Úvodní slovo. Pozvánky. Pozvánky str. 2. Volby do zastupitelstev krajů str. 4. Oznamka str Krojované slavnosti str Co k obědu? str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Pozvánky. Pozvánky str. 2. Volby do zastupitelstev krajů str. 4. Oznamka str. 4 5. Krojované slavnosti str. 9 10. Co k obědu? str."

Transkript

1 ročník 18, číslo104 říjen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnes se s vámi chci podělit o velmi příjemný zážitek minulého víkendu. Na pozvání Klubu důchodců přijeli naši milí slovenští přátelé z Krajného. Čekala na ně dvojice žen v překrásných chrlických krojích a s nimi i organizátorky, které se postaraly o přípravu sálu v ÚSP, nádhernou květinovou výzdobu i dekoraci před vchodem. Na stolech bylo připraveno pohoštění, které ženy zajistily převážně z vlastních zdrojů. Setkání bylo velmi milé a já jsem si při uvítací řeči uvědomila, jak je důležité, že se spolupráce, kterou započali naši předchůdci, daří udržovat od nejmladší generace až po tu nejstarší. Současné vedení radnice v ní s radostí pokračuje. Jedním z důkazů je naše účast na setkání Čechů a Slováků při oslavách Česko-slovenské vzájemnosti na kopci Velká Javořina. Právě zde Pozvánky str. 2 Pozvánky Setkání seniorů Chrlice-Krajné se v neděli vysoko v kopcích pod širým nebem, na hranici mezi oběma státy sešly stovky lidí z obou stran, aby společně strávily tento den. Spolu s paní místostarostkou a představiteli obce Krajné jsme se zúčastnili slavnostního setkání, které se uskutečňuje již mnoho let. Letos, 20 let po rozdělení společného státu, přijeli i nejvyšší představitelé obou národů. Premiéři Nečas a Fico, předsedkyně poslanecké sněmovny paní Němcová, předseda senátu ČR a mnoho dalších oficiálních hostů. V přírodním amfiteátru se střídali lidoví umělci z blízkých i vzdálenějších obcí, aby svými písněmi a tancem představili folklór svého kraje a oslavili odvěké přátelství Čechů a Slováků. A bylo se opravdu na co dívat. Až poslední vystoupení Hradišťanu náhle ukončil prudký déšť, ale krásné vzpomínky na tuto akci nám nepokazil. Je příjemné, že můžeme přivítat přátele vždy, když má naše městská část slavnostní akci. Podobný charakter by měla mít i naše setkávání s představiteli spřáteleného rakouského města Laa an der Thaya, se kterými předchozí vedení radnice také navázalo spolupráci. I my jsme se vzájemně navštívili, pozvali jsme rakouské hosty na Burčákové slavnosti, ale vzhledem Oslavy Česko-slovenské vzájemnosti, Velká Javořina 2012 Volby do zastupitelstev krajů str. 4 Oznamka str. 4 5 Krojované slavnosti str Co k obědu? str. 15

2 Chrlické OKO říjen 2012 Pozvánky, zprávy RMČ a ZMČ ke značné jazykové bariéře, kterou pociťují nejen představitelé radnice, ale i členové jednotlivých spolků, nemůžeme zahájit žádný dlouhodobější projekt, ve kterém by se setkávali např. sportovci, hasiči nebo žáci místní školy. Určitě ale budeme i nadále iniciovat vzájemné přátelské návštěvy. Doufám, že vždy budeme mít v Chrlicích novinku, se kterou se budeme moci prezentovat. V loňském roce byla dokončena oprava kapličky, v letošním roce bude naší chloubou nově opravená zvonice. Chybí nám už jen zvoník, který by dokázal ve slavnostní dny zvon správně rozeznít. Další příjemná změna čeká návštěvníky sklepa Pod radnicí. Nově opravené sociální zařízení umocní příjemné kulturní zážitky již tradičních programů - Pátek v 7 a dalších společenských akcí. Zvonice v novém Po dlouhodobé snaze bude zahájena stavba přestupního terminálu před chrlickým nádražím. Řešení, jak zajistit finanční Pozvánky prostředky k její realizaci jsme společně s vedením města Brna hledali více než rok. Začátkem října by měla být zahájena oprava povrchu silnice na ulici U viaduktu. I v tomto případě jde o dlouhodobě požadovanou a neustále urgovanou akci. V letošním školním roce měly, podle loňských předpokladů, předškolní děti nastupovat do nových tříd MŠ. Jde o stále plánovanou přístavbu MŠ na ulici Šromova. Není v našich silách tuto stavbu urychlit, zdržení je způsobeno administrativními problémy na magistrátě města Brna, ale realizace stavby je opravdu jen oddálena. Na podzim bychom se měli zahájení prací přece jen dočkat. Do ukončení stavby budou v provozu stávající třídy, které kapacitou pro chrlické děti postačí. Po dokončení přístavby pocítí velkou úlevu školní družina, která bude moci využít místnosti MŠ. Opravu, která bude finančně značně nákladná, vyžaduje kamenná zídka před základní školou. Nejprve se zdálo, že bude dostačující oprava rozpadlé horní betonové plochy na zídce, ale odborníci odhalili, že je nutná celková oprava. Její realizaci připravujeme na příští rok. Toto je jen část materiálních problémů a já se ráda vrátím k příjemným zprávám. Čeká nás krásná akce v sobotu , kdy dopoledne přivítáme nové občánky Chrlic a odpoledne od hod. oslavíme společně s jubilanty jejich narozeniny. Věřím, že i vás ostatní čekají příjemné podzimní dny a upřímně vám je přeji. Bc. Ivana Telecká, starostka Klub žen ve spolupráci s MČ a ÚSP Brno-Chrlice pořádá DÝŇOBRANÍ v pátek 5. října 2012 Začátek v 16 hodin v zámecké zahradě, hry pro děti, hudba, program zajištěn. Všichni jsou srdečně zváni, dýňovým produktům a fantazii se meze nekladou! Přijďte a podělte se s námi i Vy - Vaše zkušenosti, rady, kulinářské speciality velice rádi uvítáme!! Zve Klub žen Brno - Chrlice. POZVÁNKA NA VÝLET KLUB PŘÁTEL TURISTIKY CHRLICE Vás zve na výlet v sobotu dne Trasa: Sraz na Chrlickém n autobus č. 63 v 7.52 hod. Tetčice-Žebětín-Bystrc přístaviště Vzdálenost: 19 km Převýšení: 130 m Bližší informace: pan Jiří Ronza ( ), jste srdečně zváni!!! Představujeme Vám Mgr. Renata Pokorná nová tajemnice Úřadu městské části Brno-Chrlice Vážení občané, dovolte, abych se Vám představila ve funkci tajemnice Úřadu městské Zprávy RMČ a ZMČ části Brno-Chrlice. Je pro mne velkou ctí, že jsem byla na tuto pozici vybrána, a věřím, že naplním pozitivní očekávání vedení radnice. Ráda bych se zasloužila o zefektivnění chodu úřadu, zvýšení úrovně a zkvalitnění jeho práce. Doposud jsem pracovala na Úřadě městské části Brno-Tuřany, kde jsem získala celkem jedenáctiletou praxi práce na úřadě, část ve funkci právničky a později též ve funkci vedoucí odboru. Dále by Vás mohlo zajímat, že ačkoliv v Chrlicích nebydlím, mám zde kořeny. Moje babička totiž pocházela z Chrlic a bydlela na ulici 2

3 Zprávy RMČ a ZMČ Chrlické OKO říjen 2012 K Lázinkám a později na ulici V rejích. Na závěr bych Vás chtěla vyzvat, abyste se na mne bez obav obraceli se svými dotazy, náměty či připomínkami k práci úřadu. Jsem Vám k dispozici Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice v pracovních dnech v obvyklou pracovní dobu na Úřadě městské části Brno-Chrlice. Mgr. Renata Pokorná, tajemnice ÚMČ Z 39. schůze rady konané dne RMČ schválila návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH na rok 2012 ve výši ,- Kč schválila použití provozních finančních prostředků v předpokládané výši do ,-Kč ze schváleného rozpočtu na rok 2012 pro ZŠ a MŠ, Brno, J. Broskvy 3 na pokrytí výdajů aktivity 6. a 7., konané ve dnech přeshraničního projektu Tancuj, maluj, spievaj, cez hranice snívaj z 40. schůze rady konané dne RMČ schválila finanční příspěvky organizacím z rozpočtu MČ Brno-Chrlice: Nadační fond Slunečnice ,- Kč; Česká tábornická unie T.K.Cassiopeia 3 500,- Kč; Brněnské společnosti příznivců letců RAF Emila Bočka 3 000,- Kč souhlasila se zjednodušeným územním řízením stavby na pozemku p.č k.ú. Chrlice schválila přijetí daru od firmy Husqvarna v hodnotě ,-Kč pro ZŠ a MŠ, Brno, J. Broskvy 3 z 41. schůze rady konané dne RMČ schválila rozpočtové opatření č. 12/2012 a postoupila rozpočtové opatření č. 12/2012 na vědomí ZMČ vzala na vědomí čerpání rozpočtu MČ Brno-Chrlice za 1-6/2012, VHČ bytový dům a postoupila materiál k projednání na ZMČ Brno Chrlice schválila podání návrhu na neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na rok 2013 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Chrlice ve výši ,-Kč souhlasila s obsahem návrhu aktualizace investičního záměru na akci Vícefunkční objekt-hasičská zbrojnice, archiv a sklad ÚMČ Brno-Chrlice a zázemí pro skupinu údržby při MČ Brno-Chrlice bez připomínek souhlasila s použitím chrlického znaku na hasičské vlajce SDH Brno-Chrlice, na domovenkách uniforem členů SDH Brno Chrlice a na plakátech pro akci Rockové chrlení 2012 udělila výjimku dle čl. 4 obecně závazné vyhlášky smb č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku pro konání kulturní akce Rockové chrlení 2012 v sobotu dne od hod. do do hod. vybrala v souladu s návrhem komise pro otvírání a hodnocení nabídek pro realizaci VZ Oprava stavby zvonice na ul. Zámecká firmu KAVESTAV s.r.o. za cenu ,-Kč vč. DPH vybrala pro realizaci VZ malého rozsahu Ošetření dřevin v lokalitě Splaviska, k.ú.chrlice firmu Šarapatka s.r.o. a schválila předložený návrh smlouvy na VZ Ošetření dřevin v lokalitě Splaviska, k.ú.chrlice schválila záměr obce č. 19 pronajmout pozemek p.č o výměře m2 k.ú. Chrlice schválila záměr obce č. 20 pronajmout pozemky p.č. 1238/22, k.ú. Chrlice o výměře 21 m2, ostatní plocha a pozemek p.č. 1238/34 k.ú. Chrlice o výměře 46 m2 ostatní plocha, ve vlastnictví smb z 42. schůze rady konané dne RMČ schválila rozpočtové opatření č. 13/2012 souhlasila s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor obecní garáže č. 2/06 s nájemcem Ing. Vladimírem Štěpánkem dohodou ke dni a souhlasila s předloženým návrhem dohody na ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor obecní garáže č. 2/06 schválila záměr obce č. 21 pronajmout garážové stání ve dvojgaráži v bytovém domě Ctiradova 27, Brno neměla připomínky k návrhu dispozice s majetkem smb p.č. 572/6 a 908/1 k.ú. Chrlice v rámci stavby rekonstrukce VTL RS Brno Okrajová uložila referátu majetkovému ÚMČ Brno Chrlice požádat o svěření pozemků p.č. 4244, p.č. 4245, p.č. 4246, p.č. 4247, p.č. 4248, p.č. 4249, p.č. 4250, p.č. 4251, p.č k.ú. Chrlice za účelem pronájmu k zemědělskému obhospodařování schválila finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč z rozpočtu MČ Brno-Chrlice TyfloCentru Brno, o.p.s. schválila udělení finančních darů za práci v I. pololetí roku 2012 členům komisí, kteří nejsou členy ZMČ z 43. mimořádné schůze rady konané dne RMČ schválila uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí se společností E.ON Distribuce, a.s. týkající se připojení odběrného místa budoucí víceúčelové haly na pozemku p.č. 1237/1 k.ú. Chrlice k distribuční soustavě elektrické energie za cenu Kč. Text smlouvy je uveden v příloze č. 1 zápisu z 44. schůze rady konané dne RMČ svěřila starostce rozhodování o záměrech městské části Brno-Chrlice dle 39 zákona o obcích souhlasila s kácením dřevin na pozemku p.č. 1588/1 k.ú.chrlice a s náhradní výsadbou dřevin na tomto pozemku dle předloženého projektu Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability ÚSES v k.ú.chrlice schválila darování praporu a žerdi občanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Brno-Chrlice schválila výpůjčku 20 zahradních setů Petru Křesťanovi neměla připomínek k provozu veřejné dopravy na území městské části Brno- Chrlice a navrhla, aby do městské části zajížděl autobus přepravující cestující zdarma do nákupního centra Olympia uložila ÚMČ zaslat na Odbor dopravy MMB dopis na podporu žádosti Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v Brně Chrlicích o doplnění dopravního značení a úpravu nevyhovující šířky chodníku v městské části z 45. mimořádné schůze rady konané dne RMČ schválila uzavření smlouvy se společností JMP Net, s.r.o. o připojení k distribuční soustavě týkající se připojení odběrného místa budoucí víceúčelové haly na pozemku p.č. 1237/1 k.ú. Chrlice k distribuční soustavě plynu z 46. schůze rady konané dne RMČ zhodnotila práci ředitelky ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 kladně, ale nenavrhla poskytnutí mimořádné odměny souhlasila s nabytím 13 ks kancelářských otočných židlí a 1 ks inkoustové tiskárny Canon ip 3000 do majetku ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 darem schválila pronájem pozemku p.č a části pozemku p.č k.ú. Chrlice schválila pronájem pozemku p.č k.ú. Chrlice zájemci, který nabídl nejvyšší nájemné schválila pronájem garážového stání v bytovém domě Ctiradova 27 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Ing. Zdeňkem Šarapatkou týkajícího se víceprací při kácení a ošetření dřevin v lokalitě Splaviska za cenu 5.400,- Kč vč. DPH neměla připomínky ke stavbě REKO MS Brno Břetislavova, č. stavby a souhlasila se zjednodušeným územním řízením schválila záměr budoucího využití pozemků v lokalitě Padělky, Horní louky a Pod strání jako sportovní a relaxační zóny za těchto podmínek: oblast zůstane veřejně přístupná, sportovní a relaxační zóna bude vybudována a provozována v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími správních orgánů, Městská část Brno-Chrlice se nebude finančně podílet na vybudování ani na provozu této zóny z 12. zasedání zastupitelstva konaného dne ZMČ souhlasilo bez výhrad s hospodařením MČ Brno-Chrlice a schválilo Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Chrlice za rok 2011 schválilo rozpočtové opatření č.8/2012, č. 9/2012, č. 10/2012 a č. 11/2012 nesouhlasilo s prodejem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna p.č.3282 k.ú.chrlice o výměře 595 m2 a p.č.3283 k.ú.chrlice o výměře 3547 m2 společnosti SETRA, spol.s r.o., se sídlem Zvonařka 408/16, Brno-Trnitá souhlasilo se změnou Územního plánu města Brna u pozemků ve 3

4 Chrlické OKO říjen 2012 Zprávy RMČ a ZMČ, oznamka vlastnictví paní Květoslavy Benešové, bytem Rebešovická 121/37, Brno, p.č.2137 k.ú.chrlice a p.č.2145/2 k.ú.chrlice změna z návrhové plochy pro dopravu (DG hromadné odstavné a parkovací garáže) na stabilizovanou plochu pro bydlení (BO bydlení všeobecné nebo BP bydlení předměstské) z 13. zasedání zastupitelstva konaného dne ZMČ vzalo bez připomínek na vědomí Čerpání rozpočtu MČ Brno-Chrlice za období 1-6/2012 včetně vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) bytový dům, Ctiradova 27 nedoporučilo prodej pozemku p.č.221/53 v k.ú.chrlice o výměře 20 m² ve vlastnictví statutárního města Brna, majitelům stavby garáže na tomto pozemku nemělo připomínky k návrhu Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Volby do zastupitelstev krajů 2012 Termín voleb: pátek od hod. do hod. sobota od 8.00 hod. do hod. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Nově má volič možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, tj.volič s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji může volit v kterémkoli volebním okrsku pouze Jihomoravského kraje atd. O voličský průkaz lze požádat těmito způsoby: žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Písemné žádosti o vydání voličského průkazu musí být příslušnému obecnímu úřadu doručeny nejpozději do 5.října osobně v tomto případě není vyžadována písemná žádost Volič s trvalým pobytem v MČ Brno-Chrlice může požádat ÚMČ Brno-Chrlice (v úřední dny PO, ST; pí.houšťová tel ) o vydání voličského průkazu nejpozději do 10.října 2012 do hod. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V případě chybějících nebo poškozených hlasovacích lístků může volič požádat ÚMČ Brno-Chrlice (tel ; ) o dodání nových nebo si je vyzvednout přímo na úřadě. Na požádání obdrží volič hlasovací lístky i ve dnech voleb ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů ÚMČ Brno-Chrlice (tel ; ) a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Volební okrsky a volební místnosti v MČ Brno-Chrlice: okrsek č.343 volební místnost v ZŠ Jana Broskvy 3 pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Jana Broskvy, Kunešova, Nad Nádražím, Nad Topoly, Obilní, Pěkná, Půvabná, Rebešovická, Rozkošná, U Jezu, Vilová, Zámecká okrsek č volební místnost v ZŠ Jana Broskvy 3 pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Jánošíkova, K Sídlišti, Podhrázní, Pod Mezí, Roviny, Spádová, Šromova, Tovární okrsek č volební místnost na ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám.4 pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Blümlova, Břetislavova, Ctiradova, Chrlické nám., Davídkova, Ernsta Macha, K Lázinkám, Na Mlatech, Okrajová, Pod Hejdou, Prokešova, U Dráhy, U Ústavu, U Viaduktu, U Zbrojnice, V Rejích, Výspa, Západní Veškeré informace k volbám do zastupitelstev krajů jsou zveřejněny na ÚMČ Brno-Chrlice, Odbor hospodářsko-technický POZOR - BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ Blokové čištění vozovek v naší městské části proběhne ve dnech: a od 8,00 do 16,00 hod budou čištěny vozovky ulic: K Lázinkám, Pod Hejdou, Blümlova, parkoviště při ul. Blümlova, Na Mlatech, Prokešova, Prokešova-Chrlické nám., parkoviště za ÚMČ, parkoviště před Tip sportem, U Dráhy, Jana Broskvy, Obilní, Vilová, Nad Nádražím, Kunešova, Půvabná, Rozkošná, Nad Topoly, Ernsta Macha. Oznamka budou čištěny vozovky ulic: Ctiradova, Západní, Břetislavova, Spádová, Podhrázní, Pěkná, Šromova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, spojnice ul. Jánošíkova ul. Davídkova, včetně přilehlých parkovišť. Čištění bude provádět firma.a.s.a. Služby Žabovřesky s.r.o.odtahy vozidel bude zajišťovat firma p.černý se sídlem Drážní 9, Brno- Slatina, tel.: , pan Pilman. Stejná adresa je i na plochu, kam budou vozidla odtahována. 4

5 Oznamka, z města Chrlické OKO říjen 2012 SPLAVISKA INFORMACE PRO VEŘEJNOST rumělkového Cucujus cinnaberinus, zařazeného mezi zákonem chráněné, silně ohrožené druhy. Výskyt tohoto druhu je úzce vázán na odumírající a mrtvé dřevo, zejména topolů. Děkujeme veřejnosti za pochopení a respektování tohoto postupu. ÚMČ Brno-Chrlice, ref. ŽP Začátkem září byla v lokalitě Splaviska provedena údržba dřevin. Z bezpečnostních důvodů byly vykáceny tři vzrostlé topoly v nevyhovujícím zdravotním stavu, další stromy (topoly, vrba) byly odborně ošetřeny. Kmeny z pokácených stromů nebudou odklizeny a budou ponechány na místě k přirozenému rozkladu pro přítomnou entomofaunu (hmyzí společenstvo). V lokalitě Splaviska je mj. předpokládaný výskyt brouka lesáka Cyklotrasa Brno Vídeň na území Chrlic Upozornění občanům! V úterý 28. srpna proběhlo na radnici v Modřicích setkání představitelů městských částí Brno- Chrlice, Brno-jih a obcí Rebešovice a Modřice s realizátory cyklotrasy Brno-Vídeň. Předmětem jednání byla výstavba úseků této cyklotrasy na jednotlivých katastrálních územích. Hlavní tah této cyklotrasy je veden od Olympie kolem čističky odpadních vod v Modřicích k rebešovickému lesíku. Naše městská část bude napojena na tento tah od křižovatky Rebešovická a Davídkova. Šířka povrchu budoucí cyklostezky má dosahovat 3 metrů a realizace výstavby jednotlivých etap by měly probíhat postupně během let 2013 a Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka Podzimní období se blíží a s ním i úklid spadaného listí. V MČ Brno-Chrlice je v souladu s platnou vyhláškou statutárního města Brna povoleno pálení v otevřených ohništích od 1.března do 31.října vždy v pátek od do hod. Povoleno je pálení pouze suchého rostlinného odpadu! Žádáme občany, aby termín pálení a jeho podmínky dodržovali. V opačném případě mohou být pokutováni. HASIČI DĚKUJÍ všem občanům, kteří přispěli nepotřebným železem ke sběru Z města Rekonstrukce Klubovny pod ÚMČ pokračuje V letošním roce pokračujeme v započaté rekonstrukci klubovny pod ÚMČ - bývalého sklepa Automotoklubu. Po opravě střechy terasy nad vstupem, která proběhla v loňském roce, městská část přistoupila k rekonstrukci sociálních zařízení. Opravy v nákladu cca 410 tis.kč, které zahrnují opravu kanalizace, vody, elektro a stavební práce nové obklady, omítky, dveře, opravu podlahy, instalaci nového sanitárního vybavení vč. dvou průtokových ohřívačů, provedla firma Figarostav,s.r.o., která jako nejlepší vysoutěžila tuto zakázku ve výběrovém řízení. Velké poděkování patří paní Ing. Evě Ševelové, člence stavební komise, starého šrotu dne , a panu Vojtěchu Filovi za zapůjčení sklepa pro jeho uskladnění. Výtěžek bude použit na přípravy oslav 120. výročí založení SDH Chrlice. Děkujeme! Poděkování Velice děkujeme panu Ladislavu Viktorínovi a Mgr. Jitce Růžičkové za obnovu nátěru pohádkových postav ježibaby, Jeníčka a Mařenky u perníkové chaloupky na chrlickém nádraží. která prováděla stavební dozor a ostražitě bděla nad precizním provedením veškerých stavebních prací. Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka 5

6 Chrlické OKO říjen 2012 Z města Vznik sportovní a relaxační zóny v Chrlicích V létě roku 2011 vzniklo občanské sdružení Relax Brno- Chrlice, které si stanovilo cíl podporovat sportovní a rekreační aktivity na území naší městské části. Zabývá se myšlenkou zpřístupnit záplavové území řeky Svratky v katastru Chrlic zájemcům o sport a rekreaci a oživit zde pohybové aktivity. Každý z vás zná plochu o rozloze asi 40 ha od Splavisek po polní cestu vedoucí od tenisových kurtů k Holáskám. Pole, protnuté slepým ramenem Ivanovického potoka s břehy porostlými nekontrolovaně bující vegetací. Po léta je využíváno k zemědělské výrobě (aktuálně Agro Brno-Tuřany,a.s.). o svěření pozemků ve vlastnictví města na úroveň Městské části Brno Chrlice. Součástí zóny budou hřiště pro plážové sporty v blízkosti stávajících tenisových kurtů, kynologické cvičiště, hřiště pro pétanque, cyklistická dráha BMX, jízdárna s koňmi, cyklostezka a cesty pro pěší turistiku a procházky. To vše volně přístupné všem zájemcům. Největší plochu má že se v Chrlicích chystá uzavřená zóna pro V.I.P., že zámek se má změnit v luxusní hotel a že si na Chrlice brousí zuby zahraniční investoři, pak bych rád vše uvedl na pravou míru: Občanské sdružení Relax Brno Chrlice je nevýdělečný subjekt, který si dal za cíl vybudovat sportovní a oddechovou oblast volně přístupnou všem obyvatelům Chrlic a ostatním návštěvníkům. Jeho snahou je najít jednoho nebo více investorů pro vybudování sportovně rekreační zóny. To je podmíněno souhlasem majitelů příslušných pozemků a jejich pronájmem nebo odkoupením. Stát, město ani městská část nemá finanční prostředky na realizaci, proto je nutné je hledat v neveřejném sektoru. V záplavové oblasti není možné umístit žádnou pevnou stavbu ani oplocení, musí zůstat bez pevných překážek. Všechny stávající polní cesty musí zůstat i nadále volně přístupné. dovaných v posledních letech i v okolí Brna. Faktem je, že dle počtu registrovaných hráčů (cca ) je golf druhým nejmasovějším sportem u nás. Jeho dalšímu rozvoji brání nízký počet levných veřejných hřišť příměstského typu určených začínajícím a mladým hráčům. Každé golfové hřiště je krásným kusem přírody s pozitivním vlivem na mikroklima, čistí a zvlhčuje vzduch ve svém okolí, nabízí přirozené útočiště mnoha druhům živočichů a rostlin. Občanské sdružení Relax Brno Chrlice stojí na začátku Tuto plochu tvoří více než 200 drobných pozemků s téměř 500 majiteli a spolumajiteli, kteří je většinou zdědili po svých předcích. Velká část je ve vlastnictví Statutárního města Brna, Povodí Moravy, či patří státu. Ve stávajícím i připravovaném Územním plánu města Brna je tato plocha navržena právě ke sportovním a rekreačním účelům. Její součástí může být i tzv. chrlický biotop (vodní nádrž o ploše 4 ha). Po letech klidu začalo letos Ministerstvo zemědělství pracovat na jeho realizaci. Na podzim loňského roku Relax Brno-Chrlice, o.s. oslovilo majitele se zájmem o dlouhodobý pronájem jejich pozemků za účelem vybudování sportovní a relaxační zóny v této oblasti. V současné době se jedná také zaujímat devítijamkové golfové hřiště s cvičnou loukou (driving range), jehož provoz má financovat všechny popsané aktivity. Kéž by realizace takového plánu mohla být tak rychlá, jako informace, které se o tomto plánu šíří, a které jsou často zcela mylné. Pokud jste zaslechli, Golf jako sportovní a volnočasová aktivita získal v ČR nelichotivou nálepku kratochvíle zbohatlíků. Přispívají k ní vysoké hrací poplatky v resortech vybu- dlouhé cesty a práce, jejímž cílem je vybudování prostoru určeného všem věkovým skupinám k aktivnímu využití volného času. Věříme, že přispěje k tomu, aby Chrlice byly vyhledávaným místem ke zdravému a plnohodnotnému životu. Snad se setkáme s pochopením všech zúčastněných a budeme moci i vás za pár let pozvat k příjemnému a zdravému trávení volného času blízko vašeho domova a umožnit našim potomkům trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu. Mgr. Aleš Zbořil, předseda Relax Brno Chrlice, o.s. 6

7 Z města, školství Chrlické OKO říjen 2012 Požár kompostárny v Brně-Chrlicích V pondělí 20. srpna 2012 ve hod. propukl rozsáhlý požár skládky rostlinného odpadu o rozloze 50x50 metrů v areálu kompostárny společnosti Setra, s.r.o. Ocenění chrlických hasičů Dne převzal velitel místní jednotky SDH Martin Prokeš z rukou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška ocenění za mimořádné nasazení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Brno-Chrlice při likvidaci rozsáhlého lesního požáru u Bzence v květnu letošního roku. Z hořící skládky šlehaly plameny o výšce několika metrů a hustý dým byl vidět jak z Chrlic, tak širokého okolí. Na žádost velitele zásahu byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a na místo postupně dorazilo deset jednotek z řad profesionálních a dobrovolných hasičů. Pomocí kolového nakladače byla hořící skládka rozebírána a postupně hašena. Boj Zasahující jednotka SDH Brno-Chrlice hasičů s ohněm trval cca 8 hodin, požár byl uhašen dopoledne druhého dne. Jaroslav Černý, člen JSDH Brno-Chrlice JUDr.Michal Hašek,hejtman JmK a Martin Prokeš,velitel JSDH CLIL v naší škole CLIL ( Content and Language Intergrated Lerning) patří k současným evropským vzdělávacím trendům. Výraz CLIL poprvé použil David Marsh v roce Označil jím typ bilingvního vzdělávání, který se zaměřuje na integraci výuky cizího jazyka a dalšího školního předmětu. Cizí jazyk je v rámci CLILu používán částečně jako nástroj (výuka předmětu je vedena prostřednictvím cizího jazyka) a částečně je vyučován zároveň s daným nejazykovým předmětem. Nejedná se o výuku vedenou pouze v cizím jazyce s vyloučením jazyka mateřského. Ten naopak zůstává součástí výuky, která má systematicky rozvíjet rovněž schopnost žáků komunikovat o daném obsahu i v mateřském jazyce. V letošním školním roce postupně zařazujeme tuto metodu v některých předmětech ročníku a do budoucna bychom ji rádi rozšířili i do dalších. Počáteční ohlasy žáků jsou pozitivní, metoda jim přináší například rozšíření slovní zásoby v cizím jazyce, procvičení základních frází a jednoduchých pokynů při školní práci. Žáci také pochopí, že nemusí v cizím jazyce vždy rozumět každému slovu a přesto jsou schopni rozumět celkovému smyslu psaného či mluveného textu. Ovládání angličtiny se dnes již spíše považuje za klíčovou kompetenci než za znalost cizího jazyka. Dnešní školáci jsou obklopeni angličtinou a zcela s ní přirozeně zacházejí například na Internetu, při hraní počítačových her či poslechu hudby. Nevyužít této příležitosti ve školní výuce nejazykových předmětů by znamenalo ignorovat jednu z podstatných součástí života ve 21. století. Mgr. Věra Stiborová Školství Školní žákovský parlament ve školním roce Ve školním roce vyhlásil školní žákovský parlament novou celoroční soutěž s názvem Den ve vlastní režii. Soutěže měly různé zaměření. Ať už to byla Vánočně laděná třída, či Jaro už je za vrátky nebo Nejlépe uklizená třída, všechny přinesly spoustu zajímavých nápadů. Vítěz však může být jen jeden, a ani u nás tomu nebylo jinak. Nejvíce bodů za celý rok získali žáci třídy V.A. Pro svůj den si vybrali návštěvu zábavního parku Bongo Brno, a že si svou odměnu řádně užili! ŠŽP také nově pořádal dvě akce Halloween party a Mikuláš ve škole. Obě získaly u dětí obrovské sympatie. Žáci se rádi zapojili i do příprav. Připravili plakáty, pomáhali s výzdobou, zajistili hudbu, kostýmy, občerstvení a samozřejmě po sobě uklidili. Ale hlavně si obou akcí báječně a naplno užili. Za školní žákovský parlament Mgr. Viera Grendárová, 7

8 Chrlické OKO říjen 2012 Projekt Velký a malý kamarád Hned první den letošního školního roku odstartoval na škole nový projekt Velký a malý kamarád. Projekt sbližuje žáky prvních a devátých ročníků. Myšlenkou projektu je usnadnit prvňáčkům vstup do školy a podpořit v deváťácích pocit zodpovědnosti. Každý deváťák má na starosti jedno nebo dvě děti, stará se o ně v šatně, dovede je do třídy a pomůže při ranní přípravě na vyučování. Také komunikuje s rodiči a vyřizuje vzkazy paní učitelce. Jak moc pro prvňáčky projekt znamená prozrazují jejich úsměvy, za deváťáky mluví jejich vlastní slova: Na tento projekt jsem se těšila už od konce minulého roku, protože mám moc ráda malé děti a baví mě moc se o někoho starat Cestou s dětmi k rodičům jsem měla celkem strach, co když se rodičům nebudu líbit, ale rodiče obou kluků byli nad moje očekávání v pohodě, sympatičtí, hodní, milí Když jsme si s rodiči předávali kontakty, tak jsem si připadala hodně starší a důležitější. Velmi mě potěšila také jejich ochota Rodiče od mojí holčičky byli milí lidé a její táta mi vážně stiskl ruku Tohoto projektu jsem se docela dost bála, ale teď jsem ráda, že mám takovou milou a hodnou holčičku. Můžu se o ni Školství starat a pomáhat jí a to mě těší Je to pěkný vrátit se zpátky do let, kdy jsme si takhle hráli Vždy, když mě někde potkají, tak mi mávají V průběhu roku se ještě setkají prvňáčci s deváťáky na několika společných akcích. Věříme, že se projekt podaří. třídní učitelky 9. ročníku Čtvero ročních období Nikola Šromová, 8. A Jaro: Určitě všichni znáte, ten kouzelný čas. Když velkou chuť máte, vyběhnout ven zas. Zase se nám změní čas, to krásné a barevné jaro přivítá každý z nás. Léto: Začíná vylézat sluníčko, a v tenhle čas nás nehřeje maličko. Tohle období se jmenuje léto, a v teple každému lépe jde to. Můžeme se koupat a sluníčko pálí, každé dítě i dospělí si léto chválí. Podzim: Na obloze se vznáší a třepotá drak, nebojte se, vždyť je jen z papíru. Sluníčko pomalu vlezlo za mrak, a toho draka nám táta vyrobil na míru. Tomuhle říkáme podzim, a já už pomalu čepici nosím. Zima: Tohle období se jmenuje zima, na někoho z nás padá rýma. Ale ten kdo jí hodně vitamínů, ten překousne v pohodě i mrazivou zimu. Školní psycholožka ve škole Školní psycholožka Mgr. Martina Přichystalová bude v tomto školním roce opět navštěvovat třídy a pracovat s žákovskými kolektivy, individuální konzultace budou probíhat jen se souhlasem rodičů. Ve škole bude pobývat opět ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Rodiče mají možnost ji kontaktovat kdykoliv na tel nebo mail: a domluvit si s ní individuální konzultaci. Mgr. Věra Stiborová LIMERIKY neboli HRÁTKY S VERŠI Limerik je typ básně, která má ustálené pořadí 5 veršů: Rýmuje se navzájem a potom zase verš. Tvůrcem limeriku je Edward Lear, který tímto stylem vytvořil říkanky, které se neřídí běžnou logikou, ale jejich smysl spočívá v sestavení komického nesmyslu. Což si vyzkoušeli žáci 7.A: Limeriky Na přehradě Slapy našly se dvě tlapy, byly od Lochnesky, vryly se do desky a proslavily celé Slapy. Lidé z Ameriky píší limeriky, sedí pěkně spolu, pijí coca colu, zapíší je do kroniky. Byl jeden skřet a na nose měl vřed, znal básně a uměl je krásně, a přece to byl skřet. 8

NOHEJBALOVY TURNAJ pro tříčlenné týmy. informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice. www.chrlice.brno.cz. Pozvánky

NOHEJBALOVY TURNAJ pro tříčlenné týmy. informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice. www.chrlice.brno.cz. Pozvánky ročník 20, číslo 114 říjen 2014 Slovo starostky Vážení spoluobčané, končí volební období, ve kterém jsme měli možnost ovlivňovat dění v Chrlicích tak, aby se nám spokojeně žilo. V každém vydání zpravodaje

Více

Pozvánky. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 4. Oznamka str. 5 Krojované slavnosti 2011 str. 9 Vítání prvňáčků str. 10 Sport. str. 16. Co k obědu? str.

Pozvánky. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 4. Oznamka str. 5 Krojované slavnosti 2011 str. 9 Vítání prvňáčků str. 10 Sport. str. 16. Co k obědu? str. ročník 17, číslo 99 říjen 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po uplynulém létě nastalo krásné září s rekordními teplotami. Čas dovolených vystřídalo intenzivnější pracovní období. V naší městské části jsme

Více

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str.

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str. ročník 17, číslo100 prosinec 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po ročním působení na radnici jsem se rozhodl na zastupitelstvu dne 31. 10. 2011 odstoupit z rodinných důvodů z funkce starosty, kde následně

Více

OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY

OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 15, ČÍSLO 83 Duben 2009 OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY

Více

www.chrlice.brno.cz KROJOVANÉ SLAVNOSTI, které se konají 5. září 2015.

www.chrlice.brno.cz KROJOVANÉ SLAVNOSTI, které se konají 5. září 2015. ročník 21, číslo 117 červenec 2015 Slovo starosty Vážení spoluobčané, s příchodem jarního období jsme byli postaveni před zásadní věc: údržba zeleně v městské části vlastními pracovníky či dodavatelskou

Více

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 PRVNÍ BESEDA S OBČANY Ve čtvrtek 18.1.2007 se uskutečnila první beseda občanů se zastupiteli MČ. Byli na ni pozváni

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Prosinec 2007 číslo 5 Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus

Více

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXI, září 2012 uzávěrka příštího čísla: 8. listopadu 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Dětský den byl opět ve znamení pohádek. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Studie nové prodejny COOP

Dětský den byl opět ve znamení pohádek. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Studie nové prodejny COOP ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: Studie nové prodejny COOP Otevření Domu pro seniory Pravidla přidělování motivační dotace Májová ročníku 1995 Společenská kronika

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty starolískovecký zpravodaj KVĚTEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

www.prostejov.eu Radnièní listy ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ročn Ro R čník ík 1 13 3 číslo čís íslo lo 1 10 0 31. 2012 3. října 31 říjn j a 20 012 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Hradby ve Školní

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. listopadu 2014 ZDARMA 10 2014 Výsledky voleb, 1-2 koaliční dohoda Kácení dřevin 3 Rekonstrukce 3 mimo les ulice 28. října On-line rezervace 4 vstupenek Obec

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče.

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více