Rekapitulace příjmů. daňové ,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery ,08 kapitálové ,00 ostatní ,58. celkem příjmy ,68

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace příjmů. daňové 223 961,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery 42 085,08 kapitálové 13 369,00 ostatní 39 547,58. celkem příjmy 327 652,68"

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery ,08 kapitálové ,00 ostatní ,58 celkem příjmy ,68 Financování ,00 Příjmy + financování ,68 Příjmy 1

2 druh příjmu Daňové ,61 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 3 000,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ 2 000,00 daň z nemovitostí ,00 daň z příjmu právnických osob za obce 5 036,71 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,90 poplatek za svoz odpadů 8 300,00 odvod z loterií 400,00 odvod z VHP a jiných technických zařízení 8 000,00 poplatek za psy 465,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 380,00 poplatky za odnětí půdy 24,80 poplatek za užívání veřejného prostranství - kultura 55,10 ostatní správní poplatky 5 000,00 Nedaňové 8 689,41 z vlastní činnosti 3 245,81 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 700,00 Kadaňské noviny 180,00 reklama SD a.s. - Císařský den ,00 reklama Bauvant s.r.o. - Císařský den 12,10 reklama FRK s.r.o. - Císařský den 20,00 reklama SASME s.r.o. - Císařský den 12,10 reklama Jamečný - Císařský den 12,10 reklama Petrom stavby s.r.o. - Císařský den 6,05 reklama ČEZ, a.s. - narozeniny Maxipsa Fíka 302,50 reklama WITTE Nejdek spol s r.o. - Dopravní soutěž mladých cyklistů 18,15 Centrum služeb pro silniční dopravu - Dopravní soutěž mladých cyklistů 6,00 reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - publikace 121,00 prodej zboží 36,00 výuka na dětském dopravním hřišti 50,63 ostatní příjmy z vlastní činnosti 164,18 pronájem majetku 3 343,00 nájem z pozemků 753,00 nájem z bytů a nebytů 2 590,00 dary 80,00 neinvestiční 80,00 sankční platby 2 020,60 pokuty městské policie 300,00 pokuty přestupkové komise 120,00 pokuty - dopravní agendy 1 200,00 pokuty - životní prostředí 50,60 ostatní sankční platby 350,00 Přijaté transfery ,08 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 36,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,90 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 3 759,00 volby prezidenta ,00 zateplení 3. MŠ 2 262,09 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 805,00 Účelová neinv. dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ 471,00 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov - KÚ 3 122,43 Centrum sociálních služeb Prunéřov - přestavba čp MPSV 3 414,26 příspěvek na obnovu radnice č.p. 1 - MK 200,00 Konference Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska v Kadani - KÚ 30,00 Asistent prevence kriminality MV 454,00 Výchovně rekreační víkendové pobyty MV 64,00 Společně proti kriminalitě - MV 70,00 pěstounská péče - Úřad práce 1 868,00 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně - KÚ 656,46 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji KÚ 14,40 Odborný lesní hospodář - KÚ 83,47 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ 7,10 Obnova výklenkové kaple v Kadaňské Jeseni - KÚ 30,40 "Pouliční liga" - prevence kriminality - MV Příjmy I. 57,00 2 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 2.ZŠ - KÚ 871,57 příjmy z veřejnoprávních smluv 81,00

3 druh příjmu Kapitálové ,00 prodej nemovitostí ,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 prodej pozemků 1 800,00 prodej bytů 350,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 120,00 prodej pozemků - Strážiště III, lokalita Úhošťany 2 860,00 prodej vozidla 39,00 investiční dary 2 000,00 Ostatní ,58 úroky z bankovních účtů 200,00 věcná břemena 60,00 správa bytů ,00 pojistné plnění 392,93 ostatní příjmy 539,57 ostatní nedaňové příjmy - Euroregion Krušnohoří 109,00 převod z investičního fondu 3.ZŠ 212,00 převod z investičního fondu 5.ZŠ 500,00 příjmy z podílu zisku dividend 30,30 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 242,80 vypořádání z minulých let - volby ,98 Příjmy II. 3

4 Návrh rozpočtu 2012 Financování ,00 změna stavu na bankovních účtech ,00 Financování 4

5 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,33 Odbor životního prostředí ,58 Odbor dopravy ,26 Odbor regionálního rozvoje ,90 Odbor výstavby ,89 Stavební úřad 110,00 Odbor školství 4 956,63 Odbor sociálních věcí ,35 Organizační složky 3 616,53 Příspěvkové organizace ,87 Ostatní výdaje ,34 celkem výdaje ,68 Výdaje 5

6 Odbor vnitřních věcí ,33 mzdové a sociální náklady ,40 platy ,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 067,00 ošatné 80,00 sociální pojištění ,50 zdravotní pojištění 3 922,30 pojistné z mezd 243,60 platy - prevence kriminality 377,00 sociální pojištění - prevence kriminality 94,00 zdravotní pojištění - prevence kriminality 33,00 pojistné z mezd - prevence kriminality 0,00 platy - hasiči 261,20 OON - hasiči 121,00 sociální pojištění - hasiči 65,30 zdravotní pojištění - hasiči 23,50 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 324,00 neinvestiční náklady 9 775,93 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 95,00 drobný hmotný majetek 591,00 materiál 1 380,00 pohonné hmoty 250,00 poštovné 852,00 telekomunikace a radiokomunikace 675,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 591,00 školení a vzdělávání 258,00 opravy a údržba 600,00 programové vybavení 80,00 SPOZ 70,00 cestovné 290,00 pohoštění 250,00 GIS 200,00 dálniční známky 6,00 léky a zdravotnický materiál 12,00 pronájem kopírky 60,00 voby prezidenta ,93 mimořádné parlamentní volby ,00 průkaz energetické náročnosti budov 110,00 investiční náklady 1 084,00 programové vybavení 300,00 stroje, přístroje a zařízení 130,00 dopravní prostředky 654,00 OVV 6

7 Odbor životního prostředí ,58 údržba zeleně 4 502,00 investice v zeleni 2 199,96 údržba sportovišť 1 443,10 údržba zahrad Františkánského kláštera 100,00 ochrana přírody a krajiny 197,50 údržba naučných stezek 170,00 Löschnerovo náměstí - projektová dokumentace, ošetření dřevin 767,20 konzultace les 38,00 údržba lesů 100,00 myslivost 24,00 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 83,47 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 7,10 odpadové hospodářství 357,45 veřejná doprava na akce města 250,00 psí útulek 350,00 deratizace a desinfekce 74,80 likvidace autovraků 15,00 vodní hospodářství 218,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 680,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 OŽP 7

8 Odbor dopravy ,26 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 797,00 TSK s.r.o. - MAD 3 600,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 3 985,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 100,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 350,00 BESIP 137,26 zimní rekreační doprava 70,00 OD 8

9 Odbor regionálního rozvoje ,90 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 240,50 regenerace MPR a MPZ 241,04 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 468,96 úprava zahrady č.p. 7 v Kadani 820,00 Informační centrum Kadaň 9 431,00 obnova radnice č.p. 1 - příspěvek MK 200,00 Obnova výklenkové kaple v Kadaňské Jeseni - dotace KÚ 30,40 ORRaUP 9

10 Odbor výstavby ,89 ROP ,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty ,00 zeleň 6 000,00 úpravy Löschnerova náměstí 6 000,00 doprava ,38 chodníky a komunikace ,38 cyklostezka 1 000,00 regenerace sídliště C - část A ,00 regenerace sídliště C - část F 5 000,00 školství ,09 údržba škol a školských zařízení 3 825,00 zateplení 3.MŠ 1 037,00 zateplení 3.MŠ - dotace 2 262,09 zateplení 2.ZŠ 1 000,00 vestavba 10.MŠ do 1.ZŠ včetně hřiště 8 960,00 víceúčelové hřiště 1.ZŠ - dar ČEZ 2 000,00 kultura 250,00 fresky - klášter 250,00 vnitřní správa ,62 údržba budov 3 416,62 údržba hradeb 1 620,00 investice do veřejného osvětlení 774,00 energie města 9 200,00 správa bytů - investice 7 000,00 sportoviště ,80 ostatní sportoviště - údržba 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 500,00 multifunkční hřiště - údržba 0,00 multifunkční hřiště - energie 0,00 multifunkční hřiště - údržba, energie, nájem traktoru 1 362,00 zimní stadion - údržba 1 300,00 zimní stadion - energie 4 350,00 fotbalový stadion - údržba 0,00 atletická dráha ,00 discgolfové hřiště 298,80 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 0,00 TSK s.r.o ,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 dešťová kanalizace a fontány 750,00 veřejná WC 200,00 hřbitov - budovy 360,00 komunikace 750,00 správa odboru - projekty 4 750,00 OV 10

11 Stavební úřad 110,00 mapové podklady, dokumentace 0,00 odborné posudky 0,00 nutné zabezpečovací práce 110,00 SU 11

12 Odbor školství a kultury 4 956,63 školství 140,00 literatura a ostatní 0,00 ceny pro soutěže škol 0,00 akce škol - služby 0,00 náklady školství 120,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 20,00 sport 85,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 70,00 sportovec města 15,00 kultura 4 731,63 propagace města 1 345,00 narozeniny Maxipsa Fíka 230,00 ostatní - výlep, plakáty 90,00 Císařský den 1 826,63 Advent 250,00 Městská galerie 555,00 Kadaňské noviny 250,00 publikační činnost 25,00 konference SHSČMS 160,00 OŠKS 12

13 Odbor sociálních věcí , ,35 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 274,00 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 1 030,66 Centrum sociálních služeb Prunéřov - předfinancování 195,00 rekonstrukce č.p. 169, Prunéřov - projektová dokumentace 195,00 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov - dotace 3 122,43 Prevence kriminality - víkendové pobyty - MV 64,00 "Pouliční liga" - dotace MV - pro Světlo, o.s. 57,00 "Společně proti kriminalitě" - dotace MV - pro Světlo, o.s. 70,00 Centrum sociálních služeb Prunéřov - přestavba čp dotace MPSV 3 414,26 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 3 759,00 platy 2 590,00 náhrady mezd v době nemoci 20,00 sociální pojištění 640,00 zdravotní pojištění 230,00 pojistné z mezd 14,00 nákup materiálu 20,00 pohonné hmoty 50,00 cestovné 15,00 školení 30,00 poštovné 10,00 telekomunikace a radiokomunikace 15,00 drobný hmotný majetek 43,28 opravy a údržba 5,00 leasing auta 66,60 pojištění auta 10,12 pěstounská péče 1 868,00 platy 600,00 náhrady mezd v době nemoci 10,00 sociální pojištění 150,00 zdravotní pojištění 54,00 pojistné z mezd 2,50 nákup materiálu 40,00 pohonné hmoty 70,00 cestovné 10,00 opravy a údržba 5,00 školení 30,00 poštovné 10,00 telekomunikace a radiokomunikace 15,00 drobný hmotný majetek 130,00 služby pěstounům 741,50 OSVaZ 13

14 Organizační složky 3 616,53 Městská policie 2 532,53 prádlo, oděv, obuv 150,00 knihy, učební pomůcky, tisk 3,00 drobný hmotný majetek 80,00 nákup materiálu 132,00 pohonné hmoty 300,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 145,53 školení a vzdělávání - asistent prevence kriminality - dotace MV 10,00 nákup služeb 943,00 odtahy vozidel 50,00 opravy a udržování 379,00 cestovné 17,00 prevence kriminality a patologických jevů 46,00 kolky 12,00 poštovné 1,00 ochranné pomůcky 30,00 nájemné 3,00 stroje, přístroje a zařízení 121,00 Požární ochrana 1 084,00 drobný hmotný majetek 115,61 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 2,79 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 96,30 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 28,70 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 189,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 211,60 Org.složky 14

15 Příspěvkové organizace ,87 Městská správa sociálních služeb 5 000,00 provoz 5 000,00 Kulturní zařízení Kadaň ,30 provoz KZK a městské knihovny ,30 sportovní hala - provoz 2 350,00 Školská zařízení ,57 1.ZŠ 3 677,30 provoz obec 3 662,90 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji dotace KÚ 14,40 2.ZŠ 4 453,17 provoz obec 3 581,60 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 2.ZŠ - KÚ 871,57 3.ZŠ 3 167,10 provoz obec 3 167,10 5.ZŠ 3 307,20 provoz obec 3 307,20 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 463,00 provoz obec 1 463,00 DDM Šuplík 1 450,00 provoz obec 1 450,00 ZUŠ 870,00 provoz obec 870,00 1.MŠ 727,50 provoz obec 727,50 3.MŠ 871,80 provoz obec 871,80 4.MŠ 820,90 provoz obec 820,90 6.MŠ 912,60 provoz obec 912,60 9.MŠ 1 804,50 provoz obec 1 804,50 10.MŠ 2 748,50 provoz obec 2 748,50 PO 15

16 Ostatní výdaje ,34 Transfery a dary ,00 sportovní organizace 2 584,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 572,00 Grantový systém 200,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 200,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 FK Tatran - údržba 500,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 dotace na železniční dopravu pro rekreační účely 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS 130,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/ MZ 17 96,00 finanční dar - povodně České Kopisty 500,00 SOŠ a SOU Kadaň - příspěvek na podporu vybraných oborů 100,00 Ostatní výdaje ,34 majetkoprávní úsek 790,00 pojištění 1 758,40 nákup pozemků 60,00 poplatky bance 250,00 daň z převodu nemovitostí 50,00 DPH 2 205,43 daň z příjmu právnických osob za obce 5 036,71 správa bytů ,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 150,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 3 700,00 Prevence kriminality - Světlo, o.s. 0,00 nájemné 360,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 919,01 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 255,00 udržitelnost Vodní sporty 45,00 udržitelnost č.p ,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KÚ 805,00 finanční vypořádání dotací z roku volby prezidenta ČR 1,87 finanční vypořádání dotací z roku provence kriminality 13,35 ostatní výdaje 250,00 rezerva - soudní řízení 2 800,00 rezerva 4 683,57 Ostatní 16

17 Sociální fond Příjmy 1 444,00 převod zůstatku z roku ,00 příděl do fondu pro rok ,00 Výdaje 1 444,00 penzijní připojištění 320,00 stravenky 460,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 24,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 459,00 rezerva 81,00 Sociální fond 17

18 výdaje na Organizace města příjmy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , , ,00 Technické služby Kadaň s.r.o , , ,00 30,00 Kabelová televize Kadaň a.s , , , ,00 Nemocnice Kadaň s.r.o , , ,00 0,00 Celkem , , , ,00 organizace města 18

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 050,00 přijaté transfery 42 765,95 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 919,81 celkem příjmy 320 995,76 Financování 123 082,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet po 4.změně k 25.9.2014. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 4.změně k 25.9.2014. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 227 189,54 nedaňové 9 186,55 přijaté transfery 74 707,63 kapitálové 16 509,00 ostatní 39 337,96 celkem příjmy 366 930,68 Financování 137 997,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36

Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36 celkem příjmy 544 043,09 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 622 545,08 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Rozpočet příjmů Org. Položka Návrh Text rozpočtu r. 2015 Daňové příjmy celkem: 283 940 Sdílené daňové příjmy: 218 000 2612, 4634 1111 DPFO -

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Rozpočet na rok 2015 - návrh

Rozpočet na rok 2015 - návrh Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh schválený Zastupitelstvem města dne 26. 1. pod usnesením č.56/ V Kolíně dne 27. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Pol Rozpočet - příjmy druh

Více

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000 Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 00 1 583 300 000 Název akce Název odboru / Název oddělení celkem příjmy podrobně A) Daňové příjmy města a poplatky 1 315 756 00 Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více