Základní informace o schizofrenii část druhá. Ke zlepšení duševního zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o schizofrenii část druhá. Ke zlepšení duševního zdraví"

Transkript

1 Základní informace o schizofrenii část druhá Ke zlepšení duševního zdraví

2 LÉČBA SCHIZOFRENIE Schizofrenie je psychotické onemocnění, na které bohužel dosud neznáme lék, který by ji dokázal definitivně vyléčit. V současné době máme ale k dispozici řadu léků, které mohou příznaky schizofrenie velmi účinně mírnit a umožnit tak nemocným žít normálním životem. Léky, které odstraňují příznaky psychózy, se nazývají ANTIPSYCHOTIKA. První lék mírnící příznaky psychóz byl objeven v 50. letech 20. století. K objevu došlo vlastně náhodou, když se zjistilo, že přípravek ke klidnění nemocného při chirurgických zákrocích, působí účinně na příznaky psychózy. Do té doby se v léčbě schizofrenie používaly například neurochirurgické zákroky, inzulínové šoky apod. Nalezení léku působícího na příznaky psychózy znamenalo v psychiatrii opravdový průlom. Obecně lze říci, že všechny léky mírnící příznaky schizofrenie, upravují hladiny některých chemických látek, které působí na přenos vzruchů a zpracování informací v mozku. Do 90. let minulého století byla používána hlavně tzv. typická antipsychotika, která velmi dobře účinkují na odstranění nepříjemných prožitků, jako jsou například halucinace. Tyto léky však s sebou nesou riziko nežádoucích nepříjemných účinků, jako je třes, ztuhlost, neovladatelné pohyby či slinění. Uvedené komplikace léčby byly často na první pohled viditelné a mohly někdy vést k vyčleňování nemocných ze společnosti. V dnešní době máme k dispozici řadu modernějších přípravků, tzv. atypických antipsychotik. Atypická antipsychotika napomáhají v léčbě psychóz tím, že upravují rovnováhu většího počtu systémů přenášejících chemické látky v mozku. Bohužel, také tyto novější léčebné přípravky mají určitá rizika nežádoucích účinků. Jde však o změny, které se dají lépe kontrolovat úpravami v denním režimu. Jedná se především o přibírání na váze, zvýšení hodnot tuků a cukrů v krvi aj.

3 Přestože je cílem všech výzkumů nalézt lék, který by účinně pomáhal a neměl přitom žádné nežádoucí účinky, je nutné konstatovat, že současná medicína nezná takový lék na psychózu, který by byl nežádoucích účinků zcela zbaven. Pozitivní ovšem je, že se nežádoucí účinky objevují jen u malého procenta nemocných. Každý nemocný je jinak citlivý, pro každého pacienta je vhodný jiný lék. Dá se shrnout, že lze téměř vždy vybrat lék, který je dostatečně účinný a nemocnému vyhovuje. Úspěšnost léčby je často ovlivněna tím, zda je lék užíván pravidelně, dlouhodobě a v dostatečné dávce. Každá úspěšná léčba vyžaduje vytrvalost. Vysazení léku či snížení dávky antipsychotika proti radě lékaře je u nemocných s psychózou častým problémem. Pocit pacienta, že se už cítí dobře, a je tedy zdráv, bývá jen falešným dojmem, který sice potvrzuje, že lék příznaky nemoci potlačil, nemoc však neodstranil. Po prvním vzplanutí onemocnění se doporučuje pokračovat v užívání antipsychotika minimálně 1 2 roky, po opakovaném výskytu příznaků se doporučuje užívat vhodné antipsychotikum celoživotně. DOPORUČENÍ 2 NALEZENÍ VHODNÉHO LÉKU: Společným cílem nemocného i jeho ošetřujícího lékaře je nalézt vhodný přípravek, který: je ÚČINNÝ což znamená, že daný lék dokáže zmírnit nebo odstranit všechny příznaky psychotického onemocnění, ale také umožňuje bezproblémově fungovat v běžném životě; způsobuje co nejméně nežádoucích vedlejších účinků tzn. je dobře SNÁŠEN a je BEZPEČNÝ; má JEDNODUCHÉ UŽITÍ. Je důležité užívat lék pravidelně a v dostatečné dávce, neboť jedině tak bude léčba psychózy účinná a úprava psychického stavu (tedy období bez nepříjemných příznaků) dlouhodobá. Máme možnost brát léky ústy, tj. spolknout lék v doporučené dávce 1 2 denně. V dnešní době jsou na trhu také rychle rozpustné tablety, které užívání zjednodušují. Nemocnému lze doporučit, aby svůj lék užíval pravidelně vždy ve stejnou denní dobu. Souvislou dodávku účinné látky zajistíme jednoduše také dlouhodobě působícími injekcemi, které jsou nemocným podávány v intervalu dvou až čtyř týdnů. Následný návod vám pomůže nalézt vhodnou a účinnou léčbu DOPORUČENÍ 1 SPOLUPRÁCE S LÉKAŘEM SPOLUPRÁCE S LÉKAŘEM je v léčbě psychóz velmi důležitá. Nemocný by měl cítit ke svému ošetřujícímu lékaři důvěru. Nemocný a jeho lékař by se měli vzájemně respektovat. Lékař by měl nemocného informovat o nemoci a všech možnostech léčby, v rámci těchto možností nabídnout vhodný způsob léčby a péče. Nemocný by neměl váhat svěřit se svému lékaři s nežádoucími účinky léků. Nemocný má právo vyjádřit svůj postoj k nabízenému léku. Nemocný by však měl zároveň respektovat zkušenosti lékaře s danou léčbou a přijímat jeho odborná doporučení. Lékař by měl nemocnému usnadňovat přijetí nemoci jako součásti života a přijetí léčby, která umožní nemocnému žít spokojeným, kvalitním životem. POZOR! PRAVIDELNÉ UŽÍVÁNÍ LÉKŮ SOUVISÍ S TÍM, JAK NEMOCNÝ ROZUMÍ TOMU, ŽE PŘÍČINOU JEHO PROBLÉMŮ JE NEMOC, KTEROU LZE LÉČIT. Léčba mu určitě PŘINÁŠÍ ÚLEVU OD PŘÍZNAKŮ. VYSAZENÍ LÉKU vede jednoznačně k novému vzplanutí nemoci, což mnoho vědeckých studií potvrdilo. NEJMÉNĚ ÚČINNÝ JE LÉK, KTERÝ NEMOCNÝ NEUŽÍVÁ! POKUD SI NEMOCNÝ SNÍŽÍ BEZ PORADY S LÉKAŘEM DÁVKU LÉKU NEBO LÉK SÁM VYSADÍ, POVEDE TO VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ K NOVÉMU VYPUKNUTÍ NEPŘÍJEMNÝCH PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ (například HALUCINACÍ) A ZVYŠUJE SE TAKÉ RIZIKO NÁSILNÉHO CHOVÁNÍ VŮČI SOBĚ SAMÉMU NEBO OKOLÍ! KAŽDÉ VYSAZENÍ LÉKU A KAŽDÁ NOVÁ EPIZODA ONEMOCNĚNÍ ZHORŠUJE DLOUHODOBÝ PRŮBĚH NEMOCI. KAŽDÉ NOVÉ VZPLANUTÍ ONEMOCNĚNÍ S SEBOU NESE RIZIKO DALŠÍ HOSPITALIZACE NA PSYCHIATRII. HOSPITALIZACE PAK BÝVAJÍ ČASTĚJŠÍ A TAKÉ DELŠÍ.

4 DOPORUČENÍ 3 ZVLÁDÁNÍ ŽIVOTA S NEMOCÍ Úspěšné léčení nemoci a setrvání v léčbě ovlivňuje řada dalších faktorů: Spokojenost s vlastním způsobem života. Je však nutné znovu zdůraznit, že nemocný může mít pocit, že už je mu dobře a že medikaci nepotřebuje! Jak jsme výše zmínili, tohle je začátek bludného kruhu, protože každé samovolné vysazení medikace vede velmi často K ROZVOJI PŘÍZNAKŮ NEMOCI. Zvládání života s psychózou napomáhá klidné a podporující RODINNÉ ZÁZEMÍ. Každý nemocný se cítí lépe, pokud je příznivě přijímán RODINOU A SPOLEČNOSTÍ. Požívání ALKOHOLU A DROG ZHORŠUJE zásadně průběh onemocnění psychózou a vyvolává příznaky onemocnění! Nemocný není na svou nemoc sám, existuje mnoho možností, kde může požádat o pomoc a podporu (komunitní centra, denní centra, poradny aj.). NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ANTIPSYCHOTIK Mnohé nežádoucí účinky lze odstranit nebo zmírnit tak, aby byl nemocný spokojený. Ošetřující lékař může po dohodě s nemocným upravit dávku medikace nebo přidat další lék, který pomůže nežádoucí účinky zmírnit, aniž by se snížil účinek antipsychotika. Lékař má také možnost opatrně vyměnit nevyhovující lék za jiný, který nepříjemné nežádoucí účinky nemá. Všechno, co je spojeno s léčbou psychóz, je velmi individuální, tj. u každého jednotlivého nemocného osobité. Každému vyhovuje jiný lék, a nežádoucí účinek, který se objeví u jednoho nemocného, se nemusí objevit u druhého. Nežádoucí účinky vznikají tím, že lék neovlivňuje jen hladiny chemických látek na účinném místě v mozku, ale ovlivňuje také jiné oblasti v mozku a těle nemocného. Pokud se u vás objeví nežádoucí příznaky, PORAĎTE SE S OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM, určitě vám nabídne nejvhodnější řešení, jak se nepříjemných nežádoucích účinků zbavit. Mezi nejčastější nežádoucí účinky léčby antipsychotiky patří: ÚTLUM, ZPOMALENÍ, OSPALOST Tyto nežádoucí účinky se často objevují na začátku léčby, někdy samy odezní (tělo si na lék zvykne). Závisí obvykle na výši dávky (nicméně je důležité brát na zřetel, že samovolné snížení dávky léku může vést ke znovuobjevení nepříjemných psychotických příznaků). Je možné je zvládat a překonat plánováním denního režimu, začleněním pohybových a dalších aktivit, případně požíváním malého množství kofeinových nápojů. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY SVALOVÉ A POHYBOVÉ Patří mezi ně ztuhlost svalů (někdy jazyka), stáčení očí, neklid v nohou, třes a dlouhodobé mimovolné pohyby (poklepávání nohou, přešlapování). SUCHOST V ÚSTECH Při mírném pocitu sucha v ústech lze doporučit přiměřený pitný režim (rozhodně ale není vhodné vypít víc než 3 l tekutin denně), je možné používat žvýkačky, cucavé bonbóny v malém množství apod. ZÁCPA Může se zmírnit zařazením pravidelného pohybu do denních aktivit (například procházky, jóga), dostatečně (avšak ne příliš) přijímat tekutiny, používat rostlinné přípravky na změkčení stolice (sušené švestky, fíky). NÍZKÝ TLAK Nepříjemné pocity točení hlavy apod. se mohou omezit tím, že nemocní budou pomalu a opatrně vstávat či jinak měnit polohu, budou dostatečně pít, pomáhá začlenit pohybové aktivity. VÁHOVÝ PŘÍRŮSTEK Pomáhá denně se pohybovat chodit na procházky, sportovat, snažit se omezit tuky a cukry v jídle, omezit velikost porcí, jíst 5 denně malé množství zdravých potravin. ZVÝŠENÍ HLADINY TUKŮ A CUKRŮ V KRVI Pokusit se nepřibírat na váze viz předchozí bod, pravidelná kontrola krve (odběr min. 1 ročně) ZVÝŠENÍ HLADINY HORMONU PROLAKTINU V KRVI Může způsobit vynechání menstruace, výtok mléka z prsou, narušení sexuální funkce, zejména snížení chuti na sex. PŘI PSYCHICKÉM ONEMOCNĚNÍ SE NESMÍ ZAPOMÍNAT NA TĚLESNÉ ZDRAVÍ, A PROTO JE VHODNÉ, ABY VÁM PRAKTICKÝ LÉKAŘ NEBO PSYCHIATR PRAVIDELNĚ SLEDOVAL TĚLESNOU HMOTNOST, MĚŘIL KREVNÍ TLAK, MINIMÁLNĚ JEDNOU ROČNĚ PROVEDL KONTROLNÍ ODBĚR KRVE A ZMĚŘIL SRDEČNÍ ČINNOST POMOCÍ EKG.

5 CO MŮŽE NEMOCNÝ JEDNODUŠE OVLIVNIT? SVĚŘIT SE S NEŽÁDOUCÍM ÚČINKEM LÉKAŘI. NEPŘEJÍDAT SE, UDRŽOVAT VÁHU. MÍT KAŽDODENNÍ TĚLESNOU AKTIVITU. PRAVIDELNĚ SE PODROBIT TĚLESNÉMU A LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ. Při léčbě schizofrenie může lékař dočasně nebo trvale přidat také další léky, které mohou napomáhat v léčbě psychózy. Lze použít léky snižující úzkost, napětí a mírnící některé nežádoucí účinky antipsychotik (patří mezi ně například diazepam, klonazepam). Některým nemocným může lékař předepsat léky stabilizující náladu (valproát, karbamazepin, lamotrigin aj.), případně léky mírnící příznaky deprese. Při nedostatečném efektu léčby mohou někteří nemocní podstoupit elektrokonvulzivní léčbu (veřejností někdy nazývanou elektrošoky ). Tento způsob léčby provází u neodborníků obavy, nicméně jde o velmi účinný způsob léčby, který řadě nemocných přinesl velkou úlevu. Elektrokonvulzivní léčbou bývají často úspěšně léčeni nemocní v akutní fázi onemocnění, v průběhu hospitalizace na psychiatrii. Někteří nemocní, u kterých například přetrvávají sluchové halucinace ( hlasy ), mohou, pokud to doporučí odborný lékař, podstoupit léčbu tzv. opakovanou magnetickou stimulací (rtms). Jde o bezbolestnou metodu, která využívá působení silného magnetického pole na mozek. PŘÍDATNÁ LÉČBA SCHIZOFRENIE V léčbě schizofrenie je zásadní užívání léků antipsychotik, ale známe množství dalších způsobů, které umožní nemocným lépe se zapojit do běžného života a obstát v něm. Pro většinu nemocných je důležité o svých problémech mluvit, ujasnit si svou situaci a nalézt vhodné možnosti řešení. Psycholog či psychoterapeut tak může poskytnout nemocnému PODPORU v jeho situaci. Nemocní s psychózou mohou získat řadu přínosných informací pomocí odborného, terapeuty vedeného PORADENSTVÍ. Každý nemocný a jeho rodina by měli získat od ošetřujícího lékaře dostatek informací o nemoci, současných účinných způsobech léčby, řadu doporučení, jak nejlépe nemoc zvládat. Tento přístup se nazývá PSYCHOEDUKACE. Vhodnými doplňujícími způsoby léčby jsou psychoterapeutické přístupy využívající prvky KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE (KBT). Tato metoda se snaží změnit navyklé, pro nemocného ovšem nevýhodné chování a myšlení. Využívá odborně vedeného nácviku a tréninku. Velmi přínosnou KBT technikou je NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ. Nemocní s psychózou mohou mít potíže zvládat náročnější sociální situace, mohou být více uzavření a zranitelní. Při nácviku sociálních dovedností se pacient naučí, jak zvládat jednoduché i náročnější sociální situace, má možnost nacvičit si vhodné reakce v jednotlivých situacích. V reálné situaci pak bude schopen lépe reagovat k vlastní spokojenosti. Psychoterapie může nemocného naučit také ZVLÁDAT POCITY ÚZKOSTI, napětí. Může napomoci v MÍRNĚNÍ PORUCH SPÁNKU, ale také třeba řešit PROBLÉMY V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH. Doporučovaná jsou také rodinná sezení, PRÁCE S CELOU RODINOU NEMOCNÉHO. Nemoc často zasáhne do zažitých rodinných rolí. Rodina se musí naučit s novou situací vyrovnat, nalézt nové způsoby komunikace. Blízké osoby mohou pomoci nemocnému sžít se s jeho nemocí a lépe ji přijmout. Rodiny v rámci sezení nalézají novou rovnováhu, učí se řešit problematické či krizové situace. Rodina se může naučit zachytit první příznaky zhoršení nemoci a včasně je pomoci pacientovi řešit, může se naučit zmírnit stres v rámci rodiny či vypjaté reakce, které mohou vést ke zhoršení průběhu nemoci. Nemocní s psychózou často potřebují znovu nalézt své uplatnění v životě. Většina z nich může těžit z různých REHABILITAČNÍCH AKTIVIT, jako je PRACOVNÍ TERAPIE (různé pracovní plánované aktivity) nebo ARTE-TERAPIE (terapie uměním, kreslením). Tyto přístupy pomohou nemocnému uvědomit si, co všechno umí, co je jeho silná stránka. Uvědomění, že jsme v tom či onom opravdu dobří, posílí sebedůvěru, pocit vlastní důležitosti, napomůže sebeprosazení i uplatnění. Tyto pocity jsou prostředkem ke spokojenosti a životnímu naplnění. Někteří úspěšní výtvarníci například objevili své dovednosti a začali je využívat až poté, co onemocněli duševní nemocí. O dostupnosti psychoterapeutických a rehabilitačních aktivit vás může informovat váš ošetřující lékař. Často lze poskytnout zázemí a uplatnění v denních a komunitních centrech v blízkosti bydliště. Tato centra zároveň velmi často nabízejí výše uvedené aktivity. Seznam zařízení v České republice, která nabízejí aktivity pomáhající vrátit nemocného do běžného života, naleznete v příloze k tomuto textu a na webových stránkách.

6 POZNÁMKY ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ BLÍZKÉ OSOBY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH Denní stacionáře + komunitní služby: DPS Ondřejov, Klánova 61, Praha 4, tel.: , , DS Fokus Praha, Meziškolská 2, Praha 6, tel.: , DS Horní Palata, U Nesypky 28/110, Praha 5, tel.: Dům duševního zdraví, Skautská 1081, Ostrava-Poruba, tel.: , , ESET, psychosomatická klinika, Vejvanovského 1610, Praha 4, tel.: , Psychosociální centrum, nám. Přerovského povstání 1/28, Přerov, tel.: Fokus Praha, Dolákova 536/24, Praha 8, tel.: Fokus Písek, Kollárova 485, Písek, tel.: Fokus Vysočina, 5. května 356, Havlíčkův Brod, tel.: Fokus Turnov, Žižkova 2136, Turnov, tel.: Fokus Tábor, Mostecká 2087, Tábor, tel.: Fokus Labe, V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem, tel.: Fokus Mladá Boleslav, Jaselská 1304/2, Mladá Boleslav, tel.: Fokus Liberec, Nezvalova 662, Liberec, tel.: Fokus Opava, Opavská 33, Svobodné Heřmanice, tel.: Fokus České Budějovice, Bezdrevská 1, České Budějovice, tel.: Riaps Praha, Chelčického 39/842, Praha 3, tel.: Riaps Trutnov, Procházkova 818, Trutnov, tel.: , Krizová centra: Brno Krizové centrum, Jihlavská 20, Brno, tel.: Chrudim Krizové centrum, Štěpánkova 108, Chrudim, tel.: Kutná Hora Centrum krizové intervence, Občanské sdružení Povídej, Česká 235, Kutná Hora, tel.: , Olomouc Centrum krizové intervence, Na Vozovce 26, Olomouc, tel.: , Opava Centrum krizové pomoci kontaktní a poradenské centrum, Hradecká 650/16, Opava, tel.: Pardubice Krizové centrum, tel.: Písek Krizové centrum ARKÁDA, Husovo náměstí 2/24, Písek, tel.: Plzeň Krizové centrum, Prokopova 17, Plzeň, tel.: , Praha Riaps, Chelčického 39/842, Praha 3, tel.: nonstop Centrum krizové intervence, Ústavní 91, Praha 8, tel.: nonstop Prachatice Krizové centrum, Družstevní 92, Prachatice, tel.: Svitavy Krizové centrum, Milady Horákové 10, Svitavy, tel.: , Ústí nad Labem Centrum krizové intervence, K Chatám 22, Ústí nad Labem, tel.: Vimperk Krizové a kontaktní centrum, 1. máje 74, Vimperk, tel.:

7 Produkovala C4P s. r. o. Vzdělávací grant poskytla společnost Janssen-Cilag.

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými,

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými, ÚVOD Tento text je určen těm, jejichž blízký příbuzný syn, dcera, manžel, manželka či někdo jiný onemocněl závažnou duševní chorobou, patřící do skupiny nemocí, které společně označujeme jako»psychóza«.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Depresivita seniorů v domácí péči Bc. Iva Pazourková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Depresivita seniorů v domácí péči Bc. Iva Pazourková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Depresivita seniorů v domácí péči Bc. Iva Pazourková Diplomová práce 2010 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Základní informace o schizofrenii část třetí. Ke zlepšení duševního zdraví

Základní informace o schizofrenii část třetí. Ke zlepšení duševního zdraví Základní informace o schizofrenii část třetí Ke zlepšení duševního zdraví Životospráva u nemocných psychózou Pokud člověk onemocní psychózou, stanou se psychika a psychické zdraví prvořadými. Pravdou je,

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

Diagnóza: PARKINSONIK 25/08

Diagnóza: PARKINSONIK 25/08 Diagnóza: PARKINSONIK Diagnóza: PARKINSONIK Aktuálně Kniha našich autorů - Parkinsonova nemoc, 300 rad přeložených z angličtiny, 100 rad ve slovenštině, stovky a tisíce rad, návodů a další v tomto čísle

Více

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba O Alianci žen s rakovinou prsu Aliance žen s rakovinou prsu o. p. s. byla založena v roce 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako

Více

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba O Alianci žen s rakovinou prsu Aliance žen s rakovinou prsu o. p. s. byla založena v roce 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako

Více

NA POMOC PEČUJÍCÍM. Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí

NA POMOC PEČUJÍCÍM. Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí NA POMOC PEČUJÍCÍM Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí VYDALA ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST,

Více

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace P s y c h i a t r y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Psychiatry Ročník 1 Číslo 2 Září 2012 N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM 4 str. EDUKACE PACIENTŮ

Více

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR?

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR? OBSAH Komu je určena tato brožura?... 2 Co je zhoubný nádor?... 2 Mozek... 3 Nádory mozku... 7 Obtíže... 9 Vyšetření... 10 Další vyšetření... 11 Léčba... 13 Léčba průvodních potíží... 16 Vědecký výzkum...

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

Volnočasové aktivity u duševně nemocných

Volnočasové aktivity u duševně nemocných Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills s.r.o. Volnočasové aktivity u duševně nemocných Sociální práce Vedoucí práce: MgA. Lucie Kráčmerová Vypracovala: Pavlína Östergaardová Čelákovice

Více

Navigace laická veřejnost

Navigace laická veřejnost SCHIZOFRENIE Navigace laická veřejnost Co to je schizofrenie Schizofrenie je závažné psychické onemocnění narušující schopnost člověka vnímat skutečný svět okolo a měnící jeho chování. Nejčastěji se poprvé

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu Bc. Veronika Gazdová Diplomová práce 2009 2 3 4 Poděkování Za cenné rady a připomínky,

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2009. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2009. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2009 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2005 2009 1 Obsah (200 stran) (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

9 Léčba Parkinsonovy nemoci

9 Léčba Parkinsonovy nemoci 9 Léčba Parkinsonovy nemoci Evžen Růžička 9.1 Úvod Léčba Parkinsonovy nemoci je jednou z nejnadějnějších oblastí soudobé neurologie. Ačkoli dosud není znám léčebný postup, který by onemocnění vyléčil nebo

Více

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií Bc.Klára Toboláková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá lidmi se schizofrenií a jejich vnímáním partnerského vztahu. Cílem práce

Více

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová Svépomocný manuál aneb Jak si mohu sám/sama pomoci Mgr. Jarmila Švédová Mgr. Jarmila Švédová psycholožka, dlouhodobě se věnuje problematice poruch příjmu potravy. Je lektorkou seminářů o poruchách příjmu

Více

Ledovec 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ledovec 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Normálně studuju P ř í r u č k a p o d p o r o v a n é h o v z d ě l á v á n í p r o ž á k y, s t u d e n t y, j e j i c h b l í z k é a p e d a g o g y Ledovec 2008 Text vznikl v rámci projektu Podporované

Více

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení:

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení: Úvod Tato informační brožura je určena pro nemocné s myelomem, jejich rodiny a další, kteří o nemocné pečují. Popisuje situace, s nimiž se nemocný s touto nemocí potýká. Znalost toho, co je možné předpokládat,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek OBSAH strana

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Cystická fibróza a její psychosociální dopad na rodinu s dítětem a možnosti sociální pomoci a podpory Téma práce: Cystická fibróza a její

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času. Pavla Kloubková

Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času. Pavla Kloubková Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času Pavla Kloubková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice užívání alkoholu a způsobu trávení

Více

Jak vyloučit & zvládnout. vedlejší účinky. kdy, co, proč... změna terapie alternativní a standardní léčba ty a tvůj lékař internetová spojení

Jak vyloučit & zvládnout. vedlejší účinky. kdy, co, proč... změna terapie alternativní a standardní léčba ty a tvůj lékař internetová spojení Jak vyloučit & zvládnout vedlejší účinky kdy, co, proč... změna terapie alternativní a standardní léčba ty a tvůj lékař internetová spojení příručka k vedlejším účinkům HIV terapie 2 Obsah: Oddíl I: Obecné

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více