Zvyšujeme kvalitu a snižujeme náklady na úklid a péči o zeleň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvyšujeme kvalitu a snižujeme náklady na úklid a péči o zeleň"

Transkript

1 LISTOPAD 2011 ČÍSLO 11 strana 2 strana 3 strana 4 strana 8 Radnice informuje Michal Nováček barista Kvalita života v Královì Poli Zakázka 1 název: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE Účastníci výběrového řízení: AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o ,20 Kč vč. DPH A.S.A. Služby Žabovřesky s. r. o ,72 Kč vč. DPH PET group, a. s ,68 Kč vč. DPH FALKY, spol. s r. o ,64 Kč vč. DPH Na základě hodnotících kritérií se jako první umístila firma FALKY spol. s r. o. s nabídnutou cenou ,64 Kč. Zakázka 2 název: ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, ÚDRŽ- BA CHODNÍKŮ A VÝVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ VÝCHODNÍ ČÁST MČ AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o ,06 Kč vč. DPH Šimek 96 spol. s r. o ,25 Kč vč. DPH A.S.A. Služby Žabovřesky s. r. o ,51 Kč vč. DPH FALKY, spol. s r. o ,64 Kč vč. DPH DVOŘÁK comte a. s ,52 Kč vč. DPH ÚKLID LP s. r. o ,20 Kč vč. DPH Sdružení SITA/GE servis ,25 Kč vč. DPH PARK v. o. s ,94 Kč vč. DPH Na základě hodnotících kritérií vyhrála firma PARK v. o. s. s nabídnutou cenou ,94 Kč. Velký festival pohodových filmů Stavební úpravy v ZŠ Košinova 22 Zvyšujeme kvalitu a snižujeme náklady na úklid a péči o zeleň Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o ukončených výběrových řízeních, v jejichž rámci byly nově vysoutěženy veřejné Vážení spoluobčané, vážení představitelé firem, jistě jste si již stačili všimnout, že se královopolská radnice stále více otevírá vám všem. V rámci tohoto otevírání bych vás rád upozornil na důležitou změnu ve výběrových řízeních na veřejné zakázky, protože od jsou poptávky zveřejňovány zakázky na úklid a čištění komunikací, vývoz odpadkových košů a péči o zeleň v Králově Poli. Jelikož s vítězi již byly podepsány nové smlouvy, je možné hovořit o transparentních výběrových řízeních, dotažených do úspěšného konce. Na základě podepsaných smluv je možné také provést první porovnání, ze kterého již nyní vyplývá, že oproti smlouvám z minulých let jsme ušetřili nemalé peníze. Královopolská radnice otevøena všem na našich internetových stránkách, takže přihlásit se může opravdu každá firma. Stačí pouze naše stránky pravidelně sledovat. Došlo také ke změně přidělování nájmů v bytech, které jsou v domech určených k privatizaci. Budou přidělovány formou aukce a nabídka prvních takto pronajímaných bytů je již zveřejněna na naší úřední desce. První aukce proběhnou Daniel Valenta, 1. místostarosta Zakázka 3 název: ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, ÚDRŽBA CHODNÍKŮ A VÝVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ ZÁPADNÍ ČÁST MČ AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o ,54 Kč vč. DPH Šimek 96 spol. s r. o ,16 Kč vč. DPH A.S.A. Služby Žabovřesky s. r. o ,00 Kč vč. DPH DVOŘÁK comte a. s ,08 Kč vč. DPH GE servis s. r. o ,29 Kč vč. DPH ÚKLID LP s. r. o ,80 Kč vč. DPH PARK v. o. s ,24 Kč vč. DPH Na základě hodnotících kritérií se jako první umístila firma PARK v. o. s. s nabídnutou cenou ,24 Kč. Výsledkem asi půlročního společného úsilí je nejen to, že MČ Královo Pole na uvedených službách ušetří každý rok, oproti plánovaným nákladům na základě minulých smluv, minimálně Kč, ale také to, že byla zavedena pravidla pro kontrolu a trvale zvyšující se kvalitu předmětných služeb. Pracovníci odboru životního prostředí budou v terénu pravidelně kontrolovat kvalitu prováděných služeb. Novinkou, která byla současně jednou z podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, bylo pořízení online monitoringu vozidel, na náklady provozovatele. Úřad tak bude mít okamžitý přehled o tom, kde se uklízí a jestli firma plní četnosti úklidu, dané smlouvou. Zvláště důležitým pomocníkem je taková kontrola zejména v zimních měsících. Nyní stačí jeden pohled do monitoru počítače, ve kterém je možné zobrazit i celou historii pohybu úklidové techniky. Zpřesnění dat na základě zmíněného monitoringu povede s největší pravděpodobností k vyšší efektivitě vysoutěžených služeb a do budoucna také poslouží jako zpřesňující podklad pro zadávání příštích zakázek. Těmito kroky ÚMČ vysílá jasný signál, že čistota Králova Pole a kvalita péče o zeleň je jednou z jeho priorit. Vaše spokojenost a zpětná vazba od vás, občanů Králova Pole ukáže, zda je nastolený trend dostatečný. Za místostarostku Ing. Andreu Pazderovou, odbor životního prostředí ÚMČ Brno-Královo Pole a komisi životního prostředí RMČ Brno-Královo Pole, Ing. Marian Charvát, předseda komise životního prostředí RMČ Brno-Královo Pole Motto měsíce: Karáty signují zlato, láska ženu. M. Horanský KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Zasedání RMČ. Rada městské části Brno-Královo Pole na svém 12. zasedání ze dne 19. září 2011 mimo jiné: schválila uzavření Nájemní smlouvy se společností AUTOSERVIS COTHEX, s. r. o., se sídlem Šumavská 31, Brno, na pronájem části pozemku p. č. 868/2 o výměře m 2 a celý pozemek p. č. 868/12 o výměře 529 m 2 v k.ú. Ponava společnosti BARUNKA DELI, s. r. o., umístění sídla společnosti na adrese podnikání, a to v objektu DPS Štefánikova 63a, Brno zadání veřejné zakázky Výměna zařízení pro měření tepla v domech svěřených MČ Brno-Královo Pole vč. ročních odečtů a rozúčtování topných nákladů na jednotlivé uživatele bytů pořízení nové telefonní ústředny pro ÚMČ Brno-Královo Pole rozšíření provozu veřejného WC na ulici Husitská 2 v období od 1. dubna do 31. října o sobotní provoz v době od 8.00 hod do hod. jmenovala s účinností od Mgr. Alenu Charvátovou členkou Komise školské Ing. arch. Helenu Vařejkovou členkou Komise životního prostředí, Mgr. Zdeňku Dubovou členkou Komise tělovýchovy, PhDr. Martu Pawlasovou členkou Redakční rady. Podrobný zápis najdete na http: //kralovopole.brno.cz Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ Zasedání RMČ. Rada městské části Brno-Královo Pole na svém 13. zasedání ze dne 10. října 2011mimo jiné: schválila společnosti TULIP CONTACT, s. r. o., se sídlem Králova 279/9, Brno, umístění sídla společnosti na adrese podnikání, a to Štefánikova 30, Brno metodiku oprav volných bytů záměr Statutárního města Brna, které bude zajišťovat centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa městské části uzavření mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, Městská část Brno-Královo Pole a společností AMEX Brno, s. r. o, k zajištění a provedení organizační a právní přípravy a průběhu aukcí stavební úpravy v budově MŠ Rozárka, Herčíkova 12 rozpočtové opatření č. 10/2011 v rozpočtu MČ Brno-Královo Pole za účelem zvýšení provozní dotace ZŠ Košinova 22 na opravu střechy, zídky a dveří WC zařazení charitativního koncertu DFS Jánošíček do Povinného programu v KC Semilasso v r neschválila nájemcům bytového domu Staňkova 18b, Brno, dočasné prominutí nájemného za užívání bytů z důvodu provádění stavebních prací v domě návrh na zařazení části pozemku ke zřízení tržního místa na prodej občerstvení doporučila kompetentním orgánům schválit prodej části souvisejícího pozemku p. č. 1848, k. ú. Královo Pole nájemcům domovního celku Palackého tř. 5, 7, 7a přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH MČ Brno- Královo Pole ve výši 300 tisíc Kč na opravu mobilní požární techniky návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo rozpočtové opatření č. 10a/2011, kterým se snižuje rezerva MČ na ORJ 210 o 1150 tis. Kč a současně se o stejný objem zvyšují výdaje na veřejné služby dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na bezplatné bruslení žáků škol na sezónu 2011/2012 doporučila kompetentním orgánům neschválit změnu Územního plánu města Brna, týkající se pozemku p. č. 592/1, k. ú. Královo Pole Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ Jednotné kontaktní místo pro podnikatelele Policie varuje obèany Mámo, táto, už bìž jsou slova, na která slyší nejen učitelky mateřských škol, ale zejména rodiče nově příchozích kamarádů. I v naší nově otevřené mateřské škole Rybníček již došlo k adaptaci nejen dětí, ale i nově příchozího personálu. Bez pomoci ÚMČ Brno-Královo Pole a zejména úsilí managementu ZŠ a MŠ Staňkova 14 bychom těžko mohli v tak krátké době uspokojit kromě čtyřiceti našich dětí dalších Od konce roku 2009 funguje na Živnostenském úřadě města Brna služba pro podnikatele a zejména pro zájemce o vstup do podnikání pod názvem Jednotné kontaktní místo (JKM). Cílem JKM je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání na území České republiky a v dalších zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarska. Pomoc se zahájením podnikání v uvedených zemích je poskytována podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit vyřídit si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění nebo do těchto zemí poskytnout přeshraničně službu. Tzv. přeshraniční poskytování služeb souvisí s volným pohybem služeb; v jeho rámci může podnikatel na základě oprávnění získaného v jednom členském státě, dočasně a příležitostně poskytovat své služby i v jiném státě, bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění k podnikání, nicméně při splnění jiných podstatných formalit. Poradenská činnost JKM je zaměřena na zahájení podnikání na území ČR i na základě jiného, než živnostenského oprávnění např. činnost agentury práce, zřízení nestátního zdravotnického zařízení atd. JKM může v těchto případech zprostředkovat také předání žádosti o vyřízení potřebného podnikatelského oprávnění kompetentnímu úřadu v ČR. Klienti JKM mají největší zájem o informace týkající se podnikání v sousedních státech (zejména Rakousku, Německu a Slovensku), a to především v řemeslných činnostech (např. zednictví, zámečnictví, truhlářství), ale i v jiných druzích služeb (např. masérství, kosmetické služby, tělovýchovné služby, péče o seniory, výuka jazyků). Pokud tedy máte zájem podnikat v ČR nebo v jiné zemi EU, můžete se obrátit na Jednotné kontaktní místo na Živnostenském úřadě města Brna. Magistrát města Brna Živnostenský úřad města Brna Malinovského nám. 3, Brno Telefon: V poslední době jsme byli upozorněni na stížnosti, které se týkají nekalých praktik některých prodejců elektřiny a plynu. Zástupci společností navštěvují občany v bytech či domech a požadují uzavření nových smluv. Někdy přitom nepravdivým způsobem informují zákazníky o podmínkách dodávek energií nebo o tom, za jakého dodavatele vystupují. Z uvedených důvodů žádáme občany, aby pečlivě vyhodnotili veškeré nabízené podmínky a smlouvu podepisovali s rozvahou po důkladném přečtení. Pouze tak lze minimalizovat rizika spojena s nepoctivě uzavřenými smlouvami. nprap. Petra Hrazdírová šedesát zájemců o umístění dítěte do mateřské školy. Den otevřených dveří, jedna z forem poskytující informace o dané škole a školce, proběhla u příležitosti Erbovních slavností dne 17. září. Množstvím návštěvníků nám veřejnost dala jasně najevo zájem a podporu naší základní i mateřské škole. Dana Tesařová Nová pasáž KORUNA na Palackého tř. 45 Přijďte se podívat do nově otevřené pasáže KORUNA na Palackého tř. 45 Jsou zde pro Vás otevřeny tyto prodejny: Potraviny Víno, sýry, uzeniny Čaje z celého světa Děti a sport Kosmetický salón Kavárna cukrárna Nonstop trafi ka Zdravotní pomůcky 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011

3 MICHAL NOVÁČEK BARISTA Káva se v našich končinách pije od konce sedmnáctého století v blízké Vídni byla první kavárenská licence udělena v roce Připravuje se z pražených mletých zrn kávovníku, který roste mezi obratníky Raka a Kozoroha. Nejvýznamnějšími producenty jsou Brazílie, Kolumbie, státy střední Ameriky a východní Afriky. Farmáři sklízí zralé kávové plody, zpracovávají je několika způsoby, přičemž každý jinak ovlivňuje chuť kávy. Zelené kávové zrno se k nám vozí z přístavů v Hamburku a Terstu, následně se praží, což je proces, který také ovlivňuje výslednou chuť nápoje, a nakonec se dostane k baristovi, jenž nechá zrno vydechnout, pak kávu pomele dle přípravy, na kterou ji chce použít, shrnuje průběh cesty k šálku kávy na stole labužníka mladý barista ve vínové košili s černým motýlkem a nezbytné baristické zástěře, který u kávovaru mléčnou pěnou obratně kreslí na tmavou hladinu kávového základu rozetu, medvídka, opičku či květinu. A právě na kvalifikaci baristy a přípravě kávového extraktu záleží, zda vypijeme spolu s nápojem i pro kávu typické zdraví škodlivé látky, nebo si naopak pochutnáme na šálku dobré zdravé kávy, kombinované podle chuti s mlékem, šlehačkou, sirupem, čokoládou, zmrzlinou, alkoholem, medem nebo i kořením, které napomáhá trávení po dobrém jídle, a zpříjemníme si tak volnou chvilku. Číšník, barman, a zejména pak umělec pracující s kávou a zároveň její znalec, tedy barista Michal Nováček se narodil v roce 1986 v Králově Poli, kde také vyrůstal. Dva roky navštěvoval Základní školu na Slovanském náměstí, a protože si oblíbil fotbal, přestoupil do sportovní třídy Základní školy na Herčíkově ulici. Svůj výkon dotáhl k mládežnické lize a mohl tak očekávat slibnou sportovní budoucnost, ze zdravotních důvodů se však musel s aktivním fotbalem rozloučit a přejít volně k tomu, co ho bavilo stejně intenzivně, a to byla gastronomie, obsluha a kontakt s lidmi. Vystudoval Střední školu potravinářskou a služeb v Brně, obory číšník, barman. V průběhu studia, při kterém ho speciálně zajímaly systémy a úroveň obsluhy, začal stále víc a víc inklinovat ke kávě. Z odborné literatury a popularizačních článků v časopisech o ní ve volných chvílích získával veškeré dostupné informace, začal navštěvovat kurzy a semináře, v roce 2004, rok před dokončením studia, absolvoval seminář Školy kávy Roberta Trevisana v Praze a poprvé se účastnil kvalifikačních bojů o semifinále soutěže Mistr kávy. Neuspěl sice, jak by si přál, nenechal se však odradit a díky cenným radám poroty se pro něho soutěž stala velkou školou a povzbuzením. Obor barista a káva samotná mladičkého Michala Nováčka zcela pohltily. V následujících letech se účastnil takřka všech kávových soutěží v České republice. Po studiu prošel řadou gastronomických provozů nejen jako číšník a barman, ale už i jako barista. Spolu s kolegou založil Coffee Club a v témže roce se poprvé prezentovali na společenské akci. Na jaře 2009 si otevřeli první kavárnu a o rok později založili kávové školicí středisko v Králově Poli, ve kterém školí baristy a připravují se na soutěže. Pilná práce a profesní zápal přinesly Michalu Nováčkovi záhy ovoce v květnu letošního roku se umístil v soutěži, pořádané Evropskou asociací výběrové kávy v pražském hotelu Mosaic House, v kategorii Mistr kávy na čtvrtém místě, v kategorii Barista roku na pátém a v kategorii Latté art (kreslení do cappuccina) vybojoval místo první a stal se v této disciplíně Mistrem České republiky. Svoje znalosti o kávě a s nimi spojené aktivity Michal Nováček stále rozšiřuje. Letos v červnu se účastnil své první mezinárodní soutěže v nizozemském Maastrichtu, absolvoval mj. degustační semináře v Terstu a ve Vídni, účastnil se atestace S.C.A.E. (Evropská asociace výběrové kávy) Basic Barista. Je členem mezinárodní asociace S.C.A.E., České barmanské asociace a je držitelem řady certifikátů. Tatam je doba, říká Michal Nováček, kdy káva chutnala všude stejně. Kdy stačilo spařit turka a bez následného scezení, tedy se všemi škodlivými látkami, nápoj vypít. K dobré kávové kultuře, doplňuje, patří ale také úroveň obsluhy a odpovídající servis stříbrný podnos, šálek s podšálkem a lžičkou, plátěný a papírový ubrousek, dva druhy cukru bílý a hnědý třtinový, malá sklenka vody na opláchnutí chuťových pohárků a konvička mléka. A samozřejmě dobrá, správně připravená káva, po které ještě půl hodiny po posledním doušku zůstane člověku na patře úst její chuť a aroma. Jana Novotná, foto: Miroslava Nováčková KLEINER U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE, MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE VOLEJTE KLEINER SERVIS TEL.: široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) Košinova 10, Brno, tel.: Cejl 68, Brno, tel.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma StaroÏitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá rûïe, zastávka tr.: 9, 12) IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI Zejména: Nábytek obrazy rámy hodiny kapesní a náramkové hodinky do r. v stříbrné příbory české granáty tabatěrky pudřenky svícny lustry alpaku kombinovanou se sklem porcelánové figurky veškeré sklo bižuterii světla rádia gramofony fotoaparáty dalekohledy hračky divadla betlémy vánoční ozdoby vojenské věci, hudební nástroje plakáty knihy pohlednice reklamní předměty a další Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti Telefon non-stop: po čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011 3

4 ŘÁDKOVÁ INZERCE HLEDÁM pro svého klienta RD 3+1 a větší, s garáží a zahrádkou. Umístění v klidné a příjemné lokalitě, nejlépe Židenice, Juliánov. Cena dle stavu nemovitosti do Kč. Dále nabízím své seriózní služby všem, kdo chtějí vážně prodat, pronajmout či koupit. Tak trochu jiná realita, tel.: VÁNOČNÍ cukroví, 280 Kč/kg, tel , ANGLIČTINA na Srbské 53, záruka max. 4 studenti ve skupině. Od 75 Kč/h. Douč. maturita, firmy. wwwanglictina4.cz, tel.: AUTOVRAKY odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ. Výkup aut, prodej ND. tel.: MUDr. Ivona Prokopová oznamuje, že převzala ordinaci MUDr. Vlasty Kašparové. Ordinační hodiny jsou stejné. Tel.: KOUPÍM byt 3+1 v klidné lokalitě. Tel.: ZVEME vás do nově otevřeného bio kosmetického salonu Tabia Beauty. Nabízíme ošetření pleti, neurostimulační masky jen u nás. Prodloužení řas, masáže, prodej biokosmetiky, stříbrných šperků Swarovski, výklad karet a numerologie. Adresa: Nové obchodní centrum v OD Koruna, Palackého tř. 45, Brno. Tel.: , MALÍŘ pokojů. Mobil: , tel.: ŽEHLENÍ přijedeme, odvezeme, vyžehlíme, přivezeme. www. sluzebna.eu, tel.: AKCE! Kadeřnictví Lenka Kr. Pole, Blahoslavova 41, 300 m od nádraží. Ceny: trvalá, melír, barvení 510 Kč vše včetně mytí, střihu, foukané. Na objednávku tel.: RÁMOVÁNÍ obrazů Metodějova 9a, tel.: MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT, ST, ČT hod. Tel.: Ochutnávka medoviny zdarma DOKTOR koupí byt za hotové i zadlužený. Tel.: ÚKLIDOVÉ práce jednorázové, pravidelné, tel.: DĚTSKÝ bazárek Beruška, Tábor 48D NEXT, HM PEDIKÚRA Tábor 42d, Brno. Tel.: Cena 190 Kč. Po, St, Pá 9 15 hod., Út 9 17 h, Čt hod. V úterý 15. listopadu v hod. se v hudebním salonku ve 3. patře Knihovny Jiřího Mahena v Brně na Kobližné 4 uskuteční slavnostní křest knihy těžce zrakově postiženého autora Jiřího Maršálka, který spolupracuje s královopolským TyfloCentrem, César tropí hlouposti. Literát v březnu letošního roku křtil svoji knížku humorných příběhů Když človíček blázní, a již po osmi měsících představuje další humorné příběhy, inspirované tentokrát jeho vodicím psem Césarem, zlatým retrívrem, který má rád děti, osmáky, pískomily, piškotky, a hlavně svého pána, kterému změnil potemnělý svět k lepšímu a stal se jeho dobrým pomocníkem i kamarádem. Kniha potěší ty z nás, kteří nejen hledáme pěkné, laskavé úhly pohledu na náš život vezdejší, ale máme rádi i němou tvář. Akce Listopad Kavitace masáže - liposukce bez skalpelu za Kè 790,- Jedno ošetøení obsahuje 45 min. kavitace libovolné partie tìla 60 min. lymfodrenáž Objednávejte na tel Palackého námìstí 2, Brno - Øeèkovice Pasování na rytíøe literatury Tradičně, jako každý rok, bylo i letos 6. října připraveno pro prvňáčky slavnostní Pasování na rytíře literatury. Akce byla součástí projektu Poprvé do školy, poprvé do knihovny. Akce se zúčastnilo celkem 130 dětí. Po krátkém zábavném programu čekala v knihovně na děti královna a král, kteří je po složení slavnostního slibu pasovali na rytíře literatury. V tento pro děti slavností den, naši pobočku navštívil i starosta ÚMČ Ing. Ivan Kopečný a PhDr. Libuše Sedláčková. Poté z jejich rukou převzali prvňáčci šerpu, dáreček a po bezplatné registraci se stali čtenáři Knihovny Jiřího Mahena. Martina Bartáková Veselý festival pohodových filmů Již pojedenácté se uskutečnil v parku před klubem a v klubu ŠELEPOVA No. 1 tradiční festival, jehož název pro letošní rok zněl Veselý festival pohodových filmů. Současně při této příležitosti oslavil 20. výročí také Kinematograf bratří Čadíků, který je spoluautorem projektu a stál v roce 2000 u zrodu festivalu. Za celou dobu trvání jej navštívila již téměř stovka filmových osobností, tvůrců i herců. V září a říjnu diváci zhlédli opět několik osvědčených českých filmů jako například Pelíšky, Trhák, Ženy v pokušení či závěrečnou Romanci za korunu. Ve sváteční den 28. září se na zajímavé besedě s diváky sešli tři ředitelé filmových festivalů Jiří Bartoška, Pavel Zedníček a Josef Čadík. Vzpomínali mj. na natáčení mnoha filmů i na nedávno zesnulé herecké kolegy a autory scénářů jakým byl např. Jiří Hubač. Ve večerních hodinách před začátkem filmu Ženy v pokušení převzala ředitelka konta Bariéry Božena Jirků od Josefa Čadíka šek s vybranou finanční částkou na charitativní účely. Divákům, kteří se celého festivalu účastnili, přišlo letos vhod, že promítání mohlo probíhat i uvnitř klubu kvůli případné nepřízni počasí. Vstup na projekce byl pro všechny zdarma. Důstojným zakončením letošního festivalu bylo 11. října vzpomínání na výjimečného a výtečného herce Městského divadla Brno Erika Parduse za účasti Aleny Antalové, Zdeňka Junáka a ředitele divadla Stanislava Moši. Mgr. Zdeněk Brázda 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011

5 Zemřel královopolský herec Jaroslav Dufek, už čtvrtá seriálová postava z humoresek Veřejnost se rozloučila 7. října s Jaroslavem Dufkem ( 77), královopolským a jediným hercem brněnské Mahenovy činohry, který získal prestižní Cenu Thálie. Sbohem zemskému veliteli ze seriálových Četnických humoresek dalo plné divadelní foyer včetně herců Jana Kačera, Josefa Somra či Aleny Antalové. To letos smutnilo už popáté Neuplynul totiž ani půlrok, co se Brno loučilo s Ladislavem Lakomým ( 79), který podlehl rakovině 11. dubna. Den nato zemřel Karel Janský ( 66) a Erik Pardus ( 54) o měsíc později. Dufka mohli diváci vidět naposledy v pondělí 26. září. Představitele Měšťáka ze Cyrana z Bergeraku musela tehdy z divadla domů doprovodit jeho dcera Kateřina. První potíže se srdcem se u něj objevily v červnu, byl krátce hospitalizován, ale po zlepšení ho propustili domů. Za čas se ovšem opět vrhl do práce, jezdil do rozhlasu, v září naskočil do nové divadelní sezony a hrál a hrál. Až koncem září se muselo několik představení rušit, zavzpomínal na poslední chvíle Dufka, který zemřel 30. září, jeden z kolegů. Dufek obdržel v roce 2002 Cenu Františka Filipovského za dabing. V roce 2009 vstoupil do síně slávy Mahenovy činohry. Petr Podroužek, foto: autor Jsou to chlapi, kteøí znají Sbor dobrovolných hasičů působící v Králově Poli nemusíme našim čtenářům představovat blíže. Psali jsme o něm už několikrát, a tak možná víte, že svou historii píše už sto třicátým prvním rokem. V současné době má 86 členů, účastní se zásahů, asistenčních služeb, akcí pro veřejnost a soutěží. O jeho nepostradatelném významu svědčí i následující řádky. Začátkem září starosta MČ Královo Pole obdržel dopis velitele Jednotky požární ochrany II v Přibyslavi Ivo Šimanovského, v němž ocenil čin dobrovolných hasičů Králova Pole. Ti koncem srpna jeli náhodou kolem vážné dopravní nehody v obci Nové Dvory u Přibyslavi. Vraceli se ze setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů Pyro Car 2011, konajícího se na letišti u Přibyslavi ve dnech srpna. Přestože obvykle při nehodách nezasahují, a nehoda byla mimo jejich rajon, intenzivně pomáhali resuscitovat raněného. Vytrvali i po příjezdu přibyslavských hasičů. Vážený pane starosto, nejsem člověk, který musí za každou cenu zviditelňovat a vyzdvihovat některé věci. Chování vašich hasičů však vyžaduje, aby jejich čin nezapadl někam v zapomnění. Není myslím v tuto chvíli podstatné, že se nepodařilo řidiče zdemolovaného vozidla vrátit k životu. Podstatné je to, že vaši muži udělali maximum pro to, aby žil a udělali to naprosto profesionálně. Prosím, abyste jim vyjádřil naše poděkování a našel vhodný způsob, jak posádce CAS 32 Tatra 815 ze dne vyjádřit, že se na ně můžete spolehnout. Jsou to chlapi, kteří znají, uvádí ve svém dopisu Ivo Šimanovský. Na základě tohoto dopisu místostarosta MČ Královo Pole Daniel Valenta na zastupitelstvu 12. září letošního roku vyzvedl zásah královopolských dobrovolných hasičů a poděkoval jim za jejich práci. Mgr. Zdeňka Dubová, foto: archiv JPO II Přibyslav Zaostřeno na zimní péči Zimní servisní prohlídka od do pro Váš vůz ŠKODA Užijte si příjemnou zimu za volantem díky naší profesionální péči. Navštivte s Vaším vozem značky ŠKODA zimní servisní prohlídku a budete mít jistotu, že se na něj můžete v náročném zimním provozu spolehnout. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: Autonova Brno Masná 418/ Brno Tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011 5

6 Kulturní a spoleèenské støípky Ve čtvrtek 29. září se v Malé královopolské galerii na Husitské 1 konala vernisáž výstavy Podzimní salon královopolského Uměleckého sdružení Parnas. Patnáct členů sdružení a jeho devět hostů zde uvedlo čtyřicet pět obrazů různých námětů krajiny, zátiší, květiny, portréty i technik: oleje, akvarely, tuše, inkousty, pastely, tisky, kombinované techniky - a třináct ukázek keramiky výtvarnice Jany Urbanové. Mezi vystavenými obrazy se nacházel i portrét básníka Jiřího Wolkera, jehož autorem je pan Jaroslav Šubrt ( ), zakladatel sdružení i galerie. Výstava, kterou uvedla kurátorka galerie Ing. arch. Jana Urbanová a skladbami nejen Beethovena, Händela a dalších komponistů vážné hudby, ale třeba i svižným kouskem Spiritual Boogie Gerarda Martina osvěžila klavíristka Giovanna Spáčilová, byla k vidění do 17. října. Hned dvě události zčeřily na přelomu léta a podzimu poklidné vody v Domově pro seniory na Kociánce ve středu 14. září se zde konaly Sportovní hry 2011 (pátý ročník) a přesně o čtyři týdny později pak Den otevřených dveří (12. ročník), tedy akce spojené dnes již se slušnou tradicí. Sportovní hry nabídly šanci uplatnění v několika disciplínách jako byly např. lovení míčků, hra na bránu, kuželky i lidem s různými druhy postižení. Seniory přišly podpořit svými sportovními výkony mimo soutěž i děti z blízké Kociánky. Svítilo sluníčko, hrála živá hudba, a tak se zde i tančilo, a nakonec se rozdávaly diplomy a medaile. Den otevřených dveří, spojený s prodejní výstavkou výtvarných a ručních prací klientů, zase prezentoval návštěvníkům, že zde lidé v podzimu života nalézají výbornou péči, řadu zpestření života a vskutku příjemný, opravdový druhý domov. Jana Novotná, foto: autorka Scénu Mahenova divadla ovládly v sobotu 1. října královopolský Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ a Nebeská muzika z Terchovej. V krásném večeru babího léta členové obou souborů hráli, tančili a zpívali na slavnostním benefičním hudebním koncertu Zbojnické chodníčky, který uspořádaly Československá obec legionářská, Ministerstvo obrany ČR, Folklorní sdružení ČR a Folklorní sdružení Jánošík Brno ve prospěch veteránů druhé světové války. V první polovině koncertu byly vedle tradičních melodií a tanců uvedeny pro zpestření i skladby alternativní; představilo se jazzové trio, společenské trio, zazněl spirituál Go Down Moses, někteří účinkující vystoupili v riflích a tričkách i v odění společenském, přetahovali se o místo na jevišti s umělci v krojích, aby se nakonec všichni setkali v souhře drtivého vítězství tradičního folkloru při oblíbeném programovém čísle Kopyta svého držeti se budeš. Koukal se vrátil po léčení z rakoviny mezi elitu v Králově Poli Petr Koukal (25), dlouhodobě nejlepší český badmintonista a účastník olympiádu 2008 v Pekingu se bude až do dubna pokoušet o kvalifikaci na Olympijské hry v Londýně Nebude to mít ale vůbec snadné. Právě ve chvíli, kdy Koukal začal hrát svůj nejlepší badminton a prosazovat se v nejužší světové konkurenci diagnostikovali u něj lékaři vloni v září lékaři rakovinu varlat. Okamžitě podstoupit chirurgický zákrok a následnou chemoterapii. Díky včasnému nálezu měl velkou šanci se vyléčit, ale bylo otázkou, zda se po několika měsících náročné léčby dokáže znovu vrátit mezi nejlepší badmintonisty a bude mít šanci bojovat o účast na další olympiádě. A úspěšný návrat se mu povedl přesně rok po nepříjemné zprávě, a to dokonce v královopolské hale Vodova. Mezi světovými hráči podal dosud svůj nejlepší výkon. Ve skvěle obsazeném turnaji nestačil až ve finále na Poláka Przemyslawa Wachu. Ještě na tom nejsem fyzicky dobře. V těle zůstávají chemické látky po chemoterapii prý i tři roky. Dříve jsem mohl běhat do aleluja, dnes musím hru tvořit. I proto přestávky natahuji, abych se měl čas dát do kupy. Výsledek z Brna pro mě znamená neskutečnou vzpruhu, řekl nám po turnaji Petr Koukal. Petr Podroužek, foto: autor OKOUZLETE KRÁSNÝM ÚČESEM nabízíme NABÍZÍME tel.: , mob.: » nové trendy v barvě, střihu a melíru» prodlužování vlasů metodou HAIRDREAMS» revoluci v léčebné kúře vlasů URS» komplexní změnu image Banskobystrická 176 (terasa supermarketu Billa), BRNO Řečkovice OTEVŘENO: po pá hod. 6 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011

7 OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Bezbariérové divadlo BARKA Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, rezervace , sms rezervace DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO ČESKÉ NEBE BRÁNA Jihomoravské oblastní kolo soutěže, DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO ČESKÉ NEBE SEMILASSO Jumping Drums Největší show bubeníků Večer legend 6. ročník koncertu revivalových kapel (AC/DC, Led Zeppelin, Whitsnake, Kiss) Lukáš Adamec koncert vítěze československé superstar Víš přece, že neslyším, když teče voda (Hrají: P. Nárožný, K. Fialová, L. Švormová, V. Vydra, J. Ptáčník, N. Konvalinková, D. Morávková, E. Janoušková) Adventní setkání s HRADIŠŤANEM Glanc dále pořádá: NO NAME Hala Vodová DANIEL LANDA Kajot Arena MĚSTSKÁ HALA Vodova Basketbal ženy VALOSUN Brno Kara Trutnov VALOSUN Slovanka VALOSUN Satu Mare Volejbal ženy Brno Frýdek-Místek KP Brno Prostějov Brno Šternberk KP Brno Olomouc Házená muži Brno Zubří Futsal Tango Brno Kladno Tango Brno Pardubice Sdružení rodičů a přátel Dětského folklorního souboru ISKERKA BRNO vás zve na předvánoční koncert NA LIDOVÚ NOTEČKU hod. SEMILASSO Benefiční Koncert pro Vážku je věnován Diakonii Brno. Toto středisko poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem postiženým Alzheimerovou chorobou. Na koncertě v 18 hodin v ZUŠ V. Kaprálové, Brno, Palackého tř. 70, vystoupí děti od 6 do 18 let. 15. výstavu orchidejí a keramiky pořádají Sociálně terapeutické dílny Kociánka a Dětské středisko Březejc. Otevřena je od do , denně od 9.00 do hodin Předvánoční koncert Mandolínového orchestru Moravan se koná 5. prosince v hodin ve společenském sále Semilassa. V programu zazní mimo jiné skladby Mozarta, Vivaldiho a vánoční koledy. Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno, Vodova 18, Brno, nabízí rodičům Dopolední kreativní hernu pro děti od 1,5 4 roků: po pá hod., Sportovní klub Královo Pole zahájí začátkem listopadu bruslení na kluzišti na Vodově ul. 108, které bude probíhat až do konce února Termín zahájení i ukončení bruslení na kluzišti však bude jako každý rok ovlivňovat průběh počasí. Pro veřejnost otevřeno: PO až PÁ do l7.30 hod. a až hod. V SO, NE, svátky, prázdniny 9.00 až hod., až hod. a od l7.00 do hodin. Telefon na správce kluziště V paralympijské disciplíně BOCCIA proběhlo 17. a v Teplicích 3. kolo OZP Cupu. Ze SK Kociánka Brno si vítězství v jedné z kategorií přivezl Kamil Vašíček a Marek Drahonský stříbro. V pátek uspořádala ZŠ Kotlářská v Lužáneckém parku v rámci konání Brněnských dnů pro zdraví již 8. ročník běžecké soutěže škol Maratón Pro vítězství si doběhla letos ZŠ Herčíkova. Památník Kounicových kolejí v Brně-Žabovřeskách na ulici Králova je pro všechny zájemce volně přístupný. Historickou expozici lze navštívit po předchozí telefonické domluvě se správou Kounicových studentských kolejí: Mgr. Milena Spoustová, tel.: , mobil: MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a h. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin Zdeněk Zatloukal: Stále KRAJINY ŽIVOTA (od do ) Yvona Nováková Z Muchy zůstaly jen muchy (od do ) VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI Uvítala bych, kdyby nám někdo prostřednictvím Královopolských listů nebo nástěnky při ÚMČ Brno-Královo Pole sdělil, co máme dělat s chemickým odpadem (obaly od čisticích prostředků, kosmetiky, barev). Občanka Po výměně, nebo alespoň generální opravě volají zanedbané letité dřevěné lavičky v parčíku na Mojmírově náměstí. Kdo jim věnuje alespoň pohled, dá mi zajisté za pravdu. Čtenářka Nevím si rady, jak se mám dostat na ostrůvek u Semilassa, a to na obou stranách, když k těmto zastávkám tramvaje nevede zebra, a další přechod je daleko. K tomu uvádím, že např. v Řečkovicích u zastávky Kořískova tento problém nemají, zebry jsou tam jen pár metrů od sebe. Bezradná Královopolské nádraží se snaží ukázat cestujícím vlídnou tvář bývá zde uklizeno, fungují služby a napravují se aktivity samozvaných sprejerů. Co ale kdo zmůže proti vandalům jedny ze dvou poměrně nových prosklených samootevíracích dveří mají ve své spodní části popraskané sklo; vypadá to, že je někdo prokopnul Pavel O. Na přelomu září a října jsem navštívila výstavu v prostorách sálu Pivovarské restaurace na Mendlově náměstí, kde mě zaujaly produkty zahrádkářů z naší městské části, překrásné ikebany dětí z MŠ Herčíkova a výtvarné práce žáků ze ZŠ Herčíkova. Všimla jsem si dešťové hole, vytvořené zrakově postiženou osobou z královopolského Tyflocentra. Uchvácena jsem byla snímky mikrosvěta firmy Delong Instruments, a. s. Vyděsily mě ale fotky stavu některých cest v Králově Poli, cest, které by měly být opraveny. B. Dalčická KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011 7

8 Stavební úpravy v ZŠ Košinova 22 V Základní škole Košinova 22, komplexu objektů, skládajícího se z třípodlažní podsklepené budovy ZŠ a jednopodlažního, částečně podsklepeného objektu družiny a tělocvičny, byla dokončena řada stavebních úprav. Provedlo se zateplení fasád a střešního pláště jednotlivých objektů, výměna okenních a dveřních výplní a další související práce. Součástí stavebního díla byla i úprava vstupních prostor a hydraulické vyregulování otopné soustavy. SOUDNIÈKA SOUDNIÈKA SOUDNIÈKA SOUDNIÈKA Pirát silnic Nehoda není náhoda, to si dnes dobře pamatuje i řidič Béďa. Totiž jezdil se služebním autem. Jezdil dobře, vždy včas a rychle, dokonce ho šéf několikráte pochválil, že úkoly zvládal téměř bleskově. I prémie pobral. Avšak světská sláva polní tráva, leč toho úsloví neznal. Jezdil dál, až začal hazardovat nejen s autem značky Citroen Boxer, ale i se svou bezpečností a vůbec nebral ohled ani na jiné účastníky silničního provozu. Světelná signalizace v křižovatkách, či značky ať výstražné či zákazové, mu postupně stále a stále více méně neříkaly nic! Jednou se stalo, že Béďa vezl křehké zboží, které jeho jízdu z poloviny nepřežilo. Střepy prozrazovaly řidiče. Ale ještě mu to prošlo! Avšak jen nakrátko! Poučení si nevzal, tak se stalo, že při rychlé jízdě a ještě navíc u železničního přejezdu, a co čert nechtěl, sem dali zatracený sloup s blikajícími červenými světly strhl řízení a auto smykem prásk! Semafor přestal blikat i zvonit, taky to mohl být jeho umíráček, a deformovaný bok auta zůstal připlácnutý na pošramoceném sloupu. Béďa hleděl na boží svět jako žába z nudlí! Ven nemohl, protože i jeho dveře škrábl semafor a právě skřípajíc brzdami zastavila lokomotiva, ze které vyletěl jako vystřelený šíp zuřivý fíra. A bylo po rekordech v jízdních časech, i vidina prémií zmizela, a naráz měl času dost, aby chodil po výsleších a úřadech. Postupně se dozvídal, že vyvrátil signalizační zařízení, že i proto se opozdily vlaky, a tím vznikla další škoda u 48 vlaků. Suma sumárum prostě nezvládl řízení, protože jak se hájil, prý neviděl výstražný kříž atd. Ale vinu frajer chlapsky přiznal. A protože panská láska po zajících skáče, musel solit. Škody se vyšplhaly jen na autě a na zařízení přejezdu téměř ke třem stům tisícům! A verdikt? Měl štěstí započetli mu dosavadní bezúhonnost a ve zkušební lhůtě, jak rozhodl státní zástupce, tedy do dvou let musí zaplatit škody. Pokud tak učiní, nemusí již nic a dostane osvědčení, že si může dělat řidičák. Frajer Béďa měl kliku, že nikoho nezranil, že zmačkal náhodou jen plechy. Ale i přesto raději změnil rychlá kola za manipulační vozík. Ono totiž panská láska po zajících skáče! A pro nás zbylo nejen poučení, ale taky bude nejméně dva roky o jednoho piráta silnic méně. (jax) VUT v Brně otevřelo první budovu projektu NETME Centre V pátek 16. září byla v areálu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně na Technické 2 slavnostně otevřena první nově postavená budova budoucího Centra nových technologií pro strojírenství (NETME Centre), jehož výstavba je financována z prostředků EU a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. NETME Centre je regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na vědecké a výzkumné činnosti FIS VUT v Brně a sestává z pěti navzájem kooperujících divizí. Nový speciální objekt, který se podařilo navrhnout a realizovat během jednoho a půl roku, je určen pro Divizi letecké a automobilní techniky a bude sloužit ke zkouškám letecké techniky. Jedná se o první investici, realizovanou v ČR v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Slavnostního přestřižení pásky u nové budovy se ujali rektor VUT v Brně Karel Rais, 1. náměstek ministra školství Jakub Hodinář, primátor Statutárního města Brna Roman Onderka a náměstek hejtmana Jm. kraje Václav Božek. Slavnostního setkání se zúčastnila řada hostů, zástupců průmyslu a představitelů místní a veřejné správy. Jana Novotná, foto: autorka Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Dubová. Adresa: Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad:

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 1/2012, kterým se mění Nařízení č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád Schváleno: 24.01.2012 Účinnost: 08.02.2012 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné na

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby

Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby Pořízení osobního vozidla pro OSPOD Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013 Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.23 v 5.podlaží domu na ulici Sevastopolská,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2751-2011:text:cs:html CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí Oznámení o konání výběrového řízení na zajištění zájemce o pronájem nemovitosti objektu bufetu v Areálu mládí v obci Provodov, katastrální územní Provodov na Moravě, okres Zlín Obecní úřad Provodov Zastoupený

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA č. 2/2013 Tržní řád Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více