Základní informace o schizofrenii část druhá. Ke zlepšení duševního zdraví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o schizofrenii část druhá. Ke zlepšení duševního zdraví"

Transkript

1 Základní informace o schizofrenii část druhá Ke zlepšení duševního zdraví

2 LÉČBA SCHIZOFRENIE Schizofrenie je psychotické onemocnění, na které bohužel dosud neznáme lék, který by ji dokázal definitivně vyléčit. V současné době máme ale k dispozici řadu léků, které mohou příznaky schizofrenie velmi účinně mírnit a umožnit tak nemocným žít normálním životem. Léky, které odstraňují příznaky psychózy, se nazývají ANTIPSYCHOTIKA. První lék mírnící příznaky psychóz byl objeven v 50. letech 20. století. K objevu došlo vlastně náhodou, když se zjistilo, že přípravek ke klidnění nemocného při chirurgických zákrocích, působí účinně na příznaky psychózy. Do té doby se v léčbě schizofrenie používaly například neurochirurgické zákroky, inzulínové šoky apod. Nalezení léku působícího na příznaky psychózy znamenalo v psychiatrii opravdový průlom. Obecně lze říci, že všechny léky mírnící příznaky schizofrenie, upravují hladiny některých chemických látek, které působí na přenos vzruchů a zpracování informací v mozku. Do 90. let minulého století byla používána hlavně tzv. typická antipsychotika, která velmi dobře účinkují na odstranění nepříjemných prožitků, jako jsou například halucinace. Tyto léky však s sebou nesou riziko nežádoucích nepříjemných účinků, jako je třes, ztuhlost, neovladatelné pohyby či slinění. Uvedené komplikace léčby byly často na první pohled viditelné a mohly někdy vést k vyčleňování nemocných ze společnosti. V dnešní době máme k dispozici řadu modernějších přípravků, tzv. atypických antipsychotik. Atypická antipsychotika napomáhají v léčbě psychóz tím, že upravují rovnováhu většího počtu systémů přenášejících chemické látky v mozku. Bohužel, také tyto novější léčebné přípravky mají určitá rizika nežádoucích účinků. Jde však o změny, které se dají lépe kontrolovat úpravami v denním režimu. Jedná se především o přibírání na váze, zvýšení hodnot tuků a cukrů v krvi aj.

3 Přestože je cílem všech výzkumů nalézt lék, který by účinně pomáhal a neměl přitom žádné nežádoucí účinky, je nutné konstatovat, že současná medicína nezná takový lék na psychózu, který by byl nežádoucích účinků zcela zbaven. Pozitivní ovšem je, že se nežádoucí účinky objevují jen u malého procenta nemocných. Každý nemocný je jinak citlivý, pro každého pacienta je vhodný jiný lék. Dá se shrnout, že lze téměř vždy vybrat lék, který je dostatečně účinný a nemocnému vyhovuje. Úspěšnost léčby je často ovlivněna tím, zda je lék užíván pravidelně, dlouhodobě a v dostatečné dávce. Každá úspěšná léčba vyžaduje vytrvalost. Vysazení léku či snížení dávky antipsychotika proti radě lékaře je u nemocných s psychózou častým problémem. Pocit pacienta, že se už cítí dobře, a je tedy zdráv, bývá jen falešným dojmem, který sice potvrzuje, že lék příznaky nemoci potlačil, nemoc však neodstranil. Po prvním vzplanutí onemocnění se doporučuje pokračovat v užívání antipsychotika minimálně 1 2 roky, po opakovaném výskytu příznaků se doporučuje užívat vhodné antipsychotikum celoživotně. DOPORUČENÍ 2 NALEZENÍ VHODNÉHO LÉKU: Společným cílem nemocného i jeho ošetřujícího lékaře je nalézt vhodný přípravek, který: je ÚČINNÝ což znamená, že daný lék dokáže zmírnit nebo odstranit všechny příznaky psychotického onemocnění, ale také umožňuje bezproblémově fungovat v běžném životě; způsobuje co nejméně nežádoucích vedlejších účinků tzn. je dobře SNÁŠEN a je BEZPEČNÝ; má JEDNODUCHÉ UŽITÍ. Je důležité užívat lék pravidelně a v dostatečné dávce, neboť jedině tak bude léčba psychózy účinná a úprava psychického stavu (tedy období bez nepříjemných příznaků) dlouhodobá. Máme možnost brát léky ústy, tj. spolknout lék v doporučené dávce 1 2 denně. V dnešní době jsou na trhu také rychle rozpustné tablety, které užívání zjednodušují. Nemocnému lze doporučit, aby svůj lék užíval pravidelně vždy ve stejnou denní dobu. Souvislou dodávku účinné látky zajistíme jednoduše také dlouhodobě působícími injekcemi, které jsou nemocným podávány v intervalu dvou až čtyř týdnů. Následný návod vám pomůže nalézt vhodnou a účinnou léčbu DOPORUČENÍ 1 SPOLUPRÁCE S LÉKAŘEM SPOLUPRÁCE S LÉKAŘEM je v léčbě psychóz velmi důležitá. Nemocný by měl cítit ke svému ošetřujícímu lékaři důvěru. Nemocný a jeho lékař by se měli vzájemně respektovat. Lékař by měl nemocného informovat o nemoci a všech možnostech léčby, v rámci těchto možností nabídnout vhodný způsob léčby a péče. Nemocný by neměl váhat svěřit se svému lékaři s nežádoucími účinky léků. Nemocný má právo vyjádřit svůj postoj k nabízenému léku. Nemocný by však měl zároveň respektovat zkušenosti lékaře s danou léčbou a přijímat jeho odborná doporučení. Lékař by měl nemocnému usnadňovat přijetí nemoci jako součásti života a přijetí léčby, která umožní nemocnému žít spokojeným, kvalitním životem. POZOR! PRAVIDELNÉ UŽÍVÁNÍ LÉKŮ SOUVISÍ S TÍM, JAK NEMOCNÝ ROZUMÍ TOMU, ŽE PŘÍČINOU JEHO PROBLÉMŮ JE NEMOC, KTEROU LZE LÉČIT. Léčba mu určitě PŘINÁŠÍ ÚLEVU OD PŘÍZNAKŮ. VYSAZENÍ LÉKU vede jednoznačně k novému vzplanutí nemoci, což mnoho vědeckých studií potvrdilo. NEJMÉNĚ ÚČINNÝ JE LÉK, KTERÝ NEMOCNÝ NEUŽÍVÁ! POKUD SI NEMOCNÝ SNÍŽÍ BEZ PORADY S LÉKAŘEM DÁVKU LÉKU NEBO LÉK SÁM VYSADÍ, POVEDE TO VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ K NOVÉMU VYPUKNUTÍ NEPŘÍJEMNÝCH PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ (například HALUCINACÍ) A ZVYŠUJE SE TAKÉ RIZIKO NÁSILNÉHO CHOVÁNÍ VŮČI SOBĚ SAMÉMU NEBO OKOLÍ! KAŽDÉ VYSAZENÍ LÉKU A KAŽDÁ NOVÁ EPIZODA ONEMOCNĚNÍ ZHORŠUJE DLOUHODOBÝ PRŮBĚH NEMOCI. KAŽDÉ NOVÉ VZPLANUTÍ ONEMOCNĚNÍ S SEBOU NESE RIZIKO DALŠÍ HOSPITALIZACE NA PSYCHIATRII. HOSPITALIZACE PAK BÝVAJÍ ČASTĚJŠÍ A TAKÉ DELŠÍ.

4 DOPORUČENÍ 3 ZVLÁDÁNÍ ŽIVOTA S NEMOCÍ Úspěšné léčení nemoci a setrvání v léčbě ovlivňuje řada dalších faktorů: Spokojenost s vlastním způsobem života. Je však nutné znovu zdůraznit, že nemocný může mít pocit, že už je mu dobře a že medikaci nepotřebuje! Jak jsme výše zmínili, tohle je začátek bludného kruhu, protože každé samovolné vysazení medikace vede velmi často K ROZVOJI PŘÍZNAKŮ NEMOCI. Zvládání života s psychózou napomáhá klidné a podporující RODINNÉ ZÁZEMÍ. Každý nemocný se cítí lépe, pokud je příznivě přijímán RODINOU A SPOLEČNOSTÍ. Požívání ALKOHOLU A DROG ZHORŠUJE zásadně průběh onemocnění psychózou a vyvolává příznaky onemocnění! Nemocný není na svou nemoc sám, existuje mnoho možností, kde může požádat o pomoc a podporu (komunitní centra, denní centra, poradny aj.). NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ANTIPSYCHOTIK Mnohé nežádoucí účinky lze odstranit nebo zmírnit tak, aby byl nemocný spokojený. Ošetřující lékař může po dohodě s nemocným upravit dávku medikace nebo přidat další lék, který pomůže nežádoucí účinky zmírnit, aniž by se snížil účinek antipsychotika. Lékař má také možnost opatrně vyměnit nevyhovující lék za jiný, který nepříjemné nežádoucí účinky nemá. Všechno, co je spojeno s léčbou psychóz, je velmi individuální, tj. u každého jednotlivého nemocného osobité. Každému vyhovuje jiný lék, a nežádoucí účinek, který se objeví u jednoho nemocného, se nemusí objevit u druhého. Nežádoucí účinky vznikají tím, že lék neovlivňuje jen hladiny chemických látek na účinném místě v mozku, ale ovlivňuje také jiné oblasti v mozku a těle nemocného. Pokud se u vás objeví nežádoucí příznaky, PORAĎTE SE S OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM, určitě vám nabídne nejvhodnější řešení, jak se nepříjemných nežádoucích účinků zbavit. Mezi nejčastější nežádoucí účinky léčby antipsychotiky patří: ÚTLUM, ZPOMALENÍ, OSPALOST Tyto nežádoucí účinky se často objevují na začátku léčby, někdy samy odezní (tělo si na lék zvykne). Závisí obvykle na výši dávky (nicméně je důležité brát na zřetel, že samovolné snížení dávky léku může vést ke znovuobjevení nepříjemných psychotických příznaků). Je možné je zvládat a překonat plánováním denního režimu, začleněním pohybových a dalších aktivit, případně požíváním malého množství kofeinových nápojů. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY SVALOVÉ A POHYBOVÉ Patří mezi ně ztuhlost svalů (někdy jazyka), stáčení očí, neklid v nohou, třes a dlouhodobé mimovolné pohyby (poklepávání nohou, přešlapování). SUCHOST V ÚSTECH Při mírném pocitu sucha v ústech lze doporučit přiměřený pitný režim (rozhodně ale není vhodné vypít víc než 3 l tekutin denně), je možné používat žvýkačky, cucavé bonbóny v malém množství apod. ZÁCPA Může se zmírnit zařazením pravidelného pohybu do denních aktivit (například procházky, jóga), dostatečně (avšak ne příliš) přijímat tekutiny, používat rostlinné přípravky na změkčení stolice (sušené švestky, fíky). NÍZKÝ TLAK Nepříjemné pocity točení hlavy apod. se mohou omezit tím, že nemocní budou pomalu a opatrně vstávat či jinak měnit polohu, budou dostatečně pít, pomáhá začlenit pohybové aktivity. VÁHOVÝ PŘÍRŮSTEK Pomáhá denně se pohybovat chodit na procházky, sportovat, snažit se omezit tuky a cukry v jídle, omezit velikost porcí, jíst 5 denně malé množství zdravých potravin. ZVÝŠENÍ HLADINY TUKŮ A CUKRŮ V KRVI Pokusit se nepřibírat na váze viz předchozí bod, pravidelná kontrola krve (odběr min. 1 ročně) ZVÝŠENÍ HLADINY HORMONU PROLAKTINU V KRVI Může způsobit vynechání menstruace, výtok mléka z prsou, narušení sexuální funkce, zejména snížení chuti na sex. PŘI PSYCHICKÉM ONEMOCNĚNÍ SE NESMÍ ZAPOMÍNAT NA TĚLESNÉ ZDRAVÍ, A PROTO JE VHODNÉ, ABY VÁM PRAKTICKÝ LÉKAŘ NEBO PSYCHIATR PRAVIDELNĚ SLEDOVAL TĚLESNOU HMOTNOST, MĚŘIL KREVNÍ TLAK, MINIMÁLNĚ JEDNOU ROČNĚ PROVEDL KONTROLNÍ ODBĚR KRVE A ZMĚŘIL SRDEČNÍ ČINNOST POMOCÍ EKG.

5 CO MŮŽE NEMOCNÝ JEDNODUŠE OVLIVNIT? SVĚŘIT SE S NEŽÁDOUCÍM ÚČINKEM LÉKAŘI. NEPŘEJÍDAT SE, UDRŽOVAT VÁHU. MÍT KAŽDODENNÍ TĚLESNOU AKTIVITU. PRAVIDELNĚ SE PODROBIT TĚLESNÉMU A LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ. Při léčbě schizofrenie může lékař dočasně nebo trvale přidat také další léky, které mohou napomáhat v léčbě psychózy. Lze použít léky snižující úzkost, napětí a mírnící některé nežádoucí účinky antipsychotik (patří mezi ně například diazepam, klonazepam). Některým nemocným může lékař předepsat léky stabilizující náladu (valproát, karbamazepin, lamotrigin aj.), případně léky mírnící příznaky deprese. Při nedostatečném efektu léčby mohou někteří nemocní podstoupit elektrokonvulzivní léčbu (veřejností někdy nazývanou elektrošoky ). Tento způsob léčby provází u neodborníků obavy, nicméně jde o velmi účinný způsob léčby, který řadě nemocných přinesl velkou úlevu. Elektrokonvulzivní léčbou bývají často úspěšně léčeni nemocní v akutní fázi onemocnění, v průběhu hospitalizace na psychiatrii. Někteří nemocní, u kterých například přetrvávají sluchové halucinace ( hlasy ), mohou, pokud to doporučí odborný lékař, podstoupit léčbu tzv. opakovanou magnetickou stimulací (rtms). Jde o bezbolestnou metodu, která využívá působení silného magnetického pole na mozek. PŘÍDATNÁ LÉČBA SCHIZOFRENIE V léčbě schizofrenie je zásadní užívání léků antipsychotik, ale známe množství dalších způsobů, které umožní nemocným lépe se zapojit do běžného života a obstát v něm. Pro většinu nemocných je důležité o svých problémech mluvit, ujasnit si svou situaci a nalézt vhodné možnosti řešení. Psycholog či psychoterapeut tak může poskytnout nemocnému PODPORU v jeho situaci. Nemocní s psychózou mohou získat řadu přínosných informací pomocí odborného, terapeuty vedeného PORADENSTVÍ. Každý nemocný a jeho rodina by měli získat od ošetřujícího lékaře dostatek informací o nemoci, současných účinných způsobech léčby, řadu doporučení, jak nejlépe nemoc zvládat. Tento přístup se nazývá PSYCHOEDUKACE. Vhodnými doplňujícími způsoby léčby jsou psychoterapeutické přístupy využívající prvky KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE (KBT). Tato metoda se snaží změnit navyklé, pro nemocného ovšem nevýhodné chování a myšlení. Využívá odborně vedeného nácviku a tréninku. Velmi přínosnou KBT technikou je NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ. Nemocní s psychózou mohou mít potíže zvládat náročnější sociální situace, mohou být více uzavření a zranitelní. Při nácviku sociálních dovedností se pacient naučí, jak zvládat jednoduché i náročnější sociální situace, má možnost nacvičit si vhodné reakce v jednotlivých situacích. V reálné situaci pak bude schopen lépe reagovat k vlastní spokojenosti. Psychoterapie může nemocného naučit také ZVLÁDAT POCITY ÚZKOSTI, napětí. Může napomoci v MÍRNĚNÍ PORUCH SPÁNKU, ale také třeba řešit PROBLÉMY V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH. Doporučovaná jsou také rodinná sezení, PRÁCE S CELOU RODINOU NEMOCNÉHO. Nemoc často zasáhne do zažitých rodinných rolí. Rodina se musí naučit s novou situací vyrovnat, nalézt nové způsoby komunikace. Blízké osoby mohou pomoci nemocnému sžít se s jeho nemocí a lépe ji přijmout. Rodiny v rámci sezení nalézají novou rovnováhu, učí se řešit problematické či krizové situace. Rodina se může naučit zachytit první příznaky zhoršení nemoci a včasně je pomoci pacientovi řešit, může se naučit zmírnit stres v rámci rodiny či vypjaté reakce, které mohou vést ke zhoršení průběhu nemoci. Nemocní s psychózou často potřebují znovu nalézt své uplatnění v životě. Většina z nich může těžit z různých REHABILITAČNÍCH AKTIVIT, jako je PRACOVNÍ TERAPIE (různé pracovní plánované aktivity) nebo ARTE-TERAPIE (terapie uměním, kreslením). Tyto přístupy pomohou nemocnému uvědomit si, co všechno umí, co je jeho silná stránka. Uvědomění, že jsme v tom či onom opravdu dobří, posílí sebedůvěru, pocit vlastní důležitosti, napomůže sebeprosazení i uplatnění. Tyto pocity jsou prostředkem ke spokojenosti a životnímu naplnění. Někteří úspěšní výtvarníci například objevili své dovednosti a začali je využívat až poté, co onemocněli duševní nemocí. O dostupnosti psychoterapeutických a rehabilitačních aktivit vás může informovat váš ošetřující lékař. Často lze poskytnout zázemí a uplatnění v denních a komunitních centrech v blízkosti bydliště. Tato centra zároveň velmi často nabízejí výše uvedené aktivity. Seznam zařízení v České republice, která nabízejí aktivity pomáhající vrátit nemocného do běžného života, naleznete v příloze k tomuto textu a na webových stránkách.

6 POZNÁMKY ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ BLÍZKÉ OSOBY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH Denní stacionáře + komunitní služby: DPS Ondřejov, Klánova 61, Praha 4, tel.: , , DS Fokus Praha, Meziškolská 2, Praha 6, tel.: , DS Horní Palata, U Nesypky 28/110, Praha 5, tel.: Dům duševního zdraví, Skautská 1081, Ostrava-Poruba, tel.: , , ESET, psychosomatická klinika, Vejvanovského 1610, Praha 4, tel.: , Psychosociální centrum, nám. Přerovského povstání 1/28, Přerov, tel.: Fokus Praha, Dolákova 536/24, Praha 8, tel.: Fokus Písek, Kollárova 485, Písek, tel.: Fokus Vysočina, 5. května 356, Havlíčkův Brod, tel.: Fokus Turnov, Žižkova 2136, Turnov, tel.: Fokus Tábor, Mostecká 2087, Tábor, tel.: Fokus Labe, V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem, tel.: Fokus Mladá Boleslav, Jaselská 1304/2, Mladá Boleslav, tel.: Fokus Liberec, Nezvalova 662, Liberec, tel.: Fokus Opava, Opavská 33, Svobodné Heřmanice, tel.: Fokus České Budějovice, Bezdrevská 1, České Budějovice, tel.: Riaps Praha, Chelčického 39/842, Praha 3, tel.: Riaps Trutnov, Procházkova 818, Trutnov, tel.: , Krizová centra: Brno Krizové centrum, Jihlavská 20, Brno, tel.: Chrudim Krizové centrum, Štěpánkova 108, Chrudim, tel.: Kutná Hora Centrum krizové intervence, Občanské sdružení Povídej, Česká 235, Kutná Hora, tel.: , Olomouc Centrum krizové intervence, Na Vozovce 26, Olomouc, tel.: , Opava Centrum krizové pomoci kontaktní a poradenské centrum, Hradecká 650/16, Opava, tel.: Pardubice Krizové centrum, tel.: Písek Krizové centrum ARKÁDA, Husovo náměstí 2/24, Písek, tel.: Plzeň Krizové centrum, Prokopova 17, Plzeň, tel.: , Praha Riaps, Chelčického 39/842, Praha 3, tel.: nonstop Centrum krizové intervence, Ústavní 91, Praha 8, tel.: nonstop Prachatice Krizové centrum, Družstevní 92, Prachatice, tel.: Svitavy Krizové centrum, Milady Horákové 10, Svitavy, tel.: , Ústí nad Labem Centrum krizové intervence, K Chatám 22, Ústí nad Labem, tel.: Vimperk Krizové a kontaktní centrum, 1. máje 74, Vimperk, tel.:

7 Produkovala C4P s. r. o. Vzdělávací grant poskytla společnost Janssen-Cilag.

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Psychoedukace u schizofrenie

Psychoedukace u schizofrenie Psychoedukace u schizofrenie Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Markéta Švejdová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Psychiatrické centrum Praha Grantová podpora: MŠMT 1M0517; IGA MZ ČR NS 10366-3

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Základní informace o schizofrenii část čtvrtá. Ke zlepšení duševního zdraví

Základní informace o schizofrenii část čtvrtá. Ke zlepšení duševního zdraví Základní informace o schizofrenii část čtvrtá Ke zlepšení duševního zdraví PRÁVNÍ, ETICIKÁ A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA SOUHLAS S HOSPITALIZACÍ NA PSYCHIATRII Při přijetí na psychiatrii je požádán každý nemocný

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku Hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním středisku Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

POČET SÍŤOVÝCH LŮŽEK V NĚKTERÝCH PSYCHIATRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice 7 Bílá Voda 6 Petrohrad 25 Opařany 15 min. Jihlava 19 Bohnice 14 Opava 27 Kosmonosy 42 Havlíčkův Brod 68

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Důsledky poruch příjmu potravy Anotace Pracovní list shrnuje negativní důsledky poruch příjmu potravy a

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls95277/2009, sukls95278/2009, sukls95279/2009, sukls95280/2009, sukls95281/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Quetiapin Reg Europe 25 mg

Více

KONCENTRACE ZA VOLANTEM

KONCENTRACE ZA VOLANTEM KONCENTRACE ZA VOLANTEM Mgr. Stanislav Huml, V.V.V. Expert a.s. Dopravní statistiky EXPERTNÍ ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY www.expertas expertas.cz Mgr. Stanislav Huml, V.V.V. Expert a.s. Zdroj Policie

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL-RICHTER injekční roztok 5x1ml/5mg haloperidolum Přečtěte si pozorně celou

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

Základní informace o schizofrenii. Ke zlepšení duševního zdraví

Základní informace o schizofrenii. Ke zlepšení duševního zdraví Základní informace o schizofrenii Ke zlepšení duševního zdraví Schizofrenie psychotická porucha psychóza Motto: Jak vést plnohodnotný život s psychózou Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Léčba inzulínem při nemoci (0 zvracení, 0 průjem) Podej nejprve zvyklou

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější I n f or m ace pro c h ova t e l e Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může

Více

Poruchy spánku ve stáří

Poruchy spánku ve stáří Poruchy spánku ve stáří Obecné charakteristiky charakter spánku se ve stáří mění senioři zapojení do komunity spí lépe spánek zhoršuje zármutek, osamocení, úzkost, potraumatické stavy starší lidé chodí

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta EGOLANZA 5 mg EGOLANZA 7,5 mg EGOLANZA 10 mg EGOLANZA 15 mg EGOLANZA

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79136/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 29. ČERVNA 2012 Cena: 59 Kč OBSAH: 1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

program terapie OptiForYou - klient-pacient

program terapie OptiForYou - klient-pacient Individuální program terapie OptiForYou - klient-pacient OptiForYou je individuální program metody OptiForLife. Jedná se o psychosomatickou terapii, jejímž působením dosáhne přetížený klient celkového

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více