Necid (ODS): Zákaz tranzitní dopravy přes Velké Meziříčí byl mojí prioritou... 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Necid (ODS): Zákaz tranzitní dopravy přes Velké Meziříčí byl mojí prioritou... 2"

Transkript

1 PŘEHLED ZPRÁV Necid (ODS): Zákaz tranzitní dopravy přes Velké Meziříčí byl mojí prioritou... 2 Správu registru vozidel nejspíš převezme O2, uspěla s nízkou cenou... 3 Zelení: Vozidla těžší než 10 tun by přes železniční přejezdy vůbec jezdit neměla... 3 Relative PR & Consultancy, s.r.o. 1

2 PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁV Necid (ODS): Zákaz tranzitní dopravy přes Velké Meziříčí byl mojí prioritou parlamentnilisty.cz Rubrika: Politici voličům Tranzitní nákladní doprava, tedy zejména kamiony, které objíždí mýtné brány na dálnici, budou mít od prvního září v našem městě utrum. Po letech snažení a intenzivního vyjednávání se radnici podařilo vjezd tranzitní dopravy do Velkého Meziříčí zakázat. "Jde o vydání zákazu vjezdu tranzitní dopravy na území města. Jednoduše řečeno, na příjezdových silnicích do města bude zákazové dopravní značení pro nákladní auta s dodatkovou tabulkou výjimky pro místní dopravu a dopravu s cílem v našem městě," vysvětlil starosta Radovan Necid. Ten se přitom o toto jednoduché a účinné řešení snaží už od roku "Když jsem se v roce 2010 stal starostou, jako jeden z hlavních cílů jsem si vytýčil omezení počtu kamionů, které přes Velké Meziříčí objíždí mýtné brány. Začal jsem hledat způsob, jakým to udělat," popisuje začátky celého příběhu Necid. Proto se nejprve seznámil s několika možnými variantami. Jako asi nejhorší vyhodnotil rozšíření dálničního mýta na silnice nižších tříd. "Mýto buď omezí počet kamionů a pak se ale nevybírá, anebo generuje peníze, ale pak neomezuje počet kamionů. Navíc dramaticky zdražuje místní dopravu, a proto mi myšlenka zavedení mýta na silnicích nižší třídy přijde doslova zcestná," říká Radovan Necid. V roce 2011 se seznámil s případem, kdy město Žebrák, které je v podobné situaci jako Velké Meziříčí, zakázalo vjezd tranzitní dopravy. Ale jen proto, že se v obci nacházel most na krajské komunikaci v havarijním stavu a státní orgány (dopravní úřad) do doby opravy mostu nekladly zákazu kamionů žádné překážky. "Sám starosta Žebráku byl ale k tomu, že by se nám mohlo podařit prosadit zákaz, i když žádnou takovou opravu nemáme, velmi skeptický. Měl totiž své zkušenosti," prohlásil Necid. Velké Meziříčí se proto nejprve snažilo získat hodnověrné údaje. Metodikou Centra dopravního výzkumu město změřilo intenzitu nákladní dopravy. Poprvé jen ve Velkém Meziříčí a pak i ve spolupráci s obcemi a městy na trase silnice číslo 602/II od Řehořova po Říčany. Starosta také uspořádal setkání s představiteli těchto obcí, aby je nejen informoval o vývoji situace, ale předal jim i zkušenosti a návody jak ověřit intenzitu dopravy po celé trase. Tato měření prokázala, že kamiony nejenom že dálnici kvůli mýtu objíždí, ale také že intenzita nákladní dopravy ve Velkém Meziříčí prudce roste. Příčinou je mimo jiné to, že stát v posledních čtyřech letech dvakrát zdražil mýto. "Měli jsme v rukou tvrdá, nezpochybnitelná čísla, která nám umožnila další jednání s policií, krajem i státem," vysvětlil starosta Necid s tím, že o vydání zákazu vjezdu tranzitní dopravy do Velkého Meziříčí stále trpělivě vyjednával se všemi orgány státní správy. Posledním impulsem pak prý bylo stanovisko zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka, který loni v létě jednoznačně podpořil možnost obcí, aby ze svého území tranzitní dopravu vykázaly, a to i za stávající legislativy. Relative PR & Consultancy, s.r.o. 2

3 Mezitím kraj spolu s Velkým Meziříčí spustil pilotní projekt dynamického vážení nákladní dopravy a u Jestřábce vyrostly automatické váhy. "Panovala trochu obava, aby náš plánovaný zákaz a tento projekt vážení nešly proti sobě. Myslíme si, že tomu tak není, a proto velkomeziříčský dopravní úřad mohl vydat opatření, kterým se tranzitní doprava z našeho města posílá zpět na dálnici, kam ostatně patří," řekl Necid. Město čeká ještě poměrně dost práce na tom, aby se dopravci i řidiči o nové situaci dozvěděli. "O tom, že je do Velkého Meziříčí tranzitní nákladní dopravě vjezd zakázán, budou řidiče informovat dopravní značky na příjezdových silnicích v dostatečné vzdálenosti od města a na návěstích na dálnici D1. Zároveň chceme veřejnost informovat prostřednictvím médií a dopravcům zašleme informaci na sdružení ČESMAD. Samozřejmě také budeme dbát na to, aby zejména v prvních týdnech a měsících bylo porušení tohoto zákazu důsledně sankcionováno, jinak to celé nemělo smysl," uzavřel starosta Radovan Necid. Správu registru vozidel nejspíš převezme O2, uspěla s nízkou cenou e15.cz V zakázce na další tříletý provoz registru vozidel vybralo ministerstvo dopravy společnost O2. Nahradit má od září dosavadního provozovatele problematického registru, kterým je firma ICZ. V současnosti stále běží lhůty na odvolání uchazečů a poté ministerstvo přikročí k podpisu smlouvy s vítězem. Registr vozidel opakovaně zkolaboval v létě 2012 a poté se řadu měsíců potýkal s problémy a byl pomalý. V zakázce zvítězila společnost O2 s cenou zhruba 40 milionů korun za celé tříleté období. To představuje výraznou úsporu proti očekávaným cenám. Úřad původně očekával, že jej provoz registru za tři roky vyjde na 140 milionů korun, což je zhruba totožná cena, jakou platí dosud. Operátor O2 už v nyní s elektronickými registry dopravního resortu pracuje a zajišťuje pro ně datový přenos. Společnost O2 vybrala výběrová komise mezi sedmi zájemci. Výsledky řízení už napadl současný provozovatel, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nicméně jeho námitku zamítl, uvedl mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Součástí smlouvy má být i vylepšení systému a zajištění školení úředníků k snazšímu přechodu na nové funkce, které bude registr mít. Potřebujeme vylepšit některé funkce registru a zajistit spolehlivý provoz. Za samozřejmé považuji, že chceme odpovídající službu koupit co nejvýhodněji, uvedl při vypsání zakázky ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Centrální registr vozidel vyřizuje žádosti spojené s přihlašováním a odhlašováním automobilů. ICZ nahradil dřívějšího provozovatele registru, firmu ATS Telcom. Ta systém spravovala od léta 2012, kdy registr přešel pod ministerstvo dopravy. Komplikovaný přechod z jednoho úřadu na druhý způsobil dlouhé fronty žadatelů o změny v registru na přepážkách. Zelení: Vozidla těžší než 10 tun by přes železniční přejezdy vůbec jezdit neměla parlamentnilisty.cz Rubrika: Politici voličům Relative PR & Consultancy, s.r.o. 3

4 Strana zelených v souvislosti s neštěstím na železničním přejezdu ve Studénce, k němuž došlo ráno 22. července 2015 a jež mělo tragické následky, žádá kompetentní orgány České republiky, aby neprodleně přijaly následující opatření směřující k tomu, že se v budoucnu podobným nehodám v co nejvyšší míře předejde: Důsledně a bezodkladně postihovat dle platné legislativy všechny řidiče silničních vozidel, kteří se dopouštějí nezákonného jednání na železničních přejezdech. Zejména musí být represe namířena proti neukázněným řidičům nákladních aut, kamiónů a autobusů, kteří svým hrubě nezodpovědným chováním a hazardérstvím ohrožují zdraví a životy desítek až stovek nevinných spoluobčanů. Neprodleně zahájit osvětovou kampaň, jejímž cílem musí být zlepšení chování řidičů na přejezdech. Je alarmující, že přes stejný železniční přejezd ve Studénce jen jeden den po nehodě a za přítomnosti televize a policie projela na blikající červená světla další 2 auta. Všechny železniční přejezdy na tratích s rychlostí 100 km/hod a vyšší vybavit kamerovým systémem s automatickým záznamem vozidel, která vjela na přejezd ve výstraze, a řidiče a dopravce postihovat. Stanovit neodkladně silniční trasy pro kamionovou dopravu s tím, že tyto trasy budou postupně upravovány pro bezpečnou jízdu těžkých nákladních vozidel a jejich využívání bude povinné a bude kontrolováno, vyžadováno a zpoplatněno s tím, že řidiči na tuto trasu musí najet z míst ložných manipulací nejkratší cestou. V tomto duchu připravit výběrové řízení na celoplošný výběr mýta v ČR s jednoznačným cílem zabránit tranzitu těžkých vozidel po komunikacích nižších tříd. Do doby výstavby mimoúrovňových křížení a stanovení tras pro kamionovou dopravu zakázat průjezd nákladních vozidel těžších než 10 tun přes železniční přejezdy na koridorových tratích a pro tato vozidla stanovit objízdné trasy. Tam, kde to nebude možné, zajistit nepřetržitý dozor Policie ČR včetně postihů. Nepovedou-li opatření dle předchozích bodů v co nejbližší době k podstatnému snížení počtu přestupků páchaných na železničních přejezdech, provést legislativní změny s cílem výrazného zvýšení postihu řidičů a jejich zaměstnavatelů včetně odebrání bezpečnostní licence dopravcům za porušování zákonů v oblasti bezpečnosti silniční dopravy. Odůvodnění: Primární příčinou nehod na železničních přejezdech je hrubé porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích nezanedbatelnou částí řidičů silničních vozidel. Je nezbytné vzít na vědomí, že sebedokonalejší zabezpečení železničních přejezdů ze strany správce železničních tratí nebudou účinná, pokud uživatelé silniční dopravy nebudou respektovat vztažná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích ( 28 a 29). Nelze ale přehlédnout ani další okolnosti, které mají nepřímo na vznik těchto nehod vliv. V ČR existuje závažný nepoměr mezi požadavkem společnosti na stále vyšší úroveň bezpečnosti provozu na železnici a minimálními požadavky na silniční dopravu. Zatímco ze strany železniční dopravy jsou zabezpečeny všechny přejezdy, přitom na koridorech na nejvyšší možné technické úrovni, ze strany silniční dopravy závisí bezpečnost plně jen na lidském činiteli. Takových situací, které mohly mít stejné nebo ještě horší následky než ten poslední ze Studénky, zažívají strojvedoucí vlaků nejen na koridorech celou řadu. Povolání strojvedoucího se tak stává jedním z nejrizikovějších. Relative PR & Consultancy, s.r.o. 4

5 Čím dál složitější a dražší zabezpečení železničních přejezdů je vyvolané zejména bezohledností a hazardem řidičů silničních vozidel, ovšem veškeré náklady s tím spojené nenesou viníci tohoto stavu, ale ti ohrožení - železniční dopravci, cestující a zákazníci. Tento stav je nadále nepřijatelný. Náklady na nápravná opatření musí jednoznačně nést silniční dopravci, nejlépe formou mýtného - z něj se musí zabezpečení přejezdů nebo jejich nahrazení mimoúrovňovým křížením financovat. Za negativní průvodní jev považujeme i skutečnost, že silniční dopravci v zájmu získání zakázek tlačí své řidiče k porušování základních předpisů o provozování silniční dopravy. Navíc stát tvrdošíjným odmítáním výběru mýtného na celé silniční síti přímo motivuje řidiče těžkých vozidel k tomu, aby co nejvíce využívali komunikace nižších tříd, které nejsou stavebně pro tato vozidla uzpůsobena, a přímo tím ohrožují ostatní účastníky nejen silničního provozu. Nehoda ve Studénce, která se stala na křížení dráhy se silnicí III. třídy, je toho bohužel exemplárním případem. Je zcela mimo diskuzi, že na tratích s rychlostí 100 km/hod a vyšších mají srážky vlaků se silničními vozidly tragické následky, především pak s vozidly těžšími než 10 tun. Taková vozidla by přes přejezdy jezdit neměla vůbec, neboť kromě lidského selhání mohou nastat i případy nezaviněného uvíznutí na přejezdu. Jedním z rozhodujících faktorů této nehody je vytvoření podmínek pro její vznik - stále se snižující nároky na profesionální řidiče, škrty a následně čím dál méně účinná práce policie. V neposlední řadě také nevymahatelnost práva - vždyť i v případě předchozí tragédie ve Studénce před sedmi lety je potrestání viníků v nedohlednu. Nevymahatelnost postihů je přitom u řidičů ze zahraničí ještě násobně horší než u řidičů tuzemských. Všechny výše uvedené faktory vedly ke vzniku dlouhodobě velmi rizikového prostředí, kdy čekání na kolizi s velmi závažnými následky bylo jen otázkou času. Naprosto selhala Policie ČR, neboť porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích je zažitým a léta tolerovaným standardem. Nejedná se pouze o železniční přejezdy. Na našich silnicích dochází i k dalším způsobům hrubého porušování tohoto zákona, zejména k překračování povolené rychlosti, riskantnímu předjíždění, agresivitě a bezohlednosti vůči chodcům, cyklistům i ostatním účastníkům silničního provozu. Ministři dopravy a vnitra musí nejen tragédii ve Studénce, ale i celkovou míru nehodovosti na našich silnicích vnímat také jako důsledek práce jim svěřených resortů, musí z tohoto stavu vyvodit jednoznačnou personální odpovědnost na svých ministerstvech a přijmout velmi rázná opatření. Věříme, že tato nehoda je pro ně zcela jasným vzkazem. Kromě výše uvedených operativních opatření považuje Strana zelených za naléhavé realizovat i opatření dlouhodobého charakteru, která by řešila celou škálu širších souvislostí majících na nehodovost na přejezdech potenciální vliv. Kauza nehody na železničním přejezdu ve Studénce nechtěně poukázala také na naprostou nekoncepčnost výstavby dopravní infrastruktury v ČR. Plánovači ministerstva dopravy stále tíhnou k upřednostňování výstavby nových dálnic, přičemž výstavba železnic byla vnímaná jako něco podřadného. Nelze se tak divit tomu, že zatímco napojení polní cesty na dálnici, přechod pro chodce přes dálnici nebo úrovňová křižovatka dálnice se silnicí III. třídy je něčím zcela nepředstavitelným, tak totéž u železničních koridorů není problém a vyskytuje se v hojné míře. Když už se nenašla vůle k výstavbě moderní železnice v nové trase, tak se měla najít vůle a finance k odstranění všech úrovňových křížení. To, že pan ministr Ťok problém zaznamenal a chce jej řešit, je chvályhodné, nicméně totéž měl učinit jeho předchůdce před 20 lety. Strana zelených dlouhodobě požaduje celoplošné vybírání mýta a omezení rizika jízdy těžkých nákladních automobilů a kamiónů po komunikacích nižších tříd. SZ dále požaduje od vlády ČR neodkladné přijetí bezpečnostního programu spočívajícího v náhradě úrovňových křížení železnice se silnicemi kříženími mimoúrovňovými s tím, že prioritně budou řešeny koridorové tratě. Cílem je odstranění všech úrovňových přejezdů na koridorových tratích do roku 2025 a na ostatních tratích s Relative PR & Consultancy, s.r.o. 5

6 rychlostí 100 km/hod a vyšší do roku To vše na náklady správců komunikací a státu, nikoliv železnice. Jedním z důležitých řešení, jak se vypořádat s problémy rostoucí dopravy v blízké budoucnosti, je i podpora širší aplikace inteligentních dopravních systémů a služeb (ITS) napříč všemi druhy dopravy. Jsou to právě ITS, která umožňují komplexní pohled na všechny druhy dopravy a ulehčují řešení koordinace propojení různých dopravních systémů. Problematika ITS má široký záběr jak ve spektru nabízených služeb, tak i v možnostech jejího využití. Obecně lze říci, že se jedná o systémy pro řízení a usměrňování dopravy, řešení její bezpečnosti a plynulosti, které ve spojení s družicovými systémy umožňují sledovat technický stav dopravní cesty, mohou pomoci eliminovat chybovost lidského činitele u rozhodovacích procesů při řízení vozidla, a tak předcházet vážným dopravním nehodám. Mohou také pomoci odhalovat závažnou trestnou činnost v dopravě. Lze oprávněně očekávat, že za několik let bude datově připojeno téměř každé vozidlo a dopravní infrastruktura a vozidla budou vzájemně komunikovat. Neodkladná podpora rozvoje a aplikace ITS ve smyslu vládou schváleného Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů do roku 2020takbudou mít klíčový význam pro zlepšování bezpečnosti dopravy. Relative PR & Consultancy, s.r.o. 6

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Koncepce BESIP v Libereckém kraji Koncepce BESIP v Libereckém kraji Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno: Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 18.11.2003 usnesením č. 366/03/ZK Původní zpracování: říjen

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU CYKLISTICKÁ AKADEMIE Jde to i jinak. Doporučení pro vypracování strategického plánu rozvoje cyklistické dopravy města Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Asociace měst pro cyklisty

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Příčiny dopravní nehodovosti a možnosti její prevence DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

ASPI ML301 Strana 1 11.07.2006 11:10:59

ASPI ML301 Strana 1 11.07.2006 11:10:59 Obecná část: I. Platnou právní úpravu provozu na pozemních komunikacích představuje -zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Slamečka s Haškem o krajském mýtném

Slamečka s Haškem o krajském mýtném Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek k mýtu: Mýtné je pro kraje nesmírně zajímavé téma, V úvahu připadá jen satelitní říká ministr dopravy systém bez mýtných bran, Gustáv Slamečka STRANA 2 STRANA 7

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Obsah návrhu A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název

Více

4/2014 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

4/2014 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 4/2014 Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost Hlavní téma silniční doprava Zaměřeno na teplárenství měsíčník pro firmy a veřejnou správu říjen 2011 Výhled stavebních firem Rozpočet Ministerstva dopravy ČR Investice do LED návěstidel 2 4 6 Řízení dopravy

Více

Analýza plánování dopravních staveb v České republice

Analýza plánování dopravních staveb v České republice Analýza plánování dopravních staveb v České republice Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky Doprava.indd 1 16.12.2008 13:57:48 Cevro_Chlap_A5_landscape_def_krivky.indd 1 16.12.2008 11:15:28 Prestižní profesní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 8/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Silniční síť. základ civilizace a prosperity. 12. Slovo ministra. 28. Dočkáme se dálnice D3?

Silniční síť. základ civilizace a prosperity. 12. Slovo ministra. 28. Dočkáme se dálnice D3? jaro 2013 Silniční síť základ civilizace a prosperity magazín společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR 12. Slovo ministra 28. Dočkáme se dálnice D3? 32. Problematika silnic II. a III. třídy z pohledu

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Návrhy opatření ke snížení nehodovosti v silničním provozu

Návrhy opatření ke snížení nehodovosti v silničním provozu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 Návrhy opatření ke snížení nehodovosti v silničním provozu prosinec 2007 Adresa pro doručování : ČVUT v Praze, Fakulta

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 1/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 Obsah 1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 3. Likvidace škod vzniklých v důsledku povodní 2013 na dopravní infrastruktuře; místní komunikace a

Více