ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Duben 2014 BERAN Adam Cvrk, A Beran je první znamení zvěrokruhu. Představuje zrození a také je jako novorozenec vnímá hlavně sám sebe. Když něco chce, tak teď a hned, a chce-li to opravdu, tak to dostane. Není ale sobecký, jen si neuvědomuje, že by svým jednáním někomu mohl působit nesnáze. Beran dovede spřádat fantastické sny, ale neumí lhát. Je takový, jakého ho vidíte. Je zranitelný, ale pokud mu někdo ublíží nebo ho nutí k něčemu, co nechce, způsobí takový povyk, že to lidé raději vzdají, jen aby od něj měli pokoj. Beran je nevyléčitelný optimista ve víře v konečný výsledek. Má rád opozici, protože pro něj představuje výzvu. Sám půjde vstříc překážce, aby ji zdolal, i když se jí může vyhnout. Jeho rohy jsou jako diamant tvrdé a těžko zničitelné. Slavné osobnosti ve znamení Berana: Bismarck, Marlon Brando, Charles Chaplin, Vincent van Gogh, Simone Signoretová, Tenessee Wiliams. Z obsahu: Co projednala rada a zastupitelstvo 2 Beseda s občany 2 Desenské divadelní předjaří 8 O Desenského medvěda 9 Fotoreportáž z karnevalu Výstava Zaostřeno na Jizerky 16 Svátky jara Svátky jara se vyznačovaly oslavou návratu slunce a probuzení přírody. Mezi nejznámější jarní svátky patří bezesporu Velikonoce. Již v předkřesťanských dobách patřily svátky jara k největším svátkům roku. Slavila se radost z příchodu jarního období, z ukončení zimy a očekávaného příchodu slunce. Křesťanská liturgie převzala tyto lidové zvyky spojené s jarní rovnodenností, a tak se prolínají celým obdobím půstu před Velikonocemi, který začíná Popeleční středou (letos 5. března) a končí velikonoční Bílou sobotou. Tak na příklad s každou postní nedělí souvisí nějaký obyčej a každá měla svoje jméno: Černá (Liščí), Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná, Květná. Poslední týden před Velikonocemi byl nazýván pašijový týden. V kostele se četly příběhy z Nového zákona o odsouzení, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Na Květnou neděli se světily v kostele kočičky, které pak měly mít kromě jiného moc chránit před požáry a blesky. Velikonoce patří k největším křesťanským svátkům. Jsou pohyblivé, protože připadají (podle rozhodnutí a ustanovení císaře Konstantina) jako svátky Vzkříšení Ježíše Krista na první neděli po jar- ním úplňku. Mohou tedy být v neděli mezi 22. březnem a 25. dubnem. Jejich symboly jsou beránek, zajíček, vejce, pomlázky, řehtačky. Dny v týdnu těsně předcházejícímu Velikonocím mají svá jména: Modré pondělí, Šedivé (Žluté) úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota. Neděle je nazývána Boží hod velikonoční, pak následuje Červené pondělí. Na Zelený čtvrtek umlknou všechny zvony ( odlétají do Říma ) a zavřou se desky oltářů nebo se oltáře zahalí rouškou. Je to den Poslední večeře Páně. Na Bílou sobotu se oltáře odkrývají a zvony opět vracejí, aby se mohly rozeznít na oslavu dne Vzkříšení Páně. Velikonoce se slaví všude, kde žijí křesťané, ale i v oblastech, které svými tradicemi ovlivnili. Odhady hovoří o více než dvou miliardách lidí (zhruba třetina obyvatel planety). V různých částech světa se ale objevují různé zvyky a způsoby oslav tohoto církevního svátku. V souvislosti s tím nás může napadnout název Velikonoční ostrovy v Tichém oceánu. Ty jej ale dostaly zcela náhodně od Holanďanů, kteří je právě na Velikonoce objevili. Tamní obyvatelé ale svůj ostrov dál nazývají po svém Rapa Nui.

2 Z rady a zastupitelstva města Co projednala rada města Na svém 3. zasedání kromě jiného schválila nabídku fi rmy Termovize, s. r. o., Luční 1376, Smržovka na termovizní kontrolu realizace zateplení pláště budovy Základní školy a mateřské školy Desná a pověřila manažera projektů zajištěním její realizace vzala na vědomí informaci o fi nanční situaci města k schválila v souladu s 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zdravé mateřské škole Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizaci udělení výjimky pro školní rok 2014/2015 v počtu dětí na jednu třídu 25 a na druhou 28 dětí. Celkový počet na školu se zvýší na 53. schválila společný postup s Libereckým krajem při nákupu energií pro potřeby města Desná a pověřila starostu města podpisem Smlouvy o společném postupu zadavatelů centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu vzala na vědomí provozní dobu obou mateřských škol v Desné v době letních prázdnin vzala na vědomí návrh fi rmy Nej TV, a. s., Dr. Milady Horákové 54/143 Liberec na odkup závěsných kabelů a pověřila starostu dalším jednáním v této záležitosti vzala na vědomí informace starosty města o činnosti Mikroregionu Tanvaldsko Co projednalo zastupitelstvo Na svém 2. zasedání kromě jiného schválilo prodat bytový dům čp. 72 včetně příslušenství a pozemku pč. 950 o výměře 1069 m 2 v k. ú. Desná III schválilo koupi komunikace v k. ú. Desná III. pod parcelním číslem 1701 o výměře 2198 m 2 za cenu 20 tisíc Kč a pověřilo starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy mezi městem Desná a akciovou společností Severočeské vodovody a kanalizace Teplice schválilo Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 326, zakázka zhotovitele A83080X ze dne mezi fi rmou Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň a městem Desná a pověřilo starostu města jeho podpisem schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které poskytne město Desná fi nanční příspěvek ve výši Kč na činnost v roce 2014 Občanskému sdružení zdravotně postižených Tanvald, a pověřilo starostu města jejím podpisem neschválilo poskytnutí fi nančního příspěvku na činnost TJ Desná uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které poskytne město Desná fi nanční příspěvek ve výši Kč na činnost v roce 2014 Tělovýchovné jednotě Desná Činnost Městské policie Desná Městská policie (MP) plní úkoly, které jsou stanoveny v zákoně č. 553/1991 Sb. a dále pak dle požadavků starostů, a to na základě veřejnoprávních smluv (v Kořenově, v Albrechticích v Jizerských, v Plavech a v Harrachově). Kromě jiného úspěšně realizuje projekt Ski, cyklo a in line hlídky MP Desná. Cílem takovýchto hlídek (ať již v zimním období či v letním na in-line bruslích nebo na kole) je především prevence kriminality a co největší dosažitelnost v lokalitách, kde je předpoklad, že bude potřeba zákroku, nebo služebního úkonu strážníků. Ne vždy se setkáváme s pochopením naší činnosti, ale i to patří k naší práci. I v dalším období se chceme věnovat službě, která bude přínosem pro bezpečnost obyvatel města a jeho návštěvníků, to jsou slova jednoho z nich. Od lyžařské sezóny 2009/10 zavedla MP Desná na základě požadavku provo- zovatelů vleků ski hlídky k posílení bezpečnosti osob i majetku. Jelikož se tyto hlídky osvědčily, pokračovalo se v nich i během dalších sezón. O tom, že je tato práce nejen záslužná, ale velice potřebná, svědčí dopis adresovaný starostovi města, panu Jaroslavu Kořínkovi: MěÚ Desná pan starosta Jaroslav Kořínek Dobrý den, pane starosto, chtěl bych poděkovat za příkladnou práci strážníka Vaší městské policie. Dne 14. února 2014 se při lyžování na sjezdovce Tanvaldského Špičáku stal mé partnerce vážný úraz, snažil jsem se volat tísňovou linku. Během krátké chvilky se u nás zastavil strážník Městské policie Desná a okamžitě začal poskytovat pomoc, zařídil informování horské služby a i po jejím příjezdu stále dle svých možností poskytoval pomoc. Jednání a profesionální přístup strážníka mě velmi mile překvapil. Práci Vaší městské policie budu chválit a propagovat, protože podle mne by takto měla fungovat práce městské policie. Děkujeme Jiří Kokšál, Kostelec nad Labem Květa Ježková, Mělník-Skuhrov Pozvánka na besedu s občany Beseda se koná v úterý 22. dubna v Černé Říčce od 17 hodin (v hasičské klubovně). Na dotazy občanů budou odpovídat zastupitelé města a zaměstnanci městského úřadu. Na besedu zveme nejen obyvatele Černé Říčky. Za MěÚ Jaroslav Kořínek, starosta města Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. březen Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 04/2014

3 Společenská kronika Gratulace dubnovým jubilantům Svá životní jubilea v dubnu oslaví: Jaroslav Zapletal Jaroslava Schadtová Jiří Čermák Sylvia Hoffmannová František Zimerman Jaroslav Šimon Waltraud Semecká Anna Romaňáková Zita Špačková Zdeněk Jindra Josef Bonček Karel Ježek Herta Soldátová Annelies Kubalová Jiřina Havlíková Marie Sochorová Jitka Justová Hana Žillová Květoslav Stárek Poděkování ze školy Běžkování ve škole nám letos mnohokrát nevyšlo. Bylo tak málo sněhu, že jsme jezdili jen dvakrát na běžecké dráze na školním hřišti. Několikrát jsme se však za sněhem vypravili na Souš, kam nás svými auty odvezli obětaví řidiči. Dík patří panu Jirákovi, panu Zemanovi, paní Indráčkové a paní Horké. Bez jejich ochotné pomoci bychom se za sněhem nedostali. Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci květnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou zavolat na tel. č.: matrika. První občánek roku 2014 Prvním desenským občánkem letošního roku se stal Ondřej Patrman, který se narodil 3. ledna 2014, vážil 4050 g a měřil 51 cm. V pondělí 17. března navštívil starosta města pan Jaroslav Kořínek s matrikářkou paní Ivou Hanzlíčkovou rodinu Patrmanových. Starosta předal mamince kytičku a pro malého Ondřeje zlatý přívěšek s písmenem O. Malý Ondra se těší dobrému zdraví. Radost z něho mají rodiče Veronika a Jiří Patrmanovi a také sestřička Bára, která letos začne chodit do první třídy. Nejvytrvalejší lyžaři nakonec získali medaili, i když ji dostali až druhý den ve škole. Velikonoční bohoslužby ve starokatolickém kostele Nanebevstoupení Páně Desná v Jizerských horách Chcete mít pohodové odpoledne?... Stačí naladit Český rozhlas SEVER Dvouhodinový blok plný informací z Libereckého kraje reportáže z vašeho města, kulturní pozvánky, tipy na zajímavé akce, anketní ohlasy z našich ulic, rozhlasový seriál o Libereckých NEJ a další regionální události se dozvíte vždy mezi hodinou v Pohodovém odpoledni z Liberce. Moderuje Iveta Kalátová. Každé všední odpoledne poslouchejte, co je u vás nového. Vysíláme z Liberce a s námi budete mít úplný přehled. Zajímáme se o vaše názory z ulic, připojíme příběh ze severu Čech, pozveme vás na koncert, do divadla, kina. K tomu všemu pěkné písničky a dobrá nálada. Český rozhlas Sever vysílá z liberecké redakce denně od 5. do 17. hodin. Nalaďte si nás i vy. Liberec 91,3 FM. Jablonecko 102,3 FM, Smržovka, Tanvald, Desná či Harrachov 107,9 FM. A konečně Frýdlantsko 97,4 FM. A ještě tip na závěr Pečujete při práci o člena rodiny? Vzděláváte se při zaměstnání? Věnujete se vedle zaměstnání charitativní či dobrovolnické činnosti? Podělte se s námi o zkušenosti při zvládání těchto rolí a zašlete nám svůj příběh. Váš příběh oceníme na červnové konferenci Den na půl život naplno. Zajímavým projektem může být i slaďování práce a rodiny. Jaký je Váš recept na každodenní stres? Nominujte vaše známé anebo sebe. Více informací na internetových stránkách libereckého Centra Kašpar /Květná neděle/ hodin bohoslužba slova se svěcením ratolestí /Velký pátek/ hodin památka umučení Páně bohoslužba slova /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista Poděkování Děkujeme všem za projevy soustrasti, napsané kondolence i za květinové dary k úmrtí naší maminky Ilony Ackermanové. Kateřina Melicharová Zuzana Mňuková Desenské noviny 04/2014 3

4 Informace z města Desná spoří Jste mladá rodina, senior v důchodu nebo firma? Chcete snížit své náklady? Zapojte se do elektronické aukce určené pro domácnosti a firmy z celé České republiky. Za rok 2013 s námi lidé ve domácnostech ušetřili 210 milionů korun. Společnost ecentre, a. s., pořadatel elektronických aukcí, připravuje samostatný projekt s názvem Desná spoří. Občané a fi rmy města Desná se tak mohou již brzy připojit k obyvatelům dalších měst a obcí v České republice, kterým se podařilo díky elektronickým aukcím uspořit až desetitisíce korun ročně za dodávky energií. 94 % domácností, které se zapojily v průběhu minulého roku do e-aukcí, ušetřilo více než 20 % svých dosavadních nákladů na soutěžené komodity. Upozornění Místní poplatky za odpady Upozorňujeme všechny poplatníky, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 15. dubna každého kalendářního roku. Místní poplatky za odpady Sazba 500 Kč/osoba/rok Jakékoliv změny v poplatkové povinnosti je poplatník povinen hlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (změna údajů, narození dítěte, změna trvalého pobytu apod.). Nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek. ekonomický odbor Dlužné částky k : Pohledávky z nájmů Kč (přehled R.Seidel) Pohledávky Kč z poplatků za odpady Pohledávky Kč z poplatků za psy Mnozí klienti ušetřili v prvních aukcích tohoto roku i více než 20 % svých nákladů na energie, a to i oproti ceníkovým cenám roku 2014, u kterých byl předvídán a všeobecně oznamován pokles. Výsledky z prvních letošních aukcí ukazují, že tento způsob výběru dodavatele je výhodný pokaždé, protože je postaven na principu sdružené poptávky, vysvětluje Vítězslav Grygar, ředitel společnosti ecentre. Pro obyvatele i fi rmy je služba zcela ZDARMA. Pořadatelské fi rmě neplatí za zprostředkování aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí fi rmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje. Kontaktní místo bude otevřeno: v prostorách městského úřadu podatelně od do vždy v pracovní době úřadu sběr podkladů bude ukončen elektronická aukce se bude konat na konci měsíce května 2014 Co s tím? Na první námět přišla pouze jedna reakce od paní Věry Kynclové. Děkujeme o to víc, že je jediná, kdo je ochoten se zamyslet nad obecním problémem a přijít s nápadem. Chceme dát obyvatelům Desné šanci, aby se mohli, alespoň pokud chtějí, podílet na řešení problémů. Nezájmem nebo anonymní kritikou se nic nevyřeší. Návrhy řešení: zařízení typu hospic školka pro seniory Kontakt na zástupce společnosti ecentre: Ing. Lenka Zderadičková Obchodní partner ecentre tel.: Odpovědi na nejčastější otázky k danému tématu najdete na webových stránkách města. Kurz výcviku psů pro veřejnost Kynologický klub Desná pořádá kurz základní poslušnosti psů. Zahájen bude dne od 9:00 hodin na cvičišti ZKO Desná Merklov, GPS: Loc: 50 45'45.79"N, 15 20'45.484"E. Kurz je v rozsahu šesti lekcí za celkovou cenu 600 Kč. Podrobnosti na vycvik-psu-pro-verejnost/vycvik-psupro-verejnost.html. zařízení pro nejmenší typu jeslí znovu DPS (pokud jsou potřeba další místa) Kromě využití budovy by se pomohlo mnoha lidem a vzniklo by několik pracovních míst. Majetkový výbor ZM děkuje paní Věře Kynclové. Její náměty projedná a o výsledcích bude informovat. Další námět Jak lze ještě plochu využít (kromě poutě a pálení čarodějnic). 4 Desenské noviny 04/2014

5 Informace z Desné Výzva pro Jizerské noviny léto 2014 Pomalu nastává čas příprav pro letní turistickou nabídku v podobě Jizerských novin a jejich přílohy Kalendáře akcí léto Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte zajímavou nabídku pro turisty? Přejete si, aby se o vaší akci, zajímavosti či turistické novince dozvědělo co nejvíce lidí? I my máme zájem návštěvníkům Jizerských hor předložit nabídku co nejpestřejší! Letní tábory O. p. s. Paraplíčko v Desné nabízí letní tábory v termínech, kdy jsou obě desenské školky zavřené příměstský tábor města Desná po příspěvku města cena Kč letní tábor s celotýdenním noclehem cena Kč letní tábor fi rmy Preciosa Ornela a. s. cena pro děti zaměstnanců 700 Kč, pro ostatní Kč. Bližší informace budou uveřejněny v květnových a červnových Desenských novinách. Závazné přihlášky je možné podávat už nyní tel.: Uzávěrka přihlášek na všechny tábory je 30. června Vaše tipy pro letní sezónu 2014, akce, které připravujete v termínu od května do listopadu 2014, zasílejte na adresu a to nejpozději do Vše, co do Jizerských novin nevměstnáme, určitě rádi uveřejníme na našich webových stránkách nebo v pravidelných měsíčních Novinkách z Jizerek. Informace z KIS Kulturní a informační středisko Riedelova vila v Desné rozesílá formou mailů informace o kulturním, sportovním a společenském dění v našem městě a jeho okolí. Máte-li o tyto informace zájem, zašlete, prosím, svoji mailovou adresu na a budete zařazeni do naší databáze. KIS SDH Desná III Sbor dobrovolných hasičů Desná III hledá do svých řad nové zájemce o aktivní činnost v tomto sdružení. Můžete nás navštívit kterýkoliv pátek po 18,00 hodině v požární zbrojnici v Desné III odbočka, kde je možné získat bližší informace. výbor SDH DIII Pozvánka na oslavu Dne matek Kulturní středisko, Sbor pro občanské záležitosti a Klub důchodců zvou všechny desenské seniory na zábavné společenské odpoledne k příležitosti svátku Den matek v neděli 18. května od hodin v KD SKLÁŘ. Závazné přihlášky účastníků přijímá kulturní středisko v Riedlově vile nebo na tel.: , Nostalgické jízdy plán. na rok 2014 sobota Zahájení sezóny na Zubačce, Den dětí, doprovodný program v Kořenově sobota Den Zubačky, slet Singrovek neděle let trati Jablonec n. N. Tanvald a Smržovka Josefův Důl sobota Den železnice na Dolním Slezsku, jízdy parní lokomotivy, polská kuchyně sobota Den Norska na Zubačce, výstava železničních modelů sobota Borůvková sobota na Zubačce, doprovodný program v Kořenově sobota Bramborové ukončení sezóny na Zubačce s Krakonošem KINO ALFA V DESNÉ facebook: kinoklubalfa ************************* DUBEN 2014 ************************* Každý pátek diskotéka od 22:00 hodin, otevřeno od 20:00 hodin Avizované soboty hrajeme tak trochu jinak Sběrný dvůr Provozní doba 1. dubna 30. listopadu středa hodin sobota 8 12 hodin 1. prosince 31. března středa hodin sobota 9 11 hodin Informace týkající se veřejného internetu Městská knihovna Riedelova vila Veřejný internet je na 30 minut denně ZDARMA. Za každých dalších započatých 30 minut platba 15 Kč. Zápis do MŠ v Desné II Zápis do MŠ v Desné, Krkonošská 120, Riedlova vila, se koná ve středu od 13,00 do 16,00 hod. Desenské noviny 04/2014 5

6 Došlo do redakce Sportování se psy Se psem můžete sportovat prakticky celoročně a všestranně. Bude vaším společníkem při běhání, jízdě na kole nebo třeba na koloběžce. V zimě si vyzkoušíte běh na lyžích se psem, v létě se zúčastníte psího triatlonu nebo společně absolvujete některý z dogtrekkingů. Kdo nechce vyloženě běhat, ale chce mít vyběhaného psa, může zkusit coursing. Kdo chce při psí aktivitě vylepšit i poslušnost, ten může vyzkoušet agility. Všichni ale dosáhnou správné socializace svého psa. Ale jak se na to připravit? Při společném tréninku v Klubu psích sportů o. s. Desná. Coursing Coursing je kynologický sport. Jedná se o jednu z mnoha aktivit, která je založena na touze psa lovit. Běhá se v přirozeném terénu, s přírodními nebo umělými překážkami. Cílem psa při coursingu je ulovit kořist, která je tažená navijákem. Tato návnada v podobě střapce z igelitových pásků nebo králičí kůže je tažena lankem mezi kladkami po dráze, která simuluje skutečný běh zajíce. Jedná se o trať o délce cca m a je postavena tak, aby psi prokázali rychlost, štvavost (při smečce i spolupráci) a inteligenci, díky které návnadě různě nadbíhají. Coursing se stává v posledních letech v Česku oblíbenou aktivitou a není již pouze doménou chrtích plemen. Jedná se o ideální vybití energie živějších plemen psů. Agility Agility může dělat úplně každý s jakýmkoliv psem. Samozřejmě některá plemena se na agility hodí víc jako např. pudl, sheltie, border kolie a kolie dlouhosrstá, belgičtí ovčáci atd. Závodí i různí kříženci. Cílem je, aby psovod se svým psem překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí, bez chyb a v co nejlepším čase. Je to pro psy jedna z nejpřirozenějších aktivit pes ve smečce (společně se svým pánem) spolupracuje při překonávání překážek v honbě za kořistí. Kořistí se stává pamlsek či hračka a pochvala na konci každého parkuru. Je to sport, který prospívá fyzické kondici psa i psovoda a velmi dobře upevňuje vztahy mezi psem a pánem. Kromě toho je každý trénink i závod výbornou příležitostí pro socializaci psa jinými slovy pes se v tomto prostředí naučí stýkat s ostatními psy i lidmi, zvykne si na ně, ztratí strach, a tím se eliminuje jeho agresivita z tohoto strachu plynoucí. Překážky na trati se dělí do tří skupin skokové, zónové a probíhací. Mezi skokové překážky řadíme skok vysoký, skok daleký, zeď, viadukt a proskokový kruh, mezi zónové řadíme kladinu, áčko, houpačku a stůl, do probíhacích patří tunely pevné i látkové a slalom. Tyto druhy psích aktivit bude možné vyzkoušet od v 17:00 hod na kynologickém cvičišti v Desné. Cílem není výcvik psů k účasti na závodech, ale jako jejich volnočasová aktivita k vybití nadměrné energie, správná socializace a úprava nevhodného chování. Úvodní hodina bude zdarma, každá další za cenu 80 Kč. Máme se zlobit na psy? Letošní zima byla bez sněhu. Proto by se mohlo zdát, že každoroční problém, který se dostavuje s jarním táním, letos nenastane: totiž postupné odhalování psích výkalů, kterým sníh dovolí zmizet, ale jenom do doby, než začne tát. Ale nastal. Jenom nejsou ve vrstvách nad sebou. To je asi jediný rozdíl. Na některých místech je potřeba dost odvahy, chcete-li projít. Město se snaží udržovat pořádek, ale na pejskaře, kteří nevidí, lépe řečeno nechtějí vidět, že po jejich psu cosi zůstalo na zemi, na ty prostě zaměstnanci úklidové party nemají. Prostor za panelovými domy v Poštovní ulici, ale i pěšinky v bývalém Riedelově parku jsou někdy opravdu jenom pro silné nátury. A přitom stačí tak málo. Jdu-li ven se psem, musím mu dát obojek a vzít si vodítko. Přidat k tomu několik sáčků, ať už papírových nebo igelitových, pro normálního člověka není problém. Věřím, že většina majitelů psů to takhle má. Je pro ně o to nepříjemnější skutečnost, že ti nezodpovědní způsobují, že se pak všichni házejí do jednoho pytle. Naprosto chápu rozhořčení každého, komu se zadaří a šlápne do psího exkrementu. Ještě lepší je najet do něj s kočárkem. Výborně se to čistí! Ale jako bývalá majitelka psa prosím, nezlobte se na psy. Ti za to nemohou. Ne nadarmo se říká Jaký pán, takový pes. To zvíře skutečně Co je k tomu potřeba mít za výbavu? Agility: pamlsky, aport, vodítko Coursing: vodítko Info: A. Flídr (MP Desná) , L. Neumannová (KIS Desná), P. Slavíková (OÚ Kořenov) Přihlášky osobně, telefonicky, mailem fl nemůže za to, kdo si ho koupí. Mnohdy mám pocit, že pes je rozumnější než jeho pán či paní, ale sám to po sobě uklidit neumí, i když se snaží. Je to na nás. Vidíme-li někoho venčit psa, zkusme ho upozornit, pokud to neuklidí. Není to zrovna příjemné a koledujeme si o nepěknou reakci. Ale jinudy cesta nevede. Anonymním nadáváním na kohosi, nebo ještě lépe na psy, nic nezměníme. DNy Kurz PC V minulých novinách jsme informovali o ukončení počítačového kurzu pro seniory, který byl zahájen 9. října a ukončen v prosinci. Pořádalo ho město Desná ve spolupráci s kulturním a informačním střediskem a základní školou. Přihlásilo se 12 zájemců, posléze přibyli ještě dva. Kurz měl 10 lekcí po 60 minutách a trval do prosince. Na základě ohlasů, které jsme na naši informaci dostali, uvádíme malé doplnění. Někteří účastníci kurzu byli spokojeni, ale senioři začátečníci odešli zklamáni, protože díky falešným začátečníkům v kurzu nestačili sledovat všechno dění, které na ně bylo příliš rychlé, a část z nich svoji přítomnost v kurzu předčasně ukončila. Red. 6 Desenské noviny 04/2014

7 Okénko zajímavostí Osobnosti se vztahem k Desné František LEGÁT Do funkce byl zvolen byl dán do provozu nový most přes Černou Desnou u provozovny Nisatexu v Desné I. Nový železobetonový most nahradil starý úzký most z ocelových nosníků, který již nevyhovoval požadavkům na stávající dopravu. Most byl pořízen nákladem 1 milión korun jako investice Okresní správy silnic. Březen 1977 byla otevřena první lékárna v domě vedle zdravotního střediska v Desné II. Měla prozatímní charakter výdejny léků, otevřena byla pouze 6 hodin denně, ale i tak to bylo výhodné pro léky se již nemuselo do Tanvaldu. 8. a byl vyhlášen mimořádný stav povodňové situace, který trval do 11. srpna. První návaly vody zachytila přehrada Souš, nestálé počasí však způsobilo, že průtok vody byl vysoký. Ke druhému povodňovému poplachu došlo 22. září. Co to znamená, když se řekne proběhl celostátní přebor ve skoku na lyžích a v závodě sdruženém pro mladší a starší žáky. Závodilo se na standardních běžeckých tratích dlouhých1 a 3 kilometry, skákalo se na můstcích s kritickým bodem 41 a 59 metrů. Závody byly doplněny večerní besedou malých závodníků s předními sportovci uspořádaly Jablonecké sklárny ve spolupráci s prodejnou LUX v Praze Na Příkopech prodejní výstavu křišťálových lustrů. Výstava byla úspěšná, o lustry byl veliký zájem a všechny byly prodány. Dopadli jako sedláci u Chlumce Chlumec nad Cidlinou, město na cestě mezi Prahou a Hradcem Králové, je známé jako místo kruté porážky vzbouřených sedláků, kteří bojovali proti zvůli šlechty, za osvobození od těžkého poddanství a roboty, které se po třicetileté válce změnily v nevolnictví. V 18. století se Marie Terezie snažila situaci řešit vydáváním robotních patentů, které si ale vrchnost vykládala po svém, takže situace poddaných byla čím dál horší. Na přelomu roku 1774/75 měla podle příkazu Marie Terezie vrchnosti sjednat s poddanými úmluvy, které by řešily jejich zoufalý stav. Vrchnosti se do toho pochopitelně nechtělo, docházelo k dlouhým, vleklým jednáním mezi císařským dvorem a českými stavy. Sepisovaly se nové urbáře, ale nic se nedělo. Mezi lidem se zatím rozšířila fáma, že císařovna zrušila robotu, dokonce pro to byl i název, že vydala Zlatý patent, a vrchnost to před lidmi tají. Nebyla to pravda, ale zastavte fámu! Někde odmítali robotovat už v létě Začala se připravovat akce na čer- ven 1775, na svatojánské slavnosti, kdy bude Praha plná venkovanů. V té době se poddaní měli chopit zbraní a obsadit město včetně zemských úřadů. Bylo zřízeno selské guberno, které mělo sídlo ve vesnici Rtyně u Náchoda, jeho představitelem se stal rtyňský rychtář Antonín Nývlt (mimochodem prapředek našeho bývalého předsedy MěNV z let ). Odtud byli vysíláni sedláci po celém českém království, aby organizovali povstání. Vzpoura ale vypukla mnohem dřív, než měla. Už v únoru roku 1775 se spontánně ozbrojovali vesničtí obyvatelé na Hradecku, Bydžovsku, Boleslavsku, Chrudimsku, Čáslavsku. Zástupy venkovského lidu se valily od vesnice k vesnici a vyhlašovaly, že robota byla zrušena. Sedláci směřovali do Prahy. Vedle Antonína Nývlta se do vedení dostali Antonín Seidel a Matěj Chvojka. Právě posledně jmenovaný vedl selské oddíly k Chlumci nad Cidlinou, přes nějž chtěl pokračovat do Prahy. Tam ale byly postaveny všechny vojenské posádky v Čechách (asi 40 tisíc mužů) zesílené ještě čtyřmi pluky jízdy. Pravidelná a dobře vyzbrojená armáda se postavila houfům odhodlaných, ale špatně organizovaných a ještě hůř vyzbrojených sedláků. Je nasnadě, jak tento střet mohl dopadnout. Výsledky známe. Prudký útok armády zatlačil sedláky k chlumeckému rybníku, kde jich velmi mnoho v chladné jarní vodě utonulo. Zajaté zavírali do sýpek a stodol. Selské povstání z roku 1775 tak bylo vlastně potlačeno už tady, i když se části selských oddílů dostaly až k Praze, ale tam je armáda porazila také. Pak už se dostal ke slovu soud sedm buřičů bylo pro výstrahu oběšeno, ostatní byli potrestáni bitím a nucenými pracemi. Takže dopadnout jako sedláci u Chlum ce není vůbec dobré. Nesmíme ale zapomínat na to, že toto povstání a jemu podobná vedlo nakonec ke skutečnému vydání patentu o zrušení nevolnictví v roce 1781 nástupcem Marie Terezie jejím synem Josefem II. DNy Desenské noviny 04/2014 7

8 Škola a kultura Podivná závěť V sobotu 1. března jsme zhlédli druhé představení z cyklu Desenské divadelní předjaří. Tentokrát se jednalo o hru Normana Robinse Podivná závěť (původní název hry je Hrobka s vyhlídkou), kterou přijel zahrát Lučanský divadelní spolek. Hororové představení plné záhadných vražd přeložil Alexander Jerie a pro lučanské herce upravila Vlaďka Koďousková. V režii Jany Kouřilové předvedli lučanští herci bezvadný výkon, což se dá usoudit i z toho, že byli pří děkovačce opakovaně vyvoláváni potleskem na jeviště. Přestože se jednalo o první nastudované představení nedávno založeného divadelního spolku, přítomní diváci měli možnost vidět výborné herecké výkony účinkujících. Karnevalové veselí v naší mateřské škole Únor bývá ve znamení karnevalů. Proto jsme i my připravili našim dětem příjemné dopoledne plné zábavného soutěžení, písniček a tance. Přišlo mnoho krásných masek, zvířátek i nejrůznějších pohádkových bytostí. Poděkování patří rodičům, kteří dětem připravili pěkné kostýmy, plné nápaditosti a fantazie. Za Zdravou mateřskou školu Desná Dana Scheibová, učitelka Výtvarné práce dětí základní školy Róza Strnadová 4. B. Kristýna Bachtíková 4. B. 8 Desenské noviny 04/2014

9 Kultura O Desenského medvěda 12. ročník oblastního kola přehlídky loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna 2014 proběhl v sobotu 22. března v kulturním domě Sklář. Zúčastnilo se 7 souborů. ZIMNÍ ŠKOLNÍ VÝLET NA HORSKOU CHATU aneb všechno je jinak ZŠ Desná kroužek 4. B. ZLATOVLÁSKA ZŠ Lučany nad Nisou žáci 4. ročníku ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ TJ Sokol Poniklá PŘÍPRAVA? NUTNÁ! KUKI-KUKI ZUŠ ŽELEZNÝ BROD STRAŠIDELNÁ POHÁDKA DDS Škraboška ZUŠ TANVALD SLUNÍČKO ZŠ Plavy DUCH SIRA SIMONA Strčprstskrzkrk DDM ULITA TANVALD Výsledky 1. PŘÍPRAVA? NUTNÁ! KUKI-KUKI ZUŠ ŽELEZNÝ BROD Nominace na krajské kolo Dětské scény 2014 v Jablonci nad Nisou. 2. DUCH SIRA SIMONA Strčprstskrzkrk DDM ULITA TANVALD 1. doporučení na krajské kolo Dětské scény 2014 v Jablonci nad Nisou. 3. ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ TJ Sokol Poniklá 2. doporučení na krajské kolo Dětské scény 2014 v Jablonci nad Nisou. 4. ZLATOVLÁSKA ZŠ Lučany nad Nisou, žáci 4. ročníku Cena dětského diváka (výhra putovního Desenského medvěda). Děkujeme Janu Lálovi za moderování a jeho kolegům za zajištění techniky i živého medvěda. Desenské noviny 04/2014 9

10 Z kultury Dětský karneval v kulturním domě Sklář 16. února patřil kulturní dům Sklář dětem, protože tu probíhalo nedělní karnevalové odpoledne. Kulturní a informační středisko zajistilo program, který byl svěřen do rukou divadelního spolku Vojan Mladá haluz. A volba to byla dobrá. Pro děti byla připravena řada soutěží a her, nechyběly ani sladké odměny. Celé odpoledne bylo přehlídkou spousty masek, takže se jen velmi těžko vybíraly ty nejhezčí Ostatně, posuďte sami. Přinášíme fotoreportáž, protože obrázky řeknou mnohem víc než spousta slov. 10 Desenské noviny 04/2014

11 Z kultury Desenské noviny 04/

12 Z kultury Klub dětských knihoven SKIP ČR a Městská knihovna Desná pořádají Zaostřeno na Jizerky Výstava nejlepších snímků z třetího ročníku fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky Foto: Aleš Ječmeň Partneři výstavy: Fotografie budou k vidění od v prostorách Riedlovy vily, v Desné Výstava potrvá do Přijďte se podívat na Jizerské hory tak, jak je zachytily objektivy fotoaparátů. Připomeňte si místa, která jste měli možnost navštívit, ale i ta, která na Vaši návštěvu ještě čekají. Pohledy fotografů vnímané zlomkem vteřiny v kontextu hluboké historie i nekonečnosti přírodních dějů. Těšíme se na Vás! Mediální partner: VELIKONOCE V RIEDELOVĚ VILE sobota 12. dubna ,00 hodin - pletení pomlázek, velikonoční kraslice, jarní dekorace, plstění z ovčí vlny 13,00 hodin - povídání o velikonočních zvycích, tradicích a historii malý velikonoční jarmark s mysliveckou kuchyní 12 Desenské noviny 04/2014

13 Různé Výroba sněhu Letošní zima nebyla zrovna příznivá pro milovníky zimních sportů. Sněhu napadlo velmi málo, a to ještě pouze ve vyšších polohách. Také teploty, které nepřipomínaly zimu většinou ani v noci, přidělávaly vrásky provozovatelům zimních středisek. Naštěstí existují možnosti, jak mít zasněženou sjezdovku, i když sníh nepadá. Není-li přírodní, přijde na řadu technický. Jeho výroba je pro většinu z nás zajímavá, pro některé téměř nepochopitelná. Ale důležité je, že taková možnost e xistuje. Přinášíme několik obrázků z Harrachova, jejichž pomocí můžeme nahlédnout do kuchyně přípravy sněhu výroby technického sněhu pomocí kapalného dusíku. Cisterna s 20 tunami kapalného dusíku o teplotě asi C, dovoz z Litvínova. Detail výstupního otvoru pro sníh s tryskami. Klasické moderní sněhové dělo na zvedací plošině. Stan, do kterého se vyrobený sníh fouká a později se podle potřeby odváží. Přístroj na rozvod dusíku, jeden přívod a dva vývody k tryskám, v jednom stanu jsou dvě. Detail vlastní trysky na výrobu sněhu, kam se pod tlakem přivádí vzduch, voda a dusík. Tento škrábaný sníh je dopravován pomocí stlačeného vzduchu na místo určení a rolbou s navijákem nahrnován na dopad můstku. Desenské noviny 04/

14 Různé Tradiční Memoriál Jindřicha Hippmanna se letos nekonal Letošní zima se bude řadit k těm nejméně vydařeným. Nepotěšila hlavně milovníky zimních sportů, provozovatelům lyžařských areálů přidala mnoho vrásek a lyžaři hledali místa, kde se dalo lyžovat. Kvůli nedostatku sněhu musel být v lednu zrušen i populární závod Jizerská padesátka, protože běžecká trať se připravit nedala. O trochu lépe na tom byla střediska sjezdového lyžování. Některé sjezdovky fungovaly navzdory mizernému počasí přírodu nahrazovala technika. Jedním z areálů, který je pověstný tím, že tam je sníh vždycky, je Ski areál Černá Říčka. Byl celou zimu v provozu, parkoviště tam občas praskala ve švech a lyžovalo se. Ale ani tady se nepodařilo letošnímu počasí vzdorovat. Alespoň ne v době, kdy se měl konat tradiční Hippmannův memoriál. Aby toho nebylo málo, tak nejen že nesněžilo, ale celý víkend, kdy se měl memoriál konat, vytrvale pršelo. Pořadatelé zcela rozumně rozhodli, že se letošní ročník konat nebude. Budeme doufat, že příští zima bude příznivější a memoriál opět proběhne s plnou parádou. Náhradou za zpravodajství z průběhu memoriálu přinášíme medailonek toho, jehož jméno nese a na jehož počest se pořádá. Jsou to vzpomínky jeho kamaráda, pana Dietmara Lauera. Heinrich Hippmann se narodil v roce 1940 v Dolním Polubném a po válce se s rodiči přestěhoval do Nyčových domků. Do školy chodil také do Dolního Polubného, kde jsem ho poznal a během prvních ročníků základní školy se stal mým nejbližším a nejlepším kamarádem. Vyučil se soustružníkem a dlouhá léta pracoval v Totexu Tanvald. Velmi brzy také vstoupil k hasičskému sboru Černá Říčka. Po skončení základní vojenské služby utrpěl vážnější úraz při nezaviněné dopravní nehodě, takže se stavby prvního vleku nemohl zúčastnit. Ale u výroby druhého se již s několika kamarády od černého řemesla pustil do díla, které bylo také zdárně dokončeno. Plně se věnoval práci v našem hasičském sboru. Rad sportoval, zejména lyžoval, hezky maloval a fotografoval. Koncem šedesátých let byl zvolen na několik let předsedou sboru a později prvním vedoucím mládeže. U dětí byl velice oblíben, vymýšlel spoustu zajímavých akcí, v zimě je učil lyžovat, sám jezdil závodně, celoročně organizoval výlety, zejména letní tábory se těšily velkému zájmu. S tímto kolektivem se zúčastňoval hasičských dětských soutěží, kde sklidil nemálo úspěchů. Že byl dlouho také členem soutěžního družstva, bylo samozřejmostí. Vychoval se svou ženou dvě dcery, které s námi do dneška aktivně spolupracují. Bohužel nás opustil po krátké a těž- Plné znění příspěvku pana Dietmara Lauera Každým rokem v únoru se scházejí zástupci ze všech desenských hasičských sborů, aby zhodnotili svou činnost za minulý rok. 21. února 2014 v 18 hodin se naplnila hospoda u Laňků 23 zástupci z místních organizací. Sezení zahájil starosta Městského sdružení pan Martin Lauer, byla zvolena návrhová komise, následovalo čtení výročních zpráv o činnosti jednotlivých organizací za minulý rok. Pan Mařatka přednesl návrh plánu práce na rok 2014 a pan Jirouš návrh usnesení. V diskuzi vystoupil starosta Desné pan Kořínek, poznamenal, že v každém koutě Desné se něco hezkého děje a hasiči k tomu přispívají svou kulturní činností. Slíbil Kč v rozpočtu města na požární ochranu, podporu Jizerského poháru a Okrskové soutěže požárních družstev na Pustinách. Kladně také hodnotil rozvoj spolupráce s Desnou u Litomyšle a partnerskou obcí Malschwitz v Německu. Plukovník Ing. Petr Bartoň, ředitel územního odboru, oznámil, že bude dokončena integrace okresních operačních středisek do střediska kraj- ké nemoci zcela nečekaně velmi brzy ve věku nedožitých 49 let. Byla to pro nás všechny velmi bolestná ztráta a těžko se nám s ním loučilo. Proto byly dětské závody, které v době jeho úmrtí měly již dlouholetou tradici, nazvány Memoriál Jindřicha Hippmanna. Jeho 21. ročník měl proběhnout 15. března 2014 ve Ski areálu Černá Říčka. Výroční valná hromada desenských hasičů ského. Poděkoval také za účinnou pomoc při zásazích a krátce představil soutěž TFA, železný hasič. Bude se konat na harrachovském můstku, je to silová vytrvalostní soutěž hasičů, která prověří jejich fyzickou připravenost při provádění zásahů. Diskutovalo se také o letošních oslavách 140. výročí vzniku hasičských sborů na území dnešní Desné a o organizaci činnosti mládeže. Po schválení plánu práce a usnesení byla Valná hromada ukončena dobrým gulášem a pivem. V průběhu večera jsem již tradičně položil zástupcům jednotlivých sborů dvě otázky co se vám během roku povedlo a co ne. I když z výročních zpráv vyplynulo, že činnost byla velmi bohatá, odpovědi byly skromné. Zástupce z Desné I odpověděl, že se povedlo vše, hlavně oprava klubovny a dětské zimní závody. Ruda Hochmann z Desné II pochválil obnovu styků s Desnou u Litomyšle a odhalení sochy sv. Floriána. Pan Jirouš Z Desné III má radost z nového auta a příslibu fi nančních prostředků na přístavbu hasičské zbrojnice. Martin Lauer z Černé Říčky se pochlubil druhým místem na Pustinách, ač ofi ciálně zásahovou jednotku nemáme. Pěkné také bylo, že jsme výtěžek z prvního dne zahájení lyžařské sezony věnovali Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Pan Mařatka z bezstarostného sboru (nemají totiž starostu) se radoval z dostavby klubovny. Že se něco nepovedlo, si nestěžoval opravdu nikdo, ale na počasí všichni, snad bude letos lépe. Na závěr bych chtěl poznamenat, že hasiči jsou vidět nejen při zásazích, ale také při různých kulturních akcích a to je dobře. 14 Desenské noviny 04/2014

15 Informace z knihovny Novinky v desenské knihovně Temné kouty Gillian Flynn Libby Dayové bylo sedm, když se její matka a dvě sestry staly oběťmi satanistické vraždy v kansaském městečku Kinnakee. Libby přežila a u soudu se proslavila svědectvím, že je zabil její patnáctiletý bratr Ben. O pětadvacet let později ji vyhledají členové neofi ciálního spolku zaměřeného na notoricky známé zločiny. Doufají, že objeví důkazy svědčící o Benově nevině. Libby zase doufá, že na své tragické minulosti něco vydělá. Psi z Rigy Henning Mankell Sovětské impérium padlo. Lotyšsko je nyní suverénní stát. Ale za ofi ciální autonomií stojí mocné síly, které jsou těsně propojeny s ruskou mafi í. Je zima roku Tým inspektora Kurta Wallandera řeší nový případ: u švédského pobřeží byly vyplaveny dvě mrtvoly přimrzlé k sobě v hrůzostrašném objetí. Mrtví muži byli východoevropští zločinci a na první pohled oběti mafi e. Ulička hanby Vlastimil Vondruška Královský písař Jiří Adam z Dobronína se v době mládí znal s ženou, která se později vypracovala na majitelku jednoho z nejluxusnějších nevěstinců na Starém Městě pražském. Kdysi mu pomohla a nyní potřebuje pomoc sama. Přímo v jejím domě totiž kdosi zavraždil zámožného šlechtice, vlivného člena královského dvora Druhá Táňa Keleová-Vasilková Alena je přesvědčená, že jejich manželství nic nechybí, jediným stínem společného života je, že Robert bývá v práci příliš dlouho a na rodinu mu zbývá málo času. Daniela věří, že se Robert brzy rozvede a sní o společné budoucnosti. Každá z nich je ta druhá. Která bude první? Pavel Bobek Jaroslav Kříženecký Opravdových profesionálů na české hudební scéně najdete jen několik a bezesporu je mezi nimi i zpěvák Pavel Bobek, který už více jak třicet let patří k základním pilířům české countryové a rokenrolové hudební scény. Písně, které zařadí do svého repertoáru, vybírá až s neuvěřitelnou pečlivostí; vše musí být naprosto perfektní od textu až po výsledné aranžmá. Možná i právě proto není jeho diskografi e tak dlouhá, než jak by mohla být za třicetiletou hudební kariéru. Kniha poutavě a čtivě vypráví životní příběh tohoto vynikajícího zpěváka. Fiorella a záhada mrtvého netopýra Vlastimil Vondruška Na Pražském hradě v uličce alchymistů byl zabit mistr Guldram. U jeho těla ležel netopýr. Má v případu prsty ďábel, jak tvrdí inkvizice? Alchysmistova dcera Fiorella a její přátelé se snaží záhady nejen vyluštit, ale musí najít také cestu, jak viníka usvědčit. Klářina dobrodružná výprava Pia Hagmar Jsou prázdniny a Klára s Lisou se rozhodnou, že vyrazí na koních na výlet a přespí pod stanem. Brzy se ukáže, že je čeká pár pořádně vzrušujících dní. Nejenže potkají dva zloděje na útěku, ale strhne se bouřka a hromobití vyplaší poníka Stara, který uteče neznámo kam. Podaří se ho dívkám najít? A podívá se Lisa někdy na vysněný koňácký tábor? Dvakrát dospělá Lenka Lanczová Sympatická tmavovláska Dita Tomešová není zrovna upejpavá stydlivka, která by nesměle seděla v koutě, a tak díky své povaze a především prořízlé puse nemá o průšvihy nouzi. Dosud se jí z nich dařilo více či méně úspěšně vymluvit, ovšem malér, který si zavaří pár měsíců před maturitou, zavání vyloučením. Aby mu předešla, Dita volí přestup na gymnázium v jiném městě. Zapadnout do kolektivu těsně před koncem střední školy není procházkou růžovým sadem, vyjít s novými kantory jakbysmet a když se do toho zapojí ještě i nové známosti, další problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Je přece spousta kluků, kteří by podle Dity stáli za hřích, ať už hezounek Vilém, dealer Dalibor nebo Radek, hvězda místního hokejového týmu, jenže Desenské noviny 04/

16 Z kultury Historie dobrovolných muzikantů z Desné ( ) Pokračování z březnového čísla Vodní živel si to s námi vyřídil v tomto roce. V pozvánce na první zkoušku bylo napsáno, že se ponoříme do hlubin dávnověku a pokusíme se vylovit a oprášit poklady z rodinného stříbra Dobrovolných muzikantů. Takže jarní koncert měl podtitul: Výběr z hroznů aneb Lásko, bože, lásko a jak slibovala pozvánka, mělo zaznít to nejlepší, co jsme vypiplali za pět let našeho dobrovolného snažení na muzikantské vinici. A jak to dopadlo? Nejlépe odpoví Ivanův Hotovo, dohráno. Těm, kteří přišli, bych rád poděkoval. I když váš zpěv byl přehlušen našimi odposlechy, byl na podiu (= na naší straně trávníku) cítit. A to bylo hodně příjemné. Výstava Zaostřeno na Jizerky Výstava fotografi í s názvem Zaostřeno na Jizerky, která vznikla ze stejnojmenné fotografi cké soutěže, bude v dubnu k vidění v prostorách Riedelovy vily v Desné. Na výstavě si můžete prohlédnout celkem 38 snímků a to až do konce měsíce. Ty vybrala odborná porota a z 13 nejlepších byl sestaven i nástěnný kalendář Zaostřeno na Jizerky Rozhodli jsme se představit krásu Jizerských hor i lidem, kteří do nich zavítají jen občas. Fotografové dokázali zachytit pohledy, které mohou běžnému návštěvníkovi uniknout. Vstupné na výstavu je samozřejmě zdarma, ale přispět na Jizerky je možné do připravené pokladničky, řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace. Nástěnný kalendář je možné si ještě objednat přímo u nadace em: telefonicky nebo osobně v kanceláři, kterou naleznete na liberecké adrese Matoušova 453/21. Cena je 300 Kč, v případě zasílání poštou je nutné ještě připočíst poštovné ve výši 70 Kč. Výtěžek bude věnován na projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů Jizerských hor. Konkrétně pomůže uhradit nutný vlastní spolupodíl na fi nancování výsadeb necelých sazenic původních dřevin (převážně buků, dubů a jedlí) na ploše cca 331 ha ve třech jizerskohorských biocentrech. Celá myšlenka fotosoutěže byla koncipována tak, aby potěšila nejen oko návštěvníka, ale aby pomohla i Jizerkám, které naši podporu stále potřebují, vysvětlil Petrovský. Fotosoutěž byla vyhlášena v březnu loňského roku a do červnové uzávěrky přihlásilo 54 autorů celkem 206 snímků z Jizerských hor. Následně odborná porota vybrala kolekci 38 nejlepších fotografi í, které jsou k vidění na výstavě. Z nich pak po pečlivém zvážení dala ocenění 13 nejkvalitnějším, ze kterých je sestaven zmíněný kalendář. Celkovým vítězem je Vítězslav Hudský se svým snímkem Zimní poezie. Zároveň v průběhu letních prázdnin probíhalo na internetu i hlasování široké veřejnosti. Vítězkou se nakonec stala Lenka Křůmalová se svým snímkem Večerní pohled z Loučné na Vyšehrad. Celkem tato fotografi e získala ve fi nále hlasů. Velice mile mě překvapilo, že hlasování se setkalo s obrovským zájmem veřejnosti a odevzdáno bylo necelých hlasů, doplnil Petrovský. Další informace o fotosoutěži naleznete na webových stránkách nadace Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor tel.: Ty, kteří přišli, ale netušili, že není rozumné jezdit vlastním vozem, ujišťuji, že jsem si jejich jména doplnil do svého spamovníčku, a příště už budou vědět. Těm, kteří nepřišli, stručně vylíčím příběh dnešního večera: Medard-Online, tedy počasový server, kterému věřím, protože na matematickém modelu předpovědi pracoval i Kryštof Eben, hlásil, že v 18 hodin se zatáhne a do 19 hodin už bude v Desné pršet. Nezačalo. Ale už v devátém taktu první písně ( Muzikanti co děláte? ) vypnuli proud. Proud je ve vztahu k našemu hraní v nepřímé úměře k dešti. Čím víc vody a čím méně proudu, tím hůř pro nás. Kolem půl sedmé to bylo v době, kdy Pepa sám s kytarou před diváky udržoval naději jsme se od ČEZu dozvěděli, že za dvě až tři hodinky to poběží. Kolem sedmé se nám podařilo nastartovat benzínový agregát a koncert mohl znovu začít tentokrát bez ohledu na nevoli rozvodné společnosti. Proud z agregátu se statečně držel, nemůžeme mu vyčíst jedno křivé slovo, ale přišla voda. Stalo se tak těsně před písní Nejezď, Marku, utoneš (nejde o výzvu desenskému starostovi). Nejprve to vypadalo, že se na chvíli schováme pod stromy a brzy budeme pokračovat. Ale netrvalo dlouho a propršely i stromy. Tou dobou mi pár lidí vyčítavě připomnělo, že deštníky jsem v pozvánce zakázal. Diváci se začali pomalu rozcházet. První odešli ti, kteří přijeli auty. Nezpívalo se, pít nesměli, shora na ně valila voda, tak co zbývá. Další se dali na pochod ti, kteří si už ani neuvědomovali, že prší. Podstatné pro ně bylo, že si ještě pamatovali, že plot kolem Riedlovy zahrady vede směrem k sídlišti. Shluk nezdolných diváků rozbil svůj stan pod stanem zvukové aparatury, dva kroky od demižonů. Snažili se zachránit, co šlo, ale 60 litrů bylo i na ně mnoho. Shrnuto začali jsme s hodinovým zpožděním, zahráli třetinu koncertu, vypili dvě třetiny vína, bývalo i lépe. A víte s jakou lehkostí se mi tato popozvánka píše? A víte proč? Protože popíjím toho skvělého modrého portugala. A říkám si o čem napsat zítra. Popopozvánka by byl přeci jen příliš koktavý text. Ale vína tu mám ještě na týden slohových cvičení! Tož dobrou noc a někdy příště na viděnou! Ivan Indráček z plné moci Sboru dobrovolných muzikantů jsme si zahráli na slavnostech města u Riedelovy hrobky a trochu si tak nahradili počasím přerušené červnové vystoupení jsme opustili útulnou chaloupku v Riedlově vila a našli studený azyl u Zuzky Horčičkové. Studený proto, že její domeček se za hodinu nevytopí a polským uhlím, které ten rok koupila, to nešlo už vůbec. Tak zapálila alespoň v krbu, ale z toho taky žádné velké vedro nevzniklo. Na předvánočním muzicírování chyběla nemocná Irenka Šulcová, takže roli moderátorky převzala nervózní Zuzka Horčičková, která si sice průvodní slovo napsala, ale pak stejně mlela, co jí slina na jazyk přinesla. Pokračování v příštím čísle. 16 Desenské noviny 04/2014

17 Z kultury Poznámky k výstavce Desná dříve a dnes Základním mottem a záměrem výstavky historických a čtyřicetiletých fotografi í byla myšlenka, kterou vyslovil francouzský básník a spisovatel Gustav Flaubert: Kdo ignoruje dějiny popírá současně přítomnou dobu. Autorka knihy Naše Desná, pani Helena Sobková, se zamyslela v kapitole IX. nad představou, jak krajina v Desné a okolí vypadala ještě na začátku 19. století. Lidová stavení typicky horské a chudé krajiny. Zároveň vznikající průmysl s minimem zemědělské činnosti. Podle dochovaných rytin a dobových fotografi í je zřejmé, že lidová stavení rostla spolu s průmyslem. Prvními průmyslovými objekty byly manufaktury, brusírny, papírna, tkalcovna, ale i sklárny a mačkárny. Dokonce v tomto území, zejména na dolním toku Kamenice i železárna v katastru obce Jesenný. Byla zde voda, palivo a zejména levná pracovní síla lidí živořících na neúrodné půdě. Údolí Bílé Desné, Černé Desné a Černé říčky se pomalu a jistě zaplnila lidskými obydlími a vznikajícím průmyslem. Rozhodujícím momentem pro rozvoj tohoto území byla stavba železnice a její zprovoznění , ale ještě dříve zde byla postavena silnice z Železného Brodu do Tanvaldu a to na popud textilního podnikatele Johanna Liebiga. Na ni pak navazovaly dodnes nezbytné spoje do Krkonoš a Polska, do Albrechtic a také Pustin atd. Tak například už v roce 1854 byla založena strojírna, ve které se vyráběly přadlácké stroje prvních generací a to v Příchovicích Tiefenbachu. Majitelem byl Anton Esselbach. Vznikaly zde velmi kvalitní tkaniny kašmír a tibet. První papírna pro potřeby tkalcoven, kde se vyráběly papírové dutinky, vznikla už v roce 1860 a vyráběl je Josef Sommer a později bratři Rösslerové v čp První sklárny na Jizerce a v Rejdicích založily později slavné období tohoto průmyslu. Tento rozvoj a vývoj by měli popisovat renomovaní odborníci a znalci oboru. Tak jako v nedalekém Tanvaldu rozvoj a potřeba textilního průmyslu, tak i v Desné rozmach sklárenství si vynutil nové pracovní síly. Bylo potřeba zajistit bydlení pro mnoho nových lidí, nebo jak se tehdy říkalo, pro jejich stabilizaci. Rostly nové domy jako byly sedmidomky, po válce pak také dřevěné, tak zvané fi nské domky. V údolí Bílé Desné se postavily první panelové domy, ubytovny a internátní ubytování pro mladé a nové pracovníky. Po roce 1970 se začal připravovat projekt nové školy v místě zvaném Na Parlamentě. Pro vysoký náklad a špatný přístup se od tohoto záměru ustoupilo a v roce 1972 se připravilo nové staveniště za Riedelovou vilou. Na základových a výkopových pracích se podíleli potrestaní z Rýnovic. Stavba byla obehnaná plotem a byla hlídaná ozbrojenými strážemi. V tomto období začaly mizet průmyslové objekty v samém středu Desné. Nové výstavbě ustoupilo i několik obytných domů. Část z nich je zachycena na vystavených snímcích. Paměť lidí tak doplnilly čočky fotoaparátů. Centrální část Desné tak zcela zmněnila svou tvář. Za mostem do Desné I. vpravo, tam, kde se dnes říká u magnolie, stál velmi solidní klasicistní patrový dům s mansardovou střechou. Zůstala zde jen ta magnolie obehnaná ochranou klecí a za ní 3 nevzhledné plechové garáže, jako memento své doby. Mezi fotografi emi, které zapůjčili pánové D. Lauer a F. Laňka, byla také jedna, která zachytila tragedii z 21. srpna 1968 u Skláře. V době zpracování podkladů pro výstavu neměla souvislost s historií střední části města. Dnes si myslím, že svoje opodstatnění by měla mít jako memento opakujících se dějin a zkušeností z potlačování svobody. Kdo ignoruje dějiny, tak jak je to dnes na Ukrajině a na Krymu. Tento vykřičník dnes na té výstavě chybí. Z. Kranz Desenské divadelní předjaří KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO RIEDELOVA VILA DESNÁ VÁS ZVE NA Desná dříve a dnes Výstava Desná dříve a dnes, která byla k zhlédnutí od 18. února 2014 do 30. března v Riedelově vile a týkala se středu Desné (Tiefenbach), vyvolala velký ohlas. Již vernisáž ukázala, že o fotografi e týkající se minulosti Desné je velký zájem, dostavilo se přes 70 lidí. A tento zájem trval po celou dobu konání výstavy. Další historické fotografi e si budeme moci prohlédnout v březnu příštího roku. V tomto termínu se uskuteční pokračování letošní výstavy. Budou v něm zahrnuty další části našeho města. sobota 19. dubna od 19 hodin v KD Sklář Osoby a obsazení Antonio Salieri - Václav Špirit, Wolfgang Amadeus Mozart - Vít Šťastný, Constance Weberová, Mozartova žena - Petra Maťáková Znamenáčková, Josef II., rakouský císař - Pavel Macák, Hrabě Johann Kilian von Strack, císařský komoří Libor Ulovec, Hrabě Franz Orsini - Rosenberg, ředitel císařské opery Ladislav Valeš, Baron Gottfried van Swieten, prefekt císařské knihovny Lukáš Burda, Dvořan, kulisák, kolportér, fotograf a další postavy obyčejných lidí Jakub Ružbatský, Hejsek, kulisák, kolportér, fotograf a další postavy obyčejných lidí Jonáš Filip, Komorník Jaromír Holfeuer, Catarina Cavalierová, zpěvačka a milenka Salieriho Karolina Baňková, Tereza Salierová Olga Psotová Režie - Jaroslav Kodeš, Hudba - Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart, Scénu a kostým navrhl - Miroslav Král, Realizace kostýmů - Olga Psotová Světla a zvuk - Pavel Hurych, Jan Kaška a Eva Kodešová, Klavírní nahrávka - Zdeněk Zdeněk, Choreografie Radek Zima a Eva Kodešová ml. Zvukové efekty - Josef Plechatý, Scénu vyrobili - Jaromír Holfeuer, Josef Tuček, Milan Hrzán a Pavel Hurych Vstupné 70,- Kč Desenské noviny 04/

18 Inzerce JARNÍ AKCE - 10% BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE určené zejména do panelových a bytových domů. lze montovat do původní kovové zárubně BT 2 ( Kč / od Kč) nutno vyměnit i zárubeň BT 3 ( Kč / od Kč) Vzorové dveře jsou vystaveny v Krkonošské ulici 456, Desná. (Vchod jako do obchodu Papír, sport, hračky, textil p. Vedral) Iva Dolečková, tel.: Ceny jsou včetně 15 % DPH. NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ - EKONOM / EKONOMKA Charakteristika vykonávané činnosti: samostatně vede kompletní účetnictví organizace, zodpovídá za provozní pokladnu, vede veškerou personální a mzdovou agendu, provádí vyúčtování dotací a projektů, zpracovává účetní uzávěrku včetně inventarizace majetku a závazků a sestavení účetní závěrky, připravuje podklady pro audit a výroční zprávu, zpracovává daňová přiznání daň z příjmu PO a FO, DPH, daň z nemovitostí, silniční daň zajišťuje běžné administrativní práce Kvalifikační předpoklady: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí v oboru (minimálně poslední 3 roky). Výhodou: zkušenost s účetnictvím neziskových organizací (o.p.s., o.s.), zkušenosti s vyúčtováním dotací z fondů EU, znalost jednoho z uvedených jazyků (němčina, angličtina), znalost práce v účetním softwaru MONEY S3. Nabízíme: nástupní plat od ,- Kč, různorodá práce v zajímavém prostředí Ekocentra Oldřichov v Hájích, další kvalifikační a osobní rozvoj, obědy za zvýhodněnou cenu. Místo výkonu práce: Ekocentrum Oldřichov v Hájích. Předpokládaný termín nástupu: dle dohody. Podrobnosti výběrového řízení: SOCIÁLNÍ PROJEKTY Hledám asistenta nebo asistentku na dokončování a prezentaci sociálních projektů. Dobrovolníci vítáni. Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog) tel.: Pronajmu garsonku v centru Desné Info tel.: ODVOZ A LIKVIDACE FEKÁLIÍ ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ MULČOVÁNÍ TRÁVY TEL.: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V DESNÉ Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) 18 Desenské noviny 04/2014

19 Co se děje u sousedů a i u nás Klub Na Rampě areál Eurocentra Jablonec n. N / úterý / hodin Letem světem na vozíku Kus světa už projely dvě cestovatelky, jedna z nich na invalidním vozíku / středa / 20 hodin SUPERGROUP.CZ Koncert české rockové špičky. Pořádá JKIC a Klub Na Rampě v Eurocentru / pátek / 20 hodin STÁRPLEJ kolo Vystoupí Amygdala, Rónin, Hypertension a Merely Wild / úterý / 20 hodin Demian Band (Argentina) Hudební mejdan plný živelné energie blues rockového power dua / středa / 20 hodin Kaleidoskop Jana Rejžka Poslechový pořad hudebního publicisty / čtvrtek / 20 hodin Xindl X Xindl X na šňůře Čecháček s kytarou na turné. Host: Písničkářský objev Petr Lüftner / pátek / 20 hodin Exots, ATD, Civilní obrana Koncert třech známých kapel s jabloneckým nováčkem Departures / sobota / 21 hodin Radvanyi & Beňa Klasická americká bluesová a countryová muzika dvou hráčů na dobro / neděle / 17 hodin O Lesněnce Loutkovou pohádku zahraje divadlo Na cestě. Kino Jas Járy Cimrmana 3D Cinema Dolby Stereo ST 19 hodin Fair Play Nový český fi lm SO 17 hodin Zvonilka a piráti Americký animovaný fi lm. České znění SO 19 hodin 10 pravidel jak sbalit holku Nová česká komedie ST 19 hodin 300: Vzestup říše 3D Americký akční historický fi lm. 11. a PÁ SO 17 hodin Rio 2. Americký animovaný fi lm. České znění. 11. a PÁ SO 19 hodin 10 pravidel jak sbalit holku ST 19 hodin Need For Speed Americký akční fi lm PÁ 17 hodin Zvonilka a piráti 3D Americký animovaný fi lm. České znění SO 17 hodin Rio 2. 3D 18. a PÁ SO 19 hodin Captain America: Návrat prvního Avengera 3D Americký akční fi lm. České znění ST 19 hodin Transcendence Americký sci-fi thriller SO 17 hodin a 19 hodin Pojedeme k moři Nová česká rodinná komedie. MDC Maják Velikonoční jarmark v Železném Brodě na Bělišti v pátek odpoledne výlet na Běliště vlakem nebo individuálně (viz web), přihlášky do 3. 4.! velikonoční výrobky z FIMO hmoty: výrobek 160 Kč (brož+prsten), pro malé děti zajíček za 60 Kč, přihlášky do 4. 4.!!! Upozorňujeme na termíny letošních PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V MAJÁKU: , , , , Upřesnění budou na webu centra a v dalších číslech TZ. DDM Vikýř každý všední den SPORTOVÁNÍ S KINECTEM hodin, velká novinka v ICM v Eurocentru, nabídka sportů na XBOXU, informace A. Tauchmanová sobota MALÁ NISANKA V DIVADLE Malá Nisanka IA, II, III, IV vystoupí v městském divadle v rámci oslav založení folklorního souboru Nisanka. Začátek v 16:00 hodin. Informace A. Francová středa TURNAJ V DIXITU hodin, přijďte si zahrát hru, která rozvíjí Vaší fantazii. Cena: 10 Kč, informace P. Myslivcová pondělí PRACOVNÍ PONDĚLÍ hodin, Jste bez práce, nevíte jak to funguje na ÚP, hledáte brigádu? Přijďte na Pracovní pondělí, zde se dozvíte, jak v těchto situacích postupovat. Vstupné volné, přihlášky nejsou nutné, informace A. Tauchmanová. Tanvaldské hudební jaro 2014 Kino Jas Járy Cimrmana 4. dubna 23. května středa ČARODĚJNICE S VIKÝŘEM Od hodin v Penzionu Jablonec na Palacké ulici, tradiční akce Svátku čarodějnic, hry, zábava, hudba, soutěže, opékaní buřtů, informace: všichni pracovníci Vikýře. Desenské noviny 04/

20 Kulturní a informační středisko RV Program na duben dubna Riedelova vila Výstava Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vstupné 10 Kč Pátek 4. dubna Riedelova vila od hodin Noc s Andersenem Sobota 12. dubna Riedelova vila od hodin Velikonoce, vyprávění o velikonočních zvycích, tradicích a historii. Tvůrčí dílny, pletení pomlázek, malování velikonočních kraslic, plstění z ovčí vlny vstupné dobrovolné Sobota 19. dubna KD Sklář od hodin 3. představení Desenského divadelního předjaří, Rádobydivadlo Klapý Peter Shaffer, Amadeus vstupné 70 Kč Připravujeme na květen Pondělí 5. května Riedelova vila od hodin Tvůrčí dílna pro děti a tatínky Úterý 6. května Riedelova vila od hodin Vernisáž Výstava Sboru dobrovolných fotografů Neděle 18. května KD Sklář od hodin Den matek 26. května 31. května Zahrada Riedelovy vily Sympozium Desná 2014 XIII. ročník dřevosochání motorovou pilou Téma Protržená přehrada Součástí je doprovodný program 31. května 1. června Velká Desenská pouť Program Kulturního a informačního střediska Riedelova vila v Desné Kulturní a informační středisko Krkonošská 120, Desná tel.: , Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , Pondělí , hodin Úterý , hodin Čtvrtek , hodin Desenské noviny redakce tel.: , , DN na webu: Příspěvky do DN můžete odevzdávat: Osobně v redakci Desenských novin se sídlem v KIS Riedelova vila (Krkonošská 120), nebo v podatelně MěÚ Desná (Krkonošská 318). Zasílat elektronicky na adresu: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka květnového čísla je v úterý 15. dubna do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v červnovém čísle. 20 Desenské noviny 04/2014

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

ZPRAVODAJ OBCE LESKOVICE. Číslo 21

ZPRAVODAJ OBCE LESKOVICE. Číslo 21 ZPRAVODAJ OBCE LESKOVICE Číslo 21 Prosinec 2015 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok uplynul jako voda a my stojíme na prahu roku 2016. Než jej však překročíme, dovolím si připomenout zásadní události

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář, ing. Hana Broklová,

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 4. - 11. 7. 2015 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 702 952

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž,lehká,navrátilová,papež,roubal, Smola, Sekyra A., Sekyra M., Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: p.mareš

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více