Co najdete v tomto čísle?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co najdete v tomto čísle?"

Transkript

1

2

3

4 OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK Redakce Zpravodaje Slavnostní otevření zrekonstruované budovy MŠ v Šeberově a zrekonstruované ZŠ RADNICE Ze zasedání Zastupitelstva Informace a názory zastupitelů Z NAŠÍ ČTVRTI Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území České republiky Anketa: Jednosměrky ve všech vedlejších komunikacích? Anketa: Chcete zpřístupnit dopravní hřiště u MŠ Šeberov? Příspěvky občanů Velkoobjemový odpad v roce Odvoz nebezpečného odpadu v roce ŠKOLSTVÍ A DĚTI Zprávičky ze školky Základní škola V Ladech SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE Hrnčířští baráčníci Rodinné centrum Baráček Kostel svatého Prokopa v Hrnčířích AUTOBUSY Změna jízdních řádů a změna autobusových linek ŽIJEME V PRAZE FREESTYLE PARK MODŘANY Unikátní sportovní volnočasový areál ZDRAVÍ O společnosti IZIP INZERCE ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/2009 1

5 ÚVODNÍK Čas dovolených, čas bezstarostně strávených dnů, čas školních prázdnin se nenávratně blíží ke svému konci. Letošní léto, plné nečekaných proměn počasí, kdy dny tropických veder střídaly bouřky, přívalové deště, dokonce i kroupy, některým z nás způsobily nečekané problémy. Věřme, že tento čas nečekaných rychlých změn počasí je už za námi a čeká nás podzim s příjemnými teplými dny. Pomalu se vracíme ke stereotypu všedních pracovních dnů. Rovněž tak, se naše děti chystají zpátky do školních lavic. Buďme prosím všichni v tyto dny velmi pozorní a ohleduplní při projíždění ulicemi našich obcí a měst. Libuše Lévová, redakce Redakce Zpravodaje Redakce Zpravodaje velmi uvítá příspěvky, náměty i to, co Vás zajímá, trápí, nebo naopak co Vás potěšilo, do příštího čísla našeho Zpravodaje na ové adrese: případně své příspěvky můžete posílat na Úřad naší MČ. Libuše Lévová, redakce Slavnostní otevření zrekonstruované budovy MŠ v Šeberově a zrekonstruované ZŠ Vážení spoluobčané, Jak jste si mohli přečíst v minulých vydáních Zpravodajů, probíhá v době letních prázdnin rozsáhlá rekonstrukce budovy MŠ v Šeberově. Mimo této rekonstrukce však zároveň probíhá rekonstrukce v základní škole, která však není tak vidět. Budova MŠ prošla radikální změnou způsobenou navýšením budovy o patro, které nám pomohlo zvýšit kapacitu našich mateřských škol. Z původní budovy nakonec zbylo velmi málo, ale jak se můžete sami přesvědčit v pondělí od 10 hodin, kdy proběhne slavnostní zahájení provozu, rekonstrukce se povedla a děti se mají na co těšit. Barevné uspořádání jednotlivých místností je dílem pana architekta Knittla spolu s paní ředitelkou Martou Hrubou. Stavební práce provedla firma Renix v zastoupení pana Petra, stavby vedoucího pana Vávry, která odvedla opravdu kvalitní práci. Důležité je však to, že stavební firma dodržela termíny a provoz bude zahájen včas. Truhlářské práce uvnitř školky provádí pan Pernt, opět v souladu s požadavky paní ředitelky. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba prošla rozsáhlou rekonstrukcí, tak se nám navýšil rozpočet původně plánovaný. Navýšená částka se však podařila pokrýt z rozpočtu HMP, za který můžeme děkovat vstřícnému postoji zejména paní náměstkyně Ing. Marie Kousalíkové a pana radního Jiřího Janečka. Pokud někteří z Vás nevědí, kde najdou budovu MŠ v Šeberově, tak je to Na Příčné mezi 186. Nechci se dotknout některých občanů, ale vím, že někteří občané, zejména Hrnčíř, nemají o umístění školky v Šeberově informace a neví kde se nachází. Ve směru z Hrnčíř pojedete přes Šeberov a před posledním zpomalovacím prahem na konci Šeberova pod pizzerií zahnete doleva, pojedete rovně a třetí ulicí vlevo dojedete ke školce. Jelikož se jedná o slepou ulici, prosím případné návštěvníky slavnostního otevření o parkování v ulici Pod rozvodnou. Chtěla bych velice poděkovat paní ředitelce MŠ, která i v době letních prázdnin a osobních komplikací našla čas a plně se věnovala 2 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

6 RADNICE rekonstrukci, byla nápomocna řešení aktuálních problémů a aktivně pomohla k řádnému zahájení školního roku. Ještě jednou děkuji paní Martě Hrubé, ředitelce MŠ. Nesmím ale zapomenout ani na naši ZŠ. V té probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která sice není vidět zvenku, zato zevnitř byste budovu uprostřed prázdnin skoro nepoznali. Původně plánovaná rekonstrukce zahrnovala kompletní výměnu silnoproudu a slaboproudu, rozvedení počítačové sítě po celé budově, rekonstrukci prostor nad zázemím tělocvičny a další drobné úpravy. V době rekonstrukce se stejně jako u mateřské školy vyskytly neočekávané problémy, které se musely řešit. Mezi nejvíce viditelné patří kompletní výměna maleb ve všech místnostech a následně i nové podlahové krytiny. To vše se musí pokrýt úpravou rozpočtu, která nám ubere finanční prostředky určené na cyklostezky. Abyste si mohli udělat představu sami, můžete si zatím prohlédnout pár fotografií na obálce Zpravodaje a osobně máte možnost se podívat do naší zrekonstruované školy v den zahájení školního roku, tedy , kdy v 8 hodin proběhne slavnostní zahájení školního roku a poté bude den otevřených dveří. Ani tato rekonstrukce neprobíhala bez podílu jednotlivých osob, mezi kterými byli projektanti, společnost A 32, spol. s r.o., zastoupená panem Kolářem a panem Schmittem, která zároveň vyhrála i následnou soutěž na provádění rekonstrukce. Nejaktivnější na této rekonstrukci byl pan Ing.arch.Roman Schmitt, pan Pavel Šik. Nesmím samozřejmě zapomenout ani na pana ředitele ZŠ pana Mgr. Jaroslava Střeštíka, který stejně jako paní ředitelka MŠ, aktivně pomáhal, byl k dispozici po dobu letních prázdnin, řešil problémy, které měly vliv na uspořádání místností, umístění zásuvek, následné umístění výtvarných prvků na stěny apod., barevné uspořádání, které na jeho popud vypracovala Eva Sýkorová. V neposlední řadě nesmím zapomenout na pana Martina Kyslíka, který nám u obou rekonstrukcí prováděl technický dozor, na pana místostarostu Ritta a pana tajemníka Novotného, kteří oba aktivně řešili zejména technické problémy. Děkuji všem zúčastněným, kteří větší část prázdnin strávili s námi na rekonstrukci školských zařízení tak, aby k zahájení školního roku mohly naše děti do nových zrekonstruovaných prostor a vše proběhlo v dobrém časovém sledu. Přijďte se sami podívat, jak naše nová školka a škola vypadají. Petra Venturová, starostka Ze zasedání Zastupitelstva 32. ZASEDÁNÍ Třicáté druhé zasedání Zastupitelstva městské části se konalo v pondělí od 17 do 18 hodin v Baráčnické rychtě v Hrnčířích. Přítomno bylo 6 zastupitelů. Paní starostka byla omluvena. Zasedání se zúčastnili i občané městské části. Zasedání řídil místostarosta pan ing. Jiří Ritt. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ PRAHA-ŠEBEROV ZA ROK 2008 K tomuto bodu podala informace předsedkyně finančního výboru paní Archalousová. Závěrečným účtem se zabýval finanční výbor, který se současně zabýval i závěrečnou zprávou hospodaření MČ za rok Nedostatky z této zprávy byly odstraněny v tzv. 13. období a proto finanční výbor MČ Praha-Šeberov navrhuje zastupitelům schválit závěrečný účet za rok 2008 bez výhrad. Projednání v zastupitelstvu naší MČ vychází ze znění zákona č. 250/2000SB, 17 (7), který se týká závěrečného účtu: projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad nebo ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/2009 3

7 RADNICE b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnímu celku nebo svazku obcí škodu. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce v souladu s platnými zákony. Zastupitelstvo jej schválilo bez výhrad. Městská část Praha-Šeberov závěrečný účet za rok 2008 Hlavní činnost roku 2008 Rozpočet městské části Praha-Šeberov (dále jen MČ) na rok 2008 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Šeberov (dále jen ZMČ) č. 27/2008 ze dne jako schodkový s objemem příjmů ve výši tis. Kč a výdajů ,5 tis. Kč s tím, že ke krytí schodku budou využity výnosy hospodářské činnosti minulých let, především z prodeje pozemků. Schválený rozpočet (dále jen SR) tak činil pro rok 2008 příjmy a výdaje ve výši ,5 tis. Kč. K byla provedena 3 rozpočtová opatření schválená usneseními ZMČ. Po těchto opatřeních činil upravený rozpočet (dále jen UR) příjmů a výdajů tis. Kč. Plnění příjmů a výdajů: Na základě Přehledu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za období 13/2008 činily 1. Příjmy po konsolidaci k částku tis. Kč, tj. 110 % UR. Příjmy se člení na vlastní příjmy (daňové a nedaňové) a přijaté dotace. Položky Částka v tis. Kč % UR Daňové příjmy Poplatek ze psů, z ubytovacích kapacit, užívání veřejného prostranství, ze vstupného, za výherní hrací přístroje Výtěžek z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přeb.org Přijaté sankční platby a vratky Ostatní nedaňové příjmy Dotace Dotace od ústředních orgánů, tzn. státní Neinvestiční od obcí Převody z vlastních fondů Investiční dotace Příjmy celkem /2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

8 2. Výdaje po konsolidaci k částku tis. Kč, tj. 78 % UR. Z toho běžné výdaje tis. Kč a kapitálové výdaje tis. Kč. RADNICE Položky Částka v tis. Kč % UR Běžné výdaje Výdaje na platy, OON a pojistné Z toho: Výdaje na platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody o prac. činnosti) Odměny členů zastupitelstva Pojistné hrazené zaměstnavatelem Neinvestiční nákupy Nákup materiálu Voda, paliva a energie Nákup služeb Z toho nad 100 tis. Kč: Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby zpracování dat Ostatní služby Ostatní nákupy Z toho nad 100 tis. Kč: Opravy a udržování 269 Věcné dary Dotace neziskovým organizacím 8 60 Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ Položky Částka v tis. Kč Kapitálové výdaje cyklostezky 263 Komunikace 23 Rekonstrukce hřiště MŠ Šeberov 500 Rekonstrukce MŠ Šeberov 246 Rekonstrukce hřiště MŠ Hrnčíře 199 Rekonstrukce hřiště ZŠ Šeberov 706 ZŠ Šeberov rekonstrukce 4 Zpomalovací prahy 53 Centrum Hrnčíře 100 Výkup pozemku 675 DOTACE hřiště MŠ Šeberov 500 DOTACE hřiště MŠ Hrnčíře 350 DOTACE hřiště ZŠ Šeberov Výdaje celkem V kapitálových výdajích nejsou obsaženy investice na zpomalovací prahy a cyklostezky, které byly v rámci úprav rozpočtu převedeny na Technickou správu komunikací v celkové výši tis. Kč. Tato částka je uvedena v řádku dotace tis. Kč, která vzešla z částky (převod na TSK) a (dotace na rekonstrukce hřišť). Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci podle předloženého výkaznictví činilo tis. Kč. Stavy bankovních účtů k : Základní běžný účet tis. Kč Účty rezervní a zaměstnanecký tis. Kč Účet CCS 8 tis. Kč ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/2009 5

9 RADNICE Hospodářská činnost roku 2008 Položky Částka v tis. Kč Výnosy Pronájem bytů 58 Pronájem nebytových prostor 556 Pronájem pozemků 335 Služby (KTV, reklama) Úroky 133 Kursové zisky 55 Výnosy z dlouh. finančního majetku 779 Výnosy z c.p. a podílů Jiné ostatní výnosy 265 Výnosy celkem před zdaněním Daň z příjmu Výnosy hospodářské činnosti po zdanění Položky Částka v tis. Kč Náklady Údržba majetku (materiál, opravy, služby), opravy kabelové televize 928 Kurzové ztráty 30 Náklady na c.p. a podíly Ostatní daně a poplatky 3 Náklady hospodářské činnosti činily Výsledek hospodaření po zdanění 381 Poznámka k hospodaření s cennými papíry a podíly: Rozdíl mezi výnosy a náklady na c.p. a podíly, tedy hospodářský výsledek z c.p. a podílů, je za rok tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se s dluhopisy v současné době prakticky neobchoduje, není toto číslo skutečnou ztrátou za rok 2008 vyplývající z tržních cen vlastněných dluhopisů, ale pouze zaúčtováním expertního odhadu cen dluhopisů ČSOB AM k Pokles ceny držených dluhopisů je tedy nyní pouze účetní a v případě, že budou prodány až v datu jejich splatnosti, budou prodány za jejich plnou hodnotu včetně úrokového výnosu. Z dluhopisů držených v současné době MČ Praha-Šeberov jsou opodstatněné obavy pouze o splacení jediného dluhopisu a to islandské emise Islandbanki. Stav bankovního účtu hospodářské činnosti k : tis. Kč Bankovní účet hospodářské činnosti je oproti roku předcházejícímu (2007) značně ponížen. Je to z důvodu rozhodnutí zastupitelstva z jeho 9. zasedání ze dne , kdy bylo jednohlasně odsouhlaseno v bodě XIII. investování finančních prostředků MČ Praha-Šeberov dosud ležících na termínovaném účtu na finančním trhu podle převážně konzervativní strategie, orientované na dosažení maximálního výnosu v horizontu dvou, tří let, během nichž bylo plánováno postupné čerpání hotovosti a snižování objemu investovaných prostředků z výchozích 46 mil. Kč. Od roku 2008 byla investovaná část objemu rozpouštěna postupně do investiční části rozpočtu, v max. objemu 15 mil. Kč/rok. Proto v závěrečném účtu není vidět výše portfolia MČ Praha Šeberov, která je však zobrazena v účetní závěrce. Z ní je patrné, že k má MČ finanční majetek ve výši tis. Kč. Současně s tímto finančním majetkem bylo v roce 2008 vybráno z našeho portfolia celkem tis. Kč v souladu s finanční politikou do kapitálových investic roku /2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

10 RADNICE POTVRZENÍ ZÁMĚRU SMĚNY ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 546/5 (PARC. Č. 546/12 25 M 2 ) A PARC. Č. 556/22 5 M 2 VŠE K. Ú. ŠEBEROV A DOKOUPENÍ ROZDÍLU 20 M 2 MANŽELI ZMEŠKALO- VÝMI V návaznosti na předchozí zasedání zastupitelstva (informace ve Zpravodaji č. 3/2009, str. 3) se směna pozemků vrátila po jejím vyvěšení zpět na zasedání zastupitelstva. Zastupitelé směnu s odkupem části pozemků schválili a pověřili starostku podepsáním souvisejících smluv. VĚCNÉ BŘEMENO NA POZEMKU PARC. Č. 980 A 981/1 K. Ú. ŠEBEROV (BÝVALÝ KD) V návaznosti na projednání výstavby projektu restaurace spojené s odprodejem 400 m 2 z parc. č. 980 a 981/1 k. ú. Šeberov za prodejní cenu Kč/m 2 je nutné zřídit úplatná věcná břemena na parkovací místa a předzahrádku a bezúplatná věcná břemena pro přístupové cesty a domovní přípojky. Na tuto parcelizaci se nepodařilo zjistit GP, geometrický plán se ještě zpracovává, proto zastupitelé tento bod stahují z programu. Aby však mohla být podána žádost o územní rozhodnutí je potřeba souhlas ZMČ s umístěním stavby na prodávaném pozemku včetně souvisejících investic. MČ byla upozorněna, že v usnesení ZMČ z , kdy byl odsouhlasen prodej pozemku pro restauraci, nebyla uvedena prodejní cena. Na základě tohoto upozornění podal Ing. Ritt návrh na usnesení. K tomuto bodu se do diskuze přihlásila p. Šteflová, která přednesla zastupitelům své připomínky a náměty k zřízení věcných břemen. Veškeré její dotazy a připomínky byli zastupiteli projednány a zodpovězeny. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov souhlasilo, na základě souhlasu ZMČ z , s prodejem části pozemku parc. č. 980 a 981/ 1 vše k. ú. Šeberov o velikosti 400 m 2 za cenu Kč/m 2, s umístěním restaurace na tomto pozemku, včetně souvisejících investic. Na tyto související investice bude zřízeno věcné břemeno po vypracování geometrického oddělovacího plánu. ÚPRAVY ROZPOČTU Č. II/2009 Rozpočtové úpravy č. II/2009 vycházejí z navýšení rozpočtu na volby do Evropského parlamentu, dotaci na rekonstrukci budovy MŠ z rozpočtu HMP, dále souvisí s rekonstrukcí ZŠ. 1) Zastupitelstvo MČ Praha Šeberov schválilo následující úpravy rozpočtu č. II/2009: Zvýšení příjmů v kapitole 4111 číslo dokladu 6019 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR (volby do Evropského parlamentu) o Kč, které se použijí na straně výdajů nákup materiálu ve výši Kč a nákup ostatních služeb ve výši Kč, obojí v kapitole volby do Evropského parlamentu a částka ve výši Kč v kapitole Činnost místní správy. Zvýšení příjmů v kapitole 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč, číslo dokladu 6015, které se použijí na straně výdajů na Nákup materiálu v kapitole Ostatní záležitosti kultury, církví apod. Zvýšení příjmů v kapitole 4221 akce č Rekonstrukce budovy MŠ Šeberov ve výši 8 mil. Kč, číslo dokladu 8012, které se použijí na straně výdajů na Budovy, haly a stavby na stavbu Rekonstrukce budovy MŠ Šeberov, ORG ve výši 8 mil. Kč v kapitole Předškolní zařízení. Snížení výdajů v kapitole Školní zařízení Budovy, haly a stavby ORG 102 Rekonstrukce ZŠ Šeberov o Kč, které se použijí na straně příjmů na ZŠ dotace městské části výši Kč v kapitole Školní zařízení. 2) ZMČ souhlasí s investicemi pro ZŠ a MŠ, které jsou v souladu s projektovou dokumentací pro rekonstrukce budov MŠ a ZŠ, v souladu s požadavky plynoucími ze zřizovacích listin zřízených příspěvkových organizací. Tedy s pořízením majetku přesahujícího částku 40 tis. Kč a zařazením tohoto majetku do majetku zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s jeho pořízením v rámci probíhajících rekonstrukcí. ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/2009 7

11 RADNICE KALOVÁ ČERPADLA Jedná se o ukončení nájemní smlouvy a darovací smlouvy na technologická zařízení kanalizačních přípojek deseti rodinných domů v Šeberově. Z důvodu umožnění napojení se na kanalizaci, které by jinak nebylo možné, uzavřela v roce 1996 MČ na tato kalová čerpadla nájemní smlouvy s deseti majiteli RD. MČ po dobu nájemní smlouvy zajišťovala servis a revize uvedených zařízení. Nastavení výše nájmu v současné době nepokrývá náklady na údržbu a revize. Vzhledem k tomu, že MČ nemá oprávnění k provozování kanalizační přípojky, rozhodli zastupitelé ukončit smlouvy a technologické zařízení darují uživatelům. Protože je však zařízení (kalová čerpadla) značně opotřebeno, bude, v případě podepsání darovací smlouvy a ukončení nájmu, uvedeno do bezvadného stavu. Tento postup bude projednán s jednotlivými majiteli RD. * * * Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov navrhlo a schválilo: ukončit stávající nájemní smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou, jak je uvedeno ve smlouvě uzavřít darovací smlouvy s dotčenými občany a zajistit přeinstalování čerpadla podepsat s občany předávací protokol. Zastupitelstvo MČ pověřilo starostku podepsáním uvedených smluv. USNESENÍ NA INTERNETU Zasedání zastupitelstva plánované na se nekonalo. Podle materiálů Zastupitelstva zpracovala Petra Venturová, starostka NEJBLIŽŠÍ DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou měsíčně obvykle v pondělí. Schůze většinou začíná v 17 hodin. Místa zasedání se střídají. Jednou se konají v budově Úřadu městské části v Šeberově (K Hrnčířům 160), podruhé v Baráčnické rychtě v Hrnčířích (K Šeberovu 805). Příští zasedání mají tento rozvrh. Zasedání jsou konána pouze v případě, že se naplní obsahově jejich plánovaný program. Pokud není program zveřejněn min. 7 dní na úřední desce, zasedání se nekoná. Pořadí Datum Místo konání Šeberov: Úřad městské části Hrnčíře: Baráčnická rychta Program najdete vždy v dostatečném předstihu na veřejné desce na internetu i na budově Úřadu městské části a také na jednotlivých vývěskách tu a tam rozmístěných v Šeberově i v Hrnčířích. Deska na internetu: Petra Venturová, starostka 8 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

12 RADNICE Informace a názory zastupitelů VEŘEJNÉ INVESTICE: AKCE DOKONČOVANÉ A ROZESTAVĚNÉ REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERICKÉ DOMKY Provedeny závěrečné úpravy povrchu komunikací, splaškové kanalizační řady přepojeny na podtlakovou kanalizaci. Ukončení prací proběhne do konce srpna. Dvě kanalizační přípojky, které nebyly provedeny pro komplikovanou domluvu s majiteli těchto dvou RD budou realizovány ve třetí etapě s předpokládáním ukončením koncem září. REKONSTRUKCE KANALIZACE ZA ŠMATLÍKEM Rekonstrukce kanalizace je ukončena, definitivní povrch komunikace bude proveden v září a říjnu. Provozní poruchy na stávající kanalizaci způsobené převážně popraskáním trubního vedení pojezdy těžké stavební techniky byly odstraněny. REKONSTRUKCE ULICE ZADNÍ A ZA JEDNOTOU 2. ČÁST Jedná se o obě, ještě nezrekonstruované části ulice Zadní kolmé na ulici K Šeberovu a ulici Za Jednotou. Zahájení prací se předpokládá v říjnu REKONSTRUKCE ČÁSTI ULICE K ROZKOŠI Za finanční spoluúčasti majitelů RD bude provedena úprava povrchu v části komunikace za ulicí Na Babách v minimální šířce. Zainvestování této úpravy OMI HMP pomohla i skutečnost, že Praha počítá s výhledovým využitím a prodloužením této hlavní cyklotrasy (A 203) do Průhonic. Zahájení prací na úpravě komunikace se předpokládá v říjnu PŘÍČNÉ ZPOMALOVACÍ PRAHY Po dokončení dvou posledních zpomalovacích prahů byly provedeny bezplatné záruční opravy poškozených stávajících prahů. Byla zvolena technologie asfaltových nájezdů v kombinaci se zpevněnými lomovými hranami. Investorem všech těchto staveb je OMI HMP prostřednictvím Zavos s.r.o., kde byly získány m.j. i informace o předpokládaných termínech. REKONSTRUKCE MŠ V ŠEBEROVĚ Podle podrobného harmonogramu byla v rekordním termínu firmou Renix a.s. provedena přístavba MŠ Na Příčné mezi, která umožní od zvětšit kapacitu MŠ z 25 na 50 dětí. Investici ve výši cca 12 mil. Kč zajišťovala MČ, finančně se podílel i Magistrát HMP. Kromě zvýšení objektu a patro, zřízení nové moderní kuchyně a vzduchotechniky,byly prakticky přestavěny všechny vnitřní prostory včetně sociálního zařízení a vnitřních rozvodů. Objekt nyní splňuje všechny náročné normy a předpisy. Veřejnost je zvána na prohlídku rekonstruované školky (pondělí) od 10 hod. ÚPRAVY ZŠ V LADECH Nákladem cca 5 mil Kč byly provedeny dispoziční úpravy vnitřních prostor. Vznikla tak nová počítačová a víceúčelová učebna, knihovna apod. Současně byla provedena rekonstrukce všech vnitřních rozvodů a v podstatě rekonstrukce omítek a výmalby. Rovněž byla vyměněna zbývající okna. Při zahájení školního roku (úterý) budou mít rodiče i žáci možnost prohlédnout si novou školu. CHODNÍK V LADECH Tuto investici relativně malého rozsahu nelze dle sdělení stavebního úřadu provést pro nesouhlas některých sousedů na tzv. územní souhlas. Stavební úřad požaduje projednání záměru v územním řízení a následně stavební povolení. Tyto administrativní úkony si vyžádají delší dobu, takže realizace této stavby v letošním roce je nepravděpodobná. Ing. Jiří Ritt ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/2009 9

13 Z NAŠÍ ČTVRTI INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 9. října 2009 od hodin do hodin a v sobotu 10. října 2009 od 8.00 hodin do hodin. Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. HLASOVÁNÍ Prokázání totožnosti a státního občanství Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování. HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 9. července 2009, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 2. října 2009, obecnímu úřadu, který stálý seznam voličů vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. 7. října 2009; obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 24. září 2009, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. HLASOVACÍ LÍSTKY Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy kandidátní listina politické strany, politického hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 6. října V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně novou sadu hlasovacích lístků. Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro 10 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

14 Z NAŠÍ ČTVRTI úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posouzení vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Anketa: Jednosměrky ve všech vedlejších komunikacích? Vážení spoluobčané, anketa o zavedení jednosměrných ulic ve všech vedlejších komunikacích stále probíhá. O výsledku Vás budeme informovat po jejím ukončení a vyhodnocení. Anketa: Chcete zpřístupnit dopravní hřiště u MŠ Šeberov? Rovněž tato anketa stále probíhá. O výsledcích budete informováni v příštím čísle Zpravodaje. Příspěvky občanů PODĚKOVÁNÍ Dovolte mi touto cestou velmi poděkovat panu místostarostovi MČ Praha Kunratice p. Václavu Chalupovi a místnímu Hasičskému sboru Kunratic za příkladnou pomoc při odčerpání vody ze studny po přívalových deštích. Velmi jsem ocenila skutečnost, že stále existují lidé, ochotni pomoci v nouzi. Františka Motlitbová ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/

15 ŠKOLSTVÍ A DĚTI Velkoobjemový odpad v roce 2009 Vážení spoluobčané, V roce 2008,2009 Vás Zpravodaj informoval několikrát o tom, který odpad patří do jakého kontejneru, sběrného dvora. Který odpad patří do velkoobjemových kontejnerů, který do bioodpadu, který přímo do sběrného dvora. Je mi velice líto, že přes všechny tyto informace se najde veliký počet spoluobčanů, kteří se domnívají, že do těchto přistavovaných kontejnerů mohou dát neomezeně vše, včetně běžného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu apod. Termíny: Místo Čas Šeberov ulice V Ladech sobota hodin Hrnčíře ulice Osvětová sobota hodin Šeberov ulice V Ladech sobota hodin Hrnčíře ulice Osvětová sobota hodin Šeberov ulice V Ladech sobota hodin Hrnčíře ulice Osvětová sobota hodin Poznámka: Kontejnery se odvážejí po svém naplnění, nejpozději však v 18 hodin večer. U velkoobjemových kontejnerů budou přítomni strážníci Městské policie, kteří budou kontrolovat, zda občané využívající kontejner jsou z naší MČ a zda používají kontejner k danému účelu. Odvoz nebezpečného odpadu v roce 2009 Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu Místo Čas Hrnčíře křižovatka ul. K Šeberovu Osvětová čtvrtek hodin Hrnčíře ul. K Šeberovu (před hřbitovem) čtvrtek hodin Šeberov ul. K Hrnčířům (u č. p. 160 u úřadu MČ) čtvrtek hodin Zprávičky ze školky ŠKOLKA V KOSTELE Jak jistě víte, poslední dva měsíce školního roku jsme kvůli rekonstrukci mateřské školy prožily v kostele církve Bratrské. Oslavily jsme zde netradičně náš svátek MDD. Za pomoci pana Harta jsme si udělaly táborák. Pochutnaly si na vlastnoručně opečených buřtech, zazpívaly si a zasoutěžily na krásné zahradě. Na závěr oslav byla sladká odměna s překvapením. Přesto, že nám počasí moc nepřálo, nějakou tu vycházku do okolí 12 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

16 ŠKOLSTVÍ A DĚTI jsme přece jen uskutečnily. Pozorovaly jsme koně ve výběhu, život kolem rybníku a krásné rozkvetlé louky. Také jsme se občas zašly podívat, jak pokračuje stavba naší školky. Hodně jsme využívaly zahrady kolem kostela, kde se nám moc líbilo. Protože jsme si ze školky nemohly vzít dost hraček, každý z nás si rád přinesl své oblíbené z domova. Vydatnou pomocnicí a kamarádkou nám byla naše teta Vlaďka. Co dobrého uvařila paní kuchařka Lenka v hrnčířské školce, to nám každý den přivezl pan Knotek s paní Knotkovou, která také pomáhala v kuchyni. Čas nám zde rychle uběhl, vůbec nic nám nechybělo a než jsme se nadály, máme tady prázdniny. A po prázdninách hurá do školy a nové školky. Závěrem bychom rády poděkovaly všem, kteří nám pobyt zde v kostele umožnili. Vaše děti a paní učitelky z MŠ Šeberov * * * ŠKOLKA VOLÁ Sluníčko nám svítí, občas silně zaprší, zabouří, takové jsou zkrátka letošní prázdniny Prázdniny nám za chvilku skončí a léto se s námi rozloučí Ne, ještě ne, ještě si toho hodně užijeme! Mami, tati, ale do školky musím být včas připraven! Co si tam asi vezmu? Auto, bonbón, kočku nebo snad i koloběžku?! Ani to, ani tohle, všechno jsou to hlouposti, do školky bychom se nevešli. Poslechněte zkušené, co je do školky potřebné: bačkorky na nožky náhradní triko, spoďárky, ponožky pro všechny nenadálé případy cvičky do tělocvičny pyžamko, aby se mi dobře spinkalo pláštěnka bude potřebná, když zavládne nepohoda a kartáček, pasta, kelímek pro můj zdravý chroupek Těšíme se na Vás v MŠ Hrnčíře a v nové MŠ Šeberově. Dobře se vyspinkej, nasnídej a od 7 hodin do 8,30 hodin tě čekáme. Kolektiv MŠ * * * ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY Přestože se zmítáme v období krize, která se Letos jsme nezískali žádnou velkou finanční promítá i do sběru druhotných surovin, naše odměnu, ale obdrželi jsme do školek stavebnice, hrací domeček, závěsné houpadlo a školka pokračovala ve sběru starého papíru v soutěži Sběr s panem Popelou. spoustu reklamních předmětů, které využijeme při naší práci s dětmi. V přepočtu množství papíru na jedno dítě jsme se umístili na 4. místě v regionu střední Čechy. Děkujeme rodičům a všem ostatním, kteří nám V hodnocení podle celkového množství jsme se sběrem pomáhali. se umístili na 6. místě. ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/

17 ŠKOLSTVÍ A DĚTI Základní škola V Ladech ZPRÁVY ŘEDITELE ŠKOLY MOŽNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DO NAŠÍ ŠKOLY Vážení rodiče, vzhledem k úpravám v rámci rekonstrukce školy můžeme nabídnout pro žáky 4. a 5. třídy možnost docházky do naší školy. Nabízíme rodinné zázemí, kvalitní výuku, moderní vybavení v citlivě rekonstruovaném interiéru školy a bohaté mimoškolní aktivity. Více informací o naší škole najdete na: V případě Vašeho zájmu kontaktuje ředitele školy. Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci s Vámi. * * * INFORMACE O REKONSTRUKCI ŠKOLY Během měsíce července a srpna pokračovala rekonstrukce budovy školy. Postupně byla vyměněna celá elektroinstalace ve staré budově. Vzhledem ke špatnému stavu vnitřních omítek a původních nátěrů bylo rozhodnuto, že staré vrstvy budou odstraněny a provede se oprava štukových podkladů. Toto rozhodnutí jednoznačně přispělo ku prospěchu a kvalitě plánovaného vymalování interiéru budovy a výsledkem je zhodnocení a vyniknutí původního stavebního slohu budovy. Dále došlo vzhledem k jejímu opotřebení k výměně podlahové krytiny na chodbách a ve třídách staré budovy. Byla opravena místa, kde docházelo k zatékání kolem střešních oken a zlepšeno zateplení budovy díky osazení nových oken na severní straně. Podle návrhu ředitele školy bylo v projektové dokumentaci vypracováno vybudování dvou nových odborných učeben, které bylo nyní úspěšně realizováno. Jedná se multifunkční učebnu, která je vybavena projekčním zařízením a umožňuje rozšíření výukových aktivit do všech předmětů vyučovaných na škole. Výhodou je propojení těchto prostor přímo ze schodiště. Nově je vybudována místnost určená pro počítačovou učebnu, která svoji kapacitou umožní práci všech žáků jedné třídy a má svůj vlastní vchod. Dále bylo rozhodnuto o montáži sádrokartonových stropů ve dvou učebnách, kde stav původních rákosem pobitých trámů nebyl technicky a finančně možný. Tímto opatřením bylo dosaženo zlepšení estetického vzhledu původních tříd. Výčet všech prováděných prací by byl velice dlouhý a tak dále ve zkratce: Nový informační systém orientace v budově, dekorativní prvky a nástěnky pro práce žáků, výměna osvětlovacích těles v interiéru, montáž automatického splachování, zámková dlažba pro venkovní učebnu, rekonstrukce šplhadel v tělocvičně, oprava zábradlí na schodišti, podium a hlediště v multifunkční učebně, sanace zdí ve sklepních prostorách a jejich vybílení aj. Práce probíhají podle plánovaného harmonogramu a po jejich ukončení bude proveden generální úklid školy. Instalace nové počítačové techniky, dále nastěhování všech věcí a dovybavení vybraných tříd novým nábytkem. Čeká nás ještě mnoho práce, aby byla škola připravena na zahájení školního roku. Dosavadní průběh a kvalita prací napovídá, že by vše mělo proběhnout podle plánu. Na všechny žáky, rodiče a zaměstnance školy bude čekat nová školní budova * * * Mgr. Jaroslav Střeštík, ředitel školy ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU nový školní rok bude zahájen v úterý v 8 hodin před budovou školy. (V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení v tělocvičně školy.) Po úvodním přivítání paní starostkou a ředite- 14 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

18 SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE lem školy se žáci přesunou do tříd se svými třídními učiteli. Po přesunu žáků do tříd mají rodiče možnost prohlédnout si budovu školy po provedené rekonstrukci. Prosíme přezůvky s sebou. Žáky prvního ročníku s jejich rodiči prosíme, aby se shromáždili u paní učitelky Simony Beránkové a vstoupili do budovy jako poslední. Prvňáčci se po úvodní hodině přesunou v 8:45 do školní družiny a s jejich rodiči proběhnou informativní schůzky s třídním učitelem. Konec výuky první den školy je plánován na 8:45 hodin. Výdej oběda pro žáky, kteří si ho ráno objednají, bude zajištěn do 12 hodin. Školní družina bude pro přihlášené žáky v provozu od 8:45 do 16:40 hodin. Třídní učitelé budou zjišťovat počty žáků, kteří mají zájem o obědy a školní družinu. Informace o mimoškolní činnosti (kroužky) budou zveřejněny začátkem září. Druhou třídu povede nová paní učitelka Lenka Beranová a dále budeme mít novou paní učitelku ve druhém oddělení ŠD. Aktuální informace najdete na Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku v naší ZŠ V Ladech 6. Mgr. Jaroslav Střeštík, ředitel školy Hrnčířčtí baráčníci OSLAVY 135 LET BARÁČNICTVA Tento rok dovršilo České baráčnictvo 135 let od svého vzniku. Oslavy se konaly v Mladé Boleslavi 20. června 2009 pod záštitou ministra kultury, hejtmana středočeského kraje a primátora města Mladá Boleslav. V okolí města Mladá Boleslav působí mnoho baráčnicích obcí a jejich V. Župa se uvolila oslavy uspořádat. Velký sál Kulturního domu byl zaplněn činovníky a hosty. Ostatní tetičky a sousedé pod vedením našeho švandymistra, který na kameru natáčel dění venku, si prohlédli město, staročeský jarmark a shlédli vystoupení mnoha souborů. Po obědě se konal průvod, který uvedlo 78 praporečníků s překrásnými starými prapory. Následovaly tetičky v krojích a sousedé ve svérázu s baráčnickou čepicí na hlavě. Také 7 májek a 3 kapely. Předlouhý průvod zdravili srdečně obyvatelé Mladé Boleslavi. Po návratu před Kulturní dům jsme shlédli Českou besedu, tančenou několika kolonami. Uvnitř sálu byla přehlídka krojů. Dopoledne natáčelo několik kameramanů. Za předsednickým stolem byla kromě jiných celebrit, přítomna i naše členka, paní ing. Petra Venturová a také paní starostka Svojetic. I počasí nám, kromě krátkého deštíku přálo a myslím, že oslavy byly nejen pro baráčníky, ale i pro obyvatele města opravdovým svátkem, na který budou dlouho vzpomínat. Třeba i díky tomu přivítáme do našich řad nové zájemce. Dáno na Rychtě 23.6.L.P.2009 Jiřina Pospíšilová, rychtářka OB Hrnčíře * * * Všechny Vás srdečně zveme na oslavu 75. výročí vzniku Obce Baráčníků v Hrnčířích, která se koná dne 3. října t. r. v Baráčnické rychtě. Konšelstvo ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/

19 SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE Rodinné centrum Baráček Baráček Náš Baráček má o prázdninách zasloužený odpočinek, i když se vůbec nedá říct, že by aktivní členové zaháleli. Připravujeme pro Vás pravidelný i nepravidelný program, abychom mohli dostát svému cíli: být RODINNÝM centrem, tedy pro všechny bez rozdílu věku. Pravidelný program, platný od září, je už prakticky hotov, prohlédnout si ho můžete na našich webových stránkách. Na níže uvedených kontaktech Vám rádi poskytneme veškeré informace, které Vás zajímají. Nepravidelný program ještě nemá finální podobu, proto sledujte naše webovky. Novinkou v pravidelném programu budou např. pravidelné dílničky pro děti a tvoření pro radost pro dospělé každý blok bude mít několik lekcí. Umožní nám to vytvářet složitější výtvory, která vyžadují více času nebo fází pro svou výrobu. Pro děti otevíráme ve spolupráci s jazykovou školou Spěváček kroužky Angličtiny, které již po Praze a okolí navštěvuje přes 500 dětí. Informace o kurzech najdete na info, v září se přijďte podívat na ukázkovou hodinu. Navážeme na kurzy keramiky, tanečků nebo jogy, tradičně jsou u nás pořádány kurzy hudební školy Yamaha class. Pro dospělé budou ve večerních hodinách pokračovat kurzy keramiky, gravidjogy, pilates, posilovacího cvičení a orientálních tanců. Ty budou nově také pro začátečníky (ukázková hodina proběhne 9.9. od 18 do 19 h). Ve středu dopoledne zveme maminky na powerjogu s hlídáním dětí. Než se ale dveře Baráčku otevřou, čeká nás spousta práce: drobné údržbářské práce, ale hlavně obnova hraček, které během ročního fungování vzaly za své roztřídit, opravit, vyházet, sehnat nové. Pokud máte doma nepotřebné hračky v dobrém stavu, určitě u nás najdou smysluplné využití. Přirozeným vývojem došlo k tomu, že maminky, kterým děti odrostly, nastupují do práce a opouští tak řady našich aktivních členů. Hledáme za ně náhradu a proto: Pokud vás neuspokojuje být doma ať už sám/ sama nebo s ratolestí a chtěl/a byste nám pomoct v našem rodinném centru, neváhejte a ozvěte se nám. Přivítáme každou pomocnou ruku zajištění fungování centra je personálně velmi náročné a lidí není nikdy dost. Nejde o nijak časově náročnou práci, míra Vašeho zapojení do chodu centra záleží jen na vás. Těšíme se na Vás v září! Jarmila Herbrychová RC Baráček, Rodinné centrum Baráček, o.s. velmi ocení věcné dary v podobě hraček (např. těch, se kterými si už Vaše děti nehrají) Podmínkou je dobrý celkový stav. Po dohodě možný odvoz. Plyšové hračky bohužel nepřijímáme. Nabídky zasílejte em na nebo volejte Děkujeme. Rodinné centrum Baráček, o.s. Hledá do svých řad nové aktivní členy. Požadujeme pozitivní naladění a trochu Vašeho času. Nabízíme nová přátelství pro Vás i Vaše děti a řadu výhod. Kontaktujte nás na nebo volejte Těšíme se na Vás! (2 lekce): 150 Kč 16 4/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

20 SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE NOVINKY A AKCE, KTERÉ PRO VÁS CHYSTÁME OD ZÁŘÍ POWERJOGA s hlídáním dětí Od nového školního roku se můžete těšit na obnovené hodiny oblíbené powerjógy, které povede zkušená lektorka Ing. Daniela Fremuntová. Zatímco vy se příjemně protáhnete, o vaše děti bude postaráno. CYKLUS PŘEDNÁŠEK O VZTAZÍCH, PSYCHOSOMATICE A ZDRAVÍ Od září do ledna se každý měsíc budete dozvídat o nečekaných souvislostech mezi dětstvím a dospělostí, zdravím a psychikou a kořenech rodinných konfliktů. Diskusní přednášky o poutavých tématech povede poradce Ing. Mgr. Kamila Pazderníková. KREATIVNÍ STEZKY PRO DĚTI V září se můžete těšit na pokračování tzv. kreativních stezek pro děti (s rodiči), kde si děti na jednotlivých stanovištích, kterými musí projít až na konečnou, vytvářejí nejrůznější výrobky pro radost. TVOŘENÍ PRO MAMINKY ZA PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ Už nemusíte zůstávat večer doma jen kvůli vašemu malému drobečkovi, neboť na večerní tvoření jsou zvány maminky i s malými dětmi. Cílem těchto kreativních dílen bude odreagování se a vytvoření vlastnoručního šperku nebo ozdoby. Kamila Pazderníková, Rodinné centrum Baráček * * * PROGRAM Aktuální program Rodinného centra Baráček najdete na internetových stránkách. RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK, O. S. Adresa: Baráčnická rychta K Šeberovu 805, Praha-Šeberov (Hrnčíře) Internet: Mobil: Kostel svatého Prokopa v Hrnčířích NÁVŠTĚVA PAPEŽE A kdo to je vlastně papež? Kdo je a proč sem jede? Co z toho budeme mít? Kolik to bude stát? Kdo to zaplatí? Takové a podobné otázky můžeme slyšet v souvislosti s návštěvou Benedikta XVI., která se uskuteční září tohoto roku. Kdo to tedy je současný papež, občanským jménem Josef Ratzinger. Z hromadných sdělovacích prostředků obvykle víme o jeho členství v hitlerjugend a o odvedení k pracovním oddílům wehrmachtu. Už se ale nedovíme, že se těmto věcem fakticky nebylo možné vyhnout, že Josef Ratzinger žil v ostrém vnitřním odporu vůči nacismu a válce, že koncem války dezertoval a jen zázrakem za to nebyl oběšen. Někteří si ještě vzpomenou na bouřlivý protest v muslimském světě proti papežovu projevu na univerzitě v Regens- burgu, nebo spíš proti jedné větě vytržené z kontextu. Ta věta byla citátem od učeného byzantského císaře Manuela II. Paleologa a jeden z možných překladů zní: Ukaž mi, co nového přinesl Mohammed a nalezneš pouze zlé a nelidské věci, jako například to, že ti předepsal, abys víru, kterou ti hlásal, šířil mečem. Ovšem málokde se dočteme, že hlavním obsahem této přednášky bylo, že víru nelze šířit násilím, protože je rozumná a v souladu s rozumem, a že pojem věda neznamená jen vědu přírodní. Benedikt XVI. ovšem není jen Němec a teolog, ale je především papež římský biskup. Pro katolické křesťany je tedy nástupcem apoštola Petra, znamením jednoty, ten který vede a učí sobě svěřené. Jeho návštěva může být povzbuzením nejen pro věřící, ale pro ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 4/

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů U S N E S E N Í Z 6. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 27.6.2011 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: pan Vraný Jiří

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. 8. Výběr generálního projektanta na akci "Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury,

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

U S N E S E N Í Z 19. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 18.11.2009. Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. Ing.

U S N E S E N Í Z 19. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 18.11.2009. Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. Ing. U S N E S E N Í Z 19. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 18.11.2009 Zastupitelstvo MČ návrhovou komise ve složení ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: s následujícím programem:

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Zastupitelstvo MČ schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vaníček Vilém, Ing. Alinčová Lenka bere na vědomí ověřovatele

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13)

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. 7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) s c h v a l u j e zásady pro

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více