NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s bateriemi (akumulátory)... 5 Čištění a údržba... 5 Ochrana soukromí... 5 Umístění a nastavení přístroje... 6 Instalace baterií... 6 Instalace baterií v rodičovské ovládací jednotce... 6 Instalace baterií v jednotce chůvičky... 6 Provozní procedury... 7 Rodičovská jednotka... 7 Jednotka dětské chůvičky... 7 Kontrola příjmu... 7 Zkouška příjmu video signálu... 7 Zkouška kvality zvuku... 8 Jiné funkce... 8 Nastavení hlasitosti zvuku... 8 Nastavení jasnosti obrazu... 8 Provozní módy... 8 Důležitá upozornění (ručení) Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis Gratulujeme Vám k zakoupení k zakoupení tohoto kvalitního bezdrátového výrobku, jímž je tato elektronická chůvička pracující na frekvenci 2,4 GHz. Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Abyste oba přístroje uchovali v dobrém stavu a zajistili jejich bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali! Upozornění: Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé nepodstatné věci byly vynechány (zkráceny), některé jsou naopak popsány podrobněji. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení stanice do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 2

2 AC adaptér AC adaptér je zařízení, které vám umožňuje napájet tento systém přímo ze zásuvky vaší běžné domácí sítě elektrického vedení. Zvláštní konektory adaptéru připojte k příslušným DC IN konektorům rodičovské jednotky a elektronické chůvičky. Zajistěte prosím, aby byl systém před připojením těchto konektorů AC adaptéru vypnutý (Off). POZOR: Tento adaptér je vyvinut speciálně pro tento systém. Prosím, nezkoušejte nikdy napájet tento systém jinými adaptéry, které nejsou pro napájení tohoto systému určeny. Nepokoušejte se ani s tímto adaptérem napájet jiné systémy, než je tento. Jednotka chůvičky 1. Čočka kamery 2. LED kontrolka infračerveného nočního vidění 3. Mikrofon 4. Ohybatelný krk z PVC 5. Noční světlo 6. Otvor pro uvolnění tepla 7. Anténa 8. Kontrolka indikátoru zapnutí přístroje 9. Jack AC adaptéru 10. Vypínač funkce VOX 11. Otvor pro upevnění na zeď 12. Gumová podložka 13. Přihrádka pro baterie 14. Přepínač ON/OFF/NIGHT (zapnuto/vypnuto/noční režim) 15. Přepínač pro výběr kanálu Jednotka dálkového ovládání pro rodiče 1. Indikátor zapnutí 2. LCD displej 3. Měřící zařízení pro úroveň hlasitosti 4. Reproduktor 5. Tlačítko pro ovládání jasnosti 6. Jack AV OUT 7. Jack pro AC adaptér 8. Klip pro připnutí za pásek/monitorovací stojan 9. Přihrádka pro baterie 10. Anténa 11. Hlavní vypínač (On/Off) a ovladač hlasitosti 12. Přepínač kanálů 13. Přepínač určený pro výběr provozního modu: NORMAL/AUDIO/VOX Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s oběma přístroji nebo. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí! Tento výrobek nesmí být používán k informování veřejnosti. Předpovědi počasí této stanice považujte pouze za orientační. Výrobce nezodpovídá za případné nesprávné zobrazení předpovědi počasí na displeji této stanice a za následky, které by z toho vyplynuly. Nenamáčejte přístroje nikdy do vody a nevystavujte ho vlivům vlhkosti. Zabráníte tak nebezpečí elektrického šoku. Nevystavujte přístroje vibracím, otřesům nebo velkým výkyvům teplot. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístrojů. Přečtěte si pozorně všechna výstražná upozornění v tomto návodu. Tento výrobek není určen k tomu, aby nahradil dohled rodičů nad dětmi. Je to pouze pomocný nástroj. Je důležité, aby uživatelé tohoto přístroje při použití zůstávali vždy v komunikačním dosahu tohoto systému a nevzdalovali se mimo jeho akční rádius. Je velmi důležité pravidelně kontrolovat spojení a příjem obou částí komunikačního systému. Úplné pokyny pro toto fungování se dozvíte v kapitole věnované příjmu tohoto návodu k použití. Jak jednotka elektronické chůvičky tak jednotka řídícího rodičovského ovládání jsou určeny pouze k použití ve vnitřních prostorech. Nejsou určeny k použití venku. Nikdy nestavte systém blízko vody. Nepoužívejte ho například v blízkosti dřezů, van, sprchových koutů nebo ve vlhkém prostředí. Pokud systém po delší dobu nepoužíváte, odpojte AC adaptér. Systém elektronické chůvičky a rodičovského dálkového ovládání umisťujte vždy do prostředí s dobrou ventilací a zabraňte tomu, aby došlo k přehřátí jednotlivých dílů. Udržujte systém a jeho jednotlivé komponenty v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla jako jsou například radiátory, sporáky, kamna, přímotopy, komíny a další zdroje. Tento výrobek udržujte také mimo přímé sluneční záření. Používejte pouze napájecí AC adaptér, který je dodáván spolu s tímto výrobkem. Jestliže byste použili jiný typ napájecího adaptéru, je zde riziko poškození systému. Napájecí AC adaptér pak zapojujte pouze do standardní zásuvky domácího elektrického vedení! Abyste zabránili komplikacím a přehřátí NEPOUŽÍVEJTE PRO TENTO SYSTÉM PRODLUŽOVACÍ KABEL. Zmíněné napájecí adaptéry se mohou během provozu mírně zahřívat. To je normální. Části přihrádky pro baterie se mohou během provozu mírně zahřívat. To je rovněž normální projev funkčnosti systému. Umístěte napájecí AC adaptér a jeho šňůru tak, aby nebyla narušována chůzí osob či na ni pokládanými předměty. Věnujte zvláštní pozornost šňůře napájecího AC adaptéru, zástrčce a místu, kde je šňůra adaptéru připojena k systému. 3 4

3 Manipulace s bateriemi (akumulátory) Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje. Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Umístění a nastavení přístroje Vaši přenosnou elektronickou chůvičku můžete umístit nejrůznějšími způsoby tak, aby poskytovala nejlepší pohled na vaše dítě. Pro nejlepší výkon umístěte monitorovací jednotku zhruba do vzdálenosti 1 metru od dítěte. Jednotka chůvičky může být jednoduše uchycena na zeď nebo na strop pomocí příslušného otvoru na dně základny chůvičky. Po vložení úchytného klipu do dna základny může uživatel jednoduše upevnit chůvičku na různá místa. Nastavení a způsob rozboru přístroje je naznačen na obrázku. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Čištění a údržba Bezdrátová elektronická přenosná chůvička je určena pouze pro provoz ve vnitřních prostorách. Nestavte elektronickou chůvičku nikdy do venkovních prostor, kde může být vystavena přímému slunečnímu světlu. Venkovní použití může obecně poškodit tento systém. K čištění displeje a pouzder přístrojů (vnější části pláště výrobku) používejte jen měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdra přístrojů. Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroje přineste k prodejci a nechte je odborně přezkoušet. Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení s nimi vedou k zániku záruky. Přístroje nevystavujte extrémním výkyvům teplot, neboť toto vede k velmi rychlým změnám při zobrazování na displeji a může to ovlivnit přesnost naměřených hodnot. Pro tento výrobek platí tatáž pravidla, jako pro ostatní výrobky a elektroniku. Měli byste s nimi zacházet opatrně a být opatrní na to, aby výrobek nespadl na zem nebo aby se fyzicky nepoškodil. Nehoda tohoto typu může poškodit elektronické součástky uvnitř výrobku. PŘED INSTALACÍ JAKÝCHKOLI upevňovacích šroubů. Jestliže nastanou jakékoli rušivé interference jiných rádiových signálů či jiné problémy, řiďte se kapitolou věnované řešení problémů v závěru tohoto návodu k použití. POZNÁMKA: Používejte pouze AC adaptér dodávaný spolu s tímto výrobkem. Odviňte zcela kabel napájecího AC adaptéru na táhněte ho do plné délky. Zastrčte napájecí AC adaptér do standardní zásuvky domácí sítě elektrického vedení Přečnívající kabel AC adaptéru zajistěte a nenechte ho nikde přečnívat či zasahovat na nevhodná místa Instalace baterií Instalace baterií v rodičovské ovládací jednotce 1. Otevřete přihrádku pro baterie vytažením páskového klipu směrem dolů. Při výměně baterií není nutné páskový klip zcela odnímat. (viz obrázek A) 2. Vložte 5 tužkových alkalických baterií (typ AA) a řiďte se přitom na nákresu v přihrádce pro baterie naznačené polarity (kladný a záporný pól) (viz obrázek B) 3. Zavřete přihrádku pro baterie a opět seřiďte klip pro zavěšení za pásek. 4. Uživatelé mohou provozovat tuto jednotku a napájet ji rovněž AC adaptérem, který je dodáván spolu s tímto přístrojem. Ochrana soukromí Při použití této přenosné bezdrátové elektronické chůvičky, která pracuje s rádiovými vlnami na frekvenci 2,4GHz, mějte vždy na paměti, že používáte veřejný prostor, kde jsou rádiové vlny do určité míry sdíleny. Obraz i zvuk, předávaný mezi jednotlivými částmi tohoto systému může být vysílán i do jiných zařízení pracujících na stejné frekvenci. I konverzace z vedlejší místnosti pak může být vysílána do jiného zařízení. Dbejte tedy na ochranu svého soukromí. POZOR: V zájmu ochrany vlastního soukromí proto vypínejte systém vždy, když není zapotřebí, aby byl v provozu. Je možné také to, že rodičovská jednotka bude ovlivňována interferenčními vlnami z jiného zařízení pracujícího na frekvenci 2,4 GHz. Pro minimalizaci tohoto potenciálního problému je elektronická přenosná chůvička vybavena pro tento účel vybavena třemi nezávislými kanály, mezi kterými lze bez problémů přepínat. Jestliže zaznamenáte během provozu zařízení rušivé interference na jednom kanálu, jednoduše přepněte na kanál jiný. Instalace baterií v jednotce chůvičky 1. Otevřete přihrádku pro baterie ve dně zařízení jednotky chůvičky (viz obrázek C) 2. Vložte 4 tužkové alkalické baterie (typ AA) a řiďte se přitom na nákresu v přihrádce pro baterie naznačené polarity (kladný a záporný pól) (viz obrázek D) 3. Zavřete přihrádku pro baterie. 4. Uživatelé mohou provozovat tuto jednotku a napájet ji rovněž AC adaptérem, který je dodáván spolu s tímto přístrojem. POZNÁMKA: Jsou-li baterie vloženy nesprávně, je zde nebezpečí výbuchu. Do přihrádky vkládejte vždy pouze baterie stejného baterie nebo baterie ekvivalentního typu. 5 6

4 POZOR!!! Nikdy nemíchejte současně baterie různých typů (například alkalické baterie s bateriemi jiného typu). Jestliže systém není po dlouhou dobu používán, vyjměte z něj všechny baterie. Nikdy nemíchejte současně staré a nové baterie. Nikdy nezkratujte kontakty baterií. Vkládejte baterie vždy tak, aby byla dodržena správná polarita (správná polarita baterií je naznačena v přihrádce pro baterie) Nikdy nenamáčejte žádnou část monitorovacího systému elektronické chůvičky do vody. Provozní procedury Rodičovská jednotka 1. Připojte tuto rodičovskou jednotku k napájecímu DC adaptéru. Zapojte jí pak k nejbližší zásuvce domácí sítě elektrického vedení nebo vložte 5 alkalických tužkových baterií 2. Otočte vypínačem po straně této rodičovské jednotky, dokud se neozve cvaknutí. Nyní je tato jednotka zapnuta. Pokud otočíte tlačítkem směrem vzhůru bude zvuk hlasitější. Jestliže otočíte tlačítkem směrem dolů, bude zvuk tišší. LED kontrolka indikátoru zapnutí přístroje svítí a signalizuje, jestli jsou baterie plně nabity. 3. Zároveň můžete vidět obraz a slyšet zvuk z reproduktoru. 4. Pomocí spodního přepínače kanálů vyberte příslušný kanál, který je vhodný (viz výše problém interferencí). 5. Pomocí tlačítka ve spodní části vyberte příslušný provozní mód. Uživatel zařízení si může zvolit jeden ze tří základních provozních modů. 6. Nastavte potenciometrem příslušnou úroveň hlasitosti pohybem nahoru nebo dolů. Jednotka dětské chůvičky 1. Připojte tuto jednotku dětské chůvičky k napájecímu DC adaptéru. Zapojte jí pak k nejbližší zásuvce domácí sítě elektrického vedení nebo vložte 4 alkalické tužkové baterie. 2. Zapněte jednotku vypínačem po straně této jednotky. Nyní je tato jednotka zapnuta. Přepnutí do polohy ON (zapnuto) je zařízení v modu pro běžný provoz za denního světla. Pozice tohoto přepínače v poloze NIGHT je určena pro mód provozu v temném prostředí. POZNÁMKA: Za denního světla pak přepněte vypínač zpět do polohy ON. LED kontrolka indikátoru se rozsvítí, jestliže je přístroj zapnut a baterie jsou zcela nabity. 3. Vyberte tentýž kanál, který jste vybrali na této jednotce, také na rodičovské jednotce pomocí obdobného přepínače na pravé straně. Jestliže jsou obě jednotky nastaveny na jiný kanál, nemůže být přenášen žádný bezdrátový signál. 4. Nastavte pohyblivý stojan do vhodného úhlu nebo otočte hlavou jednotky vpravo nebo vlevo požadovaným směrem. Kontrola příjmu Před tím než uvedete toto bezdrátové přenosné zařízení do provozu nebo před z měnou jeho umístění, je velmi důležité provést zkušební test příjmu zvukového signálu a video signálu. Zkouška příjmu video signálu 1. Umístěte jednotku chůvičky na nejvhodnější místo (například na stůl, nebo ji zavěste na stěnu nebo na strop) 2. Nasměrujte čočku kamery na dítě. 3. Zkontrolujte příjem video signálu na rodičovské jednotce a nastavte požadovanou úroveň jasnosti obrazu. (Pro nastavení jasnosti získáte příslušné informace v kapitole Jiné funkce tohoto návodu.) 7 Zkouška kvality zvuku 1. Mluvte do jednotky dětské chůvičky šeptem nebo tak hlasitě, jako mluvíte při normální konverzaci. 2. Dejte rodičovskou jednotku do patřičné vzdálenosti tak, aby nedocházelo k efektu zpětné vazby. 4. Zkontrolujte, zda dochází na rodičovské jednotce k příjmu zvukového signálu a nastavte vhodnou hlasitost tohoto zvukového signálu. (Pro nastavení úrovně hlasitosti získáte příslušné informace v kapitole Jiné funkce tohoto návodu.) Jiné funkce Nastavení hlasitosti zvuku Otočný potenciometr pro ovládání hlasitosti zvuku je umístěn po straně rodičovské jednotky. Pokud otočíte tlačítkem směrem vzhůru bude zvuk hlasitější. Jestliže otočíte tlačítkem směrem dolů, bude zvuk tišší. Nastavení jasnosti obrazu Otočný potenciometr pro nastavení jasnosti obrazu je umístěn po straně rodičovské jednotky. Pokud stisknete tlačítko s šipkou směřující směrem vzhůru, bude obraz jasnější. Pokud stisknete tlačítko s šipkou směřující směrem dolů, bude mít obraz nižší jasnost. Jestliže měníte provozní módy a přepínáte mezi nimi, nezapomeňte nikdy znovu nastavit tuto úroveň jasnosti na optimální hodnotu vhodnou pro tento mód. Provozní módy V tomto systému jsou k dispozici tři provozní módy 1. Normální mód (audio a video) Na rodičovské jednotce nastavte posuvný přepínač do polohy NORMAL. Na rodičovské jednotce pak můžete sledovat zároveň obraz na LCD displeji a poslouchat zvuk z reproduktorů. 2. Audio mód (pouze audio) Na rodičovské jednotce nastavte posuvný přepínač do polohy AUDIO. Jako uživatel pak na rodičovské jednotce můžete pouze poslouchat zvuk z reproduktorů. Pětistupňový indikátor pak bude indikovat sílu zvuku. Na LCD displeji se pak z důvodu úspory baterií nebude objevovat žádný obraz. 3. Mód VOX (Video obraz je aktivován hlasem) Na rodičovské jednotce nastavte posuvný přepínač do polohy VOX. Jakmile jednotka chůvičky zaznamená hlasitý zvuk (například pláč dítěte), systém automaticky zapne komunikaci. Na rodičovské jednotce pak po této aktivaci můžete sledovat zároveň obraz na LCD displeji a poslouchat také zvuk z reproduktorů. Poznámka: Na spodní straně jednotky chůvičky je přepínač pro aktivaci funkce VOX. Pokud má být přístroj v tomto modu, musí být tento spínač aktivován. 4. Indikátor zapnutí přístroje Jestliže jsou baterie jednotky příliš slabé, tento indikátor zapnutí zařízení vám může připomenout, že je máte vyměnit. Pokud je stav baterií na rodičovské jednotce dobrý, tato kontrolka svítí nepřetržitým světlem. Pokud je stav baterií na rodičovské jednotce nižší, tato kontrolka bliká přerušovaným světlem. Pokud je stav baterií na jednotce chůvičky dobrý, tato kontrolka svítí nepřetržitým světlem. Pokud je stav baterií na jednotce chůvičky nižší, tato kontrolka bliká přerušovaným světlem. 5. Výstraha indikující, že obě jednotky jsou mimo dosah Jestliže je přerušení mezi rodičovskou jednotkou a jednotkou chůvičky přerušeno (například tehdy, když je jedna z těchto jednotek vypnutá, nebo tehdy, když obě jednotky nejsou nastaveny na stejný kanál, nebo došlo k vybití baterií u jedné z obou stanic), výstraha indikující přerušení spojení je aktivována. Začne zaznívat nepřetržitý zvuk Bi Bi. 6. Měřič hlasitosti zvuku Pětistupňový měřič hlasitosti zvuku v podobě pěti LED kontrolek je lokalizován na předním panelu rodičovské jednotky a indikuje úroveň zvukové hladiny, kterou vydává dítě. Jedna nebo dvě rozsvícené LED kontrolky znamenají, že tato úroveň hlasitosti zvuku je nízká. Tři až pět rozsvícených kontrolek znamená, že tato úroveň hlasitosti zvuku je vyšší. 8

5 7. Připojení rodičovské jednotky k televiznímu přijímači Výstup AV OUT umístěný na levé straně rodičovské jednotky umožňuje připojení systému k vaší televizi. Uživatel pak může sledovat obraz na televizi, ke které je přístroj připojen prostřednictvím TV kabelu. 8. Noční světlo (volitelné) V přední straně jednotky chůvičky je noční světlo, které umožňuje noční vidění. Pro zapnutí tohoto nočního světla posuňte posuvný přepínač na levé straně jednotky chůvičky do polohy NIGHT. Mezitím je aktivována infračervená LED dioda. Poznámka: Pro uživatele, kteří si vybrali sestavu bez nočního osvětlení, je aktivováno pouze infračervené noční světlo. Upozornění: V tomto provozním modu se na obrazovce LCD displeje zobrazí pouze černobílý obraz. 9. Uchycení na zeď Uživatel může instalovat jednotku dětské chůvičky na zeď a to za pomocí úchytného otvoru v základně zařízení. 10. Ozdobné prvky (volitelné příslušenství) 3 druhy volitelných ozdobných doplňků (které slouží jako kryt hlavy kamery: kytičky, sluníčko, měsíc) jsou rovněž dostupné a mohou sloužit jako hezká ozdoba dětského pokoje. Používají se jako kryty hlavy kamery jednotky chůvičky. 9 Případné problémy a jejich řešení Problém Možná příčina Možné řešení Indikátor zapnutí dětské chůvičky nesvítí Obrazovka dětské chůvičky nesvítí a není slyšet žádný zvuk Žádný obraz nebo zvuk Zvuk funguje, obraz nefunguje Obraz funguje, zvuk nefunguje Dětská chůvička není zapnuta Zařízení je vypnuto Baterie jsou již vybité AC napájecí adaptér není zapojen Zařízení může být nastaveno pouze na mód audio Zařízení je vypnuto Baterie jsou již vybité AC napájecí adaptér není zapojen Špatný kanál Špatný mód Interference signálu v důsledku použití podobného zařízení v jiné domácnosti, použití obdobného zařízení pracujícího na bázi rádiových vln, bezdrátového či mobilního telefonu atd. Jednotka dětské chůvičky nebo rodičovská jednotka se nachází blízko velké koncentrace kovových částí Nízká úroveň jasnosti Špatný kanál Špatný mód Interference signálu v důsledku použití podobného zařízení v jiné domácnosti, použití obdobného zařízení pracujícího na bázi rádiových vln, bezdrátového či mobilního telefonu atd. Je nastavena nízká hlasitost Obraz se chvěje Předmět je příliš blízko u jednotky dětské chůvičky Dochází ke zvukovému efektu zpětné vazby Ve tmě je obraz tmavý Jednotka dětské chůvičky nebo rodičovská jednotka se nachází blízko velké koncentrace kovových částí Interference signálu v důsledku použití podobného zařízení v jiné domácnosti, použití obdobného zařízení pracujícího na bázi rádiových vln, bezdrátového či mobilního telefonu atd. Obě jednotky jsou příliš blízko u sebe Hlasitost je příliš vysoká Zařízení je vypnuto Baterie mohou být vybité Nastavte hlavní vypínač do polohy ON za denního světla a do polohy NIGHT, pokud je tma. funguje. Vyměňte baterie Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení Zapněte zařízení. Nastavte přepínač do modu NORMAL/VOX. funguje. Vyměňte baterie Provozujte rodičovskou jednotku za pomoci napájení adaptérem. Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení Nastavte obě jednotky na stejný kanál Nastavte jasnost na požadovanou úroveň Změňte rodičovskou jednotku na vhodný mód Vyberte jiný kanál jak na rodičovské jednotce tak na jednotce dětské chůvičky funguje. Vyměňte baterie Provozujte rodičovskou jednotku za pomoci napájení adaptérem. Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení Odstraňte předměty, které se nacházejí příliš blízko jednotky dětské chůvičky, nebo přemistěte jednu z obou jednotek. Proveďte zkušební test příjmu přesunem rodičovské jednotky nebo jednotky chůvičky do jiné lokality ve vašem domě. Nastavte jasnost zařízení na požadovanou hodnotu Zkontrolujte nastavení modu. Nastavte rodičovskou jednotku do správného modu. Nastavte obě jednotky na stejný kanál Vyberte jiný kanál jak na rodičovské jednotce tak na jednotce dětské chůvičky Nastavte pomocí potenciometru hlasitost zařízení na požadovanou úroveň Odstraňte předměty, které se nacházejí příliš blízko jednotky dětské chůvičky, nebo přemistěte jednu z obou jednotek. Proveďte zkušební test příjmu přesunem rodičovské jednotky nebo jednotky chůvičky do jiné lokality ve vašem domě. Změňte nastavení kanálu Identifikujte a odstraňte zdroj rušivých interferencí. Přesuňte obě jednotky do větší vzdálenosti od sebe Snižte hlasitost Přepněte zařízení do modu NIGHT, pokud je tma. funguje. Vyměňte baterie Provozujte rodičovskou jednotku za pomoci napájení adaptérem. Přezkoušejte jack AC napájecího adaptéru a jeho připojení do zásuvky a jeho připojení k zařízení 10

6 Technické údaje Přenosná rodičovská jednotka 1. Provozní napětí: DC 8 V 700mA nebo 5x AA baterie 1,5 V 2. Indikace nízkého napětí při napětí menším nebo rovném hodnotě 5.7 V 3. Teplotní rozsah: 0 C až 50 C 4. Spotřeba proudu: 5 W 5. Provozní frekvence: 2.4 GHz až GHz 6. Maximální dosah (přímá spojnice obou stanic bez překážek): až 150 metrů (v otevřeném prostoru) 7. Video systém: PAL 8. Rozlišení: 490 x 240 pixel 9. LCD: barevný displej Velikost přenosné stanice: 172 x 83 x 35 mm Jednotka dětské chůvičky 1. Provozní napětí: DC 7.5 V 300 ma nebo 4x AA baterie 1,5 V 2. Výstupní výkon: dbm 3. Teplotní rozsah: 0 C až 50 C 4. Spotřeba proudu: 2.2 W 5. Provozní frekvence: 2.4 GHz až GHz 6. Citlivost mikrofonu: 1-2 m 7. Velikost stanice dětské chůvičky: 208 x 84 x 100 mm 8. Vzdálenost předmětu: 1-2 m Důležitá upozornění (ručení) Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny. Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí. Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat. 11

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE...

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... 3 4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 5. VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ... 4 DÁLKOVÝ OVLADAČ... 4 HLÁSIČ

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 Luxmetr MS-1300 Obj. č.: 12 88 00 Tento měřící přístroj slouží k preciznímu měření intenzity světelného záření v obytných a pracovních místnostech, v nemocnících školách atd.

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE 1 Firma Philips se věnuje vývoji a výrobě spolehlivých elektronických přístrojů, které mohou značně ulehčit život novopečeným matkám nebo otcům. Zařízení

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C

Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C I. Stručný úvod Sada barevného domácího handsfree videotelefonu umožňuje vizuální kontrolu příchozích návštěv, audio komunikaci a dálkovou obsluhu otevírání

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Dětská chůvička PA330 AUDIO

Dětská chůvička PA330 AUDIO Dětská chůvička PA330 AUDIO 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Úvod... 4 Důležité pokyny... 4 Obsah balení... 5 Popis produktu... 6 Zdroje napájení... 7 Zapnutí a spojení obou jednotek... 8 Umístění dětské

Více

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání.

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím Manuál El-5627 Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Přenosný video monitor Portable Video Monitor

Přenosný video monitor Portable Video Monitor Přenosný video monitor Portable Video Monitor OBSAH VLASTNOSTI VIDEO MONITORU... 3 INSTALACE SYSTÉMU...6 NASTAVENÍ VIDEO MONITORU...11 ŘEŠENÍ VZNIKLÝCH ZÁVAD... 13 EN FEATURES OF VIDEO MONITOR... 16 INSTALLATION

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více