OPUS MUSICUM. Krkoškova 45a, , Brno, tel.: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPUS MUSICUM. Krkoškova 45a, 613 00, Brno, tel.: 725 593 460, e-mail: redakce@opusmusicum.cz"

Transkript

1 HUDEBNÍ REVUE OPUS MUSICUM Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka.

2

3 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 2 ISSN redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Martin Flašar, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce: Monogramista T.D, jazykové korektury: Michal Fránek marketing: Jana Janulíková, tel.: , administrace: Patricie Dittrichová, tel.: , kontakt: Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka. Opus musicum, o.p.s. řídí správní rada ve složení: Monika Holá, Nora Hodečková, Lubomír Spurný, redakční rada pracuje ve složení: Hana Adámková, Jan Blahůšek, Petr Daněk, Pavel Drábek, Michaela Freemanová, Kamila Klugarová, Martin Kostaš, Vladimír Maňas, Viktor Pantůček, Jarmila Procházková, Pavel Sýkora, Josef Šebesta, Jiří Zahrádka. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neodpovídá za programové změny, které jí pořadatelské agentury neoznámí. Za obsahovou správnost textu ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Osobní návštěvy redakce pouze po předchozí telefonické domluvě.

4

5 Vážení a milí čtenáři, přichází k Vám druhé letošní číslo Opus musicum. Rozhodli jsme se ho věnovat neprávem opomíjenému českému skladateli, který by letos v prosinci oslavil sto čtyřicet let od narození. Ano, řeč je o Vítězslavu Novákovi, který svým životem propojil vrchol hudební moderny s pochybnou inspirací socialistickým realismem a zanechal za sebou celou kompoziční školu. O zhodnocení jeho odkazu v současnosti pečuje Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka, jejíž členové významnou měrou podpořili svými studiemi toto číslo hudební revue. Výjimku z jejího monotematického zaměření tvoří rozsáhlá přehledová studie našeho slovenského kolegy Jozefa Vereše, která se retrospektivně zaobírá fenoménem hudebního myšlení. Miloslav Študent dokončuje svůj dvoudílný seriál o Lamentu Ariadny Claudia Monteverdiho se zaměřením na možnosti interpretační praxe. Vyjmenovávat pozoruhodné příspěvky tohoto čísla by znamenalo komentovat celý obsah. Přesto nelze neupozornit na rozhovor Wandy Dobrovské s Krzysztofem Pendereckým, který vychází v kompletní podobě výhradně v Opus musicum nebo hodnocení dvousvazkového Janáčkova Teoretického díla z pera hudebního teoretika Lubomíra Spurného. Doufám, že se nám tímto číslem podaří potěšit i ty čtenáře, kteří nejsou vyhraněnými příznivci tvorby Vítězslava Nováka. Martin Flašar

6 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 110 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 410 DT, Ticho pre Maleviča, 1976 DT, Röntgenmusik, 1976 DT, Domino samba, 1976 DT, Robinsonáta, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 210 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 510 DT, Roleta ticha, 1976 DT, TichoohciT, 1976 DT, Ticho na mašličku, 1976 DT, Ticho, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 310 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 610 DT, Uspávanka, 1976 DT, Odopnutá, 1976 DT, 1500 V, 1976 DT, 500 V, 1976 Súbor Partitúry ( , 69 kresieb a autorských realizácií) nevznikal k hudobnej interpretácii. Zamýšlal som ich ako vizuálny koncept. Privlastnil som si klasickú notovú osnovu ako ready-made (podobne ako sa tak dialo s bežnou knihou, z ktorej vznikali autorskými zásahmi knihy-objekty). Umožnilo mi to manifestovať udalosti v čase, inokedy predviesť hru, ktorú s nami hrá paradox. Partitúry si vypýtali bytie na okraji, z toho vyplynula ich hravá anekdotická podoba. V čase nemožnosti (70. roky) si porozumeli s mojou možnosťou bytia na okraji. Tak sa stalo, že v mojom príbehu znamenajú podstatnejšie viac než iné diela - formovali môj spôsob autorstva. Monogramista T.D 4 ~ 5

7 OBSAH Studie Bouřlivé století Vítězslava Nováka Miloš Schnierer 6 Vítězslav Novák, rodná Kamenice nad Lipou a básnířka Vysočiny 17 ve světle dobových písemných pramenů Ludmila Peřinová Féerické a realistní oscilace v sujetu Novákovy operní Lucerny Karel Dichtl 31 Skladby Vítězslava Nováka v Janáčkově Klubu přátel umění Kristýna Grycová 36 Janáček čtenář knih i periodického tisku Libuše Janáčková 44 Premeny hudobného myslenia Jozef Vereš 52 Lamento Ariadny II. díl Miloslav Študent 67 Události Časopis Varhaník završil první dekádu existence Karol Frydrych 80 Amadeus roku 2010 Jan Žemla 84 Expozice nové hudby: jednota v rozmanitosti? Martin Flašar, Filip Johánek 88 Vzduch, smích a holocaust v Deníku Anny Frankové Boris Klepal 96 Stabar Mater pro 21. století Martin Flašar 99 Violoncellista Jan Škrdlík na cestě Jan Trojan ml. 101 BAS šedesátiletý Ludmila Němcová 108 Sladká nevědomost polemika nad Netopýrem Vojen Drlík 112 Rozhovor Důležité pro mne už nejsou odjezdy, nýbrž návraty Wanda Dobrovská 116 Recenze Leoš Janáček. Teoretické dílo, Články, studie, přednášky, 121 koncepty, zlomky, skici, svědectví ( ) Lubomír Spurný Mills-Paynter: Thinking and Making Gabriela Všetičková 124 Organ Romantic in Opava, Mário Sedlár varhany Markéta Wiesnerová 128 Vladimír Spousta: Hudebně-literární slovník světových skladatelů Martin Flašar 130 Infoservis 133

8 Bouřlivé století Vítězslava Nováka stoleti Bourlive Vitezslava Novaka 6 ~ 7

9 STUDIE studie MILOŠ SCHNIERER duben 1910 byl svědkem mimořádné události českého koncertního Brna. Zdůrazňuji českého, neboť třetina obyvatel byla německy mluvících. Ta též intenzívně ve své vzdělanější části pěstovala koncertní činnost v Německém domě (situovaném v centru dnešního Moravského náměstí), za válečného bombardování zcela zničeném. Účast České filharmonie a smíšeného sboru Besedy brněnské za řízení Rudolfa Reissiga se sólisty M. Musilovou soprán, J. Hendrychem tenor a L. Němečkem bas potvrdila vysokou angažovanost českého obyvatelstva v době finální etapy Rakouska-Uherska. Věc o to markantnější, že se jednalo o provedení dosud nejvýraznějšího díla Vítězslava Nováka, kantáty Bouře pro sóla, smíšený sbor a orchestr, op. 42 ( ) na text stejnojmenné básně Svatopluka Čecha z roku Dílo bylo sice již předtím zhudebněno brněnským dirigentem a nadšeným stoupencem hudby Leoše Janáčka a V. Nováka Františkem Neumannem, ale Novákova koncepce, nesoucí v podtitulu označení mořská fantazie, předčila svou strukturou, fakturou a psychologickým pojetím vše, co bylo v tomto oboru v české hudbě dosud vytvořeno. Respektive přinesla pohledy, které ve své době byly zcela inovační a následovaly v této oblasti geniální monumentální odkaz Novákova velkého učitele Antonína Dvořáka. Zkrátka, šlo o vrcholný výraz české moderní hudby od počátku století, která v osobnostech Nováka a Josefa Suka i později Otakara Ostrčila představovala vedle originálního Leoše Janáčka naprosto nepominutelné hodnoty. 1) 1) František Neumann dokončil svou Bouři v roce 1903, kdy měla premiéru v Kroměříži. Josef Bohuslav Foerster komponoval Bouři v letech a nedokončil ji. opus musicum 2/2010

10 Start k vzestupu Ten se odehrál v roce 1896, kdy šestadvacetiletého Nováka pozval jeho přítel ze studií, houslista, hráč na violu d amour a sbormistr Rudolf Reissig do valašských Velkých Karlovic. Z Novákova díla a jeho životopisu je notoricky známo, jak mladého skladatele, původem Jihočecha později zakotveného v pražském prostředí, osudově pozitivně zasáhla valašská krajina, naplněná kromě okouzlující, tehdy romanticky nedotčené přírody také tamním autentickým folklorem a též inspirujícími erotickými vzněty, což vše dohromady způsobilo naprosto inovativní tvůrčí vzmach trvající v příkladném vzestupu plných patnáct let až do svého vyvrcholení v připomenuté kantátě a bezprostředně následujícím téměř hodinovým klavírním cyklem Pan, op. 43. Byla to cesta studia a tvůrčího zpracování moravského a slovenského folkloru prolínaná tvorbou také záměrně vzdálenou těmto inspiracím, která na druhé straně poukazovala na Novákovy introvertní psychologické záležitosti člověka-umělce, který léta, prakticky To se dostavilo sňatkem s Marií Práškovou až v roce Ponechme však stranou tuto, pro Nováka později zásadní, osobní i tvůrčí záležitost a soustřeďme se na naše téma. 2) V onom patnáctiletí tvořil Novák kromě oper a duchovní hudby všechny žánry, v nichž vyzkoušel své tvůrčí neofolkloristické principy. Tvořil v široké škále od pouhých citací lidových písní a jejich úprav přes jejich nápodoby a vytváření vlastních melodických linií. Vyšším tvůrčím postupem bylo zakódování symptomatických melodicko-rytmických idiomů, původně vzešlých z folklorního prostředí valašského, slováckého a slovenského, do polyfonně komplikovaných prací jeho pozdního tvůrčího období, které např. reprezentují symfonická báseň De profundis pro velký orchestr s varhanami nebo Svatováclavský triptych či vokální Májová symfonie vzniknuvší v letech okupace ( ). Novák si v připomenutém patnáctiletí vydobyl pevné postavení v české hudební kultuře takovými díly, jaká představují především symfonické básně V Tatrách, O věčné touze, Toman a lesní panna, dále Slovácká suita, ouvertury Maryša a Lady Godiva, Serenáda D dur pro malý orchestr, II. smyčcový kvartet D dur, klavírní Sonáta Eroica vedle menších prací klavírních, sborových a vokálních cyklů. Většinou příznivý ohlas těchto skladeb umožnil vytvořit pozitivní podmínky pro život a tvorbu. Novák, zvláště kvůli absenci skladatelské školy Dvořákovy a po předčasném úmrtí Zdeňka Fibi- až do svých 42 let, vnitřně bojoval o své naplnění. 2) O tom blíže V. Novák ve svých pamětech (O sobě a o jiných, Supraphon, Praha 1970, s , 96 ad. 8 ~ 9

11 STUDIE studie cha, na sebe soustředil řadu adeptů zajímajících se o hudební teorii a kompozici. V této soukromé činnosti nabyl takové pověsti, že jej tehdejší ředitel pražské konzervatoře Jindřich Káan z Albestu stanovil v roce 1909, tedy až jako devětatřicetiletého, profesorem těchto oborů. Záhy nato přišla angažováním přátel nabídka vídeňské Universal Edition k vydávání zejména orchestrálních partitur (což v českých podmínkách tehdy nebylo technicky realizovatelné) a Novák uzavřel vydavatelskou smlouvu, která až do úmrtí ředitele UE Emila Hertzky (1932) zaručovala šíření Novákových skladeb. 3) Bouře byla tedy jednou z nich. UE vydala její partituru, hlasy a klavírní výtah Romana Veselého (1912). Ponechme v tomto příspěvku stranou další okolnosti Novákova postavení vůči UE. Faktem je, že po pražské premiéře Její pastorkyně se z českých skladatelů v UE soustředil zájem na Janáčka, zatímco Novák postupně ustupoval na sekundární pozici. UE ovšem jako na počátku století zřízené nakladatelství vydávala i díla jiných českých skladatelů a též komponistů tvořících na území Rakouska-Uherska. Ale co je obzvlášť důležité pro studium postavení Nováka, je pozvání Vídeňské akademie hudby a herectví k nástupu na pozici profesora teorie a kompozice. Obzvlášť důležité, uvědomíme-li si tehdejší značnou konkurenci v tomto hlavním městě hudby. Novák i přes výtečně nabízené platové a ubytovací podmínky nakonec odmítl. Učinil tak, podle zachované korespondence, z několika důvodů. Předně měl v Praze vybudovanou skvělou uměleckou a pedagogickou pověst, cítil se v českém hudebním prostředí pevně zakotven a chýlilo se k jeho sňatku s bývalou žákyní Marií Práškovou ze Skutče. Možná, že cítil i tlak doby, která jak známo vyústila ve světovou válku a následný rozpad říše. Ať tak či onak, nic z toho neubralo na jeho významu pro českou a potažmo i slovenskou hudební kulturu. Ale nepředbíhejme událostem. Novák a Brno Toto téma bylo v minulosti několikrát zpracováváno a je naštěstí doložitelné konkrétními prameny i odkazy na příslušnou literatu- 3) O vztazích V. Nováka k Univerzální edici se zachovala bohatá korespondence. Blíže o tom in: V. Novák tematický a bibliografi cký katalog, Editio Praga, s opus musicum 2/2010

12 4) Programy koncertů Besedy brněnské v jejich sbornících: Památník FSBB , Brno 1910, FSBB v letech , Brno 1931 a 100 let FSBB, Brno Zpracování vztahů V. Nováka k Brnu a speciálně k Besedě brněnské se věnovala M. Kalábová ve své diplomové práci na FF MU v Brně. Studie Vztahy V. Nováka k Moravě a Brnu. Vztah V. Nováka k Besedě brněnské v době působení Rudolfa Reissiga. Zprávy SVN 10/1987, s ru. Jednak ve výročních zprávách Filharmonického spolku Beseda brněnská, dále v koncertních programech, ve studiích opřených i o osobní kontakty se skladatelem. Záměrně zde odkazuji pouze na poznámky. 4) Základní zásluhy na šíření Novákova díla v Brně má Rudolf Reissig, který se stal po roce 1896 učitelem houslové hry na hudební škole Besedy brněnské, dirigentem a sbormistrem jejího sboru, později ředitelem této školy. Působil v Brně až do roku 1919, kdy odešel na pražskou konzervatoř. Budiž poznamenáno, že v Praze jeho veřejné postavení zapadlo, čímž se naplnilo Novákovo proroctví. On jej před odchodem do Prahy právě v tomto ohledu varoval. Reissig však v Brně svou osobní účastí ve vlastním kvartetu a sbormistrovskou činností intenzivně a systematicky uváděl Novákova díla. Je až zarážející, jak málo byl v té době v Brně hrán Janáček. Premiéra kantáty Amarus byla v Kroměříži (1900), Na Soláni Čarták v Prostějově (1912), Věčné evangelium v Praze (1917). Novákova díla v době Reissigova působení zněla řádově na 50 koncertech. Jednak s Novákovou osobní účastí jako pianisty v jeho komorních skladbách (obě tria, Klavírní kvintet a moll, Klavírní kvartet c moll) a také ve vokálních cyklech a vybraných písních. Kromě toho i jiní interpreti provozovali v Brně jeho díla. Profesor pražské konzervatoře Josef Jiránek hrál Sonátu Eroicu, sbor Besedy brněnské uváděl jeho Moravské balady pro čtyřruční klavír a též v instrumentaci s orchestrem. K dramaturgickým a interpretačním vrcholům náleželo brněnské provedení Pana v klavírním znění Václavem Štěpánem a orchestrální znění Českou filharmonií za řízení Viléma Zemánka. Zajímavý je též záměr Huberta Doležila přiblížit dílo publiku v úvodním slovu. O kompozici díla k příležitosti důstojných oslav padesáti let od vzniku Besedy brněnské (založené roku 1860) požádal Reissig Nováka v roce Nováka vícekrát lákalo nové zhudebnění již před ním ztvárněné látky, a tak zvlášť po negativní kritice Čechovy básně z pera F. X. Šaldy a J. S. Machara sáhl po textu, který svou koncepcí vysoko převýšil. Možno říci, že by bez Nováka tato báseň zcela zapadla. Byla otištěna v Almanachu českého studentstva v roce 1869, kdy bylo básníkovi 23 let. V onom roce se zajímal o Čechovu Bouři i Josef Suk. Novákovo pojetí této kantáty, podle něho spíše mořské fantazie, jako vokálně symfonické záležitosti bylo naprosto původní. Dílo vyniká mohutnou polyfonní technikou opřenou v podstatě o dva motivy provázející tragické drama po celou skladbu. Melodicky vycházejí 10 ~ 11

13 STUDIE studie z Novákova neofolklorismu ve smyslu náznakových citací folkloru a volné práce v rozvedených tematických proporcích. Pro Bouři je důležitá úvodní fanfára vycházející ze slovácké lidové písně Rakúský císař pán na vojnu rukuje a z obecně známé písně Láska, Bože, láska. Jsou to dvě fixní příznačné ideje vedle dalších Novákových vlastních tematických nápadů. Dílo tak střídá vokální a čistě orchestrální vstupy, přičemž zejména dva lze kvalifikovat jako symfonické básně bezprostředního vášnivého líčení emocionálního obsahu v souhlase s námětem. Tím se dílo vymyká tradičním kantátám a spíše poukazuje na možný dobový vliv mohutných celků Gustava Mahlera (což by bylo symptomatické i pro velké partitury Josefa Suka či Otakara Ostrčila), ačkoli Novák nebyl Mahlerovi nakloněn. Ale při dobré vůli a posluchačských zkušenostech právě s hudbou velkého symfonika lze některé symptomy vyposlouchat. Novák ovšem svou vitalitou a celkově mužným projevem stojí na jiné straně. Je nasnadě nyní pochopit velikost tehdejšího Novákova uměleckého činu a pozitivní přijetí díla veřejností. Zmíněné provedení Bouře nebylo v Brně ojedinělé. Následovalo provedení 6. dubna 1911 opět s Českou filharmonií a znovu 20. dubna Novák se tak stal v Brně tehdejším nejhranějším českým soudobým skladatelem. Ovšem ani potom se pozitivní vztah brněnských dirigentů k Novákovi nezměnil. To je však jiná kapitola. Triumf Bouře Především v současnosti je stěží pochopitelné, jak tehdejší rozsahem útlý denní tisk mohl věnovat tzv. vážné hudbě tolik místa, jak jsme svědky u novin nejen Rakouska-Uherska, ale též v období první republiky, okupace a ještě dlouho po 2. světové válce. Tak později dlouholetý ředitel brněnské konzervatoře Jan Kunc, Janáčkův a Novákův žák v kompozici, věnoval celou stranu Lidových novin 3. dubna 1910 důkladnému rozboru Bouře včetně šesti notových příkladů. Sleduje především záslužnou uměleckou úroveň Besedy brněnské ve srovnání jejího repertoáru s pražským Hlaholem a vyzvedává ne bez oprávněné hrdosti její vůdčí postavení ve svém oboru v domácím hudebním životě. Poté následuje popis, charakteristika a konkrétní analýza díla doložená náležitými notovými příklady. Z toho plyne, že autor textu byl důklad- opus musicum 2/2010

14 ně odborně seznámen se skladbou a přímo helfertovsky řečeno odhadl její smysl, význam v soudobé hudební kultuře, a to nejen domácí české. Nutno uvážit, že k vrcholu české kantátové tvorby, jakou představuje Glagolská mše, bylo v té době ještě daleko. Úspěch premiéry Bouře 17. dubna 1910 byl vskutku bouřlivý. 5) Miloš Schnierer: Novákovské premiéry v dobovém domácím tisku, in: Zprávy SVN 43 44/ 2006, s Ludmila Peřinová: V. Novák ve francouzském, anglickém a ruském dobovém tisku, tamtéž, s ) Srov. O sobě a jiných, s Dokládají to opět rozsáhlejší kritiky, především opět z pera Jana Kunce (Lidové noviny 19. dubna 1910), také Antonína Šilhana a Jana Löwenbacha (Čas, 19. dubna 1910). Bylo jich nepochybně více, zvláště pak po pražském provedení Bouře 25. února 1912 ve Smetanově síni s Českou filharmonií pod vedením Viléma Zemánka. 5) Novák se s nadšeným uznáním o brněnském provedení vyjádřil v dopise Besedě brněnské z 19. dubna Jan Kunc ve své kritice v Lidových novinách vystihl především atmosféru publika. To dělí na tři typy. Mnozí Novákovo dílo pochopili, porozuměli mu a byli jím nadšeni. Jiní se snažili do něho vniknout. Těm se líbily jednotlivé části více vyhovující jejich mentalitě a posluchačským zkušenostem. Konečně ti, jimž dílo zůstalo uzavřeno, se na koncertě nudili. I dnes tato charakteristika složení obecenstva v poslechu artificiální hudby stále platí. Kuncova kritika je dále mimořádná již tím, že se snaží objektivně působit na čtenáře. Protože píše o nutnosti předmětem, látkou kompozice [...] měřiti dílo, abychom pochopili, pokud skladatel problém svůj vystihl. Předmětem Kuncova hodnocení je samozřejmě provedení, k němuž nemá výhrady. Avšak opět vyzvedává dosud jím nepopsané hodnoty díla. Novák svým ztvárněním povýšil původní Čechův text. To, co je nové v Novákově hudbě a námětu tohoto díla, je opětovné uvědomění si síly přírodních živlů, s nimiž člověk bojuje a proti nimž je v řadě případů bezmocný. Z Novákových pamětí (O sobě a o jiných) je dostatečně známo, jak jako horolezec bojoval s krásou a tvrdostí horské přírody; jak na vlastním těle zakoušel (ne bez záměrné dávky rizika) sílu mořského příboje rozbíjejícího se o skalnaté pobřeží. Tehdy se málem utopil. 6) Tyto silně prožité okolnosti mají ovšem v uměleckém díle právě takovou váhu jako ztvárňované mezilidské vztahy. Kritikové mnou uvedení se v názoru na Bouři sjednotili rázem na kontrapozicích: příroda a erotika; láska a moře, které ale nakonec dodáno autorem v symbióze stylu života a tvorby, což 12 ~ 13

15 STUDIE studie je Novákův případ, vytvářejí podhoubí, ba podmínku vzniku žádoucí vyzrálé syntézy v umělecké tvorbě. V Kuncově postoji k Novákově Bouři je poněkud překvapující absence výraznějšího hodnocení závěrečného sboru Bouře začínajícího textem: Ó, hvězdo mořská. Je to nakonec smířlivé katarzní vyznění díla, jedno z nejpřesvědčivějších nejen v Novákově hudbě. Stupněm očištění ducha se Novák zařadil, i když jinými prostředky, k strhujícím závěrům Janáčkových hlavních oper, do vyznění jeho Tarase Bulby, Sinfonietty a Glagolské mše, Zápisníku zmizelého, finále kvartet aj. Ovšem závěrečný akord podle Kunce svou neusmířenou nonou (c, e, g, d) je vystižným symbolem věčně nespoutaného moře. To ale shora sugestivní katarzi gradovaného sboru nenarušuje. Ještě před důležitým provedením Bouře v Praze a ve Vídni dlužno připomenout koncerty v Pardubicích 6. ledna 1911 a v obsazení až 250 účinkujících v Chrudimi následujícího dne. Vždy s účastí České filharmonie a jejích sólistů, bez tamních nadšenců nemyslitelné. 7) Bouří dosáhl Novák vrcholu. Krátce nato byla 24. dubna 1910 uzavřena zmíněná smlouva s Universal Edition. Většina tvůrčích umělců, kteří dosáhnou úspěšného vrcholu rozsáhlým pracovně-tvůrčím vypětím, se zpravidla oddá tvůrčímu odpočinku. Buď nepíší nic, nebo méně závažné věci. Ne tak Novák. V dubnu 1910 začal komponovat Pana, padesátiminutové dílo, které dokončil ještě téhož roku na podzim. V roce 1912 jej instrumentoval pro symfonický orchestr. Bouře nezapůsobila jen v muzikantských kruzích. Jiří Mahen jí věnoval speciální fejeton. Citujeme z něho: Hut ab, meine Heren. Tihle muzikanti berou nám něco z ruky, co se do naší nehodilo. Neberou nám to žádnými palácovými revolucemi, žádnými společky ani hlubokými estetickými úvahami. Jsou sebevědomí, pracovití, jistí svým studiem a svou inteligencí, energie z nich sálá a bije v jejich žilách uvidíte, že ti lidé nesou v sobě svůj svět a že i ostatní svět před nimi smekne. Literáti a malíři honí se za tím nějak příliš horečně. Naši moderní skladatelé jdou však najisto. A božské umění tančí už u nich svůj jemný tanec, je plné grácie a síly. Klobouk dolů, pánové. Dobré regimenty české Moderny táhnou kolem. Páni muzikanti, kupředu. A Novákovy další osudy v Brně? Náleží mezi ně provedení všech jeho oper a baletů za řízení Františka Neumanna ve dvacátých letech a pak důsledná činnost šéfdirigenta Symfonického orchestru brněnského rozhlasu Břetislava Bakaly. Mimo- 7) V Praze byla Bouře provedena poprvé , dir. V. Zemánek, sólisté M. Musilová, M. Štork a V. Chmel, sbor pražského Hlaholu ve Smetanově síni. Pak tamtéž. Ve Vídni Tonkünstlerorchester dtr. J. Herle, čs. spolek Lumír, sólisté M. Musilová, M. Štork a K. Šoupal. opus musicum 2/2010

16 řádnost jeho angažovanosti byla potvrzena udržováním vzájemných písemných a osobních styků obou umělců. Tak již v roce 1940 dirigoval Bakala Podzimní symfonii. Dokládá to jeho korespondence s Novákem, nověji zpracovaná na 8) De profundis poprvé v Brně , Symfonický orchestr Brněnského rozhlasu, dir. B. Bakala. Svatováclavský triptych ve varhanním znění provedl v Brně poprvé J. Reinberger , orchestrální verzi v Brně poprvé dir. B. Bakala ) Srov. Miloš Schnierer: Národní umělec František Jílek jako novákovský dirigent (včetně interview s dir.), Opus musicum 10/ 1987, s Zkoumáním koncertních programů a divadelních inscenací, což je celkem snadno doložitelné, docházíme k poznání, že bylo Novákovo dílo permanentně provozováno i v meziválečném Brně. Svým způsobem paradoxního vyvrcholení dosáhlo za okupace pod řízením Břetislava Bakaly, s nímž udržoval Novák písemný a osobní styk. Novák jezdil opětovně do Brna. Památné bylo první provedení symfonické básně De profundis Symfonickým orchestrem brněnského rozhlasu za Bakalova řízení v době nejhrůznějšího útlaku německého fašismu. 8) Bakala i nadále věnoval Novákovi pozornost. Osobně vzpomínám na koncert věnovaný Novákovi na podzim 1949 po Novákově úmrtí. Též mj. provedení orchestrálního znění Svatováclavského triptychu pro velký orchestr s varhanami. Bakala též provedl Májovou symfonii 20. prosince Dlužno dodat, že Novák se zpravidla i se svou chotí osobně některých koncertů zúčastňoval. Po Bakalově úmrtí nastoupil jako umělecký šéf Státní filharmonie Brno Jaroslav Vogel, který Novákovi věnoval nahrávky Lady Godivy, Jihočeské suity a De profundis. Do novákovské recepce se pak zapsal svými provedeními a nahrávkami s brněnskou filharmonií František Jílek. Pro brněnské muzikology a povědomí obecenstva funguje jako vynikající janáčkovský dirigent. Jílek krátce po svém nástupu do opery Státního divadla v Brně nastudoval Lucernu (premiéra 25. června 1960). Ať již Jílkovo působení jako šéfa opery Státního divadla v Brně a krátce nato ve Státní filharmonii bylo jakkoli oddáno Janáčkovi a dalším světovým autorům dvacátého století, je třeba poznamenat, že jeho nahrávky Nováka počtem převyšují Janáčka. Posuďme: O věčné touze, Toman a lesní panna, Signorina Gioventù, Nikotina, De profundis, v rozhlase na magnetofonových záznamech orchestrální znění Pana, Svatováclavského triptychu a Podzimní symfonie. Zejména poslední tři tituly by zasloužily přepracování na CD. A k tomu koncertní provedení Bouře, Signoriny Gioventù a Podzimní 14 ~ 15

17 STUDIE studie symfonie, která se hrála naposled v r K tomu poznamenáváme provedení baletu Signorina Gioventù brněnským souborem v sezóně Otevřené finále V dramaturgických plánech našich orchestrů se dostává kromě Janáčka a určité míry B. Martinů sice právem pozornost kultu G. Mahlera coby rodáka z Vysočiny, ale tento trend by měl svůj objektivní význam a ospravedlnění v sousedství vrcholně srovnatelných titulů Nováka, Suka, Ostrčila, Vycpálka a dalších autorů z vybrané plejády hudební tvořivosti uplynulého století. V tomto ohledu nacházíme minimum. V letošním roce provedl Český filharmonický sbor Brno (se sbormistrem Petrem Fialou) s Českou filharmonií v pražském Rudolfinu Novákovu Bouři na abonentních koncertech 15. a 16. dubna za řízení Ondreje Lenárda spolu se Symfonietou Leoše Janáčka, což je dílo výrazově jistě kontinuitní. Brno ovšem přes původní plány zůstává trestuhodně v mínusu. Analyzovat tuto skutečnost se vymyká mému záměru v tomto časopiseckému příspěvku. Letošní rok není pouze stoletím od brněnské premiéry Bouře. Novák se narodil 5. prosince 1870 v jihočeské Kamenici nad Lipou v rodině lékaře. Letos tak uplyne 140 let od jeho narození. Jeho rodná Kamenice se k Novákovu odkazu hlásí programově a velmi intenzívně. Na tamním zámku se zakládá nová stálá expozice Vítězslava Nováka jako jejich nejvýznamnějšího rodáka. V červnu 2010 se uskuteční i se zahraniční účasti klavírní soutěž v jeho jménu. Plánují se i další koncerty. Ve městě Novákova úmrtí, ve Skutči, se vyhraňuje každoroční hudební festival Novákova a Tomáškova Skuteč (i když s minimálním zastoupením Novákových děl). Původní Společnost Vítězslava Nováka a nově konstituovaná Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka každoročně ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a s Foersterovou společností v Praze organizuje se studenty a absolventy uměleckých škol v Brně, Praze a Bratislavě komorní vokální a instrumentální koncerty s bohatým zastoupením Novákova díla. Jeho dílo tedy neumírá. Původní Společnost Vítězslava Nováka založená již v roce 1980, iniciovaná péčí brněnského muzikologa a profesora Bohumíra Štědroně, sice funguje, ale pro pochopení skutečně platného místa Vítězslava Nováka v hudební kultuře je třeba, aby obecenstvo poznalo hlavní orchestrální a vokálně sym- opus musicum 2/2010

18 10) Výsledek kamenického sympozia v roce 1970 zpracován ve sborníku Vítězslav Novák studie a vzpomínky k 100. výročí narození, red. Karel Padrta a Bohumír Štědroň, Jihočeské muzeum, České Budějovice fonická díla Novákova. V tomto ohledu však zaznamenáváme značné nedostatky. Právě k principům poznávání této neuspokojené skutečnosti se soustředilo v roce stého výročí narození V. Nováka muzikologické sympozium v Kamenici nad Lipou, kde se řada předních českých i slovenských muzikologů vyjádřila k problému novákovské recepce velmi odpovědně kriticky. Zdůrazňuji zásadní příspěvky Jaroslava Volka, Karla Janečka, Bohumíra Štědroně a dalších, kteří kromě syntetizujících pohledů na Nováka prováděli dílčí odborné analýzy jeho relevantních skladeb. Odtud také vzešel důraz na založení společnosti nesoucí jeho jméno. 10) Na toto jednání pak navazovaly muzikologické konference pořádané v rámci putovních Novákovských dnů počínaje rokem 1985 až do loňského podzimu. Celkem bylo organizováno dvanáct takových Dnů prolínaných koncerty s výklady na různých místech spjatých s Novákovou osobností. Kromě dalších příspěvků výsledky těchto jednání nalezneme na stránkách bulletinu: vydáno celkem 45 čísel Zpráv Společnosti Vítězslava Nováka. Další pak na webových stránkách Společnosti. Má-li se česká hudební kultura stávat skutečně světovou mezinárodně uznávanou entitou, musí dokazovat ve svých aktivitách progresívní původní souvislosti, ale též i nutné konfrontace s dobovým hudebním děním s přesahem do budoucnosti. Kromě zavedených a v zahraniční notoricky obehrávaných vybraných titulů české hudby je třeba nabízet další díla, jejichž hodnota je z hudebně vývojového hlediska nepřehlédnutelná a sama o sobě světová. Česká hudba a z ní plynoucí úkoly tedy přetrvávají. Bude tedy Bouře připomenuta i letos v Brně? Obávám se, že přes snahu Českého filharmonického sboru a České filharmonie, které počítaly s termínem 9. října, nikoli. Zůstává tedy pouze provedení v Praze. Jak míní Brno splatit tento dluh? Miloš Schnierer je profesorem Janáčkovy akademie múzických umění. Mezi jeho trvalé odborné zájmy patří témata z okruhu hudby 19. a 20. století. V současné době je předsedou Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka. Summary The study provides an insight into the life and work of Vítězslav Novák. The attention is focused on the circumstances of creation, perception and signifi cance of Novák s successful cantata Bouře which was fi rst performed in Brno by Czech Philharmonic and Beseda brněnská under Rudolf Reissig. The text describes the period of the composer s creative boom during his stay in the Valachian region and comments on the production and reception of the composer s works in Brno. 16 ~ 17

19 STUDIE studie Vítězslav Novák Rodná Kamenice nad Lipou a básnířka Vysočiny ve světle dobových písemných pramenů VitezslavNovak Obr. 1 Dopis V. Nováka J. Hanzálkové, , Pozůstalost J. Hanzálkové, archiv Městského muzea v Kamenici n. L. opus musicum 2/2010

20 LUDMILA PEŘINOVÁ s Stane se, že bojovník posedlý tvorbou a to je také boj upnutý k jedinému jejímu směru, se rozpomene na cosi, co je mu drahé a co tak dlouho opomíjel. Vítězslavu Novákovi učarovala Morava a zdálo se, že ten kraj jej navždy podrží v zajetí. Vždyť už dřív než Novák poznal Valašsko a Slovácko, se v jeho díle objevují moravské prvky, jako by mu to moravanství bůhví, kde se v tom Jihočechu vzalo mu bylo osudově předurčeno. I když, dychtivý po světě, vyráží na skandinávský sever stejně jako na italský jih, i když s citlivostí portrétisty vypodobní tak diferencovaně moře severní, Středozemní i Atlantik, všude zní melodika napověděná moravskou písní. A tu ten bojovník málokterému skladateli přísluší ten titul tak jako jemu zjihne. Rozpomene se na svůj rodný kraj. Jižní Čechy, které tak dlouho čekaly na roztoulaného syna, se dočkají svého obrazu. Vítězslav Novák komponuje Jihočeskou suitu. Místo tepotu slováckých cimbálů se rozeznějí smyčce melodií širokou jako hladiny rybníků, místo valašských odzemků zní krok husitských vojsk. 1) 1) Hurník, Ilja: Krajiny Vítězslava Nováka. In: Sborník Památníku V. Nováka. Skuteč: Městské muzeum 1988, s. 7. 2) Novák, Vítězslav: O sobě a o jiných. Praha: Editio Supraphon 1970, s V letošním roce si připomínáme 140. výročí narození Vítězslava Nováka v jihočeské Kamenici nad Lipou dne 5. prosince S rodným krajem se pojí i Novákovo dětství prožité v blízkých Počátkách a gymnaziální studia v Jindřichově Hradci. Ve své knize p amětí skladatel vzpomíná: Strach mě přepadal vždy v lese za jízdy kočárem z Počátek do Kamenice. Muž sestřenice mé maminky tam byl ředitelem panství nějakého barona. Měl tři syny, z nichž nejmladší byl se mnou stejně stár. Dojížděl jsem tam velmi rád, protože ten kluk vydal za tři takový to byl bohatýr! Bujarým temperamentem strhoval i mě k odvážným podnikům, takže jsem potom doma ve své samotě měl nač vzpomínat. Nejčastěji jsme řádili v zámeckém parku s tisíciletou lipou, kde jsem jednou spadl do bazénu s koňskými pijavkami. Naštěstí jsem odtud vyletěl dříve, než se ty potvůrky mohly do mne pustit. Vzpomínám také našeho zápasu na hospodářském dvoře s tvrdohlavým beranem, kde se náš útok proměnil v rychlý útěk. Zájezdy do kamenického zámku byly po klavírních hodinách nejpříjemnějšími událostmi chlapeckých mých let. 2) Od pražských konzervatorních studií byl však Novákův styk s rodným městem na několik desetiletí přerušen. K velké události v Kamenici nad Lipou spojené s umělcovou osobností došlo až v listopadu 1930, kdy v rámci oslav Mistrových 60. narozenin 18 ~ 19

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Kdy a kde začíná janáčkovská originalita? Sedm tezí na těžko zodpověditelnou otázku

Kdy a kde začíná janáčkovská originalita? Sedm tezí na těžko zodpověditelnou otázku Kdy a kde začíná janáčkovská originalita? Sedm tezí na těžko zodpověditelnou otázku Miloš Štědroň 1. Vycházejme pracovně z premisy, že Janáček jakoby ve svém tvůrčím vývoji existoval ve dvojí podobě Mladý

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba

BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba Bärenreiter Urtext je pečetí kvality vědecko-kritických edic. Zaručuje, že notový text odpovídá současnému stavu bádání a je připraven podle jasně formulovaných edičních

Více

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000 Statutární město Ostrava magistrát Dotace granty 2012 Termín podepsání smlouvy si domluvte na tel. č. 599 442 287 Poskytnuté dotace - granty v oblasti kultury pro rok 2012 1. HUDEBNÍ A SCÉNICKÉ UMĚNÍ -

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu PRAHA, 29. dubna 2015 Ve dnech od 29. dubna do 4. června se koná v pořadí již 47. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Příbram

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO (působení českých hudebníků ve Slovinsku na přelomu 19. století a do konce 1. světové války) Václav Talich působil v Lublani v období 1908-1912. Je považován za zakladatele Slovinské

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více