Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci"

Transkript

1 Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení s pojmem etiky na pozadí marketingové komunikace. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností Studenti budou znát právní ochranu etických norem dobré víry, dobrých mravů, osobnosti, cti, dobré pověsti atd. Osvojí si základní nezbytné poznatky o aplikaci právních norem na ochranu norem etických. Vše s přihlédnutím k oboru reklamy, marketingu, médií, nekalé soutěže. Prerekvizity - výčet toho, co musí student znát před studiem daného předmětu X Obsah předmětu: Předmět je zaměřen zejména na výklad následujících pojmů: Etika. Ochrana práv. Úmysl. Nedbalost. Dobrá víra. Dobré mravy. Ochrana osobnosti. Ochrana dobré pověsti. Osobní údaje. Etické atributy nekalé soutěže a reklamy. Osnova předmětu Etika Vztah etiky k právu Jak právní normy etiku zohledňují a chrání Základní pojmy Etika v konkrétních právních normách Ochrana osobnosti a dobré pověsti, ochrana osobních údajů Právo na informace Nekalá soutěž, know-how, obchodní tajemství Reklama

2 Metodický list číslo 1 pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Název tématického celku: Úvod do předmětu a základní východiska. Cíl: Objasnění základních aspektů vztahu práva a etiky. Dílčí témata: 1. Obsah a cíle předmětu. Právní východiska. 2. Exkurs do právních odvětví ve vztahu k etickým normám. 3. Účel zákona, duch zákona, analogie. 4. Pojmy: kodex, samoregulace, soudcovská skutková podstata, profesní etika, střet zájmů, správní uvážení, odstranění tvrdosti zákona. 5. Podnikatelská etika; etiketa. Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Vymezení pojmů etických kategorií a jejich vztah k právním normám, postavení práva a etiky včetně exkursu do historie, posuzování každého případu v konkrétních souvislostech včetně vzetí v úvahu vztahu jednající osoby k vlastnímu jednání. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: viz dílčí téma 4. Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto problémové okruhy: - Vztah etiky a práva. - Jaké kategorie z oblasti etiky jsou zároveň právními kategoriemi?

3 - Kdy a jak normy etiky ovlivňují aplikaci právních norem? - Vymezení pojmů dobrá víra, dobré mravy.

4 Metodický list číslo 2 pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Název tématického celku: Mediální právo. Právo na informace. Ochrana osobnosti a dobré pověsti. Dílčí témata: 1. Vnější regulace a samoregulace médií, etické kodexy, tiskový zákon, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 2. Ochrana osobních údajů jako součást ochrany lidských práv a základních svobod. 3. Střet práva na informace a práva na ochranu osobnosti či dobré pověsti, a to včetně zákona č. 52/2009 Sb., tzv. náhubkového zákona.). Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: právo na odpověď, dodatečné sdělení, přístup k informacím, ochrana zdroje, osobnostní atributy, projevy osobní povahy, zákonná licence, dobrá pověst. Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto problémové okruhy: - Jaké osobnostní atributy jsou chráněny právními normami a jakými? - Jak je řešen rozpor mezi zákonem přiznanou ochranou osobnosti a dobré pověsti a práva na informace?

5 Metodický list číslo 3 pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Název tématického celku: Nekalá soutěž. Cíl: Získání znalostí o soukromém i veřejném soutěžním právu s důrazem na právo soukromé, pochopení významu pojmu dobré mravy soutěže při posuzování jednání v hospodářské soutěži, právní regulace nekalosoutěžního jednání, zejm. nepojmenované skutkové podstaty nekalé soutěže. Dílčí témata: 1. Nekalá soutěž. Generální klauzule. Nedovolené obchodní praktiky, černá listina. 2. Know-how. Obchodní tajemství (+ tiskový zákon). 3. Ochrana před nekalosoutěžním jednáním. 4. Nekalá soutěž a reklama. Srovnávací reklama. 5. Soudcovské skutkové podstaty. Doktrinální skutkové podstaty. Skutkové podstaty inspirované černou listinou NOP. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: Know-how, obchodní tajemství, dobré mravy a dobré mravy soutěže, nekalá soutěž, nekalé obchodní praktiky. Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto problémové okruhy: - Jaký je rozdíl mezi skutkovými podstatami nekalé soutěže ze zákona a tzv. soudcovskými a doktrinálními skutkovými podstatami?

6 - Jak je zajištěna ochrana obchodního tajemství a který právní předpis a z jakého důvodu ji prolamuje?

7 Metodický list číslo 4 pro 4. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Název tématického celku: Reklama. Cíl: Získání znalostí z oblasti regulace reklamy s ohledem na právní ochranu etických norem, seznámení se s rozhodovací praxí jako vodítkem pro posuzování této problematiky. Dílčí témata: 1. Etická pravidla v reklamě. Nekalá soutěž a reklama. 2. Duševní vlastnictví a reklama. Třístupňový test. 3. Veřejnoprávní regulace reklamy. Alkohol, tabák, léky, potraviny, kojenecká výživa, zbraně. Lidé v reklamě. Dětská reklama. Projevy osobnosti v reklamě. Osobní údaje v reklamě. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: Skrytá reklama, Product placement, nevyžádaná reklama, obvyklé reklamní přehánění, Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto problémové okruhy: - Které společné kategorie etických norem chrání normy nekalosoutěžního práva a normy regulující reklamu? - Srovnávací reklama. Nevyžádaná reklama. - Jaká je role třístupňového testu v posuzování užití děl, zejm. v reklamě?

8 Literatura: PUTNOVÁ, A., SEKNICKA, P.: Etické řízení ve firmě, Grada, Praha 2007, 168 str. ISBN MATES, P.: Reklama a ochrana soukromí. Daňová a hospodářská MATES, P.: Ochrana soukromí ve správním právu. : Linde Praha, 2004 kartotéka, 2003, , od s , 5 s. ISSN MATES, P.: Ochrana korespondence a telekomunikace ve správním právu. Právní rozhledy, 2003, 6, od s , 5 s. ISSN DEVÁTÝ, S., TOMAN, P. Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob Praha Linde WINTER, F.: Právo a reklama v praxi Praha Linde MUNKOVÁ, J.: Právo proti nekalé soutěži. C. H. Beck, 1999

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

EVROPSKÉ VÝZVY PRO ČESKOU REGULACI TZV. PRODUCT PLACEMENT

EVROPSKÉ VÝZVY PRO ČESKOU REGULACI TZV. PRODUCT PLACEMENT EVROPSKÉ VÝZVY PRO ČESKOU REGULACI TZV. PRODUCT PLACEMENT DANA ONDREJOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek poukazuje na nebezpečí skryté reklamy

Více

Právní úprava reklamy

Právní úprava reklamy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava reklamy Bakalářská práce Autor: Michaela Hromasová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Více

Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut státní správy

Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut státní správy Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Institut státní správy Praha, květen 2010 Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Tato prováděcí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Anton Ognev.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Anton Ognev. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Anton Ognev Právní aspekty nekalé soutěže v informačních sítích Bakalářská práce 2008/2009

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc METODIKA A POSTUPY PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JE PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Karel Čermák jr. Eva Koplíková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Správní trestání na úseku živnostenského podnikání Lucie Kubaňová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Správní trestání

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Právní aspekty Internetu. Mgr. David Emr

Právní aspekty Internetu. Mgr. David Emr Právní aspekty Internetu Mgr. David Emr Obsah I.) Problematika doménových jmen a jejich ochrany II.) Právní úprava spamu III.) Právní regulace reklamy na Internetu IV.) Meta-tags I.) Problematika doménových

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. Václav Bartík JUDr. Eva Janečková OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 103 ŘEŠENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ základní pojmy a výjimky z působnosti zákona omezení při práci s osobními údaji povinnosti

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 6. Základy managementu pro informační pracovníky. Michaela Dombrovská

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 6. Základy managementu pro informační pracovníky. Michaela Dombrovská INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 6 Základy managementu pro informační pracovníky Michaela Dombrovská Určeno pro projekt: Název:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Základy práva je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty ekonomika a účetnictví tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

RÁMCOVÁ POLITIKA MINISTERSTVA FINANCÍ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELE NA FINANČNÍM TRHU

RÁMCOVÁ POLITIKA MINISTERSTVA FINANCÍ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELE NA FINANČNÍM TRHU RÁMCOVÁ POLITIKA MINISTERSTVA FINANCÍ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELE NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR srpen 2007 Obsah Slovníček pojmů...3 Seznam zkratek...4 1. Úvod...5 2. Proč chránit spotřebitele...6

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce)

Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce) Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce) 1. Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu 2. Prameny obchodního práva 3. Obchodní zákoník - předmět úpravy a struktura 4. Věcná,

Více

STUDIJNÍ OPORA B_SMaK. Úvodní blok. Milé studentky a studenti,

STUDIJNÍ OPORA B_SMaK. Úvodní blok. Milé studentky a studenti, STUDIJNÍ OPORA B_SMaK Úvodní blok Milé studentky a studenti, těší mne, že studujete obor marketingová komunikace v bakalářském studiu, že se vám podařilo překonat úskalí 1. semestru a zahajujete výuku

Více

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz PRÁVO A REKLAMA praktický průvodce reklamními paragrafy JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz OBSAH: ALKOHOL AUTOMOBILY BANKOVKY A MINCE BIOCIDY CENOVÉ ÚDAJE DĚTI A REKLAMA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ UBYTOVACÍHO

Více

REKLAMA. Funkce reklamy 1. informativní 2. přesvědčovací 3. připomínací

REKLAMA. Funkce reklamy 1. informativní 2. přesvědčovací 3. připomínací REKLAMA placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje podle použitého média se rozlišuje na: televizní novinová internetová

Více

Doporučené očekávané výstupy

Doporučené očekávané výstupy Doporučené očekávané výstupy Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách METODICKÁ PODPORA Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova

Více