HROZBA. elektráren trvá. Aktuálně z radnice. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč. KD Sokolovna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HROZBA. elektráren trvá. Aktuálně z radnice. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč. KD Sokolovna"

Transkript

1 7/ dubna 2011 Cena 7,00 Kč Granty v prvním kole přiděleny Přidělením finančních příspěvků z grantového programu města v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání se zabývali členové kulturní a sportovní komise na pracovním setkání v pondělí 21. března. Na sušické radnici se sešli, aby prodiskutovali žádosti jednotlivých pořadatelů. V rozpočtu města je pro letošní rok na grantové příspěvky vyčleněna částka 530 tisíc korun, v prvním kole komise doporučily rozdělit jednotlivým projektům 356 tisíc korun. Žádosti pro druhé kolo jsou přijímány do 30. června Přehled projektů a přidělených částek najdete na str. Platí Co Čech, to muzikant? Určitě ano, řekli by vám téměř všichni, koho byste se ptali. A v Sušici? Tam snad platí tohle tvrzení dvojnásobně. Zpívají a hrají tu všechny generace, od mateřských školek po seniory. Mimo dlouholetých tradičních sdružení jako je Svatobor, Solovačka apod., se dají ale objevit ještě další poklady. Jako například harmonikáři. Hra na tenhle nástroj má opravdu velmi dlouhou tradici. Nejen místní měli proto radost z nápadu uspořádat veřejné setkání, vlastně přehlídku harmonikářů a přihlásilo se jich hned 40. Ze Sušice a nejbližšího okolí jich byla více než třetina! Jejich 3 vystoupení se setkala i s velkým zájmem diváků. Více na str. 2 Aktuálně z radnice Žádosti o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na další plánované projekty předali osobně v Plzni starosta města Bc. Petr Mottl a Ing. Dagmar Nováková ve středu 23. března. Jedná se o připravované akce Rekonstrukce místních komunikací v historickém centru 2. etapa, Sušice místo pro život, Sušice Revitalizace relaxační zahrady, Sušice Revitalizace herních ploch 2. etapa. Další etapa revitalizace bytového fondu v majetku města bude pokračovat v bytových domech především v původní, nejstarší, zástavbě (nepanelové domy). Rozsah prací je obdobný jako u první etapy, týká se výměny oken a vchodových dveří. Do výběrového řízení na dodavatele se přihlásilo 23 zájemců. Po prvním kole, kdy komise hodnotila správnost formálních náležitostí a splnění podmínek, postoupilo do užšího výběru pět firem. Rada města na svém zasedání rozhodla o nejvýhodnější nabídce firmy Vekra stavební, s. r. o., Líbeznice, s cenou necelých 8 mil. Kč bez DPH. Tuto firmu rovněž doporučila hodnotící komise. Rada dále vybrala dodavatele prací pro dokončení cyklostezky (povrch komunikace), firmu Silnice Klatovy, a. s. Částečná dopravní omezení pro řidiče a chodce způsobuje rekonstrukce sušického nábřeží. Při kontrolním dnu, jehož se zúčastnil i starosta, nebyly ale shledány žádné provozní překážky nad rámec původně uvažovaných. Vzhledem k rozsahu akce je nasnadě, že se neobjede bez částečného omezení jak pro řidiče, tak pro pěší. Prosím všechny, aby byli trpěliví a na úsecích kde se právě pracuje, opravdu dbali na zvýšenou opatrnost, pro bezpečí své i ostatních. Jiné řešení, než provádět rekonstrukci za provozu, není možné a určitě výsledek bude stát za tu trochu dočasného nepohodlí, řekl starosta. V souvislosti s rekonstrukcí nábřeží se uvažuje o vybudování klidové zóny v podobě zelené plochy s lavičkami nad řekou. Město v současnosti zvažuje možnost odkoupení části vhodného přilehlého pozemku. MUDr. Michal Janek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Plzeňský kraj (TOP 09), člen Výboru pro zdravotnictví a člen Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny přijal v pátek 1. dubna pozvání do Sušice na schůzku se členy a kandidáty TOP 09 v Sušici. Před tím jej na radnici přijal starosta Bc. Petr Mottl a krátce spolu diskutovali o iniciativách výboru, připravovaných změnách ve zdravotnictví, dotkli se i nedávné nátlakové akce lékařů a situace v sušické a klatovské nemocnici. Setkání na radnici se zúčastnil rovněž předseda MO TOP 09 Vladislav Moureček a MUDr. Kateřina Nová, členka zastupitelstva a rady města. Pozvání k další diskusi, mimo radnici, přijali také člen správní rady nemocnice MUDr. František Musil a ředitel sušické nemocnice MUDr. Jiří Šedivý. MUDr. Janek přislíbil mj. otevřeně informovat o situaci týkající se připravovaných změn ve zdravotnictví. red HROZBA elektráren trvá Nebezpečí pro šumavskou krajinu v podobě výstavby obřích elektráren v Dlouhé Vsi není ještě zažehnáno. Důsledky provozu takových zařízení jsme v Sušických novinách již několikrát uváděli. Ať se jedná o zvýšenou prašnost, změnu klimatu, rapidně zvýšený provoz kamionů na silnicích a s tím související zvýšení obsahu emisí negativní dopady těchto a dalších faktorů by pocítili nejen obyvatelé Dlouhé Vsi, ale také Sušice a všech okolních obcí. I přes zamítaná stanoviska a záporná vyjádření snaha investora Ing. Zdeňka Javorského o realizaci výstavby neustává, doufá, že začne brzy stavět. Vyjádření ke konkrétní situaci poskytla Bc. Ivana Vítovcová, předsedkyně občanského sdružení Šumava sobě v Dlouhé Vsi. Hrozba výstavby dvou elektráren opravdu není ještě definitivně zažehnána. Krajský úřad Plzeňského kraje potvrdil stanovisko stavebního odboru MÚ Sušice a také zamítl Ing. Javorskému žádost o zahájení územního řízení. Důvodem je platná stavební uzávěra, která trvá až do změny územního plánu obce Dlouhá Ves. V něm bude obsaženo regulační opatření, které neumožňuje výstavbu energetických zdrojů určených ke komerčnímu využití. Další nesouhlasné stanovisko vydal Odbor životního prostředí MÚ Sušice, podle kterého by výstavba elektráren porušila krajinný ráz, což není v dané oblasti přijatelné. Další komplikací výstavby je neexistence příjezdové komunikace, po které by mohly kamiony k elektrárně přijíždět. Na stávající komunikaci se v některých místech nevyhnou ani dva osobní vozy. Technický stav komunikace je v katastrofálním stavu, již současná doprava je pro ni nadměrně zatěžující a silnice se rozpadá. Přesto se Ing. Javorský v pondělí 28. března vyjádřil, že napadl všechna negativní rozhodnutí úřadů. Nelíbí se mu, že úřady neakceptovaly jeho studii o dopadu na krajinný ráz. V ní je uvedeno, že pokud komín (Ing. Javorský má dvě varianty 80 nebo 100 m; pro srovnání sušická radnice měří 32 m) bude natřen zelenošedou Takhle by krajinu ozdobil 70 metrů vysoký komín. barvou a nebudou na něm reklamy, nebude krajinný ráz narušen. Dále, dle svého vyjádření, podal na úřady stížnost pro nečinnost, z důvodu nevydání územního rozhodnutí. V závěru svého prohlášení řekl: Já si myslím, že za chvilku budu stavět. V situaci, kdy se proti projektu kromě obce Dlouhá Ves tvrdě postavilo několik měst včetně Sušice, Mikroregion Šumava Západ, téměř lidí podepsaných pod peticí, odborníci (i bývalý ministr ŽP) a Ing. Javorský nemá k dispozici žádné platné povolení a jen napadá vydaná rozhodnutí úřadů, působí tato slova megalomansky, stejně tak jako celý projekt. Přesto je třeba stále nepodceňovat možnost realizace tohoto plánu. as, iv Na této silnici by se měly míjet desítky kamionů denně. MKS vás zve Nenechte si ujít! KD Sokolovna pátek 8. dubna v hod. Na správné adrese Francouzskou komedii uvádí ochotnický spolek Tyl Hartmanice, program na str. 7, vstupenky v MKS. pondělí úterý dubna Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb více info na str. 7 a na sobota 16. dubna v hod. César a Drana Životní příběh staré romské ženy, uvádí SDO Kolár Strašín, v hlavní roli Marie Robová, vstupenky v MKS. neděle 17. dubna ve 14 hod. Velikonoční písničkové odpoledne s Honzou Vondráškem vstupenky na místě čtvrtek 28. dubna v hod. Něžné dámy uvádí Docela velké divadlo Litvínov, skvělé herecké obsazení! Informace na str. 7.

2 strana 2 Hrálo 40 harmonikářů Pobavili a rozesmáli celou sokolovnu Kůrovci z Kašperských Hor předvedli výbornou hru a neuvěřitelné kousky s vozembouchem. foto J. Čermák ml. Na dávnou tradici navázalo poslední březnovou neděli první sušické setkání harmonikářů. A bylo zároveň i setkáním mezinárodním, protože do přehlídky se s nadšením zapojili také hosté ze sousedního Německa. Pořadatele, městské kulturní středisko, potěšil i velký zájem posluchačů, kterých se v nedělní odpoledne sešlo v Sokolovně přes dvě stě a nechyběli mezi nimi ani zástupci německého kulturního sdružení Über d Grenz. Více než šestihodinový harmonikářský maraton zahájil (a na závěr i skvěle provedeným Straussovým valčíkem ukončil) jako nejstarší harmonikář sušický Jindřich Čermák starší. Na pódiu se vystřídaly čtyři desítky muzikantů, za jejichž výkony diváci nešetřili potleskem. Úspěch slavili jak místní a tuzemští hráči, tak i zahraniční ze sousedního Bavorska, kteří asi nejvíce potěšili česky zpívanou Vejvodovou Škoda lásky. Nejmladším účastníkem sušického setkání byl teprve osmiletý Lukas Hartl (Zwiesel), který si za své vystoupení vysloužil dlouhotrvající potlesk a ani ostřílení muzikanti Bouřlivým aplausem odměnili diváci hru teprve osmiletého Lukase Hartla ze Zwieselu. foto J. Čermák ml. se neubránili dojetí. Všichni Lukasovi fandili a přáli by si, aby hra na harmoniku neupadala v zapomnění a právě mladá generace se jí více věnovala. Radost ze hry vyzařovala i z nejmladšího českého harmonikáře Zdeňka Krýsla z Volšov, kašperskohorští Kůrovci se svým vozembouchem předváděli Zastoupeny byly i ženy Ing. Milada Bejčková z Vimperka nezapomněla ani na kroj. foto V. Krous Kaleidoskop Zahájení a ukončení setkání připadlo Jindřichu Čermákovi staršímu ze Sušice. foto J. Čermák ml. neuvěřitelné výkony, při nichž rozesmáli celou sokolovnu. Jako vzpomínku na 1. sušické setkání harmonikářů si všichni odnesli hezké Pamětní listy, došlo i na sladké pozornosti z pekařství Karla Rendla. Poděkování za skvělé odpoledne přišlo od mnoha účastníků i na adresu redakce, proto rádi tlumočíme: Je dobře, že se obnovila tradice harmonikářských vystoupení, jednou za čas neškodí si připomenout i tento nástroj. A jak jsme viděli, bavili se všichni skvěle. Poděkujte prosím vás všem, kdo se na tom podíleli všem hráčům, MKS v Sušici a zejména manželům Haně a Václavu Krousovým, kteří s námi pracovně trávili celé nedělní odpoledne, že na nás, harmonikáře a jejich příznivce, nezapomněli. B.T., Klatovy A aby to poděkování bylo kompletní, je třeba jej adresovat také sponzorům, kteří svými dárky udělali radost: pekaři Karlu Rendlovi a Vlastimilu Míčkovi (Cykloservis), za výbornou spolupráci děkují pořadatelé muzikantům (v roli zvukařů) z kapely Compact Pavlu Čermákovi a Pavlu Hejplíkovi, skvělému moderátorovi celého odpoledne Jaromíru Hlaváčovi a hlavně za nápad a iniciativu při realizaci této akce patří velký dík sušickému harmonikáři panu Janu Lomenovi. Podaří se udržet obnovenou tradici? Vzhledem k velmi kladným ohlasům je to pravděpodobné termín na druhé sušické setkání harmonikářů je už naplánovaný opět v Kulturním domě Sokolovna, v neděli 25. března as foto V. Krous a J. Čermák ml. Sušické noviny 7/ dubna 2011 Kantorská tradice Láďa T., 8 let: Ve škole jsme zpívali a pak jsme si povídali o tom Janovi Amadeus Kmenském. Teďko v pondělí (28. 3.). Zvykli jsme si slavit různé svátky, připomínáme si všelijaká výročí. K těm s dlouhou tradicí patří bezesporu Den učitelů, který se slaví na počest zakladatele moderní pedagogiky Jana Ámose Komenského v den jeho narození (* ). Ačkoli má český Den učitelů nesrovnatelně delší tradici než světový (Mezinárodní den učitelů je 5. října, rozhodnutím UNESCO z roku 1994), zdá se, že v posledních letech na jeho význam tak nějak zapomínáme. Kolik dětí, žáků, studentů, přineslo letos svým učitelům kytičku, nebo jim prostě jen popřálo? Obě data (české i mezinárodní) zmíněného svátku jsou u nás hezky propojena na Mezinárodní den učitelů začíná anketa o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, v český Den učitelů pak probíhá slavnostní vyhlášení výsledků. Letos sice Sušice ani školy v okolních obcích kandidáty v anketě neměly, to ale nic neubírá na významu a důležitosti práce všech pedagogů. Přejeme jim dodatečně, aby je jejich náročná, obětavá a odpovědná práce těšila a byla i náležitě oceňována. A jak je na tom s učitelským svátkem veřejnost? Některé odpovědi jsou úsměvné, jiné překvapující posuďte sami: Otázky: Víte, kdy se slaví Den učitelů? Proč zrovna v tento den? Jan V., 15 let: Jo, včera (29. 3.). Někde jsem to četl, ale ve škole jsme ho neslavili. To nevím, proč je to zrovna včera. Někdo slavnej umřel? Petr S., 35 let: No, ze školy jsem pár let, tak už mi to trochu vypadlo, tuším, že někdy na konci března, na počest učitele národů. Stanislava F., 48 let: Nevím, neslavím, nezajímá mě to. Karel Z., 68 let: No samozřejmě, že to vím. Den učitelů je 28. března, v den narození Jana Ámose Komenského. Pavel D., 21 let: Tak vím že to má něco společného s Janem Ámosem, ale přesné datum po mně nechtějte. V březnu asi. Květa L., 56 let: Myslím že v pondělí osmadvacátého, ne? A proč se to slaví? Kvůli Karlu IV.? Že založil univerzitu? Alena H., 16 let: Ježiši, no to nevim, ale teď někdy. No asi někdo z mrtvejch učitelů udělal kdysi něco dobrýho pro vlast, ne? Olga P., 12 let: Říkali jsme si o tom s paní učitelkou v pondělí (28. 3.), že je to podle Jana Ámose Komenského, kterýmu se říká učitel národa. Dalších 11 oslovených (z celkem dvaceti) přesně vědělo datum i jeho význam. A jak oslava svátku na počest historicky nejslavnějšího kolegy současných pedagogů probíhala na sušických školách? Je stále zvykem si tento den připomenout, oslavit? Na to jsme se zeptali ředitelů místních škol. Mgr. Čestmír Kříž (ZŠ Lerchova): Ano, Den učitelů slavíme, přibližně jednou za dva roky do školního rozhlasu žáci ostatním dětem připomenou o jaký svátek jde a popřejí pedagogům a vlastně všem zaměstnancům školy. Ale hlavně, pravidelně každý rok pořádáme slavnostní posezení s večeří v restauraci, kam samozřejmě zveme i všechny naše současné i bývalé pracovníky. Myslím, že toto setkání všechny potěší a je takovým malým poděkováním a odměnou za vykonávané náročné poslání. Letos je tato oslava naplánovaná na středu před Velikonocemi. Mgr. Marie Pitrová (ZŠ Komenského ul.): Letošní Den učitelů jsme zatím slavili v užším kruhu. Pozvání do školy, spojené s posezením při kávě a malém občerstvení, přijali naši bývalí kolegové a kolegyně, kteří již užívají zasloužené penze, ale i nadále se zajímají o to, co je ve škole nového. Byli potěšeni moderním vybavením tříd, zajímali se o práci s interaktivními tabulemi. Společná akce pro současný pedagogický sbor, v rámci chystané vzdělávací aktivity mimo školní prostředí, nás teprve čeká. Je škoda, že si tento den musí připomínat učitelé sami a posilovat tak profesní sounáležitost velmi početné a pro vzdělání společnosti významné skupiny lidí jen zevnitř sami mezi sebou. Ing. J. Kolář (SOŠ a SOU Sušice): Den učitelů neslavíme. PaedDr. Vít Potužák (Gymnázium): Den učitelů slavíme každoročně společným setkáním všech zaměstnanců i důchodců v některém z restauračních zařízení. A jak se na to dívají sami učitelé? Slavit? Neslavit? Sami v úzkém kruhu, nebo s patřičnou publicitou? Získali jsme názor několika z nich: Vzpomenout by si měli především šéfové na ministerstvu školství (potažmo i vláda či prezident). Bylo by pěkné, kdyby se tradice Dne učitelů obnovila, možná by se tím trochu napomohlo větší prestiži kantorského poslání. L. Iniciativa by mohla přijít z městského úřadu nebo Krajského úřadu v Plzni. Rodičům to snad ani nedochází. Možná kdyby bylo v ten den volno, tak by si někteří vzpomněli. H. Představuji si přátelské posezení pedagogického sboru společně s bývalými zaměstnanci v příjemném prostředí, kde by byla oceněna pedagogická práce, a dodána prestiž našemu povolání. P. Na Den učitelů si letos nevzpomněl ani ministr školství. A po odchodu pana Křenka ani nikdo z České školní inspekce. Co třeba město? A děti ve škole? Kdo by je k tomu měl vést? Rodičů, kteří si učitelů váží nebo to dokážou říct přímo do očí, také moc není. Ale potěší to. M. Osobně vidím jako velmi důležité, aby se prestiž učitelů na veřejnosti podporovala a posilovala, a to všemi prostředky. Snad alespoň k zamyšlení přispěje i tento článek s anketou. A oslavy? V mnohých městech jsou pro učitele pořádány ke Dni učitelů různé akce. Bylo by pěkné, kdyby to u nás ve městě také někdo inicioval. M. as Řemesla mají úspěch Truhláři ze SOŠ a SOU Sušice v Plzni zvítězili Učni 2. ročníku oboru truhlář ze SOŠ a SOU Sušice se zúčastnili 9. ročníku truhlářské soutěže odborných dovedností O hoblík Káji Hoblíka, která se konala 23. března 2011 v prostorách Středního odborného učiliště stavebního v Plzni. V soutěži museli účastníci prokazovat jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti. Znalostním testem i praktickým úkolem (ručním zhotovením trojúhelníkové rámové konstrukce mm, v rozích se spoji, jednoduchý čep a rozpor bez lepení) jednoznačně nejlépe prošli sušičtí učni, kteří v konkurenci deseti škol obsadili první Václav Krbec a druhé místo Roman Krška (na foto vlevo) a pro svou školu i celkové zlato! Domů si vítězové odvezli kromě radosti z úspěchu také diplomy, upomínkové předměty i praktické ceny v podobě aku nářadí. STANISLAV ROSENZWEIG, vedoucí učitel odborného výcviku

3 Sušické noviny 7/ dubna 2011 Aktuality strana 3 Zasedání rady města 6. jednání rady města se konalo 21. března Rada na svém jednání schválila usnesení: RM vzala na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Domov důchodců Sušice. RM vzala na vědomí výroční zprávu a analýzu příspěvkové organizace Sociální služby města Sušice. RM schválila rozšíření sběrných míst zpětného odběru elektrozařízení (o další 3 stanoviště: 2 v Sirkařské ul., 1 na sídlišti Zelené údolí) a schválila aktualizaci přílohy smlouvy mezi společností REMA Systém, a. s., a městem Sušice. RM schválila smlouvu o dílo na provedení opravy skleníků v areálu zahradnictví s firmou Stanislav Kechner, Sušice, za maximální cenu Kč včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy. RM schválila poskytnutí finančního příspěvku v částce Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na 20. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR. RM schválila poskytnutí finančního příspěvku v částce Kč Okresní radě Asociace školních sportovních klubů Klatovy. RM souhlasila s uzavřením náj. smlouvy na pronájem garážového stání č. 2, ul. Kaštanová 1259, Sušice. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise, projednala jednotlivé body bytové agendy dle podkladů. RM vzala na vědomí stanovisko právního zástupce města o možnostech osazení vodoměrů v panelových a zděných domech. RM uložila uložila odboru majetku a rozvoje města zabývat se aktualizací zásad postupu při prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů v majetku města Sušice. RM schválila přidělení příspěvků na činnost: Klubu českého pohraničí, o. s., ve výši 0 Kč, Mateřskému centru Sušice Medvídek, o. s., ve výši Kč, NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., ve výši Kč, Svazu zdravotně postižených Šumava, ZO Sušice, ve výši Kč a Wasp racing, o. s., ve výši 0 Kč. RM schválila uzavření smlouvy o dílo na zajištění ozvučení a osvětlení pódia během Sušických slavností RM pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. Smluvní částka Kč včetně DPH. RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci v rámci akce Sušické slavnosti 2011 s Okrášlovacím spolkem města Sušice, o. s. RM pověřila starostu města podpisem smlouvy o spolupráci v rámci akce Sušické slavnosti 2011 na částku Kč. RM schválila uzavření smlouvy o provedení ohňostroje během Sušických slavností RM pověřila starostu města podpisem smlouvy o provedení ohňostroje na částku Kč. RM schválila uzavření smlouvy o pronájmu pódia s ozvučením a osvětlením během Sušických slavností RM pověřila starostu města podpisem smlouvy o pronájmu na částku Kč. RM schválila uzavření smlouvy o vystoupení na zajištění koncertního vystoupení Kamila Střihavky se skupinou Leaders jako hlavního hosta Sušických slavností RM pověřila starostu města podpisem smlouvy na částku Kč. RM schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč Otavské svatojánské společnosti na projekt Socha sv. Jana Nepomuckého na mostě přes řeku Otavu v Čepicích. RM schválila přidělení grantů v 1. kole 2011 Grantového programu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání dle přílohy. RM odložila projednání bodu výběrového řízení na zhotovitele akce Bytové domy výměna oken, výsledky budou předloženy na příští jednání rady města. RM schválila pronájem částí pozemkových parcel pro účely zřízení letních předzahrádek. Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva na Jednání rady města v roce dubna, 2., 16. a 30. května, 13. a 27. června, 11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. prosince Jednání zastupitelstva města v roce dubna, 22. června, 14. září, 23. listopadu, 14. prosince red Policejní informační servis Řidiče pod vlivem amfetaminu zjistila při kontrole hlídka Policie ČR ve čtvrtek 18. března v časných ranních hodinách. Řidič vozu BMW se podrobil testu na užití návykových látek s pozitivním výsledkem na amfetamin. Řidič, jemuž policisté zadrželi řidičský průkaz, je podezřelý ze spáchání přestupku, který dále řeší městský úřad. Další případ, kdy řidič seděl za volantem pod vlivem návykových látek, zaznamenali policisté 21. března při kontrole šestadvacetiletého řidiče ve večerních hodinách. Opět pod vlivem amfetaminů a za volantem přistihla hlídka policie 25letého řidiče z obce na Sušicku v pátek 25. března v podvečer v ulici Hájkova v Sušici. Další neunikl hlídce v Hrádku u Sušce v neděli 27. března v časných ranních hodinách, v tomto případě se jednalo o osmadvacetiletého muže ze Sušicka. Při kontrole se řidiči podrobili testům na užití návykových látek ty byly pozitivní na amfetamin. Policisté mužům zadrželi řidičské průkazy. Všichni výše uvedení řidiči, podezřelí ze spáchání přestupků, souhlasili I malé hvězdy září I malé hvězdy září a přímo v Sušici. Ať se podíváte do kterého chcete uměleckého nebo sportovního oboru, od každého najdete v Sušici zcela jistě alespoň jednoho zástupce. A jinak tomu snad ani nemůže být, že nejpočetněji je zde zastoupená zpívající populace. A někteří odvážlivci se i letos rozhodli zkusit nazpívat písničku, která se jim nejvíc líbí, jako profík, na profesionální hudební s lékařským vyšetřením spojeným s odběrem krve a moči. Alkohol za volantem Necelé dvě hodiny po půlnoci v úterý 29. března byl policisty v Sušici kontrolován 34letý řidič z obce u Sušice. Muž se na výzvu policistů podrobil dechové zkoušce. Alkoholtester naměřil 1,39, opakovaně pak 1,64 a 1,59 promile alkoholu. Muž, jemuž policisté zadrželi řidičský průkaz, souhlasil s lékařským vyšetřením a odběrem krve. Je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Zjištěni pachatelé krádeže Policisté na Sušicku zjistili dva pachatele krádeže, kteří 3. ledna letošního roku v noci v ulici Americká strhli 59letému muži z ramene batoh a utekli. V batohu měl okradený muž tři platební karty a dva mobilní telefony. Policie případ šetří ve zkráceném přípravném řízení a dva muži ve věku 19 a 24 let ze Sušicka převzali sdělení podezření z přečinů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. základ a navíc ji ještě ve finálovém večeru zazpívat naostro před diváky. I malé hvězdy září a rostou z nich větší. I díky potlesku svého publika. To ocenilo všechny výkony mladých pěveckých talentů letošního ročníku soutěže Solasido. V průběhu finálového večera 22. března se představilo jedenáct interpretů. Upomínkové listy a CD se záznamem soutěžních Hodil se kočárek i kabelka Během nočních hodin z 21. na 22. března došlo v Sušici k odcizení dětského kočárku z chodby bytového domu, kde jej majitelka nechala volně přístupný. Zloděj způsobil krádeží škodu za více než deset tisíc korun. Po pachateli i kočárku nyní pátrají sušičtí policisté, kteří případ kvalifikovali jako přečin krádeže. V případě dopadení hrozí pachateli takového skutku trest odnětí svobody až na dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Zloději řádí ve sklepích O posledním březnovém víkendu bylo policistům oznámeno několikanásobné vloupání do sklepních kójí v sušických domech. Neznámý pachatel vnikl do tří sklepních kójí a odcizil čtyři láhve s vínem, dva páry obuvi a různé písemnosti, vše za Kč. Další vloupání nahlásil majitel ukradeného pánského jízdního kola zn. Author. To si zloděj odvezl z panelákového sklepa. Majitel škodu vyčíslil na Kč. P ČR dl, as písniček si odnesli všichni, první čtyři pak hezké věcné ceny. Porota ocenila prvním místem Šárku Šmídlovou (Hey, Jude), stříbro si vyzpívala Ester Kostková (Velká píseň o Nilu), teprve osmiletá Silvie Matičková přijímala gratulace za 3. místo (Horehronie), čtvrté místo obsadila Lucie Špoutilová (Môj Bože). Gratulujeme! Tradičně se režie pořadu profesionálně ujal Pavel Justich hudební studio Deto Klatovy, partnery pořadu byly MKS Sušice a Holiday Park Mlázovy. red Přidělené granty 1. kolo 2011 č. Žadatel Název projektu Přiděl. částka 1. Gymnázium Sušice Majáles Gymnázium Sušice Piú avanti 2011 cyklus koncertů komorní hudby Gymnázium Sušice Slet ježibab Gymnázium Sušice Účast na Pražském studentském summitu (grant určen na delegátský poplatek ) 5. Gymnázium Sušice Výstava hub Jiko Čácha Šumavské okruhy seriál závodů ŠUAC Jiří Vytiska Šumavský Strongman Lawn Tennis Club Sušice Algida cup 0 9. Lawn Tennis Club Sušice Žandův pohár Linda Ryšavá Vydání knihy Život a dílo Milana Pokorného Mateřské centrum Sušice Medvídek Dětský řidičák Odborová organizace ZKD Sušice Den dětí 2011 (grant určen na ZOO Plzeň představení živého zvířete ) Offpark, s. r. o. In Line Fuferna Offpark, s. r. o. Parasem a Rozletná Okrášlovací spolek města Sušice, o. s. Den bojových umění Okrášlovací spolek města Sušice, o. s. Dramasteria Otavatour Úklid Otavy Pionýrská skupina Otava Sušice Jarní výprava Pionýrská skupina Otava Sušice Pohádkový les Tělovýchovná jednota Sušice Memoriál Jiřího Brabce turnaj přípravek v kopané Tělovýchovná jednota Sušice Mezinárodní mládežnický turnaj v kopané Otava Cup Tělovýchovná jednota Sušice Velká cena města Sušice v běhu na 100 m v atletice Tvůrčí skupina Šumák, o. s. Šumák Up and Down Bike Team Sušice Závod horských kol High Point Svatobor cup ZO Český svaz chovatelů Sušice Výstava drobného zvířectva ZŠ speciální DČCE Merklín, odl. pr. Sušice Hrady z písku CELKEM Šumava třikrát jinak Šumava třikrát jinak a pokaždé lákavě, se objevuje v názvu knižních novinek třech známých autorů, které v současné době vydává Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy a které budou mít čtenářskou premiéru kolem poloviny května. Světlo světa a knihkupecké pulty spatří v pořadí už třetí kniha Marie Malé, Šumava vyprávění z Hoidlí, která nás tentokrát zavede za lidskými osudy do statků a chalup na šumavských pláních. Že nevíte, proč se v chalupách zakrývalo zrcadlo, nebo co bývalo nejčastěji na stole chudých chalupníků? Tak na to najdete odpověď právě v nejnovějším vyprávění šumavské rodačky a skvělé průvodkyně krajinou i životem šumavských horalů, Marie Malé. Na knižní trh se dostane také další fotografická publikace Jana Kavaleho Šumava jako malovaná. Srdcem fotografovaná Šumava, zachycující krásu prchavých okamžiků nádherné přírody jako trvalou hodnotu na stránkách knihy, má na každé z nich jedinečnou podobu. Stejně jako reálná Šumava. Je proměnlivá, vrtošivá, veselá i zamyšlená, nenapodobitelná a kouzelná. Přesvědčíte se sami a určitě nebudete litovat, když doplníte svou sbírku knih od uznávaného fotografa Jana Kavaleho. A do třetice je tu prvotina kašperskohorského autora Ivana Lukeše Šumava objektivem zoologa. Jak už název napovídá, autor nás zve na návštěvu do říše šumavských živočichů. Kouzelné fotografie doplněné popisnými texty, tematicky členěné (les, voda, pole louky, lidská sídla), nás seznamují s druhy šumavské fauny a prostředím, v němž žijí. V příbězích autor hojně čerpá z vlastních zkušeností zoologa záchranné stanice pro šumavská zvířata, kterou dlouhá léta provozuje na Kašperských Horách. Tuhle knížku si musí zamilovat každý, kdo alespoň vzdáleně připustí, že se mu Šumava líbí. A kdo autora zná osobně, tak tuší, že ani o vtipné příhody tu nebude nouze. Ale co by byla kniha, napsaná sice krásně, jenže v šuplíku? Dnes není jednoduché najít iniciativního vydavatele, proto je třeba kromě tvůrců samotných ocenit i výbornou, už pěknou řádku let trvající, spolupráci regionálních spisovatelů s klatovskou tiskárnou Typos, která už má na svém kontě vydání několika desítek takových publikací, a dlužno dodat, že úspěšných. Doufejme, kvůli nám, čtenářům, i kvůli tvořivým autorům, že jejich počet poroste. as (pozn. red. v příštím vydání SN se můžete těšit na ukázky a fotografie z připravovaných knih) Základní škola Sušice, Lerchova ul. hledá vhodného zájemce na pozici administrativní pracovnice/pracovník, samostatný/á účetní se znalostí podvojného účetnictví příspěvkových organizací. Žádosti s životopisem zasílejte do 29. dubna 2011 na adresu školy

4 strana 4 Vzpomínky Když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se zastavilo, odešla jsi od nás noční tmou, odešla jsi s bolestí svou. Dne 31. března jsme vzpomněli 10 let od úmrtí paní Anny Tučkové z Dražovic. Vzpomínají synové Pavel a Vašek a sestry s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 5. dubna uplynulo dlouhých 8 let, kdy nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan Jaroslav Kalný z Podmokel. Ze vzpomínku všem, kteří vzpomenou s námi, ze srdce děkuje manželka, dcery Jaroslava a Marie s rodinami a ostatní příbuzní Společenská kronika Gratulace Dne 1. dubna 2011 oslavil své 70. narozeniny náš dědeček, pan František Breu z Velhartic. Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje manželka a synové s rodinami, Sušické noviny 7/ dubna 2011 Pořád je co slavit Opět vám nabízíme významné světové dny, které budeme slavit v nejbližším období: 11. dubna Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů Výročí osvobození koncentračního tábora v Buchenwaldu v roce dubna Světový den Parkinsonovy choroby V tento den se v roce 1755 narodil James Parkinson, britský lékař a chirurg, který roku 1817 popsal obrnu. 11. dubna Mezinárodní den boje proti hluku Slaví se od roku 1996 z iniciativy americké Ligy pro sluchově postižené. 12. dubna Mezinárodní den letectví a kosmonautiky Slaví se od roku 1969 z rozhodnutí Mezinárodní letecké federace, k výročí prvního letu člověka do vesmíru uskutečněného v roce dubna Mezinárodní den památek a sídel Slaví se od roku 1984, tento svátek vyhlašuje UNESCO. Tak jak voda v řece plyne, tak utíká i čas. Dne 7. dubna tomu bylo 11 let, co náhle odešel náš milovaný vnuk Zdeněk Fenzl z Rejštejna. S láskou vzpomínají babička Zdeňka a Hela Fenzlová z Rejštejna. Čas plyne, život jde dál, Ty se tatínku nevrátíš k nám. Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen. Kytičku květů jen můžeme ti dát a s bolestí v srdci vzpomínat. Dne 9. dubna vzpomeneme prvního smutného výročí úmrtí manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Václava Krčmáře ze Chmelné u Sušice. Vzpomínají manželka, bratr Jan s manželkou, synové Jarda a Václav s manželkou a dcery Květa a Jarmila s rodinami. Vše, čeho se dotkne láska, je nesmrtelné Dne 9. dubna vzpomeneme nedožitých 84. narozenin naší maminky, babičky, paní Anny Řehořové a 26. dubna vzpomeneme třetího smutného výročí úmrtí dědečka a bratra, pana Karla Řehoře z Červených Dvorců. Kdo je znal vzpomene, kdo měl rád, nezapomene. Dcery s rodinami a sestra Jarka s rodinou. Dne 15. dubna to bude 25 let od úmrtí pana Václava Vomely ze Sušice. Vzpomínají manželka, děti s rodinami, ostatní příbuzní a přátelé. V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád. Dne 16. dubna tomu bude již deset smutných let, co nás i vás, kteří jste ho znali, navždy opustil náš bratr, syn a vnuk Vašík Uher. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje otec, babička s dědou a sourozenci s rodinami. Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 20. dubna uplyne 5 let od úmrtí pana Václava Koláře z Mokrosuk. Vzpomíná rodina. Opustili nás Josef Kazda (1927), Václav Altschmied (1928), Kurt Schánilec (1933), Václav Chalupský (1951), Havelka Maděrová (1944), Jana Dobiášová (1964), Ladislav Karlík (1932), Ingrid Krejčová (1942), Vlasta Šobrová (1939). Pomáháme, kde je třeba Pomoc Vojtovi jako impuls pro každoroční program finančních darů Možnost, do kdy mohou jednotlivci nebo organizace u společnosti Mandre zažádat o finanční dar, se krátí. Své žádosti mohou zasílat do konce května. (tz) Tříapůlletý Vojtíšek ze Střelic u Brna je chlapeček se speciálními potřebami. Trpí epilepsií, myoklonickou epileptickou encefalopatií, svalovou hypotonií a opožděným psychomotorickým vývojem. Kompenzační pomůcky, které nepatří k nejlevnějším, musí vzhledem ke svému věku a rychlému růstu měnit častěji než větší děti či dospělí. Příběh Vojtíška byl pro nás impulsem, abychom finanční dary začali poskytovat pravidelně, říká Ivor Ševčík z Mandre Group, která loni Vojtovi přispěla na speciální rehabilitační kočárek Patron Tom Streeter. Kočárek stimuluje správné svalové skupiny a chlapec ho každodenně používá pro procházky, cestování za lékaři, rehabilitací, do centra rané péče a do školičky za kamarády. Mandre Group postižené spoluobčany podporuje dlouhodobě a systematicky, vytváří pro ně stovky pracovních míst a intenzivně pro ně na trhu práce hledá uplatnění. Malý Vojta odstartoval program pro hendikepované nebo osoby v nouzi, který poběží každoročně. I vy můžete zažádat o finanční dar na zakoupení kompenzačních zdravotních pomůcek, ozdravných pobytů, asistenční služby nebo pracovních pomůcek. Žádosti pro letošní rok můžete podávat do konce května. Kontakty pro příjem žádostí: Mandre Group, s. r. o., Hvězdová 306/10, Brno, tel , 20. dubna Mezinárodní den svobody tisku Poprvé byl uspořádán v roce 1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic. 22. dubna Den Země Poprvé ho uspořádali američtí studenti v roce 1970, vyhlášen na zasedání generální konference UNESCO v roce 1983, v ČR od roku Svátek vyhlašuje UNESCO. Den Země je den věnovaný Zemi, jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. 22. dubna Evropský den akcí proti rasismu Den vyhlásila Evropská konference a věnuje se problémům rasismu a boje proti němu. Příště se budeme věnovat významným a památným dnům na přelomu dubna a května. sz Výročí slavných Charles Spencer Chaplin americký filmový herec, režisér, scenárista a producent britského původu, klasik světové kinematografie, se narodil v Londýně 16. dubna Vyrůstal v chudobinci, otec od rodiny odešel a matka byla několikrát hospitalizována na psychiatrii. Od pěti let vystupoval v divadelních pantomimách a tuto zkušenost uplatnil a rozvinul později při natáčení krátkých němých filmů. Zpočátku se živil v mnoha různých povoláních. Byl tiskařem, kamelotem i poslíčkem, nakonec ale získal angažmá u jedné z londýnských divadelních společností. se kterou se dostal poprvé do USA. Vytvořil nezapomenutelnou postavu věčného tuláka Charlieho, který se stal ústředním hrdinou všech jeho vlastních dlouhometrážních filmů. V roce 1972 mu byla udělena cena Americké filmové akademie Oscar za celoživotní dílo, v roce 1975 byl Chaplin povýšen anglickou královnou Alžbětou II. do šlechtického stavu. Chaplin zemřel 25. prosince 1977 ve švýcarském Vevey. red Česká křesťanská akademie Sušice vás zve v pátek 8. dubna 2011 v hod. do Domu Penzion (Pod Svatoborem) na přednášku sušického rodáka RNDr. Jiřího Šebesty Ohrožují sopky a zemětřesení naši republiku? Geolog RNDr. Jiří Šebesta každoročně sezónně pracuje ve Střední Americe (od r. 1997) a od r i v Peru. Navštívil mnoho zemí, zabývá se geomorfologií a zaměřuje se i na přírodní rizika. V r byl již jednou naším hostem a všechny zaujal svým poutavým vyprávěním o svém působení ve Střední Americe i promítáním krásných fotografií. Zprávičky ze školy v Dlouhé Vsi Žáci ročníku v hodině výtvarné výchovy vyrobili Morenu, symbol zimy. Morena byla ze sena, na sobě měla košili, sukni a na hlavě hnědý šátek. A hned první jarní den jsme ji šli vynést a hodit do řeky před jez zvaný Páteček. Ještě před tím ji paní učitelky zapálily. Zimě jsme dali poslední sbohem a zarecitovali básničku Neseme Morenu, neseme Morenu, na vrchu červenu, na spodku zelenu, pěknu, pěknu, pěkně přistrojenu (Tato básnička má ještě několik slok) Pak jsme ozdobili břízu jarně, vesele, barevnými pentlemi, odnesli ji do školy a zasadili před hlavním vchodem. ELIŠKA VÍTOVCOVÁ a MAGDALÉNA MARKOVÁ

5 Sušické noviny 7/ dubna 2011 Názory / Co vás zajímá strana 5 Nejkrásnější bál Děti z dětského domova si užívaly dětský karneval na Bouchalce. Jak jistě každý ví, koncem zimy a začátkem jara probíhá plesová sezóna. Nesmíme tedy zapomenout na ten nejkrásnější, na maškarní bál. A tak jsme se i my jednoho březnového sobotního odpoledne na začátku jarních prázdnin vydali s našimi nejmenšími do Sušice, kde se v restauraci Bouchalka pořádal díky sponzorství zedníků dětský maškarní bál. Nic nejde samo, takže i u nás probíhaly mohutné přípravy. Každý urputně přemýšlel, za co by se nejraději převlékl a s pomocí tet a strejdů vznikaly krásné masky a převleky jako např. kouzelník, čert, maková panenka, myška, fotbalista, zpěvačka, vojáci, kovboj, uklízečka, kočička, princezna atd. atd. Masky řádily celé odpoledne. Pro děti byly připraveny různé soutěže a hry (kuželky, tanečky, balónky ). Největší úspěch ale mělo prokousávání se koláčem. Uprostřed totiž čekala na nejrychlejšího jedlíka dvacetikoruna. Jenom naší Samantě zřejmě ani tak nešlo o výhru jako hlavně o to, aby spořádala co největší kus koláče. Nechyběla ani soutěž o nejkrásnější masku, kterou vyhrála naše nejmenší, kočička Karolínka. Za první místo získala krásný dort. K občerstvení se podávala limonáda, zákusky a spousta dalších sladkostí. Domů si pak děti kromě plných bříšek odvezly mimo zážitků a výher ze soutěží, také plno dalších dárků. Všichni byli spokojení a nadšení. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci maškarního bálu, nebo dětem přispěli na krásné odpoledne. Teta Lucka, DD Kašperské Hory Studijní pobyty příležitost pro každého studenta naší školy! V pátek k nám na školu opět přijela skupina lidí z ČOJČ (tschechisch deutsch). Každý z nás měl možnost se jít podívat na přednášku tvořivou dílnu. Akce byla dobrovolná, a tak tam nikdo nikoho nenutil jít. Když jsme přišli, tak jsme se přátelsky seznamovali, a to tak, že jsme se postavili do kruhu a říkali jsme si Ahoj a Halló a podávali si ruce. Dále jsme se představovali v německém jazyce Ich bin. Pak jsme si povídali o tom, co máme rádi a co rádi děláme a také jsme si hráli a názorně jsme to ukazovali. Pak jsme si v kruhu předávali jednotlivě různé předměty a museli jsme říkat, co je to za předmět. Pak jsme byli rozděleni do skupin. Každá skupina si vytáhla nějaké prostředí a rekvizitu a měla pět minut na vymyšlení scénky, kterou pak předváděla. Na závěr proběhlo vzájemné hodnocení. Účelem této akce bylo, aby se další studenti naší školy seznámili s organizací ČOJČ. V uplynulých třech letech SOŠ SOU SUŠICE absolvovala již celá řada našich starších spolužáků studijní pobyty a konference v Německu. Něco málo o ČOJČ: Vyzývá k hravému zacházení s češtinou a němčinou. Neklade důraz na správnou gramatiku a písemnou formu jazyka. ČOJČ je most při budování vztahů mezi Čechy a Němci. ČOJČ je tu k tomu, aby usnadňovalo překonávat zábrany z řeči, poslechu a mluvení mezi sebou. Zdarma nebo za zcela symbolické příspěvky také letos jedou na různé třítýdenní pobyty naši spolužáci. Možnosti jsou tak rozsáhlé, že na pobyt vyjíždí skutečně každý, kdo má zájem. V. MINISTROVÁ, 3. CR Tip na knihu: Jan Vrba, Myslivcův rok Tato země, ze které jsem vstal, je tak skvělá a světlá a je v ní tolik svatosti, že se mi ani nechce z ní odejít a stokrát se mi nechce teď, kdy všechna rozhořívá touhou po lásce a milování. Hle, od zítřka začnu choditi tímto nejlepším tvým dílem po špičkách, abych ani jediného z tvých ptáků nevyplašil, abych ani jediného zvířete nepohoršil prozrazením své přítomnosti a každé rašící a kvetoucí snítce se vyhnu, abych ji nevyrušil z jejího soustředění v sebe samu, abych jí ani nepohnul Ne ještě letos ani napřesrok, ba ještě za padesát let se mi nebude chtít umřít, protože ani tehdy dokonale nezkusím vší sladkosti a trpkosti tvého díla. To jsou slova spisovatele, lesníka a myslivce, výborného znalce přírody Jana Vrby, od jehož úmrtí uplyne v květnu již půl století. Je pravdou, že ani po padesáti letech neztratily jeho přírodní prózy a líčení nic ze své osobitosti. Stačí se vrátit k jeho rozsáhlému dílu, abyste zjistili, že Vrba byl skutečným básníkem slova a jako málokdo u nás dokázal postihnout náladu chvíle. Celou řadu krásných úryvků bychom našli i v jeho čtyřdílné kronice Myslivcův rok, psané v letech Pokud se vrátíte k jedné z jeho nejlepších próz a pročtete ji od jara do jara, uvědomíte si, jakým znalcem přírody rodák z Klenčí byl a co všechno nám dokázal ve svých přírodních prózách objevit. Ostatně sám o tom napsal: A když jsem čtyři svazky Myslivcova roku psal, prožíval jsem znovu a znovu nejkrásnější chvíle života, které mi přinášely úlevu i chvilkové zapomenutí přetěžké doby. Nechť je čtenář přijme jako nejkrásnější dar nikoli ode mne, nýbrž od přírody samé. K tomu mohu jen dodat: zkuste to! IVAN NIKL Podél Zlatého potoka Tento známý a v minulosti velmi pracovitý potok pramení na jihovýchodním svahu Ždánova nad Řetenicemi u Kašperských Hor. A hned pod vsí kdysi dávno klapával pro osadníky z okolí malý mlýn. Krátký potok, s vodou svého kamaráda, přitékajícího od dnes již neexistujícího Mílova, byl ještě posílen pramenem z řetenické tzv. Zlaté studny. Společná voda, svedená na vantroky, poháněla později mlýny dva. Horní německý majitele Aloise Schwarze, dolní český patřil více jak 200 let rodině Vrhelově, která zde v Sudetech bez problémů přežila i 2. světovou válku. Vžil se zde název Plánský mlýn. Dnes už jen rekreační chalupy a zbytky náhonů připomínají časy, kdy klapot vodních kol vítal návštěvníky. Kdysi udržovaná, dnes trochu zarůstající, cesta po pravém břehu potoka nás brzy dovede k pěchotním pevnůstkám řopíkům z třicátých let minulého století, které měly naši vlast uchránit před Hitlerem. Ale nikdy nebyly použity. A hned za nimi pochopíme, proč potok dostal tak krásné jméno. Vítá nás tzv. Štola Naděje a připomíná, že procházíme, ve středověku velmi bohatým a známým, kašperskohorským zlatorudným revírem. Zlaté časy dolování nám připomínají četné štoly, propady, jeskyňky (eldoráda dětí), ale i hrůbata, památky na rýžování zlata při potoce. Po chvilce stojíme na rozcestí, kde odedávna stával mlýn na Rybníce Weiermühle. Základy nejstarší stavby, která již velmi dávno zmizela, můžeme ještě dnes najít na levém břehu potoka asi 500 m po proudu. Nový mlýn s hospodářskou budovou byl postaven přímo u křižovatky cest a jeho součástí byla i malá pila. Dlouhý čas zde žila a hospodařila rodina Tutschků, která měla, podobně jako mnozí další usedlíci, pastevní právo v městských lesích. Pod ním byla postavena již modernější budova mlýna, posledním majitelem byl Ferdinand Winter. Mlýn po válce dosloužil, chátral a tak dnes na tomto místě najdeme jen informační tabuli a zbytky zdiva. Dnes, náhradou za mlýny, pár metrů odtud na pravém břehu, funguje již padesát let známá seismografická stanice, která patří v počtu zaznamenaných údajů na přední místo nejen v Evropě. Byla zprovozněna v roce V 350 m dlouhé, kdysi zlatonosné štole Kristina, kde jsou v několika postranních ramenech na pevné skále zabudovány moderní citlivé přístroje, zaznamenávající i ty nejnepatrnější otřesy země. Stanice je spjata se jménem svého prvního budovatele a vedoucího, kašperskohorského pana Bohumila Bartizala, který zde pracoval dvacet let. Podél potoka nás naučná Cesta zlatokopů provede lesem nejzajímavější a nejdivočejší částí údolí s mnohými památkami na slavnou zlatokopeckou éru. Proto nechvátejte a rozhlížejte se. Dojdete na planinu, kde stávala na místě bývalé brusírny skla od roku 1872 menší sirkárna. Tu založil Angličan pocházející z Bavorska, Henry J. Schimlick. Zaměstnával více než 100 dělníků z blízkého okolí. Firma vyráběla nejen obyčejné zednické, ale i švédské, salonní, větruvzdorné, cigárové či jiné zápalky. Její nálepky patřily a stále u sběratelů patří mezi ty nejkrásnější a také nejžádanější. Pár požárů a smrt majitele velmi narušilo výrobu. Po roce 1890 firmu přebírá zkušený podnikatel a obchodník Nathan Bloch z Hartmanic. Vede si dobře, ale vznik a. s. Solo v roce 1903, které nemohl pochopitelně konkurovat, jej donutí přeorientovat se na obchod se dřevem. Jeho žaluziový drát se stal žádaným vývozním artiklem. Podnik, který živil mnoho chudých rodin, zůstává po 2. světové válce opuštěn. Později byly jeho ruiny srovnány se zemí. Jen ta informační tabulka připomíná dávnou slávu šumavské továrničky. Na dohled odbočky cesty do Kašperských Hor stával další mlýn zvaný Hauslmühle. Dlouhý náhon vedený od bývalé sirkárny přiváděl zlatou vodu na jeho mlýnské kolo. V roce 1925 byla dalším náhonem svedena voda z Řetízkového potoka od Kašperských Hor. Říkalo se mu také Wintrův mlýn, podle posledního majitele Andrease Wintera, zřejmě příbuzného s majitelem mlýna na Rybníce. Také ho již není. Jen uprostřed rozvalin, nad soutokem obou náhonů, ještě přežívá pamětní kámen, pod kterým se v roce 1925 spojily vody obou potoků. Pod tímto místem stojí dnes výstavný hotel Šumava. Málokdo však ví, že zde již zřejmě v dobách kutání zlata stával malý hamr Hammermühle, který vyráběl nářadí a nástroje potřebné pro náročné dobývání zlaté rudy. Také již zmizel z mapy Šumavy i se svým sousedním Prostředním mlýnem Mittermühle, rodiny Bartoschových. Zůstala jen stará fotografie. To už se blížíme k místu, kde Zlatý potok končí svou pouť a předává své vody sestřičce Losenici. Zde na rozloučenou poháněl svůj poslední mlýn, který také nedožil dnešních dnů Scherlmühle. Míval nad vchodovými dveřmi štít s nápisem Karel Körnmüller mlynář žita. Byl to prastarý českoněmecký rod, který zpočátku žil více jak tři sta let ve svém sousedním rodovém mlýně na Losenici. Scherlmühle koupili v polovině 19. stol. Spolu s 16 hektary půdy k němu patřící. Původní objekt nebyl mlýnem, nýbrž do konce 18. století sloužil jako drtírna křemene v prach, který byl dodáván četným okolním sklárnám. Poslední majitel Karel Kornmüller odešel s početnou rodinou po válce do Bavorska. Jeho mlýn čekala jen zkáza, práce mnoha generací za pár let zmizela a ruiny byly zavezeny pilinami z nedaleké pily. Smutné to povídání. Dnes můžeme tedy jen žasnout nad umem a houževnatostí našich šumavských předků a také nad tím, kolik práce stačil kdysi vykonat jen 8 km dlouhý potok, který po zásluze nese a i do budoucna si ponese to krásné jméno ZLATÝ. EMIL KINTZL Naši noví Štěbetálci Začalo jaro a my jsme již tradičně prožili spolu s rodiči a jejich dětmi zápis do naší mateřské školy Štěbetalky. Všichni jsme se na tento den připravili. Paní učitelky spolu s dětmi vyrobily dárečky pro nové kamarády a paní kuchařky upekly výborné perníčky. Kdo měl chuť, mohl si ve třídě vyzkoušet, jak chutná svačinka a pohrát si s novými hračkami. Rodiče zatím vyplnili přihlášku a obdrželi informace o průběhu zápisu a podmínkách přijetí dítěte do MŠ. Jako už vloni k zápisu se dostavilo více dětí, než můžeme přijmout. Přesto, že máme povolenou výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě až na 28. Při rozhodování o přijetí budeme postupovat podle předem daných kritérií. Pro nové děti nastává období, kdy by je rodiče měli na vstup do mateřské školy připravit. To znamená, učit je větší samostatnosti především při stolování, oblékání a hygieně. Ve školce se již nechá na těchto základech stavět a rozvíjet dítě i v jiných oblastech tak, jak nám to ukládá Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Jsme rádi, že o naši mateřskou školu je takový zájem a na nové kamarády se již těšíme. ms

6 strana 6 Kulturní servis od 8. do 22. dubna 2011 Sušické noviny 7/ dubna 2011 Sušice KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY Přihlášky do základního kurzu taneční společenské výchovy, který proběhne , vždy v pátek od 19 hodin, se přijímají od 2. května v kanceláři MKS možno také telefonicky na čísle pátek 8. dubna v hod. KD Sokolovna Sušice Na správné adrese Francouzskou komedii uvádí ochotnický spolek Tyl Hartmanice program na str. 7, vstupenky v MKS. pondělí 11. a úterý 12. dubna KD Sokolovna Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb více informací na str. 10 a na Do prodeje nebudou přijímány poškozené a nefunkční věci. sobota 16. dubna v hod. KD Sokolovna César a Drana životní příběh staré romské ženy, uvádí SDO Kolár Strašín, v hlavní roli Marie Robová, vstupenky v MKS neděle 17. dubna ve hod. KD Sokolovna Velikonoční písničkové odpoledne s Honzou Vondráškem vstupenky na místě pondělí 18. dubna v hod. Husův sál Zemí Inků cestopisný pořad s velkoplošnou projekcí, vyprávění o cestě po Peru, Bolívii a Chile více na str. 7 čtvrtek 28. dubna v hod. KD Sokolovna Něžné dámy uvádí Docela velké divadlo Litvínov, hrají: P. Nový, J. Révai, Z. Dřízhalová, L. Lavičková, J. Galinová, M. Pawerová, P. Kozák, J. Bouše, H. Sršnová více na str. 7. Pořádá SDS Klatovy, rezervace a prodej vstupenek v MKS Sušice. Program kina Sušice Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (neděle pondělí) Černá labuť * Psychologický thriller se odehrává v prostředí newyorské baletní scény a představuje cestu do nitra mladé baletky a její až děsivou cestu za vytouženou rolí. Hrají Natalie Portman, Vincent Cassel aj., režie Darren Aronofsky. USA, titulky, 101 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Oscar 2010 za nejlepší ženskou roli! (úterý středa) Hezké vstávání * Komedie, která je nejen zábavná, ale také věrně zobrazuje zákulisí jednoho náročného televizního formátu ranní vysílání. Hrají Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane Keaton aj., režie Roger Michell. USA, titulky, 107 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. 14. (čtvrtek) Vše pro dobro světa a Nošovic * Nejnovější film Víta Klusáka (Český sen, Český mír) se zabývá vlivem nadnárodních korporací na život vesnice, šikana zaměstnanců a etická odpovědnost firem či úplatkářství a další významná témata současnosti. Vystupují mj. zaměstnanci firmy Hyundai a obyvatelé města Nošovice. ČR, 82 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Mimořádný dokument nenechte si ujít! (neděle pondělí) 127 hodin * Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh o horolezci Aronu Ralstonovi, který strávil 127 trýznivých hodin v divočině po pádu do 20 m propasti, když těžce zraněný ušel deset kilometrů a zachránil si život. Hrají James Franco, Kate Mara aj., režie Danny Boyle. USA, titulky, 90 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Tři nominace na Zlaté glóby nenechte si ujít! (úterý středa) jen v hod. Fimfárum do třetice všeho dobrého * Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha. Uvidíte pohádky O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli a Rozum a štěstí. Režie Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová, David Súkup. ČR, 75 min., přístupný, vstupné 65 Kč. Pro malé i velké přijďte do kina! (úterý středa) Nevinnost Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Jak se v tom případě zachovají rodiny, přátelé? Hrají Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar aj., režie Jan Hřebejk. ČR, 102 min., přístupný, vstupné 65 Kč. Hrajeme naposledy! 21. (čtvrtek) Druhý svět * Dramatický příběh o osudovém setkání dospívajícího mladíka a zajímavé mladé ženy, která ve virtuální hře Black Hole hledá partnera, který s ní bude chtít umřít. Hrají Grégoire Leprince Ringuet, Louise Bourgoin aj., režie Gilles Marchand. Francie, titulky, 105 min., od 15 let, vstupné 75 Kč. Informace Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí pátek a hod. Předprodej vstupenek na kulturní akce. tel , Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městská knihovna, Na Vršku 60, tel oddělení pro dospělé pondělí, středa, pátek úterý, čtvrtek oddělení pro děti pondělí, středa, pátek úterý, čtvrtek studovna a čítárna pondělí, středa, pátek úterý, čtvrtek a hod hod a hod hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax Vstupné: dospělí 40 Kč, děti od šesti let, studující, důchodci 20 Kč. do 22. dubna od 23. dubna do 31. října úterý sobota , hod. neděle hod. pondělí Městské informační centrum budova radnice tel , do 30. dubna pondělí pátek hod. (polední přestávka hod.) Dlouhá Ves Kino Začátek vždy ve 20 hodin. 7. května Letopisy Narnie 2 4. června Nevinnost Velhartice Velhartický betlém denně hod. Dobrovolné vstupné. Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu kostela sv. Maří Magdalény (účet pro tento účel: /0300). Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel úterý neděle a hod. Expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny. Prohlídky kostela sv. Vintíře V čase a hod. je možné zajistit prohlídky po dohodě se správcem muzea na tel Synagoga Hartmanice www. hartmanice.cz, tel , , , provozní doba od 1. dubna úterý neděle pondělí Region hod. Informace Městské IC, tel , Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko tel , do 15. dubna MIC na náměstí Dívej se nejen očima fotografie Romana Kobáska do 30. dubna Náš strom, náš les výtvarná soutěž pro děti, pořádají Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. kino 17. dubna Tradiční malé velikonoční trhy bližší informace na plakátech Muzea Muzeum Šumavy Náměstí 140, Kašperské Hory, tel (přírodovědné pracoviště), (historické pracoviště) Vstupné: dospělí 40 Kč, děti od šesti let, studující, důchodci 20 Kč. provozní doba od 23. dubna do 31. října úterý sobota , hod. neděle hod. (červenec a srpen , hod.) pondělí Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky Železná Ruda Muzeum Šumavy Javorská 154, tel úterý sobota , hod. neděle hod. pondělí vstupné: dospělí 20 Kč, děti od šesti let, studující, důchodci 10 Kč. Žihobce Galerie Netopýr, Žihobce č. 15, úterý neděle hod. výstava do 15. června Žihobecké ozvěny pohledy do historie Horažďovice KD Horažďovice tel sobota 9. dubna v hod. HD fest 2. ročník E!E, N.V.U., Compromish, Seksnouze, Ratus Ratus, Biolit, Marná Snaha. úterý 12. dubna v hod. Televarieté 2011 S novým pořadem opět přijíždí populární travesti skupina Hanky Panky Praha. Nenechte si ujít večer plný písniček a zábavy! sobota 16. dubna ve hod. Odyssea rocková zábava s populární kapelou. pátek 22. dubna v hod. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais: Figarova svatba francouzskou komedii uvádí ochotnický divadelní spolek KOLÁR ze Strašína neděle 24. dubna v hod. Posezení s písničkou k tanci a poslechu hraje HORALKA Kino Otava Tel Změna programu vyhrazena! dubna ve hod. Cizinec Lehkovážný flirt se stane smrtící hrou Drama USA do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 85 Kč. 15. a 16. dubna ve hod. Světová invaze Pozorování UFO se stane hroznou realitou, nastane boj s nepřítelem. Akční sci-fi USA do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 90 Kč dubna v hod. Na vlásku Nejkomičtější příběh, při kterém vám budou vstávat vlasy na hlavě. Animovaný rodinný film USA s českým dabingem dubna ve hod. Varieté Dívka z malého města, ale s velkým hlasem objeví svět varieté Hudební film USA, české titulky dubna ve hod. Fimfárum do třetice Štěstí je krásná a přepychová věc Nenechte si ujít! 16. dubna hod. jez na Lipkách Zlatinky z Otavy vám přinese na talíři sv. Jiří pod dohledem odborníků městského muzea, kteří akci připravili. Galerie Califia (zámek Horažďovice) čtvrtek pátek hod. sobota neděle hod. Informační centrum tel , Městské muzeum Návrat k tradicím interaktivní dílna září květen pondělí pátek hod. Objednání předem na tel nebo na Hrady a zámky Rabí tel., fax soboty a neděle hod. Kašperk tel soboty a neděle hod dubna Velikonoce 2011 na Kašperku Prohlídky hradu: prohlídkový okruh Západní věž (stavebně-historický vývoj hradu, mládí Karla IV., vyhlídka ze západní věže), speciální prohlídky pro děti Staň se rytířem nebo dvorní dámou. Začátky výjimečně v a ve hod. Doporučujeme objednat vstupenky telefonicky předem na čísle: Velikonoční šaškování doprovodné šaškovské představení pro malé i velké se dvěma šašky. Účinkují Jaroslav Zábranský a Radovan Vacek ze skupiny historického šermu Romantika. Začátky představení v 11 00, 12 30, a v hod. Připraveno bude teplé i studené občerstvení vč. grilovaných klobás, svařeného vína, medoviny, párků v rohlíku, kávy, čaje, horké čokolády a prodej suvenýrů. Velhartice tel soboty a neděle hod. Švihov tel./fax soboty, neděle a svátky hod. Informace o spojích ČSAD Sušice (7 15 hod.) ČSAD Klatovy České dráhy Sušice Inf. kancelář Ciao Horažďovice Mezinár. pokladna ČD Klatovy Mezinár. pokladna ČD Strakonice Bílá linka Českých drah Sběrný dvůr Sušice areál ČOV tel úterý, čtvrtek hod. sobota hod. (otevřeno je i ve sváteční dny)

7 Sušické noviny 7/ dubna 2011 Kultura zábava pozvánky strana 7 Pozvánka do kina Černá labuť dubna Psychologický thriller zasazený do prostředí newyorské baletní scény kam diváky zavede režisér Darren Aronofsky a představí jim fascinující cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. Film sleduje příběh baleríny Niny, jejíž život je plně pohlcen tancem. V uměleckém souboru dochází k novému obsazení vysněné role v baletu Labutí jezero a Nina je jasnou kandidátkou. Do souboru však přichází nová tanečnice a stává se pro Ninu velkou konkurencí. Mezi oběma tanečnicemi se rozvíjí podivně zvrácené přátelství, které ale ničí vzájemná rivalita. Představitelka hlavní role Natalie Portman dostala za tuto roli Oscara. Časopis Cinema hodnotí 100 %. Vše pro dobro světa a Nošovic 14. dubna Dokumentární groteska provokativního českého režiséra Víta Klusáka (Český sen, Český mír) o poli, na němž rostou auta a továrně, která v Nošovicích přistála jako UFO. Severomoravská vesnice Nošovice byla pověstná svým pivem a prvotřídním zelím. V roce 2006 se politickým rozhodnutím stala místem, kam automobilka Hyundai umístila největší výrobní závod v České republice. Jaký vliv má automobilka na život v poklidné tisícové vesnici? Kam se podělo pověstné nošovické zelí? A dělá společnost skutečně vše pro dobro světa? Autor filmu otevírá důležitá témata jako je vliv nadnárodních společností na život vesnice, šikana zaměstnanců a etická odpovědnost firem či úplatkářství to vše s provokativním a tragikomickým odstupem. 127 hodin 18. dubna Jedné páteční noci v dubnu 2003 se šestadvacetiletý Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dní později se znovu objevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. Přežil 127 trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody. Bojoval s přírodou i vlastními démony a vyhrál. Dokázal potřebnou sílu, která ho vyprostila z 20 metrů hluboké propasti a zraněný konečně našel záchranu. Film byl natočený podle pravdivého příběhu na základě Ralstonových vzpomínek. Časopis Cinema hodnotí 80 %. Čtenářský maratón Čtenářský maratón to zrovna nebyl, ale i bez běhání bylo v březnu měsíci čtenářů v knihovně docela živo. Při půjčování se sluší být pěkně zticha, abychom nerušili ostatní, měli bychom spíše šeptat než mluvit příliš hlasitě a křičet, no to už vůbec ne. Ale děti z 2. třídy paní učitelky Hupkové křičet musely, protože náš dobrý inteligentní knihovní duch KIDD nebyl k probuzení, spal ještě hlubokým zimním spánkem a druháci se tolik chtěli pochlubit, co všechno už od loňského slibu stihli, že prostě museli volat Kidda velmi silnými hlasy, aby ho probudili a předvedli, co všechno se už stačili naučit a že čtení jim opravdu potíže nedělá. I tak strašně nevyslovitelnou větu Zaželezilo -li se to železo, nebo se to železo nezaželezilo? odrecitovali sborově bez zaškobrtnutí, na rozdíl od paní knihovnice, které to opravdu nešlo a nešlo a Kidd, ten to raději ani nezkoušel. Byl pořád takový ospalý, nemohl se rozkoukat, brumlal si pod fousy, že má hlad, že by něco snědl, takhle brzy po ránu (v 10.30!) že nevstávají ani skřivani a bez snídaně to prostě nejde. Jídlo, to jediné ho přitahovalo a dovedlo trošku rozpálit, a tak děti Kiddovi názorně předvedly, jak to dopadne s takovými nenasytnými obludami, které by pořád jenom jedly a jedly zahrály mu scénku o Otesánkovi, aby byl rád, že je duch a jíst by vlastně vůbec neměl. Divadlo jim šlo už docela pěkně, i když paní učitelka musela ještě chvílemi napovídat, ale než Otesánka budou předvádět svým rodičům, bude určitě perfektní. Jsou moc šikovní, tihle druháci, a opravdoví Rytíři slova, kteří plní svůj slib a drží se hesla Kdo hodně čte, hodně ví. mk Zveme vás Fimfárum do třetice všeho dobrého dubna Loutkový snímek uzavírá unikátní trilogii tvořenou třemi pásmy krátkých filmů podle pohádkové knihy Jana Wericha. Poslední pásmo se skládá ze tří pohádek a podíleli se na něm jak výtvarníci předchozích filmů (např. Vlasta Pospíšilová), tak tvůrci noví (např. Kristina Dufková). Pohádky mají název Jak na Šumavě obři vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny a Rozum a štěstí. Časopis Cinema hodnotí 100 %. Filmový klub Druhý svět 21. dubna Režisér Gilles Marchand se ve snímku pohrává s alternativní realitou, kterou představuje on-line videohra Černá díra. Druhým světem je pak míněn právě ten skutečný. Děj se odehrává v prázdninové Marseille, jejíž prosluněné pláže kontrastují s temným světem fantastického megaměsta v videohře. Snímek je určen zejména teenagerům, ale poukazuje také na nebezpečí, jež může způsobit závislost na počítačích. sz Zlatinky z Otavy vám přinese na talíři sv. Jiří 16. dubna od 12 do 16 hodin v Horažďovicích (u jezu na Lipkách) pod dohledem odborníků Městského muzea, kteří akci připravili. neděle 17. dubna ve 14 hod. KD Sokolovna Velikonoční písničkové odpoledne s Honzou Vondráškem Melodie let k tanci i poslechu. K příjemnému nedělnímu odpoledni vás zve MKS Sušice, vstupenky na místě. sobota 4. června Legoland sobota 18. června Jarní Vídeň, Schönbrunn sobota 16. července Dvůr Králové, ZOO Safari sobota 6. srpna Opočno, Dobruška, Česká Skalice, Babiččino údolí sobota 17. září Neuschwanstein prohlídka pohádkového zámku z dob Ludvíka II. v bavorských Alpách spojená s návštěvou Mnichova OBSAZENO sobota 3. prosince Drážďany procházka historickým centrem města, nádherné vánoční trhy, možnost nákupu dárků Upozornění: Berchtesgaden, Orlí hnízdo (všechny vypsané termíny, tj , a 2. 7., zůstávají v platnosti, v současné době jsou plně obsazené!) pondělí 18. dubna v 19 hod. Husův sál KD Sokolovna Zemí Inků Vyprávění s velkoplošnou projekcí o cestě po Peru, Bolívii a na skok i do Chile připravil a uvádí PhDr. Jan Duchek. Na zajímavý pořad srdečně zve JUDr. Jiřina Rippelová, senátorka PČR a MO ČSSD Sušice. Druhá sezóna Ševčíkových hudebních večerů v Horažďovicích pátek 6. května v 19 hod. v secesním sálu hotelu Prácheň Dominika Hošková (violoncello) Talentovaná studentka Music Academy of Jerusalem, uvede violoncellový dvojkoncert se svým otcem, docentem AMU Jiřím Hoškem. Otáčivé divadlo v Českém Krumlově Zájezdy na obě představení jsou z důvodu malého zájmu zrušeny. Šípková Růženka se probudila 18. března tato klasická pohádka (přišlo 132 diváků) ukončila jarní část sezony našeho loutkového divadla. Celkem 10 představení navštívilo 950 návštěvníků, o 90 více, než loni. Teď všechny loutky půjdou spát až do 14. října, kdy se opět zvedne opona a Kašpárek děti přivítá. Přejeme dětem i rodičům krásné, slunečné léto, prožité ve zdraví, a těšíme se NA SHLEDANOU. Kašpárek, koník a sušičtí loutkáři 13. května 5. června Evropský festival duchovní hudby Šumava Bayerischer Wald 2011 (XV. ročník) Nesoutěžní setkání pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky a Německa, ale i dalších evropských zemí. Zazní české i evropské duchovní skladby od gregoriánského chorálu po současnost, od skladeb čistě liturgického charakteru až po díla určená spíše pro koncertní provedení. Je připraven společný koncert zúčastněných souborů, při němž zazní skladby v provedení spojených festivalových sborů za doprovodu profesionálního orchestru. Podrobné informace v následujících SN a na

8 strana 8 Sezónu zakončili dvojnásobným zlatem Trenéři (zleva vzadu): Pavel Hail a Richard Pitel, horní řada (zleva): Vojta Kolařík, Fanda Vítovec, Ctibor Bělohrad, Kačka Hailová, Honza Tomas, Jenda Rendl, Víťa Horejš, Kuba Heberlein, dolní řada (zleva): Filip Rendl, Marek Podlipský, Fanda Balvín, Tomáš Valdman, Ríša Pitel, Vašík Tykal, Matouš Hail, brankář: Matyáš Kratochvíl. V úterý 29. března zakončili svoji úspěšnou sezónu mladí hokejisté, reprezentující Sušici v kategorii druhých a třetích tříd. Celou sezónu pilně trénovali a své dovednosti postupně zúročovali v zápasech jihočeského minihokeje, kde z dvanácti týmů celkově nestačili jen na dva. Úspěšné tažení sezónou završili v neděli 27. března na turnaji v Českém Krumlově, kde oba týmy své kategorie vyhrály. Pro všechny děti to byl krásný zážitek. Velkou pochvalu a poděkování si zaslouží také trenéři, Zdeněk Koryťák, Pavel Hail a Ríša Pitel, kteří ve svém volném čase poctivě a trpělivě zasvěcují své malé svěřence do hokejové hry. Mají velký podíl na tom, že Sušice byla malými hráči tak pěkně reprezentována. Jejich práce ale s koncem zimy neustává. Již teď plánují letní tréninky, na které se děti těší, stejně jako na ty zimní. I to svědčí o tom, že jejich práce není jen o hokeji, ale o něčem navíc umět vytvořit tu správnou partu, do které se děti vždy těší. A to se jim daří. Ani my, rodiče, to nemáme jednoduché. I pro nás znamenají tréninky třikrát týdně plus pravidelný víkendový zápas nebo turnaj velkou časovou zátěž. Vydrželi jsme a odměnou jsou nám šťastné děti, které mají spoustu zážitků a určitě i celoživotní kladný vztah ke sportu a zásadám fair play. V dnešní uspěchané době je čas vložený do našich dětí přece ta nejlepší investice, kterou ocení právě ony, nemyslíte? Kdo by se chtěl připojit do sušické hokejové party, může se podívat na stránky cz, kde najde potřebné informace a kontakty. iv Sport Budo klub Sušice se 19. března opět zúčastnil tradičního turnaje Karate Kid Cup pro malé závodníky v Českých Budějovicích. Za náš klub bojovali Zach Patrik (13 let) v kata i v kumite bez rozdílu vah, Havel Daniel (10 let) kata i kumite do 34 kg. Zach Patrik nastoupil v kata a po několika kolech obsadil krásné 2. místo. Odpolední program zaplnila soutěž kumite, zde Patrik vrátil svému soupeři z kata porážku ještě před časovým limitem, krásným výsledkem 9:0 ve svůj prospěch. Během tohoto zápasu se Patrikovi dařila hlavně práce nohou, kdy bodoval krásným kopem ushiro geri (kop vzad s otočkou) na střední pásmo a při ústupu, kop mawaši geri (obloukový kop ze strany) na hlavu. Oba kopy mu vynesly každý po 2 bodech za perfektní provedení. Druhý jmenovaný Daniel Havel zabojoval jak v kata, tak v kumite velice dobře, ale los mu hned v prvním kole přidělil nejlepšího bojovníka ve své kategorii v obou disciplínách a soutěž pro něj skončila předčasně. V případě repasáže by zcela určitě zabodoval též na medailových pozicích. Trenéři doslova a do písmene a navíc s velkým elánem. Děti ze Základní školy v Komenského ulici to ani jinak neumí. Každoročně se dlouho těší a trénují na oblíbenou jarní soutěž ve skoku vysokém. Mladší žáci obdivují starší a snaží se je svými sportovními výkony napodobit. Všichni totiž vědí, že Skokanem školním pro určitý školní rok se stane vždy jen jeden, ten nejlepší. Komu se podařilo zvítězit letos? V silné konkurenci 38 přihlášených výškařů, startujících ve třech věkových kategoriích, byl nejúspěšnější Marek Senft z 9. třídy. 29. března 2011 zdolal v tělocvičně školy laťku ve výšce 150 centimetrů. Pokořenými 130 centimetry na sebe upozornila i talentovaná Jana Hodulíková z 8. třídy. v.p. Vítězové jednotlivých kategorií třída Barbora Rytychová 110 cm Sušické noviny 7/ dubna 2011 Další medaile v karate pro Sušici oba závodníky za jejich odvedený výkon pochválili a popřáli jim další úspěchy na jejich cestě v karate a ještě více medailí. pz Skáču, skáčeš, skáčeme třída Antonín Hrabí Michaela Hátlová 140 cm 120 cm Trenéři (zleva) Pavel Hail a Richard Pitel, horní řada (zleva): Matouš Hail, Filip Rendl, Zdeněk Zezula, Libor Potužník, Vašík Tykal, Ríša Pitel, dolní řada (zleva): Fanda Balvín, Tomáš Valdman, brankáři: Lukáš Jírovec a Víťa Horejš, Marek Podlipský, Jiřík, Kuba Heberlein. Trenér Zdeněk Koryťák, horní řada (zleva): Honza Tomas, Anička Fabšicová, Kuba Koryťák, Vojta Kolařík, Ctibor Bělohrad, Fanda Vítovec, dole (zleva): náhradní brankáři Kačka Hailová a Ondra Koryťák, stálá brankářská jednička Matyáš Kratochvíl třída Marek Senft Jana Hodulíková 150 cm 130 cm Mogul Rally Šumava Klatovy startuje Již tento víkend se na západě a jihu Čech uskuteční nejstarší domácí automobilová soutěž tedy Rally Šumava. Pořadatelé tentokrát připravili více než 180 kilometrů rychlostních zkoušek, které letos absolvuje na 50 posádek. Favority na vítězství je třeba hledat ve startovních číslech 1 3, tedy mezi Pechem, Krestou a Valouškem. Pech sází na produkční Mitsubishi, zatímco Valoušek se představí s nejnovějším továrním Peugeotem 207 S2000 a jeho odvěký rival Kresta se zbrusu novou Škodou Fabií S2000. Dále se diváci mohou těšit třeba na Odložilíka, Arazima, Petáka, Běhálka, Štajfa, Orsáka a mnohé další kvalitní domácí piloty. Show určitě předvede i polodomácí posádka Emil Triner Kateřina Achsová, kteří netradičně provětrají starší Škodu Fabia po Robertu Achsovi a jejich startovní číslo 10 bude jistě ozdobou šestačtyřicátého ročníku klatovské soutěže. Skutečně je, na co se těšit. A na závěr jedno doporučení: Dbejte na svoji bezpečnost! ADAM BLAHOUŠ Pátek etapa START Klatovy, nám. Míru 16:15 RZ1 Klatovský okruh 16:30 servis A Janovice n. Úhl. 17:18 RZ2 Buková Kdyně 18:02 RZ3 Libkov Soustov 18:36 servis B Janovice n. Úhl. 19:36 RZ4 Buková Kdyně 20:35 RZ5 Libkov Soustov 21:09 servis C Janovice n. Úhl. 21:39 Sobota etapa servis D Vimperk, kasárna 09:10 RZ6 Podzuklín Kváskovice 10:00 RZ7 Mačice Hoslovice 10:37 RZ8 Malenice Smrčná 11:18 RZ9 Dvory Buk 11:58 servis E Vimperk kasárna 12:59 RZ10 Podzuklín Kváskovice 14:04 RZ11 Mačice Hoslovice 14:41 RZ12 Malenice Smrčná 15:22 RZ13 Dvory Buk 16:02 servis F Vimperk kasárna 16:43 CÍL Klatovy, nám. Míru 18:08

9 Sušické noviny 7/ dubna 2011 Inzerce strana 9

10 strana 10 Inzerce Sušické noviny 7/ dubna 2011

11 Sušické noviny 7/ dubna 2011 Vydří stopa strana 11 Skautské středisko Vydří stopa Sušice Historie skautingu v Sušici sahá až do roku 1908, kdy se uskutečnil první tábor na řece Křemelné. Mezi účastníky byl i sušický rodák a budoucí profesor Miloš Seifert, jeden ze zakladatelů Junáka a pozdější zakladatel Ligy Lesní Moudrosti v Čechách. Poprvé byla skautská aktivita ve městě násilně ukončena obsazením Čech německou armádou. O skautingu v Sušici v době okupace nejsou žádné zprávy, ovšem pohotovost, s jakou se sešli těsně po skončení války, nabízí možnost, že přesto fungoval. V roce 1945 vznikl v Sušici i první dívčí skautský oddíl pod vedením sestry Evy Machové. V roce 1948 však byla legální činnost skautů v Sušici opět byla znemožněna, tentokrát nástupem komunistického režimu v únoru Dne se uskutečnila ustavující schůze sušického Junáka, na které je rozhodnuto o založení střediska s názvem Vydří stopa. Přímo v Sušici vznikají dva oddíly skautů, jeden oddíl skautek, jedna smečka vlčat a jeden roj světlušek. Během let se uskutečnilo celkem šest táborů, bohužel na podzim roku 1970 přichází další zákaz činnosti. Dne 5. prosince 1989 zahájilo již potřetí svou činnost středisko Vydří stopa v Sušici. Pozvánky na nejbližší akce pořádané Skautským střediskem Vydří stopa sobota v hod. Velikonoční vejce Tradiční závod se syrovým vajíčkem na lžíci. Registrace účastníků závodu od hod. pod schody na Andělíček. Soutěžíme ve čtyřech kategoriích. Nezapomeňte si polévkovou lžíci a dobrou náladu. Startovné 10 Kč. neděle v hod. Otevírání studánek Otevírání studánek na Svatoboru, Scheinostovo zátiší. Splněním celé řady úkolů pomohou děti vílám a lesním skřítkům odemknout kouzlem svatoborské studánky. pátek v hod. SKAUTské století Skauting na Sušicku do roku Povídání, během kterého se dozvíte odpovědi i na tyto otázky: kde byla skautská pláž na Křemelné, kolik tisíc skautů se zúčastnilo Velké borůvkové brigády v roce 1947, jak se sušičtí skauti setkali s americkými vojáky, kdo byl zakladatelem Ligy lesní moudrosti? Oddílové schůzky Duha čt klubovna Na Burince, Sušice Vládci vzduchu pá klubovna Na Burince, Sušice Studánka pá klubovna Na Burince, Sušice Stopaři so 9.00 klubovna Na Burince, Sušice Gabrety po/pá klubovna v zadním traktu MŠ Hartmanice Medvědi pá v zahradě DD v Kašp. Horách Mezi činnost oddílů patří pravidelné oddílové schůzky, jedno i vícedenní výpravy a každoroční vyvrcholení činnosti v podobě letního tábora, který většinou trvá 14 dní. Kromě toho pořádá naše středisko celou řadu pravidelných akcí pro širokou veřejnost: Tříkrálová sbírka aktivita na podporu celostátní sbírkové akce (Hartmanice). Velikonoční vejce tradiční běh ve čtyřech kategoriích do schodů na Andělíček se syrovým vajíčkem na lžíci (pravidelně o velikonočních svátcích). Postavme školu v Africe akce na sušickém náměstí na podporu celonárodní sbírky, které pomáhá stálé misi Člověka v tísni v Etiopii. Cílem sbírky je každoročně získat finanční prostředky na stavbu základních škol v Etiopii. Dosud se nám díky sbírce Postavme školu v Africe podařilo postavit devět škol pro téměř dětí (druhý říjnový pátek). Ježíškování výroba dárečků pro maminky, babičky, sestřičky a kamarádky. Předvánoční rukodělné odpoledne v klubovnách (první neděle adventní). Betlémské světlo naše středisko se je už několik let součástí tradice a zajišťuje cestu Betlémského světla do Sušice a jejího okolí. Sušická veřejnost má možnost přijít v čase předvánočním na náměstí do prostor před sušickou radnici, kde si může každý převzít Betlémské světlo. To je předáváno také v Hartmanicích u kostela sv. Kateřiny a v Kašperských Horách, kde působí další oddíl našeho střediska. Středisko Vydří stopa má v současné době šest aktivních oddílů, které působí ve třech obcích Sušice, Hartmanice a Kašperské Hory 1. oddíl skautek Duha 2. oddíl skautů Vládci vzduchu 3. roj světlušek Studánka 4. smečka vlčat Stopaři 1. koedukovaný skautský oddíl Gabrety (Hartmanice) 1. koedukovaný skautský oddíl Medvědi (Kašperské Hory) Každý oddíl, ať už jsou to skauti nebo skautky, má svého vůdce nebo vůdkyni, kterým pomáhá při práci s oddílem jeden a více zástupců. Základem celého oddílu jsou však jeho členové. V případě mladších dětí (světlušek a vlčat), jsou to děti předškolního věku do zhruba 11 let. Skauti a skautky jsou zpravidla ve věku 11 až 15 let. Další informace o středisku najdete na Chcete získat další informace k pořádaným akcím? Chcete vaše děti přihlásit do skautského oddílu? Máte vzpomínky, fotky nebo jiné další materiály k historii skautingu na Sušicku? Chcete nám pomoci při pravidelných akcích? Pak nás neváhejte kontaktovat: Zdeněk Prančl Wabigoon tel

12 strana 12 Živá voda Sušické noviny 7/ dubna 2011 Sušice Projekt Živá voda Sušice získal v loňském roce podporu v rámci grantové výzvy Nadace Via. Je rozdělen na čtyři části: Odborný seminář Víkend sušických studánek Komentovaná procházka po sušických studánkách Otevírání studánek Z toho tři jsou již za námi a jedna nás ještě čeká na svátek sv. Jiří. Cílem projektu bylo zvýšení zájmu obyvatel města o stav životního prostředí v nejbližším okolí, jejich aktivní zapojení do péče o krajinu a zlepšení povědomí veřejnosti o významu malých vodních toků v přírodě. Studánky tvoří velmi důležitou součástí každého lesa a jsou základem života v něm. V současné době je jejich význam velmi podceňován. Studánky jsou často zanesené a neplní svou funkci. Zaměřili jsme se tedy na vyčištění lesních pramenů, studánek. Pro jednotlivé studánky jsme hledali patrony, kteří by je dále čistili a udržovali. Do celého projektu byla zapojena nejširší veřejnost ve všech etapách. Celý projekt bude zakončen slavnostním otvíráním studánek 24. dubna 2011 na Scheinostově zátiší. Odborný seminář V pátek 27. srpna 2010 proběhl odborný seminář k projektu. Přednášejícími v rámci semináře byli Ing. Eva Zelenková, pověřená vedením Sekce výzkumu a ochrany přírody, náměstek ředitele NP a CHKO a František Randák, DiS., referent odboru životního prostředí MÚ v Sušici. Seminář představil problematiku vodních zdrojů, jejich význam v minulosti i dnes. Všichni účastníci semináře se dozvěděli, jaké zdroje vody lze přírodě najít a jak se o ně starat, aby dál sloužily, a zároveň plnily svou funkci. Voda v krajině je nepostradatelným prvkem pro udržení biodiverzity krajiny. Seminář byl nezbytným teoretickým základem pro následnou praktickou činnost při revitalizaci studánek tj. seznámení s tím, jaké zásahy mohou podzemní zdroje vody ohrozit a jaké kroky musí být provedeny, aby voda studánek byla i nadále živou vodou. Víkend sušických studánek Všichni účastníci pracovní soboty se v rámci projektu sešli v odpoledních hodinách a začali oživovat sušické studánky. Celkem se akce zúčastnilo přes 50 osob nejen z řad dobrovolníků skautského střediska, ale i sušické veřejnosti. Brigádníci se rozdělili do několika skupinek. Každá skupinka měla na starosti jednu studánku. Parta vždy dostala potřebný materiál, ochranné a pracovní pomůcky, pytle na odpad a vyrazila podle mapy ke své studánce. V rámci prací byly nejen revitalizovány nebo nově umístěny stříšky nad lesními prameny, ale také byly vyčištěny všechny studánky a potůčky na vrchu Svatobor. Vyčištěno od nejrůznějších druhů odpadů bylo i široké okolí studánek. Po práci, které bavila všechny účastníky od dětí po dospělé, následovalo společné opékání vuřtů a připraveno bylo i několik her pro děti. Projekt byl podpořen v rámci programu ČSOB a Poštovní spořitelny pro podporu regionů 2010 ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů Československá obchodní banka a Poštovní spořitelna podporují prostřednictvím programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů komunitní projekty v celé České republice. Formou velkých a menších komunitních grantů pomáhají těm, kdo usilují o zlepšování životního prostředí, společenského a kulturního života v obcích, městech a regionech. Cílem programu je zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě; stimulovat upevnění obyčejných dobrých sousedských vtahů a partnerství mezi občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou. Během celého projektu průběžně hledáme patrony pro jednotlivé studánky. Ti by svůj patronát měli převzít v závěru poslední etapy projektu, která proběhne už za dva týdny, , pod názvem Otevírání sušických studánek. Zatím jsou volné ještě čtyři studánky. Otevírání sušických studánek Rádi bychom založili novou tradici Otevírání studánek na Svatoboru. Nejprve děti musí splněním různých úkolů získat kouzelnou formuli, díky které by se následně vílám a skřítkům mělo povést otevřít studánky v celém lese. Jak to dopadne? Otevřeme společnými silami sušické studánky? Přijďte se podívat i vy sraz je na velikonoční neděli ve dvě hodiny u Scheinostova zátiší. Procházka po sušických studánkách V sobotu 9. října 2010 proběhla třetí část projektu komentovaná procházka. Znovu se sešli účastníci projektu, a protože byla akce i několikrát avizovaná v Sušických novinách, přišli i další zájemci z veřejnosti, kteří se zatím neúčastnili předchozích etap projektu. Počasí nám přálo a společně jsme obešli všechny studánky. Cesta po studánkách trvala přes čtyři hodiny, během nichž jsme statečně prochodili Svatobor křížem krážem, abychom na žádnou nezapomněli. U každé studánky jsme nechali malovaný hrneček, aby si každý mohl sušickou živou vodu pohodlně nabrat. Kontakt: Dáša Nováková, tel jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici, T. G. M. 120/I, Sušice, IČ , tel , Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www. dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 14. dubna 2011 ve hod.

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Sestavení životopisu, vyplnění dotazníku, čtení s porozuměním, orientace v textu JK 32-DUM

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více