Psychodynamika deprese. Habilitační prednáška.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychodynamika deprese. Habilitační prednáška."

Transkript

1 Psychodynamika deprese. Habilitační prednáška. Jan Poněšický Dle WHO trpí dnes lidí depresemi, v Evropě to činí 10 % obyvatel. Jak je možné, že jsou lidé nejčastěji depresivní v nejvyspělejších a nejbohatších zemích? Na úvod nabízím obecnou odpověď (Maslow): Pakliže jsou uspokojeny basální potřeby, pak vystupují se stejnou naléhavostí potřeby vyšší, touha po hlubokých a spolehlivých vztazích, lásce, po seberealizaci. Gerald Hüther se kriticky ptá, zda jde naší společnosti a jejím zástupcům v prvé řadě o zprostředkování pocitu jistoty a o podporu osobnostního růstu, či nikoliv. Psychodynamická definice charakterizuje depresi jako zoufalý pokus přimět své okolí k poskytování láskyplného vztahu (včetně pozornosti, porozumění a uznání) cestou vzdání se vlastní autonomie, podřízením se. To je samozřejmě velmi smutná strategie a tragedie lidí, kteří nereagují na nejistotu ve vztahu prosazováním vlastních představ, nýbrž identifikací s očekáváním okolí, obětováním vlastních přání, čímž se snaží vztahy jistit. Tím hůře snáší takovýto člověk všechny známky odmítnutí, na což navazuje další psychodynamická definice deprese coby patologické reakce na ztrátu. Normální, přirozenou reakcí je smutek, někdy spojen s reaktivní zlostí, což je u deprese zablokováno. Proč i smutek? Co je podstatou truchlení? Jedná se o smutnou skutečnost, že člověk něco či někoho ztratil. Může to však jedinec s výše zmíněnou problematikou připustit když tolik trvá na udržení vztahu, na tom, že k opuštění nesmělo a nesmí dojít, odmítá druhého jen tak nechat odejít, přinejmenším je na místě pomsta. Proto trvá napětí dál. Daleko častějším vyvolávajícím podnětem je pouhá hrozba ztráty, či její stálá přítomnost. Ona neustálá závislost a touha po přízni okolí má za následek, že člověk vše prožívá a vidí prizmatem tohoto postoje, sleduje bedlivě jakékoli známky kritiky, nedostatku pozornosti, přehlédnutí či pochvaly někoho jiného to vše již znamená odmínutí či dokonce hrozbu opuštění. To, co takovýto člověk potřebuje se nachází dle jeho subjektivního prožívání mimo něj i jeho možností to vlastní iniciativou získat, takže to nedostává v dostatečné míře, i když pro to všechno dělá. Závist ostatním lidem se vede dobře a nic mi z toho nedají - i zlost z oněch neustálých zklamání potlačuje, neboť si nechce své okolí rozzlobit (což je podstatou další definice, že jde u deprese o obrácení agrese proti sobě).

2 Tím se ještě více napětí stupňuje. Nakonec dojde ke stavu zoufalství a vzdání se s pocitem, že je člověk odmítán protože si žádnou lásku nezaslouží což v sobě skrývá nebezpečí suicidia. Tragedie je v tom, že si takovýto člověk nechce připustit míru jeho závislosti, resp. více méně nevědomé přání mít druhého zcela pro sebe jako deprivované dítě, které touží po neutuchající harmonii a jednostranné lásce své maminky, což nedokáže nikdo v dospělosti trvale poskytovat. Tak se deprese přirovnává k sudu beze dna či stále otevřenému kontu (Mentzos), Benedetti hovoří o Liebessucht lásce jako droze. Navíc se přece jen projeví zlost ze zklamání v podobě výčitek obé okolí spíše odrazuje (to, co je nabízeno je vzhledem k absolutním nárokům nedostatečné). V nesposlední řadě ztrácí okolí úctu ke člověku, který se jen podřizuje,takže může tato strategie jistění vztahů vést paradoxně k jejich ztrátě. To byla klasická a dodnes platná teorie psychogenezy deprese.v posledních desetiletích se setkávám stále častěji s tzv. strukturální etiopatologenezou, kde nejde o výše popsaný konflikt mezi závislostí a autonomií, nýbrž o nepoměr mezi psychosociální zátěží a dostatečně stabilní, kompetentní a flexibilní osobností. Svým způsobem jde též o ztrátu dosavadní psychické rovnováhy,kompetencí, o selhání (Hüther). Zde hrají příčinnou roli nedostatečně zvnitřnělé positivní vztahové zkušenosti týkající se sebedůvěry, překonávání překážek, zvládání výhry i prohry, zvl. přiznání si vlastní slabosti, výkonostních hranic, tudíž i deficitů ohledně frustrační tolerance. Tím snáze může dojít k psychofyzickému zhroucení : stačí pomyslet na ztrátu zaměstnání, mobbing či naopak přepracování s častým následkem odcizení vlastní rodiny. Zde se často přidružují k depresi tělesné bolesti, bývá diagnostikován syndrom vyhoření či únavový syndrom. Psychiatři hovoří o anhedonické depresi. Jak souvisí deprese se stylem našeho života? V prvém případě může jít jak o emocionální hlad na základě původního nedostatku lásky, tak i o následek zhýčkání a stálého očekávání pozornosti a nadruhé straně jsou vztahy v naší společnosti všehno jiné nežli vřelé, laskavé a láskyplné. Lidé touží po vzájemnosti, avšak zároveň se nechtějí vázat. V obou případech může jít o následek nedostatku času na výchovu dětí, na osvojování kompetencí k překonávání překážek, o nedostatek hloubky a jistoty ve vztazích, což by chránilo před dekompenzací. Protože se vyskytuje deprese častěji

3 v pokročilém věku, hraje zvl. v druhém případě roli ztráta ilusí, zrychlující se životní tempo s jeho nároky na flexibilitu a výkonnost s vidinou následné odměny ve formě konzumu a zábavy. Jak vypadá pohled na depresi z neurobiologického a neuropsychologického hlediska? Nabízí se zde možná hypotéza ve vztahu k psychodynamice deprese? Zde je (analogicky) zajímavá skutečnost dvou mechanizmů reagování na stress : 1. Aktivace panického systému, následně parasympatiku, v mozku tvorba a vylučování utišujícího hormonu serotoninu, což vede v extremním případě ke znehyybnění(freezing). Předpokládá se, že se jedná o evolučně důležitý mechanizmus u savců v situaci separace od ochraňujícího rodiče nevzbudit pozornost nebezpečného dravce. Bylo by zajímavé zkoumat, zdali nastává tato reakce u lidí v prvém případě konfliktní patologie, konfliktu mezi závislostí, harmonií a autonomií, prosazením se se stálým strachem z opuštění, končícím na psychologické rovině zoufalou rezignací spojenou s napětím, úzkostností a nespavostí,neboť došlo na mozkové úrovni k nedostatečné tvorbě či vyčerpání serotoninových zásob- což by bylo možné podepřít působností antidepresiv zvyšujících hladinu serotoninu v mezibuněčném prostoru zvl. v okolí nervových synapsí. Psychoterapie by se měla soustřeďovat na řešení konfliktů a vytváření vztahů ve kterých je možné najít jak jistotu a spolehlivost, tak i svobodu projevu. Často jde i o smíření se s konfliktovostí lidského žití. Dovolte mi malý výlet do filozofické antropologie : Jak filozof Martin Heidegger tak i neopsychoanalytik Erich Fromm charakterizují lidské bytí vržeností do světa, Fromm hovoří o vrženosti do svobody, bez instinktivního sepjetí s přírodou. Touto ztrátou zakotvenosti jsme postiženi všichni a reaktivně hledáme opět jistotu, v lidských společenstvích jistotu ve vztazích. Zde se nabízí příbuznost této konzervativní tendence s aktivací parasympatiku a serotoninu. V druhém případě jde o druhou sebezáchovnou motivaci, tendenci po poprání se s životem, po dobývání, o pohyb kupředu. Na biologické úrovni jde o 2. Aktivaci systému boje či útěku, osy HHN, následně sympatiku, v mozku tvorbu a vylučování aktivizujícího hormonu dopaminu.

4 To by mohlo být příznačné pro onu snahu v druhém případě stále ještě podávat očekávaný výkon, až dojde nakonec k vyčerpání na mozkové úrovni produkce dopaminu vedoucí k subjektivnímu stavu vyhoření, únavě, ke ztrátě libida, výkonnosti, koncentrace apod. Zde by měly více pomáhat antidepresiva se stimulujícím účinkem, resp. podpůrná psychoterapie (např. KBT),soustřeďujíce se na hledání vnitřních rezerv i tvorbu nových kompetencí. V dosavadních výzkumech nebyly rozlišovány formy deprese dle jejich etiopatogeneze, a tak nepřekvapí, že se např. jednou prokázalo, že úspěšná léčba vedla ke zvýšení původně sníženého metabolizmu v prefrontální kůře mozkové a v jiných výzkumech byl prokázán pravý opak (Navarro et al. 2002, Brody et al. 2001). Podobný problém vzniká při vyhodnocování reakcí v průběhu léčby na určité situace ( obrázky s textem), snímané protstřednictvím fmri (M. Leuzinger-Bohleber et al. 2010). Tak reaguje např. určitý areál mozku intenzivně na expozici opuštěné ženy jen u některého typu deprese, kde je i patrný rozdíl před a po terapii. Tomu bych se chtěl věnovat a zasadit se o výzkumný design, jenž by respektoval tyto rozdíly v psychodynamice deprese a zároveň verifikoval výše popsanou zásadní rozdílnost obou jejich typů na psychologické i psychobiologické úrovni. ( Dosavadní trend, ovlivněný americkým pragmatizmem, nechává etiopatogenezi stranou a rozlišuje jen lehkou, střední a těžkou depresi Literatura : Brody, A.L. et al.(2001): Regional brain metabolic changes in patients with major depression treated with either paroxetine or interpersonal therapy: Preliminery findings. Archives of General Psychiatry 58 (7). Leuzinger-Bohleber, M. et al (2010).: Depression und Neuroplastizität, Brandes & Apsel, Frankfurt a.m. Navarro,V. et al.(2002): Abstract Normalisation of frontal cerebral perfusionin remitted eldery major depression. Neuroimage 16. Poněšický,J. (2004).: Neurózy, psychosomatická onemocneni a psychoterapie. Triton, Praha.

5 Triton. Praha

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 ODBORNÉ PSYCHOSOMATICKÉ ČTENÍ A LÉKAŘSTVÍ PSANÍ MUDr. PhDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph.D. Th.D. ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph. Ph.D. Th.D.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Depresivita seniorů v domácí péči Bc. Iva Pazourková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Depresivita seniorů v domácí péči Bc. Iva Pazourková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Depresivita seniorů v domácí péči Bc. Iva Pazourková Diplomová práce 2010 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Školní divadlo pohledem psychologa

Školní divadlo pohledem psychologa Školní divadlo pohledem psychologa Obsah příručky I. Psychologie postižených a handicapovaných dětí II. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami obecná charakteristika 1. děti s postiženými smysly 2.

Více

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry Věra Hašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem je zjistit, jaká je úroveň znalostí z psychologie u zdravotních sester ve vztahu ke sledovaným

Více

Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Karolina Diallo Autor

Více

Souvislost regulace emocí s onemocněním štítné žlázy

Souvislost regulace emocí s onemocněním štítné žlázy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Souvislost regulace emocí s onemocněním štítné žlázy Connection between Regulation of Emotions and Thyroid Disorders Bakalářská diplomová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM.

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM. MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. Autorka:

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

PSYCH@SOM INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY LIBEREC PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÁ SEKCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI A OSTATNÍ ZÁJEMCE

PSYCH@SOM INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY LIBEREC PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÁ SEKCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI A OSTATNÍ ZÁJEMCE číslo 1 OBSAH PSYCH@SOM INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY LIBEREC PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÁ SEKCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI A OSTATNÍ ZÁJEMCE ÚVODNÍK 2 V.CHVÁLA: DOJDE NA ODLUKU ZDRAVOTNICTVÍ

Více

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alice Onderková Autorka: Bc. Gabriela Kopečková obor: ošetřovatelská péče v gerontologii

Více

Věrnost a nevěra v partnerství. Lucie Havlíčková

Věrnost a nevěra v partnerství. Lucie Havlíčková Věrnost a nevěra v partnerství Lucie Havlíčková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je pozastavit se nad otázkou partnerské věrnosti a nabídnout čtenářům ucelený přehled aktuálních

Více

Dětská psychoterapie

Dětská psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská psychoterapeutická fakulta Praha Závěrečná práce Téma: Dětská psychoterapie 2008 Mgr. Jitka Minářová Obsah Úvod...1 1 Dětská psychoterapie obecně...3

Více

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti..

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti.. Otázka: Psychologie osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): ifi (pojem osobnost, vývoj, temperament, inteligence, poruchy duševního života, poruchy řeči, chování, psychohygiena) -> Základní

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv emocí na závislostní chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Juraj Tkáč Vypracoval: Silvie

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Víšková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Víšková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Lenka Víšková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Lenka Víšková Studijní obor: Všeobecná

Více

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 2012 ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH ANEB JAK DOBŘE VYCHÁZET S LIDMI Zaměstnanec v zátěžových situacích aneb jak dobře vycházet s lidmi 2012 Autor: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc. Informační brožura č.

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Distanční studijní opora Věra Juříčková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogika sociální práce AKTIVIZACE SENIORŮ V DENNÍM STACIONÁŘI

Více

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku MOŽNOSTI ROZVOJE PROSOCIÁLNÍHO

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Rodinná a školní socializace dětí s ADHD

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Rodinná a školní socializace dětí s ADHD Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Rodinná a školní socializace dětí s ADHD Family and School Socialization of Children with ADHD Zuzana Bílková Katedra psychologie Školitel: Doc. PhDr. Isabella

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE ÚZKOSTNÉ PORUCHY U ADOLESCENTŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Barbora Janochová Specializace v pedagogice: Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské výchovy Cesta hledání smyslu života u Pavla Švandy (Pavel Švanda and His Search for the Meaning of Life) DIPLOMOVÁ

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

SI Bulletin 2006. Skálův institut Praha. Jen pro vnitřní potřebu SI

SI Bulletin 2006. Skálův institut Praha. Jen pro vnitřní potřebu SI SI Bulletin 2006 Skálův institut Praha Jen pro vnitřní potřebu SI 2 SKÁLUV INSTITUT vzdělávací institut pro integrativní psychoterapii 128 00 Praha 2, Apolinářská 4, Czech Republic Kontaktní adresa: Magdalena

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více