MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI"

Transkript

1 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MOTTO: Nyní na tom jest, aby se forma takového ušlechtilého mládeže vedení po částkách ukázala a nejprve ve škole první, tj. mateřské, prvního šesti let věku. J. A. Komenský: Informatorium školy mateřské, kap. III. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Úpice IČO: Telefon: Zřizovatel: Obec Havlovice Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Balcar ŠVP PV byl vydán k , poslední aktualizace Zpracovala a vydala Y. Friebelová, na přípravě se podílel celý pedagogický sbor. II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Typ: mateřská škola s celodenním provozem Stanovená kapacita: 43 dětí Provozní doba: 6,30 15,30 hodin Počet tříd: MŠ dvoutřídní Budova školy se nachází v centru obce, v jeho klidné části a v těsném sousedství velkého sportovního areálu. (2)

3 Historie školy V souvislosti s růstem zaměstnanosti žen vznikla na konci 50. let potřeba zařízení pro předškolní děti. Nejprve byl v budově havlovické školy zřízen zemědělský útulek. Již v tomto roce sem bylo zapsáno 18 dětí. Z útulku se stala mateřská škola. Měla tehdy jedno oddělení, které využívalo hernu a ložnici. Šatna a umývárna byly společné se ZDŠ. Přístavba školy v r se dotkla i mateřské školy. Školka tehdy fungovala v provizorní budově a na svačiny a obědy docházely děti do staré školní budovy. Dokončená přestavba MŠ byla slavnostně otevřena v prosinci 1965 (citace z publikace Havlovice a čas, vydal OÚ Havlovice, 2001) V roce 1986 byla provedena další přístavba školy a MŠ tak získala současnou podobu. Průměrný počet dětí se v 60. až 80. letech pohyboval okolo 30 dětí. V následujících letech bylo zapisováno 24 až 28 dětí. Od začátku provozu pracovalo v MŠ 25 pedagogických pracovnic. V letech 2011 až 2014 byla celá budova školy zmodernizována (celkové zateplení, výměna oken, dveří a střešní krytiny, modernizace kotelny, nová fasáda, půdní vestavba a rekonstrukce tělocvičny). U mateřské školy bylo vybudováno nové dětské hřiště s moderními hracími prvky. Od září 2012 je mateřská škola dvoutřídní s počtem 43 dětí. V budově školy se též nachází dvě třídy základní školy, družina, jídelna s kuchyní, tělocvična, podkrovní místnost mapující historii obce a výhledově též místnost pro malé loutkové divadlo. V těsné blízkosti školy je plně k dispozici rozsáhlý a kvalitně vybavený sportovní areál TJ Sokol Havlovice. (Čerpáno z almanachů vydaných u příležitosti 50. a 55. výročí vzniku MŠ) Cílem naší práce je každodenní, všestranný a harmonický rozvoj dětí, klidná a pohodová atmosféra v příjemném prostředí školy. Snažíme se zapojit do kolektivu všechny děti ve věku od tří let (výjimečně též mladší), jejichž rodiče o to projeví zájem, hlavně pak děti předškolní a děti, které mají trvalé bydliště v naší obci. Všichni zaměstnanci školy usilují o dobrou spolupráci s nadřízenými orgány, OÚ, rodiči, vesnickými organizacemi a ZŠ. V rámci provozu zajišťujeme pro děti lyžařský a předplavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně, saunování dětí, keramický kroužek, logopedickou péči a výuku hry na flétnu. V průběhu roku dětem nabízíme velkou spoustu různorodých akcí v rámci naší školy a také při spolupráci s MŠ Libňatov a MŠ Suchovršice v o. s. SULIHARA. Maximálně využíváme klidné, přírodní prostředí obce a okolí, též sportovní areál TJ Sokol Havlovice, ležící v bezprostřední blízkosti školy. (3)

4 III.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 1. Věcné podmínky MŠ Mateřská škola má dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné dětem i rodičům. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada MŠ a hřiště TJ Sokol Havlovice. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin apod.) 2. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin v připravených nádobách. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Jídlo děti konzumují ve školní jídelně, odpolední svačinu ve třídách MŠ. Svačiny se podávají v 8,15 a ve 14,15 hodin, oběd v 11,15 hodin. Do jídla nejsou děti nuceny. Stravné vybírá vedoucí kuchyně vždy začátkem měsíce, a to na měsíc dopředu, odhlášené jídlo z minulého měsíce se odečítá. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí či rodičů a aktuální situaci v MŠ. (4)

5 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen venku, ale i v interiéru mateřské školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku, ke spánku nejsou děti nuceny). Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. 3. Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci vytváří dětem podmínky, aby se zde děti cítily spokojeně a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situace. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda dítěte je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Učitelky respektují potřeby dětí obecné, lidské, vývojové i individuální. Reagují na ně citlivě, nenásilně, přirozeně, navozují situace pohody, relaxace a klidu. Při všech aktivitách je počítáno s účastí dítěte a jeho spoluprací. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Nezdravé soutěžení dětí se snažíme postupně odbourávat. Pozitivní hodnocení a pochvaly převažují. Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům. Podporujeme děti v tom směru, aby se nebály pracovat samostatně a důvěřovat si. Rozvíjíme v nich vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a ochotu pomoci. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv kamarádů a příjemné školní klima. Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany). 4. Organizace chodu MŠ 6,30-8,15 volná hra, řízená a zájmová činnost, ranní cvičení 8,15-11,15 dopolední svačina, řízené činnosti a hry, pohybové aktivity 9,15 11,15 pobyt venku 11,15-14,00 oběd, hygiena, odpočinek a klidové činnosti 14,00-15,30 odpolední svačina, volná hra, řízená a zájmová činnost v MŠ, pobyt na hřišti či zahradě MŠ Obě třídy jsou spojeny od 6,30 do 7,00 a od 15,00 do 15,30 hodin v 1. třídě MŠ (přízemí školy, třída Žabiček). (5)

6 Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých i velkých skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovují individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. Spojování tříd je maximálně omezeno. Plánování činností vychází ze Školního vzdělávacího programu Sluníčko na duši a z potřeb a zájmů dětí. Zápis do MŠ a program adaptace Koná se vždy na přelomu měsíce dubna a května, je oznámen místním rozhlasem, na internetových stránkách školy a je vyvěšen na plakátovacích plochách. Do MŠ se zapisuje nejvíce 43 dětí, zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s dětmi i dospělými. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou beze stresu, je třeba dítě společně s rodiči připravit na tento krok v adaptačním období. - Při zápisu: seznamování dětí s prostředím školy a hračkami - dárky od dětí, které již do MŠ chodí. - Seznamování rodičů a nových dětí s prostředím školy individuální návštěvy školy, veřejná vystoupení a odpolední akce školy pro veřejnost. - Adaptace dítěte při vstupu do kolektivu - zkrácení délky pobytu a postupné prodlužování pobytu dle potřeb a schopností dítěte. Docházka dětí do MŠ Dítě přivádějí do MŠ a odvádějí z MŠ osoby, které jsou uvedeny na písemném prohlášení. Učitelka přebírá zodpovědnost až při osobním předání dítěte učitelce. Je vhodné seznámit MŠ s předem známou nepřítomností, v ostatních případech omluvit dítě neprodleně. Po předchozí domluvě je možné přivádět a odvádět děti během celého dne (s respektováním stravovacího režimu a pobytu venku), možná je též návštěva rodičů. (6)

7 Zdravotní stav dětí Pokud se dítě vrací do kolektivu po nemoci, je nutné, aby zákonní zástupci dítěte potvrdili svým podpisem Prohlášení o dobrém zdravotním stavu dítěte. Učitelka informuje rodiče o změně zdravotního stavu dítěte v průběhu dne. V případě akutního odvozu k lékaři telefonuje rodičům neprodleně. Rodiče též informují učitelky o momentálních zdravotních obtížích dítěte (kašel, rýma, nevolnost, roupi, vši, úraz atd.). Prádlo a oděv Ložní prádlo se mění 1x za měsíc, ručníky 1x za týden a pyžama 1x za 14 dnů. Vhodné oblečení a obuv do MŠ - bačkory s pevnou patou, ne pantofle, v topném období stačí dětem tepláky nebo punčocháče, sukýnka, tričko nebo košile. Při volbě oblečení na ven je nutno počítat s možností ušpinění. Za mokra - gumáky, pláštěnka. Náhradní oblečení je vhodné mít ve skříňce (tepláky, punčochy, tričko, spodní kalhotky, slipy, kapesníky ). Bezpečnost dětí V zájmu bezpečnosti dětí se do MŠ nenosí nebezpečné předměty, igelitové sáčky, léčiva, atd. Za přinesené věci, šperky a hračky škola neručí. 5. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek (porady, nástěnky, internetové stránky, osobní kontakt). Ve škole panuje ovzduší vzájemné důvěry, spolupráce a tolerance, zaměstnanci se spolupodílejí na řízení mateřské školy, na tvorbě školního programu a je respektován jejich názor. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s okolními školami, místními spolky a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 6. Personální zajištění Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Balcar. Učitelky: Yvona Friebelová, Eva Bekrová a Mgr. Jana Hájková. Školnice: Anděla Králová a Pavlína Paulusová. Kuchařky: Irena Hejnová a Martina Králová. (7)

8 Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. 7. Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje prostřednictvím osobního kontaktu, nástěnek, internetových stránek, rodičovských schůzek, školního miničasopisu Vlnky a při veřejných vystoupeních nebo společných akcích. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet na plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Pedagogové pravidelně informují rodiče o jejich dítěti i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. MŠ vítá veškerou materiální či finanční pomoc ze strany rodičů a firem, také pomoc při úpravě prostředí. Školné vybírá pracovník OÚ, placením školného jsou ze zákona zproštěny děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky. 8. Plán dalšího rozvoje Prostory MŠ: péče o kvalitní, estetické a hygienické prostředí, průběžná modernizace interiérů, postupné doplňování a obměňování hraček a pomůcek. Zahrada MŠ: pravidelná péče o zeleň, trávník a oplocení, údržba zahradního nábytku a hracích prvků, jejich případná inovace, pravidelná výměna písku v pískovišti. (8)

9 IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně-vzdělávací činnost vychází z dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v souladu s 4 odst. 3 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ze Školního vzdělávacího programu Sluníčko na duši MŠ Havlovice. MŠ je dvoutřídní, zapisuje se do ní nejvíce 43 dětí, zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Přijímání dětí se řídí Kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy vydanými ředitelem školy. Neoficiální název školy: Mateřská škola Hastrmánek 1. třída MŠ nese název Žabičky, nachází se v přízemí školy, dochází do ní 24 nejmladších dětí ve věku do čtyř let (12 chlapců a 12 děvčat) 2. třída MŠ nese název Rybičky, nachází se v 1. patře školy, dochází do ní 15 předškolních dětí (8 chlapců a 7 děvčat) z toho 4 děti s odkladem školní docházky, z nichž je jedno dítě integrované se sluchovou vadou. V MŠ probíhají hrové, poznávací a pohybové aktivity. Dále hygiena, podávání jídla, odpolední odpočinek a pobyt venku (děti si osvojují základní hygienické návyky, svlékání a oblékání, správné stolování, atd.). Dále škola zabezpečuje rozvoj zdraví a zdatnosti dětí (ranní cvičení, cvičení v tělocvičně, pobyty venku, využití zahrady MŠ, sportovní činnosti v areálu TJ Sokol, lyžařský a předplavecký výcvik, solná jeskyně, saunování, přiměřené oblékání a otužování). Rozvoj estetického vnímání a vyjadřování (kreslení, malování, poslech veršů a pohádek, cvičení na hudbu, návštěvy výstav a divadel, hra na hudební nástroje, keramický kroužek). Rozvoj poznávání, řeči, praktických dovedností a návyků (hry na různá témata, povídání nad obrázky, činnosti ve škole i venku, exkurze, výlety, akce, atd.), Pracovní činnosti (stříhání, lepení, práce s různými materiály, péče o drobné živočichy, pomoc s výzdobou a úklidem MŠ, atd.). Koncepce MŠ směřuje k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo zásady klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání. (9)

10 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami U dětí s odkladem školní docházky je ve výchovně vzdělávací práci postupováno dle individuálních vzdělávacích plánů. U integrace dítěte se sluchovým postižením je zajištěno osvojování specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte, je dodržována sluchová hygiena, jsou zajištěny a využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky a vzdělávání dítěte probíhá ve vhodném komunikačním systému mezi školou, rodiči a poradenskými centry. V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SLUNÍČKO NA DUŠI Název našeho Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) vznikl z hlavního cíle, kterého bychom chtěli všichni dosáhnout. Spokojenost, pohoda, dobrý zdravotní stav dětí, krásné vzájemné vztahy, dosažení požadovaných kompetencí, minimum problémů a dobré školní klima. To vše dohromady každému zvlášť rozsvítí SLUNÍČKO NA DUŠI. Náš ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze zásad programů Zdravá mateřská škola a Začít spolu a z dlouholetých osobních zkušeností při práci v mateřských školách. Na světě bude pořád krásně, ale jenom pokud ti to sluníčko v duši nikdy nevyhasne. A když tě srdíčko bude stále láskou hřát, tak se nemáš čeho na tom světě bát (citát z knihy Básničkový diář na rok 2005, Honza Volf) Neoficiální název naší mateřské školy vychází z místních tradic. Kraj pod Jestřebími horami je krajem bratří Čapků s jejich nezapomenutelnými pohádkami. Jednou z nich je i ta O havlovickém vodníkovi. Z veřejné ankety o názvu naší MŠ tedy vzešel vítězně název: MATEŘSKÁ ŠKOLA HASTRMÁNEK (10)

11 VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH SCHÉMA ŠVP SLUNÍČKO NA DUŠI RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍ RÁMCOVÉ CÍLE rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání - osvojování hodnot naší společnosti - získání osobní samostatnosti a projevování se ve svém okolí - DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE z oblasti biologické, psychologické, interpersonální (mezilidské), sociálně-kulturní a environmentální (životní prostředí, vnější podmínky pro život) INTEGROVANÉ /SJEDNOCUJÍCÍ/ BLOKY Konkrétní vzdělávací obsah ŠVP je realizován v integrovaných blocích Hastrmánek, školka a já (Já a moje tělo, Kamarádi, Školka) Hastrmánkův podzim (Roční období, Ovoce a zelenina, Houby, Výlov rybníku, Posvícení, Zvířata, Ptáci) Adventní čas (Advent, Mikuláš a čert, Vánoční vystoupení, Oslava Vánoc, Vzpomínky na Vánoce, Tři králové) Zima, zima tu je (Roční období, Rozdělení času, Zápis do ZŠ, Zimní sporty, Zvířata v zimě, Zdraví a nemoc, Masopust) Přišlo jaro do vsi (11)

12 (Roční období, Smrťačka, Velikonoce, Den Země, Čarodějnice, Zvířata, Den matek, Stromy a květiny) Hastrmánek ve městě (Doprava a dopravní prostředky, Obchody a řemesla, Knihy, Den dětí) Sluníčko a Hastrmánek (Pohádky, Ohlédnutí za školním rokem, Závěr školního roku) PAPRSKY NABÍDKA ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH IB Konkrétní činnosti vycházejí ze šesti paprsků: paprsek pohybu, řeči, poznání, umění, hudby a práce OČEKÁVANÉ VÝSTUPY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP SMĚŘUJE K NAPLNĚNÍ KOMPETENCÍ - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální (společenské) a personální (osobní) - kompetence činnostní a občanské Na světě bude pořád krásně, ale jenom pokud ti to sluníčko v duši nikdy nevyhasne. A když tě srdíčko bude stále láskou hřát, tak se nemáš čeho na tom světě bát (citát z knihy Básničkový diář na rok 2005, Honza Volf) (12)

13 HLAVNÍ RÁMCOVÉ CÍLE: Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání předpokladem je: = podporovat tělesný vývoj dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu = systematicky rozvíjet řeč dětí a cvičit schopnosti a dovednosti, které dětem umožňují a usnadňují jejich proces dalšího rozvoje a učení, podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jejich chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe = rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti, fantazii, zájmy a nadání = přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost přizpůsobit se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi Osvojení základů hodnot, na nichž je založena společnost předpokladem je: = poskytovat dětem možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění, solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé, hodnoty spojené se zdravím, se životem, s životním prostředím a dobrými vztahy mezi lidmi = v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání = rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech, na rozhodování = vést děti k sociální soudržnosti, pochopení života v multikulturní společnosti, k vnímání různých kulturních komunit, k porozumění pro jejich rozdílné hodnoty Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí předpokladem je: = rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb = vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry = vést děti k zájmu podílet se na společenském životě a činnostech ve škole i v rodině = vést děti k poznání, že svoji životní situaci mohou ovlivňovat, že mohou jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodnou a co udělají, plně odpovídají (13)

14 KLÍČOVÉ KOMPETENCE: Kompetence k učení dítě ukončující předškolní vzdělávání: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije. Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje. Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost, záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje pokroky, oceňovat výkony druhých. Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. Kompetence k řešení problémů dítě ukončující předškolní vzdělávání: Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem. Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (nápodobou či opakováním), náročnější s oporou a pomocí dospělého. Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost. Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací, využívá je v dalších situacích. Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti. Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit. Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, že svou aktivitou může situaci ovlivnit. Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. (14)

15 Komunikativní kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, reaguje a vede smysluplný dialog. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.). Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje symboly, rozumí jejich významu i funkci. V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní. Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím. Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.). Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku. Sociální a personální kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit názor a vyjádřit jej. Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky. Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, agresivitu a lhostejnost. Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje. V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů ze svého okolí. Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim. Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout. Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem. Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou. Dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování. (15)

16 Činnostní a občanské kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat. Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky. Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, dokáže také měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem. Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá. Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých. Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění. Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky. Má základní představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat. Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat. Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu. Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit. Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské). (16)

17 VII. EVALUAČNÍ SYSTÉM Motto: Jednej s podřízeným tak, jak chceš, aby jednal nadřízený s tebou. (Seneca) Cílem evaluace je ověřovat správnost, efektivnost a kvalitu všech činností v MŠ, včetně podmínek a vybavení školy. Do evaluace jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy, rodiče dětí i děti samotné, podílejí se na ní svými úhly pohledu vytvářejí zpětnou vazbu, odrazový můstek pro další náměty ke zkvalitnění práce školy. Je brán zřetel i na pohled zřizovatele a širší veřejnosti, nové poznatky ve vzdělávání dětí a výsledky kontrol ČŠI. KRITERIA PRO HODNOCENÍ PEDAGOGŮ, JEJICH VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI - profesionalita při vystupování pedagoga před rodiči i veřejností - reprezentace školy, propagace školy na veřejnosti - snaha o stálé vzdělávání, odborný a profesionální růst - soulad pedagogické činnosti s posláním školy, se ŠVP, spolupráce při zdokonalování TVP (zajištění pravidelného rytmu a řádu v MŠ, jenž je dostatečně flexibilní, respektující potřeby dětí a je přizpůsobený aktuální situaci, respektování individuálních potřeb dětí v oblasti vzdělávání, v oblasti citové při odpočinku a potřebách soukromí, vyvážený poměr spontánních a řízených činností, dostatek pohybu a pobytu venku, vytváření přátelské atmosféry ve třídě, pocitu sounáležitosti, spolupráce, dodržování práv dítěte, rovného přístupu ke všem dětem, používání pozitivní motivace dětí prostřednictvím pochvaly, kreativní přístup k práci, hledání nových podnětů, realizace nových nápadů, dodržování pitného režimu dětí, ochrana soukromí dětí a jejich rodin) - plnění veškerých povinností vyplývající z pracovní náplně pedagoga - dodržování vnitřních směrnic školy, zásad BOZP a PO KRITERIA PRO HODNOCENÍ PROVOZNÍCH PRACOVNÍKŮ - plnění veškerých úkolů daných pracovní náplní, dodržování vnitřních směrnic a řádů školy, zásad BOZP, PO a pracovní doby - aktivní podíl na zlepšování chodu a vizáže školy ze své pozice - spolupráce s pedagogickým personálem při působení na děti, spoluvytváření atmosféry pohody a klidu, spolupráce při akcích školy - kreativní přistup k práci, podněty ke zlepšení a jejich realizace - další sebevzdělávání - ochrana soukromí dětí i jejich rodin, zachovávání mlčenlivosti (17)

18 VNITŘNÍ EVALUACE Hodnocení a evaluace ředitele školy a zástupce ředitele 1) Objektivní hodnocení své pedagogické a řídící práce - průběžně a souhrnně na konci školního roku 2) Další sebevzdělávání se k zefektivnění své pedagogické i řídící práce - průběžně z odborných knih a časopisů, dle nabídky DVPP 2x až 3x ročně 3) Kontrola a hodnocení práce pedagogů - hospitace: 1x za 3 měsíce cíleně, s hospitačním záznamem a pohospitačním rozborem, dále průběžně a nahodile kontroluje a hodnotí pedagogickou práci, dodržování pracovních dob, zásad BOZP a PO, plnění úkolů z pracovních náplní - kontrola vedení povinné dokumentace: ŠVP, TVP, docházka dětí, třídní kniha, evidenční listy a pedagogická diagnostika, zápisy z porad a schůzek, požární kniha, kniha úrazů, sešit příchodů, album, kronika - 1 x za měsíc 4) Kontrola a hodnocení provozních pracovníků průběžná kontrola dodržování pracovní doby, zásad BOZP a PO, plnění všech úkolů vyplývajících z pracovní náplně jednotlivých pracovníků - technologických postupů při přípravě jídel, správnost účtování školného a stravného, čistotu prostor MŠ, stav skladu, chování provozního personálu k dětem a rodičům, dodržování organizačního řádu školy, případné nedostatky jsou zapsány, projednány s dotyčným pracovníkem a následně provedeno ověření nápravy. 5) Naslouchání přáním a připomínkám rodičů, spolupracovníků, zřizovatele, široké veřejnosti - zpracování podnětů, zařazení do dalších činností - průběžně 6) Hodnocení celkové práce a vizáže školy - analýza na konci školního roku 7) Hodnocení funkčnosti a aktuálnosti ŠVP i jednotlivých TVP, soulad s RVP - evaluační dotazník na konci školního roku Souhrn všech hodnocení se stává podkladem pro hodnocení školy - na konci školního roku Hodnocení a evaluace provozních pracovníků 1) Hodnocení a evaluace svoji vlastní práce - průběžně 2) Hodnocení a evaluace činnosti celé školy ze svého pohledu - 1x za rok, autoevaluační dotazník provozního pracovníka 3) Účast na provozních poradách 1x za dva měsíce (18)

19 Hodnocení a evaluace pedagogických pracovníků 1) Spolupráce na tvorbě a aktualizacích ŠVP nejméně 1x ročně 2) Hodnocení svojí práce, evaluace vzdělávacího procesu ve třídě každodenně v třídní knize, souborně po ukončení daného integrovaného bloku 3) Individuální hodnocení dětí (pedagogická diagnostika) každodenní individuální záznamy v třídní knize, 2x ročně aktualizace listů Pedagogické diagnostiky 4) Vedení portfolia jednotlivých dětí průběžné zakládání výtvarných prací, pracovních listů 5) Účast na pedagogických a provozních poradách - hodnocení funkčnosti a aktuálnosti celého TVP, soulad se ŠVP i RVP, hodnocení celkové práce, podmínek vzdělávání a vizáže školy, nové náměty, plán akcí, dle potřeby 1x měsíčně 6) Účast na pracovních jednáních o. s. SULIHARA - 3x - 4x ročně EVALUACE VNĚJŠÍ Hodnocení a evaluace rodičů dětí 1) Anonymní dotazníky - na konci, či začátku nového školního roku 2) Schránka připomínek a nápadů 3) Připomínky průběžné, při třídních schůzkách, pohovorech, konzultacích, akcích Hodnocení a evaluace zřizovatele 1) Vlastní kriteria hodnocení stanovená zřizovatelem (efektivnost využití rozpočtu, včasné předávání povinných dokumentů, spokojenost rodičů a veřejnosti se školou, péče o svěřený majetek, prezentace školy na veřejnosti ) 2) Kritéria pro odměňování ředitelů Hodnocení a evaluace samotným dítětem 1) Spokojenost dítěte v MŠ, možnost vyjádřit, co se mu nelíbí, co by si přálo, vyjádření na co se v MŠ těší, na co ne a proč 2) Komunikační kruh k týdennímu tématu: Co mne nejvíc bavilo a co ne 3) Spolupráce při vytváření pravidel chování v MŠ, kontrola jejich dodržování Hodnocení nadřízenými orgány, ČŠI atd. Dle jejich vlastních směrnic a kritérií. Závěr: Chyby děláme musíme s tím počítat. Jde však o to, aby každá chyba, kterou si uvědomíme, byla chybou poslední. (19)

20 VIII. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Rámcový vzdělávací program /MŠMT, 2005/ Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 2004 Úmluva o právech dítěte /New York, 1989 / Informatorium školy mateřské /J. A. Komenský/ Zdravá mateřská škola /M.Havlínová/ Mateřská škola /J.Šukalová, 1945/ Rok v mateřské škole /M. Jírová, 1960/ Program výchovné práce pro jesle a MŠ K otázkám řízení MŠ / Atre, M.Urbanová/ Vzdělávací program Začít spolu /Portál, J. Gajdošová, 2003/ Havlovice a čas /2001/ Almanach MŠ Havlovice /2009 a 2014/ ZÁVĚR Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojenství a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž není nic pod sluncem většího. J. A. Komenský IX. OBSAH ŠVP I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH VII. EVALUAČNÍ SYSTÉM VIII. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY IX. OBSAH ŠVP oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo (20)

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 2. 9. 2013 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU při Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 2. verze Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky přijímání

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů Klíčové kompetence Šachový kroužek odehrávající se v mateřských školách napomáhá k rozvíjení všech 5 kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální - personální, činností -

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66 612 00 Brno, Dobrovského 66 IČO : 64 32 61 87 Tel.: 549 259 532 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j.: 37 /2015 Platnost: od 1. 9. 2015 do 31. 8.

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Drobovice 76 Drobovice 76, 286 01 Čáslav Identifikátor školy: 600 045 714 Termín konání inspekce: 8. a 9. září 2004 Čj.: Signatura:

Více