EXOTIKA V POSTŘELMOVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXOTIKA V POSTŘELMOVĚ"

Transkript

1 STŘELA Zpravodaj obce Postřelmov ZÁŘÍ 2015 číslo 9 Aktuálně EXOTIKA V POSTŘELMOVĚ Kdo by se rád někdy nepodíval na Nový Zéland? Do tajuplné země, kde se natáčel legendární Pán prstenů. A koho by nepřitahovalo tajemné Peru? Každý z nás slyšel o ztraceném městě Machu Picchu a jezeru Titicaca. Známe je z filmů i z cestopisných pořadů. Ale málokomu se asi podaří na ta úžasná místa podívat. Nyní jsme měli možnost se alespoň z části seznámit s těmito vzdálenými kulturami prostřednictvím jejich tanečníků. Umělecká skupina PERÚ MULTICOLOR se snaží podporovat a šířit tradiční kulturu své země v zahraničí. Cílem její umělecké práce je ukázat žijící kulturu Peru, a tak šířit bratrství a mír mezi národy na celém světě. Záplava barev, temperament, krásné tanečnice a tanečníci si brzy získali přízeň diváků. Ještě dlouho budeme mít před očima nádherné pestrobarevné kostýmy, výšivky i rozesmáté tváře tanečníků. Nový Zéland je zase symbolem nedotčené přírody. Původní polynéští obyvatelé Nového Zélandu jsou v mnoha ohledech jedineční. Jejich kultura zažívá renesanci, a proto se snaží mnohé zájmové i profesionální spolky udržovat tradice her, zpěvů a tanců Umělci ze souboru WHAKAARI k nám zavítali v menším složení, aby předvedli své dědictví a jedinečnou kulturu. K srdci velké části publika přirostl zejména František ozdobený péry a ornamenty, který má české kořeny. Hostoval u nás již jako chlapec. Bylo milé poslouchat jeho vzpomínky na náš kulturní dům. Loučení bylo dlouhé, protože sympatický mladík ovládající několik českých slov přirostl všem k srdci. Nakonec se rozloučil maorským způsobem třením nosu o nos, což symbolicky znamená vyměnit si dech života. Od přátel si odnesl na rozloučenou sice méně duchovní, ale kvalitní moravskou slivovici. Tak snad zase někdy v Postřelmově, Františku Tuto jedinečnou akci navštívila stovka diváků a my se již nyní těšíme na příští Mezinárodní folklórní festival v Šumperku, protože je důkazem toho, že i v naší rozbouřené době mají k sobě lidé z celého světa blízko a mohou si porozumět. A také na další zajímavé hosty, kteří nám přijedou přiblížit svoji osobitou kulturu.

2 Obec informuje Zastupitelstvo obce se koná ve středu od hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Postřelmov. Program jednání: - složení slibu nového zastupitele obce, - volba předsedy finančního výboru, - plnění rozpočtu obce za leden až srpen 2015, - rozpočtová změna č. 3. Program jednání zastupitelstva obce bude upřesněn a zveřejněn na plakátech a webových stránkách obce. Olej z domácností do kanalizace nepatří, aneb: Toaleta není odpadkový koš! Oleje a tuky z pánví a fritovacích hrnců patří do komunálního odpadu, nikoliv do výlevky, dřezu nebo toalety!! Olej se v odpadních trubkách ve studené vodě srazí, přilepí se na stěny, chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky ucpává. Tím, že olej vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná. Stále zapomínáme na to, že i zacházení s odpadní vodou má svá pravidla. Naše čistička není vybavena odlučovači a lapáky tuků a olejů. Oleje poškozují domovní kanalizační šachty i potrubí a nevhodně narušují biologické stupně čištění. Kam tedy s ním? Použitý jedlý olej lze zlikvidovat několika způsoby. Pokud máte na zahradě volně ložený kompost, můžete na něj menší množství oleje (zbytek z pánve) vylít rovnou, větší množství (z fritézy) nejdřív smíchejte s nějakým suchým a savým materiálem např. s pilinami, starým papírem apod., rozloží se bez problémů. Pozor, není ale vhodný do malých domácích kompostérů! Nyní jej lze odevzdat i v místě zpětného odběru na ul. Závořická každý první a třetí čtvrtek v měsíci od do hodin. Starý olej se recykluje filtruje a čistí a pak se používá jako ekologické mazivo (třeba pro motorové pily) nebo jako přídavek do nafty. Jedlý versus minerální olej. Tyto informace se týkají pouze jedlých olejů a tuků používaných v domácnostech. Netýkají se minerálních olejů a maziv používaných např. v autech a strojích, jako přídavků do benzínu apod. Minerální olej je syntetický a jde tedy o nebezpečný odpad. Můžete jej odevzdat u benzínové pumpy, v servisu, u prodejců, příp. v místě zpětného odběru. Svoz plastů Svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) bude v pondělí od 6.00 hod. 2 Zpětný odběr elektrozařízení a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se koná ve čtvrtek a ve čtvrtek od hod. do hod. v areálu u kotelny Závořická.

3 Trocha historie nikoho nezabije TRADIČNÍ HODY Lidé slavili už v dobách středověku. Jak vznikla hodová tradice? Původním významem slavnosti hodů, které se konaly v podzimním čase, bylo poděkování za úrodu a snaha o její zajištění v příštím roce. S tím souviselo mít také dostatek jídla a pití k pohoštění. Platilo, že v tento den mělo být na stole všeho dostatek, aby byla hojnost i v dalším roce. Nechybělo maso, a to ani v nejchudších rodinách. Připravovaly se specifické druhy pečiva, konaly se zábavy, a jako i jiné svátky dostaly také hody církevní význam. V minulých staletích lidé slavili hody od neděle do středy. Chasa musela mít na každý hodový den jiný oděv. V neděli hody začínaly mší. V pondělí a v úterý po obci chodily průvody krojované chasy, lidé se bavili na hodových zábavách. Ve středu pak hody doznívaly. V tyto dny vrchnost osvobodila lid od robotních povinností. Od třicátých let 20. století se již slavily hody jednodenní. Řada starých hodových tradic se dodržuje v řadě obcí i dnes a jsou nejen slavností mládeže, ale i celé obce. V jednotlivých obcích se konání hodů řídí podle oslavy svátku patrona, jemuž je zasvěcen místní kostel u nás sv. Matouš (21. září). Svatý Matouš byl apoštolem a údajným autorem Evangelia podle Matouše. O jeho životě je známo velmi málo, v bibli je zmiňován jako celník či výběrčí daní. V roce 1786 se pokusil Josef II. sjednotit konání hodů na neděli po svatém Havlu (11. října). Císařské hody se však ujaly jen v některých obcích, jinde se slavily hody dvoje patronské i císařské. V řadě obcí se pak vrátili k původnímu zažitému datu tj. svátku patrona místního kostela. Hody jsou svátkem, který se v Čechách označuje jako posvícení (od posvěcení chrámu). Dá se říci, že posvícení je slavnost, která v sobě spojuje prvky církevní, světské, rodinné i obecní. Povětšinou tyto oslavy pořádala chasa jakožto svobodná mládež, organizovaná stárky. A v této souvislosti docházelo i k obřadnímu zabíjení zvířat. V Postřelmově bylo v minulosti na hodech zvykem stínání berana. V průvodě s hudbou přivedli berana, který měl na hlavě rozmarýnový věnec, na prostorné místo, kde jej přivázali k lavici. Potom vystoupil vybraný řečník a vynesl rozsudek: Havra, Havra, Havránku, rozestupte se na stánku; rozestupte se do šíře, abych já mohl k tomuto hovádku přistoupiti blíže. Nebo to hovádko velkou škodu dělalo, postřelmovským panenkám na rozmarýn chodilo. Jedna hodná panna se přičinila, aby to hovádko vyzkoumala. A protože ho přitom chytla, tomuto soudu to oznámila. Že pak soud ho odsoudil, tak sobě umínil (jméno dotyčného vykonavatele rozsudku) toto hovádko usmrtiti a jeho hlavičku pod meč vzíti. (Dle vypracovaného národopisného dotazníku z roku 1895 nadučitelem J. E. Brachtlem) A do jaké podoby dospěly hody dnes? Jsou to stále slavnosti hodové mládeže a celé obce. Jsou jednou z mála příležitostí, kdy si děti užívají různých pouťových atrakcí, a kdy se sejdou celé rodiny. V oblastech Slovácka, Hané a jižní Moravy se tyto tradice stále udržují. Lidé se oblečou do kroje a účastní se hodového průvodu, ale už bez obřadního zabíjení zvířat. (Čerpáno z vlastivědného sborníku SEVERNÍ MORAVA Miloš Melzer) (L. N.) 3

4 Ukončení provozu pokladny pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na Finančním úřadu v Zábřeze Z tiskové zprávy Finančního úřadu pro Olomoucký kraj: Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 neokresních územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 Kč, přičemž například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29 Kč. Pokladna zůstává zachována mimo jiné v Šumperku. Občané také mohou platit bezhotovostním převodem z účtu, případně prostřednictvím poštovní poukázky typu A. Od ledna příštího roku bude možné platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím Soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Poděkování Děkuji tímto panu Luboši Seidlovi z Postřelmova za poctivé vrácení nalezené věci. Můj manžel ztratil dražší tablet, pan Seidl jej našel a manželovi vrátil. Jana Flejgrová DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Hlášení poruch - vakuová kanalizace Hlášení poruch - dodávka tepla TUV z kotelen Nová, U Mýta, Závořická Městská policie Osmisměrka V tajence je ukryto jméno profesora českého jazyka, autora řady úspěšných slabikářů, čítanek a školních učebnic pro školy. které vycházely v mnoha vydáních. Některé, s ilustracemi Mikoláše Alše a Adolfa Kašpara, se používaly až do závěru třicátých let 20. století. Byl autorem řady odborných článků o metodice vyučování a přípravě učebnic. C Í N A V A T S O P E M J Í A T S E C E L O O B P A E S U R E Ř L T V O N Ž Ů N B E N Ý O J N J O Í R O R O U U CH O D K I V Ě M E Z Z R K T T O S Y S Ý R Y O S A L P L Á S T A P O K O L O B Ě Ž K Y M 4 HLEDEJTE SLOVA: CELEBRITA, CESTA, CÍN, ELBA, JŮ, KOLOBĚŽKY, KONOPÍ, MOŘE, MOST, MOTOUZY, NŮŽ, ODKOP, OLOVO, OMYL, PERNÍK, PLÁST, POSTAVA, RUS, SÝR, SEN, UCHO, VÝR, ZEMĚ.

5 Akce 5. ZÁVODY KOLOBĚŽEK, ODSTRKOVADEL A KOLEČKOVÝCH BRUSLÍ Sobota od hod., zápis od hod., KD, zápisné 30,- Kč Závody proběhnou tentokrát u kulturáku a budou jen pro děti. Koloběžky se dají na místě i zapůjčit. Čeká nás jízda s plněním úkolů, v parku bude připraven doprovodný program a ve finále opékání špekáčků. 9. KINOKAVÁRNA: SEDMERO KRKAVCŮ Středa , hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč ČR/SR, 2015, pohádka, 97 min., režie: Alice Nelis Hrají: Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil ml., Zuzana Bydžovská, Taťjana Medvecká a další Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky Hodnocení na - 75% 12. ZPŘÍSTUPNĚNÍ HROBKY BUKŮVKŮ Sobota , hod. a hod. U příležitosti Dnů Evropského dědictví bude zpřístupněna renesanční hrobka rodu Bukůvků z Bukůvky. Dny Evropského dědictví budou v mikroregionu Zábřežsko probíhat ve dnech a v jejich rámci můžete navštívit mnoho památek. Jejich seznam a podrobnosti k akci se dozvíte na webových stránkách 18. HODOVÁ ZÁBAVA NA PÍSKÁČI Pátek , od hod., areál AVZO Srdečně vás zveme na hodovou zábavu, která se uskuteční v areálu AVZO na Pískáči. Hraje hudební skupina NOA. 19. HODOVÁ ZÁBAVA Sobota , od hod., tělocvična, vstupné 40,- Kč TJ Postřelmov, oddíl fotbalu, vás srdečně zve na hodovou zábavu, která se bude konat v postřelmovské tělocvičně. Hraje hudební skupina ROCK FAKTOR. 5

6 20. POSTŘELMOVSKÉ HODY Neděle U příležitosti tradičních hodů, které jsou v Postřelmově spojeny se Svatým Matoušem, bude zpřístupněna Hrobka Bukůvků, a to od do hod. KINOKAVÁRNA: AMERICKÝ SNIPER 23. Středa , hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč USA, 2014, životopisný, akční, drama, válečný, 133 min., režie: Clint Eastwood, Hrají: Bradley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman a další Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku, aby chránil své bratry ve zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti velký počet životů, a když se rozšíří pověsti o jeho odvážných husarských kouscích, vyslouží si přezdívku Legenda. Avšak jeho pověst se donese až za nepřátelské linie a na jeho hlavu je vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců. Hodnocení na - 76% KINOKAVÁRNA: OVEČKA SHAUN VE FILMU 30. Středa , hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč V. Británie/Francie, 2015, animovaný, rodinný, 85 min. Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale i plánovat se musí umět a každý plán se může zvrtnout! Hodnocení na - 81% INZERCE Pojišťovna Rádi Vás přivítáme v novém obchodním místě v Zábřeze, kde Vám poskytneme veškeré informace v oblasti Vaší pojistné ochrany. Těšíme se na Vás: Žižkova 23/3 Zábřeh (vedle Řeznictví Šebesta). Ing. Martin Nikolajčík Tel.: Pojištění je dobrá rada 6

7 Připravujeme DRACI NAD PÍSKÁČEM Neděle , od hod. v areálu AVZO, vstupné zdarma, startovné 20,- Kč Knihovna zve všechny děti, rodiče a prarodiče na LETECKOU DRAČÍ SHOW! Čeká nás tradiční překážková dráha s draky (vyrobenými i koupenými), dračí soutěže, malování na obličej V případě příznivého počasí ukázky létání modelů vrtulníku, letadla, řízení RC modelu auta a další. Za deštivého počasí se akce nekoná. KAREL PLÍHAL Pátek , hod., vstupné 150,- Kč v předprodeji, 190,- Kč v den koncertu Koncert známého folkového zpěváka Karla Plíhala se uskuteční ve velkém sále kulturního domu. Předprodej vstupenek byl již zahájen. Vstupenky si můžete zakoupit každé pondělí a středu od hod. do hod. v kanceláři KD. V nutných případech je možnost si domluvit jiný termín na tel. č Minigalerie na Verandě - Moje hobby Výstava obrazů, výšivek, sbírek známek, krabiček od sirek, řezbářských prací tvořivých postřelmovských občanů Moniky Divišové, Antonína Johna, Jeronýma Moravy, Miroslava Nováka, Lubomíra Zapletala a Evy Zbožínkové. Výstava bude otevřena v pracovní dny od do hod a odpoledne po dohodě s personálem. Nejpozději však do hod. Dále před každou schůzí a kulturní akcí. Mimo běžné otvírací hodiny také během hodů, a to v čase od do hod. Markovička KULTURNÍ DŮM Zápis do všech kategorií Markovičky proběhne v úterý od hod. v malém sále KD. Vedoucí souboru jsou Libuše Drtilová a Libuše Březovská. Jóga Lektorka Kateřina Jaňourová Zahájení kurzu bude v úterý od hod. v malém sále KD. Do zahájení kurzu je třeba mít vyplněné přihlášky, později se již nelze přihlašovat. Přihlášky jsou umístěny ve stojanu u kanceláře vedoucí KD. Cena za 10 lekcí je 500,- Kč. Lekce trvá hodinu a půl. 7

8 Známe své sousedy? ČESKO MI UMOŽNILO SPLNIT SI SEN Když přišla dcera ze školy s tím, že jejich spolužák je z Ukrajiny, napadlo mě, že i v dnešní době, kdy se mnoho lidí stěhuje po celém světě, je rozhodnutí přestěhovat se do jiné země, mezi lidi s jiným kulturním založením, zůstat bez přátel z dětství a bez rodiny jistě těžké Později jsem pak maminku, paní OKSANU POLULIKH (37), poznala osobně a zjistila, že je to velmi příjemná a pozitivně naladěná mladá paní, která se ráda s námi o svůj příběh podělí 8 Oksano, co vás do Postřelmova přivedlo? Pocházím z největšího města západní Ukrajiny, ležícího nedaleko polských hranic, z města Lvov. Vždycky, když jsem v Šumperku, si na něj vzpomenu, protože Šumperk se svou architekturou Lvovu velmi podobá. Když se rozpadl Sovětský svaz a Ukrajina se stala jakoby samostatnou, tak nastala krize. Práce nebyla a situace se zhoršovala. V roce 2000 zkrachovala ekonomika, a přestože je můj tatínek rodinný typ, nezbylo mu nic jiného než odejít za prací. Protože je svářeč, a o tuto profesi byl zájem v Česku, tak odešel do Prahy. Tam ale bylo mnoho takových jako on, a tak přijal nabídku MEPu Postřelmov a šel do Postřelmova. Za rok jsme pak přijely s maminkou za ním. Dodnes své rodiče obdivuji za tu odvahu, se kterou se na prahu důchodového věku rozhodli k tak radikálnímu kroku. Ale toulavé boty máme v rodině. Moje babička, když byla na nucených pracích v Německu, tak si to, na rozdíl od jiných, pochvalovala. Dostala se konečně do světa a ještě se naučila německy. A co váš manžel, ten zůstal doma na Ukrajině? Manžel měl na Ukrajině stavební firmu a nebylo lehké z ní jen tak odejít. Musel počkat až doběhnou všechny stávající zakázky, aby mohl v klidu firmu opustit. Takže jsem odešla do Česka sama. Později jsem se na Ukrajinu vrátila a když se měl narodit náš syn Dominik, tak jsme se do Česka přestěhovali všichni. Já už jsem tu měla rodiče, ale manželova rodina tam zůstala. Ještě jednou jsme pak odešli na Ukrajinu a natrvalo se sem přistěhovali v roce Jak jste trávila dětství? Když jsem byla malá, tak jsem většinu prázdnin trávila u babičky na statku. Moje babička byla úžasná žena. S dědečkem se přes všechny překážky vzali, a protože sňatku nebylo přáno a rodina babičku vydědila, tak postavili statek sami, bez podpory. Babička měla v osmdesáti tolik energie jako o dvě generace mladší lidé. Jezdila jsem jí pomáhat, protože dědeček už nežil. Chovala spoustu zvířat a starala se o pole. Ale nejezdila jsem jenom k ní. Ukrajina je velká a velmi rozmanitá země. Máme hodně hor, moře i stepi. Ze Lvova je to vlakem do Karpat hodina. Takže mi nic nechybělo, neměla jsem pocit, že bych chtěla někam jet a nemůžu. Tu potřebu jsem nechápala u vás. Českou mentalitu a historické souvislosti jsem pak pochopila až ze seriálu Vyprávěj.

9 Co vás v Česku překvapilo? Největší kulturní šok jsem zažila, když jsme sem s maminkou přijely a tatínek nás vzal na oběd do restaurace Na Špici. Objednal mi typické české jídlo svíčkovou. Když mi ji přinesli, tak já pořád nejedla a čekala. Tatínek mě pobízel ať jím, ale já se divila proč, vždyť ještě musí donést další talířky pro ostatní. Já si myslela, že je to porce pro nás všechny! Vůbec jsem nedokázala pochopit, že někdo může sníst najednou tolik jídla. Také mě překvapily vaše Vánoce. Na Ukrajině se na Vánoce nedávají dárky, ale jsou spíše o setkávání a tradicích. Táta přinesl stromeček, ten jsme nazdobili a babička s maminkou nachystaly na stůl dvanáct různých jídel jako dvanáct apoštolů. Všechno bylo bezmasé houbové, makové ap. Dárečky si tam dávají na Silvestra, ale pouze symbolické, nic velkého. Co jste na Ukrajině vystudovala? Vystudovala jsem bytový design, ale mým snem byla zdravotní škola. Toužila jsem se stát sestřičkou. Na Ukrajině to ale bohužel funguje tak, že pokud nemáte peníze, tak se na školu prostě nedostanete. A ty úplatky jsou opravdu hodně vysoké. Museli bychom prodat byt, abychom na to měli, tak jsem se svého snu vzdala a šla studovat něco jiného. Práce designéra mě ale bavila. Ovšem jedna z prvních věcí, kterou jsem udělala, když jsem přišla sem nastálo, byla, že jsem se tady přihlásila na školu sociální péče. A hodně dlouho jsem nedokázala pochopit, že jsem se tam dostala. Byla jsem velmi šťastná a mí rodiče také. A kde nyní pracujete? Po škole jsem pracovala v nemocnici na LDN jako sanitářka. Ta práce mě hodně změnila a naučila velké pokoře. Současně jsem překládala a doučovala ruštinu. Bohužel jsem tam neměla možnost žádného pracovního posunu. A protože je můj manžel přes týden v Brně, kde pracuje ve stavebnictví (zůstal u své profese), tak byl pro mě také velký problém dělat noční směny. Z těchto i dalších důvodů jsem z nemocnice odešla. Ale jelikož mě ruský jazyk baví, tak jsem se přihlásila na vysokou školu, obor lektorství. Už studuji druhým rokem a zároveň pracuji jako lektor v Olomouci (pozn. Jak se vám líbí v Postřelmově? Opera ve Lvově V Postřelmově se mi líbí moc. Cítím tady takovou rodinnou atmosféru. Nikdy jsme se nesetkali s nějakou negativní reakcí. Mám tady rodiče, kteří jsou mojí velkou oporou, a kterým jsem za vše velmi vděčná. I maminka, když se teď vrátila z Ukrajiny, tak říkala, že už se těšila domů. Domů, to znamená do Postřelmova. Děkuji vám mnohokrát za rozhovor a přeji vám i celé vaší rodině do života mnoho zdraví, úspěchů a radosti. (P. B.) 9

10 INZERCE Poděkování Touto cestou bych velice ráda poděkovala za sebe a celou naši rodinu správci tělocvičny panu Albínovi Polyakovi za tolerantnost, trpělivost, ochotu, vstřícnost a pomoc při přípravě soukromé akce a následném úklidu tělocvičny. Díky němu vše proběhlo v pohodě a bez problémů. Petra Housovská 10

11 KNIHOVNA OTEVÍRACÍ DOBA ZMĚNA OD 7. ZÁŘÍ 2015 PONDĚLÍ HOD. ÚTERÝ HOD. ČTVRTEK HOD. KONTAKTY: Tel: , , web: knihovna.cz, Výstava fotografií o paní Olze Havlové Od září můžete shlédnout v prostorách knihovny a chodbě kulturního domu unikátní výstavu fotografií znázorňující činnost paní Olgy Havlové ve prospěch lidí s handicapem. Expozice vznikla k 20. výročí založení Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Poprvé byla instalována vloni v Praze. 33 fotografií umístěných na 26 panelech zobrazuje počátky Výboru dobré vůle, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, a také se spřízněnými osobnostmi princeznou Dianou či Alainem Delonem. Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro dospělé ROBERT HRADECKÝ JÁGR JE BŮH: Sedmnáct dnů hokejového šílenství, den po dni, hodinu po hodině, nejen na ledě, ale i za zdmi Selského dvora, který hostil českou reprezentaci. Prostřednictvím více než 180 barevných fotografií si znovu oživíte neuvěřitelnou atmosféru hokejového mistrovství světa v Praze a Ostravě. MAGDA VÁŇOVÁ S TVÁŘÍ BERÁNKA: Psychologický román zachycuje průběh krize jednoho manželství. Soužití pětatřicetileté překladatelky a tlumočnice Violy a o deset let staršího úspěšného houslaře Zbyška bylo dosud celkem šťastné, ale vše se začne brzy měnit BARBARA CARTLAND ANDĚL SPÁSY: Mladý Jean-Pierre se nechá okouzlit napoleonskými ideály a přes protesty svých rodičů vstoupí do armády. Postupně o své iluze přichází, až je nakonec ošklivě zraněn v bitvě u Waterloo. Po smrti svých rodičů se raněný Jean-Pierre už coby markýz z Castillonu vrací na své rodové sídlo, aby zjistil, že je v dezolátním stavu a že nemá peníze, aby ho opravil. Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro děti a mládež LIBA ŽAMBOCHOVÁ LÉTO S KOTĚTEM: Když začnete žít s kočkami, změní se váš život v neustálý boj o křeslo, o jídlo, o gauč, někdy i o postel Pokud však přibude ještě malé divoké kotě a vy jste stejně malí kluci, znamená to spoustu těžkých povinností! Seznam všech novinek naleznete na webových stránkách knihovny a na facebooku. 11

12 Sport TJ POSTŘELMOV oddíl kopané Výsledky prvních utkání našich mužstev v sezoně 2015/2016: MUŽI KRAJSKÝ PŘEBOR 1. B TŘÍDA, SKUPINA B: Hvozd Postřelmov 0 : 2 (Janků, vlastní) Postřelmov Doloplazy 1 : 0 (Janků) Leština Postřelmov 0 : 2 (Dvořák, Winkler) Postřelmov Paseka 1: 1 (Špička) DOROSTENCI OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA B: Postřelmov Libina 3 : 1 (Neoral 2, Zatloukal) ŽÁCI, STARŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA A: Postřelmov MAS Horní Pomoraví 10 : 4 (Lozyňskyj 4, Vepřek 3, Pulkert, Petřík, Vlk) ŽÁCI, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA B: Sudkov Postřelmov 4 : 9 (Konečný 4, Lozyňskyj 3, Vlk 2) Postřelmov Rovensko 12 : 9 (Lozyňskyj 7, Konečný 4, Vlk) V září budou fotbalové soutěže pokračovat těmito zápasy: MUŽI I.B TŘÍDA, SK. B: Sobota Libina Postřelmov Neděle Slavonín Postřelmov Sobota Postřelmov Zvole Neděle V. Bystřice Postřelmov DOROSTENCI OKRESNÍ PŘEBOR, SK. B: Neděle Sudkov Postřelmov Sobota Maletín Postřelmov Sobota Postřelmov Zvole Neděle Lesnice Postřelmov hod hod hod hod hod hod hod hod. ŽÁCI, STARŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR, SK. A: Sobota 5.9. Bohdíkov Postřelmov Sobota Nový Malín Postřelmov Sobota Postřelmov Velké Losiny Neděle Šumperk C Postřelmov hod hod hod hod. ŽÁCI, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR SK. B: Přijďte povzbudit Neděle Mohelnice Postřelmov hod. naše fotbalisty! Neděle Šumperk A Postřelmov hod. Sobota Postřelmov Zvole hod. Neděle Loštice Postřelmov hod. (J. N.) Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, Postřelmov, IČ číslo vydáno Šéfredaktor: Petra Balcárková, redakční rada: Luděk Nevoral, Iveta Petríková, Mirka Nezbedová, Marek Holzmann. Dopisovatelé: Z. H. (Zdena Hrachovinová), L. N. (Luděk Nevoral), J. N. (Jaroslav Nimrichtr), P. B. (Petra Balcárková). Úvodní foto: Jan Hajduk. Ilustrační fota: Marek Holzmann, Zdena Hrachovinová, archiv Střely. Uzávěrka příspěvků: 20. den předcházejícího měsíce. Periodický tisk územně správního celku. Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na připomínky a náměty zasílejte na: nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov.

ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod.

ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod. Zpravodaj obce Postřelmov ČERVEN 2015 číslo 6 STŘELA ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov. Program

Více

z Města a MÚ - z tábora školní družiny - EHD a POSVÍCENÍ společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti

z Města a MÚ - z tábora školní družiny - EHD a POSVÍCENÍ společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti z Města a MÚ - z tábora školní družiny - EHD a POSVÍCENÍ společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, letní dny nám pomalu končí, dny letních prázdnin i dovolených. Snad jste

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ROK 2012 SE BLÍŽÍ KE SVÉMU KONCI A JÁ BYCH VÁM TÍMTO CHTĚL POPŘÁT KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ ŠTĚSTÍ A POHODY A DO NOVÉHO ROKU JEN DOBRÉ. PŘEJI

Více

ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL!

ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL! ŽELEZNOBRODSKÝ ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL! DUBEN 2015 INZERCE OBSAH RADNICE INFORMUJE...3 Usnesení RM Železný Brod z 6. schůze...3 Kontrola na Městské čerpací stanici...5

Více

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012 hlas loš tic podzim 2012 Hlas Loštic podzim 2012 Podzim, také čas výlovu rybníků 1 (foto J. Glöckner) podzim 2012 Zprávy z radnice hlas loš tic Vážení spoluobčané, v minulém vydání Hlasu Loštic jsem vás

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 LISTY 6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 Vysoká sokolská pocta pro město Lysá nad Labem Květinová slavnost... 1 Slavnosti Labe...

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů.

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů. 2014 červen Kdo je ve vedení města? Tato otázka byla vyřešena na zasedání zastupitelstva, které se konalo až po uzávěrce minulého čísla. Zastupitelé rozhodli následovně: město do voleb povedou Ing. Pavel

Více

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1 Veltruské listy Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč Milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední číslo Veltruských listů v tomto roce. Začátek prosince zvláštní

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010 Masopust na sněhu FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

Dvacet let s Kunovským létem

Dvacet let s Kunovským létem ROČNÍK 24 8/2013 CENA 10 Kč Dvacet let s Kunovským létem Jubilejní ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto se tradičně nesl v duchu toho, čím je charakteristický, tedy v duchu

Více

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ ZPRAVODAJ 12 / 2013 M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ Kostelecký e betlém Vystaven v budově ě měě stského s úřř adu 04. 11. 2013 06. 01. 2014 Vážení spoluobčané, opět přichází čas, kdybychom

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Ročník XXV. č. 5 5. března 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 5 5. března 2015 5 Kč, Hraničáři a jejich zimní radovánky...... 6. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 5 5. března 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

Pozvánka na zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo za finanční podpory obce Bludov Bludovan ZDARMA 10/2010 Datum vydání 30. listopad 2010 28. říjen 2010 Vážení spoluobčané, rok se opět nachýlil k přelomu října a listopadu a náš stát slaví svůj velký státní

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: Nový projekt Sociální obec Grzegorz Zych ohlédnutí za uplynulým rokem Co nového ve škole Premiéra tradičních hodů v režii vinařů

Více