NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s bateriemi (akumulátory)... 5 Čištění a údržba... 5 Ochrana soukromí... 5 Umístění a nastavení přístroje... 6 Instalace baterií... 6 Instalace baterií v rodičovské ovládací jednotce... 6 Instalace baterií v jednotce chůvičky... 6 Provozní procedury... 7 Rodičovská jednotka... 7 Jednotka dětské chůvičky... 7 Kontrola příjmu... 7 Zkouška příjmu video signálu... 7 Zkouška kvality zvuku... 8 Jiné funkce... 8 Nastavení hlasitosti zvuku... 8 Nastavení jasnosti obrazu... 8 Provozní módy... 8 Důležitá upozornění (ručení) Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis Gratulujeme Vám k zakoupení k zakoupení tohoto kvalitního bezdrátového výrobku, jímž je tato elektronická chůvička pracující na frekvenci 2,4 GHz. Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Abyste oba přístroje uchovali v dobrém stavu a zajistili jejich bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali! Upozornění: Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé nepodstatné věci byly vynechány (zkráceny), některé jsou naopak popsány podrobněji. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení stanice do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 2

2 AC adaptér AC adaptér je zařízení, které vám umožňuje napájet tento systém přímo ze zásuvky vaší běžné domácí sítě elektrického vedení. Zvláštní konektory adaptéru připojte k příslušným DC IN konektorům rodičovské jednotky a elektronické chůvičky. Zajistěte prosím, aby byl systém před připojením těchto konektorů AC adaptéru vypnutý (Off). POZOR: Tento adaptér je vyvinut speciálně pro tento systém. Prosím, nezkoušejte nikdy napájet tento systém jinými adaptéry, které nejsou pro napájení tohoto systému určeny. Nepokoušejte se ani s tímto adaptérem napájet jiné systémy, než je tento. Jednotka chůvičky 1. Čočka kamery 2. LED kontrolka infračerveného nočního vidění 3. Mikrofon 4. Ohybatelný krk z PVC 5. Noční světlo 6. Otvor pro uvolnění tepla 7. Anténa 8. Kontrolka indikátoru zapnutí přístroje 9. Jack AC adaptéru 10. Vypínač funkce VOX 11. Otvor pro upevnění na zeď 12. Gumová podložka 13. Přihrádka pro baterie 14. Přepínač ON/OFF/NIGHT (zapnuto/vypnuto/noční režim) 15. Přepínač pro výběr kanálu Jednotka dálkového ovládání pro rodiče 1. Indikátor zapnutí 2. LCD displej 3. Měřící zařízení pro úroveň hlasitosti 4. Reproduktor 5. Tlačítko pro ovládání jasnosti 6. Jack AV OUT 7. Jack pro AC adaptér 8. Klip pro připnutí za pásek/monitorovací stojan 9. Přihrádka pro baterie 10. Anténa 11. Hlavní vypínač (On/Off) a ovladač hlasitosti 12. Přepínač kanálů 13. Přepínač určený pro výběr provozního modu: NORMAL/AUDIO/VOX Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s oběma přístroji nebo. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí! Tento výrobek nesmí být používán k informování veřejnosti. Předpovědi počasí této stanice považujte pouze za orientační. Výrobce nezodpovídá za případné nesprávné zobrazení předpovědi počasí na displeji této stanice a za následky, které by z toho vyplynuly. Nenamáčejte přístroje nikdy do vody a nevystavujte ho vlivům vlhkosti. Zabráníte tak nebezpečí elektrického šoku. Nevystavujte přístroje vibracím, otřesům nebo velkým výkyvům teplot. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístrojů. Přečtěte si pozorně všechna výstražná upozornění v tomto návodu. Tento výrobek není určen k tomu, aby nahradil dohled rodičů nad dětmi. Je to pouze pomocný nástroj. Je důležité, aby uživatelé tohoto přístroje při použití zůstávali vždy v komunikačním dosahu tohoto systému a nevzdalovali se mimo jeho akční rádius. Je velmi důležité pravidelně kontrolovat spojení a příjem obou částí komunikačního systému. Úplné pokyny pro toto fungování se dozvíte v kapitole věnované příjmu tohoto návodu k použití. Jak jednotka elektronické chůvičky tak jednotka řídícího rodičovského ovládání jsou určeny pouze k použití ve vnitřních prostorech. Nejsou určeny k použití venku. Nikdy nestavte systém blízko vody. Nepoužívejte ho například v blízkosti dřezů, van, sprchových koutů nebo ve vlhkém prostředí. Pokud systém po delší dobu nepoužíváte, odpojte AC adaptér. Systém elektronické chůvičky a rodičovského dálkového ovládání umisťujte vždy do prostředí s dobrou ventilací a zabraňte tomu, aby došlo k přehřátí jednotlivých dílů. Udržujte systém a jeho jednotlivé komponenty v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla jako jsou například radiátory, sporáky, kamna, přímotopy, komíny a další zdroje. Tento výrobek udržujte také mimo přímé sluneční záření. Používejte pouze napájecí AC adaptér, který je dodáván spolu s tímto výrobkem. Jestliže byste použili jiný typ napájecího adaptéru, je zde riziko poškození systému. Napájecí AC adaptér pak zapojujte pouze do standardní zásuvky domácího elektrického vedení! Abyste zabránili komplikacím a přehřátí NEPOUŽÍVEJTE PRO TENTO SYSTÉM PRODLUŽOVACÍ KABEL. Zmíněné napájecí adaptéry se mohou během provozu mírně zahřívat. To je normální. Části přihrádky pro baterie se mohou během provozu mírně zahřívat. To je rovněž normální projev funkčnosti systému. Umístěte napájecí AC adaptér a jeho šňůru tak, aby nebyla narušována chůzí osob či na ni pokládanými předměty. Věnujte zvláštní pozornost šňůře napájecího AC adaptéru, zástrčce a místu, kde je šňůra adaptéru připojena k systému. 3 4

3 Manipulace s bateriemi (akumulátory) Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje. Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Umístění a nastavení přístroje Vaši přenosnou elektronickou chůvičku můžete umístit nejrůznějšími způsoby tak, aby poskytovala nejlepší pohled na vaše dítě. Pro nejlepší výkon umístěte monitorovací jednotku zhruba do vzdálenosti 1 metru od dítěte. Jednotka chůvičky může být jednoduše uchycena na zeď nebo na strop pomocí příslušného otvoru na dně základny chůvičky. Po vložení úchytného klipu do dna základny může uživatel jednoduše upevnit chůvičku na různá místa. Nastavení a způsob rozboru přístroje je naznačen na obrázku. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Čištění a údržba Bezdrátová elektronická přenosná chůvička je určena pouze pro provoz ve vnitřních prostorách. Nestavte elektronickou chůvičku nikdy do venkovních prostor, kde může být vystavena přímému slunečnímu světlu. Venkovní použití může obecně poškodit tento systém. K čištění displeje a pouzder přístrojů (vnější části pláště výrobku) používejte jen měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdra přístrojů. Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroje přineste k prodejci a nechte je odborně přezkoušet. Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení s nimi vedou k zániku záruky. Přístroje nevystavujte extrémním výkyvům teplot, neboť toto vede k velmi rychlým změnám při zobrazování na displeji a může to ovlivnit přesnost naměřených hodnot. Pro tento výrobek platí tatáž pravidla, jako pro ostatní výrobky a elektroniku. Měli byste s nimi zacházet opatrně a být opatrní na to, aby výrobek nespadl na zem nebo aby se fyzicky nepoškodil. Nehoda tohoto typu může poškodit elektronické součástky uvnitř výrobku. PŘED INSTALACÍ JAKÝCHKOLI upevňovacích šroubů. Jestliže nastanou jakékoli rušivé interference jiných rádiových signálů či jiné problémy, řiďte se kapitolou věnované řešení problémů v závěru tohoto návodu k použití. POZNÁMKA: Používejte pouze AC adaptér dodávaný spolu s tímto výrobkem. Odviňte zcela kabel napájecího AC adaptéru na táhněte ho do plné délky. Zastrčte napájecí AC adaptér do standardní zásuvky domácí sítě elektrického vedení Přečnívající kabel AC adaptéru zajistěte a nenechte ho nikde přečnívat či zasahovat na nevhodná místa Instalace baterií Instalace baterií v rodičovské ovládací jednotce 1. Otevřete přihrádku pro baterie vytažením páskového klipu směrem dolů. Při výměně baterií není nutné páskový klip zcela odnímat. (viz obrázek A) 2. Vložte 5 tužkových alkalických baterií (typ AA) a řiďte se přitom na nákresu v přihrádce pro baterie naznačené polarity (kladný a záporný pól) (viz obrázek B) 3. Zavřete přihrádku pro baterie a opět seřiďte klip pro zavěšení za pásek. 4. Uživatelé mohou provozovat tuto jednotku a napájet ji rovněž AC adaptérem, který je dodáván spolu s tímto přístrojem. Ochrana soukromí Při použití této přenosné bezdrátové elektronické chůvičky, která pracuje s rádiovými vlnami na frekvenci 2,4GHz, mějte vždy na paměti, že používáte veřejný prostor, kde jsou rádiové vlny do určité míry sdíleny. Obraz i zvuk, předávaný mezi jednotlivými částmi tohoto systému může být vysílán i do jiných zařízení pracujících na stejné frekvenci. I konverzace z vedlejší místnosti pak může být vysílána do jiného zařízení. Dbejte tedy na ochranu svého soukromí. POZOR: V zájmu ochrany vlastního soukromí proto vypínejte systém vždy, když není zapotřebí, aby byl v provozu. Je možné také to, že rodičovská jednotka bude ovlivňována interferenčními vlnami z jiného zařízení pracujícího na frekvenci 2,4 GHz. Pro minimalizaci tohoto potenciálního problému je elektronická přenosná chůvička vybavena pro tento účel vybavena třemi nezávislými kanály, mezi kterými lze bez problémů přepínat. Jestliže zaznamenáte během provozu zařízení rušivé interference na jednom kanálu, jednoduše přepněte na kanál jiný. Instalace baterií v jednotce chůvičky 1. Otevřete přihrádku pro baterie ve dně zařízení jednotky chůvičky (viz obrázek C) 2. Vložte 4 tužkové alkalické baterie (typ AA) a řiďte se přitom na nákresu v přihrádce pro baterie naznačené polarity (kladný a záporný pól) (viz obrázek D) 3. Zavřete přihrádku pro baterie. 4. Uživatelé mohou provozovat tuto jednotku a napájet ji rovněž AC adaptérem, který je dodáván spolu s tímto přístrojem. POZNÁMKA: Jsou-li baterie vloženy nesprávně, je zde nebezpečí výbuchu. Do přihrádky vkládejte vždy pouze baterie stejného baterie nebo baterie ekvivalentního typu. 5 6

4 POZOR!!! Nikdy nemíchejte současně baterie různých typů (například alkalické baterie s bateriemi jiného typu). Jestliže systém není po dlouhou dobu používán, vyjměte z něj všechny baterie. Nikdy nemíchejte současně staré a nové baterie. Nikdy nezkratujte kontakty baterií. Vkládejte baterie vždy tak, aby byla dodržena správná polarita (správná polarita baterií je naznačena v přihrádce pro baterie) Nikdy nenamáčejte žádnou část monitorovacího systému elektronické chůvičky do vody. Provozní procedury Rodičovská jednotka 1. Připojte tuto rodičovskou jednotku k napájecímu DC adaptéru. Zapojte jí pak k nejbližší zásuvce domácí sítě elektrického vedení nebo vložte 5 alkalických tužkových baterií 2. Otočte vypínačem po straně této rodičovské jednotky, dokud se neozve cvaknutí. Nyní je tato jednotka zapnuta. Pokud otočíte tlačítkem směrem vzhůru bude zvuk hlasitější. Jestliže otočíte tlačítkem směrem dolů, bude zvuk tišší. LED kontrolka indikátoru zapnutí přístroje svítí a signalizuje, jestli jsou baterie plně nabity. 3. Zároveň můžete vidět obraz a slyšet zvuk z reproduktoru. 4. Pomocí spodního přepínače kanálů vyberte příslušný kanál, který je vhodný (viz výše problém interferencí). 5. Pomocí tlačítka ve spodní části vyberte příslušný provozní mód. Uživatel zařízení si může zvolit jeden ze tří základních provozních modů. 6. Nastavte potenciometrem příslušnou úroveň hlasitosti pohybem nahoru nebo dolů. Jednotka dětské chůvičky 1. Připojte tuto jednotku dětské chůvičky k napájecímu DC adaptéru. Zapojte jí pak k nejbližší zásuvce domácí sítě elektrického vedení nebo vložte 4 alkalické tužkové baterie. 2. Zapněte jednotku vypínačem po straně této jednotky. Nyní je tato jednotka zapnuta. Přepnutí do polohy ON (zapnuto) je zařízení v modu pro běžný provoz za denního světla. Pozice tohoto přepínače v poloze NIGHT je určena pro mód provozu v temném prostředí. POZNÁMKA: Za denního světla pak přepněte vypínač zpět do polohy ON. LED kontrolka indikátoru se rozsvítí, jestliže je přístroj zapnut a baterie jsou zcela nabity. 3. Vyberte tentýž kanál, který jste vybrali na této jednotce, také na rodičovské jednotce pomocí obdobného přepínače na pravé straně. Jestliže jsou obě jednotky nastaveny na jiný kanál, nemůže být přenášen žádný bezdrátový signál. 4. Nastavte pohyblivý stojan do vhodného úhlu nebo otočte hlavou jednotky vpravo nebo vlevo požadovaným směrem. Kontrola příjmu Před tím než uvedete toto bezdrátové přenosné zařízení do provozu nebo před z měnou jeho umístění, je velmi důležité provést zkušební test příjmu zvukového signálu a video signálu. Zkouška příjmu video signálu 1. Umístěte jednotku chůvičky na nejvhodnější místo (například na stůl, nebo ji zavěste na stěnu nebo na strop) 2. Nasměrujte čočku kamery na dítě. 3. Zkontrolujte příjem video signálu na rodičovské jednotce a nastavte požadovanou úroveň jasnosti obrazu. (Pro nastavení jasnosti získáte příslušné informace v kapitole Jiné funkce tohoto návodu.) 7 Zkouška kvality zvuku 1. Mluvte do jednotky dětské chůvičky šeptem nebo tak hlasitě, jako mluvíte při normální konverzaci. 2. Dejte rodičovskou jednotku do patřičné vzdálenosti tak, aby nedocházelo k efektu zpětné vazby. 4. Zkontrolujte, zda dochází na rodičovské jednotce k příjmu zvukového signálu a nastavte vhodnou hlasitost tohoto zvukového signálu. (Pro nastavení úrovně hlasitosti získáte příslušné informace v kapitole Jiné funkce tohoto návodu.) Jiné funkce Nastavení hlasitosti zvuku Otočný potenciometr pro ovládání hlasitosti zvuku je umístěn po straně rodičovské jednotky. Pokud otočíte tlačítkem směrem vzhůru bude zvuk hlasitější. Jestliže otočíte tlačítkem směrem dolů, bude zvuk tišší. Nastavení jasnosti obrazu Otočný potenciometr pro nastavení jasnosti obrazu je umístěn po straně rodičovské jednotky. Pokud stisknete tlačítko s šipkou směřující směrem vzhůru, bude obraz jasnější. Pokud stisknete tlačítko s šipkou směřující směrem dolů, bude mít obraz nižší jasnost. Jestliže měníte provozní módy a přepínáte mezi nimi, nezapomeňte nikdy znovu nastavit tuto úroveň jasnosti na optimální hodnotu vhodnou pro tento mód. Provozní módy V tomto systému jsou k dispozici tři provozní módy 1. Normální mód (audio a video) Na rodičovské jednotce nastavte posuvný přepínač do polohy NORMAL. Na rodičovské jednotce pak můžete sledovat zároveň obraz na LCD displeji a poslouchat zvuk z reproduktorů. 2. Audio mód (pouze audio) Na rodičovské jednotce nastavte posuvný přepínač do polohy AUDIO. Jako uživatel pak na rodičovské jednotce můžete pouze poslouchat zvuk z reproduktorů. Pětistupňový indikátor pak bude indikovat sílu zvuku. Na LCD displeji se pak z důvodu úspory baterií nebude objevovat žádný obraz. 3. Mód VOX (Video obraz je aktivován hlasem) Na rodičovské jednotce nastavte posuvný přepínač do polohy VOX. Jakmile jednotka chůvičky zaznamená hlasitý zvuk (například pláč dítěte), systém automaticky zapne komunikaci. Na rodičovské jednotce pak po této aktivaci můžete sledovat zároveň obraz na LCD displeji a poslouchat také zvuk z reproduktorů. Poznámka: Na spodní straně jednotky chůvičky je přepínač pro aktivaci funkce VOX. Pokud má být přístroj v tomto modu, musí být tento spínač aktivován. 4. Indikátor zapnutí přístroje Jestliže jsou baterie jednotky příliš slabé, tento indikátor zapnutí zařízení vám může připomenout, že je máte vyměnit. Pokud je stav baterií na rodičovské jednotce dobrý, tato kontrolka svítí nepřetržitým světlem. Pokud je stav baterií na rodičovské jednotce nižší, tato kontrolka bliká přerušovaným světlem. Pokud je stav baterií na jednotce chůvičky dobrý, tato kontrolka svítí nepřetržitým světlem. Pokud je stav baterií na jednotce chůvičky nižší, tato kontrolka bliká přerušovaným světlem. 5. Výstraha indikující, že obě jednotky jsou mimo dosah Jestliže je přerušení mezi rodičovskou jednotkou a jednotkou chůvičky přerušeno (například tehdy, když je jedna z těchto jednotek vypnutá, nebo tehdy, když obě jednotky nejsou nastaveny na stejný kanál, nebo došlo k vybití baterií u jedné z obou stanic), výstraha indikující přerušení spojení je aktivována. Začne zaznívat nepřetržitý zvuk Bi Bi. 6. Měřič hlasitosti zvuku Pětistupňový měřič hlasitosti zvuku v podobě pěti LED kontrolek je lokalizován na předním panelu rodičovské jednotky a indikuje úroveň zvukové hladiny, kterou vydává dítě. Jedna nebo dvě rozsvícené LED kontrolky znamenají, že tato úroveň hlasitosti zvuku je nízká. Tři až pět rozsvícených kontrolek znamená, že tato úroveň hlasitosti zvuku je vyšší. 8

5 7. Připojení rodičovské jednotky k televiznímu přijímači Výstup AV OUT umístěný na levé straně rodičovské jednotky umožňuje připojení systému k vaší televizi. Uživatel pak může sledovat obraz na televizi, ke které je přístroj připojen prostřednictvím TV kabelu. 8. Noční světlo (volitelné) V přední straně jednotky chůvičky je noční světlo, které umožňuje noční vidění. Pro zapnutí tohoto nočního světla posuňte posuvný přepínač na levé straně jednotky chůvičky do polohy NIGHT. Mezitím je aktivována infračervená LED dioda. Poznámka: Pro uživatele, kteří si vybrali sestavu bez nočního osvětlení, je aktivováno pouze infračervené noční světlo. Upozornění: V tomto provozním modu se na obrazovce LCD displeje zobrazí pouze černobílý obraz. 9. Uchycení na zeď Uživatel může instalovat jednotku dětské chůvičky na zeď a to za pomocí úchytného otvoru v základně zařízení. 10. Ozdobné prvky (volitelné příslušenství) 3 druhy volitelných ozdobných doplňků (které slouží jako kryt hlavy kamery: kytičky, sluníčko, měsíc) jsou rovněž dostupné a mohou sloužit jako hezká ozdoba dětského pokoje. Používají se jako kryty hlavy kamery jednotky chůvičky. 9 Případné problémy a jejich řešení Problém Možná příčina Možné řešení Indikátor zapnutí dětské chůvičky nesvítí Obrazovka dětské chůvičky nesvítí a není slyšet žádný zvuk Žádný obraz nebo zvuk Zvuk funguje, obraz nefunguje Obraz funguje, zvuk nefunguje Dětská chůvička není zapnuta Zařízení je vypnuto Baterie jsou již vybité AC napájecí adaptér není zapojen Zařízení může být nastaveno pouze na mód audio Zařízení je vypnuto Baterie jsou již vybité AC napájecí adaptér není zapojen Špatný kanál Špatný mód Interference signálu v důsledku použití podobného zařízení v jiné domácnosti, použití obdobného zařízení pracujícího na bázi rádiových vln, bezdrátového či mobilního telefonu atd. Jednotka dětské chůvičky nebo rodičovská jednotka se nachází blízko velké koncentrace kovových částí Nízká úroveň jasnosti Špatný kanál Špatný mód Interference signálu v důsledku použití podobného zařízení v jiné domácnosti, použití obdobného zařízení pracujícího na bázi rádiových vln, bezdrátového či mobilního telefonu atd. Je nastavena nízká hlasitost Obraz se chvěje Předmět je příliš blízko u jednotky dětské chůvičky Dochází ke zvukovému efektu zpětné vazby Ve tmě je obraz tmavý Jednotka dětské chůvičky nebo rodičovská jednotka se nachází blízko velké koncentrace kovových částí Interference signálu v důsledku použití podobného zařízení v jiné domácnosti, použití obdobného zařízení pracujícího na bázi rádiových vln, bezdrátového či mobilního telefonu atd. Obě jednotky jsou příliš blízko u sebe Hlasitost je příliš vysoká Zařízení je vypnuto Baterie mohou být vybité Nastavte hlavní vypínač do polohy ON za denního světla a do polohy NIGHT, pokud je tma. funguje. Vyměňte baterie Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení Zapněte zařízení. Nastavte přepínač do modu NORMAL/VOX. funguje. Vyměňte baterie Provozujte rodičovskou jednotku za pomoci napájení adaptérem. Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení Nastavte obě jednotky na stejný kanál Nastavte jasnost na požadovanou úroveň Změňte rodičovskou jednotku na vhodný mód Vyberte jiný kanál jak na rodičovské jednotce tak na jednotce dětské chůvičky funguje. Vyměňte baterie Provozujte rodičovskou jednotku za pomoci napájení adaptérem. Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení Odstraňte předměty, které se nacházejí příliš blízko jednotky dětské chůvičky, nebo přemistěte jednu z obou jednotek. Proveďte zkušební test příjmu přesunem rodičovské jednotky nebo jednotky chůvičky do jiné lokality ve vašem domě. Nastavte jasnost zařízení na požadovanou hodnotu Zkontrolujte nastavení modu. Nastavte rodičovskou jednotku do správného modu. Nastavte obě jednotky na stejný kanál Vyberte jiný kanál jak na rodičovské jednotce tak na jednotce dětské chůvičky Nastavte pomocí potenciometru hlasitost zařízení na požadovanou úroveň Odstraňte předměty, které se nacházejí příliš blízko jednotky dětské chůvičky, nebo přemistěte jednu z obou jednotek. Proveďte zkušební test příjmu přesunem rodičovské jednotky nebo jednotky chůvičky do jiné lokality ve vašem domě. Změňte nastavení kanálu Identifikujte a odstraňte zdroj rušivých interferencí. Přesuňte obě jednotky do větší vzdálenosti od sebe Snižte hlasitost Přepněte zařízení do modu NIGHT, pokud je tma. funguje. Vyměňte baterie Provozujte rodičovskou jednotku za pomoci napájení adaptérem. Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení 10

6 Technické údaje Přenosná rodičovská jednotka 1. Provozní napětí: DC 8 V 700mA nebo 5x AA baterie 1,5 V 2. Indikace nízkého napětí při napětí menším nebo rovném hodnotě 5.7 V 3. Teplotní rozsah: 0 C až 50 C 4. Spotřeba proudu: 5 W 5. Provozní frekvence: 2.4 GHz až GHz 6. Maximální dosah (přímá spojnice obou stanic bez překážek): až 150 metrů (v otevřeném prostoru) 7. Video systém: PAL 8. Rozlišení: 490 x 240 pixel 9. LCD: barevný displej Velikost přenosné stanice: 172 x 83 x 35 mm Jednotka dětské chůvičky 1. Provozní napětí: DC 7.5 V 300 ma nebo 4x AA baterie 1,5 V 2. Výstupní výkon: dbm 3. Teplotní rozsah: 0 C až 50 C 4. Spotřeba proudu: 2.2 W 5. Provozní frekvence: 2.4 GHz až GHz 6. Citlivost mikrofonu: 1-2 m 7. Velikost stanice dětské chůvičky: 208 x 84 x 100 mm 8. Vzdálenost předmětu: 1-2 m Důležitá upozornění (ručení) Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny. Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí. Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat. 11

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 06 94. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 06 94. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 06 94 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 31. Vlastnosti výrobku

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 31. Vlastnosti výrobku NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 31 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

NASTAVENÍ KANÁLŮ A DIGITÁLNÍCH KÓDŮ. A / Kanály 1. Kamera. 2. Přijímač

NASTAVENÍ KANÁLŮ A DIGITÁLNÍCH KÓDŮ. A / Kanály 1. Kamera. 2. Přijímač Dříve, než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně pokyny k obsluze. Dětskou chůvičku Babyphone Video nelze považovat za zdravotnický přístroj. Nedonošené nebo jinak ohrožené děti by měly být pod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) Kompaktní a robustní váhy s digitálním zobrazením na přehledném displeji z tekutých krystalů (LCD) pro různá použití, s přesným tenzometrickým

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Univerzální dálkové ovládání UR 89. Obj. č.: 35 10 13

Univerzální dálkové ovládání UR 89. Obj. č.: 35 10 13 Přizpůsobení přístroje Abyste mohli dálkový ovladač používat, musíte ho nejdříve přizpůsobit, resp. nastavit na vaše zařízení, které chcete ovládat. Máte k tomu dvě možnosti: přímé zadání kódu, nebo vyhledání

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 Obj. č.: 10 07 07 / 10 07 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

F-OS-RS207RA2 - Instrukční manuál. Bezdrátový barevný kamerový set s krytím IP54!!! a možností nočního vidění

F-OS-RS207RA2 - Instrukční manuál. Bezdrátový barevný kamerový set s krytím IP54!!! a možností nočního vidění F-OS-RS207RA2 - Instrukční manuál Bezdrátový barevný kamerový set s krytím IP54!!! a možností nočního vidění Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Tento produkt pracuje na bázi bezdrátového přenosu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

RC model traktoru Porsche Diesel Super. Obj. č.: 23 92 92. Rozsah dodávky. Vložení baterií do modelu. Slovníček: Sender=vysílač, Batterien=baterie

RC model traktoru Porsche Diesel Super. Obj. č.: 23 92 92. Rozsah dodávky. Vložení baterií do modelu. Slovníček: Sender=vysílač, Batterien=baterie Rozsah dodávky RC model traktoru Porsche Diesel Super Obj. č.: 23 92 92 Slovníček: Sender=vysílač, Batterien=baterie Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup RC modelu Carson Porsche Diesel

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 08 15 Ideální pomocník do kuchyní. Tento budík s rádiem připevníte jeho horní stranou na spodní stranu závěsné skříňky, regálu nebo k jinému kusu nábytku. Funkce časovače Vám

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Meteorologická stanice RAR 501. Obj. č.: 67 25 55

Meteorologická stanice RAR 501. Obj. č.: 67 25 55 Meteorologická stanice RAR 501 Úvod Obj. č. 67 25 55 Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup naší malé moderní meteorologické stanice s grafickou předpovědí počasí, kterou dodáváme se třemi

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV SkyFunk 4 Návod k obsluze Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV se 4 kanály pro přenos signálů audio / video a se 16 kanály pro přenos signálů infračerveného dálkového ovládání Obsah: 1. Pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 10 85

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 10 85 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 10 85 Obsah Strana Úvod... 1 1. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi... 3 2. Součásti monitoru (ovládací tlačítka)... 4 Zadní strana monitoru (přípojky a opěrka)...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 19 Tento infračervený teploměr Dotory je určen k rychlému (během jedné sekundy), nekomplikovanému, bezpečnému a přesnému měření tělesné teploty pro celou rodinu s rozlišením

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Obsah VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 3 SPECIFIKACE VENKOVNÍ KAMERY... 3 SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MONITORU... 4 INSTALACE VNITŘNÍHO MONITORU... 5 INSTALACE VENKOVNÍ KAMERY...

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Solární svítilna ve tvaru koule Moonlight SG-01

Solární svítilna ve tvaru koule Moonlight SG-01 MONTÁŽNÍ NÁVOD Solární svítilna ve tvaru koule Moonlight SG-01 Obj. č.: 11 00 02 Tuto svítící kouli Měsíční světlo o průměru 140 mm položíte jednoduše na hladinu zahradního jezírka či rybníčku nebo ji

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

HD rozlišení videa Kontinuální nahrávání díky stálému připojení na síť Tzv. Pre-motion mód (čidlo zachytí objekt ještě před jeho vstupem do záběru

HD rozlišení videa Kontinuální nahrávání díky stálému připojení na síť Tzv. Pre-motion mód (čidlo zachytí objekt ještě před jeho vstupem do záběru Nástěnné hodiny Návod k použití Hlavní výhody produktu: HD rozlišení videa Kontinuální nahrávání díky stálému připojení na síť Tzv. Pre-motion mód (čidlo zachytí objekt ještě před jeho vstupem do záběru

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

TORNADO STUNT CAR 4x4

TORNADO STUNT CAR 4x4 CZ TORNADO STUNT CAR 4x4 Model No.KS124532 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

FM vysílač FMT 300 BT. Obj. č. 37 43 38

FM vysílač FMT 300 BT. Obj. č. 37 43 38 FM vysílač FMT 300 BT Obj. č. 37 43 38 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače Technaxx. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mobilní mixážní pult MC CRYPT MCB-1002 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 17 52 Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mono sekce (kanál 1 a 2) (1) MIC- vstup K tomuto souměrnému XLR- vstupu

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

GLOBAL EXPORT IMPORT KFT. 7 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-636TSX2 + OUT9 + CLOCK

GLOBAL EXPORT IMPORT KFT. 7 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-636TSX2 + OUT9 + CLOCK "CE" PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Náš podnik: GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT Importér (první dovozce) název H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11 01-09-664413 Importér ( první dovozce ) adresa a registrační číslo S plným

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více