Přehled schváleného rozpočtu r. 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled schváleného rozpočtu r. 2008"

Transkript

1 2 / KAP Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, , KODAP - daňové poradenství FÚ - odvod DPH 2 000, FÚ - daň z nemovitostí 18, bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry 290, cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar KORREKT - přezkum hospodaření r , Výstavy - přeplatek nájmu za r , FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů FO ze závislé činnosti , daň z příjmů PO za obce , daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů FO z kapitál. výnosů daně zrušené 3, daň z příjmů právn. osob , daň z přidané hodnoty , daň z nemovitostí 6 000, daňové příjmy ,00 0,00 0, poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity poplatky z provozování hr. přístrojů 4 000, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek 3 000, místní a správní poplatky 9 0,00 0, úroky z bankovních účtů 1 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, zůstatek k na ZBÚ , finan. z volných zdrojů-geotermální elektrárna 5 000, finan. z volných zdrojů-domov důchodců , finan. z volných zdrojů-fotbal. stadion 5 000, finan. z volných zdrojů - ZS - multifunkční hala 3 000, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje ,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 0,00 0, vstupné peněžní plnění nájmu 4 307, poplatek za logo a ochrannou známku 318, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné ,00 0, Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 36,00 0,00 0, splátky půjček 290, Účel.dot. na techn. obn. byt. f. v obci 290,00 0,00-290, Odbor ekonomický , , Celkem KAP , , KAP Odbor správní 2000 Odbor správní, vlastní odbor Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Hosp. sociální rada Litoměřicka Společnost soc. pracovníků 2, MAS (České Středohoří) Euroregion Labe Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů 82,00 37,00 6, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 292,00 0, zhodnocení budov kopírky nad 40 tis. Kč vedení města - nákup auta hmotný investiční majetek 0, ,00 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 516,00 0, konzultace (Triada) 80, renovace tonerů výpočetní technika rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2) programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč řešitelský servis, registrace domén ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč

2 3 / tiskárna nad 40 tis. Kč informační technologie 0, , výměna oken (32 ks) výměna vchodových dveří vymalování objektu ul. Topolčianská - spisovna 0,00 4 0, zákony, tiskopisy, literatura, CD ochranné pomůcky prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) blahopřání k výročí (soc. odb.) ND + mat. na opravu služ. vozidel opr. služ. aut, kopírek, výtahů opr. budov, vymalování kanceláří oprava podlahy - (kancl. Bc. Bouček) ul. Pekařská 2 - oprava WC 9 40, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 0, vodné, stočné, srážková voda plyn elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 380, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS dálniční známky teplo (Topolčianská) nové karty CCS 2, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, semináře, školení, kurzy 900, výbory, komise - odměny (občerstvení) svědečné 2, kolky konference úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn techn. prohlídky vozidel, opr. has. přístrojů 70, služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, 70,00 přihrádečné kolky - právní zastoupení telefony, internet poštovné strava, ubytování, parkovné pohřebné + náklady exekuce nájem - střecha ul. Vrchlického , placené práce a služby 0, , pojištění majetku města pojištění cestovní pojištění majetku města 0, , SF - příspěvek výročí SF - příděl 270, , stravné SF - příspěvek - rekreace SF - příspěvek - stravné SF - příspěvek - kulturní akce SF - poskytnutí půjček SF - splátky půjček sociální fond, stravné , starosta, místostarostové (3) radní a členové zastupitelstva povinné pojištění úrazové 270, neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , ošatné, výkon zámek Ploskovice - nájemné 140, hudební doprovod nákup květin svatební obřady 0,00 240,00 0, dotace od obcí - přestupky 70, pronájem (Coca-Cola, MěN Ltm. a ost.) Ploskovice - svatební obřady 170, příspěvky,náhrady,vratky a ost. příjmy 62, platba za plyn (Sdružení Rómů) 6, správní poplatky, legalizace, vidimace 2 000, správní poplatky a ostatní příjmy 2 358,00 0,00 0, státní správa státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0,00

3 4 / Odbor správní, vlastní odbor , , , Odbor správní, cest. ruch a IC členství v SCR DELITEUS členství v A.T.I.C příspěvky a poplatky sdružením 0,00 4 0, materiál (stvrzenky, bal. pap., tašky) nájem stánků na výstavách CR zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) výstavy inzeráty, prezentace města, reklama občerstvení na výstavy CR a ZČ cestovné + ubytování (výstavy) propagační mat., granty, zboží k prodeji provozování lodní dopravy na Labi bank. popl. - veletrhy CR v zahr poštovné 90,00 40,00 700, příjmy a výdaje za služby IC 380, ,00 0, VPČ - průvodkyně 140, prohlídková činnost 1 140,00 0, Odbor správní, cest. ruch a IC ,00 0, Odbor správní, protipožární ochrana výstroj, hadice, savice 70, studená voda výstroj a výzbroj pro mládež pila, vrtačka, stan. přístřešek Kongo (svolávací systém pomocí sms, internet) plyn elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR emise, tech. kontroly údržba objektů opravy a údržba vozidel ND - CAS25, Avia, PPS všeobecný materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) 7 140,00 32, , protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 656,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) odměny za údržbu hasící techniky 0,00 6 0, Odbor správní, protipožární ochrana 0, ,00 02 Celkem KAP , ,00 03 KAP Odbor škol., kult., sportu a pam. péče 3200 Odbor ŠKSaPP, oddělení sportu vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce různé výdaje na sport 0,00 3 0,00 37,00 4, TJ Slavoj 0,00 1 0, plavání těhotných žen MS, šampionáty, postižení příspěvek TJ - děti 600, Závod míru juniorů benefiční turnaj II. ročník Kalich dětem dotace sportovním oddílům na činnost 1 700, investiční dotace sportovním oddílům dot. na činn. a investice sport. odd. 0, , Odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, , MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0,00 0,00 6 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, Odbor ŠKSaPP, oddělení školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí výdaje na plaveckou školu přísp. na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ náklady na regionální školství sekačka pro PO přísp. SEVER - vydání publikace k proj. Ztracený ráj společné provozní výdaje a příspěvky 0, , příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 0,00 0,00

4 5 / grantové projekty ESF pro opatření 3.1 O 0, , , Odbor ŠKSaPP, oddělení školství , , MŠ Masarykova 30, PO ,00 0, inv. přísp. PO 0, ,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 443, ,00 0,00 0,00 476,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 443, ,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 608, ,00 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 608, ,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 542, ,00 0,00 0,00 7 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 542, , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 558, ,00 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 558, , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 513, ,00 0,00 0,00 473,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 513, ,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 449,00 2 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 449, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 217,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 170,00 0, přísp. 80 % z nájmu 212, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 212,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, Odbor ŠKSaPP, oddělení kultury kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom granty na záchranu malých sakrál. staveb reg A. Richter - výtvarný materiál pro žáky busta F. Holzmann - odlití a osazení busta F. Holzmann + film. o Fr. Honzákovi - 1 slavnostní odhalení Severočeská st. filharmonie Teplice pamětní brožůrka - dopisy J. Rizal + Blumentritt vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám pěvecký sbor Máj - Sborové dny Kinoklub ostrov - filmový festival dotace kulturním organizacím 0, , hřbitov - výročí vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví čestní občané města mezinárodní vztahy smlouva s kronikářem Máchovy Litoměřice - podzim Festival partnerských měst 90,00

5 6 / kulturní akce 0, , pronájem divadel. prostor (smlouva) 40, ul. Ladova 3 - pronájem prostor hroby, sochy MPR revize - kašny, věž, kostel oprava varhan v katedrále Sv. Štěpána fotodokumentace a archivace kulturních památek příspěvek - Kostel Všech Svatých pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0, ,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 1 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 80,00 0,00 0, Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 0, Odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 5 240,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, ,00 0,00 0,00 4 0, neúčel. dotace - Knihovna K. H. Máchy ,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO , MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO fond vinobraní (25 % z nájmu NP) 600,00 600,00 0,00 0, ,00 0,00 4 0, neinv.přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, nájemné (75 % z nájmu NP) 1 1 0, MKZ- Vinobraní 0,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO , Stavební akce oprava kašen - zastřešení studní + PD hrad - oprava a údržba oprava památek - vandalství městská věž - chem. ošetření dřevěné konstrukce PD a zhotovení pítka v ul. Dlouhé stavební akce - historické památky 0,00 6 0, PB - oprava dlažby pára ženy a muži rozšíření sauny + PD 80, zkapacitnění technologie páry 70, požární klapka PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení stavební akce na MSZ 0,00 9 0, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech 700, PD - výměna oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ oprava střech na ZŠ a MŠ 0, , oprava kotelny + PD stavební akce na 1. MŠ 0,00 0, oprava sociálního zařízení kuchyně stavební akce na 5. MŠ 0,00 0, výměna obkladu a dlažby kuchyně stavební akce na 6. MŠ 0,00 0, výměna obkladu a dlažby kuchyně 700, stavební akce na 14. MŠ 0,00 700,00 0, oprava nátěru oken + meziokenní vložky stavební akce na 16. MŠ 0,00 0, výměna dveří šatny (zápis SEI 2009) osazení měření TUV (spotřeba a dohřev SEI 2008) stavební akce na 1. ZŠ 0,00 4 0, izolace rozvodů topení (zápis SEI 2009) stavební akce na 3. ZŠ 0,00 0, demontáž plynové přípojky stavební akce na 5. ZŠ 0,00 0, oprava sociálního zařízení výměna PVC sportovní haly (hlediště + chodby) stavební akce na 6. ZŠ 0,00 0, PD - rekonstrukce elektro + osvětlení 1

6 7 / oprava sociálního zařízení doizolování ÚT + ventily (zápis SEI 2009) stavební akce na 7. ZŠ 0, , oprava palubovky tělocvičny ekvitermní regulace ÚT (zápis SEI 2008) zateplení fasády 6 000, stavební akce na 8. ZŠ 0,00 7 0, Svojsíkova - oprava sociálního zařízení Svojsíkova - obnova ÚV nástřiku střechy opravy dle hygienických norem (mrazící boxy) Svojsíkova - rekonstrukce VZT 8 000, stavební akce na CŠJ 0,00 9 0, oprava střechy dotace kulturním organizacím 0,00 1 0, DK - regulace ÚT + ventily DK - oprava parketu sálu divadlo - oprava sociálního zařízení stavební akce na MKZ 0, ,00 0, Stavební akce 0, , DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0, , DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP , , ,00 04 KAP Odbor správy majetku města 4000 Odbor správy majetku města neinvestiční příspěvky - podloubí prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady, geometrické plány, LV kolky vč. dálk. přístupu do KN odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 5 0, ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Kopřiva (přivaděč k záp. mostu) 190, , PF (cesty apod.) ÚZSVM (komunikace) ÚZSVM (Katovna) ÚZSVM (veřejné prostranství) pozemek od církve (přivaděč k prům. zóně) MBP (ost. - např. Kellner) ČD nákup pozemků (kom., cyklostezky, veř.prostr.) nákup fotbalového stadionu 5 000, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 1 0, energetický audit 0,00 600,00 0, ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 0, , vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 28, ostatní pronájmy nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (cyklostezky) nájemné - Radil nájemné z nemovitostí + ostatní 553,00 58,00 0, prodej nemovitostí prodej pozemků dle předložených žádostí , , prodej st. pozemku Miřejovická prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, Odbor správy majetku města , ,00 0, Odbor SMM, odd. správy bytového hosp výsledek hospodaření r ,00 0, Odbor SMM, odd. správy bytového hosp. 1 0,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 0,00 05 KAP Odbor životního prostředí 5000 Odbor životního prostředí kontejnery na separovaný odpad kontejnerová stání likvidace černých skládek platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů separace organických odpadů 4,00 18,00 6, ,00

7 8 / platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků nakládání s odpady 0, , příspěvek na ekologické vytápění - občané příspěvek na solární ohřev TUV - občané příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 270, členský příspěvek na SONO příspěvek na ekologickou výchovu žáků příspěvky a ekologická výchova 0, , platby za psy v psím útulku 600, celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat úklid psích exkrementů ekologické služby (psi, deratizace) 0, , myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP lesní hospodářství vodní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek odpady ZPF ochrana přírody - památné stromy 40, státní správa 0,00 9 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje 5 000, GTE - právní a ekonom. poradenství ZŠ - solární elektrárna 900, investiční výdaje 0, ,00 0, poplatky za znečištění ovzduší ovzduší, zeleň, odpady 40, odvody za odnětí půdy správní poplatky 80, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 170,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 0,00 0, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 1 0,00 0, rozpočtová rezerva - GEOMEDIA GEOMEDIA - splátka půjčky , Odbor životního prostředí , , Odbor životního prostředí, městská zeleň MŠ ul. Plešivecká - dětská hřiště 4 000, městská zeleň - investice 0, ,00 0, závlahy - průzkumné a projekční práce okolí Richardu - travnaté plochy ořez větví - dopr. značky park Hvězdárna obnova trávníků - Družba, Pokratice závěsné nádoby - Mírové náměstí Mostná hora - jih vánoční strom projekty pasport zeleně - doplnění, aktualizace závlahy - kruhový objezd výsadba dřevin a květin prořezy stromů - výškové práce městská zeleň - údržba 0, , Odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 05 Celkem KAP , ,00 06 KAP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 Odbor SVaZ, zdravotnictví nemocnice - přístroj pohotovosti (APP) dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0, , Odbor SVaZ, zdravotnictví 0, , Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 774,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, , Odbor SVaZ, sociální věci

8 9 / gratulace, přednášky, besídky - pohoštění 270, důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0, příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra 190, příspěvek dechový stacionář ČČK 0,00 240,00 0, příspěvek a charitativní činnost 0,00 2 0, Bethel - centrum Alfa 0,00 0, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 144,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 3 ochr. pom.,popl, poj.vozidla provoz služebního auta - nafta opravy a udržování vozidla provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0, , Srdíčko - oprava nátěru oken Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení - budova Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova investiční výdaje a větší opravy 0,00 700,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 180,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 1 0, prevence kriminality 0,00 909,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 48,00 0, komunitní plán 0,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0, prohl.před nástupem do zař.-ospod,kurát. 0,00 0, platba na sociální lůžko v nemocnici 0,00 40,00 0, vybavení DD 0,00 0, výběrové řízení - DD 0,00 1 0, ostatní příjmy umístění v DPS 3, příjmy z činnosti sociálního odboru 303,00 0,00 0, Odbor SVaZ, sociální věci 303, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Dům pro seniory ul. Zahradnická - přísp. na mzdy , přísp.na provoz - energie,revize, běžné výdaje Azylový dům - příspěvek na mzdy 900, Azylový dům - příspěvek na provoz (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , Naděje - ubytovna Želetice příspěvek na mzdy příspěvek na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Naděje - ubytovna Želetice 0, , Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) prostř. na platy a zák. pojistné neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize provozní náklady (energie) potraviny neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , stravné + režie obědů v JD 2 0,00 0, Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova přísp. na mzdy přísp. na provoz - 140,00 energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl., neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, ,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 16, neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování

9 10 / provozní náklady (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 9 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 9 0,00 06 Celkem KAP 2 803, ,00 0,00 07 KAP Stavební úřad 7000 Stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 2 0, správní poplatky a ostatní příjmy 4 0,00 0, Stavební úřad 4 2 0,00 07 Celkem KAP 4 2 0,00 08 KAP Odbor územního rozvoje 8000 Odbor územního rozvoje Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 414,00 0,00 0, Odbor územního rozvoje 414,00 0,00 0, Odbor ÚR, příprava staveb prodej vícetisků dokumentací autorský dozor studentské práce 90, inženýrská činnost 570, činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce odborná literatura provozní výdaje a inženýrská činnost 1 0, autobusové nádraží územně plánovací dokumentace územně analytické podklady regulační plány kasárna - startovací byty veřejné osvětlení zimní stadion - zadávací dokumentace Miřejovická stráň komunikace domov důchodců přivaděč II/247 - západní most zjednodušené projekty projektové dokumentace 0,00 7 0, domov důchodců - inženýr. činn., archeol 0,00 0, Odbor ÚR, příprava staveb 9 000,00 0, Odbor ÚR, realizace staveb domov důchodců - dostavba 0, ,00 0, obřadní síň - úpravy 2 000, obřadní síň - klimatizace kancelář starosty - klimatizace Želetice - povodňový val ul. A. Muchy - parkoviště Kocanda - splátka dodavatel. úvěru ul. Jarošova - spodní část oprava komunikace ul. Svatováclavská ul. Masarykova - Komenského Hvězdárna - parkové úpravy Hvězdárna - stavební úpravy atrium kulturního domu Miřejovická stráň - komunikace, sítě přístřešky BUS ZS - multifunkční hala , , , , ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, oprava plochy jeviště a zdi estrády projekty a vícenáklady včetně jižního vstupu Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 0, bezbariérové přístupy sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt sídl. Kocanda - parkovací místa ul. Dlouhá - oprava chodníků dokončení opravy schodiště u lvů, zídky, chodník Topolčianská, Dalimilova - chodník ul. Masarykova-Teplická - úprava parčíku parkány - osvětlení dětská hřiště - dopadové plochy hřbitov - předláždění a oprava zdí ul. Liberecká-Palackého - odvodnění (dvorní trakt) 54,00 900,00

10 11 / ul. Mrázova, Dlouhá - oprava VO sídl. Kocanda - oprava VO 600, ul. Šaldova - frézování a AB povrch letní kino - nástřik a izolace střechy ostatní menší opravy a investiční akce 0, , městský hřbitov, zajištění hrobů dětská hřiště - revize EU 90, nákup městského mobiliáře informační systém opravy ochranných nátěrů ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí oprava parkánového zdiva lávky - opravy a revize zábory - rozvod el. energie na veř. prostr havarijní fond zprovoznění nefunkčních vpustí 2 000, ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , komunikace Miřejovická stráň 0,00 0, Odbor ÚR, realizace staveb ,00 0, TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, PO splátka drtícího a třídícího stroje 1 253, nájemné - nemovitosti hřbitov - nájem Výstavy - vybrané parkovné tržby za provoz veřejných WC 140, TSM - ostat. nedaň. příjmy 2 173,00 0,00 0, TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, PO 2 173,00 0,00 0, Odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0,00 3 0, odtahy vozidel před čištěním odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 7 0, správní poplatky poplatek za užívání veřejného prostranství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 700,00 0,00 0, Odbor ÚR, místní komunikace 700, ,00 08 Celkem KAP 3 537, ,00 0,00 09 KAP Městská policie 9000 Městská policie školení řidičů revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému STK, emise, komíny opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení strážníka + odbor.literatura pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad pohonné hmoty elektrická energie plyn studená voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) výstroj (uniformy) dálniční známka obnova PC, monitory PC obměna služebních zbraní provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 1 0, obměna vozidla na leasing leasingové platby - vozidla dat. propojení budovy MP a Pekařské ul GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line investice 0,00 900,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostat. nedaňové příjmy 1 700, PCO prodej osobního automobilu PCO a ost. nedaň. příjmy 2 1 0,00 0, Městská policie ,00 0,00 09 Celkem KAP ,00 0,00 24 KAP Obecní živnostenský úřad 2400 Obecní živnostenský úřad Štětí - kontaktní místo 0,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 6 0,00 0, Obecní živnostenský úřad 6 0,00

11 12 / Celkem KAP 6 0,00 51 KAP Organizační složka lesního hospodářství 5100 Organizační složka lesního hospodářství členské příspěvky schůze myslivost oprava a údržba (revize, údržba hájovny) knihy, tisk, předplatné časopisů energie školení způsobilosti, literatura geometr. plány - vlastní honitba energetická revize práce výrob. povahy (kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání) nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť pojištění vozidel poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 6, , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 880,00 0, drtička 600, S-Morava-Leasing - traktor investiční výdaje 0, , myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 900,00 0,00 0, Organizační složka lesního hospodářství 900, ,00 0,00 51 Celkem KAP 900, ,00 0,00 85 KAP Odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 Odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města parkovací automaty - servis dopravní značení - změny a údržba 0, , městská hromadná doprava 0,00 2 0, ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2007) ZOZ - řidičské oprávnění správní poplatky 6 000, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 380,00 0,00 0, parkovací automaty 5 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 2 000,00 0,00 0, Odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 85 Celkem KAP , ,00 91 KAP Oddělení projektů a strategie interní grantový systém 0,00 700,00 0, Zdravé město 0,00 2 0, Ostatní neinv. dotace obcím 0, ,00 0,00 91 Celkem KAP 980,00 0,00 Celkem , , ,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 1 / 12 01 odbor ekonomický 349 172,00 40 15 25 041,00 02 odbor správní 41 162,00 107 874,00 1 870,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 14 3 111 541,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt.

Více

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP. Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 22 7 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0,00 15 704,00 0,00 01004 TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0,00

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 859,40 72 662,00 33 7 02 odbor správní 36 136,60 88 59 2 083,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839,00 117 994,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 25. 5. 2009 Strana 1 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2008 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 17.1.2012 (zápis) 26.1.2012 (usnesení zastupitelstva)

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Schválený rozpočet obce Ondřejov na rok 2009

Schválený rozpočet obce Ondřejov na rok 2009 Schválený rozpočet obce Ondřejov na rok 2009 Příjmy celkem: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti Daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob DPH

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398 ROZPOČET 2015 (údaje v tis. Kč) Rozpočet PŘÍJMY 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 17 413 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 8 574 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 833 0000 Daň z příjmu FO z přiznání

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112 Daň z příjmu

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2015 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 11.12.2015 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 860,00 61 702,00 14 562,00

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2015 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2016 Města Litoměřice je stanovena do 2.

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice Příjmy Schválený rozpočet IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 801,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

Více

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 Daňové výnosy 42 000,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 150,0 1121

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 3. RO - (UZM 24.4. 2014) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 288 719,80 58 438,00 56 43 02 odbor správní 35 643,20 80 998,00 2 119,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 32 059,00 169 66 0,00 04 odbor

Více

UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK VÝDAJE

UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK VÝDAJE 1 UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 - VÝDAJE Kapitola 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí Mateřská škola Investiční příspěvek - zdroj EU, SR Základní škola 710 Investiční příspěvek -

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 22 000 000 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 13 000 000 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Schválený rozpočet města Blatná na rok výdaje

Schválený rozpočet města Blatná na rok výdaje strana 1 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 Sekretariát starosty 3319 5331 Centrum kultury a vzdělávání Blatná - příspěvek 7 079 Rozhlas - celkem 120 3341 5171 opravy a udržování 120 Občanská komise 33 3399 5139

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Schválený rozpočet 2013.xls. Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet 2013.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 220 845,00 nedaňové 7 023,00 přijaté transfery 27 127,90 kapitálové 10 230,00 ostatní 37 360,00 celkem příjmy 302 585,90 Financování 65 850,00 Příjmy + financování

Více