OPUS MUSICUM. Krkoškova 45a, , Brno, tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPUS MUSICUM. Krkoškova 45a, 613 00, Brno, tel.: 725 593 460, e-mail: redakce@opusmusicum.cz"

Transkript

1 HUDEBNÍ REVUE OPUS MUSICUM Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka.

2

3 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 2 ISSN redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Martin Flašar, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce: Monogramista T.D, jazykové korektury: Michal Fránek marketing: Jana Janulíková, tel.: , administrace: Patricie Dittrichová, tel.: , kontakt: Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka. Opus musicum, o.p.s. řídí správní rada ve složení: Monika Holá, Nora Hodečková, Lubomír Spurný, redakční rada pracuje ve složení: Hana Adámková, Jan Blahůšek, Petr Daněk, Pavel Drábek, Michaela Freemanová, Kamila Klugarová, Martin Kostaš, Vladimír Maňas, Viktor Pantůček, Jarmila Procházková, Pavel Sýkora, Josef Šebesta, Jiří Zahrádka. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neodpovídá za programové změny, které jí pořadatelské agentury neoznámí. Za obsahovou správnost textu ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Osobní návštěvy redakce pouze po předchozí telefonické domluvě.

4

5 Vážení a milí čtenáři, přichází k Vám druhé letošní číslo Opus musicum. Rozhodli jsme se ho věnovat neprávem opomíjenému českému skladateli, který by letos v prosinci oslavil sto čtyřicet let od narození. Ano, řeč je o Vítězslavu Novákovi, který svým životem propojil vrchol hudební moderny s pochybnou inspirací socialistickým realismem a zanechal za sebou celou kompoziční školu. O zhodnocení jeho odkazu v současnosti pečuje Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka, jejíž členové významnou měrou podpořili svými studiemi toto číslo hudební revue. Výjimku z jejího monotematického zaměření tvoří rozsáhlá přehledová studie našeho slovenského kolegy Jozefa Vereše, která se retrospektivně zaobírá fenoménem hudebního myšlení. Miloslav Študent dokončuje svůj dvoudílný seriál o Lamentu Ariadny Claudia Monteverdiho se zaměřením na možnosti interpretační praxe. Vyjmenovávat pozoruhodné příspěvky tohoto čísla by znamenalo komentovat celý obsah. Přesto nelze neupozornit na rozhovor Wandy Dobrovské s Krzysztofem Pendereckým, který vychází v kompletní podobě výhradně v Opus musicum nebo hodnocení dvousvazkového Janáčkova Teoretického díla z pera hudebního teoretika Lubomíra Spurného. Doufám, že se nám tímto číslem podaří potěšit i ty čtenáře, kteří nejsou vyhraněnými příznivci tvorby Vítězslava Nováka. Martin Flašar

6 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 110 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 410 DT, Ticho pre Maleviča, 1976 DT, Röntgenmusik, 1976 DT, Domino samba, 1976 DT, Robinsonáta, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 210 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 510 DT, Roleta ticha, 1976 DT, TichoohciT, 1976 DT, Ticho na mašličku, 1976 DT, Ticho, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 310 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 610 DT, Uspávanka, 1976 DT, Odopnutá, 1976 DT, 1500 V, 1976 DT, 500 V, 1976 Súbor Partitúry ( , 69 kresieb a autorských realizácií) nevznikal k hudobnej interpretácii. Zamýšlal som ich ako vizuálny koncept. Privlastnil som si klasickú notovú osnovu ako ready-made (podobne ako sa tak dialo s bežnou knihou, z ktorej vznikali autorskými zásahmi knihy-objekty). Umožnilo mi to manifestovať udalosti v čase, inokedy predviesť hru, ktorú s nami hrá paradox. Partitúry si vypýtali bytie na okraji, z toho vyplynula ich hravá anekdotická podoba. V čase nemožnosti (70. roky) si porozumeli s mojou možnosťou bytia na okraji. Tak sa stalo, že v mojom príbehu znamenajú podstatnejšie viac než iné diela - formovali môj spôsob autorstva. Monogramista T.D 4 ~ 5

7 OBSAH Studie Bouřlivé století Vítězslava Nováka Miloš Schnierer 6 Vítězslav Novák, rodná Kamenice nad Lipou a básnířka Vysočiny 17 ve světle dobových písemných pramenů Ludmila Peřinová Féerické a realistní oscilace v sujetu Novákovy operní Lucerny Karel Dichtl 31 Skladby Vítězslava Nováka v Janáčkově Klubu přátel umění Kristýna Grycová 36 Janáček čtenář knih i periodického tisku Libuše Janáčková 44 Premeny hudobného myslenia Jozef Vereš 52 Lamento Ariadny II. díl Miloslav Študent 67 Události Časopis Varhaník završil první dekádu existence Karol Frydrych 80 Amadeus roku 2010 Jan Žemla 84 Expozice nové hudby: jednota v rozmanitosti? Martin Flašar, Filip Johánek 88 Vzduch, smích a holocaust v Deníku Anny Frankové Boris Klepal 96 Stabar Mater pro 21. století Martin Flašar 99 Violoncellista Jan Škrdlík na cestě Jan Trojan ml. 101 BAS šedesátiletý Ludmila Němcová 108 Sladká nevědomost polemika nad Netopýrem Vojen Drlík 112 Rozhovor Důležité pro mne už nejsou odjezdy, nýbrž návraty Wanda Dobrovská 116 Recenze Leoš Janáček. Teoretické dílo, Články, studie, přednášky, 121 koncepty, zlomky, skici, svědectví ( ) Lubomír Spurný Mills-Paynter: Thinking and Making Gabriela Všetičková 124 Organ Romantic in Opava, Mário Sedlár varhany Markéta Wiesnerová 128 Vladimír Spousta: Hudebně-literární slovník světových skladatelů Martin Flašar 130 Infoservis 133

8 Bouřlivé století Vítězslava Nováka stoleti Bourlive Vitezslava Novaka 6 ~ 7

9 STUDIE studie MILOŠ SCHNIERER duben 1910 byl svědkem mimořádné události českého koncertního Brna. Zdůrazňuji českého, neboť třetina obyvatel byla německy mluvících. Ta též intenzívně ve své vzdělanější části pěstovala koncertní činnost v Německém domě (situovaném v centru dnešního Moravského náměstí), za válečného bombardování zcela zničeném. Účast České filharmonie a smíšeného sboru Besedy brněnské za řízení Rudolfa Reissiga se sólisty M. Musilovou soprán, J. Hendrychem tenor a L. Němečkem bas potvrdila vysokou angažovanost českého obyvatelstva v době finální etapy Rakouska-Uherska. Věc o to markantnější, že se jednalo o provedení dosud nejvýraznějšího díla Vítězslava Nováka, kantáty Bouře pro sóla, smíšený sbor a orchestr, op. 42 ( ) na text stejnojmenné básně Svatopluka Čecha z roku Dílo bylo sice již předtím zhudebněno brněnským dirigentem a nadšeným stoupencem hudby Leoše Janáčka a V. Nováka Františkem Neumannem, ale Novákova koncepce, nesoucí v podtitulu označení mořská fantazie, předčila svou strukturou, fakturou a psychologickým pojetím vše, co bylo v tomto oboru v české hudbě dosud vytvořeno. Respektive přinesla pohledy, které ve své době byly zcela inovační a následovaly v této oblasti geniální monumentální odkaz Novákova velkého učitele Antonína Dvořáka. Zkrátka, šlo o vrcholný výraz české moderní hudby od počátku století, která v osobnostech Nováka a Josefa Suka i později Otakara Ostrčila představovala vedle originálního Leoše Janáčka naprosto nepominutelné hodnoty. 1) 1) František Neumann dokončil svou Bouři v roce 1903, kdy měla premiéru v Kroměříži. Josef Bohuslav Foerster komponoval Bouři v letech a nedokončil ji. opus musicum 2/2010

10 Start k vzestupu Ten se odehrál v roce 1896, kdy šestadvacetiletého Nováka pozval jeho přítel ze studií, houslista, hráč na violu d amour a sbormistr Rudolf Reissig do valašských Velkých Karlovic. Z Novákova díla a jeho životopisu je notoricky známo, jak mladého skladatele, původem Jihočecha později zakotveného v pražském prostředí, osudově pozitivně zasáhla valašská krajina, naplněná kromě okouzlující, tehdy romanticky nedotčené přírody také tamním autentickým folklorem a též inspirujícími erotickými vzněty, což vše dohromady způsobilo naprosto inovativní tvůrčí vzmach trvající v příkladném vzestupu plných patnáct let až do svého vyvrcholení v připomenuté kantátě a bezprostředně následujícím téměř hodinovým klavírním cyklem Pan, op. 43. Byla to cesta studia a tvůrčího zpracování moravského a slovenského folkloru prolínaná tvorbou také záměrně vzdálenou těmto inspiracím, která na druhé straně poukazovala na Novákovy introvertní psychologické záležitosti člověka-umělce, který léta, prakticky To se dostavilo sňatkem s Marií Práškovou až v roce Ponechme však stranou tuto, pro Nováka později zásadní, osobní i tvůrčí záležitost a soustřeďme se na naše téma. 2) V onom patnáctiletí tvořil Novák kromě oper a duchovní hudby všechny žánry, v nichž vyzkoušel své tvůrčí neofolkloristické principy. Tvořil v široké škále od pouhých citací lidových písní a jejich úprav přes jejich nápodoby a vytváření vlastních melodických linií. Vyšším tvůrčím postupem bylo zakódování symptomatických melodicko-rytmických idiomů, původně vzešlých z folklorního prostředí valašského, slováckého a slovenského, do polyfonně komplikovaných prací jeho pozdního tvůrčího období, které např. reprezentují symfonická báseň De profundis pro velký orchestr s varhanami nebo Svatováclavský triptych či vokální Májová symfonie vzniknuvší v letech okupace ( ). Novák si v připomenutém patnáctiletí vydobyl pevné postavení v české hudební kultuře takovými díly, jaká představují především symfonické básně V Tatrách, O věčné touze, Toman a lesní panna, dále Slovácká suita, ouvertury Maryša a Lady Godiva, Serenáda D dur pro malý orchestr, II. smyčcový kvartet D dur, klavírní Sonáta Eroica vedle menších prací klavírních, sborových a vokálních cyklů. Většinou příznivý ohlas těchto skladeb umožnil vytvořit pozitivní podmínky pro život a tvorbu. Novák, zvláště kvůli absenci skladatelské školy Dvořákovy a po předčasném úmrtí Zdeňka Fibi- až do svých 42 let, vnitřně bojoval o své naplnění. 2) O tom blíže V. Novák ve svých pamětech (O sobě a o jiných, Supraphon, Praha 1970, s , 96 ad. 8 ~ 9

11 STUDIE studie cha, na sebe soustředil řadu adeptů zajímajících se o hudební teorii a kompozici. V této soukromé činnosti nabyl takové pověsti, že jej tehdejší ředitel pražské konzervatoře Jindřich Káan z Albestu stanovil v roce 1909, tedy až jako devětatřicetiletého, profesorem těchto oborů. Záhy nato přišla angažováním přátel nabídka vídeňské Universal Edition k vydávání zejména orchestrálních partitur (což v českých podmínkách tehdy nebylo technicky realizovatelné) a Novák uzavřel vydavatelskou smlouvu, která až do úmrtí ředitele UE Emila Hertzky (1932) zaručovala šíření Novákových skladeb. 3) Bouře byla tedy jednou z nich. UE vydala její partituru, hlasy a klavírní výtah Romana Veselého (1912). Ponechme v tomto příspěvku stranou další okolnosti Novákova postavení vůči UE. Faktem je, že po pražské premiéře Její pastorkyně se z českých skladatelů v UE soustředil zájem na Janáčka, zatímco Novák postupně ustupoval na sekundární pozici. UE ovšem jako na počátku století zřízené nakladatelství vydávala i díla jiných českých skladatelů a též komponistů tvořících na území Rakouska-Uherska. Ale co je obzvlášť důležité pro studium postavení Nováka, je pozvání Vídeňské akademie hudby a herectví k nástupu na pozici profesora teorie a kompozice. Obzvlášť důležité, uvědomíme-li si tehdejší značnou konkurenci v tomto hlavním městě hudby. Novák i přes výtečně nabízené platové a ubytovací podmínky nakonec odmítl. Učinil tak, podle zachované korespondence, z několika důvodů. Předně měl v Praze vybudovanou skvělou uměleckou a pedagogickou pověst, cítil se v českém hudebním prostředí pevně zakotven a chýlilo se k jeho sňatku s bývalou žákyní Marií Práškovou ze Skutče. Možná, že cítil i tlak doby, která jak známo vyústila ve světovou válku a následný rozpad říše. Ať tak či onak, nic z toho neubralo na jeho významu pro českou a potažmo i slovenskou hudební kulturu. Ale nepředbíhejme událostem. Novák a Brno Toto téma bylo v minulosti několikrát zpracováváno a je naštěstí doložitelné konkrétními prameny i odkazy na příslušnou literatu- 3) O vztazích V. Nováka k Univerzální edici se zachovala bohatá korespondence. Blíže o tom in: V. Novák tematický a bibliografi cký katalog, Editio Praga, s opus musicum 2/2010

12 4) Programy koncertů Besedy brněnské v jejich sbornících: Památník FSBB , Brno 1910, FSBB v letech , Brno 1931 a 100 let FSBB, Brno Zpracování vztahů V. Nováka k Brnu a speciálně k Besedě brněnské se věnovala M. Kalábová ve své diplomové práci na FF MU v Brně. Studie Vztahy V. Nováka k Moravě a Brnu. Vztah V. Nováka k Besedě brněnské v době působení Rudolfa Reissiga. Zprávy SVN 10/1987, s ru. Jednak ve výročních zprávách Filharmonického spolku Beseda brněnská, dále v koncertních programech, ve studiích opřených i o osobní kontakty se skladatelem. Záměrně zde odkazuji pouze na poznámky. 4) Základní zásluhy na šíření Novákova díla v Brně má Rudolf Reissig, který se stal po roce 1896 učitelem houslové hry na hudební škole Besedy brněnské, dirigentem a sbormistrem jejího sboru, později ředitelem této školy. Působil v Brně až do roku 1919, kdy odešel na pražskou konzervatoř. Budiž poznamenáno, že v Praze jeho veřejné postavení zapadlo, čímž se naplnilo Novákovo proroctví. On jej před odchodem do Prahy právě v tomto ohledu varoval. Reissig však v Brně svou osobní účastí ve vlastním kvartetu a sbormistrovskou činností intenzivně a systematicky uváděl Novákova díla. Je až zarážející, jak málo byl v té době v Brně hrán Janáček. Premiéra kantáty Amarus byla v Kroměříži (1900), Na Soláni Čarták v Prostějově (1912), Věčné evangelium v Praze (1917). Novákova díla v době Reissigova působení zněla řádově na 50 koncertech. Jednak s Novákovou osobní účastí jako pianisty v jeho komorních skladbách (obě tria, Klavírní kvintet a moll, Klavírní kvartet c moll) a také ve vokálních cyklech a vybraných písních. Kromě toho i jiní interpreti provozovali v Brně jeho díla. Profesor pražské konzervatoře Josef Jiránek hrál Sonátu Eroicu, sbor Besedy brněnské uváděl jeho Moravské balady pro čtyřruční klavír a též v instrumentaci s orchestrem. K dramaturgickým a interpretačním vrcholům náleželo brněnské provedení Pana v klavírním znění Václavem Štěpánem a orchestrální znění Českou filharmonií za řízení Viléma Zemánka. Zajímavý je též záměr Huberta Doležila přiblížit dílo publiku v úvodním slovu. O kompozici díla k příležitosti důstojných oslav padesáti let od vzniku Besedy brněnské (založené roku 1860) požádal Reissig Nováka v roce Nováka vícekrát lákalo nové zhudebnění již před ním ztvárněné látky, a tak zvlášť po negativní kritice Čechovy básně z pera F. X. Šaldy a J. S. Machara sáhl po textu, který svou koncepcí vysoko převýšil. Možno říci, že by bez Nováka tato báseň zcela zapadla. Byla otištěna v Almanachu českého studentstva v roce 1869, kdy bylo básníkovi 23 let. V onom roce se zajímal o Čechovu Bouři i Josef Suk. Novákovo pojetí této kantáty, podle něho spíše mořské fantazie, jako vokálně symfonické záležitosti bylo naprosto původní. Dílo vyniká mohutnou polyfonní technikou opřenou v podstatě o dva motivy provázející tragické drama po celou skladbu. Melodicky vycházejí 10 ~ 11

13 STUDIE studie z Novákova neofolklorismu ve smyslu náznakových citací folkloru a volné práce v rozvedených tematických proporcích. Pro Bouři je důležitá úvodní fanfára vycházející ze slovácké lidové písně Rakúský císař pán na vojnu rukuje a z obecně známé písně Láska, Bože, láska. Jsou to dvě fixní příznačné ideje vedle dalších Novákových vlastních tematických nápadů. Dílo tak střídá vokální a čistě orchestrální vstupy, přičemž zejména dva lze kvalifikovat jako symfonické básně bezprostředního vášnivého líčení emocionálního obsahu v souhlase s námětem. Tím se dílo vymyká tradičním kantátám a spíše poukazuje na možný dobový vliv mohutných celků Gustava Mahlera (což by bylo symptomatické i pro velké partitury Josefa Suka či Otakara Ostrčila), ačkoli Novák nebyl Mahlerovi nakloněn. Ale při dobré vůli a posluchačských zkušenostech právě s hudbou velkého symfonika lze některé symptomy vyposlouchat. Novák ovšem svou vitalitou a celkově mužným projevem stojí na jiné straně. Je nasnadě nyní pochopit velikost tehdejšího Novákova uměleckého činu a pozitivní přijetí díla veřejností. Zmíněné provedení Bouře nebylo v Brně ojedinělé. Následovalo provedení 6. dubna 1911 opět s Českou filharmonií a znovu 20. dubna Novák se tak stal v Brně tehdejším nejhranějším českým soudobým skladatelem. Ovšem ani potom se pozitivní vztah brněnských dirigentů k Novákovi nezměnil. To je však jiná kapitola. Triumf Bouře Především v současnosti je stěží pochopitelné, jak tehdejší rozsahem útlý denní tisk mohl věnovat tzv. vážné hudbě tolik místa, jak jsme svědky u novin nejen Rakouska-Uherska, ale též v období první republiky, okupace a ještě dlouho po 2. světové válce. Tak později dlouholetý ředitel brněnské konzervatoře Jan Kunc, Janáčkův a Novákův žák v kompozici, věnoval celou stranu Lidových novin 3. dubna 1910 důkladnému rozboru Bouře včetně šesti notových příkladů. Sleduje především záslužnou uměleckou úroveň Besedy brněnské ve srovnání jejího repertoáru s pražským Hlaholem a vyzvedává ne bez oprávněné hrdosti její vůdčí postavení ve svém oboru v domácím hudebním životě. Poté následuje popis, charakteristika a konkrétní analýza díla doložená náležitými notovými příklady. Z toho plyne, že autor textu byl důklad- opus musicum 2/2010

14 ně odborně seznámen se skladbou a přímo helfertovsky řečeno odhadl její smysl, význam v soudobé hudební kultuře, a to nejen domácí české. Nutno uvážit, že k vrcholu české kantátové tvorby, jakou představuje Glagolská mše, bylo v té době ještě daleko. Úspěch premiéry Bouře 17. dubna 1910 byl vskutku bouřlivý. 5) Miloš Schnierer: Novákovské premiéry v dobovém domácím tisku, in: Zprávy SVN 43 44/ 2006, s Ludmila Peřinová: V. Novák ve francouzském, anglickém a ruském dobovém tisku, tamtéž, s ) Srov. O sobě a jiných, s Dokládají to opět rozsáhlejší kritiky, především opět z pera Jana Kunce (Lidové noviny 19. dubna 1910), také Antonína Šilhana a Jana Löwenbacha (Čas, 19. dubna 1910). Bylo jich nepochybně více, zvláště pak po pražském provedení Bouře 25. února 1912 ve Smetanově síni s Českou filharmonií pod vedením Viléma Zemánka. 5) Novák se s nadšeným uznáním o brněnském provedení vyjádřil v dopise Besedě brněnské z 19. dubna Jan Kunc ve své kritice v Lidových novinách vystihl především atmosféru publika. To dělí na tři typy. Mnozí Novákovo dílo pochopili, porozuměli mu a byli jím nadšeni. Jiní se snažili do něho vniknout. Těm se líbily jednotlivé části více vyhovující jejich mentalitě a posluchačským zkušenostem. Konečně ti, jimž dílo zůstalo uzavřeno, se na koncertě nudili. I dnes tato charakteristika složení obecenstva v poslechu artificiální hudby stále platí. Kuncova kritika je dále mimořádná již tím, že se snaží objektivně působit na čtenáře. Protože píše o nutnosti předmětem, látkou kompozice [...] měřiti dílo, abychom pochopili, pokud skladatel problém svůj vystihl. Předmětem Kuncova hodnocení je samozřejmě provedení, k němuž nemá výhrady. Avšak opět vyzvedává dosud jím nepopsané hodnoty díla. Novák svým ztvárněním povýšil původní Čechův text. To, co je nové v Novákově hudbě a námětu tohoto díla, je opětovné uvědomění si síly přírodních živlů, s nimiž člověk bojuje a proti nimž je v řadě případů bezmocný. Z Novákových pamětí (O sobě a o jiných) je dostatečně známo, jak jako horolezec bojoval s krásou a tvrdostí horské přírody; jak na vlastním těle zakoušel (ne bez záměrné dávky rizika) sílu mořského příboje rozbíjejícího se o skalnaté pobřeží. Tehdy se málem utopil. 6) Tyto silně prožité okolnosti mají ovšem v uměleckém díle právě takovou váhu jako ztvárňované mezilidské vztahy. Kritikové mnou uvedení se v názoru na Bouři sjednotili rázem na kontrapozicích: příroda a erotika; láska a moře, které ale nakonec dodáno autorem v symbióze stylu života a tvorby, což 12 ~ 13

15 STUDIE studie je Novákův případ, vytvářejí podhoubí, ba podmínku vzniku žádoucí vyzrálé syntézy v umělecké tvorbě. V Kuncově postoji k Novákově Bouři je poněkud překvapující absence výraznějšího hodnocení závěrečného sboru Bouře začínajícího textem: Ó, hvězdo mořská. Je to nakonec smířlivé katarzní vyznění díla, jedno z nejpřesvědčivějších nejen v Novákově hudbě. Stupněm očištění ducha se Novák zařadil, i když jinými prostředky, k strhujícím závěrům Janáčkových hlavních oper, do vyznění jeho Tarase Bulby, Sinfonietty a Glagolské mše, Zápisníku zmizelého, finále kvartet aj. Ovšem závěrečný akord podle Kunce svou neusmířenou nonou (c, e, g, d) je vystižným symbolem věčně nespoutaného moře. To ale shora sugestivní katarzi gradovaného sboru nenarušuje. Ještě před důležitým provedením Bouře v Praze a ve Vídni dlužno připomenout koncerty v Pardubicích 6. ledna 1911 a v obsazení až 250 účinkujících v Chrudimi následujícího dne. Vždy s účastí České filharmonie a jejích sólistů, bez tamních nadšenců nemyslitelné. 7) Bouří dosáhl Novák vrcholu. Krátce nato byla 24. dubna 1910 uzavřena zmíněná smlouva s Universal Edition. Většina tvůrčích umělců, kteří dosáhnou úspěšného vrcholu rozsáhlým pracovně-tvůrčím vypětím, se zpravidla oddá tvůrčímu odpočinku. Buď nepíší nic, nebo méně závažné věci. Ne tak Novák. V dubnu 1910 začal komponovat Pana, padesátiminutové dílo, které dokončil ještě téhož roku na podzim. V roce 1912 jej instrumentoval pro symfonický orchestr. Bouře nezapůsobila jen v muzikantských kruzích. Jiří Mahen jí věnoval speciální fejeton. Citujeme z něho: Hut ab, meine Heren. Tihle muzikanti berou nám něco z ruky, co se do naší nehodilo. Neberou nám to žádnými palácovými revolucemi, žádnými společky ani hlubokými estetickými úvahami. Jsou sebevědomí, pracovití, jistí svým studiem a svou inteligencí, energie z nich sálá a bije v jejich žilách uvidíte, že ti lidé nesou v sobě svůj svět a že i ostatní svět před nimi smekne. Literáti a malíři honí se za tím nějak příliš horečně. Naši moderní skladatelé jdou však najisto. A božské umění tančí už u nich svůj jemný tanec, je plné grácie a síly. Klobouk dolů, pánové. Dobré regimenty české Moderny táhnou kolem. Páni muzikanti, kupředu. A Novákovy další osudy v Brně? Náleží mezi ně provedení všech jeho oper a baletů za řízení Františka Neumanna ve dvacátých letech a pak důsledná činnost šéfdirigenta Symfonického orchestru brněnského rozhlasu Břetislava Bakaly. Mimo- 7) V Praze byla Bouře provedena poprvé , dir. V. Zemánek, sólisté M. Musilová, M. Štork a V. Chmel, sbor pražského Hlaholu ve Smetanově síni. Pak tamtéž. Ve Vídni Tonkünstlerorchester dtr. J. Herle, čs. spolek Lumír, sólisté M. Musilová, M. Štork a K. Šoupal. opus musicum 2/2010

16 řádnost jeho angažovanosti byla potvrzena udržováním vzájemných písemných a osobních styků obou umělců. Tak již v roce 1940 dirigoval Bakala Podzimní symfonii. Dokládá to jeho korespondence s Novákem, nověji zpracovaná na 8) De profundis poprvé v Brně , Symfonický orchestr Brněnského rozhlasu, dir. B. Bakala. Svatováclavský triptych ve varhanním znění provedl v Brně poprvé J. Reinberger , orchestrální verzi v Brně poprvé dir. B. Bakala ) Srov. Miloš Schnierer: Národní umělec František Jílek jako novákovský dirigent (včetně interview s dir.), Opus musicum 10/ 1987, s Zkoumáním koncertních programů a divadelních inscenací, což je celkem snadno doložitelné, docházíme k poznání, že bylo Novákovo dílo permanentně provozováno i v meziválečném Brně. Svým způsobem paradoxního vyvrcholení dosáhlo za okupace pod řízením Břetislava Bakaly, s nímž udržoval Novák písemný a osobní styk. Novák jezdil opětovně do Brna. Památné bylo první provedení symfonické básně De profundis Symfonickým orchestrem brněnského rozhlasu za Bakalova řízení v době nejhrůznějšího útlaku německého fašismu. 8) Bakala i nadále věnoval Novákovi pozornost. Osobně vzpomínám na koncert věnovaný Novákovi na podzim 1949 po Novákově úmrtí. Též mj. provedení orchestrálního znění Svatováclavského triptychu pro velký orchestr s varhanami. Bakala též provedl Májovou symfonii 20. prosince Dlužno dodat, že Novák se zpravidla i se svou chotí osobně některých koncertů zúčastňoval. Po Bakalově úmrtí nastoupil jako umělecký šéf Státní filharmonie Brno Jaroslav Vogel, který Novákovi věnoval nahrávky Lady Godivy, Jihočeské suity a De profundis. Do novákovské recepce se pak zapsal svými provedeními a nahrávkami s brněnskou filharmonií František Jílek. Pro brněnské muzikology a povědomí obecenstva funguje jako vynikající janáčkovský dirigent. Jílek krátce po svém nástupu do opery Státního divadla v Brně nastudoval Lucernu (premiéra 25. června 1960). Ať již Jílkovo působení jako šéfa opery Státního divadla v Brně a krátce nato ve Státní filharmonii bylo jakkoli oddáno Janáčkovi a dalším světovým autorům dvacátého století, je třeba poznamenat, že jeho nahrávky Nováka počtem převyšují Janáčka. Posuďme: O věčné touze, Toman a lesní panna, Signorina Gioventù, Nikotina, De profundis, v rozhlase na magnetofonových záznamech orchestrální znění Pana, Svatováclavského triptychu a Podzimní symfonie. Zejména poslední tři tituly by zasloužily přepracování na CD. A k tomu koncertní provedení Bouře, Signoriny Gioventù a Podzimní 14 ~ 15

17 STUDIE studie symfonie, která se hrála naposled v r K tomu poznamenáváme provedení baletu Signorina Gioventù brněnským souborem v sezóně Otevřené finále V dramaturgických plánech našich orchestrů se dostává kromě Janáčka a určité míry B. Martinů sice právem pozornost kultu G. Mahlera coby rodáka z Vysočiny, ale tento trend by měl svůj objektivní význam a ospravedlnění v sousedství vrcholně srovnatelných titulů Nováka, Suka, Ostrčila, Vycpálka a dalších autorů z vybrané plejády hudební tvořivosti uplynulého století. V tomto ohledu nacházíme minimum. V letošním roce provedl Český filharmonický sbor Brno (se sbormistrem Petrem Fialou) s Českou filharmonií v pražském Rudolfinu Novákovu Bouři na abonentních koncertech 15. a 16. dubna za řízení Ondreje Lenárda spolu se Symfonietou Leoše Janáčka, což je dílo výrazově jistě kontinuitní. Brno ovšem přes původní plány zůstává trestuhodně v mínusu. Analyzovat tuto skutečnost se vymyká mému záměru v tomto časopiseckému příspěvku. Letošní rok není pouze stoletím od brněnské premiéry Bouře. Novák se narodil 5. prosince 1870 v jihočeské Kamenici nad Lipou v rodině lékaře. Letos tak uplyne 140 let od jeho narození. Jeho rodná Kamenice se k Novákovu odkazu hlásí programově a velmi intenzívně. Na tamním zámku se zakládá nová stálá expozice Vítězslava Nováka jako jejich nejvýznamnějšího rodáka. V červnu 2010 se uskuteční i se zahraniční účasti klavírní soutěž v jeho jménu. Plánují se i další koncerty. Ve městě Novákova úmrtí, ve Skutči, se vyhraňuje každoroční hudební festival Novákova a Tomáškova Skuteč (i když s minimálním zastoupením Novákových děl). Původní Společnost Vítězslava Nováka a nově konstituovaná Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka každoročně ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a s Foersterovou společností v Praze organizuje se studenty a absolventy uměleckých škol v Brně, Praze a Bratislavě komorní vokální a instrumentální koncerty s bohatým zastoupením Novákova díla. Jeho dílo tedy neumírá. Původní Společnost Vítězslava Nováka založená již v roce 1980, iniciovaná péčí brněnského muzikologa a profesora Bohumíra Štědroně, sice funguje, ale pro pochopení skutečně platného místa Vítězslava Nováka v hudební kultuře je třeba, aby obecenstvo poznalo hlavní orchestrální a vokálně sym- opus musicum 2/2010

18 10) Výsledek kamenického sympozia v roce 1970 zpracován ve sborníku Vítězslav Novák studie a vzpomínky k 100. výročí narození, red. Karel Padrta a Bohumír Štědroň, Jihočeské muzeum, České Budějovice fonická díla Novákova. V tomto ohledu však zaznamenáváme značné nedostatky. Právě k principům poznávání této neuspokojené skutečnosti se soustředilo v roce stého výročí narození V. Nováka muzikologické sympozium v Kamenici nad Lipou, kde se řada předních českých i slovenských muzikologů vyjádřila k problému novákovské recepce velmi odpovědně kriticky. Zdůrazňuji zásadní příspěvky Jaroslava Volka, Karla Janečka, Bohumíra Štědroně a dalších, kteří kromě syntetizujících pohledů na Nováka prováděli dílčí odborné analýzy jeho relevantních skladeb. Odtud také vzešel důraz na založení společnosti nesoucí jeho jméno. 10) Na toto jednání pak navazovaly muzikologické konference pořádané v rámci putovních Novákovských dnů počínaje rokem 1985 až do loňského podzimu. Celkem bylo organizováno dvanáct takových Dnů prolínaných koncerty s výklady na různých místech spjatých s Novákovou osobností. Kromě dalších příspěvků výsledky těchto jednání nalezneme na stránkách bulletinu: vydáno celkem 45 čísel Zpráv Společnosti Vítězslava Nováka. Další pak na webových stránkách Společnosti. Má-li se česká hudební kultura stávat skutečně světovou mezinárodně uznávanou entitou, musí dokazovat ve svých aktivitách progresívní původní souvislosti, ale též i nutné konfrontace s dobovým hudebním děním s přesahem do budoucnosti. Kromě zavedených a v zahraniční notoricky obehrávaných vybraných titulů české hudby je třeba nabízet další díla, jejichž hodnota je z hudebně vývojového hlediska nepřehlédnutelná a sama o sobě světová. Česká hudba a z ní plynoucí úkoly tedy přetrvávají. Bude tedy Bouře připomenuta i letos v Brně? Obávám se, že přes snahu Českého filharmonického sboru a České filharmonie, které počítaly s termínem 9. října, nikoli. Zůstává tedy pouze provedení v Praze. Jak míní Brno splatit tento dluh? Miloš Schnierer je profesorem Janáčkovy akademie múzických umění. Mezi jeho trvalé odborné zájmy patří témata z okruhu hudby 19. a 20. století. V současné době je předsedou Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka. Summary The study provides an insight into the life and work of Vítězslav Novák. The attention is focused on the circumstances of creation, perception and signifi cance of Novák s successful cantata Bouře which was fi rst performed in Brno by Czech Philharmonic and Beseda brněnská under Rudolf Reissig. The text describes the period of the composer s creative boom during his stay in the Valachian region and comments on the production and reception of the composer s works in Brno. 16 ~ 17

19 STUDIE studie Vítězslav Novák Rodná Kamenice nad Lipou a básnířka Vysočiny ve světle dobových písemných pramenů VitezslavNovak Obr. 1 Dopis V. Nováka J. Hanzálkové, , Pozůstalost J. Hanzálkové, archiv Městského muzea v Kamenici n. L. opus musicum 2/2010

20 LUDMILA PEŘINOVÁ s Stane se, že bojovník posedlý tvorbou a to je také boj upnutý k jedinému jejímu směru, se rozpomene na cosi, co je mu drahé a co tak dlouho opomíjel. Vítězslavu Novákovi učarovala Morava a zdálo se, že ten kraj jej navždy podrží v zajetí. Vždyť už dřív než Novák poznal Valašsko a Slovácko, se v jeho díle objevují moravské prvky, jako by mu to moravanství bůhví, kde se v tom Jihočechu vzalo mu bylo osudově předurčeno. I když, dychtivý po světě, vyráží na skandinávský sever stejně jako na italský jih, i když s citlivostí portrétisty vypodobní tak diferencovaně moře severní, Středozemní i Atlantik, všude zní melodika napověděná moravskou písní. A tu ten bojovník málokterému skladateli přísluší ten titul tak jako jemu zjihne. Rozpomene se na svůj rodný kraj. Jižní Čechy, které tak dlouho čekaly na roztoulaného syna, se dočkají svého obrazu. Vítězslav Novák komponuje Jihočeskou suitu. Místo tepotu slováckých cimbálů se rozeznějí smyčce melodií širokou jako hladiny rybníků, místo valašských odzemků zní krok husitských vojsk. 1) 1) Hurník, Ilja: Krajiny Vítězslava Nováka. In: Sborník Památníku V. Nováka. Skuteč: Městské muzeum 1988, s. 7. 2) Novák, Vítězslav: O sobě a o jiných. Praha: Editio Supraphon 1970, s V letošním roce si připomínáme 140. výročí narození Vítězslava Nováka v jihočeské Kamenici nad Lipou dne 5. prosince S rodným krajem se pojí i Novákovo dětství prožité v blízkých Počátkách a gymnaziální studia v Jindřichově Hradci. Ve své knize p amětí skladatel vzpomíná: Strach mě přepadal vždy v lese za jízdy kočárem z Počátek do Kamenice. Muž sestřenice mé maminky tam byl ředitelem panství nějakého barona. Měl tři syny, z nichž nejmladší byl se mnou stejně stár. Dojížděl jsem tam velmi rád, protože ten kluk vydal za tři takový to byl bohatýr! Bujarým temperamentem strhoval i mě k odvážným podnikům, takže jsem potom doma ve své samotě měl nač vzpomínat. Nejčastěji jsme řádili v zámeckém parku s tisíciletou lipou, kde jsem jednou spadl do bazénu s koňskými pijavkami. Naštěstí jsem odtud vyletěl dříve, než se ty potvůrky mohly do mne pustit. Vzpomínám také našeho zápasu na hospodářském dvoře s tvrdohlavým beranem, kde se náš útok proměnil v rychlý útěk. Zájezdy do kamenického zámku byly po klavírních hodinách nejpříjemnějšími událostmi chlapeckých mých let. 2) Od pražských konzervatorních studií byl však Novákův styk s rodným městem na několik desetiletí přerušen. K velké události v Kamenici nad Lipou spojené s umělcovou osobností došlo až v listopadu 1930, kdy v rámci oslav Mistrových 60. narozenin 18 ~ 19

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova)

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) PORTFOLIO JMÉNO:.. TŘÍDA:. ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) Kapitola 16. Strana 1 (celkem 19) SVP_ZS_NH_Cast_5_OSNOVY_II-HUDEBNI_VYCHOVA_Priloha_2_PORTFOLIO_VI_od_2010.docx

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka Osobnosti Mirovicka Antonín Klášterský - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života * 25. 9. 1866 - Mirovice + 3. 10. 1938 pohřben: Praha Vyšehradský hřbitov Slavín Narodil

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14.

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14. Obsah Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14 Brázdy života 15 Dětství (1923 33) 15 Červený Kostelec (1923 29) 15 Solnice u Rychnova

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Violoncellová literatura na brněnské hudební scéně v 1. polovině 20. století

Violoncellová literatura na brněnské hudební scéně v 1. polovině 20. století Violoncellová literatura na brněnské hudební scéně v 1. polovině 20. století Mgr. Terezie Veselá Violoncello - nástroj, který si svou sametovou barvou a hlubokým tónem získal mnoho lidí, z nichž někteří

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová VII. STÁŘÍ A SMRT Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají domů. příteli, Gabriela Preissová Když vydala Gabriela Preissová své poslední románové dílo, literárně se v podstatě odmlčela.

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 1 Metodický pokyn Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit. Ve třetím okně je internetový odkaz na

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

LUDWIG VAN BEETHOVEN

LUDWIG VAN BEETHOVEN LUDWIG VAN BEETHOVEN Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky

Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky AD Notam č. 5/2010, str. 20 až 21. Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky Odbornou konferencí na téma Novodobá advokátní etika a slavnostním večerem

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně.

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. Zdroj: http://www.poznejsokolovsko.cz/clanky/z-mest-a-obci/obnoveny-festival-navstiviliformanek--dedecek-i-paral.html Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Za

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Ediční a redakční práce na Čtení o Jaroslavu Vrchlickém Sylabus k semináři

Více

K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář

K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář počet stran 186 vazba pevná fotografií a ilustrací včetně barevných301 běžná cena 499 Kč, naše cena 450 Kč, cena K M K 400 Kč ISBN 978-80-86930-69-5

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více