INFORMATIVNÍ PŘEHLED

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATIVNÍ PŘEHLED"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 30 Sestavila: Anna Vindušková Excerpce: Anna Vindušková, Jaroslav Koláčný, Dagmar Spáčilová, Alena Pazderová, Eva Gregorovičová, Jan Krlín, Hana Paulusová, Josef Pospíšil Praha

2 O B S A H ÚVOD.. 3 ČLÁNKY A RECENZE (přehled) MONOGRAFIE (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH.. 68 REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK SEZNAM ZDROJOVÝCH MONOGRAFIÍ

3 Ú V O D Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 30 je tak už pátým číslem, které vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a 25 (která ještě vyšla i tiskem), č. 26, 27, 28 a 29. Uspořádání záznamů v Informativním přehledu č. 30 zůstává stejné jako v číslech minulých, pouze jsou přehozeny bloky záznamů článků a monografií. V první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií.záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů. Připomínky či jiné poznatky z využívání Informativního přehledu sdělte prosím na adresu knihovny Národního archivu, Mgr. M. Šatochinová (Národní archiv, Praha 4, Archivní 4, PSČ , tel , 3

4 Články a recenze 1. The AMERICAN Archivist Editorial Policy. In: Amer. Archivist. - Vol. 69, Nr. 1 (2006), S Society of American Archivists (SAA) * ediční politika * ediční činnost * ANDERSEN, Ole Magnus Molbak: Masseafsyring af papirarkivalier. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 2 (2006), S archivy státní * konzervování * odkyselování papíru * digitalizace * chemické metody * Dánsko * ANTONIĆ, Ljiljana: Projekt sredivanja i digitalizacije zemljišnih knjiga. In: Arh. Vjesn. - Roč. 49 (2006), S digitalizace * pozemkové knihy * projekty * Chorvatsko ANTOŠIN, A.V.: Rossijskije anarchisty v emigracii : e gg. (po dokumentam Meždunarodnogo instituta social'noj istorii). In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 5 (2006), S International Institute of Social History, Amsterdam * anarchisté * r * ruštíemigranti * archivní dokumenty * archivní fondy * International Review of Social History (periodikum) * ruská emigrace ARCHIVES et intercommunalité : nouveaux territoires, nouvelles pratiques. VIe colloque de la Section des archivistes municipaux, accueilli par Communauté urbaine de Dunkerque a Dunkerque, du 9 au 11 octobre In: Gaz. Archs. - Nr. 199 (2005), S Association des archivistes français * Section des archivistes municipaux * jurisdikce decentralizace * archivy univerzitní * Dunkerque (Francie) * vzájemná komunikace * archivy měst a obcí * kompetence * r * projekty * právní normy * kolokvia * spolupráce se státní správou * * * ARCHIVES et politique de la ville : coloque de la Section des archivistes municipaux de l'association des archivistes français juin 2000, Toulose. In: Gaz. Archs. - Nr. 199 (2005), S Association des archivistes français * Section des archivistes municipaux * archivy městské * Toulouse (Francie) * archivní dokumenty * meziměstské archivní projekty * r * kolokvia * projekty paměti měst * spolupráce se státní správou 4

5 1.1.3 * * AUGMENT exponencial d'usuaris manteniment de la qualitat del servei : Arxiu Nacional de Catalunya. In: Arxius. - Nr. 47 (2006), S Arxiu Nacional de Catalunya *Španělsko * odborné vytěžování * zpřístupňování dokumentů * didaktické využití * Katalánsko * akce pro veřejnost * * * BABIČKA, Vácslav: Prinzipien in der tschechischen und slowakischen Archivkunde. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Slovensko * archivní věda * archivnictví * provenienční princip * Česká republika * archivní fondy BALČEV, Vladimir: Novootkriti pisma za dejnostta na Plovdivskata mitropolija sled potušavaneto na Aprilskoto văstanie. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 91 (2006), S potlačení Dubnového povstání * edice dokumentů * Dubnové povstání 1876 * Bulharsko * metropolitní kapitula * dokumenty * Plovdiv BARBICHE, Bernard: La diplomatique royale française de l'époque moderne. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * novověk * diplomatika * francouzská královská diplomatika BARTHOLDY, Nils G.: International genealogisk og heraldisk kongres i Skotland. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 4 (2006), S Mezinárodní genealogický a heraldický kongres : Myth and Propaganda in Heraldry and Genealogy ( ), Skotsko * mezinárodní kongresy * Skotsko * genealogie a heraldika * r * BATALIN, V.N. MALYŠEVA, G.Je.: Moskovskij period v istrii Rossijskogo gosudarstvennogo archiva kinofotodokumentov ( gg.). In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 5 (2006), S Rossijskij gosudarstvennyj archiv kinofotodokumentov (RGAKFD) * r * zvukové záznamy * fotodokumenty * dějiny archivů * archivy zahraniční * 1.4 *

6 BAUR, Esther KANSY, Lambert: Findmittel und Bilder im Netz : zur Digitalisierung von analogen Findmitteln und von Bildern im Staatsarchiv Basel-Stadt. In: Archivar. - Jg. 59, H. 3 (2006), S Staatsarchiv Basel, Basel * fotosbírky * archivní pomůcky * fotoalba * digitalizace * BEIMROHR, Wilfried: Learning by doing? : Fragen zur Ausbildung des nichtakademischen Archivspersonals in Österreich. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * archivní kurzy * neakademické vzdělávání archivních pracovníků * pracovní zařazení archivářů ve státní službě * vzdělávací systémy * požadavky na vzdělání * archivní školství BENDER, Henning: Det danske Udvandrerarkiv i 75 år. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 2 (2006), S Det danske Udvandrerarkiv : Dánský vystěhovalecký archiv, Aalborg * výročí * vystěhovalectví * Dánsko * Aalborg (Dánsko) * dějiny * kulturněhistorické databáze * * BERTHON, Hilary HOWELL, Alan: Preserving access to digital information (PADI) - an opportunity for global cooperation (http://www.nla.gov.au/padi). In: Managing the Preservation of Periodicals and Newspapers = Gérer la conservation des périodiques et de la presse : Proceedings of the IFLA Symposium / ed. by Jennifer Budd. - München : K.G. Saur, 2002, S National Library of Australia * projekty * globální spolupráce * Preserving access to digital information (PADI) BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 29, č. 2 (2006), S Slovinsko * bibliografie * publikační činnost * přehledy * archiváři slovinští * r BISCHOFF, Frank M.: Peter Rück 9. September In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 51 (2005), S Phillips-Universität Marburg, Marburg * Rück, Peter ( Trimbach (Švýcarsko) , historik, vysokoškol. pedagog, editor) * paleografie * pomocné vědy historické * chronologie * kodikologie * nekrology * diplomatika 2.3 6

7 19. BLAŽEK, Petr: "Ľudovodemokratický honorár" : dopisy Ladislava Novomeského Záviši Kalandrovi. In: Pamäť národa. - [Roč.] 2006, č. 2 (2006), S Novomeský, Ladislav ( , slov. básník, publicista a politik) * Kalandra, Záviš ( Frenštát p.r Praha, novinář, publicista a historik, obžalovaný v procesu s dr. Horákovou) * edice korespondence * korespondence BOCKHORST, Wolfgang: 58. Westfälischer Archivtag 2006 in Bad Oeynhausen. In: Archivar. - Jg. 59, H. 4 (2006), S Westfälischer Archivtag 58., 58. ( ), Bad Oeynhausen * spolupráce archivů * Bad Oeynhausen (Německo) * Westfälischer Archivtag 58. * výstavba a zřizování archivů * r * BOISBOISSEL, Olivier de: Le poids d'une fusion dans le rapprochement des cultures archivistiques des grands groupes internationaux.. In: Gaz. Archs. - Nr. 200 (2006), S jurisdikce * archivnictví * vzájemná komunikace * mezinárodní vztahy * informatika * BOMBI, Barbara: Der Geschäftsgang der Suppliken im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts : einige Beispiele anhand des Registers des Kurienprokurators Andrea Sapiti. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 51 (2005), S Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatikán * žádosti * rukopisy * oběh žádostí * signatury * datování * stol. 14. * předkládání listin papeži * BONDAREVA, T.I.: Archeografičeskoj komissii RAN - polveka : [interv'ju S.O. Šmidta, S.M. Kaštanova, V.A. Černych ; voprosy zadavala T.I. Bondareva]. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 2 (2006), S Rossijskaja Akademija Nauk (RAN) * Archeografičeskaja komissija RAN * Rusko * archeografie * výročí 50 let existence BONDAREVA, T.I.: Obščestvennyje slušanija "Sovremennyje problemy sochranenija, komplektovanija i ispol'zovanija Archivnogo fonda Rossijskoj Federacii". In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 6 (2006), S porady * archivy státní * Archivní fond Ruské federace * Rusko * organizace a řízení archivů * archivy státní oblastní * doplňování archivních fondů * využívání archivních fondů * archivní zasedání

8 25. BOYER, Christoph: Politik in der Lebenswelt : die Nationalitätenfrage in der Handels-und Gewerbekammern der Ersten Tschechoslowakischen Republik. In: Bohemia. - Bd. 47, H. 1 ( ), S Národní archiv v Praze, Praha * fond MPOŽ * národnostní otázka * hospodářství * Československo (ČSR předmnich.) * BREADEN, Ian Craig: Sound Practices: On-line Audio Exhibits and the Cultural Heritage Archive. In: Amer. Archivist. - Vol. 69, Nr. 1 (2006), S primární dokumenty * standardy * digitalizace dokumentů * audiovizuální dokumenty * metadata * audio technologie * web * virtuální zpřístupnění * BREMER-LAAMANEN, Majlis: Selecting items or collections to be preserved especially by transfer to a secondary format. In: Managing the Preservation of Periodicals and Newspapers = Gérer la conservation des périodiques et de la presse : Proceedings of the IFLA Symposium / ed. by Jennifer Budd. - München : K.G. Saur, 2002, S periodikum (dokument) * kritéria výběru * ochranné reformátování * digitalizace * noviny (dokument) BROWN, Michelle P.: Fifty Years of Insular Palaeography, : an Outline of some Landmarks and Issues. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 50 (2004), S paleografie * výzkum * Velká Británie * r * bibliografie paleografických prací * BRUNNER, Karl: Gegenwart und Zukunft der Archivarsbildung am Institut für Österreichische Geschichtsforschung. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * Institut für Österreichische Geschichtsforschung * archivní kurzy * neakademické vzdělávání archivních pracovníků * vzdělávací systémy * požadavky na vzdělání * archivní školství * stupně archivního vzdělávání v zemích EU * požadavky v rámci Evropské unie BRUNNER, Walter: Johann Chrysostomus Edler von Ponzier ( ) : Beamter und Hobbymaler im Graz des Biedermeier. 8

9 In: Hist. Jb. d. Stadt Graz. - Bd. 36 (2006), S Steiermärkisches Landesarchiv, Graz * Ponzier, Johann Chrysostomus von ( , šlechtic) * Štýrský Hradec * Štýrsko * malířství * genealogie * dějiny * reprodukce * BUJEVIČ, T.V.: Iz istorii formirovanija Archivnogo fonda KPSS dokumentami oblastnych organizacij Kompartii Belorussii ( gg.). In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 2 (2006), S Central'nyj partijnyj archiv (CPA) * Nacional'nyj archivnyj fond Respubliki Belorus' * r * Archivnyj fond KPSS * vývoj archivnictví * organizace archivnictví * dějiny archivnictví * * BÜNZ, Enno KUBÍN, Petr: Sigillum Petri plebani de Glathovia : ein spätmittelalterliches Pfarrersiegel aus Klattau (Böhmen). In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 50 (2004), S církevní pečeti * pečeti * Klatovy * pozdní středověk BUSCH, Rolf: Bibliotheks- und Archiv-Management. In: Archivar. - Jg. 59, H. 4 (2006), S knihovní a archivní management * vzdělávací programy * archivní vzdělávání BUßJÄGER, Peter: Archiv und Verfassung. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * Rakousko * svobodný přístup k archiváliím * archivy soukromé * archivy státní * správa * archivy neveřejné * archivní organizace * archivní a knihovní služba * archivy zemské * archivní zákonodárství * ochrana archivních a knižních fondů * ochrana osobních údajů * vnitřní organizace archivů a knihoven * * CABRAL, Maria Luisa: Should the original be preserved or discarded after its transfer to a secondary format? In: Managing the Preservation of Periodicals and Newspapers = Gérer la conservation des périodiques et de la presse : Proceedings of the IFLA Symposium / ed. by Jennifer Budd. - München : K.G. Saur, 2002, S periodikum (dokument) * mikrofilmové kopie * ochranné reformátování * digitalizace * noviny (dokument) * originály dokumentů * uchovávání dokumentů * digitální kopie

10 36. CANART, Paul: La paléographie est-elle un art ou une science? In: Scriptorium. - Vol. 60, Nr. 2 (2006), S paleografie * studie * pomocné vědy historické CARRASCAL SIMON, Andreu: La web de l'arxiu Històric del COAC. In: Arxius. - Nr. 46 (2006), S Arxiu Hist òric del COAC * webové stránky * digitalizace dokumentů * Španělsko * Katalánsko 1.3 * * La CONSTITUCIÓ del Consell Nacional d'arxius. In: Arxius. - Nr. 47 (2006), S Consell Nacional d'arxius * založení * Španělsko * personální obsazení * Katalánsko * komise CORDIER, Alain: The essential role of the written press in collective memory / text přel. Jennifer Budd. In: Managing the Preservation of Periodicals and Newspapers = Gérer la conservation des périodiques et de la presse : Proceedings of the IFLA Symposium / ed. by Jennifer Budd. - München : K.G. Saur, 2002, S historická paměť * kolektivní paměť * studie * periodikum (dokument) * role * noviny (dokument) COROMINAS, Mariona: Els arxius comarcals de Ribera d'ebre i Pla de l'estany. In: Arxius. - Nr. 48 (2006), S archivy obchodní * dokumentace * Španělsko * Katalánsko * dějiny CSENDES, Peter: Das österreichische Archivwesen während des letzten Dezenniums. In: Archivar. - Jg. 59, H. 3 (2006), S Rakousko * elektronizace * New Public Management * archivní zákonodárství * prostorové vybavení * archivní vzdělávání * * CSENDES, Peter: Zur Ausbildung nichtakademischer Archivarinnen und Archivare : eine Einbegleitung. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * Rakousko * výsledky * vzdělávání archivářů * pracovní výkonnost

11 43. CUER, Georges: Transferts de compétences, transferts d'archives : dévolution des archives courantes intermédiaires et définitives dans l'acte II de la décentralisation. Quatrieme recontre annuelle de la Section Archives départementales de l'association des archivistes français, 3-4 février In: Gaz. Archs. - Nr. 200 (2006), S Association des archivistes français * výroční zasedání * převod kompetencí * legislativní úpravy * decentralizace archivů * r * Beauvais (Francie) * ČEPELA, Vladimír: Vojenská a štátna symbolika za vlády Anjouovcov. In: Voj. Hist. - Roč. 10, č. 3 (2006), S rod z Anjou * státní znaky * anjouovské Uhry * stol ČEREŠNJA, A.G.: Krizis archivov toždestven krizisu demokratii. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 1 (2006), S archivy * archivnictví * Rusko * r * odtajňování archivů * dostupnost archivních dokumentů DE JOUX, Christine: Proteger les archives privées : le cadre legislatif et reglementaire. In: Gaz. Archs. - Nr. 201 (2006), S klasifikace * archivy soukromé * archivní fondy * zákonodárství * Francie * * DE QUINSONAS-OUDINOT, Odon: Aux cotes des services publics, l'action associative. In: Gaz. Archs. - Nr. 201 (2006), S archivy soukromé * zpřístupňování archivních fondů * archivy rodinné * státní pomoc * služby veřejnosti * archivy osobní * 1.3 * DEJOB, Agnès: Construire une identité dans un contexte mouvant : quelle place pour les archives régionales? In: Gaz. Archs. - Nr. 200 (2006), S archivy departementní * archivy regionální * archivní fondy * kompetence * služby * decentralizace archivů * zákonodárství * Francie * DERTLIEVA-KISELINOVSKA, Asja: Spomeni i svedenija za Aprilskoto văstanie ot archiva na Ivan Andonov. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2006, Nr. 1-2 (2006), S

12 Andonov, Ivan ( , bulh. učitel, advokát a politik, organizátor sjednocení Bulharska) * archivní dokumenty * edice dokumentů * Dubnové povstání 1876 * Bulharsko * korespondence DIGITAL Preservation Education : Educating or Networking?/ Wendy M. Duff, Amy Marshall, Carrie Limkilde, Marlene van Ballegooie In: Amer. Archivist. - Vol. 69, Nr. 1 (2006), S digitalizace dokumentů * metodologie * vzdělávání archivářů * DIMITROV, Emil: Mitropolit Simeon i Aprilskoto văstanie. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 91 (2006), S Simeon ( , bulh. metropolita) * Dubnové povstání 1876 * edice korespondence * korespondence La DIPLOMÁTICA en España : docencia e investigación / María Milagros Cárcel Ortí, María Josefa Sanz Fuentes, Pilar Ostos Salcedo e Ignasi, Jaime Baiges i Jardí In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * Španělsko * diplomatika DUBOVSKÝ, Patrik: Archívne dokumenty k prenasledovaniu církvi v Archíve ÚPN. In: Pamäť národa. - [Roč.] 2006, č. 3 (2006), S Archív Ústavu pamäti národa, Bratislava * Štátna bezpečnost * církev * archivní dokumenty * Fond starých písomností - fond S ELKAR, Rainer S.: Untergang und Neuaufgang - ein Beitrag zur Geschichte der aufgehobenen Münzstätten im neuen Bayern. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München * Staatsarchiv Augsburg, Augsburg *mincovnictví * archivní fondy * Bavorsko * dějiny * * ELMSHÄUSER, Konrad: Die Trennung des Staatsarchivs Bremen von der Senatskanzlei und das Neue Rathaus des Münchner Architekten Gabriel von Seidl. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Staatsarchiv Bremen, Bremen * archivní budovy * Německo * architektura * dějiny archivů * Brémy * *

13 56. EZROVÁ, Adriana: Kremnický archív a Pavol Križko. In: Dejiny archívov na Slovensku : zborník príspevkov z jubilejných X. archívnych dní v Slovenskej republike / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : MV SR - odbor archívov a registratúr, 2008, S Konference archivářů Slovenské republiky : Dějiny archivů na Slovensku, 10. ( ), Levoča * Križko, Pavol ( , měst. archivář v Kremnici ) * archivy městské * Slovensko * archiváři * Kremnica * osobnosti * dějiny archivů * * FISCHER, Ulrich REININGHAUS, Wilfried: "Keeping it simple" - das englische Retrokonversionsprogramm A2A tritt in seine 4. Projektphase : Arbeitsbesuch bei The National Archives, Kew. In: Archivar. - Jg. 59, H. 2 (2006), S elektronizace * retrokonverze archivních pomůcek * archivní pomůcky * Velká Británie * digitalizace * program A2A FOLLNER, Michaela: Archivar ohne Ausbildung : praxisorientierte Analyse des Gehobenen Dienstes im Österreichischen Staatsarchiv. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * Österreichisches Staatsarchiv, Wien * neakademické vzdělávání archivních pracovníků * pracovní zařazení archivářů ve státní službě * postavení diplomovaných archivářů * požadavky na vzdělání * FÖRSTER, Bärbel: Bewegung und Beweglichkeit : schweizerische Ausbildungslandschaft für Archivarinnen des 21. Jahrhunderts. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * náplň studia * Švýcarsko * neakademické vzdělávání archivních pracovníků * odborné vzdělávání * délka trvání studia * požadavky na vzdělání * odborný personál v archivech * archivní školství * postavení archivářů v archivní službě * systém vzdělávání archivářů * postdiplomové studium FRANKE, Christoph: Deutsches Adelsarchiv : Geschichte - Bestände Aufgaben. In: Archivar. - Jg. 59, H. 4 (2006), S Deutsches Adelsarchiv * úkoly archivu * Německo * dějiny archivů * archivy zahraniční * FRICK, Tobias FESKE, Nicol: Auf dem Weg zur digitalen Schriftgutverwaltung. In: Sächs. Archivbl. - [Jg.] 2006, H. 1 (2006), S elektronizace * spisová služba *

14 62. GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa: Die Aussiedlung der Karpatendeutschen aus der Slowakei im Jahr In: Bohemia. - Bd. 47, H. 1 ( ), S Slovenský národný archív, Bratislava * Archiv ministerstva zahraničních věcí, Praha * Slovensko * odsun * karpatští Němci * r * dějiny * GALLOWAY, Patricia: Archives, Power, and History : Dunbar Rowland and the Beginning if the State Archives of Mississippi ( ). In: Amer. Archivist. - Vol. 69, Nr. 1 (2006), S Mississippi State Archives : (Archiv státu Mississippi) * Rowland, Dunbar (, amer. archivář) * r * dějiny archivů * archivy zahraniční * USA * GANIN, A.V.: Archivnyje kollekcii po istorii orenburgskogo kazačestva i ich sud'ba. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 1 (2006), S kozácké vojsko * Orenburg * archivní fondy * kozáci GASSER, Hubert: Das Provenienzprinzip bei den Verhandlungen über Archive zwischen Österreich und Italien nach dem Ersten Weltkrieg. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Rakousko * Itálie * provenienční princip * r * rakousko-italská archivní smlouva * dějiny archivnictví * GATSCHER-RIEDL, Gregor: "Graf Kilowatt" : ein Lebensbild des böhmischösterreichischen Filmpioniers und Bonvivants Alexander Graf Kolowrat-Krakowsky ( ). In: Adler. - Bd. 23, H. 8 (2006), S Kolowrat-Krakowský, Alexander hrabě ( ) * genealogie * film * dějiny * GAUGUSCH, Georg: Die Familie Bloch, Bloch-Bauer und Bloch von Brodnegg. In: Adler. - Bd. 23, H. 5 (2006), S rodina Bloch, Bloch-Bauer a Bloch von Brodnegg * genealogie * rodokmen * prameny GEJROT, Claes: Diplomatics in Scandinavia. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S

15 Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * Švédsko * Norsko * Finsko * edice * přehledy * diplomatika * Dánsko * diplomatické studie GERLACH, Yvonne: 13. Sächsischer Archivtag / 2. Sächsisch-Böhmisches Archivarstreffen 2005 in Stollberg. In: Archivar. - Jg. 59, H. 1 (2006), S Sächsischer Archivtag 13., 13. ( ), Stollberg/Erzgebirge * Sächsisch- Böhmisches Archivarstreffen 5., 5. ( ) * zpřístupňování archiválií * česko-saské vztahy * Sächsischer Archivtag 13. * r * Stollberg (Německo) * zpráva z jednání GESETZLICHE Bestimmungen und Verwaltungsvorschriften für das staatliche Archivwesen und zur Archivpflege in der Bundesrepublik Deutschland / zusammengest. mit Unterstützung der Landesarchivverwaltungen von Peter Dohms und Meinolf Woste In: Archivar. - Jg. 59, H. 2 (2006), S Badensko-Württembersko * Německo * správní předpisy * Hesensko * Dolní Sasko * zákonná nařízení * Bavorsko * archivní zákonodárství * Sasko * r. 2005, leden-červen GLAŽAR, Natalija: Arhivi v Evropski uniji. In: Arhivi. - Roč. 29, č. 2 (2006), S Evropská unie * archivy * mezinárodní spolupráce * elektronické dokumenty * archivní zákonodárství * * GLAŽAR, Natalija: Organisation of Slovene public archives sector. In: Scrinium. - H. 60 (2006), S Österreichischer Archivtag 32., 32. ( ), Innsbruck * Slovinsko * organizace archivnictví a archivů * archivní zákonodárství * archivnictví slovinské * * GOLAND, Š.M.: Archivy i pol'zovateli : oformlenije platnych uslug nado reglamentirovat'. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 1 (2006), S badatelský řád * archivy * služby uživatelům * Rusko * uživatelé * archivní zákonodárství * GOLEC, Boris: Urbarialia slovenica - po sledeh urbarjev in urbarialnih registrov v slovenskem jeziku med 17. in 19. stoletjem. In: Arhivi. - Roč. 29, č. 2 (2006), S stol * Slovinsko * urbáře * chorvatština * slovinština * *

16 75. GOLOVAČ, O.N.: Rosochrankul'tura na straže nacional'nogo dostojanija. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 1 (2006), S Rusko * Muzejnyj fond Rossijskoj Federacii (MFRF) * kompetence * kulturní dědictví * státní dohled * ochrana GÖSSI, Anton: Das Staatsarchiv Luzern : der geographische Nutzungshorizont seiner Bestände. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Staatsarchiv Luzern, Luzern * Švýcarsko * archivy zahraniční * dějiny * prameny * GREIPL, Egon Johannes: Archive und Denkmäler : Gedächtnis des Kulturstaates. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München * archivy * digitalizace * Bavorsko * památková péče * * GRIGORJEVA, O.I.: Problemy komplektovanija archivov Belgorodskoj oblasti. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 5 (2006), S Gosudarstvennyj archiv Belgorodskoj oblasti (GABO) * r * Rusko * archivní fondy * dějiny archivů * archivy zahraniční * Belgorod (oblast) * * GUMBERT, J.P.: Fifty Years of Codicology. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 50 (2004), S výzkum * r * kodikologie GUSAKOVA, Z.Je. MAJOROVA, A.S.: Celostnost' archivnych fondov dolžna byt' garantirovana. In: Otečestv. Arch. - [Roč.] 2006, Nr. 2 (2006), S Ruská federace* Archivní fond Ruské federace * organizace archivnictví * pořádání fondů * provenienční princip * celistvost fondů GUYOTJEANNIN, Olivier: La diplomatique en France. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * diplomatika * Francie

17 82. HAKALA, Pertti: Förändringar i arkivverkets organisation. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 4 (2006), S Riksarkiv * Finsko * reforma organizace * organizace archivnictví * řídící proces * databáze * archivní služby * * HALL-ANDERSEN, Mette: Fra informationer til arkivalier - Statens Arkiver har udgivet en ny Arkivhandbog. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 1 (2006), S elektronizace * archivy státní * webové stránky * archivní příručky * Dánsko HAMMER-LUZA, Elke: Der "Wiener Gärtner" Johann Michael Geberger - bürgerlicher Hausbesitzer, Mitglied der Agrikultursozietät und Münzfälscher. In: Hist. Jb. d. Stadt Graz. - Bd. 36 (2006), S Steiermärkisches Landesarchiv, Graz * Diözesanarchiv Graz, Graz-Seckau * Geberger, Johann Michael ( ) * stol. 18. * genealogie * dějiny * HANČIČ, Damjan PODBERSIČ, Renato: Komunizem v arhivskih depojih : (Primer vzhodne Němčije in Slovaške). In: Arhivi. - Roč. 29, č. 2 (2006), S Ústav pamäti národa, Bratislava * Slovensko * Německo * archiválie z doby socialismu * zpřístupnění pro badatele * HANSEN, Else: Gamle idéer - ny viden : om Erica-projektet ved Statens Arkiver. In: Nor. Arkivnyt. - Roč. 51, Nr. 2 (2006), S Rigsarkivet, Kobenhavn * elektronické registry * archivy státní * cizinci * Dánsko * projekt Erica * centrální administrativa * HASPEL, Benjamin: Ethical Issues Faced by The Archivist While Working On Personal Archives. In: Atlanti. - Vol. 16, Nr. 1-2 (2006), S Izrael * etický kodex * archivy osobní HAUTOVÁ, Júlia: Historický vývoj štátnych archívov na Slovensku. In: Dejiny archívov na Slovensku : zborník príspevkov z jubilejných X. archívnych dní v Slovenskej republike / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : MV SR - odbor archívov a registratúr, 2008, S

18 Konference archivářů Slovenské republiky : Dějiny archivů na Slovensku, 10. ( ), Levoča * Slovensko * archivy státní * historický vývoj HAVERMANS, John:Paper Materials after Fire : Degradation, Mould and Emission. In: PapierRestaurierung. - Vol. 7, Nr. 2 (2006), S voda * Fentonova reakce * celulóza * termická degradace * plísně * poškození * požáry HAYN, Hermann: Roma heraldica 2005, Johannes Paul II.. In: Adler. - Bd. 23, H. 5 (2006), S Benedikt XVI. ( Markt am Inn -, papež od ) * heraldika * papežský znak * papežské symboly HEĐBELI, Živana:Technički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog arhiviranja, Radenci, Slovenija, travnja In: Arh. Vjesn. - Roč. 49 (2006), S Technički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog arhiviranja ( ), Radence * elektronizace archivních činností * informace o referátech * archivní konference * r * archivní zákonodárství * zpráva z jednání * Radence (Slovinsko) * * HENRY, M:.[Dalimilova kronika] : [recenze]. In: Scriptorium. - Vol. 60, Nr. 1, Bull. codicologique (2006), S Rec na: Dalimilova kronika : pařížský zlomek latinského překladu / Zdeněk Uhlíř. - Praha : Národní knihovna ČR, s. Národní knihovna ČR v Praze, Praha * Dalimilova kronika (pařížský zlomek) * rukopisy * pozdní středověk * recenze * HENWOOD, Philippe RENÉ-BAZIN, Paule BARRIÉRE, Danielle: Des "services historiques des armées" au "Service historique de la Défense" : 25 ans pour une réforme ( ). In: Gaz. Archs. - Nr. 200 (2006), S Ministerstvo národní obrany, Paříž * historické oddělení unifikace archivní služby * archivy * knihovny * Vincennes (Francie) * * * HERBERS, Klaus: Bericht der Piusstiftung für Papsturkundenforschung 2003/2004. In: Mitt. d. Inst. f. Österr. Geschichtsforschung. - Bd. 114, H. 3-4 (2006), S Pius-Stiftung für Papsturkundenforschung * zpráva o činnosti * r * Bohemia- Moravia Pontificia * Scandinavia Pontificia * Polonia Pontificia * Anglia Pontificia * 18

19 Hungaria Pontificia * Dalmatia-Croatia Pontificia * edice pramenů * listiny * Germania Pontificia * Gallia Pontificia * diplomatika * Iberia Pontificia * Italia Pontificia * Oriens Pontificius * * HERBERS, Klaus: Pius-Stiftung für Papsturkundenforschung : Bericht über das Jahr 2005/2006. In: Dtsch. Arch. für Erforschung des Mittelalters. - Jg. 62, H. 1 (2006), S Pius-Stiftung für Papsturkundenforschung * zpráva o činnosti * Polonia Pontificia * Hungaria Pontificia * r * edice pramenů * listiny * Germania Pontificia * Gallia Pontificia * Iberia Pontificia * Italia Pontificia * Oriens Pontificius * * HERDE, Peter: Diplomatik und Kanonistik : Bilanz und Perspektiven. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * diplomatika HETZER, Gerhard: Das Schaufenster der Schatzkammer : Anmerkungen zur Geschichte archivischer Öffentlichkeitsarbeit. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S archivní výstavy * archivy státní * princip otevřenosti * archivní práce * dějiny archivnictví * HIRAUX, Françoise: Des archives pour participer au devenir universitaire : record management et action patrimoniale a l'université Catholique de Louvain. In: Gaz. Archs. - Nr. 200 (2006), S Archives de l'université Catholique de Louvain : Archiv katolické univerzity v Lovani, Louvain * informační systémy * archivy univerzitní * zpřístupňování dokumentů * * HLAVÁČEK, Ivan: Das Problem der Masse : das Spätmittelalter. In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 52 (2006), S Diplomatik im 21. Jahrhundert ( ), Bonn * diplomatika * pozdní středověk

20 100. HOFFMANN, Jürgen: Der Adalbertskult im Aachener Marienstift. In: Dtsch. Arch. für Erforschung des Mittelalters. - Jg. 62, H. 2 (2006), S Domarchiv Aachen, Aachen * Franko-Antiphonar * kult sv. Vojtěcha * edice * Cáchy * dějiny * HÖLLER, Christa: Mozart-Nachkommen in Graz. In: Hist. Jb. d. Stadt Graz. - Bd. 36 (2006), S Diözesanarchiv Graz, Graz-Seckau * Mozart, Wolfgang Amadeus ( , rak. skladatel) * Štýrský Hradec * genealogie * * HÖROLDT, Ulrike: Eine besondere herausforderung für Archive und Archivare : zur Foto-, Film- und Tonträgerüberlieferung im Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt. In: Archiv. Z. - Bd. 88/1 (2006), S Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Magdeburg * fotosbírky * soubory zvukových nosičů * filmové sbírky * požadavky na uložení * požadavky na zpřístupnění a využívání * * HOSPODÁR, Vladimír: Zbierkové fondy v múzejnom oddelení Svidník Vojenského historického múzea v Piešťanoch (špecifikácia fondu písomnosti). In: Voj. Hist. - Roč. 10, č. 2 (2006), S Vojenské historické múzeum, Piešťany * fondy písemností HRUZA, Karel: "Damit beide Länder in Frieden verbleiben" : ein ferner Blick in die Verhandlungspapiere mährisch-österreichischer Konsultationen der Jahre 1398 und In: Arch. f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. - Bd. 51 (2005), S Hofkammerarchiv Wien, Wien * r * koncepty smluv * listiny * diplomatický a historický rozbor * r * lucembursko-habsburské vztahy * * CHALUPECKÝ, Ivan: Archív Spišskej stolice v období Bachovho absolutizmu ( ). In: Dejiny archívov na Slovensku : zborník príspevkov z jubilejných X. archívnych dní v Slovenskej republike / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : MV SR - odbor archívov a registratúr, 2008, S Konference archivářů Slovenské republiky : Dějiny archivů na Slovensku, 10. ( ), Levoča * Archív Spišskej stolice * Bachův absolutismus * byrokratizace správy * r * dějiny archivů

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 26 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Anna Vindušková,

Více

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 27 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Alena Pazderová,

Více

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA

OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Ústav historických věd OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA Mgr. Eva Chodějovská Školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Disertační

Více

Č. j.: NFA 0422/2009. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2008

Č. j.: NFA 0422/2009. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2008 Č. j.: NFA 0422/2009 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2008 NFA 2009 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2008 Sídlo archivu a kontakty: Malešická 12, Praha 3, 130 00 IČ: 00057266

Více

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah kdo, kam, základní charakteristika str. přílohy

Více

Hana Pátková. České Budějovice

Hana Pátková. České Budějovice Hana Pátková České Budějovice 2008 Česká středověká paleografie Hana Pátková Vydáno s podporou VZ MŠMT MSM 0021620827, jehož nositelkou je FF UK v Praze. OBSAH Úvod 9 1. Paleografie pojetí a vztah k blízkým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v.i. 2009 OBSAH / TABLE of CONTENTS

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

SOUBORNÁ DATABÁZE KOOPERAČNÍHO SYSTÉMU ČLÁNKOVÉ BIBLIOGRAFIE - OPTIMALIZACE INTEGRACE A SPRÁVY HETEROGENNÍCH DAT Souhrnná zpráva za rok 2002

SOUBORNÁ DATABÁZE KOOPERAČNÍHO SYSTÉMU ČLÁNKOVÉ BIBLIOGRAFIE - OPTIMALIZACE INTEGRACE A SPRÁVY HETEROGENNÍCH DAT Souhrnná zpráva za rok 2002 SOUBORNÁ DATABÁZE KOOPERAČNÍHO SYSTÉMU ČLÁNKOVÉ BIBLIOGRAFIE - OPTIMALIZACE INTEGRACE A SPRÁVY HETEROGENNÍCH DAT Souhrnná zpráva za rok 2002 (Redakčně upraveno) Předkládá: PhDr. Vojtěch Balík, ředitel

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BROM, Bohumír : Dokumenty z českých archivŧ k historii mezinárodních

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 3 2012 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY architecture. now Norská politika architektury. Bul. ČKA 2012, č. 1, s. 50-53, 7 obr. Zkrácená verze

Více

Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje A. Identifikační údaje projektu Kód projektu: VE20072009004 Název projektu: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje Národní archiv Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje VE20072009004 Redakce: Ing. Miroslav Kunt Příjemce

Více

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 ADLER, Max Wegweiser : Studien zur Geistegeschichte des Sozialismus / Max Adler. -- 2. Aufl. -- Stuttgart : Verlag von

Více

26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS

26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS 26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 28. 4. 2014 ZÁPIS Poradu zahájila ředitelka SVK HK a předsedkyně bibliografické

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

documenta pragensia xxxii/2

documenta pragensia xxxii/2 documenta pragensia xxxii/2 documenta pragensia xxxii/2 Řídí Václav Ledvinka a Jiří Pešek Archiv hlavního města Prahy Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí

Více

Výroční zpráva. Archivu České národní banky za rok 2014

Výroční zpráva. Archivu České národní banky za rok 2014 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní Odbor správy majetku č. j.: 2015/008738/CNB/420 Výroční zpráva Archivu České národní banky za rok 2014 Sídlo archivu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

European Network on Archival Cooperation

European Network on Archival Cooperation European Network on Archival Cooperation Jitka Křečková, Národní archiv www.nacr.cz; www.icar-us.eu FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH PROJEKTŮ Z PROGRAMŮ EU 2. června 2015, Era svět, Jungmannovo nám.767, Praha 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2003 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2004 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 OBSAH / TABLE OF CONTENTS SEZNAM ZKRATEK / LIST OF ABBREVIATIONS

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE. 2010 Jana STRÁNÍKOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE. 2010 Jana STRÁNÍKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2010 Jana STRÁNÍKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti. Genderové a sociální

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obsah: ÚVOD...4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...4 ZPŮSOB ZŘÍZENÍ...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A HLAVNÍ ČINNOSTI NFA...5 HLAVNÍ ČINNOSTI DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY:... 5 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE...6

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 úvod 3 1. sbírka pnp 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 8 4. sbírková oddělení pnp 11 A) Literární archiv (LA/PNP) 11 B) Knihovna (K/PNP)

Více