FN HK SM_81 verze 1 účinnost od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008"

Transkript

1 FN HK SM_81 verze 1 účinnost od PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU VE FN HK Úklid prostor FN HK se řídí vyhláškou č. 195/2005. Požadavky na úklid jsou stanoveny v obecných Technologických postupech úklidu ve FN HK. Postupy jsou rozčleněny podle typu uklízeného pracoviště(viz. příloha č. 4): standartní lůžka komplement intenzivní péči operační a zákrokové sály ambulantní provoz interní ambulantní provoz chirurgický (bez zákrokových sálů) stacionář a dospávací pokoje administrativně provozní prostory a prostory výuky Rozsah úklidu na jednotlivých pracovištích je stanoven na základě analýzy potřeb v provozních řádech jednotlivých pracovišť, včetně stanovení četností úklidu a technologických postupů. Pro každé pracoviště jsou zpracovány Harmonogramy úklidu, vlastní realizace úklidovou službou je rozpracována v pokynech a harmonogramech práce (denní, týdenní, měsiční a delší časový harmonogram). Přednostně se spojuje v případě potřeby čistící a dezinfekční proces. 9.1 Organizace úklidu ve FN HK Pravidelný úklid zajištěn Provozním odborem oddělení úklidu, jednotlivými klinikami a externími dodavateli na základě výběrového řízení. Nepravidelný úklid je prováděn externími dodavateli. Nepravidelným úklidem se rozumí úklidy po malování, rekonstrukcích, stavebních úpravách, práce ve výškách a při mimořádných událostech. Externí firmy se smluvně řídí platnými vyhláškami, vnitřními předpisy a postupy platnými ve FN HK. 9.2 Úklidové pomůcky, stroje K úklidu jsou používány: úklidové vozíky s tzv. dvoukbelíkovým systémem, ždímačkou na mopy a dle potřeby dalším příslušenstvím. čistá a špinavá část rozlišena barevným kódováním viz příloha systém Healthguard s předvlhčenými mopy bez potřeby ždímání na vybraných pracovištích úklidové vozíky s tzv. jednokbelíkovým systémem používány výlučně mimo zdravotnické provozy mopy,utěrky, prachovky - je používáno jednotné barevné kódování vysavače, kobercové extraktory, úklidové stroje s chodící nebo sedící obsluhou, teleskopické tyče s rozmýváky apod. - dle charakteru uklízených prostor OOPP dle SM 21 o poskytování osobních ochranných a pracovních pomůcek kalibrované pomůcky k ředění dezinfekčních roztoků k dosažení potřebné koncentrace jsou používány originální dávkovací obaly, dávkovací zařízení, odměrky, určené množství v kusech apod., podle dezinfekčního programu

2 FN HK SM_81 verze 1 účinnost od Popis používaných systémů mopování ve FN HK ve FN HK je používán systém plochých mopů z bavlny, mikrovlákna a kombinovaných materiálů jednotné šíře 40 cm je uplatňován systém jednotného barevného kódování v rámci celé FN HK všechny mopy jsou označeny dle nákladového střediska a pracoviště Popis procesu renovace podle typů mopů použité mopy jsou odkládány do transparentních pytlů, příp. do označených nádob označené pytle s mopy jsou odesílány dle harmonogramu do prádelny FN HK, nebo jsou prány na vyhrazených a k tomu vybavených pracovištích úklidové služby mopy systému Healthguard jsou prány na pracovišti ve vyhrazených pračkách k sušení mopů na vybraných pracovištích jsou k dispozici šňůry, přenosné sušáky, sušička mopy jsou používány v souladu s barevným kódováním dle oblastí použití mopy před použitím ve zdravotnických provozech musí být suché 9.3 Příprava roztoků detergentů, dezinfekčních roztoků příprava roztoku v předepsané koncentraci probíhá v určeném prostoru, zpravidla v úklidové místnosti, čistící místnosti k dosažení potřebné koncentrace jsou používány originální dávkovací obaly, dávkovací zařízení, odměrky, určené množství v kusech apod., podle dezinfekčního programu přípravu roztoku provádí pouze řádně proškolený pracovník pracovník úklidu používá vždy ochranný oděv a v případě potřeby ochranné rukavice, brýle, gumovou obuv, zástěru atd. dle chemického bezpečnostního listu používané chemie a charakteru vykonávané práce používané dezinfekční roztoky musí být v souladu s dezinfekčním programem kliniky NLP má povinnost nařídit změnu dezinfekčního prostředku dle epidemiologické situace a tuto změnu kontroluje 9.4 Úklid úklidových vozíků a jejich stanoviště Úklidové vozíky jsou před skončením směny řádně umyty,ošetřeny, vysušeny a doplněny o používanou chemii, odpadové pytle, sáčky do košů atd. Uloženy jsou na předepsaném místě (zpravidla úklidová komora, případně čistící místnost, sklad). 9.5 Výdej a dostupnost úklidových prostředků a pomůcek Výdej úklidových prostředků probíhá v určeném čase na určeném místě (upřesněno dle klinik). Po pracovní době je umožněn přístup do úklidové komory vybraným pracovníkům. Případně je úsek vybaven jednoduchým systémem pro rychlý úklid. 9.6 Bezpečnost práce a OOOP Všichni provozní pracovníci úklidu jsou vybaveni OOPP dle směrnice SM_21 Poskytování OOPP ve FN HK. Ke speciálním pracím používají ochranné rukavice, brýle, štíty, zástěry, gumovou obuv atd. v souladu s předpisy pro vykonávanou činnost. Všichni pracovníci úklidu jsou proškoleni při nástupu a opakovaně nejméně jednou ročně v souladu se směrnicemi SM_71 Organizace a zajištění BOZP ve FN HK a SM_69 Požární ochrana pracovišť FN HK.

3 FN HK SM_81 verze 1 účinnost od Kontrolní činnost Kontrola přejímkou zdravotní personál Kvalita úklidu je denně kontrolována na svěřeném úseku příslušnou staniční sestrou, případně jiným pověřeným zdravotnickým pracovníkem. Namátková kontrola je také prováděna v oblasti ředění a používání dezinfekčních prostředků dle dezinfekčního programu oddělení. Úroveň spokojenosti s úklidem je jedenkrát měsíčně vyjádřena a stvrzena podpisem vrchní sestry na formuláři měsíční převzetí úklidu. Při zjištění nedostatků nebo pochybení, vrchní sestra nebo pověřený pracovník kontaktuje provozářku úklidu Pravidelné kontroly odpovědných řídících pracovníků úklidu Denní pravidelná i namátková kontrola úklidu na svěřeném úseku je prováděna provozářkou oddělení úklidu. Denně je operativně reagováno na připomínky zdravotnického personálu (vrchní, staniční sestry) k prováděnému úklidu. Vedoucí oddělení úklidu provádí namátkovou kontrolu úrovně kvality úklidu. Vedoucí oddělení řeší písemné připomínky v měsíčním převzetí úklidu s vrchní sestrou Evidence použitých úklidových a dezinfekčních prostředků Evidenci spotřeby papírového programu, odpadových pytlů, čistících prostředků a prostředků s čistícím a dezinfekčním účinkem daného úseku vede provozářka. Použití dezinfekce pro daný úsek se řídí v určeném čase dezinfekčním programem, který je nedílnou součástí hygienicko protiepidemického režimu pracoviště. Dezinfekční program poskytuje zdravotnické pracoviště Kontrola kvality prostředí odběr monitorovacích stěrů aeroskopické vyšetřování vizuální kontrola čistoty prostředí

4 VZOR HARMONOGRAMU ÚKLIDU Název kliniky - lůžkové oddělení Denní úklidový režim pokoje - 2x denně vytírání podlahy s dezinfekčním prostředkem - 1x denně pravidelné mytí a otírání všech povrchů - 1x denně mytí dveří okolo klik, omytí vypínačů, umyvadel a zrcadel - 2x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí - po odchodu pacienta omytí a dezinfekce prostor dle potřeby a instrukce NLP Denní úklidový režim toalety a čistící místnosti - 2x denně mytí a dezinfekce WC mís, záchodového prkénka, podlah na toaletě - 1x denně mytí dezinfekcí umyvadel včetně baterií - 1x denně mytí vypínačů a dveří vč. klik a zárubní - 2x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí Denní úklidový režim - místnosti sester a lékařů, vyšetřovny - 2x denně vytírání podlahy s dezinfekčním prostředkem - 2x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí - 1x denně mytí umyvadel dezinf. prostředkem vč. obkladů, baterií - 1x denně otírání povrchů a okenních parapetů Denní úklidový režim - chodby - 2x denně mytí podlahových krytin dezinf.přípravkem - 1x denně otření všech omyvatelných povrchů dezinfekcí Tý - dezinfekce odpadkových košů - mytí radiátorů - mytí dveří a zárubní - mytí hasících přístrojů a hydrantů Měsíční práce - mytí nouzového schodiště - mytí oken - mytí osvětlovacích těles Časový harmonogram : - První stěr 6,00 hod. - Druhý stěr 12,00 hod. Zpracoval: Schválil: Příloha č.1 SM_81, verze 1 Strana 1/5 Vzor harmonogramu úklidu

5 VZOR HARMONOGRAMU ÚKLIDU NÁZEV KLINIKY Jednotka intenzivní péče Denní úklidový režim pokoje - 3x denně vytírání podlahy s dezinfekčním prostředkem - 1x denně pravidelné mytí a otírání všech povrchů - 1x denně mytí dveří vč. klik a zárubní, otírání ploch radiátorů, omytí vypínačů, umyvadel a zrcadel - 2x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí - po odchodu pacienta omytí a dezinfekce prostor dle potřeby a instrukce sester Denní úklidový režim toalety a čistící místnosti - 2x denně mytí a dezinfekce WC mís, záchodového prkénka, podlah na toaletě - 1x denně mytí dezinfekcí umyvadel včetně baterií - 1x denně mytí vypínačů a dveří vč. klik a zárubní - 2x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí - Denní úklidový režim - místnosti sester a lékařů, vyšetřovny - 2x denně vytírání podlahy s dezinfekčním prostředkem - 2x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí - 1x denně mytí umyvadel dezinf. prostředkem vč. obkladů, baterií - 1x denně otírání povrchů a okenních parapetů Denní úklidový režim - chodby - 2x denně mytí podlahových krytin dezinf.přípravkem - 1x denně otření všech omyvatelných povrchů dezinfekcí Tý - dezinfekce odpadkových košů - mytí radiátory - mytí dveří a zárubní - mytí hasících přístrojů a hydrantů Měsíční práce - mytí nouzového schodiště - mytí oken 4x ročně - mytí osvětlovacích těles Časový harmonogram : První stěr Druhý stěr Třetí stěr - 6,00 hod. 12,00 hod. 17,00 hod. Zpracoval: Schválil: Příloha č.1 SM_81, verze 1 Strana 2/5 Vzor harmonogramu úklidu

6 VZOR HARMONOGRAMU ÚKLIDU Název kliniky operační sály, porodní sály, zákrokové sálky Denní úklidový režim - sály - před a po skončení oper. programu vytírání podlahy s dezinfekčním prostředkem - úklid a dezinfekce po každé operaci rozsah dle potřeby a instrukce NLP - 1x denně pravidelné mytí a otírání všech povrchů - 2x denně mytí umyvadel a zrcadel, včetně obkladů - 1x denně mytí dveří vč. klik a zárubní, otírání ploch radiátorů, omytí vypínačů, - 2x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí Denní úklidový režim toalety a čistící místnosti - 2x denně mytí a dezinfekce WC mís, záchodového prkénka, podlah na toaletě - 1x denně mytí dezinfekcí umyvadel včetně baterií - 1x denně mytí vypínačů a dveří vč. klik a zárubní - 2x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí Denní úklidový režim - místnosti sester a lékařů, vyšetřovny - 1x denně vytírání podlahy s dezinfekčním prostředkem - 2x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí - 1x denně mytí umyvadel dezinf. prostředkem vč. obkladů, baterií - 1x denně otírání povrchů a okenních parapetů Denní úklidový režim - chodby - 2x denně mytí podlahových krytin dezinf.přípravkem - 1x denně otření všech omyvatelných povrchů dezinfekcí Tý - mytí radiátorů - mytí hasících přístrojů a hydrantů - mytí stěn, nábytku, dveří do výše stropu Měsíční práce - sanitární den dle rozpisu - mytí stropních svítidel - mytí oken 4x ročně Časový harmonogram : První stěr 6,30 hod. Druhý stěr po skončení operačního programu V Hradci Králové Zpracoval: Schválil: Příloha č.1 SM_81, verze 1 Strana 3/5 Vzor harmonogramu úklidu

7 VZOR HARMONOGRAMU ÚKLIDU NÁZEV KLINIKY - AMBULANCE Denní úklidový režim vyšetřovny, zákrokové sálky - 1x denně vytírání podlahy s dezinfekčním prostředkem - 1x denně pravidelné mytí a otírání všech povrchů - 1x denně mytí dveří vč. klik a zárubní, otírání ploch radiátorů, omytí vypínačů, umyvadel a zrcadel - 1x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí - po odchodu pacienta omytí a dezinfekce prostor dle potřeby a instrukce NLP Denní úklidový režim toalety a čistící místnosti - 1x denně mytí a dezinfekce WC mís, záchodového prkénka, podlah na toaletě - 1x denně mytí dezinfekcí umyvadel včetně baterií - 1x denně mytí vypínačů a dveří vč. klik a zárubní - 1x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí Denní úklidový režim - místnosti sester a lékařů, kartotéky - 1x denně vytírání podlahy s dezinfekčním prostředkem - 1x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí - 1x denně mytí umyvadel dezinf. prostředkem vč. obkladů, baterií - 1x denně otírání povrchů a okenních parapetů Denní úklidový režim - chodby - 2x denně mytí podlahových krytin dezinf.přípravkem - 1x denně otření všech omyvatelných povrchů dezinfekcí - 1x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí Tý - dezinfekce odpadkových košů - mytí radiátorů - mytí stěn zákrokových sálků dezinf. prostředkem - mytí hasících přístrojů a hydrantů Měsíční práce - mytí nouzového schodiště - mytí oken Časový harmonogram : První úklid je prováděn před zahájením provozu, druhý dle provozních možností V Hradci Králové: Zpracoval: Schválil: Příloha č.1 SM_81, verze 1 Strana 4/5 Vzor harmonogramu úklidu

8 VZOR HARMONOGRAMU ÚKLIDU NÁZEV KLINIKY, PRACOVIŠTĚ kanceláře, denní místnosti, studovny, seminární místnosti, pokoje lékařů, šatny, výtahy, rehabilitace Denní úklidový režim - - 1x denně vytírání podlahy - 1x denně otírání všech povrchů vč. nábytku - 1x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí - 1x denně mytí umyvadel a zrcadel vč. obkladů - 1x denně mytí výtahů a vždy po svozu odpadu - Denní úklidový režim toalety a sprchové kouty - 1x denně mytí a dezinfekce WC mís, záchodového prkénka, podlah na toaletě - 1x denně mytí dezinfekcí umyvadel včetně baterií - 1x denně mytí vypínačů a dveří vč. klik a zárubní - 2x denně vyprazdňování odpadkových košů vč. mytí - Tý - dezinfekce odpadkových košů - mytí radiátorů - mytí nouzového schodiště - mytí hasících přístrojů a hydrantů Měsíční práce - mytí oken - mytí osvětlovacích těles Časový harmonogram : Úklid od 6,30 hod. a hod. případně domluva s personálem V Hradci Králové Zpracoval: Schválil: Příloha č.1 SM_81, verze 1 Strana 5/5 Vzor harmonogramu úklidu

9 Strana 1/1 Příloha č.2 SM_81, verze 1 Faktory kvality úklidu ve zdravotnických zařízeních

10 Barevné kódování kbelíků úklidového vozíku Horní část vozíku (malé kbelíky) modrý červený žlutý povrchy WC koupelna + umývadla Dolní část vozíku (velké kbelíky ve dvoukbelíkovém systému ) modrý čistý mycí, nebo dezinfekční roztok červený použitý roztok Příloha č.3 SM_81, verze 1 Barevné kódování kbelíků úklidového vozíku Strana 1/1

11 - vzor Technologické postupy úklidu obecně pro: 1. Standartní lůžka 2. Komplement 3. Intenzivní péči 4. Operační trakt 5. Ambulantní provoz interní 6. Ambulantní provoz chirurgický 7. Stacionář a dospávací pokoje 8. Administrativně provozní prostory a prostory výuky 1. Standartní lůžka a) Úklid lůžkové části oddělení b) Úklid WC, koupelen pacientů, zaměstnanců c) Úklid zdravotnické části odd. přípravny a odběrové místnosti, ošetřovny d) Úklid pracovního zázemí oddělení, sociálního zázemí zaměstnanců (denní místnosti, pracovny apod.) a) Úklid lůžkové části oddělení Likvidace odpadů : vyprazdňování odpadkových košů ohledem na zásady třídění odpadů otření povrchů odpadkových košů na vlhko dezinfekční mytí podlah dezinfekční mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček otření zrcadla přípravkem na mytí skla otření lokálních osvětlovacích těles u lůžka otření parapetů otření prachu z nábytku do výše 1,7 m otření klik a dveří v okolí klik mytí dveří a radiátorů otření vypínačů a el.zásuvek Mytí osvětlovacích těles: b) Úklid WC, koupelen pacientů, zaměstnanců : Likvidace odpadu: otření povrchů odpadkových košů na vlhko Strana 1/19

12 soustředění odpadu na určené místo dezinfekční mytí podlah dezinfekční mytí umyvadel, odkládacích poliček dezinfekční mytí sprchových kabin,van, toalet, mušlí otření prachu z okenních parapetů odstranění skvrn na dveřích, otření klik a obložení otření nábytku a polic dezinfekční mytí výlevek dezinfekční mytí kabin WC, včetně klik a dveří dezinfekční mytí povrchů nábytku a polic dezinfekční mytí omyvatelného obložení a dělících stěn dezinfekční otření vypínačů a el. zásuvek dezinfekční mytí nábytku do výše 1,7m měsíční práce mytí nábytku a parapetů nad 1,7 m Mytí osvětlovacích těles: c) Úklid zdravotnické části odd. přípravny a odběrové místnosti, ošetřovny Likvidace odpadů : otření povrchu odpadkových košů na vlhko dezinfekční mytí podlah otření odkládacích poliček otření zrcadla přípravkem na mytí skla otření lokálních osvětlovacích těles otření parapetů otření prachu z nábytku do výše 1,7 m, psacích stolů, telefonů, polic otření klik a dveří v okolí klik otření židlí a křesel s omyvatelným povrchem mytí a dezinfekce souvisejících hygienických zařízení mytí a dezinfekce obkladů stěn otření vypínačů a el.zásuvek Mytí osvětlovacích těles: Strana 2/19

13 d) Úklid pracovního zázemí oddělení (kanceláře, kartotéky,vrátnice,dmz, pohotovostní místnosti, lékařské pokoje) otření povrchu odpadkových košů na vlhko mytí podlah, případně vysávání koberců setření parapetů otření skvrn na dveřích otření prachu z nábytku do výše 1,7 m mytí umyvadel a obložení, včetně poliček otření zrcadel přípravkem na mytí skla otření telefonů vymytí odpadkových košů dezinfekčním prostředkem vysávání čalouněných křesel, případně otření omyvatelných potahů otření vypínačů a el.zásuvek měsíční práce mytí dveří a radiátorů Mytí osvětlovacích těles: 2. Komplement a) Úklid příjmové části b) Úklid laboratoří lze se řídit kategoriemi rizika c) Úklid sociálního zázemí zaměstnanců (denní místnosti, pracovny apod.) a) Úklid příjmové části (čekárny, chodby, čisté předávací místnosti) otření povrchu odpadkových košů na vlhko dezinfekční mytí podlah 2x denně otírání prachu z parapetů a stolků navlhko stírání prachu z nábytku do výše 1,7 m odstraňování skvrn na sedacím nábytku Strana 3/19

14 mytí dělících dveří mytí židlí a křesel s omyvatelným povrchem otření vypínačů a el.zásuvek měsíční práce mytí radiátorů mytí omyvatelných stěn a keramických obkladů otření informačních tabulí a vypínačů, příp.el.zásuvek Mytí osvětlovacích těles: b) Úklid laboratoří lze se řídit kategoriemi rizika (laboratoře a odběrové místnosti) Denní práce otření povrchu odpadkových košů na vlhko dezinfekční mytí podlah dezinfekční mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček dezinfekční mytí výlevek otření zrcadla přípravkem na mytí skla otření lokálních osvětlovacích těles otření parapetů otření prachu z nábytku do výše 1,7 m, psacích stolů, telefonů, polic otření klik a dveří v okolí klik otření židlí a křesel s omyvatelným povrchem dezinfekční mytí dveří a radiátorů otření vypínačů a zásuvek dezinfekčním roztokem otření telefonů dezinfekčním roztokem dezinfekční mytí všech nezdravotnických ploch otření vypínačů a el.zásuvek Mytí osvětlovacích těles: c) Úklid sociálního zázemí zaměstnanců (denní místnosti, pracovny apod.) Likvidace odpadů : otření povrchů odpadkových košů na vlhko Strana 4/19

15 dezinfekční mytí podlah dezinfekční mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček otření zrcadla přípravkem na mytí skla otření lokálních osvětlovacích těles otření parapetů otření prachu z nábytku do výše 1,7 m, psacích stolů, telefonů, polic otření klik a dveří v okolí klik otření odpadkových košů otření židlí a křesel s omyvatelným povrchem mytí a dezinfekce souvisejících hygienických zařízení mytí a dezinfekce obkladů stěn otření vypínačů a el.zásuvek Mytí osvětlovacích těles: 3. Intenzivní péče a) úklid boxů b) úklid WC, koupelen pacientů, zaměstnanců c) úklid zdravotnické části přípravny a odběrové místnosti, ošetřovny d) úklid pracovního zázemí oddělení(sálky, dekont. místnosti, filtry, sklady ap.) e) úklid sociálního zázemí zaměstnanců (denní místnosti, pracovny, lékařské pokoje apod.) a) Úklid boxů Veškeré úklidové práce jsou prováděny denně. Likvidace odpadů : dezinfekční mytí podlah 3x denně dezinfekční mytí nábytku, židlí s výjimkou zdravotnických pomůcek a lékařských přístrojů a vybavení dezinfekční mytí parapetů dezinfekční mytí prosklených dveří a příček, včetně klik dezinfekční mytí obkladů stěn dezinfekční mytí umyvadel, včetně kohoutků a veškerých dkládacích poliček dezinfekční mytí lokálních osvětlovacích těles dezinfekční mytí radiátorů otření zrcadel přípravkem, určeným k čištění skel Sanitární úklid dle rozpisu pracoviště 4x ročně Mytí osvětlovacích těles: Strana 5/19

16 b) Úklid WC, koupelen pacientů, zaměstnanců : Likvidace odpadu: dezinfekční mytí podlah dezinfekční mytí umyvadel, odkládacích poliček dezinfekční mytí sprchových kabin,van, toalet, mušlí otření prachu z okenních parapetů odstranění skvrn na dveřích, otření klik a obložení otření nábytku a polic dezinfekční mytí výlevek dezinfekční mytí kabin WC, včetně klik a dveří dezinfekční mytí povrchů nábytku a polic dezinfekční mytí omyvatelného obložení a dělících stěn dezinfekční otření vypínačů dezinfekční mytí nábytku do výše 1,7m očištění nasávání klimatizace případně ve spolupráci s TO měsíční práce mytí nábytku a parapetů nad 1,7 m Mytí osvětlovacích těles: c) Úklid zdravotnické části přípravny a odběrové místnosti, ošetřovny Likvidace odpadů : otření povrchu odpadkových košů na vlhko dezinfekční mytí podlah odběrové místnosti 3x denně dezinfekční mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček otření zrcadla přípravkem na mytí skla otření lokálních osvětlovacích těles otření parapetů otření prachu z nábytku do výše 1,7 m, psacích stolů, telefonů, polic otření klik a dveří v okolí klik otření odpadkových košů otření vypínačů a el.zásuvek Strana 6/19

17 otření židlí a křesel s omyvatelným povrchem mytí a dezinfekce souvisejících hygienických zařízení mytí a dezinfekce obkladů stěn Mytí osvětlovacích těles: 4. Operační trakt a) úklid ploch a povrchů podle rozdělení zón (provozní řády) b) úklid pomocných prostor v zelené zóně c) úklid prostor v bílé zóně d) úklid sociálního zázemí zaměstnanců e) úklid administrativní části operačního traktu f) manipulace s prádlem, odpadem a) Úklid ploch a povrchů podle rozdělení zón (provozní řády) Operační sály vyprazdňování všech odpadkových košů s ohledem na zásady třídění odpadu otření povrchu odpadkových košů s dezinfekčním prostředkem Mytí: dezinfekční mytí podlah před zahájením programu a po každém výkonu dezinfekční mytí všech volně přístupných předmětů a ploch s vyjímkou odborného lékařského zařízení dezinfekční mytí omyvatelných stěn a nábytku do výše 1,7 m dezinfekční mytí umyvadel, včetně kohoutků a polic dezinfekční mytí výlevek, včetně kohoutků dezinfekční mytí obkladů stěn dezinfekční mytí parapetů otření lokálních osvětlovacích těles dezinfekční mytí dveří, včetně klik a radiátorů dezinfekční mytí omyvatelných stěn do výše stropu desinfekční otření vypínačů a el. zásuvek očištění nasávání klimatizace případně ve spolupráci s TO 1 x za dva týdny dezinfekční mytí stropu (dle požadavků OP) Sanitární úklid dle rozpisu pracoviště Mytí osvětlovacích těles: d) Úklid sociálního zázemí zaměstnanců : Strana 7/19

18 Likvidace odpadu: vyprazdňování odpadkových košů otření povrchu odpadkových košů s dezinfekčním prostředkem dezinfekční mytí podlah dezinfekční mytí umyvadel, odkládacích poliček dezinfekční mytí sprchových kabin,van, toalet, mušlí otření prachu z okenních parapetů odstranění skvrn na dveřích, otření klik a obložení otření nábytku a polic dezinfekční mytí výlevek dezinfekční mytí kabin WC, včetně klik a dveří dezinfekční mytí povrchů nábytku a polic dezinfekční mytí omyvatelného obložení a dělících stěn dezinfekční otření vypínačů dezinfekční mytí nábytku do výše 1,7m měsíční práce Mytí nábytku a parapetů nad 1,7 m Mytí osvětlovacích těles: e) Úklid administrativní části operačního traktu otření povrchu odpadkových košů na vlhko mytí podlah, případně vysávání koberců otření parapetů otření dveří okolo klik otření prachu z nábytku do výše 1,7 m mytí umyvadel a obložení, včetně poliček otření zrcadel přípravkem na mytí skla otření telefonů vymytí odpadkových košů s dezinfekčním prostředkem vysávání čalouněných křesel, případně otření omyvatelných potahů měsíční práce mytí dveří a radiátorů Strana 8/19

19 Mytí osvětlovacích těles: f) Manipulace s prádlem, odpadem se řídí příslušnými směrnicemi ředitele FN 5. Ambulantní provoz interní (neinvazivní) a) úklid ambulancí a vyšetřoven (bez a s invazí) b) úklid odběrových místností c) úklid čekáren d) úklid zázemí (skladovací, čistící a jiné prostory) e) úklid administrativní části f) manipulace s prádlem a odpadem a) Úklid ambulancí a vyšetřoven (bez a s invazí) Likvidace odpadů : otření povrchu odpadkových košů na vlhko dezinfekční mytí podlah dezinfekční mytí umyvadel včetně obložení odkládacích poliček otření zrcadla přípravkem na mytí skla otření lokálních osvětlovacích těles otření parapetů otření prachu z nábytku do výše 1,7 m, sacích stolů, telefonů, polic otření klik a dveří v okolí klik otření odpadkových košů otření vypínačů a el.zásuvek otření židlí a křesel s omyvatelným povrchem b) mytí a dezinfekce souvisejících hygienických zařízení mytí a dezinfekce obkladů stěn Mytí osvětlovacích těles: b) Úklid odběrových místnosti Denní práce otření povrchu odpadkových košů na vlhko Strana 9/19

20 dezinfekční mytí podlah 3x denně dezinfekční mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček dezinfekční mytí výlevek otření zrcadla přípravkem na mytí skla otření lokálních osvětlovacích těles otření parapetů otření prachu z nábytku do výše 1,7 m, sacích stolů, telefonů, polic otření klik a dveří v okolí klik otření odpadkových košů otření vypínačů a el.zásuvek otření židlí a křesel s omyvatelným povrchem dezinfekční mytí dveří a radiátorů otření vypínačů a zásuvek dez.roztokem otření telefonů dezinfekčním roztokem dezinfekční mytí všech nezdravotnických ploch 1x měsíčně očištění nasávání klimatizace případně ve spolupráci s TO Mytí osvětlovacích těles: c) Úklid čekáren vyprazdňování všech odpadkových košů s ohledem na zásady třídění odpadu otření povrchu odpadkových košů na vlhko dezinfekční mytí podlah otírání prachu z parapetů a stolků navlhko stírání prachu z nábytku do výše 1,7 m odstraňování skvrn na sedacím nábytku mytí dělících dveří mytí židlí a křesel s omyvatelným povrchem otření vypinačů, případně el. zásuvek měsíční práce mytí radiátorů mytí omyvatelných stěn a keramických obkladů otření informačních tabulí Mytí osvětlovacích těles: Strana 10/19

21 d) Úklid zázemí (skladovací, čistící a jiné prostory) otření povrchu odpadkových košů na vlhko mytí podlah, případně vysávání koberců setření parapetů otření skvrn na dveřích otření prachu z nábytku do výše 1,7 m mytí umyvadel a obložení, včetně poliček otření zrcadel přípravkem na mytí skla otření telefonů vymytí odpadkových košů vysávání čalouněných křesel, případně otření omyvatelných potahů otření vypínačů a el. zásuvek měsíční práce mytí dveří a radiátorů Mytí osvětlovacích těles: e) Úklid administrativní části vyprazdňování odpadkových košů s ohledem na zásady třídění odpadů otření povrchuodpadkových košů na vhko mytí podlah, případně vysávání koberců setření parapetů otření skvrn na dveřích otření prachu z nábytku do výše 1,7 m mytí umyvadel a obložení, včetně poliček otření zrcadel přípravkem na mytí skla otření telefonů vymytí odpadkových košů vysávání čalouněných křesel, případně otření omyvatelných potahů otření vypínačů případně el. zásuvek Strana 11/19

22 měsíční práce mytí dveří a radiátorů Mytí osvětlovacích těles: 6. Ambulantní provoz chirurgický (invazivní techniky) a) úklid ambulancí a vyšetřoven b) úklid sálů a sálků c) úklid odběrových místností d) úklid čekáren e) úklid zázemí (skladovací, čistící a jiné prostory) f) úklid administrativní části g) manipulace s prádlem a odpadem a) Úklid ambulancí a vyšetřoven Likvidace odpadů : otření povrchů odpadkových košů na vlhko dezinfekční mytí podlah 3x denně dezinfekční mytí umyvadel včetně obložení odkládacích poliček otření zrcadla přípravkem na mytí skla otření lokálních osvětlovacích těles otření parapetů otření prachu z nábytku do výše 1,7 m, psacích stolů, telefonů, polic otření klik a dveří v okolí klik otření odpadkových košů otření židlí a křesel s omyvatelným povrchem mytí a dezinfekce souvisejících hygienických zařízení mytí a dezinfekce obkladů stěn otření vypínačů a el. zásuvek 1x měsíčně očištění nasávání klimatizace případně ve spolupráci s TO Mytí osvětlovacích těles: c) Úklid odběrových místnosti Denní práce otření povrchů odpadkových košů na vlhko Strana 12/19

23 dezinfekční mytí podlah 3x denně dezinfekční mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček dezinfekční mytí výlevek otření zrcadla přípravkem na mytí skla otření parapetů otření prachu z nábytku do výše 1,7 m, psacích stolů, telefonů, polic otření klik a dveří v okolí klik otření vypínačů a el.zásuvek otření židlí a křesel s omyvatelným povrchem dezinfekční mytí dveří a radiátorů otření vypínačů a zásuvek dez.roztokem otření telefonů dez.roztokem dezinfekční mytí všech nezdravotnických ploch očištění nasávání klimatizace případně ve spolupráci s TO Mytí osvětlovacích těles: d) Úklid čekáren vyprazdňování všech odpadkových košů ohledem na zásady třídění odpadu otření povrchů odpadkových košů na vlhko dezinfekční mytí podlah otírání prachu z parapetů a stolků navlhko stírání prachu z nábytku do výše 1,7 m odstraňování skvrn na sedacím nábytku mytí dělících dveří mytí židlí a křesel s omyvatelným povrchem otření vypínačů a el. zásuvek měsíční práce mytí radiátorů mytí omyvatelných stěn a keramických obkladů otření informačních tabulí a vypínačů, příp.el.zásuvek Mytí osvětlovacích těles: Strana 13/19

24 e) Úklid zázemí (skladovací, čistící a jiné prostory) otření povrchů odpadkových košů na vlhko mytí podlah, případně vysávání koberců otření parapetů otření skvrn na dveřích otření prachu z nábytku do výše 1,7 m mytí umyvadel a obložení, včetně poliček otření zrcadel přípravkem na mytí skla otření telefonů vymytí odpadkových košů s dezinfekčním prostředkem vysávání čalouněných křesel, případně otření omyvatelných potahů otření vypínačů a el. zásuvek měsíční práce mytí dveří a radiátorů Mytí osvětlovacích těles: f) Úklid administrativní části otření povrchů odpadkových košů na vlhko mytí podlah, případně vysávání koberců setření parapetů mytí popelníků otření skvrn na dveřích otření prachu z nábytku do výše 1,7 m mytí umyvadel a obložení, včetně poliček otření zrcadel přípravkem na mytí skla otření telefonů vymytí odpadkových košů vysávání čalouněných křesel, případně otření omyvatelných potahů otření vypínačů a el. zásuvek Strana 14/19

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Zadávací řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZD ČÁST 2 PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM VÝKONŮ Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.12. Plány úklidových prostor a) budova UFCH JH: 1. až 6. nadzemní podlaží jsou identická až na případné změny

Více

Provozní řád Revmatologického ústavu část I.

Provozní řád Revmatologického ústavu část I. Revmatologický ústav Na Slupi 4, Praha 2 Rd 003/2013 Řády Provozní řád Revmatologického ústavu Praha část I. Původní číslo žádné Počet stran: 4 Počet příloh 0 Platnost: leden 2001 Aktualizace: 28. 3. 2013

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla Název: DISTRIBUČNÍ PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 1 Nahrazuje: PŘ ze dne 10.2.2011 Identifikace: Určena komu: Účinnost: 1. 9. 2012 Revize číslo:

Více

ORGANIZAČNĚ PROVOZNÍ ŘÁD MENZY

ORGANIZAČNĚ PROVOZNÍ ŘÁD MENZY ORGANIZAČNĚ PROVOZNÍ ŘÁD MENZY Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Koleje a menzy, Studentská 800/15, 370 05 České Budějovice http://kam.jcu.cz Organizačně provozní řád zpracoval dne: 9.8.2006

Více

s t a n d a r d y ú k l i d o v é Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla

s t a n d a r d y ú k l i d o v é Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla Četnost Rozsah činnosti Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla

Více

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici 1. ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích

PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích Služby Boskovice, s.r.o. Boskovice, U Lázní 2063/3, PSČ 680 01 IČO: 269 44 855 PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích Adresa: SAUNA U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice Schváleno KHS Jm kraje se sídlem v Brně rozhodnutím

Více

Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozní řád dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví I.Podmínky činnosti Údaje o poskytovateli: Fyzická osoba: Dagmar Kloučková Místo podnikání: Prostřední Nová Ves 56, 507 81 Lázně Bělohrad Telefon:

Více

A. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

A. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY V Sušici 1.září 2014 Č.j. 499 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhl. 137/2004

Více

MCG MANAGEMENT CONSTULTING GROUP, s.r.o. INTERNÍ SMĚRNICE. v ubytovacím a stravovacím zařízení

MCG MANAGEMENT CONSTULTING GROUP, s.r.o. INTERNÍ SMĚRNICE. v ubytovacím a stravovacím zařízení MCG MANAGEMENT CONSTULTING GROUP, s.r.o. Vzdělávací program Pohostinství pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Dezinfekce a sterilizace

Dezinfekce a sterilizace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 6 / 2013 Počet stran: 10 Počet příloh: 0 Verze: 2 Platnost od: 11. 1. 2013 Standardní pracovní postup

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069 Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Zastoupený Mgr. Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva a MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

Provozní řád dětského koutku

Provozní řád dětského koutku Předmět vymezení: Provozní řád dětského koutku Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině. Využití dětského koutku (dále jen DK) je určeno pouze dětem zaměstnanců Vysoké školy chemicko-technologické

Více

Systém HACCP. Provozovny stravovacích služeb s výrobou teplých pokrmů

Systém HACCP. Provozovny stravovacích služeb s výrobou teplých pokrmů Program k zajištění bezpečnosti poskytovaných stravovacích služeb zpracovaný dle postupů založených na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) Příkladový vzor možného zpracování HACCP

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

(nový text je napsán tučně) Základní ustanovení

(nový text je napsán tučně) Základní ustanovení Platné znění vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (nový text je napsán tučně) Ministerstvo zdravotnictví

Více

Provozní řád dle 21 odst. 3 a 22 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Provozní řád dle 21 odst. 3 a 22 zákona o ochraně veřejného zdraví. Provozní řád dle 21 odst. 3 a 22 zákona o ochraně veřejného zdraví. Provozovna, ve které jsou prováděny výkony, při nichž je porušována integrita kůže. I. Podmínky činnosti Údaje o poskytovateli: Fyzická

Více

Novoměstské sociální služby. Provozní řád domu s pečovatelskou službou platný od 1.1.2014

Novoměstské sociální služby. Provozní řád domu s pečovatelskou službou platný od 1.1.2014 Provozní řád domu s pečovatelskou službou platný od 1.1.2014 Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) provozují Novoměstské sociální služby (dále jen NSS). NSS je příspěvková organizace zřízená městem

Více

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb NPS 02577/2015 Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb uzavřená v souladu s ust. 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6

Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6 Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Platný k 1.9.

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Provozní řád sauna. Provoz saun. Provozovatel a osoba, zodpovědná za provoz sauny dle 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Provozní řád sauna. Provoz saun. Provozovatel a osoba, zodpovědná za provoz sauny dle 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz saun Provozovatel a osoba, zodpovědná

Více