Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch"

Transkript

1 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2012

2 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň, leden 2013 Zpracoval: Jan Lontschar a kol. Sazba: Marko Junghänel, Mnichov Korektura: Zuzana Slanařová Odpovědnost za obsah: Jan Lontschar Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Riegrova 17, CZ Plzeň tel.: , fax: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem bylo zřízeno na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT.

3 Obsah 1 Úvod, idea a poslání Tandemu 1.1 Úvod Rok se s rokem sešel a je opět čas na krátké ohlédnutí za činností Tandemu. Rok 2012 byl pro Tandem mimořádně náročný, ale zároveň mimořádně úspěšný. Spustili jsme několik nových projektů, získali nové sídlo v Riegrově ulici, rozšířili počet pracovníků a především získali možnost financování česko-německých výměn mládeže. 1 Úvod, idea a poslání Tandemu Úvod Idea a poslání Tandemu Oblasti práce Tandemu Mimoškolní oblast Školská oblast Oblast odborných praxí Oblast jazyka a jazykové animace Práce s veřejností Informace a poradenství Publikační činnost Projekty Tandemu Česko-německý internetový portál Projekt Krůček po krůčku do sousední země Dobrovolnické centrum Tandemu Projekt Sousedé se stávají přáteli ( ) Projekt Zažij Plzeň! / Erlebe Pilsen! Z nových projektů bych rád zmínil projekt Němčina nekouše, který intenzivně reaguje na pokles zájmu o německý jazyk v České republice, snaží se motivovat české žáky základních škol k volbě němčiny jako druhého cizího jazyka a zároveň podporuje německé žáky při výuce jazyka českého. Tento negativní trend pokles zájmu o německý jazyk nepřímo ovlivňuje také zájem o česko-německou spolupráci mladých lidí a má dopady zejména ve školské oblasti a v oblasti podpory odborných praxí. Školy často narážejí na nezájem o výuku němčiny a v důsledku toho se jim nedostává zájemců o odborné praxe v Německu. Proto musí Tandem stále více zdůrazňovat nejen nutnost jazykového vzdělávání, ale zejména příležitost k získání nových odborných zkušeností, které by mladí lidé v Česku získali jen stěží. Projekt na podporu němčiny má velkou odezvu také na veřejnosti a v médiích zejména po slavnostním křtu motivačního kufru ve spolupráci s Goethe-Institutem. Mezi nově realizovanými projekty, kterým se podařilo navázat na předchozí tříleté období, jsou projekty zaměřené na spolupráci v předškolní oblasti Krůček po krůčku do sousední země a Sousedé se stávají přáteli Oba záměry jsou opět financovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko-Bavorsko a případně i Česko-Sasko. Křest motivačního kufru (zleva: velvyslanec SRN Detlef Lingemann, zástupkyně ředitele Goethe-Institutu a vedoucí jazykového oddělení dr. Ulrike Lewark, ing. Jan Lontschar, náměstek ministra pro všeobecné, odborné a další vzdělávání PhDr. Jindřich Fryč) ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se nám podařilo spustit program podpory Rozjeď to s Tandemem!, v němž Tandem zve sdružení ke společné realizaci česko-německých projektů a v nich pak přebírá část nákladů na realizaci akce. O tento způsob podpory je velký zájem a Tandem tak má po patnácti letech své existence nový nástroj k podpoře konkrétních projektů. S novými, většími a vhodnějšími prostorami v Riegrově ulici jsme vkročili do posledních dvou měsíců roku Přejeme si, aby se nám dařilo všechny nově nastartované aktivity rozšiřovat i v následujících letech a přispívat tak k intenzivnější spolupráci mladých lidí z obou zemí. 5 Gremiální činnost Finanční zpráva Tandemu Tým Tandemu Tým Tandemu v Plzni Poděkování Zcela novým projektem roku 2012 je nabídka pro německy hovořící skupiny, které navštíví město Plzeň: Zažij Plzeň Erlebe Pilsen! Jedinečným úspěchem, který je nutno zmínit, je nová možnost Tandemu spolufinancovat malými částkami česko-německou spolupráci mladých lidí. Díky podpoře Odboru pro mládež Jan Lontschar ředitel Tandemu Plzeň 4 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

4 1.2 Idea a poslání Tandemu Koordinační centra česko-německých výměn Při dalších jednáních bylo rozhodnuto situovat českou kancelář do Plzně a organizačně ji přičlenit 2 Oblasti práce Tandemu mládeže Tandem jsou instituce zřízené na k Západočeské univerzitě v Plzni. Metodicky je základě Prohlášení ministra školství, mládeže Tandem Plzeň veden Sekcí mezinárodních vztahů 2.1 Mimoškolní oblast V předvánočním období Tandem připravil seminář a tělovýchovy ČR a spolkové ministryně pro a evropských záležitostí Ministerstva školství, V mimoškolní oblasti Tandemu se v roce 2012 k problematice pravicového extremismu, nacismu rodinu, seniory, ženy a mládež SRN o záměru zřídit mládeže a tělovýchovy. Tandem Regensburg byl konaly celkem tři semináře, jeden informační den a rasismu české a německé mládeže, který se koordinační centra pro česko-německé výměny zakotven u Bavorského kruhu mládeže jakožto a dvě pracovní setkání. Více informací o průběhu konal v příhraničním městě Bad Alexandersbad. mládeže. Toto prohlášení bylo podepsáno při organizace zastřešující práci s mládeží na úrovni a výsledcích jednotlivých akcí najdete v části Na odborném obsahu se podíleli zástupci prvním Česko-německém setkání mládeže spolkové země Bavorsko. výroční zprávy, která se věnuje zmíněným akcím organizací Landeskoordinierungsstelle Bayern v Poličce dne a zřizuje vždy po jednom Tandemu v daném roce. a Bündnis für Toleranz. O možnostech koordinačním centru pro výměny mládeže na Samozřejmostí obou kanceláří je však kofinancování projektů s ohledem na vyhlášené obou stranách hranic. celorepubliková působnost. Své poslání Tandem Pestrost a různorodost akcí byla skutečně téma příštího roku, kterým je právě prevence naplňuje prostřednictvím vlastních programů velká. Počátkem března se pracovníci s mládeží extremismu, poté referovala Anke Zimmerman, Poslání Tandemu je jasně definováno právě ve a projektů na podporu česko-německé spolupráce a pedagogové z Německa, Polska a České reprezentující Česko-německý fond budoucnosti. výše zmíněném prohlášení, kde jsou také vytyčeny mladých lidí. republiky sjeli v malebném německém městečku Seminář tak představuje závěrečný krok úkoly, které mají být splněny. Stručně řečeno Bad Liebenzell na mezinárodní fórum nazvané mimoškolní oblasti Tandemu na cestě k začlenění Tandem byl založen za účelem rozšíření Zmíněné dokumenty je možno najít na webových Maultaschen a Piroggen, aby si vyměnili protirasistických a protineonacistických metod do a zintenzívnění výměny mládeže mezi ČR a SRN stránkách Tandemu Plzeň: dosavadní zkušenosti v oblasti přeshraniční práce s mládeží a navazuje na semináře a pracovní na základě platné Dohody mezi vládou České sekce/o-tandemu/dokumenty výměny dětí a mládeže a aktivně se zúčastnili setkání, která proběhla v předchozích dvou letech. a Slovenské federativní republiky a vládou několika bloků s odbornými tematickými Spolkové Republiky Německo o spolupráci workshopy. Fórum organizovaly kromě Tandemu Na základě výstupů evaluace česko-německé a výměnách mládeže ze dne ještě DPJW (Německo-polská agentura pro spolupráce v oblasti mládeže a činnosti Tandemu mládež) a DRJA (Nadace pro německo-ruskou na konci roku 2012 Tandem inicioval dvě pracovní výměnu mládeže) ve spolupráci se sdružením Das setkání, jež se zabývala důležitými otázkami Internationale Forum Burg Liebenzell e. V. perspektivy přeshraniční spolupráce, motivace pedagogů a pracovníků s mládeží k organizaci Na přelomu března a dubna se v Českých výměn, poklesu výuky německého jazyka Budějovicích uskutečnil plánovací seminář a styčných témat, kterými by se Tandem mohl českých a německých pracovníků s mládeží. v budoucnu zabývat. Účastníci měli také možnost navštívit tři různé instituce, jež dlouhodobě a úspěšně pracují Zásadní novinkou roku 2012 v mimoškolní oblasti s mládeží: místní Dům dětí a mládeže, Centrum je spuštění Společného programu podpory ekologické výchovy Cassiopeia a Nízkoprahové pod názvem Rozjeď to s Tandemem!, který je zařízení Srdíčko. určen českým sdružením a subjektům činným v mimoškolní oblasti a má vést k organizaci Léto v mimoškolní oblasti zakončil informační bilaterálních výměnných projektů (viz kap ). den zaměřený na možnosti financování přeshraničních projektů v oblasti práce s mládeží Programy se zaměřením na spolupráci s Německem. Program hospitací pro pracovníky s mládeží Učit se navzájem V polovině října proběhl kontaktní seminář Hospitační program Učit se navzájem byl v nestandardním formátu pod názvem Společně zahájen v roce 1998 a od té doby absolvovalo do toho!, organizovaný v úzké spolupráci se hospitační pobyt v sousední zemi již několik sdružením Haus der Begegnug M3, jehož desítek zájemců, kteří vyjádřili spokojenost program obohatily příspěvky jednotlivých a pozitivní očekávání. Program aktivně podporuje pracovníků zařízení M3. S velkým ohlasem se pobyty českých pracovníků s mládeží v zařízeních setkala zejména diskuse na téma inkluze romské pro mládež v Německu. Jde o vzdělávací střediska mládeže do volnočasových aktivit. Tato diskuse a centra setkávání, střediska volného času pro nás inspirovala k tomu, abychom se otázce mládež, občanská sdružení, spolky či svazy, úřady menšin a integrace romské mládeže v ČR pro mládež apod. Cílem programu je podpora a Německu věnovali hlouběji a pracovní setkání na přeshraniční výměny zkušeností, zapojení toto téma je zařazeno na plán činností zahraničního pracovníka do pedagogické, 6 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

5 odborné a mimoškolní činnosti hostitelského Akce v mimoškolní oblasti Pracovní setkání k rozvoji česko-německých jazyková animace, kterou Tandem dlouhodobě rozvíjí zařízení a výměna cenných zkušeností či nápadů. Plánovací seminář aneb Příprava se vyplácí! výměn mládeže a aplikuje. Získané výsledky pracovního setkání Program finančně podporuje hospitační zařízení, Plánovací seminář Pracovní setkání poslouží k oživení a optimalizaci nové strategie která využívají poskytnuté prostředky pro Termín: 29. března - 1. dubna 2012 Termín: 5. června 2012 v česko-německé mimoškolní oblasti a jako hospitanty, jimž díky této podpoře klesají náklady Místo: ČR, České Budějovice Místo: ČR, Praha stěžejní metodický materiál pro další postup na minimum. V roce 2012 nebyl zájem o hospitace Počet účastníků: 15 účastníků z ČR a SRN Počet účastníků: 22 účastníků z ČR Tandemu. ze strany českých pracovníků tak vysoký, jak bychom očekávali, v rámci programu vycestovali Seminář Společně do toho! pouze jednotlivci. To je pro nás velkou motivací: Kontaktní seminář budeme usilovat o to, aby se počet účastníků Termín: října 2012 v roce 2013 opět zvýšil. Toho chceme dosáhnout Místo: SRN, Berlín aktualizací stávajícího seznamu hospitačních míst. Počet účastníků: 17 účastníků z ČR a SRN Současně se bude Tandem věnovat průběžné Více než dvacítka českých a německých propagaci programu mezi zástupci cílových pracovníků s mládeží se sjela do Berlína na skupin. kontaktní seminář, aby zde načerpali nejen nové informace z česko-německé volnočasové oblasti, Program Vzdělávání ale i inspiraci, zajímavé tipy a nápady, jak připravit Program Vzdělávání umožňuje českým a zrealizovat setkání českých a německých dětí. pracovníkům s mládeží získat příspěvek Program probíhal v úzké kooperaci s pracovníky na vzdělávací semináře v Německu určené První den semináře byl vyhrazen návštěvě tří Setkání se zástupci ministerstva školství, zařízení Haus der Begegnung M3, kteří detailně dobrovolným i profesionálním mimoškolním zařízení, jež se dlouhodobě a úspěšně věnují mládeže a tělovýchovy, s pedagogy a pracovníky prezentovali svou dlouholetou praxi, své projekty pracovníkům s mládeží. V rámci programu dětem a mládeži, aby němečtí pracovníci mohli s mládeží mělo za cíl rekapitulaci výsledků analýzy a plány, kterých by chtěli dosáhnout na domácí Vzdělávání je jim hrazeno 80 % účastnického porovnat svou dosavadní praxi s českou. Navštívili činnosti Koordinačního centra česko-německých i mezinárodní úrovni. Specifikem jejich činnosti poplatku. V roce 2012 tuto podporu využilo pět společně Dům dětí a mládeže České Budějovice, výměn mládeže Tandem Plzeň, diskusi nad stavem je cílová skupina, kterou jsou děti a mládež ze zájemců. Centrum ekologické výchovy Cassiopeia česko-německé spolupráce ve volnočasové sociálně slabšího prostředí, menšiny a jinak a nízkoprahové zařízení Srdíčko při Městské oblasti a nástin možné strategie, témat a impulsů znevýhodněná mládež. Jejich bohaté zkušenosti Program podpory Rozjeď to s Tandemem! charitě České Budějovice. Večer byl věnován pro zvýšení motivace českých sdružení k zapojení velmi ocenili zejména čeští pracovníci s mládeží, Společný program podpory česko-německých prezentaci Tandemu a vzájemnému představení do česko-německé mimoškolní spolupráce. Než se zvláště pak při otevřené diskusi o romské projektů setkávání mládeže Rozjeď to účastníků, resp. zastoupených organizací. Sobotní účastníci rozdělili do malých pracovních skupin, byl problematice. Téma práce s romskou mládeží s Tandemem! tak se jmenuje naše zásadní dopoledne zahájil workshop jazykové animace, přítomným hostům poskytnut prostor k zamyšlení vyvolalo velmi živou a zajímavou diskusi. novinka v mimoškolní oblasti. Tandem Plzeň se který ukázal cíle a možnosti této interaktivní a především k úvaze nad tím, kde shledávají díky spolupráci s odborem pro mládež MŠMT metody nejprve teoreticky a následně i prakticky v dané oblasti problémy a překážky. Jednotlivé mohl poprvé po patnácti letech existence přímo prostřednictvím jednotlivých příkladů. V další pracovní skupiny se věnovaly konkrétním okruhům, podílet na organizování bilaterálních výměn části programu představil pan Kojan z Gymnázia např. atraktivitě česko-německých setkání mládeže. Tuto novinku hodnotila všechna v Českých Budějovicích letitou spolupráci a motivaci sdružení, způsobům komunikace zúčastněná sdružení velmi pozitivně. Tandem s Gymnáziem v Chamu zaměřenou na mimoškolní a reklamy, otázce finanční podpory apod. Plzeň se tak během půl roku finančně podílel výměny, poté se účastníci věnovali institucionální Z výsledků skupinové práce je patrné, že česko- na šestnácti mimoškolních setkáních českých struktuře práce s mládeží v České republice německá oblast stagnuje, nikam se nevyvíjí a německých dětí a mládeže. a Německu. Po skončení sobotního programu se a chybí jí jasná koncepce a směr. Témata a formy, všichni přesunuli do Českého Krumlova a prošli které lákaly v 90. letech, jsou již minulostí. Pokles Za finanční podpory Tandemu bylo zrealizováno se historickým jádrem města, jež je zapsáno na zájmu, omezování výuky německého jazyka 71 dní přeshraničních setkání. Celkem se díky seznamu UNESCO. Neděle byla určena převážně a nedostatek inovací trápí všechny zainteresované Společnému programu Rozjeď to s Tandemem! projektovému managementu, zejména pak subjekty a osoby. Okolnosti česko-německé do česko-německých výměn zapojilo 477 dětí otázkám, jak dobře připravit a naplánovat česko- bilaterální spolupráci a německému jazyku a mládeže ve věku 8 až 18 let, 95 pracovníků německou výměnu mládeže, čemu se vyhnout nenahrávají, příčiny jsou různé a těžko ovlivnitelné. s mládeží a dalších 62 osob, které nespadají ani a na co naopak nezapomenout. V závěru semináře Velkou překážkou pro rozvoj oblasti je skutečnost, do jedné z výše uvedených kategorií. Na základě byla řeč o finančních možnostech a zdrojích pro že zájem o německý jazyk neustále klesá, proto kladných ohlasů a úspěšného startu pilotního česko-německou spolupráci, o individuálním je nutné klást důraz na podporu a samotnou programu Rozjeď to s Tandemem! se ministerstvo poradenství a plánování společných česko- realizaci česko-německých výměn a až školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo německých výměn. Z vyhodnocených dotazníků sekundárně na využití německého jazyka. pokračovat v tomto podpůrném programu i v roce vyplynulo, že všichni účastníci byli s organizací Důležitým nástrojem k zabránění úpadku a obsahem semináře velmi spokojeni. německého jazyka je i pro budoucnost 8 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

6 V další části programu se kromě samotného Co dělat proti česko-německému práce s mládeží (se zaměřením na Německo) Tandemu představily i jednotlivé přítomné pravicovému extremismu mládeže a v prosinci u příležitosti Mezinárodního dne organizace, které tu účastníci semináře Tematický seminář dobrovolníků se za účasti obou dobrovolnic zastupovali. Primárně zmínili okruh aktivit Termín: 29. listopadu - 1. prosince 2012 Tandemu konala prezentace Evropské dobrovolné a představy o projektových partnerech, s nimiž by Místo: SRN, Bad Alexandersbad služby pro studenty a veřejnost. V průběhu roku rádi navázali přeshraniční spolupráci. Z následných Počet účastníků: 13 účastníků z ČR a SRN regionální konzultant navázal na předchozí debat bylo zřetelné, že se již na místě rýsují Česko-německý seminář pro pracovníky s mládeží konzultace v rámci akreditačního procesu zajímavé a nadějné plány a projekty. Sobotní se věnoval tématu pravicového extremismu Evropské dobrovolné služby u organizací Plzeň dopoledne bylo vyhrazeno jazykové animaci a neonacismu. Pozvaní referenti a experti 2015, o. p. s. a Koinonia Jan Křtitel další podporou v mimoškolní oblasti, a to jak teoreticky, tak představili současnou situaci na české a německé, v rámci přípravy prvních grantových žádostí. Oba zejména prakticky s mnoha konkrétními ukázkami resp. bavorské a saské scéně. Svůj příspěvek Součástí setkání byla návštěva stálé výstavy nově akreditovaní žadatelé byli v grantovém řízení a příklady. Ke konci semináře referenti shrnuli přednesli zástupci organizací Landeskoordinie- Topografie teroru. úspěšní. možné zdroje financování česko-německých rungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus výměn na národní, mezistátní i evropské úrovni. a Bündnis für Toleranz, kteří se zaměřili na strukturu Regionální konzultant programu Na podzim byl pro Plzeňský kraj zpracován Závěr semináře vyplnil speed dating, individuální a vývoj pravicového extremismu v Německu EU Mládež v akci Training and Cooperation Plan na období do konzultace a poradenství. Všichni účastníci a východiska extrémních myšlenek v rámci Stejně jako v minulém roce Tandem na základě konce roku 2013, ve kterém byly vyčleněny priority odjížděli ze semináře pozitivně naladěni, s motivací státu, ekonomické sféry a občanské společnosti. smlouvy s Českou národní agenturou Mládež regionu: multikulturní vzdělávání ve spojení připravit zajímavé setkání. Tandem jim drží palce Následně jsme se věnovali symbolice NIDM MŠMT zajišťoval služby regionálního s projektem SMOK, doplňkově evropské občanství a bude je i nadále v jejich ambicích podporovat. a metodickým příkladům, které mohou pracovníci konzultanta programu EU Mládež v akci pro ve smyslu občanského vzdělávání ve spolupráci s mládeží využít v praxi. Užitečná byla také výměna Plzeňský kraj. s Eurocentrem Plzeň zejména s přihlédnutím Pracovní setkání k rozvoji česko-německých zkušeností a diskuse s referenty. Závěr semináře k Evropskému roku občanů 2013 a výchova výměn mládeže patřil Anke Zimmerman z Česko-německého V období prvních k dobrovolnictví. Pracovní setkání fondu budoucnosti, která prezentovala podmínky dvou grantových Termín: listopadu 2012 podpory s ohledem na vyhlášené téma příštího uzávěrek tvořily Akce regionálního konzultanta Místo: SRN, Norimberk roku, kterým je právě prevence proti extremismu. významnou část aktivit Multikulti tour Počet účastníků: 19 účastníků z ČR a SRN Účastníci a referenti hodnotili seminář velmi pozitivně. konzultace se žadateli o grant. V polovině roku Tematický seminář se těžiště činnosti přesunulo k networkingovým Termín: 11. prosince 2012 aktivitám, především k projektu Síť multikulturních Místo: ČR, Plzeň otevřených klubů prevence rizikového chování Počet účastníků: 13 účastníků z ČR žáků a podpora pozitivního sociálního chování Seminář byl připraven jako modulová aktivita (SMOK), který zastupuje regionální partner Cultura České národní agentury Mládež NIDM MŠMT Africa, o. s., a k plzeňskému Eurocentru Odboru ve spolupráci s projektem Síť multikulturních informování o evropských záležitostech Úřadu otevřených klubů prevence rizikového chování vlády ČR. S prvním partnerem byla v prosinci žáků a podpora pozitivního sociálního chování, zrealizována jednodenní vzdělávací aktivita který zastupoval regionální partner Cultura Africa, Multikulti tour, které se zúčastnilo 13 účastníků o. s. především z neziskových organizací v Plzeňském Pracovní setkání pracovníků památných míst a Karlovarském kraji. Ve spolupráci s Eurocentrem Vzdělávací aktivita byla určena především Pracovní setkání a s poradkyní EURES plzeňské krajské pobočky pracovníkům s mládeží a s mladými lidmi ve Termín: prosince 2012 Úřadu práce ČR byl vytvořen vzdělávací modul veřejném i neziskovém sektoru, kteří chtějí zahájit Místo: SRN, Berlín Než vyrazím do EU v délce minut, který nebo zkvalitnit práci s tématy, jako je kulturní Počet účastníků: 10 účastníků z ČR a SRN má studentům závěrečných ročníků středních škol, rozmanitost, rasismus nebo xenofobie. Účastníci Pokračování pracovního setkání z června Ve dnech se v Berlíně konalo gymnázií a středních odborných učilišť poskytnout byli uvedeni do problematiky interkulturního učení, Tentokrát došlo ke srovnání výsledků a závěrů setkání pracovníků památných míst. Zastoupena přehled o možnostech pobytu, vzdělávání, studia, osvojili si termíny jako rasismus a xenofobie setkání na české i německé straně. byla památná místa Terezín, Lidice, Sachsenhausen, dobrovolnictví a práce v Evropské unii/ehp. První a naučili se s nimi pracovat. Seminář byl zaměřen Ravensbrück a Flossenbürg. Cílem pracovního dvě prezentace v rámci modulu proběhly už zejména na uplatnění této tématiky v projektech Získané výsledky z tohoto pracovního setkání setkání byla první diskuse k připravovanému během posledního čtvrtletí. V rámci běžné činnosti financovaných z programu EU Mládež v akci při budou předloženy společné česko-německé Radě manuálu / publikace pro česko-německá setkání proběhlo několik dalších prezentací, například reflektování situace v regionu. Aktivita proběhla pro spolupráci a výměny mládeže, která bude mladých lidí na památných místech. Při setkání v září se regionální konzultant ve spolupráci v SVČDM Plzeň. zasedat na konci února 2013 v Brně, a která jako se diskutovalo o prvních nápadech a o struktuře s dalšími pracovními a projektovými oblastmi nadřízený orgán Tandemu rozhodne o volbě témat materiálů. Další setkání budou navazovat v roce Tandemu podílel na jednodenní vzdělávací aktivitě na další roky Financování přeshraničních aktivit v oblasti 10 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

7 2.2 Školská oblast Akce školské oblasti Letošní setkání zástupců bilaterálních organizací získané poznatky a zkušenosti využili ve své Tandem i v letošním roce naplňoval své hlavní Jak realizovat česko-německé školní se uskutečnilo na pozvání organizace PAD budoucí pedagogické praxi. Během formální poslání v oblasti školství, jímž je zprostředkovávání projekty (Pedagogická výměnná služba) v německém i neformální části programu navázali studenti informací a kontaktů mezi školami a zajišťování Kontaktní seminář Bonnu. Stejně jako v minulých letech se tu sešli pedagogické fakulty osobní kontakty s budoucími dalšího vzdělávání pedagogů. Termín: dubna 2012 zástupci Tandemu, PAD, DPJW (Německo-polská učiteli v Německu. Tyto kontakty bude možné dále Místo: ČR, Tachov agentura pro mládež), DFJW (Německo- rozvíjet na úrovni škol. Na návštěvu plzeňských Zřetelnou změnou v této oblasti, na kterou musel Počet účastníků: 17 účastníků z ČR a SRN francouzská agentura pro mládež) a DRJA studentů navázala reciproční návštěva německých Tandem reagovat, je postupné omezování výuky Účastníci semináře prezentovali svou školu (Nadace pro německo-ruskou výměnu mládeže). studentů v Plzni a Praze. německého jazyka na základních a středních a navázali potřebné kontakty. Krom toho se blíže školách ve prospěch jazyka anglického, a to seznámili s jazykovou animací jako se způsobem překvapivě i na školách v příhraničí. S tím souvisí kreativního jazykového sblížení a hravého i nižší zájem o partnerství se školou v Německu. zprostředkování cizího jazyka. Živě se diskutovalo Tam, kde zůstává výuka němčiny zachována, je o aktuálních problémech, s nimiž se pedagogičtí partnerství chápáno jako nástroj zvyšování kvality pracovníci musí v rámci spolupráce s partnerskými výuky. Obecně lze říci, že tam, kde spolupráce školami vyrovnávat. Přátelská atmosféra umožnila přetrvává, je o to intenzivnější. otevřenou reflexi i citlivějších problémů, které je při spolupráci třeba řešit. Opomenuto nezůstalo ani Školská oblast Tandemu dále zaznamenala stále aktuální a žhavé téma možnosti finanční následující tendence: zdroje škol určené na další podpory česko-německých projektů. vzdělávání pedagogů jsou stále omezenější, klesá zájem o kontaktní semináře, přetrvává však vysoký Cílem setkání byla výměna aktuálních informací zájem o semináře tematicky v oblasti výměn mládeže a koordinace společných zaměřené. akcí. Diskutovalo se o řadě interních, organizačních Informační cesta pro budoucí učitele i obsahových tématech, o problémech i tendencích, Informační cesta Slibně se rozvíjí spolupráce které oblast našich aktivit ovlivňují. Výrazným Termín: června 2012 s městem Plzeň. To v rámci svého tématem byla problematika financování programů Místo: ČR, Plzeň grantového programu Univerzitní a aktivit podporovaných jednotlivými Počet účastníků: 37 účastníků (30 ze SRN, město spolufinancovalo dva organizacemi. Vzhledem k některým odlišnostem 7 z ČR) projekty Tandemu jeden zaměřený (velikost organizací, množství finančních prostředků se uskutečnilo reciproční setkání na budoucí učitele a druhý projekt atd.) jsou některé zkušenosti a praktiky budoucích německých učitelů se studenty Zažij Plzeň (interkulturní, netradiční nepřenosné. Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Němečtí budoucí či jazykově zaměřené prohlídky učitelé (referendariáti) měli možnost vyměnit si města). Stejně tak se daří Součástí setkání byla také prohlídka části města, s českými studenty množství informací týkajících spolupráce se Západočeskou v níž byly až do roku 1999 provizorně soustředěny se jak studia, tak školských systémů v ČR a SRN. univerzitou, především s katedrou orgány Spolkové republiky Německo. Během formální i neformální části programu německého jazyka pedagogické navázali osobní kontakty, které bude možné dále fakulty. Informační cesta pro budoucí učitele rozvíjet na úrovni škol. Kontaktní semináře pro učitele z Česka Informační cesta Na národní úrovni pokračuje spolupráce s Nadací a Německa probíhají každoročně a těší se velkému Termín: 10. května 2012 Čeští studenti byli referendariátům dílčími Brücke/Most projektem Pragkontakt a s Česko- zájmu. I v roce 2011 se podařilo podnítit spolupráci Místo: SRN, Regensburg průvodci a tlumočníky během připravených akcí. německým fórem mládeže, na mezinárodní několika českých a německých škol, jejichž Počet účastníků: 42 Společně absolvovali jazykovou animaci vedenou úrovni pak s Pedagogickou výměnnou službou zástupci měli možnost se osobně poznat Čeští studenti pedagogické fakulty oboru jazykovými animátory Koordinačního centra PAD, která spolufinancovala tematický seminář a naplánovat první kroky společných projektů. německý jazyk a literatura navštívili město česko-německých výměn mládeže Tandem. Památná místa jako místa učení a budoucnosti. Regensburg, kde se setkali s budoucími učiteli Referendariáti se formou her seznámili se základní Setkání zástupců bilaterálních organizací různých oborů. Studenti se vzájemně seznámili slovní zásobou (a výslovností) v češtině. Tandem se zúčastnil pravidelného setkání školská oblast formou jazykové animace a společně pak bilaterálních organizací, které se tentokrát odehrálo Pracovní setkání absolvovali tematickou univerzitní a městskou V Muzeu loutek se seznámili s loutkářskou tradicí v Bonnu, v centrále PAD. Tématem setkání byl Termín: května 2012 poznávací rallye. Studenti měli možnost poznat našeho kraje. Poté absolvovali v sedmi skupinách vývoj bilaterálních setkání ve školské oblasti, Místo: SRN, Bonn město Regensburg, které je úzce spojeno s českou tematickou městskou rallye, během níž se hravou problémy, s nimiž se bilaterální organizace Počet účastníků: 7 účastníků z ČR a SRN historií, a získat informace o možnostech česko- formou dozvídali o historii a současnosti města vyrovnávají, a možnosti další spolupráce. (Polska, Francie) německých výměn mládeže. Cílem bylo, aby Plzně. 12 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

8 V rámci workshopu byla věnována pozornost Setkání žáků z Hamburku a Prahy 2.3 Oblast odborných praxí otázce, jak žáky na návštěvu připravit a jak ji Politik nein danke oder ja bitte?. Program podporuje střední a vyšší odborné školy zorganizovat. Velmi přínosná byla diskuze mezi Setkání mládeže a střední odborná učiliště z Česka i Německa při českou a německou stranou. Z přirozených Termín: června 2012 v Praze organizování zahraniční odborné praxe. Jeho cílem důvodů pohlížela každá ze stran na problematiku a září 2012 v Hamburku je umožnit mladým lidem v počátečním odborném z odlišných perspektiv. Místo: ČR, Praha a SRN, Hamburk vzdělávání získat nové osobní i pracovní zkušenosti, Počet účastníků: 20 účastníků z ČR a SRN zdokonalit se v odborných dovednostech Pedagogičtí pracovníci z Lidic, Terezína První část výměnného projektu ve spolupráci a zvýšit své šance na evropském pracovním trhu. a Flossenbürgu prezentovali své koncepty práce s německým Úřadem pro školu a odborné s mládeží. Účastníci získali samozřejmě také vzdělávání Hamburk (Behörde für Schule und Za dvanáct let existence Programu podpory informace, jak lze organizovat a financovat projekty Berufsbildung Hamburg) a Ministerstvem školství, odborných praxí si práci v sousední zemi česko-německé spolupráce mládeže. mládeže a tělovýchovy České republiky se konala vyzkoušelo téměř praktikantů, kteří se v červnu 2012 v Praze. Během této školní výměny zúčastnili 631 odborných praxí. K nejčastěji Setkání žáků z Hamburku a Prahy s němčinou jako pracovním jazykem bydleli žáci zastoupeným oblastem patří v roce 2012 V roce 2012 byl Tandem v rodinách hostitelských dětí a navštívili i jejich ekonomické obory a obory sociální péče. opět pověřen organizací školu. V Praze se konaly semináře, v jejichž rámci a zabezpečením si žáci osvojovali diskusní metody a také si Tandem rovněž pomáhá českým školám při projektové spolupráce České republiky trénovali komunikaci v němčině. hledání partnerské instituce v SRN. Tímto se Následujícího dne byl referendariátům a spolkové země Hamburk. V rámci projektu v roce 2012 zabýval velice úspěšný kontaktní a studentům PeF ZČU prezentován projekt Plzeň se uskutečnila dvě týdenní setkání Obsahově byl seminář zaměřen na roli politiky seminář v Tachově. Stejně tak se Tandem věnuje 2015 (Mirka Reifová), Tandem a školský systém vybraných žáků: června 2012 v Praze a v našem každodenním životě. Celkem se projektu zajištění a zvyšování kvality praxí a k tomuto v ČR. září 2012 v Hamburku. účastnilo 10 německých a 10 českých žáků. tématu uspořádal seminář ve Vonšově pro Výměna včetně příjezdu a odjezdu vlakem trvala koordinátory odborných praxí. Památná místa jako místa učení Zajímají se mladí o politickou situaci? Mají 4 dny (z toho 2 víkendové dny). a budoucnosti k politice vztah? Jaký je jejich přístup k politickému Akce v oblasti odborných praxí Tematický seminář dění? Projekt se zabýval právě těmito i dalšími Druhá část projektu proběhla v září 2012 Praxe krok za krokem Termín: 29. listopadu - 2. prosince 2012 otázkami. V rámci výměny strávili studenti v Hamburku, kde byli studenti opět rozděleni do Plánovací seminář Místo: ČR, Praha, Lidice z Hamburku v Čechách čtyři dny, stejně dlouhou hostitelských rodin. Čeští studenti společně se Termín: března 2012 Počet účastníků: 33 účastníků (17 ze SRN, dobu strávili i čeští studenti u svých hamburských svými hamburskými protějšky navštívili příslušné Místo: ČR, Skalná-Vonšov 16 z ČR) kolegů. Pilotní verze projektu se uskutečnila už střední školy, navštívili radnici a absolvovali debaty Počet účastníků: 20 účastníků z ČR a SRN Seminář navazoval na předchozí ročníky konané v předchozích dvou letech. Na rozdíl od předchozích s politiky. V této části projektu se konal seminář, při Seminář byl určen partnerským institucím v Památníku Terezín a Památníku Flossenbürg. let měl letošní seminář dvě části. První část kterém si studenti volili jedno ze tří témat, o němž pak z Česka a Německa: ředitelům škol, koordinátorům Jeho tématem byla problematika holocaustu, proběhla v červnu 2012 v Praze, druhá pak v září debatovali. Zvoleným tématem bylo: regionální odborných praxí, mistrům odborného výcviku antisemitismu, rasismu a intolerance ve 2012 v Hamburku. Tandem byl pověřen organizací prohloubení Labe. Po semináři proběhla ještě a dalším pedagogickým pracovníkům. Akce se projektu. společná večeře a společné fotografování zaměřila na tato témata: Jak vypadá kvalitní v hamburských docích. zahraniční praxe? Na co je třeba dbát při přípravě Obsahově byl seminář zaměřen na roli politiky odborné stáže? Jak by mělo vypadat vyhodnocení v našem každodenním životě. V obou zemích je praxe? nezájem o politiku a o veřejné záležitosti značný, a proto se projekt zaměřil na možnosti účasti mladých lidí na diskusi o demokracii v rámci politických událostí v Evropě. Na české straně se podařilo zapojit tyto pražské školy: SOŠ pro administrativu EU, Praha 9-Horní Počernice, Gymnázium Na Pražačce, Praha 3 a ZŠ a Gymnázium Jiřího Gutha Jarkovského, Praha 1. společnosti. Čeští a němečtí účastníci měli možnost diskutovat o tom, jak tato témata zprostředkovat V roce 2013 plánujeme pokračování projektu se generaci dnešních školáků či studentů a jak tyto zohledněním zkušeností získaných při realizaci události vykládat a interpretovat. projektu v roce Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

9 Na semináři se referentky podělily o tipy, které pomohou při realizaci zahraničních odborných praxí, a připravily materiály k interkulturní kompetenci, jazyku a reáliím. Přípravný seminář k projektu Na praxi k sousedům Leonardo CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Pracovní setkání Termín: 30. srpna 2012 Místo: ČR, Plzeň Počet účastníků: 8 účastníků z ČR Po úspěšném schválení projektu na rok se konal přípravný seminář pro koordinátory tohoto projektu na partnerských školách. Nejprve se představili jednotliví zástupci, pak následovala prezentace Tandemu a představení NAEP. Byla probrána role Tandemu v projektu. Vlivem snížení rozpočtu projektu o více než polovinu došlo ke krácení grantu, což se dotklo všech stáží, proto musela být provedena revize rozpočtu. Účastníci se na školení dozvěděli, jak mají pracovat s účetními materiály a jaké podmínky stanovuje NAEP. Referentka zmínila všechny důležité body, jako je pojištění, doprava, termíny stáží, smlouvy či závěrečné zprávy praktikantů (Databáze mobility). Zúčastněným byly poskytnuty také informace o budoucím vyhodnocovacím setkání a Závěrečné zprávě. Dostatečný prostor byl věnován také diskusi a otázkám. Seminář interkulturní kompetence v Programu odborných praxí Školení a další vzdělávání Termín: září 2012 Místo: ČR, Spálené Poříčí Počet účastníků: 15 účastníků z ČR a SRN Seminář se věnoval tématu interkulturní kompetence, která je základem pro úspěšné a vhodné jednání s lidmi jiných kultur. Interkulturní kompetence hraje v Programu podpory odborných praxí důležitou roli, protože pomáhá praktikantům při orientaci v novém prostředí a umožňuje vhodně reagovat na případná nedorozumění, ke kterým může při pobytu v jiném kulturním prostředí docházet. Součástí programu semináře byla prezentace Tandemu a Programu podpory odborných praxí a konkrétních podmínek pro animace v rámci tohoto Programu, jejichž nedílnou součástí je zapojení interkulturních kompetencí. Velikým přínosem byla přednáška na téma Interkulturní kompetence psycholožky Astrid Utler z katedry psychologie na Univerzitě v Bayreuthu. Přednášku účastníci hodnotili velice kladně, zejména díky konkrétním příkladům z praxe, které bylo možné spojit s jazykovými animacemi v rámci odborných praxí. O svých zkušenostech z jazykových animací v rámci odborných praxí mluvil jazykový animátor Florian Förster. Na základě jeho příspěvku se rozvinula široká diskuze s burzou nápadů. Animátoři rovněž získali možnost prakticky si vyzkoušet postup při konkrétní jazykové animaci, kterou prováděli po zadání specifické modelové situace. Seminář byl interaktivní. Animátoři si mohli vyzkoušet jazykové hry na vlastní kůži. Bylo vyškoleno celkem 15 jazykových animátorů. Evaluační seminář k projektu Na praxi k sousedům II Leonardo CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Pracovní setkání Termín: 6. prosince 2012 Místo: ČR, Praha Počet účastníků: 6 účastníků z ČR Na svátek sv. Mikuláše se v Praze na evaluačním semináři sešli zástupci škol, které se zapojily do projektu programu Leonardo da Vinci 2011 nazvaného Na praxi k sousedům II. Přítomni byli také ředitel Tandemu Jan Lontschar a pracovnice pro oblast odborných praxí Iva Tesařová. Cílem semináře bylo zhodnotit ukončené stáže, analyzovat slabiny celého projektu během přípravy, samotné realizace a závěrečného vyúčtování a najít řešení zmíněných problémů. Dalším bodem programu bylo zhodnocení spolupráce s Tandemem a zamyšlení nad dalšími možnostmi podpory škol v rámci Tandemu. Kromě evaluace byla pozornost věnována i prezentacím jednotlivých stáží zástupci škol. Diskutovanými tématy byly mimo jiné i jazyková animace, finanční prostředky a podpora projektu v rámci škol. Během semináře byl dostatek prostoru i pro vzájemnou diskusi a výměnu zkušeností mezi jednotlivými účastníky Program podpory odborných praxí Program podpory odborných praxí se uskutečňuje díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Česko-německého fondu budoucnosti a programu EU Leonardo da Vinci spravovaného Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Praxe podpořené Česko-německým fondem budoucnosti Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti vyjelo 127 českých praktikantů na zkušenou do sousední země. Z Německa naopak přijelo 34 stážistů. Všichni praktikanti obdrželi doklad o absolvované praxi, tzv. Europass- Mobilita certifikát, který je uznávaný v celé EU a který jim může výrazně usnadnit cestu na evropský pracovní trh. Praxe podpořené programem EU Leonardo da Vinci Tandem spolupracuje s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v rámci programu EU Leonardo da Vinci, který podporuje celoživotní učení a odborné vzdělávání. V roce 2012 byl ukončen projekt Na praxi k sousedům, do kterého se zapojilo 50 praktikantů z osmi středních odborných a učňovských škol. Paralelně se konají další z řady projektů podporujících přeshraniční odborné stáže Na praxi k sousedům II s rozpočtem Euro a Na praxi k sousedům s rozpočtem Euro (podpořeno 8 škol a 42 praktikantů). Veškeré aktuální informace, detailní popisy programů a formuláře ke stažení jsou k dispozici na 2.4 Oblast jazyka a jazykové animace Jazyková animace prostupuje takřka všemi oblastmi, projekty a akcemi Tandemu. Její postavení vedlo k inovaci nástrojů, metodických pomůcek a organizačních opatření, s jejichž pomocí lze jazykovou animaci dále rozvíjet. Rok 2012 znamenal v tomto ohledu určité završení let předchozích. Oblasti užití jazykové animace zůstávají stejné. Jsou to především česko-německá setkávání mládeže i dospělých. Jazyková animace je prostředkem pro poznání interkulturních rozdílů ve skupině, napomáhá při vytváření sociálních vazeb a přibližuje jazyk druhé skupiny při setkání. V roce 2012 byla jazyková animace v projektu Němčina nekouše využita k podpoře výuky německého jazyka na základních školách v ČR. V jeho rámci byly vyškoleny dvě desítky pedagogů, kteří mohou uplatnit nástroje a metodiku jazykové animace ve své praxi. Pro jejich potřebu vznikl i motivační kufřík obsahující materiály vhodné pro motivaci k výuce němčiny. Symbolem postupující emancipace jazykové animace jsou i nově vzniklé webové stránky Jejich smyslem je poskytovat základní informace o této oblasti, informovat o novinkách a dát veřejnosti k dispozici materiály, které v rámci projektů a akcí jazykové animace vznikají. Stránky reagují především na potřebu méně informovaných cílových skupin zjistit více o cílech a prostředcích jazykové animace. Odborné praxe koordinované Tandemem Plzeň a Tandemem Regensburg v r podpoření praktikanti podpořené doprovodné osoby Česko-německý fond budoucnosti Leonardo da Vinci Celkem Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

10 Každoroční školení jazykové animace je Akce projektu Němčina nekouše zaměřeno na rozvinutí znalostí a dovedností Obědy s velvyslancem SRN sprechtime.cz budoucích jazykových animátorů jde především Příležitostná akce o práci s česko-německou skupinou a detailní Termín: únor až září 2012 přípravu a vyhodnocení konkrétní jazykové Místo: ČR, krajská města animace. Převládají praktická cvičení, při kterých Počet účastníků: cca 25 účastníků z ČR / si účastníci školení vyzkouší jak role jazykových jedna akce animátorů, tak role jejich svěřenců. Modelové Tandem navázal spolupráci situace zahrnují celou škálu uplatnění jazykové s Velvyslanectvím SRN, které animace: od česko-německého setkání přes v rámci kampaně Šprechtíme výuku v tradiční školní hodině až po interaktivní pořádalo v roce 2012 společné obědy ředitelů ZŠ prezentaci na pódiu. a velvyslance SRN Detlefa Lingemanna. Pro potřeby jazykových animátorů spravuje signálů v komunikaci. Účastníci se dozvěděli Projekt Němčina nekouše Účelem akce byla propagace kampaně Tandem tabulky jazykových animací, které slouží o možnostech, jak předcházet tzv. vztahovým V roce 2012 byl spuštěn projekt Tandemu a významu znalosti němčiny v geografických k vypisování a sběru informací o realizovaných válkám v komunikaci a udržet smírné Němčina nekouše, který prostřednictvím jazykové podmínkách České republiky. Tandem se podílel na animacích. V letošním roce přibyla oblast projektu komunikativní prostředí. animace především motivuje žáky 5. až 7. tříd koordinaci a zprostředkování kontaktů s místními Němčina nekouše a oblast pro koordinaci českých základních škol a žáky německých samosprávami a samozřejmě na propagaci svého animací v rámci kampaně jazyková ofenzíva Oproti minulému roku proběhlo setkání reálných škol k volbě německého, resp. českého projektu Němčina nekouše. Euregia Egrensis. jazykových animátorů současně s vyškolením jazyka jako druhé cizí řeči. Tato forma podpory nových kolegů. Tento formát se ukázal jako velmi výuky a zájmu o německý jazyk se ze strany škol V tomto netradičním formátu při společném Významným krokem ve zvyšování kvality efektivní. Nově vyškolení animátoři měli možnost setkala s mimořádným zájmem a odhalila potřebu obědě byl přítomným ředitelům základních škol jazykových animací je zavádění certifikace seznámit se se zkušenějšími kolegy, zvolit si svého školské veřejnosti obohatit výuku němčiny o tento prezentován projekt Němčina nekouše. Došlo jazykových animátorů. Přípravy certifikace byly patrona, domluvit si náslechy atd. motivující prvek, který pomáhá zajišťovat kontinuitu rovněž na praktickou ukázku jazykové animace. v roce 2012 dokončeny a samotný proces začne zájmu žáků a jejich chuť učit se jazyku sousedů Tento formát akce se ukázal jako úspěšný pro v roce S pomocí tohoto nástroje bude Feel špáß a zajímat se o jejich zemi. šíření nabídky projektu i jména Tandemu. Tandem schopen garantovat požadovanou kvalitu Školení a další vzdělávání jazykových animátorů, a tedy i jazykových animací. Termín: května 2012 Projekt se vhodně doplňuje i s paralelně probíhající Seznam míst konání: Místo: SRN, Hohenberg an der Eger propagační kampaní německého velvyslanectví Plzeň V oblasti jazyka bylo v roce 2012 realizováno Počet účastníků: 17 účastníků z ČR a SRN Šprechtíme, kterou doplnil konkrétní nabídkou pro České Budějovice několik akcí: základní školení nových jazykových základní školy a přímou prací s jejich žáky Ústí nad Labem animátorů, setkání aktivních jazykových animátorů Liberec a akce k Evropskému dni jazyků; další akce Do projektu Němčina nekouše se za necelý rok Pardubice následovaly v rámci projektu Němčina nekouše. jeho trvání (2012) zapojilo celkem 123 základních škol v České republice a 5 reálných škol na Deutschlehrertag 2012 prezentace Akce jazykové oblasti německé straně hranic. Celkem se na těchto projektu Němčina nekouše a Tandemu Setkání jazykových animátorů školách realizovalo 270 hodin jazykové animace, Informační stánek Pracovní setkání která oslovila 4047 žáků. Celkem by v projektu Termín: 24. března 2012 Termín: května 2012 mělo být realizováno přes 300 hodin jazykové Místo: ČR, Goethe-Institut Praha Místo: SRN, Hohenberg an der Eger animace na více než 140 školách. Počet účastníků: 13 účastníků z ČR a SRN Pracovní setkání bylo zaměřeno na výměnu Projekt byl koncipován a vnímán i jako určitá praktických zkušeností v oblasti jazykové animace sonda zájmu o tento typ podpory motivace k výuce a projednání organizačních náležitostí spojených němčiny. Právě na základě velmi pozitivní reakce na s koordinací jazykových animací. Jazykoví projekt Němčina nekouše ze strany škol se snaha animátoři se seznámili s novými projekty Tandemu, Tandemu o jeho pokračování jeví jako smysluplná v jejichž rámci bude využita i jazyková animace a nezbytná. Jeho výsledky navíc výrazně podpořily a do kterých se tedy budou moci sami aktivně snahy všech zainteresovaných institucí o legislativní zapojit. Zároveň byla prezentována nová změnu rámcových vzdělávacích programů, v nichž internetová stránka o jazykové animaci. Závěr je nově výuka druhého cizího jazyka zakotvena setkání byl věnován dalšímu vzdělávání: ve jako povinný předmět. workshopu Michala Dubce na téma vztahových 18 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

11 Tandem byl zastoupen na tradičním Dni učitelů německého jazyka, který 24. března 2012 zorganizoval Spolek germanistů a učitelů němčiny ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze. Na stánku Tandemu nechyběla kompletní nabídka Tandemu pro všechny oblasti jeho působení se zvláštním zřetelem k aktuálnímu projektu pro základní školy Němčina nekouše. Velký zájem zúčastněných pedagogů o vystavené materiály svědčil mj. i o širokém povědomí odborné veřejnosti o roli Tandemu v oblasti výměn a spolupráce česko-německé mládeže. Seminář jazykových animátorů v rámci projektu Němčina nekouše Školení a další vzdělávání Termín: 30. března - 1. dubna 2012 Místo: ČR, školní hotel Junior v Poděbradech Počet účastníků: 17 účastníků z ČR a SRN Na přelomu března a dubna proběhl seminář pro patnáct jazykových animátorů, kteří se zapojili do projektu Němčina nekouše. Seminář se konal v hotelu Junior v Poděbradech, který se jak po ekonomické stránce, tak z hlediska kvality služeb mimořádně osvědčil. V rámci semináře vznikly tři modely vedení motivační jazykové animace a byla vybrána řada vhodných aktivit, které lze v rámci zmíněných modelů kombinovat a použít pro motivační jazykové hodiny v rámci projektu Němčina nekouše. Všichni zúčastnění byli spokojeni po stránce organizační i obsahové a projevili velkou motivaci a chuť aktivně se zapojit do projektu. Seminář motivační jazykové animace pro učitele němčiny, resp. češtiny Školení a další vzdělávání Termín: října 2012 Místo: SRN, Waldmünchen Počet účastníků: 17 účastníků z ČR a SRN Ve dnech proběhl v Jugendbildungsstätte Waldmünchen česko-německý seminář učitelů německého, resp. českého jazyka v rámci projektu Němčina nekouše. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 17 lidí (14 účastníků, 3 referenti a koordinátor projektu). 10 pedagogů přijelo z ČR a 4 účastníci byli ze SRN. Během semináře se naučili základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních a reálných škol do výuky jazyka sousední země. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Petra Zahradníčková za asistence Lucie Kroulíkové. Důležitou úlohu sehrál i jeden z duchovních otců česko-německé jazykové animace Hansjürgen Karl z Tandemu Regensburg. Účastníci měli možnost získané teoretické poznatky ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním nápadům na hry a aktivity, které si mezi sebou vyměňovali. Právě možnost praktického vyzkoušení získaných informací hodnotili při závěrečné evaluaci s velkým uznáním. Zároveň jim budou zaslány motivační kufříky, které v rámci projektu vzniknou, aby je mohli využít při praktickém nasazení jazykové animace na svých školách. Seminář v tomto formátu proběhne i na jaře 2013 na českém území. Slavnostní představení a křest motivačního kufru Příležitostná akce Termín: 26. října 2012 Místo: ČR, Goethe-Institut Praha Počet účastníků: 50 účastníků z ČR a SRN Dne 26. října 2012 se na Goethe-Institutu v Praze uskutečnil slavnostní křest motivačního kufru projektu Němčina nekouše. Jeho kmotry se stali velvyslanec Spolkové republiky Německo Detlef Lingemann a náměstek ministra školství České republiky Jindřich Fryč. Akce se zúčastnila řada dalších významných zástupců institucí působících v oblasti česko-německých vztahů, jako jsou Česko-německý fond budoucnosti, Českoněmecká obchodní a průmyslová komora, Národní institut dalšího vzdělávání či Pragkontakt. Dorazil i zástupce Velvyslanectví Rakouska. Akci přihlížela i skupina jazykových animátorů zapojených do projektu Němčina nekouše a účastni byli rovněž zástupci více než třiceti škol, kde byla v rámci projektu realizována jazyková animace. Akce se se dostalo velké mediální pozornosti. Rozhovory s aktéry se objevily například ve Studiu 6 na České televizi či na stanicích Regina, Český rozhlas Plzeň, ČRo 6 a ČRo Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

12 3 Práce s veřejností pro rodinu, seniory, ženy a mládež Lutz Stroppe a předseda Bavorského kruhu mládeže Matthias Nejvyhledávanější jsou aktuality, které se pravidelně zveřejnují na titulní stránce Tandemu, Fack. Následného diskusního panelu se zúčastnili následují programy a projekty. Návštěvníky tedy V oblasti práce s veřejností jsme mohli navázat práce s mládeží, následují je soukromé osoby. bývalý ministr školství České republiky Ondřej zajímají především konkrétní nabídky a akce. na kroky, jimiž jsme v roce předchozím položili Tandem také disponuje kanály na serveru pro sdílení Liška, vrchní ředitel ministerstva školství Jindřich Průměrná doba, kterou návštěvník stráví na základy fungování pracovní oblasti zejména videí Youtube. Na hlavním kanálu Tandemu Plzeň Fryč, spolkový jednatel Ackermann-Gemeinde stránkách, je cca 2,29 minuty. zavedení pracovních postupů a vytvoření databáze (youtube.com/tandemplzen) a na tematickém Matthias Dörr, ředitel Česko-německého fondu mediálních kontaktů. Databáze mediálních kanálu jazykové animace (youtube.com/ budoucnosti Tomáš Jelínek, bývalý ředitel odboru Kontaktní databáze kontaktů byla i v tomto roce dále aktualizována jazykovaanimace) přibylo v prvé řadě mládeže bavorského ministerstva vzdělávání Zprostředkování partnerství organizací vnímá a rozšiřována. Významnou aktivitou byla příprava osmiminutové video k projektu Němčina nekouše. Manfred Heger, ředitel Centra Bavaria Bohemia Tandem jako jeden ze svých nejdůležitějších jubilejní oslavy patnácti let Tandemu ve spolupráci Se sociálními sítěmi intenzivně pracuje také Hans Eibauer, předseda spolku SdJ-NdbOpf úkolů. Bez dobrého partnerství nebude dobrých s Tandemem Regensburg. projekt Ahoj.info (facebook.com/ahoj.info). Vlastní Tobias Endrich a ředitel Tandemu Jan Lontschar. projektů. stránky mají i projekty Zažij Plzeň! (facebook.com/ V roce 2012 vydal Tandem celkem 16 tiskových erlebepilsen) a Sousedé se stávají přáteli zpráv a informací. Úspěšně se dařilo propagovat (facebook.com/sousedenachbarn). 3.2 Informace a poradenství například zahájení projektů Němčina nekouše nebo Newsletter Tandem Info Krůček po krůčku do sousední země. V druhém Akce v oblasti práce s veřejností Měsíční ový zpravodaj Tandem Info případě byl např. otištěn článek hned v několika Jubilejní oslava patnácti let Tandemu vycházel v průběhu roku 2012 s výjimkou letních mutacích deníků Vltava-Labe-Press a projekt byl Příležitostná akce prázdnin pravidelně vždy kolem poloviny měsíce. představen i v Českém rozhlase Plzeň formou Termín: 19. dubna 2012 Informuje již mnoho let o aktuálních a zajímavých rozhovoru. Zajímavé mediální ohlasy doprovázely Místo: SRN, Norimberk událostech, akcích a nabídkách avizovaných na také výročí patnácti let Tandemu, kde Český rozhlas Koordinační centra česko-německých výměn stránkách Tandemu, o všem, co je v dané chvíli Plzeň poskytl řediteli Tandemu prostor pro širší mládeže Tandem v Plzni a v Regensburgu již třeba vědět v oblasti česko-německé spolupráce prezentaci. U příležitosti předání motivačních patnáct let prostřednictvím svých programů mládeže. Tandem Info je zasílán pravidelně na kufříků v rámci projektu Němčina nekouše byla a projektů podporují přátelské vztahy mezi necelé dva tisíce fungujících ových adres ve ve Studiu 6 České televize prezentována metoda mladými lidmi z Česka a Německa. Tomuto výročí formátu HTML či TXT. K odběru Tandem Info se jazykové animace v sedmiminutové reportáži. byla věnována jubilejní oslava 19. dubna 2012 lze přihlásit na webu Tandemu nebo na kterékoli v Norimberku, při níž se účastníci a hosté ohlédli z akcí Tandemu. Tandem prezentoval svou činnost také v médiích za uplynulými patnácti lety a naopak pohlédli pro odbornou veřejnost. Zde lze jmenovat zejména i směrem k budoucnosti ve vizi společné česko Internetové stránky dva články v časopise Řízení školy, které se německé budoucnosti. Rozvoj webové prezentace Tandemu pokračoval věnovaly projektům Krůček po krůčku do sousední také v roce 2012, i když zde nebyly aplikovány žádné země (Řízení školy 10/2012) a Němčina nekouše Naše pozvání přijali parlamentní tajemník větší změny. Stále je důležité aktivní propojování Jedním z nástrojů, který Tandem pro tento účel (Řízení školy 3/2012), nebo jednostránková německého ministerstva obrany Christian Schmidt se sociálními sítěmi, zejména s Facebookem intenzivně využívá, je česko-německá kontaktní prezentace projektu Sousedé se stávají přáteli za německou vládu, náměstkyně ministra a státní a Twitterem, web je propojen s YouTube kanálem databáze. Ta umožňuje zprostředkování českých v časopisu Archa (1/2012) a článek o hospitacích tajemnice českého ministerstva školství Eva Tandemu. a německých partnerů, ať již pro organizace, v tomtéž časopisu (Archa 3/2012). Bartoňová, státní tajemník německého ministerstva školy či jednotlivce na obou stranách hranic. Tandem usiluje o logický a co nejrychlejší přístup Školy, sdružení i jiné organizace tak mají možnost V roce 2012 Tandem navázal na základy položené k hledaným informacím. Ze statistik návštěvnosti vyhledávat vhodné partnery na internetu v předchozím roce a intenzivně rozšířil své aktivity webu je zřejmé, že na stránky Tandemu se lidé a v případě zájmu se samy do databáze zařadit. na sociálních sítích. Stránka Tandemu na sociální dostanou nejčastěji prostřednictvím internetových O databázi pečuje odborná pracovnice Tandemu síti Facebook (facebook.com/ccentretandem) vyhledávačů, téměř polovina z nich jsou stálí Regensburg, která se stará o stálou aktualizaci koncem roku téměř dosáhla hranice 600 fanoušků. návštěvníci stránek a druhou polovinu tvoří nově záznamů, jejich překlady a zprostředkování Ve statistice českých a německých fanoušků mírně příchozí, což je vzácně vyváženo. potenciálním partnerským organizacím. převažují ti, kteří jako místo pobytu udali Česko (294 : 230) a používají jako jazyk češtinu (249 : 216). Téměř 33 % fanoušků je ve věku let a 41 % ve věku let. Téměř v poměru 2 : 1 převažují ženy. Stránku Tandemu na mikroblogovací síti Twitter (twitter.com/ccentretandem) sledovalo ke Počet návštěv v roce 2012: Zdroj: konci roku více než 80 uživatelů. V jejich struktuře Google Analytics. tvoří největší skupinu německé organizace na poli 22 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

13 CZ DE Celkem počet aktivních žádostí celkový počet žádostí počet nových žádostí v aktuálním roce sdružení škola jednotlivec jiný subjekt předškolní oblast Statistika databáze v roce 2012 V roce 2011 prošla kontaktní databáze Tandemu důkladnou rekonstrukcí. Byla nově naprogramována s využitím nejnovějších systémů, získala nový design korespondující s webem Tandemu a hlavně byla interaktivně propojena se stávajícími a navštíví 4 stránky. Na stránkách je možné stáhnout si všechna čísla newsletterů projektu nebo podat on-line žádost o vyslance do svého zařízení. Newsletter projektu je vydáván čtyřikrát ročně a je rozesílán neustále rostoucí skupině abonentů, stránkami Tandemu která čítá přes 500 zájemců. tak, že návštěvníci webu mají neustálý přehled o aktivních žádostech o partnerství mezi organizacemi ze všech oblastí práce Tandemu Web jazykové animace V polovině roku 2012 byly spuštěny stránky Slouží všem, kdo Stránky projektu Krůček po krůčku do sousední země V rámci projektu Krůček po krůčku do sousední země byly koncem léta spuštěny samostatné webové stránky projektu. Stránky existují v české i německé jazykové verzi. Během necelých čtyř měsíců jejich provozu je navštívilo na 400 unikátních návštěvníků, jejich návratnost je ke 40 procentům. Návštěvník na webu stráví průměrně 4 minuty mají o jazykovou animaci zájem. Určeny jsou jak méně informovaným návštěvníkům, kteří potřebují zjistit více o cílech a prostředcích jazykové animace, tak např. učitelům německého jazyka, kteří se chtějí nechat inspirovat touto metodou zprostředkování cizího jazyka. Stránky jsou k dispozici v české i německé jazykové variantě a jsou pravidelně aktualizovány pracovníky Tandemu Plzeň a Tandemu Regensburg. Stránky informují o novinkách a aktuálním dění v této oblasti. Cílem je informovat nejen o dění v rámci aktivit Tandemu, ale o oblasti německého jazyka obecně. Stránky jsou také důležitým zdrojem materiálů, které v rámci projektů a akcí jazykové animace vznikají. Ty jsou pro všechny návštěvníky volně ke stažení v sekci download, a to v německé i české jazykové variantě. prostřednictvím formuláře objednat přímo u našeho koordinátora. Od roku 2014 je budou provádět výhradně certifikovaní animátoři, jejichž profily jsou zde rovněž zveřejněny. 3.3 Publikační činnost Do kapsy malý jazykový průvodce Malý česko-německý jazykový průvodce pro setkání mládeže Do kapsy Für die Hosentasche je nejúspěšnější publikací Tandemu. I v roce 2012 jsme provedli aktualizaci, která však byla mnohem důkladnější než v minulých letech. Byly aktualizovány nejen údaje o Tandemu a jeho programech a projektech, ale také slovníček, který má sloužit zejména mladým lidem při setkáních mládeže. Na aktualizaci se podíleli také samotní mladí lidé prostřednictvím oslovených škol poděkování patří zejména žákům gymnázia v Domažlicích a německému vzdělávacímu centru Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger města Regensburg. V roce 2012 tedy vyšlo již 12. vydání (náklad kusů) a celkový náklad od prvního vydání této malé, ale velmi praktické publikace dosáhl kusů. země. Slouží jako základní materiál pro nabídku vyslanců ze sousední země, kteří budou v letech působit ve vybraných zařízeních, která projeví zájem o seznámení s jazykem a kulturou sousední země. Publikace je zároveň zdrojem informací a inspirace pro vlastní projekty organizací, které mají zájem o česko-německou spolupráci a pracují s dětmi od 3 do 8 let. Pracovní materiály jsou koncipovány jako praktická příručka pro české a německé pedagogy, kterou bude možné postupem času doplňovat. Publikace vychází v češtině s názvem Projekt jako stavebnice a v němčině s názvem Projektbausteine. České organizace si mohou pracovní materiály zdarma objednat u Tandemu Plzeň, německé organizace u Tandemu Regensburg Metodická příručka Němčina nekouše Metodickou příručku Němčina nekouše sestavila Petra Zahradníčková z textů Tandemu k jazykové animaci. Obsahově si publikace klade za cíl, napomoct učitelům NJ motivovat žáky k výuce němčiny prostřednictvím jazykové animace. Vedle teoretické části týkající se vysvětlení základních principů a metod jazykové animace obsahuje příručka i praktický oddíl s návody konkrétních herních aktivit. Ty jsou zaměřeny na žáky tříd, využívají jazykových průniků češtiny a němčiny (germanismy, internacionalismy), pohybových prvků a rozvíjejí již nabyté znalosti o SRN. Didaktický dohled nad textem převzala PhDr. Marie Müllerová, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové. Publikace je jedním z výstupů projektu Němčina nekouše a zájemci si jí mohou u Tandemu Plzeň zdarma objednat. Zájemci o realizaci jazykové animace (při českoněmeckých setkáních mládeže, k motivaci žáků ke studiu německého jazyka atd.) si ji mohou Publikace Projekt jako stavebnice Tato publikace byla vytvořena a vydána v rámci projektu Krůček po krůčku do sousední 24 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

14 4 Projekty Tandemu Po deseti mladých lidech z Česka a Německa se sjelo o uplynulém víkendu do saského Zethau (Freiberg) na přeshraničním workshopu na 4.1 Česko-německý internetový portál portálu. Dobrovolníci projektu také s chutí navázali téma recyklace. Cílem workshopu bylo přiblížit na novinku, kterou zavedli předchozí dobrovolníci účastníkům praktickou a zábavnou formou Česko-německý internetový portál poskytuje psaní blogu o Evropské dobrovolné službě problematiku recyklace a odpadů v každodenním informace o cestování, kultuře, studijních a rubriky reportérek portálu, kde dobrovolníci životě. Během víkendu se učili, jak se dají znovu příležitostech a dobrovolnictví v sousední zemi. střídavě v nepravidelných intervalech sdílejí své využít staré věci či jak jednoduše vyrobit Současně jsou zde publikovány všeobecné zážitky, zkušenosti a dojmy ze svých dnů a akcí ekologické tašky, předměty ze starých triček nebo příspěvky z česko-německého světa, např. v sousední zemi. O akcích Tandemu či ahoj.info další výrobky z již nepotřebných věcí. Součástí pozvánky na nejrůznější akce, semináře či také informují live, tj. přímo z místa konání semináře byla i česko-německá jazyková animace, nabídky pro mladé lidi. Projekt mají od září 2012 na prostřednictvím sociálních médií a webových v rámci které se všichni naučili několik základních starosti tři mladí dobrovolníci Evropské dobrovolné stránek ahoj.info a vedou rozhovory s účastníky frází v jazyce sousední země. služby: německá dobrovolnice Sarah Müller či hosty. Se sociálními sítěmi, zejména v kanceláři Tandemu Plzeň a dva Češi v kanceláři s Facebookem jakožto perspektivním a dravým ztvárnění svých scénářů. Před kamerami se tak Workshop připravily dobrovolnice předchozího Tandemu Regensburg Hana Čerychová a Martin komunikačním kanálem mladých lidí nyní odehrávaly rozmanité příběhy: od krádeže obrazu týmu dobrovolníků od září 2011 do srpna 2012 ve Petřek. intenzivně pracuje i dobrovolnice ahoj.info. Zde van Gogha přes vraždu nepohodlného manžela až složení Nicole Hildebrandt, Barbora Pavlíčková uživatelé najdou všechny podstatné informace po milostnou romanci. Zbytek sobotního odpoledne a Barbora Soukupová.. o událostech na česko-německé scéně a různé strávili účastníci workshopu ve střižně. Ještě nabídky nejen v rámci projektu ahoj.info. V roce vybrat tu správnou hudbu a název a dílo bylo na 2012 se v nepravidelných intervalech konaly také světě. 4.2 Projekt Krůček po krůčku do sousední filmové večery, štamtiše a různé tematické země diskuse a setkání určené nejširší veřejnosti. Náročný první den zakončil česko-německý V roce 2012 odstartoval večer. Každý si na něj měl dovézt specialitu tříletý projekt Krůček Ahoj.info semináře ze svého regionu a představit ji. Mladí Němci po krůčku do sousední Hlavním cílem projektu ahoj.info je podpora s sebou přivezli currywurst či kvasnicové pivo, země ( Schritt für Schritt interakce mezi mladými lidmi z České republiky Češi naopak štramberské uši, lázeňské oplatky ins Nachbarland ) zaměřený na pedagogy a Německa. Kromě virtuální komunikace na a dokonce domácí svatební koláčky z Hané. a pracovníky s dětmi ve věku od 3 do 8 let. samotném portálu a na Facebooku se mohou V jeho rámci je učitelům/učitelkám z mateřských mladí lidé osobně setkat na dvou seminářích: je to Příroda? Přirozeně společně! / Natur? škol, 1. a 2. tříd základních škol, vychovatelům/ tradičně videoworkshop a tematický seminář. Více Natürlich zusammen! vychovatelkám ve školních družinách a ostatním o průběhu a výsledcích obou seminářů se dočtete Tematický seminář pedagogickým pracovníkům z dětských v příslušné sekci. Termín: dubna 2012 a mládežnických organizací nabízena podpora Místo: SRN, Zethau realizace česko-německých aktivit v podobě Akce portálu Počet účastníků: 18 účastníků z ČR a SRN vzdělávacích seminářů, poradenských služeb, S příchodem adventu se na portálu ahoj.info Pomoz mi ti rozumět metodické podpory, publikací, tzv. vyslanců ze objevila dlouho očekávaná novinka v podobě Tematický seminář sousední země, zprostředkování kontaktů apod. nového grafického designu webových stránek Termín: března 2012 Projekt navazuje na dřívější projekt Odmalička, ahoj.info, které byly oficiálně spuštěny 1. prosince Místo: SRN, Jugendbildungsstätte Waldmünchen který se zaměřoval na seznamování dětí Kromě nového vzhledu se návštěvníci mohou Počet účastníků: 20 účastníků z ČR a SRN s německým a českým jazykem. těšit na aktuální informace z oblasti mobility Do příhraničního bavorského městečka Wald- a jazyka. V předvánočním období portál nabídl münchen se v polovině března sjela dvacítka Projekt Krůček po krůčku do sousední země čtenářům interaktivní soutěž v podobě on-line mladých lidí z různých koutů Česka a Německa, je realizován podél celé česko-německé hranice, adventního kalendáře. Každý den se otevřelo aby se seznámili s filmovou technikou a natočili konkrétně na celém území Jihočeského, jedno virtuální okénko s informacemi o českých spolu sérii krátkých filmů. Videoworkshop pořádalo Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a německých vánočních zvycích, s recepty na Koordinační centrum česko-německých výměn a Libereckého kraje na české straně a dále v 1. tradiční cukroví, s tipy na návštěvu zajímavých mládeže a obsahově jej připravily tři dobrovolnice a 2. řadě okresů v krajích Niederbayern, Ober- vánočních trhů a míst v Česku a Německu. Evropské dobrovolné služby. pfalz a Oberfranken (Bavorsko) a v krajích Chemnitz a Dresden (Sasko) na německé straně. Financován Dobrovolníci, kteří se o portál starají, se Povel Kamera jede Kamera läuft! se v sobotu je z prostředků Evropské unie, z programů Cíl 3 v následujících měsících těší na feedback, ozýval ze všech stran. Smíšené česko-německé Česká republika Svobodný stát Bavorsko a Cíl 3 komentáře a podněty k doladění detailů nového skupinky se zaujetím pracovaly na filmovém Česká republika Svobodný stát Sasko. 26 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

15 vydávání tiskových zpráv a článků v odborných projektu nebo si požádat o vyslance do svého médiích (např. Řízení školy č. 10/2012) jsou aktivity zařízení. Newsletter projektu je vydáván čtyřikrát projektu prezentovány také na různých veletrzích, ročně a je rozesílán neustále rostoucí skupině informačních akcích apod. Ředitelé obou kanceláří abonentů, která čítá přes 500 zájemců. Tandemu navíc mohli jak v grémiích, tak i při setkání s příslušnými politiky jednat o možnostech Publikace Projekt jako stavebnice a budoucnosti česko-německé spolupráce Tato publikace vznikla v předškolní oblasti. a byla vydána v rámci projektu Krůček po Projekt Krůček po krůčku do sousední krůčku do sousední země oceněn jako vlajkový projekt evropské země. Slouží jako přeshraniční spolupráce základní materiál pro V rámci Evropského dne spolupráce 2012 byl nabídku vyslanců projekt Krůček po krůčku do sousední země ze sousední země, vybrán jako jeden z příkladů nejlepší evropské kteří budou v letech česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni praxe přeshraniční spolupráce. Projektu se tak 2012 až 2014 působit a Regensburgu, bude i nadále podporovat dostalo široké prezentace v celé EU, v rámci ve vybraných přeshraniční spolupráci podél celé česko- doprovodných propagačních materiálů zařízeních, která projeví zájem o seznámení se německé hranice. Kromě předškolních zařízení Evropského dne spolupráce a byl prezentován s jazykem a kulturou sousední země. Publikace je bude nově oslovovat také 1. a 2. třídy základních také ředitelem Tandemu Plzeň a projektovou zároveň zdrojem informací a inspirace pro vlastní škol, školní družiny, organizace a sdružení Poradenské služby a metodická podpora pracovnicí z Tandemu Regensburg na slavnostním projekty organizací, které mají zájem o česko- pracující s dětmi ve věku od 3 do 8 let. Na území V rámci projektu připravuje Tandem informační setkání v Českém Krumlově dne německou spolupráci a pracují s dětmi od 3 do České republiky je zaměřen na oblasti celého materiály, publikace, spravuje webové stránky 8 let. Pracovní materiály jsou myšleny jako Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, a praktická příručka pro české a německé Ústeckého a Libereckého kraje. Na území schritt.info, čtyřikrát ročně vydává newsletter pedagogy, které bude možné postupem času Německa se rozšíření týká i 2. řady okresů projektu. Zároveň pracovníci projektu poskytují doplňovat. Publikace vychází v češtině s názvem v Bavorsku a v Sasku. Slavnostní akci zahájil svým informace a podporují cílová zařízení projektu Webové stránky Projekt jako stavebnice a v němčině s názvem proslovem prorektor Západočeské univerzity v Plzni při realizaci česko-německých aktivit a využívání a newsletter projektu Projektbausteine. České organizace si mohou Prof. Doc. JuDr. Karel Klíma, CSc., hosty za nabídek projektu, dále monitorují česko- V rámci projektu Krůček po krůčku do sousední pracovní materiály zdarma objednat u Tandemu německou stranu přivítal prezident Bavorského německou spolupráci cílových zařízení. země byly koncem léta spuštěny samostatné Plzeň, německé organizace u Tandemu Regens- kruhu mládeže pan Matthias Fack. Během webové stránky projektu. Stránky existují v české burg. Publikace v obou jazykových verzích lze programu vystoupili se svými proslovy ředitelé Vyslanci ze sousední země i v německé jazykové verzi. Během necelých stáhnout zdarma na obou kanceláří Tandemu a byl prezentován nový Významnou podporou cílových zařízení projektu čtyř měsíců jejich provozu je navštívilo na 400 projekt realizovaný v letech Zároveň jsou tzv. vyslanci ze sousední země, pedagogičtí unikátních návštěvníků, jejich návratnost je ke Akce projektu Krůček po krůčku byl celý projekt symbolicky zahájen a doplněn pracovníci speciálně vyškolení Tandemem, kteří 40 procentům. Průměrně stráví návštěvník na do sousední země i vystoupením dětí ze ZUŠ v Třemošné. mají zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí ve webu 4 minuty a navštíví 4 stránky. Na stránkách Slavnostní zahájení projektu Krůček věku 3 až 8 let anebo s česko-německými projekty je možné stáhnout si všechna čísla newsletterů po krůčku do sousední země Pracovní setkání Projekt jako stavebnice v předškolní oblasti. O podporu prostřednictvím Termín: 20. března 2012 Termín: května 2012 jednoho z 29 vyslanců si mohou u Tandemu Místo: ČR, Plzeň Místo: SRN, Regenstauf zažádat mateřské školy, 1. a 2. třídy základ- Počet účastníků: 48 účastníků z ČR a SRN Počet účastníků: 12 účastníků z ČR a SRN ních škol, školní družiny, mateřská cen- Dne 20. března 2012 se v Měšťanské besedě tra a další dětské a mládežnické organizace. v Plzni uskutečnilo slavnostní zahájení nového Vyslanci nabízejí zařízením řadu různých aktivit projektu česko-německé spolupráce Krůček po k tématům sousední země a jazyk sousední země, krůčku do sousední země, který navazuje na které pak podle výběru zařízení s dětmi realizují předcházející projekt Odmalička Von klein auf. nebo s jejich realizací pomohou. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení. Nový projekt tak rozšiřuje svou působnost na větší Lobby a práce s veřejností cílovou skupinu dětí ve věku od 3 do 8 let a větší Projekt a česko-německé aktivity v předškolní územní celky. oblasti a s dětmi ve věku od 3 do 8 let jsou Tandemem také pravidelně prezentovány široké Projekt Krůček po krůčku do sousední i odborné veřejnosti. Kromě práce s tiskem, země, který realizují Koordinační centra 28 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

16 V rámci projektu Krůček po krůčku do sousední Regionální tematický seminář německé kooperaci a společně tak podpořit organizacím tak Tandem poskytuje jednak know- země se ve dnech 11. až 13. května 2012 Můj projektový den setkávání dětí ve věku od 3 do 6 let, výměnu how, jednak důležitou administrativní podporu. uskutečnilo v německém Regenstaufu pracovní Termín: zkušeností českých a německých pedagogů setkání s názvem Projekt jako stavebnice. Tohoto Místo: SRN, Regensburg mateřských škol a seznamování dětí v raném V roce 2012 podal Tandem v rámci Evropské setkání se zúčastnilo 12 pedagogických pracovníků Počet účastníků: 40 z ČR a SRN věku s německým jazykem. Cílovým regionem dobrovolné služby programu Mládež v akci z Čech, Bavorska i Saska, kteří mají bohaté Dne 24. listopadu 2012 se v německém Řezně je celá ČR, prioritu však mají příhraniční regiony úspěšně žádosti o granty na celkem čtyři projekty, zkušenosti s přeshraniční spoluprací nebo pracují uskutečnil seminář Můj projektový den, který byl s Německem. V roce 2012 bylo skrze tento program které zahrnovaly 14 dobrovolnických míst v osmi s dětmi ve věku od 3 do 8 let. V průběhu setkání určen českým a bavorským pedagogům pracujícím podpořeno 23 projektů českých mateřských škol hostitelských organizacích. Celková maximální vznikaly v rámci malých pracovních skupinek s dětmi od 3 do 8 let v mateřských a základních v celkové výši Kč. výše schválených grantů činila v tomto roce podklady pro stejnojmennou publikaci vydanou školách, školních družinách a dalších organizacích EUR. Tři ze čtrnácti zahrnutých míst budou v létě Zpracovávána byla zejména témata O seminář byl velký zájem, a tak se ho zúčastnilo Výměna pedagogů českých a bavorských ale obsazeny až v roce jazyka a sousední země, setkávání dětí a učitelů více než 40 pedagogů z Česka a Bavorska, kteří mateřských škol a školních družin a organizace projektu. se společně sešli v historické budově solnice na Od května 2012 nabízí Tandem pilotní projekt Mezi koordinovanými projekty je kromě čtyř břehu Dunaje. výměny pedagogů mateřských škol a školních dobrovolnických míst v kancelářích Tandemu Vzdělávací seminář Vyslanci ze sousední družin v ČR a Bavorsku. Jedná se o možnost také jedno dobrovolnické místo v Centru Bavaria země V rámci semináře byl představen projekt Krůček oboustranné výměny trvající 10 až 60 pracovních Bohemia Schönsee, jedno dobrovolnické místo Termín: září 2012 po krůčku do sousední země a nabídka Vyslanci dní. Projekt podporuje přeshraniční spolupráci v pražském projektu Pragkontakt Nadace Brücke/ Místo: ČR, Vonšov ze sousední země. Učitelé byli seznámeni a výměnu zkušeností mezi jednotlivými Most, dvě dobrovolnická místa v o. s. Antikomplex, Počet účastníků: 29 účastníků z ČR a SRN s možnostmi spolupráce s vyslanci a s možnostmi pedagogy a zúčastněnými zařízeními. V rámci po jednom dobrovolnickém místě v Jugend- Seminář Vyslanci ze sousední země se konal zapojení se do projektu. Všichni účastníci navíc tohoto pilotního projektu bylo v roce 2012 několik bildungsstätte Waldmünchen der KAB & CAJ ve dnech 21. až 23. září 2012 ve Vonšově u Chebu. obdrželi publikaci Projekt jako stavebnice výměn připravováno, žádná však zatím nebyla ggmbh a mnichovské Junge Aktion der Acker- Cílem bylo proškolit tzv. vyslance ze sousední ( Projektbausteine ) s praktickými tipy k česko- v konečné fázi realizována. mann-gemeinde a dvě místa v plzeňské neziskové země, kteří během projektu Krůček po krůčku německým projektům pro tří- až osmileté děti organizaci Totem regionální dobrovolnické do sousední země podporují zařízení pracující a jejich pedagogy. centrum. Některé projekty byly během roku s dětmi ve věku od 3 do 8 let v příhraničních regionech Česka a Německa. Proškolených bylo Součástí programu byla také prezentace dvou Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen obsazovány opakovaně. V roce 2012 jsme vyslali po jedné dobrovolnici do cizích projektů Brücke/ celkem 29 vyslanců. příkladných projektů z regionu. Program semináře Most-Stiftung Dresden, centra pro mládež Bansen dále zpestřily praktické ukázky z nabídky práce a Ackermann-Gemeinde Würzburg. Podle zájmu zařízení, organizace nebo sdružení vyslanců, které všem zúčastněným v příjemné mohou vyslanci realizovat moduly různých aktivit, atmosféře představila vyslankyně Sandra 4.3 Dobrovolnické centrum Tandemu Tandem také pokračoval v činnosti hostitelské např. jazykovou animaci pro nejmenší, předčítání, Scheurer. Celý seminář zakončily individuální Dobrovolnické centrum Tandemu organizace. Od roku 2011 hostí i plzeňská kancelář hravé odpoledne, fotoprojekt nebo řadu dalších konzultace s pracovnicemi projektu a krátká koordinuje projekty Evropské dva dobrovolníky. Dobrovolnice Nicole Hildebrandt aktivit. Vyslanci mohou také na místě podpořit prohlídka starobylého Řezna. dobrovolné služby programu a Franzisku Stölzel tak v září vystřídaly Sarah odborné pracovníky zařízení při plánování Evropské unie Mládež v akci Müller v projektu ahoj.info a Jana Pecikiewicz společného setkání s partnerským zařízením Společný program česko-německých a poskytuje poradenství českým zájemcům v projektu Zažij Plzeň! z druhé strany hranice, mohou pomoci takové setkávání dětí Odmalička o německé národní dobrovolnické programy. zařízení najít, zprostředkovat kontakt, pomoci Další činností Tandemu v předškolní oblasti je Počet všech dobrovolníků aktivních v roce 2012 při realizaci samotného projektu nebo s jeho realizace Společného programu česko-německých Do Evropské dobrovolné služby je Tandem celkově stoupl na 27. dokumentací. setkávání dětí Odmalička. Cílem programu je zapojen od roku 2002 a Evropská dobrovolná Vyslanci byli seznámeni jak s různými motivovat česká předškolní zařízení k česko- služba tvoří od počátku hlavní náplň činnosti dobrovolnického centra. V současné době se Dobrovolníci podle roku podání žádosti o grant metodickými přístupy a materiály, tak podrobně Tandem primárně zaměřuje na koordinaci projektů s činností Tandemu a možnostmi, jak mohou pro hostitelské organizace činné v oblasti česko- cílová zařízení projektu podpořit, ať již se jedná německé spolupráce. Tato činnost zahrnuje o mateřské školy, školní družiny a sdružení pracující kompletní administraci projektů od vytvoření s dětmi ve věku od 3 do 8 let či první a druhé třídy grantové žádosti, podpory výběrového řízení základních škol. dobrovolníků, přípravy právních dokumentů, rozdělení finančních prostředků, průběžného Dokumentace k semináři je volně ke stažení na sledování kvality projektů až po závěrečné webové stránce (pouze vyúčtování a ukončení projektů. Kromě toho v německém jazyce). podporuje hostitelské organizace také v procesu akreditace nebo reakreditace. Partnerským 30 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

17 4.4 Projekt Sousedé se stávají přáteli Informační den O víkendu března 2012 se na statku zástupce z rozličných tematických oblastí, od Termín: 1. a 5. března 2012 Bernard v Královském Poříčí u Sokolova sešlo sportu a kultury přes chov drobného zvířectva až 1. ledna 2012 byl zahájen nový Místo: ČR, Plzeň a Karlovy Vary patnáct Čechů a Němců, kteří mají zájem účastnit po sociální a charitativní služby. dvouletý projekt Sousedé se Počet účastníků: 50 účastníků z ČR se projektových setkání mládeže. Každý člen stávají přáteli ( ). V úvodní fázi projektu Sousedé se stávají přáteli podpůrného týmu ovládá oba jazyky přinejmenším Účastníci semináře měli možnost představit Je financován z evropského ( ) proběhly informační dny, které se na komunikativní úrovni. nejen sebe a své organizace, ale také navázat operačního programu Cíl 3 Česká konaly 1. března v Plzni a 5. března v Karlových republika Svobodný stát Bavorsko a zaměřuje Varech. se na podporu česko-německé spolupráce dětí a mládeže. Působnost projektu je omezena na příhraniční regiony na české straně na Plzeňský a Karlovarský kraj, na straně bavorské na Horní Franky. V roce 2012 podpořil projekt organizačně, obsahově či finančně kolem patnácti česko- německých setkání mládeže s více než sedmi sty účastníkodny. Jednalo se o jednodenní či vícedenní akce ve školní i mimoškolní oblasti. Témata podpořených akcí byla nejrůznějšího charakteru, od hudby, natáčení videa a historie Školení bylo zaměřeno na seznámení s právními, a upevnit kontakty s ostatními pracovníky s mládeží. přes sport a vodní záchranářství až po zdravý organizačními, jazykovými i obsahovými aspekty Představen byl také projekt Sousedé se stávají životní styl. setkání. Pozornost byla věnována jazykové přáteli ( ) a obě partnerské organizace animaci i poznávacím hrám, krizovému projektu. Prostřednictvím interaktivních úkolů Projekt se zaměřuje nejen na děti a mládež Setkání bylo určeno pracovníkům s mládeží, managementu i rozdílnosti českých a německých se mohli realizovat i samotní účastníci krok za samotnou, cílovou skupinou jsou též multiplikátoři, pedagogickým pracovníkům, zástupcům zákonů týkajících se práce s mládeží. Důraz byl krokem procházeli jednotlivá stanoviště na cestě pedagogové a pracovníci s dětmi a mládeží, které vzdělávacích a volnočasových institucí, neziskovým kladen na praktické využití předávaných znalostí k setkání mládeže. Prodiskutovali přitom témata se snaží podpořit a motivovat v pořádání česko- sdružením mládeže i široké veřejnosti zajímající se a na otevřenost v komunikaci a diskuzi. jako možnosti financování, interkulturní a národně německých výměn. Pro ně byly uspořádány o česko-německá setkávání dětí a mládeže. specifické rozdíly, organizační záležitosti (doprava, v roce 2012 informační dny v Plzni a Karlových Podpůrný tým bude v následujícím projektovém pojištění, dozor) a mnohá další. Varech, kde byl padesáti účastníkům z ČR Tématy informačního setkání bylo představení období k dispozici pro podporu různých aktivit představen projekt a možnosti organizace projektu a jeho cílů, seznámení s nabídkami ve všech ohledech organizačně, jazykově, Na programu byly také příklady dobré praxe, a financování česko-německých aktivit v rámci pro organizovanou i neorganizovanou mládež interkulturně i obsahově. Členy podpůrného týmu na nichž se pracovníci s mládeží seznámili s již projektu. Na dvoudenním tematickém semináři a informace k možnosti financování česko- je možno využít díky jejich kompetenci i mimo fungujícími projekty. Na závěr prvního dne v Chebu se pak koordinátorky projektu věnovaly německých aktivit v rámci projektu. rozsah projektu. zažili účastníci na vlastní kůži práci s metodami této cílové skupině intenzivněji, důraz zde byl dramatické výchovy, a to díky lektorům občanského kladen na prohloubení kontaktů mezi účastníky, Informační setkání v Karlových Varech proběhlo Společně bez hranic česko-německý sdružení Johan z Plzně. iniciaci společných česko-německých projektů ve spolupráci s karlovarským Eurocentrem. seminář pro pracovníky s mládeží a projektový management. Tematický seminář Druhý den semináře se pokračovalo Školení podpůrného týmu Termín: září 2012 v projektovém managementu. Po předání Na pomoc při realizaci jednotlivých setkání Školení a další vzdělávání Místo: ČR, Cheb Skalka potřebných informací a rad byl otevřen prostor a seminářů byl vytvořen podpůrný tým složený Termín: března 2012 Počet účastníků: 14 účastníků z ČR a SRN pro plánování vlastních projektů. Vybaveni teorií z mladých lidí z Česka a Německa, kteří vládnou Místo: ČR, Královské Poříčí u Sokolova Ve dnech se v Chebu konal z dosavadních částí programu semináře teď oběma jazyky. Během třídenního školení byli Počet účastníků: 15 účastníků z ČR a SRN seminář Společně bez hranic pro pracovníky účastníci v česko-německých tandemech plánovali členové tohoto týmu teoreticky i prakticky vybaveni Česko-německá setkání bývají náročná na s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje zcela konkrétní setkání mládeže od prvotního potřebnými informacemi, aby byli dostatečně organizaci. Někdy chybí síla, personální zajištění, a z Horních Frank, kteří mají zájem pořádat česko- nápadu až po jeho realizaci. Výsledky pak byly odbornou podporou koordinátorkám projektu. jazykové znalosti a jindy interkulturní povědomí. německé výměny mládeže. prezentovány v plénu. Koordinátorky projektu Pro tyto případy byl v rámci projektu Sousedé se doufají, že do příštího semináře v březnu 2013 se Akce projektu Sousedé se stávají přáteli stávají přáteli ( ) vyškolen tzv. podpůrný Koordinátorky projektu Sousedé se stávají mnohé z plánů podaří uskutečnit. ( ) tým složený z mladých lidí z Česka a Německa, přáteli ( ) Kathrin Lichtenberg (Krajský Informační dny v Plzeňském kteří jsou schopni vypomoci na jednotlivých kruh mládeže Horní Franky) a Martina a Karlovarském kraji akcích. Petrakovičová (Tandem Plzeň) přivítaly na semináři 32 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

18 4.5 Projekt Zažij Plzeň! / Erlebe Pilsen! univerzitu. Zkuste se podívat na vybranou trasu stávající průvodce. Noví účastníci byli tři, z již Čeští a němečtí organizátoři se poprvé sešli V dubnu 2012 byl zahájen česko-německý projekt z perspektivy člověka, který město Plzeň nezná, stávajících průvodců se semináře zúčastnili čtyři. na přípravné schůzce, která proběhla v červenci Zažij Plzeň!. Jeho cílem je přiblížit Plzeň jako a zkuste najít 10 věcí, kterých jste si ještě nevšimli v Plzni. První den schůzky byl sestaven seznam Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 různým či které jste jakýmkoli smyslem nezaznamenali. Akce se zaměřila na několik témat: co znamená bodů, které bylo potřeba prodiskutovat, a hovořilo cílovým skupinám a pokračovat ve výměnách Zkuste se zamyslet či si vzpomenout na věci, kultura, interkulturní přístup a interaktivita, jak se o táboru obecně. Druhý den už se připravoval mezi partnerskými městy Regensburg a Plzeň. které se v průběhu času změnily, který byly před pracovat s jazykovou animací a úvodní seznámení program tábora a další podrobnosti ohledně rokem nebo pár lety jinak. Nebo věci, které vás s touto metodou. Seminář byl věnován i odbourání stravování, cesty a ubytování. Zároveň se zde V roce 2012 vznikl mile/nemile překvapily. Je snad na trase něco strachu z mluvení před lidmi. mohli čeští vedoucí Kristýna Vatrová a Anna plánovaný Juniorteam, kuriózního? Např. co je dole u země nebo naopak Fictumová seznámit s německými Peterem tvořený osmi mladými co se tyčí v horních patrech budovy? Během semináře referentky nabídly účastníkům Harrarem a Christine Manhart. Další komunikace lidmi, kteří jsou vyškoleni v oblasti jazykové několik tipů, jak vést dobrou prohlídku. K dispozici probíhala prostřednictvím ů. animace, realizují interaktivní česko-německé byly i publikace zaměřené na město Plzeň a na prohlídky města Plzně a jsou připraveni aktivně osobu průvodce a publikace zabývající se právě Program samotného tábora byl rozdělen na podporovat Plzeň 2015, o. p. s. při realizaci pojmy interkulturní přístup a interaktivita. dvě části. První část proběhla ve Wildniscampu kulturních akcí s německou účastí. Členové Bayerischer Wald, druhá část v partnerském Juniorteamu prošli dvojím školením poprvé Součástí semináře byl i blok zaměřený na městě Regensburg. Celkem se tábora zúčastnilo na jaře, s důrazem na spolupráci s Plzní 2015, rétorické schopnosti účastníků. Aktivita cílila na 10 českých a 6 německých dětí, o které se starali podruhé na podzim s důrazem na vyhodnocení odbourání strachu z mluvení před větší skupinou dva čeští a dva němečtí vedoucí a dva průvodci průběhu interaktivních česko-německých lidí. Vedení tohoto bloku se ujala Jana Pecikiewicz. z Wildniscampu. prohlídek města Plzně. Důraz kladla nejen na odbourání strachu, ale i na výraz, se kterým průvodci při prohlídkách Skupinky z Čech a z Německa se poprvé setkaly Město Plzeň podpořilo projekt Zažij Plzeň! v roce Následující den byl celý ve znamení objevování vystupují. O tom, co lidem předávají, musí být na vlakové zastávce v Ludwigsthalu, kde se 2012 a v roce 2013 dokonce vypsalo samostatný a tvorby jednotlivých okruhů. Proto dostali studenti sami pevně přesvědčeni. přivítaly a vydaly se spolu s Martinou Jurtíkovou grant na příjezdovou turistiku, tj. na podporu za úkol projít v malých skupinách město a přitom (Wildniscamp) pěšky do Wildniscampu. Ve Wildnis- skupin, které zavítají do města. Tento záměr je si všímat následujících věcí: Cílem semináře bylo nadchnout mladé lidi/ campu následoval oběd a prohlídka tematických ideální půdou pro rozšíření těchto aktivit o česko- studenty pro práci v projektu Zažij Plzeň!. Tento cíl chatek, ve kterých se účastníci následně ubytovali. německý rozměr. absurdity: kuriozity, zvláštnosti, vtipné kombinace byl splněn, všichni noví účastníci se v budoucnu zapojit chtějí. Rádi by pomáhali při tvorbě prohlídek Součástí programu byly hry zaměřené na Součástí záměru Zažij Plzeň! byla také realizace prázdninového tábora v rámci partnerství mezi městy Řezno a Plzeň. V roce 2012 se konal vůbec jazyk: nápisy, reklamy, jména ulic umění: sochy, graffiti, detaily, umělci i městských rallye. Na semináři jsme se s účastníky domluvili na pravidelných setkáních, ta se budou uskutečňovat dvakrát v měsíci, podle potřeby se překonání jazykové bariéry a na další sblížení kolektivu, výstup na horu Falkenstein a poznávání rostlin a zvířat vyskytujících se v národním parku. první tábor pro děti a mládež právě z těchto měst. Během školení vznikly tři prohlídkové trasy může četnost setkání zvýšit. s následujícími názvy: V pátek následoval přejezd do Regensburgu. kde Akce projektu Zažij Plzeň Školení interkulturních průvodců Školení a další vzdělávání Termín: dubna 2012 město dvou tváří Plzeň město kontrastů honba za městským znakem Plzeňsko-řezenský tábor Tábor Ahoj, jak se máš? Hallo, wie geht s? Setkání mládeže byla připravena tzv. městská rallye, tedy prohlídka města, která účastníkům ukázala město nenásilnou formou. Účastníci tak viděli město z pohledu občanů města Regensburg zjistili, kam se dá jít Místo: ČR, Plzeň Tyto prohlídkové trasy byly prověřeny hned Termín: 27. srpna - 2. září 2012 na zmrzlinu, ale zároveň se dozvěděli i něco o historii Počet účastníků: 13 účastníků z ČR 2. května 2013 u příležitosti návštěvy bavorských Místo: SRN, Wildniscamp Falkenstein, Regensburg města. Ve dnech se v prostorách školáků (viz dále). Školení probíhalo v německém Počet účastníků: 10 účastníků z ČR a 6 ze SRN plzeňského Tandemu konalo školení pro i českém jazyce, celé bylo proloženo prvky Ve dnech se konal první česko- V průběhu tábora se povedlo navázat přátelství interkulturní průvodce. Tohoto školení se účastnilo jazykové animace. Tím se studentům dostalo německý/plzeňsko-řezenský tábor s názvem mezi dětmi z obou partnerských měst. Tábor byl 13 studentů z Plzně. Školení vedly po obsahové přímého pohledu na hravou práci s jazykem, Ahoj, jak se máš? Hallo, wie geht s?. určitě přínosný pro děti, které se naučily něco stránce Lenka Hubáčková a Franziska Stölzel. kterou mohou používat během svých prohlídek. O organizaci se staraly za Tandem Franziska Stölzel z mateřštiny těch druhých. Zároveň se díky a Anna Fictumová, za německou stranu Michaela tomuto táboru prohloubilo partnerství měst Plzeň Čtvrteční odpoledne bylo věnováno vzájemnému Školení interkulturních průvodců Schindler. Tábor proběhl ve spolupráci Tandemu, a Regensburg. Na konci tábora si děti vyměňovaly poznávání, účastníci se neseznamovali pouze Školení a další vzdělávání Střediska volného času a řezenského Odboru pro kontakty na facebook, skype, ové adresy navzájem, poznávali také své město. Proto dostali Termín: komunální práci s mládeží (Amt für kommunale atd., aby se svými kamarády z Regensburgu, resp. následující úkoly: Místo: ČR, Plzeň Jugendarbeit, Stadt Regensburg) a byl financován z Plzně zůstaly ve styku. Počet účastníků: 8 účastníků z ČR na české straně Česko-německým fondem Projděte si pěšky jednu vám dobře známou Seminář byl určen mladým lidem, kteří by se budoucnosti a grantem Komise rady města Plzně Na rok 2013 je již připravován podobný tábor, trasu v Plzni, např. cestu do školy nebo na chtěli zapojit do projektu Zažij Plzeň!, a pro již pro partnerská města a evropské záležitosti. tentokrát nedaleko Plzně. 34 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

19 5 Gremiální činnost 6 Finanční zpráva Tandemu Zasedání společné česko-německé Rady pro spolupráci a výměny mládeže 2012 Termín: února 2012 Místo: SRN, Gauting Zasedání společné česko-německé Rady pro spolupráci a výměny mládeže, která je nadřízeným bilaterálním grémiem Tandemu na ministerské úrovni, se tentokrát konalo ve Vzdělávacím středisku Bavorského kruhu mládeže (BJR) v Gautingu nedaleko Mnichova. Čeští členové Rady zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České rady dětí a mládeže, Česko-německého fóra mládeže a zástupce Plzeňského kraje rozhodovali o výroční zprávě Tandemu za rok 2011 a o plánu činnosti na rok 2012 a dále jednali o možných tématech budoucí spolupráce. Jedním z výstupů Rady bylo rozhodnutí o realizaci pracovních setkání na obou stranách, která mají do česko-německé spolupráce mladých lidí vnést nové impulsy. Výstupy obou setkání pak byly prodiskutovány při společném česko-německém setkání v listopadu 2012 v Norimberku. Rada na závěr zhodnotila práci Tandemu velmi pozitivně a schválila plán činnosti na rok Dotační komise MŠMT v rámci Programů podpory práce s dětmi a mládeží Termín: prosince 2012 Místo: ČR, Obořiště Účast: Jan Lontschar (omluven z důvodu nemoci) Účast v grémiu Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro roky 2011 až 2015 jsou českým ekvivalentem programu KJP, který spravuje Tandem Regensburg, je pro Tandem Plzeň důležitým bodem spoluúčasti na rozhodovacím procesu při rozdělování finančních prostředků na výměny mládeže. Z důvodu nemoci se bohužel ředitel Tandemu nemohl zúčastnit, ale díky on-line hodnocení projektů bylo možno doporučit významné projekty česko-německé spolupráce k udělení dotace. Rozpočet Tandemu Plzeň je tvořen více položkami, z nichž dotace MŠMT, Sekce evropských záležitostí a zahraničních vztahů pro samotnou činnost a existenci Tandemu činila v roce % z celkového objemu finančních prostředků. Tato dotace na provoz a mzdy pěti kmenových zaměstnanců je pro Tandem existenčně důležitá. Většina programů a projektů, které Tandem realizuje, je financována z níže uvedených grantových prostředků: 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2. Česko-německý fond budoucnosti 3. Program EU Mládež v akci 4. Program EU Leonardo da Vinci 5. ERDF OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko-Sasko 6. ERDF OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko-Bavorsko 7. Statutární město Plzeň Tandem Regensburg dále spravuje prostředky BMFSFJ (Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež SRN) v rámci prostředků z Plánu Spolku pro děti a mládež (KJP). Ty jsou určeny na přímou podporu česko-německé spolupráce v mimoškolní oblasti. Obě centra Tandemu společně spravují prostředky Česko-německého fondu budoucnosti v rámci Programu podpory odborných praxí a Programu podpory Odmalička. Složení finančních prostředků spravovaných Tandemem v Plzni v roce 2012 MŠMT, sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí Tandem MŠMT, sekce mez. vztahů a evr. záležitostí Program Odmalička MŠMT, sekce mez. vztahů a evr. záležitostí spolupráce s Hamburkem MŠMT, odbor pro mládež Program Rozjeď to s Tandemem EU, Program Mládež v akci EU, Program celoživotního učení - Leonardo da Vinci Česko-německý fond budoucnosti Program podpory odborných praxí Česko-německý fond budoucnosti Program Odmalička Česko-německý fond budoucnosti Projekt Němčina nekouše Česko-německý fond budoucnosti Projekt Zažij Plzeň! / Erlebe Pilsen! Statutární město Plzeň ERDF OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko-Sasko ERDF OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko-Bavorsko vlastní příjmy Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 36 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

20 Grafické procentuální znázornění dle donátorů 7 Tým Tandemu Rok 2012 byl pro Tandem Plzeň velmi dynamický nejen po stránce projektové, ale také po stránce personální. Došlo k několika personálním změnám z důvodu odchodu kolegyň na mateřskou dovolenou. Změna tak proběhla ve školské oblasti, ve vedení Programu podpory odborných praxí a v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli Dále se již tradičně vyměnili dobrovolníci starající se o projekt internetového portálu v Plzni a Regensburgu. Dále Tandem spustil projekt na podporu němčiny v ČR Němčina nekouše, který koordinuje Zbyšek Brůj, vedení projektu Zažij Plzeň! Erlebe Pilsen! převzala po Franzisce Stölzel Barbora Živná. Představení všech pracovnic a pracovníků Tandemu v Plzni lze nalézt na stránkách v rubrice Kontakty. 7.1 Tým Tandemu v Plzni (k ) ředitel Jan Lontschar tel.: skype: lontschar mimoškolní oblast, projekt Michaela Veselá tel.: skype: mimoskolni program podpory odborných praxí Iva Tesařová telefon: skype: odbornepraxe koordinátor dobrovolnického centra, public relations, regionální konzultant Mládež v akci pro Plzeňský kraj Alexander Klozar telefon: skype: dobrovolne projekt Sousedé se stávají přáteli ( ) Martina Petrakovičová telefon: skype: martinarudy projekt Zažij Plzeň! Barbora Živná telefon: skype: bara.tandem projekt Krůček po krůčku do sousední země Štěpánka Podlešáková telefon: skype: predskolni sekretariát Blanka Petrlová tel.: fax: skype: petrlova školy a školská zařízení, jazyková animace Dana Pleskotová telefon: skype: skolnitandem asistent projektu Krůček po krůčku do sousední země Jan Husák telefon: skype: honzatandem dobrovolnice Evropské dobrovolné služby, projekt Sarah Müller telefon: skype: ai.sarah dobrovolnice Evropské dobrovolné služby, projekt Zažij Plzeň! Jana Pecikiewicz telefon: skype: jana.tandem projekt jazykové animace Němčina nekouše Zbyšek Brůj telefon: skype: spischi projekt Na jedné lodi Lucie Piksová telefon: skype: lucinky1 38 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok

Tandem. www.tandem-info.net. Mgr. Jana Cinková. 5 let Europassu v České republice 23. 11. 2010, Praha. Tandem

Tandem. www.tandem-info.net. Mgr. Jana Cinková. 5 let Europassu v České republice 23. 11. 2010, Praha. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Mgr. Jana Cinková 5 let Europassu

Více

Plán akcí Tandemu v roce 2015

Plán akcí Tandemu v roce 2015 Plán akcí Tandemu v roce 2015 napříč všemi oblastmi práce Tandemu YOLO - You Only Live Once / Žiješ jen jednou. Fórum pro Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Název akce Koordinierungszentrum

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Cheb

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Cheb ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Cheb 1. Úvod ICM Cheb, Karlova 17, 350 02 Cheb, IČO 266 23 820, zřizovatel: KRDMK, z. s., Hana Šnajdrová, předsedkyně organizace 2. Představení ICM (vznik, hlavní činnost,

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

ČESKO A NĚMECKO CO MI NABÍZÍ SOUSEDNÍ ZEMĚ?

ČESKO A NĚMECKO CO MI NABÍZÍ SOUSEDNÍ ZEMĚ? ČESKO A NĚMECKO CO MI NABÍZÍ SOUSEDNÍ ZEMĚ? PROČ PRÁVĚ DO NĚMECKA? náš největší obchodní partner mezinárodní prostředí poptávka zaměstnavatelů po němčině blízko k domovu a přitom se můžete osamostatnit

Více

Cena pro učitele němčiny 2014/15

Cena pro učitele němčiny 2014/15 Cena pro učitele němčiny 2014/15 V soutěži Cena pro učitele němčiny 2014/15 budou oceněny kreativní a inovativní projekty výuky, které ve školním roce 2014/15 vytvoří učitelé němčiny mateřských, základních

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Waldmünchen KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Prostory Ubytovna pro mládež Jsme zařízením patřícím katolickému hnutí pracujících KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) a křesťanské pracující mládeži

Více

Program podpory odborných praxí

Program podpory odborných praxí Praxe podpořené programem EU Erasmus+ Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Obsah I. Základní informace o Programu podpory

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu

Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu Domov pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, Česká republika Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu realizovaný v rámci OP LZZ CZ.1.04/5.1.01/77.00272 Domov dôchodcov,

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 1. Program Evropské územní spolupráce - EÚS Malé projekty EÚS Euregio Egrensis se stane v tomto plánovacím období správcem i administrátorem

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2014 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2014 Tiráž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA CÍLE ŠETŘENÍ Zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v rámci oblastí vymezených OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více