JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Dramatická výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Dramatická výchova"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Dramatická výchova HRANICE HRY / AUTOTEATRO Dokumentace bakalářského absolventského projektu Autoři práce: Anna Votrubová, Lucie Prouzová, Monika Okurková Vedoucí práce: MgA. Kamila Kostřicová Oponent práce: MgA. Jitka Vrbková BRNO 2014

2 Klíčová slova Autoteatro, herec, divák, režisér, interpret, postava, Milan Kundera, literární předloha, Falešný autostop, Site specific, kavárenské prostředí, zážitek, prožitek. Keywords Autoteatro, actor, spectator, director, interpreter, figure, Milan Kundera, literary template, The Hitchhiking Game, Site Specific, coffee house, experience. 2

3 Anotace Specifická forma inscenace, při které se účastník stává hercem a zároveň divákem tady a teď (bez jeho účasti na předchozím přípravném inscenačním procesu). Účastníkovi je nabídnut inscenační koncept, jímž je na jednu stranu pevně ved en (hereckou akcí či auditivním pokynem ve sluchátkách), na druhou stranu jej má zároveň možnost vlastní iniciativou a představivostí dotvářet (diváckým vjemem, hereckou akcí). Účastník prožívá, představuje, pozoruje zároveň. Teprve vlastní aktivitou účastníka vzniká z připraveného konceptu smyslově vnímatelná inscenace. Inscenace HRANICE HRY na motivy příběhu Milana Kundery: Falešný autostop. Annotation A specific form of inscenation where the participant becomes an actor and spectator at the same time, here and now (without his participation at the previous preparatory staging process). Staging concept is offered to the participant, which, on the one hand, provides strong leadership (performing actions or auditory instruction in the headphones), while on the other hand, participants also have to make their own initiative and imagination (by the spectator perception and performing actions). Participant experiences, represents and observes at the same time. Sensuously perceptible inscenation arises only when the participant is actively involved. The inscenation BOUNDARIES OF THE GAME is inspired by the story od Milan Kundera - The Hitchhiking Game. 3

4 Téma projektu Nabídnutí nového diváckého a hereckého zážitku díky bezprostřednímu kontaktu s inscenací. Forma projektu Autoteatro (divadlo, při kterém se účastník stává hercem a zároveň divákem ve vztahu ke svému partnerovi, okolí, hercům a postavám), realizované ve veřejném kavárenském prostředí. Cílová skupina Na jednu realizaci vždy pár (muž a žena) ve věku od 15ti let. Účastník projektu je střídavě či současně v pozici diváka a herce. 4

5 Cíle projektu vytvořit specifickou formu divadla autoteatro, nabídnout takovou formu divadla široké veřejnosti zprostředkovat účastníkům tvůrčí a umělecký prožitek z pozice herce netradiční divadelní formou vytvořit umělecky kvalitní inscenaci s plnohodnotným sdělením divákovi netradiční formou přiblížit poetiku a atmosféru výchozí předlohy Falešného autostopu, skrze prožitek účastníka mu nabídnout osobnější vnímání předloženého tématu Obsah projektu Práce s připraveným konceptem bude v praxi probíhat asi takto: Předem nahraná zvuková stopa je účastníkům pouštěna do sluchátek, dává zúčastněným jasné instrukce technického charakteru, obsahuje popis situací a dialogy pro herce/diváka, zvukové podkresy a efekty. Účastníci jsou navíc bezpečným způsobem vtáhnuti do hry dvěma herci, kteří příběh vlastní akcí otevřou; bezpečným způsobem účastníci ze hry i vystoupí tím, že své role předají zpět hercům a ti příběh opět dohrají. Na závěr bude s účastníky provedená písemná reflexe. 5

6 Časový plán projektu Únor-březen-duben 2014: Přípravná fáze (smýšlení nad projektem, stanovení cílů, vytvoření režijně dramatické koncepce, dramatizace, inscenování, nahrávání a úprava zvukových stop, zkušební realizace, finalizace, propagace). Březen 2014: Prezentace průběhu projektu. Duben-květen-červen 2014 (včetně festivalu Sítko): Realizační fáze , v CaféPRAH, v Kabinetu múz. Červen 2014: Porealizační fáze (reflexe, dokumentace, obhajoba projektu). Popis struktury projektu Prvotním impulsem pro nás byla povídka Falešný autostop od Milana Kundery, na základě které jsme se rozhodly pro formu autoteatro. Textová předloha pro nás byla důležitá a snažily jsme se jí co nejvíce držet. Předlohu jsme podrobily dramaturgickým úpravám a škrtům. Z upraveného textu jsme vytvořily scénář, na základě kterého jsme vytvořily zvukovou stopu projektu. Zvukovou stopu jsme nahrály společně s hercem Petrem Hanákem a naším konzultantem projektu Jonášem Konývkou, který nám pomáhal mj. i s technickým zabezpečením projektu. Nahrávku jsme dále upravily v programu Audacity (střih, časování, hudba). Zvukové stopy jsme vytvořily dvě, zvlášť pro účastníka muže a pro ženu. Paralelně s tvorbou zvukové stopy jsme zajišťovaly organizační záležitosti projektu. (domluva na konkrétních termínech 6

7 s kavárnou CafePRAH, konkrétní požadavky nás i kavárny, celková propagace projektu zejména na sociální síti Facebook). Již při psaní scénáře jsme si vytvořily konkrétní představu o vizuální složce projektu. Určily jsme si konkrétní vizuální prvky, které jsme vzhledem k vytvořené struktuře projektu již nemohly dále měnit. Ve scénáři, pro nahrání zvukové stopy, jsme měly scénické poznámky, které určovaly využití právě vizuálních prvků pro autoteatro, jako např. modelínu, pastelky, práce s mapou atd. Je v nich popsáno kdy a jak se s vizuálními prvky zachází. Posledním krokem byla práce s herci, kteří participují na každé realizaci projektu. Herecká akce byla minimální (student DIFA JAMU a členka realizačního týmu Anna nebo Lucie) a otevírala a uzavírala příběh Hranice hry. Účastníci se stali postavami příběhu v okamžiku, kdy od herců převzali atributy postav. Z příběhu bezpečně vystoupili v okamžiku, kdy jim byly atributy odebrány. pozn. V původních záměrech projektu jsme chtěly využít metody Augusta Boala (například neviditelné divadlo) a využít více možnosti prostoru kavárny CafePRAH (mimo prostory kavárny třeba chodby, toaltey a sál). Ovšem po úvaze a omezení našich technických možností jsme se usnesly na tom, že to není v našich silách. Překážkou byla hlavně organizace a souhra pokynů pro dva účastníky muže a ženu. Hodně jsme naše představy také zužovaly ve chvíli, kdy jsme myslely na náročnost pro účastníka. Nakonec jsme tedy využily plného prostoru kavárny za běžného provozu s participací herců. Účastníci jsou po celou dobu u jednoho stolu, a jejich přemísťování probíhá pouze pomocí židlí. 7

8 Práce týmu Monika Okurková: Úprava expozice textu, zajištění prostoru pro realizaci projektu, propagace (tvorba plakátu, vytvoření události na sociální síti Facebook, domluva termínů, komunikace s herci a účastníky), propůjčení hlasu průvodci pro ženskou účastnici projektu, komunikace s realizačním týmem festivalu SÍTKO 2014, funkce při samotné realizaci jako uvaděč účastníků. Lucie Prouzová: Škrty a vytvoření scénáře pro zvukovou stopu projektu, propůjčení hlasu vypravěče, postava barmanky nebo dívky z příběhu při realizaci projektu, zajištění a příprava rekvizit potřebných pro projekt, komunikace s DIFA JAMU ohledně technického zabezpečení. Anna Votrubová: Vytvoření scénosledu a následně textového scénáře, propůjčení hlasu pro postavu žen z příběhu, zajištění a příprava rekvizit potřebných pro projekt, ztvárnění postavy dívky z příběhu a barmanky při realizaci projektu. Pozn.: Je nutno dodat že všechny úkony, které na projektu byly provedeny, jsme společně diskutovaly, připravovaly a vzájemně jsme o nich věděly. Naše spolupráce vedla k maximálně týmové práci, a proto na každém výše zmiňovaném úkonu se podílela ve větší či menší míře každá z nás. Na projektu spolupracovali MgA. Kamila Kostřicová konzultace, vedení projektu MgA. Jonáš Konývka konzultace, technika, hlas průvodce Petr Hanák (student 1. roč. ČH) hlas muže Petr Nehmét (student 2. roč. ČH) herecká spolupráce Michal Mančík (student 3. roč. DV) herecká spolupráce 8

9 Finanční zhodnocení Výtvarné potřeby (plastelína, pastelky, tužky, nůžky, tempery, barevné papíry, lepidlo, štětec): 472 KČ Rekvizity (tisk barevných map, zapalovač, svíčky, skleničky, umělohmotný ubrousek): 316 KČ CELKEM: 788 KČ POZNÁMKA PODROBNÁ DOKUMENTACE PROJEKTU (VČETNĚ VIDEOZÁZNAMU A REFLEXE JEDNOTLIVÝCH REALIZACÍ) JE DOSTUPNÁ NA ATELIÉRU DIVADLO A VÝCHOVA DIFA JAMU V BRNĚ. 9

10 Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1: Plakát Příloha č. 2: Foto z realizací Příloha č. 3: Scénář Příloha č. 1: Plakát 10

11 Příloha č. 2: Foto z realizací 11

12 12

13 13

14 Příloha č. 3: Scénář Hranice hry- scénář zvukové stopy EXPOZICE: Hudba+ Příběh; pár sedí u stolu, poslouchá + zavřené oči Důležité je, aby ten příběh vnímal. Během jejich poslechu připravíme stolek s rekvizitama: papíry, fixy, sklenky...? Posadíme je na židle tak, že už budou koukat směrem na herce. V tu chvíli dáváme sluchátka a info kde co je atd. Průvodce: Dobrý den. Vítejte v kavárně, vítejte ve hře, vítejte v příběhu falešného autostopu. Pro začátek si pouze zavřete oči a zaposlouchejte se do hudby, do vyprávění příběhu. Zatím nedělejte vůbec nic. Jen poslouchejte hudbu a nechte do sebe plynout příběh z úst vypravěče. Oči mějte stále zavřené. Příběh začíná. Hudba I. Dvě postavy - muž a žena. Prostředí? Auto. Tak tedy muž a žena v autě. Rafička na měření benzínu klesla najednou k nule a mladý řidič dvousedadlového osobního auta prohlásil, že je to k vzteku, kolik to auto žere. Asi dvaadvacetiletá dívka prohlásila, aby zase nezůstali stát bez benzínu. Připomněla řidiči několik míst na mapě vlasti, kde se jim to již stalo. Mladík odpověděl, že si nedělá starosti, protože cokoli zažije s ní, má pro něho půvab dobrodružství. Dívka oponovala; pokud jim došel uprostřed cesty benzín, bylo to prý vždy dobrodružství pouze pro ni, protože mladík se schoval a ona musela zneužívat svého půvabu: stopnout auto, nechat se odvézt k nejbližší pumpě, znovu stopnout auto a vrátit se s kanystrem zpět. Mladík se otázal dívky, zda šoféři, kteří ji vezli, byli tak nepříjemní, že mluví o svém úkolu jako o příkoří. Odpověděla (s neobratnou koketností), že byli někdy velice příjemní, ale co prý z toho měla, když byla obtížena kanystrem a musila se s nimi rozloučit dřív, než si stačila něco začít. Po takovém výroku ji mladík označil za mizeru. Dívka prohlásila, že není mizera ona, nýbrž právě on; bůhvíkolik dívek ho zastavuje na silnici, když jezdí autem sám! Mladík věděl, že ho má ráda a že na něho žárlí.protože mu bylo pouze osmadvacet let, zdálo se mu, že je stár a poznal vše, co může muž u žen poznat. Na dívce, která seděla vedle něho, oceňoval právě to, co dosud u žen poznal nejméně: její čistotu. Hudba dolu Pro oba: Otevřete oči a dívejte se na herce před vámi. Ano, jsou to dívka a chlapec z našeho příběhu. Pečlivě je pozorujte a dále poslouchejte vypravěče. S příběhem II. jede akce herců, ne hudba 14

15 II. Jeli autem dál. Rafička byla už na nule, když mladík zahlédl vpravo ceduli, která ukazovala, že benzínová stanice je vzdálena pět set metrů. Dívka sotva stačila prohlásit, že jí spadl kámen ze srdce a mladík už dával směrovku doleva a vjížděl na prostranství před pumpami. Zastavili. Dívka prohlásila, že si zatím odskočí. Mladík na to hned reagoval s otázkou kampak?. Zeptal se schválně, protože chtěl vidět dívčiny rozpaky. Znal se s ní už celý rok a dívka se stále ještě uměla před ním stydět a on okamžiky jejího studu velmi miloval; Nikdy před tím se s podobným studem u dívky nesetkal. Neměla ráda chvíle, kdy musela za jízdy prosit o malé zastavení někde u lesíka. Měla na něho vždycky vztek, když se s hraným údivem ptal, proč má zastavovat. Věděla, že její stud je směšný a staromódní. Vždycky se už předem styděla za to, že se bude stydět. Toužila po tom, aby se uměla cítit ve svém těle volně. Cítila se však úzkostně. S takovou úzkostlivostí přistupovala i k mladíkovi, kterého poznala před rokem a s kterým byla šťastná snad právě proto, že nikdy neodděloval její tělo od její duše. V té nerozpolcenosti bylo štěstí, jenomže za štěstím hned číhá podezření a dívka jich byla plna. Často ji třeba napadlo, že jiné ženy (ty neúzkostlivé) jsou pro mladíka přitažlivější a svůdnější. Chtěla, aby byl celý její a ona celá jeho, ale často se jí zdálo, že čím víc usiluje dát mu vše, tím víc mu cosi upírá: cosi, co člověku dává flirt. Ale tentokrát jí bylo dobře. Byl první den jejich dovolené (čtrnáctidenní dovolené, na kterou soustředila celý rok svou touhu), byla modrá obloha a on byl s ní. Na jeho kampak zrudla a odběhla beze slova od auta. Odběhla tam, kde začínal les. Ztratila se v něm za keříčkem a po celou dobu v sobě hýčkala pocit pohody. Potom vyšla z lesa na silnici; chlapcovo osobní auto se sesunulo k červené věžičce pumpy. Dívka se dala po silnici dál a jen chvílemi se ohlédla, zda chlapcovo auto už nejede. Pak auto uviděla; zastavila se a začala na něj mávat tak, jak mávají na cizí auto stopaři. Auto přibrzďovalo a zastavilo těsně u dívky. (Mladík se naklonil k okénku, otevřel ho, usmál se a zeptal se. Herci se otočí zády a jsou ve štronzu. Pro oba: Na malou chvíli příběh zastavíme. Otočte se i s židlí tak, abyste seděli u stolu čelem k sobě. Zavřete oči. Já jsem Váš průvodce. Vždy když mě uslyšíte znamená to, že vám budu dávat pokyny k vaší hře. Budu vás vyzívat k různým úkonům, či k zopakování některých replik. Ale na to je čas Bude to jednoduché. Jen žádný strach. Půjdeme na to pěkně pomalu. Úkoly 1. Průvodce: Pro něj: Otevřete oči a podívejte se na partnerku, která sedí naproti vám. Usmějte se na ni. Pro ni: Otevřete oči a podívejte se na partnera, který sedí naproti vám. Usmějte se na něj. Pro oba: Nyní si prohlédněte předměty, které máte na stole před vámi. Vidíte mapu, tužky, pastelky, modelínu,papírky, ubrousek, Pro něj: Vemte si papírek a tužku. Leží po vaší levé ruce. Pro ni: Vemte si papírek a tužku. Leží po vaší pravé ruce. Pro něj: Vzpomeňte si na postavu ženy z příběhu, který jste slyšel. Postavu jste viděl v podobě herečky. Napište křestní jméno té ženy. Jakékoliv ženské jméno kromě opravdového jména vaší 15

16 partnerky- Výborně. Pro ni: Vzpomeňte si na muže z příběhu, který jste slyšela. Postavu jste viděla v podobě herce. Napište křestní jméno tohoto muže. Jakékoliv mužské jméno kromě opravdového jména vašeho partnera.- Výborně. Pro něj: Přeložte papírek na poloviční velikost. Položte papírek před vaší partnerku na stůl. Pro ni: Přeložte papírek na poloviční velikost. Položte papírek před vašeho partnera na stůl. Pro něj: Podívejte se na papírek, který před vás položila vaše partnerka.- Toto je jméno vaší postavy. Pro ni: Podívejte se na papírek, který před vás položil váš partner.- Toto je jméno vaší postavy. Pro něj: Vyberte si pastelku oblíbené barvy. Je to důležité, jaká barva to bude, protože takovou barvu bude mít auto pro náš příběh Na mapu, která je uprostřed stolu nakreslete auto, ve kterém jede pár z příběhu. Pro ni: Sledujte vašeho partnera.- Počkejte až dokreslí obrázek. Pro ni: Vemte si červenou pasteku a nakreslete jednu půlku srdíčka do levého rohu mapy, po vaší levé ruce. Nakreslete pouze jednu půlku. Pro něj: Sledujte partnerku. Pro ni: Položte pastelku na stůl před sebe. Pro něj: Vemte červenou pastelku, kterou položila vaše partnerka an stůl. Dokreslete druhou půlku srdíčka.- Položte pastelku na stůl. Pro ni: Sledujte partnera. Pro něj: Podívejte se na ni, a usmějte se. Pro ni: Podívejte se mu do očí a zamávejte. Pro oba: Nyní se dozvíte více o našem příběhu. Pro ni: Otočte se se židlí doleva. Tak jako na začátku, abyste opět viděli na herce. Pro něj: Otočte se se židlí doprava. Tak jako na začátku, abyste opět viděli na herce. Pro oba: Pečlivě herce sledujte, budou v příběhu pokračovat. HERCI: Sehráno herci Hudba+ rozžití ze štronza On: Kam byste chtěla slečno? Ona: Jedete do Bystrice? On: Prosím posaďte se.- Mám dnes štěstí. Jezdím autem už pět let, ale tak hezkou stopařku jsem nikdy nevezl. Ona: Lhát umíte dobře. On: Vypadám jako lhář? Ona: Vypadáte, že rád lžete ženám. On: Vadí vám to? Ona: Kdybych s vámi chodila, tak by mi to vadilo. Vás neznám, tak mi to nevadí. 16

17 On: Na vlastním muži ženě vždycky vadí mnohem víc věcí než na cizím, takže vzhledem k tomu, že jsme si cizí, mohli bychom si dobře rozumět. Ona: Co z toho když se za chvíli rozejdem? On: Proč? Ona: V Bystrici přece vystoupím. On: A co když vystoupím s vámi? Ona: Co vy byste se mnou, prosím vás, dělal? On: S tak krásnou bych se moc nerozmýšlel, co dělat. Ona: Neděláte si moc velké oči?- Vypravěč: III. Mladík se podíval na dívku, její vzdorovitá tvář zdála se mu být plna křeči, pocítil k dívce lítost a zatoužil po jejím známém, obvyklém pohledu (o němž říkával, že je dětský a prostý), nahnul se k ní, objal jí rukou kolem ramen a řekl tiše jméno, kterým jí obvykle oslovoval a kterých chtěl nyní zrušit hru. Ale dívka se mu vyvinula a řekla: Ona: Berete to nějak moc zprudka! On: Promiňte slečno. Vypravěč: Lítostivá žárlivost opustila však dívku tak rychle, jako ji přepadla. Měla přece rozum a vědela dobře, že to vše je pouhá hra, přišlo jí teď dokonce trochu směšné, že muže odstrčila z žárlivého vzteku. Ona: Já vás, pane, nechtěla urazit! On: Odpusťte mi, už se vás nedotknu. Vypravěč: Měl na dívku vztek, že ho neposlechla a odmítla být sama sebou, když po tom zatoužil, a když tedy dívka stále trvala na své masce, přenesl mladík svou zlost na cizí stopařku, kterou představovala. A tak najednou objevil charakter své role. A tak spolu jeli, cizí řidič a cizí stopařka. Hudba+ herci do pozice ve štronzu ze které na začátku ožili Najetí do rozjetého autostopu: Do sluchátek, už hrají účastníci spolu s vypravěčem Průvodce: Nyní se stanete postavami z příběhu vy. 17

18 Přistoupí herci a předají atributy postav: ona korále, on kravata. Pro ni: Přijměte od herečky korále. Pro něj: Přijměte od herce kravatu. Pro oba: Posaďte se i s židlí - zpět ke stolu čelem k sobě. Pro ni: Podívejte se na přeložený papírek, který váš partner položil před vás. Přečtěte si ho. Podejte vašemu partnerovi ruku, a představte se mu jménem, které je na papíreku. Pro něj: Podívejte se na přeložený papírek, který vaše partnerka položila před vás. Přečtěte si ho. Vemte ruku partnerky kterou vám podává a polibte jí ruku.- Představte se jménem, které je na papírku. Pro ni: Otočte se se s židlí zády ke stolu. Pro něj: Vemte židli a posaďte se na ni vedle vaší partnerky, po její levé ruce.- Už jste se usadil?- Výborně. Zvuk auta. Pro něj: Nyní opakujte repliky, které vám budou sdělovány ve sluchátkách. Pro ni: Nyní opakujte repliky, které vám budou sdělovány ve sluchátkách. On: kam jste říkala, že chcete jet? Ona: Do Banské Bystrice. On: A copak tam budete dělat? Ona: Mám tam schůzku. On: S kýmpak? Ona: S jedním pánem. Pro něj: Jste na křižovatce. Předkloňte se. Podívejte se do leva a pak do prava. Pro ni: Jste na křižovatce. Předkloňte se. Podívejte se do prava a pak do leva. Pro něj: Ukažte rukou směrem do prava. Pro ni: Partnerovu ruku kterou ukazuje po prava mu položte na klín. Pro něj: Nechte partnerku ať vám položí ruku na klín. Pro oba: Opřete se zády o židli a opakujte repliky. On: Co se stane, když na schůzku nepřijedete? Ona: To byste měl na svědomí vy a musil byste se o mne postarat. On: Vy jste si zřejmě nevšimla, že jsem odbočil na Nové Zámky. Ona: Opravdu? Vy jste se zbláznil! On: Nebojte se, já se o vás postarám. 18

19 Pro oba: Nyní poslouchejte vypravěče. Vypravěč: IV. Hra rázem nabyla vyšší kvality. Auto se nevzdalovalo jen imaginárnímu cíli Banské Bystrice, ale i skutečnému cíli, k němuž ráno vyjelo: Tatrám a objednanému pokoji. Pro oba: Opět opakujte repliky. Ona: Ale vždyť jste říkal, že jedete do Nízkých tater! On: Jedu slečno kam se mi zachce. Jsem svobodný člověk. Dělám to, co chci a co se mi zlíbí.- Pro oba: Poslouchejte vypravěče. Vypravěč: Když dojeli do Nových Zámků, začalo se už stmívat. Hotel vypadal nevábně, ale byl to jediný hotel ve městě a mladíkovi se už nechtělo jezdit dál. Pro něj: Zopakujte repliku. On: Počkejte. Pro ni: Počkejte na svém místě na další pokyny. Pro něj: Vemte židli a postavte jí na její původní pozici. Postavte se za židli. Otočte se zády k vaší partnerce. Pro oba: Poslouchejte vypravěče. Vypravěč: chlapec Prošel restaurací- zakouřenou, zaplněnou, hlučnou, a ptal se, kde je recepce. Poslali ho dozadu ke schodišti, kde za zasklenými dveřmi seděla obstarožní blondýna pod tabulí plnou klíčů. S potížemi získal klíč od jediného volného pokoje. Pro ni: Vystoupil z auta.- Jak je krásné, že tou cizí ženou je nyní ona. Tou cizí, neodpovědnou a neslušnou ženou, jednou z těch, na které tolik žárlila. Pro ni: Postavte se a otočte židli ke stolu. Postavte se za židli. Pro něj: Otočte se. Pro oba: Mladík otevřel dvířka auta a zavedl dívku do restaurace. Pro něj: Vemte ubrousek, který máte... Rozprostřete ho na stůl tak, aby zakrýval mapu. Pro ni: Sledujte vašeho partnera. V hluku, špíně a kouři objevil jediný volný stolek v koutě. Pro ni: Posaďte se. Pro něj: Posaďte se. Pro oba: Opakujte repliky. Ona: Jak se o mne teď postaráte? On: Co máte ráda jako aperitiv? 19

20 Pro oba: Poslouchejte vypravěče. Vypravěč: Dívka nebyla moc na alkohol, ještě tak pila víno a chutnal jí vermut. Tentokrát řekla schválně: Pro oba: Opakujte repliky. Ona: Vodku. On: Výborně. Doufám, že se mi neopijete. Ona: A kdyby? Pro něj: Vemte prázdný hospodský lístek, který máte po levé ruce. Tužkou na něj napište: Voda. Pro ni: Sledujte partnera.- Vemte si červenou pastelku. Dopište do slova které napsal váš partner písmeno K. Tak ať je napsáno: vodka. Pro něj: Sledujte partnerku. BARMAN přichází. Dává jim panáky a na papírek napíše dvě čárky. Pro ni: Vemte si skleničku, kterou vám číšník položil na stůl. Pro něj: Vemte si skleničku, kterou vám číšník položil na stůl. Pro ni: Opakujte repliky. Pro něj: Opakujte repliky. On: Na vás! Ona: Duchaplnější přípitek vás nenapadne? On: Dobrá, nepřipiju tedy na vás, ale na vaše plemeno. Tedy, to lepší ze zvířete a to horší z člověka. Ona: Myslíte tím plemenem všechny ženy? On: Ne, myslím jen ty, které se podobají vám. Ona: Stejně mi nepřipadá moc vtipné srovnávat ženu se zvířetem. On: Dobrá. Nepřipiju tedy na vaše plemeno, ale na vaši duši, souhlasíte? Na vaši duši, která se rozsvěcuje, když se spouští z hlavy dolů do břicha, a která zhasíná, když stoupá zase vyhůru do hlavy. Ona: Dobře, tak na mou duši, která se spouští do břicha. On: Ještě jednou se opravím. Raději na vaše břicho, do kterého se spouští vaše duše. Ona: Na moje břicho. Pro oba: Přičichněte ke skleničce. Ťukněte si.- Položte skleničku zpět na stůl. Pro něj: Napište na lístek s vodkou další dvě čárky, a ťukněte si se svojí partnerkou znovu. 20

21 Pro ni: Sledujte partnera a znovu si sním ťukněte. Pro ni: Položte sklenku a poslouchejte vypravěče. Pro něj: Položte sklenku. Poslouchejte vypravěče a během toho napište na hospodský lístek další dvě svislé čárky. Pro ni: V. Čím více se mu dívka psychicky vzdalovala, tim víc po ní fyzicky toužil. Cizota duše ozvláštnila dívčino tělo, ba vlastně ona ho učinila tělem, jako by až dosud existovalo pro mladíka v oblacích soucitu, něhy, starostlivosti, lásky a dojetí, jakoby bylo ztraceno v těch oblacích. Mladíkovi se zdálo, že dnes poprvé vidí dívčino tělo. Po třetí vodce dívka koketně řekla: Pro něj: Čím více se mu dívka psychicky vzdalovala, tim víc po ní fyzicky toužil. Mladíkovi se zdálo, že dnes poprvé vidí dívčino tělo. Po třetí vodce dívka koketně řekla: Pro oba: Opakujte repliky. Ona: Pardon. On: Smím se vás zeptat, kam jdete, slečno? Ona: Vyčůrat se, jestli dovolíte. Pro ni: Vemte si červenou modelínu a udělejte z ní postavu ženy. Při tom poslouchejte vypravěče. Pro něj: Vemte si modrou modelínu a udělejte z něj postavu muže. Přitom poslouchejte vypravěče. Hudba Vypravěč: Dívka Byla spokojená, jak ohromila mladíka slovem, které od ní- přes veškerou jeho nevinnost- nikdy nečekal. Nic jí nepřipadalo lepším vystižením ženy, kterou hrála. Pocit bezstarostné neodpovědnosti. Dívka jsouc stopařkou, směla vše: vše jí bylo dovoleno, cokoliv říkat, cokoliv dělat, cokoliv cítit. Neslušná radost z těla. Vždyť šla čůrat Byla to všechno divná hra. I když se mladík znamenitě vtělil do neznámého řidiče, nepřestával vidět v stopařce stále svou dívku. Měl tu paradoxní čest být sám tím, s nímž je mu nevěrná. Pro oba: Dodělejte vaši postavičku.- Výborně. Nechte si postavičku v ruce. Obě ruce si položte na klín. Zavřete oči a poslouchejte vypravěče. BARMAN: uklidí skleničky, škrtne napsané čárky vodky. Položí na stůl krabici-pokoj, a na krabici lístek. I ve hře se skrývá pro člověka nesvoboda, i hra je pro hráče past, kdyby to nebyla hra a seděli tu skutečně dva cizí lidé, stopařka by se mohla sebrat a kdykoliv odejít. Ale ze hry není úniku. Právě proto, že to byla jen hra, duše se nebála, nebránila se jí a narkoticky jí propadala. H On: Můžeme jít. 21

22 H Ona: Kampak? H On: Neptej se a běž. H Ona: Jak to se mnou mluvíte? Vypravěč: Mladík s dívkou došel do prvního poschodí a otevřel dveře do pokoje. Pro oba: Otevřete oči.- Položte si svou postavičku na kraj stolu. Pro ni: Před vámi je krabice. Odhrňte záclonku a koukněte se dovnitř okénkem, které je v krabici. Pro něj: Před vámi je krabice. Odhrňte záclonku a koukněte se dovnitř okénkem, které je v krabici. Pro něj: Sundejte víko z krabice. Položte jej na zem vedle sebe. Pro ni: Vemte zapalovač, který máte na svém stole v pravo. Zapalte svíčku, která je v krabici. Pro něj: Podívejte se do krabice. Do pokoje. Pro ni: Podívejte se do krabice. Do pokoje. Pro oba: Vemte svou postavičku z modelíny. Umístěte ji na postel. Spojte s partnerem postavičky tak ať se dotýkají.- Poslouchejte vypravěče. VI. Byl to úzký pokoj s dvěma postelemi, stolkem, židlí a umývadlem. Mladík zamkl dveře a obrátil se k dívce. Stála proti němu ve vzdorovitém postoji s drzou smyslností v očích. Zdálo se mu, že ta dívka, tak jak ji miloval, byla jen výtvorem jeho touhy, jeho abstrakce, jeho důvěry, a že skutečná dívka stojí teď před ním a je beznadějně cizí, beznadějně jiná, beznadějně mnohoznačná. Nenáviděl jí. Pro něj: Vemte pravou rukou pevně levé zápěstí vaší partnerky a dívejte se jí do očí. Zopakujte: Pro ni: Nechte partnera, aby vás vzal za levou ruku. Chlapec řekl dívce: Na co čekáš? Svlékni se! Pro něj: Dívka se vám bude snažit rukou ucuknout, nedovolte jí to. Pro ni: Pokuste se s rukou ucuknout ale dívejte se partnerovi do očí. Dívka mu odpověděla: Musí to být? Vypravěč: Hra splynula se životem vjedno. Hra na ponižování stopařky se stala jen záminkou pro ponižování dívky. Mladík zapomněl, že hraje. Nenáviděl prostě ženu, která stála před ním. Díval se na ní upřeně a vytáhl z náprsní tašky bankovku. Pro něj: Velmi pomalu pouštějte partnerčinu ruku. Vemte bankovku z kraje stolu. Vemte partnerčinu ruku, kterou má položenou na stole. Položte jí na dlaň bankovku. Pro ni: Velmi pomalu pokládejte levou ruku, kterou vám partner pouští, na stůl. Nechte partnera ať vám na dlaň položí bankovku. Sevřete v pěst. H On: Stačí? 22

23 H Ona: Na moc mě neoceňujete. H On: Za víc nestojíš. H Ona: Takhle na mne nemůžeš! Pro ni: Roztrhněte bankovku na půl a hoďte ji na zem. H Ona: Na mne musíš trochu jinak, musíš se trochu snažit! Pro ni: Vemte oběma rukama partnerovu pravou ruku a něžně ji stiskněte. Pro něj: Nechte se ať vás partnerka vezme za pravou ruku. Vypravěč: Objímala ho rukama a natahovala se ústy k jeho ústům. Položil jí na ústa prsty a jemně jí odstrčil. H On: Líbám se jenom se ženami, které mám rád. H Ona: A mě máš rád? H On: Ne. Pro něj: Položte partnerčiny ruce dlaněma na stůl. Pro ni: Zopakujte repliku. Ona: Koho máš rád? Pro něj: Zopakujte repliku. On: Co je ti potom. Svlékej se! Pro ni: Pomalu zvedejte svou levou ruku, dlaní směrem k partnerovi. Poslouchejte vypravěče. Pro něj: Pomalu zvedejte svou pravou ruku, dlaní směrem k partnerce. Poslouchejte vypravěče. Vypravěč: A pak stála před ním pojednou úplně nahá a v té chvíli jí projelo hlavou, že tady už veškerá hra končí. Jenomže mladík k ní nepřistoupil a nesmazal hru. Nepostřehl důvěrně známý úsměv, viděl před sebou jen cizí krásné tělo své vlastní dívky, kterou nenáviděl. Pro ni: Svou levou ruku opřete o partnerovu pravou dlaň. Přetlačujte se. Pro něj: Svou pravou ruku opřete o partnerčinu levou dlaň. Přetlačujte se. Poručil dívce aby se postavila na postel. Se slzami v očích vylezla na postel. Jedna noha postele byla o maličko kratší, dívka stojící na posteli měla pocit nejistoty. Chtěla se vzepřít, chtěla utéct ze hry, nazvala ho křestním jménem. Pro ni: Přestaňte se přetlačovat a proplťe se prsty. Pro něj: Přestaňte se přetlačovat a propleťte se prsty. Pro ni: Skloňte hlavu ke stolu, stále se držte za ruce a poslouchejte vypravěče. 23

24 Pro něj: Zakloňte hlavu. Stále se držte za ruce a poslouchejte vypravěče. Vypravěč: VII. Spojil se ní. Zaradovala se, že konečně alespoň nyní skončí nešťastná hra a budou to zase oni dva, takoví, jací byli a měli se rádi. Kdesi daleko v koutku svého vědomí pociťovala hrůzu nad tím, že nikdy neměla takovou rozkoš a tolik rozkoše jako právě tentokrát- za tou hranicí. Pro něj: Pomalu se pouštějte partnerčiny ruky. Pro ni: Velmi pomalu se pouštějte partnerovi ruky. Pro oba: Oddělte postavičky z modelíny od sebe. Pro něj: Vemte si svou postavičku muže do ruky. Postavte ji v pokoji do pravého dolního rohu. Pro ni: Vemte si svou postavičku ženy do ruky. Postavte ji v pokoji do pravého dolního rohu. Pro něj: Vemte svíčku z pokoje. Její vosk vylejte na srdíčko, které jste nakreslili na mapu. Svíčku položte zpět, vedle srdíčka. Pro ni: Vemte krabici-pokoj a dejte ji na zem vedle stolu. Zhasl světlo. Pro něj: Zfoukněte svíčku. Pro oba: Zavřete oči a poslouchejte vypravěče. Nechtěl vidět dívčinu tvář. Věděl, že hra skončila, ale nechtělo se mu vracet do obvyklého vztahu k dívce, bál se toho návratu. Ležel teď ve tmě vedle dívky a ležel tak, aby se jejich těla nedotýkala. Po chvíli uslyšel tiché vzlykání. Dívčina ruka se nesměle, dětsky dotkla jeho ruky, dotkla se, stáhla, zase se dotkla a pak se ozval prosebný, vzlykavý hlas, který ho oslovil důvěrným jménem a říkal: Ona(Hlas herečky): Já jsem já, já jsem já... Já jsem já, já sem já, já jsem já... Mladík začal přivolávat na pomoc soucit (musil ho přivolávat z dálek, protože nablízku nikde nebyl), aby mohl utišit dívku. Hudba slabě a nástup herců. Pro oba: U vašeho stolu jsou herci. Otevřete oči. Pro ni: Nechte si od herečky sundat korále. Pro něj: Nechte si od herce sundat kravatu. Pro oba: Pozorujte herce. 24

MILAN KUNDERA SMĚŠNÉ LÁSKY. Falešný autostop

MILAN KUNDERA SMĚŠNÉ LÁSKY. Falešný autostop www.zlinskedumy.cz MILAN KUNDERA SMĚŠNÉ LÁSKY 4. POVÍDKA FALEŠNÝ AUTOSTOP vnitřní stavba povídky 1) expozice úvod mladý pár jede na 14 denní dovolenou 2) kolize zápletka dívka si začne hrát na stopařku,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství.

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. První věc, kterou je dobré ráno udělat, je smát se, protože to udá směr celému vašemu dni. Pokud budete vstávat se smíchem na rtech,

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

2. ZADÁNÍ A VYSVĚTLENÍ ÚKOLU

2. ZADÁNÍ A VYSVĚTLENÍ ÚKOLU ANTONÍN MIKULÁŠ ČÍLA 1. MOTIVACE (15 minut) (Motivační fáze slouží k uvedení do problematiky a podnícení zájmu o následný úkol. Pokládané otázky můžete podle vlastního uvážení přizpůsobit skupině, se kterou

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení. Jarka Hrnčárková portrétní fotografka

Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení. Jarka Hrnčárková portrétní fotografka Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení Jarka Hrnčárková portrétní fotografka Proč si přečíst tuto brožuru? Klientky mi během focení často říkají, že na běžných fotkách si vůbec nepřipadají

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Magisterský absolventský projekt (ak. r. 2011/2012) Akce X

Magisterský absolventský projekt (ak. r. 2011/2012) Akce X Magisterský absolventský projekt (ak. r. 2011/2012) Název projektu: Akce X Svět slov / slovo a svět (původní zadání názvu: Píšu, tedy jsem aneb Tvůrčí psaní jako cesta k sebevyjádření) Autor projektu:

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Popis klinického případu práce s od narození nevidomým klientem K.K. Kortokov, T.Karovina International Society of Intuitive Information Sight

Popis klinického případu práce s od narození nevidomým klientem K.K. Kortokov, T.Karovina International Society of Intuitive Information Sight Popis klinického případu práce s od narození nevidomým klientem K.K. Kortokov, T.Karovina International Society of Intuitive Information Sight Studentka I., narozena 1969. Nevidí od narození. V pravém

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu.

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu. Kajsa Nebojsa Přála bych vám vidět domek, v kterém bydlela Kaj sa Ne bojsa. Byl tak maličký a tak milý, že by člověk skoro uvěřil, že je to domeček z pohádky, kde žijí trpaslíci a skřítkové. Stál v úzké

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se Co je správně? 179/6 1. slunce zuří / září 2. rozzlobený člověk zuří / září 3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 5. situace

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Jste v obývacím pokoji. "Napadá vás co dál?" ptá se Bobík. 87 Jít do kuchyně 35 Jít do předsíně 48 Zeptat se Čtyřlístku na zmizení Pindi

Jste v obývacím pokoji. Napadá vás co dál? ptá se Bobík. 87 Jít do kuchyně 35 Jít do předsíně 48 Zeptat se Čtyřlístku na zmizení Pindi Z Vítejte ve světě českého komiksu! Nyní budete přeneseni do Třeskoprsk, kde na vás čeká Čtyřlístek se svou záhadou. Je velmi pravděpodobné, že za jejich problémy stojí stejný pachatel jako za našimi problémy.

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Hurá na Prahu a její věže! Jednoho letního dne se plyšový medvěd Karamel vydal na cestu z Londýna do Prahy. V učebnici vlastivědy četl, že tam mají přesně sto věží. Moc

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

/Předmluva...str.3. /Proč cvičit...str.4. /Gymnastika obličeje.. str.6. Rozehřívání a uvolnění. str.6. Krk..str.6

/Předmluva...str.3. /Proč cvičit...str.4. /Gymnastika obličeje.. str.6. Rozehřívání a uvolnění. str.6. Krk..str.6 Obsah /Předmluva....str.3 /Proč cvičit.....str.4 /Co získáte a ztratíte obličejovou gymnastikou... str.5 /Gymnastika obličeje.. str.6 Rozehřívání a uvolnění. str.6 Krk..str.6 Pro hladší krk..str.6 Co dělat

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Ticho hrochu. Dokumentace bakalářského absolventského projektu

Ticho hrochu. Dokumentace bakalářského absolventského projektu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Studijní obor Dramatická výchova Ticho hrochu Dokumentace bakalářského absolventského projektu Autoři: Gabriela Veselá,

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Kapitola první: Neobvyklý případ

Kapitola první: Neobvyklý případ Kapitola první: Neobvyklý případ Jmenuji se Adrian Les a už více než 12 let jsem soukromý detektiv. Za tu dobu jsem se stal dosti uznávaným a nouzi o práci jsem opravdu neměl. Ve spolupráci s policií jsem

Více

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání CZ Habermaaß-hra 4985 Moje úplně první hry Zábavné počítání Moje úplně první hry Zábavné počítání Zábavná počítací hra pro 2-4 děti ve věku od 2 let. Obsahuje pozorovací hru pro 1 dítě a dospělého. Autoři:

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Kapitola IV. Mezizemí

Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. * Mezizemí * Brána 95 Známý neznámý Poslední zpráva k vám prý nedorazila celá. Začnu tedy znovu od místa, kdy jsem přišel na to, jak použít klíč k bráně. Vložil jsem

Více

Sluníčko jasně svítilo. Na dvorku Mášina

Sluníčko jasně svítilo. Na dvorku Mášina Vzácný host Sluníčko jasně svítilo. Na dvorku Mášina domku si štěňátko, prasátko a kozlík hráli s míčem. Najednou se otevřely dveře a na prahu se objevila Máša. Je nádherné ráno! rozhlédla se kolem spokojeně.

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

První kapitola Katja vstoupila do Anniny secesní vily. Nestávalo se často, aby ji Anna nechala stát na chodbě, nic neřekla a odběhla. Katja ji hledala. Pomalu otevírala dveře a procházela místnostmi. Když

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší!

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Jasně, že jsem nejlepší! e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více