Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje"

Transkript

1 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

2 Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 třídu s oborem vzdělání s talentovou zkouškou K/41 Gymnázium se sportovní přípravou atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal - dívky čtyřleté studium, třída A

3 Výhody studia na sportovním gymnáziu sportovní gymnázium je státní škola skloubení studia podle učebních plánů gymnázia a možnosti aktivně sportovat kvalitní příprava ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření ŠVP Gymnázium vstupní brána na vysokou školu v souladu s RVP pro gymnázia se sportovní přípravou s nabídkou povinně volitelných předmětů

4 Výhody studia na sportovním gymnáziu gymnázium zajišťuje všestrannou a speciální sportovní přípravu trenérské vedení žáků na soutěžích je plně zajištěno profesionálními trenéry sportovního gymnázia žáci sportovního gymnázia startují v soutěžích za své mateřské kluby nebo jiné kluby velmi pozitivním a žádoucím jevem je pro obě strany spolupráce mezi SG a sportovními kluby

5 Výhody studia na sportovním gymnáziu kvalitní výuka angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny speciální sportovní příprava, soustředění podle ročních tréninkových plánů jednotlivých sportů účast na tematických exkurzích v Čechách a v zahraničí účast v předmětových soutěžích celodenní přístup k internetu

6 Výhody studia na sportovním gymnáziu moderně zařízená budova blízko plaveckého bazénu účelně vybavené multimediální učebny, odborné učebny, laboratoře, učebny výpočetní techniky sportovní zázemí: dvě tělocvičny, judo tělocvična, běžecký tunel s tartanovým povrchem a doskočištěm, dvě posilovny, místnost pro regeneraci žákovská knihovna a studovna vybavené počítači

7 Výhody studia na sportovním gymnáziu fond učebnic stravování ve školní jídelně školní prodejna občerstvení ubytování na domově mládeže - celodenní stravování pro úspěšné žáky - sportovce možnost plánovaného zkoušení nebo individuálního vzdělávacího plánu odborná pomoc při problémech s výukou a tréninkem

8

9

10 Důležité informace k přijímacím a talentovým zkouškám

11 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal dívky, čtyřleté studium, třída A Termín podání přihlášek do 30. listopadu 2014 předat na ředitelství SG - zajistí uchazeč

12 Vyplnění přihlášky ke studiu Uchazeč na přihlášku ke studiu uvede: obor vzdělání K/41 Gymnázium se sportovní přípravou sport, kterému se věnuje vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. i 2. pololetí 7. a 1. i 2. pololetí 8. třídy) termín, který den se účastní talentových zkoušek termín, který den se účastní přijímacích zkoušek z ČJ a M Na přihlášce nevyžaduje SG potvrzení lékaře. Po obdržení přihlášky zašle SG vlastní zdravotní a sportovní dotazník. Vzor přihlášky ke studiu je k dispozici na Na přihlášce jsou některé údaje již předvyplněné. Barevné rozlišení není podmínkou.

13 Přijímací zkoušky - talentové zkoušky nebo (dle zvoleného termínu na přihlášce) Všichni uchazeči konají talentovou zkoušku s výjimkou: Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví judo, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií: startoval na MED, EYOF, YOG nebo byl na tyto soutěže nominován ČSJu. Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do odvětví sportovní střelba, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií: je zařazen ve výběru kategorie "M" - zálohy reprezentace M ČR do 16 let /mladší dorost/ se umístil do 3. místa v disciplíně vzduchová puška M ČR v kulových disciplínách do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně sportovní malorážka 3x20 nebo 60 ran leže Finále talentované mládeže do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně vzduchová puška 40 ran nebo sportovní malorážka 3x20 a 60 ran leže.

14 Přijímací zkoušky - přijímací zkoušky z ČJ a M nebo (dle zvoleného termínu na přihlášce) Přijímací zkoušky z ČJ a M konají všichni uchazeči s výjimkou: přijímací zkoušky z ČJ a M nebudou konat uchazeči, kteří měli na vysvědčení v I. a II. pololetí 8. třídy průměrný prospěch do 1,70 (bez čtyřky)

15 Kritéria přijímacího řízení úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z ČJ a M, uchazečům, kteří nekonají přijímací zkoušky z ČJ a M z důvodu splnění prospěchového limitu do 1,70 (bez čtyřky), budou počítány výsledky v PZ na 100 % studijní výsledky na ZŠ (1. a 2. pololetí 8. třídy) výsledky talentových zkoušek potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti uchazeče (sportovní dotazník zašle uchazeči sportovní gymnázium) výborný zdravotní stav (zdravotní dotazník zašle uchazeči sportovní gymnázium)

16 Kritéria talentových zkoušek

17 Atletika - kritéria talentových zkoušek Pořadí uchazečů je určeno podle bodového hodnocení výkonů dosažených v následujících motorických testech: běh na 50 m vysoký start - výběh na vlastní povel, měřeno elektronicky s přesností na 0,01 s, možno použít atletické tretry běh na 20 m letmý start, měřeno elektronicky s přesností na 0,01 s, možno použít atletické tretry skok daleký z místa - doskok do pískoviště, měřeno v cm, možno použít atletické tretry 10 skok střídnonož z místa - doskok do pískoviště, měřeno v metrech, možno použít atletické tretry autový hod medicinbalem 2 kg z místa - měřeno v metrech hod medicinbalem 3 kg vzad - měřeno v metrech Cooperův test (běh na 12 minut) - měřeno v metrech, možno použít atletické tretry šplh na 4 metrové tyči - měřeno ručně s přesností na 0,1s.

18 Judo - kritéria talentových zkoušek Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech, ve sportovní přípravě a v dosažených výsledcích na soutěžích. Podmínky pro přijetí splnil uchazeč, který dosáhl 10ti bodů a více v součtu hodnocení všech složek testování (výsledky + sportovní příprava + tělesná výchova). Podmínky pro přijetí splnil také uchazeč, který startoval na MED, EYOF, YOG nebo byl na tyto soutěže nominován ČSJu, uchazeč nemusí konat talentovou zkoušku. Motorické testy: člunkový běh 4 x 10 m, běh 1500 m, výskoky na překážku za 30 s ( hoši 81 cm dívky 64 cm), šplh na laně 4 m dlouhém po dobu 1 min. (hoši bez přírazu, děvčata mohou s přírazem), shyb opakovaný, bez zátěže, benč press opakovaný se zátěží rovnající se 60% vlastní hmotnosti, vznosy na ribstolech.

19 Sportovní střelba - kritéria talentových zkoušek Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních, obecných. Speciální testy: zaměřeny na soustřelovou střelbu v poloze vstoje. Hodnotí se seskupení. Vzduchová puška s dioptrem. 5 nástřelných ran, 20 ran soustřelových.

20 Plavání - kritéria talentových zkoušek Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních a obecných, přihlíží se k umístění na přeboru ČR. Speciální testy: 50 m kraul, 50 m prsa, 50 m znak, 50 m delfín, 400 m kraul.

21 Tenis - kritéria talentových zkoušek Pořadí v PP je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování tj. v motorických testech speciálních, obecných a bodovou hodnotou z celostátního žebříčku tenisu. Speciální testy: běh se změnou směru (vějíř ), přeskoky do stran s dotykem (kružítko), čtyřskok.

22 Volejbal - dívky - kritéria talentových zkoušek Pořadí v PP je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních, obecných. Speciální testy: dosah ve výskoku s rozběhem, hod medicinbalem 1 kg, jednoruč z kleku, rychlost 6 x 6, obratnost 6 x 9, odbíjení obouruč vrchem, odbíjení obouruč spodem.

23 Obecné motorické testy pouze pro odvětví sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal - dívky Běh 50 m z polovysokého startu, hod plným míčem 2 kg obouruč, skok daleký z místa, hloubka předklonu, leh-sed 1 minuta (střelba 2 minuty), Cooperův běh (běh na 12 minut), chlapci: opakované shyby nadhmatem, dívky: výdrž ve shybu nadhmatem. Pozn.: Bodové hodnocení dosažených výkonů u všech sportovních odvětví je k nahlédnutí na ředitelství školy.

24 TERMÍNY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

25 Přijímací zkouška nanečisto z ČJ a M se koná v budově sportovního gymnázia od 10:00 h /předpokládaný konec ve 12:30 h/

26 Přijímací zkoušky z ČJ a M nebo (dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce, přijímací zkoušky z ČJ a M uchazeči konají současně v jeden den) Talentová zkouška nebo (dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce)

27 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z ČJ a Ma pořádá sportovní gymnázium ve spolupráci s agenturou Trigon, celoživotní vzdělávání, s.r.o. Koterovská 16 Plzeň telefon: ,

28 přemístění sportovního gymnázia do areálu Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany výrazně lepší podmínky pro výuku a sport

29 Škola, sportoviště (kromě bazénu a střelnice), domov mládeže, jídelna vše na jednom místě blízko sebe

30 Moderně zrekonstruovaná škola zateplená budova s plastovými okny nově zrekonstruované třídy a odborné učebny nově zrekonstruované kabinety nové rozvody vody, elektřiny, LAN sítě

31 Výrazně lepší podmínky pro sport nová velká volejbalová hala 2 hřiště nová, větší tělocvična pro judo nové tenisové kurty nová posilovna venkovní hřiště: víceúčelové s umělým povrchem, nové hřiště na plážový volejbal atletický stadion s tunelem, vlastní posilovnou a regenerační linkou možnost využívat 2 stávající tělocvičny

32

33 Výrazně lepší ubytování žáků na domově mládeže celotýdenní provoz

34 Informace o studiu Ředitelka gymnázia Zástupce ředitelky pro všeobecné předměty Vedoucí trenér pro sportovní přípravu Výchovná poradkyně Mgr. Milena Majerová Mgr. Hana Svášková Mgr. Lukáš Lintimer PhDr. Olga Šimandlová telefon: (ústředna) tel/fax: www:

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

2. Hodnocení výkonnosti a výsledků v RTC 2013-14

2. Hodnocení výkonnosti a výsledků v RTC 2013-14 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Zpracoval: Mgr. Boris Neuwirt Připraveno dle Učebních osnov pro 1. 4. ročník SŠ, schválených MŠ ČSR dne 12. 10. 1984

Více

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MILÉ STUDENTKY A MILÍ STUDENTI, VÁŽENÍ RODIČE, máte v rukou informační brožuru, jejímž cílem je poskytnout Vám přehledné

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MILÉ STUDENTKY A MILÍ STUDENTI, VÁŽENÍ RODIČE, máte v rukou informační brožuru, jejímž cílem je poskytnout Vám přehledné

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Trenéři : Tomáš Neterda a Jiří Jedlička st. (2002-2007), Ing. Jaroslav Strnad (2007-2010) Studoval na Sportovním gymnáziu v letech

Trenéři : Tomáš Neterda a Jiří Jedlička st. (2002-2007), Ing. Jaroslav Strnad (2007-2010) Studoval na Sportovním gymnáziu v letech Sportovní Gymnázium Pardubice Závodní plavání Sportovní Gymnázium Sportovní škola v Pardubicích vznikla v roce 1985. Časem se transformovala do dnešní podoby jako čtyřleté sportovní gymnázium. V současné

Více

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola Zlín Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Profil absolventa gymnázia Kvalitní všeobecné vzdělání Odborné znalosti ve zvolené specializaci Aktivní znalost dvou

Více

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNAZIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OBORU 7942K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU ŠKOLA A SPORT ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

HISTORIE ŠKOLY, JEJÍ UMÍSTĚNÍ, CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ

HISTORIE ŠKOLY, JEJÍ UMÍSTĚNÍ, CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY, JEJÍ UMÍSTĚNÍ, CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Škola vznikla v roce 1984 jako Sportovní škola se zaměřením na atletiku a plavání. Její třídy byly umístěny v ZŠ Kubatova ul. a

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Autoevaluace školy a její evaluační činnost za roky 2005 a 2006

Autoevaluace školy a její evaluační činnost za roky 2005 a 2006 Autoevaluace školy a její evaluační činnost za roky 2005 a 2006 (veškeré údaje jsou uváděné podle stavu k 31.8.2007) I. Úvod Hlavním cílem autoevaluace školy je zhodnocení stavu tj. zjištění přinášející

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0] OBSAH

Více

Škola s dobrým startem

Škola s dobrým startem Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro gymnázium se sportovní přípravou Škola s dobrým startem Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje 1 Mi l í ž á c i, opět se Vám dostává do rukou elektronická publikace Kam na školu ve Zlínském kraji, která obsahuje kompletní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více