leden 2008 číslo 1 Vydává Magistrát města Pardubic spolu s Deníkem východní Čechy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2008 číslo 1 Vydává Magistrát města Pardubic spolu s Deníkem východní Čechy"

Transkript

1 leden 2008 číslo 1 3 Nové organizační členění magistrátu 3 Rozpočet města Pardubic na rok a 5 Pardubice v roce 2007 ve fotografiích 6 Ověřené výpisy z registrů na jednom místě 7 Toulky historií Pardubic 11 Nová soutěž pro čtenáře Radničního zpravodaje Vydává Magistrát města Pardubic spolu s Deníkem východní Čechy

2 Co nás čeká v roce 2008? Vážení Pardubáci, právě začínající rok bude pro město Pardubice představovat období, v jehož průběhu dojde k několika zásadním rozhodnutím. Důležitou prioritou bude problematika výstavby nového terminálu na pardubickém letišti. Jak zřejmě víte, již určitou dobu probíhají jednání s potenciálními investory. Ovšem bez ohledu na to, zda se s nějakým investorem dohodneme nebo ne, výstavba terminálu musí letos začít. Do března bude muset být navíc vybudován z bezpečnostních důvodů plot kolem celého areálu letiště. Dalším pomyslným oříškem k rozlousknutí bude rozsah rekonstrukce plaveckého areálu na Olšinkách. Osobně jsem přesvědčen, že když už se do rekonstrukce pustíme, nemělo by zůstat pouze u nezbytně nutných oprav. Měli bychom se spíše odhodlat k rekonstrukci rozsáhlejší, která by v konečném důsledku přinesla uživatelům plaveckého areálu více služeb v patřičné kvalitě. Městské zastupitelstvo bude také rozhodovat o dalším osudu komplexu budov pasáže na třídě Míru. Už na sklonku roku minulého zaznívaly napříč politickými stranami úvahy o prodeji pasáže, která je bohužel z hlediska stavebního ve velmi žalostném stavu. Zásadní rozhodnutí zastupitelstva, co se bude dál dít s tímto architektonickým klenotem, můžeme očekávat, myslím, ve velmi krátké době. V průběhu roku budou dokončovány dvě významné stavby v samotném centru města obchodně administrativní budova Magnum na třídě Míru a obchodní a zábavní komplex Palác Pardubice na Masarykově náměstí. Pochopitelně vnímám i kritické ohlasy na výstavbu těchto dvou staveb, přesto si stále myslím, že obě díla budou ku prospěchu města. Věřím, že i letos budou pokračovat přípravné práce pro výstavbu jihovýchodního obchvatu, bez něhož se doprava v centru města nezlepší. Obecně platí, že dopravní situace není v Pardubicích dobrá, proto její řešení chápu jako jednu z podstatných priorit nejen pro rok 2008, ale i pro roky následující. Do nového roku vstoupil s obměněnou vnitřní strukturou pardubický magistrát. Nejviditelnější změnou je redukce počtu odborů a rozdělení státní správy od agend samosprávných. Podrobnější informace na toto téma najdete na straně 3. Snad ještě doplním, že vnitřní reorganizace magistrátu je motivována hlavně zlepšením manažerského řízení úřadu. Vážení spoluobčané, samozřejmě i v letošním roce se bude v Pardubicích konat řada společenských, sportovních a kulturních akcí, na kterých se s mnohými z Vás budu potkávat. Čekají nás mimo jiné tradiční události v rámci městských slavností, z nichž bych vzpomenul například kulaté výročí Zlaté přilby, která letos oslaví rovnou šedesátku. Kulaté výročí bude letos slavit i Komorní filharmonie Pardubice, která bude vstupovat do svého již 40. ročníku koncertní sezóny. Ještě jednou Vám všem přeji v nadcházejícím roce všechno dobré a hlavně pevné zdraví. Váš Jaroslav Deml, primátor města Pardubic V novém roce ovládly pardubickou porodnici holčičky V novém roce se na svět více než chlapci drala děvčata. Stejně jako je prvním dítětem narozeným v roce 2008 v Pardubickém kraji holčička (narozená v nemocnici ve Svitavách), i v pardubické nemocnici byl první den roku 2008 v režii dívek. První děvčátko tu ve hodin porodila Eliška Kohoutková. Po malé Alence (na snímku s maminkou a pardubickým primátorem Jaroslavem Demlem) se narodily ještě další dvě holčičky. Maminky prvních letošních novorozeňátek navštívil v pardubické nemocnici primátor Pardubic Jaroslav Deml, který holčičkám věnoval tradiční zlaté přívěsky se znamením kozoroha. red Radniční zpravodaj vychází jedenáctkrát ročně, vydává město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, IČO , a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, Hradec Králové, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: Michal Zitko, Alexandra Tušlová, Nataša Hradní, Andrea Pilařová, Evžen Báchor. Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Fotografie: Evžen Báchor. Adresa redakce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Internet: Elektronická adresa: V Pardubicích 8. ledna Výtisk doručila Česká pošta. Redakce si vyhrazuje právo redigovat jednotlivé příspěvky. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka zpravodaje 2/2008: 24. ledna strana 2

3 Nové organizační členění magistrátu Pardubický magistrát vstoupil do nového roku s novým organizačním uspořádáním. Od ledna 2008 má namísto dřívějších 16 pouze deset odborů. Šest odborů vykonává převážně agendu státní správy, další čtyři odbory řeší záležitosti týkající se samosprávy města. Občanů, kteří si přicházejí na radnici vyřídit své běžné záležitosti, se změny ve vnitřní struktuře magistrátu dotknou jen okrajově. Služby, které magistrát lidem dosud zajišťoval, bude poskytovat samozřejmě i nadále. V oblasti státní správy, tedy službách, za nimiž lidé na magistrát přicházejí asi nejčastěji, nečeká občany žádné překvapení. Tyto agendy, od vydávání nových dokladů přes právní ochranu dětí či registraci vozidel až třeba po stavební řízení, zůstávají beze změn. Pouze dosavadní odbor vnitřních věcí, pod který spadá například matrika, oddělení pasů, občanských průkazů a evidence obyvatel, změnil název na odbor správních agend a nově je v něm začleněn i úsek památkové péče. Stavební úřad, odbor životního prostředí, odbor sociálních věcí, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad zůstaly zachovány z velké části ve stejné podobě jako dosud. Nemění se ani místa, kde občané úředníky těchto odborů najdou. Naopak rozsáhlejšími změnami procházejí činnosti spojené se samosprávnými kompetencemi, které zajišťují čtyři odbory magistrátu. Ekonomický odbor komplexně zabezpečuje oblast ekonomického a strategického plánování, ekonomiky a hospodaření města, nově také zahrnuje agendu dotací. Správou obecního majetku, přípravou investičních akcí, včetně zadávání veřejných zakázek a podobně se zabývá odbor majetku a investic. Problematika společenského života, kultury, školství, sociálních služeb a sportu i jejich rozvoje a podpory přísluší odboru komunitních služeb. Posláním odboru kanceláře magistrátu je zase zabezpečení organizační, informační, právní a materiální podpory pro činnost volených orgánů města a jejich představitelů i magistrátu města. Tento odbor také zajišťuje komunikaci města a magistrátu s veřejností a dalšími subjekty, zajišťuje agendu zahraničních vztahů města a zabezpečuje plnění činností krizového řízení magistrátu. red Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2008 Pardubice budou v roce 2008 již tradičně hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. K dispozici mají zhruba 1,5 miliardy korun. Město s poměrně malou zadlužeností se ani letos nechce vydat cestou úvěrů. Pokud si budeme brát úvěr, bude to na krytí mimořádných akcí, nikoli na krytí schodku mezi příjmy a výdaji, řekl ekonomický náměstek primátora Jiří Kislinger. Stejně jako v loňském roce rozpočet pro rok 2008 disponuje malou rezervou. Město vloží v roce 2008 více peněz do svého majetku než v roce předešlém. Zatímco v rozpočtu pro rok 2007, který disponoval 1,2 miliardou korun, bylo na nové investice a údržbu městského majetku vyčleněno zhruba 21 procent, rozpočet pro letošní rok počítá s 31 procenty, tedy téměř půl miliardou korun. Přibližně polovinu z těchto peněz chce město získat z dotací. Přestože je v letošním rozpočtu více peněz na investice než v roce předešlém, nečekají Pardubice lehké časy. Na realizaci všech akcí bychom potřebovali minimálně o miliardu více. Například pokud zahájíme neodkladnou rekonstrukci plaveckého areálu, bez úvěru se neobejdeme, dodal náměstek. Stávající zdroje umožní městu například pokračovat v rekonstrukci sídlišť Dubina a Černá za Bory, zahájit projektové práce předcházející budování pěší zóny či rekonstrukci plaveckého areálu apod. Mezi prioritní akce města pro rok 2008 patří například rekonstrukce Benešova náměstí a výstavba lávky u OD Tesco. Dotace by městu měly pomoci například při zateplování objektů škol, rekonstrukci plaveckého areálu red či výstavbě víceúčelové jezdecké haly v areálu závodiště. Tři králové se zastavili v Pardubicích Tři králové dorazili 6. ledna také do Pardubic. Veřejnost se s jejich průvodem mohla setkat na Pernštýnském náměstí, kde začalo před polednem tříkrálové setkání, na němž nechyběly ani koledy a povídání o tom, jak svátek Tří králů vznikl, co symbolizuje a podobně. Mudrce z východu na jejich pouti k Betlému pozdravil také pardubický primátor. Svátkem Tří králů skončilo vánoční období. Dříve jej doprovázely různé lidové zvyky, včetně koledování. Na tradici těchto koled navazuje Tříkrálová charitativní sbírka, kterou v ČR od roku 2000 pořádá Česká katolická charita. A nejinak tomu bylo i letos. Ve střední Evropě se dodnes dochoval zvyk žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Traduje se, že jsou to počáteční písmena jmen tří králů (Kašpar, Melichar, Baltazar), pravděpodobnější však je, že jde o zkratku latinského Christus mansionem benedicat (Kristus žehnej tomuto domu). red strana 3

4 PARDUBICE ROKU 2007 VE FOTOGRAFIÍCH Cestovatel Miroslav Zikmund oslavil 14. února 2007 své 88. narozeniny v Pardubicích. Do našeho města přijel známý cestovatel, který v polovině minulého století spolu s Jiřím Hanzelkou navštívil více než sto zemí po celém světě. Na pardubickém nádraží na něj však už čekala přesná kopie Tatry 87, se kterou procestoval Afriku a Jižní Ameriku. A obyvatelé Pardubic si mohli prohlédnout ještě jeden unikát na kolech na Pernštýnském náměstí byla vystavena Tatra 805, jeden ze dvou původních vozů, se kterým cestovatelé vyrazili na svoji druhou výpravu. Miroslav Zikmund v Pardubicích v Domě u Jonáše zahájil výstavu svých fotografií. V pardubickém divadle měl 16. března předpremiéru snímek České televize o osudech českých výsadkářů za II. sv. války Operace Silver A. Filmaři se tak po roce vrátili do míst, kde film vznikal. V Pardubicích a okolí, kde skutečně skupina vedená kapitánem Alfrédem Bartošem operovala, byla pořízena většina exteriérů filmu. Snímek vzbudil velký zájem pardubické veřejnosti a převážně kladné ohlasy předznamenaly pozdější úspěch filmu i na mezinárodních festivalech. Režisér filmu Jiří Strach svěřil hlavní roli Jiřímu Dvořákovi, další postavy ztvárnili Ivan Trojan, Klára Issová, Tatiana Vilhelmová a další čeští herci.

5 PARDUBICE ROKU 2007 VE FOTOGRAFIÍCH Vinařský půlmaratón se ze silnic mezi Pardubicemi a Chrudimí po letech vrátil přímo do ulic města. Dubnového závodu s takřka čtyřicetiletou tradicí se zúčastnili kromě všech amatérských sportovců i špičkoví běžci. Část třídy Míru se v květnu stala na 14 dnů pěší zónou. Absolutní přednost měli pěší, cyklisté i bruslaři. Během výluky vozidel byla shromažďována všechna data pro plánované trvalé vymístění dopravy z třídy Míru. Město postavilo pro mládež největší krytý skatepark v České republice. Skatepark, otevřený před letními prázdninami, splňuje parametry i pro pořádání českých a mezinárodních závodů. Město investovalo do jeho výstavby zhruba 20 mil. korun a částečně dotuje jeho provoz ročník Velké pardubické steeplechase byl poctěn královskou návštěvou. Z tribuny sledovala věhlasné koňské dostihy britská princezna Anna, která zde zahájila svou třídenní pracovní návštěvu České republiky. Hejtman Pardubického kraje Michal Rabas prohrál svůj boj s těžkou nemocí. Člověk, kterého lidé bez ohledu na politickou příslušnost vnímali jako čestného a zásadového muže, zemřel ve věku 43 let. Položením květin k památníku tureckým obětem na centrálním hřbitově v Pardubicích zakončil v polovině listopadu svou návštěvu České republiky turecký premiér Recep Tayyip Erdogan. strana 5

6 Ověřené výpisy z registrů na jednom místě Snadnější cestu za potřebnými dokumenty mají od ledna obyvatelé Pardubic. Na několika místech ve městě začala fungovat kontaktní místa Czech Point, na nichž mohou lidé na počkání získat výpisy z katastru nemovitostí a z trestního, obchodního i živnostenského rejstříku. Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) mají všechny městské obvody s výjimkou Hostovic. Prvních čtrnáct dní nového roku bude na městských obvodech provoz Czech Pointů ve zkušebním režimu, od 14.ledna 2008 pak již bude v ostrém provozu. V únoru by pak měl být spuštěn další Czech Point v infocentru Pardubice Region Tourism na náměstí Republiky, kam se přesune doposud fungující terminál z budovy magistrátu ve Štrossově ulici, řekl vedoucí odboru správních agend Petr Kramář. Díky Czech Pointu mohou lidé získat na jednom místě a prakticky okamžitě ověřené výpisy, pro něž dosud museli na čtyři různé instituce. Za první stranu výpisu zaplatí poplatek 100 korun, za každou další stranu 50 korun. Za ověřovací doložku na dokumentu již nic neplatí. Terminály Czech Point vznikají v současné době v České republice v rámci pilotního projektu ministerstva vnitra. V zemi by mělo vzniknout na 4000 pracovišť, která mají občanům zprostředkovat získání veškerých údajů, opisů a výpisů vedených v centrálních veřejných evidencích. Postupně by lidé měli mít možnost nechat si na těchto místech úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy. Přes Czech Point budou moci také komunikovat s většinou úřadů státní i veřejné správy a získávat informace o průběhu řízení, která se jich týkají. red Zastupitelstvo odmítlo obnovu provozu spalovny v Synthesii Zastupitelé Pardubic odmítli záměr na obnovu provozu spalovny průmyslových odpadů v pardubické Synthesii. Spalovnu, která dříve sloužila jako součást biologické čistírny odpadních vod a později byl její provoz kvůli překračování emisních limitů zastaven, chce oživit společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Na masové spalování jiných odpadů nebyla koncipována. Návrh společnosti AVE CZ není žádným návrhem modernizace spalovny, ale je návrhem na vybudování nové, velkokapacitní spalovny nebezpečného odpadu uprostřed již tak dost zatížené, hustě obydlené aglomerace, varoval předkladatel návrhu a zastupitel za Stranu zelených Jan Linhart. Společnost AVE CZ zde plánuje po modernizaci ročně likvidovat až tun nebezpečného odpadu. Zhruba čtvrtina z tohoto množství by pocházela z místních zdrojů, tedy ze Synthesie a čistírny odpadních vod, ostatní odpad by provozovatel do Semtína dovážel. Zastupitelé Pardubic se obávají dopadu této aktivity na životní prostředí ve městě. Obnovení činnosti spalovny již dříve odmítly Srnojedy i pardubický městský obvod VII, do něhož spadají především Rosice nad Labem, Doubravice a část Ohrazenic. red strana 6 Pardubičtí psi dostanou pro lepší rozlišení barevné známky Novou evidenci psů, která usnadní jejich identifikaci a odhalování neplatičů místního poplatku za psa, chystají na začátek roku 2008 Pardubice. Zároveň zvyšují poplatky ze psů chovaných na území města. Zejména na sídlištích a v centru města jsou výdaje na úklid po psech výrazně vyšší než vybrané poplatky. Ani toto zvýšení poplatků nebude na pokrytí nákladů stačit, řekl primátor města Jaroslav Deml. V Pardubicích žije podle odhadů strážníků na psů, na městských obvodech, které zvířata evidují a vybírají místní poplatky, je jich však přihlášeno jen zhruba Podle nové vyhlášky města, která začne platit 1. ledna 2008, budou majitelé psů povinni vyplnit na svém městském obvodě ohlašovací kartu, v níž bude zaneseno například plemeno, zbarvení či věk psa, i další údaje, podle nichž je možné zvíře identifikovat. Majitelé již přihlášených psů musí tuto kartu vyplnit do konce března K části počítačové databáze, která z těchto údajů vznikne, bude mít přístup městská policie. Díky ní bude schopna snadněji identifikovat majitele zatoulaného psa, ale také odhalit ty, kteří chovají psa takzvaně na černo. Pro celé Pardubice budou zároveň vydány jednotné registrační známky, které majitelé dostanou při zaevidování zvířete. Identifikaci zvířat usnadní i barevné odlišení známek. Jinou barvu známky bude mít pes hlášený v rodinných domech v okrajových částech Pardubic, jinou pes přihlášený v těchto lokalitách v bytových domech a jinou psi, jejichž majitelé žijí ve zbývajících částech města. red Nový web města mohou spoluvytvářet jeho uživatelé Pardubice chtějí v průběhu příštího roku nabídnout uživatelům internetu nové webové stránky. Na jejich podobě a náplni se mohou podílet sami uživatelé. Na městském webu je umístěna anketa, která nám má kromě jiného přinést informace hlavně o tom, co na současném webu uživatelům nejvíce chybí a co by chtěli změnit. Tyto informace jsou pro nás důležitým doplněním vstupních analýz. Chceme vytvořit web, jehož uspořádání by ještě více vyhovovalo co nejširšímu spektru návštěvníků, řekl Jaromír Flegr z odboru informačních technologií. Anketa je umístěna pod blikajícím bannerem na úvodní stránce městského webu a vyhodnocena bude v průběhu února. Nové stránky by měly být spuštěny zhruba v polovině příštího roku. red

7 Toulky historií Pardubic... ptáme se ředitele Východočeského muzea Františka Šebka V dnešních Toulkách se vrátíme na někdejší Vystrkov, kde stával panský dvůr a kde se dnes říká U Kostelíčka, jelikož tam byl u rozcestí k Dašicím a do Pardubiček v roce 1710 postaven poutní kostelík Sedmibolestné Panny Marie. Zásluhu na tom měl obchodník Jakub Štross, podle něhož je také pojmenována ulice, která jde od Bělobranského náměstí ke kostelíčku a pokračuje dále až k nemocnici. Z dotazu pana Vyskočila, na který jsem odpovídal v prosinci minulého roku, si musíme ještě objasnit, jak je to s tvrzí, která se objevuje v názvu ulice nedaleko odtud (Ke Tvrzi). Roku 1717, tedy 7 let po výstavbě kostela Sedmibolestné P. Marie, koupil hejtman pardubického panství František Václav Květoň z Rosenwaldu něco přes 1,5 hektarů pozemků za kostelíčkem. Hodlal je upravit na zahradu a postavit tam rodinný letohrádek. Městská rada s určitými výhradami vyslovila s hejtmanovým záměrem souhlas (měšťané se totiž tenkrát všemožně bránili, aby šlechtické osoby ve městě neomezeně kupovali nemovitosti). Jednopatrové rokokové stavby letohrádku, které se časem v Pardubicích začalo říkat Tvrz, si ale hejtman panství F. V. Květoň dlouho neužil. Roku 1726 zemřel a vdova po něm Tvrz prodala manželce nového panského hejtmana Václava de Bossi. Od roku 1735 přešel zámeček tvrz do majetku rodiny dalšího panského hejtmana Jana Františka Brandlsteina. Jeho manželka a po něm dcery, respektive jejich manželé, drželi zámeček tvrz až do roku Posledním Kresba Františka Červenky z r zachycuje pohled na kostelíček uživatelem byl podplukovník Lobkovicova jezdeckého pluku Josef s tvrzí (budova letohrádku vlevo) od východu. V pozadí je vpravo ještě de Brettin, manžel Anny Karoliny rozené Brandlsteinové, oficiální vidět velká budova špýcharu panského dvora (reprodukce z Dějin Pardubic n. L. od Josefa Sakaře). majitelky. V 19. století se zkomolením jména Brettin (tvrz nebo zámeček Brettiniana) vžil zlidovělý název Tvrz Březinova. Roku 1782 koupil od Brettinovských dědiců zahradu a vedlejší stavení Tvrze Daniel Donner; vlastní letohrádek, část pozemků a menších objektů koupila pardubická obec. Donner svůj díl nemovitostí Tvrze zanedlouho prodal a majitelem se stala v Pardubicích tehdy významná rodina Schwarzova. V onom stavení na východním konci areálu Tvrze bývala za Schwarzových zhruba do poloviny 19. století hospoda a také zde stávala střelnice místního spolku ostrostřelců. Koncem 19. století přešla tato nemovitost dědictvím na Emanuela Krause a ten tu zřídil strojírenskou továrnu. Krausova strojírna pracovala ještě po druhé světové válce. Dnes byste ji ovšem hledali marně. Objekty po ní byly zbourány při stavbě dnešního gymnázia na Dašické ulici (1976). V té části areálu Tvrze, kterou odkoupilo město, byl nejprve na místě přístodolku zřízen roku 1787 útulek pro chudé a choré chorobinec, Armeinstitut. O jeho zřízení se zasloužil zbožný a obětavý měšťan Josef Kotík, kterého jsme zmiňovali již v minulých Toulkách jako osobu, díky níž byl také obnoven kostelíček poté, co byl v intencích patentu císaře Josefa II. (r. 1786) přeměněn na skladiště a chlév. Celý areál Tvrze čekaly velké proměny v posledních desetiletích 19. a na počátku 20. století. Tehdy se Pardubice bouřlivě rozvíjely ve významné industriální město s bohatým společenským životem. Zařadily se mezi osm měst v Čechách s nejrychlejším růstem počtu obyvatel a domů. To ovšem kladlo nemalé nároky na městskou radu, aby zabezpečila potřebnou infrastrukturu. Například dostatek školních budov. Staroměstská škola (dnes sídlo Krajského úřadu) praskala na začátku 20. století ve švech, a tak se narychlo upravovaly prostory někdejšího letohrádku ve Tvrzi pro několik školních tříd. Nestačilo to však, proto bylo rozhodnuto postavit zde novou školu. Budovu nové obecné školy postavil během roku 1903 zdejší stavitel Václav Kašpar podle projektu Karla Berana. Dnes v ní sídlí sportovní gymnázium. Podobně bylo třeba zvyšovat kapacitu takových zařízení, jako byl chudobinec, a také zřídit nemocnici. Ta byla založena v jednom z vedlejších objektů Tvrze v roce Přestavby budovy podniknuté v roce 1874 a znovu 1893 se ale ukázaly jako nepostačující, a tak se město rozhodlo k ráznému kroku. V letech vyrostly na Vinici v Pardubičkách první objekty nové nemocnice. V roce 1892 se do sousedství výše zmíněného chorobince ve Tvrzi přestěhoval od kostela sv. Jana Křtitele na dnešní třídě Míru někdejší nadační pernštejnský špitál. Tam se místo něho stavěl reprezentační soukromý dům Josefa Vlacha (dnes Mc Donald). O šest let později kromě toho městská rada přijala další rozhodnutí: starý chorobinec ve Tvrzi přestavět a rozšířit. Stavba byla sice provedena až v roce 1908, ale patřila tenkrát svou kapacitou i vybavením k nejlepším zařízením svého druhu v zemi. Tak byl postupně vytvářen základ nynějšího Domova pro seniory U Kostelíčka. Někdejší areál Brettinova zámečku tvrze se tedy radikálně proměnil. Letohrádek i ostatní původní objekty zmizely. Dnes je jedinou stopou po této pardubické historické zajímavosti již jenom název ulice Ke Tvrzi, spojující Štrossovu ulici a nynější ulici Bulharskou. I když, všimli jsme si patrně, Tvrz se zahradou a dalšími stavbami byly vlastně až na druhé straně od Štrossovy ulice a za kostelíčkem. František Šebek strana 7

8 Městské divadlo K. Gärtnerová E. Bryll Malované na skle X H. Barker Vítězství C F. Loewe A. J. Lerner My Fair Lady Mimo předpl.(mp) Slavnostní představení s Komorní filharmonií Pardubice při příležitosti křestu CD My Fair Lady a předání medaile města Pardubic dirigentovi Leoši Svárovskému N. Simon vstupte! Mimo předpl. Hostem Agentura Harlekýn P. Pörtner Bláznivé nůžky A A. Jirásek Vojnarka B P. Pörtner Bláznivé nůžky R H. Ibsen Peer Gynt VG M. Glaser O. Šubrtová Muž sedmi sester MP H. Ibsen Peer Gynt Premiéra P H. Ibsen Peer Gynt Premiéra P Ch. Ludlam Záhadná Irma Mimo předpl. Hostem Divadlo Kalich M. Glaser O. Šubrtová Muž sedmi sester šk F. Hrubín Romance pro křídlovku šk H. Ibsen Peer Gynt N Elce, Pelce do pekelce šk Pohádka v nastudování divadelního souboru literárně-dramatického oddělení Základní umělecké školy v Přelouči Elce, Pelce do pekelce šk F. Dürrenmatt Romulus Veliký L R. Hawdon Úžasná svatba šk J. Štolba Na letním bytě (derniéra) MP E. Taylor Vztahy na úrovni (derniéra) U D. Bartůňková Čertův švagr Pohádkové předplatné Pn Hostem Divadelní společnost Julie Jurištové D. Bartůňková Čertův švagr šk D. Bartůňková Čertův švagr šk D. Bartůňková Čertův švagr Pohádkové předplatné Pp M. Stewart J. Herman Hello, Dolly! S Hostem Městské divadlo Mladá Boleslav H. Ibsen Peer Gynt K M. Glaser O. Šubrtová Muž sedmi sester M H. Ibsen Peer Gynt H Letem písničkovým světem šk Písně z celého světa v podání souboru Dětské opery Praha M. Glaser O. Šubrtová Muž sedmi sester F M. Carr Maja Z Foyer Městského divadla J. Seydler J. Š. Svěrák Mississippi Blues Ben MP Premiéra Henrik Ibsen: PEER GYNT Dobrodružný epos, filosofická pohádka a tajuplná dramatická báseň na věčné téma jak žít, aby to mělo smysl...? Peer Gynt je rváč, lenoch a nezodpovědný rozmařilec, ale také neodolatelný básnivý snílek. Má ty nejsmělejší sny a plány, ale nedokáže je naplnit... Mohl by mít bohatou nevěstu, ale nechá ji být. Než by však připustil, aby se vdala za jiného, unese ji ze svatby a svede... ale hned ji opustí, neboť na svatbě spatřil Solveig, která ho přitahuje zvláštním kouzlem čistoty Vzápětí potká trollí princeznu a chce se stát vládcem trollí říše, jenže by musel leccos obětovat, což se mu nelíbí Solveig ho hledá v horách, najde ho a nabídne mu celý svůj život, ale on je jen na okamžik šťastný a hned zase uniká... Protlouká se světem, prožívá neuvěřitelná dobrodružství, překonává smrtelná nebezpečí, dosahuje úspěchů a vysokého společenského postavení, získá obrovské bohatství, ale v ničem nenachází dostatečné uspokojení. V závěru života se vrací domů a na každém kroku zjišťuje, že jeho cesta nebyla ta pravá. Ale na jejím konci ho čeká Solveig, v jejíž lásce a víře zůstal čistým. Jaká životní cesta je ta pravá? Dá se to zjistit? Dílo Henrika Ibsena je věčné, protože klade otázky a nedává odpovědi. Přesahuje dobu každého nového uvedení a vybízí k novým a novým výkladům, novému ztvárnění hledání Režie Jiří Seydler. Hudba Jiří Šlupka Svěrák. V titulní roli Ladislav Špiner a Martin Mejzlík. Vstupenky na VIII. ročník GRAND Festivalu smíchu již v prodeji Petra Janečková, Dagmar Novotná a Petr Dohnal v komedii Bláznivé nůžky, která bude usilovat o titul Komedie roku 2007 Se začátkem nového roku se přiblížil i nadcházející VIII. ročník GRAND Festivalu smíchu ve Východočeském divadle. Tradičně v únoru čeká diváky soutěžní přehlídka nejlepších komedií z České republiky, které vznikly v roce GRAND Festival smíchu bude probíhat od 18. do 25. února. Letos se do soutěže o titul Komedie roku 2007 zapojí Divadlo Na Fidlovačce Praha s komedií Poslední doutník, Městské divadlo Zlín s rozvernou fraškou Cesta do Ameriky lodí i artéskou studnou aneb Pečení holubi, Divadlo F. X. Šaldy Liberec s komedií dell arte Vějíř, Švandovo divadlo na Smíchově Praha s Machiavelliho Mandragorou, Slovácké divadlo Uherské Hradiště s bláznivou situační komedií 1+2=6 (Jeden a dvě je šest), Dejvické divadlo Praha s moderní groteskou Černá díra a samozřejmě domácí Východočeské divadlo Pardubice s interaktivní detektivní komedií Bláznivé nůžky. Soutěžní část opět doplní nesoutěžní program. Vstupenky na festival jsou již v prodeji, pokud tedy chcete získat pěkná místa, navštivte obchodní oddělení VČD, kde se o jednotlivých komediích dozvíte více. Celý program je uveřejněn na internetových stránkách divadla nebo v lednovém Divadelním zpravodaji. Radek Smetana, VČD strana 8 dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon:

9 do Výstavy v Domě U Jonáše do Grafika symbolistů Zámek Ivana Lomová Pořady pro veřejnost a Dům U Jonáše Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: Secese ve světovém umění I. Barcelona, Paříž, Brusel. Přednáší Hana Řeháková až zámek č. p. 3 Výtvarná dílna s malířkou Ivanou Lomovou Informace a objednání: Šárka Zahálková ) nebo Jana Vondrová ) Dům U Jonáše Ještě jednou se vrátíme Komentovaná montáž slavných textů českého symbolismu básníků Otokara Březiny, Antonína Sovy, Karla Hlaváčka a dalších Setkání s prožívanou poezií připravil a pořadem provází Miroslav Kovařík, spoluúčinkuje Radek Bláha až Dům U Jonáše Země snivců výtvarná dílna k výstavě Grafika symbolistů Informace a objednání: Šárka Zahálková, tel , Dům U Jonáše Prohlídka výstavou Grafika symbolistů s výkladem Víta Boučka a Martiny Vítkové a Dům U Jonáše Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: Secese ve světovém umění II. Glasgow, Darmstadt, Vídeň a New York. Přednáší Hana Řeháková až Dům U Jonáše Po stopách symbolů v grafice detektivka pro malé i velké Výtvarná dílna k výstavě Grafika symbolistů, informace a objednání: Jana Vondrová, Dům U Jonáše Prohlídka výstavou Grafika symbolistů s výkladem Martiny Vítkové Dům U Jonáše Prohlídka výstavou Grafika symbolistů s výkladem Víta Boučka a Dům U Jonáše Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: Česká secese malba, grafika a sochařství. Přednáší Hana Řeháková. Pro kolektivy dětí do Dům u Jonáše Po stopách symbolů v grafice Detektivka pro malé i velké (k výstavě Grafika symbolistů) Pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. do zámek č. p. 3 Svět pod lupou k výstavě Ivany Lomové. Program je vhodný pro MŠ a roč. ZŠ. Autor programu a vede: Jana Vondrová, další informace a objednání: , dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon: Koncerty abonentních cyklů A B C 21. l., a vždy v hodin Sukova síň Domu hudby v Pardubicích L. Cherubini: Medea, předehra k opeře, C. Saint Saëns: Karneval zvířat, zoologická fantazie, S. Prokofjev: Symfonie č. 1 D dur Klasická op. 25, Z. Kodály: Tance z Galanty. Sólisté: Pražské klavírní duo (Zdeňka Kolářová a Martin Hršel), dirigent: Charles Olivieri Munroe (Kanada). Koncerty abonentních cyklů A C a vždy v hodin Sukova síň Domu hudby v Pardubicích R. Wagner: Siegfriedova idyla, hudební obraz, W. A. Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2 Es dur K. 417, J. Haydn: Symfonie č. 102 B dur Hob. I/102. Sólista: Zoltán Macsai (Maďarsko), nositel 2. ceny soutěže Pražského jara 2007 v oboru lesní roh, dirigent: Martin Turnovský. Galerie na radnici Přijďte se podívat do galerie na radnici na výstavu fotografií Martiny Sedlákové. Výstavu si můžete prohlédnout v termínu do Alliance Française de Pardubice Alliance Française de Pardubice zahajuje letní semestr 2008! Kdy: 11. února 6. června Kde: prostory Alliance Française na Pernštýnském náměstí. V nabídce je 23 různých kurzů rozdělených do 4 základních úrovní od začátečníků po pokročilé. Dále otvíráme také kurzy konverzace s rodilým mluvčím, kurzy pro děti a přípravu k maturitě a ke zkouškám DELF/DALF. Kurzy jsou otevírány při minimálním počtu 5 studentů a pro zajištění efektivity výuky je maximální počet studentů stanoven na 12. Pro ty, kteří nemají možnost navštěvovat kurzy každý týden, nabízíme intenzivní víkendové kurzy, které se konají vždy jeden víkend v měsíci. Kurz obsahuje 16 hodin výuky. Bližší informace o kurzech, rozvrhu apod. Vám poskytneme v naší kanceláři (Perštýnské nám. 54, Pardubice) nebo na internetových stránkách případně na ové adrese Evropský spolkový dům v 18 hodin se v historické klubovně Evropského spolkového domu uskuteční beseda Berlín Praha aneb fenomén evropského velkoměsta. Pořádá nezisková organizace Jukon. Galerie FONS firmy Stapro s.r.o. Eva Francová Vrstvy Společný projekt Galerie FONS a Klubu 29 představí v souběžné dvojici výstav práce Evy Francové z posledních let. Výstava bude zahájena 10. ledna a potrvá do 15. února Otevřeno každý všední den od 8 do 18 hodin. strana 9

zpravodaj Radniční města Pardubic duben 2010 číslo 4

zpravodaj Radniční města Pardubic duben 2010 číslo 4 duben 2010 číslo 4 zpravodaj Radniční města Pardubic 3 Nové osvětlení třídy Míru 3 Senát potvrdil nesouhlas se spalovnou v Rybitví 5 Kaleidoskop březnových událostí 7 Pardubický vinařský půlmaratón 17.

Více

města Pardubic únor 2009 číslo 2

města Pardubic únor 2009 číslo 2 únor 2009 číslo 2 města Pardubic 3 Beseda o dopravě v Pardubicích 3 Pardubice hledají lék na problémy s nezaměstnanými cizinci 5 Kaleidoskop lednových událostí 7 Městské lesy přinášejí užitek městu i jeho

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10 říjen 2010 číslo 10 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 Rozhovor s primátorem o končícím volebním období 3 Díky světlům mají Pardubice letiště lepší úrovně 3 Všechny pardubické školky jedou naplno 3 Náměstek

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2010 číslo 9

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2010 číslo 9 září 2010 číslo 9 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o mateřských školách 3 O 150 milionů z evropských fondů se uchází 15 projektů 3 Pardubice drží nad vodou celý český turf 5 Kaleidoskop

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic listopad 2010 číslo 11

zpravodaj Radniční města Pardubic listopad 2010 číslo 11 listopad 2010 číslo 11 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o novém sportovním areálu Sokola 3 Nově zvolení zastupitelé města Pardubic 5 Kaleidoskop říjnových událostí 7 Rekordní počet

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic leden 2010 číslo 1

zpravodaj Radniční města Pardubic leden 2010 číslo 1 leden 2010 číslo 1 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 Vítejte v roce 2010 3 Spalovna vytáhla obyvatele města z ulity jejich domovů 5 Kaleidoskop událostí v prosinci 2009 7 Tř. Míru i Pernštýnské nám.

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9 září 2011 číslo 9 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o provozu na letišti 3 Radnice už nepřebírá poštu pro své podnájemníky 4 Requiem nejen americké 9 V září patří Pardubice cyklistům

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic prosinec 2010 číslo 12

zpravodaj Radniční města Pardubic prosinec 2010 číslo 12 prosinec 2010 číslo 12 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o novém vedení města 3 Noví zastupitelé mají za sebou první zasedání 5 Kaleidoskop listopadových událostí 7 Rekordní počet návštěvníků

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ROK BAROKA XIV. ROČNÍK M Ě S Í Č N Í K C H R U D I M S K É R A D N I C E www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2011 Červená kaplička otevřena V neděli 23. října

Více

Radniční listy 1 KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY. Karlovarské

Radniční listy 1 KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY. Karlovarské Radniční listy 1 KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Karlovarské Radniční listy XIV. ROČNÍK ČÍSLO 2 ÚNOR 2009 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a město

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka 9/2014 Jak je to s podporou sportu a kultury 4 Barum Czech Rally Zlín 14 69. sezona Městského divadla 20 staré fotky 1 2 4 3 5 6 Vážení čtenáři,

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz BŘEZEN 2010 Národní divadlo v Chrudimi Bude v březnu Sugar (Někdo to

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Vlastenka Rettigová poslala vzkaz dnešní mládeži

Vlastenka Rettigová poslala vzkaz dnešní mládeži Zpravodaj Města Litomyšle 2 4. února 2008 Ročník XVIII. Vlastenka Rettigová poslala vzkaz dnešní mládeži K odkazu české vlastenky, žijící na počátku minulého století v Litomyšli, se Sbor paní a dívek podvanácté

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu Tradice Loutkářské Chrudimě Z obsahu vybíráme: ČERVEN 2007 Z jednání Rady města Chrudim 2 Místo pod stromy na Novoměstské pozvánka na 2. plánovací odpoledne

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman 2/2014 Boj o třídy na gymnáziích 6 Historie budovy bývalého soudu 12 Nedělní hradní prohlídky 20 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 Těšnovice (horní snímek) a Kotojedy z ptačí perspektivy zachytil Aleš Karban. Foto na titulní straně M. Karásek 2 EDITORIAL Rok uplynul jako voda Zase je tu březen,

Více

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO Zpravodaj Města Litomyšle 5. února 2010 Ročník XX. 2 Zámek se chystá na svatebčany Hned po svém prosincovém jmenování avizovala nová kastelánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová záměr, rozšířit možnosti

Více

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Únor 2009 Číslo 2 www.dvurkralove.cz Ulice, ulice a opět ulice (Věřte, že nejde z mé strany o snahu zaplnit stránky tohoto

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci

Více