SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY"

Transkript

1 SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY Jedná se o závažné psychotické onemocnění, které řadíme mezi endogenní poruchy. Psychotická onemocnění jsou charakterizovaná zkreslením hodnocení vnějšího světa a sebe sama, maladaptivním chováním, absencí náhledu choroby a narušením integrity osobnosti. Afektivní poruchy byly dříve označovány termíny maniodepresivní psychóza či cyklofrenie. Vybavíte si jednu z konstitučních typologií osobnosti, která právě s pojmem cyklofrenie operuje?

2 Afektivní poruchy se vyznačují periodickým střídáním emotivity. Registrujeme tedy fáze relativního zdraví, které se střídají s obdobím nemoci. U bipolárních poruch dochází ke střídání mánie a deprese, formy unipolární mají jen depresivní či manické ladění. Začátek onemocnění se nejčastěji projeví mezi 20. a 30. rokem života. Klinický obraz afektivních poruch tedy tvoří depresivní a manický syndrom. DEPRESIVNÍ SYNDROM Depresivní symptomatická triáda - snížená dynamogenie - zpomalené myšlení - velký smutek Psychické Somatické Behaviorální Patická depresivní nálada, neschopnost koncentrace záporný poměr k životu, beznaděj, úzkost, snížení zájmu, tichá pomalá řeč až mutismus, emoční neodklonitelnost, zpomalené myšlení, hypochondrické bludy, suicidální tendence, ranní pesimum. Ztráta chuti k jídlu, ubývání na váze, poruchy menstruace. bolesti hlavy, zácpa, poruchy spánku, úbytek sexuální apetence. Pláč bez zjevné příčiny, utlumení pohybové aktivity, výrazná nerozhodnost, neverbální i verbální projevy smutku, averze k pobytu ve společnosti, zanedbávání svého zevnějšku, tichý hlas.

3 Tendence k sebevraždě. Hlasy Druhy DS Převažující Simplexní Velký smutek, snížená dynamogenie. Anxiozní Převažující symptomy strach a úzkost. Agitovaný Silná úzkost ústí do agitovaného chování. Delirantní Výskyt mikromanických bludů a halucinací. Stuporózní Totální útlum tělesných i duševních funkcí. Vegetativní Psychické jsou nahrazeny somatickými, tzv. larvovaná deprese. Žaludeční, kardiovaskulární, urogenitální. Neklid, neúčelné pohyby Křik a agresivita. Strnulost, odmítání jídla. V průběhu života se však setkáváme s depresivními obdobími vyvolanými generačními faktory : menstruační deprese, poporodní deprese, klimakterická deprese. MANICKÝ SYNDROM Manická symptomatická triáda - zvýšená euforie až manická nálada - zrychlené tempo myšlení - zvýšená dynamogenie Psychické Nadměrně euforická nálada bez příčiny, zrychlený tok asociací, překotné myšlení, chorobně zvýšené sebevědomí, pocit nezranitelnosti, bezmezný optimismus, zvýšená chuť k práci,

4 Somatické Behaviorální zvýšené libido, někdy megalomanické bludy. Zvýšená chuť k jídlu, malá potřeba spánku, neubývání na váze, rozšířené zornice, lesklé oči, zrychlený puls a dýchání. Chování bez zábran, velká agilnost, tendence do všeho zasahovat, reformovat, sklon nereálně plánovat, alkoholová a erotická excese. Druhy MS Převažující Simplexní Povznesená, nepřiměřená nálada. Resonans Projevy nespokojenosti a panovačnosti. Inventoris Naivní vynalézavost. Acitissnima Zuřivost, neklid, agresivita. Tzv. prostá mánie. Nadávají, útočí na druhé. Obtěžují patentní úřady. Výskyt bipolárních afektivních poruch je u dětí a mladistvých poměrně vzácný. Jejich projev se příliš neliší od dospělých pacientů. Vykazují však nižší intenzitu a jednotlivé fáze jsou také kratší. Zamyslete se nad tím, jak by se projevoval žák s manickým (dále MS) či spíše hypomanickým syndromem a podle může učitel usuzovat, že se jedná o MS.

5 SCHIZOFRENIE A SCHIZOFRENNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY SCHIZOFRENIE Schizofrenie je závažné psychotické onemocnění, kterým trpí asi 1% populace. Termín schizofrenie doslova znamená rozštěpení mysli. Jedná se o fázickou chorobu, při níž se střídají období ataky nemoci s obdobím relativního zdraví. Ono rozštěpení mysli je nejjednodušší si vyložit jako disonanci mezi kognitivními, emočními a behaviorálními psychickými funkcemi. Laická představa několika osob v jedné tomu tedy odpovídá pouze částečně. Klinický obraz schizofrenie : Emoční porucha způsobující narušený kontakt s realitou. Autismus Neadekvátní afekty Bizarní chování Bludy a halucinace Citová ambivalence Emoční zploštělost Neklid, nejistota, úzkost Časté neologismy v řečovém projevu.

6 Formy Sch. Převažující Simplexní Plíživá, časný vznik, typický rys : autismus. Paranoidní Nejčastější, chybí náhled choroby, výskyt bludů a halucinací. Hebefrenická Začátek v dospívání, klackovité chování, hypersexualita, inkoherentní řeč, depersonalizace. Katatonická Výskyt motorických defektů. Neurastenicko- Počáteční fáze jiných forem sch. -hypochondrická Představa, že jednotlivé části těla jsou změněny. Nediferencovaná Symptomy neodpovídají žádné z forem. Postschizofrenní Depresivní ataka po odeznění schizofrenie. deprese Reziduální Chronické stádium ve vývoji schizofrenie. Nejsou bludy ani halucinace. Forma produktivní i stuporózní. Prognóza choroby souvisí s průběhem jejího nástupu a dobou, v níž propukla. Horší prognózu mívají plíživé a pomalé nástupy a brzký nástup.

7 DUŠEVNÍ PORUCHY S BLUDY (PARANOIDNÍ PORUCHY) Paranoidní poruchy a) Parafrenie b) Paranoia Parafrenie Chronické psychotické onemocnění. Propuká mezi 40.a50 rokem. Jsou přítomny bludy a halucinace. Není přítomen artismus a afektivní ambivalence. Paranoia Chronické onemocnění s plíživým průběhem. Vzniká kolem 40.roku. Častěji postihuje muže. Vyskytují se paranoidní bludy v bludném systému. Nevyskytují se halucinace ani pravé iluze.

DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY

DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra psychologie Duševní a behaviorální poruchy Martin Dlabal Ústí nad Labem

Více

Studenti s psychickými poruchami

Studenti s psychickými poruchami Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami Studenti s psychickými poruchami PhDr. Sylva Hönigová Text k distančnímu studiu STUDENTI S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM, CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM A PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

Klinická psychologie

Klinická psychologie Klinická psychologie Společně se sociálním lékařstvím, dětskou psychiatrií, psychiatrií a medicínou jako takovou - --toto vše pomáhá při rozvoji klinické psychologie Historie: Lightner Witmer (1867 1956)

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná

Více

Základní psychické poruchy stručný přehled

Základní psychické poruchy stručný přehled Základní psychické poruchy stručný přehled Příloha k vyhodnocení testu BITEPT z www.psychotesty.psyx.cz PhDr. Michaela Peterková 2008 Poruchy nálady: mánie, deprese a bipolární porucha Jsou dva základní

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Vybrané kapitoly z psychopatologie

Vybrané kapitoly z psychopatologie UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Vybrané kapitoly z psychopatologie Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Psychologický ústav Studijní rok 2005/2006 DIPLOMOVÁ PRÁCE Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Soňa Bajerová Vedoucí

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ Katalog podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra a pro žáky s vybraným AC PR KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁSTPRO ŽÁKY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA APRO ŽÁKY S VYBRANÝM DUŠEVNÍM

Více

Klinická část: diagnostické okruhy

Klinická část: diagnostické okruhy 1 Klinická část: diagnostické okruhy Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Petr Příhoda pracuje jako psychiatr od

Více

Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ

Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ Prim. MUDr. Miroslav Novotný Centrum duševního zdraví EEG Biofeedback Centrum Jeseník a Šumperk Česká republika Tel (00420) 584 412 462 e-mail

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra psychologie a patopsychologie. Studijní rok 2011/2012. Bipolární porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra psychologie a patopsychologie. Studijní rok 2011/2012. Bipolární porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Studijní rok 2011/2012 Bipolární porucha Diplomová práce Autor: Miriam Kolínová Vedoucí práce: PhDr. Jana Kvintová,

Více

Volnočasové aktivity u duševně nemocných

Volnočasové aktivity u duševně nemocných Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills s.r.o. Volnočasové aktivity u duševně nemocných Sociální práce Vedoucí práce: MgA. Lucie Kráčmerová Vypracovala: Pavlína Östergaardová Čelákovice

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy NEUROTICKÉ PORUCHY - jsou typické změnou prožívání, ale pod vlivem narušených emocí se mohou měnit fyziologické reakce i uvažování a chování takto postiženého člověka. - Tyto potíže lze chápat jako poruchy

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Karolina Diallo Autor

Více

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch Psychické poruchy - oblasti psychických poruch 1. poruchy vnímání (iluze dochází ke zkreslení vnímaného objektu - za šera považuji keř za přikrčenou postavu nebo nesprávně porozumím slyšenému slovu či

Více

8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 209 8.1. KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE AFEKTIVNÍCH PORUCH V této kapitole pojednáme zvlášť o depresivní poruše a o bipolární poruše. Léčba depresivních

Více

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti..

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti.. Otázka: Psychologie osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): ifi (pojem osobnost, vývoj, temperament, inteligence, poruchy duševního života, poruchy řeči, chování, psychohygiena) -> Základní

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Závěrečná práce: Vypracovala: Vliv depresívního onemocnění na způsobilost k řízení motorového vozidla Mgr. et

Více

1. Klinický obraz. 1.1. Kazuistiky. Lucie Motlová

1. Klinický obraz. 1.1. Kazuistiky. Lucie Motlová / 19 1. Klinický obraz Lucie Motlová Schizofrenie se vyznačuje pestrostí příznaků. Při klinickém vyšetření se zjišťují poruchy vnímání, myšlení, jazyka, emocí, motoriky a kognitivních funkcí. Diagnóza

Více

D i p l o m o v á p r á c e

D i p l o m o v á p r á c e Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická D i p l o m o v á p r á c e Duševní porucha v trestním právu Zpracovala: Hana Benešová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická D i p

Více

Navigace laická veřejnost

Navigace laická veřejnost SCHIZOFRENIE Navigace laická veřejnost Co to je schizofrenie Schizofrenie je závažné psychické onemocnění narušující schopnost člověka vnímat skutečný svět okolo a měnící jeho chování. Nejčastěji se poprvé

Více

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými,

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými, ÚVOD Tento text je určen těm, jejichž blízký příbuzný syn, dcera, manžel, manželka či někdo jiný onemocněl závažnou duševní chorobou, patřící do skupiny nemocí, které společně označujeme jako»psychóza«.

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více