ÚVOD. Vážení příznivci naší iniciativy, jménem svých kolegů Vám chci poděkovat za Vaši podporu, bez ní bychom nedosahovali těchto výsledků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Vážení příznivci naší iniciativy, jménem svých kolegů Vám chci poděkovat za Vaši podporu, bez ní bychom nedosahovali těchto výsledků."

Transkript

1 Projekty Akce Lidé

2 ÚVOD estat.cz je akronym složený ze slov Efektivní stát. Iniciativu jsme založili s Michalem Tošovským a ostatními kolegy v roce Naším cílem je stát štíhlý, silný a efektivní. Proto často kritizujeme jak českou, tak evropskou administrativu. Nejsme ale nepřátelé byrokracie. Stát nemůže bez úřadů a byrokratických metod fungovat. A protože společenská spolupráce nemůže fungovat bez občanského státu, je určitá míra byrokracie nezbytná. To, co se nám nelíbí, není existence administrativy jako takové, nýbrž proniknutí byrokracie a regulací do všech oblastí lidského života a činností. Tato expanze je nevyhnutelným následkem postupujícího omezování osobních svobod, dále pak následkem realizací ekonomických a sociálních politik, směřujících k potlačení osobní iniciativy a nahrazování této iniciativy vládními zásahy. Tradicí nejenom české, ale dnes i evropské byrokracie je trvání na pracovních postupech. Zůstávají staré agendy, které je již zbytečné vykonávat, a přibývají agendy nové bez toho, aby staré zbytečné agendy byly zrušeny. Vzhledem k obrovské propasti mezi minulostí a současností je jasné, že postupné změny mnohdy nebudou stačit: v řadě případů nebude možné byrokracii vybudovanou pro průmyslovou éru prostě přizpůsobit potřebám informačního věku. Zastaralé, sto let staré systémy je třeba nahradit novými modely, které lépe vyhovují potřebám 21. století. Tato transformace bude vyžadovat nový přístup ke každému aspektu vládnutí, od organizačních struktur a provozní praxe až po personální systémy a modely poskytování služeb. V estat.cz se snažíme pojmenovat problémy naší administrativy a zároveň navrhovat konkrétní řešení pro zlepšení veřejných služeb. Snažíme se být co nejvíce otevření. Naše projekty jsou zveřejňovány na internetu a diskutovány s širokou veřejností nejenom v ČR. Některé naše myšlenky se objevují v programech politických stran a některé naše projekty jsou alespoň dílčím způsobem realizovány. Vážení příznivci naší iniciativy, jménem svých kolegů Vám chci poděkovat za Vaši podporu, bez ní bychom nedosahovali těchto výsledků. Edvard Kožušník 2

3 VZNIK2004 Think-tank estat.cz vznikl v roce 2004 jako myšlenková platforma, připravující konsensuální koncept štíhlé a efektivní veřejné správy, na němž se mohou po odborné stránce shodnout politická i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných pro budoucí vzestup České republiky. Vize: Štíhlý efektivní stát poskytující občanům jimi vyžadované služby rychle, správně, přívětivě. K tomu účelu používající moderní nástroje informatiky. Mise: Připravit podrobný program postupu středopravé vlády, která má za jednu ze svých priorit zásadní reformu neefektivních a špatných služeb byrokratických struktur zbytnělých za předchozích vlád. 3

4 Projekty 2005 LEDEN DUBEN ČERVEN Antibyrokratický Tošovského zákon návrh, který znamená zásadní otočení vztahu státu s jeho občany. Občanům se poskytují účinné nástroje jak se bránit v případě nepřípustných zásahů do jejich práv, které spočívají v ukládání nadměrné byrokratické zátěže. Stát sám má pak povinnost realizovat debyrokratizační kroky k odstranění zbytečných a nesmyslných opatření. Restrukturalizace ústředních orgánů státní správy předmětem návrhu je přizpůsobit strukturu ministerstev a ústředních orgánů moderním požadavkům na řízení státu především jejím zjednodušením a zpřehledněním, se zdůrazněním náležité koordinace. Dále pak odstranění všech činností, které již na úrovni ústředních orgánů státní správy nejsou zapotřebí. V neposlední řadě snížení finanční náročnosti na provoz ústředních orgánů státní správy. Představen záměr projektu CZECH POINT ČERVENEC ŘÍJEN PROSINEC Zákon o egovernmentu návrh, který pomocí svých institutů jako je konverze dokumentů, datové schránky, elektronická identita či elektronický spis umožní zavedení moderních nástrojů do výkonu veřejné správy. Restrukturalizace dozoru nad podnikáním návrh nové struktury orgánů dozoru státu nad podnikáním. Tedy struktury, která z jedné strany zajistí státní kontrolu nad záležitostmi, které stát opravdu regulovat a kontrolovat hodlá. Avšak učiní tak pro stát i občana efektivně tedy bez duplicit a bez hluchých míst, v co nejjednodušší struktuře, přitom účelně a přijatelně i pro podnikatele. Restrukturalizace činnosti státu do zahraničí revize činností v oblasti prezentace ČR v zahraničí a zahraniční podpory exportu, investic a cestovního ruchu, dnes spadající do kompetencí čtyř resortů. Výsledkem je návrh potřebnosti těchto činností, navržení jejich konkrétní redukce a konkrétní související redukce státních institucí a v neposlední řadě navržení nového efektivního institucionálního zajištění. Pozměňovací návrh k zákonu o informačních systémech veřejné správy první pokus o prosazení projektu CZECH POINT (prosazen) 4

5 Akce 2005 Přednáška místopředsedy vlády SR pro ekonomiku a Ministra financí SR Ivana Mikloše. / / Společné představení projektu CZECH POINT s Ivanem Langerem na MÚ Prahy 13. / / Setkání v Michnově paláci za účasti Mirka Topolánka, Ivana Langera nad projekty estat.cz. / / Seminář Změny v přístupu k prezentaci České republiky a jejích produktů v zahraničí za účasti Jana Zahradila. / / Národní konference v Senátu Efektivní stát partner samosprávy. / / Setkání v Michnově paláci na téma boje proti korupci. / / 5

6 Projekty 2006 LEDEN DUBEN ČERVEN Pozměňovací návrh zákona o veřejných zakázkách návrh na zpřísnění zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které jsou zadávány bez jakékoliv kontroly tak, aby tyto zakázky byly zadávány transparentním, nediskriminačním a rovným způsobem pod přiměřenou kontrolou veřejnosti. Návrh umožňoval zadavatelům dvě možnosti postupu, a to buď prostřednictvím zveřejnění veškerých podmínek zakázky na veřejně dostupném místě nebo prostřednictvím elektronického tržiště. Návrh se bohužel nepodařilo prosadit. Reforma sociálního systému jedná se o návrh na výrazné zjednodušení celého sociálního komplexu. Po jeho realizaci by se přebytečnou stala celá ČSSZ některé útvary MPSV, dotčené útvary krajských úřadů a velká část úřadů práce. Většinu dávek by nahradil státem zaručený příjem a pro omezený okruh skutečně potřebných by zůstal systém sociální péče. V případě sociálních služeb by došlo k přesunu poskytování finančních prostředků z institucí na koncového uživatele prostřednictvím pověřených obecních úřadů. ČERVENEC ŘÍJEN PROSINEC Nová vláda nové vládnutí recepty pro nového premiéra postavené na třech principech: 1. větší otevřenosti a transparentnosti rozhodovacích procesů uvnitř i vně vlády; 2. větší efektivitě rozhodování jak z hlediska času, tak z hlediska nákladů na činnost vlády a jejích orgánů; 3 vytvoření reálných překážek pro růst nadměrné byrokratické zátěže a tím k důslednému omezení protekcionismu, klientelismu a korupce. Prosazení projektů do programového prohlášení vlády do programového prohlášení vlády se podařilo prosadit principy se kterými pracuje estat.cz, a to zejména v oblasti debyrokratizace a egovernmentu. Začal vycházet Parlamentní servis obsahuje pravidelná stanoviska a komentáře určené členům parlamentních komor k aktuálně projednávaným sněmovním a senátním tiskům dotýkajících se byrokratické zátěže a problematiky efektivního státu. 6

7 Akce 2006 Národní konference v Senátu Efektivní stát partner podnikatelů. / / Seminář v Michnově paláci na téma Nová vláda nové vládnutí. / / Diskusní fórum v Senátu Svobodné volby, nebo úřednická vláda?. / / Udělení Antibyrokratické ceny Michala Tošovského prezidentu Václavu Klausovi. / / Seminář v Michnově paláci na téma Centrální registry dat. / / Představení iniciativy Panepremiére.cz v sídle CEVRO. / / 7

8 Projekty 2007 LEDEN DUBEN ČERVEN Systém státní pokladny představení vize budování systému státní pokladny v České republice tak, aby byly dosaženy následující cíle: 1. zabezpečení komplexního managementu veřejných financí; 2. podpora cílů fiskální politiky; 3. udržování likvidity státu při minimálních nákladech; 4. zabezpečení a zjednodušení plateb státu; zdokonalení přípravy a realizace státního rozpočtu; 5. řízení rizik. Zahájen provoz CZECH POINT do života byla uvedena první fáze CZECH POINT, jehož základy byly formulovány na půdě estat.cz v roce elegislativa a elektronická sbírka zákonů návrh na vytvoření softwarových nástrojů, které umožní algoritmizovat legislativní proces. Výsledkem uplatnění tohoto nástroje bude transparentní proces normotvorby, v jehož průběhu bude možné odhalovat vazby a dopady přijímané legislativy, která pak v konečném důsledku bude kvalitnější a předvídatelnější. ČERVENEC ŘÍJEN PROSINEC Zákon o registrech návrh zákona, který zakotvuje základní registry, jakožto unikátní zdroje nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné moci. V praxi již tedy nebudou orgány veřejné moci zjišťovat údaje pro své potřeby z různých zdrojů, ale pouze ze základních registrů. Tento nový přístup zajistí kvalitní údaje efektivně využívané pro výkon veřejné moci a zároveň zbaví občany a podnikatele povinnosti opakovaně, otrocky dokládat již jednou doložené údaje. To vše při garanci ochrany soukromí těch, o nichž jsou v registrech údaje vedeny. Začala vycházet Devítka každodenní koncentrovaný jednostránkový výběr informací z veřejných zdrojů, doplněný o exkluzivní informace estat.cz. Devítka obsahuje informace z vlády, ministerstev, obou komor parlamentu, sbírky zákonů, regionů, EU institucí, o investičních záměrech, veřejných zakázkách a dotacích. 8

9 Akce 2007 Prezentace projektu estat.cz v Brně za účasti senátora Richarda Svobody. / / Konference v Senátu Jak dál v EU a pozice ČR?. / / Tiskový briefing estat.cz za účasti náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka. / / Seminář Debyrokratizace, restrukturalizace ICT a registry dat ve zdravotnictví za účasti ministra Tomáše Julínka. / / Konference v Senátu Přímá volba prezidenta?. / / Udělení Antibyrokratické ceny Michala Tošovského ministru Martinu Římanovi. / / 9

10 Projekty 2008 LEDEN DUBEN ČERVEN Studie egovernment byla zpracována studie popisující výdaje veřejné správy na informační a komunikační technologie v zemích EU zasazená do kontextu poměru výdajů na ICT a úrovně kvality egovernment služeb. Pozměňovací návrh k zákonu o egovernmentu byl prosazen návrh, kterým se podařilo zamezit zřízení institutu osobního čísla občana a odvrátit tak hrozbu vybudování systému Velkého bratra. Dále pak prosadit do systému datových schránek taková opatření, která odpovídají v otázce bezpečnosti informačních systémů vývoji v segmentu informačních technologií a nedojde tak k ohrožení soukromí občanů. ČERVENEC ŘÍJEN PROSINEC Elektronická identifikace jedná se o studii, jenž osvětluje, jak může elektronická identifikace s jasnými bezpečnostními garancemi výrazně zjednodušit vztah a komunikaci nejenom mezi občanem a státem, ale také zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými úřady a v neposlední řadě také mezi občanem a poskytovatelem služeb z privátního sektoru. Zaměstnávání úředníků výchozí dokument pro pracovní skupinu věnující se uvedenému tématu. Dokument pracuje s premisou, dle níž je nezbytné, aby si stát v oblasti lidských zdrojů dokázal osvojovat moderní postupy privátního sektoru, a to zejména pokud jde o odměňování, systém důchodů, výkonového systému řízení, vzory pracovní doby, hodnocení pracovníků a vzory pro služební postup. 10

11 Akce 2008 Byrokratické představení estat.cz v Olomouci pod záštitou primátora Matina Novotného. / / Tiskový briefing estat.cz za účasti místopředsedy vlády Alexandra Vondry. / / Setkání s předsedou vlády konaném pod názvem Mirek Topolánek / / Udělení Výroční ceny Liberálního institutu ekonomu Williamu A. Niskanenovi, poradci prezidenta Reagana. / / Konference EU v objetí regulace jak dále? za účasti britského ministra pro Evropu Jima Murphyho. / / Zlepšování prostředí pro podnikatele společná prezentace premiéra Mirka Topolánka a ministra MPO Martina Římana. / / 11

12 Projekty 2009 Pozměňovací návrh k zákonu o základních registrech - díky němuž bude zajištěna větší bezpečnost dat a ochrana soukromí. A zároveň však bude možné kontrolovaně a se souhlasem subjektu údajů využít data obsažená v registrech i soukromými subjekty a nikoliv jen veřejnou správou. Pracovní skupina k reformě veřejné správy byla ustavena pracovní skupina pod vedením Vladimíra Šišky, která má připravit ucelený koncept reformy veřejné správy na základě komparace zahraničních zkušeností. Semináře proti krizi proběhla série seminářů s tématikou řešení celosvětové ekonomické krize za účasti předních ekonomických expertů i vrcholných politiků. Identifikace v systémech ehealth - jedná se o studii, která sumarizuje dosavadní zkušenosti z jednotlivých evropských zemí s identifikací ve zdravotnických informačních systémech z pohledu zdravotnických profesionálů i pacientů a navrhuje konkrétní opatření jak do budoucna tuto problematiku řešit nejen na domácí, ale i na celoevropské úrovni. 12

13 Akce 2009 Kulatý stůl s náměstkem ministra financí Ivanem Fuksou. / / Kulatý stůl s náměstkem ministra financí Ivanem Fuksou. / / Seminář Dostupná energie za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Erika Geusse. / / Setkání na téma Český protikrizový balíček. / / Setkání na téma Máme vizi, jak na krizi. / / Tradiční udílení Výroční antibyrokratické Ceny Michala Tošovského. / / 13

14 VÝROČNÍ ANTIBYROKRATICKÁ CENA MICHALA TOŠOVSKÉHO V rámci uctění památky tragicky zesnulého spoluzakladatele sdružení estat.cz a dlouhodobého bojovníka s byrokracií Michala Tošovského (+2005) uděluje od roku 2006 iniciativa estat.cz počátkem listopadu Výroční antibyrokratickou Cenu Michala Tošovského. Cena je vybraným laureátům předávána jako uznání za jejich trvalý životní přístup a postoj k odstraňování byrokracie, za nápad, akt, zákon, čin, proslov či myšlenku, která v daném roce nejvíce pomohla odstranit či osvětlit podstatu byrokracie. Laureáti antibyrokratické Ceny Michala Tošovského Prvním laureátem byl prezident Václav Klaus, který ocenění obdržel mimo jiné za vytvoření Komise pro odstraňování byrokratické zátěže občanů a podnikatelů, jenž inicioval ještě jako premiér v devadesátých letech. Myslím si, že prezident Václav Klaus si Tošovského cenu za konkrétní akt, tedy vytvoření Komise pro odstraňování byrokratické zátěže, ovšem i za jeho dlouhodobý postoj v boji s byrokracií oprávněně zaslouží, sdělil tehdy při udílení ceny vedoucí estat.cz Edvard Kožušník Dalším z oceněných byl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, kterému se rozhodlo sdružení estat.cz udělit cenu Michala Tošovského především za systematický a účinný boj proti nadměrné byrokratické zátěži a zejména pak proti přeregulovanosti celého podnikatelského prostředí. Udělení ceny je nejen oceněním dosavadní práce Martina Římana v posledních více než deseti letech, ale také výzvou do budoucna. Je přáním iniciativy estat.cz, aby laureát ve svém boji s byrokracií nepolevoval a přivedl v život řadu dalších myšlenek a nápadů., takto popsala udělení ceny Česká tisková kancelář Výroční cena Michala Tošovského (Antibyrokratická cena) za rok 2008 putovala prvně v historii mimo Českou republiku. Byla udělena občanům Irské republiky za odmítnutí Lisabonské smlouvy a slavnostního předání se zúčastnil a cenu převzal Declan Ganley z irského sdružení Libertas. ČTK: Ganley, úspěšný podnikatel a šéf sdružení Libertas, smlouvu označil za hluboce protidemokratický dokument, který předává moc do Bruselu a nedává občanům žádnou možnost mít vliv na politiky. 14

15 Vize Levný stát Moderní Komunikující stát DESATERO EFEKTIVNÍHO STÁTU Kvalifikovaný úřednický aparát Sebereflexní Úsporný Decentralizovaný Konkurenční Profesionální Odpovědný

16 estat.cz PŘIPRAVUJE estat.cz připravuje pravidelná stanoviska a komentáře určené členům parlamentních komor k aktuálně projednávaným sněmovním a senátním tiskům dotýkajících se problematiky efektivního státu. Máte zájem být informováni? Potom se na stránkách můžete zaregistrovat k bezplatnému odběru informací o nových číslech Parlamentního servisu. 16

17 A POSKYTUJE Denní elektronický Zpravodajský servis Koncentrovaný jednostránkový výběr informací z veřejných zdrojů, doplněný o exkluzivní informace estat.cz, je vydáván denně a svým odběratelům je zasílán elektronicky formou personifikovaného pdf. ZAREGISTRUJTE SE NA A Obsahuje informace z: vlády ministerstev obou komor parlamentu sbírky zákonů regionů EU institucí o investičních záměrech veřejných zakázkách, dotacích denně do máte všechny potřebné informace ve vašem mailu! BUDEME VÁM ZDARMA ZASÍLAT Devítku PO DOBU 14 DNŮ! 1 17

18 18 POZNÁMKY

19 19

20 5 let činnosti estat.cz CZECH Point Zákon o egovernmentu datové schránky, konverze dokumentů, elektronické spisy Zákon o základních registrech veřejné správy Studie egovernment Studie elektronická identifikace v systémech egovernment Elektronická Sbírka zákonů a elegislativa Systém státní pokladny Reforma sociálního systému jednotné inkasní místo RIA Regulatory Impact Assessment Procesní audity ve veřejné správě Snižování administrativní zátěže podnikatelů Zrušení Ministerstva informatiky estat EFEKTIVNÍ STÁT občanské sdružení Michala Tošovského IČ: , DIČ: CZ , Thunovská 12, Praha 1, Tel: , fax: ,

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000 Vedoucí Úřadu vlády ČR 100000 Náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní 110000 Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Návrh koncepce vzdělávání

Návrh koncepce vzdělávání Seminář ke koncepci státní služby Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha Návrh koncepce vzdělávání (diskutovaný návrh) Václav Velčovský 1 Tři principy nového paradigmatu vzdělávání

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Postup realizace Strategické cíle Strategického rámce 1. Modernizace veřejné správy (rozpracováno do 4 specifických cílů) 2.

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR)

OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) Seminář CACIO, 20. 9. 2016 Co jsou otevřená data Data zveřejněná

Více

proti korupci a byrokracii Albatros, 12. května 2010

proti korupci a byrokracii Albatros, 12. května 2010 Řešení proti korupci a byrokracii Albatros, 12. května 2010 Korupce a nadměrn rná byrokracie jako největší zátěže demokratického státu: tu: - omezují svobodu - podrývají důvěru ve stát t a spravedlnost

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Problémová analýza Smart Administration. Ing. Martina Boháčová

Problémová analýza Smart Administration. Ing. Martina Boháčová Problémová analýza Smart Administration Ing. Martina Boháčová 16. dubna 2013 Informace o dokumentu Problémová analýza SA Dokument Problémová analýza Smart Administration byl zpracován: v roce 2012 (aktuální

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Ministerstvo vnitra a veřejná správa Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Struktura přednášky 1. Představení MV 2. Role MV ve vztahu k územním samosprávám 3. Financování územní veřejné správy z pohledu

Více

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Ministerstvo vnitra - odbor Hlavního architekta egovernmentu Rady vlády pro informační společnost (RVIS), 10.6. 2016 Osnova 1. Definice otevřených

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi zí

Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi zí Irsko Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi získali, zejména díky štědré regionální politice.

Více

Úspěchy & Plány Ministerstva financí

Úspěchy & Plány Ministerstva financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Úspěchy & Plány Ministerstva financí 8. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR Ministerstvo financí 2 Úspěchy MF

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha SEMINÁŘ Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 11. prosince 2012 Praha Elektronické zdravotnictví Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment

Více

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2013 České republiky Content Vize a cíle Strategie Hexagon veřejné správy Charakter

Více

OTEVŘENÁ DATA V ČESKÉ REPUBLICE Aktuální stav, překážky a příležitosti

OTEVŘENÁ DATA V ČESKÉ REPUBLICE Aktuální stav, překážky a příležitosti OTEVŘENÁ DATA V ČESKÉ REPUBLICE Aktuální stav, překážky a příležitosti Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) Open Goverment Week, Bratislava, 20.

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Bohdan Urban

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Bohdan Urban STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY 2014+ Mgr. Bohdan Urban Mikulov, 3.9.2013 Východiska Návrh koncepce reformy veřejné správy Usnesení vlády ČR ze dne 30. března 1999 č. 258 Koncepce

Více

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Company LOGO Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Obsah Úvod Zvyšování efektivity veřejné správy MV ČR a kvalita veřejné správy Spolupráce MV ČR a NSZM Různé Veřejná správa včr je primárně pojata

Více

Návrh úsporných opatření pro rok 2014

Návrh úsporných opatření pro rok 2014 , Návrh úsporných opatření pro rok 2014 Mgr. Karolína PEAKE místopředsedkyně vlády 14. září 2012 Zadání Usnesení vlády č. 399 z 6. června 2012 Úkol pro místopředsedkyni vlády připravit úsporná opatření

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech

Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech Michal Kubáň, Národní koordinátor otevřených dat Ministerstvo vnitra - odbor Hlavního architekta egovernmentu 5.11. konference Open Alt 2016,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

egon slaví první narozeniny

egon slaví první narozeniny egon slaví první narozeniny Ivan Langer ministr vnitra Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Před rokem se na ISSS narodil egon egon průvodce na cestě k efektivní veřejné správě symbol nového pojetí

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

ICT Unie - aktivity v oblasti ehealth v ČR

ICT Unie - aktivity v oblasti ehealth v ČR ICT Unie - aktivity v oblasti ehealth v ČR Zdeněk Pilz místopředseda představenstva ICT unie ICT Unie, pracovní skupina ehealth Konference: ICT ve zdravotnictví, 18.9.2013, Malostranský palác Představení

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1. Stávající stav 1.1. Východiska pro systém základních registrů Současný systém veřejné správy vychází a bude i nadále založen na principech hierarchického modelu v podobě,

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 9. 11. 2016 ÚZIS ČR referenční síť poskytovatelů 1. ÚZIS ČR na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 17. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv Identifikace

Více

Představení Svazu měst a obcí České republiky

Představení Svazu měst a obcí České republiky Představení Svazu měst a obcí České republiky XIX. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy Principy (nejen pražské) efektivní veřejné správy: Odpovědnost Profesionalita Otevřenost Tři součásti

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 17. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv

Více

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE AKTUALIZACE k datu 4. 6. 2013 (usnesení rady kraje č. 17/1196) ČÁSTI PLÁNU: A B C právní předpisy, jejichž změna bude navržena zastupitelstvu kraje k využití v

Více

Nařízení eidas v souvislostech. Ing.Robert Piffl. Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT

Nařízení eidas v souvislostech. Ing.Robert Piffl. Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT Nařízení eidas v souvislostech Ing.Robert Piffl Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT Poznámka k prezentaci Tato prezentace byla zpracována výhradně pro potřeby osobní prezentace autora při současném

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Z projevu prezidenta Jaroslava Míla na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 22. dubna 2005

Z projevu prezidenta Jaroslava Míla na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 22. dubna 2005 Z projevu prezidenta Jaroslava Míla na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 22. dubna 2005 Vážení přítomní, ze zprávy o činnosti za poslední půlrok vyplývá, že se nám podařilo prosadit v podnikatelském

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora metody EPC při aplikaci etického kodexu a možné způsoby obnovy veřejného osvětlení HUB Praha, 13. 5. 2014 Praha Obsah

Více

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Aktuální stav: Meziresortní připomínkové řízení Ministerstvo financí České republiky Obsah Principy zákona o řízení a kontrole veřejných financí Nástroje řízení

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Setkání s novináři, 20. července 2015 Ministerstvo financí České republiky Obsah Principy zákona o řízení a kontrole veřejných financí Nástroje řízení a kontroly

Více

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu 300. sekretariát náměstka ministryně 301. oddělení pro řízení oběhu dokumentů 31. odbor personální 32. odbor bezpečnostní

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP

Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP Konference Městský rok Informatiky Pardubice 7. 6. 2007 Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP Bc.. Jiří Paulů Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více