Symptomatologie deprese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Symptomatologie deprese"

Transkript

1 KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE DEPRESE Ján Praško Psychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií DEPRESE A DEPRESIVNÍ ROZLADY SMUTEK adaptivní emoce, patří běžně k životu Problém: nadměrně intenzivní nadměrně častý v nepřiměřených situacích vede k maladaptivnímu chování (odkládání, izolaci, sebedestrukci, interpersonálním problémům, abusu) Celoživotní prevalence depresivní poruchy je kolem 17% populace Symptomatologie deprese Depresivní syndrom Deprese Symptom Syndrom Nozologické jednotka porucha nálady: porucha psychomotoriky: -smutek, úzkost, prázdná nálada -inhibice -agitovanost myšlení a řeč - FORMA: bradypsychismus, latence - OBSAH: katathymní, ztráta zájmu, anergie, autoakuzace, hypomnezie (subj.), nesoustředivost, nerozhodnost, suicidální myšlenky, anhedonie, abulie mikromanické bludy spánek a porucha rytmicity pozdní insomnie a ranní pesima!!! snížení libida snížení chuti k jídlu + ztráta na váze (více nežli 5% za měsíc)

2 Epidemiologie deprese obtížný výzkum - řada nepoznaných případů celoživotní prevalence: 10-25% pro ženy a 5-12% pro muže bodová prevalence je 2-3% pro muže a 5-9% pro ženy v mladším věku více žen, ve vyšším věku se rozdíl stírá nezáleží na etnickém původu, vzdělání, příjmu či stavu mortalita je vysoká, 15 % suiciduje kolem 80% nemá ani minimální adekvátní léčbu u somaticky nemocných je bodová prevalence: 9-16% u ambulantních pacientů 10-36% u hospitalizovaných pacientů Aktuální incidence depresivní poruchy běžná populace 3,7-6,7% hospitalizovaní pacienti pro tělesnou nemoc 5-10% pacienti v ambulanci somatických lékařů 9-16% Incidence deprese je 3-4 x vyšší u somaticky nemocných než v běžné populaci Katon a Schluberg 1992 Nosologie deprese dříve: DEPRESE exogenní endogenní neurotické DNES PŘEVAŽUJE OPERACIONÁLNÍ PŘÍSTUP, v ICD 10: depresivní epizoda: mírná, střední těžká s nebo bez somatických příznaků s nebo bez psychotických příznaků bipolární afektivní porucha (současná fáze) úzkostně depresivní porucha dystymie schizoafektivní porucha současná fáze depresivní organická porucha nálady Průběh a prognóza Nejčastěji začíná kolem 40 let, čím dřív tím vyšší riziko rekurence; může navazovat na zátěž Rozvoj po dobu dnů až týdnů, výskyt prodromů (úzkosti, mírné známky deprese) může být delší (týdny až měsíce) Neléčená epizoda půl roku, 50 % nedosáhne plné remise po léčbě, % i za několik let, Horší prognóza: silnější příznaky na počátku, plíživý rozvoj, akutní deprese nasedá na chronickou dystýmii Vysoké riziko relapsu během prvních 12 týdnů remise (25 % všech relapsů) Riziko další epizody stoupá s počtem již prodělaných epizod a s přítomností reziduálních příznaků S přibývajícím věkem se zkracují intervaly mezi epizodami u rekurentní deprese % pacientů rozvine bipolární poruchu

3 Dlouhodobý průběh deprese Co způsobuje depresi mnohočetná etiologie, nikoliv jeden faktor 1 rok 5 let Úzdrava 48% Recidiva 19% Úzdrava 33% Recidiva 55% biologické změny v mozku (nižší hladina serotoninu, noradrenalinu, dopaminu) Chronicita 33% Chronicita 12% genetická predispozice narušení vnitřních rytmů výchovné vlivy (naučená bezmocnost, nadměrné WPA, 1996 požadavky na výkon) Etiopatogeneze deprese genetická zátěž: v generaci F1 je x vyšší riziko konkordance u monozygotních dvojčat je 40% u heterozygotních 11% neuromediátory a receptory: porucha funkce serotoninu, noradrenalinu Biologické risk-faktory Reserpin, viry, hypotyreóza, porod, steroidy, etc. Dispozice a rizikové faktory deprese (Hoschl 2003, modifikace podle Akiskal & McKinney 1975) Genetická vloha Nestabilní mechanismy neuronální plasticity a chronobiologie; enzymatické poruchy Psychologické risk-faktory Ztráta milovaného objektu Vývoj osobnosti Ztráta rodiče v dětství; naučená bezmocnost a hypersenzitivita beta-adrenergních a serotonergních receptorů neuroendokrinní abnormity: hyperkorizolemie a pozitivita v DST abnormity v TRH snížení PRL odpovědi na 5-HT agonisty zvýšení aktivity MAO a změny 5-HT vazebných míst na trombocytech změny architektury spánku: zmnožení REM, zkrácení REM latence a redukce nonrem spánku imunologické abnormity - snížení buněčné imunity chronobiologické abnormity Poruchy neuropřenašečů; receptorové změny; hyperkortikalismus; synaptické změny; neurodegenerace Diencefalická společná cesta Deprese (melancholie)

4 Stres a deprese V čem se deprese liší od smutku STRES Post 1994 je intenzivnější a hlubší než smutek trvá dlouho k depresi patří ztráta sebevědomí, sebeobviňování v depresi člověk subjektivně ztrácí energii brání lidem produktivně fungovat v depresi cítí člověk beznaděj deprese je vážná medicínská nemoc, která zasahuje celé tělo Depresivní porucha je nedostatečně často diagnostikována u pacientů s plně rozvinutým depresivním obrazem, kteří se léčili v ordinaci praktického lékaře, byla deprese adekvátně diagnostikována pouze u 34,9% pacientů Coyne, 1995 Bludný kruh příznaků SPOUŠTĚČ: Připálila jsem řízek EMOCE: smutek, beznaděj, vztek na sebe, úzkost MYŠLENKY: Nejsem k ničemu! Už ani domácnost nezvládnu! Co když mě Vláďa opustí? Jak zvládnu děti sama? TĚLESNÉ POCITY: únava, napětí v těle, v žaludku, bolest hlavy CHOVÁNÍ: vyhýbání se činnosti, odkládání problémů, polehávání

5 Bludný kruh depresivního prožívání Léčba depresivní poruchy SPOUŠTĚČ: odložila jsem praní prádla AUTOMATICKÁ MYŠLENKA: Nikdy nic nedokážu zvládnout DEPRESIVNÍ RUMINACE: vlastní selhání, neschopnost, katastrofy, nároky života, obavy ze ztráty lásky blízkých apod. EMOCE: deprese vztek na sebe pocity bezmoci TĚLESNÉ REAKCE: svalová únava, bolest hlavy, nespavost, tíha v končetinách, nechuť k jídlu CHOVÁNÍ: odkládání polehávání pláč stěžování si ujišťování se izolace od lidí ANTIDEPRESIVA: TCA a HCA IMAO a RIMA SSRI SNRI (venlafaxin, milnacipran) NARI (reboxetin) NaSSA (mirtazapin) tianeptin POHYBOVÁ TERAPIE aerobní trénink BIOLOGICKÁ LÉČBA: elektrokonvulze fototerapie rtms spánková deprivace spánkový posun stimulace n.vagus PSYCHOTERAPIE: IPT KBT krátká dynamická terapie partnerská terapie Etapy léčby depresivní poruchy Schéma podávání AD Plná dávka min. 6 měsíců, lépe 12 měsíců. hloubka deprese Dávka Nízká počáteční dávka sertralin 25 mg/den Titrace na účinnou dávku sertralinu mg/den Pomalé vysazování čas čas (Kupfer 1991) Akutní (2-3 měsíce) Pokračovací (do 1 roku) Udržovací (>1 rok)

6 I přes antidepresivní léčbu Dobrá remise vede ke snížení rizika relapsu V placebem kontrolovaných studiích má 30-45% pacientů částečnou nebo malou odpověď na iniciální monoterapii antidepresivem % pacientů 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% response remise % relapsů 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% reziduální symptomy 25% remise Fawcett J, Barkin RL. J Clin Psychiatry. 1997;58(suppl 6):32-39 O Reardon JP, Amstredam JD. Psychiatr Ann. 1998; 28(11): Paykel ES et al., Psychol Med.; 1995; 25(6): DYSTYMIE MÍRNÁ CHRONICKÁ FORMA DEPRESE DVOJITÁ DEPRESE NORMÁLNÍ NÁLADA NORMÁLNÍ NÁLADA DYSTYMIE ČÁSTEČNÁ REMISE DYSTYMIE DEPRESE DEPRESE 2 a více let 6-24 měsíců

7 PSYCHOTERAPIE DEPRESIVNÍ PORUCHY PSYCHOTERAPIE DEPRESIVNÍ PORUCHY posledních 25 let přes 80 studii KT nebo KBT u depresí APA 2002 výsledky metaanalýz nejednoznačné - u části KBT má vyšší míru účinnosti (efect size) než farmakoterapie u dalších naopak Gloaguen et al. 1998, Dobson 1989, Gaffan et al. 1995, Blackburn and Moore 1997, Hollon et al. 1992, Jarrett a Rush 1994 NIMH studie Treatment of Depression Collaborative Research Program Elkin a spol. 1989, 1991, 1993 nejpreciznější multicentrická studie depresí vůbec kognitivní terapie, interpersonální psychoterapie a léčba imipraminem se neliší u léčby lehčích a středně závažných depresí, léčby těžších depresí je významně účinnější imipramin u první epizod účinnější IPT než KBT u rekurentní deprese účinnější KBT než IPT Novější metaanalýza studií, porovnávajících medikaci s KBT u závažnějších depresí (HAMD vyšší než 20) srovnatelná účinnost DeRubeis a spol PSYCHOTERAPIE DEPRESIVNÍ PORUCHY není jednoznačné, zda kombinace v akutní fázi léčbu zkracuje či je lepší než monoterapie kognitivní terapie a kognitivně behaviorální terapie + léky v akutní fázi léčby snižují počet relapsů depresivní poruchy v dalším roce a dvou letech proti lékům samotným Evans et al 1992, Praško et al interpersonální psychoterapie - profylaktický efekt nebyl prokázán Frank et al 1990 psychodynamická psychoterapie neví známo - diagnózy nenaplňují kritéria depresivní poruchy, variabilní protokol léčby - znesnadňují vyhodnocení účinnosti American Psychiatric Association 2000 účinnost samotné psychoterapie v pokračovací a profylaktické léčbě nelze zatím pokládat za ověřenou - jak pozitivní výsledky, jak pro KBT monoterapii, tak pro kombinaci s AD Fava et al., tak negativní výsledky u IPT Klerman a spol horší než farmakoterapie: Kupfer et al., 1993, Frank a spol Agosti a Ocepek-Welikson 1997, Appleby et al v kombinaci s AD však účinnější než samotná antidepresiva Fava et al. 1998, Praško et al Blackburn a Moore 1997, Reynolds et al COMPARISON OF THE ANTIDEPRESSANTS BECK DEPRESSION INVENTORY v těžké epizodě podpůrná psychoterapie + farmakoterapie u středně těžké epizody nejlépe opět kombinace farmakoterapie se specifickou psychoterapii (IPT,KBT) profylaktický efekt strukturovaná, časově omezená intervence u mírné epizody vše účinné lepší účinnost: přítomnost stresorů vztahové problémy porucha osobnosti dobrá inteligence zájem spolupracovat truchlení těhotenství a laktace week 0 week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 citalopram imipramine TWO-WAY ANOVA: N.S.

8 SOUHRN- PSYCHOTERAPIE U DEPRESIVNÍCH PORUCH psychoterapie je jedním ze základních léčebných přístupu je indikována u pacientů trpících lehkou až střední depresí jejíž klinický obraz je charakterizován přítomností psychosociálních stresorů, intrapsychickými konflikty, interpersonálními obtížemi či komorbiditou poruchy osobnosti přednost by měly mít jasně časově ohraničené terapie, jejichž cílem je redukce symptomů a které mají jasně stanovenou účinnost v akutní léčbě American Psychiatric Association, 2000 Podpůrná psychoterapie deprese vyslechnutí pacienta, empatie informace o poruše povzbuzení a posílení naděje na vyléčení informace o způsobu léčby, medikaci a životosprávě včetně plánování aktivit ujasnění souvislostí stresujících událostí, změn nebo problémů v životě s rozvojem a udržováním poruchy systematické přepracování sebeobvinění, depresivních a katastrofických myšlenek a scénářů nácvik relaxace podpora adaptivních způsobů řešení problémů v životě Psychodynamický pohled PSYCHODYNAMICKÝ POHLED deprese je spojena s nadměrnou kritiku, výchovou k výkonu a pocity odmítání v dětství internalizace nadměrně kritických důležitých osob vede k tomu, že nepřátelské Superego tyranizuje Id agrese patřící jiným osobám je obrácena proti sobe 1. fáze separace: Krátkodobá separace Úzkost neklid nářek ÚZKOSTNÉ PORUCHY deprese je důsledkem intrapsychického konfliktu ideální Já je příliš vzdáleno možnostem 2. fáze separace: Dlouhodobá separace Bezmoc pasivita snížený výdej energie subjektu a to vede k permanentnímu stresu (Herman 2001 podle Kandel 1999) DEPRESIVNÍ PORUCHY

9 EGO VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ Příznaky deprese či úzkosti Percipovaný sebeobraz konflikt Konflikt Konflikt Superego Ideální já konflikt ID potlačená přání (sexuální a agresivní) INTERPERSONÁLNÍ PSYCHOTERAPIE idea: s rozvoje deprese souvisejí problémy ve vztazích nový pohled na vztahy a jeho praktikování v chování vede ke zmírnění deprese Interpersonální terapie deprese strukturovaná, krátkodobá, orientovaná na problémovou oblast, pracuje se zde a nyní edukace, role nemocného výběr oblasti: zármutek neshody v interpersonálních rolích změny v rolích interpersonální deficit fáze léčby: 1. informace o depresi, kontrakt 2. práce s identifikovaným primárním problémem 3. ukončení a příprava do budoucnosti terapeutický vztah: aktivní, podporuje, radí, ujišťuje pozice se mění podle potřeby mezi aktivní a reaktivní nepracuje s přenosem BEHAVIORÁLNÍ FAKTORY Deprese jako ztráta, pokles nebo chybění posílení (okolnosti: ztráta, změna role, konflikty v rolích, izolace) Neschopnost získat posílení z činností a interpersonálních výměn (komunikační deficit) Neschopnost sebe-posílení (kognitivní deficit) Sebe-trestání Malá schopnost řešit problémy a konflikty

10 Deprese jako funkce (ne)posílení Kognitivní pohled na depresi nadměrné požadavky DEPRESE= averzivní události: ztráta změna role konflikty izolace aktivity příjemných aktivit + X přesvědčení o vlastním selhání sebedůvěry ve vlastní schopnost získat posílení a řešit problémy sociální dovednosti + X katastrofizace ceny, hrůzy a dalších důsledků selhání důvěry v pomoc zvenčí interpersonální posílení (faktory záchrany) negativní sebeobraz bezmoc je naplnit negativní pohled na svět ohrožující požadují a kontrolují negativní pohled na druhé milují jen ty, co jsou perfektní trestají a opouštějí ZPEVŇOVÁNÍ: selektivní zaměření pozornosti na výkon, bezmoc, ohrožení a hodnocení druhými výběr ohrožujících informací kongruentních s depresivním zaměřením Nezu 1989, Lewinhson 1986, Rehm 1990 filtrování či diskvalifikace opačných informací ruminující očekávání negativních důsledků a vlastní bezmoci zabezpečování se a vyhýbání situacím kde hrozí neúspěch Kognitivní faktory Negativní automatické myšlenky Kognitivní omyly Negativní schémata Kognitivně behaviorální model deprese Vrozená pohotovost k nedostatku energie vytvoření dysfunkčních předpokladů ve výchově a vývoji (naučena bezmocnost) aktivace dysfunkčních předpokladů aktivující(mi) událostmi depresivní myšlenky a představy zaměření pozornosti na selhání a bezmoc depresivní emoce depresivní chování tělesné příznaky deprese rozvoj metakognicí, zabezpečovacího a vyhýbavého chování udržování negativního obrazu sebe, světa a druhých sekundární důsledky v životě

11 KBT MODEL U DEPRESE DŮLEŽITÉ KOMPONENTY KBT MODELU JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ: Jsem neschopná Nejsem hodná lásky RELEVANTNÍ DATA Z DĚTSTVÍ Výchova v rodině zdůrazňující výkon Hyperkritická matka Málo podporující otec KOMPENZÁČNÍ STRATÉGIE V CHOVÁNÍ: Neustále se snaží ukázat, jak pracuje Usiluje nadměrně o ocenění Stále usiluje o lásku a přijetí druhých Je loajální k autoritám za každou cenu Vyhýbá se otevřeným konfliktům Nevyjadřuje svoje oprávněné požadavky a potřeby ale snaží se vždy přizpůsobit ODVOZENÁ PRAVIDLA: musím se snažit ukázat, že za to stojím když mě lidé doopravdy poznají, opustí mě buď jsem perfektní, nebo selhávám SPOUŠTĚČE FRUSTRACE: ztráta, nepřijetí, kritika, konflikt, chybění ocenění rozhodovací situace nezájem blízkého člověka hrozící rozchod Jádrové přesvědčení o sobě Jádrové přesvědčení o druhých lidech Odvozené předpoklady Nedostatečně strategie Nadměrně strategie Zaměření pozornosti Nejčastější způsoby zpracování informací Typické chování rozvinuté rozvinuté Jsem neschopný, nehodný lásky Lidé nepřijmou ty, kteří se nesnaží Abych byl přijat, musím ukázat, že jsem výkonný. Musím se stále snažit. Když mě druzí doopravdy poznají, odmítnou mě. Když mě někdo odmítne, jsem ztracen. samostatnost, sebeposilování, dovednost plně prožívat Pracovitost, vytrvalost, obětavost Na neúspěch, kritiku, nepřijetí Mentální černý filtr, nadměrná generalizace, černobíle vidění, diskvalifikace pozitivního, závěry skokem, čtení myšlenek, zabezpečovací - snaživé, utrápené, vyhledávání přijetí, nadměrná kvantita na úkor kvality, nesděluje své potřeby, neodmítá vyhýbavé - možnosti kritiky, odmítnutí, neúspěchu, ANALÝZA VZORCŮ mapování problémových vzorců chování a myšlení BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA: vzorce maladaptivního chování (kognice, emoce, chování, tělesné reakce, modifikující faktory, důsledky, zabezpečovací a vyhýbavé chování. kdy, kde, jak, jak často a jak dlouho, s kým a s kým ne se vzorce příznaků objevují. ŽIVOTNÍ PROBLÉMY A DŮSLEDKY PŘÍZNAKŮ INTERPERSONÁLNÍ SITUACE, SOCIÁLNÍ PODPORA OČEKÁVÁNÍ: od sebe i sociální sítě versus. možnosti SCHÉMATA: jádrová schémata a odvozená přesvědčení POZITIVNÍ DG: dovednosti, které pacient má SOKRATICKÝ DIALÓG Pacient: Ani vám nedokážu říci, jak strašně jsem selhal, jaký nepořádek jsem udělal ve všem. Udělal další strašný omyl, který by mě mohl stát mou práci. Terap. Řekněte mi, jaký omyl to je. P:. Schválil jsem půjčku, která úplně propadla. Špatně jsem rozhodl. T: Můžete mi říct o tom ještě něco bližšího? P: Ano, vzpomínám si, že to vypadalo v dokumentaci dobře, bylo to dobře spočteno, ale ja jsem tušil, že to bude problém. T: Měl jste o tom všechny důležité informace, v době když jste se rozhodoval? P: Ne, v tom čase kdy jsem o tom rozhodl jsem měl informace o solventnosti zákazníka, ale o 6 týdnů později jsem zjistil, že ta půjčka propadne. Vždy jsem měl dobrou pověst jako odborník, ale teď vypadám jako někdo, kdo vyhazuje peníze banky do vzduchu. T: Rozumím vašim pocitům, ale rád bych shrnul, že pro rozhodnutí byly rozhodující informace, které jste měl tehdy k dispozici, nikoliv ty, co jste získal 6 týdnů později.

12 BLUDNÝ KRUH PŘÍZNAKŮ Kognitivně behaviorální terapie SPOUŠTĚČ: Připálila jsem řízek EMOCE: smutek, beznaděj, vztek na sebe, úzkost MYŠLENKY: Nejsem k ničemu! Už ani domácnost nezvládnu! Co když mě Vláďa opustí? Jak zvládnu děti sama? TĚLESNÉ POCITY: únava, napětí v těle, v žaludku, bolest hlavy CHOVÁNÍ: vyhýbání se činnosti, odkládání problémů, polehávání Úprava kogů v KBT úvodní rozhovor, hodnocení psychoedukace záznam a plánování aktivity kognitivní restrukturace - myšlenky relaxace a zklidnění dechu nácvik sociálních dovedností řešení problémů v životě kognitivní restrukturalizace-schémata mindfullness a příjemné aktivity příprava na budoucnost a prevence relapsu výběr strategií léčby závisí na individuální skladbě příznaků STRUKTURA ÚVODNÍHO ROZHOVORU S PACIENTEM 1. ÚVOD: uvítání představení se vysvětlit účel rozhovoru čas k dispozici 2. POPIS PROBLÉMŮ A SYMPTOMŮ Příznaky Životní problémy Počátek/vývoj/kontext deprese Chování, emoce, vegetativní reakce, kognice Kdy, kde, jak, jak často, s kým, s kým ne. Modifikující faktory Vyhýbavé chování Důsledky Pocity beznaděje/sebevražedné myšlenky 3. SPOLEČNĚ VYPRACOVANÝ SEZNAM PROBLÉMŮ 4. STANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH CÍLŮ TERAPIE 5. INFORMACE DEPRESI A O SMYSLU A POSTUPU TERAPIE Praktické podrobnosti Bludný kruh negativních myšlenek a depresivních pocitů Možnost změny 6. ZAHÁJENÍ TERAPIE - SPOLEČNÉ ZPRACOVÁNÍ MALÉHO ÚKOLU Konkrétní: Zvolení prvního problému, na nějž se terapie zaměří Obecné: Pacient zakusí, jakým stylem kognitivně - behaviorální terapie probíhá 7. ZADÁNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU Jednoduchý, aby ho pacient zvládl Př. vlastní stupnice hodnocení nálady graf nálady ABC diář 8. DOHODA O DALŠÍM SEZENÍ OBECNÉ CÍLE PRVNÍHO ROZHOVORU navázání vztahu diagnóza, problémy, příznaky indikace a kontraindikace vzbuzení pocitů naděje sdílené porozumění modelu deprese prověření spolupráce pacienta s terapeutem

13 Dispozice Rozvoj kompenzatorních stratégii a zpevňování vzorců chování Precipitující faktory Rozvoj deprese Udržování deprese Vrozená nebo časně získana biologicky temperament charakter Interakce s okolím kognice emoce Naučená zážitky, aktivní výchovou nebo nápodobou chování biologické změny tělesné reakce Nedostatek základního: bezpečí - přijetí Naučená bezmocnost Nedostatek umíš-dovedeš behaviorální, kognitivní a emocionální excesy a deficity psychosociální biologické DŮSLEDKY: Intrapersonální Interpersonální Biologické BLUDNÝ KRUH PŘÍZNAKŮ - DEPRESE EMOCE: vztek na sebe, bezmoc, beznaděj, úzkost smutek MYŠLENKY: Selhal jsem ve škole! Nejsem vůbec schopen se učit! Zklamal jsem rodiče! Nejsem schopen maturovat! Mám něco s mozkem demenci! Vůbec se nedokážu na nic soustředit! TĚLESNÉ POCITY: únava až vyčerpanost tlak na hrudi tíha v končetinách tupost a bolesti hlavy nechutenství nespavost CHOVÁNÍ: nucení se do učení unikání od učení nechození do školy nadměrné kouření a pití kávy naříkání si před matkou izolace od lidí vynechávání příjemných aktivit polehávání BLUDNÝ KRUH PŘÍZNAKŮ - UČENÍ SPOUŠTĚČ: Učení se dějepisu EMOCE: vztek na sebe, bezmoc, beznaděj, úzkost smutek MYŠLENKY: Nejde mi to! Nemůžu se soustředit! To nikdy nemůžu zvládnout! Nemám na to, abych maturoval! Nejsem k ničemu! Něco musím s tou hlavou mít! Co když je to demence?! Nikdy to nebude lepší! TĚLESNÉ POCITY: tlak na hrudi, únava, bolest hlavy CHOVÁNÍ: odkládání, únik od činnosti, nadměrné kouření a pití kávy, náhradní činnosti (uklízení, mytí nádobí, sledování TV) polehávání BLUDNÝ KRUH PŘÍZNAKŮ - USINÁNÍ SPOUŠTĚČ: lehnu si večer do postele EMOCE: smutek bezmoc vztek na sebe sebelítost úzkost vztek MYŠLENKY: Vůbec nic jsem dnes neudělal! Tak to nejde, tak nezmaturuju! Jsem hloupý! Jsem nejhorší z rodiny! Zklamal jsem rodiče dělali pro mě všechno a já jsem tak selhal! Celý život jsem byl k ničemu! Všechno jsem zkazil! Stále mě museli podporovat! Nejde to usnout! Zítra se nebudu moci soustředit! Musím usnout! TĚLESNÉ POCITY: napětí nemožnost usnout zhoršený dech CHOVÁNÍ: převalování na lůžku vstávání a chození kouřit pokusy nemyslet počítání oveček

14 Plánování aktivity ČAS Plánovaná aktivita Skutečnost V nebo P 6-7 Ranní cvičení, musli Bez cvičení, musli V=1, P=2 k snídaní 7-8 Krmení, nákup, čtení Krmení, nákup, čtení V=3, P=2 MF Dnes MF Dnes 8-9 Praní bílého prádla, káva Kává, ležení V=1, P= Žehlení pro Věrku na tábor Krmení, procházka Stromovka Žehlení pro Věrku na V=3, P=2 tábor Krmení, ležení V=1, P= Procházka Stromovka Praní bílého prádla V=4, P= Úklid kuchyně a koupelny Atd Úklid kuchyně a koupelny V=4, P=3 Kognitivní události Kognitivní procesy (záměrné, automatické) myšlenky, představy - negativní, pozitivní, neutrální zaměřit se na automatický proces a změnit ho kognitivní rekonstrukce plná mysl Kognitivní schémata (vznik-dětství) Jádrová schémata (přijetí, výkon, moc/kontrola) Odvozené předpoklady (co musím dělat, abych ochránil nebo se vyhnul jádrovému schématu) nadměrné strategie v chování Kognitivní omyly výběr informací (selektivní abstrakce, kognitivní vyhýbání) zpracování informací (závěry skokem, maximalizace či minimalizace, čtení myšlenek, nadměrná generalizace, černobílé vidění, diskvalifikace pozitivního, argumentace emocemi KBT kognitivní restrukturalizace edukace (rozhovor, příručka) alternativní pohledy Sokratický rozhovor záznam automatických myšlenek a racionální reakce testování kognitivních schémat KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE práce s automatickými myšlenkami: identifikace (zachycení ve vyprávění, induktivní otázky, jak sebe v situaci hodnotí, zpřítomnění situace, denní záznam AM, padající šíp STUDENÉ a HORKÉ) propojení do bludného kruhu (jak se pak cítí, co prožívá, jak se chová, co cítí v těle) testování (Sokratický dialog, vyhrocení kontrastu, denní záznam AM) alternativní myšlenky a postoje behaviorální experimenty a expozice (aktivity, cvičení) kognitivní restrukturalizace schémat identifikace dysfunkčních schémat a odvozených přesvědčení ujasnění jejich vlivu na chování a prožívání v různých oblastech života vytváření adaptivních postojů testování jejich vlivu v životě propracování emocí spojených se schématy emocionální restrukturace psaní dopisů hraní rolí

15 PŘÍKLADY OTÁZEK K TESTOVÁNÍ PLATNOSTI AUTOMATICKÝCH MYŠLENEK 1. Jak tento závěr ovlivňuje vaší náladu a vaše chování? Chcete to tak? 2. Proč si myslíte, že právě toto hodnocení situace je jediné nebo nejpravdivější? Co svědčí pro? Co svědčí proti? 3. Jaká jsou jiná možná vysvětlení? 4. Nezaměňujete své pocity a negativními myšlenky s objektivními fakty? 6. Je ta situace doopravdy tak vážná, jak si říkáte? 6. Nechováte se, jako by už byla budoucnost jistá, ačkoli ještě nenastala? 7. Nekladete si otázky, na které nelze odpovědět? 8. Nezaměřujete se pouze na své nedostatky a nepřehlížíte své přednosti? 9. Nekladete si za vinu něco, co jste nemohl ovlivnit? 10. Neodsuzujete se zcela kvůli ojedinělé chybě či neúspěchu? 11. Nevztahujete na sebe události, které se vás netýkají? 12. Neočekáváte od sebe, že budete zcela dokonalý? 13. Nejste na sebe mnohem přísnější než byste byl na druhé? 15. Neříkáte si předem, že se na vaší situaci nedá stejně nic změnit, takže nemá ani smysl se o něco snažit? UKÁZKA KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE (FENNELL 1989) Terapeut: Pacient: T...: P...: T...: P...: T...: P...: T...: ZAHÁJENÍ KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE Takže vy teď trávíte dost času tím, že pořád znovu a znovu přemýšlíte o svých problémech? Ano. A jak se přitom cítíte? Hrozně. Co se stane, když se vám podaří tyto myšlenky potlačit a zaměřit se na něco jiného? No, je to pro mě velmi těžké, ale když se mi to podaří, pak se cítím líp. To, tak co byste říkal tomu, kdybyste se naučil potlačovat nepříjemné myšlenky účinněji? Co myslíte, že by se stalo, kdybyste to dokázal? No, snad bych se pak cítil líp. No, za zkoušku by to stálo, ne? Samozřejmě, že vaše problémy nezmizí tím, že na ně přestanete myslet. Ale jde o to, abyste dokázal nějak ovlivnit to, jak se cítíte. Pak zjistíte, že se postupně dokážete podívat na věci jinak, konstruktivněji a lépe je dokážete řešit. SOKRATICKÝ DIALÓG Pacientka: Terapeut: P:... T:... P:... T:... P:... T:... P:... T:... P:... T:... Můj manžel mě už nemá rád. To musí být velice nepříjemná myšlenka. Proč si myslíte, že už vás nemá rád? No, když přijde večer domů, tak se se mnou vůbec nebaví. Jenom si sedne a kouká na televizi. Pak si jde hned lehnout. Dobrá. Existují nějaké důkazy, cokoli v jeho chování,co svědčí proti vaší myšlence, že vás už nemá rád? Nemůžu na nic přijít. No, počkejte. Vlastně jsem měla před několika týdny narozeniny a on mi dal moc pěkné hodinky. Viděla jsem je za výkladem a řekla jsem mu, že se mi líbí, a on si to zapamatoval a koupil mi je. Dobrá. A jak se to shoduje s vaším přesvědčením, že vás manžel už nemá rád? No, moc to nesouhlasí, že? Ale proč se tedy tak chová večer? Předpokládám, že jedním možným vysvětlením je, že vás nemá rád. Ale nedalo by se to vysvětlit i jinak? No, on přes den těžce pracuje, takže se vrací domů dost pozdě. A často pracuje i o víkendu. Možná že je to tím. Mohlo by to být tím, ne? Jak byste mohla zjistit, jestli to tak opravdu je? No, mohla bych mu říci, že vypadá unavený, zeptat se ho, jak se cítí a jak mu jde práce. Neudělala jsem to, protože mě naštvalo, že si mě nevšímá. To je velice dobrý nápad. Co kdybyste si to vzala za domácí úkol na tento týden? Pacient: Ani vám nedokážu říci, jak strašně jsem selhal, jaký nepořádek jsem udělal ve všem. Udělal další strašný omyl, který by mě mohl stát mou práci. Terap. Řekněte mi, jaký omyl to je. P:. Schválil jsem půjčku, která úplně propadla. Špatně jsem rozhodl. T: Můžete mi říct o tom ještě něco bližšího? P: Ano, vzpomínám si, že to vypadalo v dokumentaci dobře, bylo to dobře spočteno, ale ja jsem tušil, že to bude problém. T: Měl jste o tom všechny důležité informace, v době když jste se rozhodoval? P: Ne, v tom čase kdy jsem o tom rozhodl jsem měl informace o solventnosti zákazníka, ale o 6 týdnů později jsem zjistil, že ta půjčka propadne. Vždy jsem měl dobrou pověst jako odborník, ale teď vypadám jako někdo, kdo vyhazuje peníze banky do vzduchu. T: Rozumím vašim pocitům, ale rád bych shrnul, že pro rozhodnutí byly rozhodující informace, které jste měl tehdy k dispozici, nikoliv ty, co jste získal 6 týdnů později.

16 Alici je 34 let, je v domácnosti a vychovává 3 malé děti. Občas, když má Alice hodně práce a děti nadměrně zlobí, se Alice rozčílí a nařeže jim. Před týdnem přije la na 3 dny na návštěvu matka Alice a po 3 dny kritizovala, jakým způsobem Alice děti vychovává. Po odjezdu matky začala Alice zažívat silnou dysfórii a úzkosti. AUTOMATICKÉ TESTOVACÍ OTÁZKY: MYŠLENKY: Nejsem schopna vůbec zvládnout domácnost Jsem strašně vzteklá a vylívám si zlost na dětech Vůbec u nich nemám žádnou autoritu Jsem krutá a špatná matka Neměla jsem mít děti, když je neumím vychovat Opravdu "vůbec" nezvládám domácnost? Není to spíše tak, že nestihnu všechno, co bych chtěla, ale přesto toho zvládám docela dost? A je vůbec možné při dětech zvládnout více? Nemám jen na sebe příliš tvrdé nároky? Jsem opravdu tak "strašně" vzteklá? Jak často jsem vybuchla za poslední dobu? Opravdu si myslím, že si vylívám zlost na dětech? Nebo je spíše seřežu, když zlobí? Nepřeháním to trošku s tou "žádnou autoritou"? Pře važuje, že mě neposlechnou, nebo že mě poslechnou? Jak je tomu u jiných žen? Nenechala jsem si to jen vnutit od svojí hyperkritické matky? V čem jsem vlastně tak krutá? Jsem krutá, nebo spíše mi jen občas bouchnou nervy? Proč si říkám, že jsem špatná matka? Starám se o své děti opravdu špatně, nebo to cítím jinak? Opravdu si myslím, že moje děti jsou nevychované? V čem je neumím vychovat? Můžu brát jejich zlobení jako nevychovanost, nebo je to spíše dětská přirozenost? A nejsou ony častěji vlastně hodný? Kognitivní restrukturalizace SITUACE MYŠLENKA EMOCE CHOVÁNÍ RACIONÁLNÍ REAKCE AKCE čtení novin mám demenci strach ležení Mám jen strach z Vstanu a půjdu demence, zhoršuji umýt nádobí ho sebezkoušením příště se nebudu Pro demenci svědčí zkoušet. velmi málo. Manželka už nikdy bezmoc kouření Jak to můžu vědět? Zkusím překonat přišla z nebudu v křesle Práce mi vždy šla obavy a hledat práce schopen dobře. místo - podívám pracovat se do časopisů. Kognitivní restrukturalizace KBT - KOGNITIVNÍ REKONSTRUKCE SITUACE: MYŠLENKY: EMOCE: RACIONÁLNÍ REAKCE: AKCE SITUACE MYŠLENKY EMOCE RACIONÁLNÍ REAKCE AKCE Připálila jsem kaši. Křičela jsem na Zuzku. Jsem neschopná uvařit cokoliv. Jako matka i manželka jsem selhala. Je to příšerné dítě, dělá mi to naschvál. Zničím jí život, bude také depresivní. Vztek na sebe, lítost. Smutek, bezmo c Vztek Bezmoc Přeháním, jen jsem připálila kaši. Spoustu věcí dělám Chce dobře. se bavit, nic zlého neudělala. Přehnala jsem to, ale to ještě neznamená, že bude depresivní. Uvařím hned novou kaši! Přestanu se sebevýčitáním a sebelítostí. Omluvím se ji. Půjdu si s ní na chvílí pohrát s panenkami Paní učitelk a řekla, že Mirek to škole lajdá. ve Co když si na něj zasedne? On je tvrdohlavý a bude na to kašlat ještě více. Začne chodit za školu, kouřit, fetovat Zavřou ho.... To nedokážu zvládnout! Strach Vztek Bezmoc Strach Úzkost Říkala to i u dalších kluků. Většinou ho mrzí, když má horší známku. Maluji čerta na zeď, zatím nic tomu nesvědčí. Přeháním, katastrofizuji. Nic složitého zvládat nemusím, ale i kdyby se vše nejhorší stálo, nějak bych to zvládnout musela dokázat. Teď mu řeknu, co mi řekla učitelka a že chci, aby se více snažil. Podívám se občas, zda má domácí úkoly a pochválím ho, když je bude mít. Dám mu najevo, že mu věřím.

17 Sociální dovednosti Řešení problémů Pozitivní aserce Negativní aserce Konverzace Komplimenty Vyjádření blízkosti Žádost o laskavost Empatické naslouchání Odmítání Persistence Přijímání kritiky Konstruktivní kritika Řešení konfliktů Zahájení rozhovoru Vedení rozhovoru Diskutování Problémy v životě často řešeny systémem pokus- omyl Cíl: naučit systematický přístup k řešení problémů Kroky: výběr problému z několika problémových oblastí sledování a konkretizace brainstorming vhodných řešení plán hodnocení odměny Řešení problémů Seznam problémů - Petr Manželský nesoulad Sexuální dysfunkce Strach řešit problém původní rodiny Výbuchy hněvu na syna Odkládání habilitace soutěžím s manželkou o to, kdo rozhoduje ve finančních otázkách, trávení volného času, výchova synů asi v 50% pokusů o milování nemám erekci, manželka mi to pak vyčítá, obviňuje mě z nevěry po smrti švagra cítím očekávání, že bych měl být hlavou původní rodiny a pomoci matce, sestře a jejím dětem asi tak 2 x za týden vybuchnu na staršího syna, když mě ruší, chce po mně něco, nebo si neplní nějaký úkol, často kromě křiku ho fyzicky potrestám už před 3 roky jsem měl habilitovat v organické chemii, stále to odkládám,nedokážu napsat práci jsem za to kritizován manželkou, šéfem i kolegy

18 Seznam problémů - Marie 1. Nezaměstnanost: ztráta práce při propouštění před 6 měsíci 2. Snížené sebevědomí - vyplývá z problému 1 3. Nedostatek sociálních kontaktů - vyplývá z problému 1 4. Deprese: horší ve všední dny - vyplývá z problémů 1,2 a 7 5. Ztráta zájmu o záliby a koníčky, zvláště zahrádku - vyplývá z problému 4 6. Matčina neodbytnost: musí ji denně telefonovat, 2x týdně navštěvovat, matka hodně kritizuje Mariin způsob života 7. Obtížná domluva s manželem: odmítá se o Mariiných problémech bavit KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE MALADPTIVNÍCH PŘESVĚDČENÍ Identifikace jádrových schémat a odvozených přesvědčení zmapování možných formativních zkušeností mapování vlivu schémat na současný život: vztahy, práce, volný čas, životní styl akomodace schématu mapování vlivu akomodovaného schématu expozice a behaviorální experimenty DĚTSKÁ ZKUŠENOST KOGNITIVNÍ SCHÉMATA JÁDROVÁ SCHÉMATA ODVOZENÁ PŘESVĚDČENÍ CHOVÁNÍ DĚTSKÁ ZKUŠENOST KOGNITIVNÍ SCHÉMATA JÁDROVÁ SCHÉMATA ODVOZENÁ PŘESVĚDČENÍ CHOVÁNÍ Budou mě mít rádi jen když se budu snažit být perfektní KDYŽ UKÁŽU JAKÝ JSEM, LIDÉ MI UBLÍŽÍ KOGNITIVNÍ PROCESY KOGNITIVNÍ PROCESY

19 Grafické znázornění různých úrovní kognitivního zpracování Příklady spouštěčů dysforie SPOUŠTĚČ: Odmítnutí Práh uvědomění interpretace KOGNITIVNÍ OMYL: Nadměrné zevšeobecnění: Odmítnutí = nezájem vůbec. DŮSLEDEK MYŠLENKA: Vůbec o mně nestojí! PODMÍNĚNÉ PRAVIDLO: Všichni mě musí mít stále rádi! JÁRODVÉ SCHÉMA: Nejsem lásky hoden! JÁDROVÉ SCHÉMA: Nejsem lásky hoden JÁDROVÉ SCHÉMA: Jsem neschopný JÁDROVÉ SCHÉMA: Jsem slabý PODMÍNĚNÉ PRAVIDLO: Musím být přijatý každým, jinak nemám hodnotu! PODMÍNĚNÉ PRAVIDLO: Abych měl svojí cenu, musím všechno dělat perfektně! PODMÍNĚNÉ PRAVIDLO: Musím všechno kontrolovat a být stále klidný! SPOUŠTĚCÍ SITUACE: Říct někomu NE Prosadit opačný názor Kritizovat Být kritizován Být pomlouván Říci si o oprávněný požadavek Dostat se do sporu Odmítnutí druhým SPOUŠTĚCÍ SITUACE: Dostat náročný úkol Udělat chybu Být kritizován za chybu Nesplnit úkol Kumulace více úkolů Nedostatek času Dělat něco nového, co ještě neznám SPOUŠTĚCÍ SITUACE: Nová neznámá situace Prožívání strachu, úzkosti nebo zlosti Náhlé tělesné příznaky Hádka Tělesná nemoc Nekontrolovatelné chování blízkých Jádrová schémata VÝKON: PŘÍJETÍ: neschopný nepřijatelný nekompetentní nepřitažlivý selhávající odmítaný ne dost dobrý osamělý méněcenný špatný zranitelný odlišný MOC/KONTROLA: nezajímavý neovládající se neschopný ovlivnit okolnosti Podmíněné předpoklady - příklady VÝKON: Musím všechno zvládnout perfektně Buď všechno zvládám nebo selhávám Když se budu spoléhat na sebe-selžu PŘÍJETÍ: Musím všem stále pomáhat, jinak mě odmítnou Když budu věřit druhým, opustí mě Nedokážu žít bez lásky MOC/KONTROLA: Ostatní jsou nezodpovědní, musím vše kontrolovat sama Potřebuji druhé, aby mi dodávali podporu a odvahu Druzí manipulují, omezují mojí svobodu

20 Padající šíp - hledání schématu v pohledu na sebe Padající šíp -hledání schématu v pohledu na druhé lidi Automatická myšlenka: Určitě ten úkol nezvládnu! Automatická myšlenka: Určitě ten úkol nezvládnu! (Co je na tom špatného?) Totálně se před ostatními shodím (Co je na tom špatné?) Totálně se před ostatními shodím (Co to říká o mně?) Nikdy nic nedokážu. (Co to říká o druhých?) Že odsuzují ty, co něco nezvládnou (A co je na tom tak hrozného?) Mají tak vysoké měřítka, že to nikdy nedokážu zvládnout.. (A co je na tom tak hrozného?) Nikdo si mě nemůže vážit. (Co to říká o druhých?) Jádrové schéma o druhých: Ostatní pohrdají neperfektními... Padající šíp - hledání schématu v pohledu na svět a život vůbec Automatická myšlenka: Určitě ten úkol nezvládnu! (Co je na tom špatné?) Totálně se před ostatními shodím (Co to říká o světě a životě vůbec?) Že se mi v něm žije těžko. (A co je na tom tak hrozného?) (Co to říká o světě a životě vůbec.?) Že budu mít problémy v životě obstát. Jádrové schéma o světě: Život je příliš těžký a plný překážek Příklad práce s dysfunkčním schématem Dysfunkční schéma: Až lidé doopravdy poznají, jaký jsem, odmítnou mě. Musím se stále ukazovat v co nejlepším světle. Příklad práce s dysfunkčním schématem VÝHODY: Snažím se být v mnoha věcech dobrý a dělat je co nejlíp, leckdy se mi to daří. Jsem dobrý student, mám rozsáhlé vědomosti. Jsem uznáván svými učiteli a spolužáky, mám prestiž. Na mnoho lidí dělám dojem sebevědomého, úspěšného, silného člověka, kterého nic nerozhází. NEVÝHODY: Často lžu: předstírám, že už jsem dostudovaný, a pak se stresuji, jestli to praskne. Vlastně musím být neustále ve střehu. V důsledku předešlého jsem často nucen odmítnout nějakou příjemnou aktivitu (např. mejdan), kde by hrozilo moje prozrazení. Mám neustále vnitřní rozpory: svoji budoucí profesi spojuji s určitým etickým kodexem, který chci dodržovat, a zároveň permanentně lžu. Pravděpodobně se ochuzuji o možnosti seznámení se zajímavými dívkami. Co kdyby mě prohlédly? Seznamuji se s podřadnými dívkami. Mám tak navrch, ale není to plnohodnotný vztah. Z dlouhodobého hlediska to vlastně snižuje moji sebeúctu. Konstruktivnější pohled (modifikace schématu): Je možné, že kdyby lidé o mně znali celou pravdu, nevzbudil bych hned takový obdiv, nebo by si mě vážili o trochu méně. Důležitější je, že bych to byl já bez masky a strachu z prozrazení. Co by to změnilo v mém životě: Nemusel bych lhát a být neustále v napětí. Byl bych vyrovnanější, prožíval bych méně stresu a měl větší životní pohodu. Víc bych si sebe vážil. Co se proto musím naučit: Přijmout sám sebe, jaký jsem. Říkat pravdu, i když je to méně pohodlné.

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací Obsedantně kompulzivní porucha Aktualizace informací výskyt termínů MSK-10 obsedantně kompulzivní porucha F.42 (mezi neurotickými poruchami za úzkostnými, dělená podle převahy obsesí nebo kompulzí) DSM-IV

Více

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Dianóza CFS (Chronického KRITÉRIA: únavového syndromu)

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

STRUKTURA ÚVODNÍHO ROZHOVORU 1. ÚVOD:

STRUKTURA ÚVODNÍHO ROZHOVORU 1. ÚVOD: PŘEDBĚŽNÉ VYŠETŘENÍ Předběžné vyšet etření krátký (60-90 minut) rozhovor zaměřený na: získání základních informací o klientově problému předběžné stanovení jeho diagnózy zvážení, zda je klient vhodný pro

Více

Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení. Veronika Křičková

Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení. Veronika Křičková Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení Veronika Křičková Proč KBT v období kojení? Narození dítěte obecně radostná doba, v reále přinášející disstres Strach, úzkost, beznaděj, zlost, pocity

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Kogn ogn t i ivn vn rest s ruk u t k ur u ali al z i ace

Kogn ogn t i ivn vn rest s ruk u t k ur u ali al z i ace Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Úvod - edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA Terapeutická místnost

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

video Symptomatologie deprese KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE DEPRESE Typické příznaky Epidemiologie deprese

video Symptomatologie deprese KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE DEPRESE Typické příznaky Epidemiologie deprese KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE DEPRESE Ján Praško Psychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Nálada Afekt Poruchy emotivity: Emotivita a její poruchy Deprese

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1.

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1. ŽENA A STRES Číslo 1; prosinec 2011 Dobrý sluha; špatný pán STRES Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1 Asi se zcvoknu Kdy uţ je na čase navštívit psychiatra Str. 2 Pasti, pasti, pastičky Jaké boudy si na

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Základní charakteristika Epidemiologie Etiopatogeneza Klinické formy Diagnostika Úloha

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Klinický případ Psychiatrie Oslabená žena...

Klinický případ Psychiatrie Oslabená žena... Klinický případ Psychiatrie Oslabená žena... Koncept : Dr Florian FERRERI Nemocnice Saint Antoine, UPMC, Univ.Sorbonne Paris Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do video

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě?

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Marina Barnard Centre for Drug Misuse Research (Centrum pro výzkum zneužívání drog) University of Glasgow Počet problémových rodičů užívajících drogy

Více

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Poruchy spánku a jeho léčba L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Polysomnografické vyšetření: stav bdělosti EEG + EOG + EMG synchronizovaný spánek, pomalovlnný spánek, non REM spánek

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty

Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty Roman Pešek APLA Praha, střední Čechy o.s. vedoucí Terapeutického a sociálně rehabilitační střediska APLA Externí spolupracovník Psychosomatické

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

Psychoedukace u schizofrenie

Psychoedukace u schizofrenie Psychoedukace u schizofrenie Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Markéta Švejdová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Psychiatrické centrum Praha Grantová podpora: MŠMT 1M0517; IGA MZ ČR NS 10366-3

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Nejméně efektivní metody učení

Nejméně efektivní metody učení Jak na učení Nejméně efektivní metody učení podtrhávání a zvýrazňování v textech opakované čtení stručné shrnutí snaha zapamatovat si klíčová slova mentální vizualizace k připomenutí látky Tyto způsoby

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce: kontrola počtu hodin ve výcviku (minimum 500h) kontrola počtu dokumentovaných kazuistik a jejich supervize (12) kontrola esejí (8) a ppt prezentací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU MUDr. Petr Možný Formulace případu Výsledkem procesu vyšetření by měl být individuální popis pacientova problému, zahrnující jeho vznik a vývoj a vysvětlující,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze Cílem se stalo vyškolit tým v metodách

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Psychologie zvládání nádorových onemocnění

Psychologie zvládání nádorových onemocnění Psychologie zvládání nádorových onemocnění Mgr. Bc. Zdeněk Hrstka Katedra všeobecně vzdělávacích oborů Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace)

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Autoři: G. Zurek, C. Schedlich & R. Bering Česká adaptace:

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více