OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA Č. BUDĚJOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA Č. BUDĚJOVICE"

Transkript

1 OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA Č. BUDĚJOVICE 2011 Vypracoval: Romana Netolická Gabriela Prokopová Schválil: Ing. Vladimíra Hrušková Roman Braný.A.S.A. České Budějovice, s. r. o. Datum: Dolní 1, České Budějovice IČ: , DIČ: CZ

2 Číslo kapitoly Název kapitoly strana OBSAH 2 1. Úvod, základní předpisy 3 2. Organizační zabezpečení ZÚK 4 3. Spojení na odpovědné pracovníky.a.s.a. České Budějovice, s.r.o Seznam technického vybavení pro jarní komplexní úklid 5 5. Definice technologií prací a pojmů 6 6. Rozpis oblastí, ulic a úseků Seznam silnic patřících do správy a údrţby SÚS JČK 17 2

3 1. Úvod, základní předpisy 1.1. Cílem jarního komplexního úklidu motoristických komunikací na katastru Statutárního města České Budějovice je zajištění úklidu komunikací a přilehlých prostor (úseky trvale obsazené vozidly). Operační plán je základní normou pro provádění jarního komplexního úklidu motoristických komunikací Operační plán jarního komplexního úklidu motoristických komunikací byl projednaný Radou Města České Budějovice dne Plánované termíny: Termín zahájení: Termín ukončení: Pro potřeby jarního komplexního úklidu motoristických komunikací bude činnost zahájena dne a ukončena , pokud vývoj klimatických podmínek neurčí jinak. Statutární město České Budějovice je rozděleno do 24 oblastí a úklid bude probíhat v pracovních dnech od 7:00 hod. do 16:00 hod. kromě státem uznaných svátků Provádění jarního komplexního úklidu motoristických komunikací řídí odpovědní pracovníci.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. na základě schváleného operativního plánu Operativně řídí průběh jarního komplexního úklidu motoristických komunikací oddělení dispečinku.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. tel.: Zařazení komunikací do jednotlivých oblastí bylo předem projednáno s Odborem správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice V průběhu jarního komplexního úklidu motoristických komunikací bude pokračovat čistění komunikací dle harmonogramu Odbor správy veřejných statků zajistí informovanost občanů o zahájení jarního komplexního úklidu komunikací. 3

4 2. Organizační zabezpečení 2.1. Magistrát města České Budějovice - koordinační sloţka Odbor Správy veřejných statků - koordinační a výkonná sloţka vedoucí odboru Ing. Vladimíra Hrušková, mob správa komunikací Gabriela Prokopová, tel informovat občany před zahájením, v průběhu akce i po jejím ukončení, přetisk map k vyznačení lokalit úklidu - koordinovat práci firem ošetřujících městskou zeleň Odbor dopravy a silničního hospodářství - koordinační sloţka vedoucí oddělení Ing. Ivo Vránek, tel A.S.A. České Budějovice, s.r.o. - prováděcí sloţka Ředitel společnosti Roman Braný, tel vedoucí jarního komplexního úklidu Milan Prüher, mob ruční předčištění ošetřované plochy na místech obtíţně dosaţitelných strojním úklidem - zvlhčení ošetřované plochy v šíři technologického záběru zametacího stroje - úklid přilehlých chodníků, je-li tento výkon součástí objednaného plnění - strojní úklid dotčené plochy motoristické komunikace - omytí ošetřované plochy komunikace tlakovou vodou v celkové šíři ošetřované motoristické komunikace - odvezení smetků a jejich zváţení, jejich kategorizací a odloţení na skládku - evidenci odpadu a jeho následný (hromadný odvoz) na určenou (dohodnutou) a řízenou skládku. S odpadem bude naloţeno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001Sb. (Zákon o odpadech). Zhotovitel není původcem odpadu Městská Policie - dozorčí a výkonná sloţka zástupce MP Ing. Vávra Vilém stálá sluţba, tel asistence při úklidu komunikací a přilehlých ploch 2.4. Policie ČR - dozorčí sloţka - vyjádření k značeným trasám městských částí Českých Budějovic 3. Spojení na odpovědné pracovníky.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. Milan Prüher, vedoucí jarního komplexního úklidu tel Romana Netolická, dispečerka tel

5 4. Seznam technického vybavení.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. pro jarní komplexní úklid MAN SPZ: 4C Multicar 26 A SPZ: 3C Multicar 26 A SPZ: 3C AGM Magma 4x4 SPZ: 2C Liaz SA - 8 SPZ: CE Multicar 26 A SPZ: CBA

6 5. Definice technologií prací a pojmů Jarní komplexní úklid motoristických komunikací obsahuje: - ruční předčištění ošetřované plochy na místech obtíţně dosaţitelných strojním úklidem - při hraně obrubníku chodníku, v parkovacích zálivech apod., pomocí kovového noţe (škrabky) nebo rotačním nástrojem na motorové kose (vyţínači) - zvlhčení ošetřované plochy v šíři technologického záběru zametacího stroje na ošetřované straně komunikace - úklid přilehlých chodníků, je-li tento výkon součástí objednaného plnění - strojní úklid dotčené plochy motoristické komunikace - omytí ošetřované plochy komunikace tlakovou vodou v celkové šíři ošetřované motoristické komunikace - odvezení smetků a jejich zváţení, jejich kategorizací a odloţení na mezidep. skládku - evidenci odpadu a jeho následný (hromadný odvoz) na určenou -dohodnutou- a řízenou skládku. S odpadem bude naloţeno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001Sb. (Zákon o odpadech). Zhotovitel není původcem odpadu. 6

7 Rozpis oblastí, ulic a úseků Oblast Ulice poznámka 1. Pražské sídliště 11.4.,12,4,, Kubatova J. Haška - vnitroblok Resslova Budivojova Jiráskovo nábřeţí Husova Klavíkova Holečkova Jar.Haška Staroměstská Puklicova Nerudova Fr.Hrubína Hálkova Neplachova Klostermannova Kněţskodvorská U Trojice Čečova Zachariášova Průběţná Plzeňská V Oblouku *přepokládaná doba úklidu 3 dny dle klimatických podmínek Od Holečkovy po Budivojovu Od Dlouhého mostu po Praţská Od Neplachova po Praţská Od Jiráskovo nábř. po Praţská Od U Trojice po Plzeňskou Oblast číslo Ulice Poznámka 2. Staré město 14.4., Nerudova Puklicova Kostelní U Trojice K Weisse Pekárenská Jírovcova st. Nádraţní Klaricova J.Plachty Od Praţské po Klaricovu Od Praţské po Klaricovu Od Jírovcovy po Praţská Od Puklicova po Nerudova Od Praţská po Nádraţní Od Pekárenská po Strakonická Od Praţské po J. Plachty Od Pekárenská po Nádraţní * předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 7

8 3. Čtyři Dvory 18.4., Zahradní Karla Šafáře Sokolská Kyjevská E. Destinové Václava Talicha Antonína Slavíčka Otakara Ostrčila Na Zlaté Stoce U Výstaviště Evţena Rošického Čapkovského Branišovská chodníky O. Nedbala Od V. Talicha po Husova Od J. Opletala po Husova Od J. Opletala po Husova Od A. Slavíčka po Husova Od O. Nedbala po Branišovskou Od Kyjevské po O. Nedbala Od Branišovská po O.Nedbala Od Husova po U Výstaviště Od Husova po J. Opletala Od Husova po V. Talicha * předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 4. Čtyři Dvory Na Sádkách Šípková U Stromovky Na Zlaté stoce A. Sovy Suková Lipová Buzulucká K. Fleischmanna Studentská Stará Husova Pasovská Od K. Fleischmana po Husova *předpokládaná doba úklidu 1 den dle klimatických podmínek 5. Čtyři Dvory J. Opletala Větrná Větrná Oskara Nedbala Prachatická Lhenická Netolická Václava Talicha Od Větrné po J. Opletala(spojka) Od J. Opletala po Větrnou Od Větrná po O. Nedbala * předpokládaná doba úklidu 1 den dle klimatických podmínek 8

9 6. Krumlovské předměstí E. Pittera U Lučního jezu S. K. Neumanna Grünwaldova Pabláskova U Vltavy Od Mánesova po Papírenská B. Němcové chodníky 22.4., 26.4., Janošíkova Bachmačská Od Lidické po Jánošíkova L.B. Schneidera Jánská Gen.Svobody V Zátiší Komenského Matice Školské Tylova U Malše Pivovarská Od B.Němcová po Lidická Od B.Němcová po Lidická Šumavská Máchova Tichá Purkyňova Presslova Boletická Thomayerova Papírenská A.Krejčího Od Lidická po A. Krejčího E.E.Kishe J.Kollára Beránkovo nábřeţí Revoluční P.J.Šafaříka Strádova Papírenská Od Boletické po Lidickou Od Mánesova po J.K. Chmelenského Lidická chodníky *předpokládaná doba úklidu 3 dny dle klimatických podmínek 7. Rožnov 28.4., Lidická chodníky Nám. bří Čapků J. Lady J. Hůlky B. Kafky Pastevní J.B.Foerstera K.Kovařovice Sokolská Kamnářská Sedlářská Kolářská Od J.K. Chmelenského do konce Po Ovocná 9

10 Drátenická Zvonková Zlatnická Ovocná Lidická Včetně parkovišť Slepý úsek na konci města * předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 8. Rožnov 2.5., 3.5. K. Lavičky Slunečná J. Buděšínského J. K. Chmelenského A. Staška Boršovská L.Kuby Plánská Kozinova St. Čečka Sadová V Zahrádkách Na Výsluní Fr. Bílka Fügnerova V.Nováka Jaselská Růţová Krumlovská Janáčkova Plavská Čelakovského Erbenova Máchova Šumavská Hejdukova U Zastávky Jungmanova Roudenská L.M. Pařízka Od Slunečné po Kosinova Od Krumlovská po Janáčkova Od Krumlovská po Janáčkova nová výstavba Od Lidická po Jungmannova Od Lidická po Jungmannova Vnitroblok u č. 2,4 * předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 9. Havlíčkova kolonie Dukelská Havlíčkova M. Vydrové Mayerova Budovcova Mánesova - točna 10

11 4.5., 5.5. Kaplířova K. Buriana Na Nábřeţí Zeyerova Čechova Čechova Křiţíkova Luční Polní Roháče z Dubé Broţíkova U Elektrárny Vrchlického nábřeţí Slepý úsek u Křiţíkova Mánesova U Elektrárny, Mánesova - Čechova * předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 10. Mladé 6.5., 9.5. Kpt. Nálepky Kpt. Jaroše K. V. Raise V. Vydry U Dráhy Náměstí Švabinského J. Masaryka A. Janouška J. Dietricha V. Rady Javorová Jasanová Palmová Osiková Vrbová Jasmínová Jedlová Mechová Jalovcová Olivová Kališnická Zd. Fibicha Fr. Halase Na Bělidle Novohradská - chodníky U Dráhy Novohradská Mánesova J. Masaryka * předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 11

12 11. Nové Hodějovice 10.5., Šroubárenská Topolová Šeříková Ke Studánce Spojka Doubravická Borovanská Stříţovská Doubravická Doudlebská Borovanská Kaštanová Velenická Říční Za Tratí Jana Hurta Vidovská - chodníky Točna Novohradská chodníky Novohradská J. Hurta Od Šroubárenská po Stříţovská * předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 12. centrum 12.5., 12.5., Zátkovo nábřeţí Goetheova U Zimního stadionu F.A. Gerstnera Dukelská U Tří lvů Alešova Vrchlického nábřeţí obě strany Mánesova chodníky Prokišova Čechova U Tří lvů Novohradská Dvořákova Chelčického Štítného Jeronýmova Lannova Ţiţkova Kasárenská Průmyslová Lidická Rudolfovská Od F.A. Gerstnera po Lidickou Od Jirsíkovy po Mánesovu Od Dukelské po Vrch. náb. Od Mánesovy po U Tří lvů Od Novohradské po U Vodárny Ţiţkova - Mánesova Mánesova Ţiţkova Od Mánesova po Na Sadech Od Nádraţní po Na Sadech 12

13 * předpokládaná doba úklidu 3 dny dle klimatických podmínek 13. Suché Vrbné K. Uhlíře Hlinecká Hraniční K Dolíčku E. Krásnohorské H. Malířové Třebízského I. Olbrachta Macharova J. z Poděbrad J. Hory K. Tomana Ţelezničářská J.Čarka Dobrovodská - chodníky K Dolíčku I. Olbrachta Od Ţelezničářská po U Cihelny * předpokládaná doba úklidu 1 den dle klimatických podmínek 14. Suché Vrbné U Lávky Dělnická Druţstevní Krokova Vodní Pod Lékárnou A.Kříţe 18.5., Kamarýtova J. Dobrovského Fr. Kroupa Tyršova E. Beneše Ledenická U Lávky Sámova J. Čapka Bořivojova Horymírova V Hluboké cestě Ledenická - Kosmova Dalimilova Přemyslova Libušina Boleslavova Kosmova Lesní Prašná Heřmánková Brandlova Reinerova Plynárenská Dienzehoferova Dobrovodská - chodníky Od Ţelezničářská po U Lávky 13

14 předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 15. Suché Vrbné 20.5., Pohůrecká Stará cesta Puchmajerova Suchovrbenská Ţelivského O. Ševčíka Třešňová U Školy Brigádnická U Pramene Tř. čsl. Legií Jindřicha Jindřicha E. Beneše V. Špály K. Vinařického V. Vančury J. Lomského V. Nezvala J. Jeţka U Cihelny předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 16. sídiště Vltava Krčínova Bezdrevská Bezdrevská Od Krčínova Od Strakonická 24.5., Vodňanská Písecká Otavská Jizerská Labská U Hvízdala Komunikace u Globusu Od Krčínova po kruhový objezd a Husova U Domova důchodců předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 17. sídliště Vltava Hirzova Na Jízdárně J. Kolářové Dlouhá J.Boreckého F.Ondříčka 14

15 předpokládaná doba úklidu 1 den dle klimatických podmínek 18. Zavadilka Zavadilka předpokládaná doba úklidu 1 den dle klimatických podmínek 19. Nemanice Hlubocká K. Šatala Hosínská K Rybníku U Tří dubů 30.5., Rybářská U Čertíka Za Hřištěm K Úsilnému Světlíky Jana Štursy Opatovická Jiţní Jubilejní Jubilejní - chodníky Od Praţská po konec zástavby * předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 20. Husova kolonie 1.6. Blahoslavova Libničská Ţerotínova Korandova Mikuláše z Husi Rokycanova Lomená Krátká Trocnovská Trocnovská konec zástavby Trocnovská- Blahoslavova Od Pekárenská po točnu MHD * předpokládaná doba úklidu 1 den dle klimatických podmínek 21. Nové Vráto 2.6. Prokopa Holého U Pily J.Milíče B.Martinů K Lučinám U Skladu M.Svobodové Vřesová 15

16 Rudolfovská - chodníky předpokládaná doba úklidu 1 den dle klimatických podmínek Od Okruţní po Ţitnou 22. Rudolfovská 3.6., 6.6. Rudolfovská chodníky U Smaltovny Dobrovodská Dobrovodská chodníky Příčná Vodní Vodní U Jeslí Tovární U Sirkárny Pekárenská Pekárenská Viadukt U Sirkárny Slepý úsek u Rudolfovské Rudolfovská U Lávky Rudolfovská - Vrbenská Slepý úsek u Rudolfovské Rudolfovská Trocnovská Nádraţní U Sirkárny Odbočka k bývalým TS předpokládaná doba úklidu 2 dny dle klimatických podmínek 23. České Vrbné, Husova České Vrbné včetně novostaveb Husova chodník Krčínova točna MHD 7.6. předpokládaná doba úklidu 1 den dle klimatických podmínek 24. ZTV Stromovka 8.6. Na Zlaté Stoce Šindlodvorská U Bagru Úzká Třebínská Trnková předpokládaná doba úklidu 1 den dle klimatických podmínek 16

17 7. Seznam silnic patřících do správy a údržby SÚS JČK 1) Silnice I/3 Praţská z Nemanic po Strakonickou, Strakonická, Levobřeţka, Dlouhá louka, Litvínovická 2) Silnice I/20 Průtah přes sídliště Vltava a Č. Vrbné 3) Silnice I/34 Okruţní, Rudolfovská od Okruţní po panelárnu ve Vrátě 4) Silnice II/156 Mánesova od Sodovkárny, Novohradská 5) Silnice II/157 Strakonická od Praţské po Rudolfovskou, Rudolfovská po Dobrovodskou, Ledenická Dobrovodská po Ledenickou 6) Silnice III/10575 Jubilejní 7) Silnice III/14322 Branišovská 8) Silnice III/14539 Husova od Dlouhé louky po O. Nedbala, E. Rošického 9) Silnice III/15523 Vidovská po přejezd ČD 10) Silnice III/15529 L. M. Pařízka, Plavská 11) Silnice III/00354 Lidická - od Mánesovy ven z města 12) Silnice III/14611 Dobrovodská od Ledenické přes D. Vodu, Třebotovice, Kaliště 13) Silnice III/14612 Příjezd do Třebotovic po bývalou prodejnu 14) Silnice III/0341 Rudolfovská od Okruţní po Hlinskou, Hlinská 15) Silnice III/15611 Mánesova od Novohradské po Průmyslovou 17

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem Schválena dne 11. 9. 2014 účinnost od 1. ledna 2015 1

Více

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ, ADRES VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A ULIC, KTERÉ DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSKŮ SPADAJÍ

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ, ADRES VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A ULIC, KTERÉ DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSKŮ SPADAJÍ SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ, ADRES VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A ULIC, KTERÉ DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSKŮ SPADAJÍ Č e s k é B u d ě j o v i c e 1 Dr. Stejskala, Hroznová, Jirsíkova, Kanovnická, Karla IV., nám.

Více

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky:

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky: A. Textová část 1. Identifikační údaje Název zakázky: Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území Statutárního města České Budějovice pro období 2009-2014 Objednatel: Statutární město České Budějovice

Více

Č. 7/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci

Č. 7/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci Č. 7/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci Zastupitelstvo města Liberec se usneslo dne 17. 12. 2009 vydat na základě

Více

č. 5/2013 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci

č. 5/2013 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci č. 5/2013 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci Zastupitelstvo města Liberec se usneslo dne 12. prosince 2013 vydat na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci Zastupitelstvo města Liberec se usneslo dne 18. 12. 2014 vydat na základě 178 odst.

Více

Plán zimní údržby 2014-2015

Plán zimní údržby 2014-2015 Plán zimní údržby 2014-2015 Provádí: Ašské služby, s.r.o Zimní údržba obsah 1. Úvod organizace zimní údržby (všeobecně) 2. Odpovědné osoby 3. Směnné rozdělení služeb 4. Okruhy a prostory pro zimní údržbu

Více

s s STATUTÁRNÍ s! MĚSTO " HAVÍŘOV # $ Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 14.12. 2009 usnesením č.1050/20/zm/09 usneslo vydat v souladu s ustanovením 10 písm. d), 84 odst. 2 písm. h)

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Kalendář odvozu odpadů -II. pololetí 2014

Kalendář odvozu odpadů -II. pololetí 2014 Kalendář odvozu odpadů -II. pololetí 2014 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro podzimní svoz se budou vydávat od 13. do 17. října 2014 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z

Více

Změna č. 72 územního plánu města České Budějovice

Změna č. 72 územního plánu města České Budějovice Změna č. 72 územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice katastrální území: České Budějovice 1 až 7, České Vrbné,

Více

Přehled mateřských škol a základních škol k datu 09/2014-15 mateřských škol a 14 základních škol.

Přehled mateřských škol a základních škol k datu 09/2014-15 mateřských škol a 14 základních škol. České Budějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH úklid komunikací 3 x týdně Masarykovo nám. ( celá severní část) Rondel Zborovská úklid komunikací 1 x týdně Cesta Svobody Scheinerova Olivova (přejezd-točna)

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Ústí se připravuje na kamiony.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Ústí se připravuje na kamiony. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 39 prosinec - leden 2006 / 2007 Největším Ústečanem Johann Schicht Ústí se připravuje

Více

Č. 1 BŘEZEN 2008 ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO

Č. 1 BŘEZEN 2008 ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Č. 1 BŘEZEN 2008 ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Úvodní slovo starosty 2 Diamantové svatby 3 Stipendium starosty MO ÚL město 3 Výstavba nových parkovacích míst 3 Stanoviště putovních kontejnerů

Více

Město opět podpoří prvňáčky

Město opět podpoří prvňáčky číslo 69 zima První občánek roku 2014 Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz Kalendář svozu odpadů Úklid města 2014 strana 2 strana 8 a 9

Více

Informační periodikum o službách města Mostu

Informační periodikum o službách města Mostu MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 15 000 výtisků číslo 3/2002 Co najdete uvnitř dnešního vydání: O Úřad rozhodl o soutěži strana 2 O Vánoční svátky v Mostě strana

Více

radnièní listy Noc kostelů letos 23. května! Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport Foto: Ilustrační foto, archiv MMPv

radnièní listy Noc kostelů letos 23. května! Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport Foto: Ilustrační foto, archiv MMPv ské radnièní listy Číslo 4/2014 ww 30. dubna 2014 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport w. pr www.prostejov.eu os te j o v.e u Noc kostelů letos 23. května! Foto: Ilustrační foto, archiv

Více

Radnièní listy. Blíží se zápisy do prvních tříd! Kulturní měsíčník. na stranách 15-23. www.prostejov.eu. 27. ledna 2010. Ročník 11/číslo 1 ZDARMA

Radnièní listy. Blíží se zápisy do prvních tříd! Kulturní měsíčník. na stranách 15-23. www.prostejov.eu. 27. ledna 2010. Ročník 11/číslo 1 ZDARMA Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník 11/číslo 1 131978 131278 130791 127729 130361 ZDARMA 27. ledna 2010 129460 Kulturní měsíčník 850 000,- Kč 1 190 000,- Kč 1 290 000,- Kč 127945 127497 990 000,- Kč

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 41/39 ze dne 11.9.2014 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Leden 2006 č. 2 Ročník XVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Radnice vyhověla občanům, sběrný dvůr na Slezské nebude Místostarosta Petr Cvik přijal na radnici

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 12/číslo 1 26. ledna 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 12/číslo 1 26. ledna 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 12/číslo 1 26. ledna 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Rozloučili jsme se se starým rokem a vstoupili do roku nového, hodně štěstí! Na prahu nového

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/35 ze dne 15.12.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o školských obvodech základních

Více

13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. o školských obvodech základních škol

13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. o školských obvodech základních škol 13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o školských obvodech základních škol Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 9. 2014 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České republiky. Zároveň žádám o seznam těch kasin (=adres),

Více

Kaleidoskop informací. Školství a sociální oblast. Výběr z obsahu. AKTUÁLNĚ strany 3-7

Kaleidoskop informací. Školství a sociální oblast. Výběr z obsahu. AKTUÁLNĚ strany 3-7 Přelom roku tradiční čas bilancování Konec kalendářního roku nás tradičně vybízí k zamyšlení nad uplynulými dvanácti měsíci a zároveň nás inspiruje k plánům či předsevzetím do roku nadcházejícího. Dovolte

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Psí vyhláška: Co se smí a co ne.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Psí vyhláška: Co se smí a co ne. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 31 srpen - září 2005 Město pozměnilo své logo. Psí vyhláška: Co se smí a co ne.

Více

bleskově z města stručně z radnice Vánoční přání nezůstalala bez odezvy

bleskově z města stručně z radnice Vánoční přání nezůstalala bez odezvy měsíčník Městského úřadu v Kolíně duben 2011 ročník 17, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města V sobotu 16. dubna se v Kolíně na Karlově náměstí konal I. farmářský trh. Ke koupi bylo velké množství

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Vyhrajte dovolenou u moře.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Vyhrajte dovolenou u moře. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 33 prosinec - leden 2005 / 2006 Město koupilo Dům kultury, začne ho opravovat.

Více