BOHUTÍNSKÝ. Pohodové léto a příjemné prožití letních prázdnin přeje kolektiv OÚ Bohutín Z OBSAHU ČÍSLA: 18. ročník 1. číslo Červenec 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOHUTÍNSKÝ. Pohodové léto a příjemné prožití letních prázdnin přeje kolektiv OÚ Bohutín Z OBSAHU ČÍSLA: 18. ročník 1. číslo Červenec 2012"

Transkript

1 BOHUTÍNSKÝ 18. ročník 1. číslo Červenec 2012 zpravodaj Z OBSAHU ČÍSLA: pozvánka na tradiční Bohutínskou pouť slovo starosty, slovo místostarosty zápisy z jednání ZO závěrečný účet obce zápis přezkoumání hospodaření obce knihovna pro bystré hlavy společenská rubrika mateřská škola základní škola SDH sport servis Z pohádky do pohádky rekonstrukce místní komunikace ROP STŘEDNÍ ČECHY dění v obci - fotokronika spolek Řimbaba Pohodové léto a příjemné prožití letních prázdnin přeje kolektiv OÚ Bohutín

2 Obec Bohutín srdečně zve na tradiční bohutínskou pouť ve dnech 20., 21. a 22. července 2012 Pátek Areál požární nádrže a areál SK Litavanu Bohutín: hod. zpívající vodní fontána ve spolupráci hasičských sborů z Bohutína, Vysoké Pece a Lázu hod. - vypuštění thajských balónků štěstí (možnost zakoupení balónku v místě) hod. - ohňostroj Sobota Areál dolu Řimbaba ve Vysoké Peci: hod. - zahájení, otevření nových venkovních expozic, slavnostní průvod k rodnému domu J. A. Alise, odhalení pamětní desky na rodném domě J. A. Alise, požehnání obnovených božích muk, prohlídka Řimbabské štoly a areálu, hudební vystoupení Cirkus Hulata, volná zábava Areál SK Litavan Bohutín: hod. - vzájemné zápasy mužstev SK Litavanu Bohutín a hostujících mužstev hod. - pouťová zábava na návsi v Bohutíně Kostel sv. Máří Magdalény: 11.30hod.- poutní mše Neděle Areál SK Litavan Bohutín: hod. - ukázka zásahu malých bohutínských a lázských hasičů (do 10 let) při likvidaci požáru hod. - zahájení pouťového turnaje v malé kopané O putovní pohár starosty obce (Zastupitelstvo obce, SDH Bohutín, PBtisk Bohutín - tenisté, živnostníci, stará garda a bafuňáři Litavanu) - pouťové atrakce na návsi a občerstvení zajištěno po celý víkend Těšíme se na Vás Ladislav Turek, starosta obce Mgr. Lenka Říhová, místostarostka Ing. Martin Matuna, místostarosta Strana 2

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, začalo léto a prázdniny, na které se tolik těšili především děti a studenti. Nastal čas dovolených, kdy každý z nás má před sebou alespoň několik dnů zaslouženého volna, během kterého budeme čerpat nové síly do běžných dnů. Přeji každému z Vás, aby si zaslouženou dovolenou co nejvíce užil. Pro děti a studenty skončilo náročné období, kdy si do poslední chvíle chtěli zlepšit známky a pochlubit se tak co nejlepšími výsledky své celoroční píle. Přeji každému školákovi, ale samozřejmě i nám všem krásné prožití letošního léta, plného sluníčka. Opětovně si můžeme do ruky vzít předešlé zpravodaje a posoudit tak výsledky naší práce v průběhu nejen letošního roku. V letošním roce jsme opět nepolevili a obec měla v předsevzetí realizace několika významných záměrů v návaznosti na podané nebo připravované žádostí o finanční dotace. Podařilo se a již nám slouží zrekonstruovaná místní komunikace v části stará Vysoká Pec, která navázala na výměnu vodovodního potrubí v této části obce. Na obě zmiňované akce obec získala finanční prostředky. Na základě vyhlášeného výběrového řízení poprvé zvítězila firma STRABAG. Termín bezmála necelý měsíc na opravu byl dodržen a všichni tak můžeme již plně využívat opravenou komunikaci. V tuto chvíli se ukončuje výměna vodovodního potrubí v části Havírna (tzv. Kozlovina), na kterou jsme získali taktéž finanční příspěvek. Vzhledem k rozsahu provedených zemních prací bude nutno položit nový povrch v celé šířce komunikace dotčené stavbou. Děkuji všem, kteří se na těchto akcích podíleli, a za trpělivost těm, kteří byli těmito akcemi jakkoliv nepříjemně dotčeni. Nezapomeňme připomenout opětovně i získání dotace na rekonstrukci zeleně v části Vysoké Pece, která je již plně funkční a využita v plné míře ke spokojenosti nejen občanů žijících v její těsné blízkosti. Výsadba 2032 ks stromů a keřů je již součástí našeho běžného života. K dnešnímu dni je opětovně podána žádost na opravu budov mateřské a základní školy. Držme palce, abychom mohli konstatovat, že obec byla v letošním roce úspěšná a mohly být započaty práce, které navazují na již provedené stavební úpravy u obou významných obecních budov z předešlých let. Bohužel taktéž víme, že jsme neuspěli v podání žádosti na finanční příspěvek ohledně výstavby chodníku I. a II. etapy podél silnice I/18 a na nákup nového vozu pro SDH Bohutín v rámci zařazení JPO III. Formální náležitosti žádostí byly splněny, přesto není právní nárok obcí na jejich získání. Politickou situaci v naší zemi není třeba komentovat, situace na krajském úřadě Středočeského kraje, který tyto žádosti krom Státního fondu dopravní infrastruktury řeší /výstavbu II. etapy chodníku podél silnice I/18/ posuzuje, je víc než alarmující. Doufejme, že nedobrovolná výměna ministra životního prostředí a hejtmana krajského úřadu Středočeského kraje neohrozí výrazným způsobem čerpání dotace na rekonstrukci zeleně z MŽP a opravu komunikace z ROP střední Čechy. Prioritou i nadále je otázka řešení odkanalizování obce a nevyhovující čističky odpadních vod Vysoká Pec (v roce 2013 končí udělená výjimka). V letošním roce bude na základě vyhotovené projektové dokumentace Ing. Václava Ureše vybudován nový odtok z ČOV místo již nevyhovujícího a v tuto chvíli finišují jak dokončovací práce na projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení pro novou čističku odpadních vod ve stávající lokalitě Vysoká Pec, tak její kanalizační řád pro odvádění splaškových vod. V druhé polovině letošního roku předpokládáme, že obec požádá o finanční dotaci v rámci řešení odkanalizování obce v jednotlivých časových etapách, dle vyhlášených dotačních titulů. K dnešnímu dni připadá nejreálněji podání žádosti na ministerstvo zemědělství o získání finančního příspěvku na realizaci stavby, bez něhož nelze stavbu provést. Probíhající oprava Vokačovského rybníka, kde investorem je z pozice majitele Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram, by měla být ukončena do září Taktéž byly dokončeny úpravy Pilského rybníka, kde majitel Povodí a.s. Plzeň provedlo protivlnové opatření. Doufejme, že co se týče provedených úprav Pilského rybníka, budeme moci v budoucnu konstatovat, že nemalé finanční prostředky vynaložené na tuto akci byly z dlouhodobého hlediska smysluplné. Zatím mohou někteří návštěvníci Brd včetně mé osoby nevěřícně kroutit hlavou, cože to vlastně je. Samozřejmostí i nadále zůstává pro nás všechny velmi dobrá spolupráce a podpora s našimi sportovními kluby fotbalistů, tenistů, hokejistů a našimi hasiči z Bohutína a Vysoké Pece. Vynikající výsledky má spolek Řimbaba a spolupráce s římskokatolickou církví je na velice dobré úrovni. Věřím, že do dění v obci se i nadále zapojí široká věřejnost a společnými silami se podaří realizovat nejen stavební práce, ale i sportovní, kulturní a společenské události. Na již tradiční setkání se seniory při příležitosti jejich životního jubilea, vítání nových občánků jsme letos opětovně navázali akcemi jako je Z pohádky do pohádky u Vysokopeckého rybníka, novou akcí Pohádkový les v areálu Litavanu, rozloučení s prázdninami v podání hasičů z Vysoké Pece, novými sportovními událostmi jako je běh Bohutínem a cyklo MTB závody pro všechny věkové kategorie. Obrovský dík patří všem, kteří se podílejí na perfektní reprezentaci naší obce a zmiňovaných akcí. Ostatní, kteří na sportoviště chodí méně, ale přitom mají rádi sport, se mohou těšit na začátek Olympijských her v Londýně. Budeme mít všichni příležitost fandit našim sportovcům a věřme, že se na rozdíl od fotbalového Eura dočkáme i radosti z medailí. Velice příjemné a krásné bylo Vánoční setkání v Bohutíně na návsi, které navázalo na již tradiční lampiónový průvod a rozsvícení stromku u mateřské školky. Obrovská návštěvnost nás všech potvrdila velký zájem o tyto společenské akce a stvrdila vzájemnou velmi dobrou spolupráci mezi obcí, římskokatolickou církví, základní a mateřskou školou. Vzhledem k úmrtí našeho bývalého prezidenta Václava Havla byl připravený program omezen. Děkuji všem, kteří v sobě našli i letos dostatek elánu a ochoty pracovat pro rozvoj obce. Pevně věřím, že se nad sebou zamyslí i ti zastupitelé, kteří jsou v zásadě proti všemu. Svým jednáním a hlasováním brzdí nejen běžný chod obce, ale do jisté míry ohrožují možnost obce získávat finanční prostředky formou dotací a jejich čerpání související se zlepšením a zkvalitněním života nás občanů Bohutína. Na závěr, přeji nám všem, abychom si ve zdraví užili letní prázdniny plné pohody a společně oslavili tradiční bohutínskou pouť s pestrým programem. V Bohutíně dne Ladislav Turek, starosta Strana 3

4 SLOVO MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se stejnou periodicitou jako vychází náš zpravodaj, napsal i několik pravidelných řádků. Při ohlédnutí za téměř dvouletém působením ve vedení obce si dovolím tvrdit, že se nám všem daří naplnit to, co jsme Vám částečně slibovali ve volebním programu, ale především to k čemu jsme se většinově zavázali na jednání zastupitelstva v prosinci roku Pravidelně se nám daří rekonstruovat vodohodpodářský majetek, úspěšně pokračujeme v případě budování kanalizace a ČOV (zpracování projektu), daří se nám rekonstruovat komunikace (Bohutín u mlýna Achač, Stará Vysoká Pec), neustále zlepšujeme podmínky pro žáky základní a mateřské školy, podporujeme vznik dětských hřišť, propagujeme Bohutín jako turistickou destinaci prostřednictvím Svazku obcí podbrdského regionu, podporujeme spolky a sportovce v Bohutíně, ale co je nejdůležitější hospodaříme s prostředky obce odpovědně a díky tomu všemu si výše uvedené aktivity můžeme dovolit. Je sice pravdou, že se nám nedaří prostředky spořit a ukládat na účty jako v minulých letech. Nicméně obec není banka, aby spořila peníze. Peníze, které z valné většiny získává obec právě z Vašich daní, se snažíme investovat do spolupodílů na realizovaných akcí jako byla rekonstrukce komunikace na Vysoké Peci, kde jsme získali 72,5 % prostředků z evropských fondů, a dopláceli jsme tak jen 27,5 %. Podobná situace je i u rekonstrukce zeleně u obecního úřadu a dá se očekávat, že stejné to bude i u jiných žádostí. Přestože někdo může říct, že utrácíme, je nutné si uvědomit, že obec pouze dofinancovává jednotlivé akce, namísto aby je financovala z rozpočtu obce celé. V letošním roce netrpělivě očekáváme výsledek a vyjádření se k žádosti obce Bohutín ohledně získání finančních prostředků z Operačního programu životní prostředí na rekonstrukci a zateplení Základní a Mateřské školy. Pokud uspějeme, budou se tyto akce realizovat v příštím roce. Současně máme přislíbenu výjimku na stavbu chodníku od tarasu na Havírně ke koloniálu u Hrdinů. Vzhledem k tomu, že máme připravenu projektovou dokumentaci, věříme, že se podaří odladit detaily a získáme tak prostředky na chodník, který postavíme taktéž v průběhu příštího roku. V tuto chvíli také zvažujeme a monitorujeme situaci ohledně možnosti získání dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v celé obci. V případě, že konkrétní výzva bude mít vhodné parametry, žádost po předchozím projednání na zastupitelstvu obce podáme. Závěrem mi dovolte, abych se Vám všem omluvil za to, že v poslední době nejsou často aktualizovány internetové stránky naší obce, ale bohužel jsou vyhotoveny v 15 let staré technologii a proto je dnes velmi těžké je aktualizovat. Mohu Vám přislíbit, že jednáme o nové prezentaci, která bude podporována modernější technologií a snad se nám podaří mít stránky opět aktuální a živé. Vážení spoluobčané, rád bych Vám popřál krásné léto, příjemnou dovolenou a školákům krásné prázdniny. Ing. Martin Matuna, místostarosta obce Bohutín NOVINKY ZE SVAZKU OBCÍ PODBRDSKÉHO REGIONU Svazek obcí Podbrdského regionu má od listopadu roku 2010 sídlo právě v Bohutíně a proto je mi milou povinností seznámit Vás všechny s tím co se nového za uplynulý školní rok ve Svazku odehrálo, co Svazek chystá a jaké jsou jeho vyhlídky. Tou nejmilejší zprávou je asi to, že do Svazku přistoupili v průběhu konce roku 4 noví členové. O nedaleké Vysoké u Příbrami již všichni víte, ale novými členy se současně stali postupně Drahlín, Jince a Felbabka. Zajímavostí určitě je to, že Felbabka nepatří do příbramského okresu, ale okresu berounského, nicméně leží na stejném hřebeni Brd a proto k nám tak nějak patří. Určitě jste všichni zaznamenali i to, že se náš Svazek intenzivně věnoval problematice zpřístupnění vojenského újezdu Brdy. V dnešní době vše nahrává skutečnosti, že v dané lokalitě bude vyhlášeno CHKO. Pochopitelně je to určitý stupeň ochrany, který má svá pozitiva a negativa, stejně jako přírodní park s různými kombinacemi ochrany. Naštěstí se všichni shodujeme na tom, že Brdy je třeba chránit a že to co je na nich nejcennější je jejich celistvost a nezastavitelnost. Snad jedinou a dost důležitou nepříjemností v případě hájení nějakého stanoviska je skutečnost, že i dvacet let po pádu komunistického režimu jsem se jako předseda ocitl pod palbou nechutných pomluv a napadání, které rozhodně do dnešní doby nepatří. Od těch, kteří se do mě takto trefovali, bych očekával spíše rozumnou diskusi. Nicméně jak všichni dobře víte, že Svazek rozhodně neřešil jen Brdy, byť jsou pro něj velmi důležité. V průběhu tohoto roku pak byly do nově přistoupivších obcí instalovány jejich vlastní informační tabule, které jsou součástí Fabiánovy naučné stezky. Navíc se podařilo v tomto roce splnit náš slib občanům, že budeme Stezku pravidelně odemykat a zamykat. Letošní odemčení Stezky tak proběhlo 14.5 v sobotu. Během odemykání bylo zajištěno občerstvení téměř po celé trasy, o jednotlivých obcích pohovořili přítomní starostové včetně našeho, pana Ladislava Turka. Po závěrečném rožnění vepříka ve Felbabce využila část pelotonu možnosti svézt se objednaným vlakem do Příbrami. Uzamykání FNS by mělo proběhnout v září tohoto roku a pochopitelně Vás o něm budu informovat. Příjemnou zprávou je i to, že se Svazku podařilo získat téměř ,- Kč jako dotaci na tisk propagačních materiálů k Fabiánově naučné stezce, a které by měly být vytištěny v průběhu srpna v celkovém počtu ks v českém a ks v anglickém jazyce. Díky kontaktům starosty obce Bohutín, pana Ladislava Turka, byla navázána i spolupráce se starosty obcí ve Svazku obcí v oblasti Andalo (Itálie). Po jejich listopadové návštěvě bychom rádi navázali spolupráci i v oblasti propagace obou regionů a výměně zkušeností. Ing. Martin Matuna, předseda Svazku obcí Podbrdského regionu

5 Obecní knihovna OBECNÍ KNIHOVNA BOHUTÍN O PRÁZDNINÁCH. Jako každým rokem i letos bude knihovna otevřena do Bohutínské pouti, tedy do pátku 20. července 2012 v obvyklém čase mezi 16. a 19. hodinou. Poté se knihovna pro čtenáře na čtyři týdny uzavře (bude probíhat balení knih, úklid, atd.) a znovu se sejdeme v pátek 24. srpna Na své čtenáře budou čekat nové knihy z našeho fondu (děkuji zastupitelům obce, že v rozpočtu pamatují finanční částkou na nákup nových knížek) i knihy vypůjčené z Knihovny Jana Drdy v Příbrami (také děkuji). Přeji všem krásné léto, samozřejmě nejlépe s hezkou knížkou.... PhDr. Eva Kubíková Výsledky soutěže O nejpilnějšího čtenáře roku V pátek 3. února 2012 se konala v místní knihovně malá slavnost. Sešli se zde představitelé obce starosta Ladislav Turek a místostarostka Mgr. Lenka Říhová s dětmi, které se v loňském roce zúčastnily soutěže O nejpilnějšího čtenáře. Do soutěže se přihlásilo celkem 19 dětí, které přečetly úctyhodný počet knížek, o kterých vyprávěly nebo kreslily obrázky to, aby bylo jasné, že je skutečně přečetly a nejen si je vypůjčily. A jaké byly konečné výsledky? Vítězkou soutěže se stala Monika Ševčíková, na 2. místě se umístil Jakub Řánek, na 3. místě Valentýna Šedivá, na 4. místě Kateřina Nováková a na 5. místě Tereza Plášilová. Přihlásit se mohou samozřejmě děti do soutěže i průběžně vždyť hodnotí se nejen počet přečtených knížek, ale také snaha a odvaha přihlásit se a soutěžit. PhDr. Eva Kubíková Všechny děti obdržely z rukou starosty drobné dárky a děti, které se umístily na prvních třech místech pěkné knížky. Všechny dárky věnoval Obecní úřad děkujeme. Pan Turek zároveň vyhlásil 2. ročník soutěže O nejpilnějšího čtenáře roku 2012 a některé děti se hned přihlásily. Ovšem musím podotknout, že v tomto roce jsou děti nějak méně pilnými čtenáři a já jen doufám, že neusnuly na růžích a opět se zaktivizují. Na Obecním úřadě už pomalu přemýšlí, jaké ceny by jim v závěru roku udělaly radost. A také máme řadu nových knížek, ať už půjčených z Výměnného fondu Knihovny Jana Drdy v Příbrami nebo vlastních, které je jistě budou zajímat a rády si je přečtou. PRO BYSTRÉ HLAVY Pytle peněz. Máte 10 pytlů zlaťáků. Jeden z Vašich sluhů, kteří měli na starosti jejich přepravu, Vás chtěl okrást a tak v jednom z pytlů z každé mince, která normálně váží 10 gramů, upiloval 1 gram zlata. Máte digitální váhy (položíte na ně předmět a ony ukáží, kolik váží). Dokážete na jedno jediné vážení určit, který pytel obsahuje lehčí mince a tedy, kterého sluhu máte vyhodit? Strana 5

6 zápisy a usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce bohutín Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne Přítomni: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Ing. Martin Matuna, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová, Iva Vávrová, Roman Kupka, Ing. Luboš Mandík Bod 1) Jednání zahájil starosta Obce Bohutín pan Ladislav Turek v Bod 2) Pan Matuna navrhuje před zahájením jednání zastupitelstva obce věnovat minutu ticha zesnulému poslednímu československému a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi. O návrhu nebylo hlasování a byl jednomyslně přijat a splněn. K programu nebylo dalších připomínek. Program jednání: 1. Zahájení 2. Doplnění a schválení programu 3. Volba ověřovatelů 4. Kontrola usnesení z minulého jednání 5. Projednání směrnice pro provedení inventarizace, inventarizace majetku obce k Projednání rozpočtového provizoria na rok Projednání směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku 8. Projednání rozpočtového opatření č Žádost ZŠ Bohutín 10. Shrnutí podaných žádostí o dotace, popis stavu 11. Vodohospodářský majetek získaná dotace nar a podání žádosti na r. 2012, cena vodného a stočného na r Vyhlášený záměr prodeje budovy Vysoká Pec č. p. 74 /bývalý obecní úřad/ 13. Odpadové hospodářství v r Řešení kanalizace v obci, nevyhovující ČOV Vysoká Pec, řešení majetkoprávních vztahů 15. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IP /VB/02 - investor ČEZ Distribuce, a. s. 16. Projednání žádostí majetkoprávní vztahy - manželé Pflégerovi, PF pozemek parc. č. 352/30 v k. ú. Bohutín, lokalita silnice I/18 směr Tisová tzv. Kozlovina a řešení lokality tzv. pivní cesta /p. Štok, p. Černohorský/ 17. Informativně - rekonstrukce zeleně v části Vysoká Pec - dotace SFŽP, oprava Vokačovského rybníka, rekonstrukce silnice I/18 III. etapa, podzimní úklid a zimní údržba obce, řešení vojenského újezdu BRDY, lokalita Rusalka - změna katastrálního území 18. Diskuse 19. Usnesení 20. Závěr Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 3) Za ověřovatele zápisu navrženi paní Oktábcová a pan Kupka Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 4) Kontrola usnesení z minulého jednání Strana 6 Kontrola usnesení z minulého jednání dne na vědomí - všechna usnesení byla realizována v souladu se zápisem ze dne , zápis vyhotoven, ověřen pouze jedním ověřovatelem, podepsán a bude vyvěšen na úřední desce prostřednictvím internetové prezentace obce Bohutín. Bod 5) Projednání směrnice pro provedení inventarizace, inventarizace majetku obce k Pan Turek navrhuje schválit připravenou směrnici č. 10 s účinností od , dle předloženého návrhu. Nebylo připomínek. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 6) Projednání rozpočtového provizoria na rok 2012 p. Turek navrhuje schválení rozpočtového provizoria na rok 2012 ve výši 25% skutečných výdajů roku 2011 do řádného schválení rozpočtu na rok 2012 s tím, že by měl být schválen do konce března Poukazuje hlavně na náklady spojené s případnou výstavbou kanalizace, které budou známy na konci ledna. Je nutné nejprve řádně účetně uzavřít rok 2011 u všech organizací, které jsou napojeny na rozpočet obce, následně pracovat s žádostmi na rok Rozpočet musí být zveřejněn minimální dobu před schválením 15. dnů. Poukazuje na odsouhlasený termín pracovní porady na konec ledna, vzhledem k řešení majetkoprávních vztahů a vhodnost řešit i rozpočet obce na rok Pí. Vávrová navrhuje schválení rozpočtového provizoria na rok 2012 ve výši 1/12 skutečných výdajů roku 2011 do řádného schválení rozpočtu na rok 2012 s tím, že by měl být schválen do konce ledna Argumentem pro tento návrh je brzké schválení pro to, aby obec neutrácela. p. Matuna navrhuje schválení rozpočtového provizoria na rok 2012 ve výši 1/9 skutečných výdajů roku 2011 do řádného schválení rozpočtu na rok 2012 s tím, že by měl být schválen do Poukazuje přitom na skutečnost brzkého sestavení rozpočtu z důvodu jasné strategie na rok 2012, kdy březen je pozdním termínem a může to práce zbrzdit. Návrh rozpočtu tak bude akceptovat i případné náklady na výstavbu kanalizace známé z konce ledna p. Turek - dle jednacího řádu se nejprve hlasuje o protinávrhu p. Matuny Pro: 6 Proti: 5 Zdržel se: 0 Vzhledem k tomu, že protinávrh byl schválen o protinávrhu paní Vávrové a návrhu p. Turka nebylo hlasováno. Bod 7) Projednání směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku Pan Turek navrhuje schválit připravenou směrnici č. 9 s účinností od , dle předloženého návrhu. Nebylo žádných připomínek. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 8) Projednání rozpočtového opatření č. 004 Pan Turek seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením. Do budoucna bylo zastupitelům přislíbeno i předložení důvodové zprávy před jednáním zastupitelstva, konkretizuje jednotlivé položky výše uvedeného rozpočtového opatření. Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 1 Bod 9) Žádost ZŠ Bohutín písemná žádost školy byla obdržena po , všichni zastupitelé obdrželi na dnešním jednání výše uvedenou žádost vzhledem k tomu, že žádost nebyla zařazena do rozpočtového opatření, navrhuje p. Turek po dohodě s ředitelkou ZŠ financovat žádost z rezervního fondu ZŠ v částce ,- Kč na nákup LTO. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 10) Shrnutí podaných žádostí p. Matuna a p. Turek informuje o stavu podaných žádostí o dotace na realizaci jednotlivých projektů a dále o projektech rozpracovaných (informativně) a) Modernizace obecní knihovny Bohutín - dokončena, nainstalována povinná publicita, dotace byla vyúčtována b) Rekonstrukce a modernizace ZŠ Bohutín, MŠ Bohutín - vyhotoveny energetické audity včetně štítků na obě instituce, čeká se na vyhlášení výzvy, nejspíše leden 2012 c) Rekonstrukce komunikací na Staré Vysoké Peci - byla oboustranně podepsána smlouva na projekt Rekonstrukce místních komunikací v obci Bohutín, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/ V současnosti probíhá příprava zadávací dokumentace. d) Výstavba I. etapy chodníku - žádost o dotaci byla podána v rámci SFROM dne e) Zakoupení pohotovostního vozidla SDH Bohutín - žádost byla podána dne f) Výstavba II. etapy chodníku - bude podáno v rámci SFDI, v současnosti se zpracovává projektová dokumentace Bod 11) Vodohospodářský majetek - získaná dotace nar a podání žádosti na r. 2012, cena vodného a stočného na r p. Turek - v letošním roce byla realizována plánovaná oprava vodohospodářského majetku v lokalitě Havírna - výměna potrubí u silnice I/18 a vyměna šoupat, v části Tisová oprava ATS Tisová - čerpadla tlakové nádoby a výměna potrubí. Získaná dotace na letošní rok v celkové částce ,- Kč byla řádně vyúčtována a poukázána. Doporučuje na základě jednání s provozovatelem podat žádost v rámci prosté reprodukce na výměnu nevyhovujícího potrubí v části tzv. Kozlovina /předpokládané náklady ,- Kč/. Nutno podat dle platné směrnice v měsíci lednu r na Svazek pro vodovody a kanalizace. Informace pro zastupitele a občany - valná hromada Svazku pro vodovody a kanalizace odsouhlasila cenu pro r v souvislosti se zvýšením DPH: vodné 49,98,- Kč stočné 39,07,- Kč Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 12) Vyhlášený záměr prodeje budovy Vysoká Pec č. p. 74 /bývalý obecní úřad/ V rámci vypsaných podmínek a po zveřejnění záměru prodeje v místních mediích se do stanoveného termínu do nepřihlásil jediný zájemce. Dále byl záměr zveřejněn v Bohutínském zpravodaji. Zájem o prodej

7 projevil po vypršení termínu jeden zájemce, který podal písemnou nabídku dne vedenou pod č. j Z toho důvodu navrhuje p. Turek stažení tohoto bodu z programu jednání zastupitelstva a jeho znovu projednání na pracovní poradě s novým vyhlášeným záměrem. nehlasováno Bod 13) Odpadové hospodářství Starosta obce seznámil všechny přítomné s navýšením poplatků na odpadovém hospodářství o cca 4% v souvislosti se zvýšením DPH. V r bude i nadále pokračovat spolupráce s firmou Dokas Dobříš dle podepsané smlouvy z minulých let. Na r budou podepsány nutné dodatky včetně navýšené ceny. Nebezpečný odpad mohou občané i nadále předat bezplatně pod bývalým obecním úřadem u garáží. Prodej známek na r bude započat od 16. ledna 2012 v budově obecního úřadu na Vysoké Peci a v Bohutíně v koloniálu p. Heřmanové. Svoz bude prováděn do 24. února r na staré známky z r Bod 14) Řešení kanalizace v obci, nevyhovující ČOV Vysoká Pec, řešení majetkoprávních vztahů p. Turek informuje na uskutečněné schůzky z důvodu řešení majetkoprávních vztahů dne 9. Listopadu a 7. Prosince letošního roku ve spolupráci s Ing. Urešem zpracovatelem projektové dokumentace a p. Němcovou řešící inženýrink a majetkoprávní vztahy. Na pracovní poradě zastupitelů dne byl odsouhlasen postup pokračování v řešení majetkoprávních vztahů a vejít v jednání s vlastníky pozemků v blízkosti stávající nevyhovující ČOV Vysoká Pec. Další porada bude uskutečněna v závěru měsíce ledna r. 2012, kde bude rozhodnuto o dalším nejvhodnějším řešení. Všem zastupitelům byla předána smlouva o dílo na kanalizaci společně s dodatkem řešící samotnou výstavbu ČOV ve stávající lokalitě na Vysoké Peci od p. Ing. Ureše. nehlasováno ZO bere na vědomí a souhlasí s postupem řešení Omluven p. Mandík - z jednání odchází v hod. Bod 15) Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IP /VB/02 - investor ČEZ Distribuce, a. s. P. Turek navrhuje uzavřít výše uvedenou smlouvu, dle předloženého návrhu Pro:10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 16) Projednání žádostí majetkoprávní vztahy manželé Pflégerovi, PF pozemek parc. č. 352/30 v k. ú. Bohutín, lokalita silnice I/18 směr Tisová tzv. Kozlovina na základě podané žádosti manželů Pflégrových navrhuje vyhlášení záměru směny části pozemků 702/25 a 703/14 v k. ú. Bohutín pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 PF pozemek parc. č. 352/30 v k. ú. Bohutín - převod do vlastnictví obce ideální ½ /úplata celkem činí ,-Kč/ řešení lokality tzv. pivní cesta /p. Štok, p. Černohorský/ na základě skutečností, které vyplynuli z řešení majetkoprávních vztahů se zastupitelé na prac. poradě dne shodli na společném postupu řešení - výše uvedené lokality se nejprve geodeticky zaměří a následně se bude jednat s vlastníky o převodu nemovitého majetku do vlastnictví obce Bohutín: zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s postupem řešení Bod 17) Informativně rekonstrukce zeleně v části Vysoká Pec - dotace SFŽP - starosta obce se zúčastnil jednání s pracovníkem SFŽP a zástupcem kanceláře p. Bímové - vše běží dle harmonogramu a podmínek programu, byly dodány veškeré požadované materiály na SFŽP oprava Vokačovského rybníka - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace, oprava začne začátkem ledna 2012 rekonstrukce silnice I/18 - III. etapa - byla dokončena, majitel komunikace ŘSD označil 2 přechody z bezpečnostních důvodů byl zrušen přechod u Řimbaby podzimní úklid a zimní údržba obce - ve spolupráci s hasiči byl ukončen podzimní úklid, zimní údržba obce bude řešena jako v minulých letech ve spolupráci s místním ZD Bohutín řešení vojenského újezdu BRDY - předseda Svazku obcí Podbrdského regionu seznámil všechny přítomné se stanoviskem Svazku ve smyslu vyhlášení Přírodního parku na úkor CHKO, které je administrativně náročné, neekonomické ale hlavně problematické nejen pro občany. lokalita Rusalka - změna katastrálního území - probíhá změna katastrálního území na základě podané žádosti Bod 18) Diskuse: zastupitelé ani občané nemají žádné diskusní příspěvky Bod 19) Usnesení: 1. jednání bylo zahájeno 2. schválen navrhovaný program 3. schváleni ověřovatelé 4. na vědomí - kontrola z minulého jednání 5. schválena směrnice pro provedení inventarizace, včetně inventarizace majetku k schváleno rozpočtové provizórium na r schválena směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku 8. schváleno rozpočtové opatření č schválena žádost ZŠ Bohutín 10. souhlasí a bere na vědomí postup řešení podaných a připravovaných žádostí o dotaci 11. bere na vědomí a souhlasí s cenou vodného a stočného na r a podání žádosti na r bere na vědomí řešení prodeje budovy bývalého OÚ, budova Vysoká Pec č. p bere na vědomí a souhlasí s řešením odpadového hospodářství v r bere na vědomí a souhlasí s postupem řešení odkanalizování obce a nevyhovujícího stavu ČOV Vysoká Pec včetně řešení majetkoprávních vztahů 15. schváleno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 16. odsouhlaseno - záměr směny pozemků manželů Pflégrových - PF odkup ideální ½ pozemku parc. č. 352/30 v k. ú. Bohutín - řešení majetkoprávních vztahů - lokalita tzv. pivní /p. Štok a Černohorský/ - lokalita tzv. Kozlovina 17. bere na vědomí a souhlasí s postupem řešení: - rekonstrukce zeleně v části Vysoká Pec - dotace SFŽP - oprava Vokačovského rybníka - rekonstrukce silnice 1/18 - III etapa - podzimní úklid a údržba obce - řešení opuštění VVÚ Brdy - lokalita Rusalka - změna katastrálního území Bod 20) Závěr Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a popřál vše nejlepší do nového roku. Starosta obce: Ladislav Turek Místostarosta obce: Ing. Martin Matuna Ověřovatelé: Jarmila Oktábcová, Roman Kupka *********************************************** Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne Přítomni: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Ing. Martin Matuna, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová, Iva Vávrová, Roman Kupka, Ing. Luboš Mandík Bod 1) Jednání zahájil starosta obce Bohutín pan Ladislav Turek v 17:00 hod. Bod 2) Program jednání: 1. Zahájení 2. Doplnění a schválení programu 3. Volba ověřovatelů 4. Projednání zápisů z finančního a kontrolního výboru 5. Projednání rozpočtu obce na r Projednání inventarizace majetku obce k Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec, řešení majetkoprávních vztahů 8. Řešení problematiky - ROP - rekonstrukce komunikací Vysoká Pec 9. Prodej budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p Řešení majetkoprávních vztahů - žádost manželů Pflégrových, odkup pozemků do vlastnictví obce v lokalitě Havírna tzv. Kozlovina a žádost p. Říhy, projednání podání žádosti na realizaci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohutín, realizace cest v rámci provedené komplexní úpravy v k. ú. Tisová u Bohutína 11. Shrnutí podaných žádostí o dotace, popis stavu 12. Informativně - oprava Vokačovského rybníka, zimní údržba obce, řešení Vojenského újezdu BRDY, lokalita Rusalka - změna katastrálního území, hostování pouťových atrakcí v r. 2012, řešení dopravní obslužnosti, změna dopravního značení v části Bohutín u pomníku 13. Usnesení 14. Diskuse 15. Závěr pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 Bod 3) Za ověřovatele zápisu navrženi pan Kovář a pan Šimánek. pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 Bod 4) Kontrola usnesení z minulého jednání Kontrola usnesení z minulého jednání dne všichni zastupitelé obdrželi elektronicky jak zápis kontrolního výboru, tak zápis finančního výboru ze dne Pí Vávrová upozorňuje, že práce na vodohospodářském majetku v Tisové nelze zaúčtovat do oprav, ale jako investici. Bude dořešeno na poradě zastupitelů. Dále nebylo dalších připomínek. P. Turek - veškeré opravy na vodohospodářském majetku byly realizovány v minulosti jako opravy, do dnešního dne nebyla vznesena jediná připopomínka. P. Šimánek, předseda finančního výboru, který provedl výše zmiňovanou kontrolu konstatuje, že výše realizované práce byly v souladu s opravami ve stávajících lokalitách. Stejně tak podaná dotace na letošní rok na vodohospodářský majetek v r je vedena jako oprava. Bod 5) Projednání rozpočtu obce na rok Na základě projednání návrhu rozpočtu obce Bohutín na rok 2012 na poradě zastupitelů dne a byl zpracován samotný návrh rozpočtu na letošní rok. Do dnešního dne je hospodařeno dle schváleného rozpočtového provizória. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen od do dnešního dne na úřední desky obce Bohutín. Ze zákona je nutno rozpočet vyvěsit minimálně na 15 dnů před projednáním zastupitelstvem. K dnešnímu dni nebyla vznesena jediná připomínka jak ze strany zastupitelů, tak občanů. Starosta podává

8 vysvětlení k jednotlivým kapitolám a položkám na straně příjmů a výdajů. Navrhované příjmy na r činí ,- Kč, navrhované výdaje činí ,- Kč. Přebytek hospodaření na letošní rok je ,- Kč. pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 Bod 6) Projednání inventarizace majetku k P. Turek informuje o provedených inventurách k , dle platné směrnice schválené zastupitelstvem obce Příkaz k inventarizaci byl vydán starostou dne s plánem zahájení od do řádného ukončení Součástí příkazu bylo jmenování inventarizačních komisí k jednotlivým účtům. Závěrečná inventarizační zpráva ze dne je podepsána všemi členy komise. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly. Nebyly shledány žádné nedostatky. pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 Bod 7) Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec, řešení majetkoprávních vztahů. Na dnešní jednání byli pozváni zástupci současného provozovatele 1.SčV a projektant Ing. Ureš. Je předložen písemný návrh smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci k územnímu řízení stavby a projektovou dokumentaci pro stavební /vodoprávní / povolení stavby včetně nové obecní čistírny odpadních vod v areálu stávající ČOV Vysoká Pec. Je předložen odborný odhad nákladů stavby ČOV Vysoká Pec a splaškové kanalizace I. etapa v části Vysoké Pece. Všichni dotčení soukromí vlastnici budou písemně osloveni k předložení návrhu na finanční vyrovnání na dotčené pozemky předpokládanou stavbou kanalizace. Jednotlivé návrhy budou předloženy zastupitelům. pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 Bod 8) Řešení problematiky - ROP - rekonstrukce komunikací Vysoká Pec. P. Matuna navrhuje v rámci veřejné zakázky v projektu rekonstrukci místních komunikací v Bohutíně, která se realizuje v lokalitě stará Vysoká Pec následující hodnotící komisi: členové: Martin Matuna, Iveta Nováková, Ing. Čestmír Kabátník, Josef Šimánek, Iva Vávrová náhradníci: Mgr. Lenka Říhová, Ladislav Turek, Mgr. Bohumila Nezbedová. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne dle schváleného postupu dne pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 Bod 9) Prodej budovy bývalého Obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 74. P. Kovář navrhuje revokovat usnesení zastupitelstva ze dne a budovu bývalého Obecního úřadu neprodávat. Jako důvody uvádí: 1) prodej nezkolaudovaných garáž í (majetek obce není zapsán na KN) 2) neexistence parcely č. 410 v k.ú. Vysoká Pec uvedené v nabídce k prodeji 3) nesouhlas s návrhem prodeje za polovinu odhadní ceny 4) možnost vzetí úvěru při výstavbě kanalizace (při odprodeji není čím ručit). P. Turek otevírá jedinou doručenou obálku od uchazeče, který nabízí ,- Kč a navrhuje prodat tuto Strana 8 nemovitost. Nemovitost se nabízí k prodeji již z loňského roku. Bohužel zájem o prodej je malý, byla doručena pouze jediná nabídka. Kritéria prodeje byla vyhlášena v souladu s platným usnesením z r O nájem nemovitosti neprojevil nikdo zájem. Na výše uvedených prohlídkách nemovitosti byli pouze dva zájemci. Pro obec se za 2 roky nenašel žádný vhodný záměr využití. Nutná investice do technického stavu nemovitosti je neekonomická. ejprve se dle jednacího řádu hlasuje o protinávrhu pana Kováře: pro: 5 proti: 5 zdržel se: 1 Protinávrh nebyl schválen. Následně se hlasuje o návrhu pana Turka: pro: 5 proti: 5 zdržel se: 1 ávrh prodeje Obecního úřadu nebyl schválen. Bod 10) Řešení majetkoprávních vztahů žádost manželů Pflégerových, odkup pozemků do vlastnictví obce v lokalitě Havírna - tzv. Kozlovina a žádost p. Říhy, projednání podání žádosti na realizaci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohutín, realizace cest v rámci provedené komplexní úpravy v k. ú. Tisová u Bohutína. žádost manželů Pflégrových - směna částí pozemků parc. č. 702/25-15m2 a parc. č. 703/14-15m 2 vše v k. ú. Bohutín pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 Vyhlášení záměru: žádost p. Říha - odprodej dlouhodobě užívaných pozemků část dvora a zahrady parc. č. 446/2 o výměře 20 m2, parc. č. 446/4 o výměře 14 m2, parc. č. 459/2 o výměře 38 m2, vše v k. ú. Bohutín: pro: 11 proti: 0 zdržel: 0 Projednání komplexní pozemkové úpravy v obci Bohutín v k. ú. Bohutín - podání žádosti společně s většinovými vlastníky a zemědělským družstvem na pozemkový úřad v Příbrami: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 Bod 11) Shrnutí podaných žádostí - popis stavu: P. Turek informuje o podaných žádostech na vodohospodářský majetek v r Svazek pro vodovody a kanalizace, výstavba chodníku I. etapa na dotační titul FROM a podání žádosti na nákup nového vozidla pro SDH Bohutín zařazených v JPO III - Krajský úřad Středočeského kraje. P. Matuna informuje o stavu podaných žádostí o dotace na realizaci jednotlivých projektů a dále o projektech rozpracovaných (informativně): a) Modernizace obecní knihovny Bohutín - dokončena, nainstalována povinná publicita, dotace byla vyúčtována a vyúčtování předloženo na úřad Středočeského kraje. b) Rekonstrukce a modernizace ZŠ Bohutín, MŠ Bohutín - žádost podána, kumulovaná za oba projekty dne elektronicky a ve fyzické formě, celková částka, o kterou obec Bohutín žádá, je ve výši 2,3 mil. Kč a při spolu podílu obce ve výši 2,1 mil. Kč. c) Rekonstrukce komunikací na Staré Vysoké Peci - byla oboustranně podepsána smlouva na projekt Rekonstrukce místních komunikací v obci Bohutín, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/ Schválena zadávací dokumentace. Následně byla vypsána podlimitní veřejná zakázka, dne proběhla prohlídka místa plnění. Vyhodnocení nabídek bude probíhat dne d) Výstavba I. etapy chodníku - žádost o dotaci byla podána v rámci SFROM dne , čekáme na rozhodnutí. e) Zakoupení pohotovostního vozidla SDH Bohutín - žádost byla podána dne čekáme na rozhodnutí. f) Výstavba II. etapy chodníku - podání staženo kvůli neudělení výjimek na širší vjezdy. Po odvysílání reportáže na ČT slíbil telefonicky náměstek GŘ SFDI p. Blecha místostarostovi obce Bohutín p. Matunovi jednání ohledně výjimky na příští rok. Projektová dokumentace je vyhotovena a připravena k podání na příští rok. Bod 12) Omluven Ing. Luboš Mandík, odchod v 18:10 hod. Informativně - oprava Vokačovského rybníka - seznámení s probíhající opravou rybníka na náklady majitele tj. Svazku pro vodovody a kanalizace, práce probíhají dle časového harmonogramu, předpoklad ukončení červen/2012. Zimní údržba obce - probíhá ve spolupráci s místním ZD Bohutín a v lokalitě Vysoká Pec údržba chodníků s hasiči z Vysoké Pece. Řešení vojenského újezdu BRDY: P. Turek preferuje zřízení takového charakteru, který umožňuje co nejpřísnější ochranu přírody v dané lokalitě a zajišťuje bezpečnost všech možných návštěvníků na výše uvedeném území, stejně tak minimalizuje možné finanční zatížení obce v souvislosti opuštění vojenského prostoru. P. Matuna preferuje, aby se obec Bohutín připojila ke stanovisku starostů obcí Svazku obcí Podbrdského regionu a schválila jej: Starostové obcí sdružených v dobrovolném svazku obcí - Svazku obcí Podbrdského regionu požadují ochranu území nacházejícího se na stávajícím území vojenského újezdu Brdy po plánovaném zrušení tohoto vojenského újezdu k V souvislosti s mnoha nejasnostmi se shodují na vhodné formě ochrany s cílem především neporušit celistvost a charakter nezastavěnosti daného území. Zároveň deklarují, že nechtějí připustit ohrožení přirozené akumulace spodních vod, zvýšení provozu na účelových komunikacích a tím zvýšení pravděpodobnosti škod na zdraví a majetku občanů obcí, které zastupují. Jako vhodnou ochranu tohoto území tak navrhují a požadují vyhlášení Přírodního parku Střední Brdy za podmínky, že jeho vyhlašovatel, kterým je Středočeský kraj, přijme prostřednictvím usnesení svých krajských zastupitelů do rozvojových plánů kraje stavební uzávěru na tomto území. Uvnitř tohoto území pak navrhují zajištění zvýšené ochrany cenných lokalit prostřednictvím vyhlášení sítě maloplodých, zvláště chráněných území. Současně nesouhlasí s vyhlášením CHKO, které nepovažují za vhodnou cestu k ochraně tohoto území a jeho následnému rozvoji, neboť nedokáže zabránit devastaci charakteru tohoto území a udržení celistvosti a nezastavěnosti oblasti středních Brd. Poukazují také na nezanedbatelné hledisko v dnešní době tolik proklamovaných úsporných opatření, kdy u vyhlášení přírodního parku je ve srovnání s CHKO pravděpodobně nižší nákladnost zřízení a jeho udržování. Požadují také po současném správci vojenského újezdu Brdy, aby učinil adekvátní opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti osob ve vztahu k možnému výskytu nevybuchlé munice, to znamená, aby ji v maximální možné míře odstranil, a do míst, na kterých to případně nebude možné, stanovil zákaz vstupu nebo omezení přístupu veřejnosti. Lokalita Rusalka - změna katastrálního území, byla dokončena změna katastrálního území, opětovně bude projednána žádost M.T.J. Consulting na výše uvedenou lokalitu. Hostování pouťových atrakcí v r žádost p. ovotný Žádost p. ovotného na hostování v r. 2012, vzhledem ke zkušenostem z minulých let je vhodné ponechat pořádání poutě pouze jednomu zájemci, vzhledem k zajištění propagace, pořádání doprovodných akcí a zajištění celkového úklidu na návsi bude opětovně

9 zajišťovat pí Olga Lagronová Pštrosová s tím, že bude umožněno hostování p. ovotnému po vzájemné dohodě. Řešení dopravní obslužnosti seznámení ze schůzky regionu dopravní obslužnosti Rožmitál pod Třemšínem o výběru dopravců na zajištění dopravní obslužnosti Středočeského kraje možné výběrové řízení na nejvhodnějšího dopravce. Změna dopravního značení v části Bohutín u pomníku na základě žádosti dopravního inspektorátu bude provedena změna dopravního značení v lokalitě u pomníku v Bohutíně u silnice I/18. nehlasováno Bod 13) Diskuse: P. Kupka - informativní dotaz na opravu Vokačovského rybníka. Pí. Šimůnková dotaz na vodohospodářský majetek a tvorby cen vodného a stočného. P. Ric dotaz na probíhající opravu rybníka a následnou opravu místní komunikace. Pí. Fišerová dotaz na svoz odpadového hospodářství, černých skládek v obci. Pí. Hudečková dotaz na využití bývalého Obecního úřadu a finacování běžné údržby. Bod 14) Usnesení: 1. Jednání bylo zahájeno 2. Schválen navrhovaný program 3. Schválení ověřovatelé 4. Na vědomí zápis kontrolního a finančního výboru 5. Schválen rozpočet obce na r jako přebytkový 6. Bere na vědomí provedení inventarizace majetku k Souhlasné stanovisko s řešením odkanalizování obce a nevyhovujícího stavu ČOV Vysoká Pec 8. Souhlasné stanovisko s řešením ROP - místní komunikace Vysoká Pec 9. Neschválen prodej budovy Vysoká Pec č. p Souhlasné stanovisko se změnou pozemků - žádost manželé Pflégerovi, vyhlášení záměru prodeje - žádost p. Říha, podání žádosti na realizaci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohutín 11. Bere na vědomí informace o podaných a zpracovávaných žádostech o dotace 12. Bere na vědomí informativní body 13. Bere na vědomí diskusní příspěvky Bod 15) Závěr Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast. Starosta obce: Ladislav Turek Místostarosta obce: Ing. Martin Matuna Ověřovatelé: Josef Kovář, Josef Šimánek *********************************************** Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne Přítomni: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Ing. Martin Matuna, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Ing. Luboš Mandík, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová, Iva Vávrová, Roman Kupka Omluveni: Bod 1) Jednání zahájil starosta obce Bohutín pan Ladislav Turek v hod. Bod 2) P. Turek navrhuje schválit navrhovaný program dle pozvánky, doplnit bod 9 - žádost ZŠ Bohutín o jmenování členů školské rady ze strany zřizovatele, materiály dodány v elektronické podobě - nebylo připomínek Program jednání: 1. Zahájení 2. Doplnění a schválení programu 3. Volba ověřovatelů 4. Projednání závěrečného účtu obce Bohutín za r. 2011, provedené kontroly - krajský úřad Středočeského kraje, protokolů o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Bohutín, projednání zápisu kontrolního výboru 5. Projednání rozpočtového opatření č. 1 na r Řešení Vojenského újezdu Brdy 7. Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec, řešení majetkoprávních vztahů 8. Řešení majetkoprávních vztahů žádosti p. Říha, manželé Kocourkovi, manželé Štochlovi, manželé Divišovi, manželé Pflégrovi, odkup pozemků v majetku LČR, žádost lokalita Rusalka 9. Žádosti: ZŠ Bohutín - navýšení rozpočtu na r Rodiče - vybudování dětského hřiště 10. Projednání místa pro vítání občánků a svatební obřady pro volební období r r Shrnutí podaných žádostí o dotace a realizované akce, popis stavu 12. Zástupce obce Bohutín ve Svazek obcí podbrdského regionu 13. Využití budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p Projednání uzavření smluv o zřízení věcného břemene - investor ČEZ Distribuce, a. s. 15. Informativně - plnění rozpočtu obce k r. 2012, převod nemovitého majetku části areálu dolu Řimbaba, oprava Vokačovského rybníka, sezónní údržba obce, akce pro děti, zřízení Profilu zadavatele 16. Diskuse 17. Usnesení 18. Závěr Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 3) Za ověřovatele zápisu navrženi p. Luboš Mandík, pí Jarmila Oktábcová. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 4) Projednání závěrečného účtu obce Bohutín za rok 2011, provedené kontroly - krajský úřad Středočeského kraje, protokolů o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Bohutín, projednání zápisu kontrolního výboru P. Turek - všichni zastupitelé obdrželi výše uvedené zprávy v materiálech na dnešní jednání. Ze zákona nutno projednat nejpozději k Závěrečný účet společně s kontrolou krajského úřadu Středočeského kraje je vyvěšen od do dnešního dne. Nebyly vzneseny jakékoliv připomínky jak ze strany zastupitelů, tak občanů. Výsledek hospodaření školy a školní jídelny ZŠ Bohutín k činil přebytek 91,- Kč a přebytek 8.562,27 Kč. Výsledek hospodaření v MŠ Bohutín činil 6.765,26 Kč. Výše uvedené přebytky budou převedeny do rezervních fondů školy a školky. Na základě výše uvedených skutečností - návrh schválit - závěrečný účet obce Bohutín za rok 2011 společně s provedenými kontrolami, výsledky hospodaření u ZŠ a MŠ převést do rezervních fondů - bez výhrad. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: proběhla kontrola ze strany krajského úřadu Středočeského kraje. Kontrola neshledala žádné pochybení a výsledek kontroly je bez závad. V ZŠ a MŠ Bohutín byla provedena veřejnoprávní kontrola dle platné právní legislativy. S výsledky kontroly byly seznámeni všichni zastupitelé a představitelé kontrolovaných subjektů. Kontrola usnesení z minulého jednání dne všechna usnesení byla realizována v souladu se zápisem ze dne , zápis vyhotoven, ověřen, podepsán a vyvěšen na úřední desce prostřednictvím internetové prezentace obce Bohutín. Bod 5) Projednání rozpočtového opatření č P. Turek seznamuje občany a zastupitele s jednotlivými položkami v rozpočtovém opatření č. 1 letošního roku. Největší položkou je realizace nevyhovujícího odtoku z ČOV Vysoká Pec. Opravu nutno provést v souběhu s probíhající opravou Vokačovského rybníka. P. Turek navrhuje schválit předložené rozpočtové opatření č. 1. Pro: 6 Proti: 3 Zdržel se: 2 Bod 6) Řešení vojenského újezdu Brdy P. Turek informuje o uskutečněné schůzce starostů dne a zástupci ministerstva životního prostředí. Všichni starostové podbrdského regionu obdrželi na této schůzce materiály porovnávající rozdíly mezi přírodním parkem a chráněnou krajinnou oblastí. Výše uvedené materiály obdrželi taktéž zastupitelé v podkladech na dnešní jednání. P. Matuna navrhuje, aby Vojenský újezd byl ochráněn v režimu, který bude respektovat celistvost a nezastavěnost daného území a současně chránil přírodu. Dále navrhuje, aby režim ochrany byl takový, který administrativně neomezí obyvatelstvo obce Bohutín a nezabrání rozvoji obce. Řešením by bylo, aby Vojenský újezd byl ponechán v resortu ministerstva obrany s tím, že by nebyl využíván k výcviku a byl do něho nadále zakázán vstup vyjma turistického režimu tak, jako tomu je v dnešní době. Z předložených materiálů MŽP není jasné, která varianta je pro ochranu vhodnější. Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 Bod 7) Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec, řešení majetkoprávních vztahů P. Turek seznamuje přítomné s jednotlivými postupnými kroky realizovanými v letošním roce v návaznosti na rok Připomíná nutnost řešit nevyhovující technický stav ČOV na Vysoké Peci s udělenou výjimkou provozu do r a špatný stav samotného odtoku z ČOV s nutnou realizací opravy v návaznosti na probíhající práce na opravě Vokačovského rybníka. Ve schváleném rozpočtovém opatření byla uvolněna částka na realizaci odtoku dle vyhotovené projektové dokumentace Ing. Urešem. Dne byla podána žádost na stavební úřad Příbram o vydání územního rozhodnutí na stavbu odtoku ve zjednodušeném řízení. Všichni vlastníci a dotčené orgány se stavbou souhlasí. Někteří dotčení vlastníci požadují fin. vyrovnání za udělení věcného břemene nebo odprodej dotčených pozemků stavbou. Majetkoprávní vztahy nutno dořešit ze zákona do doby podání žádosti na zahájení vodoprávního řízení k vyhotovení stavebního povolení. Budou osloveny min. 3 firmy s možností podání nabídek na zhotovení odtoku dle projektové dokumentace a předloženého výkazu výměr. Investor tj. obec Bohutín bude hledat nejvhodnějšího dodavatele na výše uvedenou stavbu z hlediska finančního, časového, kvality a záruky. Nutno začít se stavebními pracemi co nejdříve. Řešení otázky opravy odtoku z ČOV je nutno řešit z hlediska kolaudace opravy Vokačovského rybníka a čerpání fin. dotace na tuto akci. Dotčení vlastníci pozemků a jejich požadavky: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace - věcné břemeno bezúplatně, smlouva ze strany Svazku podepsána. Skoupý Jan - návrh věcné břemeno úplatně za 100,- Kč/bm, cca ,- Kč, smlouva ze strany

10 p. Skoupého podepsána. AELIA Property s.r.o. - souhlas se stavbou udělen, podmíněn dořešením majetkoprávních vztahů, návrh na odkup dotčených pozemků za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč, po udělení slevy by činila kupní cena ,- Kč nebo udělení věcného břemene za cenu ,- Kč /ročně. P. Turek navrhuje uzavřít smlouvy na udělení věcného břemena se Svazkem bezúplatně, s p. Janem Skoupým úplatně za cenu 100,- Kč/bm, cca ,- Kč, upřednostnit odkup pozemků dle nabídky od majitele firmy AELIA Property, s. r. o. za požadovanou finanční částku celkem ,- Kč, před uzavřením věcného břemena za ,- Kč/rok. Všichni zastupitelé obdrželi v materiálech na dnešní jednání písemně výše uvedené smlouvy. Dále je poukázáno na písemnou žádost Svazku pro vodovody a kanalizace na obec Bohutín o monitorovací zprávu ohledně řešení nevyhovujícího odtoku. Starosta písemně informoval Ing. Mixla, zástupce Svazku, o probíhajícíh pracech a požadavku o finanční příspěvek na realizaci stavby odtoku. Výše příspěvku není specifikována, jsou pouze vyčísleny předběžné náklady stavby cca na 1.2 mil Kč. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 P. Turek informuje o výsledku jednáních s majiteli pozemků dotčených stavbou nové ČOV a splaškové kanalizace v části Vysoké Pece ve spolupráci s projektantem Ing. Urešem a pí Němcovou. Výsledkem jednání je předložení smluv podepsaných jednotlivými vlastníky a jejich požadovanýh finančních nároků v důsledku realizace stavby. Pouze jeden z vlastníků nesouhlasí se vstupem na pozemek za žádného finančního vyrovnání. Pokud by zastupitelstvo neschválilo výše uvedené požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou /souhlasy nutné k vydání stavebního řízení, bez kterého není možno žádat o finanční dotaci na samotnou realizaci stavby a pokud by nebyly výše uvedené smlouvy schváleny, je jediné možné řešení, tj. změna trasy, která prodraží samotnou stavbu a její následný provoz tj. přečerpávající stanice před výše uvedenou ČOV/. V případě uzavření návrhu smluv na věcná břemena je možno přistoupit k vyhotovení čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení s následným vydáním územního rozhodnutí a dále pak vodoprávní řízení s vyhotovením stavebního povolení s možností podání žádosti o finanční dotace na realizaci stavby dle jednotlivých aktuálních dotačních titulů. Všichni zastupitelé obdrželi na dnešní jednání písemné návrhy smluv na finanční vyrovnání o udělení věcného břemene uzavřené jednotlivými vlastníky: Návrh uzavřít výše předložené písemné smlouvy: Vrobelová Dana ,- Kč/bm, tzn. cca ,- Kč ZD Bohutín - jednorázově celkem ,- Kč Oprava manželé Stoklasovi ,- Kč, tzn. cca ,- Kč Reichnauer Ervín ,- Kč/bm, tzn. cca ,- Kč Dragounová Anna, Kopecká Jiřina Mgr., Oktábcová Vladimíra JUDr. - bezúplatně Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 8) Řešení majetkoprávních vztahů - žádosti p. Říha, manželé Kocourkovi, manželé Štochlovi, manželé Divišovi, manželé Pflégrovi, odkup pozemků v majetku LČR, žádost lokalita Rusalka P. Turek na základě projednané žádosti p. Říhy zastupitelstvem obce a vyhlášeného záměru prodeje části pozemků tvořící dvůr a zahradu k rodinnému domu Bohutín č. p. 168 navrhuje odprodat za cenu 100,- Kč za 1 m 2 s tím, že náklady spojené s prodejem hradí kupující. Strana 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 Žádost manželů Kocourkových, Štochlových a Divišových na možnost odkupu části pozemku 227/7 a 326 k. ú. Vysoká Pec, obec Bohutín, narovnání majetkoprávních vztahů - vytvoření nového geometrického plánu: Návrh vyhlášení záměru prodeje: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Odsouhlasená směna pozemků manželů Pflégrových - na základě nového geometrického plánu došlo k upřesnění. Místo 15 m 2 za 15 m 2, bude směněno 14 m 2 za 15 m 2. Odkup pozemků v majetku LČR - obec řeší II. etapu odkupu pozemků do vlastnictví obce Bohutín - místní komunikace v obci. Žádost o převod nemovitého a movitého majetku lokalita Rusalka a finančního daru v celkové výši ,- Kč: P. Turek informuje o podání žádosti na výše uvedenou lokalitu s tím, že již bylo uskutečněno jednání v loňském roce spojené s místním šetřením zastupitelů a zástupcem žadatele. P. Matuna poukazuje taktéž na platné usnesení zastupitelstva z loňského roku /při převodu na finanční náročnost údržby komunikace a provozu majetku veřejné osvětlení, na dořešení majetkoprávních vztahů v dané lokalitě/. Návrh: v tuto chvíli nejsou splněny požadované podmínky převodu, tudíž navrhuje nesouhlasit s převodem. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 9) Žádosti ZŠ Bohutín - navýšení rozpočtu na rok 2012 a zřízení školské rady; žádost rodičů na vybudování dětského hřiště Ředitelka ZŠ Bohutín Mgr. Melicharová seznámila přítomné zastupitele obce s důvody pro navýšení rozpočtu ZŠ Bohutín. Poukazuje zejména na skutečnost, že současné vybavení tříd /lavice a židle pro žáky/ jsou nevyhovující, praskají a ničí lino, dále v souvislosti s povinným testováním znalostí žáků 5. a 9. tříd bylo nutné provizorně zajistit funkční síťové připojení pro toto testování, navrhuje tedy, aby toto připojení nebylo provizorním, ale zafinancovalo se z pozice zřizovatele jeho kvalitní zařízení. P. Turek informuje, že na základě schváleného rozpočtu obce na letošní rok byl samozřejmě podepsán protokol na přidělení finančních prostředků na provoz školky i základní školy. Pro ZŠ Bohutín a školní jídelnu bylo odsouhlaseno ,- Kč a investiční příspěvek ,- Kč na nákup interaktivní tabule, na provoz školní jídelny ,- Kč a investiční příspěvek ,- Kč na nákup nového konvektomatu a sporáku. P. Matuna navrhuje, aby byl tento požadavek schválen s tím, že na příštím jednání zastupitelstva bude vzato na vědomí rozpočtové opatření obce, které narovná tento požadavek. Současně požádal paní ředitelku, aby na podzimní termín zastupitelstva obce byla jako místo jednání připravena právě ZŠ Bohutín s tím, že se všichni budou moci seznámit s vybavením školy. Do školské rady jsou pak navrženi p. Turek, p. Matuna a pí Oktábcová. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Vybudování dětského hřiště P. Turek informuje o žádosti maminek pí. Kotroušové, pí. Ricové a pí. Mertlové o vybudování dětského hřiště. Žádost je podpořena desítkami podpisů občanů Bohutína. Jako nejvhodnější řešení navrhují 2 hřiště v lokalitě Sk Litavanu Bohutín a na Vysoké Peci. Na základě této žádosti bylo v rozpočtovém opatření navrhnuto ,- Kč jako příspěvek SK Litavanu Bohutín na vybudování hřiště právě v této lokalitě /příjemné prostředí, možnost občerstvení, sociální zázemí/ aj. Bude jednáno se zástupci maminek a Litavanu k upřesnění nákupu technických prvků, následně podepsána dohoda s účelovou dotací s časovým harmonogramem realizace k druhé polovině měsíce července r Bod 10) Projednání místa pro vítání občánků a svatební obřady pro volební období P. Turek na základě doporučení matriky města Příbram navrhujeme schválit zasedací místnost v budově obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 140 jako místo pro vítání občánků a konání svatebních obřadů na příslušné volební období. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 11) Shrnutí podaných žádostí o dotace, realizované akce, popis stavu P. Turek, p. Matuna informují: Vodohospodářský majetek - obci Bohutín byl schválen valnou hromadou dne finanční příspěvek na realizaci opravy vodovodního řádu v části Havírna v úseku tzv. Kozlovina, celkem ,- Kč. Hasičský vůz - dotace byla krajským úřadem zamítnuta. I. etapa chodníku - dotace byla krajským úřadem zamítnuta. Rekonstrukce zeleně - po provedené kontrole ze strany OPŽP MŽP dne byly doloženy všechny dokumenty, které jsou v pořádku, v tuto chvíli probíhá příprava Velkého rozhodnutí a smlouvy na poskytnutí dotace. Vše je v souladu s páteřním manuálem OPŽP. Smlouva by měla dorazit v průběhu následujících týdnech popř. měsíců. Zateplení ZŠ a MŠ - žádosti byly podány, prošly formální kontrolou a bylo jim přiděleno akceptační číslo. Na žádost SFŽP byl projekt doplněn. Zda-li bude projekt schválen, se obec dozví nejpozději na podzim tohoto roku. Rekonstrukce místních komunikací na Vysoké Peci - vše probíhá dle plánu, v současnosti se realizují stavební práce. Průběh by nemělo nic narušit, do konce června bude podána žádost o platbu s tím, že akce bude vyúčtována do II. etapa chodníku - v průběhu září tohoto roku začnou přípravné práce na podání žádosti SFDI. Bude využito všech dostupných materiálů. Bod 12) Zástupce obce Bohutín ve Svazku obcí podbrdského regionu P. Matuna navrhuje, aby byl nadále schválen jako zástupce obce ve Svazku obcí podbrdského regionu. V případě, že bude valné hromady přítomen starosta obce, bude mít hlasující právo starosta. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod 13) Využití budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 74 P. Matuna po důkladné analýze všech dotačních titulů navrhuje prodej obecního úřadu. Důvodem je skutečnost, že v tuto chvíli nemá obec prostředky na jeho opravu a není v horizontu dalších 4 let možné dotaci získat. Využití budovy na obecní byty se rovněž nejeví jako vhodné, protože SFRB již neposkytuje dotace, ale úvěry. Vzít si úvěr by bylo v tuto chvíli nezodpovědné. Dále navrhuje vyvěsit záměr prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů dle platného usnesení zastupitelstva. Ustanovit komisi z vedení obce a předsedů výboru finančního a kontrolního. V případě, že bude vybrána vítězná nabídka, navrhuje s vítězem sepsat Smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Současně navrhuje, aby obec na své náklady provedla narovnání všech majetkových a stavebních záležitostí souvisejících s dotčeným objektem a jeho prodejem.

11 Protinávrh pana Kováře - objekt neprodávat. P. Turek - nejprve se hlasuje dle Jednacího řádu o protinávrhu pana Kováře. Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 6 Dále se hlasuje o návrhu p. Matuny: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 5 Bod 14) Projednání smluv o zřízení věcného břemen - investor ČEZ Distribuce a.s. P. Turek navrhuje dle předložených návrhů smluv uzavřít příslušné smlouvy o zřízení věcných břemen. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Za předčasný odchod z jednání zastupitelstva se omlouvá pí Pečená. Odchází ve hod. Bod 15) Informativně P. Turek, p. Matuna a pí. Říhová informují: Plnění rozpočtu obce - starosta obce seznámil všechny přítomné s přehledem plnění rozpočtu obce ke dni p. Mošovský - obec obdržela celkovou požadovanou finační částku za prodej bytu p. Mošovského v bytovém domě Vysoká Pec č. p. 125, následně bude podepsána kupní smlouva a proveden vklad na katastrální úřad Příbram. Převod nemovitého majetku části areálu dolu Řimbaba - na základě podané žádosti obce Bohutín a Spolku Řimbaba na ministerstvo průmyslu přišla písemná odpověď dne , založeno na OÚ - závěr ministerstva - ukončit proces schvalování v co nejkratší době. Oprava Vokačovského rybníka - zástupci obce se zúčastní dne kontrolního dne na místě stavby. Informují investora o probíhajích pracech na opravě odtoku ČOV Vysoká Pec a nutnosti koordinace prací v souběhu s probíhající opravou rybníka. Sezónní údržba obce - probíhá dle plánu bez komplikací, zajištěna sezónními pracovníky obce ve spolupráci se ZD Bohutín. Akce pro děti - uskutečnění pálení čarodějnic,,,z pohádky do pohádky u areálu Vysokopeckého rybníka, okresní soutěž mladých hasičů ve spolupráci se sbory z Vysoké Pece a Bohutína dne , pozvání na pohádkový les v areálu SK Litavan Bohurtín dne od hod. a konání MTB cyklo závodů start a cíl u požární nádrže v Bohutíně - pro děti i dospělé, byly zahájeny přípravné práce na uskutečnění pouťových oslav - poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci výše uvedených akcí. O výše uvedené akce ze strany dětí a občanů je veliký zájem, bude i nadále samozřejmostí jejich podpora ze strany obce. V neděli dne od hod. bude uskutečněno již podruhé vítání občánků v zasedací místnosti obecního úřadu. Všichni jsou srdečně zváni. Zřízení profilu zadavatele - dle zákona o veřejných zakázkách je nutné zřídit Profil zadavatele, na kterém se zveřejňují uzavřené smlouvy s hodnotou plnění nad ,- Kč. Tento profil byl zřízen zdarma u společnosti Otidea a.s. Obec tak plní všechny povinnosti vyplývající z příslušného zákona. Svazek obcí podbrdského regionu - zástupci obce se zúčastnili letošního odemykání FNS. SOPR získal dotaci ve výši ,- Kč na tisk propagačních materiálů FNS. Do nově přistoupivších obcí byly instalovány tabule FNS. Vítání občánků - proběhne od hod. v prostorách OÚ Bohutín. Účelový účet u ČS a.s. pro SFRB - již není potřeba, bude zrušen. Dividendy ČS a.s. - v letošním roce bude požádáno vyplacení a převod dividend na běžný účet obce za rok 2011 a nevyplacené dividendy za předešlé roky. P. Kostínek z vkladní knížky byla vyzvednuta částka ,- Kč na řešení nákupu nového bojleru, nového vodovodního rozvodu, na běžnou údržbu vnitřních prostor - instalace nových elektrických přímotopů. Současný teplovodní rozvod byl nefunkční a byla provedena demontáž. V současnosti byl objednán dovoz obědů. Na opravách se podíleli zaměstnanci obce a členové SDH Vysoká Pec bezplatně. Bod 16) Diskuse P. Mosler - dotaz na p. Matunu - proč obec nezažádá na rekonstrukci chodníků a přechodů. P. Matuna - obec v minulém roce žádala o instalaci bezpečnostních semaforů. Obec není vlastníkem silnice 1/18 (vlastníkem je ŘSD), přestože obec vynaložila mnoho finančních prostředků na projektovou dokumentaci, možnost zřízení semaforů a vylepšení přechodů nebylo schváleno. V tuto chvíli není důvod dělat práci za někoho jiného, platit za něj projekt. Vlastníkem je ŘSD, nechť se tedy o přechody postará. Informace k řešení bezpečnosti úseku komunikace I/18 v předešlém období minulých let a uskutečněných záměrů, které přispěly k bezpečnosti všech účastníků provozu - informují p. Kupka a p. Turek. Bod 17) Usnesení 1. Jednání bylo zahájeno 2. Schválen navrhovaný program, společně s doplněním v bodě 9 k žádosti ZŠ Bohutín o jmenovaní členů školské rady ze strany zřizovatele 3. Schváleni ověřovatelé 4. Schválen závěrečný účet obce s provedenou kontrolou krajského úřadu Středočeského kraje, s veřejnoprávními kontrolami u ZŠ Bohutín a MŠ Bohutín - bez výhrad Vzat na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne Schváleno rozpočtové opatření č. 1 na rok Schváleno vyjádření obce Bohutín k problematice vojenského újezdu 7. Schválen postup řešení otázky realizace odtoku ČOV Vysoká Pec s ma jetkoprávními vztahy Schválen postup řešení kanalizace v obci, projektová dokumen tace pro novou ČOV ve stávající lokalitě s novým napojením stávající splaškové a dešťové kanalizace s kapacitou možností napojení celé obce, odsouhlaseno uzavření smluv na věcná břemena. 8. Odsouhlaseno - prodej nemovitého majetku dle žádosti p. Říhy, - vyhlášení záměru prodeje dle žádostí lokalita zahrádky tzv. Hamr. Na vědomí - směna pozemků manželé Pflégrovi - upřesnění, odkup nemovitého majetku do vlastnictví obce z LČR. Neodsouhlasena žádost - lokalita Rusalka, převod nemovitého a movitého majetku. 9. Schválena žádost o navýšení rozpočtu ZŠ Bohutín a jmenování členů školské rady Schváleno vybudování dětského hřiště v areálu SK Litavan Bohutín. 10. Schváleno místo pro konání vítání občánků a konání svatebních obřadů 11. Zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí postup řešení skutečného stavu podaných žádostí na jednotlivé akce 12. Schvaluje zástupce obce p. Matunu pro Svazek obcí podbrdského regionu 13. Schvaluje vyhlášení záměru prodeje budovy Vysoká Pec č. p. 74 s příslušenstvím na základě vyhotoven znaleckého posudku a nového geometrického plánu 14. Schvaluje uzavření smluv na věcná břemena - investor ČEZ Distrubuce a. s. 15. Informativní příspěvky - zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí postup řešení 16. Bere na vědomí diskusní příspěvky Bod 18) Závěr Starosta obce poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast. Jednání ukončeno ve hod. Starosta obce: Ladislav Turek Místostarosta obce: Ing. Martin Matuna Ověřovatelé: Jarmila Oktábcová, Ing. Luboš Mandík Komupak asi vadila vývěsní deska v části Vysoká Pec? I toto byla vizitka některých naši spoluobčanů!

12 Závěrečný účet obce za rok 2011 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC BOHUTÍN, Vysoká Pec 140, Bohutín Telefonické spojení: starosta obce: , mobil místostarosta obce: , mobil účetní obce: , mobil: webové stránky obce na adrese: základní územní jednotka: Bohutín ZÚJ počet obyvatel k datu : 1699 ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2010 Starosta: Ladislav Turek Místostarosta: Ing. Martin Matuna Mgr. Lenka Říhová Zastupitelstvo obce je 11-ti členné. Jmenný seznam: Ing. Josef Kovář Roman Kupka Ing. Luboš Mandík Ing. Martin Matuna Mgr. Bohumila Nezbedová Jarmila Oktábcová Marie Pečená Mgr. Lenka Říhová Josef Šimánek Ladislav Turek Iva Vávrová Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2011: 6x Veřejné zasedání ZO dne: , , , , , Spolupráce mezi obcemi Obec je členem: Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram Svazku obcí podbrdského regionu Svazu měst a obcí ČR Příspěvkové organizace Obec je zřizovatelem příspěvkových organizací: ZŠ Bohutín a MŠ Bohutín Organizační složky obce Obec zřídila organizační složky: - místní knihovna - zásahové hasičská jednotka SDH Bohutín Obecně závazné vyhlášky obce Bohutín - platné v roce 2011 * OZV - jednací řád * OZV č. 1/ hřbitovní řád * OZV č. 1/ o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem * OZV č. 1/ o místních poplatcích * OZV č. 2/ o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě obce PRACOV ÍCI OBCE V ROCE pracovní smlouva - účetní obce 2 pracovní smlouvy - dělník pro údržbu obce - 1x veřejně prospěšné práce 4 dohody o pracovní činnosti 22 dohod o provedení práce Česká pojišťovna, a. s. POJIŠTĚ Í MAJETKU: MAJETEK OBCE - PRO ÁJMY: pronájem nebytových prostor: Bohutín č. p smlouvy Bohutín - Vysoká Pec č. p smlouva pronájem pozemku: pozemky - 3 smlouvy pronájem bytových prostor: Bohutín - Vysoká Pec č. p smlouva Bohutín - Vysoká Pec č. p smluv Výbory: finanční, kontrolní, sociální PL Ě Í ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2011 Složení výborů: Kontrolní výbor: Předseda: Jarmila Oktábcová Členové: Ing. Josef Kovář, Roman Kupka Finanční výbor: Předseda: Josef Šimánek Členové: Ing. Luboš Mandík, Mgr. Bohumila Nezbedová Sociální výbor: Předseda: Jarmila Pečená Členové: Olga Říhová, Milena Kubíková Strana 12

13

14 Strana 14 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

15 Strana 15

16 společenská rubrika - výročí oslav 2012 ČERVENEC Anna Kubíková 77 let Bohutín Josef Korecký 79 let Vysoká Pec Marie Vyskočilová 81 let Vysoká Pec Marie Kalová 75 let Vysoká Pec Jaroslav Vošahlík 83 let Vysoká Pec Marta Dürrová 86 let Vysoká Pec Jiří Spousta 70 let Tisová Anna Brůčková 70 let Vysoká Pec SRPEN Helena Kardová 75 let Vysoká Pec František Říha 80 let Bohutín Oldřich Matuna 93 let Havírna Danuše Bendová 84 let Vysoká Pec Helena Kindlová 79 let Bohutín Věra Čáslavová 81 let Bohutín Vlasta Burianová 82 let Bohutín Hana Raková 77 let Vysoká Pec Blažena Mlejnková 81 let Vysoká Pec Jaroslava Binarová 70 let Vysoká Pec ZÁŘÍ Jaroslav Nusl 82 let Bohutín Václav Novák 79 let Vysoká Pec Jaroslava Sýkorová 81 let Havírna ŘÍJEN Helena Kocourková 84 let Vysoká Pec Jaroslav Vávra 83 let Bohutín Marie Šebková 82 let Vysoká Pec LISTOPAD Jaroslav Kresl 83 let Vysoká Pec František Stehlík 75 let Vysoká Pec Marie Šefrnová 88 let Tisová Petr Kotrch 75 let Bohutín Marta Nosková 78 let Bohutín Josef Polák 78 let Vysoká Pec Jindřiška Ďurišová 80 let Havírna Olga Zrostlíková 70 let Vysoká Pec Alžběta Soukupová 99 let Bohutín Stanislav Aksamit 78 let Bohutín Antonín Boháč 82 let Bohutín Marie Černá 92 let Vysoká Pec PROSINEC Barbora Poláková 76 let Vysoká Pec Reinhold Vondrášek 76 let Vysoká Pec Anna Matunová 90 let Havírna Jitka Valtová 70 let Vysoká Pec Mária Uhrová 70 let Vysoká Pec Ludmila Dubská 91 let Bohutín Jaroslava Čiperová 85 let Bohutín Vlasta Dupáková 70 let Vysoká Pec Ludmila Pečená 84 let Vysoká Pec Marie Černá 86 let Bohutín Karel Horký 78 let Tisová OPUSTILI NÁS Bohumila Bláhová Jan Rak Petr Šinágl Zdeňka Andělová Marie Dufková Božena Dušková Marie Homolková Květuše Kochová Božena Nekolná Vladimír Rak Marie Říhová Božena Vávrová Antonín Vondrášek Josef Hatala Milada Růžičková Miloslav Dufek Vystoupeni MŠ při oslavě VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY OBCE David Havel Vysoká Pec Jan Havelka Vysoká Pec Eliška Jelínková Vysoká Pec Ondřej Štochl Bohutín Daniel Klimeš Vysoká Pec Damián Lžíčař Tisová Tereza Marková Vysoká Pec Antonia Samara Vysoká Pec Zuzana Větrovská Vysoká Pec Bohutín Vysoká Pec Vysoká Pec Bohutín Bohutín Bohutín Vysoká Pec Vysoká Pec Bohutín Vysoká Pec Havírna Vysoká Pec Bohutín Vysoká Pec Bohutín Bohutín V letošním roce oslaví diamantovou svatbu manželé Blažena a Josef Mlejnkovi z Vysoké Pece a smaragdovou svatbu manželé Jiřina a Jaroslav Vávrovi z Bohutína. Oběma manželským párům k vzácnému jubileu přejeme pevné zdraví, životní pohodu a radost ze života do dalších let. Strana 16

17 vítání Občánků V loňském roce se po řadě let konala ve společenské místnosti Obecního úřadu v Bohutíně slavnost přivítání nových občánků do života obce. Letos jsme na tuto slavnost navázali a opět jsme pozvali děti, jejich rodiče, babičky, dědečky, strýčky a tetičky. Tentokrát jsme se sešli v neděli 2. června Bylo pozváno celkem 14 dětí, které se narodily v období od dubna 2011 do března 2012 a slavnosti se zúčastnilo 9 dětí (jedno děťátko bohužel onemocnělo a jedno bylo v zahraničí). Po úvodních proslovech starosty Ladislava Turka a místostarosty Ing. Martina Matuny přednesla Tereza Plášilová několik veršů z pera Michala Černíka, Jiřího Žáčka a Františka Hrubína. A přišel čas, aby si pyšní rodiče se svými dětmi přišli pro gratulaci a přání všeho dobrého nejen k oběma výše jmenovaným pánům, ale také k místostarostce Mgr. Lence Říhové. Děti obdržely pamětní list, maminky kytičku a pak už přišlo fotografování většina dětí má fotografii s původní bohutínskou kolíbkou, v níž jako miminka byli možná přivítáni do života obce i někteří rodiče či prarodiče. Slavnostní přípitek starosty Ladislava Turka milou hodinku nedělního dopoledne ukončil. Na poslední dárek, který děti a jejich rodiče od OÚ dostali, museli počkat do pátku, kdy si pro něj přišli do knihovny. Tímto dárkem byly krásné fotografie z celé slavnosti, které vytvořil pan Emil Trokšiar z Příbrami. Ještě jednou přeji všem dětem a jejich rodičům pevné zdraví, pohodu a radost. PhDr. Eva Kubíková Strana 17

18 Z HISTORIE Z BOHUTÍNSKÉ HISTORIE. V minulém století byli značně aktivní Bohutínští rodáci, které život odvál z rodné obce především do Prahy, kde se pravidelně scházeli, pořádali rodácké sjezdy o pouti a vydávali Zprávy o Bohutínsku. Jak jsem již zmiňovala v minulých číslech BZ, máme několik výtisků v Obecní knihovně k nahlédnutí (nelze je půjčovat domů, ale pouze studovat v knihovně). V podstatě se jedná o originály jsou přepisované na psacím stroji, přes kopírák, sešity jsou číslované a aby byl pořádek, každý kdo si sešit vypůjčil a přečetl se podepsal. Pokud si v nich listujeme a čteme, nacházíme zde mnoho osobních vzpomínek, ale také zajímavostí. Ve vetchém sešitě z roku 1966 jsem našla následující: Před II. sjezdem rodáků v r požádali jsme Elišku Krásnohorskou, aby nám napsala nějakou báseň vhodnou při odhalení desky padlých rodáků. Napsala nám toto: Padlým sourodákům. Ty drahé bratry, prolivší svou krev, již omladil se starý český lev, ty jenž nám vyrval z loktů milujících dráp saně dvouhlavé a hnal je v boj. Když rozpaloval hněvný stud jim v lících a za srdcem jim obracel i zbroj zpět proti tyranům: zdaž měli tuchu, že na věky se loučí? My však v duchu dnes loučíme se s nimi poznovu: jejich odchod se jak obraz v mysli budí, u vroucně živé sbohem lká nám v hrudi snad hlouběji než poprvé. My dnes tak svatě v památce je objímáme, nám v pozdravu hlas žalostí se láme, an volá v země klín i do nebes: Mír Vám a sláva, chrabří junáci, vy klidně dřímající po práci, vy hrdinové, čeští vojáci. Vy jejichž mladá krev i mužná síla se staly tmelem národního díla. Dík vám, vy obětníci výkupu. Nechť Vás již halí smrti věčný taj, nám žijete. K svých reků zástupu se živou láskou tulí rodný kraj a věrnost věrností vám oplácí. Čest vám i slávu, padlí rodáci. Tkvějž vaše paměť znakem kamenným nám před zraky, a s citem plamenným plaj v duších, vzněcujícíc nás vlastenectvím a Čechy učíc pohrdati sketstvím, ať hlásá: Kdo se za svůj národ s vrahy bije a zemře proň, ten v slávě na věky žije. Svou krev jste prolili ne marně pro svůj rod: květ vydala svou slávu, svobodu-svůj plod. Eliška Krásnohorská Rodáci poslali Elišce Krásnohorské blahopřání k 75. narozeninám a ona jim odpověděla: Vysoce váženým rodákům z Bohutína u Příbrami. Vysoce ctění rodáci a drahé rodačky. Z Prahy do Bohutína podávám Vám ruku s upřímným stisknutím ruky spřízněné, neboť jsme všichni rodáky českými, a každý i každá z nás touží posloužiti, čím může, potřebě a dobru matky vlasti. Děkuji Vám za laskavý, blahovolný Váš pozdrav ku pětasedmdesátce mých let, a s radostí i obdivem naplňuje mě překrásné provedení blahopřejné adresy, dokazující mně vzácnou přízeň. Nepovažujte, prosím, za nevděk, že jsem se tak velice opozdila s přemilou povinností díků vzdání, hřích ten zavila chabost choré stařeny, jejíž vůle nedovedla zdolat sílu okolností. Všem Vám, vysoce ctění, srdečně děkujíc a navzájem přejíc plného zdaru i štěstí, jsem v dokonalé úctě Vám oddaná Eliška Krásnohorská V Praze dne 31. prosince 1922 Bohužel se mi nepodařilo nikde nalézt text blahopřejného dopisu ani provedení blahopřejné adresy, jež zmiňuje Eliška Krásnohorská. Pouze poznámka tužkou nám dává na vědomí, že adresu psal Ant. Drmla. Přesto se domnívám, že korespondence s touto významnou autorkou i skutečnost, že napsala báseň určenou k odhalení památníku padlým v naší obci vypovídá o vážnosti, které se rodáci bohutínští těšili. Mimochodem pamětní deska je v naší obci stále k vidění. Z DOB NEDÁVNÝCH Zajímavosti z minulosti. V již zmiňovaných sešitech Zprávy o Bohutínsku (vydáno v červenci 1972) jsem našla i následující údaje, které jsou spíše pro pobavení. HOSTINCE NA BOHUTÍNSKU KOLEM ROKU 1900: V BOHUTÍNĚ: čp. 49 U České koruny - hostinští Klika Fr. (pan domácí), Trčka, Chalupecký, Dušek, Dražan, Křeček čp. 28 Na staré rychtě - Nádherný, Kala, Říha Fr. čp. 56 Na Plzence - Kolář (1868), Milec Fr., Kubík Fr. - Plzeňák, Chalupný Fr., Bambasová, Pečená čp. 48 U zeleného stromu - Klika - Dudák, Chalupecký, Černík, Karas, Hana Bambasová čp. 76 Na staré poště - Sádlo, Nedvěd, Berka, Vaněk, Anděl, Duda, Vaňková čp. 39 Na Letné - Krotký, Mora, Říha Karel Čp. 48 U Kapličky - Kristýna Milcová - lahvové pivo hrádecké VE VYSOKÉ PECI: U Hamru - Šilhavý, Vyleťálek U Chalupeckých - Chalupecký, Duda, Chalupecký ml. Na Drmlovce - Hytmon, Milec Jan, Drmla, Milcová, Karas, Drmla Jos. U Roznerů U Jůzů V TISOVÉ: U Šenkýřů - Na křenovně - Šedivý, Synek Uvedeny jsou ještě hostince v Lázu (U Ševců - U Palivců, U císařů - U Cardů. U Hajníků, U Krejčů, U Kocourků, Na Rafandě Brůček - prodej lahvového piva hrádeckého, Na Lázském rybníce, Na Pilském rybníce ) a v Kozičíně ( U Machů ). NA HAVÍRNĚ: Čp. 30 Na Knížecí Strana 18 - Vohradský, Chalupecký, Bohýn z Vysoké (?)Čp. 32 U Šmatláků Šmatlák, Šilhavý, Huml Hostince v roce 1972: V Bohutíně: U Vaňků a Na Plzence. Ve Vysoké Peci: Nová Drmlovka (pohostinství Jednota). V Lázu U Palivců. Tolik Zprávy o Bohutínsku z července PhDr. Eva Kubíková

19 MATEŘSKÁ ŠKOLA - BOHUTÍN Čas utíká jako voda a letošní předškoláci se loučí s naší mateřskou školou. Zůstane jim mnoho vzpomínek a zážitků. S některými událostmi uplynulého pololetí seznámíme i Vás. Začátkem nového kalendářního roku nás navštívili žáci z 1. třídy ZŠ Bohutín a předvedli nám, jak pěkně se naučili číst. My jsme se vydali na návštěvu do Mateřské školy do Vranovic, kde jsme shlédli kouzelnické vystoupení. Pro děti to byl velký zážitek, protože při některých kouzelnických číslech mohly osobně asistovat. K nám do mateřské školy zavítalo divadlo Zvoneček s pohádkou Zvířátka a loupežníci. I toto divadélko je u dětí velmi oblíbené, protože si mohou loutky po vystoupení zapůjčit a pohrát si s nimi. V únoru jsme se pečlivě připravovali na karneval. Společně jsme si vyrobili masky zvířátek a užili si celodenní maškarní rej se spoustou soutěží a sladkými odměnami. V březnu jsme si pozvali zástupce ekocentra z Orlova, kteří si pro nás připravili pohádku O kůzlátkách. Toto téma se nám báječně hodilo, neboť právě tuhle pohádku se všechny děti naučily a zahrály ji na setkání babiček a dědečků v restauraci Drmlovka, které pořádá OÚ Bohutín, vždy na jaře a na podzim. Vystoupení mělo velký ohlas jak u dědí, tak i u oslavenců. První jarní den jsme se rozloučili se zimou a vynesli jsme vystrojenou Morenu do splavu k rybníku Pecovák. V dubnu jsme navštívili hornický domek na Řimbabě a seznámili jsme se s velikonočními tradicemi. V mateřské škole jsme vyráběli malovaná vajíčka, velikonoční přáníčka, ale také jsme pekli a zdobili velikonoční perníčky. Na výletě v Rožmitále pod Třemšínem jsme si na interaktivní výstavě Slovo má Hurvínek pohráli s loutkami Hurvínka, Spejbla a Máničky a dozvěděli jsme se mnoho nových informací o jejich divadle. Poslední dubnový den se všechny děti proměnily v čaroděje a čarodějnice a soutěžily o nejkrásnější košťátko. V měsíci květnu nás navštívil Fabián (pan Jaroslav Čáp mnohokrát děkujeme za spolupráci!!!) s pejskem Míšou a společně jsme odemkli les. Byli jsme pochváleni, jak jsme se v zimě dobře starali o volně žijící zvířátka a ptáčky. V květnu děti svým maminkám vyrobily krásné náramky z barevných korálků. A již nás čekal velký výlet, na který jsme se všichni moc těšili. Celá školička odjela do Prahy do muzea čokolády, kde jsme se dozvěděli vše o výrobě čokoládových pralinek. Samozřejmě jsme také ochutnali a každý si domů odvezl vlastnoručně čokoládou malovaný obrázek. Jako již tradičně jsme oslavili Den dětí na Plzeňce. Objednali jsme výborné zmrzlinové poháry a naše bývalá školnice Janina Turková nás překvapila a upekla nám perníkové mufinky. Ve školce máme i pravidelné akce pořádané téměř každý měsíc. Pravidelně k nám přijíždí se svými programy paní Olga Šebková z votického ekologického centra. Každé pondělí od do jsme jednou týdně absolvovali plaveckou výuku v příbramském aguaparku. Všechny děti se moc snažily a na závěr kurzu dostaly Mokrá vysvědčení. V průběhu celého školního roku se učíme různé básničky, písničky, nové hry, ale i pracovní a výtvarné techniky. V letošním roce si děti zkusily potisk a kresbu na trička. Připravili jsme i tři vítězná trička pro školní olympiádu.ta proběhla na zahradě mateřské školy a do soutěží se zapojily všechny děti. Na závěr byli vyhlášeni tři nejúspěšnější předškoláci. Na třetím bronzovém místě se umístila Maruška Kulovaná, na druhém stříbrném Kubík Chaloupek a na prvním zlatém místě s velkou převahou zvítězila Anička Karasová, která se sportu věnuje celý školní rok a dosahuje vynikajících sportovních výsledků především v běžeckých závodech. Školní olympiády se zúčastnily malé i velké děti, a proto si dárky, sladkosti i malé medaile zasloužily všechny děti. Celé sportovní dopoledne bylo krásným rozloučením se školním rokem, ale především s předškoláky, kteří nám odejdou po prázdninách do základních škol. Všichni školáci dostali na památku knihu Ježeček Dupálek. Děti nyní čekají vytoužené letní prázdniny, na které se těšíme i my učitelky, Jarmila Krejčí, Štěpánka Zákoucká, školnice Václava Cífková, kuchařka Marcela Tomšíčková a ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Říhová. Ještě bychom chtěli poděkovat všem rodičům za drobné sponzorské dárky a sladkosti, které nám poskytují při pořádání akcí v naší mateřské škole. Přejeme dětem i Vám všem krásnou dovolenou, pohodu a slunečné dny. Kolektiv mateřské školy Strana 19

20 Základní škola - bohutín OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2011/2012 Z POHLEDU ŘEDITELKY ŠKOLY Milí čtenáři našeho bohutínského zpravodaje! Věřím, že si užíváte léta, prázdnin a dovolených a přesto si uděláte pár minut času na přečtení zpráv, které vám mají poskytnout náhled do aktivit školy. Událostí za školní rok je tolik, že by jejich popisování zabralo několik zpravodajů. Pokud vás činnost školy zajímá, přijďte nakouknout v sobotu mezi 15. a 17. hodinou do školy, bude pro vás otevřená. Také si v září můžete přijít pro Výroční zprávu o činnosti školy. Letošní školní rok byl velice náročný, snad nejtěžší za dobu mého vedení školy. Utekl kvapíkovým tempem, ubral mi síly, hlavně ty psychické, až na krajní mez. Přesto se většinu plánovaných cílů podařilo splnit, což mě potěšilo a drobné i větší úspěchy během roku mi dobily baterie. Nejvíc mě těší, když vidím, že se děti rádi učí a jejich těžká školní práce je těší. Mnohdy si totiž ani neuvědomujeme, jak náročné jsou jejich dny. Dokázali byste se stoprocentně soustředit od 8 do 15 hodin každý den a po vyučování ještě šli na hodinu klavíru do ZUŠky, dalších několik dní na sportovní trénink, pak ještě na hodinu angličtiny do jazykovky a aby toho nebylo málo ještě na nějaký kroužek do domu dětí nebo alespoň na skauta? No a potom všem si napište úkoly, pomozte s domácími pracemi a stihněte si zahrát tu novou počítačovou hru, co ji všichni hrají a vy jste o pár levelů pozadu. Teď zpátky k práci ředitele, která není ta běžná každoroční. Jistě sledujete naší politickou scénu a vidíte, jak se ministři školství mění, jak na běžícím pásu a s nimi i záměry a úkoly ve školství. Co jeden z ministrů prosadí jako novinku, která má české školství zlepšit a posunout vpřed, další svým rozhodnutím vrátí zpět nebo vymyslí něco, co jde zcela proti předchozí myšlence. A s každým ministerským rozhodnutím je vydán nový pokyn, zákon, předpis, je jedno jak to pojmenujeme. A v tom všem si ředitel musí zachovat zdravý selský rozum a vést školu tak, aby co nejvíc naplňovala svoje žáky znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a návyky potřebnými pro jejich další život. Jako velice zcestné a naší školu ohrožující, ale naštěstí posledním panem ministrem včas zastavené, bylo avizované rušení základních škol, které by nenaplňovaly vysoký počet žáků na třídu. To by bezpečně zrušilo všechny vesnické školy a i školy v menších městech!! To vše v rámci úspor v resortu. Už tak se stát chová ke školám, co se financování týká, macešsky. Pominu-li, že to co učitelé s velkou slávou dostali na začátku roku přidáno, mají nyní ve dvojnásobné výši sebráno, tak je nutné říct, že peníze na učebnice, pomůcky, vzdělávání učitelů, které má hradit stát se zcela ztratily. Prostředky poskytnuté státem stačí na povinné pojištění a náhrady za nemocenské. Kdyby nebylo veliké vstřícnosti ze strany obce a jejího zastupitelstva, tak bychom se mohli vrátit k hliněným tabulkám. Ze zákona je vzdělávání bezplatné, ale pokud chceme držet krok s dobou, tak musíme každý rok víc a víc čerpat prostředky obce, jejíž rozpočet není také bezedný, a tak každé jednání zastupitelstva, které jedná o rozpočtu školy nebo o jeho navýšení je velice stresující. Vzdávám velký dík panu starostovi i všem zastupitelům, že na rozdíl od vlády chápou vzdělávání našich dětí jako svoji prioritu. Do školy jde v roce 2012 největší částka za všechny roky. Pro školu a školní jídelnu se jedná o částku 2,5 milionu korun. Další vysoké finanční prostředky škola v letošním i dalším školním roce vyčerpá z grantu EU OPVK Peníze školám, kde se nám podařilo získat téměř milion korun. Peníze jsou čerpány na technické vybavení i na mzdy učitelům. O využití peněz rozhoduje ředitel, takže je nutné kombinovat a hledat taková řešení, která jsou nejefektivnější a zvládnutelná v našich podmínkách a tak aby nezbyl ani halíř. Díky grantu jsme si mohli dovolit dělenou výuku v třídě, učitelé mohou tvořit vlastní digitální učební materiály. Máme novou výpočetní techniku. Jako projekt z evropských fondů však také obnáší velkou administrativu. Všechny splněné výstupy se musí několika formuláři doložit, každá koruna musí být správně využita, nákupy se činí podle pravidel a ve výběrových řízeních, píší se monitorovací zprávy. A všechno, co se ekonomiky a účetnictví školy týká, navíc zkomplikoval úraz pana ekonoma, který byl od února do konce června v pracovní neschopnosti. Naštěstí byl ochoten radit po internetu a telefonu. Také jemu velký dík, že i s velkou bolestí mi nikdy neodmítl pomoci. Višničkou oproti ekonomickým záležitostem je výuka. Sbor běží jak švýcarské hodinky, dva nově příchozí mladí pedagogové se dobře zapojili. Připravili jsme novou verzi školního vzdělávacího programu Škola porozumění a bezpečí, aby ještě lépe vyho- Strana 20 voval našim podmínkám. Plněny byly cíle z druhého čtyřletého cyklu národního projektu Zdravá škola i cíle mnoha školních projektů. Jedním ze školních projektů byl průzkum představ dětí o zdravém stravování. Děti vcelku informované jsou, ale skutečná zdravá výživa je u velké části z nich někde v nedohlednu. Například polovina žáků nesnídá, velká část dětí nejí zeleninu, luštěniny ani ryby. Ve výběru oběda vedou smažená a sladká jídla, jako příloha knedlíky. Takže se zde otvírá velký prostor pro zlepšení našeho školního stravování, které nemá valnou reputaci i přestože již došlo k částečným změnám k lepšímu. Toto vše mě přimělo se školní jídelnou zabývat v nezvykle velké míře, setkávala jsem se s překvapením v různých institucích i u vedoucích školních jídelen, které jsem navštívila. Vše začalo brigádou ředitelky ve školní jídelně jako pomocné síly při onemocnění kuchařky. Poznala jsem podmínky kuchařek i chování dětí při obědě. Nikdy by mě nenapadlo, že některé děti jsou schopné jíst jen suchou přílohu, že další vrací jídlo s tím, že mu nechutná a nenamočilo do něj ani vidličku. Víte, že dítě musí nové jídlo až desetkrát ochutnat, než může tvrdit, že mu nechutná? A teď hledejte cestu, abyste nikoho nenutili a aby ochutnal i to, co je zdravé, ale méně oblíbené? Pro rady a inspiraci jsem jela na konferenci školního stravování do Pardubic, kde byli odborníci na stravování lékaři, hygienici, metodici, ministerští úředníci, vedoucí jídelen, hlavní kuchařky. Prvními kroky, které byly poměrně jednoduché, bylo zlepšení prostředí školní jídelny i vybavení kuchyně od nožů, gastronádob, mixeru až po elektrický kráječ, velký robot a nový sporák. Největší investicí je nákup konvektomatu (stroj, který peče, vaří v horkém vzduchu, v páře v teplotách od 60 do 300 stupňů Celsia). Materiální podmínky nyní budou lepší než ve většině jídelen. Mám zmapované klady a zápory naší jídelny, většinu jsem prodiskutovala s vedoucí školní jídelny. V září nastavíme psaná pravidla, která by měla postupně vést k radikálnímu zlepšení našeho školního stravování, vše už bude na paních kuchařkách. Přijďte se podívat do školní jídelny s vašimi dětmi, požádejte o degustační porci, sdělte mi vaše názory. A nechte i doma děti ochutnávat nová jídla, i když hned nechtějí! Poslední informace, o kterou se s vámi chci podělit je celostátní testování žáků. Podle mého názoru jde proti smyslu školních vzdělávacích programů. Nechceme děti vzdělávat pro testování ale proto, aby uměly hledat svá řešení, aby se uplatnily v životě. Vzdělanost a chuť dětí vzdělávat se klesá. Děti chtějí mít všechno rychle a pokud možno hned, přemýšlení je zdlouhavé. Také chybí motivace být přijat na vybranou školu. Proč se učit, když se i se čtyřkami dostane na střední školu s maturitou, s trojkami na gymnázium? V době našich přijímacích zkoušek nemyslitelná úvaha. I přesto testování pro naši školu dopadlo velice úspěšně, soudím-li z procentního srovnávání úspěšnosti žáků ve třídě. Ještě není dostupné celostátní srovnávání, protože i my jsme v předposledním školním týdnu urgovali chybějící výsledky některých žáků. Systém zrovna moc dobře nefungoval i přes několikaměsíční přípravy, které zaměstnaly paní učitelku Královou mnoho hodin. Část žáků měla i 100% úspěšnost, velice málo výsledků je v nejhorší pětině. Nejlepších až obdivuhodně výborných výsledků dosáhli žáci 9. třídy v českém jazyce, průměrná úspěšnost třídy je 81 procent, testována byla celá třída, nikdo nechyběl! Další informace najdete na nově budovaném webu školy: zsbohutin.cz Podněty můžete posílat i nově zvolené školské radě, zástupcům rodičů předsedkyni paní Hrdinové, místopředsedovi panu Moslerovi a paní Šálkové, ti vyzývají všechny rodiče, aby jim sdělovali svoje připomínky a nápady. Zvolená školská rada se jeví jako velmi akční a těším se na nacházení nových řešení, která školu mohou posunout vpřed. Všem nám jde o jedno o naše děti. Ještě jednou děkuji za celoroční spolupráci rodičům, kolegům pedagogům i nepedagogům, obecním zastupitelům Bohutína i spádových obcí a všem dalším, kteří pomáhají naší škole a mají nás rádi. Užívejte prázdnin, sluníčka, pohody a nabírejte síly. Dětem vzkazuji, že se na ně v září těším. Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy ZHODNOCENÍ VÝUKY V 1. TŘÍDĚ V letošním školním roce 2011/2012 nastoupilo do 1. třídy 20 žáků. Třída je to převážně dívčí. Z celkového počtu je pouze 7 chlapců a 13 dívek. Na školní práci si všichni velmi brzy zvykli a dobře se zde adaptovali. Ve třídě je mnoho šikovných a snaživých dětí. Již druhým rokem se žáci v 1. třídě vyučují ve všech předmětech podle

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 26. 1. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 26. 1. 2011 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 26. 1. 2011 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Ing. Martin Matuna, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Luboš Mandík, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie

Více

Zápis z jednání ZO Bohutín ze dne 28. 12. 2010

Zápis z jednání ZO Bohutín ze dne 28. 12. 2010 Zápis z jednání ZO Bohutín ze dne 28. 12. 2010 Přítomni: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Ing. Martin Matuna, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Kovář Josef, Ing. Luboš Mandík, Mgr. Nezbedová Bohumila, Pečená Marie,

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 8 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 47. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 25. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.11.2011 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Uhlíř J., Havránek V., Kotrba

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více