Přehled schváleného rozpočtu r. 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled schváleného rozpočtu r. 2008"

Transkript

1 2 / KAP Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, , KODAP - daňové poradenství FÚ - odvod DPH 2 000, FÚ - daň z nemovitostí 18, bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry 290, cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar KORREKT - přezkum hospodaření r , Výstavy - přeplatek nájmu za r , FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů FO ze závislé činnosti , daň z příjmů PO za obce , daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů FO z kapitál. výnosů daně zrušené 3, daň z příjmů právn. osob , daň z přidané hodnoty , daň z nemovitostí 6 000, daňové příjmy ,00 0,00 0, poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity poplatky z provozování hr. přístrojů 4 000, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek 3 000, místní a správní poplatky 9 0,00 0, úroky z bankovních účtů 1 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, zůstatek k na ZBÚ , finan. z volných zdrojů-geotermální elektrárna 5 000, finan. z volných zdrojů-domov důchodců , finan. z volných zdrojů-fotbal. stadion 5 000, finan. z volných zdrojů - ZS - multifunkční hala 3 000, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje ,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 0,00 0, vstupné peněžní plnění nájmu 4 307, poplatek za logo a ochrannou známku 318, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné ,00 0, Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 36,00 0,00 0, splátky půjček 290, Účel.dot. na techn. obn. byt. f. v obci 290,00 0,00-290, Odbor ekonomický , , Celkem KAP , , KAP Odbor správní 2000 Odbor správní, vlastní odbor Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Hosp. sociální rada Litoměřicka Společnost soc. pracovníků 2, MAS (České Středohoří) Euroregion Labe Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů 82,00 37,00 6, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 292,00 0, zhodnocení budov kopírky nad 40 tis. Kč vedení města - nákup auta hmotný investiční majetek 0, ,00 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 516,00 0, konzultace (Triada) 80, renovace tonerů výpočetní technika rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2) programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč řešitelský servis, registrace domén ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč

2 3 / tiskárna nad 40 tis. Kč informační technologie 0, , výměna oken (32 ks) výměna vchodových dveří vymalování objektu ul. Topolčianská - spisovna 0,00 4 0, zákony, tiskopisy, literatura, CD ochranné pomůcky prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) blahopřání k výročí (soc. odb.) ND + mat. na opravu služ. vozidel opr. služ. aut, kopírek, výtahů opr. budov, vymalování kanceláří oprava podlahy - (kancl. Bc. Bouček) ul. Pekařská 2 - oprava WC 9 40, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 0, vodné, stočné, srážková voda plyn elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 380, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS dálniční známky teplo (Topolčianská) nové karty CCS 2, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, semináře, školení, kurzy 900, výbory, komise - odměny (občerstvení) svědečné 2, kolky konference úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn techn. prohlídky vozidel, opr. has. přístrojů 70, služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, 70,00 přihrádečné kolky - právní zastoupení telefony, internet poštovné strava, ubytování, parkovné pohřebné + náklady exekuce nájem - střecha ul. Vrchlického , placené práce a služby 0, , pojištění majetku města pojištění cestovní pojištění majetku města 0, , SF - příspěvek výročí SF - příděl 270, , stravné SF - příspěvek - rekreace SF - příspěvek - stravné SF - příspěvek - kulturní akce SF - poskytnutí půjček SF - splátky půjček sociální fond, stravné , starosta, místostarostové (3) radní a členové zastupitelstva povinné pojištění úrazové 270, neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , ošatné, výkon zámek Ploskovice - nájemné 140, hudební doprovod nákup květin svatební obřady 0,00 240,00 0, dotace od obcí - přestupky 70, pronájem (Coca-Cola, MěN Ltm. a ost.) Ploskovice - svatební obřady 170, příspěvky,náhrady,vratky a ost. příjmy 62, platba za plyn (Sdružení Rómů) 6, správní poplatky, legalizace, vidimace 2 000, správní poplatky a ostatní příjmy 2 358,00 0,00 0, státní správa státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0,00

3 4 / Odbor správní, vlastní odbor , , , Odbor správní, cest. ruch a IC členství v SCR DELITEUS členství v A.T.I.C příspěvky a poplatky sdružením 0,00 4 0, materiál (stvrzenky, bal. pap., tašky) nájem stánků na výstavách CR zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) výstavy inzeráty, prezentace města, reklama občerstvení na výstavy CR a ZČ cestovné + ubytování (výstavy) propagační mat., granty, zboží k prodeji provozování lodní dopravy na Labi bank. popl. - veletrhy CR v zahr poštovné 90,00 40,00 700, příjmy a výdaje za služby IC 380, ,00 0, VPČ - průvodkyně 140, prohlídková činnost 1 140,00 0, Odbor správní, cest. ruch a IC ,00 0, Odbor správní, protipožární ochrana výstroj, hadice, savice 70, studená voda výstroj a výzbroj pro mládež pila, vrtačka, stan. přístřešek Kongo (svolávací systém pomocí sms, internet) plyn elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR emise, tech. kontroly údržba objektů opravy a údržba vozidel ND - CAS25, Avia, PPS všeobecný materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) 7 140,00 32, , protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 656,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) odměny za údržbu hasící techniky 0,00 6 0, Odbor správní, protipožární ochrana 0, ,00 02 Celkem KAP , ,00 03 KAP Odbor škol., kult., sportu a pam. péče 3200 Odbor ŠKSaPP, oddělení sportu vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce různé výdaje na sport 0,00 3 0,00 37,00 4, TJ Slavoj 0,00 1 0, plavání těhotných žen MS, šampionáty, postižení příspěvek TJ - děti 600, Závod míru juniorů benefiční turnaj II. ročník Kalich dětem dotace sportovním oddílům na činnost 1 700, investiční dotace sportovním oddílům dot. na činn. a investice sport. odd. 0, , Odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, , MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0,00 0,00 6 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, Odbor ŠKSaPP, oddělení školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí výdaje na plaveckou školu přísp. na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ náklady na regionální školství sekačka pro PO přísp. SEVER - vydání publikace k proj. Ztracený ráj společné provozní výdaje a příspěvky 0, , příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 0,00 0,00

4 5 / grantové projekty ESF pro opatření 3.1 O 0, , , Odbor ŠKSaPP, oddělení školství , , MŠ Masarykova 30, PO ,00 0, inv. přísp. PO 0, ,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 443, ,00 0,00 0,00 476,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 443, ,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 608, ,00 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 608, ,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 542, ,00 0,00 0,00 7 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 542, , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 558, ,00 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 558, , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 513, ,00 0,00 0,00 473,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 513, ,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 449,00 2 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 449, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 217,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 170,00 0, přísp. 80 % z nájmu 212, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 212,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, Odbor ŠKSaPP, oddělení kultury kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom granty na záchranu malých sakrál. staveb reg A. Richter - výtvarný materiál pro žáky busta F. Holzmann - odlití a osazení busta F. Holzmann + film. o Fr. Honzákovi - 1 slavnostní odhalení Severočeská st. filharmonie Teplice pamětní brožůrka - dopisy J. Rizal + Blumentritt vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám pěvecký sbor Máj - Sborové dny Kinoklub ostrov - filmový festival dotace kulturním organizacím 0, , hřbitov - výročí vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví čestní občané města mezinárodní vztahy smlouva s kronikářem Máchovy Litoměřice - podzim Festival partnerských měst 90,00

5 6 / kulturní akce 0, , pronájem divadel. prostor (smlouva) 40, ul. Ladova 3 - pronájem prostor hroby, sochy MPR revize - kašny, věž, kostel oprava varhan v katedrále Sv. Štěpána fotodokumentace a archivace kulturních památek příspěvek - Kostel Všech Svatých pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0, ,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 1 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 80,00 0,00 0, Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 0, Odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 5 240,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, ,00 0,00 0,00 4 0, neúčel. dotace - Knihovna K. H. Máchy ,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO , MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO fond vinobraní (25 % z nájmu NP) 600,00 600,00 0,00 0, ,00 0,00 4 0, neinv.přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, nájemné (75 % z nájmu NP) 1 1 0, MKZ- Vinobraní 0,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO , Stavební akce oprava kašen - zastřešení studní + PD hrad - oprava a údržba oprava památek - vandalství městská věž - chem. ošetření dřevěné konstrukce PD a zhotovení pítka v ul. Dlouhé stavební akce - historické památky 0,00 6 0, PB - oprava dlažby pára ženy a muži rozšíření sauny + PD 80, zkapacitnění technologie páry 70, požární klapka PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení stavební akce na MSZ 0,00 9 0, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech 700, PD - výměna oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ oprava střech na ZŠ a MŠ 0, , oprava kotelny + PD stavební akce na 1. MŠ 0,00 0, oprava sociálního zařízení kuchyně stavební akce na 5. MŠ 0,00 0, výměna obkladu a dlažby kuchyně stavební akce na 6. MŠ 0,00 0, výměna obkladu a dlažby kuchyně 700, stavební akce na 14. MŠ 0,00 700,00 0, oprava nátěru oken + meziokenní vložky stavební akce na 16. MŠ 0,00 0, výměna dveří šatny (zápis SEI 2009) osazení měření TUV (spotřeba a dohřev SEI 2008) stavební akce na 1. ZŠ 0,00 4 0, izolace rozvodů topení (zápis SEI 2009) stavební akce na 3. ZŠ 0,00 0, demontáž plynové přípojky stavební akce na 5. ZŠ 0,00 0, oprava sociálního zařízení výměna PVC sportovní haly (hlediště + chodby) stavební akce na 6. ZŠ 0,00 0, PD - rekonstrukce elektro + osvětlení 1

6 7 / oprava sociálního zařízení doizolování ÚT + ventily (zápis SEI 2009) stavební akce na 7. ZŠ 0, , oprava palubovky tělocvičny ekvitermní regulace ÚT (zápis SEI 2008) zateplení fasády 6 000, stavební akce na 8. ZŠ 0,00 7 0, Svojsíkova - oprava sociálního zařízení Svojsíkova - obnova ÚV nástřiku střechy opravy dle hygienických norem (mrazící boxy) Svojsíkova - rekonstrukce VZT 8 000, stavební akce na CŠJ 0,00 9 0, oprava střechy dotace kulturním organizacím 0,00 1 0, DK - regulace ÚT + ventily DK - oprava parketu sálu divadlo - oprava sociálního zařízení stavební akce na MKZ 0, ,00 0, Stavební akce 0, , DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0, , DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP , , ,00 04 KAP Odbor správy majetku města 4000 Odbor správy majetku města neinvestiční příspěvky - podloubí prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady, geometrické plány, LV kolky vč. dálk. přístupu do KN odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 5 0, ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Kopřiva (přivaděč k záp. mostu) 190, , PF (cesty apod.) ÚZSVM (komunikace) ÚZSVM (Katovna) ÚZSVM (veřejné prostranství) pozemek od církve (přivaděč k prům. zóně) MBP (ost. - např. Kellner) ČD nákup pozemků (kom., cyklostezky, veř.prostr.) nákup fotbalového stadionu 5 000, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 1 0, energetický audit 0,00 600,00 0, ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 0, , vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 28, ostatní pronájmy nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (cyklostezky) nájemné - Radil nájemné z nemovitostí + ostatní 553,00 58,00 0, prodej nemovitostí prodej pozemků dle předložených žádostí , , prodej st. pozemku Miřejovická prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, Odbor správy majetku města , ,00 0, Odbor SMM, odd. správy bytového hosp výsledek hospodaření r ,00 0, Odbor SMM, odd. správy bytového hosp. 1 0,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 0,00 05 KAP Odbor životního prostředí 5000 Odbor životního prostředí kontejnery na separovaný odpad kontejnerová stání likvidace černých skládek platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů separace organických odpadů 4,00 18,00 6, ,00

7 8 / platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků nakládání s odpady 0, , příspěvek na ekologické vytápění - občané příspěvek na solární ohřev TUV - občané příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 270, členský příspěvek na SONO příspěvek na ekologickou výchovu žáků příspěvky a ekologická výchova 0, , platby za psy v psím útulku 600, celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat úklid psích exkrementů ekologické služby (psi, deratizace) 0, , myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP lesní hospodářství vodní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek odpady ZPF ochrana přírody - památné stromy 40, státní správa 0,00 9 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje 5 000, GTE - právní a ekonom. poradenství ZŠ - solární elektrárna 900, investiční výdaje 0, ,00 0, poplatky za znečištění ovzduší ovzduší, zeleň, odpady 40, odvody za odnětí půdy správní poplatky 80, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 170,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 0,00 0, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 1 0,00 0, rozpočtová rezerva - GEOMEDIA GEOMEDIA - splátka půjčky , Odbor životního prostředí , , Odbor životního prostředí, městská zeleň MŠ ul. Plešivecká - dětská hřiště 4 000, městská zeleň - investice 0, ,00 0, závlahy - průzkumné a projekční práce okolí Richardu - travnaté plochy ořez větví - dopr. značky park Hvězdárna obnova trávníků - Družba, Pokratice závěsné nádoby - Mírové náměstí Mostná hora - jih vánoční strom projekty pasport zeleně - doplnění, aktualizace závlahy - kruhový objezd výsadba dřevin a květin prořezy stromů - výškové práce městská zeleň - údržba 0, , Odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 05 Celkem KAP , ,00 06 KAP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 Odbor SVaZ, zdravotnictví nemocnice - přístroj pohotovosti (APP) dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0, , Odbor SVaZ, zdravotnictví 0, , Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 774,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, , Odbor SVaZ, sociální věci

8 9 / gratulace, přednášky, besídky - pohoštění 270, důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0, příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra 190, příspěvek dechový stacionář ČČK 0,00 240,00 0, příspěvek a charitativní činnost 0,00 2 0, Bethel - centrum Alfa 0,00 0, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 144,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 3 ochr. pom.,popl, poj.vozidla provoz služebního auta - nafta opravy a udržování vozidla provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0, , Srdíčko - oprava nátěru oken Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení - budova Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova investiční výdaje a větší opravy 0,00 700,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 180,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 1 0, prevence kriminality 0,00 909,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 48,00 0, komunitní plán 0,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0, prohl.před nástupem do zař.-ospod,kurát. 0,00 0, platba na sociální lůžko v nemocnici 0,00 40,00 0, vybavení DD 0,00 0, výběrové řízení - DD 0,00 1 0, ostatní příjmy umístění v DPS 3, příjmy z činnosti sociálního odboru 303,00 0,00 0, Odbor SVaZ, sociální věci 303, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Dům pro seniory ul. Zahradnická - přísp. na mzdy , přísp.na provoz - energie,revize, běžné výdaje Azylový dům - příspěvek na mzdy 900, Azylový dům - příspěvek na provoz (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , Naděje - ubytovna Želetice příspěvek na mzdy příspěvek na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Naděje - ubytovna Želetice 0, , Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) prostř. na platy a zák. pojistné neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize provozní náklady (energie) potraviny neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , stravné + režie obědů v JD 2 0,00 0, Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova přísp. na mzdy přísp. na provoz - 140,00 energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl., neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, ,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 16, neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování

9 10 / provozní náklady (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 9 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 9 0,00 06 Celkem KAP 2 803, ,00 0,00 07 KAP Stavební úřad 7000 Stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 2 0, správní poplatky a ostatní příjmy 4 0,00 0, Stavební úřad 4 2 0,00 07 Celkem KAP 4 2 0,00 08 KAP Odbor územního rozvoje 8000 Odbor územního rozvoje Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 414,00 0,00 0, Odbor územního rozvoje 414,00 0,00 0, Odbor ÚR, příprava staveb prodej vícetisků dokumentací autorský dozor studentské práce 90, inženýrská činnost 570, činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce odborná literatura provozní výdaje a inženýrská činnost 1 0, autobusové nádraží územně plánovací dokumentace územně analytické podklady regulační plány kasárna - startovací byty veřejné osvětlení zimní stadion - zadávací dokumentace Miřejovická stráň komunikace domov důchodců přivaděč II/247 - západní most zjednodušené projekty projektové dokumentace 0,00 7 0, domov důchodců - inženýr. činn., archeol 0,00 0, Odbor ÚR, příprava staveb 9 000,00 0, Odbor ÚR, realizace staveb domov důchodců - dostavba 0, ,00 0, obřadní síň - úpravy 2 000, obřadní síň - klimatizace kancelář starosty - klimatizace Želetice - povodňový val ul. A. Muchy - parkoviště Kocanda - splátka dodavatel. úvěru ul. Jarošova - spodní část oprava komunikace ul. Svatováclavská ul. Masarykova - Komenského Hvězdárna - parkové úpravy Hvězdárna - stavební úpravy atrium kulturního domu Miřejovická stráň - komunikace, sítě přístřešky BUS ZS - multifunkční hala , , , , ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, oprava plochy jeviště a zdi estrády projekty a vícenáklady včetně jižního vstupu Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 0, bezbariérové přístupy sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt sídl. Kocanda - parkovací místa ul. Dlouhá - oprava chodníků dokončení opravy schodiště u lvů, zídky, chodník Topolčianská, Dalimilova - chodník ul. Masarykova-Teplická - úprava parčíku parkány - osvětlení dětská hřiště - dopadové plochy hřbitov - předláždění a oprava zdí ul. Liberecká-Palackého - odvodnění (dvorní trakt) 54,00 900,00

10 11 / ul. Mrázova, Dlouhá - oprava VO sídl. Kocanda - oprava VO 600, ul. Šaldova - frézování a AB povrch letní kino - nástřik a izolace střechy ostatní menší opravy a investiční akce 0, , městský hřbitov, zajištění hrobů dětská hřiště - revize EU 90, nákup městského mobiliáře informační systém opravy ochranných nátěrů ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí oprava parkánového zdiva lávky - opravy a revize zábory - rozvod el. energie na veř. prostr havarijní fond zprovoznění nefunkčních vpustí 2 000, ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , komunikace Miřejovická stráň 0,00 0, Odbor ÚR, realizace staveb ,00 0, TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, PO splátka drtícího a třídícího stroje 1 253, nájemné - nemovitosti hřbitov - nájem Výstavy - vybrané parkovné tržby za provoz veřejných WC 140, TSM - ostat. nedaň. příjmy 2 173,00 0,00 0, TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, PO 2 173,00 0,00 0, Odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0,00 3 0, odtahy vozidel před čištěním odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 7 0, správní poplatky poplatek za užívání veřejného prostranství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 700,00 0,00 0, Odbor ÚR, místní komunikace 700, ,00 08 Celkem KAP 3 537, ,00 0,00 09 KAP Městská policie 9000 Městská policie školení řidičů revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému STK, emise, komíny opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení strážníka + odbor.literatura pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad pohonné hmoty elektrická energie plyn studená voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) výstroj (uniformy) dálniční známka obnova PC, monitory PC obměna služebních zbraní provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 1 0, obměna vozidla na leasing leasingové platby - vozidla dat. propojení budovy MP a Pekařské ul GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line investice 0,00 900,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostat. nedaňové příjmy 1 700, PCO prodej osobního automobilu PCO a ost. nedaň. příjmy 2 1 0,00 0, Městská policie ,00 0,00 09 Celkem KAP ,00 0,00 24 KAP Obecní živnostenský úřad 2400 Obecní živnostenský úřad Štětí - kontaktní místo 0,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 6 0,00 0, Obecní živnostenský úřad 6 0,00

11 12 / Celkem KAP 6 0,00 51 KAP Organizační složka lesního hospodářství 5100 Organizační složka lesního hospodářství členské příspěvky schůze myslivost oprava a údržba (revize, údržba hájovny) knihy, tisk, předplatné časopisů energie školení způsobilosti, literatura geometr. plány - vlastní honitba energetická revize práce výrob. povahy (kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání) nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť pojištění vozidel poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 6, , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 880,00 0, drtička 600, S-Morava-Leasing - traktor investiční výdaje 0, , myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 900,00 0,00 0, Organizační složka lesního hospodářství 900, ,00 0,00 51 Celkem KAP 900, ,00 0,00 85 KAP Odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 Odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města parkovací automaty - servis dopravní značení - změny a údržba 0, , městská hromadná doprava 0,00 2 0, ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2007) ZOZ - řidičské oprávnění správní poplatky 6 000, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 380,00 0,00 0, parkovací automaty 5 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 2 000,00 0,00 0, Odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 85 Celkem KAP , ,00 91 KAP Oddělení projektů a strategie interní grantový systém 0,00 700,00 0, Zdravé město 0,00 2 0, Ostatní neinv. dotace obcím 0, ,00 0,00 91 Celkem KAP 980,00 0,00 Celkem , , ,00

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2012 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak. Obsah I. Úvodní

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1,378.685 tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2011 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. Veškeré částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah Úvod...4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000 Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 00 1 583 300 000 Název akce Název odboru / Název oddělení celkem příjmy podrobně A) Daňové příjmy města a poplatky 1 315 756 00 Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

00 00 0000 00000 00 000 24 60 236 25 přijaté splátky půjčených prostředků - FRB 208 339,00 165 000,00 184 173,00 104 000,00 104 000,00

00 00 0000 00000 00 000 24 60 236 25 přijaté splátky půjčených prostředků - FRB 208 339,00 165 000,00 184 173,00 104 000,00 104 000,00 Město Opočno IČ: 00275191 Podklad pro rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2015 PŘÍJMY Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Návrhy do rozpočtu

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění

Více

BĚŽNÉ VÝDAJE. Číslo změny

BĚŽNÉ VÝDAJE. Číslo změny ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB 497 10 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 129 000,0 0553 01 2221 dotace na provoz MHD 129 000,0 129 000,0 Technické služby Hradec Králové 175 572,0 0501

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 Obsah: 1 Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 I. Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013... 2 Rozpočtové příjmy... 2 Rozpočtové výdaje...

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více