ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN číslo 4/ ročník XVIII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII."

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY jednání s p. Šafaříkem (elektrizace tratě Letohrad Lichkov); RM jednání s p. Švábem (Konzum) a p. Taclem (UNITA); účast na SR Orlicka na zámku jednání s p. Moravcem (KCL) a p. Hartmanem (správa budovy DK); účast na zahájení karnevalu v Králíkách koncert Alibababand a 1. městský ples pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; projednávání rozpočtu na rok schůzka s manželi Jantačovými (Taneční klub DK); jednání na správě budov; obhlídka rekonstrukce mostu na Kunčicích; jednání s p. Stejskalem (Testa); účast na VH Kampeličky o.p.s jednání o rekonstrukci Šedivské ul účast na MČR v karate žáků (Jablonné n. O.); svatba jednání o návrhu rozpočtu na r. 2008; jednání elektrizace tratě jednání s krajským radním Ing. Šilarem; jednání s p. Jarošem (rádio Černá Hora); jednání s p. Simonim (Dietfurt); jednání s p. Taclem (Servis prům. chlazení); jednání s p. Tomkem (zástupce farní rady) jednání s Ing. Adamcem (OEZ) jednání s p. Netíkovou (Unitip Hradec Králové); účast na VVH Sokol Orlice-Kunčice jednání s p. Hubálkem (ASCO); jednání s ředitelkami ZŠ; účast na otevření babyboxu v Ústí n. O účast na VH TJ Sokol Letohrad schůzka s ředitelem TS a vedoucím OMaI; jednání rekonstrukce II/360 ul. Šedivská; veřejné projednávání stavby elektrizace tratě Letohrad Lichkov v orlovně jednání o území Proutnice nájemní smlouva s TJ Sokol; účast na VH Orlicka (Jablonné n. O.); účast na jednání Osadního výboru Orlice RM a rozšířená RM jednání pouťové komise; jednání řídícího týmu projektu cyklostezek údolím Tiché Orlice a Třebovky (Ústí n. O.); jednání o elektrizaci tratě Letohrad Lichkov; jednání s p. Pupíkem (ZŠ Komenského) svatby jednání se zástupcem spol. Éter CZ; pracovní oběd se zástupci spol. Unitip; účast na veřejném jednání o cyklostezce Letohrad Červená Voda ve Verměřovicích ZM každé pondělí porada vedoucích odborů MěÚ každé úterý porada s velitelem MP SLOVO MÍSTOSTAROSTY Než jsme si stačili dostatečně uvědomit, že nastal rok 700. výročí města, už z něho uplynuly první tři měsíce. Prvních dvanáct kulturních a společenských akcí zařazených do celoročního programu jste již tedy měli možnost zhlédnout, nebo se jich i zúčastnit aktivně. Ukázalo se hlavně to, že v našem městě je obrovský potenciál možností sportovního, kulturního a společenského dění. Je zde obrovská síla v umu, dovednostech i schopnostech všech generací, kterých si v tom uspěchaném životě neumíme dostatečně vážit a neumíme je patřičně odměnit. Výtvarníky a amatérské umělce často potěší jen to, že o jejich práce je zájem, že výstava je hojně navštívena, že na svém koncertu uslyší mohutný potlesk. Protože je letošní rok trochu výjimečný, záměrně jsme jej usilovali obohatit o kulturu tzv. dovezenou a akce nové, které mohou být základem nových tradic. Takovou akcí bude 1. ročník soutěže Euro skupin break dance 19. dubna. Od 10. dubna začnou sloužit přízemní zámecké prostory výstavnictví a nepochybně důstojně nahradí dříve využívanou oranžérii v parku. Začátkem května pak mohou děti zhlédnout pohádku Pověsti pro štěstí, která zahájí nový cyklus vystoupení kvalitních amatérských divadel, jehož jádrem bude sedm komedií, z nichž část bude hrána v exteriérech. Pro ty, kteří budou mít o letohradské pouti v sobotu večer dost toho rámusu, děláme experiment a hrajeme v Domě kultury komedii Na hlavu v podání absolventů DAMU. Ale nástup jara není ve městě jen zábava, neboť je potřeba řádně zahájit dle schváleného městského rozpočtu připravované akce, o kterých jsme již informovali. V závěru března byly podány další žádosti o finanční prostředky z Regionálních operačních programů, o nichž bude psáno v samostatných článcích zpravodaje. Po sepsání všech přání, která převyšovala o desítky miliónů korun možnosti rozpočtu roku 2008, vznikala náročnou cestou jeho konečná podoba schválená 19. března zastupitelstvem města. Proti předchozím rokům je nutno vyzvednout náročnost na vlastní a úvěrové finanční prostředky nezbytné k dofinancování zdrojů z Evropské unie, SFRB a SFŽP. Je to asi tak, jako když vám někdo řekne, že pokud si dáte z vlastního 2 Kč, že vám přidá ze svého 8 Kč. Ale není to tak jednoduché, neboť vám dá jen na to na co on uzná za vhodné. Můžete odmítnout, nebo to využít, i když víte, že jinde byste to potřebovali víc. Každé přirovnání trochu pokulhává, ale chtěl jsem tím přiblížit skutečnost, že ačkoliv priority města mohou být obecně jiné, nevratné dotační prostředky můžeme využít jen na to, na co jsou určené a na nic jiného. Pokud je získáme, bude záležet jen na nás, zda je využijeme efektivně a hospodárně, zda bude veřejná kontrola dostatečně silná, aby tomu nebylo jinak. Martin Hatka, 1. místostarosta města Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY (vždy od 15. v měsíci do 15. v příštím měsíci) Kulturní centrum příprava programu na září 2008, konzultační schůzka s právníky k přípravě smluv na předláždění podloubí, zasedání RM výroční členská schůze ČČK jednání s RM k přípravě rozpočtu na rok EPC projekt vyhodnocení záměru a měření s Ing. Nesvadbou k energetické náročnosti školských budov Čáslav a Slatiňany seznámení s provozy k nakládání s kovovými odpady firmy Recykling a.s., jednání s předsedou představenstva jednání s politickými partnery k přípravě rozpočtu na rok 2008, posouzení využití čp. 2, účast na znaleckém posuzování ceny bytu Ing. Zářeckým schůzka s investorem k využití městských pozemků v bývalém zahradnictví v parku, místní šetření v areálu Klubu biatlonu k žádosti o kácení stromů Praha jednání s generálním ředitelem Euro-Agentur a.s. a ředitelem CTS o možnostech rekonstrukce Domu kultury příprava dokumentace k čp.10, zasedání RM jednání s ved. odboru majetku a manažerem RENARDS k výběrovému řízení na dodavatele stavby kompostárny a sběrného dvora, schůzka s ředitelem KC, schůze komise k 700. výročí ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVÁLILO ROZPOČET PRO ROK 2008 Zastupitelé města Letohradu na svém jednání ve středu 19. března schválili rozpočet města pro rok Jeho celkový objem (výdaje cca 145 mil. Kč) patří zcela jistě k těm nejvyšším v dosavadní historii rozpočtů města. To je způsobeno zejména jeho proinvestičním zaměřením (celkový objem cca 85 mil. Kč) a právě tuto oblast bych rád blížeji rozebral a zastavil se u zásadních projektů města, připravovaných do evropských fondů. 3

2 4 Bezesporu největším investičním záměrem za téměř 24,5 mil. Kč je v letošním roce výstavba kompostárny (nad Bocusem) a sběrného dvora (v areálu Technických služeb u Montostavu), na který jsme obdrželi první evropskou dotaci ve výši 21,345 mil. Kč. Projekt přispěje k dalšímu zlepšení hospodaření města v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Druhou nejvýznamnější investicí s letos vyčleněnou částkou 16,3 mil. Kč je výstavba 15 nových nájemních bytů (7 bytů Kunčice čp. 164 s celkovou rekonstrukcí nemovitosti, 8 bytů nástavba na čp v Letohradě se zateplením celého objektu; na projekt nových startovacích bytů byla poskytnuta státní dotace ve výši 7,7 mil. Kč). Zdaří-li se jednání se zájemci o výstavbu v nové průmyslové zóně nad OEZ, budou zahájeny práce na zabezpečení infrastruktury v zóně (pro letošní rok plánováno 5 mil. Kč), investice by byla hrazena z prodeje pozemků v této lokalitě. Významnou položkou je částka 5,4 mil. Kč jako podíl města (veřejné osvětlení, rozjezdy do místních komunikací, část chodníků) na rekonstrukci Šedivské ulice (rozšíření silnice na 3 jízdní pruhy s kruhovou křižovatkou u Qanta, investice Pardubického kraje ve výši cca 45 mil. Kč). Rozjednána je investice se Správou a údržbou silnic do krajské komunikace v místní části Červená (nový povrch, zkvalitnění cyklostezky po místní části). Bude pokračovat výstavba nových chodníků podél frekventovaných komunikací (I. etapa na Orlici od hasičárny směrem ke kostelu, chodník od Bečvárny za přejezdem po nový most u Vondrova mlýna směr Kunčice, I. etapa chodníku směr Jankovice), vyčleněna je částka 2 mil. Kč. Město vyčlenilo také investiční prostředky na spoluúčast u projektů Regenerace ploch panelového sídliště U Dvora, který se budeme snažit uplatnit na Ministerstvu pro místní rozvoj (možnost získání 70% dotace na revitalizaci ploch parkoviště, chodníky, komunikace, zeleň, hřiště, předpokládané náklady cca 11 mil. Kč), podmínkou uskutečnění této akce je přidělení státní dotace. V opačném případě by město záměr o rok odložilo a v roce 2009 žádalo opětovně. Stejné podmínky platí pro projekt Bezpečné město (z hlediska dopravy), který bude uplatňován na Státním fondu dopravní infrastruktury (1,5 mil. Kč). Jedná se o I. etapu, ve které je vybudování dvou autobusových zálivů v ulici Ústecká (u Dvorany) a instalace upozorňovacích měřičů rychlosti při vjezdech do našeho města. Nového povrchu se dočká komunikace Polní (1,2 mil. Kč), s jejíž realizací se počítá na podzim po skončení objížděk z důvodu uzavírky Šedivské ulice. Téměř milion Kč je plánován i na investice do místních komunikací na Kunčicích (u Kampeličky, na Ovčíně). Plán komplexních rekonstrukcí dalších místních komunikací v letech by měl být zastupitelstvem projednáván na podzim, po vyhodnocení materiálu od nezávislé firmy, která diagnostikovala stav všech místních komunikací v Letohradě. Vždy zásadní podmínkou pro realizaci investice bude vyřešený stav sítí (zejména kanalizace, vodovod) pod komunikací. Z údržbových peněz by se měly financovat kromě běžné údržby místních komunikací ve všech částech města (včetně oprav výtluk místních komunikací po zimě) také opravy některých chodníků (např. část ul. Komenského, Jiráskova zde závisí na součinnosti s VaK). Dále je počítáno s pokračováním předláždění části velkého podloubí v jeho spodní části na Václavském náměstí, také s investicí do bytového fondu města včetně modernizace tepelné sítě. V rozpočtu je vyčleněna částka 1,2 mil. Kč na komplexní rekonstrukci střechy zdravotního střediska. U zdravotního střediska (SAL) existuje reálná šance získat letos dotaci od Ministerstva zdravotnictví, se kterým probíhají intenzivní jednání (dotace ve výši cca 5 mil. Kč). V případě úspěchu se kromě rekonstrukce střechy podaří objekt i komplexně zateplit (stěny, okna a výplně) a změnit způsob vytápění (plyn). Do investiční kapitoly spadají i projektové přípravy záměrů (letos vyčleněno cca 6 mil. Kč), a také nákup pozemků (cca 6 mil. Kč). Nejpozději budeme podávat další tři projekty se žádostí o dotaci z fondů Evropské unie. Jedná se o projekt komplexní přestavby čp. 10 (Panský dům) na Václavském náměstí v objemu téměř 60 mil. Kč (Regionální operační program /ROP/ 2.2 Rozvoj měst možná výše dotace 85 %; záměrem je vybudování důstojného městského úřadu na náměstí - výsledek z ankety občanů v roce 2005). Dalším projektem je zásadní rekonstrukce venkovního koupaliště (ROP 3.1 Infrastruktura pro cestovní ruch možná dotace ve výši 40 %) v objemu cca 30 mil. Kč záměrem je podélné rozdělení velkého bazénu, kde bude umožněno v jedné polovině plavání a ve druhé umístěny atrakce, jako jsou 2 tobogány, divoká řeka apod., rekonstrukce malého bazénu, šaten, sociálních zařízení, hřišť). Třetím, tzv. měkkým projektem je Propagace a podpora turistiky Letohradu a jeho okolí v letech (ROP 3.2 Marketingové aktivity v oblasti cestovního ruchu dotace ve výši 92,5 %). Koncem června podáme projekt Rekonstrukce přednádražního prostoru (ROP 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území jiné řešení komunikace před nádražím, parkovacích míst, výstavba autobusového nádraží) v objemu cca 35 mil. Kč. Samozřejmě jsou tu i projekty kanalizace (Červená, Kunčice cca 35 mil. Kč), další výzva do Evropských fondů je na tento záměr předpokládána počátkem roku Rozbíhají se přípravné projektové práce na projektu komplexního zateplení všech školských budov (ZŠ Komenského, ZŠ U Dvora, MŠ Taušlova, MŠ U Dvora), tento náročný projekt (v desítkách mil. Kč) chceme mít připraven k podání žádosti o dotaci z Evropských fondů v roce Jen jeho vyprojektování bude stát řádově miliony Kč, vlastní realizace bude poté předpokládat dofinancování v objemu nejméně 10 mil. Kč (15 % z objemu dotace). Na přípravu a realizaci tohoto velkého investičního záměru v oblasti školství v Letohradě chceme částečně využít také příjmu z prodeje nemovitosti Orlice čp. 4 (Dvořákova vila), jehož záměr zastupitelstvo schválilo. Takto získané finanční prostředky musí sloužit dál pro předškolní a školní výchovu dětí v Letohradě. Pokračovat se bude také s projektovou přípravou revitalizace ploch Václavského náměstí. Je zřejmé, že proinvestiční rozpočet si vyžaduje i financování v podobě úvěrů (celkem za cca 24,7 mil. Kč), které se začnou splácet v roce příštím, kdy končí některé úvěry z let minulých. Celková dluhová služba města by tedy neměla zásadně stoupnout a město bude moci čerpat úvěry i v dalším období, např. na dofinancování ostatních záměrů do evropských fondů apod. Město musí samozřejmě hledat i další příjmy, např. hledáním nových provozních úspor, prodejem zbytného majetku, nemovitostí, získávání dalších dotací apod. Letošní rok bude pro nás všechny náročný i v oblasti dopravy a určitých omezení a uzavírek, které nám budou stěžovat obvyklou dopravu. Ať již to bude časově náročná uzavírka ulice Šedivská (v období poutě by měla být přechodně zprůjezdněna), tak i probíhající uzavírka hlavního mostu mezi Orlicí a Kunčicemi či budoucí uzavírka mostu u Vondrova mlýna. Značnou komplikací budou i práce zhotovitele na elektrizaci železniční tratě Letohrad Lichkov (investice za 1,4 miliardy Kč) se značným množstvím nákladní automobilové dopravy, v květnu umístěním recyklační linky za orlickým rybníkem apod. Všechny práce nás budou omezovat a obtěžovat. Chci požádat občany o shovívavost a toleranci. Tyto velké akce posílí nejen význam našeho města, ale po dokončení nepochybně přispějí k větší spokojenosti nás všech. V dubnu by měl být do každé schránky doručen městským úřadem vypracovaný materiál, který bude upřesňovat uzavírky letošního roku v našem městě a uvádět další potřebné informace. Aktuální stav by měl být od dubna vždy prezentován na v sekci Dopravní omezení. Samozřejmě jsem v článku nemohl postihnout zcela vše, snažil jsem se poskytnout co nejvíce informací o podstatných záležitostech, se kterými se občan v roce 2008 v Letohradě setká. Zcela jistě se vyskytne mnoho dalšího, řada věcí se projednává s jinými subjekty, řada připravuje, o hodně dalších věcí se žádá a vše se dotýká snad celého území našeho města. Přeji nám všem, aby se co nejvíce investičních akcí v našem městě bez problémů vydařilo. Petr Fiala, starosta města Letohrad ZASTUPITELÉ JEDNALI Ve středu zasedalo v Domě kultury zastupitelstvo města. Projednávalo řadu důležitých bodů, snad nejvýznamnějším bylo schvalování rozpočtu města na letošní rok (podrobněji v článku starosty města viz výše). Zastupitelstvo dále projednalo nové obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, Požární řad města Letohrad, o pravidlech nahlížení do kroniky města a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zastupitelé také schválili nominace na udělení Ceny města tak, jak je navrhla rada města. Konkrétně budou oceněni Ing. Jaroslav Toman, generální ředitel OEZ (za docílení významné podpory společnosti OEZ s.r.o. směřující do rozvoje sportovních aktivit ve městě a přispění k rozvoji území města), Ing. Josef Zámečník (za dlouholetou aktivní činnost ve funkci ředitele Průmyslové střední školy, která zásadním způsobem přispěla k významnému rozvoji této školy a šíření dobrého jména města Letohradu), Ing. arch. Zdeněk Auer (za dlouholetou, obětavou a aktivní spolupráci na rozvoji města) a manželé Jana a Bc. Vladimír Zamazalovi (za dlouholetou aktivní práci pro rozvoj kultury v Letohradě).

3 VYBRANÁ USNESENÍ RM ZE DNE /2008 RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků sportovních ploch v areálu biatlonu v Letohradě dle přiložené situace. 28/2008 a) RM zrušuje usnesení RM přijaté dne pod č. 13/2008 v celém jeho rozsahu. b) RM schvaluje částečné stažení požadavku odkupu pozemků z vlastnictví ČR, ÚZSVM, a to v případě pozemků p.č. 391/6, 391/20, 391/24, 391/25, 391/26, 391/27 v k.ú. Letohrad. Nadále trvá zájem města získat do vlastnictví pozemky p.č. 368/5, 369/1, 369/3, 375/3, 362/4, 362/8, 362/3, 362/2, 705/1 (podíl 1/13) a st.p.č v k.ú. Letohrad. 29/2008 RM schvaluje v návaznosti na usnesení RM č. 296/2006 ze dne rozšíření seznamu povinných vlastníků parcel dotčených inženýrskými sítěmi na stavbu Průtah II/360 Letohrad, Šedivská o a.s. ČEPRO Praha, TESTA INVEST s.r.o. Letohrad, KONGO s.r.o. Letohrad a Novotný Ladislav, Železničářů 379, Letohrad, z důvodu uzavření budoucích a vlastních smluv o věcném břemeni. 30/2008 RM schvaluje zveřejnění výzvy zájemcům o obstarání služeb parkování vozidel v Novém dvoře a u koupaliště při Kopečkové pouti ve dnech 16., 17. a /2008 RM schvaluje zpracování pasportu budov na objekty čp. 44 a 708 Letohrad a čp. 100, 110 a 4 Orlice. 32/2008 RM schvaluje: a) Uzavření věcného břemene přístupu v šíři 1 m podél budovy čp. 2 po pozemku p.č. 150 v k.ú. Letohrad ve vlastnictví P.S., bytem L., vyhotovení GP pro vyznačení předmětu břemene uhradí oprávněné město, věcné břemeno bude uzavřeno po schválení převodu části st.p.č. 126 v k.ú. Letohrad. b) Doporučuje ZM schválit záměr prodeje části st.p.č. 126 v k.ú. Letohrad. 33/2008 RM schvaluje: a) Uzavření smlouvy o dílo se spol. CTS corp., s.r.o., Nad Košíkem 8, Praha 10, na zhotovení dokumentace potřebné k žádosti a vypracování samotné žádosti v rámci Regionálního operačního programu ROP severovýchod, prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, a to na projekt Revitalizace historického centra města Letohradu 1. etapa obnova čp. 10 v památkové zóně města Letohradu, v předloženém znění. b) Uzavření mandátní smlouvy se spol. REDEA ŽAMBERK s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 555, Žamberk, na vypracování žádosti v rámci Regionálního operačního programu ROP severovýchod, oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, a to na projekt Sportoviště Orlicka Multifunkční bezbariérové rekreační zařízení Letohrad 1. etapa, v předloženém znění. 35/2008 RM bere na vědomí zprávu Technických služeb Letohrad s.r.o. o hospodaření za rok /2008 RM schvaluje strategii komunitního plánu pro město Letohrad a okolí. 37/2008 RM vyhlašuje termín pro podávání žádostí o finanční příspěvky na rok Uzávěrka podávání přihlášek na předepsaném formuláři je /2008 RM schvaluje záštitu města s právem označení Zlatý jelen pro rok 2008 dle směrnice č. 1/2006 za významnou propagaci města Letohradu následovně: - FK OEZ Letohrad na sportovní činnost, zejména účast v ČFL sport návrh Kč; - KALF partnerství s městem (Letohrad město literatury faktu), podpora činnosti KALFu, uspořádání zářijového setkání KALF v Letohradě a udělování cen M. Ivanova a E. E. Kische kultura návrh Kč; - KB OEZ Letohrad na zabezpečení sportovní činnosti a rozšíření tratí sport návrh Kč; - SK OEZ Testa Letohrad na sportovní činnost, zejména účast v extralize mužů, extralize staršího a extralize mladšího dorostu sport návrh Kč; - Společnost F. V. Heka uspořádání XIX. ročníku MHF Letohrad kultura návrh Kč; - AF Brass Band Letohrad na zabezpečení kulturních vystoupení hudebního tělesa kultura návrh Kč; - Big Band Letohrad na zabezpečení kulturních vystoupení hudebního tělesa kultura návrh Kč, - FAMILIA CANTORUM na zabezpečení kulturních akcí kultura návrh Kč. Celkem: Kč kultura, Kč sport. 40/2008 RM bere na vědomí výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2007 vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 43/2008 RM schvaluje poskytnutí příspěvku z kapitoly Humanitární příspěvky panu R.V., bytem L., na zakoupení MONOSKI ve výši Kč. 44/2008 RM schválila odložení projednání finančního příspěvku na provoz Stacionáře Ústí nad Orlicí na dobu, kdy bude známa výše příspěvku od KrÚ Pardubického kraje. 45/2008 RM schvaluje příspěvek TJ OEZ Letohrad, oddílu karate, ve výši Kč na Mistrovství VČSKe seniorů a Poháru mládeže za předpokladu viditelného umístění transparentu, že tuto akci finančně podporuje město Letohrad a při samotné soutěži budou k dispozici i propagační předměty města. 46/2008 RM schvaluje změnu dopravního značení provedení DZ B29 (Zákaz stání) v křižovatce ul. Spořitelní a Komenského. 47/2008 RM bere na vědomí rezignaci paní J.Z. a jmenuje pana K.M., kronikáře města, členem komise pro kulturu a cestovní ruch 48/2008 RM schvaluje kritéria odměny vedoucích PO pro I. pololetí 2008 podle předloženého návrhu. 49/2008 RM souhlasí s prominutím nájemného u schválených akcí v plánu oslav 700 let města. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ LETOHRAD A OKOLÍ O čem ještě nevíte? V průběhu února pracovala triáda na následujících úkolech: - navštívili jsme uživatele služeb DPS a charity - zjišťovali jsme spokojenost s poskytovanými službami a zda naši klienti potřebují další služby. - kontaktovali jsme Český červený kříž a domluvili jsme si schůzku (z důvodu nemoci jsme se jí však nemohli zúčastnit). Dále jsme předložili verzi komunitního plánu sociální komisi a Zastupitelstvu města Letohrad. Zúčastnili jsme se schůze Svazu tělesně postižených spoluobčanů, která se konala 25. února v prostorách DPS. Na schůzi triády jsme si stanovili harmonogram na březen. Dne jsme se na Krajském úřadě Pardubického kraje zúčastnili schůzky s M. Zelenkovou ohledně tvorby komunitního plánu. V březnu proběhly schůzky triády ve dnech 4. a 13. března Byly jsme hosty na koncertu dechového orchestru Brass Band, který proběhl v rámci oslav 700 let města Letohrad. Této akce se zúčastnily: Jana Moravcová (za zadavatele), Alena Kalousová (za poskytovatele), Iva Janoušková (rada města), Žaneta Faltusová (koordinátor). Příjemně nás potěšil zájem veřejnosti o komunitní plánování ve městě Letohrad a okolí. Účastnili jsme se školení komunikace s médii a PR (public relations), které proběhlo 19. a 20. března v Pardubicích. Byla dopracována Strategie Komunitního plánu pro město Letohrad a okolí (jednotlivé body strategie byly rozpracovány do tabulek) a předloženy zastupitelstvu města; uveřejněno na Poslední pátek v březnu se uskutečnila akce pro veřejnost. Zástupci triády se v cukrárně Eva ptali občanů z Letohradu a okolí na jejich názory na komunitní plánování. Chtěli jsme se tak dozvědět, zda se občané Letohradu a okolí zajímají o průběh komunitního plánování. Žaneta Faltusová, koordinátor KPSS MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne v 9.00 hod. přijala hlídka MP telefonickou stížnost občana na krádež papíru, který byl připraven ke svozu dům od domu před panelovými domy v ulici V Aleji. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že dva nezletilí mladíci papír nakládají a chtějí odvézt. Vzhledem k věku jim bylo důrazně domluveno. 5

4 Dne ve hod. oznámil vrátný jedné firmy na Sádkách podezřelý pohyb osob a vozidla v areálu MŠ Taušlova. Strážníci celou věc prověřili a zkontrolovali objekt. Nic podezřelého nebylo zjištěno. MP Letohrad TŘÍDĚNÍ BIOODPADU JIŽ I NA HŘBITOVECH V letošním roce pokračujeme v rozvíjení systému třídění bioodpadů, a tak si občané mohou opět objednávat speciální nádoby na bioodpad, jako tomu bylo v loňském roce, a pomáhat tak snižování nákladů na jejich zbytečné odvážení do Českých Libchav. Naopak vytříděním bioodpadu pomůžeme náběhu provozu městské kompostárny, na jejíž stavbu jsme získali finance od EU prostřednictvím SFŽP. Od měsíce dubna tedy máte možnost využít mimo již osvědčený systém svozu od domu k domu také odvoz bioodpadů ve speciálních hnědých nádobách a jako nadstavbu bezplatné půjčování štěpkovačů na zpracování odpadů ze zahrad. V pondělí lichého týdne probíhá svoz plastů, papíru a nápojových kartónů způsobem dům od domu, ve středu běžný svoz nevytříditelných zbytků komunálního odpadu a ve čtvrtek lichého týdne bude od do letošního roku probíhat svoz bioodpadu, který bude provádět firma Ekola České Libchavy. Vytříděné plasty, nápojové kartony a papír z pondělního svozu končí u dalších zpracovatelů. Vytříděný bioodpad končí na městské ploše pro kompostování bioodpadu. Ostatní nevytříděné ze středečního svozu je nejdražší a končí na skládce v Českých Libchavách s náklady Kč za každou tunu! Velký objem odpadů rostlinného původu se soustřeďuje na městských hřbitovech. Proto i zde dochází od tohoto měsíce ke změnám. Místo kontejnerů zde naleznete dva druhy odpadových nádob hnědé na rostlinný odpad (květiny, zbytky okrasných jehličnanů z kytic a věnců a podobně, zbavené drátů a umělých hmot) a druhé nádoby na nekompostovatelný odpad (květináče, umělé květiny, dráty, sklo apod.). Pokud vzniká kdekoliv při stavebních pracích, včetně úpravy hrobů těžký stavební odpad, je třeba kontaktovat TS, které vám jeho odvoz zajistí mimo tyto sběrné nádoby. Kontejnery u hřbitovů nebudou od této doby přistavovány. Byly zneužívány malými stavebními firmami a některými občany k ukládání stavebního a velkoobjemového odpadu (nábytek), který lze předat ve sběrném dvoře p. Plundry u koupaliště, ovšem rovněž řádně vytříděný na stavební suť a ostatní komodity (kovy, kabely, dřevo ). Stavební suť totiž umí naše technické služby zpracovat a není třeba ji odvážet mimo Letohrad za již zmíněných Kč za tunu! Všichni, kdož se na zdokonalování systému nakládání s odpady v Letohradě podílejí, doufají, že všichni pochopí potřebnost a správnost těchto kroků. Martin Hatka, předseda komise ŽPaE 6 KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ELEKTROWIN SE PŘEDSTAVUJE Novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 Elektrowin, a.s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. Do obchodního rejstříku byla společnost Elektrowin zapsána 15. července 2005 a 5. prosince téhož roku obdržela rozhodnutí od Ministerstva životního prostředí o zápisu do Seznamu výrobců jako kolektivní systém pro skupiny elektrozařízení 1, 2 a 6 (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronické nářadí a nástroje) pod registračním číslem: KH001/05-ECZ. O výsledcích hovoří čísla Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je recyklace elektrospotřebičů a perfektně fungující systém zajišťující sběr a následné materiálové využití surovin získaných z vysloužilých elektrospotřebičů. Objektivně o výsledcích práce každého kolektivního systému v České republice je jich zapsáno celkem šest vypovídají čísla. Konkrétně ta, která uvádějí, jaké množství elektrospotřebičů je zpětně odebráno a předáno k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se toto množství uvádí v kilogramech odebraných spotřebičů na občana a rok. V době, kdy společnost Elektrowin započala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Za první rok činnosti kolektivních systémů již toto množství přesahuje 2 kg, z toho Elektrowin ve svém systému sebral více než 1 kg na obyvatele velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů. V celkovém objemu to znamená zvýšení sběru elektrozařízení více než o kg za jeden rok. Do konce roku 2008 se ale současné hodnoty musejí zdvojnásobit. Ukládá nám to evropská směrnice, která stanovila členským zemím zajistit už do konce roku 2006 plnění kvóty 4 kg na obyvatele a rok. Novým členským státům, Irské republice a Řecku umožnila směrnice požádat o prodloužení lhůty k dosažení těchto cílů nejvýše o dva roky. Česko o dvouletý odklad požádalo a získalo jej. Nejdůležitější jsou informace Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo jak je systém financován. Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace, kdykoli je najdete na internetových stránkách: Předmětem činnosti společnosti Elektrowin, a. s., je provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům podle 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu hlavy III. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Elektrowin, a.s. ii Kolektivní systém Elektrowin plní za výrobce jejich zákonem uložené povinnosti a stará se o zpětný odběr a recyklaci vysloužilého elektrozařízení. SVOZ PAPÍRU, PLASTŮ A NÁPOJO- VÝCH KARTONŮ ZPŮSOBEM DŮM OD DOMU provádí společnost Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, tel každý lichý týden v pondělí Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec SVOZ BIOODPADU od do každý lichý týden ve čtvrtek provádí společnost Ekola České Libchavy, s.r.o., tel Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad SBĚRNÝ DVŮR VÝKUPNA DRUHOTNÝCH SUROVIN MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Letohrad, ulice Požárníků proti koupališti Provozovatel: Milan Plundra, tel Provozní doba: PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK , ÚTERÝ, ČTVRTEK , SOBOTA

5 SVOZ ODPADŮ Z POPELNIC ve středu od ranních do pozdních večerních hodin časový rozpis pro jednotlivé ulice není stanoven dle situace může posádka změnit trasu, přistavujte proto své nádoby včas. Provádí společnost Ekola České Libchavy, s.r.o., tel VÝTĚŽEK Z VYBRANÝCH AKCÍ JDE NA VEŘEJNOU SBÍRKU Město Letohrad vyhlásilo veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na záchranu kulturního dědictví rekonstrukci varhan v kostele sv. Václava na náměstí. Sbírka bude probíhat až do konce roku Občané mohou sbírku podpořit libovolnou částkou. Osobní certifikát je připraven pro ty, kteří přispějí částkou 500 Kč, Kč nebo Kč. V případě, že finanční dar přesáhne částku Kč, bude certifikát vystaven ve výši jeho hodnoty. Příspěvek bude vepsán do Sběrací listiny spolu s adresou, na kterou Vám certifikát zašleme. Částku lze také složit na zvláštní účet sbírky, který byl k této příležitosti vytvořen, za pravidel uvedených v předchozí větě. V tomto případě sdělte písemně na Městský úřad Letohrad finanční odbor, Komenského 41, Letohrad, datum složení částky, výši částky, z jakého účtu (nejlépe kopií bankovního výpisu nebo potvrzení o vkladu) a adresu, na kterou Vám zašleme certifikát. Pokud budete pro daňové účely požadovat darovací smlouvu, doplňte ve sdělení. Na konto sbírky bude rovněž poukázán výtěžek z některých akcí, které se v průběhu letošního roku uskuteční v rámci oslav 700 let od první zmínky o Kyšperku (jednou z nich bylo lednové operní představení Dido a Aeneas). Varhany v kostele sv. Václava v Letohradě představují velice zdařilý nástroj, vzácný především svým umístěním v barokní varhanní skříni. V současné době je však značně nespolehlivý a nutně potřebuje rekonstrukci. Je naší povinností uchovat tento hudební skvost pro další generace. Jedná se o nástroj vhodný jak pro liturgické, tak pro koncertní využití. Nastala tedy doba KALENDÁŘ AKCÍ - DUBEN pokusit se shromáždit finanční prostředky na jeho opravu, případně menší přestavbu. Cena udržovací opravy se pohybuje nad částkou Kč (a cena samozřejmě stále stoupá) a přestavba nástroje řádově v milionech Kč. Moc Vás proto prosíme o štědrost ve sbírce, kterou vyhlásil starosta města Letohradu, a zároveň mnohokráte děkujeme všem, kteří již do sbírky přispěli. Podrobnější informace a aktuální stav sbírky naleznete na Aktuální stav sbírky: ,25 Kč v hod. Absolventský koncert Zámek sál ZUŠ v hod. Kino: Na vlastní nebezpečí v hod. ČFL: Letohrad Vlašim Fotbalový stadion v 16:00 hod. Koncert skupiny OBOROH Evangelický kostel v hod. Kino: Nejkrásnější hádanka v hod. 700 LET: Vernisáž výstavy Kyšperk na mapách Zámek zasedací síň Tradiční humanitární sbírka Václavské nám. průjezd fary v hod. Divadlo: F. F. Šamberk Jedenácté přikázání Orlovna v 9.30 hod. 700 LET: Kunčický drtikol Areál Pod Umbulí Kunčice v hod. Vernisáž výstavy fotografií D. Popeláře a origami Renaty Popelářové Evangelický kostel Týden steaků Hotel Na zámku v hod. Absolventský koncert Zámek sál ZUŠ v hod. Hosté Vladimíra Zamazala Divadelní vinárna v hod. Svatba na bitevním poli v hod. Absolventský koncert Zámek sál ZUŠ v hod. 700 LET: Soutěž dětských párů ve spol. tanci ve hod. 700 LET: Floor Masters 2008 Tělocvična TJ Spartak v hod. Jarní setkání důchodců v hod. ČFL: Letohrad Sparta B Fotbalový stadion v hod. ČFL: Letohrad Karlovy Vary Fotbalový stadion v hod. Kino: Once v hod. 700 LET: Vernisáž výstavy Květiny a včely Zámek chodba před zasedací síní v hod. Koncert mladých pedagogů a jejich hostů Zámek sál ZUŠ v hod. Čarodějnice Fotbalový stadion Čarodějnice Restaurace Na koupališti v hod. 700 LET: Koncert k 10. výročí Big Bandu Letohrad DŮM KULTURY program na duben KINO v hod. Na vlastní nebezpečí Majitel cestovní kanceláře zaměřené na extrémní sporty získá zajímavou zakázku sjezd nebezpečné Černé řeky. Klient, který celou výpravu inicioval, má, zdá se, velmi závažný důvod, proč chce jet právě do oblasti, kde kdysi za podivných okolností zahynul jeden český vodák. Pro Sašu je téměř zapomenuté tajemství, spojené s dávnou rodinnou tragédií dlouholetým traumatem a teď nadešla šance dopátrat se pravdy. Nabídka atraktivního dobrodružství svede dohromady nesourodou skupinu nic netušících lidí, pro které je cesta jen zajímavým výletem. 92 minut, přístupný, thriller, vstupné 70 Kč 7

6 v hod. Nejkrásnější hádanka Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího ženicha. Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu daruje kouzelnou jahodu, dík níž oba rozumějí řeči ptáků. A dobře slyší, jak kohout předpoví, že jednou bude sedlák vítat Matěje jako Majdalenčina ženicha 98 minut, přístupný, rodinný, vstupné 70 Kč v hod. Svatba na bitevním poli Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo. V malém moravském městečku Zvěstov žijí všichni chlapi starými historickými bitvami. Představují francouzskou armádu v čele se svým starostou Touchynem (Bolek Polívka), který má už léta monopol na roli Napoleona. Tentokrát se připravují na velkou akci odhalení napolenoské kašny v sousedním městě Podolí za přítomnosti televize a novinářů. Podolský starosta má však pro Touchyna špatnou zprávu tentokrát angažoval na roli Napoleona skutečného zahraničního herce. 100 minut, přístupný od 12 let, komedie, vstupné 70 Kč v hod. Once On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Jeho snem je živit se hudbou, ale to se mu vůbec nedaří. Ona je talentovaná pianistka z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Když se ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich společná hudba má neobyčejnou sílu a podaří se jim získat nejen peníze na pronájem studia, kde natočí společnou desku, ale také přízeň a obdiv všech, kteří se na jejím vzniku podílejí. Oba si ale velmi záhy uvědomí, že takového člověka, jakým je ten druhý, se jim podaří v životě potkat jen jednou. 86 minut, přístupný od 12 let, hudební, romantický, vstupné 60 Kč Připravujeme na květen kino: Rambo do pekla a zpět, O rodičích a dětech Orel Orlice zve na divadelní představení F. F. Šamberka Jedenácté přikázání, které se koná v sobotu v hod. v orlovně na Orlici Účinkuje Zdobničan Vamberk. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč. V neděli 13. dubna v hod. proběhne v kostele ČCE v Letohradě vernisáž výstavy fotografií Daniela Popeláře (Ne)obyčejný svět doplněná o výstavu Kouzlo origami jeho ženy Renaty. Výstava pak bude otevřena až do 24. dubna ve všední dny od 14 do 18 hodin, po domluvě i dopoledne. JARNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ Zveme Vás na tradiční Jarní setkání důchodců, tentokrát estrádní pořad, který se uskuteční v sobotu od 16 hodin v divadelním sále Domu kultury. Bejvávalo to je pásmo lidových a staropražských písniček, scének a kupletů v podání divadelního spolku Kvítko ( z čertovy zahrádky) Mladoňovice. Představení se mohou zúčastnit i budoucí důchodci. Na setkání se těší členky Společenské komise města Letohrad. OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Pravidelné povinné očkování psů proti vzteklině se bude konat v těchto termínech: Úterý hod. Kunčice, u Ruprechtů hod. Orlice, u orlovny čtvrtek hod. Letohrad, u býv. jatek hod. Červená, u pohostinství Očkování si lze též kdykoliv zajistit v ordinačních hodinách v ambulanci v Letohradě, V Aleji 862. MVDr. Ivan Malínek ŠKOLY ZŠ KOMENSKÉHO Žáci 5. třídy objevovali Japonsko Naše třída se na konci ledna zúčastnila literární soutěže Objevte Japonsko s Pentelem. Dovoleny byly libovolné slohové útvary, ale hlavní myšlenkou bylo Japonsko - společně jsme tvořili myšlenkovou mapu (co tě všechno napadne, když se řekne...), hledali jsme na internetu, četli pohádku Čarovné ucho (z angl. originálu The Magic Ear). Potom už nám nic nebránilo pustit se do práce. Hoši se ponořili do světa samurajů nebo nás provázeli Japonskem coby turističtí průvodci. Holky se nechaly inspirovat zejména pohádkovými motivy a psaly o princeznách, sakurách či mluvící rybě. Všechny příběhy nám daly velkou práci. Velmi nás potěšilo, že Kristýnka Hauptová se se svou pohádkou O zlé princezně umístila na báječné třetí příčce v 1. kategorii. Díky Kristýnce a díky všem, kteří se soutěže zúčastnili nebo se jakkoli poprali s tématem, náleží naší třídě krásná odměna Kč na školní potřeby pro celou třídu a autorce vítězné práce ještě navíc Kč. Slavnostní předání ceny proběhlo se zástupci firmy Pentel v naší třídě. Blahopřejeme! Vítěznou práci a některé další si můžete prohlédnout na Mgr. Ivana Veselá, tř. uč. Páťáci v opeře První stupeň Základní školy Komenského se zúčastnil opery o Jeníčkovi a Mařence, kterou 8 si pro nás připravila pardubická hudební škola. Byli jsme nadšení, protože někteří z naší třídy na opeře v životě nebyli. Hlavními rolemi byli Jeníček a Mařenka, jejich rodiče, dále Babajaga s ochránci, víly a nakonec důležitý klavírní doprovod. I když to bylo náročné představení, nevyužít zhlédnutí opery by byla opravdu škoda. Kristýna Petráčková, 5. tř. Jaro v muzeu Dne 10. března jsme se vydali na jarní výstavu do informačního centra. Šli jsme na tuto výstavu místo výtvarné výchovy. Byly tam různé jarní i velikonoční dekorace (kraslice, velikonoční prostírání, voskové svíčky a další). Návštěvníci si mohou některé výrobky zakoupit. Po této krásné výstavě jsme šli do vestibulu LSG na výstavu Naše zahrada. Zde jsme mohli hlasovat o nejhezčí obrázek nebo model. Hlasovali jsme pro naše spolužáky. Všechny práce byly velmi pěkné. Nikola Petříková, 5. tř. Cesta za inspirací Vybraní žáci ze sedmých a osmých ročníků se 11. března vypravili do Domu techniky v Pardubicích, kde probíhalo krajské kolo Festivalu vědeckých a technických projektů pro děti a mládež, který pořádal Pardubický kraj ve spolupráci s Dellaware Halley Science Fair z USA jako první v České republice. Věděli, že bude hodnoceno 68 projektů žáků základních a středních škol z fyziky, chemie, informatiky, biologie, astronomie, mechaniky, politologie, historie a jiných oblastí a jejich úkolem bude zprostředkovat informace spolužákům ve svých třídách. Vybavili se fotoaparáty, aby jim nic neuniklo, a získali tak materiály pro prezentaci určenou svým vrstevníkům. Témat bylo nepřeberné množství a na jejich zvídavé otázky ochotně odpovídali řešitelé projektů. Mnohdy žasli, jaká témata si soutěžící zvolili, s jakým zaujetím vyprávěli o problémech, které museli během práce řešit a jak odborně se vyjadřovali. Je velmi těžké říci, který projekt byl nejlepší, nejzajímavější. Kdo se stane vítězem v jednotlivých kategoriích, jsme se jen mohli domnívat. O tom totiž rozhodla až druhý den osmnáctičlenná porota složená z odborníků. Z reakce a zájmu našich dětí usuzuji, že je snad nejvíce oslovilo netradiční pojetí hry Kámen, nůžky papír, kdy tvůrci vytvořili speciální rukavici a počítačový program tak, aby se mohl utkat hráč s protihráčem počítačem. Na zpáteční cestě hovořili o robotu na dálkové ovládání, který byl vyroben z vrtaček a různých kovových součástek, měl také mechanickou ruku, která dokázala sevřít předmět a přenést ho na jiné místo. Jako oko sloužil fotoaparát připevněný na mechanické ruce. Zaujala je i další témata,např. ekodům i větrné elektrárny. Některé další projekty jsou zachyceny na fotografiích, které najdete na našich webových stránkách

7 Potěšující ze strany našich žáků bylo sdělení, že by někteří v jejich třídě byli schopni také něco podobného vytvořit. Předpokládáme, že se i na naší škole najdou žáci, kteří se po vzoru soutěžících vrhnou do bádání, pokusů a řešení problémů. Pokud sami mají zájem o konkrétní problematiku, trpělivost, vytrvalost, jsme ochotni je ze všech sil podporovat a odborně jim pomáhat. Jarmila Hatková ZŠ U DVORA Telegram ZŠ U Dvora První stupeň zhlédl představení o Perníkové chaloupce Naše škola se zúčastnila soutěže recitátorů A se zúčastnila interaktivního programu B se zúčastnila interaktivního programu Druhý stupeň zhlédl Příběh o rytíři Petrovi z období gotiky Informatika na Základní škole U Dvora Předmět Informatika se na naší škole vyučuje od roku Tehdy se podařilo do školy získat osm počítačů. Pro pamětníky, jednalo se o typ PC XT a 286, a společně se žáky jsme se trápili řádkovým operačním systémem MS DOS. Dnes máme ve škole dvě počítačové učebny. Na všech počítačích běží Windows XP a jsou řízeny serverem Windows 2003 Server. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Pro potřebu názornosti používáme projekci pomocí dataprojektorů. Úplnou novinkou je interaktivní tabule Smartboard. Jedná se tabuli připojenou k PC, na kterou je promítán obraz z počítače, a je možné přímo na tabuli ovládat počítač, dopisovat poznámky atd. Původní předmět Informatika byl v minulosti určen převážně žákům osmých a devátých tříd a náplní bylo ovládání počítače a práce se základními programy. I to se postupem času změnilo. Předmět se posouvá do nižších tříd. V letošním školním roce začínají první a šesté třídy vyučovat podle nového Školního vzdělávacího programu a předmět Informatika absolvují již v pátém a šestém ročníku. Žáci jsou v dnešní době z domu již často připraveni na samotnou práci s počítačem (viz anketa). Proto je cílem tohoto předmětu sjednocení a doplnění dovedností získaných často převážně metodou pokus omyl. Důležitá je také práce s informacemi. Internet fenomén dnešní doby obsahuje spoustu informací, které však nemusí být vždy aktuální a pravdivé. Žáci se učí ověřovat pravdivost informací, dále je kladen důraz na bezpečnost dat, ukládání dat. Žák v šesté třídě by měl být schopen vyhledat vhodné informace, ověřit je, zpracovat je pro své studijní potřeby a hlavně je bezpečně uchovat. V tomto předmětu se žáci naučí ovládat textové editory, tabulkové procesory, pracují s počítačovou grafikou. Rovněž práce s fotografiemi focení, úpravy, archivace je pro žáky velmi zajímavá. Žák komunikuje s okolním světem i elektronicky, umí ovládat výukové programy pro potřeby své přípravy. Od příštího roku bude žákům v sedmém ročníku nabízen předmět Psaní všemi deseti. Někteří žáci si pak mohou v osmém a devátém ročníku vybrat volitelný předmět, ve kterém může pokračovat ve výuce informatiky převážně formou projektů. Kromě těchto předmětů jsou počítače využívány i pro ostatní předměty, dále mají žáci možnost využívat počítačové učebny i ve volných hodinách. Fakt, že počítačová gramotnost dětí se mění a je nutné se tomuto trendu přizpůsobit, dokládá následující anketa, která v sobě má i určité varování (počítačové hry, čas strávený u PC). Žákům čtvrtých a pátých třídy bylo položeno několik otázek. Následují procentuální výsledky. Závěrem bych chtěl říci, že naší snahou je připravit žáky pro další studia a hlavně pro dnešní moderní dobu. Výsledky práce žáků budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách kde můžete vidět i řadu fotografií. Mgr. Roman Nožka Anketa: Počet domácností s PC - 98 % Počet domácností připojených k Internetu - 77 % Počet žáků s vlastním PC - 44 % Počet žáků používajících PC více než 1 h za den - 53 % Počet žáků pracujících na počítači déle než rok - 93 % Počet žáků, kteří většinu času hrají hry - 88% Počet žáků, kteří se většinu času učí - 4 % Počet žáků, kteří již pracovali v programu Word - 70 % Letohradské soukromé gymnázium obecně prospěšná společnost Ohlédnutí za úspěchy studentů gymnázia v olympiádách Ve fyzikální olympiádě kategorie A vybojoval 8. ledna 2008 Lukáš Skalický ze septimy nádherné 4. místo v konkurenci nejlepších fyziků v kraji. Na základě celkového součtu bodů pak Lukáš postoupil i do celostátního kola v Karlových Varech. Také 21. únor byl pro naše studenty dnem úspěchů. Tentokrát v okresní soutěži v anglickém jazyce. V kategorii středních škol získal septimán Libor Vlček 3. příčku a postoupil do krajské soutěže. Mezi mladšími studenty máme 1. místo díky perfektnímu výkonu Katky Tomkové ze sekundy a ani tercián Marek Bartoš se v konkurenci neztratil. Další dobrá zpráva přišla 18. března 2008 z Pardubic. Libor Vlček ze septimy skončil čtvrtý v krajském kole olympiády v anglickém jazyce. Projekt ESF se blíží k závěru Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. obdrželo v roce 2006 grant ESF na realizaci projektu s názvem Virtuální předmětové kabinety jako zdroj moderních metod vzdělávání. 10. března proběhlo v prostorách gymnázia setkání s partnery projektu. Účastníkům byly předvedeny poslední verze výukových prezentací a souvisejících metodických pokynů, pracovních listů a didaktických testů. Každý z nich obdržel podrobné informace o realizaci projektu a zároveň si odnesl i demoverzi materiálů. Účastníci byli po malém pohoštění požádání o zhodnocení a připomínky, které tvůrci kabinetů, profesoři gymnázia, zahrnou do svých finálních verzí. Chceme tímto všem zúčastněným poděkovat za jejich čas a zájem. Vratislav Šembera, zástupce ředitele gymnázia TOTALITNÍ SYSTÉMY V dřívějších číslech Letohradského zpravodaje jsme Vás informovali o cyklu přednášek pod názvem TOTALITNÍ SYSTÉMY 20. STOLETÍ, které již druhým rokem pořádá Letohradské soukromé gymnázium. Tématem jsou politické dějiny vybraných zemí tzv. třetího světa. V dubnových setkáních se budeme zabývat ekonomickým i politickým vývojem Indie, Pákistánu, Barmy a Ruska v posledních desetiletích, seznámíme se také se současnou situací v těchto zemích. Povídání o mnohdy pohnutých událostech bude doprovázeno promítáním dobových obrazových materiálů. Podrobný rozpis témat je vyvěšen na internetových stránkách Všechny zájemce o problematiku zemí asijského kontinentu rádi uvítáme každou středu v budově gymnázia v učebně geografie, seminář probíhá v době od do hod. Mgr. Marek Machačný 9

8 Přednášky v dubnu Indie, Pakistán, kašmírská otázka Barma Čína, Tibet, Ujgueská oblast Xinjiang Jelcinovo, Putinovo a Medvěděvovo Rusko ZUŠ A. MUCHY LETOHRAD Zdravíme ze ZUŠ Letohrad Momentálně probíhají soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír a na smyčcové nástroje a já bych Vám rád přiblížil úspěchy našich žáků a jejich učitelů. Hra na klavír okresní kolo ve Vysokém Mýtě: David Komínek - 1. cena s postupem do krajského kola Helena Dubská - 1. cena s postupem do krajského kola Zdislava Zavadilová 1. cena Martina Faltejsková - 2. cena Lucie Řeháková - 3. cena Aneta Mertová - 1. cena s postupem do krajského kola Terezie Stráníková - 2. cena Smyčcové nástroje okresní kolo v Lanškrouně: Tereza Hlaváčková - 1. cena s postupem do krajského kola Veronika Stejskalová - 1. cena s postupem do krajského kola Monika Matějíčková - 1. cena s postupem do krajského kola Veronika Hoffmannová - 2. cena Hana Balcarová - 1. cena s postupem Julie Kristlová - 2. cena Jindřich Novotný - 1. cena s postupem Jan Dostál - 1. cena Miroslav Koblížek - 1. cena s postupem Všem žákům a jejich pedagogům z celého srdce blahopřejeme. Moc nás to těší. Petr Oravec, statutární zást. ředitele Hra na kontrabas Vyučující: Josef Krečmer Kontrabas je největší a nejhlubší nástroj z rodiny smyčcových nástrojů. Vyvinul se koncem 16. století z basových viol da gamba. V dnešní době se běžně používá kontrabas se čtyřmi strunami, v orchestru i pětistrunný. K výuce na kontrabas se přijímají žáci staršího věku s fyziologickými a hudebními předpoklady, kteří mohou na tento nástroj cvičit u nás ve škole, nemusí si jej tedy pořizovat. Na kontrabas lze hrát jak sólově, tak i v různých souborech a orchestrech klasických, lidových a jazzových. Je možné jej také dále studovat na školách s uměleckým zaměřením. Hra na violoncello Vyučující: Josef Krečmer Jedním ze skupiny smyčcových nástrojů je violoncello. Jeho vznik sahá až do 16. století. Zvuk tohoto nástroje je měkký a lahodný, rozsahem podobný lidskému hlasu. Dříve to byl nástroj spíše doprovodný, dnes je již rovnocenným partnerem ostatním nástrojům a uplatňuje se jak v hudbě klasické, tak i v ostatních žánrech, dokonce i v hudbě rockové (Apokalyptica). K výuce na violoncello se mohou přihlásit děti již od 5 let, ale nemusí mít obavu, že si budou muset nástroj kupovat. Ve škole mají možnost si zapůjčit nástroj na celou dobu studia od toho nejmenšího až po violoncello tříčtvrťové. Své umění mohou děti předvést na besídkách a koncertech, a to jako sólisté, nebo hráči v souborech a orchestrech. Talentovaní žáci mnohdy pokračují ve studiu na uměleckých školách vyššího typu a poté uplatňují svou dovednost a talent v dalším hudebním životě. Zveme Vás do ZUŠ v hod., v hod., v hod. v sále ZUŠ na zámku: Absolventské koncerty žáků Základní umělecké školy Letohrad v hod. v sále ZUŠ na zámku: Koncert mladých pedagogů Kláry Remsové (zpěv), Květy Zelenkové (zpěv), Kateřiny Amortové (hoboj) a jejich hostů ZUŠ Alfonse Muchy, Václavské náměstí 1, Letohrad, tel./fax: sekretariát , statutární zást. řed , TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK JSOU 25. DUB- NA, 23. KVĚTNA A 13. ČERVNA, VŽDY OD DO HODIN V NAŠÍ ZUŠ. TĚŠÍME SE NA VÁS. INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ODĚVŮ V pátek 11. a v sobotu 12. dubna 2008 uspořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí - středisko Letohrad v průjezdu fary na Václavském náměstí v Letohradě tradiční jarní Humanitární sbírku oděvů. Sbírka proběhne: Pátek od do hod. Sobota od 9.00 do hod. Noste, prosím, pouze čisté a nositelné oděvy. Sbírka je určena pro sociální šatník, který má charita zřízen v Pobytovém středisku žadatelů o azyl v Kostelci nad Orlicí. Další informace vám rádi poskytneme osobně na adrese: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, středisko Letohrad, Na Kopečku 356, Letohrad, paní Marta Venclová, nebo na telefonu: Oblastní charita Ústí nad Orlicí hledá pro obyvatele Pobytového střediska žadatelů o azyl v Kostelci nad Orlicí hluboké i sportovní kočárky. Za případné dary děkujeme! Další informace vám poskytneme na výše uvedené adrese. 10 MATEŘSKÉ CENTRUM MOZAIKA Program na duben Zveme všechny maminky a tatínky s dětmi především na mateřské dovolené, do mateřského centra v Letohradě. MC je místo setkávání, navazování nových přátelství, výměny zkušeností, získávání nových poznatků a aktivní trávení volného času s dětmi. Otevřeno máme Po, Út, Čt, Pá od 9.00 do hodin. PONDĚLÍ od do Cvičení na míčích vede Hana Štěpánková, protahovací, posilovací a zdravotní cviky na gymballech; vhodné i pro těhotné PONDĚLÍ od 8.00 do Hlídání dětí zájem o tuto službu hlaste předem. Poplatek 20 Kč/ hod./1 dítě ÚTERÝ otevřená je herna MC od 9.00 do hod. STŘEDA od 8.00 do Hlídání dětí zájem o tuto službu hlaste předem. Poplatek 20 Kč/ hod./1 dítě ČTVRTEK od do Tvořivá dílna Ruční výroba mýdel Tvořivá dílna není Mozaikové květináče přineste si květináč či jiný předmět Výroba šperku z fimo hmoty PÁTEK od do Zpívánkové tvoření vedou Pavla Zamazalová a Hela Poláčková, hudebně pohybové činnosti a výtvarná činnost pro nejmenší děti. Keramická dílna pro maminky: 4. 4., od 15.30, poté každých 14 dní v pátek. AKCE od hod.: Pedig s paní Marií Moravcovou Paní M. Moravcová nás seznámí s technikou pedig pletení z proutků. Lze uplést košíky, mističky, tácky a různé ozdoby. (Akce se přesunula z března na duben). Materiál lze zakoupit u nás. Na akci je nutné se přihlásit do na níže uvedených kontaktech (z důvodu omezeného počtu volných míst).

9 od hod.: Kurz vázání šátků na nošení miminek s paní Hankou Adamcovou Budete mít možnost seznámit se s nošením dětí, shlédnout šátky firmy Šanami a naučit se je vázat. Dále bude předveden sortiment látkových plenek, eko praní a další sortiment pro miminka a maminky. Po skončení kurzu je možnost šátky a ostatní výrobky na místě zakoupit. Sebeobrana pro ženy Termíny: 7. 4., a vždy v hod. Sebeobrana je vhodná pro ženy v každém věku, mohou se přihlásit ti, co už lekce absolvovali i úplní nováčci! S sebou nepotřebujete nic, jen vhodné oblečení, popř. pití. Možné změny termínů a více informací s možností se přihlásit naleznete na webu: nebo na níže uvedených kontaktech. Vstupné dobrovolné od hod.: Úvodní přednáška (beseda) ke kurzu O meditaci a léčení. Viz info níže 19. a 20. dubna a 26. a 27. dubna (víkendy): Kurz meditace a léčení Kurz povede Ing. Miroslav Kokinda, překladatel (Průvodce reiki, I-ťing o lásce) a dlouholetý student nejznámějšího jihoafrického duchovního učitele pana Ivana Kaplana. Tento kurz má dlouholetou tradici - je vyučován již od roku Obsahem kurzu je několik účinných meditačních technik, pránajáma, komunikační procesy, zaměřené na léčení vztahů a léčení. Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro lidi, DALŠÍ ZPRÁVY kteří na sobě již duchovně pracují a chtějí si svoji meditační praxi rozšířit a prohloubit nebo třeba jen strávit cca 25 hodin v příjemné společnosti podobně laděných lidí. Zájemci mohou získat také zasvěcení do I. stupně reiki. Cena kurzu je Kč za oba víkendy. Na akci je nutné se předem přihlásit. Případné dotazy (a přihlášení na kurz) směrujte na tel. číslo nebo em na od hod.: Laktační poradna a předporodní příprava s laktační poradkyní paní Miloslavou Hájkovou a porodní asistentkou Lindou Horákovou z pardubické nemocnice Zveme všechny maminky stávající i budoucí na zajímavé povídání o kojení a porodu. Témata: péče o rodičku na porodním sále, před a po porodu, popis čtyř dob porodních, kojení a výživa dětí do 1 roku (polohy kojení, jak správně kojit, problémy při kojení ). A vše, co by Vás mohlo na toto téma zajímat. Poplatek činí 20 Kč, na akci je nutné se do přihlásit na níže uvedených kontaktech. KONTAKTY: mob , tel , DUBEN VE STREETU Pátek od hod.: Večer na Důvěrné téma Beseda s pracovníkem Linky důvěry Pardubického kraje. S čím vším se lidé na linku obracejí? A může takový obyčejný rozhovor opravdu pomoci? Jaké jsou formy pomoci lidem v krizi? Co mám dělat, když Během večera bude prostor pro Vaše otázky! Pátek v hod.: Pomoc člověku Projekce skvělého dokumentu z festivalu Jeden svět. Režie Martin Štoll, 28 min. Film seznamuje velmi poutavou a originální formou s různými druhy služeb a pomoci pro uživatele drog v ČR. Zároveň nekompromisně vyvrací demagogické teze některých politiků a části veřejnosti o podporování narkomanů, já bych je zavřel a ono by je to přešlo apod. Po skončení filmu proběhne beseda s pracovníky centra. Čtvrtek v hod.: Turnaj v kulečníku Turnaj pro kulečníkové nadšence Hraje se podle sportovních pravidel (seznámíme Tě s nimi před začátkem turnaje). Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street v centru Pod střechou, Taušlova 714, Letohrad, tel , , Po, Út, Čt Středa individuální schůzky Pátek BILANČNÍ SNĚMOVÁNÍ KLUBU AUTORŮ LITERATURY FAKTU Sdružení s tímto názvem, které v roce 1991 založil průkopník moderní české literatury faktu s uměleckými ambicemi Miroslav Ivanov, se koncem ledna sešlo v Praze v reprezentativním počtu, aby ve shodě se svými stanovami zhodnotilo uplynulé čtyřleté údobí a v tajné volbě (pokládané za nespornou vymoženost demokracie) si zvolilo nové vedení. Předem nutno říci, že průběh i celá atmosféra této schůze, nazvané tradičně valnou hromadou, byly radostné, neboť sklizeň dosažených výsledků byla veskrze potěšující a je povzbuzením pro budoucnost. Na samém počátku údobí, které bylo podrobeno bilanci, došlo souhrou šťastných okolností k neobyčejně příznivé změně podmínek, za nichž se do té doby činnost sdružení odvíjela. Navázáním kontaktu s představiteli města Letohradu, který si cílevědomou podporu literatury faktu zařadil do svého kulturního programu, se otevřely nové možnosti pro naplňování stanovami daného cíle, jímž je propagace a podněcování tvorby v žánru literatury faktu jako svébytné oblasti, kde se sice nepřipouští fikce, ale přesto se vědomě hledá a nachází prostor pro dosahování estetického, ba přímo uměleckého účinku. Letohrad se stal městem literatury faktu, kde se každoročně konají setkání autorů a přátel literatury daného žánru s bohatým programem odborně fundovaných přednášek, diskusí, školních i veřejných besed o literatuře zároveň s prezentací a prodejem nových knih. Řečená akce, významně obohacující kulturní život města i celého podorlického regionu, nachází z tohoto důvodu i podporu Pardubického kraje a má živou, veskrze pozitivní masmediální odezvu. Akce tohoto druhu mají v současné době, za mohutného nástupu elektronické komunikace, nepopiratelný význam pro uchovávání a rozvíjení zájmu o knižní kulturu a bezprostřední lidské vztahy. Letohradská setkání jsou vždy spojena s udělováním výročních cen E. E. Kische českým a slovenským autorům za pozoruhodná díla literatury faktu. Loni se poprvé zásluhou města Letohradu udělovala i letohradská regionální cena Miroslava Ivanova, na níž se v budoucnu hodlá podílet i jeho rodiště Jaroměř. Pro každé setkání je vždy stanoveno ústřední společensky závažné aktuální téma. Loni byla na programu Česká historická šlechta a její úloha v soudobé společnosti, předloni Sudetoněmecká otázka (s referáty vědeckých pracovníků Evy a Hanse Henniga Hahnových z SRN), v roce 2005 Druhá světová válka a její dozvuky v současnosti, v roce 2004 Historická úloha Edvarda Beneše, politika a státníka. Program je doplněn vernisážemi výtvarných děl KALFu a vlastivědnými zájezdy do okolí (loni na častolovický zámek s dohodnutým setkáním s majitelkou Dianou Sternbergovou). Setkání se konají za účasti spolupracující slovenské spisovatelské organizace Klubu autorov literatúry faktu, představitelů města i kraje, představitelů Obce spisovatelů. Loňského letohradského setkání se zúčastnil i exprezident Slovenské republiky Rudolf Schuster, který tu manifestacemi potvrdil své čestné členství v KALFu. Loni účastníky oslovil i ministr kultury Václav Jehlička pozdravným dopisem, v němž uvedl: Ujišťuji Vás, že si vážím dlouholeté tradice této akce propagující také česko-slovenskou vzájemnost v oblasti literární tvorby.péče o historické a literární dědictví je péčí o národní identitu a paměť, vyjádření respektu k odkazu a skutkům minulých generací. Naše přítomnost má historické kořeny a je na vás, odbornících, abyste se snažili najít co nejvíce spojnic a vazeb, korespondujících s dnešní dobou. Ministerstvo kultury je si vědomo toho, že Klub autorů literatury faktu, zkušený organizátor aktivit s celostátní působností, patří k nejaktivnějším kolektivním členům Obce spisovatelů a koná záslužnou práci v oblasti iniciování tvorby daného literárního žánru Letohradské setkání je stěžejním bodem každoročního programu činnosti KALFu, ale nikoli bodem jediným. Činorodost členů, jejichž počet překročil číslo 130, si vyžádala ustavení regionálních středisek. Mimořádnou agilitou vyniká Hanácké středisko pod vedením Jaroslava Krempla, které vydalo řadu publikací a pořádá úspěšná regionální sympozia. Ustavilo se i Jihočeské středisko pod vedením Přemysla Veverky, konstituuje se středisko 11

10 brněnské, do jehož čela se staví Jan Kux, a rýsuje se i vznik severomoravského střediska pod vedením Richarda Sobotky. Důležitým kvalitativním posunem v aktivitách KALFu bylo navázání součinnosti s Památníkem Lidice, jejímž výsledkem byla řada veřejných literárně propagačních akcí, vydání zvláštní pamětní publikace k 60. výročí lidické tragédie, účast na vyhodnocování mezinárodní literární soutěže pro mládež na lidické téma. Na loňském pietním shromáždění v Lidicích slavnostně převzal členskou legitimaci KALFu i prezident České republiky Václav Klaus jako autor literatury faktu. V letošním roce se připravuje společně organizovaný mezinárodní kongres v Lidicích o boji proti historickému i novodobému fašismu a rasové nenávisti Předloni KALF ve spolupráci se Správou nadace E. E. Kische, Karlovou univerzitou a Židovskou obcí uspořádal seminář o životě a díle spisovatele E. E. Kische za účasti odborných znalců jeho díla. Přednesené referáty byly vydány tiskem v brožuře oceněné v literární soutěži E. E. Kische. Letos ve spolupráci s magistrátem hlavního města připravuje k 60. výročí úmrtí E. E. Kische slavnostní odhalení nové busty na jeho hrobě (po jejím trojnásobném zcizení). Zároveň výbor dohodl s magistrátem reedici souboru Kischových reportáží Pražský pitaval v nově pořízeném překladu, aby se tak zvýraznil fakt, že tento světově proslulý představitel literatury faktu je pražským rodákem, a třebaže vzešel z řad německy mluvící pražské židovské menšiny, je autorem ve shodě se svým občanstvím bytostně českým. V rámci jarního Mezinárodního knižního veletrhu v Praze byla, loni již po sedmé, pro KALF vyhrazena v odpoledním programu jednoho z výstavních dnů zhruba hodina na popularizaci literatury faktu a vyhlašování cen Miroslava Ivanova, zajišťovaných KALFem a dotovaných sponzorskými dary, zejména od Města Letohradu. Již 11 let výbor KALFu zajišťuje po obsahové stránce vydávání historické revue s komerčně laděným názvem Přísně tajné. Revue, vydávaná Pražskou vydavatelskou společností, je pojímána jako publikační příležitost pro autora literatury faktu: představuje jakousi literární laboratoř umožňující autorům vyzkoušet na kratším úseku nosnost tématu i formu zpracování. Na někdejší slavkovská setkávání, která odezněla pro rostoucí finanční náročnost jejich zabezpečování, navazuje spolupráce se slavkovským Historickým muzeem při pořádání festivalů literatury faktu s válečnou tématikou, které se tu z našeho podnětu konají pod názvem Slavkovské memento a jejichž náplní je autorské čtení, besedy, literární soutěž pro mládež a v součinnosti s armádou i ukázky bojových akcí. Velmi výrazným úsekem celoroční činnosti je zprostředkovávání autorské spolupráce s nakladatelstvími Epocha (edice Polozapomenutých válek), Ostrov, Mladá fronta a nově Naše vojsko. Společným úsilím nakladatelství Epocha a Pražské vydavatelské společnosti v součinnosti s KALFem je obnovené vydávání někdejšího oblíbeného periodika Magnet. K souhrnu činnosti KALFu patří i kolektivní díla, jejichž vydání jeho vedení zorganizovalo: Velké finále (k zakončení 2. světové války), Cesta Čechů stoletím (ke vstupu do třetího milénia), Bez démonů minulosti (k otázce česko-německých vztahů), Slovník českých a slovenských autorů literatury faktu, Egon Ervín Kisch známý a neznámý. Zpráva o činnosti byla účastníky jednávání jednomyslně schválena. Osmnáct členů se písemně nebo elektronickou cestou omluvilo s prohlášením, že činnost výboru v uplynulém období schvalují. Ve volbách byl zvolen výbor v novém složení, který se ujal plnění úkolů v dalším čtyřletém údobí, které letošním rokem začíná. Za město Letohrad byl za člena výboru kooptován Ing. Zdeněk Maixner, místostarosta. Karel Richter ZE ZÁPISNÍKU POLICIE V sobotu v pozdních večerních hodinách se vydal do letohradských ulic 24letý podnapilý muž za volantem trabantu. Naštěstí nedojel daleko. Policisté, kteří ho kontrolovali, mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Orientační dechová zkouška totiž ukázala více než 2,4 promile alkoholu. ZE ŽIVOTA SKAUTŮ Den 22. února je ve skautském hnutí významný. Kromě toho, že se v tento datum narodil jeho zakladatel Robert Baden Powel a stejně tak jeho manželka Olave (světová náčelní), byl stanoven jako Den sesterství. A to jako připomínka na přijetí jemného pohlaví mezi skauty. Stalo se tak z jejich vlastní iniciativy dva roky po začátku činnosti chlapeckých oddílů. V tento den tedy slaví všechny sestry skautky svůj svátek. Je to den, kdy na sebe navzájem a na skautky po celém světě myslíme s vědomím sesterství, tzn. rovnosti a přátelství. Skautky a světlušky (mladší skautky) z Letohradu se proto sešly v sobotu v klubovně, aby spolu strávily společný den. Připomenuly jsme si scénkou, jak to asi bylo na začátku, když v Anglii začaly v roce 1909 skautky existovat. Podělily jsme se o svoje zážitky při prohlížení fotek a kronik a zpívaly si. Protože skautky a světlušky mají šikovné ruce a bystré hlavy, mohly jsme se všichni těšit z neobyčejných výtvorů a například si procvičit paměť. Nechyběla pochoutka z banánů a čokolády ve tvaru trojlístku, jenž je znakem skautek, a na závěr návštěva sestry Lenky, která nám přečetla 12 zajímavý příběh o mraku a obdarovala nás takzvaným japonským kuřátkem. Heslo skautek zní: Buď připravena! A tak buďme aktivně bdělí, abychom mohli vítat nové zdánlivě všední i neobyčejné dny. Helena Jurenková VZPOMÍNKA NA VLADIMÍRA SEIFERTA Narodil se 16. prosince 1901 v Klášterci nad Orlicí. Základní školu vychodil ve Slatině nad Zdobnicí, v Oldřichově a v Žamberku; učitelský ústav absolvoval v Soběslavi. Jako učitel působil v Nové Vsi u Mladé Vožice, v Žamberku, v České Rybné a v Šumvaldě u Znojma. Od 1. února 1927 působil sedm měsíců v Kyšperku a od 1. září 1927 v Kunvaldu. Od 1. září 1929 byl opět učitelem češtiny na měšťanské škole v Kyšperku. Od 5. května 1945 měl dovolenou jako předseda Okresního úřadu v Žamberku. 1. února 1946 byl ustanoven ředitelem měšťanské školy ve Vratislavicích u Liberce a později byl jmenován okresním školním inspektorem v Liberci. V roce 1956 po maďarských událostech odevzdal stranickou legitimaci. Musel odejít ze školství. Skončil jako vychovatel. Zemřel 3. dubna 1983 v Liberci. Vladimír Švec S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Když najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam. Abraham Clark SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Lukáš Klubert Filip Kusý Rostislav Havelka Dominik Hejzlar Ondřej Faltejsek Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně z narození Vašeho děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli Antonín Bubák Jana Čížková Jiří Juliš Jitka Honzíková Aleš Franc Renáta Skalická Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. Jubilanti Oldřich Holásek Eva Moravcová Marie Smrčková Jaroslav Divíšek Karel Stejskal Margita Bednářová Růžena Kleinová Jaroslava Moravcová Josef Veselý Vlasta Dostálová Růžena Faltusová Ladislav Šponar Anna Kubíčková Věra Dolečková

11 Helena Kinscherová Jaroslava Havránková Marie Stejskalová Jiřina Dušková Olga Jakešová Zdeňka Musílková Marie Faitová Františka Čammrová Růžena Brusenbauchová Marie Adlerová 70 let Marie Škodová, Letohrad 84 let Jaroslava Jirušková, Letohrad Marie Hubálková, Letohrad 85 let Josef Archleb, Kunčice 86 let Marie Motyčková, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v dubnu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vzpomínáme Božena Mikysková, Červená Ladislav Matyáš, Letohrad Karel Boháč, Orlice Jana Vojtěchová, Letohrad Jan Stejskal, Orlice Karel Jansa, Letohrad Věra Olivová, Kunčice Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Děti přivítané na vítání občánků : Martin Neruda, Václav Štěpánek, Marek Faltus, Filip Hrubý, Ella Roškaninová, Kateřina Valentová, Marián Maixner, Jakub Moravec, Veronika Macháčková, Nikola Dušková, Nikol Vosecká a Viola Peteráčová. Další vítání občánků bude v pátek 25. dubna Dne 18. března jsme si připomněli nedožité 85. narozeniny naší maminky paní Marie Mannlové, která již 19 roků není mezi námi. 29. dubna to bude 15 let, co nás opustil tatínek pan Václav Mannl, od jehož narození uplyne 4. června 90 let. Stále vzpomínají děti s rodinami. PROSBA O POMOC Sepisuji historii našeho rodu, do kterého patří i židovský rod Elbogenů, kteří žili v Českých Libchavách (čp. 118 a čp Elbogenové + Janští). Tam přišli z Řepníků, ale příslušníci rodu bydleli i na jiných místech v tomto kraji, např. v Žamber ku a Velké Skrovnici. Mohli bydlet i kdekoliv v okolí a stejně tak kdekoliv v okolí mohou žít pamětníci, kteří si na tyto lidi mohou pamatovat. Hledání je o to těžší a smutnější, že většina příslušníků tohoto židovského rodu skončila v koncentračních táborech, odkud se již nevrátili. Také proto je dnes již velmi těžké najít dobové materiály, jako jsou fotografie či dokumenty, nebo dokonce pamětníky. Uvítám proto každou indicii související s uvedenou problematikou. Jedná se o naprosto nevýdělečnou akci, která má za cíl zdokumentovat židovský rod, který téměř upadl v zapomnění. Mgr. Bc. et Bc. Karel Janský, Jiráskova 10, Brno, tel , TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu VII. ročník turistického pochodu Líšnický puchýř Cestou k táboru ve stopách husitů. Trasy km, pěšky i na kolech! Start sokolovna Líšnice hod. Cíl tamtéž do 17.00, startovné 20 Kč. Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase. U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení. Na malé i velké turisty se těší pořadatelé! Orlické hory tady máme, krajem rádi chodíváme, s radostí a bez nudy, každým rokem jinudy. VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ V LOKALITĚ U ALBERTINA V ŽAMBERKU Město Žamberk nabízí k odprodeji pozemky k výstavbě rodinných domů v lokalitě u Albertina. Prodejní cena jednotlivých pozemků je 450 Kč/ m 2. Po podání žádosti jsou přímo uzavírány kupní smlouvy, a to nejpozději do 3 měsíců od data podání žádosti, kdy podmínkou uzavření této smlouvy je úhrada celé kupní ceny za předmětný pozemek před podpisem smlouvy. Další podmínky prodeje pozemků: - kupující zaplatí smluvní pokutu ve výši Kč v případě, že neprovede na kupovaném pozemku stavbu rodinného domu a nezkolauduje ji do nebo tento pozemek zcizí povinné ujednání kupní smlouvy pro pozemky prodané do scelování stavebních parcel max. dvě parcely dohromady - současně podaná žádost na sousední parcely max. na dvě parcely - podmínky prodeje pozemků jsou vázány na regulační prvky zástavby. V současné době je volných již jen 5 stavebních parcel. Případné informace je možno získat na tel , , nebo přímo v kanceláři majetkového oddělení Městského úřadu v Žamberku, Masarykovo náměstí 166. Ivana Hečková, majetkové oddělení AEROKLUB ŽAMBERK SE PŘEDSTAVUJE Historie Aeroklubu Žamberk je nerozlučně svázána s historii našeho regionu již více než půl století. Rád bych vás v tomto článku seznámil se současným děním na našem letišti, kolem kterého jistě často projíždíte nebo chodíte na procházku a dost možná zvednete hlavu k nebi, když startuje či přistává nějaké letadlo. Jsme společenství lidí různých profesí nejen ze Žamberka, ale hlavně z okolních měst a vesnic, které spojuje stejná záliba, anebo přesněji řečeno vášeň. Je to létání. Věnujeme se jí ve svém volném čase a létáme od jara do podzimu, kdykoliv nám to počasí dovolí. Létáme s bezmotorovými letadly a s lehkými motorovými sportovními letadly. Vlastníme 4 kluzáky: 2x školní dvoumístný L-13 Blaník, VT-116 Orlík II a výkonnostní VSO-10, dále pak motorový vlečný Z-226 Trenér, který využíváme zejména pro aerovlekové starty kluzáků, čtyřmístný motorový Z-43, sloužící pro turistické lety, a motorový kluzák L 13SE využívaný členy aeroklubu k turistickým letům i rekreačnímu létání. Také můžete v našem hangáru vidět spoustu dalších zajímavých letadel, patřících soukromým majitelům, kteří tyto stroje u nás hangárují. Všem těmto letadlům bohatě stačí ke vzletu travnatá vzletová a přistávací dráha, která je 800 m dlouhá a je jasně ohraničená značkami, které jsou dobře viditelné ze země i ze vzduchu tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz jak na ploše letiště, tak i ve vzduchu v okolí letiště. Létáme však nejen pro radost nad naším krásným krajem. Mnozí naši členové se také věnují výkonnostnímu sportovnímu létání s kluzáky a pravidelně se účastní mnoha soutěží a sportovních přeletů nejen v České republice, ale i ve světě. Zmíním zde například 3. místo v 5. ročníku plachtařské soutěže Hronovské orlíkovské přeháňky Ing. Miroslava Štěpána nebo 700 km dlouhý let na uzavřené trati z australského města Corowa Ing. Miroslava Sklenáře. Ve sportovním létání se snažíme podporovat i naše mladé členy, kteří teprve získávají cenné zkušenosti s leteckým sportem a pod dozorem našich zkušených instruktorů si osvojují zásady taktiky letů na velké vzdálenosti a připravují se na účast na leteckých soutěžích. Snažíme se rovněž sami organizovat sportovní činnost, a proto pořádáme soutěže vlastní, vnitroklubové, kterých se účastní jen naši členové, ale také slety a soutěže pilotů s jejich letadly z celé republiky. Tím posledním byl slet historických větroňů konaný v roce Nedílnou součástí našeho klubu je i letecká škola, ve které cvičíme budoucí piloty kluzáků v teoretických i praktických znalostech a dovednostech potřebných k bezpečné pilotáži kluzáku a připravujeme je pod vedením zkušených instruktorů k úspěšnému zvládnutí pilotních zkoušek a získání pilotního průkazu, který pilota opravňuje k provádění samostatných letů. A proto kdyby vás zaujala krása tichého letu, neváhejte a přijďte se k nám informovat o možnosti zařazení do výcviku. Rádi vám vše ukážeme a zodpovíme všechny vaše dotazy. Snažíme se rovněž aktivně propagovat letectví i v našem městě, a proto pravidelně pořádáme besedy našich členů, kteří se o své letecké zážitky vždy rádi dělí s veřejností. Naposledy to byla beseda Ing. Sklenáře o jeho létání v USA a v Austrálii. Snažíme se rovněž oslovovat i mládež. V minulém roce proběhla v prostorách našeho letiště exkurze žáků základních škol spojená s malou znalostní soutěží o vyhlídkový let. Zorganizovali jsme místní kolo soutěže mladých umělců FAI, ve které se mladí umělci z celého světa snaží navrhnout poštovní známku s leteckou tématikou. Tato soutěž proběhla ve spolupráci s leteckomodelářským klubem Orlík, se kterým úzce spolupracujeme na mnoha akcích. Pravidelně umožňujeme pořádání modelářských soutěží mládeže a leteckého dorostu v areálu letiště. Zatím největším takovýmto společně pořádaným podnikem bylo mistrovství světa kategorie RC AirCombat, 13

12 konané v roce 2002, kterého se účastnilo 74 modelářů z mnoha míst naší planety. V současnosti je připravován na první v červencový víkend Eurocup, což bude obdobná soutěž započítávaná do seriálu mistrovství Evropy. V letošním roce jsme se rozhodli navázat na úspěšné Aviatické odpoledne z roku Dovoluji si vás tímto pozvat letecký den, který se uskuteční v sobotu 28. června. Už nyní intenzivně pracujeme na zajištění divácky atraktivního programu, ve kterém vystoupí jak letadla našeho aeroklubu, tak i pozvaní piloti na letounech z celé republiky. Bude to například akrobatický speciál Su-26 z Moravské Třebové, či ukázka požárního zásahu s požární verzí letounu An-2 a mnoho dalších. O průběhu příprav a o programu této události vás budeme průběžně informovat na stránkách Letohradského zpravodaje a dalších periodik, stejně tak i na našich klubových internetových stránkách Když budete příště poblíž letiště a budete sledovat ruch leteckého provozu, nemusíte stát jen v povzdálí. Nabízíme mimo jiné i širokou škálu vyhlídkových letů, které vám umožní za přijatelnou cenu vidět naše město i jeho široké okolí tak, jak jej sledujeme nejraději. Za Aeroklub Žamberk: Ing. Jan Václavík, předseda aeroklubu BIG BAND LETOHRAD Počátky je nutno hledat v Žamberku, kde soubor divadelních ochotníků připravoval uvedení hry Voskovce a Wericha Těžká Barbora. Po dvou předchozích titulech ( Sto dukátů pro Juana a Nejkrásnější válka ), kdy hudební doprovod obstarávala pětičlenná rytmická skupina, rozhodl dirigent, že pro hudbu J. Ježka sestaví větší orchestr ( rytmika). V prosinci 1996 skončila poslední repríza a po čase projevili někteří hudebníci přání pokračovat v klasickém složení velkého bigbandu a po prázdninách (1997) se začalo se zkouškami. Zřizovatelem se stal v Letohradě, kde vznikající soubor získal potřebné zázemí a 7. května 1998 uskutečnil první koncertní vystoupení. Tradicí se staly vánoční koncerty, kde spoluúčinkoval dětský pěvecký sbor Petrklíč, Ženský komorní sbor dirigentky Heleny Adamcové a po dva roky byl orchestr doplněn i 15člennou smyčcovou sekcí. Popudem kapelníka byl založen vokální soubor Oktet girls, který pod vedením Venduly Hebrové kromě samostatných vokálních skladeb doprovází sólisty. Kromě amatérských zpěváků s orchestrem též vystupovali zpěváci známí z rozhlasu a televize Josef Sochor, Karel Hála, Richard Adam, Josef Zíma. Kromě obvyklých štací v podorlickém regionu orchestr účinkoval na zimním stadionu v Jaroměři (galavečer Mezinárodního festivalu magie), v Novém Městě nad Metují (zahájení festivalu Novoměstský hrnec smíchu), koncertoval na pražském Výstavišti u Křižíkovy fontány, v pražské Lucerně (2006), v minulém roce kromě účasti na Swingfestivalu v Týništi nad Orlicí též uspořádal dva koncerty v Senftenbergu v Německu. Stěžejní repertoár je tvořen skladbami swingové éry jednak jsou to orchestrálky z dílny orchestrů G. Millera, D. Ellingtona, K. Vlacha, G. Broma, F. Slováčka a dalších, tak i písničkami, které jsou známé z podání F. Sinatry, L. Armstronga, M. Chladila, K. Hály, W. Matušky, J. Zelenkové, Y. Simonové a dalších zpěvaček a zpěváků. Za téměř 10 let trvání se v orchestru vystřídalo 45 hráčů a kromě 17 členek oktetu ještě dalších 16 zpěváků a zpěvaček. Koncerty k 10. výročí orchestru BIG BAND LE- TOHRAD Sobota v hod. Letohrad Pátek v hod. Divišovo divadlo Žamberk Ohlédnutí za minulým repertoárem a nově nastudované skladby zpívají Lucie Nunová, Věra Matějů, Radka Vodičková, Petr Dostálek, Vladimír Zamazal a Oktet girls. Řídí Jaroslav Skalický a Rostislav Zábraha. ŘÁDKOVÁ INZERCE KOSMETIKA MASÁŽE Zuzana Bodláková U Potoka 766, Letohrad Tel TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU Ivana Kubešová (Lorencová) Vás zve k návštěvě KADEŘNICTVÍ U Potoka 766, Letohrad tel Poskytované služby: stříhání, barvení, trvalé Prodlužování a zahušťování vlasů kvalitní ultrazvukovou metodou za studena. VÝUKA NĚMČINY -kurzy pro děti -přípravné kurzy k maturitě -individuální výuka NJ Informace na nebo KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY, POHLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel Získejte až 5000 měsíčně! Pronajměte auto, dům, plot či pozemek pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Tel: Muzeum řemesel v Letohradě hledá a odkoupí koženné pohonové řemeny z transmisních převodů. Jedná se o řemeny o šířce 10 cm, 14 až 16 cm o délkách větších než 2 metry. Řemeny potřebujeme pro zprovoznění katrů v nově připravované pilnici. Volejte na tel MARIKA, s.r.o. Velkoobchod plyšové hračky Vypisuje výběrové řízení na pozici: Skladník - řidič Požadujeme: řidičský průkaz skup. B; dobré komunikační schopnosti; pracovní nasazení a spolehlivost; základní znalost práce na PC; nástup k Písemné nabídky včetně životopisu zasílejte nejpozději do na adresu: MARIKA,s. r.o.,zemědělská 997, Žamberk, nebo 14

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014,

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014, USNESENÍ RADY ze dne 14. 4. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 87/2015 1. schvaluje uzavření smlouvy č. 14211013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více