školní rok:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok: 2009-2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků Identifikační číslo zařízení - dále jen IZO: adresa školy: Libušina 1032/ Karlovy Vary právní forma školy: příspěvková organizace IČO: údaje o vedení školy: Mgr. Jiří Burian, ředitel Mgr. Jaroslava Trautnerová, statutární zástupkyně ředitele Larisa Dvořáková, ekonom školy adresa pro dálkový přístup: počet tříd: počet žáků: profilace: celkem 18, 10 tříd 1. stupeň ZŠ, 8 tříd 2. stupeň ZŠ k celkem 427 (220 žáků na 1. stupni, 207 žáků na 2. stupni) úplná základní škola zaměřená na výuku cizích jazyků 1.2. zřizovatel: Město Karlovy Vary obec, IČ: Moskevská 21/ Karlovy Vary 1.3. součásti školy: školní družina - 93 žáci, kapacita 120 dětí provozní doba 7:00 16:30 školní jídelna - kapacita 650 jídel provozní doba 11:30 14: složení školské rady: Tomáš Lhotka, předseda Mgr. Marek Šír, místopředseda JUDr. Veronika Vlková Mgr. Jaroslava Trautnerová Mgr. Ladislav Hlavatý Jan Huber

2 1.5. spádovost školy: Zastupitelstvo Města Karlovy Vary se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ustanovení 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku. Školský obvod Základní školy jazyků Karlovy Vary tvoří ulice: Americká nemocnice Na Vyhlídce Balbínova Nad Vyhlídkou Bezručova nemocnice Nebozízek Divadelní Tržiště Nová Louka Tržiště Divadelní náměstí Tržiště Ondřejská Tržiště Fügnerova Palackého náměstí nemocnice Hálkův vrch Petřín Hornická Olšovky Pod Hájem Hůrky Husovo náměstí Pod Hvězdárnou Hůrky Hynaisova Pod Jelením skokem Tržiště Italská nemocnice Polní Olšovky Jarní Pražská Hůrky Josefa Lady Olšovky Raisova Julia Mařáka Olšovky Revoluční Olšovky K Letišti Olšovky Scheinerova K Lesu Hůrky Skalníkovy sady Tržiště Ke Golfu Olšovky Slovenská k přehadě Kolmá Stará louka Tržiště K Výhledu Hůrky stezka Jeana de Carro Lázeňská Tržiště Strahovská Olšovky Libušina Škroupova Luční vrch Tržiště Tržiště Tržiště Máchova nemocnice Tylova Mariánská Tržiště Tyršova Mariánskolázeňská Tržiště U Imperiálu Mlýnské nábřeží Tržiště U Rybníčka Hůrky Moravská U Tří křížů Motýlí Hůrky Vřídelní Tržiště Na Hůrkách Hůrky Vyšehradská Na Milíři Zámecký Vrch Tržiště Na Vrchu Hůrky Zítkova

3 2. Přehled oborů vzdělání Program: školní vzdělávací program C/01 Základní škola Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách

4

5 3. Přehled pracovníků školy počty pracovníků: celkem 52 zaměstnanci 34 pedagogů, 27 kvalifikovaných (80%), 7 nekvalifikovaných(20%) 4 vychovatelky 9 nepedagogických pracovníků 5 pracovnic kuchyně počty hodin: celkem 650 odučených hodin týdně 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Gymnázium Obchodní akademie Střední odborná škola Střední odborné učiliště G a OA Chodov Střední průmyslová škola Střední škola Celkem Osmileté gymnázium 15 žáků 6 žáků 12 žáků 6 žáků 2 žáci 9 žáků 7 žáků 56 žáků 9. tříd, 1 žák 7. třídy = 57 vycházejících žáků 10 žáků

6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

7

8 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Jazykové kurzy: Brána jazyků otevřená (NIDV) NJ Ivana Vaníčková AJ Hana Hrubá, Helena Krausová, Jitka Pravdová E-jazykovka AJ Ivana Vaníčková Školení: Interaktivní tabule 1. st. Moodle 2. st. Lyžařský instruktorský kurz H. Krausová, Sem.: Město stromů celostát. projekt pořádá MM K.V. (Va) Sem.: Český jazyk interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů NIDV (Sb, Ve) Správná volba oboru Začátek dobré kariéry konference k projektu vých. poradců (Pš) Sem.:Ber her a miniprojektů v při češtině nuda pořádá Ped. centrum K. Vary (Sv) Sem.: Hravé recepty do výuky Nj gramatické hry pořádá Pedagog. Centrum K.V. (Va) Sem.: Legislativní aspekty drogových problémů akce PČR (Pš,Kr) Simulační hry jako pomocník při EVVO, PC K.Vary (Va) Sem.: nakladatelství Didaktis Prvouka, matematika v 1. třídě nové učebnice (Vt, Št) od dubna 2010 Tvorba metodik Moodle - J. Lembacherová Sem.: Nejčastější chyby českých žáků, učitelů při výuce Aj (Br) pořádá NIDV K. V Sem.: Genetická metoda čtení, Ped. centrum K. V. (Vatašč.) Sem.: Jazyk a metodika Aj mluvnice a slovní zásoba, PC K.V. (Ku) Knihovna 2.B (Št) Jednání komise protidrogové prevence a kriminality (Pš) Dětský den na letišti 0.r., 3.A, 3.B (Be, Pe, Lm) Školení pro sborovnu projekt Šablony 2.7. PC K. Vary školení Bakaláři (Tr) Školení v rámci projektu Linie st.: Soutěže - České děti čtou s Ježíškem družina - Ať žijí rytíři zapojení do soutěže o nejlépe vyzdobený plakát 1.A, 3.B, 4.A, 5.B Projekty: LINIE 2011 tvorba metodik do jednotlivých předmětů 1. st.: Školení: , , , , , , , , Pravidla silničního provozu BESIP 1. třídy AJAX - spolupráce s Policií ČR - 2. třídy Zdravé zuby 1. st. Přistupte blíže 5. roč. pásmo v Galerii umění K.V. Projekt 1. Českého gymnázia Tvorba metodik pro Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků J. Lembacherová Akce: Sběr kaštanů roč. + družina

9 Vernisáž + výstava Karlovy Vary, Plauen ekologie v našich městech očima dětí Kurz plavání 3., 4. ročníky (prosinec březen) Chceme čisté město Školní fotosoutěž Jazykový kemp. projekt Linie ž. ze ZŠJ a 20 ž. z Mittelschule Friedrich Rückert Plauen + dopolední konverzace s rodilým mluvčím (spolupr. s Wats english) pravidelná spolupráce s PPP p. Volfová 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Září Šrotonátor přichází ekologický program třídění odpadů ŠD (Svintická) Návštěva městské knihovny 3.A (Pelcová) Návštěva městské knihovny 3.A (Lembacherová) Dopravní výchova dopr. hřiště 4.A (Siebenbürgerová) Běžecká štafeta 1. st. (Šimůnková) Dopravní výchova dopr. hřiště 4.B (Kalčicová) Zátopkova štafeta maratonský běh (Hlavatý) 2. místo Běžecká štafeta okresní finále 1. st. (Ši) Projekt Linie 2011 návštěva třídičky odpadů v Černošíně naši žáci + žáci z Plauen (Stojcová, Vaníčková) Procházka po městě se žáky z partnerské školy v Plauen 7.B (Kž) Galerie umění projekt Přistupte blíže - 5.A (Karbusová) Lehkoatletický čtyřboj 9. roč. (Ledl) 6. místo Beseda s městskou policií Vandalismus 4.A (Siebenbürgerová) Beseda s městskou policií Vandalismus 4.B (Kalčicová) Návštěva městské knihovny 4.B (Kalčicová) Říjen Putovní pohár městské policie 5. roč. (Ši) 1. místo Kino Panasonic - Vývoj rockové hudby 7., 8. roč Galerie umění Interaktivní program k výstavě ilustrátora A. Kašpara - 5.A(Kb) Rok astronomie beseda s pracovníkem hvězdárny roč Galerie umění Přistupte blíže 5.B (Ši) 5., Beseda s p. Pospíšilem sdružení ACET Drogy 8.B, 8.A 5., Beseda s p. Pospíšilem sdružení ACET Sex, Aids, vztahy 9.A, 9.B Přespolní běh 1. st. - okrskové kolo (Ši) Městská knihovna návštěva 3.B (Lm) Galerie umění Interaktivní program k výstavě ilustrátora A. Kašpara 5.B(Ši) Minikopaná 2. st. (Pš) Městská knihovna návštěva 3.A (Pe) Koncert - Doteky jazzu Lázně III. 9. roč Exkurze Hvězdárna Hůrky 6.A Galerie umění Interaktivní program k výstavě ilustrátora A. Kašpara 6.A(Ve) Přehazovaná pořádání okrsk. kola (Chl) Fotografování 0. roč., 1. tř Výstava Vánoční dům 6.B (Do) Přespolní běh okres. kolo 2. st.(hl) 2. místo Listopad Přespolní běh krajské kolo 2. st.(hl) - 3. místo (st. chlapci)

10 3.11. Škola 2010 výstava k volbě povolání 9.A (Pš) Škola 2010 výstava k volbě povolání 9.A (Pš) Městská knihovna beseda s výtvarníkem 3.B (Lm) Městská knihovna 1.A (Za) Přírodovědný klokan roč Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 4.B (Ka) Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 4.A (Sb) Beseda se sociální pracovnicí z kojeneckého ústavu 8.A (Kr) Beseda s městskou policií Krádež 8.A (Sv) Beseda s městskou policií Krádež 8.B (Sv) Bájné bytosti Karlovarska beseda s PhDr. Burachovičem - družina Scio testy 9. roč Čas proměn O dospívání dívek 6. A, B dívky (Pš) Kino Panasonic Nebojte se slavných románů 6.A 9.B Kino Panasonic Co je to divadlo? roč Plavání 2. st. dívky okrskové kolo 1. místo (Kr) Úřad práce 9.B exkurze (Do) Beseda s městskou policií 2.B (Št) Beseda s městskou policií 2.A (Chl) Městská knihovna 3.A (Pe) Družina Kouzelnické představení všechny oddělení Dějepisná olympiáda školní kolo (Tr) Městská knihovna 2.B (Št) Ať žijí rytíři celostátní soutěž úprava plakátu k pohádce 1.A (Za), 3.B+3.A (Lm) 1. místo, 4.A (Sb) Prosinec 1.2. Úřad práce v K. Varech exkurze 9.A (Pš) Beseda s městskou policií Normativní systém společnosti 7.B (Pš) Pohádka Hudebního divadla družina (Eb) Plavání okrskové kolo 1. st.(chl) 1. místo Galerie umění Přistupte blíže, 5.A (Kb) Den otevřených dveří SPŠ strojní Ostrov výběr 9. roč Beseda s městskou policií 3.A (Pe) Olympiáda z českého jazyka 8., 9. roč. (Ve) Beseda městská knihovna 5.B (Ši) Beseda s městskou policií Normativní systém společnosti 7. A (Pš) Mikulášská besídka pro 1. st. zajišťuje 9. roč Účast na mikulášských závodech gymnastický kroužek (Če) Vánoční jarmark družina (Eb) Plavání 1. st. okresní kolo, 1. místo (Chl) Měst. divadlo ekologická pohádka O Balynce v podání Hudebního divadla L. Baláka, 0. roč., 2.A, 4.B Beseda s Policií ČR Děti a alkohol 8.A (Kr) Galerie umění Přistupte blíže, 5.B (Ši) Návštěva knihovny 2.A (Chl) Mlýn v Březové - workshop Vánoční tradice, vánoční pečení 5.A (Kb) Vánoční koncert SPgŠ sbor prof. Štrunce, roč Plavání 1. st. krajské kolo 3. místo (Chl) Návštěva knihovny 1.A (Za)

11 Pohádková zima v Moseru exkurze, 7.B (Kž) Praha vánoční exkurze, 1.A + 6.A (Za, Hl) Vánoční dům Zámeček Doubí exkurze 9.B (Do) Jazzové Vánoce Městské divadlo K. Vary, 6.B, 7. roč Historie a vývoj jazzu, kino Panasonic, roč Vánoční besídky, roč Městské divadlo pohádka Mrazík, roč Kino Panasonic Doba ledová, roč Kino Panasonic Vzhůru do oblak, roč Šachový turnaj okresní kolo, 1. a 2. st. (Ku), 1. st. 1. místo Plavecký výcvik roč. zahájení Vánoční výzdoba školních prostor Leden 5.1. Exkurze Teplárna K. Vary projekt Linie 2011 (Ve) Konverzační soutěž v Nj školní kolo (St, Va, Ve) Beseda s městskou policií Krádež, 7.B (Pš) Návštěva knihovny 0. roč. (Piv) Návštěva knihovny 3.A (Pe) Beseda s městskou policií Krádež, 7.A (Pš) Turnaj ve volejbale smíšených družstev roč. 2. místo (Chl) Převzetí ceny Vánoční dopis pro Ježíška 1.A Městská knihovna (Zachová) Návštěva knihovny 3.B (Lm) Návštěva knihovny 2.A (Chl) Florbal turnaj st. žáků - 2. místo (Hl) 21.1 Návštěva knihovny 2.A (Chl) Návštěva knihovny 1.A (Za) Beseda s městskou policií 1.A (Za) Beseda s městskou policií 1.B (Př) Beseda s městskou policií 0. roč (Pivnič.) Návštěva knihovny 4.B (Ka) Orion cup turnaj ve florbale mladších žáků 6., 7.roč. 4. místo (Hl) Projekt Linie 2011 vernisáž výstavy Karlovy Vary Plauen ekologie v našich městech očima dětí v Krajské knihovně K. Vary (St, Va, Ve) Dějepisná olympiáda Soukupová (9.A) 10. místo, Machalcová (9.A) 12. místo Matematická olympiáda okresní kolo J. Brož (5.B) 1. místo, Š. Weberová (9.B) 3. místo (Hr, Kž) 2.1. Beseda se zdravotníky - družina Únor Lyžařský výcvikový kurz 7.A, 7.B (Le, Kr) 4.2. Beseda s městskou policií 2.A(Chl) 2.B (Št) 8.2. Hudební divadlo L. Baláka hudební pohádka družina 9.2. Jednodenní seminář v Terzíně 9.A, 9.B (Tr, Pš) 9.2. Florbal - okrskové kolo 1.st. (Hl) 1. místo Hudební divadlo L. Baláka ekologická pohádka Jak Lesíčkovi uletěly včely roč Beseda s pracovnicí knihovny o slušném chování 1.A (Za), 1.B (Př) Halový fotbal okrskové kolo st. žáci 2. místo (Le) Republikové kolo v nohejbale žáci 8. roč.(le) Konverzační soutěž v NJ okresní kolo kat.i.b 3. místo (L. Schusterová), kat. II.B 2. místo (L.K.Márová)

12 17.2. Florbal okresní kolo 1. místo (Hl) Halový fotbal okresní kolo finále B 1. místo (Le) Nestle Basket cup ml. žáci roč. 3. místo (Br) Nohejbal okresní kolo 1. místo 8.r. - st. žáci (Le) Konverzační soutěž v Aj okresní kolo DDM K. Vary Huberová 8.A 3. místo. (Pa) Pořad projektu Faber Vikingové roč Pythagoriáda 6.-7.roč. (Hr, Kž) Návštěva knihovny 1.A(Za) Beseda s Policií ČR Bezpečné chování dětí na veřejnosti 1.A(Za), 1.B(Př) Beseda s Policií ČR Bezpečné chování dětí na veřejnosti 2.AChl), 2.B(Št) Florbal krajské kolo 1.st.- ml.chlapci 2. místo(hl) Březen 1.3. Největší hvězdy pop music kino Čas, roč Olympiáda ze zeměpisu školní kolo (Pv, Hl) 3.3. Návštěva krajské knihovny 6.A (Ve) 4.3. Beseda s dietní sestrou 8.B (Kr) Konverzační soutěž v Nj krajské kolo -. místo (St, Ve) Návštěva knihovny 2.A (Chl) Olympiáda v ČJ okresní kolo (Ve, Sv) Seminář kariérového poradenství pro 9. roč. Člověk v tísni (Pš) Zeměpisná olympiáda okresní kolo. místo Scio testy 8. roč Seminář kariérového poradenství pro 8. roč. Člověk v tísni (Pš) Šplh okresní kolo 2. st (Le) -. místo Setkání tvůrců metodik (Lm) Matematický klokan roč Gymnastické závody 1.st.. 1. Místo (P. Černá) Scio testy anglický jazyk 7. roč Prevence patologických jevů Husovka Sezame, otevři se preventivně výchovné představení pro 1. st., Na rovinu motivační protidrogové představení pro 2. st Konverzační soutěž v anglickém jazyce krajské kolo 1. místo (Pa) Scio testy anglický jazyk - 6. roč Scio testy klíčové kompetence 8. roč Beseda s dietní sestrou 8.A (Kr) Třídní schůzky 4.A, 4.B (škola v přírodě) Návštěva knihovny 2.B (Št) Basketbal okrskové kolo -2. st. -. místo (Le) Biologická olympiáda školní kolo kat. C, D (Hl) Velikonoční zvyky beseda s pracovníkem karlovarského muzea 5.A, 5.B Návštěva minizoo ve Staré Roli školní družina Fyzikální olympiáda okresní kolo Šinták M. 3. místo (Bu), krajské kolo 8. místo Duben Chceme čisté město soutěž vyhlášená MMKV 2. st tř Matematická olympiáda okresní kolo B. Burianová 5. místo(kž) 7.4. Beseda s MP Umíme svědčit 8.A (Sv) 7.4. Beseda s MP Umíme svědčit 8.B (Sv) 8.4. Basketbal finále B 2.st. chlapci (Le) -. místo 9.4. Návštěva městské knihovny 4.B(Ka)

13 12.4. Poznávací zájezd Francie výběr 2. st. (Ku) Krajská knihovna Beseda o A.d Saint-Exupery 6.A Biologická olympiáda okres. kolo kat. C (Hl) Zeměpisná olympiáda krajské kolo (Pv) -3. místo Jašková, 3. m. - Schusterová Dopravní hřiště 4.B(Ka) Vybíjená okresní kolo 1. st. (Ši) Galerie umění 4.A (Sb) Beseda s MP 1.B (Př) Galerie umění 4.B (Ka) Škola v přírodě Lázně Kynžvart - 4.A, 4.B (Ka, Sb) Návštěva městské knihovny 2.A (Chl) Testování scio 3. roč. (Pe, Lm Beseda s MP 0. roč. (Be) Beseda s MP 1.A (Za) Testování scio 5. roč. (Kb, Ši) Beseda s MP 3.A (Pe) Beseda s MP 3.B (Lm) Beseda s MP 2.B (Št) Návštěva knihovny 3.B (Lm) Turnaj ve vybíjené - ŠD Biologická olympiáda okresní kolo kat.d (Hl) -. místo Beseda s MP 2.A (Chl) Beseda s MP 2.B (Št) Tvorba metodik (Lm) Fyzikální olympiáda krajské kolo (Bu) 8. místo M. Šinták Návštěva knihovny 3.A (Pe) Dopravní soutěž I. kat. (do 6. tř.) okresní kolo 4. místo Angličtina nás baví konverzační soutěž pro 1. st.- okresní kolo.2. místo K. Movsesjan(5. roč), 2. místo H. Nguyenová (4.roč.) Dopravní hřiště 4.A(Sb) Beseda s MP Normativní systém společnosti pravidla slušného chování 6.A (Pš) Květen 4.5. Planeta Země ČR země známá, neznámá roč., LS Thermal 4.5. Vodárna Březová exkurze 3.B (Lm) 4.5. Odbíjená - okrsk. kolo st. chl. 4. m. (Le) 5.5. Atletický den stadion AC Start 6., 7. roč. (Le) 5.5. Mc Donald Cup 4., 5. roč. 3. m. (Ši) 6.5. Atletický den stadion AC Start 8., 9. roč. (Le) 7.5. Beseda s Policií ČR Závislosti, 8.B (Kr) 7.5. ŠD představení Divadlo kouzel Waldini Fotografování žáků Výuka v lese 2.A Knihovna 1.A (Za) Výuka v lese 2.B Beseda s MP Šikana (Ka) 17.5.Beseda s MP Normativní systém společnosti Pravidla slušného chování 6.A Pohár rozhlasu 8.,9. roč. st. chl. 2. m., st. d. 9. m. (Le) Pythagoriáda školní kolo (Hr) Výuka v lese 0. roč. (Be)

14 18.5. Pohár rozhlasu 6.,7. roč. ml.ch. 8. m., ml. dívky 10. m. (Le) Představení kino Panasonic Jak to bylo v 17.a18.st. vývoj literatury a dramatu, 8. a 9.roč Výuka v lese 1.A (Za) Gymnastika kroužek vystoupení pro rodiče (Če) Výuka v lese 5.B (Ši) Nohejbal okres. kolo st. chlapci 1. m. (Le) Techmanie Plzeň výuková expozice 6.A, 6.B, 9.B Archimediáda okresní kolo 7. r. (Hr) Beseda se spisovatelkou Markou Míkovou v měst.knihovně 3.A, 3.B (Pe, Lm) Gymnastické závody ke Dni dětí v Chodově záj. útvar gymnastiky (Če) Červen 1.6. Městské divadlo Tajné chutě kuchařky Eleonory - 8. a 9. tř Den dětí ve školní družině 2.6. Výcvik a využití policejních psů, ukázky sebeobrany roč Knihovna 1.A (Za) 3.6. Městské divadlo O princi Vendelínovi 2.A, 2.B 4.6. Atletický trojboj 1. st (Chl) 2. místo 8.6. Zoopark Chomutov výlet 3.A, 3.B (Pe, Lm) 8.6. Kroužek břišních tanců vystoupení pro rodiče (p. Tošovská) 8.6. Zámek Kynžvart výlet 5.A, 5.B (Kb, Ši) ZOO Plzeň 1.A, 1.B (Za, Př) Školní výlet 2.A, 2.B (Chl, Št) Františkovy Lázně Starý mlýn Březová opékání špekáčků 3.A (Pe) Městské divadlo Loupežník Rumcajs 4.B, 5.B (Ka, Ši) Galerie umění 5.A (Ši) Galerie umění 5.B (Kb) Knihovna 4.B (Ka) Výprava na raftech Ohře výlet 9.A, 9.B (Pš, Ve, Hl, Kr) Školní výlet rekreační areál Rolava 7.B (Pv) Sportovní dopoledne Olšová Vrata 7.B (Kž) Akademie 9. roč. generální zkouška (Hl, Ve) Koněpruské jeskyně poznávací zájezd 1.A, 6.A (Za, Hl) Lanové centrum Praha výlet 6.B (Kr) Sportovní den - 1. st. sportovní areál ZŠ J.A.Komenského Besídka pro rodiče 3.B (Lm) Školní výlet rekreační areál Rolava 7.A (Br) Akademie 9. ročníku rozloučení se spolužáky Knihovna 2.B (Št) Zemědělský statek KOlová 2.A (Chl) Branný den 8., 9. roč., roč Sportovní den 6., 7. roč Branný den 6., 7. roč., 1., 2. roč Sportovní den 8., 9. roč Knihovna 3.B (Lm) Literární soutěž Zdraví a já tvůrčí psaní celostátní soutěž pořádaná VOZP

15 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí bez kontroly 9. Základní údaje o hospodaření školy viz Příloha - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2009 vypracoval Mgr. Jiří Burian, ředitel školy Projednáno na pedagogické radě. V Karlových Varech dne Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele školy Schváleno školskou radou. V Karlových Varech dne Tomáš Lhotka, předseda školské rady

16 Příloha - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2008 Celkové provozní náklady jsou ve výši Jsou tvořeny: - náklady na provoz školy náklady ze státního rozpočtu náklady na dopl. Činnost ,83 Kč ,25 Kč ,00 Kč ,58 Kč Spotřeba potravin- spotřebované potraviny jsou plně hrazeny strávníky. Spotřeba materiálu-v porovnání se stejným účetním obdobím loňského roku je spotřeba vyšší o ,45 Kč. Zde se promítá vybavení nové učebny pro předškoláky. Čerpání je na 128 %.Finanční prostředky byly použity na úkor ostatních služeb. Spotřeba energie Opravy a údržba v porovnání se stejným obdobím loňského roku spotřeba energie je nižší o ,12 Kč. Čerpání je 89 % v porovnání s plánovanými náklady. Čerpání v porovnání s plánovanými náklady je na 125 %. Zde se promítá oprava výdejny ve ŠJ, oprava elektroinstalace,topného čerpadla ve školičce. Oprava podlah ve třídách,oprava plynového kotle, koupelny a WC v bytě školníka. Ostatní služby a náklady -v porovnání s plánovanými náklady je čerpání na 77 %. v porovnání se stejným účetním obdobím loňského roku čerpání je nižší.finanční prostředky byly částečně použity na vybavení a zřízení třídy pro předškoláky a na opravu výdejny ve ŠJ. Mzdy a souvis. výdaje- zde se promítají mzdy z DČ,kroužků a FO. Čerpání je na 98 % v porovnání s plánovanými náklady. Mzdy za kroužky a DČ jsou pokryty výnosy. Účetní odpisy - Jsou tvořeny na 100 % tj. na 800 tis. Kč které byly kryty rozpočtem Zde byl použit podle zákona 549/2004 Sb. FRIM k odúčtování nekrytí fondu reprodukce finančním prostředky. Náklady na projekty: Projekt EUREGION- čerpání je ve výši ,00 Kč Tyto výdaje jsou plně pokryty dotací -program Podpora výuky cizích jazyků, dále je zaměřen na příhraniční spolupráci s partnerskou školou v Plavně. Projekt LINIE čerpání je ve výši ,30 Kč. Zde se jedná o finanční prostředky z EU a jsou přísně sledované. Přehazovaná Finanční prostředky jsou z KÚ ve výši 2 400, Kč a byly přesně vyúčtovány.

17 V Ý N O S Y : Celkové výnosy jsou ve výši z toho : provoz školy použití RF a FO použití FI Přehazovaná Egrensis Projekt LINIE 2011 Doplňková činnost Dotace od MM Dotace vzdělávání St. prostř. ÚZ ÚZ ÚZ ,56 Kč ,26 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 400,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stravné Plnění je na 119 %, ve srovnání s loňským rokem jsou ve Stejné výši a plně pokrývají spotřebu potravin. Školní družina Plnění je na ll9 % v porovnání k rozpočtu. Přijaté úroky V porovnání s loňským rokem jsou nižší cca o 26 tis. Kč. (nízká úroková sazba.) Ostatní výnosy Plnění je na 149 % v porovnání k rozpočtu. Oproti loňskému roku jsou vyšší cca o 17 tis. Kč. Zde se promítá hlavně úhrada za mimoškolní činnost (kroužky). Zúčtování fondů: PS + - KZ Investičního , , , ,81 Čerpání IF bylo použito se souhlasem zřizovatele na opravu podlahy v tělocvičně,vybudování bramborárny ve ŠJ, oprava elektroinstalace ve škole,oprava regulačního ventilu v celkové výši ,00Kč. Dále bylo provedeno zúčtování nekrytí fondu reprodukce finančními prostředky ( odpisy) ve výši ,20 Kč a nákupem investice - robotu a pánve do ŠJ ve výši ,50 Kč.(viz příloha obraty účtu FI) Rezervního , , , ,00 Sponzor. Dary 5 614, , , ,08 Čerpání RF je v souladu se zákonem 586/1992 Sb. a z dalších příjmů- neodvedená daň za rok odst. 7 činila ,00 Kč. Dále byl RF použit ve výši ,00 Kč na nákup stolku pod počítače. (viz příloha opis obratu ú.č RF). Sponzorský dar byl použit ve výši ,00 Kč na nákup interaktivní tabule a dopravu děti na školní výlet.

18 Doplňková činnost: se skládá z pronájmu nebytových prostor a z pronájmu školního bytu Výnosy celkem z toho nebyt. prostory ( střecha,tělocvična) sportovní akce VÁNOČKA pronájem školního bytu Náklady celkem z toho nákl. nebyt. prostory (střecha,tělocvičny) sportovní akce VÁNOČKA náklady na opravu ve školním bytě ZISK z Doplňkové činnosti Zisk z provozu Celkem zisk za školu z toho daň 20 % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,58 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,58 Kč ,42 Kč 468,31 Kč ,73 Kč ,00 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku: Fond odměn příděl do RF ,00 Kč ,73 Kč Zpracovala: Larisa Dvořáková, ekonomka školy

školní rok: 2008-2009

školní rok: 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2008-2009 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 2008 Hospodářský rok 2007 Moravské Budějovice 30.9.2008... František Dostál, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole... 3 2 Přehled učebních plánů... 4

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 2013 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102. o ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2011/2012

Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102. o ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 podle ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Čestice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Čestice, srpen 2013 Zpracovala: Mgr. Martina Kalová 1 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle vyhlášky

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice. o činnosti Základní školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice. o činnosti Základní školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Hlávky Přeštice o činnosti Základní školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice na svém jednání dne 3.října

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489 391 02 Sezimovo Ústí II. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489 391 02 Sezimovo Ústí II. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489 391 02 Sezimovo Ústí II tel. fax: 381202020 Česká spořitelna S. Ústí IČO DIČ E-mail: zs_su@volny.cz č. ú. 704042399/0800 70938318 CZ70938318

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 7 2 0 0 8 1 1.Charakteristika školy Základní škola, Meziměstí,okres Náchod,

Více