leden 2008 číslo 1 Vydává Magistrát města Pardubic spolu s Deníkem východní Čechy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2008 číslo 1 Vydává Magistrát města Pardubic spolu s Deníkem východní Čechy"

Transkript

1 leden 2008 číslo 1 3 Nové organizační členění magistrátu 3 Rozpočet města Pardubic na rok a 5 Pardubice v roce 2007 ve fotografiích 6 Ověřené výpisy z registrů na jednom místě 7 Toulky historií Pardubic 11 Nová soutěž pro čtenáře Radničního zpravodaje Vydává Magistrát města Pardubic spolu s Deníkem východní Čechy

2 Co nás čeká v roce 2008? Vážení Pardubáci, právě začínající rok bude pro město Pardubice představovat období, v jehož průběhu dojde k několika zásadním rozhodnutím. Důležitou prioritou bude problematika výstavby nového terminálu na pardubickém letišti. Jak zřejmě víte, již určitou dobu probíhají jednání s potenciálními investory. Ovšem bez ohledu na to, zda se s nějakým investorem dohodneme nebo ne, výstavba terminálu musí letos začít. Do března bude muset být navíc vybudován z bezpečnostních důvodů plot kolem celého areálu letiště. Dalším pomyslným oříškem k rozlousknutí bude rozsah rekonstrukce plaveckého areálu na Olšinkách. Osobně jsem přesvědčen, že když už se do rekonstrukce pustíme, nemělo by zůstat pouze u nezbytně nutných oprav. Měli bychom se spíše odhodlat k rekonstrukci rozsáhlejší, která by v konečném důsledku přinesla uživatelům plaveckého areálu více služeb v patřičné kvalitě. Městské zastupitelstvo bude také rozhodovat o dalším osudu komplexu budov pasáže na třídě Míru. Už na sklonku roku minulého zaznívaly napříč politickými stranami úvahy o prodeji pasáže, která je bohužel z hlediska stavebního ve velmi žalostném stavu. Zásadní rozhodnutí zastupitelstva, co se bude dál dít s tímto architektonickým klenotem, můžeme očekávat, myslím, ve velmi krátké době. V průběhu roku budou dokončovány dvě významné stavby v samotném centru města obchodně administrativní budova Magnum na třídě Míru a obchodní a zábavní komplex Palác Pardubice na Masarykově náměstí. Pochopitelně vnímám i kritické ohlasy na výstavbu těchto dvou staveb, přesto si stále myslím, že obě díla budou ku prospěchu města. Věřím, že i letos budou pokračovat přípravné práce pro výstavbu jihovýchodního obchvatu, bez něhož se doprava v centru města nezlepší. Obecně platí, že dopravní situace není v Pardubicích dobrá, proto její řešení chápu jako jednu z podstatných priorit nejen pro rok 2008, ale i pro roky následující. Do nového roku vstoupil s obměněnou vnitřní strukturou pardubický magistrát. Nejviditelnější změnou je redukce počtu odborů a rozdělení státní správy od agend samosprávných. Podrobnější informace na toto téma najdete na straně 3. Snad ještě doplním, že vnitřní reorganizace magistrátu je motivována hlavně zlepšením manažerského řízení úřadu. Vážení spoluobčané, samozřejmě i v letošním roce se bude v Pardubicích konat řada společenských, sportovních a kulturních akcí, na kterých se s mnohými z Vás budu potkávat. Čekají nás mimo jiné tradiční události v rámci městských slavností, z nichž bych vzpomenul například kulaté výročí Zlaté přilby, která letos oslaví rovnou šedesátku. Kulaté výročí bude letos slavit i Komorní filharmonie Pardubice, která bude vstupovat do svého již 40. ročníku koncertní sezóny. Ještě jednou Vám všem přeji v nadcházejícím roce všechno dobré a hlavně pevné zdraví. Váš Jaroslav Deml, primátor města Pardubic V novém roce ovládly pardubickou porodnici holčičky V novém roce se na svět více než chlapci drala děvčata. Stejně jako je prvním dítětem narozeným v roce 2008 v Pardubickém kraji holčička (narozená v nemocnici ve Svitavách), i v pardubické nemocnici byl první den roku 2008 v režii dívek. První děvčátko tu ve hodin porodila Eliška Kohoutková. Po malé Alence (na snímku s maminkou a pardubickým primátorem Jaroslavem Demlem) se narodily ještě další dvě holčičky. Maminky prvních letošních novorozeňátek navštívil v pardubické nemocnici primátor Pardubic Jaroslav Deml, který holčičkám věnoval tradiční zlaté přívěsky se znamením kozoroha. red Radniční zpravodaj vychází jedenáctkrát ročně, vydává město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, IČO , a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, Hradec Králové, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: Michal Zitko, Alexandra Tušlová, Nataša Hradní, Andrea Pilařová, Evžen Báchor. Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Fotografie: Evžen Báchor. Adresa redakce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Internet: Elektronická adresa: V Pardubicích 8. ledna Výtisk doručila Česká pošta. Redakce si vyhrazuje právo redigovat jednotlivé příspěvky. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka zpravodaje 2/2008: 24. ledna strana 2

3 Nové organizační členění magistrátu Pardubický magistrát vstoupil do nového roku s novým organizačním uspořádáním. Od ledna 2008 má namísto dřívějších 16 pouze deset odborů. Šest odborů vykonává převážně agendu státní správy, další čtyři odbory řeší záležitosti týkající se samosprávy města. Občanů, kteří si přicházejí na radnici vyřídit své běžné záležitosti, se změny ve vnitřní struktuře magistrátu dotknou jen okrajově. Služby, které magistrát lidem dosud zajišťoval, bude poskytovat samozřejmě i nadále. V oblasti státní správy, tedy službách, za nimiž lidé na magistrát přicházejí asi nejčastěji, nečeká občany žádné překvapení. Tyto agendy, od vydávání nových dokladů přes právní ochranu dětí či registraci vozidel až třeba po stavební řízení, zůstávají beze změn. Pouze dosavadní odbor vnitřních věcí, pod který spadá například matrika, oddělení pasů, občanských průkazů a evidence obyvatel, změnil název na odbor správních agend a nově je v něm začleněn i úsek památkové péče. Stavební úřad, odbor životního prostředí, odbor sociálních věcí, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad zůstaly zachovány z velké části ve stejné podobě jako dosud. Nemění se ani místa, kde občané úředníky těchto odborů najdou. Naopak rozsáhlejšími změnami procházejí činnosti spojené se samosprávnými kompetencemi, které zajišťují čtyři odbory magistrátu. Ekonomický odbor komplexně zabezpečuje oblast ekonomického a strategického plánování, ekonomiky a hospodaření města, nově také zahrnuje agendu dotací. Správou obecního majetku, přípravou investičních akcí, včetně zadávání veřejných zakázek a podobně se zabývá odbor majetku a investic. Problematika společenského života, kultury, školství, sociálních služeb a sportu i jejich rozvoje a podpory přísluší odboru komunitních služeb. Posláním odboru kanceláře magistrátu je zase zabezpečení organizační, informační, právní a materiální podpory pro činnost volených orgánů města a jejich představitelů i magistrátu města. Tento odbor také zajišťuje komunikaci města a magistrátu s veřejností a dalšími subjekty, zajišťuje agendu zahraničních vztahů města a zabezpečuje plnění činností krizového řízení magistrátu. red Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2008 Pardubice budou v roce 2008 již tradičně hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. K dispozici mají zhruba 1,5 miliardy korun. Město s poměrně malou zadlužeností se ani letos nechce vydat cestou úvěrů. Pokud si budeme brát úvěr, bude to na krytí mimořádných akcí, nikoli na krytí schodku mezi příjmy a výdaji, řekl ekonomický náměstek primátora Jiří Kislinger. Stejně jako v loňském roce rozpočet pro rok 2008 disponuje malou rezervou. Město vloží v roce 2008 více peněz do svého majetku než v roce předešlém. Zatímco v rozpočtu pro rok 2007, který disponoval 1,2 miliardou korun, bylo na nové investice a údržbu městského majetku vyčleněno zhruba 21 procent, rozpočet pro letošní rok počítá s 31 procenty, tedy téměř půl miliardou korun. Přibližně polovinu z těchto peněz chce město získat z dotací. Přestože je v letošním rozpočtu více peněz na investice než v roce předešlém, nečekají Pardubice lehké časy. Na realizaci všech akcí bychom potřebovali minimálně o miliardu více. Například pokud zahájíme neodkladnou rekonstrukci plaveckého areálu, bez úvěru se neobejdeme, dodal náměstek. Stávající zdroje umožní městu například pokračovat v rekonstrukci sídlišť Dubina a Černá za Bory, zahájit projektové práce předcházející budování pěší zóny či rekonstrukci plaveckého areálu apod. Mezi prioritní akce města pro rok 2008 patří například rekonstrukce Benešova náměstí a výstavba lávky u OD Tesco. Dotace by městu měly pomoci například při zateplování objektů škol, rekonstrukci plaveckého areálu red či výstavbě víceúčelové jezdecké haly v areálu závodiště. Tři králové se zastavili v Pardubicích Tři králové dorazili 6. ledna také do Pardubic. Veřejnost se s jejich průvodem mohla setkat na Pernštýnském náměstí, kde začalo před polednem tříkrálové setkání, na němž nechyběly ani koledy a povídání o tom, jak svátek Tří králů vznikl, co symbolizuje a podobně. Mudrce z východu na jejich pouti k Betlému pozdravil také pardubický primátor. Svátkem Tří králů skončilo vánoční období. Dříve jej doprovázely různé lidové zvyky, včetně koledování. Na tradici těchto koled navazuje Tříkrálová charitativní sbírka, kterou v ČR od roku 2000 pořádá Česká katolická charita. A nejinak tomu bylo i letos. Ve střední Evropě se dodnes dochoval zvyk žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Traduje se, že jsou to počáteční písmena jmen tří králů (Kašpar, Melichar, Baltazar), pravděpodobnější však je, že jde o zkratku latinského Christus mansionem benedicat (Kristus žehnej tomuto domu). red strana 3

4 PARDUBICE ROKU 2007 VE FOTOGRAFIÍCH Cestovatel Miroslav Zikmund oslavil 14. února 2007 své 88. narozeniny v Pardubicích. Do našeho města přijel známý cestovatel, který v polovině minulého století spolu s Jiřím Hanzelkou navštívil více než sto zemí po celém světě. Na pardubickém nádraží na něj však už čekala přesná kopie Tatry 87, se kterou procestoval Afriku a Jižní Ameriku. A obyvatelé Pardubic si mohli prohlédnout ještě jeden unikát na kolech na Pernštýnském náměstí byla vystavena Tatra 805, jeden ze dvou původních vozů, se kterým cestovatelé vyrazili na svoji druhou výpravu. Miroslav Zikmund v Pardubicích v Domě u Jonáše zahájil výstavu svých fotografií. V pardubickém divadle měl 16. března předpremiéru snímek České televize o osudech českých výsadkářů za II. sv. války Operace Silver A. Filmaři se tak po roce vrátili do míst, kde film vznikal. V Pardubicích a okolí, kde skutečně skupina vedená kapitánem Alfrédem Bartošem operovala, byla pořízena většina exteriérů filmu. Snímek vzbudil velký zájem pardubické veřejnosti a převážně kladné ohlasy předznamenaly pozdější úspěch filmu i na mezinárodních festivalech. Režisér filmu Jiří Strach svěřil hlavní roli Jiřímu Dvořákovi, další postavy ztvárnili Ivan Trojan, Klára Issová, Tatiana Vilhelmová a další čeští herci.

5 PARDUBICE ROKU 2007 VE FOTOGRAFIÍCH Vinařský půlmaratón se ze silnic mezi Pardubicemi a Chrudimí po letech vrátil přímo do ulic města. Dubnového závodu s takřka čtyřicetiletou tradicí se zúčastnili kromě všech amatérských sportovců i špičkoví běžci. Část třídy Míru se v květnu stala na 14 dnů pěší zónou. Absolutní přednost měli pěší, cyklisté i bruslaři. Během výluky vozidel byla shromažďována všechna data pro plánované trvalé vymístění dopravy z třídy Míru. Město postavilo pro mládež největší krytý skatepark v České republice. Skatepark, otevřený před letními prázdninami, splňuje parametry i pro pořádání českých a mezinárodních závodů. Město investovalo do jeho výstavby zhruba 20 mil. korun a částečně dotuje jeho provoz ročník Velké pardubické steeplechase byl poctěn královskou návštěvou. Z tribuny sledovala věhlasné koňské dostihy britská princezna Anna, která zde zahájila svou třídenní pracovní návštěvu České republiky. Hejtman Pardubického kraje Michal Rabas prohrál svůj boj s těžkou nemocí. Člověk, kterého lidé bez ohledu na politickou příslušnost vnímali jako čestného a zásadového muže, zemřel ve věku 43 let. Položením květin k památníku tureckým obětem na centrálním hřbitově v Pardubicích zakončil v polovině listopadu svou návštěvu České republiky turecký premiér Recep Tayyip Erdogan. strana 5

6 Ověřené výpisy z registrů na jednom místě Snadnější cestu za potřebnými dokumenty mají od ledna obyvatelé Pardubic. Na několika místech ve městě začala fungovat kontaktní místa Czech Point, na nichž mohou lidé na počkání získat výpisy z katastru nemovitostí a z trestního, obchodního i živnostenského rejstříku. Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) mají všechny městské obvody s výjimkou Hostovic. Prvních čtrnáct dní nového roku bude na městských obvodech provoz Czech Pointů ve zkušebním režimu, od 14.ledna 2008 pak již bude v ostrém provozu. V únoru by pak měl být spuštěn další Czech Point v infocentru Pardubice Region Tourism na náměstí Republiky, kam se přesune doposud fungující terminál z budovy magistrátu ve Štrossově ulici, řekl vedoucí odboru správních agend Petr Kramář. Díky Czech Pointu mohou lidé získat na jednom místě a prakticky okamžitě ověřené výpisy, pro něž dosud museli na čtyři různé instituce. Za první stranu výpisu zaplatí poplatek 100 korun, za každou další stranu 50 korun. Za ověřovací doložku na dokumentu již nic neplatí. Terminály Czech Point vznikají v současné době v České republice v rámci pilotního projektu ministerstva vnitra. V zemi by mělo vzniknout na 4000 pracovišť, která mají občanům zprostředkovat získání veškerých údajů, opisů a výpisů vedených v centrálních veřejných evidencích. Postupně by lidé měli mít možnost nechat si na těchto místech úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy. Přes Czech Point budou moci také komunikovat s většinou úřadů státní i veřejné správy a získávat informace o průběhu řízení, která se jich týkají. red Zastupitelstvo odmítlo obnovu provozu spalovny v Synthesii Zastupitelé Pardubic odmítli záměr na obnovu provozu spalovny průmyslových odpadů v pardubické Synthesii. Spalovnu, která dříve sloužila jako součást biologické čistírny odpadních vod a později byl její provoz kvůli překračování emisních limitů zastaven, chce oživit společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Na masové spalování jiných odpadů nebyla koncipována. Návrh společnosti AVE CZ není žádným návrhem modernizace spalovny, ale je návrhem na vybudování nové, velkokapacitní spalovny nebezpečného odpadu uprostřed již tak dost zatížené, hustě obydlené aglomerace, varoval předkladatel návrhu a zastupitel za Stranu zelených Jan Linhart. Společnost AVE CZ zde plánuje po modernizaci ročně likvidovat až tun nebezpečného odpadu. Zhruba čtvrtina z tohoto množství by pocházela z místních zdrojů, tedy ze Synthesie a čistírny odpadních vod, ostatní odpad by provozovatel do Semtína dovážel. Zastupitelé Pardubic se obávají dopadu této aktivity na životní prostředí ve městě. Obnovení činnosti spalovny již dříve odmítly Srnojedy i pardubický městský obvod VII, do něhož spadají především Rosice nad Labem, Doubravice a část Ohrazenic. red strana 6 Pardubičtí psi dostanou pro lepší rozlišení barevné známky Novou evidenci psů, která usnadní jejich identifikaci a odhalování neplatičů místního poplatku za psa, chystají na začátek roku 2008 Pardubice. Zároveň zvyšují poplatky ze psů chovaných na území města. Zejména na sídlištích a v centru města jsou výdaje na úklid po psech výrazně vyšší než vybrané poplatky. Ani toto zvýšení poplatků nebude na pokrytí nákladů stačit, řekl primátor města Jaroslav Deml. V Pardubicích žije podle odhadů strážníků na psů, na městských obvodech, které zvířata evidují a vybírají místní poplatky, je jich však přihlášeno jen zhruba Podle nové vyhlášky města, která začne platit 1. ledna 2008, budou majitelé psů povinni vyplnit na svém městském obvodě ohlašovací kartu, v níž bude zaneseno například plemeno, zbarvení či věk psa, i další údaje, podle nichž je možné zvíře identifikovat. Majitelé již přihlášených psů musí tuto kartu vyplnit do konce března K části počítačové databáze, která z těchto údajů vznikne, bude mít přístup městská policie. Díky ní bude schopna snadněji identifikovat majitele zatoulaného psa, ale také odhalit ty, kteří chovají psa takzvaně na černo. Pro celé Pardubice budou zároveň vydány jednotné registrační známky, které majitelé dostanou při zaevidování zvířete. Identifikaci zvířat usnadní i barevné odlišení známek. Jinou barvu známky bude mít pes hlášený v rodinných domech v okrajových částech Pardubic, jinou pes přihlášený v těchto lokalitách v bytových domech a jinou psi, jejichž majitelé žijí ve zbývajících částech města. red Nový web města mohou spoluvytvářet jeho uživatelé Pardubice chtějí v průběhu příštího roku nabídnout uživatelům internetu nové webové stránky. Na jejich podobě a náplni se mohou podílet sami uživatelé. Na městském webu je umístěna anketa, která nám má kromě jiného přinést informace hlavně o tom, co na současném webu uživatelům nejvíce chybí a co by chtěli změnit. Tyto informace jsou pro nás důležitým doplněním vstupních analýz. Chceme vytvořit web, jehož uspořádání by ještě více vyhovovalo co nejširšímu spektru návštěvníků, řekl Jaromír Flegr z odboru informačních technologií. Anketa je umístěna pod blikajícím bannerem na úvodní stránce městského webu a vyhodnocena bude v průběhu února. Nové stránky by měly být spuštěny zhruba v polovině příštího roku. red

7 Toulky historií Pardubic... ptáme se ředitele Východočeského muzea Františka Šebka V dnešních Toulkách se vrátíme na někdejší Vystrkov, kde stával panský dvůr a kde se dnes říká U Kostelíčka, jelikož tam byl u rozcestí k Dašicím a do Pardubiček v roce 1710 postaven poutní kostelík Sedmibolestné Panny Marie. Zásluhu na tom měl obchodník Jakub Štross, podle něhož je také pojmenována ulice, která jde od Bělobranského náměstí ke kostelíčku a pokračuje dále až k nemocnici. Z dotazu pana Vyskočila, na který jsem odpovídal v prosinci minulého roku, si musíme ještě objasnit, jak je to s tvrzí, která se objevuje v názvu ulice nedaleko odtud (Ke Tvrzi). Roku 1717, tedy 7 let po výstavbě kostela Sedmibolestné P. Marie, koupil hejtman pardubického panství František Václav Květoň z Rosenwaldu něco přes 1,5 hektarů pozemků za kostelíčkem. Hodlal je upravit na zahradu a postavit tam rodinný letohrádek. Městská rada s určitými výhradami vyslovila s hejtmanovým záměrem souhlas (měšťané se totiž tenkrát všemožně bránili, aby šlechtické osoby ve městě neomezeně kupovali nemovitosti). Jednopatrové rokokové stavby letohrádku, které se časem v Pardubicích začalo říkat Tvrz, si ale hejtman panství F. V. Květoň dlouho neužil. Roku 1726 zemřel a vdova po něm Tvrz prodala manželce nového panského hejtmana Václava de Bossi. Od roku 1735 přešel zámeček tvrz do majetku rodiny dalšího panského hejtmana Jana Františka Brandlsteina. Jeho manželka a po něm dcery, respektive jejich manželé, drželi zámeček tvrz až do roku Posledním Kresba Františka Červenky z r zachycuje pohled na kostelíček uživatelem byl podplukovník Lobkovicova jezdeckého pluku Josef s tvrzí (budova letohrádku vlevo) od východu. V pozadí je vpravo ještě de Brettin, manžel Anny Karoliny rozené Brandlsteinové, oficiální vidět velká budova špýcharu panského dvora (reprodukce z Dějin Pardubic n. L. od Josefa Sakaře). majitelky. V 19. století se zkomolením jména Brettin (tvrz nebo zámeček Brettiniana) vžil zlidovělý název Tvrz Březinova. Roku 1782 koupil od Brettinovských dědiců zahradu a vedlejší stavení Tvrze Daniel Donner; vlastní letohrádek, část pozemků a menších objektů koupila pardubická obec. Donner svůj díl nemovitostí Tvrze zanedlouho prodal a majitelem se stala v Pardubicích tehdy významná rodina Schwarzova. V onom stavení na východním konci areálu Tvrze bývala za Schwarzových zhruba do poloviny 19. století hospoda a také zde stávala střelnice místního spolku ostrostřelců. Koncem 19. století přešla tato nemovitost dědictvím na Emanuela Krause a ten tu zřídil strojírenskou továrnu. Krausova strojírna pracovala ještě po druhé světové válce. Dnes byste ji ovšem hledali marně. Objekty po ní byly zbourány při stavbě dnešního gymnázia na Dašické ulici (1976). V té části areálu Tvrze, kterou odkoupilo město, byl nejprve na místě přístodolku zřízen roku 1787 útulek pro chudé a choré chorobinec, Armeinstitut. O jeho zřízení se zasloužil zbožný a obětavý měšťan Josef Kotík, kterého jsme zmiňovali již v minulých Toulkách jako osobu, díky níž byl také obnoven kostelíček poté, co byl v intencích patentu císaře Josefa II. (r. 1786) přeměněn na skladiště a chlév. Celý areál Tvrze čekaly velké proměny v posledních desetiletích 19. a na počátku 20. století. Tehdy se Pardubice bouřlivě rozvíjely ve významné industriální město s bohatým společenským životem. Zařadily se mezi osm měst v Čechách s nejrychlejším růstem počtu obyvatel a domů. To ovšem kladlo nemalé nároky na městskou radu, aby zabezpečila potřebnou infrastrukturu. Například dostatek školních budov. Staroměstská škola (dnes sídlo Krajského úřadu) praskala na začátku 20. století ve švech, a tak se narychlo upravovaly prostory někdejšího letohrádku ve Tvrzi pro několik školních tříd. Nestačilo to však, proto bylo rozhodnuto postavit zde novou školu. Budovu nové obecné školy postavil během roku 1903 zdejší stavitel Václav Kašpar podle projektu Karla Berana. Dnes v ní sídlí sportovní gymnázium. Podobně bylo třeba zvyšovat kapacitu takových zařízení, jako byl chudobinec, a také zřídit nemocnici. Ta byla založena v jednom z vedlejších objektů Tvrze v roce Přestavby budovy podniknuté v roce 1874 a znovu 1893 se ale ukázaly jako nepostačující, a tak se město rozhodlo k ráznému kroku. V letech vyrostly na Vinici v Pardubičkách první objekty nové nemocnice. V roce 1892 se do sousedství výše zmíněného chorobince ve Tvrzi přestěhoval od kostela sv. Jana Křtitele na dnešní třídě Míru někdejší nadační pernštejnský špitál. Tam se místo něho stavěl reprezentační soukromý dům Josefa Vlacha (dnes Mc Donald). O šest let později kromě toho městská rada přijala další rozhodnutí: starý chorobinec ve Tvrzi přestavět a rozšířit. Stavba byla sice provedena až v roce 1908, ale patřila tenkrát svou kapacitou i vybavením k nejlepším zařízením svého druhu v zemi. Tak byl postupně vytvářen základ nynějšího Domova pro seniory U Kostelíčka. Někdejší areál Brettinova zámečku tvrze se tedy radikálně proměnil. Letohrádek i ostatní původní objekty zmizely. Dnes je jedinou stopou po této pardubické historické zajímavosti již jenom název ulice Ke Tvrzi, spojující Štrossovu ulici a nynější ulici Bulharskou. I když, všimli jsme si patrně, Tvrz se zahradou a dalšími stavbami byly vlastně až na druhé straně od Štrossovy ulice a za kostelíčkem. František Šebek strana 7

8 Městské divadlo K. Gärtnerová E. Bryll Malované na skle X H. Barker Vítězství C F. Loewe A. J. Lerner My Fair Lady Mimo předpl.(mp) Slavnostní představení s Komorní filharmonií Pardubice při příležitosti křestu CD My Fair Lady a předání medaile města Pardubic dirigentovi Leoši Svárovskému N. Simon vstupte! Mimo předpl. Hostem Agentura Harlekýn P. Pörtner Bláznivé nůžky A A. Jirásek Vojnarka B P. Pörtner Bláznivé nůžky R H. Ibsen Peer Gynt VG M. Glaser O. Šubrtová Muž sedmi sester MP H. Ibsen Peer Gynt Premiéra P H. Ibsen Peer Gynt Premiéra P Ch. Ludlam Záhadná Irma Mimo předpl. Hostem Divadlo Kalich M. Glaser O. Šubrtová Muž sedmi sester šk F. Hrubín Romance pro křídlovku šk H. Ibsen Peer Gynt N Elce, Pelce do pekelce šk Pohádka v nastudování divadelního souboru literárně-dramatického oddělení Základní umělecké školy v Přelouči Elce, Pelce do pekelce šk F. Dürrenmatt Romulus Veliký L R. Hawdon Úžasná svatba šk J. Štolba Na letním bytě (derniéra) MP E. Taylor Vztahy na úrovni (derniéra) U D. Bartůňková Čertův švagr Pohádkové předplatné Pn Hostem Divadelní společnost Julie Jurištové D. Bartůňková Čertův švagr šk D. Bartůňková Čertův švagr šk D. Bartůňková Čertův švagr Pohádkové předplatné Pp M. Stewart J. Herman Hello, Dolly! S Hostem Městské divadlo Mladá Boleslav H. Ibsen Peer Gynt K M. Glaser O. Šubrtová Muž sedmi sester M H. Ibsen Peer Gynt H Letem písničkovým světem šk Písně z celého světa v podání souboru Dětské opery Praha M. Glaser O. Šubrtová Muž sedmi sester F M. Carr Maja Z Foyer Městského divadla J. Seydler J. Š. Svěrák Mississippi Blues Ben MP Premiéra Henrik Ibsen: PEER GYNT Dobrodružný epos, filosofická pohádka a tajuplná dramatická báseň na věčné téma jak žít, aby to mělo smysl...? Peer Gynt je rváč, lenoch a nezodpovědný rozmařilec, ale také neodolatelný básnivý snílek. Má ty nejsmělejší sny a plány, ale nedokáže je naplnit... Mohl by mít bohatou nevěstu, ale nechá ji být. Než by však připustil, aby se vdala za jiného, unese ji ze svatby a svede... ale hned ji opustí, neboť na svatbě spatřil Solveig, která ho přitahuje zvláštním kouzlem čistoty Vzápětí potká trollí princeznu a chce se stát vládcem trollí říše, jenže by musel leccos obětovat, což se mu nelíbí Solveig ho hledá v horách, najde ho a nabídne mu celý svůj život, ale on je jen na okamžik šťastný a hned zase uniká... Protlouká se světem, prožívá neuvěřitelná dobrodružství, překonává smrtelná nebezpečí, dosahuje úspěchů a vysokého společenského postavení, získá obrovské bohatství, ale v ničem nenachází dostatečné uspokojení. V závěru života se vrací domů a na každém kroku zjišťuje, že jeho cesta nebyla ta pravá. Ale na jejím konci ho čeká Solveig, v jejíž lásce a víře zůstal čistým. Jaká životní cesta je ta pravá? Dá se to zjistit? Dílo Henrika Ibsena je věčné, protože klade otázky a nedává odpovědi. Přesahuje dobu každého nového uvedení a vybízí k novým a novým výkladům, novému ztvárnění hledání Režie Jiří Seydler. Hudba Jiří Šlupka Svěrák. V titulní roli Ladislav Špiner a Martin Mejzlík. Vstupenky na VIII. ročník GRAND Festivalu smíchu již v prodeji Petra Janečková, Dagmar Novotná a Petr Dohnal v komedii Bláznivé nůžky, která bude usilovat o titul Komedie roku 2007 Se začátkem nového roku se přiblížil i nadcházející VIII. ročník GRAND Festivalu smíchu ve Východočeském divadle. Tradičně v únoru čeká diváky soutěžní přehlídka nejlepších komedií z České republiky, které vznikly v roce GRAND Festival smíchu bude probíhat od 18. do 25. února. Letos se do soutěže o titul Komedie roku 2007 zapojí Divadlo Na Fidlovačce Praha s komedií Poslední doutník, Městské divadlo Zlín s rozvernou fraškou Cesta do Ameriky lodí i artéskou studnou aneb Pečení holubi, Divadlo F. X. Šaldy Liberec s komedií dell arte Vějíř, Švandovo divadlo na Smíchově Praha s Machiavelliho Mandragorou, Slovácké divadlo Uherské Hradiště s bláznivou situační komedií 1+2=6 (Jeden a dvě je šest), Dejvické divadlo Praha s moderní groteskou Černá díra a samozřejmě domácí Východočeské divadlo Pardubice s interaktivní detektivní komedií Bláznivé nůžky. Soutěžní část opět doplní nesoutěžní program. Vstupenky na festival jsou již v prodeji, pokud tedy chcete získat pěkná místa, navštivte obchodní oddělení VČD, kde se o jednotlivých komediích dozvíte více. Celý program je uveřejněn na internetových stránkách divadla nebo v lednovém Divadelním zpravodaji. Radek Smetana, VČD strana 8 dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon:

9 do Výstavy v Domě U Jonáše do Grafika symbolistů Zámek Ivana Lomová Pořady pro veřejnost a Dům U Jonáše Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: Secese ve světovém umění I. Barcelona, Paříž, Brusel. Přednáší Hana Řeháková až zámek č. p. 3 Výtvarná dílna s malířkou Ivanou Lomovou Informace a objednání: Šárka Zahálková ) nebo Jana Vondrová ) Dům U Jonáše Ještě jednou se vrátíme Komentovaná montáž slavných textů českého symbolismu básníků Otokara Březiny, Antonína Sovy, Karla Hlaváčka a dalších Setkání s prožívanou poezií připravil a pořadem provází Miroslav Kovařík, spoluúčinkuje Radek Bláha až Dům U Jonáše Země snivců výtvarná dílna k výstavě Grafika symbolistů Informace a objednání: Šárka Zahálková, tel , Dům U Jonáše Prohlídka výstavou Grafika symbolistů s výkladem Víta Boučka a Martiny Vítkové a Dům U Jonáše Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: Secese ve světovém umění II. Glasgow, Darmstadt, Vídeň a New York. Přednáší Hana Řeháková až Dům U Jonáše Po stopách symbolů v grafice detektivka pro malé i velké Výtvarná dílna k výstavě Grafika symbolistů, informace a objednání: Jana Vondrová, Dům U Jonáše Prohlídka výstavou Grafika symbolistů s výkladem Martiny Vítkové Dům U Jonáše Prohlídka výstavou Grafika symbolistů s výkladem Víta Boučka a Dům U Jonáše Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: Česká secese malba, grafika a sochařství. Přednáší Hana Řeháková. Pro kolektivy dětí do Dům u Jonáše Po stopách symbolů v grafice Detektivka pro malé i velké (k výstavě Grafika symbolistů) Pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. do zámek č. p. 3 Svět pod lupou k výstavě Ivany Lomové. Program je vhodný pro MŠ a roč. ZŠ. Autor programu a vede: Jana Vondrová, další informace a objednání: , dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon: Koncerty abonentních cyklů A B C 21. l., a vždy v hodin Sukova síň Domu hudby v Pardubicích L. Cherubini: Medea, předehra k opeře, C. Saint Saëns: Karneval zvířat, zoologická fantazie, S. Prokofjev: Symfonie č. 1 D dur Klasická op. 25, Z. Kodály: Tance z Galanty. Sólisté: Pražské klavírní duo (Zdeňka Kolářová a Martin Hršel), dirigent: Charles Olivieri Munroe (Kanada). Koncerty abonentních cyklů A C a vždy v hodin Sukova síň Domu hudby v Pardubicích R. Wagner: Siegfriedova idyla, hudební obraz, W. A. Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2 Es dur K. 417, J. Haydn: Symfonie č. 102 B dur Hob. I/102. Sólista: Zoltán Macsai (Maďarsko), nositel 2. ceny soutěže Pražského jara 2007 v oboru lesní roh, dirigent: Martin Turnovský. Galerie na radnici Přijďte se podívat do galerie na radnici na výstavu fotografií Martiny Sedlákové. Výstavu si můžete prohlédnout v termínu do Alliance Française de Pardubice Alliance Française de Pardubice zahajuje letní semestr 2008! Kdy: 11. února 6. června Kde: prostory Alliance Française na Pernštýnském náměstí. V nabídce je 23 různých kurzů rozdělených do 4 základních úrovní od začátečníků po pokročilé. Dále otvíráme také kurzy konverzace s rodilým mluvčím, kurzy pro děti a přípravu k maturitě a ke zkouškám DELF/DALF. Kurzy jsou otevírány při minimálním počtu 5 studentů a pro zajištění efektivity výuky je maximální počet studentů stanoven na 12. Pro ty, kteří nemají možnost navštěvovat kurzy každý týden, nabízíme intenzivní víkendové kurzy, které se konají vždy jeden víkend v měsíci. Kurz obsahuje 16 hodin výuky. Bližší informace o kurzech, rozvrhu apod. Vám poskytneme v naší kanceláři (Perštýnské nám. 54, Pardubice) nebo na internetových stránkách případně na ové adrese Evropský spolkový dům v 18 hodin se v historické klubovně Evropského spolkového domu uskuteční beseda Berlín Praha aneb fenomén evropského velkoměsta. Pořádá nezisková organizace Jukon. Galerie FONS firmy Stapro s.r.o. Eva Francová Vrstvy Společný projekt Galerie FONS a Klubu 29 představí v souběžné dvojici výstav práce Evy Francové z posledních let. Výstava bude zahájena 10. ledna a potrvá do 15. února Otevřeno každý všední den od 8 do 18 hodin. strana 9

10 Kulturní centrum Pardubice Rok 2008 je rokem zásadní změny a nových začátků pro Kulturní dům Dubina. Tou zásadní a nepřehlédnutelnou změnou je změna názvu. Od 1. ledna 2008 se z KD Dubina stalo Kulturní centrum Pardubice. To je i nadále příspěvkovou organizací zřizovanou městem Pardubice. Starý název už neodpovídal všem aktivitám kulturního domu, z původního kulturáku s klasickým programem se v průběhu několika let stala organizace, která svými aktivitami vytváří velkou část kulturní nabídky nejen pro město Pardubice, ale i pro celý Pardubický kraj. Činnost Kulturního centra od roku 2008 můžeme rozdělit do několika částí. KD Dubina zajišťuje organizaci 9 velkých festivalů napříč různými žánry (Pardubické hudební jaro, Mezinárodní folklórní festival, mezinárodní festivaly dětských a mládežnických pěveckých sborů i bubenický festival). KD podporuje nejrozmanitější tvůrčí aktivity dětí, mládeže a občanů vůbec, nabídka kurzů, kroužků, setkání a různých dílen je i v roce 2008 opravdu bohatá. Za pomoci občanského sdružení Grif zajišťuje rozvoj amatérské kulturní scény své zázemí zde má 25 amatérských souborů. Od roku 2007 začal KD Dubina ve spolupráci se sdružením Sofy organizovat i vzdělávací aktivity. Poslední částí aktivit KD je založení Rodičovského centra Dubínek s klubem dvojčat. Rodičovské centrum zajišťuje nejrůznější aktivity pro maminky na mateřské dovolené a pro jejich rodinné příslušníky. V KD Hronovická se snažíme zajistit nekomerční část kulturní nabídky. Akce zde pořádané byly, jsou a budou koncipovány tak, aby byly cenově dosažitelné pro všechny vrstvy obyvatel. Zároveň se snažíme vyjít vstříc různým školám apod., které zde mohou pořádat své akce. I v dalších letech plánujeme nabídku divadelních, hudebních a tanečních představení, stejně tak jako několik specifických festivalů (Esoterika apod.). Divadlo 29 se profiluje jako multižánrové kulturní centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nekomerčního umění především z oblasti divadla, tance, hudby, filmového umění a nových médií. Divadlo 29 je pořadatelem významných kulturních akcí celorepublikového významu, jako je filmový festival Jeden svět, festival tanečního divadla Tanec Praha, Týden pro duševní zdraví, multižánrový festival Ostrovy/Islands. Divadlo 29 je partnerem sdružení Nová síť celorepublikové sítě kulturních a produkčních center zaměřených na prezentaci a podporu živého umění. Program: KD Dubina Košíkářství a Lahve a demižony KD Hronovická Zlatovláska a KD Hronovická Hodina zpěvu s J. Uhlířem KD Dubina Sněhurka a sedm trpaslíků KD Hronovická Skotsko (cestovatelské promítání) KD Dubina Večer s dechovkou KD Hronovická Picasso Vilma Cibulková a Milan Kňažko, v pardubické premiéře uvádí Divadlo Ungelt Praha. strana Eva Francová: Vrstvy Oldřich Janota Adelheid (režie F. Vláčil,1969) BT Studio: Dům v moři Park Avenue film bengálské režisérky a herečky Aparny Sen (2005) Petrolejové lampy (režie J.Herz, 1971) Miroslav Wanek & Pavel Fajt: Máj May 27. a BT Studio: Dům v moři Divadlo DNO: Mars11.com (ztraceno v písku) Květy Ruská partyje Audiofenky, DJ Ventolin Výstavy do Design nová tvář věcí I. Sklo a porcelán do Vánoční stromeček, historie a současnost Expozice Rytířské sály pardubického zámku Expozice české sklářské tvorby Expozice pohlednic Orbis pictus Expozice zbraní Numismatická expozice Peníze v Čechách Příroda východního Polabí Expozice hraček Bylo, nebylo Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek Z. Tamchyna: Srí Lanka Královská města, budhismus a čaj P. Rybář: Haka maorského rangera Z cesty Expedice KIWI 2007 na Nový Zéland E. Ruml: Nepál Bohové a Himálaj Nepál očima trekaře S. Ryvolová: Na východ od ráje aneb Malé Sundy Cesta do Indonéského souostroví s jeho bůžky, chrámy a pitoreskním tancem kecak P. Lumpe: Zeměmi jižní Afriky Přednášky začínají vždy ve čtvrtek v hodin v předn. sále VČM. Odešel Jan Burác Burian Neznala jsem Honzu Buráce Buriana osobně, velice mě ale oslovila jeho hudba, především pak písně Nejde to a Na začátku. Nevěřila bych, že takový člověk má nějaké psychické problémy. Jak jsem vyrozuměla, nikdo z jeho přátel nechápe, že odešel z našeho světa dobrovolně. Snad se cítí lépe, snad je konečně svobodný... Básník, textař, hudebník, herec, překladatel, ale především jedinečná osobnost. To, co cítím já, cítí zřejmě spousta dalších lidí. Těch, kteří ho slyšeli hrát, prohodili s ním pár slov... kteří ho nepotřebovali k životu, ale kterým najednou chybí. Za všechny ty lidi bych se s ním chtěla rozloučit. Snad se dostal po strmejch stezkách k novejm krajům a skrze špinavou mysl k čistejm rájům. Odešel bard... Martina Ptáčková

11 Klub přátel Pardubicka Přednášky a besedy: Pardubice na konci 19. století Klub přátel Pardubicka ve spolupráci s informačním centrem Pardubice Region Tourism pořádá 95. Hovory o Pardubicku tentokrát na téma Pardubice na konci 19. století. Součástí bude projekce řady historických fotografií, které přiblíží prudký rozvoj Pardubic na sklonku 19. století, kdy železniční doprava a průmysl napomohly dynamickému růstu města a výstavbě nových čtvrtí. Akce se koná v přednáškovém sále Pardubického kraje v informačním centru Pardubice Region Tourism vedle Zelené brány od 17 hodin Válečná nemocnice Karanténa Klub přátel Pardubicka ve spolupráci s informačním centrem Pardubice Region Tourism pořádá 96. Hovory o Pardubicku. Tentokrát se bude hovořit o zcela unikátní válečné nemocnici pro 10 tisíc pacientů, která byla na počátku první světové války postavena v Pardubicích. Akce se koná v přednáškovém sále Pardubického kraje v informačním centru Pardubice Region Tourism vedle Zelené brány od 17 hodin. Turistické vycházky: Výlet do míst, kde se psaly dějiny Chrast Podlažice Chacholice Skutíčko Skuteč. Délka trasy 16 km, vedoucí: ing. Obruba. Odjezd z hlavního nádraží v 8.17 hodin Lesní rybníky Přeloučska v zimě Přelouč Nadýmač Buňkov Přelouč. Délka trasy 14 km, vedoucí L. Řezáčová, odjezd z hlavního nádraží v 7.47 hodin Potkali se u Kolína Ratiboř Pašinka Polepy - Kolín. Délka trasy 12 km. Vedoucí: P. Kožený. Odjezd z hlavního nádraží v 7.47 osobním vlakem nebo v 7.56 rychlíkem. Přírodovědná vycházka: Zima na Labi Přírodovědná sekce pořádá romantickou zimní vycházku podél toku Labe. Sraz je ve 14 hodin na labském zdymadle v Pardubicích a průvodcem bude Josef Hrstka. Více na Hvězdárna barona Artura Krause Zveme Vás na návštěvu hvězdárny v DDM Delta na Dukle. Pozorování noční oblohy dalekohledy hvězdárny: V lednu každou středu, čtvrtek a pátek od 18 do 20 hodin. Přijďte se podívat na zajímavé objekty noční oblohy druhým největším dalekohledem v Čechách přístupným veřejnosti. Přednáška pro veřejnost: v 19.00: Jak se měří vesmír I když jsme tam nebyli, přece jsme to změřili. Pravítko je však dlouhé milion světelných let. Stálice se pohnuly, hvězdy jsou jako blikající majáky. Proč jsou dvě oči lepší než jedno? Jak se měří miliony světelných let? Přednášet bude Jan Mocek, člen Astronomického klubu Pardubice. Informace na tel , Nová soutěž pro čtenáře zpravodaje Pardubice trochu netradičně Vážení čtenáři Radničního zpravodaje, na nový rok 2008 jsme pro Vás připravili novou soutěž a týká se opět fotografií. Tentokrát na našich stránkách naleznete fotografie Evžena Báchora, zachycující naše město, a na Vás bude uhodnout, kde byl snímek pořízen. A aby to nebylo tak jednoduché, fotografie trochu pozměníme nabídneme Vám fotky počítačově upravené nebo snímky míst nafocených z neobvyklých úhlů. Hádat můžete už nyní lednové číslo přináší první fotografii. Poznali jste, který pardubický kout zachytil náš objektiv? Vaše odpovědi můžete posílat na naši adresu uvedenou v tiráži zpravodaje na straně 2 dole nebo na elektronickou adresu Jednoho výherce, který obdrží milou cenu, vylosujeme a jeho jméno uveřejníme vždy v dalším vydání. Těšíme se na Vaše tipy! red Krajská knihovna v Pardubicích Krajská knihovna, Pernštýnské nám. 77 Juraj Kaman fotografie Dům hudby, foyer malého sálu Náchodská prima sezóna očima a objektivem Ing. Vlastislava Balcara 10., 17., 24., Dům hudby Výtvarná dílna Lektor: Hana Přinesdomů Dům hudby Cesta k filmu téma: Co je film Lektor: Martin Štoll Dům hudby Kurz pro sbormistry a hudebníky Téma: Hlasová výchova 1. část Lektor: Alena Tichá Dům hudby Hezky česky téma: Otázky kolem interpunkce Lektor: Jana Bartůňková Dům hudby Barevné rozmluvy Téma: 30 let Konzervatoře Pardubice Host: Jaromír Hönig, ředitel Konzervatoře Pardubice Více na tel , strana 11

12 Busta Salvadora Dalího v Galerii K už na jaře Pardubice mají od prosince novou galerii. Obrazy, grafika, keramika, plastiky, ale také umělecké sklo a železo jsou k vidění i ke koupi v Galerii K v Husově ulici, naproti hotelu Zlatá Štika. Už dávno bylo mým tajným snem otevřít vlastní galerii a soustředit se na díla nejen regionálních výtvarníků, ale dostat do Pardubic i známé autory, jejichž díla tu dosud nebyla k vidění, uvedl pardubický architekt Milan Košař. To se zřejmě podařilo, mezi vystavovanými exponáty jsou například díla akademického sochaře Josefa Nálepy jediného, komu slavný španělský malíř Salvador Dalí dovolil, aby vytvořil jeho podobiznu (na snímku). Právě tu bude možné spatřit v jarních měsících v naší galerii, podotkl Milan Košař. Za vidění rozhodně stojí také originální umělcovy akty jedním tahem či bronzová torza. Poprvé jsou v Pardubicích k vidění také autorská díla z hutního skla od Jaroslava Svobody (mimo jiné autora hlavní ceny pro vítěze 2. řady taneční soutěže Stardance) nebo práce uměleckého kováře Karla Bureše. V galerii nechybí ani bronzové plastiky Zdeňka Makovského, hliněné figury Aleše Navrátila, plastiky a obrazy Kláry Klose či monotypy Bedřicha Novotného a další díla celé řady autorů. Naším cílem je zpřístupnit návštěvníkům opravdu kvalitní umění, umožnit jim seznámení s díly významných autorů nejen z celých Čech, ale také např. ze Slovenska. A v neposlední řadě u nás mohou prezentovat své práce regionální umělci, zavedení i ti začínající, dodal Milan Košař. Seznámení s pardubickými výtvarníky V Divadelním klubu Východočeského divadla v Pardubicích jsou vystavovány letošní novoročenky pardubických výtvarníků a maketa kalendáře regionálních výtvarníků připravovaného na rok Denně od deseti do dvaadvaceti hodin si zde můžete prohlédnout, případně podle katalogu zakoupit novoročenky malířů Jaromíra Košaře a Jiřího Nováka, keramiku Miloslava Chaloupky a grafiků Josefa Kubáta a Miroslava Stárka. Smyslem celé akce je zprostředkovat veřejnosti kontakt s regionálními výtvarníky za ceny běžné v masové průmyslové produkci. Reprodukce motivů, provedené digitálním tiskem, si na těchto místech můžete totiž objednat i k řemeslně dokonalému zasklení. Výstavka bude v Divadelním klubu obměněna v polovině ledna za obrazy Jiřího Nováka a fotografie členů Klubu přátel volné grafiky. Josef Kubát, výtvarník Divadlo Exil Cizinci Hra na pravdu bez hranic. Erotika, emoce, vášně V hodině rysa Švédské drama. Odpuštění si nemusíme zasloužit. Bůh může být rezavý kocour. Vydejte se na spletitou cestu do lidského nitra. Někdo na ní něco najde a někdo zase ztratí Kupé story hostuje Triarius Česká Třebová Hořká komedie o cestě vlakem. Student filosofie. Studentka chemie. Recidivista. Jedno kupé. Komplikované vztahy mezi muži a ženami. Znásilnění. Tunel Dveře aneb Pane, vy jste náhoda Hořkosladká komedie. Jsou věci, které ani zamčené dveře nezastaví Taková normální rodinka Komedie. Slavný seriál ožívá na prknech Divadla Exil. Obyčejné příběhy v neobyčejném podání bláznivé rodiny Léto v Laponsku Divadelní roadstory o dlouhé cestě na sever. Hořká komedie o současném světě Únos aneb Červenobílá komedie (se zpěvy) Autorská komedie. Drobná nepozornost může změnit všechno. Během okamžiku váš osud řídí někdo jiný Tři sestry v erbu tulipán Příběh na pozadí noci z 12. na 13. srpna Ostnatý drát rozdělil nejen Berlín, ale i Janu, Wanu a Hanu. ZUŠ Pardubice Polabiny Novoroční souznění ZUŠ Pardubice Polabiny, Lonkova ulice Taneční přehlídka Králíky Dům v moři taneční projekt BT studia Divadlo a Dům v moři taneční projekt BT studia, Divadlo 29 Dům techniky Cestovatelské úterky Filmová projekce pořadu J. Nováka Řecký ostrov Rhodos 2006 se uskuteční od v DT. Kontakt: Aleš Kalina, Hudební pondělníky Přednáška Bohuslava Vítka doprovázená hudebními ukázkami na téma Nezapomenutelný Leonard Bernstein se uskuteční od v DT. Kontakt: Aleš Kalina, Zahradní rádce od hodin Dům techniky Pardubice, Hygiena v přírodě Dr. Sýkora, Dr. Štěpánek. Kontakt: Naděžda Kořínková, Regionální internetové středisko pro seniory Přístup do počítačové učebny Domu techniky Pardubice pro pardubické seniory zdarma každé podělí a středu od do K dispozici 10 PC připojených na internet. Kontakt: strana 12

13 Strategický plán rozvoje města Zastupitelstvem města Pardubic byl v závěru roku schválen strategický plán rozvoje města, který je rozdělen do 4 základních oblastí: ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly, přitažlivé, aktivní město sociální oblast, kultura, sport, volný čas a cestovní ruch, životní prostředí a bydlení, doprava. Pro každou oblast byla vytvořena pracovní skupina odborníků a zástupců různých společností, institucí, zastupitelů a zaměstnanců magistrátu města, kteří se na tvorbě dané oblasti podíleli. Práce byly ukončeny v srpnu a následně proběhlo připomínkové období, po kterém byl schválen dokument pro období především s návazností na získání peněz z dotací EU. Celý dokument naleznete na stránkách Pro případně dotazy a informace volejte na tel. číslo David Tomíška, úsek rozvoje a strategického plánování Miss Inteligence je z Pardubic V polovině prosince se v Praze konala soutěž krásy Miss Inteligence, kterou pořádala Mensa ČR. Zvítězila v ní jednadvacetiletá Michaela Široká (na snímku vpravo), která studuje na pardubické univerzitě Fakultu zdravotnických studií a tento rok by se ráda přihlásila na medicínu. Do soutěže se mohly přihlásit dívky, které v IQ testu přesáhly hranici 130. Finále se účastnilo 12 finalistek vybraných podle toho, jak vypracovaly zadané úkoly, jakými byla esej na téma Jak obtížné je pro inteligentní dívku najít si dobrého přítele, IQ úkoly, navržení loga soutěže apod. Svou roli sehrálo také veřejné SMS hlasování. Finále mělo tři disciplíny tou první a nejvíce hodnocenou byl proslov na téma Co by podle Tebe bylo pro planetu Zemi nejpodstatnější v dalších 5 letech?. Každé z dívek byly položeny otázky, které souvisely vždy s daným tématem. Jako druhá byla kreativní disciplína, kde jsme musely do dění zapojit publikum v sále. Pak přišly na řadu volné disciplíny, kde mohli diváci vidět aerobic, hru na klavír, flétnu či housle nebo břišní tance. Já jako jedna ze tří zvolila břišní tanec, ovšem předtím jsem se ještě představila v arabském jazyce, uvedla čerstvá Miss Inteligence, které k jejímu vítězství tímto gratulujeme. Více informací o soutěži na red Fórum cestovního ruchu Pardubice února 2008 od 16 hodin se ve Společenském sále pardubické radnice uskuteční setkání subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Při této příležitosti budou z rukou primátora města slavnostně předány Certifikáty kvality služeb cestovního ruchu úspěšným účastníkům 2. kola Interní certifikace služeb cestovního ruchu města Pardubic, které proběhlo v roce Setkání přinese i další aktuální informace z oblasti cestovního ruchu ve městě jako např.: Interní certifikace služeb cestovního ruchu v roce 2008, prezentace Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s., informace o aktivitách Pardubického kraje v oblasti cestovního ruchu, dotace z fondu cestovního ruchu, projekty regionálního informačního střediska Pardubice Region Tourism, rozvoj cykloturistiky na Pardubicku, diskuse o aktuálních problémech, možnostech spolupráce aj. Bližší informace a potvrzení účasti na tel Interní certifikace služeb cestovního ruchu města Pardubic v roce 2008 Všichni pardubičtí poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb mají letos opět šanci zapojit se do Interní certifikace služeb cestovního ruchu města Pardubic. Cílem projektu je snaha o celkové zkvalitnění služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu ve městě a jeho okolí a o zlepšení vzájemné spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Certifikát, který uděluje Statutární město Pardubice, je prestižním puncem vysoké kvality poskytovaných služeb. Udělená certifikace přináší i další výhody, jako je například vydání brožury s certifikovanými zařízeními, propagace certifikovaných zařízení ze strany města (internetové stránky, veletrhy cestovního ruchu, regionální informační středisko Pardubice Region Tourism aj.). Svůj zájem o certifikaci je nutné potvrdit vyplněním registračního formuláře, a jeho zasláním nejdéle do 31. března 2008 na adresu: Magistrát města Pardubic, Odbor kanceláře magistrátu, oddělení vnějších vztahů, Pernštýnské nám. 1, Pardubice, nebo na Pravidla, registrační formulář a další informace jsou k dispozici na Lucie Křivková, úsek kultury a sportu Sběratelé kuriozit Pardubičtí sběratelé kuriozit pokračují i v letošním roce v pořádání burz všech oborů. První se uskuteční 20. ledna od 8 do 11 hodin v restauraci U Taxisu ve Štefánikově ulici v Pardubicích. Další se koná 10. února. Na burzách máte možnost koupit, prodat či vyměnit veškerý sběratelský materiál, jako jsou pohlednice, militárie, starožitnosti, filatelie, etikety, medaile a další z mnoha oborů Vašich zájmů. strana 13

14 Mistři slov ve školách Vítězky školního kola v rétorice Lucie Hroudová, Tereza Hořeňovská, Klára Žaloudková a Karolina Chocholoušová (zleva). strana 14 V ZŠ Závodu míru si před Vánocemi opět dali komunikativní žáci z celých Pardubic dostaveníčko s rétorikou. Velký zájem pardubických škol už v prvním ročníku soutěže Mistr slov pořadatelskou školu mile překvapil, a proto se letos rozhodla uspořádat další ročník této soutěže. Cílem je získat žáky pro spontánní vyjadřování a podpořit jejich kultivovaný mluvený projev. Veřejným sdělováním prožitků a pocitů si žáci zlepšují svoje vyjadřovací schopnosti a komunikativní dovednosti. Porota měla nelehký úkol, neboť mnoho účastníků dosahovalo velmi dobré úrovně, ať už šlo o improvizované reagování na vylosované slovo nebo o působivá vystoupení na předem připravené libovolné téma. Vítězi letošního ročníku se v první kategorii stali Veronika Hrnčálová ze ZŠ Resslova, za kterou 2. místo obsadila Klára Žaloudková ze ZŠ Závodu míru, a ve druhé kategorii Kristýna Moučková ze ZŠ Závodu míru, za níž na 2. místě skončil Martin Dvořák ze ZŠ Resslova. Vedle nich svými výkony dále zaujali například Robert Vágner a Matěj Kettner. Vypadá to, že mezi pardubickými školami vzniká nová tradice. Bude zajímavé sledovat, jak se soutěž vyvine v dalších letech. V každém případě je pro děti i jejich učitele potěšením, že prostřednictvím takovéto akce je možné přispět k odstraňování nízké úrovně vyjadřovacích schopností, které jsme (bohužel nejen ve školách) neustále svědky. Anna Kučerová, ZŠ Závodu míru, organizátorka soutěže Veletrh komunitárních programů V úterý 15. ledna 2008 se od 9 hodin koná v prostorách Společenského sálu pardubické radnice veletrh komunitárních programů, který nese podtitulek Šance z Bruselu aneb jaké možnosti finanční podpory Vám nabízí Evropská komise?. Cílem veletrhu bude představit devět komunitárních programů, které jsou finančním zdrojem EU pro všechny státy Společenství v letech Společně s koordinátory programů vystoupí na veletrhu reprezentanti zastoupení kraje při EU, kteří představí svoji úlohu potenciálním žadatelům o dotaci z programů. V průběhu celé akce bude probíhat workshop s jednotlivými koordinátory, kteří budou konzultovat individuální projektové záměry. Více informací na stránkách - akce Eurocentra Pardubice nebo na tel. čísle Renata Pochobradská, Eurocentrum Pardubice Jak učíme v 1. třídách na ZŠ Dubina? Na Základní škole Dubina používáme metody a formy práce, které nám otevírají možnost dalšího zpestření a obohacení výuky. A jaké to jsou? Velmi oblíbená a úspěšná mezi dětmi je dramatizace, metoda brainstorming (bouře mozků) je vhodná pro děti, které už umí číst, ale zvládnou ji i prvňáčci. Další metodou rozvoje osobnosti dítěte je Přímka postojů, kdy se děti učí vyjádřit svůj názor, obhájit jej, případně si ho poopravit, přijmout názor jiný a nevysmívat se jiným nápadům. Pro rozvoj komunikačních dovedností používáme společné Vytváření příběhů (dětská fantazie nezná hranice), které občas nevyprávíme, ale zpíváme. Práce ve dvojicích i skupinách učí děti spolupráci. Ranní kruhy, povídání o zážitcích z minulého dne, jsou nedílnou součásti dne. Velkou novinkou v novém vzdělávacím programu je hodnocení. Hodnotíme úspěchy a pokrok jednotlivců. Neděláme jenom srovnání mezi dětmi navzájem děti oceňují a připomínají úspěchy své a pochválí i úspěch nebo nějaký čin ostatních spolužáků. Dále děti vyučujeme projektovému vyučování. Metoda hrou, občasné soutěže, řešení problémů jsou v naší práci tak běžné, že jsme na ně v našem výčtu různých metod a forem málem zapomněli. Věříme, že se nám tak prostřednictvím našich metod a forem práce podaří naplňovat školskou reformu. S naší školou se můžete blíže seznámit na nebo osobně v den otevřených dveří 22. ledna 2008 od 8 do 16 hodin. učitelky 1. tříd ZŠ Dubina Na kulečník do Alfy Zveme každého, děti i dospělé, kteří rádi hrají pool billiard nebo se jej chtějí naučit, do DDM ALFA v Polabinách. Zkušení lektoři vás naučí pravidlům a základním herním dovednostem. Setkáte se s mistry republiky v kulečníku, uvidíte exhibiční hru ostřílených hráčů a budete s nimi moci změřit své síly. Zúčastníte se kulečníkového turnaje. Po ukončení základního kurzu, který začne v měsíci únoru, je možné pokračovat v dalších lekcích a pool billiardu se věnovat i na soutěžní úrovni. DDM ALFA navíc nabízí možnost zahrát si všem, kteří navštíví ve svém volném čase naši kulečníkovou hernu se svými kamarády či rodiči. Informace na tel. čísle , nebo na internetové adrese Lenka Tušlová, DDM ALFA Jazykovka nabízí novinku Jazyková agentura Skřivánek nabízí v jarním semestru téměř čtyři desítky jazykových kurzů ve všech světových jazycích a úrovních. Kurzy začínají 18. února a přihlásit se na ně můžete již nyní na naší pobočce na třídě Míru 62 nebo na Nově u nás lze absolvovat i přípravný kurz na London Test of English. Naše společnost získala oficiální statut Zkušebního centra Pearson Language Assessments (PLA), který naši firmu opravňuje k organizování certifikovaných jazykových zkoušek London Tests of English. Více informací o našich kurzech získáte na telefonu , nebo na u Zařaďte jazykové znalosti ke svým novoročním předsevzetím! Leona Farkašová, ředitelka pobočky Pardubice

15 Pozvání k zápisu do Svítání Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. srdečně zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do 1. tříd školy základní, základní praktické a základní speciální dne 6. a 7. února 2008 od 13 do 17 hodin do budovy školy Svítání, Komenského 432, Pardubice (za nemocnicí). Naše škola se věnuje dětem s kombinovaným postižením a poskytuje jim vzdělávání a další terapie, které směřují k jejich celkovému rozvoji logopedii, ergoterapii, fyzioterapii, muzikoterapii, canisterapii, psychorelaxaci atd. Součástí péče o žáky je sociální a psychologická péče, osobní asistence a doprava svozovými autobusy. Zajišťujeme také další návazné služby Praktickou školu dvouletou a Tranzitní program, který je zaměřen na podporu zaměstnavatelnosti osob s kombinovaným postižením a jejich integraci do společnosti. Podrobnější informace poskytne Mgr. Jana Hanzlíková na tel , Kulatý stůl na téma Agresivita dětí a mládeže Společně se Speciálně pedagogickým centrem Vás zveme dne 28. ledna 2008 od 9 do 13 hodin ke Kulatému stolu s PhDr. Lidmilou Pekařovou na téma Agresivita dětí a mládeže. Kulatý stůl navazuje na úspěšnou odbornou konferenci konanou v listopadu 2007, která otevřela mnoho dalších témat a otázek týkajících se agresivity. Setkání, na kterém bude lektorka odpovídat na dotazy účastníků a diskutovat o konkrétních kazuistikách, se bude konat v prostorách velké zasedací místnosti Domu techniky Pardubice. Podrobnější informace u pí Imramovské na tel nebo na Hana Štráchalová, Zákl. škola a Prakt. škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubičtí zpěváci v Selbu Na sklonku roku reprezentoval pardubické hudební mládí v partnerském německém Selbu Dětský pěvecký sbor Carmina 5. a 6. třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy ZŠ Polabiny 2 Pardubice. Na pozvání tamního městského úřadu se uskutečnil za varhanního doprovodu Martina Berana jeden adventní koncert v kapli a dva hodinové chrámové koncerty v kostelech St. Elisabeth v Hohenbergu a Heilig Geist v Selbu. Nadšení němečtí posluchači nešetřili obdivnými slovy na adresu sboru, jeho sólistů, komorního souboru zobcových fléten a mladého varhaníka, který se ve hře na královský nástroj představil s proslulou Toccatou a fugou d-moll J. S. Bacha. Za výborné výkony na koncertních pódiích čekal pardubické hudební vyslance bohatý doprovodný program jako návštěva adventních trhů, exkurze v muzeu porcelánu a také oficiální přijetí zástupcem primátora města Selbu. Ivana Bednářová, sbormistryně Radost rozdává radost už 30 let Pardubický soubor písní a tanců Radost oslaví 30 let své činnosti. Vznikl v roce 1977 při Domě dětí a mládeže ALFA v Pardubicích Polabinách. Od této doby prošlo souborem na 600 členů, tanečníků a muzikantů, ve věku od 4 let do dospělosti, několik desítek vedoucích a spolupracovníků. V současné době má Radost přes 100 členů ve čtyřech tanečních složkách a třech muzikách. Uměleckou vedoucí je po celou dobu jeho existence paní Jitka Vítková. Za 30 let radosťáci tančili a hráli na významných domácích folklorních festivalech, představili se v mnoha zemích Evropy, ale také v Japonsku, Brazílii a Kolumbii. Soubor natočil 2 profilová CD s názvem Rozdáváme Radost a vánoční CD Šťastný nový rok. U příležitosti 30. výročí vydá 3.díl písniček Rozdáváme Radost. Své kulatiny soubor oslaví 1. března 2008 v 18 hodin v pardubickém divadle slavnostním koncertem, na jehož programu budou nejen tance ze současného repertoáru, ale i starší úspěšná pásma a vzpomínkový blok bývalých členů. V Sezemicích se pak uskuteční setkání starších i současných členů. Vedení souboru srdečně zve pardubickou veřejnost, ale především své bývalé členy na slavnostní koncert a setkání. Pokud některým z nich nebyla doručena pozvánka a mají zájem se oslav zúčastnit, prosíme, aby si rezervovali vstupenky na adrese nebo na tel. čísle: Bohuslava Mejstříková, DDM ALFA Fórum čtenářů Vážení čtenáři, stejně jako v posledním loňském zpravodaji ani v tomto vydání nenaleznete otištěné Vaše dopisy. Důvod je prostý. Žádné dopisy s Vašimi dotazy, postřehy či připomínkami nám do poštovní ani elektronické schránky nedorazily. V poslední době nás ale kontaktoval pardubický kronikář Zdeněk Veselík s žádostí o poděkování pracovnicím matriky, které mu ochotně pomohly po smrti manželky vyřídit všechny potřebné záležitosti. Původně bylo toto poděkování stejně jako všechny ostatní pochvalné dopisy vyřízeno interně, nechceme vzbudit dojem, že Radniční zpravodaj slouží samochvále magistrátu. Nicméně nyní, po opakovaných žádostech pana Veselíka, jsme se rozhodli udělat výjimku a jeho poděkování našim pracovnicím prostřednictvím této rubriky zveřejnit. Zpravodaj zůstává i nadále otevřen všem Vašim příspěvkům, budeme se těšit na všechny, které k nám do redakce přijdou. red strana 15

16 Program Seniorcentra Hudebně-literární odpoledne v Kraj. knihovně hudební, literární a filmová díla českých i světových autorů Taneční kroužek Rada Seniorcentra v KD Smilova Schůzka předsedů klubů seniorů v KD Smilova 9.00 Cvičení paměti přednáší Mgr. Novotná Setkání KD Rehabilitace Jóga Setkání KD Informace o zdravotní péči a finančních úhradách od , přednáší A. Slováčková Jóga ZTV (dle skupin) Jóga Pěvecký sbor Návrat Paličkování Historie Pardubic 1. díl osobnosti města související se vznikem, historií a rozvojem regionu, přednáší J. Kotyk Výbor klubu č Cvičení paměti přednáší pí Novotná Setkání KD Rehabilitace Jóga OOD Tesla Zdravotní přednáška cvičení paměti a pozornosti seniorů, přednáší pí Zelenková Jóga ZTV (dle skupin) Paličkování Jóga Pěvecký sbor Návrat Posezení s harmonikou Setkání KD Taneční kroužek Cvičení paměti přednáší pí Novotná Setkání KD Rehabilitace Jóga Holandsko I., videopromítání a vyprávění o zemi květin, přednáší J. Novák Jóga ZTV (dle skupin) Paličkování Jóga Pěvecký sbor Návrat Cvičení paměti přednáší pí Novotná Setkání KD Rehabilitace Jóga strana Povídání z cest, přednáší p. Tamchyna Jóga ZTV (dle skupin) Paličkování Jóga Pěvecký sbor Návrat Případné změny budou uveřejněny na vývěskách v Seniorcentru, Pospíšilovo nám. 1693, Pardubice. Výsledky petiční akce za výstavbu Domu pokojného stáří Z podnětu Rady seniorů zorganizovali její mluvčí Jarmila Stibicová a člen Jaroslav Vondra petiční akci za výstavbu Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem. Informace o ní byly zveřejněny ve zpravodaji a v denním tisku, podpisové archy byly k dispozici na pardubickém magistrátu a radnicích městských obvodů. Celá akce byla uzavřena k poslednímu říjnu 2007, podpisové archy se 703 podpisy byly předány náměstkyni primátora Štěpánce Fraňkové, která přislíbila konzultovat jejich využití s magistrátním právníkem. Současný stav této záležitosti je takový, že Krajský soud v srpnu 2007 zamítl odvolání MUDr. Plockové a spol. proti rozhodnutí Okresního soudu výstavbu povolit. Okresní soud však dosud z nejasných důvodů neudělil soudnímu rozhodnutí doložku o nabytí právní moci. MUDr. Plocková a spol. podali proti rozhodnutí Krajského soudu dovolání k Nejvyššímu soudu. Jarmila Stibicová, tisková mluvčí Rady seniorů Pardubice Turnaj pardubických seniorů ve stolním tenisu TJ Tesla Pardubice, oddíl stolního tenisu, pořádá pod záštitou MO V. a jeho starosty Jaroslava Kňavy II. ročník turnaje pardubických seniorů ve stolním tenisu. Přijďte 15. ledna 2008 do herny stolního tenisu Pod Vinicí! Kategorie: muži A (60 70 let), muži B (nad 70 let ), ženy (od 60 let ). Prezentace do 9.30 hodin, začátek turnaje v 10 hodin. Informace poskytne Jaroslav Švec na tel. čísle Dílna umožňuje pracovní rehabilitaci SKP-CEDR Pardubice provozuje i v roce 2008 rehabilitační dílnu, určenou pro lidi s duševním onemocněním ve věku od 18 let, kteří dosud nenašli uplatnění na trhu práce či chráněném pracovišti nebo tuto možnost z různých důvodů ztratili. Program rehabilitační dílny: rukodělné činnosti (výroba drobných dekorativních předmětů), jednoduché kompletace a program zaměřený na trénink soustředění a jemné motoriky. Cílem je nácvik základních pracovních, sociálních dovedností a návyků s důrazem na uplatnění uživatelů na trhu práce. V případě Vašeho zájmu o pracovní rehabilitaci v této dílně kontaktujte Jakuba Tesaře, SKP-CEDR, Jana Palacha 324, Pardubice, tel , mobil: ,

17 Než zazvoní exekutor Vánoce již odezněly, většina lidí chtěla potěšit své blízké vánočními dárky, ale často se jejich představy neshodovaly s finančními možnostmi. V dnešní době je snadné sáhnout po tolika nabízených úvěrech od bankovních či nebankovních institucí. Úvěry mají často tzv. nízký práh a jsou dostupné téměř pro každého. Bohužel ne každý už dokáže reálně odhadnout své finanční možnosti a schopnost splácet. I takto může začít kolotoč dluhů, dluh se moří dluhem a dluhová past je na světě. Zadluženost českých domácností stoupá, téměř v každé rodině se čerpají úvěry, ať už na věci movité či nemovité. S tím stoupá i počet domácností, které je nejsou schopny splácet. Dřív než se začne schylovat k exekuci, je na místě vyhledat odborné poradenství. Jeho cílem je pomoci dlužníkovi reálně a zodpovědně přistoupit k situaci, a předejít tím dalším problémům, potažmo pomoci i věřiteli. Z těchto důvodů odbor komunitních služeb realizuje v roce 2008 pilotní projekt Než zazvoní exekutor, a to ve spolupráci s Občanskou poradnou Pardubice a s Občanským sdružením SPES. Pro tento rok bude projekt nabízen klientům odboru sociálních věcí. Tato problematika se týká i široké veřejnosti, která, pokud kapacita míst dovolí, bude na přednáškovou část také pozvána. Vybrané články budou otištěny v městském zpravodaji. Petra Stoeva a Olga Havlíková, odb. komunitních služeb Nominujte dobrovolníky východních Čech na galavečer Den D 2008! V polovině prosince byl slavnostně vyhlášen nový ročník ocenění dobrovolníků Den D Slavnostní galavečer Den D se bude konat 6. března 2008 ve Východočeském divadle a historicky poprvé budou oceňováni nejen dobrovolníci Pardubického kraje, ale celých východních Čech, tedy krajů Pardubického i Královéhradeckého. Galavečer Den D bude v březnu pokračovat čtvrtým ročníkem a cílem je opět odměnit ty, kdo v sociální, zdravotní, kulturní, výchovně-vzdělávací či ekologické oblasti dobrovolně a zdarma pracují pro své okolí, uvedl Jan Vojvodík, předseda a výkonný ředitel občanského sdružení SKP-CEN- TRUM, které ocenění dobrovolníků již tradičně pořádá, tentokrát podruhé společně s Terra Nostra Malebný kraj, o.p.s. Všichni, kdo ve svém okolí znají nějakého dobrovolníka, jej mohou nominovat až do 10. února 2008 na adresu SKP- CENTRUM, Den D, Jungmannova 2550, Pardubice. Ze zaslaných nominací vybere komise složená z osobností obou východočeských krajů čtrnáct oceněných. Nominační formuláře jsou k vyzvednutí na všech městských a obecních úřadech, zájemci je rovněž naleznou na internetové adrese Leoš Malina, zástupce ředitele o.s. SKP-CENTRUM

18 Od ledna má Univerzita Pardubice sedmou fakultu Dosavadní vysokoškolský ústav - Ústav elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se přeměnil na novou, samostatnou, v pořadí sedmou fakultu univerzity Fakultu elektrotechniky a informatiky. Fakulta navazuje na činnost Ústavu elektrotechniky a informatiky, založeného v roce 2002, a to jak v oblasti vysokoškolského vzdělání, tak v oblasti vědeckovýzkumných aktivit. Na počátku roku 2007 byly akreditovány magisterské studijní programy navazující na bakalářské programy a obory, jejichž absolventi získávají titul inženýr. Akademický senát Univerzity Pardubice schválil vznik nové fakulty univerzity k 1. lednu tohoto roku při svém zasedání dne 11. prosince Nová fakulta vychovává v současnosti odborníky ve 4 studijních oborech a v letošním akademickém roce na ní studuje 760 vysokoškoláků. V pětiletém horizontu se předpokládá, že bude mít fakulta přibližně 1 tisíc studentů. Vedením fakulty byl do zvolení všech samosprávných orgánů nové fakulty, které proběhne v prvních měsících roku 2008, pověřen dosavadní ředitel vysokoškolského ústavu Pavel Bezoušek. Univerzita Pardubice má nyní 7 fakult, na nichž studuje 9200 vysokoškoláků. V současné době nabízejí studium v šedesátce studijních programů a v rámci nich ve 130 studijních oborech v oblasti přírodních, technických, společenských a zdravotnických věd a uměleckých disciplín. Ekonomicko-správní fakulta má novou děkanku V čele ekonomicko-správní fakulty pardubické univerzity stojí od 1. ledna 2008 první žena v šestnáctileté historii fakulty. Stala se jí Renáta Myšková a fakultu povede do roku Pětačtyřicetiletá Renáta Myšková působí jako akademická pracovnice na fakultě od roku 1999, v posledních třech letech jako vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu. Ve své vědecko-pedagogické práci se zaměřuje zejména na oblast podnikové ekonomiky, financí a managementu. Docentka Myšková nahradila ve funkci stávajícího děkana Fakulty ekonomicko-správní Jana Čapka, který stál v čele fakulty po uplynulých šest let od ledna roku Ten bude v týmu nejbližších spolupracovníků nové děkanky působit v nadcházejícím období jako proděkan pro vědu a tvůrčí činnost. Renáta Myšková je první ženou v čele Fakulty ekonomicko-správní v její šestnáctileté historii a šestou osobností ve funkci děkana fakulty, která byla založena v roce 1991 jako Fakulta územní správy a dnes je se svými studenty nejpočetnější fakultou Univerzity Pardubice. Valerie Wágnerová, mluvčí Univerzity Pardubice strana 18 Půjčky na opravy a modernizace bytového fondu Město Pardubice oznamuje, že v jeho rozpočtu na rok 2008 byla zastupiteli schválena částka ve výši 2,0 mil. Kč na poskytování půjček z fondu oprav a modernizace bytového fondu. O půjčku může požádat fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území Pardubic, která vlastní byt, rodinný nebo bytový dům, nebo společenství vlastníků jednotek vykonávající správu, provoz a opravy společných částí domu na území města Pardubic. Půjčka se poskytuje pouze na následující účely a za těchto podmínek: Název účelu půjčky Maximální výše půjčky Oprava střechy Kč/dům Obnova fasády vč. oplechování Kč/byt nebo Zateplení obvodového pláště Kč/rodinný dům Kč/byt nebo Kč/rodinný dům Dodatečná izolace proti spod. vodě Kč/dům Výměna oken a vchodových dveří Kč/byt nebo Kč/rodinný dům U všech půjček je maximální lhůta splatnosti půjčky 4 roky, úroková sazba 3%. Poskytování půjček je upraveno Pravidly statutárního města Pardubice o použití prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu (dále jen Pravidla ), která byla schválena zastupitelstvem. Žádost o poskytnutí půjčky z FOMB a podrobnější informace zájemcům poskytuje úsek finanční strategie ekonomického odboru magistrátu města na Pernštýnském náměstí, kancelář B 304, tel.: nebo Pravidla a Žádost o poskytnutí půjčky z FOMB jsou k dispozici také na internetových stránkách města Přijaté žádosti budou postupně projednány ve finančním výboru, radě města a zastupitelstvu města. Konečné schvalování půjček proběhne na jednání zastupitelstva města dne Půjčky budou schváleny ve výši odpovídající možnostem FOMB. V případě schválení půjčky zastupitelstvem města bude sepsána smlouva o půjčce mezi žadatelem a statutárním městem Pardubice a ručitelský závazek 2 ručitelů u půjček do Kč nebo smlouva o zřízení zástavního práva k věci nemovité, která se vyžaduje u půjček nad Kč. Lhůta na podání žádostí je stanovena do 4. dubna Ilona Baloušková, ekonomický odbor Rehabilitace pro tělesně postižené Oznamujeme členům Svazu tělesně postižených ČR (městská org. Pardubice jih), že v letošním roce zahajujeme 23. ledna 2008 v 16 hodin plavání s rehabilitačním cvičením v Lázních Bohdanči. Doplňující informace najdete na nástěnce úřadu MO III. Antonín Kloz, STP ČR Pardubice

19 Prodej rozestavěných bytů v ulici Na Spravedlnosti Statutární město Pardubice, zastoupené odborem majetku a investic, nabízí k prodeji rozestavěné bytové jednotky s výjimkou bezbariérového bytu bytové jednotky č. 1, který bude dokončen dle projektu. Předmětem prodeje spolu s bytovými jednotkami je i prodej podílu na nebytové jednotce šestigaráži v prvním nadzemním podlaží domu i prodej pozemkových parcel parkovacích stání ve vnitrobloku. Číslo Vel. bytu Popis bytu Garážové stání Min. cena vč. DPH kk kk kk předsíň 7,78 m 2 ; pokoj s kk 50,04 m 2 ; koupelna s WC 7,95 m 2 ; terasa 13,86 m 2 ; komora 5,03 m 2 BEZBARIÉROVÝ BYT 1/6 podíl na nebytové jednotce č. 24 garáž Kč předsíň 2,80 m 2 ; pokoj 20,81m 2 ; kuchyňský kout 5,37 m 2 ; koupelna s WC 3,70 m 2 ; terasa 11,36 m 2 ; komora 6,00 m 2 venkovní ve dvoře objektu Kč předsíň 9,51 m 2 ; kuchyňský kout 12,85 m 2 ; pokoj 36,08 m 2 ; pracovna 10,40 m 2 ; komora 1/6 podíl na nebytové jednotce 4,94 m 2 ; terasa 13,65 m 2 č. 24 garáž Kč kk předs. 7,78 m 2 ; pokoj s kk 50,03 m 2 ; WC 1,03 m 2 ; komora 5,03 m 2 ; koup. 6,83 m 2 ; ter. 13,64 m 2 1/6 podíl na nebyt. jedn. č.24 garáž Kč kk předsíň 2,80 m 2 ; kuchyňský kout 5,37 m 2 ; pokoj 20,81 m 2 ; koupelna s WC 3,70 m 2 ; komora 4,95 m 2 ; terasa 11,80 m 2 venkovní ve dvoře objektu Kč kk kk kk kk kk předsíň 2,39 m 2 ; pokoj s kk 21,85 m 2 ; pokoj 20,70 m 2 ; koupelna s WC 7,98 m 2 ; komora 4,80 m 2 ; chodba 6,30 m 2 ; terasa 6,17 m 2 venkovní ve dvoře objektu Kč předsíň 9,51 m 2 ; kuchyňský kout 12,85 m 2, pokoj 36,08 m 2 ; pracovna 10,40 m 2 ; koupelna s WC 8,08 m 2 ; komora 4,94 m 2 ; terasa 13,65 m 2 1/6 podíl na nebytové jednotce č. 24 garáž Kč předsíň 6,11 m 2 ; kuchyňský kout 5,37 m 2 ; pokoj 20,81 m 2 ; pokoj 20,70 m 2 ; koupelna s WC 3,80 m 2 ; komora 6,38 m 2 ; terasa 11,16 m 2 venkovní ve dvoře objektu Kč předsíň 2,93 m 2 ; chodba 6,30 m 2 ; pokoj s kk 21,66 m 2 ; pokoj 20,70 m 2 ; koupelna s WC 7,91 m 2 ; komora 4,80 m 2 ; terasa 6,17 m 2 venkovní ve dvoře objektu Kč předsíň 9,51 m 2 ; kuchyňský kout 12,85 m 2 ; pokoj 36,08 m 2 ; pracovna 10,40 m 2 ; koupelna s WC 8,32 m 2 ; komora 4,93 m 2 ; terasa 13,65 m 2 1/6 podíl na nebytové jednotce č. 24 garáž Kč kk předsíň 6,11 m 2 ; kuchyňský kout 5,37 m 2 ; pokoj 14,85 m 2 ; pokoj 20,67 m 2 ; koupelna s WC 3,80 m 2 ; komora 3,61 m 2 ; terasa 11,16 m 2 ; terasa 8,81 m 2 venkovní ve dvoře objektu Kč kk předsíň 2,93 m 2 ; pokoj s kk 21,67 m 2 ; pokoj 14,82 m 2 ; koupelna s WC 7,90 m 2 ; komora 2,72 m 2 ; chodba 6,30 m 2 ; terasa 6,17 m 2 ; terasa 5,89 m 2 venkovní ve dvoře objektu Kč kk předsíň 9,51 m 2 ; kuchyňský kout 9,40 m 2 ; pokoj 31,05 m 2 ; pracovna 5,66 m 2 ; koupelna 1/6 podíl na nebytové jednotce s WC 8,33 m 2 ; komora 2,80 m 2 ; terasa 33,94 m 2 č. 24 garáž Kč park. stání venkovní ve dvoře objektu Kč Plochy jednotlivých místností jsou uvedeny jako čistá podlahová plocha bez příček. Minimální nabídková cena zahrnuje i cenu pozemkové parcely parkovacího stání, podíl na společných částech domu a na pozemku stavební parcely, na níž dům stojí. Bytové jednotky jsou nabízeny jako rozestavěné bez dokončených povrchů podlah, bez zařizovacích předmětů ZTI, obkladů, dlažeb a vnitřních dveří. Další informace možno získat i na tel. č , nebo Plochodrážní sezóna 2008 má svůj jízdní řád AMK Zlatá přilba Pardubice už má po všech jednáních mezinárodní, evropské i národní motocyklové federace schváleny termíny podniků pořádaných na plochodrážním stadionu ve Svítkově. Nejvýraznějším podnikem sezóny bude jubilejní 60. Zlatá přilba města Pardubic, která se uskuteční ve dnech října Součástí tohoto motoristického svátku bude nejenom tradiční závod juniorů o Zlatou stuhu, ale také prestižní finálový závod Mistrovství světa juniorů. Nejlepší světové juniory uvidí příznivci ploché dráhy ještě v jednom závodě mistrovství světa konaném na pardubické dráze. V sobotu 7. června se uskuteční semifinále mistrovství světa juniorských družstev a půjde o závod, ve kterém se potkají letošní vicemistři světa Angličané, náš bronzový tým a proti nim velice silná družstva Švédska a Ruska. Zajímavé budou i podniky národních šampionátů. Extraligový tým má před sebou vždy ty nejvyšší cíle a bude je chtít potvrdit i na domácí dráze. Letos má tato soutěž nový kabát. Pojede se nejprve na drahách všech pěti účastníků, aby ve druhé části bojovali o titul jenom čtyři nejlepší. Souboje nejlepších plochodrážních jezdců naší země uvidí diváci i v jednom ze tří finálových závodů individuálního šampionátu. Kromě těchto výše jmenovaných závodů se v Pardubicích uskuteční závody mistrovství republiky juniorů, družstev juniorů a také stejně jako letos jedno přátelské měření sil s Itálií. strana 19

20 ...chyběla jen medaile pro Čechy Na sklonku roku se v Pardubicích sešel výkvět mládežnického hokeje. V pořadí 32. mistrovství světa juniorů do 20 let vyhrál tým Kanady. Hráči s javorovými listy na dresech zvítězili počtvrté v řadě a počtrnácté celkem. Ve finálovém dramatickém duelu zdolali Švédsko 3:2 v prodloužení, třetí skončili Rusové. Medailové čekání české dvacítky však pokračuje. Trvá od roku 2005, kdy vystoupila v americkém Grand Forks na bronzový stupínek. Tentokrát se mezi nejlepší opět nevešla. Tým si vedl na domácím šampionátu lépe než v roce 2002, kdy na pardubickém ledě skončil dokonce až sedmý. Působil velmi sympaticky, ale ve skupině porazil jen týmy Dánska a Slovenska, utrpěl porážky od Kanady a Švédska. Svěřenci trenéra Miloslava Hořavy nezvládli ani klíčové čtvrtfinále proti Rusku. Mladí hokejisté soupeři podlehli 1:4, a hezký sen tak vystřídal smutek. Je to velké zklamání, navíc jsme hráli doma. Mám z toho hodně smíšené pocity, prohlásil gólman Michal Neuvirth, který ve čtvrtfinále tým několika famózními zákroky zabránil ještě vyšší porážce. Hráli jsme doma a chtěli udělat o něco lepší výsledek. Bohužel, nedá se nic dělat, litoval kapitán mužstva Michael Frolík, který se jako jediný český hokejista v historii zúčastnil šampionátu dvacetiletých už počtvrté. Medaili má pouze ze svého prvního startu. Foto: (c) 2007 Luboš Lang Češi tak hráli jen zápas útěchy o konečné páté místo se stejně zklamanými Finy. Přestože po dvou minutách prohrávali, dokázali se ještě vzchopit a severský celek porazili 5:1. Medaile pro český tým však byla jednou z mála věcí, které mistrovství světa na ledě pardubické ČEZ Arény postrádalo. Zatímco v Liberci už vzhledem k neúčasti českého celku v tamní skupině vázla návštěvnost, v Pardubicích se hlediště plnilo slušně i při semifinále a soubojích o medaile, kdy už se hrálo bez našich hokejistů. Velký podíl na tom měly i nájezdy kanadských fanoušků, kterých do České republiky přicestovalo kolem tisícovky. Kromě toho se bylo pořád na co dívat. Hokejové naděje často zvedaly ze sedadel. O jménech James van Riemsdyk, John Tavares, Patrik Berglund nebo Michael Frolík snad ještě hodně uslyšíme. I jako organizátoři jsme obstáli. Šampionát byl skvělou reklamou hokeje i pořadatelských měst. Pavel Bárta, Český svaz ledního hokeje strana 20 Pardubické akvabely bojovaly na mezinárodních závodech V prosinci minulého roku se pardubické akvabely zúčastnily závodů Vánoční cena Prahy Do soutěže se přihlásilo 32 klubů z různých koutů světa. Na této soutěži reprezentovala naše město i děvčata ze Synchro Pardubice a mezi konkurencí českých klubů se neztratila. V soutěži povinných figur starších žákyň závodilo celkem 177 dívek a z pardubických závodnic se nejlépe umístila Aneta Rohlíková na 39. místě, která zazářila dále i v sólové disciplíně a skončila 13. V soutěži párů skončila děvčata ve složení Eliška Majková a Adéla Sotonová na 22. a Adéla Hamaričová a Iveta Hebrová na 26. příčce. Naše akvabely nás zastupovaly i v soutěži týmů, kde skončily na 9. místě, 7. příčku pak obsadily v kombinované sestavě. Doufáme, že děvčata budou i v tomto roce nadále úspěšně reprezentovat naše město, a to hlavně na Mistrovství ČR, které se koná května v Plaveckém areálu Pardubice. Budeme moc rádi, když naše akvabelky přijdete podpořit. Nábor do základního kurzu akvabel Kdo se nebojí vody a umí už plavat alespoň prsa, ať přijde první únorovou středu v 17 hodin do vestibulu plaveckého areálu, kde se bude konat nábor děvčat do základního kurzu akvabel. Dívky ve věku od 6 do 9 let budou mít možnost zdokonalit se v plavání, zvládnout základní pohyby a pozice synchronizovaného plavání a procvičit svou pružnost a ohebnost v tělocvičně pod dohledem zkušených školených trenérek. Informace u paní Koblížkové na tel Iva Rozinková, trenérka Turistický oddíl TJ Polabiny Čachnov lyže Odjezd rychlíkem 6.55 z hl. n. Pardubice. 26.l. Mladkov lyže Odjezd spěšným vlakem 6.48 z hl. n. Pardubice. Kontaktní tel , Přijďte na basketbalový ples! Ani půlnoční házení šestek nebude chybět na 11. basketbalovém plese, který se koná v sokolovně TJ Pardubičky v sobotu 19.ledna od 20 hodin. Pro všechny přítomné je připravena bohatá tombola. K tanci a poslechu hraje skupina Renonc. Vstupenky v ceně 120,- Kč je možno zakoupit na tel.čísle (Opltová). Na všechny hosty se těší basketbalistky TJ Pardubičky!

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Tisková zpráva ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Pardubice 27. 5. 2015 Festival Zrcadlo umění se letos v Pardubicích rozzáří už po patnácté. Zrcadlo umění přináší do ulic města odrazy a střípky amatérského

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba Určeno základním školám Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, příspěvková organizace POBOČKA VIETNAMSKÁ 1541,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 Příloha č. 3 zápisu SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 BA/702 69057613 - Divadelní sdružení BSP Vyšší kvalitu za stejné peníze 6216985 1793400 Žadatel dodal neplatné potvrzení MV o platnosti

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více