Co najdete v tomto čísle?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co najdete v tomto čísle?"

Transkript

1

2

3

4 OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK Redakce Zpravodaje Slavnostní otevření zrekonstruované budovy MŠ v Šeberově a zrekonstruované ZŠ RADNICE Ze zasedání Zastupitelstva Informace a názory zastupitelů Z NAŠÍ ČTVRTI Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území České republiky Anketa: Jednosměrky ve všech vedlejších komunikacích? Anketa: Chcete zpřístupnit dopravní hřiště u MŠ Šeberov? Příspěvky občanů Velkoobjemový odpad v roce Odvoz nebezpečného odpadu v roce ŠKOLSTVÍ A DĚTI Zprávičky ze školky Základní škola V Ladech SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE Hrnčířští baráčníci Rodinné centrum Baráček Kostel svatého Prokopa v Hrnčířích AUTOBUSY Změna jízdních řádů a změna autobusových linek ŽIJEME V PRAZE FREESTYLE PARK MODŘANY Unikátní sportovní volnočasový areál ZDRAVÍ O společnosti IZIP INZERCE ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/2009 1

5 ÚVODNÍK Čas dovolených, čas bezstarostně strávených dnů, čas školních prázdnin se nenávratně blíží ke svému konci. Letošní léto, plné nečekaných proměn počasí, kdy dny tropických veder střídaly bouřky, přívalové deště, dokonce i kroupy, některým z nás způsobily nečekané problémy. Věřme, že tento čas nečekaných rychlých změn počasí je už za námi a čeká nás podzim s příjemnými teplými dny. Pomalu se vracíme ke stereotypu všedních pracovních dnů. Rovněž tak, se naše děti chystají zpátky do školních lavic. Buďme prosím všichni v tyto dny velmi pozorní a ohleduplní při projíždění ulicemi našich obcí a měst. Libuše Lévová, redakce Redakce Zpravodaje Redakce Zpravodaje velmi uvítá příspěvky, náměty i to, co Vás zajímá, trápí, nebo naopak co Vás potěšilo, do příštího čísla našeho Zpravodaje na ové adrese: případně své příspěvky můžete posílat na Úřad naší MČ. Libuše Lévová, redakce Slavnostní otevření zrekonstruované budovy MŠ v Šeberově a zrekonstruované ZŠ Vážení spoluobčané, Jak jste si mohli přečíst v minulých vydáních Zpravodajů, probíhá v době letních prázdnin rozsáhlá rekonstrukce budovy MŠ v Šeberově. Mimo této rekonstrukce však zároveň probíhá rekonstrukce v základní škole, která však není tak vidět. Budova MŠ prošla radikální změnou způsobenou navýšením budovy o patro, které nám pomohlo zvýšit kapacitu našich mateřských škol. Z původní budovy nakonec zbylo velmi málo, ale jak se můžete sami přesvědčit v pondělí od 10 hodin, kdy proběhne slavnostní zahájení provozu, rekonstrukce se povedla a děti se mají na co těšit. Barevné uspořádání jednotlivých místností je dílem pana architekta Knittla spolu s paní ředitelkou Martou Hrubou. Stavební práce provedla firma Renix v zastoupení pana Petra, stavby vedoucího pana Vávry, která odvedla opravdu kvalitní práci. Důležité je však to, že stavební firma dodržela termíny a provoz bude zahájen včas. Truhlářské práce uvnitř školky provádí pan Pernt, opět v souladu s požadavky paní ředitelky. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba prošla rozsáhlou rekonstrukcí, tak se nám navýšil rozpočet původně plánovaný. Navýšená částka se však podařila pokrýt z rozpočtu HMP, za který můžeme děkovat vstřícnému postoji zejména paní náměstkyně Ing. Marie Kousalíkové a pana radního Jiřího Janečka. Pokud někteří z Vás nevědí, kde najdou budovu MŠ v Šeberově, tak je to Na Příčné mezi 186. Nechci se dotknout některých občanů, ale vím, že někteří občané, zejména Hrnčíř, nemají o umístění školky v Šeberově informace a neví kde se nachází. Ve směru z Hrnčíř pojedete přes Šeberov a před posledním zpomalovacím prahem na konci Šeberova pod pizzerií zahnete doleva, pojedete rovně a třetí ulicí vlevo dojedete ke školce. Jelikož se jedná o slepou ulici, prosím případné návštěvníky slavnostního otevření o parkování v ulici Pod rozvodnou. Chtěla bych velice poděkovat paní ředitelce MŠ, která i v době letních prázdnin a osobních komplikací našla čas a plně se věnovala 2 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

6 RADNICE rekonstrukci, byla nápomocna řešení aktuálních problémů a aktivně pomohla k řádnému zahájení školního roku. Ještě jednou děkuji paní Martě Hrubé, ředitelce MŠ. Nesmím ale zapomenout ani na naši ZŠ. V té probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která sice není vidět zvenku, zato zevnitř byste budovu uprostřed prázdnin skoro nepoznali. Původně plánovaná rekonstrukce zahrnovala kompletní výměnu silnoproudu a slaboproudu, rozvedení počítačové sítě po celé budově, rekonstrukci prostor nad zázemím tělocvičny a další drobné úpravy. V době rekonstrukce se stejně jako u mateřské školy vyskytly neočekávané problémy, které se musely řešit. Mezi nejvíce viditelné patří kompletní výměna maleb ve všech místnostech a následně i nové podlahové krytiny. To vše se musí pokrýt úpravou rozpočtu, která nám ubere finanční prostředky určené na cyklostezky. Abyste si mohli udělat představu sami, můžete si zatím prohlédnout pár fotografií na obálce Zpravodaje a osobně máte možnost se podívat do naší zrekonstruované školy v den zahájení školního roku, tedy , kdy v 8 hodin proběhne slavnostní zahájení školního roku a poté bude den otevřených dveří. Ani tato rekonstrukce neprobíhala bez podílu jednotlivých osob, mezi kterými byli projektanti, společnost A 32, spol. s r.o., zastoupená panem Kolářem a panem Schmittem, která zároveň vyhrála i následnou soutěž na provádění rekonstrukce. Nejaktivnější na této rekonstrukci byl pan Ing.arch.Roman Schmitt, pan Pavel Šik. Nesmím samozřejmě zapomenout ani na pana ředitele ZŠ pana Mgr. Jaroslava Střeštíka, který stejně jako paní ředitelka MŠ, aktivně pomáhal, byl k dispozici po dobu letních prázdnin, řešil problémy, které měly vliv na uspořádání místností, umístění zásuvek, následné umístění výtvarných prvků na stěny apod., barevné uspořádání, které na jeho popud vypracovala Eva Sýkorová. V neposlední řadě nesmím zapomenout na pana Martina Kyslíka, který nám u obou rekonstrukcí prováděl technický dozor, na pana místostarostu Ritta a pana tajemníka Novotného, kteří oba aktivně řešili zejména technické problémy. Děkuji všem zúčastněným, kteří větší část prázdnin strávili s námi na rekonstrukci školských zařízení tak, aby k zahájení školního roku mohly naše děti do nových zrekonstruovaných prostor a vše proběhlo v dobrém časovém sledu. Přijďte se sami podívat, jak naše nová školka a škola vypadají. Petra Venturová, starostka Ze zasedání Zastupitelstva 32. ZASEDÁNÍ Třicáté druhé zasedání Zastupitelstva městské části se konalo v pondělí od 17 do 18 hodin v Baráčnické rychtě v Hrnčířích. Přítomno bylo 6 zastupitelů. Paní starostka byla omluvena. Zasedání se zúčastnili i občané městské části. Zasedání řídil místostarosta pan ing. Jiří Ritt. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ PRAHA-ŠEBEROV ZA ROK 2008 K tomuto bodu podala informace předsedkyně finančního výboru paní Archalousová. Závěrečným účtem se zabýval finanční výbor, který se současně zabýval i závěrečnou zprávou hospodaření MČ za rok Nedostatky z této zprávy byly odstraněny v tzv. 13. období a proto finanční výbor MČ Praha-Šeberov navrhuje zastupitelům schválit závěrečný účet za rok 2008 bez výhrad. Projednání v zastupitelstvu naší MČ vychází ze znění zákona č. 250/2000SB, 17 (7), který se týká závěrečného účtu: projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad nebo ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/2009 3

7 RADNICE b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnímu celku nebo svazku obcí škodu. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce v souladu s platnými zákony. Zastupitelstvo jej schválilo bez výhrad. Městská část Praha-Šeberov závěrečný účet za rok 2008 Hlavní činnost roku 2008 Rozpočet městské části Praha-Šeberov (dále jen MČ) na rok 2008 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Šeberov (dále jen ZMČ) č. 27/2008 ze dne jako schodkový s objemem příjmů ve výši tis. Kč a výdajů ,5 tis. Kč s tím, že ke krytí schodku budou využity výnosy hospodářské činnosti minulých let, především z prodeje pozemků. Schválený rozpočet (dále jen SR) tak činil pro rok 2008 příjmy a výdaje ve výši ,5 tis. Kč. K byla provedena 3 rozpočtová opatření schválená usneseními ZMČ. Po těchto opatřeních činil upravený rozpočet (dále jen UR) příjmů a výdajů tis. Kč. Plnění příjmů a výdajů: Na základě Přehledu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za období 13/2008 činily 1. Příjmy po konsolidaci k částku tis. Kč, tj. 110 % UR. Příjmy se člení na vlastní příjmy (daňové a nedaňové) a přijaté dotace. Položky Částka v tis. Kč % UR Daňové příjmy Poplatek ze psů, z ubytovacích kapacit, užívání veřejného prostranství, ze vstupného, za výherní hrací přístroje Výtěžek z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přeb.org Přijaté sankční platby a vratky Ostatní nedaňové příjmy Dotace Dotace od ústředních orgánů, tzn. státní Neinvestiční od obcí Převody z vlastních fondů Investiční dotace Příjmy celkem /2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

8 2. Výdaje po konsolidaci k částku tis. Kč, tj. 78 % UR. Z toho běžné výdaje tis. Kč a kapitálové výdaje tis. Kč. RADNICE Položky Částka v tis. Kč % UR Běžné výdaje Výdaje na platy, OON a pojistné Z toho: Výdaje na platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody o prac. činnosti) Odměny členů zastupitelstva Pojistné hrazené zaměstnavatelem Neinvestiční nákupy Nákup materiálu Voda, paliva a energie Nákup služeb Z toho nad 100 tis. Kč: Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby zpracování dat Ostatní služby Ostatní nákupy Z toho nad 100 tis. Kč: Opravy a udržování 269 Věcné dary Dotace neziskovým organizacím 8 60 Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ Položky Částka v tis. Kč Kapitálové výdaje cyklostezky 263 Komunikace 23 Rekonstrukce hřiště MŠ Šeberov 500 Rekonstrukce MŠ Šeberov 246 Rekonstrukce hřiště MŠ Hrnčíře 199 Rekonstrukce hřiště ZŠ Šeberov 706 ZŠ Šeberov rekonstrukce 4 Zpomalovací prahy 53 Centrum Hrnčíře 100 Výkup pozemku 675 DOTACE hřiště MŠ Šeberov 500 DOTACE hřiště MŠ Hrnčíře 350 DOTACE hřiště ZŠ Šeberov Výdaje celkem V kapitálových výdajích nejsou obsaženy investice na zpomalovací prahy a cyklostezky, které byly v rámci úprav rozpočtu převedeny na Technickou správu komunikací v celkové výši tis. Kč. Tato částka je uvedena v řádku dotace tis. Kč, která vzešla z částky (převod na TSK) a (dotace na rekonstrukce hřišť). Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci podle předloženého výkaznictví činilo tis. Kč. Stavy bankovních účtů k : Základní běžný účet tis. Kč Účty rezervní a zaměstnanecký tis. Kč Účet CCS 8 tis. Kč ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/2009 5

9 RADNICE Hospodářská činnost roku 2008 Položky Částka v tis. Kč Výnosy Pronájem bytů 58 Pronájem nebytových prostor 556 Pronájem pozemků 335 Služby (KTV, reklama) Úroky 133 Kursové zisky 55 Výnosy z dlouh. finančního majetku 779 Výnosy z c.p. a podílů Jiné ostatní výnosy 265 Výnosy celkem před zdaněním Daň z příjmu Výnosy hospodářské činnosti po zdanění Položky Částka v tis. Kč Náklady Údržba majetku (materiál, opravy, služby), opravy kabelové televize 928 Kurzové ztráty 30 Náklady na c.p. a podíly Ostatní daně a poplatky 3 Náklady hospodářské činnosti činily Výsledek hospodaření po zdanění 381 Poznámka k hospodaření s cennými papíry a podíly: Rozdíl mezi výnosy a náklady na c.p. a podíly, tedy hospodářský výsledek z c.p. a podílů, je za rok tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se s dluhopisy v současné době prakticky neobchoduje, není toto číslo skutečnou ztrátou za rok 2008 vyplývající z tržních cen vlastněných dluhopisů, ale pouze zaúčtováním expertního odhadu cen dluhopisů ČSOB AM k Pokles ceny držených dluhopisů je tedy nyní pouze účetní a v případě, že budou prodány až v datu jejich splatnosti, budou prodány za jejich plnou hodnotu včetně úrokového výnosu. Z dluhopisů držených v současné době MČ Praha-Šeberov jsou opodstatněné obavy pouze o splacení jediného dluhopisu a to islandské emise Islandbanki. Stav bankovního účtu hospodářské činnosti k : tis. Kč Bankovní účet hospodářské činnosti je oproti roku předcházejícímu (2007) značně ponížen. Je to z důvodu rozhodnutí zastupitelstva z jeho 9. zasedání ze dne , kdy bylo jednohlasně odsouhlaseno v bodě XIII. investování finančních prostředků MČ Praha-Šeberov dosud ležících na termínovaném účtu na finančním trhu podle převážně konzervativní strategie, orientované na dosažení maximálního výnosu v horizontu dvou, tří let, během nichž bylo plánováno postupné čerpání hotovosti a snižování objemu investovaných prostředků z výchozích 46 mil. Kč. Od roku 2008 byla investovaná část objemu rozpouštěna postupně do investiční části rozpočtu, v max. objemu 15 mil. Kč/rok. Proto v závěrečném účtu není vidět výše portfolia MČ Praha Šeberov, která je však zobrazena v účetní závěrce. Z ní je patrné, že k má MČ finanční majetek ve výši tis. Kč. Současně s tímto finančním majetkem bylo v roce 2008 vybráno z našeho portfolia celkem tis. Kč v souladu s finanční politikou do kapitálových investic roku /2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

10 RADNICE POTVRZENÍ ZÁMĚRU SMĚNY ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 546/5 (PARC. Č. 546/12 25 M 2 ) A PARC. Č. 556/22 5 M 2 VŠE K. Ú. ŠEBEROV A DOKOUPENÍ ROZDÍLU 20 M 2 MANŽELI ZMEŠKALO- VÝMI V návaznosti na předchozí zasedání zastupitelstva (informace ve Zpravodaji č. 3/2009, str. 3) se směna pozemků vrátila po jejím vyvěšení zpět na zasedání zastupitelstva. Zastupitelé směnu s odkupem části pozemků schválili a pověřili starostku podepsáním souvisejících smluv. VĚCNÉ BŘEMENO NA POZEMKU PARC. Č. 980 A 981/1 K. Ú. ŠEBEROV (BÝVALÝ KD) V návaznosti na projednání výstavby projektu restaurace spojené s odprodejem 400 m 2 z parc. č. 980 a 981/1 k. ú. Šeberov za prodejní cenu Kč/m 2 je nutné zřídit úplatná věcná břemena na parkovací místa a předzahrádku a bezúplatná věcná břemena pro přístupové cesty a domovní přípojky. Na tuto parcelizaci se nepodařilo zjistit GP, geometrický plán se ještě zpracovává, proto zastupitelé tento bod stahují z programu. Aby však mohla být podána žádost o územní rozhodnutí je potřeba souhlas ZMČ s umístěním stavby na prodávaném pozemku včetně souvisejících investic. MČ byla upozorněna, že v usnesení ZMČ z , kdy byl odsouhlasen prodej pozemku pro restauraci, nebyla uvedena prodejní cena. Na základě tohoto upozornění podal Ing. Ritt návrh na usnesení. K tomuto bodu se do diskuze přihlásila p. Šteflová, která přednesla zastupitelům své připomínky a náměty k zřízení věcných břemen. Veškeré její dotazy a připomínky byli zastupiteli projednány a zodpovězeny. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov souhlasilo, na základě souhlasu ZMČ z , s prodejem části pozemku parc. č. 980 a 981/ 1 vše k. ú. Šeberov o velikosti 400 m 2 za cenu Kč/m 2, s umístěním restaurace na tomto pozemku, včetně souvisejících investic. Na tyto související investice bude zřízeno věcné břemeno po vypracování geometrického oddělovacího plánu. ÚPRAVY ROZPOČTU Č. II/2009 Rozpočtové úpravy č. II/2009 vycházejí z navýšení rozpočtu na volby do Evropského parlamentu, dotaci na rekonstrukci budovy MŠ z rozpočtu HMP, dále souvisí s rekonstrukcí ZŠ. 1) Zastupitelstvo MČ Praha Šeberov schválilo následující úpravy rozpočtu č. II/2009: Zvýšení příjmů v kapitole 4111 číslo dokladu 6019 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR (volby do Evropského parlamentu) o Kč, které se použijí na straně výdajů nákup materiálu ve výši Kč a nákup ostatních služeb ve výši Kč, obojí v kapitole volby do Evropského parlamentu a částka ve výši Kč v kapitole Činnost místní správy. Zvýšení příjmů v kapitole 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč, číslo dokladu 6015, které se použijí na straně výdajů na Nákup materiálu v kapitole Ostatní záležitosti kultury, církví apod. Zvýšení příjmů v kapitole 4221 akce č Rekonstrukce budovy MŠ Šeberov ve výši 8 mil. Kč, číslo dokladu 8012, které se použijí na straně výdajů na Budovy, haly a stavby na stavbu Rekonstrukce budovy MŠ Šeberov, ORG ve výši 8 mil. Kč v kapitole Předškolní zařízení. Snížení výdajů v kapitole Školní zařízení Budovy, haly a stavby ORG 102 Rekonstrukce ZŠ Šeberov o Kč, které se použijí na straně příjmů na ZŠ dotace městské části výši Kč v kapitole Školní zařízení. 2) ZMČ souhlasí s investicemi pro ZŠ a MŠ, které jsou v souladu s projektovou dokumentací pro rekonstrukce budov MŠ a ZŠ, v souladu s požadavky plynoucími ze zřizovacích listin zřízených příspěvkových organizací. Tedy s pořízením majetku přesahujícího částku 40 tis. Kč a zařazením tohoto majetku do majetku zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s jeho pořízením v rámci probíhajících rekonstrukcí. ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/2009 7

11 RADNICE KALOVÁ ČERPADLA Jedná se o ukončení nájemní smlouvy a darovací smlouvy na technologická zařízení kanalizačních přípojek deseti rodinných domů v Šeberově. Z důvodu umožnění napojení se na kanalizaci, které by jinak nebylo možné, uzavřela v roce 1996 MČ na tato kalová čerpadla nájemní smlouvy s deseti majiteli RD. MČ po dobu nájemní smlouvy zajišťovala servis a revize uvedených zařízení. Nastavení výše nájmu v současné době nepokrývá náklady na údržbu a revize. Vzhledem k tomu, že MČ nemá oprávnění k provozování kanalizační přípojky, rozhodli zastupitelé ukončit smlouvy a technologické zařízení darují uživatelům. Protože je však zařízení (kalová čerpadla) značně opotřebeno, bude, v případě podepsání darovací smlouvy a ukončení nájmu, uvedeno do bezvadného stavu. Tento postup bude projednán s jednotlivými majiteli RD. * * * Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov navrhlo a schválilo: ukončit stávající nájemní smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou, jak je uvedeno ve smlouvě uzavřít darovací smlouvy s dotčenými občany a zajistit přeinstalování čerpadla podepsat s občany předávací protokol. Zastupitelstvo MČ pověřilo starostku podepsáním uvedených smluv. USNESENÍ NA INTERNETU Zasedání zastupitelstva plánované na se nekonalo. Podle materiálů Zastupitelstva zpracovala Petra Venturová, starostka NEJBLIŽŠÍ DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou měsíčně obvykle v pondělí. Schůze většinou začíná v 17 hodin. Místa zasedání se střídají. Jednou se konají v budově Úřadu městské části v Šeberově (K Hrnčířům 160), podruhé v Baráčnické rychtě v Hrnčířích (K Šeberovu 805). Příští zasedání mají tento rozvrh. Zasedání jsou konána pouze v případě, že se naplní obsahově jejich plánovaný program. Pokud není program zveřejněn min. 7 dní na úřední desce, zasedání se nekoná. Pořadí Datum Místo konání Šeberov: Úřad městské části Hrnčíře: Baráčnická rychta Program najdete vždy v dostatečném předstihu na veřejné desce na internetu i na budově Úřadu městské části a také na jednotlivých vývěskách tu a tam rozmístěných v Šeberově i v Hrnčířích. Deska na internetu: Petra Venturová, starostka 8 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

12 RADNICE Informace a názory zastupitelů VEŘEJNÉ INVESTICE: AKCE DOKONČOVANÉ A ROZESTAVĚNÉ REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERICKÉ DOMKY Provedeny závěrečné úpravy povrchu komunikací, splaškové kanalizační řady přepojeny na podtlakovou kanalizaci. Ukončení prací proběhne do konce srpna. Dvě kanalizační přípojky, které nebyly provedeny pro komplikovanou domluvu s majiteli těchto dvou RD budou realizovány ve třetí etapě s předpokládáním ukončením koncem září. REKONSTRUKCE KANALIZACE ZA ŠMATLÍKEM Rekonstrukce kanalizace je ukončena, definitivní povrch komunikace bude proveden v září a říjnu. Provozní poruchy na stávající kanalizaci způsobené převážně popraskáním trubního vedení pojezdy těžké stavební techniky byly odstraněny. REKONSTRUKCE ULICE ZADNÍ A ZA JEDNOTOU 2. ČÁST Jedná se o obě, ještě nezrekonstruované části ulice Zadní kolmé na ulici K Šeberovu a ulici Za Jednotou. Zahájení prací se předpokládá v říjnu REKONSTRUKCE ČÁSTI ULICE K ROZKOŠI Za finanční spoluúčasti majitelů RD bude provedena úprava povrchu v části komunikace za ulicí Na Babách v minimální šířce. Zainvestování této úpravy OMI HMP pomohla i skutečnost, že Praha počítá s výhledovým využitím a prodloužením této hlavní cyklotrasy (A 203) do Průhonic. Zahájení prací na úpravě komunikace se předpokládá v říjnu PŘÍČNÉ ZPOMALOVACÍ PRAHY Po dokončení dvou posledních zpomalovacích prahů byly provedeny bezplatné záruční opravy poškozených stávajících prahů. Byla zvolena technologie asfaltových nájezdů v kombinaci se zpevněnými lomovými hranami. Investorem všech těchto staveb je OMI HMP prostřednictvím Zavos s.r.o., kde byly získány m.j. i informace o předpokládaných termínech. REKONSTRUKCE MŠ V ŠEBEROVĚ Podle podrobného harmonogramu byla v rekordním termínu firmou Renix a.s. provedena přístavba MŠ Na Příčné mezi, která umožní od zvětšit kapacitu MŠ z 25 na 50 dětí. Investici ve výši cca 12 mil. Kč zajišťovala MČ, finančně se podílel i Magistrát HMP. Kromě zvýšení objektu a patro, zřízení nové moderní kuchyně a vzduchotechniky,byly prakticky přestavěny všechny vnitřní prostory včetně sociálního zařízení a vnitřních rozvodů. Objekt nyní splňuje všechny náročné normy a předpisy. Veřejnost je zvána na prohlídku rekonstruované školky (pondělí) od 10 hod. ÚPRAVY ZŠ V LADECH Nákladem cca 5 mil Kč byly provedeny dispoziční úpravy vnitřních prostor. Vznikla tak nová počítačová a víceúčelová učebna, knihovna apod. Současně byla provedena rekonstrukce všech vnitřních rozvodů a v podstatě rekonstrukce omítek a výmalby. Rovněž byla vyměněna zbývající okna. Při zahájení školního roku (úterý) budou mít rodiče i žáci možnost prohlédnout si novou školu. CHODNÍK V LADECH Tuto investici relativně malého rozsahu nelze dle sdělení stavebního úřadu provést pro nesouhlas některých sousedů na tzv. územní souhlas. Stavební úřad požaduje projednání záměru v územním řízení a následně stavební povolení. Tyto administrativní úkony si vyžádají delší dobu, takže realizace této stavby v letošním roce je nepravděpodobná. Ing. Jiří Ritt ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/2009 9

13 Z NAŠÍ ČTVRTI INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 9. října 2009 od hodin do hodin a v sobotu 10. října 2009 od 8.00 hodin do hodin. Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. HLASOVÁNÍ Prokázání totožnosti a státního občanství Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování. HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 9. července 2009, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 2. října 2009, obecnímu úřadu, který stálý seznam voličů vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. 7. října 2009; obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 24. září 2009, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. HLASOVACÍ LÍSTKY Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy kandidátní listina politické strany, politického hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 6. října V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně novou sadu hlasovacích lístků. Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro 10 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

14 Z NAŠÍ ČTVRTI úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posouzení vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Anketa: Jednosměrky ve všech vedlejších komunikacích? Vážení spoluobčané, anketa o zavedení jednosměrných ulic ve všech vedlejších komunikacích stále probíhá. O výsledku Vás budeme informovat po jejím ukončení a vyhodnocení. Anketa: Chcete zpřístupnit dopravní hřiště u MŠ Šeberov? Rovněž tato anketa stále probíhá. O výsledcích budete informováni v příštím čísle Zpravodaje. Příspěvky občanů PODĚKOVÁNÍ Dovolte mi touto cestou velmi poděkovat panu místostarostovi MČ Praha Kunratice p. Václavu Chalupovi a místnímu Hasičskému sboru Kunratic za příkladnou pomoc při odčerpání vody ze studny po přívalových deštích. Velmi jsem ocenila skutečnost, že stále existují lidé, ochotni pomoci v nouzi. Františka Motlitbová ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/

15 ŠKOLSTVÍ A DĚTI Velkoobjemový odpad v roce 2009 Vážení spoluobčané, V roce 2008,2009 Vás Zpravodaj informoval několikrát o tom, který odpad patří do jakého kontejneru, sběrného dvora. Který odpad patří do velkoobjemových kontejnerů, který do bioodpadu, který přímo do sběrného dvora. Je mi velice líto, že přes všechny tyto informace se najde veliký počet spoluobčanů, kteří se domnívají, že do těchto přistavovaných kontejnerů mohou dát neomezeně vše, včetně běžného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu apod. Termíny: Místo Čas Šeberov ulice V Ladech sobota hodin Hrnčíře ulice Osvětová sobota hodin Šeberov ulice V Ladech sobota hodin Hrnčíře ulice Osvětová sobota hodin Šeberov ulice V Ladech sobota hodin Hrnčíře ulice Osvětová sobota hodin Poznámka: Kontejnery se odvážejí po svém naplnění, nejpozději však v 18 hodin večer. U velkoobjemových kontejnerů budou přítomni strážníci Městské policie, kteří budou kontrolovat, zda občané využívající kontejner jsou z naší MČ a zda používají kontejner k danému účelu. Odvoz nebezpečného odpadu v roce 2009 Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu Místo Čas Hrnčíře křižovatka ul. K Šeberovu Osvětová čtvrtek hodin Hrnčíře ul. K Šeberovu (před hřbitovem) čtvrtek hodin Šeberov ul. K Hrnčířům (u č. p. 160 u úřadu MČ) čtvrtek hodin Zprávičky ze školky ŠKOLKA V KOSTELE Jak jistě víte, poslední dva měsíce školního roku jsme kvůli rekonstrukci mateřské školy prožily v kostele církve Bratrské. Oslavily jsme zde netradičně náš svátek MDD. Za pomoci pana Harta jsme si udělaly táborák. Pochutnaly si na vlastnoručně opečených buřtech, zazpívaly si a zasoutěžily na krásné zahradě. Na závěr oslav byla sladká odměna s překvapením. Přesto, že nám počasí moc nepřálo, nějakou tu vycházku do okolí 12 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

16 ŠKOLSTVÍ A DĚTI jsme přece jen uskutečnily. Pozorovaly jsme koně ve výběhu, život kolem rybníku a krásné rozkvetlé louky. Také jsme se občas zašly podívat, jak pokračuje stavba naší školky. Hodně jsme využívaly zahrady kolem kostela, kde se nám moc líbilo. Protože jsme si ze školky nemohly vzít dost hraček, každý z nás si rád přinesl své oblíbené z domova. Vydatnou pomocnicí a kamarádkou nám byla naše teta Vlaďka. Co dobrého uvařila paní kuchařka Lenka v hrnčířské školce, to nám každý den přivezl pan Knotek s paní Knotkovou, která také pomáhala v kuchyni. Čas nám zde rychle uběhl, vůbec nic nám nechybělo a než jsme se nadály, máme tady prázdniny. A po prázdninách hurá do školy a nové školky. Závěrem bychom rády poděkovaly všem, kteří nám pobyt zde v kostele umožnili. Vaše děti a paní učitelky z MŠ Šeberov * * * ŠKOLKA VOLÁ Sluníčko nám svítí, občas silně zaprší, zabouří, takové jsou zkrátka letošní prázdniny Prázdniny nám za chvilku skončí a léto se s námi rozloučí Ne, ještě ne, ještě si toho hodně užijeme! Mami, tati, ale do školky musím být včas připraven! Co si tam asi vezmu? Auto, bonbón, kočku nebo snad i koloběžku?! Ani to, ani tohle, všechno jsou to hlouposti, do školky bychom se nevešli. Poslechněte zkušené, co je do školky potřebné: bačkorky na nožky náhradní triko, spoďárky, ponožky pro všechny nenadálé případy cvičky do tělocvičny pyžamko, aby se mi dobře spinkalo pláštěnka bude potřebná, když zavládne nepohoda a kartáček, pasta, kelímek pro můj zdravý chroupek Těšíme se na Vás v MŠ Hrnčíře a v nové MŠ Šeberově. Dobře se vyspinkej, nasnídej a od 7 hodin do 8,30 hodin tě čekáme. Kolektiv MŠ * * * ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY Přestože se zmítáme v období krize, která se Letos jsme nezískali žádnou velkou finanční promítá i do sběru druhotných surovin, naše odměnu, ale obdrželi jsme do školek stavebnice, hrací domeček, závěsné houpadlo a školka pokračovala ve sběru starého papíru v soutěži Sběr s panem Popelou. spoustu reklamních předmětů, které využijeme při naší práci s dětmi. V přepočtu množství papíru na jedno dítě jsme se umístili na 4. místě v regionu střední Čechy. Děkujeme rodičům a všem ostatním, kteří nám V hodnocení podle celkového množství jsme se sběrem pomáhali. se umístili na 6. místě. ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/

17 ŠKOLSTVÍ A DĚTI Základní škola V Ladech ZPRÁVY ŘEDITELE ŠKOLY MOŽNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DO NAŠÍ ŠKOLY Vážení rodiče, vzhledem k úpravám v rámci rekonstrukce školy můžeme nabídnout pro žáky 4. a 5. třídy možnost docházky do naší školy. Nabízíme rodinné zázemí, kvalitní výuku, moderní vybavení v citlivě rekonstruovaném interiéru školy a bohaté mimoškolní aktivity. Více informací o naší škole najdete na: V případě Vašeho zájmu kontaktuje ředitele školy. Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci s Vámi. * * * INFORMACE O REKONSTRUKCI ŠKOLY Během měsíce července a srpna pokračovala rekonstrukce budovy školy. Postupně byla vyměněna celá elektroinstalace ve staré budově. Vzhledem ke špatnému stavu vnitřních omítek a původních nátěrů bylo rozhodnuto, že staré vrstvy budou odstraněny a provede se oprava štukových podkladů. Toto rozhodnutí jednoznačně přispělo ku prospěchu a kvalitě plánovaného vymalování interiéru budovy a výsledkem je zhodnocení a vyniknutí původního stavebního slohu budovy. Dále došlo vzhledem k jejímu opotřebení k výměně podlahové krytiny na chodbách a ve třídách staré budovy. Byla opravena místa, kde docházelo k zatékání kolem střešních oken a zlepšeno zateplení budovy díky osazení nových oken na severní straně. Podle návrhu ředitele školy bylo v projektové dokumentaci vypracováno vybudování dvou nových odborných učeben, které bylo nyní úspěšně realizováno. Jedná se multifunkční učebnu, která je vybavena projekčním zařízením a umožňuje rozšíření výukových aktivit do všech předmětů vyučovaných na škole. Výhodou je propojení těchto prostor přímo ze schodiště. Nově je vybudována místnost určená pro počítačovou učebnu, která svoji kapacitou umožní práci všech žáků jedné třídy a má svůj vlastní vchod. Dále bylo rozhodnuto o montáži sádrokartonových stropů ve dvou učebnách, kde stav původních rákosem pobitých trámů nebyl technicky a finančně možný. Tímto opatřením bylo dosaženo zlepšení estetického vzhledu původních tříd. Výčet všech prováděných prací by byl velice dlouhý a tak dále ve zkratce: Nový informační systém orientace v budově, dekorativní prvky a nástěnky pro práce žáků, výměna osvětlovacích těles v interiéru, montáž automatického splachování, zámková dlažba pro venkovní učebnu, rekonstrukce šplhadel v tělocvičně, oprava zábradlí na schodišti, podium a hlediště v multifunkční učebně, sanace zdí ve sklepních prostorách a jejich vybílení aj. Práce probíhají podle plánovaného harmonogramu a po jejich ukončení bude proveden generální úklid školy. Instalace nové počítačové techniky, dále nastěhování všech věcí a dovybavení vybraných tříd novým nábytkem. Čeká nás ještě mnoho práce, aby byla škola připravena na zahájení školního roku. Dosavadní průběh a kvalita prací napovídá, že by vše mělo proběhnout podle plánu. Na všechny žáky, rodiče a zaměstnance školy bude čekat nová školní budova * * * Mgr. Jaroslav Střeštík, ředitel školy ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU nový školní rok bude zahájen v úterý v 8 hodin před budovou školy. (V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení v tělocvičně školy.) Po úvodním přivítání paní starostkou a ředite- 14 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

18 SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE lem školy se žáci přesunou do tříd se svými třídními učiteli. Po přesunu žáků do tříd mají rodiče možnost prohlédnout si budovu školy po provedené rekonstrukci. Prosíme přezůvky s sebou. Žáky prvního ročníku s jejich rodiči prosíme, aby se shromáždili u paní učitelky Simony Beránkové a vstoupili do budovy jako poslední. Prvňáčci se po úvodní hodině přesunou v 8:45 do školní družiny a s jejich rodiči proběhnou informativní schůzky s třídním učitelem. Konec výuky první den školy je plánován na 8:45 hodin. Výdej oběda pro žáky, kteří si ho ráno objednají, bude zajištěn do 12 hodin. Školní družina bude pro přihlášené žáky v provozu od 8:45 do 16:40 hodin. Třídní učitelé budou zjišťovat počty žáků, kteří mají zájem o obědy a školní družinu. Informace o mimoškolní činnosti (kroužky) budou zveřejněny začátkem září. Druhou třídu povede nová paní učitelka Lenka Beranová a dále budeme mít novou paní učitelku ve druhém oddělení ŠD. Aktuální informace najdete na Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku v naší ZŠ V Ladech 6. Mgr. Jaroslav Střeštík, ředitel školy Hrnčířčtí baráčníci OSLAVY 135 LET BARÁČNICTVA Tento rok dovršilo České baráčnictvo 135 let od svého vzniku. Oslavy se konaly v Mladé Boleslavi 20. června 2009 pod záštitou ministra kultury, hejtmana středočeského kraje a primátora města Mladá Boleslav. V okolí města Mladá Boleslav působí mnoho baráčnicích obcí a jejich V. Župa se uvolila oslavy uspořádat. Velký sál Kulturního domu byl zaplněn činovníky a hosty. Ostatní tetičky a sousedé pod vedením našeho švandymistra, který na kameru natáčel dění venku, si prohlédli město, staročeský jarmark a shlédli vystoupení mnoha souborů. Po obědě se konal průvod, který uvedlo 78 praporečníků s překrásnými starými prapory. Následovaly tetičky v krojích a sousedé ve svérázu s baráčnickou čepicí na hlavě. Také 7 májek a 3 kapely. Předlouhý průvod zdravili srdečně obyvatelé Mladé Boleslavi. Po návratu před Kulturní dům jsme shlédli Českou besedu, tančenou několika kolonami. Uvnitř sálu byla přehlídka krojů. Dopoledne natáčelo několik kameramanů. Za předsednickým stolem byla kromě jiných celebrit, přítomna i naše členka, paní ing. Petra Venturová a také paní starostka Svojetic. I počasí nám, kromě krátkého deštíku přálo a myslím, že oslavy byly nejen pro baráčníky, ale i pro obyvatele města opravdovým svátkem, na který budou dlouho vzpomínat. Třeba i díky tomu přivítáme do našich řad nové zájemce. Dáno na Rychtě 23.6.L.P.2009 Jiřina Pospíšilová, rychtářka OB Hrnčíře * * * Všechny Vás srdečně zveme na oslavu 75. výročí vzniku Obce Baráčníků v Hrnčířích, která se koná dne 3. října t. r. v Baráčnické rychtě. Konšelstvo ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/

19 SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE Rodinné centrum Baráček Baráček Náš Baráček má o prázdninách zasloužený odpočinek, i když se vůbec nedá říct, že by aktivní členové zaháleli. Připravujeme pro Vás pravidelný i nepravidelný program, abychom mohli dostát svému cíli: být RODINNÝM centrem, tedy pro všechny bez rozdílu věku. Pravidelný program, platný od září, je už prakticky hotov, prohlédnout si ho můžete na našich webových stránkách. Na níže uvedených kontaktech Vám rádi poskytneme veškeré informace, které Vás zajímají. Nepravidelný program ještě nemá finální podobu, proto sledujte naše webovky. Novinkou v pravidelném programu budou např. pravidelné dílničky pro děti a tvoření pro radost pro dospělé každý blok bude mít několik lekcí. Umožní nám to vytvářet složitější výtvory, která vyžadují více času nebo fází pro svou výrobu. Pro děti otevíráme ve spolupráci s jazykovou školou Spěváček kroužky Angličtiny, které již po Praze a okolí navštěvuje přes 500 dětí. Informace o kurzech najdete na info, v září se přijďte podívat na ukázkovou hodinu. Navážeme na kurzy keramiky, tanečků nebo jogy, tradičně jsou u nás pořádány kurzy hudební školy Yamaha class. Pro dospělé budou ve večerních hodinách pokračovat kurzy keramiky, gravidjogy, pilates, posilovacího cvičení a orientálních tanců. Ty budou nově také pro začátečníky (ukázková hodina proběhne 9.9. od 18 do 19 h). Ve středu dopoledne zveme maminky na powerjogu s hlídáním dětí. Než se ale dveře Baráčku otevřou, čeká nás spousta práce: drobné údržbářské práce, ale hlavně obnova hraček, které během ročního fungování vzaly za své roztřídit, opravit, vyházet, sehnat nové. Pokud máte doma nepotřebné hračky v dobrém stavu, určitě u nás najdou smysluplné využití. Přirozeným vývojem došlo k tomu, že maminky, kterým děti odrostly, nastupují do práce a opouští tak řady našich aktivních členů. Hledáme za ně náhradu a proto: Pokud vás neuspokojuje být doma ať už sám/ sama nebo s ratolestí a chtěl/a byste nám pomoct v našem rodinném centru, neváhejte a ozvěte se nám. Přivítáme každou pomocnou ruku zajištění fungování centra je personálně velmi náročné a lidí není nikdy dost. Nejde o nijak časově náročnou práci, míra Vašeho zapojení do chodu centra záleží jen na vás. Těšíme se na Vás v září! Jarmila Herbrychová RC Baráček, Rodinné centrum Baráček, o.s. velmi ocení věcné dary v podobě hraček (např. těch, se kterými si už Vaše děti nehrají) Podmínkou je dobrý celkový stav. Po dohodě možný odvoz. Plyšové hračky bohužel nepřijímáme. Nabídky zasílejte em na nebo volejte Děkujeme. Rodinné centrum Baráček, o.s. Hledá do svých řad nové aktivní členy. Požadujeme pozitivní naladění a trochu Vašeho času. Nabízíme nová přátelství pro Vás i Vaše děti a řadu výhod. Kontaktujte nás na nebo volejte Těšíme se na Vás! (2 lekce): 150 Kč 16 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

20 SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE NOVINKY A AKCE, KTERÉ PRO VÁS CHYSTÁME OD ZÁŘÍ POWERJOGA s hlídáním dětí Od nového školního roku se můžete těšit na obnovené hodiny oblíbené powerjógy, které povede zkušená lektorka Ing. Daniela Fremuntová. Zatímco vy se příjemně protáhnete, o vaše děti bude postaráno. CYKLUS PŘEDNÁŠEK O VZTAZÍCH, PSYCHOSOMATICE A ZDRAVÍ Od září do ledna se každý měsíc budete dozvídat o nečekaných souvislostech mezi dětstvím a dospělostí, zdravím a psychikou a kořenech rodinných konfliktů. Diskusní přednášky o poutavých tématech povede poradce Ing. Mgr. Kamila Pazderníková. KREATIVNÍ STEZKY PRO DĚTI V září se můžete těšit na pokračování tzv. kreativních stezek pro děti (s rodiči), kde si děti na jednotlivých stanovištích, kterými musí projít až na konečnou, vytvářejí nejrůznější výrobky pro radost. TVOŘENÍ PRO MAMINKY ZA PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ Už nemusíte zůstávat večer doma jen kvůli vašemu malému drobečkovi, neboť na večerní tvoření jsou zvány maminky i s malými dětmi. Cílem těchto kreativních dílen bude odreagování se a vytvoření vlastnoručního šperku nebo ozdoby. Kamila Pazderníková, Rodinné centrum Baráček * * * PROGRAM Aktuální program Rodinného centra Baráček najdete na internetových stránkách. RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK, O. S. Adresa: Baráčnická rychta K Šeberovu 805, Praha-Šeberov (Hrnčíře) Internet: Mobil: Kostel svatého Prokopa v Hrnčířích NÁVŠTĚVA PAPEŽE A kdo to je vlastně papež? Kdo je a proč sem jede? Co z toho budeme mít? Kolik to bude stát? Kdo to zaplatí? Takové a podobné otázky můžeme slyšet v souvislosti s návštěvou Benedikta XVI., která se uskuteční září tohoto roku. Kdo to tedy je současný papež, občanským jménem Josef Ratzinger. Z hromadných sdělovacích prostředků obvykle víme o jeho členství v hitlerjugend a o odvedení k pracovním oddílům wehrmachtu. Už se ale nedovíme, že se těmto věcem fakticky nebylo možné vyhnout, že Josef Ratzinger žil v ostrém vnitřním odporu vůči nacismu a válce, že koncem války dezertoval a jen zázrakem za to nebyl oběšen. Někteří si ještě vzpomenou na bouřlivý protest v muslimském světě proti papežovu projevu na univerzitě v Regens- burgu, nebo spíš proti jedné větě vytržené z kontextu. Ta věta byla citátem od učeného byzantského císaře Manuela II. Paleologa a jeden z možných překladů zní: Ukaž mi, co nového přinesl Mohammed a nalezneš pouze zlé a nelidské věci, jako například to, že ti předepsal, abys víru, kterou ti hlásal, šířil mečem. Ovšem málokde se dočteme, že hlavním obsahem této přednášky bylo, že víru nelze šířit násilím, protože je rozumná a v souladu s rozumem, a že pojem věda neznamená jen vědu přírodní. Benedikt XVI. ovšem není jen Němec a teolog, ale je především papež římský biskup. Pro katolické křesťany je tedy nástupcem apoštola Petra, znamením jednoty, ten který vede a učí sobě svěřené. Jeho návštěva může být povzbuzením nejen pro věřící, ale pro ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013 ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013 Mikroregion Český smaragd vznikl jako dobrovolný svazek obcí za účelem spolupráce obcí při řešení společných zájmů při

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zahájení jednání: v 16.00 hod. Ukončení jednání: cca v 18.00 hod. Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, J.Slezák,

Více