OPUS MUSICUM. Krkoškova 45a, , Brno, tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPUS MUSICUM. Krkoškova 45a, 613 00, Brno, tel.: 725 593 460, e-mail: redakce@opusmusicum.cz"

Transkript

1 HUDEBNÍ REVUE OPUS MUSICUM Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka.

2

3 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 2 ISSN redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Martin Flašar, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce: Monogramista T.D, jazykové korektury: Michal Fránek marketing: Jana Janulíková, tel.: , administrace: Patricie Dittrichová, tel.: , kontakt: Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka. Opus musicum, o.p.s. řídí správní rada ve složení: Monika Holá, Nora Hodečková, Lubomír Spurný, redakční rada pracuje ve složení: Hana Adámková, Jan Blahůšek, Petr Daněk, Pavel Drábek, Michaela Freemanová, Kamila Klugarová, Martin Kostaš, Vladimír Maňas, Viktor Pantůček, Jarmila Procházková, Pavel Sýkora, Josef Šebesta, Jiří Zahrádka. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neodpovídá za programové změny, které jí pořadatelské agentury neoznámí. Za obsahovou správnost textu ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Osobní návštěvy redakce pouze po předchozí telefonické domluvě.

4

5 Vážení a milí čtenáři, přichází k Vám druhé letošní číslo Opus musicum. Rozhodli jsme se ho věnovat neprávem opomíjenému českému skladateli, který by letos v prosinci oslavil sto čtyřicet let od narození. Ano, řeč je o Vítězslavu Novákovi, který svým životem propojil vrchol hudební moderny s pochybnou inspirací socialistickým realismem a zanechal za sebou celou kompoziční školu. O zhodnocení jeho odkazu v současnosti pečuje Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka, jejíž členové významnou měrou podpořili svými studiemi toto číslo hudební revue. Výjimku z jejího monotematického zaměření tvoří rozsáhlá přehledová studie našeho slovenského kolegy Jozefa Vereše, která se retrospektivně zaobírá fenoménem hudebního myšlení. Miloslav Študent dokončuje svůj dvoudílný seriál o Lamentu Ariadny Claudia Monteverdiho se zaměřením na možnosti interpretační praxe. Vyjmenovávat pozoruhodné příspěvky tohoto čísla by znamenalo komentovat celý obsah. Přesto nelze neupozornit na rozhovor Wandy Dobrovské s Krzysztofem Pendereckým, který vychází v kompletní podobě výhradně v Opus musicum nebo hodnocení dvousvazkového Janáčkova Teoretického díla z pera hudebního teoretika Lubomíra Spurného. Doufám, že se nám tímto číslem podaří potěšit i ty čtenáře, kteří nejsou vyhraněnými příznivci tvorby Vítězslava Nováka. Martin Flašar

6 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 110 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 410 DT, Ticho pre Maleviča, 1976 DT, Röntgenmusik, 1976 DT, Domino samba, 1976 DT, Robinsonáta, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 210 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 510 DT, Roleta ticha, 1976 DT, TichoohciT, 1976 DT, Ticho na mašličku, 1976 DT, Ticho, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 310 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 610 DT, Uspávanka, 1976 DT, Odopnutá, 1976 DT, 1500 V, 1976 DT, 500 V, 1976 Súbor Partitúry ( , 69 kresieb a autorských realizácií) nevznikal k hudobnej interpretácii. Zamýšlal som ich ako vizuálny koncept. Privlastnil som si klasickú notovú osnovu ako ready-made (podobne ako sa tak dialo s bežnou knihou, z ktorej vznikali autorskými zásahmi knihy-objekty). Umožnilo mi to manifestovať udalosti v čase, inokedy predviesť hru, ktorú s nami hrá paradox. Partitúry si vypýtali bytie na okraji, z toho vyplynula ich hravá anekdotická podoba. V čase nemožnosti (70. roky) si porozumeli s mojou možnosťou bytia na okraji. Tak sa stalo, že v mojom príbehu znamenajú podstatnejšie viac než iné diela - formovali môj spôsob autorstva. Monogramista T.D 4 ~ 5

7 OBSAH Studie Bouřlivé století Vítězslava Nováka Miloš Schnierer 6 Vítězslav Novák, rodná Kamenice nad Lipou a básnířka Vysočiny 17 ve světle dobových písemných pramenů Ludmila Peřinová Féerické a realistní oscilace v sujetu Novákovy operní Lucerny Karel Dichtl 31 Skladby Vítězslava Nováka v Janáčkově Klubu přátel umění Kristýna Grycová 36 Janáček čtenář knih i periodického tisku Libuše Janáčková 44 Premeny hudobného myslenia Jozef Vereš 52 Lamento Ariadny II. díl Miloslav Študent 67 Události Časopis Varhaník završil první dekádu existence Karol Frydrych 80 Amadeus roku 2010 Jan Žemla 84 Expozice nové hudby: jednota v rozmanitosti? Martin Flašar, Filip Johánek 88 Vzduch, smích a holocaust v Deníku Anny Frankové Boris Klepal 96 Stabar Mater pro 21. století Martin Flašar 99 Violoncellista Jan Škrdlík na cestě Jan Trojan ml. 101 BAS šedesátiletý Ludmila Němcová 108 Sladká nevědomost polemika nad Netopýrem Vojen Drlík 112 Rozhovor Důležité pro mne už nejsou odjezdy, nýbrž návraty Wanda Dobrovská 116 Recenze Leoš Janáček. Teoretické dílo, Články, studie, přednášky, 121 koncepty, zlomky, skici, svědectví ( ) Lubomír Spurný Mills-Paynter: Thinking and Making Gabriela Všetičková 124 Organ Romantic in Opava, Mário Sedlár varhany Markéta Wiesnerová 128 Vladimír Spousta: Hudebně-literární slovník světových skladatelů Martin Flašar 130 Infoservis 133

8 Bouřlivé století Vítězslava Nováka stoleti Bourlive Vitezslava Novaka 6 ~ 7

9 STUDIE studie MILOŠ SCHNIERER duben 1910 byl svědkem mimořádné události českého koncertního Brna. Zdůrazňuji českého, neboť třetina obyvatel byla německy mluvících. Ta též intenzívně ve své vzdělanější části pěstovala koncertní činnost v Německém domě (situovaném v centru dnešního Moravského náměstí), za válečného bombardování zcela zničeném. Účast České filharmonie a smíšeného sboru Besedy brněnské za řízení Rudolfa Reissiga se sólisty M. Musilovou soprán, J. Hendrychem tenor a L. Němečkem bas potvrdila vysokou angažovanost českého obyvatelstva v době finální etapy Rakouska-Uherska. Věc o to markantnější, že se jednalo o provedení dosud nejvýraznějšího díla Vítězslava Nováka, kantáty Bouře pro sóla, smíšený sbor a orchestr, op. 42 ( ) na text stejnojmenné básně Svatopluka Čecha z roku Dílo bylo sice již předtím zhudebněno brněnským dirigentem a nadšeným stoupencem hudby Leoše Janáčka a V. Nováka Františkem Neumannem, ale Novákova koncepce, nesoucí v podtitulu označení mořská fantazie, předčila svou strukturou, fakturou a psychologickým pojetím vše, co bylo v tomto oboru v české hudbě dosud vytvořeno. Respektive přinesla pohledy, které ve své době byly zcela inovační a následovaly v této oblasti geniální monumentální odkaz Novákova velkého učitele Antonína Dvořáka. Zkrátka, šlo o vrcholný výraz české moderní hudby od počátku století, která v osobnostech Nováka a Josefa Suka i později Otakara Ostrčila představovala vedle originálního Leoše Janáčka naprosto nepominutelné hodnoty. 1) 1) František Neumann dokončil svou Bouři v roce 1903, kdy měla premiéru v Kroměříži. Josef Bohuslav Foerster komponoval Bouři v letech a nedokončil ji. opus musicum 2/2010

10 Start k vzestupu Ten se odehrál v roce 1896, kdy šestadvacetiletého Nováka pozval jeho přítel ze studií, houslista, hráč na violu d amour a sbormistr Rudolf Reissig do valašských Velkých Karlovic. Z Novákova díla a jeho životopisu je notoricky známo, jak mladého skladatele, původem Jihočecha později zakotveného v pražském prostředí, osudově pozitivně zasáhla valašská krajina, naplněná kromě okouzlující, tehdy romanticky nedotčené přírody také tamním autentickým folklorem a též inspirujícími erotickými vzněty, což vše dohromady způsobilo naprosto inovativní tvůrčí vzmach trvající v příkladném vzestupu plných patnáct let až do svého vyvrcholení v připomenuté kantátě a bezprostředně následujícím téměř hodinovým klavírním cyklem Pan, op. 43. Byla to cesta studia a tvůrčího zpracování moravského a slovenského folkloru prolínaná tvorbou také záměrně vzdálenou těmto inspiracím, která na druhé straně poukazovala na Novákovy introvertní psychologické záležitosti člověka-umělce, který léta, prakticky To se dostavilo sňatkem s Marií Práškovou až v roce Ponechme však stranou tuto, pro Nováka později zásadní, osobní i tvůrčí záležitost a soustřeďme se na naše téma. 2) V onom patnáctiletí tvořil Novák kromě oper a duchovní hudby všechny žánry, v nichž vyzkoušel své tvůrčí neofolkloristické principy. Tvořil v široké škále od pouhých citací lidových písní a jejich úprav přes jejich nápodoby a vytváření vlastních melodických linií. Vyšším tvůrčím postupem bylo zakódování symptomatických melodicko-rytmických idiomů, původně vzešlých z folklorního prostředí valašského, slováckého a slovenského, do polyfonně komplikovaných prací jeho pozdního tvůrčího období, které např. reprezentují symfonická báseň De profundis pro velký orchestr s varhanami nebo Svatováclavský triptych či vokální Májová symfonie vzniknuvší v letech okupace ( ). Novák si v připomenutém patnáctiletí vydobyl pevné postavení v české hudební kultuře takovými díly, jaká představují především symfonické básně V Tatrách, O věčné touze, Toman a lesní panna, dále Slovácká suita, ouvertury Maryša a Lady Godiva, Serenáda D dur pro malý orchestr, II. smyčcový kvartet D dur, klavírní Sonáta Eroica vedle menších prací klavírních, sborových a vokálních cyklů. Většinou příznivý ohlas těchto skladeb umožnil vytvořit pozitivní podmínky pro život a tvorbu. Novák, zvláště kvůli absenci skladatelské školy Dvořákovy a po předčasném úmrtí Zdeňka Fibi- až do svých 42 let, vnitřně bojoval o své naplnění. 2) O tom blíže V. Novák ve svých pamětech (O sobě a o jiných, Supraphon, Praha 1970, s , 96 ad. 8 ~ 9

11 STUDIE studie cha, na sebe soustředil řadu adeptů zajímajících se o hudební teorii a kompozici. V této soukromé činnosti nabyl takové pověsti, že jej tehdejší ředitel pražské konzervatoře Jindřich Káan z Albestu stanovil v roce 1909, tedy až jako devětatřicetiletého, profesorem těchto oborů. Záhy nato přišla angažováním přátel nabídka vídeňské Universal Edition k vydávání zejména orchestrálních partitur (což v českých podmínkách tehdy nebylo technicky realizovatelné) a Novák uzavřel vydavatelskou smlouvu, která až do úmrtí ředitele UE Emila Hertzky (1932) zaručovala šíření Novákových skladeb. 3) Bouře byla tedy jednou z nich. UE vydala její partituru, hlasy a klavírní výtah Romana Veselého (1912). Ponechme v tomto příspěvku stranou další okolnosti Novákova postavení vůči UE. Faktem je, že po pražské premiéře Její pastorkyně se z českých skladatelů v UE soustředil zájem na Janáčka, zatímco Novák postupně ustupoval na sekundární pozici. UE ovšem jako na počátku století zřízené nakladatelství vydávala i díla jiných českých skladatelů a též komponistů tvořících na území Rakouska-Uherska. Ale co je obzvlášť důležité pro studium postavení Nováka, je pozvání Vídeňské akademie hudby a herectví k nástupu na pozici profesora teorie a kompozice. Obzvlášť důležité, uvědomíme-li si tehdejší značnou konkurenci v tomto hlavním městě hudby. Novák i přes výtečně nabízené platové a ubytovací podmínky nakonec odmítl. Učinil tak, podle zachované korespondence, z několika důvodů. Předně měl v Praze vybudovanou skvělou uměleckou a pedagogickou pověst, cítil se v českém hudebním prostředí pevně zakotven a chýlilo se k jeho sňatku s bývalou žákyní Marií Práškovou ze Skutče. Možná, že cítil i tlak doby, která jak známo vyústila ve světovou válku a následný rozpad říše. Ať tak či onak, nic z toho neubralo na jeho významu pro českou a potažmo i slovenskou hudební kulturu. Ale nepředbíhejme událostem. Novák a Brno Toto téma bylo v minulosti několikrát zpracováváno a je naštěstí doložitelné konkrétními prameny i odkazy na příslušnou literatu- 3) O vztazích V. Nováka k Univerzální edici se zachovala bohatá korespondence. Blíže o tom in: V. Novák tematický a bibliografi cký katalog, Editio Praga, s opus musicum 2/2010

12 4) Programy koncertů Besedy brněnské v jejich sbornících: Památník FSBB , Brno 1910, FSBB v letech , Brno 1931 a 100 let FSBB, Brno Zpracování vztahů V. Nováka k Brnu a speciálně k Besedě brněnské se věnovala M. Kalábová ve své diplomové práci na FF MU v Brně. Studie Vztahy V. Nováka k Moravě a Brnu. Vztah V. Nováka k Besedě brněnské v době působení Rudolfa Reissiga. Zprávy SVN 10/1987, s ru. Jednak ve výročních zprávách Filharmonického spolku Beseda brněnská, dále v koncertních programech, ve studiích opřených i o osobní kontakty se skladatelem. Záměrně zde odkazuji pouze na poznámky. 4) Základní zásluhy na šíření Novákova díla v Brně má Rudolf Reissig, který se stal po roce 1896 učitelem houslové hry na hudební škole Besedy brněnské, dirigentem a sbormistrem jejího sboru, později ředitelem této školy. Působil v Brně až do roku 1919, kdy odešel na pražskou konzervatoř. Budiž poznamenáno, že v Praze jeho veřejné postavení zapadlo, čímž se naplnilo Novákovo proroctví. On jej před odchodem do Prahy právě v tomto ohledu varoval. Reissig však v Brně svou osobní účastí ve vlastním kvartetu a sbormistrovskou činností intenzivně a systematicky uváděl Novákova díla. Je až zarážející, jak málo byl v té době v Brně hrán Janáček. Premiéra kantáty Amarus byla v Kroměříži (1900), Na Soláni Čarták v Prostějově (1912), Věčné evangelium v Praze (1917). Novákova díla v době Reissigova působení zněla řádově na 50 koncertech. Jednak s Novákovou osobní účastí jako pianisty v jeho komorních skladbách (obě tria, Klavírní kvintet a moll, Klavírní kvartet c moll) a také ve vokálních cyklech a vybraných písních. Kromě toho i jiní interpreti provozovali v Brně jeho díla. Profesor pražské konzervatoře Josef Jiránek hrál Sonátu Eroicu, sbor Besedy brněnské uváděl jeho Moravské balady pro čtyřruční klavír a též v instrumentaci s orchestrem. K dramaturgickým a interpretačním vrcholům náleželo brněnské provedení Pana v klavírním znění Václavem Štěpánem a orchestrální znění Českou filharmonií za řízení Viléma Zemánka. Zajímavý je též záměr Huberta Doležila přiblížit dílo publiku v úvodním slovu. O kompozici díla k příležitosti důstojných oslav padesáti let od vzniku Besedy brněnské (založené roku 1860) požádal Reissig Nováka v roce Nováka vícekrát lákalo nové zhudebnění již před ním ztvárněné látky, a tak zvlášť po negativní kritice Čechovy básně z pera F. X. Šaldy a J. S. Machara sáhl po textu, který svou koncepcí vysoko převýšil. Možno říci, že by bez Nováka tato báseň zcela zapadla. Byla otištěna v Almanachu českého studentstva v roce 1869, kdy bylo básníkovi 23 let. V onom roce se zajímal o Čechovu Bouři i Josef Suk. Novákovo pojetí této kantáty, podle něho spíše mořské fantazie, jako vokálně symfonické záležitosti bylo naprosto původní. Dílo vyniká mohutnou polyfonní technikou opřenou v podstatě o dva motivy provázející tragické drama po celou skladbu. Melodicky vycházejí 10 ~ 11

13 STUDIE studie z Novákova neofolklorismu ve smyslu náznakových citací folkloru a volné práce v rozvedených tematických proporcích. Pro Bouři je důležitá úvodní fanfára vycházející ze slovácké lidové písně Rakúský císař pán na vojnu rukuje a z obecně známé písně Láska, Bože, láska. Jsou to dvě fixní příznačné ideje vedle dalších Novákových vlastních tematických nápadů. Dílo tak střídá vokální a čistě orchestrální vstupy, přičemž zejména dva lze kvalifikovat jako symfonické básně bezprostředního vášnivého líčení emocionálního obsahu v souhlase s námětem. Tím se dílo vymyká tradičním kantátám a spíše poukazuje na možný dobový vliv mohutných celků Gustava Mahlera (což by bylo symptomatické i pro velké partitury Josefa Suka či Otakara Ostrčila), ačkoli Novák nebyl Mahlerovi nakloněn. Ale při dobré vůli a posluchačských zkušenostech právě s hudbou velkého symfonika lze některé symptomy vyposlouchat. Novák ovšem svou vitalitou a celkově mužným projevem stojí na jiné straně. Je nasnadě nyní pochopit velikost tehdejšího Novákova uměleckého činu a pozitivní přijetí díla veřejností. Zmíněné provedení Bouře nebylo v Brně ojedinělé. Následovalo provedení 6. dubna 1911 opět s Českou filharmonií a znovu 20. dubna Novák se tak stal v Brně tehdejším nejhranějším českým soudobým skladatelem. Ovšem ani potom se pozitivní vztah brněnských dirigentů k Novákovi nezměnil. To je však jiná kapitola. Triumf Bouře Především v současnosti je stěží pochopitelné, jak tehdejší rozsahem útlý denní tisk mohl věnovat tzv. vážné hudbě tolik místa, jak jsme svědky u novin nejen Rakouska-Uherska, ale též v období první republiky, okupace a ještě dlouho po 2. světové válce. Tak později dlouholetý ředitel brněnské konzervatoře Jan Kunc, Janáčkův a Novákův žák v kompozici, věnoval celou stranu Lidových novin 3. dubna 1910 důkladnému rozboru Bouře včetně šesti notových příkladů. Sleduje především záslužnou uměleckou úroveň Besedy brněnské ve srovnání jejího repertoáru s pražským Hlaholem a vyzvedává ne bez oprávněné hrdosti její vůdčí postavení ve svém oboru v domácím hudebním životě. Poté následuje popis, charakteristika a konkrétní analýza díla doložená náležitými notovými příklady. Z toho plyne, že autor textu byl důklad- opus musicum 2/2010

14 ně odborně seznámen se skladbou a přímo helfertovsky řečeno odhadl její smysl, význam v soudobé hudební kultuře, a to nejen domácí české. Nutno uvážit, že k vrcholu české kantátové tvorby, jakou představuje Glagolská mše, bylo v té době ještě daleko. Úspěch premiéry Bouře 17. dubna 1910 byl vskutku bouřlivý. 5) Miloš Schnierer: Novákovské premiéry v dobovém domácím tisku, in: Zprávy SVN 43 44/ 2006, s Ludmila Peřinová: V. Novák ve francouzském, anglickém a ruském dobovém tisku, tamtéž, s ) Srov. O sobě a jiných, s Dokládají to opět rozsáhlejší kritiky, především opět z pera Jana Kunce (Lidové noviny 19. dubna 1910), také Antonína Šilhana a Jana Löwenbacha (Čas, 19. dubna 1910). Bylo jich nepochybně více, zvláště pak po pražském provedení Bouře 25. února 1912 ve Smetanově síni s Českou filharmonií pod vedením Viléma Zemánka. 5) Novák se s nadšeným uznáním o brněnském provedení vyjádřil v dopise Besedě brněnské z 19. dubna Jan Kunc ve své kritice v Lidových novinách vystihl především atmosféru publika. To dělí na tři typy. Mnozí Novákovo dílo pochopili, porozuměli mu a byli jím nadšeni. Jiní se snažili do něho vniknout. Těm se líbily jednotlivé části více vyhovující jejich mentalitě a posluchačským zkušenostem. Konečně ti, jimž dílo zůstalo uzavřeno, se na koncertě nudili. I dnes tato charakteristika složení obecenstva v poslechu artificiální hudby stále platí. Kuncova kritika je dále mimořádná již tím, že se snaží objektivně působit na čtenáře. Protože píše o nutnosti předmětem, látkou kompozice [...] měřiti dílo, abychom pochopili, pokud skladatel problém svůj vystihl. Předmětem Kuncova hodnocení je samozřejmě provedení, k němuž nemá výhrady. Avšak opět vyzvedává dosud jím nepopsané hodnoty díla. Novák svým ztvárněním povýšil původní Čechův text. To, co je nové v Novákově hudbě a námětu tohoto díla, je opětovné uvědomění si síly přírodních živlů, s nimiž člověk bojuje a proti nimž je v řadě případů bezmocný. Z Novákových pamětí (O sobě a o jiných) je dostatečně známo, jak jako horolezec bojoval s krásou a tvrdostí horské přírody; jak na vlastním těle zakoušel (ne bez záměrné dávky rizika) sílu mořského příboje rozbíjejícího se o skalnaté pobřeží. Tehdy se málem utopil. 6) Tyto silně prožité okolnosti mají ovšem v uměleckém díle právě takovou váhu jako ztvárňované mezilidské vztahy. Kritikové mnou uvedení se v názoru na Bouři sjednotili rázem na kontrapozicích: příroda a erotika; láska a moře, které ale nakonec dodáno autorem v symbióze stylu života a tvorby, což 12 ~ 13

15 STUDIE studie je Novákův případ, vytvářejí podhoubí, ba podmínku vzniku žádoucí vyzrálé syntézy v umělecké tvorbě. V Kuncově postoji k Novákově Bouři je poněkud překvapující absence výraznějšího hodnocení závěrečného sboru Bouře začínajícího textem: Ó, hvězdo mořská. Je to nakonec smířlivé katarzní vyznění díla, jedno z nejpřesvědčivějších nejen v Novákově hudbě. Stupněm očištění ducha se Novák zařadil, i když jinými prostředky, k strhujícím závěrům Janáčkových hlavních oper, do vyznění jeho Tarase Bulby, Sinfonietty a Glagolské mše, Zápisníku zmizelého, finále kvartet aj. Ovšem závěrečný akord podle Kunce svou neusmířenou nonou (c, e, g, d) je vystižným symbolem věčně nespoutaného moře. To ale shora sugestivní katarzi gradovaného sboru nenarušuje. Ještě před důležitým provedením Bouře v Praze a ve Vídni dlužno připomenout koncerty v Pardubicích 6. ledna 1911 a v obsazení až 250 účinkujících v Chrudimi následujícího dne. Vždy s účastí České filharmonie a jejích sólistů, bez tamních nadšenců nemyslitelné. 7) Bouří dosáhl Novák vrcholu. Krátce nato byla 24. dubna 1910 uzavřena zmíněná smlouva s Universal Edition. Většina tvůrčích umělců, kteří dosáhnou úspěšného vrcholu rozsáhlým pracovně-tvůrčím vypětím, se zpravidla oddá tvůrčímu odpočinku. Buď nepíší nic, nebo méně závažné věci. Ne tak Novák. V dubnu 1910 začal komponovat Pana, padesátiminutové dílo, které dokončil ještě téhož roku na podzim. V roce 1912 jej instrumentoval pro symfonický orchestr. Bouře nezapůsobila jen v muzikantských kruzích. Jiří Mahen jí věnoval speciální fejeton. Citujeme z něho: Hut ab, meine Heren. Tihle muzikanti berou nám něco z ruky, co se do naší nehodilo. Neberou nám to žádnými palácovými revolucemi, žádnými společky ani hlubokými estetickými úvahami. Jsou sebevědomí, pracovití, jistí svým studiem a svou inteligencí, energie z nich sálá a bije v jejich žilách uvidíte, že ti lidé nesou v sobě svůj svět a že i ostatní svět před nimi smekne. Literáti a malíři honí se za tím nějak příliš horečně. Naši moderní skladatelé jdou však najisto. A božské umění tančí už u nich svůj jemný tanec, je plné grácie a síly. Klobouk dolů, pánové. Dobré regimenty české Moderny táhnou kolem. Páni muzikanti, kupředu. A Novákovy další osudy v Brně? Náleží mezi ně provedení všech jeho oper a baletů za řízení Františka Neumanna ve dvacátých letech a pak důsledná činnost šéfdirigenta Symfonického orchestru brněnského rozhlasu Břetislava Bakaly. Mimo- 7) V Praze byla Bouře provedena poprvé , dir. V. Zemánek, sólisté M. Musilová, M. Štork a V. Chmel, sbor pražského Hlaholu ve Smetanově síni. Pak tamtéž. Ve Vídni Tonkünstlerorchester dtr. J. Herle, čs. spolek Lumír, sólisté M. Musilová, M. Štork a K. Šoupal. opus musicum 2/2010

16 řádnost jeho angažovanosti byla potvrzena udržováním vzájemných písemných a osobních styků obou umělců. Tak již v roce 1940 dirigoval Bakala Podzimní symfonii. Dokládá to jeho korespondence s Novákem, nověji zpracovaná na 8) De profundis poprvé v Brně , Symfonický orchestr Brněnského rozhlasu, dir. B. Bakala. Svatováclavský triptych ve varhanním znění provedl v Brně poprvé J. Reinberger , orchestrální verzi v Brně poprvé dir. B. Bakala ) Srov. Miloš Schnierer: Národní umělec František Jílek jako novákovský dirigent (včetně interview s dir.), Opus musicum 10/ 1987, s Zkoumáním koncertních programů a divadelních inscenací, což je celkem snadno doložitelné, docházíme k poznání, že bylo Novákovo dílo permanentně provozováno i v meziválečném Brně. Svým způsobem paradoxního vyvrcholení dosáhlo za okupace pod řízením Břetislava Bakaly, s nímž udržoval Novák písemný a osobní styk. Novák jezdil opětovně do Brna. Památné bylo první provedení symfonické básně De profundis Symfonickým orchestrem brněnského rozhlasu za Bakalova řízení v době nejhrůznějšího útlaku německého fašismu. 8) Bakala i nadále věnoval Novákovi pozornost. Osobně vzpomínám na koncert věnovaný Novákovi na podzim 1949 po Novákově úmrtí. Též mj. provedení orchestrálního znění Svatováclavského triptychu pro velký orchestr s varhanami. Bakala též provedl Májovou symfonii 20. prosince Dlužno dodat, že Novák se zpravidla i se svou chotí osobně některých koncertů zúčastňoval. Po Bakalově úmrtí nastoupil jako umělecký šéf Státní filharmonie Brno Jaroslav Vogel, který Novákovi věnoval nahrávky Lady Godivy, Jihočeské suity a De profundis. Do novákovské recepce se pak zapsal svými provedeními a nahrávkami s brněnskou filharmonií František Jílek. Pro brněnské muzikology a povědomí obecenstva funguje jako vynikající janáčkovský dirigent. Jílek krátce po svém nástupu do opery Státního divadla v Brně nastudoval Lucernu (premiéra 25. června 1960). Ať již Jílkovo působení jako šéfa opery Státního divadla v Brně a krátce nato ve Státní filharmonii bylo jakkoli oddáno Janáčkovi a dalším světovým autorům dvacátého století, je třeba poznamenat, že jeho nahrávky Nováka počtem převyšují Janáčka. Posuďme: O věčné touze, Toman a lesní panna, Signorina Gioventù, Nikotina, De profundis, v rozhlase na magnetofonových záznamech orchestrální znění Pana, Svatováclavského triptychu a Podzimní symfonie. Zejména poslední tři tituly by zasloužily přepracování na CD. A k tomu koncertní provedení Bouře, Signoriny Gioventù a Podzimní 14 ~ 15

17 STUDIE studie symfonie, která se hrála naposled v r K tomu poznamenáváme provedení baletu Signorina Gioventù brněnským souborem v sezóně Otevřené finále V dramaturgických plánech našich orchestrů se dostává kromě Janáčka a určité míry B. Martinů sice právem pozornost kultu G. Mahlera coby rodáka z Vysočiny, ale tento trend by měl svůj objektivní význam a ospravedlnění v sousedství vrcholně srovnatelných titulů Nováka, Suka, Ostrčila, Vycpálka a dalších autorů z vybrané plejády hudební tvořivosti uplynulého století. V tomto ohledu nacházíme minimum. V letošním roce provedl Český filharmonický sbor Brno (se sbormistrem Petrem Fialou) s Českou filharmonií v pražském Rudolfinu Novákovu Bouři na abonentních koncertech 15. a 16. dubna za řízení Ondreje Lenárda spolu se Symfonietou Leoše Janáčka, což je dílo výrazově jistě kontinuitní. Brno ovšem přes původní plány zůstává trestuhodně v mínusu. Analyzovat tuto skutečnost se vymyká mému záměru v tomto časopiseckému příspěvku. Letošní rok není pouze stoletím od brněnské premiéry Bouře. Novák se narodil 5. prosince 1870 v jihočeské Kamenici nad Lipou v rodině lékaře. Letos tak uplyne 140 let od jeho narození. Jeho rodná Kamenice se k Novákovu odkazu hlásí programově a velmi intenzívně. Na tamním zámku se zakládá nová stálá expozice Vítězslava Nováka jako jejich nejvýznamnějšího rodáka. V červnu 2010 se uskuteční i se zahraniční účasti klavírní soutěž v jeho jménu. Plánují se i další koncerty. Ve městě Novákova úmrtí, ve Skutči, se vyhraňuje každoroční hudební festival Novákova a Tomáškova Skuteč (i když s minimálním zastoupením Novákových děl). Původní Společnost Vítězslava Nováka a nově konstituovaná Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka každoročně ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a s Foersterovou společností v Praze organizuje se studenty a absolventy uměleckých škol v Brně, Praze a Bratislavě komorní vokální a instrumentální koncerty s bohatým zastoupením Novákova díla. Jeho dílo tedy neumírá. Původní Společnost Vítězslava Nováka založená již v roce 1980, iniciovaná péčí brněnského muzikologa a profesora Bohumíra Štědroně, sice funguje, ale pro pochopení skutečně platného místa Vítězslava Nováka v hudební kultuře je třeba, aby obecenstvo poznalo hlavní orchestrální a vokálně sym- opus musicum 2/2010

18 10) Výsledek kamenického sympozia v roce 1970 zpracován ve sborníku Vítězslav Novák studie a vzpomínky k 100. výročí narození, red. Karel Padrta a Bohumír Štědroň, Jihočeské muzeum, České Budějovice fonická díla Novákova. V tomto ohledu však zaznamenáváme značné nedostatky. Právě k principům poznávání této neuspokojené skutečnosti se soustředilo v roce stého výročí narození V. Nováka muzikologické sympozium v Kamenici nad Lipou, kde se řada předních českých i slovenských muzikologů vyjádřila k problému novákovské recepce velmi odpovědně kriticky. Zdůrazňuji zásadní příspěvky Jaroslava Volka, Karla Janečka, Bohumíra Štědroně a dalších, kteří kromě syntetizujících pohledů na Nováka prováděli dílčí odborné analýzy jeho relevantních skladeb. Odtud také vzešel důraz na založení společnosti nesoucí jeho jméno. 10) Na toto jednání pak navazovaly muzikologické konference pořádané v rámci putovních Novákovských dnů počínaje rokem 1985 až do loňského podzimu. Celkem bylo organizováno dvanáct takových Dnů prolínaných koncerty s výklady na různých místech spjatých s Novákovou osobností. Kromě dalších příspěvků výsledky těchto jednání nalezneme na stránkách bulletinu: vydáno celkem 45 čísel Zpráv Společnosti Vítězslava Nováka. Další pak na webových stránkách Společnosti. Má-li se česká hudební kultura stávat skutečně světovou mezinárodně uznávanou entitou, musí dokazovat ve svých aktivitách progresívní původní souvislosti, ale též i nutné konfrontace s dobovým hudebním děním s přesahem do budoucnosti. Kromě zavedených a v zahraniční notoricky obehrávaných vybraných titulů české hudby je třeba nabízet další díla, jejichž hodnota je z hudebně vývojového hlediska nepřehlédnutelná a sama o sobě světová. Česká hudba a z ní plynoucí úkoly tedy přetrvávají. Bude tedy Bouře připomenuta i letos v Brně? Obávám se, že přes snahu Českého filharmonického sboru a České filharmonie, které počítaly s termínem 9. října, nikoli. Zůstává tedy pouze provedení v Praze. Jak míní Brno splatit tento dluh? Miloš Schnierer je profesorem Janáčkovy akademie múzických umění. Mezi jeho trvalé odborné zájmy patří témata z okruhu hudby 19. a 20. století. V současné době je předsedou Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka. Summary The study provides an insight into the life and work of Vítězslav Novák. The attention is focused on the circumstances of creation, perception and signifi cance of Novák s successful cantata Bouře which was fi rst performed in Brno by Czech Philharmonic and Beseda brněnská under Rudolf Reissig. The text describes the period of the composer s creative boom during his stay in the Valachian region and comments on the production and reception of the composer s works in Brno. 16 ~ 17

19 STUDIE studie Vítězslav Novák Rodná Kamenice nad Lipou a básnířka Vysočiny ve světle dobových písemných pramenů VitezslavNovak Obr. 1 Dopis V. Nováka J. Hanzálkové, , Pozůstalost J. Hanzálkové, archiv Městského muzea v Kamenici n. L. opus musicum 2/2010

20 LUDMILA PEŘINOVÁ s Stane se, že bojovník posedlý tvorbou a to je také boj upnutý k jedinému jejímu směru, se rozpomene na cosi, co je mu drahé a co tak dlouho opomíjel. Vítězslavu Novákovi učarovala Morava a zdálo se, že ten kraj jej navždy podrží v zajetí. Vždyť už dřív než Novák poznal Valašsko a Slovácko, se v jeho díle objevují moravské prvky, jako by mu to moravanství bůhví, kde se v tom Jihočechu vzalo mu bylo osudově předurčeno. I když, dychtivý po světě, vyráží na skandinávský sever stejně jako na italský jih, i když s citlivostí portrétisty vypodobní tak diferencovaně moře severní, Středozemní i Atlantik, všude zní melodika napověděná moravskou písní. A tu ten bojovník málokterému skladateli přísluší ten titul tak jako jemu zjihne. Rozpomene se na svůj rodný kraj. Jižní Čechy, které tak dlouho čekaly na roztoulaného syna, se dočkají svého obrazu. Vítězslav Novák komponuje Jihočeskou suitu. Místo tepotu slováckých cimbálů se rozeznějí smyčce melodií širokou jako hladiny rybníků, místo valašských odzemků zní krok husitských vojsk. 1) 1) Hurník, Ilja: Krajiny Vítězslava Nováka. In: Sborník Památníku V. Nováka. Skuteč: Městské muzeum 1988, s. 7. 2) Novák, Vítězslav: O sobě a o jiných. Praha: Editio Supraphon 1970, s V letošním roce si připomínáme 140. výročí narození Vítězslava Nováka v jihočeské Kamenici nad Lipou dne 5. prosince S rodným krajem se pojí i Novákovo dětství prožité v blízkých Počátkách a gymnaziální studia v Jindřichově Hradci. Ve své knize p amětí skladatel vzpomíná: Strach mě přepadal vždy v lese za jízdy kočárem z Počátek do Kamenice. Muž sestřenice mé maminky tam byl ředitelem panství nějakého barona. Měl tři syny, z nichž nejmladší byl se mnou stejně stár. Dojížděl jsem tam velmi rád, protože ten kluk vydal za tři takový to byl bohatýr! Bujarým temperamentem strhoval i mě k odvážným podnikům, takže jsem potom doma ve své samotě měl nač vzpomínat. Nejčastěji jsme řádili v zámeckém parku s tisíciletou lipou, kde jsem jednou spadl do bazénu s koňskými pijavkami. Naštěstí jsem odtud vyletěl dříve, než se ty potvůrky mohly do mne pustit. Vzpomínám také našeho zápasu na hospodářském dvoře s tvrdohlavým beranem, kde se náš útok proměnil v rychlý útěk. Zájezdy do kamenického zámku byly po klavírních hodinách nejpříjemnějšími událostmi chlapeckých mých let. 2) Od pražských konzervatorních studií byl však Novákův styk s rodným městem na několik desetiletí přerušen. K velké události v Kamenici nad Lipou spojené s umělcovou osobností došlo až v listopadu 1930, kdy v rámci oslav Mistrových 60. narozenin 18 ~ 19

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 4 ISSN 00862-8505

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 4 ISSN 00862-8505 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 4 ISSN 00862-8505 redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Martin Flašar, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce:

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 02. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku

HUDEBNÍ ROZHLEDY 02. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku HUDEBNÍ ROZHLEDY 02 2007 ročník 60 cena 40 Kč Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku vybrané koncerty a představení v období únor červen 2007 18. 4. Koncert

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 1 OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1 ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ KROK Mezinárodní seminář CASLIN 2004 - Věra Jurmanová, Petr Škyřík...5 Udělení

Více

A brány škol se opět pomalu otevírají

A brány škol se opět pomalu otevírají HUDEBNÍ ROZHLEDY 9/2005 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka, Nadace OSA Šéfredaktorka:

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros HUDEBNÍ ROZHLEDY 12 2006 ročník 59 cena 40 Kč Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year Příjemné vánoční svátky

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE )

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) HUDEBNÍ ROZHLEDY 05 2006 ročník 59 cena 40 Kč zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) LEONARD BERNSTEIN STÁTNÍ OPERA PRAHA WILSONOVA 4, PRAHA 1 tel.: +420/224 227 266 e-mail:

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 37 Jaroměřice nad Rokytnou BŘEZEN 2005 Otokar Březina PŘÍRODA Hudbou hrály ukryté prameny a den můj k ní zpíval svou píseň na březích melancholických. Smutek

Více

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka Šéfredaktor: Jan

Více

2/11. Od 16. 7. Od 25. 7. 11. 8. Divadelní komedie z německé jazykové oblasti (Sachs, Lessing, Nestroy) Wagner z Bayreuthu. Den s Rafaelem Kubelíkem

2/11. Od 16. 7. Od 25. 7. 11. 8. Divadelní komedie z německé jazykové oblasti (Sachs, Lessing, Nestroy) Wagner z Bayreuthu. Den s Rafaelem Kubelíkem 2/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 16. 7. Divadelní komedie z německé jazykové oblasti (Sachs, Lessing, Nestroy) Od 25. 7. Wagner z Bayreuthu 11. 8. Den s Rafaelem

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách HUDEBNÍ ROZHLEDY 06 2007 ročník 60 cena 40 Kč John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách Europe s.r.o. Czech Republic since 1853 since 1871 Mistrovská pianina

Více

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 OBSAH STRANA 1. Úvod... 2 2. Smetanův život... 3 V čele české opery... 7 Má vlast... 10 Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 Vrcholy umělecké tvorby... 15 3. Místa Spojená s Bedřichem Smetanou Jabkenice...

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015 METODIKA ODBORNÉ STUDIE ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA a

Více

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE a PANÍ VIVIANE REDING, ČLENKY EVROPSKÉ KOMISE zodpovědné za vzdělávání a kulturu ISBN 80-7008-161-9 Kód:

Více

Tisková zpráva České filharmonie

Tisková zpráva České filharmonie Tisková zpráva České filharmonie Pražské premiéry 2004 stará a nová jména přehlídka vybrané soudobé české hudby Česká filharmonie pořádá ve dnech 14.-19.3.2004 sérii 6 koncertů, během kterých budou v pražské

Více

Levici o pravici. Deset let Psalteria u sv. Mikuláše. Zpravodaj p r o duchovní hudbu. ročník 5 číslo 6/2011

Levici o pravici. Deset let Psalteria u sv. Mikuláše. Zpravodaj p r o duchovní hudbu. ročník 5 číslo 6/2011 Zpravodaj p r o duchovní hudbu Levici o pravici Deset let Psalteria u sv. Mikuláše Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí;

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 11. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Jan Hasenöhrl Pražský podzim 2006 Teatro alla Scala v Miláně Soňa Červená

HUDEBNÍ ROZHLEDY 11. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Jan Hasenöhrl Pražský podzim 2006 Teatro alla Scala v Miláně Soňa Červená HUDEBNÍ ROZHLEDY 11 2006 ročník 59 cena 40 Kč Jan Hasenöhrl Pražský podzim 2006 Teatro alla Scala v Miláně Soňa Červená Cyklus I Rudolfinum, Dvořákova síň pondělí v 19.30 6/11/06 MOZART LUKÁŠ FAURÉ Klavírní

Více

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili HUDEBNÍ ROZHLEDY 6/2004 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka, Nadace OSA Šéfredaktorka:

Více

opus musicum 110 HUDEBNÍ REVUE

opus musicum 110 HUDEBNÍ REVUE opus musicum 110 HUDEBNÍ REVUE OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 1 ISSN 00862-8505 redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Kateřina Hnátová, typografi e,

Více

část obhájil jako diplomní práci z oboru hudební věda na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze.

část obhájil jako diplomní práci z oboru hudební věda na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. 11} Ladislav Vycpálek hudební kritik, Jaroslav Smolka Tento text byl původně určen do mé první knihy, monografie Ladislava Vycpálka. 1 Hned zkraje jsou rozebrány první jeho polemické články včetně slavného

Více

obsah studie rozhovor události recenze R. Pečman kreslí nagajku, nástroj, kterým M. I. Glinka trestal své mužiky, foto Iveta Ptáková

obsah studie rozhovor události recenze R. Pečman kreslí nagajku, nástroj, kterým M. I. Glinka trestal své mužiky, foto Iveta Ptáková obsah studie 4 Časopis Opus musicum očima vzpomínek Rudolf Pečman 8 Tři vzpomínky na Rudolfa Pečmana Andreas Hoffmann-Kröper, Jana Perutková, Pavel Sýkora 13 Zůstávám se srdečným pozdravem Váš... Martin

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle. Jan Kubelík.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle. Jan Kubelík. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle Jan Kubelík Bakalářská práce Autor práce: Martina Stachová Vedoucí práce: Doc. MgA. Bohuslav

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

jaro 2013 magazín OSA nejen pro autory

jaro 2013 magazín OSA nejen pro autory magazín OSA nejen pro autory jaro 2013 Spoluohlašování děl v Infosa Složení nové dozorní rady Pořizování zvukových záznamů z veřejných produkcí Vadim Petrov Cyklus koncertů Krása dneška Kytara pokračování

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 36 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 SEN JEDEN SVÍTÍ Jde hudba jara modrým pološerem, žeň červánků v ní kvete z vonných par Otevřete dálky! Ať nám podvečerem

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře HUDEBNÍ ROZHLEDY 01 2008 ročník 61 cena 40 Kč Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře P. T. OBČANÉ LITOMYŠLŠTÍ ČALOUNÍK FRANTIŠEK SOBOTKA MAJITEL TOVÁRNY

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XIV. (XXXVI.) č. 4 2010 Pravonín. Kreslil Ed. Herold

Více

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE 4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o své dojmy z kongresu FISAE. Kongres probíhal od středy 23. 8. 2006 do neděle 27. 8. 2006 v malebném městečku NYON, které leží

Více