Život po totální laryngektomii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život po totální laryngektomii"

Transkript

1 1 Život po totální laryngektomii

2 2 Co je to LaryCare? Informace o užitečných pomůckách a příslušenství, které jsou Vám k dispozici. Videokazeta LaryCare Patient popisuje manipulaci s těmito pomůckami, je k zapůjčení v Praze v centru LE a u kontaktních pracovníků pro LE v jednotlivých krajích. Navíc budou zpřístupněny webové stránky www. larycare.com, na nichž bude probíhat diskuse na různá témata a na které nám můžete přímo zasílat své dotazy. OBSAH Úvod 3 Jaké jsou důsledky totální laryngektomie? 4 Tři různé způsoby pro znovuzískání řeči 5 Hlasová protéza Provox 7 Jak pečovat o hlasovou protézu? 8 Jak znovu získat ztracené funkce nosu? 10 Jak udržovat tracheostoma průchodné? 13 Co dál? 14 Terminologie a definice 15 Kdo je Atos Medical? 16 Zvláštní poděkování Jonasi Karlingovi, PhD., specialista-foniatr. Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden.

3 Úvod 3 Rakovina hrtanu bývala vždy častější u mužů, v současnosti se však tato situace mění v důsledku zvyšujícího se výskytu u žen. Karcinom hrtanu (hlasového orgánu včetně hlasivek a hrtanové záklopky - epiglottis) je vzácné onemocnění, jehož incidence je různá v různých zemích. Nádorová onemocnění hrtanu tvoří méně než jedno procento všech nádorových onemocnění. Každý rok je v celosvětovém měřítku hlášeno více než sto tisíc nových případů, nicméně prognóza pacientů je většinou dobrá. Tato skutečnost je dána tím, že larynx je citlivý i na velmi malé změny a nádorové onemocnění bývá za normálních okolností včas zachyceno. Příčiny tohoto nádorového onemocnění nejsou zcela jasné, ačkoliv byla potvrzena jeho souvislost s kouřením a alkoholem. Popisovaná forma rakoviny však byla diagnostikována i u nekuřáků a abstinentů, proto se patrně nejedná o jednoznačný příčinný vztah. RAKOVINA HRTANU A JEJÍ LÉČBA Pro léčbu rakoviny hrtanu je možné použít radioterapii, chemoterapii (léčba cytostatiky), chirurgickou léčbu nebo kombinaci těchto metod v závislosti na pokročilosti onemocnění. Je-li nádor příliš velký nebo pokud se znovu objeví po radioterapii nebo chemoterapii, bude jej pravděpodobně nutné odstranit chirurgicky. Příslušný chirurgický zákrok se nazývá totální laryngektomie, pacienti podstoupivší tento zákrok se pak označují jako pacienti po laryngektomii nebo laryngektomovaní pacienti.

4 4 Jaké jsou důsledky totální laryngektomie? Při totální laryngektomii dochází k odstranění hlasového orgánu a epiglottis. Vzhledem k tomu, že tyto orgány chrání dýchací systém při jídle a pití, je nutné zajistit náhradní způsob pro oddělení dýchacích cest od trávicího systému. Toto oddělení se provádí vytvořením otvoru v krku, který ústí do průdušnice. Nadále tedy budete dýchat přes tento otvor, který se nazývá tracheostoma nebo běžněji jen stoma. To Vám umožní jíst a pít bez rizika, že se potrava nebo tekutiny dostanou do průdušnice nebo do plic. ZTRÁTA HLASU Po provedení laryngektomie dochází ke ztrátě hlasu. To však neznamená, že již nebudete schopen nebo schopna nikdy hovořit. I nadále můžete tvořit souhlásky a samohlásky, byť bez hlasu, a posluchač může do jisté míry odečítat z Vašich rtů. Současně můžete svůj projev prezentovat nebo doprovázet v psané podobě. Před a po laryngektomii. Ztráta hlasu se může stát traumatizující skutečností pro Vás i pro Vaší rodinu, poněvadž hlas přestavuje značnou část osobnosti a jeho pomocí se vyjadřují myšlenky i pocity. Laryngektomií dochází rovněž k omezení schopnosti křičet, jásat a hlasitě se smát. Zároveň však existuje poměrně dobrá šance, že se naučíte znovu mluvit. O tom by Vám mohly vyprávět tisíce laryngektomovaných svým vlastním hlasem. ZTRÁTA FUNKCI NOSU Hlas nepředstavuje jedinou funkcí, která je laryngektomií ovlivněna. Současně se ztrátou hlasu zpravidla přijdete i o většinu funkcí zprostředkovaných nosem. Nos zprostředkuje řadu důležitých funkcí, ačkoliv si jeho význam běžně neuvědomujeme: Prostřednictvím nosu dochází k účinné výměně tepla a vlhkosti, před vstupem do průdušnice se vzduch zahřívá na 36 o C (97 o F) a zvlhčuje na 98%.* Nos filtruje nečistoty ze vzduchu. Poskytuje nám čich. Může se podílet na vnímání chuti. Vzdálenost mezi nosem, ústy a plícemi vytváří odpor, který je důležitý pro maximální přísun vzduchu do plic. Po laryngektomii budete dýchat suchý, studený a nefiltrovaný vzduch. Vaše dýchání bude záviset více na vnějším prostředí. Následkem této skutečnosti se u Vás mohou objevit problémy se zvýšeným výskytem kašle a produkcí hlenu, existují však dobré možnosti pro jejich odstranění. *Resistance, humidity, and temperature of the tracheal airway. Clin Otolaryngol 1995; 20: Rae D, Jones A, Young P, Hamilton J.

5 Tři různé způsoby pro znovuzískání řeči 5 První laryngektomie byla provedena v roce Od té doby byla vyzkoušena řada metod pro znovunabytí řeči, včetně použití umělých hrtanů, vznikaly však problémy se zatékáním potravy a tekutin do průdušnice a plic, který často končil pneumonií zápalem plic. V současnosti existují tři hlavní možnosti pro vytváření řeči: Po totální laryngektomii dochází ke ztrátě hlasu. Existuje však poměrně dobrá šance, že se znovu naučíte mluvit. 1.TE-ŘEČ POMOCÍ HLASOVÉ PROTÉZY V současnosti je preferovanou volbou použití tracheo-ezofageální řeči (TE-řeč). Tato metoda spočívá ve vytvoření kanálku (nazývaného hlasová píštěl ) přes stěnu mezi průdušnicí a jícnem (tzv. TE-stěna). Pokud si při výdechu zakryjete tracheostoma, je vzduch vycházející z plic vtlačen přes tento kanálek do jícnu, kde se vytváří jícnový hlas. K zabránění průchodu potravy a tekutin do plic přes popsanou píštěl se vkládá hlasová protéza. Hlasová

6 6 protéza je jednocestný ventil, který umožňuje volný průchod vydechovaného vzduchu. Během polykání se ventil zavírá a brání tak průniku potravy a tekutin do plic. Výhodou této metody je skutečnost, že si můžete znovu osvojit řeč poměrně záhy po provedení operace. Druhou výhodou je možnost kontrolovat hlasitost, intonaci a délku vět. zvládnout, umožňuje vytvářet hlas bez použití ruky k uzávěru tracheostomatu. 3. ELEKTROLARYNX Další alternativou je použití vibrujícího elektronického přístroje nazývaného elektrolarynx. Tento přístroj se vkládá pod bradu a v ústech vytváří slyšitelné vibrace, které mohou být formovány do řeči. 2. JÍCNOVÁ ŘEČ Tato metoda se stále používá a funguje velmi dobře u řady lidí. Hlas se vytváří přesunem určité části vzduchu z úst do jícnu. Při tomto postupu vznikají tóny obdobné říhání, které mohou být zformovány do jícnové řeči. Této metodě se nenaučí každý. Pokud se ji však podaří

7 Hlasová protéza Provox 7 KONSTRUKCE Hlasová protéza Provox je vyrobena z měkkého silikonu, zůstává na místě po dlouhou dobu. Protézu můžete dokonce čistit, aniž byste ji museli vyjmout z daného místa. Hlasová protéza Provox má unikátní, robustní stavbu a obsahuje ventil s nízkým odporem spojený s protézou do jedné části. Ventil je utěsněn stabilizačním, nedeformovatelným modrým kroužkem z tvrdého plastu. Protéza je opatřena stabilními zářezy, kterými po aplikaci drží na daném místě. Hlasová protéza Provox může být zavedena již během chirurgického zákroku, několik týdnů po operaci nebo v jakékoliv jiné příhodné době. JAK POUŽÍVAT HLASOVOU PROTÉZU? Formování řeči pomocí protézy je jednoduché a nevyžaduje zdlouhavý nácvik. Stejně jako v případě normální řeči používáte vydechovaný vzduch. Jednoduše si zakryjte stoma prstem a mírně vydechněte. Vzduch je veden hlasovou protézou do jícnu, jehož stěny se rozvibrují a vytvoří jícnový hlas. Není vhodné vynakládat přílišné úsilí, protože napětí šíjových svalů znesnadňuje mluvení. Kvalita Vašeho hlasu závisí na elasticitě a flexibilitě stěny jícnu a okolních svalů. V praxi to znamená, že některým z Vás může trvat určitou dobu, než si řeč osvojíte, vzhledem k tkáňovému otoku po operaci. Jestliže zatlačíte na stoma příliš silně, může dojít k obstrukci jícnu a Váš projev bude méně souvislý. V případě příliš nízkého napětí v jícnu Vám však mírný tlak na krk pomocí prstu může pomoci k formování hlasu. Hlasitost a výšku TE-řeči můžete měnit změnou proudu vydechovaného vzduchu stejným způsobem jako u přirozeného hlasu.

8 8 Jak pečovat o hlasovou protézu? Dříve či později je většina silikonových materiálů v hrdle vystavena působení kvasinek (rod Candida). Je tomu tak i u hlasové protézy. Je-li silikonový ventil osídlen kvasinkami, nemůže při uzavírání těsně doléhat na plastové sedlo a protézou začne při pití prosakovat voda. Prosakování vody Vás nutí kašlat. Pokud nastane tato situace, je nutné hlasovou protézu vyměnit. Klinické výzkumy prokazují výrazné rozdíly mezi průměrnou životností hlasové protézy Provox. Trvanlivost protézy ovlivňuje složení stravy a kvalita péče o hlasovou protézu. KARTÁČEK PROVOX BRUSH K prevenci růstu kvasinek, a tím i k maximálnímu prodloužení životnosti hlasové protézy Provox, se dodává speciální kartáček. Kartáček by se měl používat minimálně každé ráno a každý večer. Zasuňte celý kartáček až k modré zábraně. Pohybujte kartáčkem vpřed a vzad a kolem dokola a odstraňte tak všechny zbytky potravy nebo sputa z ventilu a jeho sedla. Flexibilní hrot kartáčku umožňuje snadno dosáhnout hlasovou protézu z různých úhlů. PROPLACHOVACÍ BALÓNEK PROVOX FLUSH K čištění Vaší protézy můžete rovněž použít proplachovací balónek Provox Flush. Pomocí této pomůcky můžete protézu proplachovat čistou vodou. Při použití je nutné zajistit dobré utěsnění. Přitiskněte modrou přívodní hadičku pevně k protéze, hadičku neustále přidržujte jednou rukou. Druhou rukou střídavě stlačujte a povolujte balónek. Po dostatečném propláchnutí uvolněte stisk balónku a zbývající voda z protézy se podtlakem v balónku sama odsaje. ANTIMYKOTICKÉ PŘÍPRAVKY V případě mykotické infekce se doporučuje použití lokálně působících antimykotik léků potlačujících růst plísní. Před použitím smočte kartáček Provox Brush do roztoku antimykotika. Tento postup je možné aplikovat každé ráno a každý večer po propláchnutí balónkem Provox Flush. V některých případech může být vhodné spolknout několik mililitrů roztoku, ovšem pouze tehdy, pokud Vám tento postup předepíše lékař.

9 9 PROSAKOVÁNÍ Máte-li problémy s prosakováním protézy, které nemůžete vyřešit pomocí kartáčku Provox Brush a balónku Provox Flush, musí být protéza vyměněna pro mykotické znečištění. V některých případech může docházet k prosakování kolem protézy v důsledku zeslabení TE-stěny po radioterapii, píštěl se tak nemůže zcela stáhnout a utěsnit přístup do hlasové protézy. Rovněž pokud je protéza příliš velká, může prokluzovat dopředu a dozadu za vzniku efektu podobného pumpování, který může pohánět tekutinu přes píštěl. Lékař může případně vyřešit tyto problémy několika způsoby: nasazeném uzávěru není možné mluvit. Po dokončení jídla nebo pití jednoduše vyjměte uzávěr a můžete znovu mluvit. VÝMĚNA PROTÉZY Výměnu první generace protéz (Provox1) provádí klinický lékař tak, že provleče TEpíštělí vodič a vyvede jej ústy ven. Tento 1 Zabráněním sacího efektu výběrem protézy o vhodné délce. 2 Vhodnou délkou protézy mohou její křídla těsně uzavřít otvor píštěle na obou stranách TE-stěny. 3 Vynětím hlasové protézy na určitou dobu se píštěl zatáhne. Poté je protéza vrácena zpět. 4 Stažení píštěle kolem protézy jedním chirurgickým stehem do TE-stěny. způsob funguje dobře, jeho provedení je však nepříjemné. Druhá generace hlasových protéz Provox2 umožňuje přímou výměnu zepředu, která často trvá pouhou minutu a působí pouze minimální nepohodlí. Výměna může být provedena logopedem, zdravotní sestrou nebo lékařem. Protéza je vložena do kónické zaváděcí tuby, která je vepředu opatřena zaváděcím závitem. UZÁVĚR PROVOX PLUG V případě prosakování přes protézu můžete v době, než Vám bude protéza vyměněna, použít uzávěr ProvoxPlug. Chcete-li jíst nebo pít, zasuňte uzávěr do protézy pomocí zadního konce kartáčku Provox Brush. Při Závit se během zavádění otevře a mírně roztáhne TE-píštěl. Všechny hlasové protézy Provox2 mají stejný průměr, dodávají se však v 5 různých délkách (4,5; 6; 8; 10, 12,5 a 15 mm) a umožňují tak přesnou úpravu protézu podle tloušťky TE-stěny.

10 10 Jak znovu získat ztracené funkce nosu? VÝMĚNÍK TEPLA A VLHKOSTI (HEAT AND MOISTURE EXCHANGER HME) Po provedení laryngektomie již nedochází k ohřevu, zvlhčení a filtraci vdechovaného vzduchu v nose. Některé z těchto funkcí však můžete získat zpět, pokud zakryjete stoma krytem HME: Teplota vdechovaného vzduchu se zvýší. Vdechovaný vzduch se bude zvlhčovat. Jak lze očekávat, vdechovaný vzduch se bude filtrovat od prachu. Váš dechový odpor vzroste (tato skutečnost má velký význam pro maximální využití plic). Klima Vašeho dýchacího ústrojí se vyrovná a nebude do takové míry ovlivňováno sezónními změnami nebo změnami teploty a vlhkosti vzduchu při přechodu z exteriéru do interiéru a naopak. Bylo vědecky prokázáno, že nepřetržitým užíváním HME se může zvýšit kvalita života. To je možné díky tomu, že budete méně kašlat a produkovat méně sputa. Dále byl zjištěn pokles výskytu různých stavů, např. deprese, úzkosti, poruch spánku a únavy, a úměrně tomu i zlepšení sociálních kontaktů. * HME můžete použít i ke zlepšení řeči. Klinické výzkumy prokázaly, že použitím HME se zlepšuje kvalita hlasu ve srovnání s přiložením prstu ke stomatu během tvorby řeči. Použití HME během řeči je samozřejmě i hygieničtější. KAZETA PROVOX HME Kazeta Provox HME odebírá vlhkost z vydechovaného vzduchu a používá se ke zvlhčení vdechovaného vzduchu. Vzduch vstupuje a vystupuje z kazety HME postranními otvory. Toto uspořádání zajišťuje ochranu před tvorbou mokrých skvrn na ošacení. Zároveň je zajištěna ochrana proti náhodnému překrytí otvorů např. ložním prostěradlem nebo oděvem (což se může přihodit u HME s čelním vyústěním otvorů). Součástí HME kazety je řečový ventil, s nímž můžete tvořit kvalitní řeč bez úniků vzduchu během hovoru tak, že přiložíte prst pevně na středový bod kazety. Kazeta Provox HME se dodává ve dvou různých provedeních: Normální typ - Normal pro běžné použití a HiFlow pro případy, kdy je nutné méně namáhavé dýchání, například při tělesné aktivitě. Kazety by se měly měnit minimálně každých 24 hodin. Použité kazety se vyhazují do odpadu. Kazeta Provox HME se používá ve spojení s různými lepidly (adhezivy) značky Provox, s kanylou LaryTube a s adaptérem HME Cassete Adaptor. PROVOX FREEHANDS HME Chcete-li mluvit bez použití rukou při zachování všech výhod filtru, uvažujte o užití Provox FreeHands HME. Při hovoru i kašli se záklopka automaticky otvírá i zavírá, a tak zůstávají obě ruce volné. * Physical and Psychosocial Consequences of Total Laryngectomy. FJM Hilgers et al, Clin Otolaryngol. 1990, 15,

11 11 ADHEZIVNÍ VLOŽKA PROVOX Adhezivní vložky Provox se dodávají ve třech různých variantách s odlišnými adhezivními vlastnostmi ve dvou provedeních s různým tvarem (vejčitý nebo kulatý). Jednotlivé typy s odlišnými adhezivními vlastnostmi * : OptiDerm vyrobený z materiálu šetrného vůči kůži. Používá se první den po zákroku nebo v případě citlivé kůže. Vydrží průměrně 36 hodin. FlexiDerm extra silná adheze. Vydrží průměrně 48 hodin. Regular, standardní adhezivní vložka. Snadno odstranitelné. Vydrží průměrně 24 hodin. Tracheo/esofageální hlas (TE-hlas) je metodou hlavní volby na mnoha klinikách. Systém adhezivních pomůcek zahrnuje i další komponenty, např. Provox Shower Aid (chránič tracheostomie při sprchování), ADHEZIVNÍ KROUŽKY Kazeta HME je připojena k adhezivní části, která se přikládá přes stoma. Kvalita a tvar adhezivní části je velmi důležitá. Musí totiž držet HME a během hovoru zajistit, aby kazeta těsně přiléhala ke kůži. U některých laryngektomovaných prochází vzduch protézou snadno (bez přílišného odporu), tehdy není nutné věnovat připojení přílišnou pozornost. U jiných je však zapotřebí silnější adheze, kterou se zabrání častějším výměnám. Jestliže adhezivní vložka nezajistí dostatečnou fixaci na kůži, část vydechovaného vzduchu během řeči unikne, což se projeví slabším hlasem a rušivými zvuky. Ze stejných důvodů musí být adhezivní vložka flexibilní a musí fungovat tak, aby zůstala těsně připevněna i v případě nerovného povrchu v okolí stomatu. LaryTube (tracheostomická kanyla) s modrým kroužkem a tracheostomickým ventilem ( Hands-Free přístroje). *A new heat and moisture exchanger with speech valve (Provox Stomafilter). Clin Otylaryngol 1996:21: Hilgers FJM, Ackerstaff AH, Balm AJM, Gregor RT.

12 12 MŮŽEME PLAVAT NEBO SI DÁT SPRCHU? Koupání v moři nebo projížďka lodičkou může být u osob s totální laryngektomií riskantní. Stoma se totiž nedokáže automaticky zavřít a například pád do vody může být velmi nebezpečný. Je však popisováno, že některé osoby s laryngektomií běžně plavou s použitím speciální dýchací trubice (šnorchlu) připojené lékařem ke stomatu. K pohodlnému sprchování doporučujeme použít Provox Shower Aid, který se používá s adhezivními pomůckami Provox Adhesives. Pozor: nepoužívejte Shower Aid ve spojení s adhezivní pomůckou Optiderm! Existuje řada způsobů, jak si osvojit postupy pro vnímání pachů. PROVOX STOMVENT Mezi další dostupné části HME patří Provox Stomvent 1 a 2. Na rozdíl od kazet Provox HME Cassettes jsou Provox Stomvent 1 a 2 integrovány s adhzivní vložkou. Je-li tedy nutné vyčistit stoma od sputa, musíte vyměnit celou jednotku. Stomvent 1 představuje velmi diskrétní HME jednotku, pokud nemáte hlasovou protézu. Stomvent 1 je opatřen krytem s čelním otvorem, který můžete při tvoření TE-řeči zakrýt prstem. Tento přístroj se doporučuje pro laryngektomované osoby se slabýma rukama nebo se slabými prsty. CHUT A ČICH Čich je lokalizován do horní části nosu. Vzhledem k tomu, že již nedýcháte nosem, nebudete schopen vnímat tolik čichových vjemů jako dříve. Mějte na paměti, že nemusíte ucítit nebezpečné signály, například zápach plynu nebo výparů, změní se i Váš požitek z parfému nebo z potravy. Můžete však více cítit ve větrném počasí. Dále můžete zkoušet ochutnávat vzduch tak, že si necháte projít vzduch ústy a hltanem a poté jej vyfouknete ven nosem. Další možností je prudce vdechovat ( zívnutí ) vzduch, který se tak dostane ve větším množství do úst a nosu. Orgán chuti je lokalizován na jazyku a laryngektomií není přímo ovlivněn. Vzhledem k tomu, že chuť je ovlivňována čichem, je možné, že se Vaše schopnost vnímat chuť sníží. Kromě čichového vjemu je navíc možné přidat i vjem zrakový. A budete-li pojídat teplé jídlo, budete schopni vnímat o něco bohatší chuť, protože teplo z potravy Vám bude stoupat přímo do nosu.

13 Jak udržovat tracheostoma průchodné? 13 Po totální laryngektomii je průdušnice připojena přímo ke kůži hrdla. Různé kliniky a různí lékaři tvoří stomata různě, všichni se však pokoušejí vytvořit stabilní stoma, které se nebude smršťovat. V některých případech je vhodnější větší stoma (průměr mm), zejména při použití hlasové protézy, protože je snazší pečovat o protézu. U některých stomat však může dojít ke smrštění. Prevenci smrštění je možné zajistit různými typy kanyl. Je možné použít stříbrné nebo umělohmotné materiály nebo kanyly z měkké gumy. V kombinaci s hlasovou protézou musí být kanyla opatřena otvory (tzv. fenestrací), které se hodí k protéze a umožňuje průchod vydechovaného vzduchu. Poloha trubice je zajištěna držákem. Před zavedením kanyly LaryTube neexistoval jednoduchý způsob pro kombinaci HME s laryngektomickou kanylou. PROVOX LARYTUBE Provox LaryTube je měkká, průhledná silikonová kanyla, která se dodává ve třech různých délkách a průměrech a ve třech verzích: Fenestrovaná (s otvory): pokud máte hlasovou píštěl a protézu v normální poloze. Standardní: Pokud nemáte hlasovou protézu, nebo pokud je nutné speciálně vytvořit otvory, které pasují na Vaší protézu. LaryTube s modrým kroužkem: modrý těsnící kroužek přiléhá k pouzdru s adhezivními vložkami Provox. Kanylu LaryTube odlišuje jedna zásadní vlastnost: je možné ji uchytit ke kazetě HME. Díky svému tvaru (konický, anatomický tvar) při uzávěru HME kazety při tvorbě řeči těsně přiléhá ke stomatu. Vykazuje-li Vaše kůže nadměrnou citlivost k adhezivu, můžete namísto adhezivní kanyly použít fenestrovanou nebo standardní kanylu LaryTube s držákem. Pozor: při ošetřování kanyly LaryTube nepoužívejte olejové přípravky! Kanyla LaryTube s těsnícím modrým kroužkem se vkládá přes adhezivní vložku Provox a modrý kroužek se připojí k pouzdru adhezivní vložky. To znamená, že rourku je možné vyjmout a znovu zavést, přičemž adhezivní vložka zůstává připevněna ke kůži v dané poloze. Jinými slovy, adhezivní vložka nemusí být měněna tak často. Tato skutečnost je výhodná v následujících třech případech: Pokud chcete použít kanylu bez držáku. Pokud v průběhu dne používáte adhezivní vložku, ale v noci chcete použít kanylu. Kombinací kanyly a adhezivní vložky je možné dosáhnout větší těsnosti, která je nutná pro optimální hands-free tvorbu řeči (bez použití rukou). Adhezivní vložka Provox OptiDerm představuje optimální volbu pro uložení HME během počáteční rané fáze po chirurgickém zákroku nebo po aplikaci pooperační radioterapie, pokud je oblast kolem stomatu velmi citlivá. V průběhu přibližně šesti týdnů po radioterapii, kdy je Vaše kůže ještě velmi zranitelná, Vám může lékař předepsat aplikaci kanyly LaryTube s držákem místo adhezivní vložky. Pozor: v průběhu radioterapie nepoužívejte žádné adhezivní pomůcky!

14 14 Co dál? Scházejte se s jinými osobami po totální laryngektomii například v místní organizaci klubu laryngektomovaných. EXISTUJÍ LIDÉ SE STEJNÝM OSUDEM? Jak jsme se již zmínili v úvodu, je každý rok hlášeno v celosvětovém měřítku více než sto tisíc nových případů rakoviny hrtanu. Ačkoliv totální laryngektomie je nutná pouze u některých z nich, žije na celém světě několik set tisíc laryngektomovaných osob. Nejste tedy sám nebo sama! V mnoha částech světa fungují různé kluby laryngektomovaných, v nichž můžete sdílet své dojmy a pocity s jinými lidmi, kteří se nacházejí ve stejné situaci, a využít jejich zkušenosti. DLOUHODOBÁ PÉČE V průběhu let byla provedena celá řada klinických výzkumů se zaměřením na různé aspekty života po laryngektomii. Řada studií teprve probíhá. Vývoj a použití hlasových protéz a HME byl zahájen počátkem osmdesátých let. Funkce a použití těchto pomůcek a nástrojů je dobře zdokumentována po celém světě a jejich provedení se neustále zdokonaluje. Značná pozornost je věnována i vývoji nových produktů, které pomáhají laryngektomovaným vést snadnější život.

15 Terminologie a definice 15 Adaptér pro kazety HME Chemoterapie Esofagus Exhalace Fistula Hlasová protéza HME Inhalace Jícen Průdušnice Radioterapie Stoma TE TE-stěna Trachea spojovací zařízení, které se připojuje na tracheální rourku s 15 mm přípojkou podle ISO a může držet HME kazetu. léčba cytostatiky, při níž se nádorové buňky ničí toxickými látkami jícen; trubice v krku, kterou prochází přijatá potrava. výdech píštěl, průchod mezi dvěma dutinami jednocestný ventil, který umožňuje řeč v době, kdy jím prochází vydechovaný vzduch, a zároveň brání průniku potravy a tekutin do plic při jejich polykání výměník tepla a vlhkosti nádech zvaný též esofagus; trubice v krku, kterou prochází přijatá potrava. též trachea; trubice procházející krkem, kterou je veden vzduch léčba, při níž se nádorové buňky ničí zářením otvor v hrdle, který komunikuje s průdušnicí tracheo-esofageální = týkající se průdušnice a jícnu stěna mezi průdušnicí a jícnem, v níž je umístěna hlasová píštěl průdušnice; trubice procházející krkem, kterou je veden vzduch

16 16 Kdo je Atos Medical? Atos Medical je mladá společnost, vybudovaná jednotlivci, specializující se na dvě oblasti včetně aktivního výzkumu nových směrů. První aktivity jsme začali vyvíjet v oblasti ORL, která je trvale naší prioritou. Díky nejkvalitnějším výrobkům a komplexnímu systému pro hlasovou a plicní rehabilitaci laryngektomovaných je Atos jednou z vedoucích společností na světovém ORL trhu. Kvalita výrobků je dána dlouhodobou spoluprací s klinikami na celém světě a konečný produkt je výsledkem klinických zkoušek. Denní kontakt se země, kde má Atos Medical zastoupení světem zdravotnické péče zajišťuje trvalou vysokou kvalitu našich výrobků. Naším cílem je zlepšit kvalitu života pacientů, kteří používají naše výrobky. Nejposlednější detail na každém výrobku je výsledkem pilné práce na vývoji, která vyžaduje testování celé řady možných variant. Klíčem úspěchu Atosu je co nejvyšší kvalita při co nejjednodušším způsobu použití. V průběhu let Atos Medical získal potřebné zkušenosti a znalosti o zemích své působnosti a jejich rozdílnosti. Vybudovali jsme síť lokálních distributorů jak v Evropě, tak i po celém světě. V současné době máme zastoupení ve více jak 50 zemích. Atos Medical je členem PerBio Science, společnosti zaměřené na biotechnologické a zdravotnické prostředky, s rozsáhlými finančními zdroji na podporu naších aktivit. Jsme základem pro budoucí expanzi společnosti PerBio Science v oblasti zdravotnických prostředků. Tato expanze bude možná za předpokladu vzájemné podpory a růstu obou společností. Další informace získáte na našich webových stránkách: Sponzoři společnosti Atos Medical: IAL (Mezinárodní Asociace Laryngektomovaných) CEL (Konfederace Laryngektomovaných v Evropě) Atos Medical AB, , REF 7962CZ Provox, Provox2, Provox HME a StomVent jsou chráneny U.S. patentem ( , a a dalsími patenty a patenty, které jsou v behu. Provox, StomVent a LaryCare jsou registrovány ochrannou známkou ve vlastnictví Atos Medical AB, Svédsko. Atos Medical AB P.O. Box 183, SE Hörby, Sweden Tel Int. +46 (0) Fax Int. +46 (0)

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Údržba a čistění zvukovodových sluchadel. Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla

Údržba a čistění zvukovodových sluchadel. Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla Údržba a čistění zvukovodových sluchadel 6 Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla Toto je šestá ze série brožur Widex o sluchu a tématech s ním spojených. Údržba

Více

Co byste měli vědět o čištění zubů

Co byste měli vědět o čištění zubů Co byste měli vědět o čištění zubů Jaký je správný způsob čištění zubů? Čistěte si zuby nejméně 2 minuty, tzn. 30 vteřin každý kvadrant úst každé ráno a večer. Opřete kartáček o zuby tak, aby kónické štětinky

Více

NOVINKY. Ovál s lepením a výřezem pro i.v. kanylu. Čtverec s lepením a výřezem pro i.v. kanylu. Katalogové číslo WCP-06-01-102S

NOVINKY. Ovál s lepením a výřezem pro i.v. kanylu. Čtverec s lepením a výřezem pro i.v. kanylu. Katalogové číslo WCP-06-01-102S Ovál s lepením a výřezem pro i.v. kanylu Katalogové číslo WCP-06-01-102S GLYCOcell SOFT MiniFIX i.v. Antimikrobiální krycí fólie s glycerínovým gelem Trojnásobné trojfunkční krytí intravenozního vpichu.

Více

Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová

Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová Popis produktu a návod k použití Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová WM 28110 OBSAH 1 Popis přístroje... 4 1.1 Účel... 4 1.2 Oblast použití... 4 2 Bezpečnostní instrukce... 4 3 Připojení...

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Dräger PARAT Únikové kukly

Dräger PARAT Únikové kukly Dräger PARAT Únikové kukly Únikové kukly PARAT byly vyvinuty firmou Dräger ve spolupráci s uživateli s hlavním cílem, zajistit vždy co nejrychlejší a spolehlivý únik z nebezpečného prostředí. Optimální

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad V životě jsou to jen maličkosti. 1 Průvodce dlouhodobou stabilizací zubní protézy. Obsah Důsledky používání zubní protézy... 4 5 Možnosti stabilizace Vaší protézy...6

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax. budesonid/formoterol

Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax. budesonid/formoterol Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax budesonid/formoterol Proč mi byl předepsán přípravek DuoResp Spiromax? DuoResp Spiromax je inhalační léčivo používané k léčbě astmatu a chronické

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

Manuál pro bateriový mezizubní Flosser FLW 220 UK

Manuál pro bateriový mezizubní Flosser FLW 220 UK Manuál pro bateriový mezizubní Flosser FLW 220 UK Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 21 Popis produktu str. 22 Použití Waterpik Flosseru začínáme str. 23 Doporučená technika str. 23 Údržba přístroje str.

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN Roztoky LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - Roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - roztoky k

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku Hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním středisku Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně

Více

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns.

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns. Technická zpráva SUPER CHARGE Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 8 Wynn s Super Charge 1. Úvod a) viskozita oleje: Viskozita je mírou pro vnitřní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD538 Mgr. Lucie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Péče a údržba systémů pro ochranu dýchacích orgánů

Péče a údržba systémů pro ochranu dýchacích orgánů Péče a údržba systémů pro ochranu dýchacích orgánů Pro dosažení optimálního výkonu a pohodlí by si měl uživatel zvyknout denně kontrolovat všechny součásti dýchacího systému. Následující tabulka představuje

Více

příloha C zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku Simulátory, model a trenažéry pro LF MU III

příloha C zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku Simulátory, model a trenažéry pro LF MU III příloha C zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku Simulátory, model a trenažéry pro LF MU III TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Technická specifikace: Položka č.1 Trenažér zajištění

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Klarka93 15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA = dýchání = výměna plynů mezi organismem a okolním prostředím úzká souvislost s oběhovou soustavou (kyslík rozváděn

Více

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: leden 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

2 Verze vydaná k 14. 5. 2015 Užívání a údržba ETICS Cemix THERM

2 Verze vydaná k 14. 5. 2015 Užívání a údržba ETICS Cemix THERM Užívání a údržba ETICS Cemix THERM Sídlo společnosti: LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Czech Republic, tel.: +420 387 925 275, fax: +420 387 925 214 IČ 27994961, spisová značka

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Magnetická ochrana proti vodnímu kameni

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Magnetická ochrana proti vodnímu kameni MONTÁŽNÍ NÁVOD Magnetická ochrana proti vodnímu kameni A. Ochrana proti vodnímu kameni pro sprchovací armatury Obj. č.: 53 34 52 (č. zboží: 100 01) Nové senzační zařízení pro sprchy! Optimální pro citlivou

Více

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Výměna nástavce ušních koncovek 1) Uchopte sondu mezi palec a ukazováček jak znázorňuje obrázek. 2) Palcem

Více

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3B instruments KONTEJNERY lékařské nástroje C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění: Před použití kontejneru se doporučuje zkontrolovat čistotu

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY Dřevo jakožto přírodní a živý materiál reaguje na relativní vlhkost (RH). V případě suchého prostředí se dřevo smršťuje a v případě vysoké relativní vlhkosti bobtná.

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Oprava a údržba potrubí

Oprava a údržba potrubí Oprava a údržba potrubí Široký výběr z jednoho zdroje. Unikátní odolné provedení. Rychlé a spolehlivé výsledky. Typ Po modelů Strana Tlakové zkušební pumpy 2 9.2 Zmrazovače potrubí 2 9.3 Čerpadla na odstraňování

Více

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E Provozní předpis pro uzavírací klapky ABO série 3 E 1. Úvod 2. Bezpečnostní pokyny 3. Provedení klapek 4. Doprava a skladování 5. Montáž do potrubí 6. Tlaková zkouška potrubí 7. Provoz a údržba 8. Pomoc

Více

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING 1 SWISS BRILLIANCE IN COATING l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0)44 712 64 00 l fax +41 (0)44 709 08 04 l www.schmid-rhyner.ch 2 2 UV-laky / nebezpečné látky l Soodring 29

Více

www.karcher-satter.cz Čištění párou, vysávání a vysušení v jednom kroku Parní vysavače KÄRCHER třídy Premium

www.karcher-satter.cz Čištění párou, vysávání a vysušení v jednom kroku Parní vysavače KÄRCHER třídy Premium Čištění párou, vysávání a vysušení v jednom kroku Parní vysavače KÄRCHER třídy Premium KÄRCHER SV 1802 / SV 1902 Jednoduše, pohodlně a rychle Čištění parním vysavačem bez použití chemii Při vysávání nečistot

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Masážní přístroj mini103

NÁVOD NA POUŽITÍ. Masážní přístroj mini103 NÁVOD NA POUŽITÍ Masážní přístroj mini103 Děkujeme za nákup tohoto produktu. Před použitím přístroje si návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřeby příštího použití. Úvod Přístroj na masáž očí mini103

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70 Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 250 35 330 40 330 60 390-70 1.1 Vícecestný ventil Popis poloh ovládacího ventilu: Filtration Filtrace Backwash Zpětný proplach filtrace Rinse Dopírání

Více

C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3B instruments KONTEJNERY lékařské nástroje C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění: - Před použití kontejneru se doporučuje zkontrolovat čistotu a provést sterilizační

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

www.compeed.cz COMPEED TOTAL CARE Náplast na opary DOPORUČOVÁNO ČESKÝMI DERMATOLOGY Nic Vás nezastaví

www.compeed.cz COMPEED TOTAL CARE Náplast na opary DOPORUČOVÁNO ČESKÝMI DERMATOLOGY Nic Vás nezastaví www.compeed.cz COMPEED TOTAL CARE Náplast na opary DOPORUČOVÁNO ČESKÝMI DERMATOLOGY Nic Vás nezastaví COMPEED Náplast na opary je ideálním produktem pro ty, kteří chtějí, aby se jim opar hojil srovnatelnou

Více

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815L-0 Vytištěno v USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815L-0 Vytištěno v USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815L-0 Vytištěno v USA číslo péče o zákazníka Jako součást Programu péče o zákazníka společnosti Rexair každý MiniJet obdrží sériové číslo

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM Bateriové Svorky Kryty pólů & adaptér Zkoušečky bateriové kyseliny Servisní doplňky Ekvalizér pro baterie Neutralon Tuk & kartáč na póly Ochranný sprej na póly & kartáč na

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER

www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER Přeprava Pro přepravu potrubí by měly být dopravní prostředky voleny tak, aby potrubí mohlo v nákladovém prostoru

Více

Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Plzni Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova v Praze PROBLEMATIKA ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST A KYSLÍKOVÁ LÉČBA doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. ARK FN Plzeň Stránka 2 Úvod Pomůcky k zajištění průchodnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života nemocných po totální laryngektomii. Mgr. Eva Baudyšová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života nemocných po totální laryngektomii. Mgr. Eva Baudyšová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kvalita života mocných po totální laryngektomii Mgr. Eva Baudyšová Diplomová práce 2008 2 3 SOUHRN Diplomová práce se zabývá ovlivněním kvality života

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin ing. Lucie Janotová ing. Pavla Thůmová ing. Jan Kobliha ing. Jitka Kabátková ing. Marcela Bačáková ing. Hana Svobodová Úvod

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) Model sluchadla a programy nastavené ve Vašem sluchadle: Model: ME3-CIC/IIC ME5-CIC/IIC ME10-CIC/IIC Datum:

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE autoři: Hana a Radovan Sloupovi 1. Ze tří cisteren unikly tři plyny - helium, amoniak a chlor. Napiš do obláčků správné značky nebo vzorce. Pomůže ti výstražné značení nebezpečnosti

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Poznámka U některých zapojení s funkcí interkomu je nutné přerušit drátovou propojku svorek 6-10 uvnitř telefonu.

Poznámka U některých zapojení s funkcí interkomu je nutné přerušit drátovou propojku svorek 6-10 uvnitř telefonu. Domovní telefon 33 Domovní telefon 33 spojuje tradiční spolehlivost výrobků značky URMET DOMUS s vynikajícím vzhledem renomovaných návrhů architekta Michele de Lucchiho. Telefon patří do nové typové řady

Více

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání je děj, při kterém organismus získává kyslík a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý je složeno z 3 dějů 1. PLICNÍ VENTILACE = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. VÝMĚNA

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek

Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek Petr Havlíček Brand Manager BODE Disinfectants BODE SCIENCE CENTER. Výzkumem k prevenci infekcí Komise pro dezinfekční prostředky ve Svazu pro aplikovanou hygienu

Více

DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti

DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti 1. Kolébkový spínač Zapnuto/Vypnuto (I/O ): proud je zapnutý nebo vypnutý 2. Zabezpečení: zvláštní pojistka pro výměnu v případě krátkého řezu 3. Děrovací

Více

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Úvod Cíl: Výroba zdravotně nezávadných potravin Preventivní postupy k zajištění zdravotní nezávadnosti: SVHP HACCP Každý pracovník v potravinářství

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

PRŮVODCE KLIMATIZACÍ DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA

PRŮVODCE KLIMATIZACÍ DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA PRŮVODCE KLIMATIZACÍ DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA DOPORUČENÍ CITROËN - CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VOZIDLA KLIMATIZACE JE ZÁKLADNÍM PRVKEM ZAJIŠŤUJÍCÍM VAŠE POHODLÍ, ALE TÉŽ VAŠI

Více

Produkty Forbo FloorCare

Produkty Forbo FloorCare Produkty Forbo FloorCare Speciálně navržené produkty Forbo FloorCare zaručí efektivní, jednoduché čištění a udržovací procedury a tím udrží Vaši podlahu v perfektním stavu. Spray má skvělé výsledky pro

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

Kombinovaná čistící metoda CCP

Kombinovaná čistící metoda CCP Kombinovaná čistící metoda CCP Současná situace na telekomunikačním trhu Telekomunikační společnosti investují velký kapitál do FTTH, LAN/WAN sítě, DSL, Internet, VOD (Video on Demand),... Požadavky koncových

Více

Drény a drenážní systémy

Drény a drenážní systémy Drény a drenážní systémy Mgr. Renata vytejčková, Ústav ošetřovatelství Drenáž ( drainage ) Odstraňování tekutiny z ran po úrazu, operaci hromadění = komplikace hojení účinky mechanické, toxické, infekční

Více

Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití

Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití Kompletní sortiment tonometrů a příslušenství na e-shopu: www.tonometr.cz nebo www.tonometer.sk Dodavatel: Balení 1 přístroj na měření krevního tlaku boso-medicus family

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522:

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522: CALEFFI www.caleffi.com Nastavitelné termostatické směšovací ventily pro ohřívače vody se zásobníkem 58806.04 CZ Copyright 008 Caleffi Funkce Série 50-5 Směšovací ventily série 50 a 5 se používají v systémech,

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ Jsou mobilní telefony nebezpečné? Protikladné zprávy o škodlivém vlivu mobilních telefonů na zdraví se začaly objevovat na konci 90. let. Do vědeckého výzkumu škodlivosti

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Obsluha snímačů a karet

Obsluha snímačů a karet Obsluha snímačů a karet Návod na obsluhu karty a snímače Vlastní postup identifikace kartou: Karta se přiloží ke snímači na vzdálenost 0 až 15 cm (před klávesnici nebo modrou plochu, ne před displej nebo

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více