Život po totální laryngektomii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život po totální laryngektomii"

Transkript

1 1 Život po totální laryngektomii

2 2 Co je to LaryCare? Informace o užitečných pomůckách a příslušenství, které jsou Vám k dispozici. Videokazeta LaryCare Patient popisuje manipulaci s těmito pomůckami, je k zapůjčení v Praze v centru LE a u kontaktních pracovníků pro LE v jednotlivých krajích. Navíc budou zpřístupněny webové stránky www. larycare.com, na nichž bude probíhat diskuse na různá témata a na které nám můžete přímo zasílat své dotazy. OBSAH Úvod 3 Jaké jsou důsledky totální laryngektomie? 4 Tři různé způsoby pro znovuzískání řeči 5 Hlasová protéza Provox 7 Jak pečovat o hlasovou protézu? 8 Jak znovu získat ztracené funkce nosu? 10 Jak udržovat tracheostoma průchodné? 13 Co dál? 14 Terminologie a definice 15 Kdo je Atos Medical? 16 Zvláštní poděkování Jonasi Karlingovi, PhD., specialista-foniatr. Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden.

3 Úvod 3 Rakovina hrtanu bývala vždy častější u mužů, v současnosti se však tato situace mění v důsledku zvyšujícího se výskytu u žen. Karcinom hrtanu (hlasového orgánu včetně hlasivek a hrtanové záklopky - epiglottis) je vzácné onemocnění, jehož incidence je různá v různých zemích. Nádorová onemocnění hrtanu tvoří méně než jedno procento všech nádorových onemocnění. Každý rok je v celosvětovém měřítku hlášeno více než sto tisíc nových případů, nicméně prognóza pacientů je většinou dobrá. Tato skutečnost je dána tím, že larynx je citlivý i na velmi malé změny a nádorové onemocnění bývá za normálních okolností včas zachyceno. Příčiny tohoto nádorového onemocnění nejsou zcela jasné, ačkoliv byla potvrzena jeho souvislost s kouřením a alkoholem. Popisovaná forma rakoviny však byla diagnostikována i u nekuřáků a abstinentů, proto se patrně nejedná o jednoznačný příčinný vztah. RAKOVINA HRTANU A JEJÍ LÉČBA Pro léčbu rakoviny hrtanu je možné použít radioterapii, chemoterapii (léčba cytostatiky), chirurgickou léčbu nebo kombinaci těchto metod v závislosti na pokročilosti onemocnění. Je-li nádor příliš velký nebo pokud se znovu objeví po radioterapii nebo chemoterapii, bude jej pravděpodobně nutné odstranit chirurgicky. Příslušný chirurgický zákrok se nazývá totální laryngektomie, pacienti podstoupivší tento zákrok se pak označují jako pacienti po laryngektomii nebo laryngektomovaní pacienti.

4 4 Jaké jsou důsledky totální laryngektomie? Při totální laryngektomii dochází k odstranění hlasového orgánu a epiglottis. Vzhledem k tomu, že tyto orgány chrání dýchací systém při jídle a pití, je nutné zajistit náhradní způsob pro oddělení dýchacích cest od trávicího systému. Toto oddělení se provádí vytvořením otvoru v krku, který ústí do průdušnice. Nadále tedy budete dýchat přes tento otvor, který se nazývá tracheostoma nebo běžněji jen stoma. To Vám umožní jíst a pít bez rizika, že se potrava nebo tekutiny dostanou do průdušnice nebo do plic. ZTRÁTA HLASU Po provedení laryngektomie dochází ke ztrátě hlasu. To však neznamená, že již nebudete schopen nebo schopna nikdy hovořit. I nadále můžete tvořit souhlásky a samohlásky, byť bez hlasu, a posluchač může do jisté míry odečítat z Vašich rtů. Současně můžete svůj projev prezentovat nebo doprovázet v psané podobě. Před a po laryngektomii. Ztráta hlasu se může stát traumatizující skutečností pro Vás i pro Vaší rodinu, poněvadž hlas přestavuje značnou část osobnosti a jeho pomocí se vyjadřují myšlenky i pocity. Laryngektomií dochází rovněž k omezení schopnosti křičet, jásat a hlasitě se smát. Zároveň však existuje poměrně dobrá šance, že se naučíte znovu mluvit. O tom by Vám mohly vyprávět tisíce laryngektomovaných svým vlastním hlasem. ZTRÁTA FUNKCI NOSU Hlas nepředstavuje jedinou funkcí, která je laryngektomií ovlivněna. Současně se ztrátou hlasu zpravidla přijdete i o většinu funkcí zprostředkovaných nosem. Nos zprostředkuje řadu důležitých funkcí, ačkoliv si jeho význam běžně neuvědomujeme: Prostřednictvím nosu dochází k účinné výměně tepla a vlhkosti, před vstupem do průdušnice se vzduch zahřívá na 36 o C (97 o F) a zvlhčuje na 98%.* Nos filtruje nečistoty ze vzduchu. Poskytuje nám čich. Může se podílet na vnímání chuti. Vzdálenost mezi nosem, ústy a plícemi vytváří odpor, který je důležitý pro maximální přísun vzduchu do plic. Po laryngektomii budete dýchat suchý, studený a nefiltrovaný vzduch. Vaše dýchání bude záviset více na vnějším prostředí. Následkem této skutečnosti se u Vás mohou objevit problémy se zvýšeným výskytem kašle a produkcí hlenu, existují však dobré možnosti pro jejich odstranění. *Resistance, humidity, and temperature of the tracheal airway. Clin Otolaryngol 1995; 20: Rae D, Jones A, Young P, Hamilton J.

5 Tři různé způsoby pro znovuzískání řeči 5 První laryngektomie byla provedena v roce Od té doby byla vyzkoušena řada metod pro znovunabytí řeči, včetně použití umělých hrtanů, vznikaly však problémy se zatékáním potravy a tekutin do průdušnice a plic, který často končil pneumonií zápalem plic. V současnosti existují tři hlavní možnosti pro vytváření řeči: Po totální laryngektomii dochází ke ztrátě hlasu. Existuje však poměrně dobrá šance, že se znovu naučíte mluvit. 1.TE-ŘEČ POMOCÍ HLASOVÉ PROTÉZY V současnosti je preferovanou volbou použití tracheo-ezofageální řeči (TE-řeč). Tato metoda spočívá ve vytvoření kanálku (nazývaného hlasová píštěl ) přes stěnu mezi průdušnicí a jícnem (tzv. TE-stěna). Pokud si při výdechu zakryjete tracheostoma, je vzduch vycházející z plic vtlačen přes tento kanálek do jícnu, kde se vytváří jícnový hlas. K zabránění průchodu potravy a tekutin do plic přes popsanou píštěl se vkládá hlasová protéza. Hlasová

6 6 protéza je jednocestný ventil, který umožňuje volný průchod vydechovaného vzduchu. Během polykání se ventil zavírá a brání tak průniku potravy a tekutin do plic. Výhodou této metody je skutečnost, že si můžete znovu osvojit řeč poměrně záhy po provedení operace. Druhou výhodou je možnost kontrolovat hlasitost, intonaci a délku vět. zvládnout, umožňuje vytvářet hlas bez použití ruky k uzávěru tracheostomatu. 3. ELEKTROLARYNX Další alternativou je použití vibrujícího elektronického přístroje nazývaného elektrolarynx. Tento přístroj se vkládá pod bradu a v ústech vytváří slyšitelné vibrace, které mohou být formovány do řeči. 2. JÍCNOVÁ ŘEČ Tato metoda se stále používá a funguje velmi dobře u řady lidí. Hlas se vytváří přesunem určité části vzduchu z úst do jícnu. Při tomto postupu vznikají tóny obdobné říhání, které mohou být zformovány do jícnové řeči. Této metodě se nenaučí každý. Pokud se ji však podaří

7 Hlasová protéza Provox 7 KONSTRUKCE Hlasová protéza Provox je vyrobena z měkkého silikonu, zůstává na místě po dlouhou dobu. Protézu můžete dokonce čistit, aniž byste ji museli vyjmout z daného místa. Hlasová protéza Provox má unikátní, robustní stavbu a obsahuje ventil s nízkým odporem spojený s protézou do jedné části. Ventil je utěsněn stabilizačním, nedeformovatelným modrým kroužkem z tvrdého plastu. Protéza je opatřena stabilními zářezy, kterými po aplikaci drží na daném místě. Hlasová protéza Provox může být zavedena již během chirurgického zákroku, několik týdnů po operaci nebo v jakékoliv jiné příhodné době. JAK POUŽÍVAT HLASOVOU PROTÉZU? Formování řeči pomocí protézy je jednoduché a nevyžaduje zdlouhavý nácvik. Stejně jako v případě normální řeči používáte vydechovaný vzduch. Jednoduše si zakryjte stoma prstem a mírně vydechněte. Vzduch je veden hlasovou protézou do jícnu, jehož stěny se rozvibrují a vytvoří jícnový hlas. Není vhodné vynakládat přílišné úsilí, protože napětí šíjových svalů znesnadňuje mluvení. Kvalita Vašeho hlasu závisí na elasticitě a flexibilitě stěny jícnu a okolních svalů. V praxi to znamená, že některým z Vás může trvat určitou dobu, než si řeč osvojíte, vzhledem k tkáňovému otoku po operaci. Jestliže zatlačíte na stoma příliš silně, může dojít k obstrukci jícnu a Váš projev bude méně souvislý. V případě příliš nízkého napětí v jícnu Vám však mírný tlak na krk pomocí prstu může pomoci k formování hlasu. Hlasitost a výšku TE-řeči můžete měnit změnou proudu vydechovaného vzduchu stejným způsobem jako u přirozeného hlasu.

8 8 Jak pečovat o hlasovou protézu? Dříve či později je většina silikonových materiálů v hrdle vystavena působení kvasinek (rod Candida). Je tomu tak i u hlasové protézy. Je-li silikonový ventil osídlen kvasinkami, nemůže při uzavírání těsně doléhat na plastové sedlo a protézou začne při pití prosakovat voda. Prosakování vody Vás nutí kašlat. Pokud nastane tato situace, je nutné hlasovou protézu vyměnit. Klinické výzkumy prokazují výrazné rozdíly mezi průměrnou životností hlasové protézy Provox. Trvanlivost protézy ovlivňuje složení stravy a kvalita péče o hlasovou protézu. KARTÁČEK PROVOX BRUSH K prevenci růstu kvasinek, a tím i k maximálnímu prodloužení životnosti hlasové protézy Provox, se dodává speciální kartáček. Kartáček by se měl používat minimálně každé ráno a každý večer. Zasuňte celý kartáček až k modré zábraně. Pohybujte kartáčkem vpřed a vzad a kolem dokola a odstraňte tak všechny zbytky potravy nebo sputa z ventilu a jeho sedla. Flexibilní hrot kartáčku umožňuje snadno dosáhnout hlasovou protézu z různých úhlů. PROPLACHOVACÍ BALÓNEK PROVOX FLUSH K čištění Vaší protézy můžete rovněž použít proplachovací balónek Provox Flush. Pomocí této pomůcky můžete protézu proplachovat čistou vodou. Při použití je nutné zajistit dobré utěsnění. Přitiskněte modrou přívodní hadičku pevně k protéze, hadičku neustále přidržujte jednou rukou. Druhou rukou střídavě stlačujte a povolujte balónek. Po dostatečném propláchnutí uvolněte stisk balónku a zbývající voda z protézy se podtlakem v balónku sama odsaje. ANTIMYKOTICKÉ PŘÍPRAVKY V případě mykotické infekce se doporučuje použití lokálně působících antimykotik léků potlačujících růst plísní. Před použitím smočte kartáček Provox Brush do roztoku antimykotika. Tento postup je možné aplikovat každé ráno a každý večer po propláchnutí balónkem Provox Flush. V některých případech může být vhodné spolknout několik mililitrů roztoku, ovšem pouze tehdy, pokud Vám tento postup předepíše lékař.

9 9 PROSAKOVÁNÍ Máte-li problémy s prosakováním protézy, které nemůžete vyřešit pomocí kartáčku Provox Brush a balónku Provox Flush, musí být protéza vyměněna pro mykotické znečištění. V některých případech může docházet k prosakování kolem protézy v důsledku zeslabení TE-stěny po radioterapii, píštěl se tak nemůže zcela stáhnout a utěsnit přístup do hlasové protézy. Rovněž pokud je protéza příliš velká, může prokluzovat dopředu a dozadu za vzniku efektu podobného pumpování, který může pohánět tekutinu přes píštěl. Lékař může případně vyřešit tyto problémy několika způsoby: nasazeném uzávěru není možné mluvit. Po dokončení jídla nebo pití jednoduše vyjměte uzávěr a můžete znovu mluvit. VÝMĚNA PROTÉZY Výměnu první generace protéz (Provox1) provádí klinický lékař tak, že provleče TEpíštělí vodič a vyvede jej ústy ven. Tento 1 Zabráněním sacího efektu výběrem protézy o vhodné délce. 2 Vhodnou délkou protézy mohou její křídla těsně uzavřít otvor píštěle na obou stranách TE-stěny. 3 Vynětím hlasové protézy na určitou dobu se píštěl zatáhne. Poté je protéza vrácena zpět. 4 Stažení píštěle kolem protézy jedním chirurgickým stehem do TE-stěny. způsob funguje dobře, jeho provedení je však nepříjemné. Druhá generace hlasových protéz Provox2 umožňuje přímou výměnu zepředu, která často trvá pouhou minutu a působí pouze minimální nepohodlí. Výměna může být provedena logopedem, zdravotní sestrou nebo lékařem. Protéza je vložena do kónické zaváděcí tuby, která je vepředu opatřena zaváděcím závitem. UZÁVĚR PROVOX PLUG V případě prosakování přes protézu můžete v době, než Vám bude protéza vyměněna, použít uzávěr ProvoxPlug. Chcete-li jíst nebo pít, zasuňte uzávěr do protézy pomocí zadního konce kartáčku Provox Brush. Při Závit se během zavádění otevře a mírně roztáhne TE-píštěl. Všechny hlasové protézy Provox2 mají stejný průměr, dodávají se však v 5 různých délkách (4,5; 6; 8; 10, 12,5 a 15 mm) a umožňují tak přesnou úpravu protézu podle tloušťky TE-stěny.

10 10 Jak znovu získat ztracené funkce nosu? VÝMĚNÍK TEPLA A VLHKOSTI (HEAT AND MOISTURE EXCHANGER HME) Po provedení laryngektomie již nedochází k ohřevu, zvlhčení a filtraci vdechovaného vzduchu v nose. Některé z těchto funkcí však můžete získat zpět, pokud zakryjete stoma krytem HME: Teplota vdechovaného vzduchu se zvýší. Vdechovaný vzduch se bude zvlhčovat. Jak lze očekávat, vdechovaný vzduch se bude filtrovat od prachu. Váš dechový odpor vzroste (tato skutečnost má velký význam pro maximální využití plic). Klima Vašeho dýchacího ústrojí se vyrovná a nebude do takové míry ovlivňováno sezónními změnami nebo změnami teploty a vlhkosti vzduchu při přechodu z exteriéru do interiéru a naopak. Bylo vědecky prokázáno, že nepřetržitým užíváním HME se může zvýšit kvalita života. To je možné díky tomu, že budete méně kašlat a produkovat méně sputa. Dále byl zjištěn pokles výskytu různých stavů, např. deprese, úzkosti, poruch spánku a únavy, a úměrně tomu i zlepšení sociálních kontaktů. * HME můžete použít i ke zlepšení řeči. Klinické výzkumy prokázaly, že použitím HME se zlepšuje kvalita hlasu ve srovnání s přiložením prstu ke stomatu během tvorby řeči. Použití HME během řeči je samozřejmě i hygieničtější. KAZETA PROVOX HME Kazeta Provox HME odebírá vlhkost z vydechovaného vzduchu a používá se ke zvlhčení vdechovaného vzduchu. Vzduch vstupuje a vystupuje z kazety HME postranními otvory. Toto uspořádání zajišťuje ochranu před tvorbou mokrých skvrn na ošacení. Zároveň je zajištěna ochrana proti náhodnému překrytí otvorů např. ložním prostěradlem nebo oděvem (což se může přihodit u HME s čelním vyústěním otvorů). Součástí HME kazety je řečový ventil, s nímž můžete tvořit kvalitní řeč bez úniků vzduchu během hovoru tak, že přiložíte prst pevně na středový bod kazety. Kazeta Provox HME se dodává ve dvou různých provedeních: Normální typ - Normal pro běžné použití a HiFlow pro případy, kdy je nutné méně namáhavé dýchání, například při tělesné aktivitě. Kazety by se měly měnit minimálně každých 24 hodin. Použité kazety se vyhazují do odpadu. Kazeta Provox HME se používá ve spojení s různými lepidly (adhezivy) značky Provox, s kanylou LaryTube a s adaptérem HME Cassete Adaptor. PROVOX FREEHANDS HME Chcete-li mluvit bez použití rukou při zachování všech výhod filtru, uvažujte o užití Provox FreeHands HME. Při hovoru i kašli se záklopka automaticky otvírá i zavírá, a tak zůstávají obě ruce volné. * Physical and Psychosocial Consequences of Total Laryngectomy. FJM Hilgers et al, Clin Otolaryngol. 1990, 15,

11 11 ADHEZIVNÍ VLOŽKA PROVOX Adhezivní vložky Provox se dodávají ve třech různých variantách s odlišnými adhezivními vlastnostmi ve dvou provedeních s různým tvarem (vejčitý nebo kulatý). Jednotlivé typy s odlišnými adhezivními vlastnostmi * : OptiDerm vyrobený z materiálu šetrného vůči kůži. Používá se první den po zákroku nebo v případě citlivé kůže. Vydrží průměrně 36 hodin. FlexiDerm extra silná adheze. Vydrží průměrně 48 hodin. Regular, standardní adhezivní vložka. Snadno odstranitelné. Vydrží průměrně 24 hodin. Tracheo/esofageální hlas (TE-hlas) je metodou hlavní volby na mnoha klinikách. Systém adhezivních pomůcek zahrnuje i další komponenty, např. Provox Shower Aid (chránič tracheostomie při sprchování), ADHEZIVNÍ KROUŽKY Kazeta HME je připojena k adhezivní části, která se přikládá přes stoma. Kvalita a tvar adhezivní části je velmi důležitá. Musí totiž držet HME a během hovoru zajistit, aby kazeta těsně přiléhala ke kůži. U některých laryngektomovaných prochází vzduch protézou snadno (bez přílišného odporu), tehdy není nutné věnovat připojení přílišnou pozornost. U jiných je však zapotřebí silnější adheze, kterou se zabrání častějším výměnám. Jestliže adhezivní vložka nezajistí dostatečnou fixaci na kůži, část vydechovaného vzduchu během řeči unikne, což se projeví slabším hlasem a rušivými zvuky. Ze stejných důvodů musí být adhezivní vložka flexibilní a musí fungovat tak, aby zůstala těsně připevněna i v případě nerovného povrchu v okolí stomatu. LaryTube (tracheostomická kanyla) s modrým kroužkem a tracheostomickým ventilem ( Hands-Free přístroje). *A new heat and moisture exchanger with speech valve (Provox Stomafilter). Clin Otylaryngol 1996:21: Hilgers FJM, Ackerstaff AH, Balm AJM, Gregor RT.

12 12 MŮŽEME PLAVAT NEBO SI DÁT SPRCHU? Koupání v moři nebo projížďka lodičkou může být u osob s totální laryngektomií riskantní. Stoma se totiž nedokáže automaticky zavřít a například pád do vody může být velmi nebezpečný. Je však popisováno, že některé osoby s laryngektomií běžně plavou s použitím speciální dýchací trubice (šnorchlu) připojené lékařem ke stomatu. K pohodlnému sprchování doporučujeme použít Provox Shower Aid, který se používá s adhezivními pomůckami Provox Adhesives. Pozor: nepoužívejte Shower Aid ve spojení s adhezivní pomůckou Optiderm! Existuje řada způsobů, jak si osvojit postupy pro vnímání pachů. PROVOX STOMVENT Mezi další dostupné části HME patří Provox Stomvent 1 a 2. Na rozdíl od kazet Provox HME Cassettes jsou Provox Stomvent 1 a 2 integrovány s adhzivní vložkou. Je-li tedy nutné vyčistit stoma od sputa, musíte vyměnit celou jednotku. Stomvent 1 představuje velmi diskrétní HME jednotku, pokud nemáte hlasovou protézu. Stomvent 1 je opatřen krytem s čelním otvorem, který můžete při tvoření TE-řeči zakrýt prstem. Tento přístroj se doporučuje pro laryngektomované osoby se slabýma rukama nebo se slabými prsty. CHUT A ČICH Čich je lokalizován do horní části nosu. Vzhledem k tomu, že již nedýcháte nosem, nebudete schopen vnímat tolik čichových vjemů jako dříve. Mějte na paměti, že nemusíte ucítit nebezpečné signály, například zápach plynu nebo výparů, změní se i Váš požitek z parfému nebo z potravy. Můžete však více cítit ve větrném počasí. Dále můžete zkoušet ochutnávat vzduch tak, že si necháte projít vzduch ústy a hltanem a poté jej vyfouknete ven nosem. Další možností je prudce vdechovat ( zívnutí ) vzduch, který se tak dostane ve větším množství do úst a nosu. Orgán chuti je lokalizován na jazyku a laryngektomií není přímo ovlivněn. Vzhledem k tomu, že chuť je ovlivňována čichem, je možné, že se Vaše schopnost vnímat chuť sníží. Kromě čichového vjemu je navíc možné přidat i vjem zrakový. A budete-li pojídat teplé jídlo, budete schopni vnímat o něco bohatší chuť, protože teplo z potravy Vám bude stoupat přímo do nosu.

13 Jak udržovat tracheostoma průchodné? 13 Po totální laryngektomii je průdušnice připojena přímo ke kůži hrdla. Různé kliniky a různí lékaři tvoří stomata různě, všichni se však pokoušejí vytvořit stabilní stoma, které se nebude smršťovat. V některých případech je vhodnější větší stoma (průměr mm), zejména při použití hlasové protézy, protože je snazší pečovat o protézu. U některých stomat však může dojít ke smrštění. Prevenci smrštění je možné zajistit různými typy kanyl. Je možné použít stříbrné nebo umělohmotné materiály nebo kanyly z měkké gumy. V kombinaci s hlasovou protézou musí být kanyla opatřena otvory (tzv. fenestrací), které se hodí k protéze a umožňuje průchod vydechovaného vzduchu. Poloha trubice je zajištěna držákem. Před zavedením kanyly LaryTube neexistoval jednoduchý způsob pro kombinaci HME s laryngektomickou kanylou. PROVOX LARYTUBE Provox LaryTube je měkká, průhledná silikonová kanyla, která se dodává ve třech různých délkách a průměrech a ve třech verzích: Fenestrovaná (s otvory): pokud máte hlasovou píštěl a protézu v normální poloze. Standardní: Pokud nemáte hlasovou protézu, nebo pokud je nutné speciálně vytvořit otvory, které pasují na Vaší protézu. LaryTube s modrým kroužkem: modrý těsnící kroužek přiléhá k pouzdru s adhezivními vložkami Provox. Kanylu LaryTube odlišuje jedna zásadní vlastnost: je možné ji uchytit ke kazetě HME. Díky svému tvaru (konický, anatomický tvar) při uzávěru HME kazety při tvorbě řeči těsně přiléhá ke stomatu. Vykazuje-li Vaše kůže nadměrnou citlivost k adhezivu, můžete namísto adhezivní kanyly použít fenestrovanou nebo standardní kanylu LaryTube s držákem. Pozor: při ošetřování kanyly LaryTube nepoužívejte olejové přípravky! Kanyla LaryTube s těsnícím modrým kroužkem se vkládá přes adhezivní vložku Provox a modrý kroužek se připojí k pouzdru adhezivní vložky. To znamená, že rourku je možné vyjmout a znovu zavést, přičemž adhezivní vložka zůstává připevněna ke kůži v dané poloze. Jinými slovy, adhezivní vložka nemusí být měněna tak často. Tato skutečnost je výhodná v následujících třech případech: Pokud chcete použít kanylu bez držáku. Pokud v průběhu dne používáte adhezivní vložku, ale v noci chcete použít kanylu. Kombinací kanyly a adhezivní vložky je možné dosáhnout větší těsnosti, která je nutná pro optimální hands-free tvorbu řeči (bez použití rukou). Adhezivní vložka Provox OptiDerm představuje optimální volbu pro uložení HME během počáteční rané fáze po chirurgickém zákroku nebo po aplikaci pooperační radioterapie, pokud je oblast kolem stomatu velmi citlivá. V průběhu přibližně šesti týdnů po radioterapii, kdy je Vaše kůže ještě velmi zranitelná, Vám může lékař předepsat aplikaci kanyly LaryTube s držákem místo adhezivní vložky. Pozor: v průběhu radioterapie nepoužívejte žádné adhezivní pomůcky!

14 14 Co dál? Scházejte se s jinými osobami po totální laryngektomii například v místní organizaci klubu laryngektomovaných. EXISTUJÍ LIDÉ SE STEJNÝM OSUDEM? Jak jsme se již zmínili v úvodu, je každý rok hlášeno v celosvětovém měřítku více než sto tisíc nových případů rakoviny hrtanu. Ačkoliv totální laryngektomie je nutná pouze u některých z nich, žije na celém světě několik set tisíc laryngektomovaných osob. Nejste tedy sám nebo sama! V mnoha částech světa fungují různé kluby laryngektomovaných, v nichž můžete sdílet své dojmy a pocity s jinými lidmi, kteří se nacházejí ve stejné situaci, a využít jejich zkušenosti. DLOUHODOBÁ PÉČE V průběhu let byla provedena celá řada klinických výzkumů se zaměřením na různé aspekty života po laryngektomii. Řada studií teprve probíhá. Vývoj a použití hlasových protéz a HME byl zahájen počátkem osmdesátých let. Funkce a použití těchto pomůcek a nástrojů je dobře zdokumentována po celém světě a jejich provedení se neustále zdokonaluje. Značná pozornost je věnována i vývoji nových produktů, které pomáhají laryngektomovaným vést snadnější život.

15 Terminologie a definice 15 Adaptér pro kazety HME Chemoterapie Esofagus Exhalace Fistula Hlasová protéza HME Inhalace Jícen Průdušnice Radioterapie Stoma TE TE-stěna Trachea spojovací zařízení, které se připojuje na tracheální rourku s 15 mm přípojkou podle ISO a může držet HME kazetu. léčba cytostatiky, při níž se nádorové buňky ničí toxickými látkami jícen; trubice v krku, kterou prochází přijatá potrava. výdech píštěl, průchod mezi dvěma dutinami jednocestný ventil, který umožňuje řeč v době, kdy jím prochází vydechovaný vzduch, a zároveň brání průniku potravy a tekutin do plic při jejich polykání výměník tepla a vlhkosti nádech zvaný též esofagus; trubice v krku, kterou prochází přijatá potrava. též trachea; trubice procházející krkem, kterou je veden vzduch léčba, při níž se nádorové buňky ničí zářením otvor v hrdle, který komunikuje s průdušnicí tracheo-esofageální = týkající se průdušnice a jícnu stěna mezi průdušnicí a jícnem, v níž je umístěna hlasová píštěl průdušnice; trubice procházející krkem, kterou je veden vzduch

16 16 Kdo je Atos Medical? Atos Medical je mladá společnost, vybudovaná jednotlivci, specializující se na dvě oblasti včetně aktivního výzkumu nových směrů. První aktivity jsme začali vyvíjet v oblasti ORL, která je trvale naší prioritou. Díky nejkvalitnějším výrobkům a komplexnímu systému pro hlasovou a plicní rehabilitaci laryngektomovaných je Atos jednou z vedoucích společností na světovém ORL trhu. Kvalita výrobků je dána dlouhodobou spoluprací s klinikami na celém světě a konečný produkt je výsledkem klinických zkoušek. Denní kontakt se země, kde má Atos Medical zastoupení světem zdravotnické péče zajišťuje trvalou vysokou kvalitu našich výrobků. Naším cílem je zlepšit kvalitu života pacientů, kteří používají naše výrobky. Nejposlednější detail na každém výrobku je výsledkem pilné práce na vývoji, která vyžaduje testování celé řady možných variant. Klíčem úspěchu Atosu je co nejvyšší kvalita při co nejjednodušším způsobu použití. V průběhu let Atos Medical získal potřebné zkušenosti a znalosti o zemích své působnosti a jejich rozdílnosti. Vybudovali jsme síť lokálních distributorů jak v Evropě, tak i po celém světě. V současné době máme zastoupení ve více jak 50 zemích. Atos Medical je členem PerBio Science, společnosti zaměřené na biotechnologické a zdravotnické prostředky, s rozsáhlými finančními zdroji na podporu naších aktivit. Jsme základem pro budoucí expanzi společnosti PerBio Science v oblasti zdravotnických prostředků. Tato expanze bude možná za předpokladu vzájemné podpory a růstu obou společností. Další informace získáte na našich webových stránkách: Sponzoři společnosti Atos Medical: IAL (Mezinárodní Asociace Laryngektomovaných) CEL (Konfederace Laryngektomovaných v Evropě) Atos Medical AB, , REF 7962CZ Provox, Provox2, Provox HME a StomVent jsou chráneny U.S. patentem ( , a a dalsími patenty a patenty, které jsou v behu. Provox, StomVent a LaryCare jsou registrovány ochrannou známkou ve vlastnictví Atos Medical AB, Svédsko. Atos Medical AB P.O. Box 183, SE Hörby, Sweden Tel Int. +46 (0) Fax Int. +46 (0)

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR?

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR? OBSAH Komu je určena tato brožura?... 2 Co je zhoubný nádor?... 2 Mozek... 3 Nádory mozku... 7 Obtíže... 9 Vyšetření... 10 Další vyšetření... 11 Léčba... 13 Léčba průvodních potíží... 16 Vědecký výzkum...

Více

Zavři pusu Příručka dechové terapie Klinika pro dýchání s Butejkovou metodou Patrick McKeown Buteyko Books

Zavři pusu Příručka dechové terapie Klinika pro dýchání s Butejkovou metodou Patrick McKeown Buteyko Books Zavři pusu Příručka dechové terapie Klinika pro dýchání s Butejkovou metodou Patrick McKeown Buteyko Books 1 Vydalo: Buteyko Books Loughwell, Moycullen, Co Galway Web: www.buteykoclinic.com Email: info@buteykoclinic.com

Více

Sociální práce se seniory ve zdravotnickém zařízení 3 Mgr. Eva Weinfurterová, Oddělení sociální péče, FN Plzeň

Sociální práce se seniory ve zdravotnickém zařízení 3 Mgr. Eva Weinfurterová, Oddělení sociální péče, FN Plzeň Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 1, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na našich

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Péče o blízkou osobu 4

Péče o blízkou osobu 4 Obsah Péče o blízkou osobu 4 Zásady domácí péče 6 Náhle nebo postupně? Snazší cesta neexistuje 6 Změna rolí a vztahů. Důstojnost na prvním místě 6 Člověk a jeho nemoc 8 Každodenní péče 9 Strava a pitný

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám.

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám. KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET www.bojujemeprotirakovine.cz NOVINKY Infuzní terapie vitamínem C v onkologii ZDRAVÍ Nádory hlavy a krku - prevence i u mladších ročníků FOTO: AVON AVON Pochod proti

Více

Nádory hlavy a krku. Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/

Nádory hlavy a krku. Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/ Nádory hlavy a krku Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/ Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. (Komplexní onkologické centrum, Oddělení klinické a radiační

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Nádorová onemocnění a výživa

Nádorová onemocnění a výživa Nádorová onemocnění a výživa 1 Autor: MUDr. Milana Šachlová, CSc., MOÚ Danuše Hrbková, FN Brno Odborná recenze: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Vydal:

Více

Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny

Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny PŘEDMLUVA Tento rodinný průvodce shrnuje mezinárodní

Více

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV Kurz pro aktivisty v oblasti léčby HIV/AIDS Oddíly 1-8: základní informace o HIV Imunitní systém a počet CD4 Virologie, HIV a virová nálož Úvod do antiretrovirové léčby Nežádoucí účinky léčby Oportunní

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál Ventilační systémy AVEA Uživatelský manuál ii Uživatelský manuál Tento dokument je chráněn zákony USA a mezinárodními zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument jako celek ani žádná jeho část nesmí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jana ŠINDELÁŘOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jana ŠINDELÁŘOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jana ŠINDELÁŘOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti všeobecných sester v oblasti kolostomických a tracheostomických

Více

Vybrané otázky péče o osobu blízkou

Vybrané otázky péče o osobu blízkou Vybrané otázky péče o osobu blízkou 0lomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00209

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE DUBEN 2007 Pavel Burda Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51,

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

zdravotnické prostředky založené na aktivovaném mikrofilamentárním uhlíku a difusní pumpě

zdravotnické prostředky založené na aktivovaném mikrofilamentárním uhlíku a difusní pumpě TECASORB zdravotnické prostředky založené na aktivovaném mikrofilamentárním uhlíku a difusní pumpě Sterilní obvazový kryt s purifikovaným aktivovaným uhlíkem v mikrofilamentární formě se zvýšenou sorpční

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

Máš problém se zapomínáním své pilulky?

Máš problém se zapomínáním své pilulky? V Ïiva Máš problém se zapomínáním své pilulky? CZ.06 (květen 2006) Editorial Vážení čtenáři, toto číslo dostáváte do rukou v nejteplejších měsících roku. A kdo z nás by neměl léto rád. Teplé počasí a slunečné

Více

Operace: radikální prostatektomie

Operace: radikální prostatektomie Operace: radikální prostatektomie Tento základní přehled je určen pro muže, kteří v rámci léčby rakoviny prostaty uvažují o podstoupení operace. Tyto informace mohou být užitečné i pro partnerky či partnery

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

REKONSTRUKCE PRSU PŘI LÉČBĚ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ 1 MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: direct@mou.cz tel.: 5 4313 1111, 4314 Autor: MUDr. Oldřich

Více

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 1/2014 JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VNÍMEJTE SE JAKO CELEK ROZHOVOR: S HEREČKOU A VÝTVARNICÍ JANOU KRAUSOVOU OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA LÉČÍ

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Nemocnice přátelsky nakloněná dětem

Nemocnice přátelsky nakloněná dětem Č ÍSLO 10 / PROSINEC 2009 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Na našich pacientech nám záleží Vážení čtenáři, přinášíme vám v tomto čase již 10. číslo tohoto Zpravodaje. I v předvánočním

Více