EXOTIKA V POSTŘELMOVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXOTIKA V POSTŘELMOVĚ"

Transkript

1 STŘELA Zpravodaj obce Postřelmov ZÁŘÍ 2015 číslo 9 Aktuálně EXOTIKA V POSTŘELMOVĚ Kdo by se rád někdy nepodíval na Nový Zéland? Do tajuplné země, kde se natáčel legendární Pán prstenů. A koho by nepřitahovalo tajemné Peru? Každý z nás slyšel o ztraceném městě Machu Picchu a jezeru Titicaca. Známe je z filmů i z cestopisných pořadů. Ale málokomu se asi podaří na ta úžasná místa podívat. Nyní jsme měli možnost se alespoň z části seznámit s těmito vzdálenými kulturami prostřednictvím jejich tanečníků. Umělecká skupina PERÚ MULTICOLOR se snaží podporovat a šířit tradiční kulturu své země v zahraničí. Cílem její umělecké práce je ukázat žijící kulturu Peru, a tak šířit bratrství a mír mezi národy na celém světě. Záplava barev, temperament, krásné tanečnice a tanečníci si brzy získali přízeň diváků. Ještě dlouho budeme mít před očima nádherné pestrobarevné kostýmy, výšivky i rozesmáté tváře tanečníků. Nový Zéland je zase symbolem nedotčené přírody. Původní polynéští obyvatelé Nového Zélandu jsou v mnoha ohledech jedineční. Jejich kultura zažívá renesanci, a proto se snaží mnohé zájmové i profesionální spolky udržovat tradice her, zpěvů a tanců Umělci ze souboru WHAKAARI k nám zavítali v menším složení, aby předvedli své dědictví a jedinečnou kulturu. K srdci velké části publika přirostl zejména František ozdobený péry a ornamenty, který má české kořeny. Hostoval u nás již jako chlapec. Bylo milé poslouchat jeho vzpomínky na náš kulturní dům. Loučení bylo dlouhé, protože sympatický mladík ovládající několik českých slov přirostl všem k srdci. Nakonec se rozloučil maorským způsobem třením nosu o nos, což symbolicky znamená vyměnit si dech života. Od přátel si odnesl na rozloučenou sice méně duchovní, ale kvalitní moravskou slivovici. Tak snad zase někdy v Postřelmově, Františku Tuto jedinečnou akci navštívila stovka diváků a my se již nyní těšíme na příští Mezinárodní folklórní festival v Šumperku, protože je důkazem toho, že i v naší rozbouřené době mají k sobě lidé z celého světa blízko a mohou si porozumět. A také na další zajímavé hosty, kteří nám přijedou přiblížit svoji osobitou kulturu.

2 Obec informuje Zastupitelstvo obce se koná ve středu od hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Postřelmov. Program jednání: - složení slibu nového zastupitele obce, - volba předsedy finančního výboru, - plnění rozpočtu obce za leden až srpen 2015, - rozpočtová změna č. 3. Program jednání zastupitelstva obce bude upřesněn a zveřejněn na plakátech a webových stránkách obce. Olej z domácností do kanalizace nepatří, aneb: Toaleta není odpadkový koš! Oleje a tuky z pánví a fritovacích hrnců patří do komunálního odpadu, nikoliv do výlevky, dřezu nebo toalety!! Olej se v odpadních trubkách ve studené vodě srazí, přilepí se na stěny, chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky ucpává. Tím, že olej vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná. Stále zapomínáme na to, že i zacházení s odpadní vodou má svá pravidla. Naše čistička není vybavena odlučovači a lapáky tuků a olejů. Oleje poškozují domovní kanalizační šachty i potrubí a nevhodně narušují biologické stupně čištění. Kam tedy s ním? Použitý jedlý olej lze zlikvidovat několika způsoby. Pokud máte na zahradě volně ložený kompost, můžete na něj menší množství oleje (zbytek z pánve) vylít rovnou, větší množství (z fritézy) nejdřív smíchejte s nějakým suchým a savým materiálem např. s pilinami, starým papírem apod., rozloží se bez problémů. Pozor, není ale vhodný do malých domácích kompostérů! Nyní jej lze odevzdat i v místě zpětného odběru na ul. Závořická každý první a třetí čtvrtek v měsíci od do hodin. Starý olej se recykluje filtruje a čistí a pak se používá jako ekologické mazivo (třeba pro motorové pily) nebo jako přídavek do nafty. Jedlý versus minerální olej. Tyto informace se týkají pouze jedlých olejů a tuků používaných v domácnostech. Netýkají se minerálních olejů a maziv používaných např. v autech a strojích, jako přídavků do benzínu apod. Minerální olej je syntetický a jde tedy o nebezpečný odpad. Můžete jej odevzdat u benzínové pumpy, v servisu, u prodejců, příp. v místě zpětného odběru. Svoz plastů Svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) bude v pondělí od 6.00 hod. 2 Zpětný odběr elektrozařízení a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se koná ve čtvrtek a ve čtvrtek od hod. do hod. v areálu u kotelny Závořická.

3 Trocha historie nikoho nezabije TRADIČNÍ HODY Lidé slavili už v dobách středověku. Jak vznikla hodová tradice? Původním významem slavnosti hodů, které se konaly v podzimním čase, bylo poděkování za úrodu a snaha o její zajištění v příštím roce. S tím souviselo mít také dostatek jídla a pití k pohoštění. Platilo, že v tento den mělo být na stole všeho dostatek, aby byla hojnost i v dalším roce. Nechybělo maso, a to ani v nejchudších rodinách. Připravovaly se specifické druhy pečiva, konaly se zábavy, a jako i jiné svátky dostaly také hody církevní význam. V minulých staletích lidé slavili hody od neděle do středy. Chasa musela mít na každý hodový den jiný oděv. V neděli hody začínaly mší. V pondělí a v úterý po obci chodily průvody krojované chasy, lidé se bavili na hodových zábavách. Ve středu pak hody doznívaly. V tyto dny vrchnost osvobodila lid od robotních povinností. Od třicátých let 20. století se již slavily hody jednodenní. Řada starých hodových tradic se dodržuje v řadě obcí i dnes a jsou nejen slavností mládeže, ale i celé obce. V jednotlivých obcích se konání hodů řídí podle oslavy svátku patrona, jemuž je zasvěcen místní kostel u nás sv. Matouš (21. září). Svatý Matouš byl apoštolem a údajným autorem Evangelia podle Matouše. O jeho životě je známo velmi málo, v bibli je zmiňován jako celník či výběrčí daní. V roce 1786 se pokusil Josef II. sjednotit konání hodů na neděli po svatém Havlu (11. října). Císařské hody se však ujaly jen v některých obcích, jinde se slavily hody dvoje patronské i císařské. V řadě obcí se pak vrátili k původnímu zažitému datu tj. svátku patrona místního kostela. Hody jsou svátkem, který se v Čechách označuje jako posvícení (od posvěcení chrámu). Dá se říci, že posvícení je slavnost, která v sobě spojuje prvky církevní, světské, rodinné i obecní. Povětšinou tyto oslavy pořádala chasa jakožto svobodná mládež, organizovaná stárky. A v této souvislosti docházelo i k obřadnímu zabíjení zvířat. V Postřelmově bylo v minulosti na hodech zvykem stínání berana. V průvodě s hudbou přivedli berana, který měl na hlavě rozmarýnový věnec, na prostorné místo, kde jej přivázali k lavici. Potom vystoupil vybraný řečník a vynesl rozsudek: Havra, Havra, Havránku, rozestupte se na stánku; rozestupte se do šíře, abych já mohl k tomuto hovádku přistoupiti blíže. Nebo to hovádko velkou škodu dělalo, postřelmovským panenkám na rozmarýn chodilo. Jedna hodná panna se přičinila, aby to hovádko vyzkoumala. A protože ho přitom chytla, tomuto soudu to oznámila. Že pak soud ho odsoudil, tak sobě umínil (jméno dotyčného vykonavatele rozsudku) toto hovádko usmrtiti a jeho hlavičku pod meč vzíti. (Dle vypracovaného národopisného dotazníku z roku 1895 nadučitelem J. E. Brachtlem) A do jaké podoby dospěly hody dnes? Jsou to stále slavnosti hodové mládeže a celé obce. Jsou jednou z mála příležitostí, kdy si děti užívají různých pouťových atrakcí, a kdy se sejdou celé rodiny. V oblastech Slovácka, Hané a jižní Moravy se tyto tradice stále udržují. Lidé se oblečou do kroje a účastní se hodového průvodu, ale už bez obřadního zabíjení zvířat. (Čerpáno z vlastivědného sborníku SEVERNÍ MORAVA Miloš Melzer) (L. N.) 3

4 Ukončení provozu pokladny pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na Finančním úřadu v Zábřeze Z tiskové zprávy Finančního úřadu pro Olomoucký kraj: Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 neokresních územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 Kč, přičemž například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29 Kč. Pokladna zůstává zachována mimo jiné v Šumperku. Občané také mohou platit bezhotovostním převodem z účtu, případně prostřednictvím poštovní poukázky typu A. Od ledna příštího roku bude možné platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím Soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Poděkování Děkuji tímto panu Luboši Seidlovi z Postřelmova za poctivé vrácení nalezené věci. Můj manžel ztratil dražší tablet, pan Seidl jej našel a manželovi vrátil. Jana Flejgrová DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Hlášení poruch - vakuová kanalizace Hlášení poruch - dodávka tepla TUV z kotelen Nová, U Mýta, Závořická Městská policie Osmisměrka V tajence je ukryto jméno profesora českého jazyka, autora řady úspěšných slabikářů, čítanek a školních učebnic pro školy. které vycházely v mnoha vydáních. Některé, s ilustracemi Mikoláše Alše a Adolfa Kašpara, se používaly až do závěru třicátých let 20. století. Byl autorem řady odborných článků o metodice vyučování a přípravě učebnic. C Í N A V A T S O P E M J Í A T S E C E L O O B P A E S U R E Ř L T V O N Ž Ů N B E N Ý O J N J O Í R O R O U U CH O D K I V Ě M E Z Z R K T T O S Y S Ý R Y O S A L P L Á S T A P O K O L O B Ě Ž K Y M 4 HLEDEJTE SLOVA: CELEBRITA, CESTA, CÍN, ELBA, JŮ, KOLOBĚŽKY, KONOPÍ, MOŘE, MOST, MOTOUZY, NŮŽ, ODKOP, OLOVO, OMYL, PERNÍK, PLÁST, POSTAVA, RUS, SÝR, SEN, UCHO, VÝR, ZEMĚ.

5 Akce 5. ZÁVODY KOLOBĚŽEK, ODSTRKOVADEL A KOLEČKOVÝCH BRUSLÍ Sobota od hod., zápis od hod., KD, zápisné 30,- Kč Závody proběhnou tentokrát u kulturáku a budou jen pro děti. Koloběžky se dají na místě i zapůjčit. Čeká nás jízda s plněním úkolů, v parku bude připraven doprovodný program a ve finále opékání špekáčků. 9. KINOKAVÁRNA: SEDMERO KRKAVCŮ Středa , hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč ČR/SR, 2015, pohádka, 97 min., režie: Alice Nelis Hrají: Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil ml., Zuzana Bydžovská, Taťjana Medvecká a další Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky Hodnocení na - 75% 12. ZPŘÍSTUPNĚNÍ HROBKY BUKŮVKŮ Sobota , hod. a hod. U příležitosti Dnů Evropského dědictví bude zpřístupněna renesanční hrobka rodu Bukůvků z Bukůvky. Dny Evropského dědictví budou v mikroregionu Zábřežsko probíhat ve dnech a v jejich rámci můžete navštívit mnoho památek. Jejich seznam a podrobnosti k akci se dozvíte na webových stránkách 18. HODOVÁ ZÁBAVA NA PÍSKÁČI Pátek , od hod., areál AVZO Srdečně vás zveme na hodovou zábavu, která se uskuteční v areálu AVZO na Pískáči. Hraje hudební skupina NOA. 19. HODOVÁ ZÁBAVA Sobota , od hod., tělocvična, vstupné 40,- Kč TJ Postřelmov, oddíl fotbalu, vás srdečně zve na hodovou zábavu, která se bude konat v postřelmovské tělocvičně. Hraje hudební skupina ROCK FAKTOR. 5

6 20. POSTŘELMOVSKÉ HODY Neděle U příležitosti tradičních hodů, které jsou v Postřelmově spojeny se Svatým Matoušem, bude zpřístupněna Hrobka Bukůvků, a to od do hod. KINOKAVÁRNA: AMERICKÝ SNIPER 23. Středa , hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč USA, 2014, životopisný, akční, drama, válečný, 133 min., režie: Clint Eastwood, Hrají: Bradley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman a další Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku, aby chránil své bratry ve zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti velký počet životů, a když se rozšíří pověsti o jeho odvážných husarských kouscích, vyslouží si přezdívku Legenda. Avšak jeho pověst se donese až za nepřátelské linie a na jeho hlavu je vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců. Hodnocení na - 76% KINOKAVÁRNA: OVEČKA SHAUN VE FILMU 30. Středa , hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč V. Británie/Francie, 2015, animovaný, rodinný, 85 min. Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale i plánovat se musí umět a každý plán se může zvrtnout! Hodnocení na - 81% INZERCE Pojišťovna Rádi Vás přivítáme v novém obchodním místě v Zábřeze, kde Vám poskytneme veškeré informace v oblasti Vaší pojistné ochrany. Těšíme se na Vás: Žižkova 23/3 Zábřeh (vedle Řeznictví Šebesta). Ing. Martin Nikolajčík Tel.: Pojištění je dobrá rada 6

7 Připravujeme DRACI NAD PÍSKÁČEM Neděle , od hod. v areálu AVZO, vstupné zdarma, startovné 20,- Kč Knihovna zve všechny děti, rodiče a prarodiče na LETECKOU DRAČÍ SHOW! Čeká nás tradiční překážková dráha s draky (vyrobenými i koupenými), dračí soutěže, malování na obličej V případě příznivého počasí ukázky létání modelů vrtulníku, letadla, řízení RC modelu auta a další. Za deštivého počasí se akce nekoná. KAREL PLÍHAL Pátek , hod., vstupné 150,- Kč v předprodeji, 190,- Kč v den koncertu Koncert známého folkového zpěváka Karla Plíhala se uskuteční ve velkém sále kulturního domu. Předprodej vstupenek byl již zahájen. Vstupenky si můžete zakoupit každé pondělí a středu od hod. do hod. v kanceláři KD. V nutných případech je možnost si domluvit jiný termín na tel. č Minigalerie na Verandě - Moje hobby Výstava obrazů, výšivek, sbírek známek, krabiček od sirek, řezbářských prací tvořivých postřelmovských občanů Moniky Divišové, Antonína Johna, Jeronýma Moravy, Miroslava Nováka, Lubomíra Zapletala a Evy Zbožínkové. Výstava bude otevřena v pracovní dny od do hod a odpoledne po dohodě s personálem. Nejpozději však do hod. Dále před každou schůzí a kulturní akcí. Mimo běžné otvírací hodiny také během hodů, a to v čase od do hod. Markovička KULTURNÍ DŮM Zápis do všech kategorií Markovičky proběhne v úterý od hod. v malém sále KD. Vedoucí souboru jsou Libuše Drtilová a Libuše Březovská. Jóga Lektorka Kateřina Jaňourová Zahájení kurzu bude v úterý od hod. v malém sále KD. Do zahájení kurzu je třeba mít vyplněné přihlášky, později se již nelze přihlašovat. Přihlášky jsou umístěny ve stojanu u kanceláře vedoucí KD. Cena za 10 lekcí je 500,- Kč. Lekce trvá hodinu a půl. 7

8 Známe své sousedy? ČESKO MI UMOŽNILO SPLNIT SI SEN Když přišla dcera ze školy s tím, že jejich spolužák je z Ukrajiny, napadlo mě, že i v dnešní době, kdy se mnoho lidí stěhuje po celém světě, je rozhodnutí přestěhovat se do jiné země, mezi lidi s jiným kulturním založením, zůstat bez přátel z dětství a bez rodiny jistě těžké Později jsem pak maminku, paní OKSANU POLULIKH (37), poznala osobně a zjistila, že je to velmi příjemná a pozitivně naladěná mladá paní, která se ráda s námi o svůj příběh podělí 8 Oksano, co vás do Postřelmova přivedlo? Pocházím z největšího města západní Ukrajiny, ležícího nedaleko polských hranic, z města Lvov. Vždycky, když jsem v Šumperku, si na něj vzpomenu, protože Šumperk se svou architekturou Lvovu velmi podobá. Když se rozpadl Sovětský svaz a Ukrajina se stala jakoby samostatnou, tak nastala krize. Práce nebyla a situace se zhoršovala. V roce 2000 zkrachovala ekonomika, a přestože je můj tatínek rodinný typ, nezbylo mu nic jiného než odejít za prací. Protože je svářeč, a o tuto profesi byl zájem v Česku, tak odešel do Prahy. Tam ale bylo mnoho takových jako on, a tak přijal nabídku MEPu Postřelmov a šel do Postřelmova. Za rok jsme pak přijely s maminkou za ním. Dodnes své rodiče obdivuji za tu odvahu, se kterou se na prahu důchodového věku rozhodli k tak radikálnímu kroku. Ale toulavé boty máme v rodině. Moje babička, když byla na nucených pracích v Německu, tak si to, na rozdíl od jiných, pochvalovala. Dostala se konečně do světa a ještě se naučila německy. A co váš manžel, ten zůstal doma na Ukrajině? Manžel měl na Ukrajině stavební firmu a nebylo lehké z ní jen tak odejít. Musel počkat až doběhnou všechny stávající zakázky, aby mohl v klidu firmu opustit. Takže jsem odešla do Česka sama. Později jsem se na Ukrajinu vrátila a když se měl narodit náš syn Dominik, tak jsme se do Česka přestěhovali všichni. Já už jsem tu měla rodiče, ale manželova rodina tam zůstala. Ještě jednou jsme pak odešli na Ukrajinu a natrvalo se sem přistěhovali v roce Jak jste trávila dětství? Když jsem byla malá, tak jsem většinu prázdnin trávila u babičky na statku. Moje babička byla úžasná žena. S dědečkem se přes všechny překážky vzali, a protože sňatku nebylo přáno a rodina babičku vydědila, tak postavili statek sami, bez podpory. Babička měla v osmdesáti tolik energie jako o dvě generace mladší lidé. Jezdila jsem jí pomáhat, protože dědeček už nežil. Chovala spoustu zvířat a starala se o pole. Ale nejezdila jsem jenom k ní. Ukrajina je velká a velmi rozmanitá země. Máme hodně hor, moře i stepi. Ze Lvova je to vlakem do Karpat hodina. Takže mi nic nechybělo, neměla jsem pocit, že bych chtěla někam jet a nemůžu. Tu potřebu jsem nechápala u vás. Českou mentalitu a historické souvislosti jsem pak pochopila až ze seriálu Vyprávěj.

9 Co vás v Česku překvapilo? Největší kulturní šok jsem zažila, když jsme sem s maminkou přijely a tatínek nás vzal na oběd do restaurace Na Špici. Objednal mi typické české jídlo svíčkovou. Když mi ji přinesli, tak já pořád nejedla a čekala. Tatínek mě pobízel ať jím, ale já se divila proč, vždyť ještě musí donést další talířky pro ostatní. Já si myslela, že je to porce pro nás všechny! Vůbec jsem nedokázala pochopit, že někdo může sníst najednou tolik jídla. Také mě překvapily vaše Vánoce. Na Ukrajině se na Vánoce nedávají dárky, ale jsou spíše o setkávání a tradicích. Táta přinesl stromeček, ten jsme nazdobili a babička s maminkou nachystaly na stůl dvanáct různých jídel jako dvanáct apoštolů. Všechno bylo bezmasé houbové, makové ap. Dárečky si tam dávají na Silvestra, ale pouze symbolické, nic velkého. Co jste na Ukrajině vystudovala? Vystudovala jsem bytový design, ale mým snem byla zdravotní škola. Toužila jsem se stát sestřičkou. Na Ukrajině to ale bohužel funguje tak, že pokud nemáte peníze, tak se na školu prostě nedostanete. A ty úplatky jsou opravdu hodně vysoké. Museli bychom prodat byt, abychom na to měli, tak jsem se svého snu vzdala a šla studovat něco jiného. Práce designéra mě ale bavila. Ovšem jedna z prvních věcí, kterou jsem udělala, když jsem přišla sem nastálo, byla, že jsem se tady přihlásila na školu sociální péče. A hodně dlouho jsem nedokázala pochopit, že jsem se tam dostala. Byla jsem velmi šťastná a mí rodiče také. A kde nyní pracujete? Po škole jsem pracovala v nemocnici na LDN jako sanitářka. Ta práce mě hodně změnila a naučila velké pokoře. Současně jsem překládala a doučovala ruštinu. Bohužel jsem tam neměla možnost žádného pracovního posunu. A protože je můj manžel přes týden v Brně, kde pracuje ve stavebnictví (zůstal u své profese), tak byl pro mě také velký problém dělat noční směny. Z těchto i dalších důvodů jsem z nemocnice odešla. Ale jelikož mě ruský jazyk baví, tak jsem se přihlásila na vysokou školu, obor lektorství. Už studuji druhým rokem a zároveň pracuji jako lektor v Olomouci (pozn. Jak se vám líbí v Postřelmově? Opera ve Lvově V Postřelmově se mi líbí moc. Cítím tady takovou rodinnou atmosféru. Nikdy jsme se nesetkali s nějakou negativní reakcí. Mám tady rodiče, kteří jsou mojí velkou oporou, a kterým jsem za vše velmi vděčná. I maminka, když se teď vrátila z Ukrajiny, tak říkala, že už se těšila domů. Domů, to znamená do Postřelmova. Děkuji vám mnohokrát za rozhovor a přeji vám i celé vaší rodině do života mnoho zdraví, úspěchů a radosti. (P. B.) 9

10 INZERCE Poděkování Touto cestou bych velice ráda poděkovala za sebe a celou naši rodinu správci tělocvičny panu Albínovi Polyakovi za tolerantnost, trpělivost, ochotu, vstřícnost a pomoc při přípravě soukromé akce a následném úklidu tělocvičny. Díky němu vše proběhlo v pohodě a bez problémů. Petra Housovská 10

11 KNIHOVNA OTEVÍRACÍ DOBA ZMĚNA OD 7. ZÁŘÍ 2015 PONDĚLÍ HOD. ÚTERÝ HOD. ČTVRTEK HOD. KONTAKTY: Tel: , , web: knihovna.cz, Výstava fotografií o paní Olze Havlové Od září můžete shlédnout v prostorách knihovny a chodbě kulturního domu unikátní výstavu fotografií znázorňující činnost paní Olgy Havlové ve prospěch lidí s handicapem. Expozice vznikla k 20. výročí založení Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Poprvé byla instalována vloni v Praze. 33 fotografií umístěných na 26 panelech zobrazuje počátky Výboru dobré vůle, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, a také se spřízněnými osobnostmi princeznou Dianou či Alainem Delonem. Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro dospělé ROBERT HRADECKÝ JÁGR JE BŮH: Sedmnáct dnů hokejového šílenství, den po dni, hodinu po hodině, nejen na ledě, ale i za zdmi Selského dvora, který hostil českou reprezentaci. Prostřednictvím více než 180 barevných fotografií si znovu oživíte neuvěřitelnou atmosféru hokejového mistrovství světa v Praze a Ostravě. MAGDA VÁŇOVÁ S TVÁŘÍ BERÁNKA: Psychologický román zachycuje průběh krize jednoho manželství. Soužití pětatřicetileté překladatelky a tlumočnice Violy a o deset let staršího úspěšného houslaře Zbyška bylo dosud celkem šťastné, ale vše se začne brzy měnit BARBARA CARTLAND ANDĚL SPÁSY: Mladý Jean-Pierre se nechá okouzlit napoleonskými ideály a přes protesty svých rodičů vstoupí do armády. Postupně o své iluze přichází, až je nakonec ošklivě zraněn v bitvě u Waterloo. Po smrti svých rodičů se raněný Jean-Pierre už coby markýz z Castillonu vrací na své rodové sídlo, aby zjistil, že je v dezolátním stavu a že nemá peníze, aby ho opravil. Vybíráme z novinek a výměnného fondu pro děti a mládež LIBA ŽAMBOCHOVÁ LÉTO S KOTĚTEM: Když začnete žít s kočkami, změní se váš život v neustálý boj o křeslo, o jídlo, o gauč, někdy i o postel Pokud však přibude ještě malé divoké kotě a vy jste stejně malí kluci, znamená to spoustu těžkých povinností! Seznam všech novinek naleznete na webových stránkách knihovny a na facebooku. 11

12 Sport TJ POSTŘELMOV oddíl kopané Výsledky prvních utkání našich mužstev v sezoně 2015/2016: MUŽI KRAJSKÝ PŘEBOR 1. B TŘÍDA, SKUPINA B: Hvozd Postřelmov 0 : 2 (Janků, vlastní) Postřelmov Doloplazy 1 : 0 (Janků) Leština Postřelmov 0 : 2 (Dvořák, Winkler) Postřelmov Paseka 1: 1 (Špička) DOROSTENCI OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA B: Postřelmov Libina 3 : 1 (Neoral 2, Zatloukal) ŽÁCI, STARŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA A: Postřelmov MAS Horní Pomoraví 10 : 4 (Lozyňskyj 4, Vepřek 3, Pulkert, Petřík, Vlk) ŽÁCI, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR, SKUPINA B: Sudkov Postřelmov 4 : 9 (Konečný 4, Lozyňskyj 3, Vlk 2) Postřelmov Rovensko 12 : 9 (Lozyňskyj 7, Konečný 4, Vlk) V září budou fotbalové soutěže pokračovat těmito zápasy: MUŽI I.B TŘÍDA, SK. B: Sobota Libina Postřelmov Neděle Slavonín Postřelmov Sobota Postřelmov Zvole Neděle V. Bystřice Postřelmov DOROSTENCI OKRESNÍ PŘEBOR, SK. B: Neděle Sudkov Postřelmov Sobota Maletín Postřelmov Sobota Postřelmov Zvole Neděle Lesnice Postřelmov hod hod hod hod hod hod hod hod. ŽÁCI, STARŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR, SK. A: Sobota 5.9. Bohdíkov Postřelmov Sobota Nový Malín Postřelmov Sobota Postřelmov Velké Losiny Neděle Šumperk C Postřelmov hod hod hod hod. ŽÁCI, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR SK. B: Přijďte povzbudit Neděle Mohelnice Postřelmov hod. naše fotbalisty! Neděle Šumperk A Postřelmov hod. Sobota Postřelmov Zvole hod. Neděle Loštice Postřelmov hod. (J. N.) Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, Postřelmov, IČ číslo vydáno Šéfredaktor: Petra Balcárková, redakční rada: Luděk Nevoral, Iveta Petríková, Mirka Nezbedová, Marek Holzmann. Dopisovatelé: Z. H. (Zdena Hrachovinová), L. N. (Luděk Nevoral), J. N. (Jaroslav Nimrichtr), P. B. (Petra Balcárková). Úvodní foto: Jan Hajduk. Ilustrační fota: Marek Holzmann, Zdena Hrachovinová, archiv Střely. Uzávěrka příspěvků: 20. den předcházejícího měsíce. Periodický tisk územně správního celku. Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na připomínky a náměty zasílejte na: nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov.

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací.

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. OBČASNÍK KŘINICE srpen 2005 Vydává OÚ Křinice A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. 1. část: Do Křinic jsem poprvé

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 9 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 3.Maletínský zpravodaj-březen 2005 vytvořeno: 6.4.2005 změněno:

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2010

V Ř E S K O V Á K duben 2010 V Ř E S K O V Á K duben 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, několikrát jsem již psal o pálení dřevního odpadu ze zahrad. Toto pálení by se uskutečnilo v měsíci květnu za účasti našich hasičů. Prosím

Více

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 20. ročník listopad 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 Usnesením č. 45/2014 zastupitelé schválili zvolení jednoho místostarosty. Usnesením č. 46/2014 zastupitelé obce Zahrádky

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války Vážení občané, Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015 V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 7.MALETÍN. ZPRAVODAJ-srpen 2004 vytvořeno: 3.9.2004 změněno:

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Plán výchovy 2014/2015

Plán výchovy 2014/2015 Plán výchovy 2014/2015 Září - Seznámení s novým školním rokem - Seznámení s chodem školy, okolím, příprava dětí do školy - Výběr zájmových kroužků keramický sportovní rybářský dopravní pantomima - Víkendové

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Info OUN Olomouc 10/2007 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ouneslysicich.ol@iol.cz, oun.olomouc@centrum.cz, oun.ol@centrum.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225,

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Letošní prázdniny začaly velkou slávou. 100 let fotbalu přijeli s našimi fotbalisty oslavit např. i Jakub Kohák, Jiří

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ 10 1. stupeň ZŠ PL-1 1. stupeň ZŠ 11 PL-2 Pes Kočka Morče Křeček Rybičky Želva Chameleon Králík Papoušek 12 1. stupeň ZŠ PL-3a Druh zvířete: Popis (věk, velikost, barva, tvar těla, dovednosti ) Potrava:

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Úterý Zahájení školního roku, dárečky novým dětem 14. 9. Pondělí Divadlo Šikulka 45,00kč 8:45 Jak se prasátka

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více