Zvyšujeme kvalitu a snižujeme náklady na úklid a péči o zeleň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvyšujeme kvalitu a snižujeme náklady na úklid a péči o zeleň"

Transkript

1 LISTOPAD 2011 ČÍSLO 11 strana 2 strana 3 strana 4 strana 8 Radnice informuje Michal Nováček barista Kvalita života v Královì Poli Zakázka 1 název: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE Účastníci výběrového řízení: AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o ,20 Kč vč. DPH A.S.A. Služby Žabovřesky s. r. o ,72 Kč vč. DPH PET group, a. s ,68 Kč vč. DPH FALKY, spol. s r. o ,64 Kč vč. DPH Na základě hodnotících kritérií se jako první umístila firma FALKY spol. s r. o. s nabídnutou cenou ,64 Kč. Zakázka 2 název: ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, ÚDRŽ- BA CHODNÍKŮ A VÝVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ VÝCHODNÍ ČÁST MČ AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o ,06 Kč vč. DPH Šimek 96 spol. s r. o ,25 Kč vč. DPH A.S.A. Služby Žabovřesky s. r. o ,51 Kč vč. DPH FALKY, spol. s r. o ,64 Kč vč. DPH DVOŘÁK comte a. s ,52 Kč vč. DPH ÚKLID LP s. r. o ,20 Kč vč. DPH Sdružení SITA/GE servis ,25 Kč vč. DPH PARK v. o. s ,94 Kč vč. DPH Na základě hodnotících kritérií vyhrála firma PARK v. o. s. s nabídnutou cenou ,94 Kč. Velký festival pohodových filmů Stavební úpravy v ZŠ Košinova 22 Zvyšujeme kvalitu a snižujeme náklady na úklid a péči o zeleň Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o ukončených výběrových řízeních, v jejichž rámci byly nově vysoutěženy veřejné Vážení spoluobčané, vážení představitelé firem, jistě jste si již stačili všimnout, že se královopolská radnice stále více otevírá vám všem. V rámci tohoto otevírání bych vás rád upozornil na důležitou změnu ve výběrových řízeních na veřejné zakázky, protože od jsou poptávky zveřejňovány zakázky na úklid a čištění komunikací, vývoz odpadkových košů a péči o zeleň v Králově Poli. Jelikož s vítězi již byly podepsány nové smlouvy, je možné hovořit o transparentních výběrových řízeních, dotažených do úspěšného konce. Na základě podepsaných smluv je možné také provést první porovnání, ze kterého již nyní vyplývá, že oproti smlouvám z minulých let jsme ušetřili nemalé peníze. Královopolská radnice otevøena všem na našich internetových stránkách, takže přihlásit se může opravdu každá firma. Stačí pouze naše stránky pravidelně sledovat. Došlo také ke změně přidělování nájmů v bytech, které jsou v domech určených k privatizaci. Budou přidělovány formou aukce a nabídka prvních takto pronajímaných bytů je již zveřejněna na naší úřední desce. První aukce proběhnou Daniel Valenta, 1. místostarosta Zakázka 3 název: ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, ÚDRŽBA CHODNÍKŮ A VÝVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ ZÁPADNÍ ČÁST MČ AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o ,54 Kč vč. DPH Šimek 96 spol. s r. o ,16 Kč vč. DPH A.S.A. Služby Žabovřesky s. r. o ,00 Kč vč. DPH DVOŘÁK comte a. s ,08 Kč vč. DPH GE servis s. r. o ,29 Kč vč. DPH ÚKLID LP s. r. o ,80 Kč vč. DPH PARK v. o. s ,24 Kč vč. DPH Na základě hodnotících kritérií se jako první umístila firma PARK v. o. s. s nabídnutou cenou ,24 Kč. Výsledkem asi půlročního společného úsilí je nejen to, že MČ Královo Pole na uvedených službách ušetří každý rok, oproti plánovaným nákladům na základě minulých smluv, minimálně Kč, ale také to, že byla zavedena pravidla pro kontrolu a trvale zvyšující se kvalitu předmětných služeb. Pracovníci odboru životního prostředí budou v terénu pravidelně kontrolovat kvalitu prováděných služeb. Novinkou, která byla současně jednou z podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, bylo pořízení online monitoringu vozidel, na náklady provozovatele. Úřad tak bude mít okamžitý přehled o tom, kde se uklízí a jestli firma plní četnosti úklidu, dané smlouvou. Zvláště důležitým pomocníkem je taková kontrola zejména v zimních měsících. Nyní stačí jeden pohled do monitoru počítače, ve kterém je možné zobrazit i celou historii pohybu úklidové techniky. Zpřesnění dat na základě zmíněného monitoringu povede s největší pravděpodobností k vyšší efektivitě vysoutěžených služeb a do budoucna také poslouží jako zpřesňující podklad pro zadávání příštích zakázek. Těmito kroky ÚMČ vysílá jasný signál, že čistota Králova Pole a kvalita péče o zeleň je jednou z jeho priorit. Vaše spokojenost a zpětná vazba od vás, občanů Králova Pole ukáže, zda je nastolený trend dostatečný. Za místostarostku Ing. Andreu Pazderovou, odbor životního prostředí ÚMČ Brno-Královo Pole a komisi životního prostředí RMČ Brno-Královo Pole, Ing. Marian Charvát, předseda komise životního prostředí RMČ Brno-Královo Pole Motto měsíce: Karáty signují zlato, láska ženu. M. Horanský KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Zasedání RMČ. Rada městské části Brno-Královo Pole na svém 12. zasedání ze dne 19. září 2011 mimo jiné: schválila uzavření Nájemní smlouvy se společností AUTOSERVIS COTHEX, s. r. o., se sídlem Šumavská 31, Brno, na pronájem části pozemku p. č. 868/2 o výměře m 2 a celý pozemek p. č. 868/12 o výměře 529 m 2 v k.ú. Ponava společnosti BARUNKA DELI, s. r. o., umístění sídla společnosti na adrese podnikání, a to v objektu DPS Štefánikova 63a, Brno zadání veřejné zakázky Výměna zařízení pro měření tepla v domech svěřených MČ Brno-Královo Pole vč. ročních odečtů a rozúčtování topných nákladů na jednotlivé uživatele bytů pořízení nové telefonní ústředny pro ÚMČ Brno-Královo Pole rozšíření provozu veřejného WC na ulici Husitská 2 v období od 1. dubna do 31. října o sobotní provoz v době od 8.00 hod do hod. jmenovala s účinností od Mgr. Alenu Charvátovou členkou Komise školské Ing. arch. Helenu Vařejkovou členkou Komise životního prostředí, Mgr. Zdeňku Dubovou členkou Komise tělovýchovy, PhDr. Martu Pawlasovou členkou Redakční rady. Podrobný zápis najdete na http: //kralovopole.brno.cz Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ Zasedání RMČ. Rada městské části Brno-Královo Pole na svém 13. zasedání ze dne 10. října 2011mimo jiné: schválila společnosti TULIP CONTACT, s. r. o., se sídlem Králova 279/9, Brno, umístění sídla společnosti na adrese podnikání, a to Štefánikova 30, Brno metodiku oprav volných bytů záměr Statutárního města Brna, které bude zajišťovat centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa městské části uzavření mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, Městská část Brno-Královo Pole a společností AMEX Brno, s. r. o, k zajištění a provedení organizační a právní přípravy a průběhu aukcí stavební úpravy v budově MŠ Rozárka, Herčíkova 12 rozpočtové opatření č. 10/2011 v rozpočtu MČ Brno-Královo Pole za účelem zvýšení provozní dotace ZŠ Košinova 22 na opravu střechy, zídky a dveří WC zařazení charitativního koncertu DFS Jánošíček do Povinného programu v KC Semilasso v r neschválila nájemcům bytového domu Staňkova 18b, Brno, dočasné prominutí nájemného za užívání bytů z důvodu provádění stavebních prací v domě návrh na zařazení části pozemku ke zřízení tržního místa na prodej občerstvení doporučila kompetentním orgánům schválit prodej části souvisejícího pozemku p. č. 1848, k. ú. Královo Pole nájemcům domovního celku Palackého tř. 5, 7, 7a přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH MČ Brno- Královo Pole ve výši 300 tisíc Kč na opravu mobilní požární techniky návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo rozpočtové opatření č. 10a/2011, kterým se snižuje rezerva MČ na ORJ 210 o 1150 tis. Kč a současně se o stejný objem zvyšují výdaje na veřejné služby dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na bezplatné bruslení žáků škol na sezónu 2011/2012 doporučila kompetentním orgánům neschválit změnu Územního plánu města Brna, týkající se pozemku p. č. 592/1, k. ú. Královo Pole Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ Jednotné kontaktní místo pro podnikatelele Policie varuje obèany Mámo, táto, už bìž jsou slova, na která slyší nejen učitelky mateřských škol, ale zejména rodiče nově příchozích kamarádů. I v naší nově otevřené mateřské škole Rybníček již došlo k adaptaci nejen dětí, ale i nově příchozího personálu. Bez pomoci ÚMČ Brno-Královo Pole a zejména úsilí managementu ZŠ a MŠ Staňkova 14 bychom těžko mohli v tak krátké době uspokojit kromě čtyřiceti našich dětí dalších Od konce roku 2009 funguje na Živnostenském úřadě města Brna služba pro podnikatele a zejména pro zájemce o vstup do podnikání pod názvem Jednotné kontaktní místo (JKM). Cílem JKM je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání na území České republiky a v dalších zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarska. Pomoc se zahájením podnikání v uvedených zemích je poskytována podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit vyřídit si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění nebo do těchto zemí poskytnout přeshraničně službu. Tzv. přeshraniční poskytování služeb souvisí s volným pohybem služeb; v jeho rámci může podnikatel na základě oprávnění získaného v jednom členském státě, dočasně a příležitostně poskytovat své služby i v jiném státě, bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění k podnikání, nicméně při splnění jiných podstatných formalit. Poradenská činnost JKM je zaměřena na zahájení podnikání na území ČR i na základě jiného, než živnostenského oprávnění např. činnost agentury práce, zřízení nestátního zdravotnického zařízení atd. JKM může v těchto případech zprostředkovat také předání žádosti o vyřízení potřebného podnikatelského oprávnění kompetentnímu úřadu v ČR. Klienti JKM mají největší zájem o informace týkající se podnikání v sousedních státech (zejména Rakousku, Německu a Slovensku), a to především v řemeslných činnostech (např. zednictví, zámečnictví, truhlářství), ale i v jiných druzích služeb (např. masérství, kosmetické služby, tělovýchovné služby, péče o seniory, výuka jazyků). Pokud tedy máte zájem podnikat v ČR nebo v jiné zemi EU, můžete se obrátit na Jednotné kontaktní místo na Živnostenském úřadě města Brna. Magistrát města Brna Živnostenský úřad města Brna Malinovského nám. 3, Brno Telefon: V poslední době jsme byli upozorněni na stížnosti, které se týkají nekalých praktik některých prodejců elektřiny a plynu. Zástupci společností navštěvují občany v bytech či domech a požadují uzavření nových smluv. Někdy přitom nepravdivým způsobem informují zákazníky o podmínkách dodávek energií nebo o tom, za jakého dodavatele vystupují. Z uvedených důvodů žádáme občany, aby pečlivě vyhodnotili veškeré nabízené podmínky a smlouvu podepisovali s rozvahou po důkladném přečtení. Pouze tak lze minimalizovat rizika spojena s nepoctivě uzavřenými smlouvami. nprap. Petra Hrazdírová šedesát zájemců o umístění dítěte do mateřské školy. Den otevřených dveří, jedna z forem poskytující informace o dané škole a školce, proběhla u příležitosti Erbovních slavností dne 17. září. Množstvím návštěvníků nám veřejnost dala jasně najevo zájem a podporu naší základní i mateřské škole. Dana Tesařová Nová pasáž KORUNA na Palackého tř. 45 Přijďte se podívat do nově otevřené pasáže KORUNA na Palackého tř. 45 Jsou zde pro Vás otevřeny tyto prodejny: Potraviny Víno, sýry, uzeniny Čaje z celého světa Děti a sport Kosmetický salón Kavárna cukrárna Nonstop trafi ka Zdravotní pomůcky 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011

3 MICHAL NOVÁČEK BARISTA Káva se v našich končinách pije od konce sedmnáctého století v blízké Vídni byla první kavárenská licence udělena v roce Připravuje se z pražených mletých zrn kávovníku, který roste mezi obratníky Raka a Kozoroha. Nejvýznamnějšími producenty jsou Brazílie, Kolumbie, státy střední Ameriky a východní Afriky. Farmáři sklízí zralé kávové plody, zpracovávají je několika způsoby, přičemž každý jinak ovlivňuje chuť kávy. Zelené kávové zrno se k nám vozí z přístavů v Hamburku a Terstu, následně se praží, což je proces, který také ovlivňuje výslednou chuť nápoje, a nakonec se dostane k baristovi, jenž nechá zrno vydechnout, pak kávu pomele dle přípravy, na kterou ji chce použít, shrnuje průběh cesty k šálku kávy na stole labužníka mladý barista ve vínové košili s černým motýlkem a nezbytné baristické zástěře, který u kávovaru mléčnou pěnou obratně kreslí na tmavou hladinu kávového základu rozetu, medvídka, opičku či květinu. A právě na kvalifikaci baristy a přípravě kávového extraktu záleží, zda vypijeme spolu s nápojem i pro kávu typické zdraví škodlivé látky, nebo si naopak pochutnáme na šálku dobré zdravé kávy, kombinované podle chuti s mlékem, šlehačkou, sirupem, čokoládou, zmrzlinou, alkoholem, medem nebo i kořením, které napomáhá trávení po dobrém jídle, a zpříjemníme si tak volnou chvilku. Číšník, barman, a zejména pak umělec pracující s kávou a zároveň její znalec, tedy barista Michal Nováček se narodil v roce 1986 v Králově Poli, kde také vyrůstal. Dva roky navštěvoval Základní školu na Slovanském náměstí, a protože si oblíbil fotbal, přestoupil do sportovní třídy Základní školy na Herčíkově ulici. Svůj výkon dotáhl k mládežnické lize a mohl tak očekávat slibnou sportovní budoucnost, ze zdravotních důvodů se však musel s aktivním fotbalem rozloučit a přejít volně k tomu, co ho bavilo stejně intenzivně, a to byla gastronomie, obsluha a kontakt s lidmi. Vystudoval Střední školu potravinářskou a služeb v Brně, obory číšník, barman. V průběhu studia, při kterém ho speciálně zajímaly systémy a úroveň obsluhy, začal stále víc a víc inklinovat ke kávě. Z odborné literatury a popularizačních článků v časopisech o ní ve volných chvílích získával veškeré dostupné informace, začal navštěvovat kurzy a semináře, v roce 2004, rok před dokončením studia, absolvoval seminář Školy kávy Roberta Trevisana v Praze a poprvé se účastnil kvalifikačních bojů o semifinále soutěže Mistr kávy. Neuspěl sice, jak by si přál, nenechal se však odradit a díky cenným radám poroty se pro něho soutěž stala velkou školou a povzbuzením. Obor barista a káva samotná mladičkého Michala Nováčka zcela pohltily. V následujících letech se účastnil takřka všech kávových soutěží v České republice. Po studiu prošel řadou gastronomických provozů nejen jako číšník a barman, ale už i jako barista. Spolu s kolegou založil Coffee Club a v témže roce se poprvé prezentovali na společenské akci. Na jaře 2009 si otevřeli první kavárnu a o rok později založili kávové školicí středisko v Králově Poli, ve kterém školí baristy a připravují se na soutěže. Pilná práce a profesní zápal přinesly Michalu Nováčkovi záhy ovoce v květnu letošního roku se umístil v soutěži, pořádané Evropskou asociací výběrové kávy v pražském hotelu Mosaic House, v kategorii Mistr kávy na čtvrtém místě, v kategorii Barista roku na pátém a v kategorii Latté art (kreslení do cappuccina) vybojoval místo první a stal se v této disciplíně Mistrem České republiky. Svoje znalosti o kávě a s nimi spojené aktivity Michal Nováček stále rozšiřuje. Letos v červnu se účastnil své první mezinárodní soutěže v nizozemském Maastrichtu, absolvoval mj. degustační semináře v Terstu a ve Vídni, účastnil se atestace S.C.A.E. (Evropská asociace výběrové kávy) Basic Barista. Je členem mezinárodní asociace S.C.A.E., České barmanské asociace a je držitelem řady certifikátů. Tatam je doba, říká Michal Nováček, kdy káva chutnala všude stejně. Kdy stačilo spařit turka a bez následného scezení, tedy se všemi škodlivými látkami, nápoj vypít. K dobré kávové kultuře, doplňuje, patří ale také úroveň obsluhy a odpovídající servis stříbrný podnos, šálek s podšálkem a lžičkou, plátěný a papírový ubrousek, dva druhy cukru bílý a hnědý třtinový, malá sklenka vody na opláchnutí chuťových pohárků a konvička mléka. A samozřejmě dobrá, správně připravená káva, po které ještě půl hodiny po posledním doušku zůstane člověku na patře úst její chuť a aroma. Jana Novotná, foto: Miroslava Nováčková KLEINER U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE, MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE VOLEJTE KLEINER SERVIS TEL.: široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) Košinova 10, Brno, tel.: Cejl 68, Brno, tel.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma StaroÏitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá rûïe, zastávka tr.: 9, 12) IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI Zejména: Nábytek obrazy rámy hodiny kapesní a náramkové hodinky do r. v stříbrné příbory české granáty tabatěrky pudřenky svícny lustry alpaku kombinovanou se sklem porcelánové figurky veškeré sklo bižuterii světla rádia gramofony fotoaparáty dalekohledy hračky divadla betlémy vánoční ozdoby vojenské věci, hudební nástroje plakáty knihy pohlednice reklamní předměty a další Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti Telefon non-stop: po čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011 3

4 ŘÁDKOVÁ INZERCE HLEDÁM pro svého klienta RD 3+1 a větší, s garáží a zahrádkou. Umístění v klidné a příjemné lokalitě, nejlépe Židenice, Juliánov. Cena dle stavu nemovitosti do Kč. Dále nabízím své seriózní služby všem, kdo chtějí vážně prodat, pronajmout či koupit. Tak trochu jiná realita, tel.: VÁNOČNÍ cukroví, 280 Kč/kg, tel , ANGLIČTINA na Srbské 53, záruka max. 4 studenti ve skupině. Od 75 Kč/h. Douč. maturita, firmy. wwwanglictina4.cz, tel.: AUTOVRAKY odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ. Výkup aut, prodej ND. tel.: MUDr. Ivona Prokopová oznamuje, že převzala ordinaci MUDr. Vlasty Kašparové. Ordinační hodiny jsou stejné. Tel.: KOUPÍM byt 3+1 v klidné lokalitě. Tel.: ZVEME vás do nově otevřeného bio kosmetického salonu Tabia Beauty. Nabízíme ošetření pleti, neurostimulační masky jen u nás. Prodloužení řas, masáže, prodej biokosmetiky, stříbrných šperků Swarovski, výklad karet a numerologie. Adresa: Nové obchodní centrum v OD Koruna, Palackého tř. 45, Brno. Tel.: , MALÍŘ pokojů. Mobil: , tel.: ŽEHLENÍ přijedeme, odvezeme, vyžehlíme, přivezeme. www. sluzebna.eu, tel.: AKCE! Kadeřnictví Lenka Kr. Pole, Blahoslavova 41, 300 m od nádraží. Ceny: trvalá, melír, barvení 510 Kč vše včetně mytí, střihu, foukané. Na objednávku tel.: RÁMOVÁNÍ obrazů Metodějova 9a, tel.: MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT, ST, ČT hod. Tel.: Ochutnávka medoviny zdarma DOKTOR koupí byt za hotové i zadlužený. Tel.: ÚKLIDOVÉ práce jednorázové, pravidelné, tel.: DĚTSKÝ bazárek Beruška, Tábor 48D NEXT, HM PEDIKÚRA Tábor 42d, Brno. Tel.: Cena 190 Kč. Po, St, Pá 9 15 hod., Út 9 17 h, Čt hod. V úterý 15. listopadu v hod. se v hudebním salonku ve 3. patře Knihovny Jiřího Mahena v Brně na Kobližné 4 uskuteční slavnostní křest knihy těžce zrakově postiženého autora Jiřího Maršálka, který spolupracuje s královopolským TyfloCentrem, César tropí hlouposti. Literát v březnu letošního roku křtil svoji knížku humorných příběhů Když človíček blázní, a již po osmi měsících představuje další humorné příběhy, inspirované tentokrát jeho vodicím psem Césarem, zlatým retrívrem, který má rád děti, osmáky, pískomily, piškotky, a hlavně svého pána, kterému změnil potemnělý svět k lepšímu a stal se jeho dobrým pomocníkem i kamarádem. Kniha potěší ty z nás, kteří nejen hledáme pěkné, laskavé úhly pohledu na náš život vezdejší, ale máme rádi i němou tvář. Akce Listopad Kavitace masáže - liposukce bez skalpelu za Kè 790,- Jedno ošetøení obsahuje 45 min. kavitace libovolné partie tìla 60 min. lymfodrenáž Objednávejte na tel Palackého námìstí 2, Brno - Øeèkovice Pasování na rytíøe literatury Tradičně, jako každý rok, bylo i letos 6. října připraveno pro prvňáčky slavnostní Pasování na rytíře literatury. Akce byla součástí projektu Poprvé do školy, poprvé do knihovny. Akce se zúčastnilo celkem 130 dětí. Po krátkém zábavném programu čekala v knihovně na děti královna a král, kteří je po složení slavnostního slibu pasovali na rytíře literatury. V tento pro děti slavností den, naši pobočku navštívil i starosta ÚMČ Ing. Ivan Kopečný a PhDr. Libuše Sedláčková. Poté z jejich rukou převzali prvňáčci šerpu, dáreček a po bezplatné registraci se stali čtenáři Knihovny Jiřího Mahena. Martina Bartáková Veselý festival pohodových filmů Již pojedenácté se uskutečnil v parku před klubem a v klubu ŠELEPOVA No. 1 tradiční festival, jehož název pro letošní rok zněl Veselý festival pohodových filmů. Současně při této příležitosti oslavil 20. výročí také Kinematograf bratří Čadíků, který je spoluautorem projektu a stál v roce 2000 u zrodu festivalu. Za celou dobu trvání jej navštívila již téměř stovka filmových osobností, tvůrců i herců. V září a říjnu diváci zhlédli opět několik osvědčených českých filmů jako například Pelíšky, Trhák, Ženy v pokušení či závěrečnou Romanci za korunu. Ve sváteční den 28. září se na zajímavé besedě s diváky sešli tři ředitelé filmových festivalů Jiří Bartoška, Pavel Zedníček a Josef Čadík. Vzpomínali mj. na natáčení mnoha filmů i na nedávno zesnulé herecké kolegy a autory scénářů jakým byl např. Jiří Hubač. Ve večerních hodinách před začátkem filmu Ženy v pokušení převzala ředitelka konta Bariéry Božena Jirků od Josefa Čadíka šek s vybranou finanční částkou na charitativní účely. Divákům, kteří se celého festivalu účastnili, přišlo letos vhod, že promítání mohlo probíhat i uvnitř klubu kvůli případné nepřízni počasí. Vstup na projekce byl pro všechny zdarma. Důstojným zakončením letošního festivalu bylo 11. října vzpomínání na výjimečného a výtečného herce Městského divadla Brno Erika Parduse za účasti Aleny Antalové, Zdeňka Junáka a ředitele divadla Stanislava Moši. Mgr. Zdeněk Brázda 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011

5 Zemřel královopolský herec Jaroslav Dufek, už čtvrtá seriálová postava z humoresek Veřejnost se rozloučila 7. října s Jaroslavem Dufkem ( 77), královopolským a jediným hercem brněnské Mahenovy činohry, který získal prestižní Cenu Thálie. Sbohem zemskému veliteli ze seriálových Četnických humoresek dalo plné divadelní foyer včetně herců Jana Kačera, Josefa Somra či Aleny Antalové. To letos smutnilo už popáté Neuplynul totiž ani půlrok, co se Brno loučilo s Ladislavem Lakomým ( 79), který podlehl rakovině 11. dubna. Den nato zemřel Karel Janský ( 66) a Erik Pardus ( 54) o měsíc později. Dufka mohli diváci vidět naposledy v pondělí 26. září. Představitele Měšťáka ze Cyrana z Bergeraku musela tehdy z divadla domů doprovodit jeho dcera Kateřina. První potíže se srdcem se u něj objevily v červnu, byl krátce hospitalizován, ale po zlepšení ho propustili domů. Za čas se ovšem opět vrhl do práce, jezdil do rozhlasu, v září naskočil do nové divadelní sezony a hrál a hrál. Až koncem září se muselo několik představení rušit, zavzpomínal na poslední chvíle Dufka, který zemřel 30. září, jeden z kolegů. Dufek obdržel v roce 2002 Cenu Františka Filipovského za dabing. V roce 2009 vstoupil do síně slávy Mahenovy činohry. Petr Podroužek, foto: autor Jsou to chlapi, kteøí znají Sbor dobrovolných hasičů působící v Králově Poli nemusíme našim čtenářům představovat blíže. Psali jsme o něm už několikrát, a tak možná víte, že svou historii píše už sto třicátým prvním rokem. V současné době má 86 členů, účastní se zásahů, asistenčních služeb, akcí pro veřejnost a soutěží. O jeho nepostradatelném významu svědčí i následující řádky. Začátkem září starosta MČ Královo Pole obdržel dopis velitele Jednotky požární ochrany II v Přibyslavi Ivo Šimanovského, v němž ocenil čin dobrovolných hasičů Králova Pole. Ti koncem srpna jeli náhodou kolem vážné dopravní nehody v obci Nové Dvory u Přibyslavi. Vraceli se ze setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů Pyro Car 2011, konajícího se na letišti u Přibyslavi ve dnech srpna. Přestože obvykle při nehodách nezasahují, a nehoda byla mimo jejich rajon, intenzivně pomáhali resuscitovat raněného. Vytrvali i po příjezdu přibyslavských hasičů. Vážený pane starosto, nejsem člověk, který musí za každou cenu zviditelňovat a vyzdvihovat některé věci. Chování vašich hasičů však vyžaduje, aby jejich čin nezapadl někam v zapomnění. Není myslím v tuto chvíli podstatné, že se nepodařilo řidiče zdemolovaného vozidla vrátit k životu. Podstatné je to, že vaši muži udělali maximum pro to, aby žil a udělali to naprosto profesionálně. Prosím, abyste jim vyjádřil naše poděkování a našel vhodný způsob, jak posádce CAS 32 Tatra 815 ze dne vyjádřit, že se na ně můžete spolehnout. Jsou to chlapi, kteří znají, uvádí ve svém dopisu Ivo Šimanovský. Na základě tohoto dopisu místostarosta MČ Královo Pole Daniel Valenta na zastupitelstvu 12. září letošního roku vyzvedl zásah královopolských dobrovolných hasičů a poděkoval jim za jejich práci. Mgr. Zdeňka Dubová, foto: archiv JPO II Přibyslav Zaostřeno na zimní péči Zimní servisní prohlídka od do pro Váš vůz ŠKODA Užijte si příjemnou zimu za volantem díky naší profesionální péči. Navštivte s Vaším vozem značky ŠKODA zimní servisní prohlídku a budete mít jistotu, že se na něj můžete v náročném zimním provozu spolehnout. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: Autonova Brno Masná 418/ Brno Tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011 5

6 Kulturní a spoleèenské støípky Ve čtvrtek 29. září se v Malé královopolské galerii na Husitské 1 konala vernisáž výstavy Podzimní salon královopolského Uměleckého sdružení Parnas. Patnáct členů sdružení a jeho devět hostů zde uvedlo čtyřicet pět obrazů různých námětů krajiny, zátiší, květiny, portréty i technik: oleje, akvarely, tuše, inkousty, pastely, tisky, kombinované techniky - a třináct ukázek keramiky výtvarnice Jany Urbanové. Mezi vystavenými obrazy se nacházel i portrét básníka Jiřího Wolkera, jehož autorem je pan Jaroslav Šubrt ( ), zakladatel sdružení i galerie. Výstava, kterou uvedla kurátorka galerie Ing. arch. Jana Urbanová a skladbami nejen Beethovena, Händela a dalších komponistů vážné hudby, ale třeba i svižným kouskem Spiritual Boogie Gerarda Martina osvěžila klavíristka Giovanna Spáčilová, byla k vidění do 17. října. Hned dvě události zčeřily na přelomu léta a podzimu poklidné vody v Domově pro seniory na Kociánce ve středu 14. září se zde konaly Sportovní hry 2011 (pátý ročník) a přesně o čtyři týdny později pak Den otevřených dveří (12. ročník), tedy akce spojené dnes již se slušnou tradicí. Sportovní hry nabídly šanci uplatnění v několika disciplínách jako byly např. lovení míčků, hra na bránu, kuželky i lidem s různými druhy postižení. Seniory přišly podpořit svými sportovními výkony mimo soutěž i děti z blízké Kociánky. Svítilo sluníčko, hrála živá hudba, a tak se zde i tančilo, a nakonec se rozdávaly diplomy a medaile. Den otevřených dveří, spojený s prodejní výstavkou výtvarných a ručních prací klientů, zase prezentoval návštěvníkům, že zde lidé v podzimu života nalézají výbornou péči, řadu zpestření života a vskutku příjemný, opravdový druhý domov. Jana Novotná, foto: autorka Scénu Mahenova divadla ovládly v sobotu 1. října královopolský Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ a Nebeská muzika z Terchovej. V krásném večeru babího léta členové obou souborů hráli, tančili a zpívali na slavnostním benefičním hudebním koncertu Zbojnické chodníčky, který uspořádaly Československá obec legionářská, Ministerstvo obrany ČR, Folklorní sdružení ČR a Folklorní sdružení Jánošík Brno ve prospěch veteránů druhé světové války. V první polovině koncertu byly vedle tradičních melodií a tanců uvedeny pro zpestření i skladby alternativní; představilo se jazzové trio, společenské trio, zazněl spirituál Go Down Moses, někteří účinkující vystoupili v riflích a tričkách i v odění společenském, přetahovali se o místo na jevišti s umělci v krojích, aby se nakonec všichni setkali v souhře drtivého vítězství tradičního folkloru při oblíbeném programovém čísle Kopyta svého držeti se budeš. Koukal se vrátil po léčení z rakoviny mezi elitu v Králově Poli Petr Koukal (25), dlouhodobě nejlepší český badmintonista a účastník olympiádu 2008 v Pekingu se bude až do dubna pokoušet o kvalifikaci na Olympijské hry v Londýně Nebude to mít ale vůbec snadné. Právě ve chvíli, kdy Koukal začal hrát svůj nejlepší badminton a prosazovat se v nejužší světové konkurenci diagnostikovali u něj lékaři vloni v září lékaři rakovinu varlat. Okamžitě podstoupit chirurgický zákrok a následnou chemoterapii. Díky včasnému nálezu měl velkou šanci se vyléčit, ale bylo otázkou, zda se po několika měsících náročné léčby dokáže znovu vrátit mezi nejlepší badmintonisty a bude mít šanci bojovat o účast na další olympiádě. A úspěšný návrat se mu povedl přesně rok po nepříjemné zprávě, a to dokonce v královopolské hale Vodova. Mezi světovými hráči podal dosud svůj nejlepší výkon. Ve skvěle obsazeném turnaji nestačil až ve finále na Poláka Przemyslawa Wachu. Ještě na tom nejsem fyzicky dobře. V těle zůstávají chemické látky po chemoterapii prý i tři roky. Dříve jsem mohl běhat do aleluja, dnes musím hru tvořit. I proto přestávky natahuji, abych se měl čas dát do kupy. Výsledek z Brna pro mě znamená neskutečnou vzpruhu, řekl nám po turnaji Petr Koukal. Petr Podroužek, foto: autor OKOUZLETE KRÁSNÝM ÚČESEM nabízíme NABÍZÍME tel.: , mob.: » nové trendy v barvě, střihu a melíru» prodlužování vlasů metodou HAIRDREAMS» revoluci v léčebné kúře vlasů URS» komplexní změnu image Banskobystrická 176 (terasa supermarketu Billa), BRNO Řečkovice OTEVŘENO: po pá hod. 6 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011

7 OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Bezbariérové divadlo BARKA Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, rezervace , sms rezervace DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO ČESKÉ NEBE BRÁNA Jihomoravské oblastní kolo soutěže, DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO ČESKÉ NEBE SEMILASSO Jumping Drums Největší show bubeníků Večer legend 6. ročník koncertu revivalových kapel (AC/DC, Led Zeppelin, Whitsnake, Kiss) Lukáš Adamec koncert vítěze československé superstar Víš přece, že neslyším, když teče voda (Hrají: P. Nárožný, K. Fialová, L. Švormová, V. Vydra, J. Ptáčník, N. Konvalinková, D. Morávková, E. Janoušková) Adventní setkání s HRADIŠŤANEM Glanc dále pořádá: NO NAME Hala Vodová DANIEL LANDA Kajot Arena MĚSTSKÁ HALA Vodova Basketbal ženy VALOSUN Brno Kara Trutnov VALOSUN Slovanka VALOSUN Satu Mare Volejbal ženy Brno Frýdek-Místek KP Brno Prostějov Brno Šternberk KP Brno Olomouc Házená muži Brno Zubří Futsal Tango Brno Kladno Tango Brno Pardubice Sdružení rodičů a přátel Dětského folklorního souboru ISKERKA BRNO vás zve na předvánoční koncert NA LIDOVÚ NOTEČKU hod. SEMILASSO Benefiční Koncert pro Vážku je věnován Diakonii Brno. Toto středisko poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem postiženým Alzheimerovou chorobou. Na koncertě v 18 hodin v ZUŠ V. Kaprálové, Brno, Palackého tř. 70, vystoupí děti od 6 do 18 let. 15. výstavu orchidejí a keramiky pořádají Sociálně terapeutické dílny Kociánka a Dětské středisko Březejc. Otevřena je od do , denně od 9.00 do hodin Předvánoční koncert Mandolínového orchestru Moravan se koná 5. prosince v hodin ve společenském sále Semilassa. V programu zazní mimo jiné skladby Mozarta, Vivaldiho a vánoční koledy. Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno, Vodova 18, Brno, nabízí rodičům Dopolední kreativní hernu pro děti od 1,5 4 roků: po pá hod., Sportovní klub Královo Pole zahájí začátkem listopadu bruslení na kluzišti na Vodově ul. 108, které bude probíhat až do konce února Termín zahájení i ukončení bruslení na kluzišti však bude jako každý rok ovlivňovat průběh počasí. Pro veřejnost otevřeno: PO až PÁ do l7.30 hod. a až hod. V SO, NE, svátky, prázdniny 9.00 až hod., až hod. a od l7.00 do hodin. Telefon na správce kluziště V paralympijské disciplíně BOCCIA proběhlo 17. a v Teplicích 3. kolo OZP Cupu. Ze SK Kociánka Brno si vítězství v jedné z kategorií přivezl Kamil Vašíček a Marek Drahonský stříbro. V pátek uspořádala ZŠ Kotlářská v Lužáneckém parku v rámci konání Brněnských dnů pro zdraví již 8. ročník běžecké soutěže škol Maratón Pro vítězství si doběhla letos ZŠ Herčíkova. Památník Kounicových kolejí v Brně-Žabovřeskách na ulici Králova je pro všechny zájemce volně přístupný. Historickou expozici lze navštívit po předchozí telefonické domluvě se správou Kounicových studentských kolejí: Mgr. Milena Spoustová, tel.: , mobil: MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a h. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin Zdeněk Zatloukal: Stále KRAJINY ŽIVOTA (od do ) Yvona Nováková Z Muchy zůstaly jen muchy (od do ) VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI Uvítala bych, kdyby nám někdo prostřednictvím Královopolských listů nebo nástěnky při ÚMČ Brno-Královo Pole sdělil, co máme dělat s chemickým odpadem (obaly od čisticích prostředků, kosmetiky, barev). Občanka Po výměně, nebo alespoň generální opravě volají zanedbané letité dřevěné lavičky v parčíku na Mojmírově náměstí. Kdo jim věnuje alespoň pohled, dá mi zajisté za pravdu. Čtenářka Nevím si rady, jak se mám dostat na ostrůvek u Semilassa, a to na obou stranách, když k těmto zastávkám tramvaje nevede zebra, a další přechod je daleko. K tomu uvádím, že např. v Řečkovicích u zastávky Kořískova tento problém nemají, zebry jsou tam jen pár metrů od sebe. Bezradná Královopolské nádraží se snaží ukázat cestujícím vlídnou tvář bývá zde uklizeno, fungují služby a napravují se aktivity samozvaných sprejerů. Co ale kdo zmůže proti vandalům jedny ze dvou poměrně nových prosklených samootevíracích dveří mají ve své spodní části popraskané sklo; vypadá to, že je někdo prokopnul Pavel O. Na přelomu září a října jsem navštívila výstavu v prostorách sálu Pivovarské restaurace na Mendlově náměstí, kde mě zaujaly produkty zahrádkářů z naší městské části, překrásné ikebany dětí z MŠ Herčíkova a výtvarné práce žáků ze ZŠ Herčíkova. Všimla jsem si dešťové hole, vytvořené zrakově postiženou osobou z královopolského Tyflocentra. Uchvácena jsem byla snímky mikrosvěta firmy Delong Instruments, a. s. Vyděsily mě ale fotky stavu některých cest v Králově Poli, cest, které by měly být opraveny. B. Dalčická KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 11/2011 7

8 Stavební úpravy v ZŠ Košinova 22 V Základní škole Košinova 22, komplexu objektů, skládajícího se z třípodlažní podsklepené budovy ZŠ a jednopodlažního, částečně podsklepeného objektu družiny a tělocvičny, byla dokončena řada stavebních úprav. Provedlo se zateplení fasád a střešního pláště jednotlivých objektů, výměna okenních a dveřních výplní a další související práce. Součástí stavebního díla byla i úprava vstupních prostor a hydraulické vyregulování otopné soustavy. SOUDNIÈKA SOUDNIÈKA SOUDNIÈKA SOUDNIÈKA Pirát silnic Nehoda není náhoda, to si dnes dobře pamatuje i řidič Béďa. Totiž jezdil se služebním autem. Jezdil dobře, vždy včas a rychle, dokonce ho šéf několikráte pochválil, že úkoly zvládal téměř bleskově. I prémie pobral. Avšak světská sláva polní tráva, leč toho úsloví neznal. Jezdil dál, až začal hazardovat nejen s autem značky Citroen Boxer, ale i se svou bezpečností a vůbec nebral ohled ani na jiné účastníky silničního provozu. Světelná signalizace v křižovatkách, či značky ať výstražné či zákazové, mu postupně stále a stále více méně neříkaly nic! Jednou se stalo, že Béďa vezl křehké zboží, které jeho jízdu z poloviny nepřežilo. Střepy prozrazovaly řidiče. Ale ještě mu to prošlo! Avšak jen nakrátko! Poučení si nevzal, tak se stalo, že při rychlé jízdě a ještě navíc u železničního přejezdu, a co čert nechtěl, sem dali zatracený sloup s blikajícími červenými světly strhl řízení a auto smykem prásk! Semafor přestal blikat i zvonit, taky to mohl být jeho umíráček, a deformovaný bok auta zůstal připlácnutý na pošramoceném sloupu. Béďa hleděl na boží svět jako žába z nudlí! Ven nemohl, protože i jeho dveře škrábl semafor a právě skřípajíc brzdami zastavila lokomotiva, ze které vyletěl jako vystřelený šíp zuřivý fíra. A bylo po rekordech v jízdních časech, i vidina prémií zmizela, a naráz měl času dost, aby chodil po výsleších a úřadech. Postupně se dozvídal, že vyvrátil signalizační zařízení, že i proto se opozdily vlaky, a tím vznikla další škoda u 48 vlaků. Suma sumárum prostě nezvládl řízení, protože jak se hájil, prý neviděl výstražný kříž atd. Ale vinu frajer chlapsky přiznal. A protože panská láska po zajících skáče, musel solit. Škody se vyšplhaly jen na autě a na zařízení přejezdu téměř ke třem stům tisícům! A verdikt? Měl štěstí započetli mu dosavadní bezúhonnost a ve zkušební lhůtě, jak rozhodl státní zástupce, tedy do dvou let musí zaplatit škody. Pokud tak učiní, nemusí již nic a dostane osvědčení, že si může dělat řidičák. Frajer Béďa měl kliku, že nikoho nezranil, že zmačkal náhodou jen plechy. Ale i přesto raději změnil rychlá kola za manipulační vozík. Ono totiž panská láska po zajících skáče! A pro nás zbylo nejen poučení, ale taky bude nejméně dva roky o jednoho piráta silnic méně. (jax) VUT v Brně otevřelo první budovu projektu NETME Centre V pátek 16. září byla v areálu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně na Technické 2 slavnostně otevřena první nově postavená budova budoucího Centra nových technologií pro strojírenství (NETME Centre), jehož výstavba je financována z prostředků EU a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. NETME Centre je regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na vědecké a výzkumné činnosti FIS VUT v Brně a sestává z pěti navzájem kooperujících divizí. Nový speciální objekt, který se podařilo navrhnout a realizovat během jednoho a půl roku, je určen pro Divizi letecké a automobilní techniky a bude sloužit ke zkouškám letecké techniky. Jedná se o první investici, realizovanou v ČR v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Slavnostního přestřižení pásky u nové budovy se ujali rektor VUT v Brně Karel Rais, 1. náměstek ministra školství Jakub Hodinář, primátor Statutárního města Brna Roman Onderka a náměstek hejtmana Jm. kraje Václav Božek. Slavnostního setkání se zúčastnila řada hostů, zástupců průmyslu a představitelů místní a veřejné správy. Jana Novotná, foto: autorka Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Dubová. Adresa: Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad:

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

NAŘÍZENÍ č. 6/2011, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011

NAŘÍZENÍ č. 6/2011, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO datum nabytí účinnosti: 20. 6. 2011 Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO ústř. provolba (+420 542 171 111, e-mail: informace@brno.cz, www.brno.cz

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002 T R Ţ N Í Ř Á D

NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002 T R Ţ N Í Ř Á D M Ě S T O P Ř E R O V NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002 T R Ţ N Í Ř Á D Úplné znění nařízení města Přerova č. 3/2002 trţní řád, tak jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízením města Přerova č. 5/2002,

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO Obec Staré Město je vlastníkem objektu Sokolovny č.p. 82, na parcele č. st. 212 v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové. Provozní řád Sokolovny Staré Město

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 1/2012, kterým se mění Nařízení č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád Schváleno: 24.01.2012 Účinnost: 08.02.2012 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné na

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů 19 20 21 22 GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů Obyvatelé Vysočiny a jihočeských obcí mohou od června využívat ojedinělou službu mobilní pobočku GE Money Bank. Jendou týdně

Více

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016 Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Oblast podpory Číslo oblasti podpory Dotační programy Maximální výše dotace v jednotlivém případě v Kč SPORT 1.1. Celoroční či systematická sportovní

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád)

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Rada města Nový Bydžov se na svém zasedání dne. usnesením č. usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

M Ě S T O P Ř E R O V. NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002

M Ě S T O P Ř E R O V. NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002 M Ě S T O P Ř E R O V NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002 T R Ž N Í Ř Á D Rada města Přerova, v souladu s ustanovením 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

NAŘÍZENÍ č. 4/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013

NAŘÍZENÍ č. 4/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 PRÁVNÍ PŘEDPISY 203 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ č. 4/203, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. /2002, kterým se vydává Tržní datum nabytí účinnosti: 7. 6. 203 Magistrát města

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Nabídka pořádání MMČR 2014 2017

Nabídka pořádání MMČR 2014 2017 Nabídka pořádání MMČR 2014 2017 Obsah > Představení projektu 1/ Základní informace 2/ Vize 3/ Lokalita 4/ Konsorcium pořadatelů 5/ Hlavní benefity akce 6/ Potenciál růstu 7/ Mediální podpora 8/ Mediální

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více