.:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry" den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ".:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry" den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:..."

Transkript

1 SM O/281432/14/H S /L a I IfIIIIIIIIIII11Ilf IIIIJ IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIff em0vn053764fb3 Lenka Lalikova, DiS. sekretariat MAGISTRAT MESTA OSTRAVA C. dopor, odbor hospod6hk6 spr6vy Do'lo:.,.:... /46 R -O7- M114 y^^f^^671j3^^y j., Prrtohy: Zpfncov. Ynak Magistrat mesta Ostravy odbor hospodarske spravy Prokesovo nam. 8, Ostrava T M E W From : Magistrat mesta Ostravy - epodatelna Sent: Friday, July 18, :18 AM To: Hajek Ales; Smatrala Pavel; Lalikova Lenka Subject: FW: dotaz dle zakona 106 Od: Vojtech Razima Odeslano: 17. cervence :05 Komu: posta Prriedmet: dotaz dle zakona 106 Dobry" den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem Ing. Vojtech Razima feditel spolecnosti Acta non verba, o.p.s. GSM: www: FB: bankovni spojeni: Raiffeisenbank / 5500

2 Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti Ostrava Adresa elektronicke podatelny: posta(cd-ostrava.cz V Praze dne Vec: zadost o poskytnuti informaci die zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem p"ristupu k informacim Dle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim timto 26d6me Magistrat mesta Ostravy, (dale jen povinny") o sdeleni nasledujicich informaci o nakladech na uklid a ostrahu kancelarskych budov, ktere u2ival povinny v letech, 2012, :: 1. Jake kancelarske budovy jsou v majetku povinneho ci u2ivane povinnym? 2. Jaka je celkova plocha, kterou u2iva povinny u jednotlivych, vyse uvedenych budov? 3. Kolik zamestnancu povinneho v jednotlivych, vyse uvedenych budovach pracuje? 4. Jake byly celkove naklady povinneho za Mid u jednotlivych, vyse uvedenych budov v roce, 2012 a v roce. 5. Jake firmy zajisi'ovaly pro povinneho Oklid u jednotlivych, vyse uvedenych budov v roce, 2012 a v roce. Predio2te kopie prislusne smlouvy ci smiuv. Prazska 1148, Praha 10

3 6. Jak byly firmy zaji tujici pro povinneho uklid u jednotlivych, vyse uvedenych budov v race, 2012 a v roce, vybrany. Predlozte kopie rozhodnuti o vitezi prislusneho vyberovych rizeni. 7. Jake byly celkove naklady povinneho za ostrahu u jednotlivych, vyse uvedenych budov v roce, 2012 a v roce. 8. Jake firmy zajisyovaly pro povinneho ostrahu u jednotlivych, vyse uvedenych budov v roce, 2012 a v roce. Predlo2te kopie prislusne smlouvy ci smluv. 9. Jak byly firmy zajist'ujici pro povinneho ostrahu u jednotlivych, vyse uvedenych budov v roce, 2012 a v roce, vybrany. Prredlozte kopie rozhodnuti o vitezi prislusneho vyberovych "rizeni. Informace je mozno poskytnout formou vypineni nasleduji tabulky: povinnjr: uklid ostraha budova rok budova budova budova budova plocha (m2) celkem zamestnancu cena vicetne DPH za rok (Kc) uklid provadi vyberove "rizeni (ano/ne) kdy se uskutecnilo cena vicetne DPH za rok (Kc) ostrahu provadi vyberove "rizeni (ano/ne) kdy se uskutecnilo Tabulka ve formatu MS Excel je tez priiohou teto 2adosti. Prazska 1148, Praha 10

4 Poskytnuti informaci ocekavame v souladu se zakonem ve lhute nejpozdeji do 15 dnu ode dne prijeti 26dosti. Preferujeme doruceni informaci pouze elektronicky. Adresa pro dorucovani je elektronicka adresa info(a--)kverulant.org. Informaci po2adujeme jako pravnicka osoba: Acta non verba, o.p.s. ICO , zastoupena pro tento ucel svym reditelem Vojtechem Razimou bytem 2adost je digitalne podepsana. Acta non verba, o.p.s. Vojtech Razima, "reditel spolecnosti Prazska 1148, Praha 10

5 Lalikova Lenka Od: Barto"s Rene Odeslano: 22. cervence :23 Komu: Kopie: Smatrala Pavel; Lalikova Lenka P"redmet: informace die zakona 106/1999 Sb. Pfilohy: SML TSM-LPO_( ).pdf; SML-00304D TSM_( ) 001.pdf; SML TSM-LPO_( ).pdf; SML-0367D HS_( ).pdf; SML HS_( ).pdf; SML HS_( ).pdf; SML HS-LPO_( ).pdf; SML TSM-LPO_( ).pdf; SML-1808D HS_( ).pdf; SML TSM-LPO_( ).pdf, SML-2051D HS_( ).pdf; SML HS- LPO_( ).pdf; TL.rtf; TL (2).rtf; pdf; Dokumentl.docx; Dokument2.docx; Dokument3.docx; Dotaz dle zakona - tabuika - ukiid a ostraha 2012 kancelare.xlsx; SendFile.rtf Dobry' den, Zasilame yam Vami pozadovane informace tykajici se ukiidu a ostrahy budov magistratu mesta Ostravy. Ostraha je zajistovana bezupiatne. S pozdravem Ing. Rene Barton vedoucf oddalenf udrzby Magistrat mesta Ostravy odbor hospod&ska spravy oddelenf udrzby Prokesovo namestf 8, Ostrava T M E rbartos(a,ostrava.cz W 1

6 Wid ostaha povinny: I I celkem cena vicetne DPH vyberove "rizeni (ano/ne) cena vicetne ostrahu vyberove fizeni (ano/ne) h 2 zamestnancu za rok (Kc) uklid provadi kdy se uskutecnilo DPH za rok (Kc) provadi kdy se uskutecnilo budova rok ploc a (m ) ASPANA KE Kanova Terezie 04/ KE Kanova Terezie 04/ KE Kanova Terezie 01/ dubna KE Hadr a Kyblik 10/ pronajato UP KZ Hadr a Kyblik 10/2005 Husova pronajato UP Kc Hadr a Kyblik 10/ Kc IN EX 03/2006 m agistrat Proke"sov KE IN EX 03/ Kc IN EX 03/2006 o nam Odstri`ilo Kc Hadascok Petr 03/2002 va KE Hadascok Petr 03/ KZ Hadascok Petr 03/2002 4/ Kc Sotek Vladimir 03/ ID Kc Sotek Vladimir 03/ dubna 2D Kc RANOB 02/ 3 070

II 111111111111111111111111111 fll,lf^lf I11111III ^;

II 111111111111111111111111111 fll,lf^lf I11111III ^; Vojvodikova Iva SMO! 104153/ 13/LPO/Vo II 111111111111111111111111111 fll,lf^lf I11111III ^; Od: Odeslano: Komu: Pfedmet: Magistrat m8sta Ostravy - epodateina 21, bfezna 2013 11:44 HtjekAlet; Vojvodikova

Více

^ I 11-03-./014. Sedlackova Svetlana

^ I 11-03-./014. Sedlackova Svetlana Sedlackova Svetlana Od: Odeslano: Komu: Predmet: Prlilohy: Magistrat mesta Ostravy - epodatelna 11, brezna 2014 13:30 Hajek Ales; Vltavsky Cyril; Sedlackova Svetlana FW: Zadost o informaci die zakona c.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

25dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen 2adost)

25dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen 2adost) kpl Statutarni mesto Ostrava Proke"sovo namestf 1803/8 702 00, Ostrava (dale jen samospravy) V Praze dne 24. b"rezna 2015 25dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnern prfstupu

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz Oživení, o. s. Ing. Štěpán Rattay předseda sdružení Lublaňská 18 120 00 Praha 2 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor vnějších vztahů Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha 3 V Praze dne: Spisová značka:

Více

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 1. Důvod a způsob založení subjektu Název školy: Střední odborná škola stavební a zahradnická,

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

olarcikova Da rear Dobr<, den,

olarcikova Da rear Dobr<, den, olarcikova Da rear Pfedmet: FW: Dotaz k Poskytnutym dotacim v oblasti kultury pro rok 2013 - kulturni Stodolni [] From: Polkova Veronika Sent: Tuesday, August 20, 2013 1:02 PM TO: Kolarcikova Dagmar

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94 Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94 Čj. 379 49-2009 DP - 7103 46 Město Klatovy Náměstí Míru 62 V Praze dne 13.11.2012

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 1. O B E C N Á Č Á S T 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

Věc: Poskytnutí informací dle žádosti ze dne 12.4. 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Věc: Poskytnutí informací dle žádosti ze dne 12.4. 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Mateřská škola Jílovská 1175/75, 142 00 Praha 4 IČ: 61384453 MŠ poskytla informace dle zákona 106/1999 Sb. na dotazy žadatele směřující k přijímacímu řízení zpětně 5let, kontrolní akce provedené v MŠ v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ÚSEK TAJEMNÍKA, GAJDOŠOVA 7, 615 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: BZID 03171/12/UT/raf BZID 03171/12/3 Mgr. Lukáš Rafaj 548 426 171 548 426 129 rafaj@zidenice.brno.cz

Více

ZDRA VOTNi UST A V se sidłem v Ostrave PARTyzANSKE NAM. 7 702 00 OSTRA V A. v As DOPIS ZN.: ZEDNE: CiSLO JEDNA ci: ZU/ /2011. ci SLO SPISU: orc:

ZDRA VOTNi UST A V se sidłem v Ostrave PARTyzANSKE NAM. 7 702 00 OSTRA V A. v As DOPIS ZN.: ZEDNE: CiSLO JEDNA ci: ZU/ /2011. ci SLO SPISU: orc: ZDRA VTNi UST A V se sidłem v strave PARTyzANSKE NAM. 7 702 00 STRA V A Zdravolni uslav s. sid1.m Doruceno: 18.11.2011 ZU/3!52!59/2011 lilty; 1 prilotly, zuolla_11_04945b v As DPIS ZN.: ZEDNE: CiSL JEDNA

Více

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka Vyřizuje / linka Zmatlíková Baďurová Lucie, Mgr. Bc. / 225131177 Praha 9.1.2014 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více