BAMBERG Světové kulturní dědictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAMBERG Světové kulturní dědictví"

Transkript

1 BAMBERG Světové kulturní dědictví

2 Nechte na sebe působit závan staletí Bamberský jezdec Světové kulturní dědictví Bamberka je největší zachovalý starý městský celek v Evropě. Ve svých základech středověké jádro dostalo v 17. a 18. století nynější převážně barokní tvář díky biskupům, kteří měli zároveň knížecí titul. Dnes je toto staré císařské a biskupské město živější než kdykoliv dříve. Ale přesto ještě stále má kouzlo minulosti, které se vznáší jako závoj nad střechami města. Starý dvůr s Historickým muzeem 2 První zmínka o Castrum Babenberch v kronice významného dějepisce opata Regina von Prüm ( ) v souvislosti s tzv. bamberskou rozepří. Volba Jindřicha II. králem. O 12 let později korunovace papežem Benediktem VIII. na císaře císař Jindřich II. umírá a je pohřben v bamberském dómu svatořečení Bamberské biskupství založeno Jindřichem II. Bamberk se stává centrem Svaté říše římské národa německého.

3 Pohled na město z věže zámku Geyerswörth Dóm, Nová rezidence a Starý dvůr působí dohromady vznešeným dojmem. Stará radnice, postavená ve 14. století odvážnými měšťany doprostřed řeky, je kuriozitou. Malé křivolaké uličky a jednotlivá ramena řeky Regnitz vytvářejí atmosféru, která okouzlí každého. Rybářská osada Malé Benátky 3 Papež Klement II. (dříve biskup Suidger z Bamberka) umírá a je pohřben v bamberském dómu. Jeho hrobka je jediným hrobem papeže severně od Alp Bamberské pivo je poprvé uvedeno v listinách, a to v závěti kanovníka Oudalrica. Oudalricus nařídil, aby bylo ve výroční den jeho smrti podáváno pivo a jídlo chudým.

4 Tisíciletá pohnutá historie se stává na naší cestě staletími zřejmou a zrcadlí se ideálně v obraze města, jehož historické jádro je živoucím lexikonem architektury. Je to město, které má svůj vlastní ráz, styl a tvar v jednom z nejstarších kulturních regionů Německa. Sochy v císařském dómu Barokní stavba Nové rezidence od J. L. Dientzenhofera vznikla v letech 1697 až Najdete tu mezi jiným Císařský sál a cenné sbírky obrazů. Böttingerův dům Nová rezidence od J. L. Dientzenhofera 4 Starý hrad První zmínka o hradu, stojícím na nejvyšším pahorku Bamberka a střežícím město od západu Druhý požár dómu V následujících letech vznikla zcela nová stavba. Vysvěcení roku Na obrázku detail z Knížecího portálu na severní straně dómu.

5 Kultura povznáší Bamberský dóm je významným německým dokladem přechodu románského slohu ke gotice. Uchovávají se v něm mnohé uměleckohistorické cennosti, např. proslulý Bamberský jezdec nebo mariánský oltář od Víta Stosse. V dómu odpočívají také relikvie svatého císařského páru, sv. Jindřicha II. a sv. Kunhuty, stejně jako pozůstatky štaufského krále Konráda III.; a zde je také jediný hrob papeže severně od Alp. Krásná umění hrají v Bamberku, městě světového kulturního dědictví, významnou roli od nepaměti. Velkolepé poklady evropského významu dodávají lesku nejen rozmanitým muzeím, ale zdobí samotné město jako takové. Působivé dědictví. Tak vznikala do dneška kultura, která má sice staleté kořeny, ale přesto se slučuje s moderními hodnotami. 5 Bamberský jezdec je první jezdeckou sochou v životní velikosti od dob antiky. Ještě dnes není zcela jisté, koho Bamberský jezdec představuje; pravděpodobně se jedná o maďarského krále svatého Štěpána. ca /87 Stavba první radnice Dnešní Stará radnice stojí na umělém ostrůvku v řece Regnitz přímo na hranici mezi biskupským (horním) a měšťanským (dolním) městem.

6 Sbírka fajánsí a porcelánu manželů Ludwigových Bamberští symfonikové - Bavorská státní filharmonie Zmíněná směsice historie a současnosti dělá Bamberk tak atraktivním. Lidé se potkávají v živém centru, které nabízí v každé roční době něco zajímavého. Například kouzelnický festival s mezinárodní účastí v ulicích Starého Města nebo hudební programy na náměstí před dómem, kterých se mimo jiných účastní i světoznámí Bamberští symfonikové. Další hudební soubory vysoké úrovně podtrhují působivost toho kterého kouzelného místa, jako např. Růžové zahrady nebo zámku Seehof. Množství malých scén nabízí vynikající představení: kabaret, autorská čtení, stínové či loutkové divadlo aj. Velké inscenace nabízí divadlo E.T.A. Hoffmanna. Každoročním vyvrcholením sezóny je Calderónova divadelní slavnost pod širým nebem ve Starém dvoře. Sochy v Diecézním muzeu Více než 30 obchodů se starožitnostmi se zabydlelo v křivolakých uličkách mezi dómem a Starou radnicí, jakoby tu už byly odjakživa. 6 Bamberský biskup kníže Johann Georg II., Fuchs von Dornheim, umírá. Za jeho vlády vyvrcholilo v Bamberku a okolí pronásledování a pálení čarodějnic Založení univerzity 1803 zrušení univerzity znovuzaložení této vysoké školy, od roku 1979 opět s titulem Univerzita a od roku 1988 pod názvem Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

7 Výstavní sál v Přírodovědném muzeu V zimě je rozhodně neopominutelná prohlídka tradiční hojně navštěvované a obdivované cesty k betlémům. Cesta od jednoho krásného a výtvarně hodnotného exponátu k druhému, v kostelích, muzeích i na veřejných prostranstvích, vám jistě navodí přemítavou náladu. A opravdové klenotnice se vám otevřou při návštěvě některého ze 14 bamberských muzeí. Např. Přírodovědného muzea s nejkrásnějším klasicistickým výstavním sálem Evropy, sbírky porcelánu manželů Ludwigových nebo Diecézního muzea. Pouliční muzikanti na Starém Městě Prohlídka Malých Benátek Divadlo E.T.A. Hoffmanna Romantika nad bamberskými střechami 7 Doba Schönbornů Barokní přestavba Bamberka za vlády biskupů-knížat Lothara Franze a později Friedricha Karla. Četné velkolepé stavby za pomoci významných stavitelů. Vlevo: Friedrich Karl von Schönborn Muž s vidlemi Kašna s postavou Neptuna, které se říká Gabelmann našla své místo na Zeleném trhu. Dnes se pod ní ráda schází mládež. Sekularizace Bamberské biskupství připadá Bavorsku. Následkem sekularizace rušení a ničení klášterů a kostelů /03

8 Žít a nechat žít Bamberk kouzlí Typická atmosféra v jedné z pivnic Tisíc let starý Bamberk je temperamentnější než kdy dříve. Francký životní styl a téměř středomořský nádech plní staré uličky a náměstí. Kavárny a restaurace opouštějí malebné řady domů a derou se se svými stolky a židlemi ven. V Bamberku se pořád někde něco slaví. Večer v hospůdkách, na pouličních slavnostech nebo při četných posvíceních, jejichž tradice sahá hluboko do minulosti. A přesto se také všude najde nějaké klidné skryté místečko. V uličkách Starého Města, které se vinou na některý ze sedmi pahorků, v idylickém parku zvaném Háj nebo na březích ramen řeky Regnitz, která měkce objímají Staré Město. Neleží snad kolébka německé romantiky ve Frankách? Řemeslo se starou tradicí. V Bamberku a okolí je největší hustota pivovarů na světě. Jejich velké množství zaručuje ty nejlepší pivní speciality. 8 E.T.A. Hoffmann, všestranný talent romantiky, působí v Bamberku jako divadelní kapelník, učitel hudby, spisovatel, malíř kulis, básník, režisér a hudební kritik. Bamberská ústava vzniká v době, kdy je Bamberk vládním sídlem, protože zde od dubna do srpna zasedá Johannes Hoffmann se svým kabinetem

9 Tak chutná pivo na sklepě Trh na Maximilánově náměstí Růžová zahrada Nové rezidence 9 Bamberští symfonikové vznikají. Orchestr se formuje z hudebníků německé Pražské filharmonie, kteří byli koncem druhé světové války vyhnáni a nalezli v Bamberku nový domov První posvícení Sandkerwa Dnes největší slavnost na Starém Městě v Bamberku připomíná vysvěcení kostelíka sv. Alžběty v Písečné čtvrti. 1950

10 Aktivně zažít kulturní oblast Poloha Bamberka je ideálním výchozím bodem pro objevné výpravy do rozmanitého okolí, které je průsečíkem čtyř rekreačních oblastí, a je charakterizováno soutokem dvou řek, Mohanu a Regnitz. Po obou březích Mohanu se rozkládají přírodní parky Steigerwald a Hassberge, jižním a východním směrem se táhne Francké Švýcarsko a na sever zasahuje horní údolí Mohanu. Velký počet cyklostezek, turistických tras pro přátele přírody i historie, hradů, zámků, význačných kostelů a překrásných vesnic zve k nejrůznějším aktivitám. A tomu, kdo chce být ještě aktivnější, se nabízí horolezectví, skating nebo vodní sporty. Na sklonku letního dne to táhne jak místní, tak hosty, mladé i staré, nahoru na návrší 10 Jízda na kajaku po řece Regnitz Areál zámku Seehof Stephansberg a Kaulberg, do zahradních pivních restaurací, kterým se říká sklep. Tady se praktikuje pohoda, tady je slyšet smích a tady si můžete jen tak pro sebe přemýšlet. Tady, nad střechami Starého Města, u piva a občerstvení, ucítíte to, na co už nikdy nezapomenete: typický bamberský způsob života. Současně s napojením řeky Regnitz na průplav Mohan-Dunaj- Rýn byl uveden do provozu bamberský přístav UNESCO jmenuje historickou část města Bamberka světovým dědictvím, protože reprezentuje jedinečným způsobem historický vývoj středoevropského města. 1993

11 Luisin háj, založený po vzoru anglických zahrad, je oázou odpočinku v každém ročním období Vila Concordia - sídlo kultury s tradicí Nadace Mezinárodní dům umělců Villa Concordia zde našla své konečné umístění (viz obrázek). Po pětileté přestavbě se vrací divadlo E.T.A. Hoffmanna do svého původního působiště let bamberského biskupství Ještě dnes ovlivňuje mnoho oblastí to, co založil Jindřich II.

12 Gärtnerstadt (Zahradnické Město) Sv. Gangolf E2 Sv. Otto E2 Zahradnické muzeum E2 Čtvrt Wunderburg G5 Přístaviště na průplavu Mohan-Dunaj B1 Nádraží F2 Inselstadt (Ostrovní Město) Stará radnice D4 Zámecká radnice D4 Malé Benátky C4 Maximiliánovo náměstí D3 Sv. Martin D3 Přírodovědné muzeum D3 Sbírka manželů Ludwigových D4 Vila Dessauer Dům E.T.A. Hoffmanna D5 Zámecký park Geyerswörth D4 Městský park Hain (Háj) E6 Zahrada Harmonie D4 Přístaviště C4 Turistické informace D4 Bergstadt (Horní Město) Michaelsberg (návrší sv. Michala) Klášter sv. Michala B3 St. Getreu (kostel sv. Věry) A4 Vila Remeis A4 Francké muzeum piva B4 Městský archiv B3 Jakobsberg (návrší sv. Jakuba) Sv. Jakub Domberg (Kapitulní návrší) Dóm C4 Starý dvůr B4 Nová rezidence se Státní galerií C4 Diecézní muzeum C4 Historické muzeum C4 Muzeum betlémů C4 St. Elisabeth (kostelík sv. Alžběty) C4 Kaple Maternkapelle Růžová zahrada C4 Kaulberg (Oblé návrší) Kostel karmelitánů C4 Obere Pfarre (kostel Horní Fara ) C5 Stephansberg (návrší sv. Štěpána) Sv. Štěpán C5 Böttingerův dům Vodní zámek Vila Concordia D5 Altenburg (Starý hrad) Altenburg (Starý hrad) A6 Tourist Information Informace pro turisty Informationspunkt Informační bod Kirche Kostel Sehenswürdigkeit Pozoruhodnost Museum Muzeum Park/Gartenanlage Park/zahrada Aussichtspunkt Vyhlídkové místo Brunnen Kašna Parken Parkoviště Busparkplatz Parkoviště pro autobusy Park & Ride Záchytné parkoviště Zentraler Omnibusbahnhof Centrální autobusové nádraží WC WC Bahnhof Nádraží Schiffsrundfahrten Okružní plavby lodí Post Pošta

13 Hamburg Hannover Berlin Köln Leipzig Frankfurt Bamberg Würzburg Nürnberg Stuttgart München A 7 Hannover 400 km ICE IC Berlin 420 km Leipzig 260 km A 9 A 70 Lichtenfels A 70 Bayreuth Würzburg 100 km Frankfurt 230 km Schweinfurt Bamberg A 3 A 73 ICE IC A 9 Erlangen Ulm 250 km A 7 ICE IC Nürnberg 70 km München 240 km Impressum Vydavatel: BAMBERG Tourismus & Kongress Service Úprava a sazba: Artmedia Werbeagentur, Bamberg; Kopfwerk, Bamberg Fotografie: Archiv BAMBERG Tourismus & Kongress Service, artmedia, Michael Aust, Peter Eberts, Michael Eckstein, Gerhard Hagen, Oliver Heinl, Sonja Krebs, Markus Raupach, Veit Ritterbecks, Bamberger Symphoniker- Bayerische Staatsphilharmonie (Peter Eberts), E.T.A. Hoffmann-Theater (Ingrid Rose), Stadtmarketing Bamberg e.v. Tisk: Safner Druck, Priesendorf Náklad: , září 2005 Copyright: všechna práva vyhrazena BAMBERG Tourismus & Kongress Service

14 Objevte nově zimu CZ Bamberské betlémy okouzlují svou zvláštní atmosférou Objevovat Bamberk v zimě má své zvláštní kouzlo. Bamberk je město mnoha kontrastů. Na jedné straně ticho, dávající zapomenout na všední den, na straně druhé kulturní kalendář, v němž stíhá jedna událost druhou. Znalci umění a individualisté by si měli přivézt s sebou v zavazadle dost volného času. A samozřejmě i v tuto roční dobu vám budou obzvláště dobře chutnat místní speciality a některé z mnoha bamberských piv. Pro všechny, kdo od zimy očekávají víc, než jen množství sněhu, se Bamberk stane zimní pohádkou. Kontakt BAMBERG Tourismus & Kongress Service Geyerswörthstraße Bamberg Tel.: +49 (0) 951 / Fax: +49 (0) 951 / Internet: Otvírací doba: Po-pá hod., sobota hod. Od 1. dubna do 31.prosince také o nedělích a svátcích od 9.30 do hod. Zavřeno na Velký pátek, Všech svatých a 25. a 26. prosince

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce

www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce 1 Název: Praha do kapsy Text: Pražská informační služba Prague City Tourism Foto: Pražská informační služba Prague City Tourism, Shutterstock a Eddie

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst STŘEDNÍ MORAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Olomouc 4 Kroměříž 9 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz Místo úvodu Hlavním

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst SEVEROZÁPADNÍ ČECHY na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Ústí nad Labem 4 Teplice 6 Děčín a České Švýcarsko 9 Říp 12 Litoměřice 13

Více

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III.

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III. Turistický magazín ročník III., říjen 2013 ročník V., vydání duben 2011 Speciál ZDARMA Praha Praha jak ji neznáte www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu T U R IS T IC KÁ INFORM AČNÍ CENTRA

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Brány královských věnných měst otevřené...

Brány královských věnných měst otevřené... Brány královských věnných měst otevřené... Mělník Nový Bydžov Polička Trutnov Vysoké Mýto Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Chrudim Jaroměř KDYŽ SE ŘEKNE... Dvůr Králové nad Labem, připomene se vám

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

Zážitkové trasy v centru Evropy Víno & architektura

Zážitkové trasy v centru Evropy Víno & architektura Zážitkové trasy v centru Evropy Víno & architektura nextroom architektur im netz Juerg Meister Helga Kusolitsch Vydalo ARGE centrope 2007 Obsah Zážitková trasa centrem Evropy 5 Víno & architektura v centrope

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

LETNÍ DOVOLENÁ JIŽNÍ ČECHY VÝCHODNÍ BAVORSKO

LETNÍ DOVOLENÁ JIŽNÍ ČECHY VÝCHODNÍ BAVORSKO LETNÍ DOVOLENÁ JIŽNÍ ČECHY VÝCHODNÍ BAVORSKO 2009 www.dovolenabezhranic.cz Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.BOX 80 CZ-370 21 České Budějovice e-mail: info@jccr.cz web: www.jiznicechy.cz

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Víkendové toulky za adventními příběhy

Víkendové toulky za adventními příběhy Víkendové toulky za adventními příběhy Svět vídeňských koncertů Toulky vánočními trhy Exkurze do opery, divadel... Vánoce v rakouských Alpách Sladká pokušení, kterým neodoláte www.toulkyevropou.cz Zlatnická

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

PRAŽSKÝ 08*2015. přehled KULTURNÍCH POŘADŮ. soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů. 30 Kč www.prazskyprehled.

PRAŽSKÝ 08*2015. přehled KULTURNÍCH POŘADŮ. soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů. 30 Kč www.prazskyprehled. PRAŽSKÝ 08*2015 přehled KULTURNÍCH POŘADŮ soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů 30 Kč www.prazskyprehled.cz na Harfě O víkendech letní kino na střeše VSTUP ZDARMA vedle areny

Více

ADVENTNÍ ZÁJEZDY RAKOUSKO. Advent v Salzburgu a na Wolfgangsee s možností koupání v Bad Ischlu

ADVENTNÍ ZÁJEZDY RAKOUSKO. Advent v Salzburgu a na Wolfgangsee s možností koupání v Bad Ischlu 2014 ADVENTNÍ ZÁJEZDY Vážení klienti, dostává se Vám do ruky náš nový katalog specializovaný na Adventní zájezdy 2014 z jedné strany katalogu a první prezentace naší nabídky zájezdů na Světovou výstavu

Více

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

V kraji vzdělaných benediktinů

V kraji vzdělaných benediktinů Rajhrad Rajhradice Opatovice Holasice Popovice 25 V kraji vzdělaných benediktinů Vítejte v mikroregionu Rajhradsko! vyhlášené architektonické památky, ale také významné krajinné prvky, jako například holasickou

Více

EVROPA ČESKÁ REPUBLIKA OLOMOUC

EVROPA ČESKÁ REPUBLIKA OLOMOUC ... stay overnight CZ EVROPA ČESKÁ REPUBLIKA OLOMOUC Olomouc, pulsující stotisícová metropole úrodné Hané a páté největší město České republiky, leží přímo v srdci Moravy a v minulosti byla jejím hlavním

Více

Jaké je Česko? Skvělé!

Jaké je Česko? Skvělé! Jaké je Česko? Skvělé! Na portále Kudy z nudy najdete tipy pro každý den v roce, pro každé počasí a pro každý věk, ať už hledáte dobrodružství a adrenalin, relaxaci v lázních, skvělou restauraci, zajímavý

Více

ZVEME VÁS... Vize přestala být snem ANEB S ČÍM REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD POMOHL

ZVEME VÁS... Vize přestala být snem ANEB S ČÍM REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD POMOHL Vize přestala být snem ZVEME VÁS... ANEB S ČÍM REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD POMOHL Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Vážení přátelé, milí návštěvníci

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více