Příručka realizace opatření alternativního učení v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka realizace opatření alternativního učení v praxi"

Transkript

1 Příručka realizace opatření alternativního učení v praxi Poskytování pomoci při integraci migrantů do společnosti a na trh práce v příchozí zemi Tento projekt byl realizován za finanční pomoci Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 1

2 Obsah 1. Prezentace projektu MIGRA Příručka «realizace opatření alternativního učení» MIGRA Proč tato příručka Opatření alternativního učení MIGRA Skladba příručky MIGRA 9 3. Organizace a animace opatření alternativního učení MIGRA Příprava opatření alternativního učení MIGRA Mobilizace aktérů Výběr účastníků Zpracování programu opatření alternativního učení MIGRA Realizace: místo, vybavení a logistika Výběr animátorů/lektorů Průběh opatření alternativního učení MIGRA Hodnocení opatření alternativního učení MIGRA Soubor pomůcek MIGRA Kontakty projektu MIGRA MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 2

3 1. Prezentace projektu MIGRA V rámci rámcového programu celoživotního vzdělávání je sektorový program Grundtvig zaměřen na poskytnutí odpovědí na dvojí výzvu, kterou na jedné straně vyvolává řada dospělých osob, které předčasně opustili školní systém přípravy na povolání (nebo, jak je tomu v případě mnoha přistěhovalců, kteří ani nikdy neměli možnost vstoupit do školského systému ve své vlasti) a na druhé straně stárnutí evropského obyvatelstva. Vzdělávání dospělých zčásti umožňuje reagovat na tyto výzvy zlepšováním a aktualizací znalostí a kompetencí těchto dvou kategorií populace. Specifické cíle programu Grundtvig jsou tedy následující: reagovat na výzvy v oblasti vzdělávání v souvislosti se stárnutím obyvatelstva; napomáhat a poskytovat dospělým osobám postupy zaměřené na zlepšení znalostí a dovedností. «Multilaterální» projekty jsou projekty velkého rozsahu, do nichž jsou zapojeny organizace z několika evropských zemí, které si vzájemně poskytnou vědomosti a zkušenosti, aby získali konkrétní a inovativní výsledky s nezpochybnitelnou evropskou hodnotou. Tyto projekty by měly rozvíjet inovace nebo šířit příklady dobré praxe, které by mohly mít významný dopad. 7 organizací působících ve vzdělávání nebo v oblasti ekonomického regionálního rozvoje realizovalo v letech 2010 až 2012 projekt multilaterálny Grundtvig «MIGRA»: - Institut pour le Développement et la Formation - IDF (Institut pro rozvoj a vzdělávání, Francie) - Scuola Centrale Formazione - VVP (Centrální vzdělávací škola, Itálie) - Weiterbildung-Netzwerk GmbH (Síť pro další vzdělávání, Německo) - Instituto de Formación Integral - IFI (Institut integrovaného vzdělávání, Španělsko) - Objectif Emploi (Cíl je zaměstnanost, Belgie) - Regionální rozvojová agentura Střední Čechy - RRA (Česká republika) - Spišská regionální rozvojová agentura - SRRA (Slovensko). Projekt MIGRA - Migrace a přijetí - má za cíl podpořit migrační dynamiku, se kterou se setkávají evropské země a vytvořit a propagovat opatření alternativního učení, které je určeno na podporu integrace přistěhovalců do společnosti a na trh práce v přijímající zemi. A to v duchu příspěvku k vytváření více kulturní, tolerantní Evropy, kde se tvoří obohacení pro všechny. Aby se přistěhovalectví mohlo stát faktorem rozvoje přijímající země a aby se mohlo v plné míře podílet na kulturní rozmanitosti, na demografickém a ekonomickém růstu - tedy aby mohlo poskytnout odpověď na potřeby trhu práce, především vůči váze demografického stárnutí a chybějící kvalifikované pracovní síly - je nutné, aby lidé pocházející z jiných MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 3

4 národností byli správně integrováni. Občanská integrace, ale i integrace na trh práce, do podniku hraje prvořadou roli při účasti na životě v komunitě, při udržení pracovního místa. Kvůli jednodušší integraci do společnosti a do podniků v přijímajíci zemi vytvořilo partnerství MIGRA opatření alternativního učení, to znamená vzdělávací moduly založené na aktivní účasti migrantů a podniků od fáze jejich koncepce až po fázi diseminace, přes vyvinutí a ověření vzdělávacích modulů v praxi, s cílem: - identifikovat potřeby každé cílové skupiny (migranti a podniky); - poskytnout soubor prvků k uspokojení těchto identifikovaných potřeb; - podnítit úspěšnou integraci migrantů. Proto se příručka MIGRA týkající se opatření alternativního učení opírá o kolektivní a společnou práci cílových skupin, ale i o kontexty vytvoření pracovních skupin a realizace vzdělávacích setkání: ekonomickou konjunkturu, národní rámce, zapojení organizací a partnerů. Příručka MIGRA na realizování opatření alternativního učení v praxi je doplněna «Společným lexikonem kulturního odkódování». MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 4

5 2. Příručka «realizace opatření alternativního učení v praxi» MIGRA Příručka «realizování opatření alternativního učení v praxi» nabízí lektorům, kteří budou realizovat vzdělávací moduly pro sociální a profesní integraci migrantů nástroje (metodiku) dohledu/pomoci a (postupy) interkulturního učení, které směřují k úspěšné realizaci vzdělávacích setkání. Příručku zpracovali partneři pro potřeby projektu: nemá tedy vyčerpávající rozsah, ale je prezentací inovativní práce (alternativního učení) provedené během dvou let realizace projektu, s poukazem na hlavní faktory úspěchu (příklady dobré praxe) a na problémy, které se vyskytly (doporučení) Proč tato příručka Tato příručka byla zpracována v zájmu přenosu/transferu, difuze a rychlé adaptace na různé kontexty, získané zkušenosti, poučení se konsorcia MIGRA a přidružených partnerů. Příručka MIGRA proto řeší otázky plánování, zabezpečení, provádění a hodnocení vzdělávacích modulů. Chceme upozornit, že ačkoliv se partneři při realizaci opatření alternativního učení pokoušeli zohlednit ekonomické národní a místní kontexty, nemohly být do příručky MIGRA zahrnuty všechny aspekty možné situace (například národní právní a legislativní rámce), aby mohl být nabídnut vhodný rámec pro širokou difúzi Opatření alternativního učení MIGRA Opatření alternativního učení MIGRA spočívá obzvláště v aktívní účasti všech aktérů cílových skupin projektu ("migranti" a "podniky") v úkolech realizovaných partnerstvím MIGRA a to tak během tvorby konceptu, vývinu, realizace nebo šíření vzdělávacích modulů. a) Koncepce opatření alternativního učení Tato etapa opatření alternativního učení spočívá: - ve vybavení se nástroji a koncepty; - v zabezpečení mobilizace konečných příjemců projektu (migranti a podniky); - ve vytvoření podmínek pro zapojení cílových skupin do všech činností projektu a pro jejich spolupráci s odbornými pracovníky ze vzdělávání dospělých; MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 5

6 - ve schopnosti dostat se co nejblíže k potřebám a problémům každé skupiny příjemců. Vytvoření opatření alternativního učení mělo dvě fáze: 1 / vypracování «společného lexikonu kulturního odkódování» V tomto lexikonu je uveden soubor definic, na kterých se partneři dohodli a které se týkají jádra projektu. 2 / vypracování zadávacích podmínek pro opatření alternativního učení (pro každou cílovou skupinu jedny). Zadávací podmínky (technické parametry) uvádějí pro každou cílovou skupinu (migranti a podniky): jejich potřeby a očekávání, jejich omezení/překážky. Obě zadávací podmínky specifikují formát a přístup výchovného výukového opatření (učební pomůcky, nástroje). Partneři zmapovali u budoucích učících se podklady na identifikaci potřeb a očekávání, které by mělo opatření alternativního učení splňovat a také omezení a brzdy, které je třeba brát v potaz, a to jak pro migranty, tak pro podniky. Kvůli tomu mobilizovali partneři sdružení migrantů a profesní organizace a sorganizovali s nimi minimálně po 2 pracovní setkání. b) Vyvinutí opatření alternativního učení Množstvím práce realizované během koncipování opatření alternativního učení, konkrétně: - vytvořením podmínek pro aktivní účast konečných příjemců; - metodickým rámcem konsorcia, partneři vyvinuli opatření alternativního učení, které se skládá z 2 vzdělávacích modulů: «Odkódování země a přijímající podnik» určen pro «migranty»; «Výběr a zaměstnávání zaměstnanců z řad migrantů» určen pro «podniky». Do této činnosti partneři zapojili v úzké součinnosti cílové skupiny a uspořádaly 2 pracovní setkání s každou skupinou, aby objasnili: - zadávací podmínky opatření alternativního učení během prvního setkání; - vytvořené opatření alternativního učení, které se mělo ověřit v praxi, během druhého setkání. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 6

7 Moduly «Odkódování země a přijímající podnik» určený pro migranty a «Výběr a zaměstnávání zaměstnanců z řad migrantů» určený pro podniky obsahují: popis zvoleného výukového přístupu; referenční seznam znalostí, které je třeba předat učícím se; nástroje pro hodnocení vzdělávání. c) Realizace opatření alternativního učení v praxi i. Opatření alternativního učení Každý partner v praxi ověřil, na místní úrovni, opatření alternativního učení: modul «Odkódování země a přijímající podnik» (cílová skupina «migranti») modul «Výběr a zaměstnávání zaměstnanců z řad migrantů» (cílová skupina «podniky»). Vzdělávací moduly vedly lektoři pověřeni vzděláváním populace migrantů a jejich profesní integrací. ii. Bilance ze vzdělávání Partneři projektu MIGRA a jejich přiřazení partneři zpracovali společně «místní akční plány difúze», které umožnily definovat potenciálně cíle a nejvhodnější způsoby informování a zvýšení povědomí o učebních pomůckách vytvořených v rámci projektu. Každý partner vytvořil výukovou bilanci pro každý realizovaný modul, což spolu představovalo: 7 bilancí ze vzdělávání «dekódování země a přijímající podnik»; 7 bilancí ze vzdělávání «Výběr a zaměstnávání zaměstnanců z řad migrantů». Bilance ze vzdělávání zdůrazňují co se učící se naučili, vývoj/posun v postojích a představách, přínosy kolektivního učení, které byly lektory výrazně podněcovány. Samotní asociovaní partneři jsou jednou ze stran realizace akčních plánů difúze. d) Difuze opatření alternativního učení Propagace byla zajištěna tak, aby vytvářela podmínky pro dlouhodobou udržitelnost opatření alternativního učení. Partneři proto zpracovali akční plány difúze na místní úrovni, aby mohli určit jednotlivé cíle difúze (příjemce informací) «opatření alternativního učení», časový harmonogram, způsoby a komunikační prostředky. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 7

8 Každý partner proto zajistil na místní úrovni minimálně 2 informační schůzky a prezentoval vzdělávací moduly «dekódování země a přijímající podnik» a «Výběr a zaměstnávání zaměstnanců z řad migrantů» a také «Příručku realizace opatření alternativního učení» sdružením migrantů a profesním organizacím, které nebyly zapojeny do fáze koncepce, vývinu a ověření opatření alternativního učení v praxi. Cílem těchto setkání bylo také společně s vybranými organizacemi stanovit plán vzdělávání, při zabezpečení kterého budou členové konsorcia poskytovat podporu. Byly zpracovány místní akční plány difúze. Kromě 2 informačních schůzek organizovaných každým partnerem nebyly vyloučeny ani jiné prostředky (tiskové komuniké, mailing, atd..). e) Schéma opatření alternativního učení Pracovní skupiny Lexikon a zadávací podmínky Difuze Vzdělávací modul pro podniky Opatření alternativního učení Vzdělávací modul pro migranty Internetová stránka Příručka realizace opatření v praxi Nadnárodní setkání MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 8

9 2.3. Skladba příručky MIGRA Tato příručka obsahuje instrukce jak realizovat vzdělávací moduly vytvořené partnery projektu MIGRA, za účasti a přispění migrantů a podniků. Nacházejí se v ní jednak náčrty obsahu vzdělávání a prezentace metod využitelných při vzdělávání. (Praktické) brožury integrace doplňují tuto příručku: jsou to informace určené jednak migrantům i podnikům; jakož i prvky kontextů, které mohou lektoři využít při přípravě modulů tak při prohloubení znalostí účastníků vzdělávání. Tato příručka se skládá: - z přípravné fáze před realizací vzdělávání, která sestávala z: i. mobilizování aktérů ii. výběru účastníků iii. zpracování programu vzdělávání iv. jeho realizace: výběr místa, technického vybavení, logistiky v. výběru lektorů. - z fáze realizace vzdělávání založené na příkladech dobré praxe a na doporučeních; - z fáze dohledu/sledování založené na hodnocení, které umožnilo měřit dopad vzdělávání a zajistit dlouhodobou udržitelnost pozitivních výsledků; - ze souboru pomůcek. Příručka realizace opatření alternativního učení je přeložena do všech jazyků partnerství (francouzštiny, italštiny, němčiny, španělštiny, češtiny a slovenštiny) a do angličtiny. Je dostupná (dá se prohlédnout nebo stáhnout) na internetové stránce projektu, na následující adrese: MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 9

10 3. Organizace a animace opatření alternativního učení MIGRA V této kapitole je představena implementace opatření alternativního učení určeného pro migranty a pro podniky, výsledky práce vykonané během realizace projektu MIGRA projektovými partnery (konsorcium a (budoucími) učícími se). Prezentace brala v úvahu návrhy a komentáře partnerů, účastníků a lektorů. Samozřejmě, metody popsané v této příručce jsou pouze návrhy: mohou být upraveny dle potřeb lektorů, cílových skupin a v závislosti na probíraném tématu. Každý modul je samostatný a může být v případě potřeby realizován samostatně. Soubor pomůcek MIGRA obsahuje nástroje, které mohou být během realizace opatření alternativního učení využity v praxi. 3.1 Příprava opatření alternativního učení MIGRA Aby bylo opatření alternativního učení MIGRA úspěšné, je třeba předem zajistit následující kroky: i. mobilizaci aktérů, ii. výběr účastníků, iii. zpracování programu vzdělávání, iv. zabezpečení: místa, technického vybavení, logistiku, v. výběr lektorů Mobilizace aktérů Jedná se o mobilizaci jedné nebo více místních organizací, které projeví zájem o a/nebo nabídnou svou pomoc během realizace opatření alternativního učení. Tyto organizace mohou: - nabídnout zkvalitnění, přizpůsobení a / nebo úpravu opatření podle svých přesných potřeb; - participovat na realizaci opatření a na pro šíření jeho výsledků: pomoci šířit informace o opatření alternativního učení migrují, mobilizovat potenciálních učících se, poskytnout místo pro výuku a/nebo technické vybavení,... Na provedení průzkumu potenciálních účastníků je možné použít různé prostředky zvýšení povědomí, komunikace a navázání kontaktů. Mobilizace aktérů lze provést «tradiční» cestou (papírové pozvánky, vyvěšením oznámení (přes tisk nebo jiné kanály), telefonováním, setkáními, «ústním podáním»...), nebo elektronickou cestou (mailing, oznámení zveřejněné na internetové stránce, sociální sítě,...), v rámci profesní a/nebo osobní sítě kontaktů. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 10

11 V každém případě je nutné uvést přesné místo, kde se aktivita uskuteční, délku této akce, cílové skupiny, cíle vzdělávání a případně i požadované vstupní znalosti zájemců/uchazečů o vzdělávání. Aktéři, kteří jsou v projektu MIGRA mobilizovaní: a. z krátkodobého pohledu jsou to 2 cílové skupiny: - asociace zastupující migrantů a jejich členové / koneční příjemci; - profesní organizace zastupující podniky a jejich členové / příslušníci. Někteří příjemci (zastupující migrantů a podniky) jsou příjemci všech projektových fází. Do projektu jsou zapojeni následujícím způsobem: - aktivity «koordinace» a «hodnocení» Organizace zastupující migrantů a podniky jsou pozvány na řídící výbory projektu, aby se seznámili s aktivitami, které se budou realizovat a aby prezentovali své zkušenosti/pohledy. Jsou zapojeny i do hodnocení projektu. - aktivity «koncepce» a «vyvinutí» Zastupující organizace jsou zapojeny prostřednictvím pracovních schůzek do zpracování zadávacích podmínek opatření alternativního učení: potřeby a omezení jejich příjemců/ členů jsou brány na vědomí. - aktivity «využití» Migranti a podnikatelé jsou mobilizování prostřednictvím svých organizací a aktivně se účastní pro ně určeného vzdělávacího modulu. - aktivity «difuze» Organizace zastupující migranty a podniky jsou zapojeny prostřednictvím pracovních schůzek do zpracování a realizace místních akčních plánů difuze. b. z dlouhodobého pohledu: I (ne) přímí asociovaní partneři jsou identifikováni a mobilizováni, aby poskytly svůj pohled a analýzy projektu: pohled podniků, odborů, komor, univerzit, vzdělávacích organizací/ center; agentury pověřené řešením otázky přistěhovalectví, sociální a/nebo profesní integrace (přistěhovalců) v jednotlivých zemích... Tenhle doplňující pohled umožní řešit problematiku jako celek. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 11

12 Výběr účastníků Definování cílových skupin pro projekt MIGRA: a. «Odkódování země a přijímající podnik» Tento modul je určen pro (sdružení zastupující) migranty. V rámci projektu MIGRA je za migranta považována osoba: - dospělá osoba s povolením k pobytu (legální migrant), - pocházející ze třetích zemí mimo Evropskou unii, - buď osoba poprvé přijíždějící do hostitelské země, nebo migrant, který má problémy se získáním práce, - není analfabet, - ovládající jazyk hostitelské země (cizí jazyk), - pracující nebo hledající si práci. Pochopitelně, že tento modul může vyhovovat i osobám z členských států EU. Rozhodujícím je zájem migrantů o témata probíraná ve vzdělávacích modulech. b. «Výběr a zaměstnávání zaměstnanců z řad migrantů» Tento modul je určen pro podniky/profesní organizace. Tyto podniky/(zastoupení) podniků se zajímají o nabídnutí zaměstnání migrantům nebo počítají s pracovníky pocházejícími z migrace. V obou případech je vyhledávaná integrace této skupiny do podniku. V projektu MIGRA jde především o práci s podniky, odděleními lidských zdrojů, sdruženími zaměstnavatelů, odbory,... v sektorech, ve kterých je poptávka po pracovní síle. Výběh hlavních odvětví činnosti byl motivován uvědoměním si potřeb pracovní síly v těchto sektorech a potřebami pracovníků migrantů, kteří v těchto odvětvích již pracují. Společně vybrané sektory v zemích partnerů projektu MIGRA se týkají povolání v: - službách péče o člověka, - distribuce/velkoobchodu, -stavebnictví, - čištění/úklidu. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 12

13 Zpracování programu opatření alternativního učení MIGRA Během této etapy je definován obsah a skladba opatření alternativního učení. Na základě potřeb a očekávání, brzd a omezení, které uvedly (budoucí) učící se, mohli lektoři stanovit jaké body budou během vzdělávání přebírat. Pracovníci pověření organizací a animací vzdělávacích setkání se setkali a vyjasnily si: - jaký požadavek měla skupina ještě před začátkem realizace vzdělávání, aby mohli zpracovat obsah přiměřeným způsobem; - rozsah probíraných bodů: je třeba naplánovat čas potřebný k předání informací, ale i čas na to, aby si ji učící se osvojil; - skladbu vzdělávání: lektor musí dohlédnout na to, aby byla vytvořena taková skladba, která umožní dohlédnout na splnění cílů a skutečné dosažení plánovaných výsledků; - časový rozsah a délku vzdělávání: měl by být stanoven počet dnů a organizace vzdělávání, celý den nebo po půldnu. Časový rámec by měl být předem odhadnout: lektor musí brát v úvahu velikost skupiny a omezit délku diskusí ve skupině, aby nepřekročil plánovaný časový rámec. Délka vzdělávacích modulů může v závislosti na velikosti skupiny, vstupních znalostech účastníků a cílech vzdělávání trvat od dvou do čtyř dnů Realizace: místo, vybavení, logistika a délka a. Místo Je nabídnut relativně flexibilní časový plán: mimo pracovní dobu lidí, kteří pracují nebo si hledají práci; během školního vyučování dětí;... Pracovní vzdělávací setkání je možné organizovat prezenční formou nebo virtuální (přes internet). Pokud by organizace práce na dálku (virtuální setkání) zjednodušily účast podniků na vzdělávání, doporučuje se zajistit alespoň jedno prezenční setkání členů skupiny, aby se účastníci poznali, poznal je lektor a aby se učící shromáždili (pocit sounáležitosti skupiny). Tak «fyzické» i «virtuální» setkání vyžadují přípravu a vhodné zabezpečení: pozvánky (internetové adresy a vstupní kódy), vstup do virtuálního pracovního prostoru (počítač, připojení na internet) do obsahů, časový management je potřebný, rovněž animace/ moderování výměn názorů/diskusí, dělání písemných poznámek, zápisů ze schůzek,... b. Vybavení Realizace prací zda se jedná o koncepci, vývin nebo ověření opatření alternativního učení v MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 13

14 praxi nevyžaduje specifické technické vybavení. Avšak elektronické a papírové pomůcky mohou zjednodušit postup, hlavně během prezentace učebních pomůcek vytvořených v rámci projektu MIGRA a během praktického věřování opatření alternativního učení. Podle potřeb a disponibilních prostředků využívají animátoři/lektoři elektronické technické prostředky (počítač, dataprojektor, prezentaci / diapozitivy, interaktivní kvízy hodnocení vědomostí,...) a / nebo tradiční pomůcky (listy papíru, vývěsky na stěnu, flipchart / papírová tabule, bílá tabule,... ). Pro ilustraci vzdělávacího kurzu uvádíme, že někteří přednášející využili pomůcky, jako jsou noviny, administrativní dokumenty, fotografie, piktogramy, videa... které již měly k dispozici nebo si je vyhledali na internetu. Hraní rolí / simulace situace bylo navrženo některým studentům, což také nevyžaduje specifické vybavení. c. Logistika Pracovní skupiny a vzdělávací setkání probíhají v organizaci, která nabízí opatření alternativního učení nebo u některého z partnerů, který nabídne učební místnost bezplatně. Organizace by měla být snadno dostupná: přednostně by se měli zúčastnit kurzu účastníci z téhož města (aby se mohly vytvořit vazby i mimo vzdělávacích setkání a náklady na dopravu byly co nejnižší), dobře označena a parkoviště pro auta a/nebo zastávka autobusu by měla být v těsné blízkosti Výběr animátorů / lektorů a. Interkulturalita Během výběru animátora nebo lektora je vhodné obrátit se na přednášejících, kteří ovládají interkulturní témata, mají cit a zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Výběr lektora, který by se mohl podělit o své vlastní zkušenosti s imigrací je doplňkovým přínosem, ale není to předepsaná podmínka. Efektivní realizace vzdělávacích modulů MIGRA a dosažení plánovaných cílů vyžaduje dobrou přípravu. Bylo by vhodné/žádoucí, aby lektoři měli cit (byli sensibilní) pro existenci různých modelů diseminace a kulturních standardů. To nejen zjednoduší jejich roli když budou přebírat dané téma poprvé, ale umožní jim to připravit se na komunikaci s kulturní heterogenními skupinami: MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 14

15 i. kulturní dimenze Kulturní dimenze umožní kategorizovat a lépe pochopit specifické způsoby chování v jednotlivých kulturách (v tomto případě je kultura definována jako systém společenské orientace). ii. kulturní standardy Rozumíme tím projevy kulturních dimenzí v zemi přijetí. b. Komunikace Pokud jde o komunikační schopnosti lektora, je důležité, aby měl schopnost zlepšit jazykové schopnosti účastníků a kladl na to důraz. Mimo jiné by bylo vhodné, aby lektor dokázal předat své nápady, používat ilustrační pomůcky, k dosažení stanoveného výukového cíle a zapojit všechny účastníky vzdělávání. c. Řízení skupiny Schopnost řídit skupiny je charakterizována způsobilostí kontrolovat proces fungování skupiny, a zároveň zpozorovat jejich dynamiku/spolupráci. Lektor musí umět odhalit případné náznaky konfliktů v dané skupině a zvládnout jejich prostřednictvím nabídky řešení. Trpělivost a vytrvalost lektora stabilizují fungování skupiny a usnadňují pokračující učení. Takto učící se nabývají (sebe) důvěru. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 15

16 3.2. Průběh opatření alternativního učení MIGRA Než přistoupíme k vytvoření vzdělávacího kurzu a metodiky jeho realizace, je vhodné a důležité připomenout že opatření alternativního učení je založeno na aktivním zapojení se a účasti cílových skupin: opatření se vytvářelo spolu s nimi a pro ně, to značí, že v rámci projektu MIGRA koresponduje a splňuje požadavky a očekávání migrantů a podniků. A. Koncepce opatření alternativního učení Pro potřeby projektu MIGRA proto partneři vytvořili jednak «společný lexikon kulturního odkódování» a také nástroje a pomůcky umožňující snadnou realizaci. a) Společný lexikon kulturního odkódování «Společný lexikon kulturního odkódování» je určen pro obě cílové skupiny projektu MIGRA: «podniky» a «migranty», které se aktivně podílejí na projektu. Tento dokument pomohl členem konsorcia vzájemně se shodnout na pojmech a názvech používaných v opatření alternativního učení. b) Diagnostika potřeb a očekávání K identifikaci potřeb a očekávání, brzd a omezení každé cílové skupiny zpracovali partneři dotazník a poslali na vyplnění migrantům a podnikům (viz. Soubor pomůcek). Ve zkratce jde o poznání: - obtíží se kterými se setkávají migranti, když se chtějí integrovat do společnosti v přijímající zemi a/nebo se začlenit na trh práce; - prostředků, které mohou poskytnout podniky v zájmu úspěšné integrace zaměstnanců pocházejících z řad migrantů. Takto zmapované informace jsou využity během fáze koncepce - vytvoření zadávacích podmínek/technických parametrů/ - a během realizace v praxi - obsah vzdělávání opatření alternativního učení. c) Zadávací podmínky Zadávací podmínky (jedny určeno pro migranty a druhé pro podniky) představují jednotlivé etapy, které je třeba dodržet při zpracování vzdělávacích modulů projektu MIGRA. Zadávací podmínky jsou založeny na informacích zmapovaných během prvních pracovních setkání s cílovými skupinami (kdy byly rozdány dotazníky) a reflexe týkající se charakteristik opatření alternativního učení, kterým se má zjednodušit integrace přistěhovalců do společnosti a do podniků v přijímající zemi. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 16

17 V zadávacích podmínkách jsou definovány: - cílové skupiny, - cíle vzdělávacích modulů, - klíčový obsah učební osnovy, - plánované výukové metody, - zapojení se týmů lektorů, - harmonogram realizace, - hodnocení vzdělávacích modulů. d) Integrační brožurky Integrační brožurky obsahují obsah výuky vytvořený v rámci projektu MIGRA: jsou výsledkem diagnostiky potřeb cílových skupin a mají stejnou skladbu jako vzdělávací moduly. Tyto brožury - jakož i obsah vzdělávacích modulů - byly zpracovány na základě společného jednotného schématu partnerů projektumigra a následně byly upraveny na národní rámce (kultura, legislativa, atd..). Integrační brožurky mohou posloužit lektorům (obsah vzdělávacích modulů) a/ nebo - ve zjednodušené podobě - mohou být rozdány cílovým skupinám vzdělávání (jako pomůcka při vzdělávání, brožurky s praktickými informacemi). Lektor může využít obsah těchto brožurek v jeho celku nebo podle potřeb cílových skupin (jejich úrovně znalostí) ho oddělit. Integrační brožurky jsou zpracovány ve všech jazycích partnerství (francouzštině, italštině, němčině, španělštině, češtině a slovenštině). Jsou dostupné (k prolistování nebo ke stažení) na internetové stránce projektu na adrese: B. Vytvoření a ověření opatření alternativního učení v praxi a. Skladba vzdělávacích modulů (a integračních brožur) I. Modul «Odkódování země a přijímající podnik» určený pro migranty Jako každý občan, i migranti mají svá práva a povinnosti. Každá země, každý region má svou kulturu, historii, velké hodnoty,... které se v jednotlivých místech mohou lišit. Každý člověk je tedy konfrontován (neformálně) s těmito odlišnostmi. Pro usnadnění poznání a pochopení rámce i hodnot krajiny je, zdá se, nutné představit její fungování migrantům: integrace do společnosti je možná pouze za předpokladu, pokud byly předem odkódované její rysy a požadavky. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 17

18 Vzdělávací modul určený pro migranty je rozdělen na čtyři části, z nichž každá může vytvářet samostatný vzdělávací modul: i. Civilní informace: - Instituce Evropské unie a jejich fungování - Instituce (v přijímající zemi) a jejich fungování ii. Žít (v přijímající zemi) iii. Být rodičům (v přijímající zemi) iv. Pracovat (v přijímající zemi): - Fungování podniků - Organizace práce. II. Modul «Výběr a zaměstnávání zaměstnanců z řad migrantů» Integrace do podniku se uskuteční pouze za předpokladu, že migranti pochopí a osvojí si fungování a hodnoty nejen evropské a národní, ale i místní a podnikatelské. Vzdělávací modul určený pro podniky se skládá ze tří nezávislých částí: i. Povolání a související kompetence ii. Archy prezentace podniku a jeho kulturních kódů iii. Činnosti a nástroje využívané při integraci zaměstnanců do podniku: a. Bilance kompetencí b. Instruktáž / referent přidělen migrující osobě c. Učení se jazyka přijímající země Tento vzdělávací modul jako opatření rozvoje kompetencí, může být realizován interním způsobem, samotnými podniky: příručka a brožurka integrace «Výběr a zaměstnávání zaměstnanců z řad migrantů» budou sloužit jako příručka s instrukcemi. Kromě toho mohou toto opatření začlenit do svého programu vzdělávací centra a nabízet toto vzdělávání organizacím zastupujícím podniky. b. Ověření vzdělávacích modulů v praxi Uvádíme několik doporučení vyjádřených partnery konsorcia a účastníky, kteří pracovali na přípravě nebo ověřování vzdělávacích modulů: MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 18

19 i. Zabezpečení vzdělávacích modulů Zajištění realizace vzdělávacích modulů se opírá o doporučení vyjádřené v předchozí části 3.1: Příprava opatření alternativního učení MIGRA. ii. Kurz / vzdělávací moduly - realizace Realizace vzdělávacích setkání se opírá o pomoc a/nebo účast zástupců migrantů a zástupců podniků, kteří šířili informace směrem k jejich členům. - velikost skupiny Velikost skupiny se může měnit v závislosti na tématu a cílové skupině: i. «Odkódování země a přijímající podnik» Početně malé skupiny (skupiny tvořené maximálně 5 až 15 účastníky) učících se pocházejících z různých zemí se jeví jako nejvhodnější na vzdělávání. Jedná se o optimalizaci diskusi, výměn názorů pomocí malého počtu účastníků a o interkulturní učení prostřednictvím různorodého původu migrantů. Práce na integraci do přijímající země jsou založeny na účasti přistěhovalců jednotlivců a sdružení migrantů. ii. «Výběr a zaměstnávání zaměstnanců z řad migrantů» Školené byly skupiny od 5 do 10 osob. Práce na integraci na trh práce jsou založeny na účasti podniků a profesních/odborových organizací. - délka trvání Podle velikosti skupiny, vstupních znalostí a stanovených učebních cílů může být realizace vzdělávacích kurzů určených pro migranty a pro podniky v délce dva až čtyři dny. c. Realizace vzdělávacích modulů i. průběh Vzdělávání začne prezentací lektora, informacemi o průběhu vzdělávání a definováním časového rámce (čas a počet setkání) a prezentací cílů, které je potřeba dosáhnout ( a které jsou měřeny v hodnocení). Lektor se přesvědčí o tom, že účastníci nemají doplňkové požadavky na organizaci vzdělávání. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 19

20 Pak přijde moment samotného vzdělávání, které se děje ve třech fázích (viz Soubor pomůcek): úvod, jádro a závěry. Připomínáme, že v rámci projektu MIGRA je obsah vzdělávacích modulů shodný s integračními brožurkami zpracovanými s pomocí cílových skupin a pro ně. ii. Doporučení pro lektora Ověřování vzdělávání MIGRA uskutečněné v sedmi zemích partnerství zvýraznilo několik bodů, kde je potřebná ostražitost: a. Přesný rámec Během mobilizace účastníků je důležité jasně sdělit rámec (kolektivní vzdělávání) a cíle vzdělávání (migrace & přijetí do společnosti a / nebo do podniku). Je to kvůli tomu, aby si každý účastník mohl ze vzdělávání odnést co nejvíce. Vzdělávací setkání mohou být případně doplněny individuálními rozhovory na velmi specifické otázky, které se netýkají celé skupiny. b. Skutečná dynamika skupiny Lektor dohlíží na vytvoření dynamiky skupiny, která funguje během celého vzdělávání. Proto se hned na úvod vzdělávání uskuteční představení se účastníků, čímž se utuží skupina. Toto představování se může udělat v závislosti na složení skupiny buď zábavnou nebo oficiální formou (viz. Soubor pomůcek). Čas na diskusi účastníků je třeba naplánovat: výměna zkušeností a sdílení o názor. Tento čas interaktivity však nemůže být velmi dlouhý, musí se splnit program a nemůže se rozštěpit skupina («vedoucí»/«vedení»). Poznamenáváme, že ačkoli účast na vzdělávání je dobrovolná, třeba počítat s určitými absencemi: lektor bude s tímto faktorem počítat při každém vzdělávacím setkání a bude hledat rovnováhu mezi opakováním a předáváním nových poznatků. c. Různé pomůcky Během učení by měl být střídat čas a pomůcky: čas na prezentace (power pointové) je krátký a je doložen doplňkovou prací nebo pomůckami (praktická cvičení, hraní rolí, videa, aktivity s papírovou tabulí a dokumenty...). Lektor dohlédne na to, aby všechny pomůcky byly dostupné a srozumitelné pro všechny: informace jsou jasné a úplné, to znamená, že učící se může okamžitě využít naučené. Proto se ukazuje někdy vhodné využít i přednášky expertů v průběhu vzdělávání a doplnit tak předané informace. Je důležité vytvořit a šířit písemné informační prostředku při vzdělávacích setkání (jako jsou integrační brožury), aby se učící se mohl znovu vrátit k poskytnuté informaci. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 20

21 Poznámka: Během realizace projektu MIGRA došlo v ekonomické situaci v Evropské unii k významným politickým a ekonomickým změnám v členských zemích (konsorcia). Kvůli tomu čelili partneři doplňkovým / různým požadavkům na národní úrovni, podle potřeb trhu práce. Právě proto někteří partneři pracovali s jinými sektory činnosti (např.: metalurgie nebo potravinářský průmysl) a / nebo řešil některé specifičtější / aktuálnější otázky (např.: (nová) migrační politika; právní rámec týkající se mikro-/samo-podnikání). MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 21

22 3.3. Hodnocení opatření alternativního učení MIGRA Hodnocení opatření alternativního učení samotnými účastníky vzdělávání umožnilo podle cílové skupiny: - zhodnotit přidanou hodnotu a dopad na běžný život a/nebo život v podniku; - změřit nabytí a využívání nových poznatků a/nebo pomůcek; - upravit do požadované podoby obsah a průběh vzdělávacích setkání. Proto byli účastníci vzdělávání vyzváni, aby vyplnili «Dotazník hodnocení za horka», to znamená hned po skončení vzdělávání, který byl upraven pro potřeby každé skupiny (viz. Soubor pomůcek). Po vyplnění poskytly tyto dotazníky lektorem informace o obecném hodnocení vzdělávacích setkání, jakož i pro stanovení budoucích strategií, které jsou založeny na potřebách a očekáváních účastníků vzdělávání. Dopad ze střednědobého hlediska byl hodnocen prostřednictvím telefonického rozhovoru nebo osobním rozhovorem tři měsíce po skončení vzdělávání, na základě «Dotazníku hodnocení za studena» (viz. Soubor pomůcek), který byl upraven pro potřeby každé skupiny. Tato pomůcka pomohla organizátorům/lektorem opatření alternativního učení zhodnotit, zda: - účastníci mají zájem zúčastnit se jiných vzdělávacích střetnutí a/nebo kurzů; - vazby, které se vytvořily mezi účastníky během vzdělávání přetrvaly a udržují se až do dnešních dnů; - vědomosti a rady poskytnuté během vzdělávacích setkání mají dopad na běžný život a/nebo na situaci v zaměstnání. MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 22

23 4. Soubor pomůcek MIGRA Tady se jedná o několik příkladů vzdělávacích pomůcek, které byly vytvořeny projektovými partneři projektu MIGRA a které se ukázaly jako efektivní. Projektoví partneři by si přáli, aby se tyto pomůcky využívaly a byly přizpůsobené potřebám přípravy, řízení a realizace budoucích vzdělávacích modulů. OBSAH 1. Koncepce opatření alternativního učení Vzor dotazníků pro zmapování očekávaní a potřeb učících se Vytvoření opatření alternativního učení Vzor průběhu vzdělávaní Realizace opatření alternativního učení v praxi Příklad zábavní metody vytváření dynamiky skupiny Hodnocení opatření alternativního učení Vzor dotazníku hodnocení: dotazník za «horka» dotazník za «studena» MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 23

24 PROGRAM MULTILATERALNÍ GRUNDTVIG 1. KONCEPCE OPATŘENÍ ALTERNATIVNÍHO UČENÍ MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 24

25 Vzor dotazníku na mapování očekávaní a potřeb cílové skupiny «migranti» Tento dotazník má za cíl stanovit potřeby/očekávaní a brzdy/omezení, se kterými se setkávají migranti při integraci do společnosti a/aleb do podniků v cílových zemích. Podklady, které chceme zmapovat, pomohu při tvorbě vzdělávacích modulů, které se budou ověřovat v rámci projektu MIGRA. A- Migranti Jste: - zaměstnán? (uveďte odkdy, jak dlouho) - hledáte si práci? (uveďte odkdy, jak dlouho) i. Práce je jedním z faktorů všeobecné integrace do společnosti, jaké je vaše očekávaní a/aneb potřeby které jste měli při příchodu (do hostitelské země) aneb máte ještě i dnes? (okrem finančních aspektů) ii. Poznali jste při vašem příchodu (do hostitelské země), společnost (hostitelské země/regionu)? (hostitelský region) (hostitelskou zemi) velmi dobře průměrně trošku vůbec ne iii. iv. O jaké prvky z vaší kultury by jste se rádi podělili? Řekli by jste, že vaše potřeby ve všeobecnosti jsou: Vysoké Dosti vysoké Nízké Nemám specifické potřeby Vysvětlení Vzdělávání Práce Informace - Školský systém - Ubytování - Zdravotné služby - Bankové služby (zřízení účtu, atd.) Jiné MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 25

26 v. Jestli by jste ve všeobecnosti, že kdyby jste lépe poznali společnost (hostitelské země), její zvyky a způsobu života, bolo by pro vás lehčí zde žít a adaptovat se: Určitě Pravděpodobně Možno Vůbec ne vi. Co jste podnikli na to, aby jste se začlenili do společnosti? školská docházka pro děti a/aneb dospělých člen sdružení, skupiny, atd. (hudba, sport, život v městské čtvrti, ) účast na setkáních, pracovních setkáních, povyražení do společnosti, oslavy ve vaší čtvrti, městě, obci, společenství, atd. jiné ano ne vysvětlení vii. Proč bydlíte v této zemi/tomhle kraji? Zemi jste si vědomě vybrali Hledáte tu práci politické důvody jiné ano ne vysvětlení viii. ix. Měli jste kontakt s jinými lidmi, kteří žili v této zemi/tomto kraji: o blízky lidé (příbuzní, přátelé, atd.) o lidé, které jste poznali (sousedé, atd.) o jiné (vysvětlete) o nijaký Co by jste odporučili na zjednodušení integrace novému migrantu? MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 26

27 .. PROGRAM MULTILATERALNÍ GRUNDTVIG 2. VYTVOŘENÍ OPATŘENÍ ALTERNATIVNÍHO UČENÍ MIGRA : LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 27

28 Vzor realizace vzdělávání: Modul 1 Odkódování krajiny a přijímajíci podnik Modul 1 Civilní informace Fáze Obsah Metodika Vybavení Představení se lektora, seznámení se skupinou Každý z účastníků vzdělávání se představí (např. Papírová tabule hraní rolí na nadvázání kontaktu) Úvod Realizace (obsah vzdělávání) Celkový přehled o čtyř vzdělávacích modulech. Krátká prezentace čtyř základných tem vzdělávacích modulů. 1) Instituce Evropské unie a jejich fungování: - Evropská rada - Rada Evropské unie - Evropská komise - Evropský parlament - Soudní dvůr Evropské unie - Evropský dvůr auditorů - Centrální evropská banka (CEB) 2) Instituce hostitelské země: - Základné lidské práva - Instituce (hostitelské země) Výklad lektora PowerPointova prezentace s přehledem všech čtyř modulů a probíraných témat Výklad lektora s PowerPointovou prezentaci a vysvětlení základných práv; odpovědět na otázky, které umožní pochopit téma Následně, na základě hry kladení otázek/odpovědi je možné vyhodnotit nabyté vědomosti. Práce s celou skupinou na řešení následních klíčových otázek : s jakými veřejnými institucemi jste již přišli do styku? Popište svoji zkušenost. Vysvětlení lektora: Prezentace institucí a doplnění odpovědí účastníků Počítač Dataprojektor Počítač Dataprojektor Interaktívni kvíz Poznamenejte odpovědi na papírovou tabuli (a později doplňte) PowerPointová prezentace) 3) Sociální práva Výklad lektora PowerPointová prezentace) MIGRA: LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 28 28

29 Modul 1 Civilní informace (pokračování) Fáze Obsah Metodika Vybavení 4) Občanství a možnost získání státního Rozhovor s celou skupinou o zkušenostech PowerPointová občanství účastníků vzdělávání s migrací prezentace) Realizace Výklad lektora: Prezentace legislativy a oficiálních procedur/postupů Závěry Zodpovědět otázky účastníků Klást otázky celé skupině Papírová tabule Shrnutí probraných bodů Účastníci poznamenají na list tři témata, které se Vývěsky na stěnu a korková jim zdají být nejvíc důležitá tabule na vyvěšení vývěsek MIGRA: LLP FR-GRUNDTVIG-GMP (Leden 2013) 29 29

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! Evropská kontaktní skupina Evropská kontaktní skupina je občanské sdružení, které prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových

Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových organizací OS Slovo 21 Romská ženská skupina Manushe říjen

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení romským ženám. Evropská zpráva

ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení romským ženám. Evropská zpráva ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení Evropská zpráva Pracovní verze, není určena k dalšímu šíření Zpětná vazba od partnerských organizací projektu ROM-ACT je

Více

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OBSAH Strana 2. Analytický přehled 10. Birmingham - Dětské centrum sv. Tomáše 12. Boloňa - Projekt 6+ a projekt Dva na jednoho

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Partneři Kindersite Project Ltd. Velká Británie www.kindersite.org Autonomous Language

Více

Příručka pro místní rozvoj

Příručka pro místní rozvoj Příručka pro místní rozvoj Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus

Více

Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení

Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení 1 2 Model spolupráce s knihovnami k zajištění udržitelnosti výsledků projektů celoživotního učení Metodický materiál

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více