ÚVOD. Vážení příznivci naší iniciativy, jménem svých kolegů Vám chci poděkovat za Vaši podporu, bez ní bychom nedosahovali těchto výsledků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Vážení příznivci naší iniciativy, jménem svých kolegů Vám chci poděkovat za Vaši podporu, bez ní bychom nedosahovali těchto výsledků."

Transkript

1 Projekty Akce Lidé

2 ÚVOD estat.cz je akronym složený ze slov Efektivní stát. Iniciativu jsme založili s Michalem Tošovským a ostatními kolegy v roce Naším cílem je stát štíhlý, silný a efektivní. Proto často kritizujeme jak českou, tak evropskou administrativu. Nejsme ale nepřátelé byrokracie. Stát nemůže bez úřadů a byrokratických metod fungovat. A protože společenská spolupráce nemůže fungovat bez občanského státu, je určitá míra byrokracie nezbytná. To, co se nám nelíbí, není existence administrativy jako takové, nýbrž proniknutí byrokracie a regulací do všech oblastí lidského života a činností. Tato expanze je nevyhnutelným následkem postupujícího omezování osobních svobod, dále pak následkem realizací ekonomických a sociálních politik, směřujících k potlačení osobní iniciativy a nahrazování této iniciativy vládními zásahy. Tradicí nejenom české, ale dnes i evropské byrokracie je trvání na pracovních postupech. Zůstávají staré agendy, které je již zbytečné vykonávat, a přibývají agendy nové bez toho, aby staré zbytečné agendy byly zrušeny. Vzhledem k obrovské propasti mezi minulostí a současností je jasné, že postupné změny mnohdy nebudou stačit: v řadě případů nebude možné byrokracii vybudovanou pro průmyslovou éru prostě přizpůsobit potřebám informačního věku. Zastaralé, sto let staré systémy je třeba nahradit novými modely, které lépe vyhovují potřebám 21. století. Tato transformace bude vyžadovat nový přístup ke každému aspektu vládnutí, od organizačních struktur a provozní praxe až po personální systémy a modely poskytování služeb. V estat.cz se snažíme pojmenovat problémy naší administrativy a zároveň navrhovat konkrétní řešení pro zlepšení veřejných služeb. Snažíme se být co nejvíce otevření. Naše projekty jsou zveřejňovány na internetu a diskutovány s širokou veřejností nejenom v ČR. Některé naše myšlenky se objevují v programech politických stran a některé naše projekty jsou alespoň dílčím způsobem realizovány. Vážení příznivci naší iniciativy, jménem svých kolegů Vám chci poděkovat za Vaši podporu, bez ní bychom nedosahovali těchto výsledků. Edvard Kožušník 2

3 VZNIK2004 Think-tank estat.cz vznikl v roce 2004 jako myšlenková platforma, připravující konsensuální koncept štíhlé a efektivní veřejné správy, na němž se mohou po odborné stránce shodnout politická i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných pro budoucí vzestup České republiky. Vize: Štíhlý efektivní stát poskytující občanům jimi vyžadované služby rychle, správně, přívětivě. K tomu účelu používající moderní nástroje informatiky. Mise: Připravit podrobný program postupu středopravé vlády, která má za jednu ze svých priorit zásadní reformu neefektivních a špatných služeb byrokratických struktur zbytnělých za předchozích vlád. 3

4 Projekty 2005 LEDEN DUBEN ČERVEN Antibyrokratický Tošovského zákon návrh, který znamená zásadní otočení vztahu státu s jeho občany. Občanům se poskytují účinné nástroje jak se bránit v případě nepřípustných zásahů do jejich práv, které spočívají v ukládání nadměrné byrokratické zátěže. Stát sám má pak povinnost realizovat debyrokratizační kroky k odstranění zbytečných a nesmyslných opatření. Restrukturalizace ústředních orgánů státní správy předmětem návrhu je přizpůsobit strukturu ministerstev a ústředních orgánů moderním požadavkům na řízení státu především jejím zjednodušením a zpřehledněním, se zdůrazněním náležité koordinace. Dále pak odstranění všech činností, které již na úrovni ústředních orgánů státní správy nejsou zapotřebí. V neposlední řadě snížení finanční náročnosti na provoz ústředních orgánů státní správy. Představen záměr projektu CZECH POINT ČERVENEC ŘÍJEN PROSINEC Zákon o egovernmentu návrh, který pomocí svých institutů jako je konverze dokumentů, datové schránky, elektronická identita či elektronický spis umožní zavedení moderních nástrojů do výkonu veřejné správy. Restrukturalizace dozoru nad podnikáním návrh nové struktury orgánů dozoru státu nad podnikáním. Tedy struktury, která z jedné strany zajistí státní kontrolu nad záležitostmi, které stát opravdu regulovat a kontrolovat hodlá. Avšak učiní tak pro stát i občana efektivně tedy bez duplicit a bez hluchých míst, v co nejjednodušší struktuře, přitom účelně a přijatelně i pro podnikatele. Restrukturalizace činnosti státu do zahraničí revize činností v oblasti prezentace ČR v zahraničí a zahraniční podpory exportu, investic a cestovního ruchu, dnes spadající do kompetencí čtyř resortů. Výsledkem je návrh potřebnosti těchto činností, navržení jejich konkrétní redukce a konkrétní související redukce státních institucí a v neposlední řadě navržení nového efektivního institucionálního zajištění. Pozměňovací návrh k zákonu o informačních systémech veřejné správy první pokus o prosazení projektu CZECH POINT (prosazen) 4

5 Akce 2005 Přednáška místopředsedy vlády SR pro ekonomiku a Ministra financí SR Ivana Mikloše. / / Společné představení projektu CZECH POINT s Ivanem Langerem na MÚ Prahy 13. / / Setkání v Michnově paláci za účasti Mirka Topolánka, Ivana Langera nad projekty estat.cz. / / Seminář Změny v přístupu k prezentaci České republiky a jejích produktů v zahraničí za účasti Jana Zahradila. / / Národní konference v Senátu Efektivní stát partner samosprávy. / / Setkání v Michnově paláci na téma boje proti korupci. / / 5

6 Projekty 2006 LEDEN DUBEN ČERVEN Pozměňovací návrh zákona o veřejných zakázkách návrh na zpřísnění zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které jsou zadávány bez jakékoliv kontroly tak, aby tyto zakázky byly zadávány transparentním, nediskriminačním a rovným způsobem pod přiměřenou kontrolou veřejnosti. Návrh umožňoval zadavatelům dvě možnosti postupu, a to buď prostřednictvím zveřejnění veškerých podmínek zakázky na veřejně dostupném místě nebo prostřednictvím elektronického tržiště. Návrh se bohužel nepodařilo prosadit. Reforma sociálního systému jedná se o návrh na výrazné zjednodušení celého sociálního komplexu. Po jeho realizaci by se přebytečnou stala celá ČSSZ některé útvary MPSV, dotčené útvary krajských úřadů a velká část úřadů práce. Většinu dávek by nahradil státem zaručený příjem a pro omezený okruh skutečně potřebných by zůstal systém sociální péče. V případě sociálních služeb by došlo k přesunu poskytování finančních prostředků z institucí na koncového uživatele prostřednictvím pověřených obecních úřadů. ČERVENEC ŘÍJEN PROSINEC Nová vláda nové vládnutí recepty pro nového premiéra postavené na třech principech: 1. větší otevřenosti a transparentnosti rozhodovacích procesů uvnitř i vně vlády; 2. větší efektivitě rozhodování jak z hlediska času, tak z hlediska nákladů na činnost vlády a jejích orgánů; 3 vytvoření reálných překážek pro růst nadměrné byrokratické zátěže a tím k důslednému omezení protekcionismu, klientelismu a korupce. Prosazení projektů do programového prohlášení vlády do programového prohlášení vlády se podařilo prosadit principy se kterými pracuje estat.cz, a to zejména v oblasti debyrokratizace a egovernmentu. Začal vycházet Parlamentní servis obsahuje pravidelná stanoviska a komentáře určené členům parlamentních komor k aktuálně projednávaným sněmovním a senátním tiskům dotýkajících se byrokratické zátěže a problematiky efektivního státu. 6

7 Akce 2006 Národní konference v Senátu Efektivní stát partner podnikatelů. / / Seminář v Michnově paláci na téma Nová vláda nové vládnutí. / / Diskusní fórum v Senátu Svobodné volby, nebo úřednická vláda?. / / Udělení Antibyrokratické ceny Michala Tošovského prezidentu Václavu Klausovi. / / Seminář v Michnově paláci na téma Centrální registry dat. / / Představení iniciativy Panepremiére.cz v sídle CEVRO. / / 7

8 Projekty 2007 LEDEN DUBEN ČERVEN Systém státní pokladny představení vize budování systému státní pokladny v České republice tak, aby byly dosaženy následující cíle: 1. zabezpečení komplexního managementu veřejných financí; 2. podpora cílů fiskální politiky; 3. udržování likvidity státu při minimálních nákladech; 4. zabezpečení a zjednodušení plateb státu; zdokonalení přípravy a realizace státního rozpočtu; 5. řízení rizik. Zahájen provoz CZECH POINT do života byla uvedena první fáze CZECH POINT, jehož základy byly formulovány na půdě estat.cz v roce elegislativa a elektronická sbírka zákonů návrh na vytvoření softwarových nástrojů, které umožní algoritmizovat legislativní proces. Výsledkem uplatnění tohoto nástroje bude transparentní proces normotvorby, v jehož průběhu bude možné odhalovat vazby a dopady přijímané legislativy, která pak v konečném důsledku bude kvalitnější a předvídatelnější. ČERVENEC ŘÍJEN PROSINEC Zákon o registrech návrh zákona, který zakotvuje základní registry, jakožto unikátní zdroje nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné moci. V praxi již tedy nebudou orgány veřejné moci zjišťovat údaje pro své potřeby z různých zdrojů, ale pouze ze základních registrů. Tento nový přístup zajistí kvalitní údaje efektivně využívané pro výkon veřejné moci a zároveň zbaví občany a podnikatele povinnosti opakovaně, otrocky dokládat již jednou doložené údaje. To vše při garanci ochrany soukromí těch, o nichž jsou v registrech údaje vedeny. Začala vycházet Devítka každodenní koncentrovaný jednostránkový výběr informací z veřejných zdrojů, doplněný o exkluzivní informace estat.cz. Devítka obsahuje informace z vlády, ministerstev, obou komor parlamentu, sbírky zákonů, regionů, EU institucí, o investičních záměrech, veřejných zakázkách a dotacích. 8

9 Akce 2007 Prezentace projektu estat.cz v Brně za účasti senátora Richarda Svobody. / / Konference v Senátu Jak dál v EU a pozice ČR?. / / Tiskový briefing estat.cz za účasti náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka. / / Seminář Debyrokratizace, restrukturalizace ICT a registry dat ve zdravotnictví za účasti ministra Tomáše Julínka. / / Konference v Senátu Přímá volba prezidenta?. / / Udělení Antibyrokratické ceny Michala Tošovského ministru Martinu Římanovi. / / 9

10 Projekty 2008 LEDEN DUBEN ČERVEN Studie egovernment byla zpracována studie popisující výdaje veřejné správy na informační a komunikační technologie v zemích EU zasazená do kontextu poměru výdajů na ICT a úrovně kvality egovernment služeb. Pozměňovací návrh k zákonu o egovernmentu byl prosazen návrh, kterým se podařilo zamezit zřízení institutu osobního čísla občana a odvrátit tak hrozbu vybudování systému Velkého bratra. Dále pak prosadit do systému datových schránek taková opatření, která odpovídají v otázce bezpečnosti informačních systémů vývoji v segmentu informačních technologií a nedojde tak k ohrožení soukromí občanů. ČERVENEC ŘÍJEN PROSINEC Elektronická identifikace jedná se o studii, jenž osvětluje, jak může elektronická identifikace s jasnými bezpečnostními garancemi výrazně zjednodušit vztah a komunikaci nejenom mezi občanem a státem, ale také zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými úřady a v neposlední řadě také mezi občanem a poskytovatelem služeb z privátního sektoru. Zaměstnávání úředníků výchozí dokument pro pracovní skupinu věnující se uvedenému tématu. Dokument pracuje s premisou, dle níž je nezbytné, aby si stát v oblasti lidských zdrojů dokázal osvojovat moderní postupy privátního sektoru, a to zejména pokud jde o odměňování, systém důchodů, výkonového systému řízení, vzory pracovní doby, hodnocení pracovníků a vzory pro služební postup. 10

11 Akce 2008 Byrokratické představení estat.cz v Olomouci pod záštitou primátora Matina Novotného. / / Tiskový briefing estat.cz za účasti místopředsedy vlády Alexandra Vondry. / / Setkání s předsedou vlády konaném pod názvem Mirek Topolánek / / Udělení Výroční ceny Liberálního institutu ekonomu Williamu A. Niskanenovi, poradci prezidenta Reagana. / / Konference EU v objetí regulace jak dále? za účasti britského ministra pro Evropu Jima Murphyho. / / Zlepšování prostředí pro podnikatele společná prezentace premiéra Mirka Topolánka a ministra MPO Martina Římana. / / 11

12 Projekty 2009 Pozměňovací návrh k zákonu o základních registrech - díky němuž bude zajištěna větší bezpečnost dat a ochrana soukromí. A zároveň však bude možné kontrolovaně a se souhlasem subjektu údajů využít data obsažená v registrech i soukromými subjekty a nikoliv jen veřejnou správou. Pracovní skupina k reformě veřejné správy byla ustavena pracovní skupina pod vedením Vladimíra Šišky, která má připravit ucelený koncept reformy veřejné správy na základě komparace zahraničních zkušeností. Semináře proti krizi proběhla série seminářů s tématikou řešení celosvětové ekonomické krize za účasti předních ekonomických expertů i vrcholných politiků. Identifikace v systémech ehealth - jedná se o studii, která sumarizuje dosavadní zkušenosti z jednotlivých evropských zemí s identifikací ve zdravotnických informačních systémech z pohledu zdravotnických profesionálů i pacientů a navrhuje konkrétní opatření jak do budoucna tuto problematiku řešit nejen na domácí, ale i na celoevropské úrovni. 12

13 Akce 2009 Kulatý stůl s náměstkem ministra financí Ivanem Fuksou. / / Kulatý stůl s náměstkem ministra financí Ivanem Fuksou. / / Seminář Dostupná energie za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Erika Geusse. / / Setkání na téma Český protikrizový balíček. / / Setkání na téma Máme vizi, jak na krizi. / / Tradiční udílení Výroční antibyrokratické Ceny Michala Tošovského. / / 13

14 VÝROČNÍ ANTIBYROKRATICKÁ CENA MICHALA TOŠOVSKÉHO V rámci uctění památky tragicky zesnulého spoluzakladatele sdružení estat.cz a dlouhodobého bojovníka s byrokracií Michala Tošovského (+2005) uděluje od roku 2006 iniciativa estat.cz počátkem listopadu Výroční antibyrokratickou Cenu Michala Tošovského. Cena je vybraným laureátům předávána jako uznání za jejich trvalý životní přístup a postoj k odstraňování byrokracie, za nápad, akt, zákon, čin, proslov či myšlenku, která v daném roce nejvíce pomohla odstranit či osvětlit podstatu byrokracie. Laureáti antibyrokratické Ceny Michala Tošovského Prvním laureátem byl prezident Václav Klaus, který ocenění obdržel mimo jiné za vytvoření Komise pro odstraňování byrokratické zátěže občanů a podnikatelů, jenž inicioval ještě jako premiér v devadesátých letech. Myslím si, že prezident Václav Klaus si Tošovského cenu za konkrétní akt, tedy vytvoření Komise pro odstraňování byrokratické zátěže, ovšem i za jeho dlouhodobý postoj v boji s byrokracií oprávněně zaslouží, sdělil tehdy při udílení ceny vedoucí estat.cz Edvard Kožušník Dalším z oceněných byl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, kterému se rozhodlo sdružení estat.cz udělit cenu Michala Tošovského především za systematický a účinný boj proti nadměrné byrokratické zátěži a zejména pak proti přeregulovanosti celého podnikatelského prostředí. Udělení ceny je nejen oceněním dosavadní práce Martina Římana v posledních více než deseti letech, ale také výzvou do budoucna. Je přáním iniciativy estat.cz, aby laureát ve svém boji s byrokracií nepolevoval a přivedl v život řadu dalších myšlenek a nápadů., takto popsala udělení ceny Česká tisková kancelář Výroční cena Michala Tošovského (Antibyrokratická cena) za rok 2008 putovala prvně v historii mimo Českou republiku. Byla udělena občanům Irské republiky za odmítnutí Lisabonské smlouvy a slavnostního předání se zúčastnil a cenu převzal Declan Ganley z irského sdružení Libertas. ČTK: Ganley, úspěšný podnikatel a šéf sdružení Libertas, smlouvu označil za hluboce protidemokratický dokument, který předává moc do Bruselu a nedává občanům žádnou možnost mít vliv na politiky. 14

15 Vize Levný stát Moderní Komunikující stát DESATERO EFEKTIVNÍHO STÁTU Kvalifikovaný úřednický aparát Sebereflexní Úsporný Decentralizovaný Konkurenční Profesionální Odpovědný

16 estat.cz PŘIPRAVUJE estat.cz připravuje pravidelná stanoviska a komentáře určené členům parlamentních komor k aktuálně projednávaným sněmovním a senátním tiskům dotýkajících se problematiky efektivního státu. Máte zájem být informováni? Potom se na stránkách můžete zaregistrovat k bezplatnému odběru informací o nových číslech Parlamentního servisu. 16

17 A POSKYTUJE Denní elektronický Zpravodajský servis Koncentrovaný jednostránkový výběr informací z veřejných zdrojů, doplněný o exkluzivní informace estat.cz, je vydáván denně a svým odběratelům je zasílán elektronicky formou personifikovaného pdf. ZAREGISTRUJTE SE NA A Obsahuje informace z: vlády ministerstev obou komor parlamentu sbírky zákonů regionů EU institucí o investičních záměrech veřejných zakázkách, dotacích denně do máte všechny potřebné informace ve vašem mailu! BUDEME VÁM ZDARMA ZASÍLAT Devítku PO DOBU 14 DNŮ! 1 17

18 18 POZNÁMKY

19 19

20 5 let činnosti estat.cz CZECH Point Zákon o egovernmentu datové schránky, konverze dokumentů, elektronické spisy Zákon o základních registrech veřejné správy Studie egovernment Studie elektronická identifikace v systémech egovernment Elektronická Sbírka zákonů a elegislativa Systém státní pokladny Reforma sociálního systému jednotné inkasní místo RIA Regulatory Impact Assessment Procesní audity ve veřejné správě Snižování administrativní zátěže podnikatelů Zrušení Ministerstva informatiky estat EFEKTIVNÍ STÁT občanské sdružení Michala Tošovského IČ: , DIČ: CZ , Thunovská 12, Praha 1, Tel: , fax: ,

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2015 Vize rok 2015: Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Programová část

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Programová část Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Programová část 10. dubna 2012 1 Koaliční smlouva Preambule Na základě mandátu od občanů České republiky,

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 1. 1 Současný stav... 2 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 květen 2011 Obsah Obsah... 1 I. Úvodem... 4 II. Změny některých úkolů... 5 1.2 Zavedení větší transparentnosti hlasování v

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

České předsednictví bez bariér? Politika přípravy ČR na předsednictví v Radě EU

České předsednictví bez bariér? Politika přípravy ČR na předsednictví v Radě EU Reda Ifrah, Radana Kubová, Tereza Medunová, Jana Sochorcová České předsednictví bez bariér? Politika přípravy ČR na předsednictví v Radě EU Working Paper č. 26 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu

Více

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Česká republika 2010 evropská kvalita a výkonnost 1 Obsah Proč volit SNK Evropští demokraté? 1. Fungující stát rámec pro změnu

Více

Modrá šance pro slušné lidi

Modrá šance pro slušné lidi Modrá šance pro slušné lidi Moderní a bezpečný stát Ivan Langer stínový ministr vnitra ODS č. 9/2004 modrá šance pro slušné lidi stínový ministr vnitra ODS www.langer.cz MUDr. Mgr. Ivan Langer se narodil

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více