ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: 6. února číslo 2 ročník: 33 cena: 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: 6. února 2009. číslo 2 ročník: 33 cena: 10 Kč"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 33 cena: 10 Kč 6. února 2009 V tomto čísle najdete: CZECH POINT rozšiřuje služby str. 4 5 Kateřina Novotná si přivezla z ME stříbrnou medaili str. 6 ZŠ a MŠ str Sport str ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Revitalizace Husova náměstí a přilehlých ulic Dodavatel: firma H-intes, s.r.o., Mladá Boleslav Začátkem ledna proběhla v Záložně schůzka s obyvateli K dosažení významného sportovního úspěchu v rychlobruslení na krátké dráze stříbrná medaile na Mistrovství Evropy v italském Turíně, blahopřál Kateřině Novotné starosta města Jaroslav Král. Více informací najdete v rozhovoru se stříbrnou medailistkou na straně 6. Foto: emje Husova náměstí a ulic Vágnerova, Vaněčkova a Vrťátkova, kteří zde vlastní nemovitosti. Schůzky se zúčastnila dodavatelská firma H-intes Mladá Boleslav, projektanti části ulice Vágnerova a části Revitalizace Husova náměstí a přilehlých ulic na Husově náměstí byly vykáceny všechny předepsané dřeviny a upravena plocha pro provizorní parkoviště v průběhu stavby Foto: MěÚ Kateřina Novotná se svým trenérem Jindřichem Paříkem po obdržení stříbrné medaile na Mistrovství Evropy Foto poskytla Kateřina Novotná Husovo náměstí, stavební dozor, zástupci Vodovodů a kanalizací a města. Účelem schůzky bylo informování o průběhu výstavby a nutnosti výměny některých vodovodních a kanalizačních přípojek. Z důvodu špatného počasí byly i zde práce omezeny. Na náměstí byly vykáceny všechny předepsané dřeviny a upravena plocha pro provizorní parkoviště v průběhu stavby. Do výkladních skříní obchodu Brichovy potraviny, lékárny a tiskárny byly umístěny výkresy Husova náměstí a podrobný harmonogram jednotlivých etap výstavby. Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod Benátky nad Jizerou, Dražice dostavba kanalizace Zhotovitel: sdružení společností VCES SKANSKA: MLADO- BOLESLAVSKO Z důvodu vzniku opakovaných závad na opravené komunikaci po výstavbě kanalizace v ulici J. V. Picka inicioval objednavatel, firma VaK a.s. Mladá Boleslav, jednání za účelem zajistit v co nejkratší době zjednání nápravy a minimalizovat negativní vliv na obyvatelstvo a dopravu na komunikaci. Při jednání bylo dohodnuto okamžité zajištění odklonění nákladní dopravy nad 3,5 tun (platí od do ), okamžité zpracování krizového harmonogramu, který povede k nápravě současného stavu zhotovitel předložil návrh harmonogramu, ale bylo dohodnuto, že harmonogram bude doplněn o variantu se současnou výměnou stávajícího vodovodního řadu. Harmonogram byl předložen podle rozhodnutí objednatele o výměně vodovodu do Okamžité předání omluvného dopisu majitelům domů, přilehlých ke (Pokračování na str. 2)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka (Pokračování ze str. 1) komunikaci, s vysvětlením stavu a popsáním kroků vedoucích k nápravě (předem odsouhlasí objednatel). Jakmile bude dohodnut definitivní harmonogram postupu a rozsahu prací, zajistí zhotovitel předání opakovaného sdělení pro obyvatele s uvedením konkrétních údajů, sdělení obdrží i majitelé domů při příjezdu k ČSOV IV. Okamžité zahájení prací na zajištění úplné uzavírky komunikace, při které bude provedeno odtěžení všech částí nekvalitně provedených zásypů, včetně provedení nových. Zajištění každodenní kontroly prováděných prací zhotovitel zajistí každodenní kontrolu prováděných prací vlastním stavbyvedoucím a systematickou kontrolu provádění prací laboratoří. Přístavba tělocvičny k ZŠ Pražská Zhotovitel: VCES a.s. V měsíci lednu byly zahájeny práce i vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám ve druhé polovině měsíce. Probíhalo dokončení montáže dřevěné konstrukce střechy. Dále byla prováděna betonáž a odšalování atiky šaten a probíhalo dokončení vyzdívky příček. vybudováno nové řídící pracoviště (v bývalé Rybárně v Pražské ulici), propojené a spolupracující s Policií ČR. Toto zařízení by měli obsluhovat pracovníci města. Vyhodnocovací pracoviště, kde jsou určitou dobu uchovávána data, zůstává na místním oddělení Policie ČR, která má oprávnění s těmito daty nakládat. Nové kamery by měly být umístěny např. na Pražské ulici, Tř. Osvobození Politických vězňů, v sídlišti Na Burse, v areálu zámeckého parku, měly by střežit parkoviště u městských sportovních zařízení v Obodři, hlídat hladinu vody při každoročních zvýšených průtocích vody na řece Jizeře atd. Město Benátky nad Jizerou bude žádat MV ČR o přidělení finanční dotace na toto rozšíření MKDS. Zatím byl každoročně MV ČR vypisován program na Prevenci kriminality a finanční prostředky byly městům přidělovány na základě vypracování žádostí a projektů. MKDS samozřejmě nezabrání automaticky zločinu. Není fyzickou bariérou, která se nedá překonat, ani není totéž co policista nebo strážník, který může okamžitě zasáhnout. Zde je několik příkladů, jak může MKDS fungovat: Rekonstrukce čp. 432 na MŠ byla zahájena Rekonstrukce a přístavba domu čp. 432, Žižkova ulice na MŠ Zhotovitel: firma CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa Stavební práce byly začátkem ledna omezeny z důvodu velkých mrazů. Probíhaly proto jen ty, které je možné provádět bez ohledu na počasí. Dům čp. 432 je kompletně vybourán zevnitř, jsou odstraněny omítky, podlahy a všechny potřebné konstrukce. Probíhá výměna oken, kácení dřevin na zahradě a začínají zemní práce na přístavbě budovy. Knihovna města v roce 2009 Na začátku roku 2009 prochází benátecká knihovna několika personálními změnami. Svoji knihovnickou činnost k ukončila pí Lenka Žáčková. Do dalšího života jí přejeme radost a životní pohodu. Novou pracovnicí městské knihovny se stala paní Ilona Honcová, která vyhrála výběrové řízení na obsazení pracovního místa v knihovně. Paní Blažena Šonská ukončila výkon funkce vedoucí knihovny Foto: MěÚ a v potřebném časovém termínu bude na částečný úvazek vykonávat danou knihovnickou činnost. Její přístup ke knihovnické činnosti i k výkonu funkce vedoucí knihovny přispěl k velmi dobré úrovni benátecké knihovny, rozvíjení poskytovaných služeb a spokojenosti návštěvníků této knihovny. S účinností od 1. února 2009 byla novou vedoucí Městské knihovny jmenována pí Stanislava Čákorová, kterou čtenáři dobře znají, neboť v knihovně pracuje již několik let. Přejeme hodně úspěchů v novém pracovním postavení. Finanční úřad Benátky nad Jizerou Finanční úřad plní od 1. ledna 2009 funkci podatelny. Tuto službu bude vykonávat do 30. června 2009 tímto dnem bude ukončena činnost Finančního úřadu v Benátkách nad Jizerou. Dle sdělení ředitele Finančního úřadu Mladá Boleslav budou stávající prostory využity Finančním úřadem Mladá Boleslav jako sklad. Přístavba tělocvičny k ZŠ Pražská pokračuje Foto: MěÚ Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) Město Benátky nad Jizerou obdrželo začátkem měsíce ledna 2009 studii na rozšíření MKDS. Tuto studii vypracovala firma Besy s.r.o., která budovala současný MKDS, který se skládá z řídícího a vyhodnocovacího pracoviště (umístěno na služebně místního oddělení Policie ČR) a 2 ks monitorovacích kamer (Husovo náměstí a Bursa). Město plánuje rozšíření tohoto kamerového systému o cca 10 kamerových bodů finanční náklady na vybudování 1 kamerového bodu se pohybují okolo Kč. Dále by mělo být Zabránit potenciálním pachatelům v páchání zločinů a přestupků, protože riziko přistižení je větší. Získávat důkazy, které mohou napomoci k nalezení a usvědčení pachatelů. Ujistit uživatele centra města, že jsou ve větším bezpečí. Varovat ty, jejichž chování je podezřelé. Umožnit nalezení a zadržení pachatelů buď na ulici, nebo při páchání dalších přestupků. Jako nástroj ke zvýšení pořádku v centru města. Toto je jen část příkladů, které může rozšíření kamerového systému přinést. Dne 15. ledna 2009 přišli zástupci města popřát a předat finanční dar města šťastným rodičům sedmitisícího občánka našeho města, kterými jsou Dana a Jaroslav Markovi. Na snímku jsou se svým synem Michalem, jeho starší sestřičkou Anetou a starostou města panem Jaroslavem Králem Foto: MěÚ

3 6. února 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Úspora energií v budově Polikliniky V loňském roce byly zatepleny dvě městské budovy Městské centrum komplexní péče a budova ZŠ Pražská. V letošním roce se podařilo získat dotaci na provedení zateplení budovy Poliklinika dotace by měla pokrýt uznatelné výdaje ve výši 60 %. Místní komunikace V letošním roce se předpokládá realizace úpravy komunikací na náměstí 17. listopadu a opravy komunikace v ulici u hřbitova v Benátkách nad Jizerou II, která je oprávněně již delší dobu předmětem kritických připomínek našich občanů. Sociální oblast Město požádalo o převod vyhořelého domu naproti kostelu v Benátkách nad Jizerou I do majetku našeho města. V případě, že bude žádost kladně vyřízena, bude dům využit na vybudování azylového domu pro ženy. V přízemí se počítá se 4 6 místy pro ženy a v patře pak dva samostatné prostory pro matky s dětmi. V současné době je v našem městě již dostatečně zajištěná oblast krátkodobého ubytování, a tak mohou být prostory městské ubytovny využity k jiným účelům. Je zpracován projekt na zřízení bydlení pro potřebné profese např. učitele, policisty, mladé rodiny (tzv. startovací byty). Na realizaci tohoto záměru se město pokusí získat dotaci. Sportovní hala na náměstí 17. listopadu V současné době probíhá výstavba tělocvičny pro ZŠ Pražská, která bude také sloužit pro různé sporty, pro které stávající sportovní hala na náměstí 17. listopadu nesplňuje podmínky pro daný sport. Podmínky této haly zcela vyhovují pro badminton a budou BK DELATACAR Spedition Benátky nad Jizerou pronajaty za symbolickou cenu. V dopoledních hodinách bude hala nadále využívána Základní školou Benátky nad Jizerou, sídlící v této budově. Výročí města Město oslaví v letošním roce 660 let od svého vzniku. Slavnostní připomenutí této události je připravováno v rámci společenské akce Zámecké slavnosti. V tomto roce uplyne také 20 let od sametové revoluce. Tomuto výročí bude věnována výstava fotografií v Muzeu Benátky. Rekonstrukce Husova náměstí a Prvomájový jarmark Vzhledem k probíhající rozsáhlé rekonstrukci Husova náměstí a přilehlých ulic nebude Město v tomto roce pořádat Prvomájový jarmark. ORDINAČNÍ HODINY MUDr. Hana Volfová Dětská sestra: Šárka Tůmová Telefonní číslo: ordinace pro prevence prevence ordinace pro nemocné nemocné PONDĚLÍ 8:00 11:00 11:00 12:00 13:00 16:00 16:00 18:00 ÚTERÝ 8:00 11:00 11:00 12:00 13:00 15:00 STŘEDA 8:00 11:00 13:00 15:00 ČTVRTEK 8:00 10:00 Kropáčova Vrutice 10:30 11:30 PÁTEK 8:00 11:00 11:00 12:00 13:00 15:00 Pro akutní vyšetření dítěte mimo ordinační hodiny pro nemocné, prosíme předem o telefonickou domluvu. Návštěvy pacientů doma volejte do 11:00 hodin. Pohotovost v dětské nemocnici v Mladé Boleslavi Telefon: Všední dny od 17:00 do 22:00 Sobota a neděle od 8:00 do 22:00 Akutní stavy v noci přímo oddělení nemocnice Objednání sanitky pro návštěvní službu Telefon: Rychlá záchranná služba Telefonní bezplatná linka: 155 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Zastupitelstva města č. 105/6Z/2008 ze dne zveřejňuje svůj záměr odprodat pozemek p.č. 400/44 o výměře 829 m 2 v katastrálním území Nové Benátky v majetku Města Benátky nad Jizerou, přičemž vyvolávací cena je stanovena ve výši Kč/ m 2 na hranici pozemku je vybudován sdružený pilíř elektřina, plyn a telefon na pozemku jsou vybudovány revizní šachty splaškové a dešťové kanalizace a vodoměrná šachta V případě, že o koupi výše uvedeného pozemku máte zájem, učiňte písemnou nabídku, včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor správy majetku a rozvoje města, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem Nabídka ke koupi pozemku p.č. 400/44 v k.ú. Nové Benátky NEOTVÍRAT! Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne v hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo koupit pozemek bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zajistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízeného pozemku. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: první polovina bude uhrazena nejpozději do podpisu kupní smlouvy a druhá polovina bude uhrazena do 10 dnů poté, co bude proveden vklad vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem. Neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Požadujeme po zájemci složení jistoty ve výši 1 % z celkové nabízené ceny. Tato částka bude složena na účet města č.: /0800 (variabilní symbol bude použito rodné číslo zájemce) do termínu podání nabídek. Jistota bude zájemcům vrácena po ukončení výběrového řízení. V případě, že vybraný uchazeč odstoupí od uzavření kupní smlouvy, propadne jistota městu. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od své nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny pozemku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na pana Martina Ječného, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo /44

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka OD CZECH POINT ROZŠIŘUJE SLUŽBY Informační středisko v areálu zámku v Benátkách nad Jizerou již poskytuje 8 ověřených výpisů. Co je Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data, ne občan. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit, dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. Úřady na dlani Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze. V roce 2009 budou poskytovány ověřené výpisy pouze z veřejnosti přístupných registrů. Co poskytuje Czech POINT Czech POINT poskytuje v roce 2009 osm ověřených výpisů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující ověřený výpis. 1. Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání každé strany výpisu je zpoplatněno částkou 50 Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je poplatek za ověřený výstup stejný jako v předchozím případě. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě, pochopitelně, musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. 2. Výpis z Obchodního rejstříku O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat: Úplný výpis jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy. Výpis platných obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu. I zde je vydání každé strany výpisu zpoplatněno částkou 50 Kč. 3. Výpis z Živnostenského rejstříku O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je každá strana výpisu zpoplatněna částkou 50 Kč. 4. Výpis z Rejstříku trestů Vydávání výpisů z rejstříku trestů je právní agendou, která přistupuje k neveřejné evidenci informačního systému veřejné správy. To samozřejmě s sebou nese zvýšené nároky na bezpečnost komunikace, musí se ověřit totožnost žadatele. Přesto obsluha pracoviště Czech POINT pracuje s jednoduchým formulářem, podobně jako je to u stávajících registrů. Podle 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost se archivuje dle zákona. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Předložený doklad se nejprve kontroluje v databázi neplatných dokladů. Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádosti o výpis a vytiskne se žádost o vydání výpisu. Žadatel tuto písemnou žádost podepíše. Každou žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů ověřující úřad uchovává po dobu šesti let ode dne podání žádosti podle zákona o Rejstříku trestů 11b odst. 2. Na základě podepsané písemné žádosti odešle pracovník Czech POINT elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví buď: Předáním výpisu (podobně jako u stávajících agend). Informací, že Žádost nemohla být vyřízena elektronicky. V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, se tento výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů. Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč. To je v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to podle sazebníku položky 10 za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Správní poplatek je příjmem ověřující obce. Na poskytnutý výpis se nevylepuje žádný kolek. V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována manuálně na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti. Žadateli lze z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost vytisknout. Ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50 Kč a pošle žádost k vyřízení na Rejstřík trestů. 5. Přijetí podání podle živnostenského zákona ( 72) Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o ohlášení živnosti, ohlášení údajů, nebo jejich změn, vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese. Podání lze provést jedním z následujících postupů: Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT činí 50 Kč za přijetí, další poplatek se vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je poté místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře. Vyplněním formuláře v listinné podobě klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT činí 50 Kč za přijetí, další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je poté místem Czech POINTu zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

5 6. února 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 6. Výpis z registru řidičů Od 1. ledna 2009 nově řidiči zjistí stav svého bodového konta z registru řidičů. Jedná se o ověřený výstup z registru řidičů. Při žádosti o výpis řidiči předloží doklad totožnosti a řidičský průkaz. Výpis je zpoplatněn jako jiné ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, každá strana výpisu 50 Kč. 7. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Taktéž od 1. ledna 2009 je možné získat výpis z tohoto seznamu za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách, doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Upozornění Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů). I zde je každá strana ověřeného výpisu zpoplatněna 50 Kč. 8. Registr účastníků provozu MA ISOH Od 1. ledna 2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků MA ISOH ( Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství ) vycházející z požadavků vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky. Pro splnění povinností provozovatelů ke sběru autovraků je nutné získat potřebný software a přístupové údaje do systému. Přihlašovací údaje jsou distribuovány prostřednictvím sítě Czechpoint. K autorizaci kontaktní osoby je potřeba doklad totožnosti a k získání výpisu z registru MA ISOH sdělit IČ nebo název firmy. Vydání každé strany výpisu je zpoplatněno částkou 50 Kč. Podrobnější informace získáte na kontaktním místě CZECH POINT: Infocentrum, Zámek 50, Benátky nad Jiz. I, , tel.: Informační centrum Benátky n. Jiz. CENÍK v Informačním středisku v rámci projektu CZECH POINT poskytujeme tyto výpisy: KATASTR NEMOVITOSTÍ vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50 Kč OBCHODNÍ REJSTŘÍK vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50 Kč ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50 Kč REJSTŘÍK TRESTŮ za každý výpis se účtuje správní poplatek ve výši 50 Kč podle zákona 634/2004 Sb. CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50 Kč INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50 Kč INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50 Kč REGISTR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ Správní poplatek činí 50 Kč za přijetí, další poplatek se vybírá dle druhu podání tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad. MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou tajemník Městského úřadu Benátky nad Jizerou vyhlašuje dne 18. prosince 2008 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í na obsazení pracovního místa referent správního a sociálního odboru agenda na úseku hmotné nouze dle zák. č. 110/2006 Sb. a 111/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, agenda na úseku sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, komunitní plánování a účast v komisi pro občanské záležitosti aj. Kvalifikační předpoklady: středoškolské vzdělání Požadavky: vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání sociálního směru výhodou, praxe v oboru a zkouška zvláštní odborné způsobilosti v sociální oblasti taktéž výhodou, uživatelská znalost práce na PC Místo výkonu práce: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou I Nástup: 1. května 2009, případně dle dohody Platové zařazení: třída 8 9 dle platného nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Podání přihlášky: Lhůta pro podání přihlášky je do 20. února 2009 zasílejte na adresu, příp. osobně podejte na adrese: Městský úřad Benátky nad Jizerou tajemník městského úřadu Zámek Benátky nad Jizerou I Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče K přihlášce připojte tyto doklady: životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Předpoklady pro obsazení pracovního místa: uchazeč: je státním občanem ČR, příp. má trvalý pobyt v ČR, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk Zájemci mohou být výběrovou komisí pozváni k osobnímu jednání. Marek Mařík tajemník městského úřadu Benátky nad Jizerou dne ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou pořádají v úterý 17. února 2009 od 17 hodin v sále Záložny přednášku PhDr. Romana FERSTLA CO ŘÍKAJÍ JMÉNA OKOLNÍCH OBCÍ Těšíme se na vaši účast! Vstupné 10 Kč, pro členy zdarma.

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Benátky jsou můj domov - říká Kateřina Novotná na tiskové konferenci 27. ledna 2009 na benáteckém zámku KATEŘINA NOVOTNÁ si z ME odváží stříbrnou medaili Mnozí z vás, kteří shorttrack sledujete, a to je v Benátkách poměrně hodně lidí, si možná vzpomenou na krátký rozhovor s Kateřinou Novotnou v srpnovém čísle našeho Zpravodaje, kdy byla v plném proudu letní sezóna a probíhala spousta závodů v in-line bruslení, kterých se zúčastňovala v rámci přípravy na náročnou zimu. Tehdy nám Katka na otázku, jaké jsou její cíle v zimní sezóně, odpověděla: Chtěla bych se umísťovat tak do desátého místa ve Světových pohárech, ale mým největším cílem je zisk medaile na ME. Takže leden je u konce, několik závodů Světového poháru už proběhlo a vrchol zimní sezóny pro naši závodnici Kateřinu Novotnou ME v italském Turíně je také za námi. A jak se jí splnily její plány, cíle a sny? To vše se právě teď dozvíte. Jakou jsi měla před ME tréninkovou zátěž? Ve všední dny pravidelně trénujeme třikrát týdně a co nejvíce ledu se snažíme získat o víkendech. Já osobně bych brala ledu více, ale bohužel, benátecký zimní stadion je hodně vytížen a jen málokdy vznikne v naplánovaném rozpise nějaké okno. O vánočních prázdninách však trochu volněji bylo, čímž pro nás vzniklo více tréninkových možností a to bylo bezprostředně před lednovým ME moc dobře. V té době jsem už také měla za sebou několik závodů Světového poháru, dva v Americe (Vancouver 6. místo na trati 500 m) a dva v Asii (Nagano 7. místo na trati 1000 m, Peking 7. místo na trati 1000 m, 9. místo na trati 500 m a nejlepší letošní čas 44,548, přičemž nový světový rekord má hodnotu 42,609). Začátek sezóny mi celkem vyšel, zajela jsem slušná umístění a sama na sobě jsem cítila, že forma jde nahoru a že se zlepšuji. Kromě přípravy na ledě, trénuješ i jinak? Osobní tréninkový plán mi vypracovává trenér pan Jindřich Pařík a kromě bruslení to jsou ještě i jiné pohybové aktivity, hlavně běh, posilovna, kolo. Co regenerace sil? Dříve jsem toho využívala poměrně málo. Teď chodím dvakrát týdně na masáž, občas zajdu do sauny, nebo do vířivky. A teď k vlastním závodům na ME. Řekneš nám něco bližšího? V současné době jsou každé větší závody pojímány jako víceboj. Světové poháry ne, ty se jedou jednotlivě. ME bylo třídenní: první den se jela trať 1500 m, druhý den 500 m a třetí den 1000 m + superfinále, což je trať 3000 m. Podařil se mi skvělý úvod, hned první den jsem zvítězila v závodě na 1500 m. Naprosto suverénně jsem prošla všemi kvalifikačními koly až do finále bez jediné porážky. Na druhém místě skončila francouzská závodnice Bouviere a bronz si z této nejdelší tratě trojboje odnesla Ariana Fontana z Itálie. Druhý den se jela trať 500 m, která mi naopak vůbec nevyšla. Probojovala jsem se do čtvrtfinále a tam přišla ta velká smůla. V posledním kole jsem chtěla předjíždět, škrtly jsme o sebe s Bulharkou a tím jsem si způsobila defekt na brusli. V rychlosti zhruba 40 km/hodinu vás to pěkně rozhodí, takže jsem pak v zatáčce šlápla na špunt a už jsem letěla. Naštěstí to ale příliš velkou bodovou ztrátu neznamenalo, pouze propad o jedno místo. Závody třetí den na 1000 m se mi od začátku dařily na jedničku. Vyhrávala jsem jednu jízdu za druhou než přišlo to osudné poslední kolo finálové jízdy. Před poslední zatáčkou jsem jela na třetí pozici a pokusila jsem se své soupeřky podjet. Bohužel, nevyšlo to a já jsem už podruhé okusila tvrdost ledu. Stále jsem ale ještě měla šanci bojovat o celkové druhé místo, neboť jsem po tomto závodě měla stejný počet bodů jako Bouviere z Francie. O konečném pořadí tedy mělo rozhodnout superfinále, závod na 3000 m. Ten jsem zvládla dobře hlavně po taktické stránce, dvě kola před cílem jsem svou soupeřku předjela, a pak už jsem viděla, že to nemůžu ztratit, že superfinále vyhraji a budu celkově druhá! Jaké máš po závodech pocity? Mám ohromnou radost a jsem maximálně spokojená, je to zatím můj životní úspěch. Víte, z ME jsem už nějaké medaile měla, ale do mé soukromé sbírky mi chyběla zlatá. To se mi splnilo hned první den, tzv. malá zlatá ze závodu na 1500 m. Další můj splněný sen (a ten jsem měla už od dětství) byl ten, že jsem alespoň jeden den jezdila v červené čepičce vedoucí závodnice. No, a celkové druhé místo a stříbrná medaile z ME, to je další mé splněné přání. Ze všeho mám velkou radost. Jaké jsou tvé další sportovní plány? V únoru se pojedou ještě další dva závody Světového poháru. Na nich bych se chtěla umístit tak do toho desátého místa, získat přehled o formě svých soupeřek a porovnat si, jak jsem na tom ve srovnání se světem já. Potom si vytyčit cíle na MS, které bude začátkem března ve Vídni. Já teď na sobě cítím, že se zlepšuji, že je to dobré, že výsledky jsou.ale to víte, stále je co zlepšovat. Do Vídně pojede kromě mě ještě Vojta Loudín a Ondra Suchý. Hodně cestuješ po světě. Jak se vyrovnáváš s časovým posunem? Letos v Americe jsem např. toto vnímala daleko více, než kdykoliv v minulosti. Pokud byl program dopoledne, bylo vše v pořádku a jezdila jsem v pohodě. Pokud byl program večer, bylo to hodně znát.nebo alespoň já jsem cítila, že jsem nezajela to, co by to mělo být. Zkrátka, mám raději závody v Evropě. Co tvé studium? Jak to jde dohromady s vrcholovým sportem? Své denní studium na FTVS jsem zatím ukončila. Abych zvládala naplno obě věci, to jsem vážně nestíhala. Buď mi chyběla procenta účasti na přednáškách ve škole, nebo jsem nestíhala tréninky a závody. Nedokážu dělat věci polovičatě, a tak jsem se zatím rozhodla, věnovat se stoprocentně bruslení na úkor školy. Jsem ale přesvědčená o tom, že školu si někdy v budoucnosti dodělám. Jsi zvaná do škol na besedy s dětmi. Co je nejvíce zajímá? Děti, které sportují, by chtěly být co nejdříve a co nejrychleji nejlepší ze všech a ptají se, jak by to měly udělat. Snažím se jim vysvětlit, že žádný úspěch nepřijde hned, trvá to roky, chce to čas, trpělivost, poctivost v tréninku, nadšení pro věc a radost z pohybu, dostatek vůle a důvěru v trenéra. Jinak to nejde. A co novináři? Tak rozhovory s nimi nevyhledávám a nemám moc ráda. Když pak finální článek čtu, sama kolikrát žasnu, co vše se dozvídám spousta informací je překroucených, něco zcela vymyšlené. Takže beru s rezervou i některé seriózní plátky. Já jsem si např. o sobě přečetla, že chci přejít ze shorttracku na dlouhou trať. Mě baví bruslit, tedy mě baví zkusit si občas i dlouhou trať, ale shorttracku zůstávám věrná a je to pro mě jednička. Při slavnostním přijetí starostou města byla dána příležitost rozhovoru se stříbrnou medailistkou novinářům Fota: emje A poslední otázka. Jak si rozumíš s trenérem? Jsem ráda, že jsem se vloni rozhodla absolvovat celou přípravu doma, v domácích podmínkách a nikoliv v zahraničí. Dokázala jsem, že můj trenér je schopen i při horších tréninkových podmínkách a možnostech dovést mě k úspěchům. Myslím si, že naše dvojice dokázala všem těm nevěřícím lidem, že patříme, jak po sportovní stránce, tak i po stránce trenérské, ke špičkám Evropy. Redakce Zpravodaje děkuje za rozhovor. Přejeme, ať se i na MS ve Vídni splní všechna tvá očekávání a do příštího, olympijského roku, hodně úspěchů! Hana Sloupová

7 6. února 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 BOTANIK A CESTOVATEL JOSEF POLÁK Mezi letošními kulatými i půlkulatými výročími významných osobností Benátek nad Jizerou a jejich blízkého okolí nelze opomenout ani 165 let od narození botanika a cestovatele Josefa Poláka. Na svět totiž přišel 18. března 1844 v Nových Benátkách, kde rovněž navštěvoval triviální školu, která mu poskytla základní vzdělání. Následovala tříletá docházka na podreálnou školu v Mladé Boleslavi, do jejíhož čtvrtého Foto: Muzeum Benátky OSOBNOSTI ročníku však už nenastoupil. V dalších letech prošel zahradnickou praxí, kterou nejprve vykonával v zámecké zahradě ve svém rodišti a poté v několika evropských zemích. Pobýval v Haliči a v Uhrách, kde absolvoval navíc zeměměřičský kurz. V Sedmihradsku dokonce pomáhal při stavbě železniční trati. Nejvíce mu ovšem z hlediska zahradnického umění bezpochyby daly pobyty v Paříži (podílel se zde na úpravě parků a květinových dekorací při Světové výstavě) a také v Anglii. Podnícen a ovlivněn nadšením svého krajana Josefa Vika odcestoval v roce 1877 z Londýna do Austrálie. Počátky existence na nejjižnějším kontinentu byly svízelné, neboť Polák se několik měsíců musel živit jako nádeník. Jelikož však byl skutečným odborníkem ve svém oboru, uchytil se brzy ve funkci správce guvernérových sadů v Perthu. Uspořádal tehdy zahradnické výstavy v Melbourne a v Sydney, o nichž referoval v českých listech. V okolních pralesích sbíral orchideje a další, pro Evropu tehdy ještě neznámé rostliny, které sušil, preparoval a zasílal do evropských muzeí. Je pravděpodobné, že na konci 70. a na počátku 80. let 19. století byl vůbec prvním českým osadníkem v západní Austrálii. V roce 1882 se Polák přihlásil do expedice, kterou připravoval proslulý objevitel John Forrest a jejímž cílem byla oblast kolem řeky Gascoyne. Jako již proslulý botanik byl přijat, a tak následujících pět měsíců strávil na strastiplném putování doposud neznámými a nezmapovanými končinami. Objevil a popsal přitom řadu nových rostlin, z nichž některé později botanik Ferdinand Müller nazval jeho jménem. Po návratu z výpravy se Polák již nevrátil k zahradnickému povolání a přijal zaměstnání v podniku na výrobu perel v Roebournu. Krátce působil také jako příručí u koloniálního soudu, podstatně déle pak pracoval jako správce při výstavbě železniční dráhy ve Fremantlu a v okolních osadách a zejména při budování trati ke zlatým dolům v Southern Cross. Vydělal si tehdy poměrně slušnou sumu peněz. Zapletl se však do spekulací s těžbou zlata, a když těžařská firma zkrachovala, prakticky o veškeré jmění přišel. Navíc v červnu 1899 musel kvůli nemoci své zaměstnání opustit. V této chvíli pojal úmysl vrátit se do vlasti, což mu však již osud nedopřál. Zemřel při večírku na rozloučenou, který uspořádal v Perthu 24. října Jako první Čech se Josef Polák svým nevelkým, ale významným dílem zúčastnil objevování vnitrozemí australského kontinentu. Nezanedbatelný je také jeho podíl na obohacení poznatků ohledně australské flóry. Jediným písemným záznamem, který o své cestě zanechal, zůstala bohužel krátká zpráva v Národních listech doplněná stručnými informacemi v několika dalších časopisech. PhDr. Luděk Beneš TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Ve dnech 4. až probíhala v benátecké farnosti Tříkrálová sbírka. V Benátkách vybíraly do pokladniček dvě skupiny koledníků, ostatní koledníci bohužel ochořeli. Po odpečetění pokladniček se napočítalo Kč. Do benátecké farnosti spadá také obec Předměřice nad Jizerou. I tady se koledovalo, a to ve třech skupinkách, a vykoledovalo se přes Kč. Výtěžek byl poslán Arcidiecézní charitě a bude použit na vybavení domu Gloria (azylový dům KRUH PŘÁTEL UMĚNÍ Ivan Ženatý a Václav Mácha vystoupí v Záložně V úterý 24. února vystoupí v Záložně náhradou za neuskutečněný koncert v loňské sezoně náš přední houslista Ivan Ženatý. Spolu s ním uslyšíme i mladého pianistu Václava Máchu. Program, jehož těžiště spočívá v hudbě 19. století, otevře Sonáta C dur pro housle a klavír Wolfganga Amadea Mozarta s katalogovým číslem 296. Po ní zazní Sonáta G dur, op. 13 Edvarda Hagerupa Griega. Po přestávce pak Romance a Zingara Henryka Wieniawského, Čajkovského Melancholická serenáda a na závěr koncertní rapsodie pro housle a klavír Maurice Ravela La Tzigane. Zvláště v poslední skladbě se mohou posluchači přesvědčit, že technická dokonalost a jakoby snadné zvládání nejobtížnějších pasáží není vlastní pouze hvězdám, jimž se věnují dnešní media. Ivan Ženatý je profesorem na Vysoké škole hudební C. M. Webera v Drážďanech a koncertně působí po celé Evropě i v zámoří. O to více je třeba ocenit jeho ochotu, s níž nám vyšel vstříc a byl schopen najít čas pro koncert v námi velmi omezených termínech. Toto vystoupení nabízí možnost uslyšet, jak hudební krása vzniká promyšleným a procítěným přednesem, nikoli pozlátkem nablýskaných tónů. Kdo byl před sedmi lety na jeho vystoupení v muzeu, kde celý večer prováděl Bachovy sonáty a partity pro sólové housle, ví, o čem píši. Koncert Ivana Ženatého a Václava Máchy začíná v úterý 24. února v hodin v sále novobenátecké Záložny. Lubomír Filipec pro matky s dětmi a týdenní stacionář pro seniory), dále na migrační centrum Praha a na výstavbu Vyšší odborné školy v Indii. Tímto děkuji všem, kteří přispěli finanční částkou i těm, kteří obětavě v mrazu koledovali. Pokud chce ještě někdo dodatečně přispět na výše jmenované projekty, může tak učinit prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS na číslo anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto: /0800 u České spořitelny. V celé republice se vybralo přibližně (předběžný výsledek). Průběh, fotogalerii i výsledky v různých koutech naší země najdete na internetové adrese Text a foto Jiřina Botošová

8 strana 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ Dějepisná olympiáda 2008/2009 Sněhulák Sněhulák je velký pán, celou zimu stojí sám. Na stromečku větvička, trhala ji Anička. Zpod klobouku velký nos, na hlavu mu sedl kos. Frak má pořád veliký a v něm červené knoflíky. Okolo krku šálička, půjčila mu ji Hanička. A na ručkách rukavičky, pletené pro něj od babičky. Děti kolem něho sáňkují, ze společné práce se radují. Karolína Nešněrová Vánoce Dárky pod vánočním stromkem leží, venku bílý snížek sněží. Na kopci si hrají děti, Ondra se bojí, že ze sáněk sletí. Pod okny se směje sněhulák bílý, ke všem dětem je pořád hodně milý. A až ten sníh zmizí všude, bílý pán už tu stát nebude. Natálie Roubalová Bláznivé Vánoce Bláznivé Vánoce jsou tu zas po roce. Lidé znovu šílí, nepostojí chvíli. Shánějí už dárky pod vánoční stromky. Potom si je zabalí, pod stromeček postaví. A nastane Štědrý den, největší to dětí sen. Avšak ony z dlouhé chvíle stojí v okně ledabyle. Pozoruji Ježíška, popadnou se za bříška. Zapomněl na večeři, že Ježíšek přijde věří. Běžely pak do kuchyně, rodiče tam stáli líně. Ryby měli nasmažené a stoly už rozprostřené. Najedli se do sytosti, jedli pili do libosti. Pak zazvonil zvoneček, čekal na ně stromeček. Samozřejmě netušili, kohopak tam vyrušili. Santa Claus jen oči koulí, zřejmě si splete polokouli.,,dárky tady koukej nechat, začni zase domu spěchat! Vezme soby a už pádí i se vším svým harampádím. Daniel Brož 9. A Bláznivé Vánoce Máma se zbláznila, do pečení se pustila! Dvacet druhů upéct chtěla, na nic víc už nemyslela. Každý den byl stále stejný, máma pořád u pečení. Cukroví nebylo kam dáti, kvůli naší drahé máti. Bylo to jak nemoc podlá, od každého pětkrát zobla, Kil už měla moc, a tak řekla dost! Do hubnutí se pustila a znovu se pobláznila. Nyní už jen do cvičení, na Vánoce času není. Když nastal Štědrý den, bylo to jako zlý sen! Ráno zase cvičila, jen brambory nám hodila. Řekli jsme jí:,,mámo zlatá, vzpamatuj se natotata!,,na tvých tucích nic špatného není, pust se zase do vaření! Máma činky odhodila, stromeček nám ozdobila, večeři už uvařila, pak zvonečkem zazvonila. Hezké dárky jsme dostali. Nejvíce jsme se radovali, že je naše máma zpátky. Vánoce jsou bláznivé svátky. Kateřina Košáková, Kateřina Hejdrychová, 9. A Veronika Urbanová, 9. A Dne proběhla školní část dějepisné olympiády. Tématem letošního kola jsou hrady a zámky v Čechách a na Moravě (lidé a život - do období renesance). Školního kola, na které se žáci samostatně připravovali dle zadaných tématických okruhů, se zúčastnilo celkem 15 dětí ročníku. Zapeklité úkoly nejlépe vypracovala Kateřina Hejdrychová z 9. A, druhé místo obsadila Linda Kubová z 8. A a třetí skončila Pavla Mánková z 8. B. Gratulujeme a držíme palce v okresním kole. Jaroslav Fröhlich, Milan Král Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2008/2009 Během první poloviny prosince roku 2008 proběhlo školní kolo anglické olympiády. Tato soutěž se již tradičně dělí do dvou kategorií I. A (žáci 6. a 7. tříd) a II. A (žáci 8. a 9. tříd). Všechny účastníky nejprve čekala písemná zkouška (poslech s porozuměním a gramatický test) a posléze ústní část (představení se, konverzace na vylosované téma, doplňující otázky), ve kterých žáci prokazovali své jazykové znalosti a dovednosti. Konverzační soutěže se zúčastnilo 30 žáků naší školy. Mezi mladšími se nejlépe dařilo Kristýně Buryánové ze 7. A, druhé místo obsadil Petr Urban ze 6. B a třetí skončil Václav Machota ze 7. B. Mezi staršími se na první místo prosadila Kateřina Hejdrychová z 9. A, druhý byl Jakub Král z 8. A a třetí skončila Lucie Pavelková z 9. A. Gratulace! Vítězům přejeme mnoho zdaru v kole okresním. Jaroslav Fröhlich, Lucie Frumarová, Hedvika Haráková, Lucie Brzková Adventní období s 9. B Dne se konala Mikulášská nadílka. Naše třída se zúčastnila velmi aktivně. Všechny mýtické postavy zastupovaly děti od nás. Měli jsme Mikuláše, dva anděly a čtyři čerty. Nadílka probíhala od 8 hodin. Nejdříve začala na druhém stupni, kde jsme se nedočkali očekávaného nadšení, ale okolo desáté hodiny jsme se přesunuli na první stupeň, kde nás nadšení malých dětí a jejich krásné písničky velmi okouzlily. Po jejich krásných výkonech byly odměněni Mikulášskou nadílkou. Bylo to vyčerpávající. Ještě téhož večera nás čekalo rozsvícení vánočního stromu, na kterém jsme se svými převleky nemohli chybět. Navečer se hodně ochladilo a tak jsme, po zazpívání několika koled a rozsvícení vánočního stromku, byli velmi vděční za brzké ukončení. V úterý se konal Vánoční jarmark, což je tradice udržovaná na této škole už více let. Každá třída měla vlastní stánek s originálními výrobky a my jsme se mohli pochlubit stánkem spojeným s našimi prvňáky. Většina výtěžku z této akce půjde na Dětský domov v Milovicích. Po tom, co si rodiče a příbuzní obešli stánky a prohlédli si školu, začala Na aukci se získalo přes 10 tisíc korun na druhém stupni aukce obrazů, které malovali žáci z celé školy. Měla obrovský úspěch. Vydělalo se na ní přes Kč. Ve čtvrtek jsme si, po dohodě s učiteli, pozvali k nám do třídy prvňáčky a uspořádali jim malou besídku s předáním drobných dárečků. Všichni byli moc nadšeni a myslím, že to bylo velmi zdařilé rozloučení s rokem 2oo8. Šárka Svobodová, 9. B

9 6. února 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 9 Vánoce v 9. B Dne proběhla ve škole Mikulášská nadílka. Ráno se Mikuláš, dva andělé a čtyři čerti sešli už v 7 hodin, aby se pořádně připravili na tuto náročnou akci. Hanka si na sebe oblékla mikulášský hábit, čerti trénovali hrůzostrašné obličeje a andělé si na poslední chvíli vyráběli hvězdu na čelo. Zazvonilo na první hodinu a šlo se. Postupně se obcházely všechny třídy. Ve vyšších ročnících z nás měli spíše legraci a vůbec se jim nechtělo zpívat. Menší děti nás braly vážněji a zpívaly ostošest. Každému jsme pak dali odměnu v podobě čokoládového čerta nebo Mikuláše. To ale nebylo zdaleka všechno. Večer se konalo rozsvícení vánočního stromu, kde jsme se sešli ve stejné sestavě, abychom naladili vánoční atmosféru. Přišlo hodně lidí a někteří si s námi zazpívali. Vánoční strom se rozsvítil a lidé pomalu opouštěli náš školní areál. Tím ale Vánoce ve škole zdaleka nekončily. V úterý se uskutečnil Vánoční jarmark. Přípravy na tuto akci probíhaly v plném prou- Každá třída měla vlastní stánek s originálními výrobky du už od rána. Ve své třídě jsme vyráběli výrobky a přišli se na nás podívat i naši malí kamarádi prvňáci. Jarmark začal ve 16:00 h a lidé pomalu přicházeli. Mohli si zde koupit výrobky dětí, prohlédnout si celou školu a nakonec se aktivně zúčastnit aukce obrazů. Někteří si domů odnesli skutečně originální obrazy. Aukce byla úspěšná a všechny obrazy se prodaly. Peníze jako hmotné dary půjdou do Dětského domova v Milovicích. Dne přišli na návštěvu na druhý stupeň naši prvňáci. Strávili jsme s nimi celou vyučovací hodinu a užili jsme si spousty legrace. Hráli jsme různé hry, povídali jsme si a dali jsme si vánoční dárky. Potom už zazvonilo a my jsme se museli vrátit do školních lavic. To ale nevadilo, protože další den proběhl karneval na ledě. Na něm se sešla spousta masek. Pan učitel Nejedlý měl připravené soutěže a nakonec byly vyhlášeny nejlepší masky. Z naší třídy se nejvíce líbila Klárka a Klárka v podobě dvojčat. Všechny tyto akce se velice povedly a těšíme se na další. Anna Poláková, 9. B 6. A Filmové představení na Černém Mostě Dne , první 3 hodiny ve škole jsme se všichni ještě učili. Čtvrtou hodinu jsme se s naší třídou 6. A vydali na Černý Most do kina. Jeli jsme linkovým autobusem, který cestou tam byl plný, ale nějaká místa se přece jenom našla. Před promítáním jsme si dali rozchod. Většina šla do mekáče na občerstvení, jiní se jen tak procházeli. Ve tři čtvrtě na jednu se scházíme u vstupu do kina a kupujeme si popcorn i s cocacolou. Paní učitelka šla koupit vstupenky na Muzikál ze střední 3. Vešli jsme do sálu s číslem 3, usadili jsme se do poslední řady, odkud byl skvělý pohled na plátno. Film byl spíše pro holky, ale kluci to nějak přežili. Pár spolužákům se povedlo rozsypat popcorn a museli to sbírat. Když film skončil, odešli jsme z kina na autobus, který tam akorát přijel. Měli jsme štěstí, tentokrát byl poloprázdný, všichni jsme si sedli. Po příjezdu do Benátek jsme se rozloučili a šli domů. Všem se nám ten výlet moc líbil a všichni říkají, že to bylo super! Příště si vybíráme film my, kluci! Nějaký pořádný masakr! Bayer Petr, 6. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd se konal Rodiče přivedli své malé děti do školy k zápisu. Hned u vstupu rodiče zanechali své malé a vykulené dětičky u paní učitelky Vraníkové a Svobodové, které si je hned převzaly do parády a rodiče se odebrali do vedlejší třídy k vyplňování přihlášky. Jakmile se paní učitelky od dětí dozvěděly vše, co potřebovaly vědět, vyzvedly si děcka dobrovolnice a dovedly je do třídy č. 28, kde se na ně vrhly paní uč. Jará s paní uč. Černou, které je zkoušely z vytleskávání slov podle slabik a z poznávání věcí. Opět si zapsaly, co zjistily a malí trpaslíci pokračovali po chodbě dál až k paní uč. Pivničkové a Loukové. Ty si prověřovaly, zda-li děti vědí, kde je ZA a PŘED, kde je VÍCE a kde MÉNĚ a když ratolesti zvládly i tento nelehký úkol, mohlo se pokračovat do poslední třídy. Tam už netrpělivě čekaly paní uč. Hroudová a Sazmová, které zkontrolovaly, jak předškoláci umí barvy atd. Tím skončila první cesta budoucích prvňáčků po budově školy a byli pomocnicemi dovedeni zpět k rodičům. Je jasné, že někteří rodiče se od svých dětí nechtěli odtrhávat, a tak celou, přímo zničující cestu šli s nimi. A pak už jen zazvonil zvonec a zápisu byl konec! Kamča Heřmanová, 8. A Na Vánoční jarmark se žáci pilně připravovali Fota poskytla ZŠ Pražská Zimní víceboj Dne se konal na Základní škole Husovo náměstí zimní víceboj, na kterém se sešly hned tři školy: ZŠ Husovo náměstí, ZŠ Pražská a ZŠ Předměřice. Žáci těchto škol byli rozděleni do několika kategorií, v té první soutěžili mladší žáci a ve druhé žáci starší. Po rozdělení do družstev se mohlo začít soutěžit v několika namáhavých disciplínách jako šplh, hod medincinbalem, skok přes švihadlo a přihrávky o zeď. Zhruba kolem třičtvrtě na devět se začalo závodit. Účastníci zvládli všechny disciplíny na výbornou, pak následovala krátká pauza na sečtení výsledků a vyhlášení klepalo na dveře tělocvičny, v níž už byli seřazeni všichni sportovci ve družstvech.

10 strana 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka V kategorii mladších chlapců suverénně zvítězilo družstvo ze ZŠ Pražská, ale u dívek tomu už tak nebylo. Tam zvítězilo družstvo ze ZŠ Husovo náměstí a stejně tak tomu bylo i u starších dívek a chlapců. Na své si přišli i jednotlivci, o jejichž pořadí se můžete dočíst na webových stránkách ZŠ Husovo náměstí (www.1.zsbenatky.cz). Děkujeme paní učitelce Vraníkové za organizaci soutěže a za zajímavě strávené dopoledne. Lenka Roudnická, 8. A Kam s ním? Byl krásný slunečný den a já se probudila v malém ponurém bytě, kde přes žaluzie neprosvítal ani jeden jediný paprsek slunce. Bydlela jsem se svojí matkou, nevlastním otcem a mladším bratrem v malé garsonce v Praze. Měli jsme dva psy - zlatého retrývra a pražského krysaříka. Ještě jsme vlastnili dva koně, které jsme měli ustájené na kraji Prahy. To ovšem není jednoduché. Jak soužití šesti bytostí v bytě, tak každodenní dojíždění za koňmi. Proto jsme se rozhodli, že si koupíme domeček na vesnici. Našli jsme překrásný statek v jižních Čechách. Rodiče se okamžitě rozhodli se tam přestěhovat. Dům byl po velmi starých lidech. Staré paní umřel manžel a jelikož by sama tak velký statek nemohla udržovat, rozhodla se, že se odstěhuje k synovi. Statek byl velmi veliký a připadla k němu spousta pozemků. Jak u domu, tak i v okolí. Nacházely se zde i maštale, chlívky, venkovní výběhy, kotce pro psy a králíkárny. Statek jak v pohádce. S tím rozdílem, že tento statek byl téměř zchátralý. V okapu rostla jakási tráva, některá okna byla rozbitá. Vybavení ve stájích také nebylo nic extra. V domě už to ovšem vypadalo lépe. Zdi byly vymalované a dokonce i pár místností bylo plně vybavených. Byly tu i menší elektrické spotřebiče. V kuchyni se nacházela rychlovarná konvice, toustovač, mixér a kávovar. V koupelně jsem mohla také najít například tři fény a starou kulmu. Ovšem i u maštalí se našlo pár strojků na stříhání ovcí a podobně. Netrvalo to ani měsíc a už jsme balili vše v bytě do krabic a nakládali do nákladního auta. Zdálo se, jako bychom bydleli v nějakém paláci. Připadalo mi, že máme najednou strašných věcí, o kterých jsem ještě ani nevěděla. Postupem času jsme vše vybalili a v novém domě nadešel ten správný čas na to, aby se začalo opravovat, umývat a také přetřídit veškeré přebytečné věci. To znamenalo i veškerou elektroniku. Každý byl zaúkolovaný, aby nám práce šla rychleji. Mamka umývala okna a vše, co bylo třeba. Táta spravoval maštale a ohrady, aby nám koně neutekli a měli své pohodlí. Brácha mu s tím pomáhal. A já měla na starost právě tu elektroniku. Bylo to jako za trest! Začala jsem pěkně od půdy. Tam jsem dokonce našla i krabici od bot, která byla až po vrch nacpaná tužkovými a jinými bateriemi. Všechny fény a spotřebiče jsem dala na jeden veliký stůl a mohla jsem začít. Když jsem věci roztřídila a měla stůl rozdělený na dvě poloviny na spotřebiče, které jdou a na ty, které už nefungují, nebo jsou poškozené. Napadlo mě, kam ale ty nepotřebné dám. Však právě protože mám přísné rodiče, musela jsem to někam uložit tak, aby si toho nevšimli. Začala jsem přemýšlet, že je hodím do popelnice. To ovšem nebyl dobrý nápad. Vždyť co by s tím dělali na skládce? Odpad se má třídit a když třídím papír, pet lahve a sklo, tak přece nedám spotřebiče do popelnice, to je nesmysl! Po dalším bádání jsem se rozhodla, že je odnesu na náves k ostatním odpadkům do nějaké krabice a někdo si to prostě vezme. Zdálo se mi to jako dobrý nápad. Objevilo se tu ale opět velké ALE. Pan starosta by asi nebyl moc nadšený, kdyby mu tu hned noví obyvatelé udělali nepořádek. Malé děti by mohly věci vytahat po vsi a kdo to pak uklidí? To je skoro to samé, jako kdybych to dala na skládku. Takže druhou možnost jsem také vyloučila. Jednoho dne při návratu ze školy autobusem jsem zahlédla leták, že někdo daruje starý nábytek do dílny. V tom přišel nápad. Co udělat letáčky...? Udělala jsem letáčky, ve kterých stálo, že mám vysloužilé spotřebiče a kdo by měl zájem, ať mi zavolá a já mu je daruji. Jak jsem tak nad tím přemýšlela, napadla mě otázka, kdo by chtěl vysloužilé spotřebiče? Jedině blázen. Takže i moje úžasné letáčky mi neprošly. Už jsem opravdu neměla jinou možnost, než to říct našim. Když jsem se pomalu blížila k tátovi, abych mu to oznámila, v tu ránu mě osvítil duch svatý a byl tu ten výborný nápad! Velký pozemek, velký dům...co když to poschovávám tak, aby to nikdo nenašel. Samozřejmě jen dočasně, než mě napadne něco lepšího. A tak jsem se do toho dala... Postupně jsem brala spotřebiče a schovávala je na nejrůznější místa. Konvice skončila na půdě. V podlaze bylo uvolněné prkno, na které jsem přišla tak, že jsem o něj zakopla. Jeden fén jsem dala na seník. Úplně dozadu, aby se nedostal ke koním. Žehličku na vlasy jsem hodila do betonového žlabu a zahrabala hlínou. Další fén skončil v tom nejrozpadlejším kotci. Nejhorší byly baterky. Pár jsem jich uklidila do záhonu k mrkvím. Pár jsem jich schovala mezi nářadí a zbytek do těch nejmenších skulinek po domě. Od té doby uplynulo asi 5 měsíců a já jsem si na spotřebiče ani nevzpomněla. Kupodivu jsem nenarazila ani na jednu jedinou baterku, která by na mě spadla. Vtom přišel ale nečekaný okamžik. Ve škole paní učitelka Zadáková vyhlásila sběr dosloužilých elektronických a elektrických spotřebičů. To byla podpásovka! Po mém usilovném schovávání jsem vše začala hledat. Ale háček byl v tom, že jsem to nemohla najít. Hledala jsem celé noci, než se mi vše podařilo zase najít a vyhrabat ze svých skrýší. Paní učitelka mě pochválila a dostala jsem i body do občanské výchovy. Měla jsem čisté svědomí, že věci jsou tam, kde mají být. Neznečistila jsem skládky, neobtěžovala tím jiné lidi a neznečistila naší vesnici a ani naší zahradu s domem. Ale věřte nebo ne, dodnes nacházím ještě nějaké baterky. Štěstí, že takových věcí nebylo více. Pořád lepší, když mi na hlavu spadne pár baterek, než kdybych to schytala fénem. Sandra Vašičková, 9. A Matematické soutěže Na naší škole proběhlo školní kolo matematické olympiády a účastnilo se ho 7 žáků z 5. ročníku a 2 žákyně z 9. ročníku. Aby učastníci postoupili do okresního kola v Mladé Boleslavi, museli vyřešit alespoň 4 náročné úlohy ze 6 zadaných. Tam se probojovali tito: Valentina Jelínková z 9. A, Jan Liška, Eva Kalová, Jana Pucandlová z 5. B a Petr Šodek z 5. A. V 6. a v 7. ročníku počítalo 35 žáků Pythagoriádu. Nejlepší řešitelé byli Martin Kozel a Petr Lockenbauer ze 6. A a Jiří Kubát a Dominik Kaut ze 7. B. Všem gratulujeme a budeme držet palce při reprezentaci školy. Jan Adášek, 8. B Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma. Hodně lidí zná fejeton Jana Nerudy s názvem Kam s ním? Zabývají se tam starou slaměnou postelí. Tento problém už asi mnoho z nás neřeší. Teď spíš lidé řeší problém s odpadem. Ale nemyslím tím zbytky oběda z minulého dne. Problém je spíš se starou elektronikou. V mém případě to byl mobilní telefon. Ani ne tak starý, ale trendy se mění, takže tu vyvstala otázka: Kam s mobilem? Nejdřív jsem myslela, že ho prostě hodím do koše. Ale to je spíš jako s bateriemi. Ty se přece také nehází do koše. Také jsem přišla s nápadem, že ten starý křáp někomu vnutím, a tím se problém přenese na někoho jiného. Jenže je po Vánocích, a tak mají všichni mobil nový. Nemůžu ho přeci hodit někam ven... A tak jsem svůj telefon nechala ležet doma. Uplynul den, dva, tři... Vzápětí to byly týdny. Ale pak se v naší škole objevil projekt Recyklohraní a já jsem hned věděla, co s ním mám udělat. A tak jsem se s miláčkem rozloučila a vymazala všechny svoje stopy, které jsem v něm a na něm zanechala. Do krabice jsem spolu s ním dala i jeho starou nabíječku a tím jsem se konečně zbavila mého problému. Klára Urbanová, 9. A

11 6. února 2009 MATEŘSKÁ ŠKOLA strana 11 D ě t i a p ř í r o d a v M Š P o u p á t k o My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám. Tak zněla slova přání z úst našich nejstarších dětí z třídy Dráčků po celé školce. Kdo z nás by takové přání neměl? Ale zamýšlíme se někdy nad tím, kde, mimo jiné, je základ našeho zdraví? My, děti ze třídy Dráčků, to víme, a Vám povíme no přece v přírodě! Pro nás děti i v MŠ Poupátko je příroda největším kamarádem. Denně se objevuje při našich hravých činnostech při vyprávění, hudbě, zpěvu, kresbě, malbě, ale i při práci. Třídění odpadu do vlastnoručně zhotovených kontejnerů ve třídě je pro nás již samozřejmostí, neboť víme, že za každý vložený kousíček papíru, můžeme lesu ušetřit stromeček. Tyto a další činnosti jsou našimi metodami výchovně vzdělávací práce, které přispívají k výchově dětí v rámci našeho vlastního EKO programu. Kladný vztah k přírodě, zapojování se do její ochrany (v současné době krmíme ptáčky na školní zahradě, chodíme krmit kačky na Jizeru) si ověřujeme každodenně při pobytu venku. Jsme všímavé, pozorné zkrátka jsme její malí ochránci. A právě proto je nám moc líto toho, co často vídáme při procházkách přírodou, zahradami či ulicemi města! Dokladem toho jsou naše fotografie! Ničení přírody, vandalismus, zne- čišťování prostředí odpadky, kterým my děti říkáme ROPÁCI, to vše jsou negativní projevy chování některých jedinců, mimo jiné i dětí školního věku! A tak my, Dráčci, prosíme: Přejme zdraví nejen sobě, ale i celé naší jedinečné přírodě. A nezapomeňte až půjdete na procházku mít oči otevřené, uši nastavené, ruce připravené Příroda nám to jednou určitě v dobrém oplatí. Fotky jsou z naší procházky po Benátkách (Zlomený stromek, počmárané zdi, vyvrácená značka atd.). Děti ze třídy Dráčků s p. uč. Martincovou Fotografie jsou z jedné procházky dětí naším městem. Cestou, kromě jiných zajímavých a hezkých věcí, míjely i zlámaný stromek, počmárané zdi, vyvrácenou dopravní značku, lavičku, kterou si někteří obyvatelé spletli s odpadovým košem Fota poskytla MŠ města VEŘEJNÉ BRUSLENÍ ÚNOR Den Datum Hodina sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle sobota neděle sobota neděle

12 strana 12 KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE / DOPISY Zpravodaj Benátecka KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE KDM nabídne tradiční Skřítkování i netradiční rukodělné techniky Přestože je začátek letošního roku velmi mrazivý, nebude ani tentokrát chybět v naší programové nabídce tradiční Skřítkování. Skřítci na vás budou čekat v sobotu 14. února v Olšinách. Kromě skřítků se vás bude snažit rozveselit a pobavit i tančící medvěd, obživlý strom a také vodník, kterého budete moci potkat u rybníka. Pro děti bude na trase připravena řada úkolů, za jejichž úspěšné splnění budou odměněny drobnými dárky a sladkostmi. Průběžný start bude od do hodin. Z dalších zajímavých programů v měsíci únoru nesmíme zapomenout na Pyžamový večírek, který se uskuteční 21. února. V sobotu 7. března můžete v KDM absolvovat kurz Pletení z papíru výroba papírových košíčků. Díky této netradiční rukodělné technice si budete moci poměrně snadno a s minimálními finančními náklady vyrobit nejen papírový košíček, ale třeba i originální obal na květináč. Kurzem vás bude provázet lektorka L. Zahradníková. Kurzovné činí 50 Kč a přihlášky přijímáme až do 4. března. Z podkladů KDM zpracoval Vratislav Houštecký ÚNOR V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE KDM Benátky nad Jizerou, Skřítkování»P« průběžný start Skřítkové a jiné prazvláštní bytůstky vylezte ven! Setkáme se v Olšinách, kde bude start a společně si zasoutěžíme a užijeme legraci při plnění zajímavých úkolů. Info: Pavlína Smutná, tel Cena: 40 Kč 17. a Keramická dílna pro veřejnost Výroba z keramické hlíny pod vedením pedagoga. Určeno pro všechny věkové kategorie. V ceně: materiál a 2x výpal. Info: Milada Trnková, DiS., tel Cena: děti 50 Kč, dospělí 150 Kč/osoba Klub instruktorů Klub je zdarma otevřen pro všechny náctileté. Přijďte k nám strávit příjemný podvečer, určitě se nebudete nudit. Info: Pavlína Smutná, tel Vstup zdarma Pyžamový večírek aneb Dívčí mejdan Znovu tu máme pyžamový večírek a vy máte možnost strávit noc v klubu. Zabalte si věci na přespání, přezůvky, oblíbené CD a dobrou náladu. Přihlášky do Info: Milada Trnková, DiS., tel Cena: 120 Kč Kluby pro náctileté a Benátky nad Jizerou Friday s cluby Vstup zdarma Blízký východ Beseda nad šálkem o aktuálních problémech současnosti Oceán Filmový dokument o tajemném životě pod mořskou hladinou Beseda o aktuálních problémech současnosti a film na přání Byl jednou jeden život Animovaný film o anatomii člověka. (1. díl Planeta buněk, 2. díl Zrození, 3. díl Tělesná stráž) Připravujeme březen Pletení košíčků z papíru DOPISY NA BENÁTECKÉM WEBU UŽ SE NECHATUJE (glosa) Diskusní fórum na internetových stránkách města nahradil odkaz napište na radnici. Zdá se, že radnici došla trpělivost s anonymními příspěvky, někdy i s příšernou gramatikou. Tak už si nepočteme. Škoda, našly se tam opravdové perly a to nejen co se gramatiky týče, ale i obsahu. Síla anonymu (příp. pseudonymu zde nicku) dokáže divy. Jako anonym si to nebojím rozdat s vyšší autoritou a také se nemusím stydět za gramatické chyby. Pokud si zvolím nick např. trotl či xdebil, asi mi ostatní ty chyby prominou, neboť jsem svým nickem přiznal barvu. Jiná věc by nastala, kdybych se schoval za nějakého známého génia (např. Járu Cimrmana), pak bych gramatické chyby dělat neměl. Ovšem anonym skryje vše a vše dovolí. Formát napište na radnici již není tak anonymní jako diskusní fórum. Předpokládá se, že tam lidé píší sami za sebe, že stvoří rozumnou otázku, na niž chtějí rozumnou odpověď. A od toho tu radnice je, aby nás o dění ve městě a o svých záměrech informovala. A to taky dělá, prostřednictvím Zpravodaje, internetu, rozhlasu, vývěsek. A kdo se chce na něco zeptat, může. Osobně, telefonem, mailem Informovaní a zodpovědní mají odpovědět. Zda-li nás svou odpovědí uspokojí, je už jiná otázka. Jen jsem zvědav, jak se s napište na radnici vyrovnají v létě zarytí odpůrci a vášniví příznivci Loděnice. Dozvíme se who is who? Jan Tichý STŘÍPKY Z MĚSTSKÉHO DOMOVA PRO SENIORY A je tu únor ještě v nás doznívají tóny koled u vánočního stromku s našimi drahými, vnoučaty a pravnoučaty. Slyšíme poslední úder věžních hodin a již jsme překročili ten pomyslný práh starého roku. A je tu rok nový 2009! Přivítal nás sněhem a silnými mrazy. Jak to bylo krásné, když jsme mohli bruslit, sáňkovat a lyžovat. Ale dnes, kteří špatně chodíme, už jenom teskně vzpomínáme a hlídáme si každý krok na umrzlém chodníku. A rok jsme začali opět cvičením. Máme tu bezvadnou partu, která se denně sejde, popovídáme si při cvičení prstů s balonky a potom procvičujeme každou část našeho těla. Snad se nám podaří zkorigovat naši váhu po vánočním mlsání cukroví a bramborového salátu. Ale mňam, bylo to dobré! A také začínáme rozcvičovat naše šedé závity mozkové každé úterý, na tu hodinku se vždy všichni opravdu těšíme. Na začátku měsíce jsme oslavili krásné osmdesátédeváté narozeniny našeho spoluobyvatele a pravidelného účastníka našeho cvičebního kroužku. Tohoto věku se dožívá v plné svěžesti těla i ducha. A proto ještě jednou mnoga ljeta, pane kolego! MW ÚNOR BÍLÝ Únor bílý pole sílí! To jsme se učili na obecné škole a patřilo to mezi lidová pořekadla a lidovou moudrost. Jaroslav Foglar, idol nás kluků, nazval únor Měsíc hladu. A že prý když bude ještě v únoru hodně mrznout, bude větší úroda. K. J. Erben napsal, že slovo únor vzniklo od slova nořiti či unořiti. Tolik lidská, resp. staročeská lidová moudrost. Latinsky je únor Februarius. Na únor nám připadaly pololetní prázdniny. V únoru je také Popeleční středa, letos připadající až na 25. únor. Končí nezměrné hodování, přežírání a přepíjení. Jsou u nás ještě místa, na venkově, kde se tento zvyk drží. Masopust Je to obyčejně několik týdnů před Velikonocemi. Pak baštění má končit a do Velikonoc má být jen skromné papání a žádné bumbání Jmeniny v únoru? Jen namátkou: Erika, Veronika, Vanda, Gabriela, Vlasta, Jaromír, Viktor, Roman, Alexander A co ještě? Vrcholí plesová sezóna, snad je v tomto měsíci i nejvíce maturitních plesů. Tedy tanec, radost a pak zase už jen starost dobře se na zkoušku dospělosti připravit a úspěšně ji v červnu vykonat. Vrcholí zimní sporty. Lyžování a hokej. A já dnes držím palce (všechny čtyři) benáteckým hokejistům, aby se udrželi v První lize a připomínali nám tak naše slavné benátecké hokejisty Františka Adáška, Havlíčka, bratry Pospíšily i další. To se hokej hrál na přírodním stříkaném ledě dole v parku a byla to událost nejen sportovní, ale i společenská. Kino, divadlo, koncerty to také patří k únoru. V Benátkách pamatuji několik kin. V sokolovně, u sladovny a v lázních. Jak je to dnes, přiznám, že to nevím. Ostatně ani v Praze už jich není přes stovku. Klasická kina? Těch

13 6. února 2009 DOPISY / ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 je jen deset, ale zato je tam hodně přes deset multikin s mastným vstupným. A já vím, že diváci dnes sedí spíše u televize, protože české stanice se předhánějí v přitahování diváka a jsou tu ještě HBO 1 a 2, Cinema, Cinemax, Nova Cinema, Hallmark.A každá někoho přitáhne, osloví apod. Venkovské zabíjačky? To už je jenom dávná vzpomínka. Ovárek, jitrničky, jelítka, černá polévka s kroupami, které se říkalo prdlačka. A zase slova kde že loňské sněhy jsou Píši tyto řádky, loňské sněhy jsou pryč, ale pod okny mi parkuje ve sněhu můj osobáček. Nemáme garáž, protože to je v Praze nadstandard! Víte, na co se těším nejvíce? Na jaro. Protože to považuji za každoroční zrození krásy a života pro všechny lidi. Těšme se něj všichni Váš Dr. Jiří Pfeifer MŮJ CELÝ ŽIVOT SE ZVÍŘÁTKY Do čtyř let znám jenom z vypravování od maminky. Bydleli jsme ve škole, kde byl tatínek řídícím. Zvířátka mi od malička učarovala. Seděla jsem prý na bobečku a prstíčkem jsem se blížila k myšičce, která přede mnou panáčkovala. První kroky jsem udělala tak, že jsem objala krk tatínkova loveckého psa dobrmana, postavila se a on trpělivě pomaličku se mnou udělal prvních pár krůčků. Zajímaly mne tatínkovy včeličky natolik, že jsem je chtěla pohladit na česnu a ony mne tak poštípaly, že mne museli odvézt do nemocnice a měla jsem štěstí, že jsem to přežila. Za to mi daly do vínku imunitu na celý život. Když tatínek umřel, musely jsme s maminkou uvolnit byt ve škole a odstěhovaly jsme se do Prahy. Bylo to v roce 1930 a v Praze byl naprostý nedostatek bytů a my bydlely v hotelu. Čekaly jsme až dostaví náš družstevní byt, a protože jsme nemohly platit drahý hotel, tak jsme se přestěhovaly do suterénu v domě, kde jsme pak ve třetím patře mnoho let bydlely. To byl nejkrásnější úsek mého života, který trval jen krátce. Byl to pokoj s kuchyňkou okna vedla na zahrádku já měla postýlku pod oknem a protože bylo horké léto, měla jsem otevřené okno. Chodil mne tam tajně navštěvovat černý kocour měl jen jedno oko a uši celé potrhané, ale byl čisťounký a voňavý. Hrál si se mnou a já měla tajemství. Oknem jsem ve dne lezla ven na zahrádku. Maminka se mnou byla doma a měly jsme k sobě nejblíž za celý život. Pak přišla škola, já jezdila k babičce každé prázdniny a zase jen za zvířátky děti tam žádné nebyly. Měla jsem báječného dědečka. Bral mne brzy ráno za šera na posed říkalo se mu hoch stand, a čekali jsme až z lesa v ranním oparu tiše přijde stádo srnců pást se na louku. Když padal teplý déšť, tak mne brával do přírody. Seděli jsme tiše někde pod smrčkem a dívali se jak z úkrytu vylézají noční zvířátka jako třeba jezevec, veveřičky kolem nás poskakovaly a okusovaly houby. Ptáčci zpívali jako o závod. Učil mne znát zvířátka a jejich zvyky. V zimě poznávat stopy ve sněhu, ukazoval mi v lese velké kupy mravenišť. Léčil si revma tak, že si namazal ruce ichtyolem, jen proužek, kam až mravenci směli a pak položil ruce na mraveniště a nechal se od nich okusovat. Pak je opatrně setřásl a dával mi čuchat, jak pěkně voní jako magi. Prozradil mi tajemství, jak získat vybílenou kostřičku mrtvého zvířátka když ho dám na pár dní do toho mraveniště. Učil mne úctě k přírodě, pochovávat uhynulá zvířátka a tak vzniklo něco, co možná dodnes slouží jako atrakce, u které se zastavují turisti, když jdou na vyhlídku Tábor u Lomnice. Zvířecí hřbitov, každý hrob měl buď pomníček nebo křížek s nápisem. Když jsem se tam po mnoha letech vrátila, bolelo mne srdce. Šla jsem se podívat hřbitov byl v pořádku, rozrostl se, někdo v tom pokračoval. Bylo to úžasné. Z těch sebraných kostřiček jsem si vyráběla náhrdelníky a různé šperky. S kamarády jsem měla psy a kočky a čerstvě jsme odchovali koloušky. Srnky byly přítulné i když jsme je vypustili jako dospělé do přírody, chodily nám pak ukazovat své potomky. Srnci byli jako dospělí nebezpeční nebáli se lidí. Já měla ochočené králíčky takové malé plemeno. Chodili za mnou jako pejsci. Děda měl takový kumbál - říkal tomu kancelář tam vydával bumášky na roští a houby bábám do lesa a hajným na deputát. Měl tam děsně odřené kožené kanape, dvě křesla, rozviklaný psací stůl a plno parůžků a obrázků, takových barvotisků a hlavně velký obraz sv. Huberta, jak míří na jelena se svítícím křížkem na paroží. Na tom kanapi bývala taková směs tlapek a kopýtek všelijak poskládaných a zachumlaných do nějaké staré deky. Babička tam nesměla uklízet a chodila tam jen, když z kuchyně přinesla něco dobrého, třeba buchty nebo teplou sekanou, a děda si tam zval své kumpány na skleničku něčeho tvrdého. Ta divná směs na kanapi se nenechala rušit, jen když něco zavonělo. Byli tam psi, kočky a srnče, navzájem se hřáli a spokojeně chrupali. Jednou babičce někdo daroval kuřátka liliputky, byly to první slepice co pamatuju všichni je hýčkali a místo kurníku seděli před kuchyní na takovém rozeklaném stromě. Pod tím stromem jsme měli stůl a plno židlí tam se obvykle jedlo, když bylo hezky, ba i když v létě pršelo. Byl hustý a pod ním naprosté sucho. Do kuchyně pár kroků vedle ve skále sklípek a na druhé straně krytá kašna. Všechno pěkně po ruce, až na ty slepice. Když přišla návštěva, chtěla obvykle sedět venku dámy měly klobouky a tak se stávalo, že odcházely znečištěné. Nám zase slepice, bohužel, až moc ochočené, kradly maso z talíře, nebo nadělaly do polévky. No prostě byly postrachem. Snášely malá vajíčka a babička je věčně proklínala. Dům byl porostlý něčím, co už jsem nikdy nikde neviděla mělo to všelijaké listy jako srdce z pouti a muselo se to stále prostříhávat. Žil v tom léta starý mládenec, který slyšel na jméno Vašek kosák. Děda si s ním často povídal, hlavně večer, když ho babička vyhnala na poslední cigaretu a on nešetrně zavřel dveře. Kos vylezl děda ho probudil, sedl si před něj na zem a nevybraně mu vynadal a pak si spolu povídali. O zimních prázdninách jsme s dědou chodili dávat seno do krmelců a do takových dřevěných bedýnek líz to byla sůl s anýzem divokým prasatům zase kaštany, bukvice a žaludy. Někdy bylo hodně sněhu a museli jsme buď na lyžích nebo na kropních, abychom se nebořili. Když babička onemocněla, tak jsme tam s maminkou byly dva roky. Já tam chodila do školy. V zimě na lyžích za tmy jsem vyšla, za tmy se vracela. Měla jsem to daleko. Psi mně chodili doprovázet, ale jen k parku, pak se muselo přes dvířka přelízat kvůli zvěři a psi chodit po těch brlinkách neuměli. Vánoce byly nezapomenutelné děda přinesl až na Štědrý den ráno jedličku, kterou celý rok v lese hlídal byla obvykle plná námrazků a kapalo to na podlahu, ale v teple voněla. Na ní se věsily jen věci doma vyrobené ne ze šetrnosti, ale kvůli tradici. Psi směli výjimečně do parádního pokoje a celý večer u svátečního stolu žebrali. Kočky se musely hlídat, aby si nehrály s něčím na stromečku a pamatuju, jak jsme měli doma srnečka, který směl do kuchyně a kradl babičce ze stolu vánoční cukroví. Všem zvířátkům v mém životě jsem dávala jméno ten první se jmenoval nějak vznešeně, ale já mu říkala BUF. Tak divně bufal místo štěkání. U babičky zase bývali dva psi křepelák na kachnu, to byl Čach skákal do rybníka a jezevčík fenka Páčulda a pes Šuftl. Jinak to byla pro dědečka obvykle Lucinka to byla jeho oblíbená fenka jezevčíka. Jednou se v noci ozývaly takové rány. Všichni jsme se vzbudili a s lucernou šli ven. Bylo to hrozné. Do vrat tam narážela srna a hrozně naříkala. Nemohla porodit a tak hledala pomoc u lidí. Děda jí porodit pomohl. Všechno dobře dopadlo a já prvně zblízka viděla, jak je příroda mocná. Zdenka Bradáčová Poděkování Poděkování Vzpomínáme Dne 23. února 2008 tomu bude celý rok, kdy mi tragicky zahynul můj druh Karel Roudnický. Všichni, kdo jste znali tohoto myslivce a fotbalového trenéra, vzpomeňte spolu se mnou. Děkuji Hana Hezrlová, družka Děkuji panu MUDr. Igoru Karenovi za jeho dlouholetou odbornou lékařskou péči a útěchu mému manželovi. Sestrám Růženě Zahrádkové a Lence Svačinové za laskavost a kladný přístup k pacientovi. Věra Peterková za všechny projevy soustrasti a účast na posledním rozloučení s panem Josefem Součkem. Rodina Součkova

14 strana 14 KLUB SENIORŮ / MATEŘSKÉ CENTRUM Zpravodaj Benátecka KLUB PRO SENIORY Leden v Klubu pro seniory Dne projednával výbor Klubu program na další měsíc a další fungování Klubu. Výbor tvoří zástupkyně Českého svazu Červeného kříže, Svazu žen, Svazu pro tělesně postižené. Po předchozím projednání se starostou města panem Jaroslavem Králem bylo dohodnuto zrušit vstupné, cena za kávu a čaj se nemění. Dne 29. dubna bude pořádat Klub pro seniory zájezd do Karlínského divadla na muzikál Noc na Karlštejně. Zájemci se můžou hlásit do konce února na telefonním čísle p. Míla Vraníková. V červnu se uskuteční zájezd na zámek Loučeň. V lednu 2009 se nám z důvodu nemoci trochu pozdrželo cvičení pro seniory, které obvykle probíhá každé úterý od hodin. Doufáme, že v únoru již zaběhnuté úterní cvičení nebude ničím ohroženo. První čtvrtek v novém roce jsme se sešly, abychom přivítaly nový rok v Klubu a popovídaly si o uplynulých Vánocích a tak. Svým novým literárním dílem nás potěšila p. Z. Bradáčová. Téma bylo o zvířecích přátelích. Další čtvrtek mezi nás přišla dietní sestra, která s námi podiskutovala o výživě v seniorském věku. Dozvěděly jsme se mnoho zajímavých věcí. Podotýkám, že se nejednalo o zdravou výživu, nýbrž o výživu v seniorském věku, při onemocnění cukrovkou apod. A protože se jedná o velmi široké a zajímavé téma a otázek bylo mnoho, budeme výživu při některých dalších onemocněních probírat na jaře. Naše seniorky se zajímaly například o pitný režim, používání olejů, tuků, užívání vitamínů v tabletách apod. Těšíme se na další pokračování tématu výživy v seniorském věku, předběžný termín - duben. Na konci měsíce, ve čtvrtek jsme přivítali p. M. Minaříkovou ta nám poutavě přiblížila Vánoce a vánoční svátky v Itálii. A měsíc leden 2009 jsme ukončily promítáním s p. B. Šonskou z Městské knihovny. To nám ten čas utíká a už je tu únor. MV Poslední lednový čtvrtek vyprávěla p. M. Minaříková o svých návštěvách Itálie a s. p. B. Šonskou si senioři osvěžili vzpomínky na benátecké události dřívější i skoro současné Program Klubu pro seniory únor 2009 úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Posezení s p. Bradáčovou úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Posezení u kávy a čaje úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Posezení s p. M. Minaříkovou Promítání s p. B. Šonskou Svoz pro zájemce na úterý a čtvrtek bude zajišťovat p. R. Bárta. Zájemci na úterý volejte v pondělí do hodin a na čtvrtek ve středu do hodin na telefonní číslo: V DUBNU POŘÁDÁ KLUB PRO SENIORY ZÁJEZD DO KARLÍNSKÉHO DIVADLA NA MUZIKÁL NOC NA KARL- ŠTEJNĚ. ZÁJEMCI VOLEJTE DO KONCE ÚNORA NA TEL. Č p. MÍLA VRANÍKOVÁ. MATEŘSKÉ CENTRUM První narozeniny Mateřského centra Benátky V lednu loňského roku, kdy bylo MC založeno a zároveň byl otevřen sdílený prostor s místními seniory, přišly do MC spousty maminek se svými dětmi, aby mohly začít využívat zbrusu nové nabídky pro trávení volného času s velmi malými dětmi. Na konci měsíce jsme přivítali obrovskou skupinu dětí v maskách a oslavili karneval. V průběhu jara jsme diskutovali o očkovacím kalendáři malých dětí, o přirozeném porodu a podařilo se nám dostat se do Sítě mateřských center ČR. Na konci dubna jsme nechali vzlétnout malé čarodějnice a čaroděje, v červnu jsme oslavili soutěžním odpolednem Den dětí. Pozvali jsme odbornici na homeopatii či látkové pleny. Svou existenci také počal cyklistický a plavecký oddíl, založili jsme především časopiseckou knihovnu a lze si u nás koupit či prodat dětské oblečení v Krtečkově bazárku. Letní prázdniny jsme využili k renovaci a výzdobě vnitřních prostor a přípravě rozšířeného programu pro děti a jejich rodiče. V duchu Olympijských her se pak nesl začátek poprázdninového provozu, budoucí maminky u nás mohly začít cvičit a účastnit se přednášek vedených porodní asistentkou. Kreativně založené maminky začaly pracovat s fotkami metodou scrapbookingu, dozvěděly se o vázání dětí do šátků. Pro- Téma výživy v seniorském věku v podání dietní sestry všechny velice zaujalo Fota: emje

15 6. února 2009 MATEŘSKÉ CENTRUM / ZPRAVODAJSTVÍ strana 15 sinec se nesl ve znamení mikulášské oslavy, maňáskového divadla či zahájení čtení pro děti. Mateřské centrum funguje především díky podpoře Města Benátky nad Jizerou, za finančního a materiálového přispění místních sponzorů, v neposlední řadě však díky obětavé dobrovolné práci několika benáteckých maminek. Mateřské centrum by jim všem touto cestou chtělo vyjádřit své poděkování. Leden tedy proběhl ve znamení zimních radovánek a příprav i oslav prvního výročí, co nás čeká v únoru? v Karneval Sledujte, prosím, aktuální program na našich webových stránkách! Gratulujeme naší člence Markétě Gocové a její rodině k narození syna Viléma. Kontakt: Mateřské centrum Benátky nám. 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou www stránky: V pondělí 26. ledna 2009 oslavilo Mateřské centrum své první narozeniny. Slavnosti se zúčastnil starosta města p. Jaroslav Král Fota poskytlo Mateřské centrum 16. PLES MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU Město Benátky nad Jizerou uspořádalo v sobotu 24. ledna v sále Záložna již 16. Ples města Benátky nad Jizerou. Za bohatou tombolu děkujeme níže uvedeným sponzorům: Aranžování květin Jitka Poláková, Alena Jenčová, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Brichovy potraviny, Cyklo sport Břetislav Ježek, DETA Ing. Jan Novák, CSc., Drogerie Hladík, Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o., Elektro PBK Miloš Pařízek, Josef Bartoš, Eva Rychtaříková květiny, GravoTech s.r.o. Ing. Ota Lang, Chovatelské potřeby Marie Brtková, Jan Dibitanzl zámečnictví, Jiří Rákosník reklama, K + L bytový textil, prádlo Romana Horáková, Ivana Lindová, Knihy Na Burse Jana Rákosníková, Jarmila Pšeničková, Lékárna VIOLA, Lékárna NA NÁMĚSTÍ Pharm. Dr. Zuzana Jelínková, MIJA 24. ledna 2009 pracovní oděvy s.r.o., Optik optometrista, aplikace kontaktních čoček Anna Cihlářová, Parfumerie dárky Jandová, Přátelé Města Benátky nad Jizerou, Rehabilitace Na Zámku, Věra Svobodová, RESORT PARADISE a.s., Tabák VIDAM Vladimír Machač, Tiskárna EX 05 Milan Frumar, SK Kopaná Karbo Benátky, Sportovně relaxační centrum BENE Miloslav Řeháček, Správa městských lesů, Sumikei Czech s.r.o., VEIN s.r.o. Jan Veirauch (Kuřecí svět), Wellness hotel Jan Baxant a Zámecká vinice, Jiří Urban. Míša Ročejdlová a Pavel Mareš předvedli přítomným při zahájení plesu ukázky latinskoamerických tanců. Slovem vystoupení provázel pan Ladislav Fišer. V pokročilých hodinách zatančily i žákyně ZUŠ J. A. Bendy. NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2009 Ačkoli je léto ještě na hony vzdálené, je třeba na něj myslet alespoň trochu již nyní. Tedy pokud se týká letních táborů pro vaše děti, pak určitě. Občanské sdružení Tartaruga o.s. pro vás a vaše děti již v této době chystá letní tábory na rok Po loňském, úspěšném táboře ve Zbraslavicích, pro vás máme novou nabídku na nadcházející letní prázdniny. Připravujeme celkem dva běhy letních táborů Tartaruga o.s. Jeden bude probíhat opět ve Zbraslavicích u Kutné Hory a to v termínu od do Pokud vám však nebude tento termín vyhovovat, bude pro vás připraven další tábor a to v Častoboři v termínu od do Na oba běhy táborů bude pro vaše děti připravena celotáborová hra, která se prolíná celým pobytem, ubytování, sportovní zázemí, výborná strava a super vedoucí, kteří se už teď těší na skvěle strávených 14 dní. Vedení tábora a většina vedoucích jsou navíc vystudovaní pedagogové s mnohaletou praxí, takže se není čeho bát. Držíme se totiž hesla, že: tábor dělají lidé!. Pokud budete mít zájem o další informace, můžete se podívat na naše webové stránky (www.tartaruga.kx.cz), kde naleznete další informace o nás a našich táborech, fotogalerii z předešlích akcí, či všechny potřebné dokumenty vztahující se k táboru. Jediné co neumíme zajistit, je počasí. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST UPOZORŇUJE Marek Velechovský Změna římskokatolických bohoslužeb v Benátkách nad Jizerou a okolí: Farní kostel sv. Máří Magdalény 1., 3., 5. neděle v hodin 1. neděle společná bohoslužba celé farnosti (Benátky, Předměřice, Zdětín). Po bohoslužbě bude na faře setkání u dobré kávy (tzv. AGAPÉ) 3. neděle dětská mše sv. Středa, pátek v hodin Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Burse) 2., 4. neděle v hodin Čtvrtek v 9.00 Předměřice nad Jizerou 2., 4. neděle v 8.30 hodin Zdětín 2., 3., 4., 5. neděle v hodin Kontakt na kněze: P. Andrzej Grygiel - tel.: , mobil: ,

16 strana 16 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka SPOLEČENSKÁ NABÍDKA 6. 2., , Mateřské centrum Benátky, Kurz znakování pro batolata (jednorázový kurz, cena Kč 750,-, objednávky předem na u: / tel.: , více na pořádá: Mateřské centrum Benátky 6. 2., 15.00, Klub dětí a mládeže, Klub instruktorů, pořádá: Klub dětí a mládeže 6. 2., 19.00, Klub dětí a mládeže, Friday s club (Blízký východ), pořádá: Klub dětí a mládeže 6. 2., 20.00, sál Záložna, Ples FC Roma Benátky, pořádá: Občanské sdružení Romano lav 7. 2., 14.00, Klub dětí a mládeže, Hudební odpoledne, pořádá: Klub dětí a mládeže , vždy od 9.00 do hodin, výstaviště Lysá nad Labem, Výstava Regiony ČR (účast města), pořádá: Výstaviště Lysá nad Labem , 19.00, Klub dětí a mládeže, Friday s club (Oceán), pořádá: Klub dětí a mládeže , 20.00, sál Záložna, Kynologický ples, pořádá: Kynologický svaz , 17.00, start v Olšinách, Skřítkování, pořádá: Klub dětí a mládeže , 14.00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže , 17.00, sál Záložna, Přednáška PhDr. R. Ferstla Co říkají místní jména okolních obcí, pořádá: Spolek rodáků , , ZŠ Pražská, Náhradní termín zápisu do 1. tříd, pořádá: ZŠ Pražská , 15.00, Klub dětí a mládeže, Klub instruktorů, pořádá: Klub dětí a mládeže , 19.00, Klub dětí a mládeže, Friday s club (Beseda o aktuálních problémech současnosti a film na přání.), pořádá: Klub dětí a mládeže , 19.00, sál Záložna, Maturitní ples, pořádá: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou , 20.00, Hospůdka Šťastný hroch, Jan Vytásek a Blackbirds koncert pop-rockového zpěváka a skladatele, pořádá: Hospůdka Šťastný hroch , , Keramický ateliér U Matouše, Drátkování s Monikou Součkovou (velikonoční motivy), pořádá: Keramický ateliér U Matouše , 14.00, Restaurace Na Vyhlídce, Taneční odpoledne (K tanci i poslechu zahraje kapela pana Josefa Sojovského, vstupné Kč 60,-), pořádá: Restaurace Na Vyhlídce , 17.30, Klub dětí a mládeže, Pyžamový večírek (nocování v KDM), pořádá: Klub dětí a mládeže , 9.00, sál Záložna, Členská výroční schůze, pořádá: Český rybářský svaz , , sál Záložna, Dětský maškarní karneval, pořádá: Český svaz žen 23., 15.30, Mateřské centrum, Dětský karneval (více na pořádá: Mateřské centrum , 19.00, sál Záložna, Divadelní představení S Pydlou v zádech, pořádá: Město Benátky , 14.00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže , 19.30, sál Záložna, Koncert Ivana Ženatého, pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky , 19.00, Klub dětí a mládeže, Friday s club (Byl jednou jeden život), pořádá: Klub dětí a mládeže , 20.00, sál Záložna, Ples ZŠ Husovo náměstí, pořádá: SRPD při ZŠ Husovo náměstí 5. 3., 15.00, sál Záložna, Setkání s důchodci, pořádá: Město Benátky 6. 3., 19.00, Klub dětí a mládeže, Friday s club, pořádá: Klub dětí a mládeže 7. 3., , Keramický ateliér U Matouše, Pletení z pedigu s Růženou Dibitanzlovou (pletené klícky), pořádá: Keramický ateliér U Matouše 7. 3., 14.00, Klub dětí a mládeže, Pletení z papíru (výroba papírových košíčků, cena Kč 50,-), pořádá: Klub dětí a mládeže Připravila Monika Gürtlerová více na společenská nabídka Milan Frumar, benátecký hudebník, textař, skladatel a člen skupiny EX 05 upozorňuje na své nové soukromé webové stránky Keramický ateliér U Matouše nabízí Autobusový zájezd na keramické trhy do Berouna (S možnou návštěvou hradu Karlštejn.) 2. května 2009, odjezd v 8.00 hodin z Bursy Přihlášky již nyní na telefonním čísle: Dětské letní tábory července 2009 tábor zaměřený na výtvarnou a keramickou činnost (Pozn.: Poslední volná místa!) července 2009 Benátecký filmový džbánek (práce s filmem) (Pozn.: OBSAZENO!) srpna 2009 tábor s výukou anglického jazyka a keramiky (Pozn.: Poslední volná místa!) srpna 2009 keramický tábor (téma: Čína) (Pozn.: OBSAZENO!) Přihlášky již nyní na telefonním čísle:

17 6. února 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 17 ZLATÉ SVATBY V městské obřadní síni dne 22. prosince 2008 si dva benátecké manželské páry při slavnostním aktu zlaté svatby potvrdily své ano. Gratulujeme! Manželé Miroslav Bohdan a Marie roz. Kočková, bytem Benátky nad Jizerou I TJ SOKOL BENÁTKY NAD JIZEROU Cvičme v rytme, třeba v sokole Máme období hubnutí. Valí se na nás z novin, časopisů, televize Možná si někteří z nás dali předsevzetí, možná právě teď (pokolikáté už) se nám konečně podaří zhubnout. Zázračné pilulky neexistují, a tak zbývá především úprava jídelníčku, životního stylu a hlavně pohyb. Ne, nikomu nehodláme radit, pouze nabízíme možnosti pohybu. Tak jako se v těchto týdnech plní posilovny, bazény, nezůstává pozadu ani naše sokolovna. Zejména žen na cvičení významně přibylo. Ne tak mužů. Ti mají raději akčnější sporty. Nicméně zdravotní tělocvik pro muže zralého středního (a vyššího) věku má něco do sebe. Inspirací bývají osobní příklady (u reklam na hubnutí uvidíte fota muže či ženy před a po), my vám přinášíme fotku br. Josefa Buriana, našeho nejstaršího cvičence a cvičitele. Na fotce Pepa předvádí tzv. stovku, posaďte se, zvedněte nohy a kmitejte rukama. Kmity si počítejte. Vydržíte jich sto, padesát, nebo jen dvacet? (nohy samozřejmě zůstávají po celou dobu nahoře, také záda musí být ve vzduchu, na zemi je pouze zadeček). Pokud chcete se svými kily, zatuhlými svaly či svojí kondicí něco dělat, můžete si vybrat i z naší nabídky a přijít mezi nás. V partě se cvičí snáz. Přehled cvičebních hodin v benátecké sokolovně: Pondělí Sportovní gymnastika (chlapci, dívky), ses. Vraníková Cvičení rodiče a děti, ses. Altmanová, Borecká Starší žactvo, ses. Víznerová Muži a ženy, br. Salač, Burián Kurzy břišního tance, sl. Mašková Pilates ses. Bohdanová Úterý Škola Odbíjená p. Němeček Power Joga, pí. Konvalinková Aerobic, Body Styling, pí. Konvalinková Manželé Vladimír Hlinka a Eva roz. Ládrová, bytem Benátky nad Jizerou I Fota poskytl MěÚ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda pravděpodobně již v průběhu února zaregistruje na Mladoboleslavsku svého pojištěnce. Šťastný pojištěnec se může těšit na hodnotný dar, který přispěje především k jeho zdraví. Pokud se rozhodnete zkusit svoje štěstí, přinejmenším ve volbě zdravotní pojišťovny, neprohloupíte. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda si cení důvěry, kterou do ní vložily desetitisíce klientů a trvale pracuje na zdokonalování služeb, nabídce zdravotních programů a dostupností svých poboček. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Husova 302, Mladá Boleslav, tel.: Středa Sportovní gymnastika ses. Vraníková Florbal br. Lhoťan Vodáci (polovina října polovina března) Rehabilitační cvičení ženy, ses. Nováková Muži zdravotní cvičení, br. Salac Čtvrtek Atletická průprava (škola) ses. Vraníková Dětský taneční aerobic, ses. Soumarová Mladší žactvo ses. Víznerová Starší žactvo ses. Víznerová Zdravotní cvičení ženy ses. Havlíčková Power Joga pí. Konvalinková Pátek Sportovní gymnastika (dívky) ses. Vraníková, Tichá (Pokračování na str. 18) MOŽNOST BAKALÁŘSKÉHO KOMBINOVANÉHO STUDIA Agentura Služba škole MB přichází s novou nabídkou. Jedná se o kombinované bakalářské studium sociální práce určené pro pracovníky státní správy, samosprávy a neziskových organizací. Toto studium je nabízeno ve spolupráci s Palackého universitou v Olomouci. Informace na telefonu , mobil , Michal Šimek, manažer vzdělávání a na webových stránkách Pan Josef Burian - nejstarší cvičenec a cvičitel. Na fotce Pepa předvádí tzv. stovku, posaďte se, zvedněte nohy a kmitejte rukama. Kmity si počítejte. Vydržíte jich sto, padesát, nebo jen dvacet - nohy samozřejmě zůstávají po celou dobu nahoře Foto poskytla TJ Sokol Benátky nad Jizerou

18 strana 18 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka (Pokračování ze str. 17) Florbal ženy ses. Lhoťanová Florbal Elévové br. Lhoťan, Svoboda Florbal Junioři br. Lhoťan st Sálová kopaná br. Novotný, Zvoníček, Kolář Neděle Florbal ženy ses. Lhoťanová Pravidelné cvičení AIKIJUJUTSU pod vedením br. Krabse je: úterý, čtvrtek a pátek neděle Ing. Jan Tichý Hvězdička se chystá otevřít Malou scénu Do jarní části divadelní sezóny vstoupí dětské sokolské divadlo Hvězdička trochu jinak. Nabízíme pár nových hereckých tváří, protože první jádro souboru dnes studuje střední školy a tak naše skvělé (bývalé) herečky a herce při naší jarní premiéře uvidíte v řadách diváků. Hanka Tichá a Andrea Michálková nám pomohou s realizací představení Někde jinde, aneb jak to bylo s Rusalkou a Norbertem, které sehrajeme na sokolské přehlídce v Lázních Toušeni. Budou s ostatními zkoušet a jistě je v rolích strašidel uvidíte i v Benátkách. Kdy, kde a co se bude v Benátkách hrát? Na otázku kdy, ještě nedokážeme odpovědět, to závisí na realizaci našich záměrů a taky na nalezení vhodného termínu (abychom se např. nesešly s loutkářskou přehlídkou). Co se bude hrát víme: připravujeme hru z prostředí školy s prozatímním názvem: Škola plná čertů, jako další představení chystáme reprízu Někde jinde a pak také něco pro dospělé: obnovenou premiéru komediálních hříček: Jak Kalousek sehnal brousek a Kupec benátecký. A teď to hlavní, kde se bude hrát? Asi byste čekali, že v Záložně, tak jako jsme hráli vždy. Chyba lávky, tentokrát jsme pro vás připravili překvapení. Máme vlastní Malou scénu v naší zkušebně. V Krohově domě, v patře nejvyšším (nad zubařskými ordinacemi) je od pátku 16. ledna malé jeviště (rozloha 5 x 3 metry vyvýšení nad podlahu o 60 cm). Potřebujeme prostory uspořádat tak, aby tam bylo jak herecké, tak divácké zázemí. A to ještě nějaké úsilí a čas bude stát. Až to všechno zmákneme, pozveme vás do nového malého divadla. Kapacita hlediště je do padesátky diváků, při větším zájmu lze hrát i dvakrát za sebou. Pevně doufáme, že v březnu nás uvidíte v nové premiéře v novém divadélku. Ing. Jan Tichý LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR Pohled na tábor z helikoptéry Tábor s nepřerušenou padesátiletou tradicí! LDT Hryzely (zal. 1958) Letošní sezona je další v nepřetržité řadě v životě tohoto tábora. I mezi letošními přechodnými obyvateli budou vnoučata i děti prvních i dalších hryzeláků. Jsou pokračovateli tradice, která se pro mnohé další stala součástí života. Jelikož se hodně dětí vrací již k několikanásobnému pobytu, je nutné oprostit se od stereotypu a chtít vždy něčím novým děti překvapit. Loňská změna ve vedení I. a III. běhu (kdy se do vedení vrátili praví hryzeláci), byla dána i snahou o jejich oživení. Vysokou laťku, kterou si vedení všech běhů nasadilo, budou chtít pečlivou přípravou programu udržet. Témata a náplně táborových her jsou volena s ohledem na věkové složení zúčastněných dětí. Musí stejně zaujmout předškoláčka schopného být poprvé několik dnů bez maminky, až po školáky končící ZŠ. Je i možná účast staršího dítěte, které mělo u nás předchozí bezproblémový pobyt. Hlavním smyslem zapojení dětí do soutěžení v rámci her je rozvíjet nejen jejich samostatnost, ale být i členem týmu jdoucího za společným cílem s vůlí, co nejlépe uspět. Jsme táborem pro všechny děti. Bereme k pobytu i děti s bezlepkovou dietou, případně s mírným zdravotním omezením, zvládnutelném v daném prostředí. Programy bývají zpestřeny nějakým překvapením, ale i zopakováním úspěšného vloženého vystoupení z předchozích let. Jsou to i parašutisté, kteří z helikoptéry dokáží přistát v bezprostřední blízkostí dětí. Ne každému se podaří o prázdninách si takovou helikoptéru prohlédnout a mít i památku ve fotografii. Děti si mohly i vyzkoušet odvahu při lezení na cvičné stěně či jízdě lanovkou. Úspěch měly skupiny historického šermu, či policejní psovodi se svými Rexy i ukázky z techniky kriminalistů či odvaha doprovodců letadel a dalších specializací. Také hasiči se svou technikou, či ochránci dravých ptáků, umí děti zaujmout. Nevídaným uměním v ovládání bičů vždy zaujme mistr světa v této disciplině Pavel Votápek. Loňská návštěva a společné zazpívání se členy skupiny Divokej Bill, či vystoupení písničkářky Lenky Dusilové, bylo pro děti velkým zážitkem. I na barevnost ohňostroje se dlouho vzpomíná, a tak jeho opakování jistě děti potěší. Ubytování dětí je dáno jejich věkem - mladší jsou zpravidla v chatkách a starší v podsadových dvoulůžkových stanech. Strava je podávána 5x denně. Jídelníček je sestavován hlavně s přihlédnutím k chuti dětí (kterou jsme si ověřili i pomocí ankety mezi nimi), tak i s ohledem na zdravou výživu. Pravidelné je podávání čerstvého ovoce i zeleniny. Také mléčné výrobky ke svačině, či cereálie k snídani, jsou u dětí oblíbené. Na každém běhu jsou jako zdravotní dozor dvě zdravotnice a odborná garance zdravotní péče je zajišťována Nemocnicí Kolín. Osobní hygiena je dána oddělenými WC, umývárnami i sprchami s teplou vodou. Kromě her v krásném okolí tábora, ležícího v údolí s protékajícím potůčkem uprostřed posázavských lesů, je program zpestřován i výlety pro menší po okolí, starší se vydávají do Kouřimi (skanzen), ale i do Sázavy, na Český Šternberk, či do Kutné Hory. Zde je velkým lákadlem i svezení na nejdelší bobové dráze u nás. Děti se v tomto táboře rozhodně nenudí. Termíny a témata dětských pobytů v roce 2009: běh Pod pirátskou vlajkou HV Pavel Céza běh Shrekův les HV Ing. Šárka Jedličková běh Simpsonovi přicházejí HV Marek Vondráček Hvězdička má vlastní malou scénu Foto poskytla TJ Sokol Benátky n. J. Cena pobytu v I. běhu (18 dnů) Kč, ve II. a III. běhu (14 dnů) Kč. Na pobyt lze získat příspěvek (zaměstnavatel rodičů, sociální odbor MÚ, OÚ). V případě příspěvku od zdravotní pojišťovny vystavujeme potvrzení na ozdravný pobyt. Možnost rozložení platby. Uvítáme zájemce o spolupráci i z řad rodičů (možnost zvýhodněného pobytu jejich dětí) Informace a přihlášky webové stránky telefon LDT Hryzely o.s , nám. TGM 38, P.O.BOX č P e č k y Jiří Kučera

19 6. února 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana LET SKAUTSKÉ ORGANIZACE V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU Nejsi-li dosud skautem, opatři si nejprve dobré boty a pak dobré srdce. Antonín Benjamín Svojsík Skautské zamyšlení historie zavazuje Postupná demokratizace života v naší zemi je tou nejlepší živnou půdou pro rozvoj skautingu a benátecké středisko junáka je tomu rozsahem své činnosti dobrým příkladem. To vše by nebylo možné bez návaznosti na tradice generací skautů a skautek, kteří v dobách dobrých i zlých naplňovali svými skutky a pod heslem Buď připraven skautské ideály. Není proto možné nevzpomenout na některé z těch, kteří se v minulosti nejvíce zasloužili o rozvoj benáteckého střediska. V době prvních krůčků to byli např. bří. Včelkové, br. Zvoníček, Čapek, Samohrd, Švitorka, sestry Valtrovy, Čapková a další. Do prvního zákazu činnosti roku 1940 následuje celá řada skautů, z nich jmenujme např. br. Abraháma, Černého, Balouna, br. Dr. ing. Nováka a bří. Karla a Jindru Němečka, sestry Jarou, Šturmovou, Richterovou, Zbrojovou. Po válce se ujal vedení střediska br. Němeček, ale tři roky byla doba velmi krátká na větší rozvoj. Zde se však objevují jména mladých skautů, kteří o dvacet let později stanou v popředí skautského hnutí. Jsou to bři. Peterka, Fouček, Kraus, Mlejnek, Roller, Špringl, Novák, Krejčík, Pospíšil, Voborník, Řípa, Süsmilch, Loudín a další. V roce 1968 předává br. Němeček vedení střediska br. Novákovi a doživotně se stává jeho čestným náčelníkem. V této době zaznamenáváme mnoho známých jmen jako např. bratři Polák, Krejča, Roller, Loudín, Fouček, Kraus, Antošík, Urban, Černý, Dokončení Hajný, sestry Nováková, Krausová, Urbanová, Krejčová, Váňová, Plicková a mnoho dalších, z nichž někteří jsou činní dodnes. Nechť jsou tyto řádky poděkováním těm, kteří se zasloužili o skauting v Benátkách nad Jizerou. Těm, kteří již nejsou mezi námi i těm, kteří svou činností navazují na tradice generací předešlých a v duchu ideálů skautingu dál drží prapor junáctví vysoko nad hlavou. Luboš Chadalík Vážení čtenáři, pokud jste byli účastníky této části našich dějin a skautingu se věnovali nebo podporovali vaše dítka, napište nám, prosím, vaše zážitky tak, jak jste to viděli vy a to na táborech, soutěžích a podobně. Budeme velmi rádi, pokud máte doma jakékoli dobové materiály a jste ochotni je středisku poskytnout. Pokud máte zájem, jakkoliv se do dnešních aktivit Junáka v Benátkách zapojit, bude nám velkou ctí. Můžete nám též napsat na internetové stránky Ot á zky : Co jsou junáci či skauti? Soutěž o ceny 1. Jaké výročí oslaví benátečtí Junáci v letošním roce? 2. Kdo byl starostou organizace junáků v letech ? 3. Kdo byl v těchto revolučních letech předsedou Místního národního výboru a skautingu hodně pomáhal? Odpovědi pište na skautské stránky Obojí je stejného významu, Skaut je však název sv tový. Jsme organizací celosv tovou a jen v eské republice je nás na šedesát tisíc. Jsme orientovaní na poznávání a ochranu p írody, úct ke staršímu, vztahu k hodnotám, odpov dnosti k vlasti a pod. Snažíme se být pravdomluvní, oddaní, spo iví, istotní a každý den je naší snahou vykonat dobrý skutek. Základem našeho konání je družinový systém, kde družiny tvo í oddíly a ty pak st edisko. To ídí st edisková rada. Naše dělení je následující: Vl ata - chlapci 6-11 let Sv tlušky - dívky 6-11 let Skauti - chlapci let Skautky - d ata let Rove i a Rangers - chlapci a d ata let dci - 18 a více let Sch zky družin jsou jednou týdn, jednou m sí se schází celý oddíl. kolik víkend v roce je v nováno výpravám. Skautský rok je pak završen letním táborem, kde všichni zúro í své poznatky a v domosti. Každý len musí být zaregistrován, sou asná cena registrace je 500K /rok a v ní je zahrnuto pojišt ní. Cena letního tábora byla v letošním roce 3000K za t i týdny a nebude v budoucnu výrazn stoupat. Nedílnou sou ástí každého skauta je kroj, který lze po ídit za cca. 500K. Toto je jen malá sonda do naší organizace. Pokud budete mít zájem k nám p ivést svá dítka, kontaktujte nás na íslech: Miroslava Neumanová (sv tlušky) Karel Ko átko (vl ata) Kate ina Fajfrová (skautky) Ji í Kratochvíl (skauti) Na setkání s Vámi se těší skautky a skauti střediska Povodeň v Benátkách nad Jizerou.

20 strana 20 Zpravodaj Benátecka INZERCE P ROSTŘEDKY ZVYŠUJÍCÍ ÚČINNOST PRACÍCH PROSTŘEDKŮ ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK (utěrky, montérky) pro mastné prádlo do pračky i na skvrny BĚLEX Bělící přísada do pračky na bázi kyslíku bělí záclony a všechno prádlo již od 30 C dezinfikuje prádlo od 40 C 400 g = 84,- Kč dávkování pouze 2 kávové lžičky 0,5 kg = 34,- Kč 2,0 kg = 86,- Kč Vyrábí a dodává: DETA výzkumný ústav spotřební chemie Husovo nám.61, Benátky nad Jizerou Tel./fax nově otevřené Studio Iris Husovo náměstí 42 (bývalá lékárna) l l l l profesionální kosmetické služby péče o Vaše přírodní i umělé nehty masáže pedikúra (od března 2009) Objednávky: Novû otevfiená prodejna (u Penny marketu) Pracovní doba: Po Pá , So , Ne ZAV ENO

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Lidé stojí, data jedou

Lidé stojí, data jedou KGI/SIPOL Státní informační politika Alžběta BRYCHTOVÁ, Stanislav POPELKA Geoinformatika Olomouc, 2010 Lidé stojí, data jedou Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem,

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Dokumentace k projektu Czech POINT Seznamte se Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Obsah 1. Seznamte se...3 2. Co Czech POINT poskytuje?...3 2.1. Výpis z Katastru nemovitostí...3

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

Moderní úřad, přátelský stát

Moderní úřad, přátelský stát Moderní úřad, přátelský stát Věci se začaly hýbat Naším cílem je efektivní veřejná správa. Nepotřebujeme více zákonů, více úřadů, více úředníků a více počítačů. Potřebujeme kvalitní zákony, funkční úřady,

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244106-2010:text:cs:html CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Pzn.: pouze ilustrační foto

Pzn.: pouze ilustrační foto Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013 Pzn.: pouze ilustrační foto Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce Budějovický advent 2013 (dále jen akce ) vyhlašuje ve smyslu ustanovení

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

zadávací dokumentace a výzva

zadávací dokumentace a výzva Stavební práce oprava produkčních ploch pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace a výzva Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Co je živnostenský rejstřík? Živnostenským rejstříkem se podrobně zabývá 60 živnostenského zákona. V jeho smyslu je živnostenský rejstřík informačním

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

zadávací dokumentace

zadávací dokumentace Stavebně montážní práce - oprava domu k bydlení pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon)

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: elearningový kurz seznamuje postup práce s formulářem Kvalifikovaných dodavatelů. Průvodce kurzem: V kurzu se studující

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE OPERAtNI tlvotni PROGRAM PROSTŘEDí * * * EVROPSKÁ UNIE I Pro vodu VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej stavebních pozemků v obci Písek č. j: 632/2013-A,OA Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání opakované aukce. Den konání aukce se

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba inženýrských sítí a obslužné komunikace pro 14 rodinných domků v lokalitě 1/6 výběr generálního dodavatele souboru stavebních prací Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, 150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz IČO: 61386855 Naše značka: Vyřizuje/ tel.: V Praze, dne: Ing. Radko Sáblík/ 257 320 533 20.9.2012 Věc: Výzva

Více

Orlické hory pro všechny

Orlické hory pro všechny Místní akční skupina Orlicko Divišova 669, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování konzultačních služeb a služeb provozní technické

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 7.12.2010 Verze: 5.0

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více