INFORMATIVNÍ PŘEHLED

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATIVNÍ PŘEHLED"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 30 Sestavila: Anna Vindušková Excerpce: Anna Vindušková, Jaroslav Koláčný, Dagmar Spáčilová, Alena Pazderová, Eva Gregorovičová, Jan Krlín, Hana Paulusová, Josef Pospíšil Praha

2 O B S A H ÚVOD.. 3 ČLÁNKY A RECENZE (přehled) MONOGRAFIE (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH.. 68 REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK SEZNAM ZDROJOVÝCH MONOGRAFIÍ

3 Ú V O D Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 30 je tak už pátým číslem, které vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a 25 (která ještě vyšla i tiskem), č. 26, 27, 28 a 29. Uspořádání záznamů v Informativním přehledu č. 30 zůstává stejné jako v číslech minulých, pouze jsou přehozeny bloky záznamů článků a monografií. V první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií.záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů. Připomínky či jiné poznatky z využívání Informativního přehledu sdělte prosím na adresu knihovny Národního archivu, Mgr. M. Šatochinová (Národní archiv, Praha 4, Archivní 4, PSČ , tel , 3

4 Články a recenze 1. The AMERICAN Archivist Editorial Policy. In: Amer. Archivist. - Vol. 69, Nr. 1 (2006), S Society of American Archivists (SAA) * ediční politika * ediční činnost * ANDERSEN, Ole Magnus Molbak: Masseafsyring af papirarkivalier. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 2 (2006), S archivy státní * konzervování * odkyselování papíru * digitalizace * chemické metody * Dánsko * ANTONIĆ, Ljiljana: Projekt sredivanja i digitalizacije zemljišnih knjiga. In: Arh. Vjesn. - Roč. 49 (2006), S digitalizace * pozemkové knihy * projekty * Chorvatsko ANTOŠIN, A.V.: Rossijskije anarchisty v emigracii : e gg. (po dokumentam Meždunarodnogo instituta social'noj istorii). In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 5 (2006), S International Institute of Social History, Amsterdam * anarchisté * r * ruštíemigranti * archivní dokumenty * archivní fondy * International Review of Social History (periodikum) * ruská emigrace ARCHIVES et intercommunalité : nouveaux territoires, nouvelles pratiques. VIe colloque de la Section des archivistes municipaux, accueilli par Communauté urbaine de Dunkerque a Dunkerque, du 9 au 11 octobre In: Gaz. Archs. - Nr. 199 (2005), S Association des archivistes français * Section des archivistes municipaux * jurisdikce decentralizace * archivy univerzitní * Dunkerque (Francie) * vzájemná komunikace * archivy měst a obcí * kompetence * r * projekty * právní normy * kolokvia * spolupráce se státní správou * * * ARCHIVES et politique de la ville : coloque de la Section des archivistes municipaux de l'association des archivistes français juin 2000, Toulose. In: Gaz. Archs. - Nr. 199 (2005), S Association des archivistes français * Section des archivistes municipaux * archivy městské * Toulouse (Francie) * archivní dokumenty * meziměstské archivní projekty * r * kolokvia * projekty paměti měst * spolupráce se státní správou 4

5 1.1.3 * * AUGMENT exponencial d'usuaris manteniment de la qualitat del servei : Arxiu Nacional de Catalunya. In: Arxius. - Nr. 47 (2006), S Arxiu Nacional de Catalunya *Španělsko * odborné vytěžování * zpřístupňování dokumentů * didaktické využití * Katalánsko * akce pro veřejnost * * * BABIČKA, Vácslav: Prinzipien in der tschechischen und slowakischen Archivkunde. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Slovensko * archivní věda * archivnictví * provenienční princip * Česká republika * archivní fondy BALČEV, Vladimir: Novootkriti pisma za dejnostta na Plovdivskata mitropolija sled potušavaneto na Aprilskoto văstanie. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 91 (2006), S potlačení Dubnového povstání * edice dokumentů * Dubnové povstání 1876 * Bulharsko * metropolitní kapitula * dokumenty * Plovdiv BARBICHE, Bernard: La diplomatique royale française de l'époque moderne. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * novověk * diplomatika * francouzská královská diplomatika BARTHOLDY, Nils G.: International genealogisk og heraldisk kongres i Skotland. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 4 (2006), S Mezinárodní genealogický a heraldický kongres : Myth and Propaganda in Heraldry and Genealogy ( ), Skotsko * mezinárodní kongresy * Skotsko * genealogie a heraldika * r * BATALIN, V.N. MALYŠEVA, G.Je.: Moskovskij period v istrii Rossijskogo gosudarstvennogo archiva kinofotodokumentov ( gg.). In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 5 (2006), S Rossijskij gosudarstvennyj archiv kinofotodokumentov (RGAKFD) * r * zvukové záznamy * fotodokumenty * dějiny archivů * archivy zahraniční * 1.4 *

6 BAUR, Esther KANSY, Lambert: Findmittel und Bilder im Netz : zur Digitalisierung von analogen Findmitteln und von Bildern im Staatsarchiv Basel-Stadt. In: Archivar. - Jg. 59, H. 3 (2006), S Staatsarchiv Basel, Basel * fotosbírky * archivní pomůcky * fotoalba * digitalizace * BEIMROHR, Wilfried: Learning by doing? : Fragen zur Ausbildung des nichtakademischen Archivspersonals in Österreich. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * archivní kurzy * neakademické vzdělávání archivních pracovníků * pracovní zařazení archivářů ve státní službě * vzdělávací systémy * požadavky na vzdělání * archivní školství BENDER, Henning: Det danske Udvandrerarkiv i 75 år. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 2 (2006), S Det danske Udvandrerarkiv : Dánský vystěhovalecký archiv, Aalborg * výročí * vystěhovalectví * Dánsko * Aalborg (Dánsko) * dějiny * kulturněhistorické databáze * * BERTHON, Hilary HOWELL, Alan: Preserving access to digital information (PADI) - an opportunity for global cooperation (http://www.nla.gov.au/padi). In: Managing the Preservation of Periodicals and Newspapers = Gérer la conservation des périodiques et de la presse : Proceedings of the IFLA Symposium / ed. by Jennifer Budd. - München : K.G. Saur, 2002, S National Library of Australia * projekty * globální spolupráce * Preserving access to digital information (PADI) BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 29, č. 2 (2006), S Slovinsko * bibliografie * publikační činnost * přehledy * archiváři slovinští * r BISCHOFF, Frank M.: Peter Rück 9. September In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 51 (2005), S Phillips-Universität Marburg, Marburg * Rück, Peter ( Trimbach (Švýcarsko) , historik, vysokoškol. pedagog, editor) * paleografie * pomocné vědy historické * chronologie * kodikologie * nekrology * diplomatika 2.3 6

7 19. BLAŽEK, Petr: "Ľudovodemokratický honorár" : dopisy Ladislava Novomeského Záviši Kalandrovi. In: Pamäť národa. - [Roč.] 2006, č. 2 (2006), S Novomeský, Ladislav ( , slov. básník, publicista a politik) * Kalandra, Záviš ( Frenštát p.r Praha, novinář, publicista a historik, obžalovaný v procesu s dr. Horákovou) * edice korespondence * korespondence BOCKHORST, Wolfgang: 58. Westfälischer Archivtag 2006 in Bad Oeynhausen. In: Archivar. - Jg. 59, H. 4 (2006), S Westfälischer Archivtag 58., 58. ( ), Bad Oeynhausen * spolupráce archivů * Bad Oeynhausen (Německo) * Westfälischer Archivtag 58. * výstavba a zřizování archivů * r * BOISBOISSEL, Olivier de: Le poids d'une fusion dans le rapprochement des cultures archivistiques des grands groupes internationaux.. In: Gaz. Archs. - Nr. 200 (2006), S jurisdikce * archivnictví * vzájemná komunikace * mezinárodní vztahy * informatika * BOMBI, Barbara: Der Geschäftsgang der Suppliken im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts : einige Beispiele anhand des Registers des Kurienprokurators Andrea Sapiti. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 51 (2005), S Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatikán * žádosti * rukopisy * oběh žádostí * signatury * datování * stol. 14. * předkládání listin papeži * BONDAREVA, T.I.: Archeografičeskoj komissii RAN - polveka : [interv'ju S.O. Šmidta, S.M. Kaštanova, V.A. Černych ; voprosy zadavala T.I. Bondareva]. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 2 (2006), S Rossijskaja Akademija Nauk (RAN) * Archeografičeskaja komissija RAN * Rusko * archeografie * výročí 50 let existence BONDAREVA, T.I.: Obščestvennyje slušanija "Sovremennyje problemy sochranenija, komplektovanija i ispol'zovanija Archivnogo fonda Rossijskoj Federacii". In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 6 (2006), S porady * archivy státní * Archivní fond Ruské federace * Rusko * organizace a řízení archivů * archivy státní oblastní * doplňování archivních fondů * využívání archivních fondů * archivní zasedání

8 25. BOYER, Christoph: Politik in der Lebenswelt : die Nationalitätenfrage in der Handels-und Gewerbekammern der Ersten Tschechoslowakischen Republik. In: Bohemia. - Bd. 47, H. 1 ( ), S Národní archiv v Praze, Praha * fond MPOŽ * národnostní otázka * hospodářství * Československo (ČSR předmnich.) * BREADEN, Ian Craig: Sound Practices: On-line Audio Exhibits and the Cultural Heritage Archive. In: Amer. Archivist. - Vol. 69, Nr. 1 (2006), S primární dokumenty * standardy * digitalizace dokumentů * audiovizuální dokumenty * metadata * audio technologie * web * virtuální zpřístupnění * BREMER-LAAMANEN, Majlis: Selecting items or collections to be preserved especially by transfer to a secondary format. In: Managing the Preservation of Periodicals and Newspapers = Gérer la conservation des périodiques et de la presse : Proceedings of the IFLA Symposium / ed. by Jennifer Budd. - München : K.G. Saur, 2002, S periodikum (dokument) * kritéria výběru * ochranné reformátování * digitalizace * noviny (dokument) BROWN, Michelle P.: Fifty Years of Insular Palaeography, : an Outline of some Landmarks and Issues. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 50 (2004), S paleografie * výzkum * Velká Británie * r * bibliografie paleografických prací * BRUNNER, Karl: Gegenwart und Zukunft der Archivarsbildung am Institut für Österreichische Geschichtsforschung. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * Institut für Österreichische Geschichtsforschung * archivní kurzy * neakademické vzdělávání archivních pracovníků * vzdělávací systémy * požadavky na vzdělání * archivní školství * stupně archivního vzdělávání v zemích EU * požadavky v rámci Evropské unie BRUNNER, Walter: Johann Chrysostomus Edler von Ponzier ( ) : Beamter und Hobbymaler im Graz des Biedermeier. 8

9 In: Hist. Jb. d. Stadt Graz. - Bd. 36 (2006), S Steiermärkisches Landesarchiv, Graz * Ponzier, Johann Chrysostomus von ( , šlechtic) * Štýrský Hradec * Štýrsko * malířství * genealogie * dějiny * reprodukce * BUJEVIČ, T.V.: Iz istorii formirovanija Archivnogo fonda KPSS dokumentami oblastnych organizacij Kompartii Belorussii ( gg.). In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 2 (2006), S Central'nyj partijnyj archiv (CPA) * Nacional'nyj archivnyj fond Respubliki Belorus' * r * Archivnyj fond KPSS * vývoj archivnictví * organizace archivnictví * dějiny archivnictví * * BÜNZ, Enno KUBÍN, Petr: Sigillum Petri plebani de Glathovia : ein spätmittelalterliches Pfarrersiegel aus Klattau (Böhmen). In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 50 (2004), S církevní pečeti * pečeti * Klatovy * pozdní středověk BUSCH, Rolf: Bibliotheks- und Archiv-Management. In: Archivar. - Jg. 59, H. 4 (2006), S knihovní a archivní management * vzdělávací programy * archivní vzdělávání BUßJÄGER, Peter: Archiv und Verfassung. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * Rakousko * svobodný přístup k archiváliím * archivy soukromé * archivy státní * správa * archivy neveřejné * archivní organizace * archivní a knihovní služba * archivy zemské * archivní zákonodárství * ochrana archivních a knižních fondů * ochrana osobních údajů * vnitřní organizace archivů a knihoven * * CABRAL, Maria Luisa: Should the original be preserved or discarded after its transfer to a secondary format? In: Managing the Preservation of Periodicals and Newspapers = Gérer la conservation des périodiques et de la presse : Proceedings of the IFLA Symposium / ed. by Jennifer Budd. - München : K.G. Saur, 2002, S periodikum (dokument) * mikrofilmové kopie * ochranné reformátování * digitalizace * noviny (dokument) * originály dokumentů * uchovávání dokumentů * digitální kopie

10 36. CANART, Paul: La paléographie est-elle un art ou une science? In: Scriptorium. - Vol. 60, Nr. 2 (2006), S paleografie * studie * pomocné vědy historické CARRASCAL SIMON, Andreu: La web de l'arxiu Històric del COAC. In: Arxius. - Nr. 46 (2006), S Arxiu Hist òric del COAC * webové stránky * digitalizace dokumentů * Španělsko * Katalánsko 1.3 * * La CONSTITUCIÓ del Consell Nacional d'arxius. In: Arxius. - Nr. 47 (2006), S Consell Nacional d'arxius * založení * Španělsko * personální obsazení * Katalánsko * komise CORDIER, Alain: The essential role of the written press in collective memory / text přel. Jennifer Budd. In: Managing the Preservation of Periodicals and Newspapers = Gérer la conservation des périodiques et de la presse : Proceedings of the IFLA Symposium / ed. by Jennifer Budd. - München : K.G. Saur, 2002, S historická paměť * kolektivní paměť * studie * periodikum (dokument) * role * noviny (dokument) COROMINAS, Mariona: Els arxius comarcals de Ribera d'ebre i Pla de l'estany. In: Arxius. - Nr. 48 (2006), S archivy obchodní * dokumentace * Španělsko * Katalánsko * dějiny CSENDES, Peter: Das österreichische Archivwesen während des letzten Dezenniums. In: Archivar. - Jg. 59, H. 3 (2006), S Rakousko * elektronizace * New Public Management * archivní zákonodárství * prostorové vybavení * archivní vzdělávání * * CSENDES, Peter: Zur Ausbildung nichtakademischer Archivarinnen und Archivare : eine Einbegleitung. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * Rakousko * výsledky * vzdělávání archivářů * pracovní výkonnost

11 43. CUER, Georges: Transferts de compétences, transferts d'archives : dévolution des archives courantes intermédiaires et définitives dans l'acte II de la décentralisation. Quatrieme recontre annuelle de la Section Archives départementales de l'association des archivistes français, 3-4 février In: Gaz. Archs. - Nr. 200 (2006), S Association des archivistes français * výroční zasedání * převod kompetencí * legislativní úpravy * decentralizace archivů * r * Beauvais (Francie) * ČEPELA, Vladimír: Vojenská a štátna symbolika za vlády Anjouovcov. In: Voj. Hist. - Roč. 10, č. 3 (2006), S rod z Anjou * státní znaky * anjouovské Uhry * stol ČEREŠNJA, A.G.: Krizis archivov toždestven krizisu demokratii. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 1 (2006), S archivy * archivnictví * Rusko * r * odtajňování archivů * dostupnost archivních dokumentů DE JOUX, Christine: Proteger les archives privées : le cadre legislatif et reglementaire. In: Gaz. Archs. - Nr. 201 (2006), S klasifikace * archivy soukromé * archivní fondy * zákonodárství * Francie * * DE QUINSONAS-OUDINOT, Odon: Aux cotes des services publics, l'action associative. In: Gaz. Archs. - Nr. 201 (2006), S archivy soukromé * zpřístupňování archivních fondů * archivy rodinné * státní pomoc * služby veřejnosti * archivy osobní * 1.3 * DEJOB, Agnès: Construire une identité dans un contexte mouvant : quelle place pour les archives régionales? In: Gaz. Archs. - Nr. 200 (2006), S archivy departementní * archivy regionální * archivní fondy * kompetence * služby * decentralizace archivů * zákonodárství * Francie * DERTLIEVA-KISELINOVSKA, Asja: Spomeni i svedenija za Aprilskoto văstanie ot archiva na Ivan Andonov. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2006, Nr. 1-2 (2006), S

12 Andonov, Ivan ( , bulh. učitel, advokát a politik, organizátor sjednocení Bulharska) * archivní dokumenty * edice dokumentů * Dubnové povstání 1876 * Bulharsko * korespondence DIGITAL Preservation Education : Educating or Networking?/ Wendy M. Duff, Amy Marshall, Carrie Limkilde, Marlene van Ballegooie In: Amer. Archivist. - Vol. 69, Nr. 1 (2006), S digitalizace dokumentů * metodologie * vzdělávání archivářů * DIMITROV, Emil: Mitropolit Simeon i Aprilskoto văstanie. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 91 (2006), S Simeon ( , bulh. metropolita) * Dubnové povstání 1876 * edice korespondence * korespondence La DIPLOMÁTICA en España : docencia e investigación / María Milagros Cárcel Ortí, María Josefa Sanz Fuentes, Pilar Ostos Salcedo e Ignasi, Jaime Baiges i Jardí In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * Španělsko * diplomatika DUBOVSKÝ, Patrik: Archívne dokumenty k prenasledovaniu církvi v Archíve ÚPN. In: Pamäť národa. - [Roč.] 2006, č. 3 (2006), S Archív Ústavu pamäti národa, Bratislava * Štátna bezpečnost * církev * archivní dokumenty * Fond starých písomností - fond S ELKAR, Rainer S.: Untergang und Neuaufgang - ein Beitrag zur Geschichte der aufgehobenen Münzstätten im neuen Bayern. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München * Staatsarchiv Augsburg, Augsburg *mincovnictví * archivní fondy * Bavorsko * dějiny * * ELMSHÄUSER, Konrad: Die Trennung des Staatsarchivs Bremen von der Senatskanzlei und das Neue Rathaus des Münchner Architekten Gabriel von Seidl. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Staatsarchiv Bremen, Bremen * archivní budovy * Německo * architektura * dějiny archivů * Brémy * *

13 56. EZROVÁ, Adriana: Kremnický archív a Pavol Križko. In: Dejiny archívov na Slovensku : zborník príspevkov z jubilejných X. archívnych dní v Slovenskej republike / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : MV SR - odbor archívov a registratúr, 2008, S Konference archivářů Slovenské republiky : Dějiny archivů na Slovensku, 10. ( ), Levoča * Križko, Pavol ( , měst. archivář v Kremnici ) * archivy městské * Slovensko * archiváři * Kremnica * osobnosti * dějiny archivů * * FISCHER, Ulrich REININGHAUS, Wilfried: "Keeping it simple" - das englische Retrokonversionsprogramm A2A tritt in seine 4. Projektphase : Arbeitsbesuch bei The National Archives, Kew. In: Archivar. - Jg. 59, H. 2 (2006), S elektronizace * retrokonverze archivních pomůcek * archivní pomůcky * Velká Británie * digitalizace * program A2A FOLLNER, Michaela: Archivar ohne Ausbildung : praxisorientierte Analyse des Gehobenen Dienstes im Österreichischen Staatsarchiv. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * Österreichisches Staatsarchiv, Wien * neakademické vzdělávání archivních pracovníků * pracovní zařazení archivářů ve státní službě * postavení diplomovaných archivářů * požadavky na vzdělání * FÖRSTER, Bärbel: Bewegung und Beweglichkeit : schweizerische Ausbildungslandschaft für Archivarinnen des 21. Jahrhunderts. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * náplň studia * Švýcarsko * neakademické vzdělávání archivních pracovníků * odborné vzdělávání * délka trvání studia * požadavky na vzdělání * odborný personál v archivech * archivní školství * postavení archivářů v archivní službě * systém vzdělávání archivářů * postdiplomové studium FRANKE, Christoph: Deutsches Adelsarchiv : Geschichte - Bestände Aufgaben. In: Archivar. - Jg. 59, H. 4 (2006), S Deutsches Adelsarchiv * úkoly archivu * Německo * dějiny archivů * archivy zahraniční * FRICK, Tobias FESKE, Nicol: Auf dem Weg zur digitalen Schriftgutverwaltung. In: Sächs. Archivbl. - [Jg.] 2006, H. 1 (2006), S elektronizace * spisová služba *

14 62. GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa: Die Aussiedlung der Karpatendeutschen aus der Slowakei im Jahr In: Bohemia. - Bd. 47, H. 1 ( ), S Slovenský národný archív, Bratislava * Archiv ministerstva zahraničních věcí, Praha * Slovensko * odsun * karpatští Němci * r * dějiny * GALLOWAY, Patricia: Archives, Power, and History : Dunbar Rowland and the Beginning if the State Archives of Mississippi ( ). In: Amer. Archivist. - Vol. 69, Nr. 1 (2006), S Mississippi State Archives : (Archiv státu Mississippi) * Rowland, Dunbar (, amer. archivář) * r * dějiny archivů * archivy zahraniční * USA * GANIN, A.V.: Archivnyje kollekcii po istorii orenburgskogo kazačestva i ich sud'ba. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 1 (2006), S kozácké vojsko * Orenburg * archivní fondy * kozáci GASSER, Hubert: Das Provenienzprinzip bei den Verhandlungen über Archive zwischen Österreich und Italien nach dem Ersten Weltkrieg. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Rakousko * Itálie * provenienční princip * r * rakousko-italská archivní smlouva * dějiny archivnictví * GATSCHER-RIEDL, Gregor: "Graf Kilowatt" : ein Lebensbild des böhmischösterreichischen Filmpioniers und Bonvivants Alexander Graf Kolowrat-Krakowsky ( ). In: Adler. - Bd. 23, H. 8 (2006), S Kolowrat-Krakowský, Alexander hrabě ( ) * genealogie * film * dějiny * GAUGUSCH, Georg: Die Familie Bloch, Bloch-Bauer und Bloch von Brodnegg. In: Adler. - Bd. 23, H. 5 (2006), S rodina Bloch, Bloch-Bauer a Bloch von Brodnegg * genealogie * rodokmen * prameny GEJROT, Claes: Diplomatics in Scandinavia. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S

15 Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * Švédsko * Norsko * Finsko * edice * přehledy * diplomatika * Dánsko * diplomatické studie GERLACH, Yvonne: 13. Sächsischer Archivtag / 2. Sächsisch-Böhmisches Archivarstreffen 2005 in Stollberg. In: Archivar. - Jg. 59, H. 1 (2006), S Sächsischer Archivtag 13., 13. ( ), Stollberg/Erzgebirge * Sächsisch- Böhmisches Archivarstreffen 5., 5. ( ) * zpřístupňování archiválií * česko-saské vztahy * Sächsischer Archivtag 13. * r * Stollberg (Německo) * zpráva z jednání GESETZLICHE Bestimmungen und Verwaltungsvorschriften für das staatliche Archivwesen und zur Archivpflege in der Bundesrepublik Deutschland / zusammengest. mit Unterstützung der Landesarchivverwaltungen von Peter Dohms und Meinolf Woste In: Archivar. - Jg. 59, H. 2 (2006), S Badensko-Württembersko * Německo * správní předpisy * Hesensko * Dolní Sasko * zákonná nařízení * Bavorsko * archivní zákonodárství * Sasko * r. 2005, leden-červen GLAŽAR, Natalija: Arhivi v Evropski uniji. In: Arhivi. - Roč. 29, č. 2 (2006), S Evropská unie * archivy * mezinárodní spolupráce * elektronické dokumenty * archivní zákonodárství * * GLAŽAR, Natalija: Organisation of Slovene public archives sector. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * Slovinsko * organizace archivnictví a archivů * archivní zákonodárství * archivnictví slovinské * * GOLAND, Š.M.: Archivy i pol'zovateli : oformlenije platnych uslug nado reglamentirovat'. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 1 (2006), S badatelský řád * archivy * služby uživatelům * Rusko * uživatelé * archivní zákonodárství * GOLEC, Boris: Urbarialia slovenica - po sledeh urbarjev in urbarialnih registrov v slovenskem jeziku med 17. in 19. stoletjem. In: Arhivi. - Roč. 29, č. 2 (2006), S stol * Slovinsko * urbáře * chorvatština * slovinština * *

16 75. GOLOVAČ, O.N.: Rosochrankul'tura na straže nacional'nogo dostojanija. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 1 (2006), S Rusko * Muzejnyj fond Rossijskoj Federacii (MFRF) * kompetence * kulturní dědictví * státní dohled * ochrana GÖSSI, Anton: Das Staatsarchiv Luzern : der geographische Nutzungshorizont seiner Bestände. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Staatsarchiv Luzern, Luzern * Švýcarsko * archivy zahraniční * dějiny * prameny * GREIPL, Egon Johannes: Archive und Denkmäler : Gedächtnis des Kulturstaates. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München * archivy * digitalizace * Bavorsko * památková péče * * GRIGORJEVA, O.I.: Problemy komplektovanija archivov Belgorodskoj oblasti. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 5 (2006), S Gosudarstvennyj archiv Belgorodskoj oblasti (GABO) * r * Rusko * archivní fondy * dějiny archivů * archivy zahraniční * Belgorod (oblast) * * GUMBERT, J.P.: Fifty Years of Codicology. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 50 (2004), S výzkum * r * kodikologie GUSAKOVA, Z.Je. MAJOROVA, A.S.: Celostnost' archivnych fondov dolžna byt' garantirovana. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 2 (2006), S Ruská federace* Archivní fond Ruské federace * organizace archivnictví * pořádání fondů * provenienční princip * celistvost fondů GUYOTJEANNIN, Olivier: La diplomatique en France. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * diplomatika * Francie

17 82. HAKALA, Pertti: Förändringar i arkivverkets organisation. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 4 (2006), S Riksarkiv * Finsko * reforma organizace * organizace archivnictví * řídící proces * databáze * archivní služby * * HALL-ANDERSEN, Mette: Fra informationer til arkivalier - Statens Arkiver har udgivet en ny Arkivhandbog. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 1 (2006), S elektronizace * archivy státní * webové stránky * archivní příručky * Dánsko HAMMER-LUZA, Elke: Der "Wiener Gärtner" Johann Michael Geberger - bürgerlicher Hausbesitzer, Mitglied der Agrikultursozietät und Münzfälscher. In: Hist. Jb. d. Stadt Graz. - Bd. 36 (2006), S Steiermärkisches Landesarchiv, Graz * Diözesanarchiv Graz, Graz-Seckau * Geberger, Johann Michael ( ) * stol. 18. * genealogie * dějiny * HANČIČ, Damjan PODBERSIČ, Renato: Komunizem v arhivskih depojih : (Primer vzhodne Němčije in Slovaške). In: Arhivi. - Roč. 29, č. 2 (2006), S Ústav pamäti národa, Bratislava * Slovensko * Německo * archiválie z doby socialismu * zpřístupnění pro badatele * HANSEN, Else: Gamle idéer - ny viden : om Erica-projektet ved Statens Arkiver. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 2 (2006), S Rigsarkivet, Kobenhavn * elektronické registry * archivy státní * cizinci * Dánsko * projekt Erica * centrální administrativa * HASPEL, Benjamin: Ethical Issues Faced by The Archivist While Working On Personal Archives. In: Atlanti. - Vol. 16, Nr. 1-2 (2006), S Izrael * etický kodex * archivy osobní HAUTOVÁ, Júlia: Historický vývoj štátnych archívov na Slovensku. In: Dejiny archívov na Slovensku : zborník príspevkov z jubilejných X. archívnych dní v Slovenskej republike / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : MV SR - odbor archívov a registratúr, 2008, S

18 Konference archivářů Slovenské republiky : Dějiny archivů na Slovensku, 10. ( ), Levoča * Slovensko * archivy státní * historický vývoj HAVERMANS, John:Paper Materials after Fire : Degradation, Mould and Emission. In: PapierRestaurierung. - Vol. 7, Nr. 2 (2006), S voda * Fentonova reakce * celulóza * termická degradace * plísně * poškození * požáry HAYN, Hermann: Roma heraldica 2005, Johannes Paul II.. In: Adler. - Bd. 23, H. 5 (2006), S Benedikt XVI. ( Markt am Inn -, papež od ) * heraldika * papežský znak * papežské symboly HEĐBELI, Živana:Technički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog arhiviranja, Radenci, Slovenija, travnja In: Arh. Vjesn. - Roč. 49 (2006), S Technički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog arhiviranja ( ), Radence * elektronizace archivních činností * informace o referátech * archivní konference * r * archivní zákonodárství * zpráva z jednání * Radence (Slovinsko) * * HENRY, M:.[Dalimilova kronika] : [recenze]. In: Scriptorium. - Vol. 60, Nr. 1, Bull. codicologique (2006), S Rec na: Dalimilova kronika : pařížský zlomek latinského překladu / Zdeněk Uhlíř. - Praha : Národní knihovna ČR, s. Národní knihovna ČR v Praze, Praha * Dalimilova kronika (pařížský zlomek) * rukopisy * pozdní středověk * recenze * HENWOOD, Philippe RENÉ-BAZIN, Paule BARRIÉRE, Danielle: Des "services historiques des armées" au "Service historique de la Défense" : 25 ans pour une réforme ( ). In: Gaz. Archs. - Nr. 200 (2006), S Ministerstvo národní obrany, Paříž * historické oddělení unifikace archivní služby * archivy * knihovny * Vincennes (Francie) * * * HERBERS, Klaus: Bericht der Piusstiftung für Papsturkundenforschung 2003/2004. In: Mitt. d. Inst. f. Österr. Geschichtsforschung. - Bd. 114, H. 3-4 (2006), S Pius-Stiftung für Papsturkundenforschung * zpráva o činnosti * r * Bohemia- Moravia Pontificia * Scandinavia Pontificia * Polonia Pontificia * Anglia Pontificia * 18

19 Hungaria Pontificia * Dalmatia-Croatia Pontificia * edice pramenů * listiny * Germania Pontificia * Gallia Pontificia * diplomatika * Iberia Pontificia * Italia Pontificia * Oriens Pontificius * * HERBERS, Klaus: Pius-Stiftung für Papsturkundenforschung : Bericht über das Jahr 2005/2006. In: Dtsch. Arch. für Erforschung des Mittelalters. - Jg. 62, H. 1 (2006), S Pius-Stiftung für Papsturkundenforschung * zpráva o činnosti * Polonia Pontificia * Hungaria Pontificia * r * edice pramenů * listiny * Germania Pontificia * Gallia Pontificia * Iberia Pontificia * Italia Pontificia * Oriens Pontificius * * HERDE, Peter: Diplomatik und Kanonistik : Bilanz und Perspektiven. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * diplomatika HETZER, Gerhard: Das Schaufenster der Schatzkammer : Anmerkungen zur Geschichte archivischer Öffentlichkeitsarbeit. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S archivní výstavy * archivy státní * princip otevřenosti * archivní práce * dějiny archivnictví * HIRAUX, Françoise: Des archives pour participer au devenir universitaire : record management et action patrimoniale a l'université Catholique de Louvain. In: Gaz. Archs. - Nr. 200 (2006), S Archives de l'université Catholique de Louvain : Archiv katolické univerzity v Lovani, Louvain * informační systémy * archivy univerzitní * zpřístupňování dokumentů * * HLAVÁČEK, Ivan: Das Problem der Masse : das Spätmittelalter. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * diplomatika * pozdní středověk

20 100. HOFFMANN, Jürgen: Der Adalbertskult im Aachener Marienstift. In: Dtsch. Arch. für Erforschung des Mittelalters. - Jg. 62, H. 2 (2006), S Domarchiv Aachen, Aachen * Franko-Antiphonar * kult sv. Vojtěcha * edice * Cáchy * dějiny * HÖLLER, Christa: Mozart-Nachkommen in Graz. In: Hist. Jb. d. Stadt Graz. - Bd. 36 (2006), S Diözesanarchiv Graz, Graz-Seckau * Mozart, Wolfgang Amadeus ( , rak. skladatel) * Štýrský Hradec * genealogie * * HÖROLDT, Ulrike: Eine besondere herausforderung für Archive und Archivare : zur Foto-, Film- und Tonträgerüberlieferung im Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Magdeburg * fotosbírky * soubory zvukových nosičů * filmové sbírky * požadavky na uložení * požadavky na zpřístupnění a využívání * * HOSPODÁR, Vladimír: Zbierkové fondy v múzejnom oddelení Svidník Vojenského historického múzea v Piešťanoch (špecifikácia fondu písomnosti). In: Voj. Hist. - Roč. 10, č. 2 (2006), S Vojenské historické múzeum, Piešťany * fondy písemností HRUZA, Karel: "Damit beide Länder in Frieden verbleiben" : ein ferner Blick in die Verhandlungspapiere mährisch-österreichischer Konsultationen der Jahre 1398 und In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 51 (2005), S Hofkammerarchiv Wien, Wien * r * koncepty smluv * listiny * diplomatický a historický rozbor * r * lucembursko-habsburské vztahy * * CHALUPECKÝ, Ivan: Archív Spišskej stolice v období Bachovho absolutizmu ( ). In: Dejiny archívov na Slovensku : zborník príspevkov z jubilejných X. archívnych dní v Slovenskej republike / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : MV SR - odbor archívov a registratúr, 2008, S Konference archivářů Slovenské republiky : Dějiny archivů na Slovensku, 10. ( ), Levoča * Archív Spišskej stolice * Bachův absolutismus * byrokratizace správy * r * dějiny archivů

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Zpřístupňování archiválií

Zpřístupňování archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 19 + 20 Zpřístupňování archiválií Hlavní okruhy problémů: A/ Před zpracováním archiválií B/ Třídění C/ Pořádání archiválií D/ Standardy MAR pro popis archivních

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

C e s t o v n í z pr á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y

C e s t o v n í z pr á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y C e s t o v n í z pr á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y Účel cesty: Účast na pracovním zasedání konsorcia projektu Monasterium konaném v Bratislavě ve dnech 9. 11. června 2008.

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Spisová a archivní služba Metodický list číslo 1 Název tematického celku: Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku. Úvod do archivnictví

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 24

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 24 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 24 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Jaroslav Koláčný,

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic 2. Libraries 3. Brno 4. The United Kingdom 5. London and other cities in G.B. 6. The USA 7. Canada and Ireland

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 28

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 28 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 28 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Jaroslav Koláčný,

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1 ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ svazek 1 Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2010 svazek 1 KAREL MALÝ Statě Slovo

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku (Marek, Prchlík, Souček)

Více

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ ARCH ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) realizace pro studenty zapsané v akad. r. 2002/2003 a 2003/2004 ARHP11001 / 901. Němčina

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČSN ISO 5127-1 01 0167 Documentation and information - Vocabulary Part 1: Basic concepts Documentation

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.40; 29.00.20 1999 Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Část

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu Informační fond Informační fondy I Úvod do předmětu 1 - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - odborně zpracován, organizován a uchováván - slouží k uspokojování informačních

Více

Výroční zpráva. Archivu České národní banky za rok 2006

Výroční zpráva. Archivu České národní banky za rok 2006 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní Odbor správy majetku Výroční zpráva Archivu České národní banky za rok 2006 Sídlo archivu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 tel. spojení

Více

ETICKÝ KODEX KNIHOVNÍKA A INFORMAČNÍHO PRACOVNÍKA

ETICKÝ KODEX KNIHOVNÍKA A INFORMAČNÍHO PRACOVNÍKA ETICKÝ KODEX KNIHOVNÍKA A INFORMAČNÍHO PRACOVNÍKA Přehled zahraničních zkušeností Jarmila Burgetová, Knihovna Akademie věd ČR v Praze I. Kdosi chytrý před časem pravil... To, co nelze prosazovat zákonem,

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Digitalizace a dlouhodobé uchovávání digitálních dat jako téma

Digitalizace a dlouhodobé uchovávání digitálních dat jako téma 1 Digitalizace a dlouhodobé uchovávání digitálních dat jako téma mezinárodních konferencí ARCHIVING 2012 a THE MEMORY OF THE WORLD IN THE DIGITAL AGE: DIGITIZATION AND PRESERVATION (UNESCO) Karel Koucký,

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

Bibliografie Mikuláš Čtvrtník:

Bibliografie Mikuláš Čtvrtník: Bibliografie Mikuláš Čtvrtník: stav k: 2.12.2015 2009 Mikuláš ČTVRTNÍK, Balíčková pomoc Terezínu 1942-1944, in: Paginae historiae 17, 2009, s. 29 54. (ISSN: 1211-9768) Mikuláš ČTVRTNÍK, Zdeněk Kalista

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE RAABS AN DER THAYA, 8. 9. BŘEZEN 2012 8. 3. 2012, 17.00 18.30 Uhr : Zahájení a úvodní slova (Keynote) Uvítání účastníků a hostů Univ. Prof. Dr. Stefan Karner Mgr.

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE RAABS AN DER THAYA, 8. 9. BŘEZEN 2012 8. 3. 2012, 17.00 18.30 Uhr : Zahájení a úvodní slova Uvítání účastníků a hostů Univ. Prof. Dr. Stefan Karner Vedoucí LBI pro

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková Linked Heritage Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany Alena Součková Základní cíle Získat pro Europeanu velký objem nových dat, a to nejen z veřejného, ale i ze soukromého sektoru

Více

First published: Český časopis historický, 2014, 1

First published: Český časopis historický, 2014, 1 Zitierhinweis Baštová, Petra: Rezension über: Jir í Pesěk / Lucie Filipová, Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010), Praha: Karlova Univ. Nakl. Karolinum, 2013, in: Český

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Knihovnické informace. Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu

Knihovnické informace. Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu Knihovnické informace Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu Knihovnický institut Národní knihovny Vzdělávací oddělení Referát VKIS Studijní a informační oddělení Knihovnický institut Národní

Více

Zpráva ze služební cesty do Slovinska

Zpráva ze služební cesty do Slovinska Zpráva ze služební cesty do Slovinska Místo: Lublaň, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana Termín: 9. 15.10.2005 Účel cesty: Výzkum bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Nové eslužby pro Brno

Nové eslužby pro Brno Jiří Hejduk Generální ředitel IDS Scheer ČR, s. r. o. Nové eslužby pro Brno Nové eslužby pro Brno Agenda 1. Společnost IDS Scheer 2. Výchozí stav a cíle projektu 3. AISMB 4. Rámcový postup zavádění AISMB

Více

Archivnictví a spisová služba

Archivnictví a spisová služba Archivnictví a spisová služba Problémové okruhy: Úvod do studia obecné povědomí o roli archivů a archivářů ve společnosti. Kodex etických zásad pro archiváře; Vývoj zpísemňování v souvislosti s vývojem

Více

Základy katalogizačních pravidel Volba selekčních údajů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy katalogizačních pravidel Volba selekčních údajů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy katalogizačních pravidel Volba selekčních údajů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Selekční x popisné údaje Selekční údaje údaje, podle kterých se vyhledává formalizované údaje

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Autumn Archival School 2008

Autumn Archival School 2008 Mgr. Michaela Škvírová Moravský zemský archiv v Brně Autumn Archival School 2008 (Podzimní archivní škola 2008) Terst, 16.-23. listopadu 2008 Jak jsem se o projektu dozvěděla? IIAS-->Archivní správa MV-->Národní

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

European Network on Archival Cooperation

European Network on Archival Cooperation European Network on Archival Cooperation Jitka Křečková, Národní archiv www.nacr.cz; www.icar-us.eu FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH PROJEKTŮ Z PROGRAMŮ EU 2. června 2015, Era svět, Jungmannovo nám.767, Praha 1

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 VZDĚLÁVÁNÍ Garant: Bohumil Kartous CO NUTNĚ POTŘEBUJE ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? MNOHEM DELŠÍ HORIZONT ÚVAH O ROZVOJI Doposud nejdelší horizont vzdělávací strategie byl pět

Více

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE Smetanovy sady 2 Bibliografická rešerše č. 7/2004 Počet záznamů: 62 + 5 příloh Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace. Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace. Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics ČESKÁ NORMA 35.240.60 Prosinec 1997 Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace ČSN EN 1387 - Karty : Všeobecné charakteristiky 36 9744 Machine readable cards - Health care applications - Cards: General

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Friedrich Kuhlau (1786-1832).

Friedrich Kuhlau (1786-1832). R e š e r š e (Bibliografická jednorázová rešerše) Friedrich Kuhlau (1786-1832). Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Státní okresní archiv Tachov Obecná škola (německá) Benešovice 1918-1945 Inventář Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3

Více

Kartotéky Augusta Sedláčka

Kartotéky Augusta Sedláčka Kartotéky Augusta Sedláčka Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů Olga Čiperová AiP BEROUN s.r.o. Projekt DF 12 P010VV019 Historický ústav Akademie věd České republiky digitalizace

Více

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 296 Č. AP: 63 3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e 1912-1945 I n v e n t á ř

Více

Grey Literature ve světě

Grey Literature ve světě Grey Literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihovna m.pfeiferova@stk.cz Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 8. 10. 2008, VUT Brno Osnova Definice ŠL Mezinárodní konference

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y

C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y Účel cesty: Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Bratislavě

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o W r o c l a w i

C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o W r o c l a w i C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o W r o c l a w i Účel cesty: Účast na 6. generálním sjezdu polských archivářů a na workshopu mezinárodního spolku ICARUS konaném ve Wroclawi

Více

Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje

Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje od záměru k realizaci Petr Kulda, Karlovarský kraj Roman Kratochvíl, ICZ a.s. Agenda 1. Historie projektu 2. Harmonogram projektu

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Obsah dnešní prezentace 1) Stručná informace o projektu 2) Systém

Více

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic 01.11.2008 31.10.2011 Gebäude Budova Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee Älteste Teile aus dem 17. Jhd., Erweiterungen aus dem 19. Jhd. Das

Více

Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková

Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková 1 Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková Smyslem našeho společného příspěvku by mělo být upozornění, jak současné mezinárodní

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok... Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů.

Bibliografie českého archivnictví za rok... Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Bibliografie českého archivnictví za rok... Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Celkové schema věcného / systematického třídění Bibliography of

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.01; 45.020 2006 Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 4: Výměna dat ČSN EN 15016-4 28 0305 Říjen Technical drawings - Railway applications - Part 4: Data exchange

Více

Records Management. Úvod do problematiky správy dokumentů a informací

Records Management. Úvod do problematiky správy dokumentů a informací Records Management Úvod do problematiky správy dokumentů a informací 10. 9. 2014 Základní pojmy (1) Records Management Proces nebo obor zaměřený na správu klíčových dokumentů organizace v průběhu celého

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

K I H O V A - S I G A T U R Y

K I H O V A - S I G A T U R Y 14 A Ornamenty. Dekorace. 21 A Bibliografie a soupisy. 21 B Slovníky. 21 C Lexikony 22 A Fotokopie. 23 A Paměti. 31 A Mythologie - lexikon. 31 B Mythologie + náboženství. 31 C Mythologické scény v umění.

Více

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Městská knihovna Kuřim ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností Cyklus přednášek k objasnění základů genealogického

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Internet pro historiky

Internet pro historiky Internet pro historiky [Vysokoškolská pracoviště] [Výzkumná pracoviště] [Profesní a občanská sdružení, učené společnosti] [Archivy] [Knihovny] [Muzea] [Informace a rozcestníky] [Digitalizované prameny]

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

ČESKÁ NORMA MDT 62-5:681.5: Září 1995 ČSN EN idt IEC :1991

ČESKÁ NORMA MDT 62-5:681.5: Září 1995 ČSN EN idt IEC :1991 ČESKÁ NORMA MDT 62-5:681.5:658.562 Září 1995 MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ. HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ SYSTÉMU PRO ODHAD SYSTÉMU Část 1: Všeobecné úvahy a metodologie ČSN EN 61 069-1 18 0451 idt IEC 1069-1:1991

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více