva knihovny 3.A (Pe) Dopravní soutěž I. kat. (do 6. tř.) okresní kolo 4. místo Angličtina nás baví konverzační soutěž pro 1. st.- okresní kolo.2. místo K. Movsesjan(5. roč), 2. místo H. Nguyenová (4.roč.) Dopravní hřiště 4.A(Sb) Beseda s MP Normativní systém společnosti pravidla slušného chování 6.A (Pš) Květen 4.5. Planeta Země ČR země známá, neznámá roč., LS Thermal 4.5. Vodárna Březová exkurze 3.B (Lm) 4.5. Odbíjená - okrsk. kolo st. chl. 4. m. (Le) 5.5. Atletický den stadion AC Start 6., 7. roč. (Le) 5.5. Mc Donald Cup 4., 5. roč. 3. m. (Ši) 6.5. Atletický den stadion AC Start 8., 9. roč. (Le) 7.5. Beseda s Policií ČR Závislosti, 8.B (Kr) 7.5. ŠD představení Divadlo kouzel Waldini Fotografování žáků Výuka v lese 2.A Knihovna 1.A (Za) Výuka v lese 2.B Beseda s MP Šikana (Ka) 17.5.Beseda s MP Normativní systém společnosti Pravidla slušného chování 6.A Pohár rozhlasu 8.,9. roč. st. chl. 2. m., st. d. 9. m. (Le) Pythagoriáda školní kolo (Hr) Výuka v lese 0. roč. (Be)

14 18.5. Pohár rozhlasu 6.,7. roč. ml.ch. 8. m., ml. dívky 10. m. (Le) Představení kino Panasonic Jak to bylo v 17.a18.st. vývoj literatury a dramatu, 8. a 9.roč Výuka v lese 1.A (Za) Gymnastika kroužek vystoupení pro rodiče (Če) Výuka v lese 5.B (Ši) Nohejbal okres. kolo st. chlapci 1. m. (Le) Techmanie Plzeň výuková expozice 6.A, 6.B, 9.B Archimediáda okresní kolo 7. r. (Hr) Beseda se spisovatelkou Markou Míkovou v měst.knihovně 3.A, 3.B (Pe, Lm) Gymnastické závody ke Dni dětí v Chodově záj. útvar gymnastiky (Če) Červen 1.6. Městské divadlo Tajné chutě kuchařky Eleonory - 8. a 9. tř Den dětí ve školní družině 2.6. Výcvik a využití policejních psů, ukázky sebeobrany roč Knihovna 1.A (Za) 3.6. Městské divadlo O princi Vendelínovi 2.A, 2.B 4.6. Atletický trojboj 1. st (Chl) 2. místo 8.6. Zoopark Chomutov výlet 3.A, 3.B (Pe, Lm) 8.6. Kroužek břišních tanců vystoupení pro rodiče (p. Tošovská) 8.6. Zámek Kynžvart výlet 5.A, 5.B (Kb, Ši) ZOO Plzeň 1.A, 1.B (Za, Př) Školní výlet 2.A, 2.B (Chl, Št) Františkovy Lázně Starý mlýn Březová opékání špekáčků 3.A (Pe) Městské divadlo Loupežník Rumcajs 4.B, 5.B (Ka, Ši) Galerie umění 5.A (Ši) Galerie umění 5.B (Kb) Knihovna 4.B (Ka) Výprava na raftech Ohře výlet 9.A, 9.B (Pš, Ve, Hl, Kr) Školní výlet rekreační areál Rolava 7.B (Pv) Sportovní dopoledne Olšová Vrata 7.B (Kž) Akademie 9. roč. generální zkouška (Hl, Ve) Koněpruské jeskyně poznávací zájezd 1.A, 6.A (Za, Hl) Lanové centrum Praha výlet 6.B (Kr) Sportovní den - 1. st. sportovní areál ZŠ J.A.Komenského Besídka pro rodiče 3.B (Lm) Školní výlet rekreační areál Rolava 7.A (Br) Akademie 9. ročníku rozloučení se spolužáky Knihovna 2.B (Št) Zemědělský statek KOlová 2.A (Chl) Branný den 8., 9. roč., roč Sportovní den 6., 7. roč Branný den 6., 7. roč., 1., 2. roč Sportovní den 8., 9. roč Knihovna 3.B (Lm) Literární soutěž Zdraví a já tvůrčí psaní celostátní soutěž pořádaná VOZP

15 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí bez kontroly 9. Základní údaje o hospodaření školy viz Příloha - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2009 vypracoval Mgr. Jiří Burian, ředitel školy Projednáno na pedagogické radě. V Karlových Varech dne Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele školy Schváleno školskou radou. V Karlových Varech dne Tomáš Lhotka, předseda školské rady

16 Příloha - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2008 Celkové provozní náklady jsou ve výši Jsou tvořeny: - náklady na provoz školy náklady ze státního rozpočtu náklady na dopl. Činnost ,83 Kč ,25 Kč ,00 Kč ,58 Kč Spotřeba potravin- spotřebované potraviny jsou plně hrazeny strávníky. Spotřeba materiálu-v porovnání se stejným účetním obdobím loňského roku je spotřeba vyšší o ,45 Kč. Zde se promítá vybavení nové učebny pro předškoláky. Čerpání je na 128 %.Finanční prostředky byly použity na úkor ostatních služeb. Spotřeba energie Opravy a údržba v porovnání se stejným obdobím loňského roku spotřeba energie je nižší o ,12 Kč. Čerpání je 89 % v porovnání s plánovanými náklady. Čerpání v porovnání s plánovanými náklady je na 125 %. Zde se promítá oprava výdejny ve ŠJ, oprava elektroinstalace,topného čerpadla ve školičce. Oprava podlah ve třídách,oprava plynového kotle, koupelny a WC v bytě školníka. Ostatní služby a náklady -v porovnání s plánovanými náklady je čerpání na 77 %. v porovnání se stejným účetním obdobím loňského roku čerpání je nižší.finanční prostředky byly částečně použity na vybavení a zřízení třídy pro předškoláky a na opravu výdejny ve ŠJ. Mzdy a souvis. výdaje- zde se promítají mzdy z DČ,kroužků a FO. Čerpání je na 98 % v porovnání s plánovanými náklady. Mzdy za kroužky a DČ jsou pokryty výnosy. Účetní odpisy - Jsou tvořeny na 100 % tj. na 800 tis. Kč které byly kryty rozpočtem Zde byl použit podle zákona 549/2004 Sb. FRIM k odúčtování nekrytí fondu reprodukce finančním prostředky. Náklady na projekty: Projekt EUREGION- čerpání je ve výši ,00 Kč Tyto výdaje jsou plně pokryty dotací -program Podpora výuky cizích jazyků, dále je zaměřen na příhraniční spolupráci s partnerskou školou v Plavně. Projekt LINIE čerpání je ve výši ,30 Kč. Zde se jedná o finanční prostředky z EU a jsou přísně sledované. Přehazovaná Finanční prostředky jsou z KÚ ve výši 2 400, Kč a byly přesně vyúčtovány.

17 V Ý N O S Y : Celkové výnosy jsou ve výši z toho : provoz školy použití RF a FO použití FI Přehazovaná Egrensis Projekt LINIE 2011 Doplňková činnost Dotace od MM Dotace vzdělávání St. prostř. ÚZ ÚZ ÚZ ,56 Kč ,26 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 400,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stravné Plnění je na 119 %, ve srovnání s loňským rokem jsou ve Stejné výši a plně pokrývají spotřebu potravin. Školní družina Plnění je na ll9 % v porovnání k rozpočtu. Přijaté úroky V porovnání s loňským rokem jsou nižší cca o 26 tis. Kč. (nízká úroková sazba.) Ostatní výnosy Plnění je na 149 % v porovnání k rozpočtu. Oproti loňskému roku jsou vyšší cca o 17 tis. Kč. Zde se promítá hlavně úhrada za mimoškolní činnost (kroužky). Zúčtování fondů: PS + - KZ Investičního , , , ,81 Čerpání IF bylo použito se souhlasem zřizovatele na opravu podlahy v tělocvičně,vybudování bramborárny ve ŠJ, oprava elektroinstalace ve škole,oprava regulačního ventilu v celkové výši ,00Kč. Dále bylo provedeno zúčtování nekrytí fondu reprodukce finančními prostředky ( odpisy) ve výši ,20 Kč a nákupem investice - robotu a pánve do ŠJ ve výši ,50 Kč.(viz příloha obraty účtu FI) Rezervního , , , ,00 Sponzor. Dary 5 614, , , ,08 Čerpání RF je v souladu se zákonem 586/1992 Sb. a z dalších příjmů- neodvedená daň za rok odst. 7 činila ,00 Kč. Dále byl RF použit ve výši ,00 Kč na nákup stolku pod počítače. (viz příloha opis obratu ú.č RF). Sponzorský dar byl použit ve výši ,00 Kč na nákup interaktivní tabule a dopravu děti na školní výlet.

18 Doplňková činnost: se skládá z pronájmu nebytových prostor a z pronájmu školního bytu Výnosy celkem z toho nebyt. prostory ( střecha,tělocvična) sportovní akce VÁNOČKA pronájem školního bytu Náklady celkem z toho nákl. nebyt. prostory (střecha,tělocvičny) sportovní akce VÁNOČKA náklady na opravu ve školním bytě ZISK z Doplňkové činnosti Zisk z provozu Celkem zisk za školu z toho daň 20 % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,58 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,58 Kč ,42 Kč 468,31 Kč ,73 Kč ,00 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku: Fond odměn příděl do RF ,00 Kč ,73 Kč Zpracovala: Larisa Dvořáková, ekonomka školy

školní rok: 2012-2013

školní rok: 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2012-2013 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

školní rok: 2008-2009

školní rok: 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2008-2009 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2010-2011 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

školní rok: 2011-2012

školní rok: 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2011-2012 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 V České Lípě dne 15. února 2012 Mgr. Libor Š m e

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017 Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem Rámcový plán práce školní rok 2016/2017 Organizace školního roku Zahájení školního roku čtvrtek 1. září 2016 Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více