Úvodní slovo. Pozvánky. Pozvánky str. 2. Volby do zastupitelstev krajů str. 4. Oznamka str Krojované slavnosti str Co k obědu? str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Pozvánky. Pozvánky str. 2. Volby do zastupitelstev krajů str. 4. Oznamka str. 4 5. Krojované slavnosti str. 9 10. Co k obědu? str."

Transkript

1 ročník 18, číslo104 říjen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnes se s vámi chci podělit o velmi příjemný zážitek minulého víkendu. Na pozvání Klubu důchodců přijeli naši milí slovenští přátelé z Krajného. Čekala na ně dvojice žen v překrásných chrlických krojích a s nimi i organizátorky, které se postaraly o přípravu sálu v ÚSP, nádhernou květinovou výzdobu i dekoraci před vchodem. Na stolech bylo připraveno pohoštění, které ženy zajistily převážně z vlastních zdrojů. Setkání bylo velmi milé a já jsem si při uvítací řeči uvědomila, jak je důležité, že se spolupráce, kterou započali naši předchůdci, daří udržovat od nejmladší generace až po tu nejstarší. Současné vedení radnice v ní s radostí pokračuje. Jedním z důkazů je naše účast na setkání Čechů a Slováků při oslavách Česko-slovenské vzájemnosti na kopci Velká Javořina. Právě zde Pozvánky str. 2 Pozvánky Setkání seniorů Chrlice-Krajné se v neděli vysoko v kopcích pod širým nebem, na hranici mezi oběma státy sešly stovky lidí z obou stran, aby společně strávily tento den. Spolu s paní místostarostkou a představiteli obce Krajné jsme se zúčastnili slavnostního setkání, které se uskutečňuje již mnoho let. Letos, 20 let po rozdělení společného státu, přijeli i nejvyšší představitelé obou národů. Premiéři Nečas a Fico, předsedkyně poslanecké sněmovny paní Němcová, předseda senátu ČR a mnoho dalších oficiálních hostů. V přírodním amfiteátru se střídali lidoví umělci z blízkých i vzdálenějších obcí, aby svými písněmi a tancem představili folklór svého kraje a oslavili odvěké přátelství Čechů a Slováků. A bylo se opravdu na co dívat. Až poslední vystoupení Hradišťanu náhle ukončil prudký déšť, ale krásné vzpomínky na tuto akci nám nepokazil. Je příjemné, že můžeme přivítat přátele vždy, když má naše městská část slavnostní akci. Podobný charakter by měla mít i naše setkávání s představiteli spřáteleného rakouského města Laa an der Thaya, se kterými předchozí vedení radnice také navázalo spolupráci. I my jsme se vzájemně navštívili, pozvali jsme rakouské hosty na Burčákové slavnosti, ale vzhledem Oslavy Česko-slovenské vzájemnosti, Velká Javořina 2012 Volby do zastupitelstev krajů str. 4 Oznamka str. 4 5 Krojované slavnosti str Co k obědu? str. 15

2 Chrlické OKO říjen 2012 Pozvánky, zprávy RMČ a ZMČ ke značné jazykové bariéře, kterou pociťují nejen představitelé radnice, ale i členové jednotlivých spolků, nemůžeme zahájit žádný dlouhodobější projekt, ve kterém by se setkávali např. sportovci, hasiči nebo žáci místní školy. Určitě ale budeme i nadále iniciovat vzájemné přátelské návštěvy. Doufám, že vždy budeme mít v Chrlicích novinku, se kterou se budeme moci prezentovat. V loňském roce byla dokončena oprava kapličky, v letošním roce bude naší chloubou nově opravená zvonice. Chybí nám už jen zvoník, který by dokázal ve slavnostní dny zvon správně rozeznít. Další příjemná změna čeká návštěvníky sklepa Pod radnicí. Nově opravené sociální zařízení umocní příjemné kulturní zážitky již tradičních programů - Pátek v 7 a dalších společenských akcí. Zvonice v novém Po dlouhodobé snaze bude zahájena stavba přestupního terminálu před chrlickým nádražím. Řešení, jak zajistit finanční Pozvánky prostředky k její realizaci jsme společně s vedením města Brna hledali více než rok. Začátkem října by měla být zahájena oprava povrchu silnice na ulici U viaduktu. I v tomto případě jde o dlouhodobě požadovanou a neustále urgovanou akci. V letošním školním roce měly, podle loňských předpokladů, předškolní děti nastupovat do nových tříd MŠ. Jde o stále plánovanou přístavbu MŠ na ulici Šromova. Není v našich silách tuto stavbu urychlit, zdržení je způsobeno administrativními problémy na magistrátě města Brna, ale realizace stavby je opravdu jen oddálena. Na podzim bychom se měli zahájení prací přece jen dočkat. Do ukončení stavby budou v provozu stávající třídy, které kapacitou pro chrlické děti postačí. Po dokončení přístavby pocítí velkou úlevu školní družina, která bude moci využít místnosti MŠ. Opravu, která bude finančně značně nákladná, vyžaduje kamenná zídka před základní školou. Nejprve se zdálo, že bude dostačující oprava rozpadlé horní betonové plochy na zídce, ale odborníci odhalili, že je nutná celková oprava. Její realizaci připravujeme na příští rok. Toto je jen část materiálních problémů a já se ráda vrátím k příjemným zprávám. Čeká nás krásná akce v sobotu , kdy dopoledne přivítáme nové občánky Chrlic a odpoledne od hod. oslavíme společně s jubilanty jejich narozeniny. Věřím, že i vás ostatní čekají příjemné podzimní dny a upřímně vám je přeji. Bc. Ivana Telecká, starostka Klub žen ve spolupráci s MČ a ÚSP Brno-Chrlice pořádá DÝŇOBRANÍ v pátek 5. října 2012 Začátek v 16 hodin v zámecké zahradě, hry pro děti, hudba, program zajištěn. Všichni jsou srdečně zváni, dýňovým produktům a fantazii se meze nekladou! Přijďte a podělte se s námi i Vy - Vaše zkušenosti, rady, kulinářské speciality velice rádi uvítáme!! Zve Klub žen Brno - Chrlice. POZVÁNKA NA VÝLET KLUB PŘÁTEL TURISTIKY CHRLICE Vás zve na výlet v sobotu dne Trasa: Sraz na Chrlickém n autobus č. 63 v 7.52 hod. Tetčice-Žebětín-Bystrc přístaviště Vzdálenost: 19 km Převýšení: 130 m Bližší informace: pan Jiří Ronza ( ), jste srdečně zváni!!! Představujeme Vám Mgr. Renata Pokorná nová tajemnice Úřadu městské části Brno-Chrlice Vážení občané, dovolte, abych se Vám představila ve funkci tajemnice Úřadu městské Zprávy RMČ a ZMČ části Brno-Chrlice. Je pro mne velkou ctí, že jsem byla na tuto pozici vybrána, a věřím, že naplním pozitivní očekávání vedení radnice. Ráda bych se zasloužila o zefektivnění chodu úřadu, zvýšení úrovně a zkvalitnění jeho práce. Doposud jsem pracovala na Úřadě městské části Brno-Tuřany, kde jsem získala celkem jedenáctiletou praxi práce na úřadě, část ve funkci právničky a později též ve funkci vedoucí odboru. Dále by Vás mohlo zajímat, že ačkoliv v Chrlicích nebydlím, mám zde kořeny. Moje babička totiž pocházela z Chrlic a bydlela na ulici 2

3 Zprávy RMČ a ZMČ Chrlické OKO říjen 2012 K Lázinkám a později na ulici V rejích. Na závěr bych Vás chtěla vyzvat, abyste se na mne bez obav obraceli se svými dotazy, náměty či připomínkami k práci úřadu. Jsem Vám k dispozici Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice v pracovních dnech v obvyklou pracovní dobu na Úřadě městské části Brno-Chrlice. Mgr. Renata Pokorná, tajemnice ÚMČ Z 39. schůze rady konané dne RMČ schválila návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH na rok 2012 ve výši ,- Kč schválila použití provozních finančních prostředků v předpokládané výši do ,-Kč ze schváleného rozpočtu na rok 2012 pro ZŠ a MŠ, Brno, J. Broskvy 3 na pokrytí výdajů aktivity 6. a 7., konané ve dnech přeshraničního projektu Tancuj, maluj, spievaj, cez hranice snívaj z 40. schůze rady konané dne RMČ schválila finanční příspěvky organizacím z rozpočtu MČ Brno-Chrlice: Nadační fond Slunečnice ,- Kč; Česká tábornická unie T.K.Cassiopeia 3 500,- Kč; Brněnské společnosti příznivců letců RAF Emila Bočka 3 000,- Kč souhlasila se zjednodušeným územním řízením stavby na pozemku p.č k.ú. Chrlice schválila přijetí daru od firmy Husqvarna v hodnotě ,-Kč pro ZŠ a MŠ, Brno, J. Broskvy 3 z 41. schůze rady konané dne RMČ schválila rozpočtové opatření č. 12/2012 a postoupila rozpočtové opatření č. 12/2012 na vědomí ZMČ vzala na vědomí čerpání rozpočtu MČ Brno-Chrlice za 1-6/2012, VHČ bytový dům a postoupila materiál k projednání na ZMČ Brno Chrlice schválila podání návrhu na neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na rok 2013 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Chrlice ve výši ,-Kč souhlasila s obsahem návrhu aktualizace investičního záměru na akci Vícefunkční objekt-hasičská zbrojnice, archiv a sklad ÚMČ Brno-Chrlice a zázemí pro skupinu údržby při MČ Brno-Chrlice bez připomínek souhlasila s použitím chrlického znaku na hasičské vlajce SDH Brno-Chrlice, na domovenkách uniforem členů SDH Brno Chrlice a na plakátech pro akci Rockové chrlení 2012 udělila výjimku dle čl. 4 obecně závazné vyhlášky smb č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku pro konání kulturní akce Rockové chrlení 2012 v sobotu dne od hod. do do hod. vybrala v souladu s návrhem komise pro otvírání a hodnocení nabídek pro realizaci VZ Oprava stavby zvonice na ul. Zámecká firmu KAVESTAV s.r.o. za cenu ,-Kč vč. DPH vybrala pro realizaci VZ malého rozsahu Ošetření dřevin v lokalitě Splaviska, k.ú.chrlice firmu Šarapatka s.r.o. a schválila předložený návrh smlouvy na VZ Ošetření dřevin v lokalitě Splaviska, k.ú.chrlice schválila záměr obce č. 19 pronajmout pozemek p.č o výměře m2 k.ú. Chrlice schválila záměr obce č. 20 pronajmout pozemky p.č. 1238/22, k.ú. Chrlice o výměře 21 m2, ostatní plocha a pozemek p.č. 1238/34 k.ú. Chrlice o výměře 46 m2 ostatní plocha, ve vlastnictví smb z 42. schůze rady konané dne RMČ schválila rozpočtové opatření č. 13/2012 souhlasila s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor obecní garáže č. 2/06 s nájemcem Ing. Vladimírem Štěpánkem dohodou ke dni a souhlasila s předloženým návrhem dohody na ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor obecní garáže č. 2/06 schválila záměr obce č. 21 pronajmout garážové stání ve dvojgaráži v bytovém domě Ctiradova 27, Brno neměla připomínky k návrhu dispozice s majetkem smb p.č. 572/6 a 908/1 k.ú. Chrlice v rámci stavby rekonstrukce VTL RS Brno Okrajová uložila referátu majetkovému ÚMČ Brno Chrlice požádat o svěření pozemků p.č. 4244, p.č. 4245, p.č. 4246, p.č. 4247, p.č. 4248, p.č. 4249, p.č. 4250, p.č. 4251, p.č k.ú. Chrlice za účelem pronájmu k zemědělskému obhospodařování schválila finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč z rozpočtu MČ Brno-Chrlice TyfloCentru Brno, o.p.s. schválila udělení finančních darů za práci v I. pololetí roku 2012 členům komisí, kteří nejsou členy ZMČ z 43. mimořádné schůze rady konané dne RMČ schválila uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí se společností E.ON Distribuce, a.s. týkající se připojení odběrného místa budoucí víceúčelové haly na pozemku p.č. 1237/1 k.ú. Chrlice k distribuční soustavě elektrické energie za cenu Kč. Text smlouvy je uveden v příloze č. 1 zápisu z 44. schůze rady konané dne RMČ svěřila starostce rozhodování o záměrech městské části Brno-Chrlice dle 39 zákona o obcích souhlasila s kácením dřevin na pozemku p.č. 1588/1 k.ú.chrlice a s náhradní výsadbou dřevin na tomto pozemku dle předloženého projektu Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability ÚSES v k.ú.chrlice schválila darování praporu a žerdi občanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Brno-Chrlice schválila výpůjčku 20 zahradních setů Petru Křesťanovi neměla připomínek k provozu veřejné dopravy na území městské části Brno- Chrlice a navrhla, aby do městské části zajížděl autobus přepravující cestující zdarma do nákupního centra Olympia uložila ÚMČ zaslat na Odbor dopravy MMB dopis na podporu žádosti Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v Brně Chrlicích o doplnění dopravního značení a úpravu nevyhovující šířky chodníku v městské části z 45. mimořádné schůze rady konané dne RMČ schválila uzavření smlouvy se společností JMP Net, s.r.o. o připojení k distribuční soustavě týkající se připojení odběrného místa budoucí víceúčelové haly na pozemku p.č. 1237/1 k.ú. Chrlice k distribuční soustavě plynu z 46. schůze rady konané dne RMČ zhodnotila práci ředitelky ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 kladně, ale nenavrhla poskytnutí mimořádné odměny souhlasila s nabytím 13 ks kancelářských otočných židlí a 1 ks inkoustové tiskárny Canon ip 3000 do majetku ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 darem schválila pronájem pozemku p.č a části pozemku p.č k.ú. Chrlice schválila pronájem pozemku p.č k.ú. Chrlice zájemci, který nabídl nejvyšší nájemné schválila pronájem garážového stání v bytovém domě Ctiradova 27 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Ing. Zdeňkem Šarapatkou týkajícího se víceprací při kácení a ošetření dřevin v lokalitě Splaviska za cenu 5.400,- Kč vč. DPH neměla připomínky ke stavbě REKO MS Brno Břetislavova, č. stavby a souhlasila se zjednodušeným územním řízením schválila záměr budoucího využití pozemků v lokalitě Padělky, Horní louky a Pod strání jako sportovní a relaxační zóny za těchto podmínek: oblast zůstane veřejně přístupná, sportovní a relaxační zóna bude vybudována a provozována v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími správních orgánů, Městská část Brno-Chrlice se nebude finančně podílet na vybudování ani na provozu této zóny z 12. zasedání zastupitelstva konaného dne ZMČ souhlasilo bez výhrad s hospodařením MČ Brno-Chrlice a schválilo Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Chrlice za rok 2011 schválilo rozpočtové opatření č.8/2012, č. 9/2012, č. 10/2012 a č. 11/2012 nesouhlasilo s prodejem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna p.č.3282 k.ú.chrlice o výměře 595 m2 a p.č.3283 k.ú.chrlice o výměře 3547 m2 společnosti SETRA, spol.s r.o., se sídlem Zvonařka 408/16, Brno-Trnitá souhlasilo se změnou Územního plánu města Brna u pozemků ve 3

4 Chrlické OKO říjen 2012 Zprávy RMČ a ZMČ, oznamka vlastnictví paní Květoslavy Benešové, bytem Rebešovická 121/37, Brno, p.č.2137 k.ú.chrlice a p.č.2145/2 k.ú.chrlice změna z návrhové plochy pro dopravu (DG hromadné odstavné a parkovací garáže) na stabilizovanou plochu pro bydlení (BO bydlení všeobecné nebo BP bydlení předměstské) z 13. zasedání zastupitelstva konaného dne ZMČ vzalo bez připomínek na vědomí Čerpání rozpočtu MČ Brno-Chrlice za období 1-6/2012 včetně vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) bytový dům, Ctiradova 27 nedoporučilo prodej pozemku p.č.221/53 v k.ú.chrlice o výměře 20 m² ve vlastnictví statutárního města Brna, majitelům stavby garáže na tomto pozemku nemělo připomínky k návrhu Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Volby do zastupitelstev krajů 2012 Termín voleb: pátek od hod. do hod. sobota od 8.00 hod. do hod. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Nově má volič možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, tj.volič s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji může volit v kterémkoli volebním okrsku pouze Jihomoravského kraje atd. O voličský průkaz lze požádat těmito způsoby: žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Písemné žádosti o vydání voličského průkazu musí být příslušnému obecnímu úřadu doručeny nejpozději do 5.října osobně v tomto případě není vyžadována písemná žádost Volič s trvalým pobytem v MČ Brno-Chrlice může požádat ÚMČ Brno-Chrlice (v úřední dny PO, ST; pí.houšťová tel ) o vydání voličského průkazu nejpozději do 10.října 2012 do hod. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V případě chybějících nebo poškozených hlasovacích lístků může volič požádat ÚMČ Brno-Chrlice (tel ; ) o dodání nových nebo si je vyzvednout přímo na úřadě. Na požádání obdrží volič hlasovací lístky i ve dnech voleb ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů ÚMČ Brno-Chrlice (tel ; ) a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Volební okrsky a volební místnosti v MČ Brno-Chrlice: okrsek č.343 volební místnost v ZŠ Jana Broskvy 3 pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Jana Broskvy, Kunešova, Nad Nádražím, Nad Topoly, Obilní, Pěkná, Půvabná, Rebešovická, Rozkošná, U Jezu, Vilová, Zámecká okrsek č volební místnost v ZŠ Jana Broskvy 3 pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Jánošíkova, K Sídlišti, Podhrázní, Pod Mezí, Roviny, Spádová, Šromova, Tovární okrsek č volební místnost na ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám.4 pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Blümlova, Břetislavova, Ctiradova, Chrlické nám., Davídkova, Ernsta Macha, K Lázinkám, Na Mlatech, Okrajová, Pod Hejdou, Prokešova, U Dráhy, U Ústavu, U Viaduktu, U Zbrojnice, V Rejích, Výspa, Západní Veškeré informace k volbám do zastupitelstev krajů jsou zveřejněny na ÚMČ Brno-Chrlice, Odbor hospodářsko-technický POZOR - BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ Blokové čištění vozovek v naší městské části proběhne ve dnech: a od 8,00 do 16,00 hod budou čištěny vozovky ulic: K Lázinkám, Pod Hejdou, Blümlova, parkoviště při ul. Blümlova, Na Mlatech, Prokešova, Prokešova-Chrlické nám., parkoviště za ÚMČ, parkoviště před Tip sportem, U Dráhy, Jana Broskvy, Obilní, Vilová, Nad Nádražím, Kunešova, Půvabná, Rozkošná, Nad Topoly, Ernsta Macha. Oznamka budou čištěny vozovky ulic: Ctiradova, Západní, Břetislavova, Spádová, Podhrázní, Pěkná, Šromova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, spojnice ul. Jánošíkova ul. Davídkova, včetně přilehlých parkovišť. Čištění bude provádět firma.a.s.a. Služby Žabovřesky s.r.o.odtahy vozidel bude zajišťovat firma p.černý se sídlem Drážní 9, Brno- Slatina, tel.: , pan Pilman. Stejná adresa je i na plochu, kam budou vozidla odtahována. 4

5 Oznamka, z města Chrlické OKO říjen 2012 SPLAVISKA INFORMACE PRO VEŘEJNOST rumělkového Cucujus cinnaberinus, zařazeného mezi zákonem chráněné, silně ohrožené druhy. Výskyt tohoto druhu je úzce vázán na odumírající a mrtvé dřevo, zejména topolů. Děkujeme veřejnosti za pochopení a respektování tohoto postupu. ÚMČ Brno-Chrlice, ref. ŽP Začátkem září byla v lokalitě Splaviska provedena údržba dřevin. Z bezpečnostních důvodů byly vykáceny tři vzrostlé topoly v nevyhovujícím zdravotním stavu, další stromy (topoly, vrba) byly odborně ošetřeny. Kmeny z pokácených stromů nebudou odklizeny a budou ponechány na místě k přirozenému rozkladu pro přítomnou entomofaunu (hmyzí společenstvo). V lokalitě Splaviska je mj. předpokládaný výskyt brouka lesáka Cyklotrasa Brno Vídeň na území Chrlic Upozornění občanům! V úterý 28. srpna proběhlo na radnici v Modřicích setkání představitelů městských částí Brno- Chrlice, Brno-jih a obcí Rebešovice a Modřice s realizátory cyklotrasy Brno-Vídeň. Předmětem jednání byla výstavba úseků této cyklotrasy na jednotlivých katastrálních územích. Hlavní tah této cyklotrasy je veden od Olympie kolem čističky odpadních vod v Modřicích k rebešovickému lesíku. Naše městská část bude napojena na tento tah od křižovatky Rebešovická a Davídkova. Šířka povrchu budoucí cyklostezky má dosahovat 3 metrů a realizace výstavby jednotlivých etap by měly probíhat postupně během let 2013 a Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka Podzimní období se blíží a s ním i úklid spadaného listí. V MČ Brno-Chrlice je v souladu s platnou vyhláškou statutárního města Brna povoleno pálení v otevřených ohništích od 1.března do 31.října vždy v pátek od do hod. Povoleno je pálení pouze suchého rostlinného odpadu! Žádáme občany, aby termín pálení a jeho podmínky dodržovali. V opačném případě mohou být pokutováni. HASIČI DĚKUJÍ všem občanům, kteří přispěli nepotřebným železem ke sběru Z města Rekonstrukce Klubovny pod ÚMČ pokračuje V letošním roce pokračujeme v započaté rekonstrukci klubovny pod ÚMČ - bývalého sklepa Automotoklubu. Po opravě střechy terasy nad vstupem, která proběhla v loňském roce, městská část přistoupila k rekonstrukci sociálních zařízení. Opravy v nákladu cca 410 tis.kč, které zahrnují opravu kanalizace, vody, elektro a stavební práce nové obklady, omítky, dveře, opravu podlahy, instalaci nového sanitárního vybavení vč. dvou průtokových ohřívačů, provedla firma Figarostav,s.r.o., která jako nejlepší vysoutěžila tuto zakázku ve výběrovém řízení. Velké poděkování patří paní Ing. Evě Ševelové, člence stavební komise, starého šrotu dne , a panu Vojtěchu Filovi za zapůjčení sklepa pro jeho uskladnění. Výtěžek bude použit na přípravy oslav 120. výročí založení SDH Chrlice. Děkujeme! Poděkování Velice děkujeme panu Ladislavu Viktorínovi a Mgr. Jitce Růžičkové za obnovu nátěru pohádkových postav ježibaby, Jeníčka a Mařenky u perníkové chaloupky na chrlickém nádraží. která prováděla stavební dozor a ostražitě bděla nad precizním provedením veškerých stavebních prací. Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka 5

6 Chrlické OKO říjen 2012 Z města Vznik sportovní a relaxační zóny v Chrlicích V létě roku 2011 vzniklo občanské sdružení Relax Brno- Chrlice, které si stanovilo cíl podporovat sportovní a rekreační aktivity na území naší městské části. Zabývá se myšlenkou zpřístupnit záplavové území řeky Svratky v katastru Chrlic zájemcům o sport a rekreaci a oživit zde pohybové aktivity. Každý z vás zná plochu o rozloze asi 40 ha od Splavisek po polní cestu vedoucí od tenisových kurtů k Holáskám. Pole, protnuté slepým ramenem Ivanovického potoka s břehy porostlými nekontrolovaně bující vegetací. Po léta je využíváno k zemědělské výrobě (aktuálně Agro Brno-Tuřany,a.s.). o svěření pozemků ve vlastnictví města na úroveň Městské části Brno Chrlice. Součástí zóny budou hřiště pro plážové sporty v blízkosti stávajících tenisových kurtů, kynologické cvičiště, hřiště pro pétanque, cyklistická dráha BMX, jízdárna s koňmi, cyklostezka a cesty pro pěší turistiku a procházky. To vše volně přístupné všem zájemcům. Největší plochu má že se v Chrlicích chystá uzavřená zóna pro V.I.P., že zámek se má změnit v luxusní hotel a že si na Chrlice brousí zuby zahraniční investoři, pak bych rád vše uvedl na pravou míru: Občanské sdružení Relax Brno Chrlice je nevýdělečný subjekt, který si dal za cíl vybudovat sportovní a oddechovou oblast volně přístupnou všem obyvatelům Chrlic a ostatním návštěvníkům. Jeho snahou je najít jednoho nebo více investorů pro vybudování sportovně rekreační zóny. To je podmíněno souhlasem majitelů příslušných pozemků a jejich pronájmem nebo odkoupením. Stát, město ani městská část nemá finanční prostředky na realizaci, proto je nutné je hledat v neveřejném sektoru. V záplavové oblasti není možné umístit žádnou pevnou stavbu ani oplocení, musí zůstat bez pevných překážek. Všechny stávající polní cesty musí zůstat i nadále volně přístupné. dovaných v posledních letech i v okolí Brna. Faktem je, že dle počtu registrovaných hráčů (cca ) je golf druhým nejmasovějším sportem u nás. Jeho dalšímu rozvoji brání nízký počet levných veřejných hřišť příměstského typu určených začínajícím a mladým hráčům. Každé golfové hřiště je krásným kusem přírody s pozitivním vlivem na mikroklima, čistí a zvlhčuje vzduch ve svém okolí, nabízí přirozené útočiště mnoha druhům živočichů a rostlin. Občanské sdružení Relax Brno Chrlice stojí na začátku Tuto plochu tvoří více než 200 drobných pozemků s téměř 500 majiteli a spolumajiteli, kteří je většinou zdědili po svých předcích. Velká část je ve vlastnictví Statutárního města Brna, Povodí Moravy, či patří státu. Ve stávajícím i připravovaném Územním plánu města Brna je tato plocha navržena právě ke sportovním a rekreačním účelům. Její součástí může být i tzv. chrlický biotop (vodní nádrž o ploše 4 ha). Po letech klidu začalo letos Ministerstvo zemědělství pracovat na jeho realizaci. Na podzim loňského roku Relax Brno-Chrlice, o.s. oslovilo majitele se zájmem o dlouhodobý pronájem jejich pozemků za účelem vybudování sportovní a relaxační zóny v této oblasti. V současné době se jedná také zaujímat devítijamkové golfové hřiště s cvičnou loukou (driving range), jehož provoz má financovat všechny popsané aktivity. Kéž by realizace takového plánu mohla být tak rychlá, jako informace, které se o tomto plánu šíří, a které jsou často zcela mylné. Pokud jste zaslechli, Golf jako sportovní a volnočasová aktivita získal v ČR nelichotivou nálepku kratochvíle zbohatlíků. Přispívají k ní vysoké hrací poplatky v resortech vybu- dlouhé cesty a práce, jejímž cílem je vybudování prostoru určeného všem věkovým skupinám k aktivnímu využití volného času. Věříme, že přispěje k tomu, aby Chrlice byly vyhledávaným místem ke zdravému a plnohodnotnému životu. Snad se setkáme s pochopením všech zúčastněných a budeme moci i vás za pár let pozvat k příjemnému a zdravému trávení volného času blízko vašeho domova a umožnit našim potomkům trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu. Mgr. Aleš Zbořil, předseda Relax Brno Chrlice, o.s. 6

7 Z města, školství Chrlické OKO říjen 2012 Požár kompostárny v Brně-Chrlicích V pondělí 20. srpna 2012 ve hod. propukl rozsáhlý požár skládky rostlinného odpadu o rozloze 50x50 metrů v areálu kompostárny společnosti Setra, s.r.o. Ocenění chrlických hasičů Dne převzal velitel místní jednotky SDH Martin Prokeš z rukou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška ocenění za mimořádné nasazení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Brno-Chrlice při likvidaci rozsáhlého lesního požáru u Bzence v květnu letošního roku. Z hořící skládky šlehaly plameny o výšce několika metrů a hustý dým byl vidět jak z Chrlic, tak širokého okolí. Na žádost velitele zásahu byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a na místo postupně dorazilo deset jednotek z řad profesionálních a dobrovolných hasičů. Pomocí kolového nakladače byla hořící skládka rozebírána a postupně hašena. Boj Zasahující jednotka SDH Brno-Chrlice hasičů s ohněm trval cca 8 hodin, požár byl uhašen dopoledne druhého dne. Jaroslav Černý, člen JSDH Brno-Chrlice JUDr.Michal Hašek,hejtman JmK a Martin Prokeš,velitel JSDH CLIL v naší škole CLIL ( Content and Language Intergrated Lerning) patří k současným evropským vzdělávacím trendům. Výraz CLIL poprvé použil David Marsh v roce Označil jím typ bilingvního vzdělávání, který se zaměřuje na integraci výuky cizího jazyka a dalšího školního předmětu. Cizí jazyk je v rámci CLILu používán částečně jako nástroj (výuka předmětu je vedena prostřednictvím cizího jazyka) a částečně je vyučován zároveň s daným nejazykovým předmětem. Nejedná se o výuku vedenou pouze v cizím jazyce s vyloučením jazyka mateřského. Ten naopak zůstává součástí výuky, která má systematicky rozvíjet rovněž schopnost žáků komunikovat o daném obsahu i v mateřském jazyce. V letošním školním roce postupně zařazujeme tuto metodu v některých předmětech ročníku a do budoucna bychom ji rádi rozšířili i do dalších. Počáteční ohlasy žáků jsou pozitivní, metoda jim přináší například rozšíření slovní zásoby v cizím jazyce, procvičení základních frází a jednoduchých pokynů při školní práci. Žáci také pochopí, že nemusí v cizím jazyce vždy rozumět každému slovu a přesto jsou schopni rozumět celkovému smyslu psaného či mluveného textu. Ovládání angličtiny se dnes již spíše považuje za klíčovou kompetenci než za znalost cizího jazyka. Dnešní školáci jsou obklopeni angličtinou a zcela s ní přirozeně zacházejí například na Internetu, při hraní počítačových her či poslechu hudby. Nevyužít této příležitosti ve školní výuce nejazykových předmětů by znamenalo ignorovat jednu z podstatných součástí života ve 21. století. Mgr. Věra Stiborová Školství Školní žákovský parlament ve školním roce Ve školním roce vyhlásil školní žákovský parlament novou celoroční soutěž s názvem Den ve vlastní režii. Soutěže měly různé zaměření. Ať už to byla Vánočně laděná třída, či Jaro už je za vrátky nebo Nejlépe uklizená třída, všechny přinesly spoustu zajímavých nápadů. Vítěz však může být jen jeden, a ani u nás tomu nebylo jinak. Nejvíce bodů za celý rok získali žáci třídy V.A. Pro svůj den si vybrali návštěvu zábavního parku Bongo Brno, a že si svou odměnu řádně užili! ŠŽP také nově pořádal dvě akce Halloween party a Mikuláš ve škole. Obě získaly u dětí obrovské sympatie. Žáci se rádi zapojili i do příprav. Připravili plakáty, pomáhali s výzdobou, zajistili hudbu, kostýmy, občerstvení a samozřejmě po sobě uklidili. Ale hlavně si obou akcí báječně a naplno užili. Za školní žákovský parlament Mgr. Viera Grendárová, 7

8 Chrlické OKO říjen 2012 Projekt Velký a malý kamarád Hned první den letošního školního roku odstartoval na škole nový projekt Velký a malý kamarád. Projekt sbližuje žáky prvních a devátých ročníků. Myšlenkou projektu je usnadnit prvňáčkům vstup do školy a podpořit v deváťácích pocit zodpovědnosti. Každý deváťák má na starosti jedno nebo dvě děti, stará se o ně v šatně, dovede je do třídy a pomůže při ranní přípravě na vyučování. Také komunikuje s rodiči a vyřizuje vzkazy paní učitelce. Jak moc pro prvňáčky projekt znamená prozrazují jejich úsměvy, za deváťáky mluví jejich vlastní slova: Na tento projekt jsem se těšila už od konce minulého roku, protože mám moc ráda malé děti a baví mě moc se o někoho starat Cestou s dětmi k rodičům jsem měla celkem strach, co když se rodičům nebudu líbit, ale rodiče obou kluků byli nad moje očekávání v pohodě, sympatičtí, hodní, milí Když jsme si s rodiči předávali kontakty, tak jsem si připadala hodně starší a důležitější. Velmi mě potěšila také jejich ochota Rodiče od mojí holčičky byli milí lidé a její táta mi vážně stiskl ruku Tohoto projektu jsem se docela dost bála, ale teď jsem ráda, že mám takovou milou a hodnou holčičku. Můžu se o ni Školství starat a pomáhat jí a to mě těší Je to pěkný vrátit se zpátky do let, kdy jsme si takhle hráli Vždy, když mě někde potkají, tak mi mávají V průběhu roku se ještě setkají prvňáčci s deváťáky na několika společných akcích. Věříme, že se projekt podaří. třídní učitelky 9. ročníku Čtvero ročních období Nikola Šromová, 8. A Jaro: Určitě všichni znáte, ten kouzelný čas. Když velkou chuť máte, vyběhnout ven zas. Zase se nám změní čas, to krásné a barevné jaro přivítá každý z nás. Léto: Začíná vylézat sluníčko, a v tenhle čas nás nehřeje maličko. Tohle období se jmenuje léto, a v teple každému lépe jde to. Můžeme se koupat a sluníčko pálí, každé dítě i dospělí si léto chválí. Podzim: Na obloze se vznáší a třepotá drak, nebojte se, vždyť je jen z papíru. Sluníčko pomalu vlezlo za mrak, a toho draka nám táta vyrobil na míru. Tomuhle říkáme podzim, a já už pomalu čepici nosím. Zima: Tohle období se jmenuje zima, na někoho z nás padá rýma. Ale ten kdo jí hodně vitamínů, ten překousne v pohodě i mrazivou zimu. Školní psycholožka ve škole Školní psycholožka Mgr. Martina Přichystalová bude v tomto školním roce opět navštěvovat třídy a pracovat s žákovskými kolektivy, individuální konzultace budou probíhat jen se souhlasem rodičů. Ve škole bude pobývat opět ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Rodiče mají možnost ji kontaktovat kdykoliv na tel nebo mail: a domluvit si s ní individuální konzultaci. Mgr. Věra Stiborová LIMERIKY neboli HRÁTKY S VERŠI Limerik je typ básně, která má ustálené pořadí 5 veršů: Rýmuje se navzájem a potom zase verš. Tvůrcem limeriku je Edward Lear, který tímto stylem vytvořil říkanky, které se neřídí běžnou logikou, ale jejich smysl spočívá v sestavení komického nesmyslu. Což si vyzkoušeli žáci 7.A: Limeriky Na přehradě Slapy našly se dvě tlapy, byly od Lochnesky, vryly se do desky a proslavily celé Slapy. Lidé z Ameriky píší limeriky, sedí pěkně spolu, pijí coca colu, zapíší je do kroniky. Byl jeden skřet a na nose měl vřed, znal básně a uměl je krásně, a přece to byl skřet. 8

9 Ze společnosti Chrlické OKO říjen 2012 Krojované slavnosti 2012 Rok uplynul jako voda a než se kdo nadál, bylo to tu zas. První zářijová sobota a s ní tradiční KROJOVANÉ SLAVNOSTI. I tentokrát nám počasí zahrálo na nervy, naštěstí ale vše relativně dobře dopadlo. Všechno tedy zařízeno, nachystáno, napečeno, vyžehleno a mohlo se vyrazit. V dopoledních hodinách zvali stárci všechny chrlické občany na hody. Ve 14 hodin se sešel průvod krojovaných u hasičské zbrojnice, aby se vydal k radnici požádat o právo pořádat tyto slavnosti. Po udělení práva paní starostkou byla pravidelná zastávka na nádvoří sousedního ústavu pro nevidomé. Tentokrát byla malá změna, snad poprvé v dlouhé historii nás přivítal nový ředitel ústavu, Ing. Miloš Paleček. Obyvatele jsme zde potěšili třemi písničkami a vydali se po Chrlicích. V tenisovém areálu se odpolední program vcelku vydařil a malá podvečerní sprška už nebyla nijak zásadně rozhodující. Večerní zábava proběhla také v pohodě a poklidu, dechová hudba Zlaťanka udělala radost všem milovníkům dobré zábavy. Za hladký průběh celé akce se sluší poděkovat všem nezištným a ochotným dobrovolníkům a také těmto našim sponzorům: MČ Brno-Chrlice + SDH Brno-Chrlice Smurfit Kappa TOP SERVIS 9

10 Chrlické OKO říjen 2012 Ze společnosti S+K KONTAKT p. Žvak REVISTA P. Král, AQUADEM, Ing. Treschl MVDr. B.Hunkes Kosmetika I.Šiková, Autoopravna p.šlampa Komplex p.hanzlíček, apid Oil p.fiala Autoopravna p.leflík Kadeřnictví T.Haraštová p. Burdová vázání kytek p.chumchalová Potraviny M+K, Lékárna Chrlice Svářecí technika Květiny na náměstí p. Petláková, Autodoprava p. Karpíšek Kadeřnictví p.mašková r.přichystalova r.grolichova B.Guryčová Potraviny R.Wágner, p.janáčková - restaurace U Filů Pneuservis p.straka Tisk Vašek Chrom design p.šenkyřík Ing. M.Paleček Nota Ing.Preisler Ing.R.Hanáková Vodoinstalatérství a topenářství p.cupák Truhlářství, tesařství p.cupák p.j.lacková Tipsport Chrlice Kamenictví p.střihavka p. O. Koukal Ing.E.Ševelová p.bugan p.j.růžička Ing. Kučera R.Prokešová p.bartl Thermoservis ASK Chemikals Czech Drinex Raven Betonové oplocení p.fiala AGRO Tuřany ALFE Brno Dobrá realitní s.r.o. p.šmejkal penzion Ruland Rytectví M.Vránek Zelenina a ovoce -Řehoříkovi Jídelna a řeznictví u Tučků Autodoprava p.černý r.semmlerova r.švarcova Kadeřnictví p.klimešová p.růžičková p.šiková Květiny p.hanušová K.Badal E.Ploticová J.Lacka Kominictví Říha p.trabalík L.Telecký Cukrárna Chrlické náměstí p.mančík R. Jurošková Drogerie Diamant p.bruckner Zlatnictví Juvela p. Novotná Benzina p. Hunkes + další nejmenovaní dobrovolníci Za Klub žen Věra Černá 10

11 Ze společnostu, ÚSP Chrlické OKO říjen 2012 CHRLICKÉ HODY 2012 Chrlické hody, které se konaly třetí červnový víkend, jak říká tradice, proběhly za nečekaně hezkého počasí. Přípravy začaly již od března a všichni stárci se scházeli každou neděli, aby nacvičili nový nástup, zopakovali si písničky a popili trochu toho vínka. Čas plynul a přišly brigády, na kterých jsme jako každý rok uklidili nejvíce špinavá místa v Chrlicích. Ani jsme se nenadáli a byly tu hody. Největší přípravy začaly týden před hodama. Stárci se činili, a tak páteční zábava na které hrál Mirek Hamrla, byla odměnou pro každého. O půlnoci stárci překvapili povedeným vystoupením, a tak jako v loňském roce si vysloužili zasloužený potlesk. V sobotu ráno jsme se oblékli do chrlických krojů. Naše první kroky vedly k místní radnici, kde nás uvítala paní starostka a vzácná návštěva z obce Krajné. Všechny jsme srdečně pozvali na naše hody. Poté následovalo fotografování v zámečku. Pak už jsme nemeš- Střípky zámecké kali a vydali se do ulic pozvat občany na Chrlické hody. Večerní zábava, na které hrála výborná DH Sobuláci, potěšila nejednoho návštěvníka. Na nedělní průvod se jistě všichni těšili a každý stárek si přišel pro svoji stárku. Celý průvod byl zakončen na hřišti, kde se V pátek září 2012 se členové zámeckého pěveckého sboru Naděje se svým sbormistrem Ing. Palečkem zúčastnili finále celostátní soutěže Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou. Finále se konalo v Olomouci, kam přijeli soutěžící z celé republiky. Atmosféra v sále filharmonie byla úžasná, každý z handicapovaných zpíval ze všech sil. Soutěžili jednotlivci i skupiny. Náš sbor se nenechal zahanbit, jeho podání svingové skladby Scandinavian Shuffle velice zaujalo. Po právu sklidili nadšený aplaus, obecenstvo je vůbec nechtělo pustit z jeviště a hodně hlasitě se dožadovalo přídavku. Kromě věcných cen si všichni v sále odnášeli povzbuzující pocity, radost, že jejich snaha nebyla marná a také navázali další kontakty. Za ÚSP Věra Černá Zájezd klubu žen V sobotu 15. září 2012 jsme se vydali na sever naší republiky - do Ostravy. Nejprve jsme si prohlédli NKP Vítkovice, které po 14 letech znovu ožívají. Zde jsme na prohlídku vyfasovali bezpečnostní helmy, jak dokládá fotografie a mohli jít zkoumat terén. Po Vítkovicích na nás čekala ostravská radniční věž, nejvyšší v České republice. Výhled byl úžasný, povídání mladého průvodce také. 12 Jeho zasvěcený výklad o Ostravě byl velice zajímavý a poutavý. Z Ostravy jsme se přesunuli do našich nejmladších lázní v Klimkovicích. Jsou to lázně malé, moderní a jejich netradiční design zaujme snad každého.celý den nám přálo počasí, bylo ideálních cestovních 20 stupňů a z výletu jsme se vrátili sice unavení, ale navýsost spokojení. Věra Černá konala také večerní zábava s DH Sobuláci. Tu stárci, jak je zvykem po půlnoci, pěkně rozjeli. Hlavní pár Jana Kořínková a Václav Šik by se s Vámi chtěli po dvou letech rozloučit a poděkovat všem stárkům a pomocníkům, kteří se podíleli na organizaci Chrlických hodů. Dále děkujeme panu Mulíčkovi za postavení máje a všem sponzorům (MČ Brno-Chrlice, Cipres-filtr Brno, s.r.o., atd.). Hlavní pár Jana Kořínková a Václav Šik Zleva: Lenka Smutná a Aleš Turský, Ivana Smutná a Jakub Černý, Katka Buchtová a Tomáš Kitlička, Jana Kořínková a Václav Šik, Daniela Prokešová a Inocenc Šik, Dana Vránková a Jakub Treschl, Jana Floriánová a Karel Blatný, Veronika Hiclová a Lukáš Pirkl. Sklepníci: Jiří Hamrla a Petr Matoušek 11

12 Chrlické OKO říjen 2012 Ze společnosti Družební setkání seniorů Chrlice-Krajné 2012 Již pošesté se uskutečnilo dne přátelské setkání seniorů organizací Klubu důchodců Brno-Chrlice a Jednoty důchodců Slovenska Krajné. První družební návštěva seniorů se započala v roce 2007 v Krajném, potom se každoročně konala setkání střídavě v Chrlicích a Krajném.Výbor a členové naší organizace se snažili našim přátelům připravit zajímavý program. Zahajovací přípitek podávaly dvě členky oblečené do místních krojů. Po příjezdu a přivítání starostkou Bc.Ivanou Teleckou a předsedkyní Klubu důchodců Lídou Kořínkovou následovalo malé občerstvení ve společenském sále ÚSP Chrlice. Autobusem byl přesun do Slavkova k návštěvě národní kulturní památky zámek Slavkov-Austerlitz. Prohlídková trasa zahrnovala reprezentativní prostory zámku s bohatou freskovou a štukovou výzdobou, dobovým mobiliářem a v minulosti proslulé obrazové sbírky šlechtického rodu Kouniců. Dále si naši přátelé prohlédli sál předků s portréty nejvýznamnějších majitelů zámku, Rubenso- čekalo na výpravu překvapení, když průvodkyně zazpívala jeden z chorálů svého repertoáru. Prohlídka vrcholila návštěvou kaple sv. Kříže, která se vyznačuje jedinečnou akustikou pro koncertní vystoupení. V motorestu Rohlenka se naši hosté zastavili na polední chutný oběd. Po cestě zpět byla zastávka na návrší Žuráň, odkud řídil roku 1805 Napoleon útok, který rozhodl bitvu u Slavkova. Ing.Milošem Palečkem, který je píseň jsme zpívali všichni na nyní ve funkci ředitele ÚSP Chrlice. zdraví s přáním štastného Své umění na trubku před- vedl Dominik Němec. Navazovalo vystoupení pěvecké skupiny Hrachovienka. Přišla nám zahrát a zazpívat známá skupina Brněnští gajdoši, která rozproudila veselou návratu domů. Bylo to vydařené setkání, na které se bude jistě vzpomínat. Již nyní se těšíme na setkání za rok v Krajném. Po odjezdu našich přátel jsme se vrhli na úklid společenského sálu. zábavu. Čas rychle ubíhal a přišel čas loučení. Poslední Ing. Vladimír Kučera Blahopřání jubilantům Emilie Šmerdová - 80 let Gertruda Kupská - 80 let Josef Lazar - 80 let Bohumír Klimeš - 80 let Františka Hertlová - 80 let vým sálem, s kopiemi Rubensových velkoplošných pláten a historický sál, který byl místem sjednání příměří po bitvě ve Slavkově u Brna. V tomto sále Po návratu do společenského sálu byly předány vzájemně dárky. Následovalo pěvecké vystoupení smíšeného sboru vedeného V červenci, srpnu a září roku 2012 oslavili svá životní jubilea tito oslavenci: Jiří Burda - 70 let Jan Šmora - 70 let Jaroslav Přibyl - 70 let Rudolf Kubísek - 70 let Stanislav Březa - 70 let Emilie Macíčková - 75 let Ludmila Wagnerová - 75 let Radmila Stloukalová - 75 let František Klimeš - 75 let Pavel Verbík - 75 let Vladimír Hanuš - 85 let Jiřina ř Přichystalová - 85 let Květoslava Filipínová - 85 let Jan Javora - 85 let Anna Vičarová - 92 let Josef Hipšr - 93 let Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, optimismu a celkové pohody. 12

13 Ze společnosti Chrlické OKO říjen 2012 Z chrlických firem představujeme Miloslav Vránek - RYTECTVÍ Tradice uměleckého řemesla v rodině Vránkových trvá již po několik desetiletí. Rukodělnou zručností byl nadán už můj děda, který pracoval jako písmomalíř. Stejnému řemeslu se posléze věnovala moje maminka. Otec byl umělecký pasíř, uvádí pan Miloslav Vránek, který se své profesi vyučil na Odborném učilišti Znak Brno - obor rytec kovu. Rytectví pak sám vyučoval na Střední průmyslové škole slévárenské na Šujanově náměstí, později Střední průmyslové škole strojní na ulici Sokolská. Miloslav Vránek při práci pomocí moderního strojního vybavení, které je doplněno klasickým ručním zpracováním po vzoru starých mistrů. Mezi takto zhotovovanými produkty nalezneme raznice z mosazi pro ražbu do kůže, dřeva, papíru a kovu, modely pro odlévání medailí, plaket a pamětních desek, rytí do forem, na slévárenské modely a měděné elektrody, ryté orientační systémy, pečetidla s monogramy, erby a logy firem, rytí na repliky historických uměleckých předmětů. Spektrum nabízených služeb se však netýká jen samotné výroby, nýbrž obsahuje i nabídku poradenství a zpracování návrhů. Při výčtu těchto činností je jasné, že spolupracujeme i s nej- Mosazná raznice na námět Leonarda da Vinci rie, závěrem dodává paní Helena Vránková. Pamětní desky věno- Pečetidlo s chrlickou pečetí Deska šlechtitelům vína Rytectví Vránek na ulici U viaduktu Počátky nynější podoby Rytectví VRÁNEK, které provozuje jako samostatnou živnost, se datují k roku Společně se svojí manželkou Helenou, původně vyučenou v oboru zahradnictví - aranžování květin, se zabývají kusovou výrobou nápisů a znaků do různých kovů a plastů. Rytí neboli gravírování je mechanické odebírání materiálu nástrojem uzpůsobeným k provedení jemného detailu, kdy písmo nebo jiná rytina se měří i na desetiny milimetru. S ryteckou prací se setkáváme denně. Pomineme-li bankovky a mince, na každém plastovém výrobku nalezneme symboly a nápisy, které byly do forem vyrobeny ryteckou technikou. Rytecké řemeslo je v dílně manželů Vránkových prováděno Rekonstrukce obelisku v Denisových sadech Erb a státní znak ČR různějšími umělci, designováni studii, reklamními agenturami, slévárnami, strojírenskými podniky, elektrozávody a různými řemeslníky. Z chrlických firem bych jmenovala např. již vámi prezentovanou slévárnu Alfe Brno, s.r.o., akademického malíře a sochaře pana Jindřicha Ploticu či bratry Treschlovy Karose- vané padlým ze světových válek, vojákům RAF, významným umělcům, vědcům, sportovcům a dalším osobnostem, jejichž modely vzešly z dílny manželů Vránkových, můžeme nalézt v různých koutech naší republiky i v zahraničí. A nám nezbývá než popřát, ať se dílo daří! Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka SDH Brno-Chrlice touto cestou děkuje Rytectví Vránek za zhotovení modelu medaile ke 120. výročí založení SDH Chrlice a následně paní Haně Portové (Alfe Brno,s.r.o) za jejich odlití. místostarostka 13

14 Chrlické OKO říjen 2012 Ze společnosti, různé Zweibelfest 2012 slavnosti cibule v našem partnerském městě V srpnu 2012 jsem se zúčastnil cibulových slavností Zwiebelfest 2012 v partnerském městě Laa an der Thaya. Zwiebelfest (slavnosti cibule) jsou každoročně pořádané oslavy trvající 3 dny, s bohatým programem před radnicí se střídají kapely, probíhají výstavy, jsou otevřena muzea a zájemci mohou vyjet na autobusové výlety do vesničky Grossharras a Falkenstein, kde mohou ochutnat víno a oblastní delikatesy. V rámci této akce byla otevřena výstava Laa an der Thaya jinýma očima skládající se z fotografií Doris Dorothea Hansal, kde návštěvník může srovnat vývoj Laa v proměnách času. Cibulové slavnosti 2012 tento rok oficiálně zahájil starosta Laa Manfred Fass, který tu přivítal přítomné významné osobnosti z Rakouska i zahraniční. Byla představena také naše skupinka v čele s bývalým starostou Vladimírem Kučerou. Následovala procházka po náměstí se zastávkou u důležitých stánků, kde jsme ochutnávali různé místní speciality a velmi dobré víno. Hovořili jsme i se starostou z partnerského města z Garching z Německa. Naše delegace byla srdečně přijata, což dokazuje možnou další spolupráci mezi Laa a Chrlicemi. Na náměstí na počest všem z Chrlic nakonec zahrála kapela českou píseň Škoda lásky. Pohledem na osvětlenou radnici jsme se loučili s našimi hostiteli s tím, že se snad brzy uvidíme a nemusíme čekat až na další Zwiebelfest, který Laa pořádá srpna Ovšem už teď se může stát bodem programu příštího léta nás všech. Cibulové slavnosti v Laa jsou určitě neopakovatelným zážitkem. Jan Březa Různé Varovné SMS zprávy Vážení spoluobčané, chcete dostávat aktuální informace o dění v městské části? Registrujte se do projektu SOS SMS, který jsme pro Vás ve spolupráci s JMK připravili. Na mobilní telefon tak budete zdarma dostávat informace o naplánovaných kulturních akcích, blokovém čištění a hrozících nebezpečích. Registrovat se můžete pomocí Vašeho mobilního telefonu. Cena přihlášení stojí 3,- Kč (vč. DPH). Všechny SMS, které Vám v rámci projektu přijdou, jsou pro Vás zdarma. Registraci provedete zasláním SMS ve tvaru: JMK mezera BRNO mezera CHRLICE mezera INFOR- MACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO ORIENTACNI Text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky. Příklad SMS zprávy: JMK BRNO CHRLICE informace ano novak stepan*krizikova*20 Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, Otevírací doba: Po Pá: So: zavřeno dle tel. domluvy Ne: MVDr. Martin Blaha pohotovost: T: Kšírova Brno že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Podrobný návod naleznete na stránkách MČ (na úvodní straně předposlední odkaz). Inzerce OD ZÁŘÍ JSME PRO VÁS ROZŠÍŘILI SLUŽBY SORTIMENT OTEVÍRACÍ DOBU doufáme, že k vaší spokojenosti Vakcinace psů, koček, fretek a králíků Odčervení, čipování, vystavování pasů Stomatologie, interna (dermatologie, gynekologie, ophtalmologie, endokrinologie, neurologie atd.) Chirurgické zákroky (kastrace, operace mléčné žlázy, excize tumorů apod.) USG (sono) a RTG vyšetření Preventivní a poradenská činnost, prodej krmiv a chovatelských potřeb Výjezdy k pacientům

15 Sport, vaření Chrlické OKO říjen 2012 Mistrovství města Brna v PÉTANQUE V neděli proběhl v areálu SK Řečkovice 7. ročník Mistrovství města Brna 2012 v PÉTANQUE. Naše městská část byla v soutěži zastoupena ve všech čtyřech kategoriích družstev - RAD- NICE, ŽENY, MUŽI a JUNIOŘI. Sedmé místo z devíti zúčastněných družstvech svědčí o tom, že musíme v chrlickém parku ještě hodně trénovat. Děkujeme Lucii Bojdové a Andrei Wagnerové za výrobu dresů. Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka Tip na zdravý a chutný oběd Králík se sušenými švestkami Králičí maso je dost nevýrazné chuti, proto je ochucujeme slaninou, česnekem, divokým kořením apod. Maso z králíka je lehce stravitelné a svou energetickou hodnotou se vyrovná telecímu. Říká se, že dobře upravené králičí maso musí uspokojit i toho nejnáročnějšího gurmána. 1 naporcovaný králík olej na opečení králíka sůl hladká mouka Marináda: 1/2 láhve černého piva 1 velká nakrájená cibule 1 lžíce oleje stroužek nakrájeného česneku tymián bobkový list 2 hřebíčky 10 kuliček celého pepře 1/2 láhve černého piva slanina máslo 1 cibule 2 kostky cukru perník citrónová šťáva Do druhé poloviny piva naložíme rozinky a sušené švestky a necháme nabobtnat. Ve větším hrnci zpěníme na másle nakrájenou na proužky slaninu a cibuli. Přidáme opečené porce králíka a přelijeme procezenou marinádou. Dále přidáme kostky cukru a plátek perníku a dusíme. V případě potřeby přiléváme pivo, v němž jsme nechali bobtnat rozinky a sušené švestky, které přidáme ke konci dušení do pokrmu. Podle chuti můžeme ještě okyselit citrónovou šťávou. Podáváme s vařeným bramborem. Koláč z cukety níky lehkými, lehce stravitelnými a biologicky hodnotnými. 2 hrnky polohrubé mouky 2 hrnky nahrubo nastrouhané cukety 1 hrnek krystalového cukru 3 celá vejce ¾ hrnku oleje 1 lžíce skořice 1 prášek do pečiva špetka soli Poleva: 2 lžíce rostlinného tuku 14 lžic moučkového cukru 4 lžíce horké vody 2 lžíce kakaa Všechny suroviny smíchejte dohromady. Můžete přidat rozinky, sekané ořechy nebo mandle. Těsto nalijte na vymazaný a vysypaný plech. Upečené nechte vychladnout a potřete kakaovou polevou. Na polevu rozpusťte tuk, prosejte moučkový cukr, přidejte horkou vodu a kakao. Na mírném ohni za stálého míchání utřete. Když se Vám budou předpisy líbit a pustíte se nejen do přípravy, ale poté s velkou chutí i do konzumace, pak Vám musím popřát dobrou chuť, ale zopakovat i slova klasika (Cicero): Máme jíst proto, abychom žili, ne žít proto, abychom jedli. Osoleného králíka naloženého den předem v marinádě necháme okapat, osušíme, lehce pomoučíme a dozlatova opečeme na oleji. 12 sušených švestek hrst rozinek Moučníků a zákusků je mnoho druhů, a zejména naše česká kuchyně je jimi pověstná. Z hlediska správné výživy je třeba říci, že je nanejvýš potřebné pokud možno omezit moučníky příliš syté a tučné a nahrazovat je mouč- Tak dobrou chuť Vám přeje Anežka Stránská 15

16 FÓRUM Vážení spoluobčané, na internetových stránkách městské části bylo spuštěno diskuzní fórum, kde se můžete vyjadřovat k problematice a dění v městské části. Přijďte diskutovat mezi sebou a pokládat dotazy odpovědným lidem z MČ. Věříme, že Vaše příspěvky budou věcné a konstruktivní a pomohou nám společně zlepšit život v naší MČ. Přidejte si svoji firmu zdarma na web Chrlic Inzerce Všichni podnikatelé a drobní živnostníci, kteří mají provozovnu v Chrlicích, mají možnost zaregistrovat svoji firmu na webu MČ. Registrace i uveřejnění v adresáři firem je zdarma. Registraci provedete na webu MČ v sekci Adresář firem, kde dáte Přidej firmu. Věříme, že vytvoříme ucelený přehled a mapu podnikatelských aktivit v naší obci a pomůžeme tím také k rozvoji Vašeho podnikání. JOY OPTIK Tuřanka 2a (u kapličky) Brno-Slatina Vám nabízí zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních, fotochromatických, dioptrických barevných i dalších opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis kontaktní čočky + roztoky, pouzdra sluneční brýle značkové, POLAROID + sluneční podvěsy doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čisticí roztoky lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice poradenství OTEVÍRACÍ DOBA: Po, St, Čt Út Pá Tel.: Navštivte nás, jsme tu pro vaši spokojenost AUTODOPRAVA Jan Karpíšek kontejnery do 5 tun Chrlice Nabízí: odvoz suti odvoz komunálního odpadu dovoz písku a stavebního materiálu mobil: Zámecká 5, Brno-Chrlice CHRLICKÉ OKO 104/2012. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. M. Sklenářová, Mgr. J. Růžičková a Mgr. A. Zbořil, Adresa: Chrlické nám. 4, Brno, tel.: , , Grafické zpracování Martin Mašek. Registrováno pod č. MK ČR E Určeno místním občanům. Náklad výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012

Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012 Zápis o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám.4 Předsedající:

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven. Zápis o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 17.2.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více