Radniční list. Starostův sloupek. Zima začala, dobrovolníci na úklid sněhu vítáni. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Zima začala, dobrovolníci na úklid sněhu vítáni. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011) Starostův sloupek Přichází rok Další rok, kdy mají obce a města opět o něco hlouběji do kasy. Ale ani podnikatelé v možná doznívající hospodářské krizi nemají na růžích ustláno. Nedostatek finančních prostředků v městské pokladně se může projevit nejenom na mzdách či počtech zaměstnanců úřadu a některých organizací města, ale i na chodu města samotného, pod čímž si můžeme představit třeba i tolik poslední dobou diskutovaný zimní úklid města, ulic a chodníků. Vlivem pravděpodobně méně štědrých darů od podnikatelů se to může projevit hned na počátku roku také na skromnějším plesu města, ale i na letních Slavnostech Zlaté stezky. Nechci však hned na úvod roku začínat pesimisticky. Je také řada věcí, která může naše občany potěšit. Nájemníci v městských bytech i podnikatelé, nájemci komerčních prostor se nemusejí obávat, že by se jim v příštím roce zvyšovalo nájemné. Po komplikovaných jednáních s provozovatelem vodohospodářského majetku pak můžeme občanům oznámit, že jsme vyjednali cenu vodného a stočného pro rok 2011 na stejné úrovni jako letos, což znamená, že Prachatice jako jedno z velmi mála měst v České republice mají již třetím rokem tuto cenu nezměněnou. Obdobnými jednáními, která probíhala mezi Tepelným hospodářstvím s. r. o., vedením města a společností Klima a. s., na jedné straně spolu s úspornými opatřeními, zefektivněním provozu způsobeném instalací a spuštěním protitlakové turbíny a tvrdě vysoutěženým levnějším plynem pro nadcházející období na straně druhé, dojde pravděpodobně k nepatrnému snížení ceny tepla s CZT v našem městě pro odběratele, kteří jej odebírají od městské společnosti Tepelné hospodářství. Shrnemeli to, pak ani jedna z cen služeb či komodit, na něž má město vliv, tedy nájemné, vodnéstočné a teplo, se zvyšovat nebude, a to je, myslím, do začátku roku dobrá zpráva. Přeji občanům našeho města a přilehlých osad do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí a lásky a jen samé obdobně dobré zprávy. Martin Malý Z OBSAHU: Město Prachatice se zúčastnilo celostátní konference Národní sítě Zdravých měst (str. 2) Opozice není v zastupitelstvu jen do počtu, říká starosta Martin Malý (str. 3) V loňském roce pokračovala dlouhodobá péče města o kulturní dědictví (str. 4) Další ocenění pro ZŠ Zlatá stezka 240 (str. 6) Důchodci budou mít přeplněný diář i v roce 2011 (str. 7) Jan Nachlinger (na snímku) patří k pracovníkům technických služeb města, kteří vyrážejí v zimě časně ráno uklízet komunikace nejen v Prachaticích, ale třeba také na Libínském Sedle. S multikárou se prý dostane skoro všude, kam je potřeba. Rozčílí ho lidé, kteří sice vidí vozidlo údržby, přesto se nedokážou uhnout z chodníků. Je jich poměrně dost a někteří ještě hrozí a nadávají, posteskl si. Text a foto Václav Malina Zima začala, dobrovolníci na úklid sněhu vítáni Zima se již přihlásila v plné síle a kromě dětských radovánek přinesla jako každý rok strasti a nepříjemnosti v podobě sněhové nadílky na silnicích a chodnících. Přestože již zaznělo a bylo napsáno mnohé o této problematice, píši několik řádek i já. Slova sama od sebe chodník neuklidí, ale mohou pomoci každému z nás se blíže seznámit s důležitými okolnostmi úklidu sněhu. Sníh se uklízí podle plánu zimní údržby, který každoročně schvaluje rada města spolu s odborníky na danou problematiku. Naleznete jej spolu s často kladenými otázkami na webových stránkách města Prachatice dole v pravém menu rychlé navigace v oddílu Zimní údržba komunikací. Plán obsahuje seznam komunikací určených k úklidu a časy, do kdy mají být cesty a chodníky uklizené. Jakkoliv to není příjemné nikomu z nás, slovo uklizené neznamená automaticky vyčištěné dočista. Je to cíl, o který se snažíme, ale který je limitovaný dvěma mezníky. Jedním jsou finanční prostředky, které jsou již několikerý rok stejně vysoké tři miliony korun. To samozřejmě není žádné dogma, ale myslím, že si všichni uvědomují, že peníze lze užít i jinde a tak, aby přinášely trvalejší hodnoty. Proto cestou masivního navyšování nákladů na údržbu jít nechceme. Druhým stropem jsou lidské síly a možnosti sníh uklidit. Pracovníků technických služeb, úklidové firmy pana Laciho a dalších nasmlouvaných subjektů není tolik, kolik bychom si přáli. Samozřejmě platí, že musí odvádět práci, která bude v množství i v kvalitě co největší a nejlepší. Vím, že se o to snaží, a patří jim za to dík, protože několik dnů spát pár hodin a jezdit celý den traktorem s pluhem, hlídat prostor před sebou, vedle sebe a za sebou nebo vstávat krátce po půlnoci a v mrazu a v noci ručně čistit hlavní pěší tahy a přechody není vůbec jednoduché. Vše se snažíme řešit doplněním drobné techniky, aby byla práce co nejproduktivnější. Zbývá tedy prostor pro veřejné práce, na něž chodí lidé, kteří si je musí odpracovat a které vede koordinátorka úřadu práce. Má pracoviště přímo v areálu technických služeb. To využíváme a využívat budeme. Nebráníme se žádnému zlepšení stavu, a proto hledáme dobrovolníky, kteří by za úplatu byli k dispozici k úklidu při kalamitách a které by řídily technické služby. Právě na ruční dočišťování. Zájemci se mohou hlásit přímo mně nebo vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy městského úřadu paní Ivaně Jeřábkové. Město Prachatice má uzavřenu pojistnou smlouvu, která řeší i tzv. odpovědnost za škody. To se může týkat zimní údržby a případných úrazů. Úrazy zejména na chodnících se hlásí přímo na městském úřadě, konkrétně na finančním odboru, a postupují se pojišťovně. Vždycky je nutné prokázat příčinnou souvislost mezi úrazem a eventuálním zanedbáním zimní údržby. Každá pojistná událost se posuzuje individuelně, nelze všechny případy paušalizovat. Pojišťovna vyhodnotí souvislosti spojené s případným úrazem a vydá stanovisko, ve kterém určí odpovědnost vlastníka komunikace za způsobené škody. Opakuji, že úkolem zimní údržby není uklízet dočista a nejlépe do sucha, ale pouze zmírňovat závady ve schůdnosti a ve sjízdnosti a reagovat na povětrnostní podmínky, doplnila I. Jeřábková. Chci zdůraznit, že každý, kdo nezištně uklízí sníh z chodníku před svým domem, ačkoliv to není jeho povinností, pomáhá hlavně sobě, svým spoluobčanům a ne městu jako instituci. A za to každému z vás, kdo tak činí, patří veliké a upřímné poděkování. S přáním hodně zdraví a úspěchů do roku 2011 Robert Zeman, místostarosta města

2 leden 2011 Radniční list Město Prachatice se zúčastnilo celostátní konference Město Prachatice se každým rokem prezentuje na několika veletrzích cestovního ruchu. Naše město je součástí významného turistického regionu Šumava, který je tvořen čtyřmi okresy. Tento celek zastřešuje Regionální rozvojová agentura Šumava se sídlem ve Stachách, která vykonává pro tento vytyčený region managament cestovního ruchu na Šumavě. Z tohoto důvodu došlo k vzájemné dohodě mezi zástupci měst regionu a Správou Národního parku Šumava a k jednoznačnému rozhodnutí o společné prezentaci, což přináší úsporu finančních prostředků i efektivnější propagaci než doposud. Společně se budeme v rámci Šumavy zelené střechy Evropy v roce 2011 prezentovat na veletrzích Vacantie Utrecht, CMT Stuttgart, Holiday World Praha, CBR Mnichov a Vacances Brusel. Domníváme se, že společně máme mnohem větší šanci a hlavně širší prezentaci pro efektivní propagaci regionu v zemích, odkud do České republiky přijíždí nejvíce turistů. V současné době ještě jednáme s bavorskou stranou o společné účasti na některých veletrzích. Taková spolupráce by nám snížila rozpočet a rozšířila množství veletrhů (nabízí nám zatím spolupráci na Holiday World). Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Výkon funkce oddávajícího a výkon občanských obřadů budou ve volebním období ve městě Prachatice zajišťovat nový starosta Ing. Martin Malý a na základě pověření radou města rovněž místostarosta Ing. Bc. Robert Zeman a členové zastupitelstva Bc. Andrea Tajanovská, DiS., Mgr. Hana Mrázová, Mgr. Růžena Štemberková, Mgr. Alexandr Zikmund a Kamil Štěpán. Karel Pašek, tajemník MěÚ Stříbrnou pamětní medaili děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za zásluhy o osvobození vlasti a znovuvytvoření českých vysokých škol, kterými přispěl někdejší středoškolský profesor z Prachatic Vilém Toman v řadách československé zahraniční armády za 2. světové války, slavnostně převzala jeho manželka Jana Tomanová ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Vilém Toman obdržel toto ocenění in memoriam spolu s dalšími absolventy fakulty, kteří v letech bojovali proti nacismu. Filozofická fakulta UK v Praze tak ocenila odvahu i odhodlanost svých absolventů, kteří překročili hranice akademické půdy a pro principy svobodného státu dokázali dát v sázku svůj život a aktivně vystoupili proti diktatuře a okupaci. Už jsem za manžela přebrala více vyznamenání. To víte, že mám radost, protože můj muž byl férový, čestný člověk. Moc toho nenamluvil a možná vás překvapí, že měl docela břitký humor, zavzpomínala paní Tomanová. Ve stejný den se ve vestibulu hlavní budovy fakulty na náměstí Jana Palacha v Praze konala vernisáž výstavy Filozofové v battledressech. Autorem výstavy i stejnojmenné publikace, vydané při této příležitosti, je PhDr. Jiří Plachý. (vam) Hlavními tématy celostátní konference Národní sítě Zdravých měst (NSZM), která se uskutečnila 2. prosince 2010 v Praze, bylo sdílení inspirací a dobrých praxí v oblasti rozvoje měst a regionů a jejich úřadů, ale i aktuality v udržitelném rozvoji na národní úrovni. Konference pořádané pod záštitou ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, se zúčastnilo přes 100 zástupců měst, obcí, regionů a institucí se zájmem o prezentovaná témata. Konference NSZM byla uspořádána ve spolupráci s partnerskou organizací Equiterre, která ve Švýcarsku realizuje zajímavé projekty a aktivity v oblasti udržitelného rozvoje, včetně podpory pro mezinárodní programy Zdravé město a místní Agenda 21. Představena byla nová publikace s názvem Inspirujme se! Ukázkové aktivity a dobrá praxe z obcí a regionů Švýcarska a České republiky, která je volně ke stažení na webových stránkách NSZM. Město Prachatice prezentuje v publikaci Zdravé stravování. Na programu byla i Burza dobré praxe, během níž zástupci českých Zdravých měst představili osvědčené postupy v různých oblastech rozvoje. Nechyběla ani prezentace našeho města Možnosti a příležitosti romské komunity ve městě, která byla prachatickým Romům promítnuta na společném setkání na radnici. Účastníci konference si mohli zakoupit produkty férového obchodu, k dispozici byly též ukázky regionálních produktů, které prezentovala Asociace regionálních značek. Více informací na konference. Hanka RH+ Cena Výjimečná podnikatelka pro Jaroslavu Rosovou Potřetí se konala prestižní soutěž Ocenění českých podnikatelek OCP. Tato soutěž probíhá v několika kategoriích s cílem odměnit, podpořit a zviditelnit malé, střední a velké podniky v ČR, které jsou vlastněny ze sta procent českými ženami. Ocenění vyzdvihují české podnikatelky a jejich významný přínos k rozvoji podnikatelského prostředí. Cenu GE Money Bank Výjimečná podnikatelka 2010 získala paní Jaroslava Rosová z Prachatic, jednatelka stavební společnosti SABBIA s. r. o., členka Jihočeské hospodářské komory. Ženám podnikatelkám rozhodně situaci stěžuje jejich poslání matky spojené s výchovou dětí a jejich druhá směna domácnost. Při podnikání je potřeba investovat hodně času na rozvoj firmy a s rolí matky to není jednoduché, uvedla Jaroslava Rosová. Firmu vybudovala za pomoci své rodiny od úplných základů. V roce 2005 získala titul Stavební firma roku do 25 zaměstnanců udělený Svazem podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a stavebními fakultami Vysokého učení technického Praha a Brno. Radka Dvořáková, foto Jan Rosa Město se opět představí na veletrzích cestovního ruchu Sedm jmen pro výkon funkce oddávajícího Medaile za odvahu pro Viléma Tomana Česká píseň sklidila aplaus ve Slovinsku Opět jednu velkou díru do světa udělali členové smíšeného pěveckého sboru Česká píseň pod taktovkou Václava Krause. Společně s družebním píseckým sborem Sonitus a píseckou komorní filharmonií PIKO předvedli ve Slovinsku mši vánoční J. J. Ryby na přání velvyslanectví ČR. Nejprve shlédlo toto dílo v Novom Mestě téměř 400 posluchačů, poté v Lublani v kostele sv. Mikuláše za účasti pana velvyslance Petra Voznici sborům tleskalo ještě více nadšených diváků, kteří si vyžádali několik přídavků. V roce 2009 zpívaly oba pěvecké sbory v jednom lublaňském kostele. Po skončení koncertu přišel do šatny v té chvíli neznámý, nicméně velmi solidně vyhlížející pán. Pan velvyslanec Voznica přišel s nabídkou uspořádání předvánočního koncertu, resp. České mše vánoční J. J. Ryby. Slovo dalo slovo, a tak si v závěru roku 2010 Prachatice, Písek i celá Česká republika připsaly další úspěšnou reprezentaci. Jaroslav Dárek Černý Miroslav Žbirka hostem plesu města V roce 2011 pokračujeme již XIII. ročníkem Plesu města Prachatice. Jedná se významnou kulturně společenskou událost. Samotný ples se bude konat v pátek 21. ledna 2011 ve společenském sále hotelu Park. Rozhodli jsme se opět pro jednotný styl prostupující celý ples, a to představení umělecké tvorby mladých začínajících tanečnic a tanečníků. O hudební doprovod se postará skupina Top Band, hlavním hostem plesu bude Miroslav Žbirka. Ples bude moderovat Miroslav Fuchs. Nebude chybět ani tombola. Jako každým rokem bude výtěžek z plesu věnován Nadačnímu fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. Rada města odsouhlasila vstupné 300 korun do sálu a 250 korun na balkon. Vstupenky se začnou prodávat na odboru kultury, školství a cestovního ruchu 3. ledna 2011 od sedmi hodin. Mgr. Růžena Štemberková Městská knihovna se zapojila do projektu o knížky pro prvňáčky V roce 2011 přijala prachatická knihovna opět pozvání Národní pedagogické knihovny Komenského a zapojila se do projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště. Do projektu přihlásila letošní žáky prvních ročníků tří prachatických základních škol. Odměnou za vynaloženou námahu bude dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve školním roce 2010/2011 to bude knížka spisovatelky Daniely Krolupperové Zmizelá škola, kterou bude ilustrovat známá ilustrátorka Eva Sýkorová-Pekárková. Žákům bude knížka předána při červnovém slavnostním Pasování čtenářů v Radničním sálu. Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice strana druhá

3 Diskutujeme: Opozice není v prachatickém zastupitelstvu jen do počtu Z křesla místostarosty do křesla starosty na prachatické radnici v polovině listopadu 2010 přesedl ing. Martin Malý. Jednačtyřicetiletý lídr Občanské demokratické strany v komunálních volbách v Prachaticích v rozhovoru pro Radniční list říká, že politikou žil od útlého mládí. Kdy jste se začal zajímat o politiku? Pocházím z rodiny, která měla za minulého režimu úzký vztah s disentem, politikou jsem tak žil od útlého mládí. Často se u nás scházeli různí představitelé tehdejších nezávislých uskupení jako Charty 77 či Hnutí za občanskou svobodu. Roznášeli a tajně jsme přepisovali různé letáky, prohlášení, petice a podobně. Po revoluci jsem situaci vnímal tak, že je již dobojováno, máme demokracii, soustředil jsem se na dokončení studií. Později jsem začal podnikat. K politice jsem se vrátil po roce 1998, kdy přišla k moci ČSSD a začala obrovským tempem zadlužovat naši zemi. Nechtěl jsem jen nečinně přihlížet a jak se říká remcat po hospodách, tak jsem o něco později vstoupil do ODS, která byla mým názorům nejbližší. Kdy vám poprvé v životě bleskla hlavou myšlenka, že byste se někdy mohl stát starostou našeho města? Již někdy v roce Později před komunálními volbami v roce 2006 jsem již byl několikrát osloven jako případná alternativa na tento post v případě, kdyby se Jan Bauer už o tuto funkci ucházet nechtěl. Kdy jste po letošních komunálních volbách uvěřil, že jako lídr ODS, tedy strany, která nevyhrála volby ve městě, obsadíte post starosty? Druhý den po volbách, po jednání s druhým nejsilnějším partnerem v koalici. Pak se sice jednání na čas zadrhla a zkomplikovala, ovšem ne naší vinou, aby pak závěr koaličních jednání vyústil v potvrzení mé nominace. Jak s odstupem času, byť pro dějiny zanedbatelným, hodnotíte poslední povolební vyjednávání v Prachaticích? Myslím, že s většinou subjektů je mohu označit za slušné a kultivované. Je přirozené, že každý z nich chtěl dosáhnout maximum možného a s tím také na počátku vstupoval do jednání. Pak postupně docházelo ke zmírňování požadavků, aby mohlo dojít ke kompromisu. Co se od 15. listopadu 2010, kdy vás zastupitelé zvolili starostou, změnilo ve vašem profesním a osobním životě? V osobním, že chodím z práce ještě déle, než jsem chodil. V profesním se toho zase tolik nezměnilo, pozice místostarosty je obdobná. Středopravicová koalice nepustila opozici, to znamená sociální demokraty a komunisty, do rady města. Proč? Středopravá koalice zastoupená v radě čítá pět subjektů o třinácti mandátech proti zmíněným stranám levice čítajícím dva subjekty o osmi mandátech. Levice v Prachaticích nějak významně neposílila, získala jen o jediný mandát více než v posledním volebním období a v procentuelním vyjádření pak necelých 35 % voličských hlasů, proto volební matematikou je toto uspořádání rady města logické. Opozici byly nabídnuty předsednické posty v obou nejvýznamnějších kontrolních orgánech města, kontrolním a finančním výboru. Jak vnímáte roli zastupitelů za ČSSD a KSČM? Nejsou po podpisu koaliční dohody v jednadvacetičlenném zastupitelstvu jen do počtu? V žádném případě. Nejsme koalicí, která bude, jak se říká, opozici válcovat. V řadách opozice je mnoho lidí, se kterými se dá naprosto seriozně mluvit. Jste předsedou finančního výboru zastupitelstva Jihočeského kraje. Mnozí se jistě ptají, kolik času vám zabere tahle funkce a zda nebudete šidit starostování? Pracovně dohromady zhruba jeden den v měsíci, kdy musím být fyzicky přítomen na jednání výboru či jiných jednání v Českých Budějovicích. Ostatní se dá již dnes promptně vyřídit mailem či telefonem. Určitě již dostáváte řadu pozvání na rozličné kulturní, sportovní a společenské akce. Jakým budete dávat přednost, aby vás účast na nich časově úplně nezahltila? Především těm, kde jsem se z nějakých důvodů nestihl objevit v průběhu roku, a pak těm, kde je třeba aktérům poděkovat za činnosti, které vykonávají pro své spoluobčany, pro město a jeho reprezentaci. Nerad bych zapomínal na osamělé, opuštěné, zdravotně či jinak sociálně handicapované či seniory, kteří si pozornost svého okolí určitě zaslouží. Máte za sebou první jednání nové rady města. Jak zasedání vypadalo a jak si představujete další rutinní fungování rady? Bylo o něco delší, než bývalo ve staré radě zvykem z důvodu na jedné straně nových tváří, které se seznamovaly s řadou pro ně nových informací, ale na druhé straně také především proto, že byl projednáván jeden z nejdůležitějších materiálů města v roce rozpočet na rok Jak daleko je sestavování rozpočtu města na rok 2011? Rozpočet je sestaven, projednán v radě města i na pracovním jednání zastupitelů města a je předložen ke schválení na předvánočním zasedání zastupitelstva města 22. prosince. Je přebytkový, po zapojení financování vyrovnaný a pracuje navíc s určitou rozpočtovou rezervou. Pro mě jako pro ekonoma by osobně byla ostuda, abychom vstoupili do nového roku s rozpočtovým provizoriem. Tento institut považuji za výjimečný pro případy odkladu například z důvodu nečekaných živelných katastrof či jiných závažných událostí a neměl by se zneužívat jen kvůli tomu, že jsou politici pohodlní nebo se nedokážou dohodnout a pak jej schvalují třeba až v březnu, jak se občas někde stává. Jako své koníčky uvádíte turistiku a chalupaření. Kam si chodíte provětrat hlavu a jaké práce zastanete na chalupě? Chalupaření a s ním spojené drobné zednické opravy a práce máme tak nějak v rodě. Už jako malý kluk jsem jezdil s rodiči na chalupu, později v mých jedenácti letech, kdy začal tatínek svépomocí, jak se to v dobách socialismu dělalo, stavět rodinný domek, jsem mu celé víkendy a prázdniny jako jediný kluk z jeho dětí pomáhal a řadu těchto prací se postupně naučil. Nyní, když rekonstruuji svou chalupu, se k tomu, co jsem se v mládí naučil, jen vracím. V žádném případě to nejsou žádné profesionální výkony, když si na nějakou pomoc pozvu kamaráda profesionálního zedníka, udělá tuto práci minimálně dvakrát až třikrát rychleji. Já si s tím tak nějak hraju, ale baví mě to, něco za mnou zůstává. A tak je skutečně pravdou, že většinu svého volného času věnuju práci na chalupě. Není problém pro mne vyzdít zeď, nahodit omítku, štukovat včetně drobných štukových výzdob, položit dlažbu nebo obklady v koupelně, rozvést elektriku a podobně. Z ostatních koníčků, na které mi už moc času nezbývá, to bývá v zimě sjezdové lyžování a bruslení na Lipně. V létě rekreační běh a turistika v okolí Prachatic a na Šumavě. K vašim zálibám patří i rocková muzika. Jaká je vaše oblíbená kapela? Těch je celá řada. Ze zahraničních v poslední době rád poslouchám HIM, Nightwish, Rasmus či Kiss a Iron Maiden. Z českých mám rád staré Vitacit, Kreyson. A z prachatických DLD, Petting ZOO. Vypravíte se čas od času ještě na taneční zábavu? Třeba na Benefit do Nebahov? Abych pravdu řekl, snažím se tam nechybět, což se ne vždy povede. Moc rád jezdím do západních Čech na Extra Band a z těch jihočeských občas vyrazím na Parkán. Shodou okolností oddávám na sklonku roku jednoho z kapelníků jedné ze zmíněných kapel, což je pro mne čest. Nenapadlo mne před čtyřiadvaceti lety, když jsem byl na jejich zábavě poprvé, že bych tuto ikonu jihočeské rockové zábavové kapely mohl oddávat. Život občas přináší různá překvapení. Poprvé budete na plese města v roli prvního muže Prachatic. Hodláte se ještě zdokonalit v některém tanci, případně ve společenské etiketě? Musím se přiznat, že tancování mi opravdu nejde, k tomu opravdu nemám vlohy, stejně jako třeba k malování. Vzpomínám si, jak se moji rodiče, kteří v mládí tancovali v různých souborech, na mě přišli podívat do tanečních na závěrečný věneček. Po zhlédnutí mých tanečních dovedností tenkrát můj tatínek zabědoval, že to byly jeho nejhůř investované peníze v životě. Dáváte si novoroční předsevzetí? Ani moc ne. Snažím se chovat celoročně spořádaně a předsevzetí typu ukončení nějaké neřesti jako například kouření, což si celá řada lidí dává, aby to stejně za pár týdnů či měsíců nedodržela, se mě coby nekuřáka naštěstí netýkají. Dočkáme se v nadcházejícím volebním období, že změníte svůj rodinný stav? To nechám osudu. Vyptával se Václav Malina. strana třetí leden 2011

4 V loňském roce pokračovala dlouhodobá péče města o kulturní dědictví Svatopetrská cesta, detail božích muk V roce 2010 vložilo město Prachatice do oprav památek ve svém vlastnictví celkem tři miliony 390 tisíc korun, přičemž dva miliony 405 tisíc korun tvořily vlastní prostředky. Zbývající část ve výši 985 tisíc Kč představovaly cizí zdroje: 696 tisíc korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR, 190 tisíc korun z programu téhož ministerstva Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, 63 tisíc korun od Jihočeského kraje z grantových programů Obnova drobné sakrální architektury v krajině, Nemovité kulturní památky a Movité kulturní památky. Nadační fond města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky poskytnul městu nadační příspěvek 36 tisíc korun. Nejnákladnější loňskou akcí v oblasti péče o památky byla s částkou jeden milion 60 tisíc korun výměna prejzové střešní krytiny vnitřní části Dolní (Písecké) brány. Vnitřní brána je starší částí Dolní brány, pochází z 15. století a s ní související hradba se zachovala v zadních fasádách následně přistavěných domů po obvodu městského jádra. Vnější brána v podobě samostatně stojící hranolové věže byla doplněna spolu s pásem hradební zdi dodatečně v první polovině 16. století. Nákladem ve výši 771 tisíc korun následuje výměna střešní krytiny a vybraných klempířských prvků Bozkovského domu č. p. 184 na Velkém náměstí v části do náměstí a ulice Solní. Střešní krytina zbývající části střechy byla vyměněna v roce Státní příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón činil 276 tisíc korun. Renesanční Bozkovského dům svou fasádou patří k nejvýstavnějším prachatickým domům. V roce 2009 byla mj. restaurována jeho fasáda s nástěnnými kvádříkovými malbami (psaníčky realizovanými chiaroscurovou malbou), kruhovým medailonem s malbou rožmberského jezdce na parapetní části čelního arkýře, fragmentem nápisu o přestavbě domu Jiříkem Bozkovským roku 1573 pod pravým oknem či bohatou malbou podloubí, kde zaujme např. nápis Malowano ge ale není zaplaczeno!. Dlouhodobé zhodnocování městské památkové rezervace, spočívající v navracení původních vzhledů fasád, pokračovalo v loňském roce obnovou klasicistního řešení fasády domu č. p. 115 v Poštovní ulici, které nahradilo předchozí novodobě zjednodušený zcela nezajímavý výraz omšelé břízolitové fasády. Obnovou byla navrácena doložitelná původní klasicistní podoba domu z počátku minulého století monochromní plasticky členěná fasáda tehdejšího hostince (hotelu) U Modré hvězdy v barvě srnčí hnědi s modře polychromovanou plastickou šesticípou hvězdou nad vraty. O obnově podrobně informoval loňský říjnový Radniční list. Práce vyšly na 465 tisíc korun, přičemž navázaly na obnovu původního renesančního výrazu vedlejšího domu č. p. 114 z roku 2009 či obnovu původního klasicistního řešení fasády domu č. p. 70 v Husově ulici (dětské oddělení městské knihovny) z roku V rámci Programu regenerace městské památkové rezervace byla provedena také restaurátorská oprava a hydrofobizace uliční fasády renesanční Staré radnice č. p. 1 na Velkém náměstí. Náklady dosáhly 242 tisíc korun, přičemž 120 tisíc kryl příspěvek z programu. Celkovým nákladem téměř 177 tisíc korun byla obnovena troje boží muka na Svatopetrské cestě ke hřbitovu, konkrétně první, druhý a šestý objekt od domu s pečovatelskou službou směrem ke hřbitovu. Provedena byla vždy sanační opatření na spodních částech, odstranění zvětralé omítky, provedení infuzních clon k omezení vzlínání zemní vlhkosti, sanační omítky, oprava ponechaných omítek, výměna prejzové střešní krytiny s doplněním kovaného křížku ve vrcholu a nátěr fasády (Radniční list v loňském roce podrobně informoval v srpnovém vydání). Z celkových nákladů pokryl 140 tisíc korun účelový finanční příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Také loni směřovaly peněžní prostředky do hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích, který se dočkal opravy hromosvodové ochrany, na které periodická revize odhalila závady. Pokládka nového uzemnění přesáhla 116 tisíc korun. Nákladem více než 114 tisíc korun, z nichž 50 tisíc tvořil příspěvek Jihočeského kraje z programu Movité kulturní památky, byla restaurována polychromovaná dřevořezba Ježíše Krista na kříži z druhé poloviny 18. století od neznámého autora. Podrobné informace o restaurování přinesl prosincový Radniční list. Třemi dílčími akcemi byla v loňském roce dokončena celková obnova pseudobarokní kaple Panny Marie Loretánské (Hüblerova kaple), která byla postavena v období března 1862 až října 1864 na místě původní menší svatyňky. Na jaře byl nákladem téměř 63 tisíc korun restaurován dřevěný polychromovaný pseudobarokní oltář. Jedná se o původní oltář, který tvořil vybavení kaple od doby jejího postavení, což dokládá rukou psaný letopočet 1862 na vrchní desce menzy oltáře v místě zakrytém štítovým nástavcem. Z původního oltáře se však nedochoval oltářní obraz, který byl za 36 tisíc korun pořízen nový, s motivem Panny Marie, přičemž volnou předlohou bylo dílo prachatického malíře Ludwiga Tilpa z roku 1860, objevené roku 2000 v Českých Budějovicích, nyní v soukromém majetku.celkový náklad byl kryt příspěvkem Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. Obnova exteriéru kaple byla na přelomu srpna a září uzavřena obnovou vrcholového zakončení zvoničky a lucerny ve střešní části. Na základě dohledané historické fotografie z roku 1900 byla zvonička staronově osazena pozlaceným kovaným křížem kotveným v souladu s původním řešením do kamenné koule na zděném jehlanu, představujícím stavební ukončení zvoničky. Nový kříž je svým zpracováním a tvaroslovím v souladu se slohovým charakterem kaple, vrcholové partii zvoničky vrátil původní ideovou lehkost. Nahradil nepůvodní kříž osazený při celkové stavební opravě kaple v letech Vrchol lucerny v souladu s původním provedením doplnila nová dioritová koule, do které je kotvena pozlacená kovaná šesticípá hvězda s vnitřním kruhovým otvorem. Práce si vyžádaly téměř 62 tisíc korun, přičemž 50 tisíc představoval účelový finanční příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. O všech akcích již Radniční list loni podrobně informoval. Připomínáme, že uvedeným byla završena čtyřletá celková obnova kaple, do které město Prachatice vložilo 1,5 milionu, z čehož 501 tisíc tvořily přijaté dotace či jiné příspěvky. V souvislosti s tím Nadační fond města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky v loňském roce připravil brožuru o Hüblerově kapli, shrnující dostupné archivní informace o historii kaple, její stavební popis, jakož i údaje o jejích novodobých opravách. Ve vyhlídkové věži kostela sv. Jakuba byla provedena celková oprava elektrické požární signalizace poškozené úderem blesku. Oprava si vyžádala částku přesahující 138 tisíc korun. V návaznosti na loni dokončenou rekonstrukci městského divadla bylo provedeno zadláždění části dvora Nové radnice u letní scény divadla v celkovém objemu téměř 70 tisíc korun. V kapli v Ostrově došlo k restaurování dvou obrazů, lidové malby Madona z 20. století, zobrazující Pannu Marii s Ježíškem, a lidové malby Pieta pravděpodobně z počátku 19. století, představující Pannu Marii s tělem Ježíše Krista na klíně po jeho snětí z kříže. V rámci restaurování došlo k vypnutí pláten, včetně výměny jednoho napínacího rámu, podlepení novým plátnem, u olejomaleb k odstranění nečistot, vytmelení ztrát, provedení lokálních retuší a rekonstrukce malby a její ochraně závěrečným lakem. V souvislosti se zpětným osazením restaurovaných obrazů byl vymalován interiér kaple a vyměněn zámek vstupních dveří. Práce vyšly na 40 tisíc korun. Podrobné informace přinesl loňský červencový Radniční list. Na hřbitově na Libínském Sedle byl nákladem 30 tisíc korun obnoven kamenný kříž s plastikou Ježíše Krista pocházející z roku Z celkových nákladů tvořil 13 tisíc korun příspěvek Jihočeského kraje z programu Obnova drobné sakrální architektury v krajině. V rámci akce došlo k očištění kříže od téměř souvislého povlaku mechů a dalších nečistot, pozlacení nápisu na soklové části podstavce kříže, hydrofobizaci kamene, opískování, pozinkování a pozlacení plastiky Krista včetně emblému INRI. Radniční list o obnově podrobně informoval v loňském prosincovém vydání. Na začátku loňského roku byla provedena oprava vandalem zlomeného litinového kříže s plastikou Krista u Skalky, která si vyžádala přes 3,5 tisíce korun. V oblasti loňské péče o památky na území města Prachatice nejsou uvedené náklady jedinými výdaji města Prachatice směřujícími do kulturního dědictví. Zmínit je třeba také 224 tisíc korun, které byly podle rozhodnutí zastupitelstva města rozděleny v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Prachatice na příspěvky šesti soukromým vlastníkům k obnově jimi vlastněných nemovitých kulturních památek, což představovalo podle zásad Programu povinný příspěvek příslušného města. Těmto šesti soukromým vlastníkům bylo dále v rámci státního příspěvku z programu podle rozhodnutí zastupitelstva města rozděleno 740 tisíc korun. Takto spolufinancované opravy památek si vyžádaly další více než jeden milion korun vlastních prostředků majitelů. Vzhledem k častým odkazům připomínáme, že dosavadní čísla Radničního listu jsou dostupná na, a to včetně zvukové podoby vybraných článků. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje leden 2011 strana čtvrtá

5 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje pronájem nebytových prostor Velké náměstí 44, Prachatice, prodejna (73,25 m 2 ), kancelář (10,60 m 2 ), šatna (12,72 m 2 ), kuchyň (2,90), WC (1,76 m 2 ), celkem 101,23 m 2. schvaluje pronájem části pozemkové parcely číslo 200/6 o výměře cca 261 m 2, k. ú. Prachatice, za účelem zřízení zahrady za podmínky, že pozemek bude oplocen pouze plotem dočasného charakteru a s tím, že nájemce po oznámení potřeby umožní vlastníkům garáží přístup po pronajatém pozemku za účelem údržby garáží, za cenu 1, Kč/m 2 /rok. a) neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí pozemkových parcel číslo 1413/2 o výměře cca m 2, 1388 o výměře cca m 2, 1407/1 o výměře cca 6710 m 2 a 1415/2 o výměře cca 780 m 2, celkem cca m 2, k. ú. Prachatice za účelem vybudování motokrosové trati. b) neschvaluje podání výpovědi společnosti Prima Agri PT, a. s. na předmětné pozemky. schvaluje ukončení nájmu pozemkové parcely číslo 215/1, k. ú. Libínské Sedlo se společností SKI Libín 1096, o. p. s. dohodou ke dni uzavření nové nájemní smlouvy. a) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely číslo 215/1 o výměře 6694 m 2, k. ú. Libínské Sedlo, (umístění a provoz lyžařských vleků, umístění objektu strojovny, zasněžovacího systému včetně zemních prací, umístění turniketů) na dobu 10 let, za cenu za cenu 1 % z průměrné ceny pozemků dle cenového věstníku Ministerstva financí, tj. (1,68 Kč 1 %) 6694 = 113 Kč/rok. b) schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství rekonstrukce a rozšíření stávajícího lyžařského areálu Libínské Sedlo I. etapa mezi Tělovýchovnou jednotou Libín 1096, o. p. s. a městem Prachatice. souhlasí s navýšením nosiče S3 pro umístění antény na objektu Budovatelská 1001, Prachatice. schvaluje znění Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č týkající se umístění generátoru na pozemku parcela číslo 628/45 k. ú. Prachatice v souvislosti s rozšířením základnové stanice č Prachatice na bytovém domě čp. 1001, Prachatice. schvaluje zřízení úplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce zemního kabelového vedení NN na pozemkových parcelách číslo 369/1, 1613/31, 1613/30, 514/2, 1546, k. ú. Prachatice, na stavbu Prachatice p. Ryšánek, kabel NN parc. č. 368/4 dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni za cenu: 2700 Kč + DPH v sazbě platné. a) revokuje usnesení č. 1265/2010 bod b) rady města ze dne o zřízení věcného břemene. b) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce: zemního kabelového vedení NN na pozemkových parcelách PK číslo 262 a 263, k. ú. Oseky o celkové délce 119 metrů; zemního kabelového vedení VN na pozemkových parcelách KN číslo 367, PK číslo 159, k. ú. Kahov o celkové délce 227 metrů; na stavbu Oseky VN, TS k NN, RECHLE dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni za cenu: 119 m 200 = Kč 158 m 200 = Kč 6 m 100 = 600 Kč Radniční list Od války po sametovou revoluci (4. část) základní školy Základní devítiletá škola Na Zlaté stezce Jak již jsme v minulé části uvedli, v budově čp. 240, zvané Sova, byla v roce 1965 otevřena ZDŠ a za rok se stěhují i třídy dosud umístěné v budově dnešního gymnázia do nových pavilónových objektů, obsahujících odborné pracovny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, velkou tělocvičnu. Nechyběly ani kovo a dřevodílna a tzv. kuchyňka, kde se děvčata učila základům vaření. Prvním ředitelem se stal Josef Šafránek, za jehož působení se rozvíjelo i školní hospodářství, užitková zahrada. Ve školním roce 1965/66 měla škola 777 žáků, 28 tříd a 38 pedagogů. Od září 1976 se stala ředitelkou školy Eva Prošková, která školu vedla až do roku Za jejího působení se podařilo vyřešit enormní nárůst žáků, aniž bylo nutné zavést směnné vyučování, jak tomu v mnohých městech bylo. Přibyl pavilón šaten, přístavbou spojovací chodby, zvětšila se kapacita školní jídelny. Bylo to potřeba, vždyť v roce 1986 bylo ve 40 třídách 1231 žáků. Počet pedagogů stoupl na 70. Šestina školou povinných dětí prachatického okresu navštěvovala tuto školu. Spádový obvod byl velký: Libínské Sedlo, pro druhý stupeň Chroboly, Blažejovice, Zbytiny, Křišťanov, Arnoštov, Frantoly, Kralovice, Nebahovy, Zdenice. Základní devítiletá škola ve Vodňanské ulici Budova postavená ve dvacátých letech minulého století vodňanským stavitelem Křížkem se po navýšení o jedno podlaží ve třicátých letech stala v padesátých letech sídlem osmileté střední školy, od roku 1958 základní devítileté školy. Ve vedení se vystřídali Jan Oliva ( ), Miroslav Rypáček ( ), Josef Sufčák ( ),Pavel Novák ( ) a Hana Tesařová ( ). Od šedesátých let působil při škole kroužek mladých ochránců přírody vedený vzorným učitelem Alešem Záveským. Jím zřízená Stanice mladých ochránců přírody s první školní přírodní rezervací v republice vychovala stovky dětí. Spádový obvod školy byl rovněž rozsáhlý: Staré Prachatice, Ostrov, Oseky, Kahov, Podolí, pro druhý stupeň Strunkovice nad Blanicí, Svojnice, Vitějovice, Běleč, Těšovice, Žernovice. Přestože obvody byly jasně stanoveny, docházelo zejména od sedmdesátých let k možnosti návštěvy druhé školy. Zvláštní škola Dne 1. září 1956 byla otevřena jako jednotřídní a již následující rok byla převedena do Žíchovce, kde následně vznikla zvláštní škola internátní. V Prachaticích byla v roce 1959 otevřena v provizorních prostorách zvláštní dvoutřídka. Ta získala v květnu 1960 dřevěný dům č. p. 395 ve Volovické ulici. V letech probíhala výstavba nové budovy zvláštní školy. V roce 1959 navštěvovalo školu 13 žáků ve dvou třídách, v roce 1985 se v osmi třídách učilo 105 žáků, kterým se věnovalo 13 učitelů. Ve vedení školy se vystřídali: Jiřina Lomozová, Vilém Paroubek, Anna Jurečková a Vlasta Šárová. Mgr. Pavel Fencl Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 29. listopadu m 100 = 6300 Kč Sloup VN 1 ks 2000 Kč celkem DPH v sazbě platné s tím, že kabel bude uložen mimo komunikaci (PK 263) a bude v chráničce. souhlasí se stavbou zpevněné plochy pod přístřeškem, přístřešku na auta o výměře do 25 m 2, opěrné zdi do výšky 1 m na pronajaté pozemkové parcele číslo 830/1, k. ú. Prachatice, dle zákresu a dále s terénními úpravami před oplocením na náklady žadatelky, za podmínek dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne v platném znění. souhlasí s pronájmem tělocvičny v Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 pro školní rok subjektům SOŠ a SOU Zlatá stezka 240, Prachatice (výuka TV), Dům dětí a mládeže Prachatice (atletika, hokejbal, lanové aktivity, gymnastika, moderní gymnastika), Gymnázium Prachatice (hodiny TV), J. Osvald (florbal); nebytových prostor v Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 za účelem prodeje drobných potravinářských výrobků pro J. Cimburka, Rudolfovská 12, České Budějovice; a) bere na vědomí výpověď ze dne z nájmu nebytových prostor Solní 122, Prachatice; b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Solní 122, Prachatice, a to prodejna (47,42 m 2 ), sklad (36,23 m 2 ), kanceláře (10,11 m 2 ), WC (6,63 m 2 ), schodiště (3,22 m 2 ) celkem 103,61 m 2, za cenu 800 Kč/m 2 /rok. a) bere na vědomí výpověď ze dne společnosti BETON K.R. z nájmu nebytových prostor Kasárenská 555, Prachatice; b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Kasárenská 555, Prachatice, a to kancelář o výměře 17,47 m 2, za cenu 400, Kč/ m 2 /rok. a) bere na vědomí výpověď ze dne ze smlouvy o provádění exekucí soudním exekutorem Mgr. Kamilem Košinou. b) pověřuje vedoucího finančního odboru vypsáním výběrového řízení na provádění exekucí soudním exekutorem. schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128//2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení ZM č. 460/2009 II. Kapitola, bod b) ze dne , rozpočtová opatření č. 151, č /2010. schvaluje prodloužení smlouvy na zhotovení měsíčníku Radniční list se společností Písmenka, v. o. s. s tím, že dílo bude předáváno nejpozději tři pracovní dny kalendářního měsíce předcházejícího jeho vydání, na dobu určitou do ; schvaluje prodloužení smlouvy na redakci měsíčníku Radniční list s Václavem Malinou za stávajících podmínek do bere na vědomí výsledek zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky Základní škola Vodňanská 287, Prachatice oprava vad a modernizace obálky budovy ; schvaluje pořadí uchazečů tak, jak bylo stanoveno hodnotící komisí, souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky dodavatele Miras stavitelství a sanace, s. r. o., navrhuje akci zařadit do rozpočtu na rok 2011 a po jeho schválení uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem: Miras stavitelství a sanace, s. r. o., V úhlu 37/11, Plzeň Litice; ukládá vedoucímu odboru investic Bc. Jaromíru Markytánovi připravit podklady pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci této zakázky. strana pátá leden 2011

6 Jitka s Evou sklidily potlesk nejen za kočičí píseň Svaz postižených civilizačními chorobami Prachatice společně s Městem Prachatice a dalšími sponzory připravil na závěr roku 2010 setkání pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením, kteří něco umějí. Ať to byla báseň, píseň, vyprávění, dramatizace, donesené cukroví či zelňáky. Hvězdami setkání se staly Jitka Lexová a Eva Faktorová. Obě pracují ve Výrobním družstvu Otava a nacvičily se svojí vedoucí zpěv a tanec na kočičí píseň. Svůj um ukázaly i na dalším setkání se zdravotně postiženými dětmi v DDM. Hanka RH+ Škola slavila narozeniny Ve dnech 26. a 27. listopadu Základní škola ve Vodňanské ulici oslavila 85. výročí svého založení a zároveň 20. výročí partnerství se školami v Neureichenau a Grafenau. Jihočeský kraj zahájí počátkem roku 2011 tvorbu Krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Je to jeden z výstupů schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období Má-li zájem někdo z občanů Prachatic, z organizací a institucí zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením či přímo osoby se zdravotním handicapem, ozvěte se na ovou adresu Zařadíme vás do sítě spolupracovníků. (RH+) leden 2011 Zapojíte se do tvorby plánu? Třeťáci navštívili knihařskou dílnu Jak se z časopisů stane kniha? Kolik práce musí knihař vynaložit na opravu poškozené knihy? To všechno se dozvěděli žáci třetích tříd ZŠ Vodňanská po ukázce manželů Talafousových v knihařské dílně v Dlouhé ulici (před rokem dětem ochotně zdarma opravili přes 20 knih J. Čapka O pejskovi a kočičce). Malí školáci si po této poučné a zajímavé exkurzi jistě budou více vážit svých knih. (utt) Česko-rakouská spolupráce při aktivizaci seniorů Do Prachatic přijeli odborníci z domova seniorů z Vídně, kteří se zabývají činorodostí seniorů prostřednictvím aktivizace smyslů stimulací, vnímáním, rozlišováním a posilováním pomocí všech smyslů. Na radnici po předchozí prohlídce města hovořili také s ředitelkou Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích Hanou Vojtovou o aktivizaci seniorů v našem městě. Druhý den návštěvy pokračoval přímo v domově, kde po přednášce následovala ukázka na podzimní téma, která pobavila a poučila všechny přítomné zájemce z řad odborníků, personálu i klientů, obyvatel domova. Hanka RH+ Určitě se neutopí! Nedílnou součástí provozu Sportovního zařízení Prachatice (SZP) je zajišťování plaveckého výcviku pro základní školy. Přes nezbytné ekonomické úpravy neopadl zájem škol o tuto službu. Potěšitelné je, že se nejedná jen o školy a předškolní zařízení našeho regionu, ale také o ty, které to mají blíže do jiných bazénů, nicméně ze zištných důvodů se rády vracejí do Prachatic. Je pravdou, že některé školy jeden rok vynechají, ale v těchto případech se jedná z jejich strany o dvouletý cyklus a v následujícím roce opět reflektují na naše služby. Protože si nehrajeme na něco, čemu nerozumíme, resp. nemáme na to vyškolený personál, výcvik středních škol je prováděn v režii příslušného zařízení s příslušně erudovanými pracovníky. Nicméně ani ze strany těchto škol zájem neopadá. S velkým zájmem se stále setkává plavání dětí od šesti měsíců. Každou sobotu a neděli dopoledne se seznamují s velkou vodou ti nejmenší a dveře bazénu se netrhnou. Příště v Radničním listě zveřejníme rekapitulaci návštěvnosti za rok 2010, náklady, uskutečněná a plánovaná vylepšení a informace o významných akcích, které se budou v roce 2011 odehrávat ve všech državách Sportovního zařízení. Jedno číslo na závěr: Sportovní zařízení Prachatice, příspěvková organizace, spravuje momentálně majetek v účetní hodnotě 147 milionů korun. Jaroslav Dárek Černý, ředitel SZP V týdnu předcházejícímu oslavám proběhly doplňkové akce se žáky školy, kteří nejprve svou školu štafetově 85krát obíhali, poté jí popřáli vše nejlepší a předali symbolické dárečky. Páteční část oslav byla určena pro zvané hosty z řad bývalých zaměstnanců školy, zástupců zřizovatele, partnerských škol, sponzorů školy a firem spolupracujících se školou. Škola pro ně připravila prohlídku budovy se zaměřením na nově zrekonstruované prostory, výstavu o historii partnerství se zahraničními školami, vernisáž obrazů M. Žákové a slavnostní společenský večer. Sobotní část oslav patřila především současným i bývalým žákům, rodičům a široké veřejnosti. Den otevřených dveří zahájila vernisáž fotografií A. Pošty. Žáci společně se svými pedagogy připravili ve svých třídách pestré aktivity, které si mohli vyzkoušet děti z ostatních tříd i ostatní návštěvníci (viz snímek). Na závěr se všichni sešli v tělocvičně školy na přehlídce vystoupení zájmových útvarů organizovaných školou. Hojná účast a velké množství spokojených tváří všech generací stvrdilo úspěšné zakončení oslav. Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří se aktivně podíleli na organizaci této akce. Mgr. Petr Kaiml Další ocenění pro ZŠ Zlatá stezka 240 V pátek 10. prosince 2010 se v Praze uskutečnila tisková konference k ukončení celorepublikové kampaně zaměřené na pohybovou aktivitu. Rovněž se zde vyhodnocovala soutěž,,s pohybem každý den 2010, kterou realizoval Státní zdravotní ústav, Ministerstvo zdravotnictví a program CINDI WHO. Záštitu nad touto soutěží měly i významné osobnosti našeho sportu Květa Pecková či Lída Formanová. Této soutěže se zúčastnila také ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, kde byla soutěž realizována v říjnu. Zapojil se do ní celý 1. stupeň 192 žáků. Soutěž ukončilo a do slosování o ceny postoupilo 142 žáků. Na 15 z nich se usmálo štěstí při losování a obdrželi různé sportovní dárky. Kampaň byla také spojená s výzvou pro školy. Zde se hodnotila nejenom účast v této soutěži, ale především podíl zvýšené pohybové aktivity u dětí a převážně to, jaké pohybové aktivity škola během školního roku nabízí. Veškeré pohybové aktivity 19 přihlášených škol porota vyhodnotila a udělila ocenění právě naší škole. Součástí ocenění byla i knižní odměna v hodnotě tři tisíce korun dle vlastního výběru. Ředitelka školy Mgr. Lenka Králová (druhá zprava) v Praze na tiskové konferenci představila pohybové aktivity školy v podobě powerpointové prezentace a zodpověděla dotazy novinářů. Měla možnost si popovídat i s bývalou sportovkyní Květou Peckovou (druhá zleva) o pohybových aktivitách dnešní mladé generace. Díky této soutěži se nám podařilo prezentovat nejen naši školu, ale také projekt Zdravé město Prachatice, jehož jsme partnerem. Mgr. Jana Ištoková strana šestá

7 Děti narozené v prachatické nemocnici v říjnu 2010* Miroslav Sosna Jakub Troják Marek Hauser Matouš Růžička * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Přibyli celkem čtyři prachatičtí občánkové samí kluci Eva Matysová, matrikářka Poděkování z knihovny Děkujeme za přízeň návštěvníkům knihovny, kteří využívají nejen knihovnické služby, ale i pestrou nabídku knihovnických akcí. To dnes patří v celé republice neodmyslitelně k poskytovaným službám knihoven. Zároveň přejeme klidný a šťastný nový rok. Kolektiv MěK Prachatice Poděkování za pomoc při adventní výzdobě Mnohokráte děkujeme všem, kteří nezištně pomáhají s adventní výzdobou města Prachatice. Velké poděkování patří dárcům stromu rodině Mrázových z Prachatic, dále firmě VYKOV, která každoročně zdarma svou technikou pomáhá vánoční strom dopravit na Velké náměstí, a květince LEA, která dekoruje a připravuje adventní věnec na Velkém náměstí. Mgr. Růžena Štemberková Kurzy na gymnáziu Možná nevíte, že zájemci o angličtinu z našeho města a okolí již čtyři roky úspěšně skládají na Britské radě v Českých Budějovicích Cambridgeské jazykové zkoušky typu PET a FCE 1. Na tyto zkoušky jsou připravováni v kurzech na prachatickém gymnáziu, což s sebou přináší řadu výhod, např. odpadne dojíždění do přípravných kurzů v Českých Budějovicích. Tyto kurzy budou na gymnáziu otevřeny od února Jsou určeny nejen studentům gymnázia, ale také široké veřejnost. Přihlásit se můžete na nebo u paní Wudyové v kanceláři gymnázia. Další informace na Mgr. Libuše Tesařová Jednou větou Dům s pečovatelskou službou zahájil výměnu prací aktivních seniorů a osob se zdravotním postižením z Českého Krumlova, přičemž prvním počinem je výstava fotografií autorky Anny Čekanové, která potrvá v domě s pečovatelskou službou v ulici SNP 559 do konce ledna (vam) Herba zve na besedy o zdraví, těle i duši Město Prachatice se zařadilo do projektu Zdravé město, což je pro jeho obyvatele jistě potěšující, ale také zavazující událost. Prodejna Herba chce také aktivně spolupracovat a věnovat svůj příspěvek projektu a občanům. Do Zdravého města patří také zdraví lidé. Je potěšující, že si občané začínají uvědomovat, že o své zdraví se musí starat každý sám. Staré přísloví, které nám říká, že je každý strůjcem svého štěstí, je moudré a nenahraditelné. Nic neoslabuje síly člověka jako vědomí, že za nás může někdo jiný něco udělat. Nemůžeme chtít po lékařích, aby převzali starost o naše zdraví a jen pasivně čekat, jak to dopadne. Ale jak a od čeho začít? Kde vzít potřebné vědomosti? Kde se zeptat? S kým se poradit? Jak se vrátit k přírodním prostředkům a nepodlehnout zavádějící reklamě? Přicházíme proto s pozváním na nedělní povídání, přednášky a besedy v lednu a únoru Setkáme se s lidmi, kteří mají teoretické i praktické znalosti v určitých oborech a jsou ochotni s nimi seznámit poutavou formou své posluchače. Setkání bude probíhat vždy v neděli ve hodin v HERBĚ v Křišťanově ulici č Seznámení s jednotlivými tématy a lektory Marie Hettnerová Jóga a uplatnění v denním životě Ing. Věra Rojová Síta Povídání o těle a duši + léčení Petr Davídek, biotronik Řízená detoxikace podle metody MUDr.Jonáše Marie Šafránková Dr. Popov, přítel vašeho zdraví Marie Hettnerová Způsoby léčení alternativní cestou + numerologie Marie Šafránková Ajurvéda + volné téma Pavel Hloško Změna programu vyhrazena. Marie Hettnerová, Herba Důchodci budou mít přeplněný diář i v roce 2011 Městská organizace Svazu důchodců ČR v Prachaticích vstupuje do šestnáctého roku své existence a do roku 2011 vstupuje také s nově zvoleným výborem. Po patnácti letech ukončil svou činnost ve výboru náš dlouholetý předseda Mgr. Jiří Dolejš. Byl to právě on, který stmelil seniorskou obec v Prachaticích v silný celek. Z malé organizace, kterou vedl patnáct let, vybudoval s pomocí svých kolegů organizaci, která má více jak 430 členů. Pod jeho vedením vznikly tzv. pravidelné seniorské středy, které důsledně naplňovaly heslo Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. Vysokou laťku v kvalitě činností organizace Svazu důchodců, kterou nasadil, se určitě budou nový výbor a nový předseda městské organizace snažit udržet. Na co se tedy mohou těšit prachatičtí důchodci v prvním čtvrtletí 2011? Celý rok se bude naší činností prolínat velké rožmberské výročí. Budou to zajímavé historické besedy pod názvem Rok s Rožmberky, zájezdy po rožmberských panstvích, mezigenerační soutěžení O rožmberský poklad. Nezapomeneme na významná výročí husineckého rodáka, malíře Josefa Krejsy. Chystáme se na Baráčnický bál do Pištína, ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice připravujeme druhý ročník Akademie zdraví a poslední středy v měsíci budou vždy patřit tanci v Hubertusu. Z. Hrůzová, místopředsedkyně MěO SD Přírodní knihovna od Šumavy po Řáholec Leden bude v knihovně patřit Šumavě a přírodě vůbec. Již 4. ledna krumlovská spisovatelka Helena Braunová představí svoji sedmou knihu Šumava, tichý svědek tajuplných příběhů. V knize vypráví zejména autentické příběhy Šumaváků. Na autorské čtení hned naváže vernisáž putovní výstavy Ochrana přírody a krajiny v České republice. Tato zajímavá výstava Agentury přírody a ochrany krajiny v České republice bude k vidění jen do 15. ledna. Od 16. ledna na návštěvníky bude čekat výstava Ing. Aloise Pavlíčka, Ph.D. nazvaná Putování přírodou. Její vernisáž hudebně doprovodí žáci ZUŠ v Prachaticích. Alois Pavlíčko přijal pozvání také 6. ledna do Literární kavárny v Domově seniorů Mistra Křišťana. Zajímavý host, milí návštěvníci, skvělá četba, dobrá káva se zákuskem již neodmyslitelně patří k tradici, ze které organizátoři mají již přes půl roku radost. Dětští čtenáři přijdou 12. ledna do Čítárny u Čerta s knihou za Václavem Čtvrtkem a jeho postavami z lesa Řáholce a 26. ledna se mohou těšit na papírové koulování a stavění sněhuláků. Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice P. S. Oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Prachatice vás zve 26. ledna od 9.30 hodin do klubu rodičů a prarodičů na praktická grafomotorická cvičení pro děti předškolního věku s odbornou poradkyní Mgr. Lopušanovou. (ham) Všem, kteří v předvánočním shonu nestihli navštívit výstavu Jiřího Anderleho Anděl strážný, Čert a jiné obrazy z let v Galerii Dolní brána, připomínáme, že tuto jedinečnou výstavu je možno navštívit ještě v lednu, a to až do neděle 30. ledna. Nesmírně si vážíme toho, že umělce takového formátu, jakým Jiří Anderle je, jehož díla jsou zastoupena v renomovaných galeriích světa a zejména s přihlédnutém ke skutečnosti, že v současné době se odhodlává k výstavám už opravdu sporadicky, můžeme jeho výstavu v Prachaticích nabídnout. V našem programu nepřehlédněte datum 16. ledna. Na tento termín chystáme koncert slovenské šansonové zpěvačky Szidi Tobias, která nevystoupí v Prachaticích poprvé. Všímaví posluchači ji u nás v divadle již slyšeli asi před dvěma lety. V Čechách se proslavila hlavně spoluprací s Michalem Horáčkem. Pro ty, kteří ji dosud nezaznamenali, ji můžeme charakterizovat jako zpěvačku s podmanivým projevem a hlasem drsným jako Tina Turner a současně sametovým jako Tanita Tikaram. Svým chraplavým a zároveň sametovým hlasem nechává vzduchem poletovat písně plné melancholie, radosti i bláznovství. Szidi Tobias v rámci koncertního turné Do vetra 2011 představí písně ze zbrusu nového alba. I nabídka divadel je v lednu náležitě vábivá. Přijede divadelní spolek Frída z Brna s milou komedií Frankie a Johny zpracovanou na motivy stejnojmenného filmového představení. Tam hlavní postavy ztvárnili Al Pacino a Michele Pffeiferová, ale Martin Trnavský a Bára Munzarová diváky překvapí stejně příjemně. Za pozornost stojí i další lednové představení Příběh malého stromu, krásné poetické představení, jehož dramatizaci podle stejnojmenné knihy zpracovala Iveta Dušková, manželka vizitového Jaroslava Duška. Jeho kolega z divadla Vizita Pér La Š éz se postaral o hudební stránku představení. (KIS) Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XIII., číslo 1, uzávěrka 15. prosince Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Střípky z KISu: Anděl v galerii, šansony v divadle Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Hana Raben hauptová, Růžena Štemberková, Jaroslava Vlčková. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá leden 2011

8 Kulturní a společenský servis na leden 2011 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá so ne Prodejní galerie stálá expozice Do Jiří Anderle: Obrazy Výstava díla světově uznávaného českého malíře, grafika a ilustrátora. Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se blíží stovce, získal okolo čtyřiceti cen. Je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu i v pařížském Pompidouově centru. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.00) Toulky Itálií Další cestopisná přednáška (Vladislav Hošek, Lenka Skuhravá) pořádaná ve spolupráci s CK OCEAN. Tentokrát nás čekají dvě témata, která se věnují největším zajímavostem severní Itálie Dolomitům a karnevalu v Benátkách. Vstupné dobrovolné (20.00) Frankie and Johnny Divadelní spolek FRÍDA BRNO Příběh vypráví o Johnnym, který se vrátil z vězení a hledá si práci v řecké restauraci. Tam se seznámí s Frankie a zcela propadne kouzlu její prostořeké otevřenosti. Problém je však v tom, že zklamaná Frankie nechce o mužích a o lásce ani slyšet... Představení cyklu předplatného řady podzim A. Vstupné: přízemí 280 Kč, balkon 260 Kč. Pro předplatitele 250 Kč, balkon 230 Kč (20.00) Szidi Tobias: Do Vetra Její písně jsou šálkem horkého čaje, kabátem, který vítr neprofoukne. Jsou takové pro jejich pravdivost, tak jak je pravdivý vítr, všední den či sen. Jsou hřejivým vlněným šálem, i stříbřitým ranním mrazem na travách. Jsou druhým dechem osamělých i hostií hledajících, štěstím milované i vírou milujících. Písně zpívané do větru tančícího po krajině. Vstupné 150 Kč (15.00) Jak víla modrovláska splnila tři přání Školní představení Divadlo HP Praha pro děti MŠ a I. stupeň ZŠ. Vstupné 40 Kč (9.00) Škola malého stromu Školní přestavení pro studenty středních škol. Divadlo Čertovka Praha. Vstupné 50 Kč (20.00) Škola malého stromu Divadlo Čertovka Praha. Příběh odhaluje propastný rozdíl mezi západní filozofií bílého muže, jenž se snaží vše kolem sebe podmanit a zotročit, a mezi svobodnou a moudrou filozofií indiánů, pro něž vše živé i neživé je součástí matky Země, a tu je nutno chránit a respektovat. Hravou, jemnou a humornou formou tak na jevišti vzniká svět, kde stromy mluví, vítr zpívá a kde přídomek naivní nemusí znamenat hloupý. Vzniklo na motivy stejnojmenné knížky amerického spisovatele indiánského původu Forresta Cartera. Dramatizace: Iveta Dušková. Hrají: Malý strom Petra Bílková, ostatní postavy Iveta Dušková. Hudba a texty písní: Pjér La Š éz. Představení cyklu předplatného řady podzim B. Vstupné: přízemí 280 Kč, balkon 260 Kč, pro předplatitele 250 Kč, balkon 230 Kč (9.00) Škola malého stromu Školní přestavení. Divadlo Čertovka Praha. Vstupné 50 Kč (15.00) Trampoty čertíka Culínka aneb Čertovsky veselá pohádka Bylo jednou jedno peklo a v tom pekle se každý rok chystaly velké tovaryšské zkoušky. Ono totiž není lehké stát se čertem. I malá čírťata musí chodit do školy, aby se z nich stali ti praví čerti. A tak i dva čertí bráškové Culínek a Dulínek se jednou ocitnou před samotným Luciperem. Bojácný čertík Culínek dostane za úkol přinést do pekla černou duši. Musí jen dávat pozor, aby se nenechal ve světě lidí třikrát nachytat Vstupné 50 Kč. SÁL NÁRODNÍHO DOMU kontakt: (20.00) Hell s jingle bells Tradiční předvánoční rockový koncert, tentokrát netradičně v lednu. Vystoupí kapely Lokomotiva Planet, BUD a další. Vstupné 100 Kč. INFORMACE Městské divadlo, tel programy, e mail: Infocentrum, tel předprodej INFOCENTRUM Velké nám. 1 Tel E mail: po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Do na požádání v infocentru. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA Otevřena znovu od KINO NÁRODKA Rezervace vstupenek na tel (po pá ) (20.00) Občanský průkaz Hořká komedie ČR (20.00) Muzika Komedie, drama/slovensko, Německo (20.00) Tajemství mumie Dobrodružný film Francie (17.00) Já padouch Animovaná komedie USA. Český dabing (20.00) Bastardi Drama ČR. Přístupný od 15 let. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Husova 71, Prachatice tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (oddělení pro děti a mládež), (studovna), fax e mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz Autorské čtení českokrumlovské spisovatelky Heleny Braunové z nové knihy Šumava, tichý svědek tajuplných příběhů (14.00, klubovna MěK) Výstava Ochrana přírody a krajiny v ČR vernisáž výstavy ve výstavních prostorách MěK Prachatice v hodin za hudebního doprovodu žáků ZUŠ Prachatice. Výstava potrvá do Literární kavárna Putování přírodou Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D (14.00 v Domově seniorů Mistra Křišťana PT) Čítárna U Čerta s knihou Čeští spisovatelé: Václav Čtvrtek (13.00, odd. pro děti a mládež) Výstava Putování přírodou vernisáž ve výstavních prostorách MěK v hodin za hudebního doprovodu žáků ZUŠ Prachatice. Výstava potrvá do Pojďte s dětmi do knihovny: Praktická grafomotorická cvičení pro děti předškolního věku s odbornou poradkyní Mgr. Lopušanovou (9.30, odd. pro děti a mládež) Tvořivé odpoledne Sněhuláci v knihovně (14.00, odd. pro děti a mládež s paní Zdeňkou Lebedovou) Dospělé oddělení a studovna po út pá so Oddělení pro děti a mládež, Husova 70 po út čt pá so Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018 po, st, pá, so zavřeno út, čt ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Roman Kübelbeck: Fotky z batohu Fotografické momenty z různých koutů planety Země posbírané v letech Moje první cesta po letech mě zavedla do oblasti nejodlehlejší, do pralesa Nové Guinei. Byla průlomová, zásadní. Cesta mi změnila život nejprve myšlení, poté i život. Nutí mě být pozorný, přítomný, vidět navštívené oblasti svýma očima a občas zmáčknout spoušť. A právě těchto několik fotografií z batohu ve mně vyvolává fascinaci Zemí světem, lidmi, přírodou, kulturami, rozmanitostí i jednotou... Vernisáž 6. ledna v hodin. PRACHATICKÉ MUZEUM tel: , www. prachatickemuzeum.cz e mail: Expozice jsou od do uzavřeny. MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Velké náměstí 43 tel , út ne ČAJOVNA U HRUŠKY Velké náměstí 44, tel.: (19.00) Roark Bradford: Černošský pánbůh a proroci pokračování Jak by to vypadalo, kdyby Hospodin byl černoch a Země zaslíbená byla v povodí Mississippi. (vstup dobrovolný) (18.00) Doteky životaběhu Vernisáž fotek výherců soutěže Doteky životaběhu. (vstup dobrovolný) (19.00) J. Karafiát: Broučci pod povrchem čtení Starý brouček z roždí prorokoval, že bude zlá zima (vstupné dobrovolné) (19.00) Ivan Boreš Kytarový recitál šumavského virtuosa. (vstupné 40 Kč) (18.00) Vyprávění o dalekých cestách po Uzbekistánu a Tádžikistánu O své zážitky se podělí Pavel Jakubův. (vstupné dobrovolné) MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz (14.00) Zahájení činnosti, plán činnosti na r Beseda EON energie a občané (všichni účastníci obdrží dárek). Restaurace Hubertus (14.00) Společenské seniorské odpoledne. Vstupné 20 Kč. Restaurace Hubertus. SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST Každý čtvrtek od 13 do 14 hod. cvičení ve vodě plavání v plaveckém bazénu. Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. cvičení v tělocvičně gymnázia (14.00) Autorské čtení, spisovatelka Helena Braunová, Městská knihovna (14.00) Putování po Turecku, Mgr. Jana Benešová, Komunitní centrum, SNP (14.00) Členská schůze SOS, Stará radnice, 1. patro. Přihlášky do jazykových kurzů Nj a Aj a práce s počítači přijímá Centrum pro ZP JčK, SNP 559. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Novoroční výstup na Libín Na běžky: Haidmühle ČD hod Na běžky: Stožec ČD hod.

9 Leden 2011 (viz str. 8 Radničního listu) Novoroční výstup na Libín Tradiční novoroční akce s veselím a občerstvením u rozhledny Libín. leden 2011 Radniční list PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ pololetí (jedná se o hlavní akce, u kterých je pořadatelem nebo spolupořadatelem Město Prachatice nebo jím zřízené organizace) Únor Ples hospodářské komory Společenský sál Národního domu Fórum zdravého města Prachatice Dopoledne fórum studentské, od 17 hodin pro všechny občany města i osad. Národní dům, Prachatice. Jihočeský víkend s Kašparem Vasilij Sigarev: Černé mléko Hrají: Lucie Žáčková, Marek Němec, Jelena Juklová, Lukáš Jůza, Jana Vaňková, Tomáš Karger, Věra Kubánjková, Marcela Nohýnková, Vlastimil Čaněk. Režie: Jakub Špalek. Eugene Ionesco: Plešatá zpěvačka Hrají: Martin Hofmann, Jitka Nerudová Rotreklová, Petr Lněnička, Monika Zoubková, Pavel Langer, Lukáš Jůza. Režie: Jakub Špalek. Městské divadlo Přednáška CK Ocean Další cestopisná přednáška konaná ve spolupráci s KISem Prachatice Sylvie Krobová Vystoupení šansoniérky, která v prachatickém divadle uskuteční veřejnou nahrávku svého nového CD Kocour Timotej Divadlo Viďadlo. Pohádka pro rodiče s dětmi Miro Gavran: Vše o mužích Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. Divadelní a umělecká společnost Studio Dva Praha Peklo (Divadlo MALÉhRY Brno) Komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky poznamenal život jeden muž. Hrají: D. a N. Zbytovské, Barbora Seidlová, Michal Bumbálek nebo Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora nebo Cyril Drozda nebo Barin Tichý Bosorky a ježibaby Školní představení pro MŠ a ZŠ I. stupně v podání divadla MALÉhRY Brno. Březen Štít města Prachatic Nepostupová přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících pro dospělé. Celkem se divákům představí šest divadelních souborů (5 soutěžních, 1 nesoutěžní). Termíny: 15., 18., 22., 25., a Štítek města Prachatic Přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících pro děti.pohádky pro nejmenší diváky v podání dospělých, kde vystupující soutěží o cenu dětského diváka. Celkem 3 soubory. Termíny: 13., 20. a James Harries Koncert. Talentovaný muzikant, skladatel a textař James Harries se narodil v r v Manchesteru. Jeho hudební životopis je nadmíru rozmanitý: začínal jako jazzový tenorsaxofonista, prošel si praxí garážového rockera i zpěváka kelt punkové skupiny, v současnosti je především folkovým písničkářem. Sklepy Staré radnice Irena Dousková: Hrdý Budžes Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky I. Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace tak, jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých Pošumavská komorní filharmonie a Česká píseň Koncert. Premiéra kantáty u příležitosti 200 let Jana Nepomuka Neumanna. Duben Asociace jihočeských výtvarníků Tradiční výtvarná výstava Asociace jihočeských výtvarníků v Galerii Dolní brána. Vernisáž 5. dubna Madfinger Koncert jazzové kapely ve sklepech Staré radnice Cirkus Chauve Bilbo campagnie: Rodinný cirkus Chauve (Pleš) adaptace dětské knihy Jiřího Bilba Reidingera Přednáška CK Ocean Další cestopisná přednáška Neil Simon: Drobečky z perníku Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadějeplným koncem. Simona Stašová cena THÁLIE 2007 za mimořádný ženský jevištní výkon v roli Evy Mearové. V podání Divadla Příbram Pálení čarodejnic Tradiční akce pořádaná ve spolupráci se Šumavským ochotnickým spolkem. Velké náměstí. Květen Kvetoucí město, kvetoucí domov, kvetoucí Prachatice 2011 Od května do září soutěž o nejlepší zahrádku, předzahrádku či balkon, prostor města Český pohár v běhu do vrchu Běžecký závod Prachatice Libín. Start: Městský stadión hodin Peter Lipa Nejvýznamnější osobnost slovenského jazzu. Zpěvák, skladatel, organizátor, moderátor, manažer jazzového dění, dlouholetý dramaturg a promoter předního evropského festivalu Bratislavské jazzové dny. V anketě časopisu Mezinárodní jazzové federace Jazz Forum se už v 80. letech pravidelně umísťoval mezi nejlepšími evropskými jazzovými zpěváky. Vychází z blues, soulu i klasického mainstreamového idiómu. Je velmi flexibilní, má výbornou stylovou orientaci. Jeho rozpětí sahá od klasických jazzových standardů a dixielandu přes latinskoamerický jazz, jazzový šanson a spirituály až po funky a rock Česká píseň rožmberský rok Kostel sv. Anny Libínské Sedlo Fox Galaxy Maraton 10. ročník závodu horských kol, start, cíl okolí Městského stadionu. Petr Schel Galerie Dolní brána. Červen Den dětí ve městě Den dětí v areálu DDM Prachatice (soutěže, závody, malování, přehlídka). Jan Nepomuk Neumann Putovní výstava ze života a díla sv. Jana Nepomuka Neumanna. Po prezentaci v SPN na biskupství v Pasově a Rakousku v premonstrátském klášteře Aigen Schlägl doputovala při příležitosti oslav výročí 200 let od narození tohoto významného prachatického rodáka do našeho města. Galerie Dolní brána XIV. Festival duchovní hudby První koncertní večer tradičního festivalu pořádaného při příležitosti svatořečení slavného prachatického rodáka Jana Nepomuka Neumanna. Další koncerty: 9. a v hodin. Kostel sv. Jakuba Muzejní noc Prachatické muzeum. Sýry a víno 8. ročník národní eno gastronomické přehlídky, které se každoročně účastní okolo třiceti vinařství z Moravy i z Čech, mlékárny z celé České republiky a i ze Slovenska. Radniční sál a arkády Zasedání České biskupské konference v Prachaticích a s ním spojené kulturní akce Pouť sv. Jana Nepomuka Neumanna Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Prachaticích u příležitosti svatořečení Jana Nepomuka Neumanna, které proběhlo v Římě papežem Pavlem VI. Římskokatolická farnost Prachatice Česká píseň: Kantáta Kantáta uvedená při příležitosti výročí svatořečení slavného prachatického rodáka J. N. Neumanna smíšeným sborem Česká píseň. 24., Slavnosti solné Zlaté stezky Tradiční renesanční městské slavnosti, připomínající význam středověké obchodní stezky pro město. Centrum města se na dva dny stane historickým tržištěm a ožije průvody v kostýmech, renesanční hudbou, divadlem, soutěžemi, produkcemi šermířů a kejklířů a vystoupeními zahraničních souborů z partnerských měst. Kontakt: Kulturní a informační služby města Prachatice Infocentrum, Velké náměstí 1, Prachatice, tel.: příloha I

10 Telefonní seznam MěÚ Prachatice platnost od p r o v o l b a č. k. fax fax podatelna: č. k. přímá linka Vedení města Ing. Malý Martin starosta Ing. Bc. Robert Zeman místostarosta Ing. Pašek Karel tajemník Odbor kanceláře starosty Ing. Princová Hana vedoucí odboru Rabenhauptová Hana komunitní plánování Hulešová Jana, DiS. sekretariát, www stránky Horálková Ilona sekretariát Odbor vnitřních věcí Bc. Filip Zdeněk vedoucí odboru ústředna Šímová Marie, Šímová Jarmila 111 Ing. Mráz Jaroslav provozní Vlachynský Pavel řidič, údržbář Tvrdek Luboš řidič Popová Petra podatelna Zoubek Jiří podatelna, kriz.řízení podatelna administrativa Kuttenbergová Eva, DiS. přestupky Kneiflová Alena přestupky Mgr. Schwingerova Miluše přestupky Fajtl Michal přestupky v dopravě Matysová Eva matrika Pešková Jarmila matrika Štádlerová Lenka ohlašovna, pokladna Sufčáková Jana občanské průkazy Hesounová Lenka evidence obyvatel Vondrušková Ilona cestovní doklady Houšková Milada cestovní doklady krizové řízení Patera Petr informatik Bc. Batysta Milan informatik dílna 293 Odbor finanční Ing. Janda Václav vedoucí odboru Fatka Felix majetek Bc. Nachlingerová Naďa majetek Čejková Božena majetek Jandová Renata majetek Mrázová Věra mzdy, archiv Bryxová Anna mzdy Kubová Iveta Ing. Láchová Blanka účetní výdaje Bušková Hana vedoucí účetní Petrová Marie fakturace Jiraňová Hana účetní příjmy Bc. Moserová Jaroslava DPH, poplatky Syslová Hana poplatky Odbor komunálních služeb a dopravy Bc. Jeřábková Ivana vedoucí odboru Kolafová Petra byty, administrativa Pořádková Jana byty Pancer Jiří technik Podlaha Stanislav technik Rubeš Zdeněk energetik Hečko Radek silniční hospodářství Švehlová Věra silniční hospodářství Volčíková Ludmila řidičské průkazy Pavlíčková Jiřina řidičské průkazy Skoba Václav registr vozidel Koritarová Jarmila registr vozidel Pavlíková Iva registr vozidel Tesařová Hana registr vozidel přepážky registr. vozidel přepážky registr. vozidel zkušební místnost řidičské průkazy Odbor kultury, školství a cestovního ruchu Mgr. Štemberková Růžena vedoucí odboru Jindráková Bohuslava kultura, školství Šobr Jiří školství Pavlíková Lucie, DiS. školství administrativa Dolejšková Jiřina kultura, CR leden 2011 Odbor investic Bc. Markytán Jaromír vedoucí odboru Plánek Jan technik Fišer Radim technik Rácová Pavla referent, administrativa kancelář Odbor životního prostředí MVDr. Peřinková Marie vedoucí odboru Ing. Starý Josef odpadové hospodářství Mgr.Kubička Martin vodní hospodářství Mgr. Vokatá Lenka ZPF, ochrana přírody Lafata Jaroslav vodní hospodářství Vincík Miroslav vodní hospodářství Linhová Stanislava. ovzduší, kácení stromů Veleková Alena, DiS. les.hos.,lov.lístky, myslivost administrativa 219 Odbor živnostenský Pinter Ilja vedoucí odboru Ing. Žáková Marcela registrace Kindlmanová Hana registrace Jeřábková Jana registrace Kotrbová Naďa kontrola Friedek Josef kontrola Odbor sociálních věcí Hauptmanová Jaroslava ved. odboru, osvojení Bc. Růžičková Světlana soc.práv.ochrana dětí, CAN Dejmková Alena soc.práv.ochrana dětí Voráčková Ivana mimoř.výhody, senioři Maunová Marie, DiS. dávky zdr. postiž Trojanová Jana soc. prav. ochr. dětí, NRP PP Skotnica Rostislav, DiS. kurátor pro mládež Bc. Koubová Marcela kurátor pro mládež,prevence Šuláková Marie dávky hmotné nouze Bendová Zdeňka dávky hmotné nouze Kubičková Ivana, DiS. dávky hmotné nouze Mgr. Špilauerová Lenka kurátor, nár. menšiny Bc. Holubová Marie příspěvek na péči Bc. Bísková Lucie příspěvek na péče Bc. Talafousová Marcela, DiS. příspěvek na péči Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Bc. Jurčo Antonín vedoucí odboru Fišerová Petra archiv, administrativa Pech Miroslav stavební řízení Ing. Staňková Ivana stavební řízení Ing. Jakšová Hana stavební řízení Ing. Hais Jaroslav stavební řízení Kvasnička Luboš stavební řízení Šandera Jaroslav stavební řízení Mgr. Lukášek Vlastimil územní plán,rozvoj města Mgr. Srch Jiří regionální rozvoj Turek Tomáš územně analytické podklady Ing. arch. Marková Dana arch., pam. péče Ing. Kozlerová Lucie památková péče Právník JUDr. Tichý Bedřich Fotoslužba Městská policie Ing. Novotný Ivo 550 Městská policie služebna Městská knihovna Mgr. Mrázová Hana Muzeum Prachatice Národní dům Chval, Hodina 581 Infocentrum stálé info + fax KIS Vlčková Jaroslava ředitelka 537 Sportovní zařízení Mgr. Černý Jaroslav Městská správa domů a bytů Ing. Vejvoda Jiří Technické služby Ing. Eichner Rostislav Tepelné hospodářství Ing. Zoch Vladislav Městské lesy Ing. Štěrba František Oblastní hospodářská komora ÚZSVM JUDr. Michal Smrčka Státní okr. archiv Mgr. Koutná Jana Pozemkový úřad Ing. Šteffek Václav Úřad práce ústředna Úřad práce Státní sociální podpora Okresní správa sociálního zabezpečení příloha II

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001.

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. Příloha USNESENÍ z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Povodňový plán města

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis č.34. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Ing. Vladimír Klouda, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha. Program: Bod č.

Zápis č.34. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Ing. Vladimír Klouda, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha. Program: Bod č. Přítomni: Zápis č.34 z 34. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 16. ledna 2006, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZÁPIS č. 22. z jednání Rady města Prachatice ze dne 8.9.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 22. z jednání Rady města Prachatice ze dne 8.9.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 22 z jednání Rady města Prachatice ze dne 8.9.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Omluvena: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, RNDr. Jana Krejsová, Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 14-2008 z 14. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 20.11. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více