Slovo Z radnice. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXII PROSINEC 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo Z radnice. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXII PROSINEC 2013"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXII PROSINEC 2013 Autor: Eduard Horčík Vážení spoluobčané, blíží se konec roku, dovolte nám popřát Vám šťastně prožité vánoční svátky, klid a pohodu ve Vašich domácnostech a šťastné vykročení do roku Vaše starostky cena 6 Kč Slovo Z radnice Rok se s rokem sešel a my vám opět nabízíme bilancování právě končícího roku Při prohlídce města postupně můžeme konstatovat: V ulici Dubnická jsme zaznamenali dvě podstatné změny při vyhlášeném povodňovém nouzovém stavu byl odstraněn původní most do Stráže. Na likvidaci mostu jsme získali dotaci od Krajského úřadu Libereckého kraje. Likvidaci provedla místní firma pana Přadky. Akce proběhla v havarijním režimu, trvala dva dny. V této lokalitě nás po léta trápila situace, kdy nešlo Dubnickou ulicí projít suchou nohou. Po dlouhých hledáních původního odvodnění Dubnické jsme zadali a financovali společně s firmou RENOCAR projektovou dokumentaci na odvodnění celé lokality. V současné době jsme si ověřili, že problém v dolní části Dubnické byl odstraněn. Na náměstí probíhá rekonstrukce poškozeného morového sloupu a sochy sv. Valentina. Morový sloup byl poškozen běžnými povětrnostními vlivy, socha sv. Valentina byla poškozena úmyslně, byla ukradena pozlacená berla. V budově bývalého městského úřadu byla v listopadu otevřena expozice strážského rodáka arch. Rudolfa Bitzana, finance na ni byly získány z Fondu malých projektů na přeshraniční spolupráci, z programu Cíl 3. Jako každoročně město získalo dotaci z Ministerstva kultury na obnovu zámku. Dotace byla použita na vyklizení a opravu propadlých stropů v dalším křídle zámku. Nejvýznamnější a velmi finančně náročnou byla celková rekonstrukce MŠ, která ještě probíhá a bude dokončena v polovině příštího roku. V současné době dětem slouží již dvě oddělení a do konce roku by měla být předána do užívání další čtyři oddělení. Plánovaná tělocvična a technické zázemí provozu školky se dokončí v příštím roce. Jako každý rok město provedlo i v letošním roce opravy chodníků a komunikací. Kompletní rekonstrukcí prošla část komunikace v ul. Revoluční a část chodníků v ulici Jižní, Mimoňská a Máchova. V bytech v majetku města byla provedena komplexní revize výtahů a provedeny opravy, které z revizí vyplývaly. V současné době uzavíráme smlouvu s firmou na výměnu oken v bytových domech Máchova 4 a Jižní 268. V bytových domech č.p. 268, č.p a č.p budou nově instalovány domovní zvonky. Na základě Vašich požadavků bylo rozšířeno veřejné osvětlení v lokalitě u školního hřiště. Byly instalovány celkem 4 nové lampy. Dokončení na straně 4

2 prosinec 2013 Strážský ruch Začíná vánoční a zároveň poslední měsíc roku 2013 Hornicko-historický spolek pod Ralskem pozval při příležitosti převzetí práv a povinností ke starému důlnímu dílu Schachtstein na slavnostní setkání několik hostů. Akce se uskutečnila v Hamru na Jezeře. Pobočka ZUŠ Stráž se většinou prezentuje hudebním oborem. Tentokrát byla v prostorách základní školy zahájena putovní výstava, kde svá díla prezentují žáci výtvarných oborů uměleckých škol českolipského okresu. Dne proběhlo v malém sále Kulturního domu další setkání zastupitelů města s občany. O víkendu 16. a se do Stráže přestěhovala z České Lípy obecně prospěšná společnost Domov pro seniory Pampeliška. Životní jubilea prosinec 2013 (60 let, 65 let, od 70 let každý rok) Běhal Miloslav Bílá Anna Bílá Čeňa Červený Vladimír Domažlická Jarmila Hubáčková Anna Cheben Vladimír Janatová Eva Jantačová Růžena Johana Josef Kopecký Zdeněk Košťál Jiří Kotek František Koutecká Dorota Levý Josef Mohaupt František Morávková Dana Perná Milada Polášek Jaroslav Roušar Milan Sovová Josefa Staňková Marie Šťastný Vojtěch Štouralová Marie Teplá Jiřina Tesař Karel Trsková Hana Tůmová Helena Vachout František Voříšek Jiří V den 75. výročí úmrtí architekta Rudolfa Bitzana byla otevřena expozice jeho díla v prostorách bývalého městského úřadu na náměstí. Jedná se o první krok, kterým bychom chtěli později prezentovat i jiné slavné rodáky. Vzpomínáme 24. prosince tomu bude již 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan František Majerík. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Manželka a dcery s rodinami I přes blížící se svátky pracujeme na rozpočtu města pro rok 2014 a jednoznačnou prioritou je dokončení rekonstrukce mateřské školky. Nastupuje advent a čas vánoční pro děti nejkrásnější období roku ať prožijí spolu s vámi krásné a klidné Vánoce. Vaše místostarostka Dne jsme se v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem naposledy rozloučili s naším drahým manželem, tatínkem, dědečkem a pradědečkem panem Josefem Bludským. Vždy na něho budeme s láskou a úctou vzpomínat. Všem, kdo se s ním přišli rozloučit, upřímně děkuji. Velký dík patří především členům místní organizace Sboru dobrovolných hasičů, kteří se důstojně rozloučili se svým dlouholetým kamarádem. Obzvlášť děkuji paní Jiřině Hosové, která mi velmi pomohla se zajištěním občerstvení. Ludmila Bludská strana 2

3 prosinec 2013 Kácení topolů v ulici Mlýnská a Mimoňská Město Stráž pod Ralskem připravilo akci Revitalizace zeleně v ulicích Mlýnská a Mimoňská. K tomuto kroku jsme přistoupili na základě provedeného dendrologického průzkumu, který prokázal, že zdravotní stav stromů je v mnoha směrech velmi špatný. Tato skutečnost byla opakovaně prokázána v případě nepříznivých meteorologických podmínek, kdy každoročně vlivem poryvů větrů docházelo k poškozování stromů. Na základě provedené inventarizace stromů byl zpracován plán k provedení 1. etapy revitalizace zeleně. První fáze kácení byla občany vnímána negativně i pozitivně, nicméně musela proběhnout. Na jaře 2014 bude následovat druhá fáze výsadeb. K výsadbám budou použity stromy kvalitně zapěstované, o velikosti kmínku cm. Jako druhy budou vysázeny javory. Kamila Janatková, vedoucí oddělení technické správy Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v našem městě Kč. Tyto náklady se dělí počtem osob s pobytem na území města + počtem staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (4171). Výsledná částka se rovná 672 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku ve výši 500 Kč. Co to znamená? Město každoročně doplácí ze svého rozpočtu na každého obyvatele částku Výše poplatku za komunální odpad ve Stráži pod Ralskem V uplynulých měsících probíhaly ze strany strážníků městské policie namátkové kontroly pejsků a jejich majitelů, zda mají svého psa řádně nahlášeného a zda za něho odvádí poplatky dle vyhlášky o poplatcích. V souvislosti s OZV města byl dán důraz také na psy, kteří nebyli vedeni na vodítku v některých (opakovaných) případech byly majitelé těchto volně pobíhajících psů řešeni strážníky MP v blokovém řízení. V případě, že někdo neměl psa nahlášeného nebo za něho neodváděl poplatek, byl tento skutek postoupen k projednání na FO MěÚ ve Stráži pod Ralskem. Strážníci v ulicích města 172 Kč za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. V praxi to znamená, že čím více budou obyvatelé našeho města třídit odpad, tím nižší budou náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, a tím menší bude tlak na zvyšování poplatku za komunální odpad pro obyvatele našeho města v příštích letech. Michal Randula, vedoucí finančního odboru Kontroly dodržování OZV města Stráž pod Ralskem poplatky a pohyb psů na veřejném prostranství namátkově zkontrolovali téměř tři sta pejskařů. Ale co je hlavní tyto kontroly měly ten správný efekt na jejich základě se na MěÚ dostavili hříšníci, kteří si zaregistrovali svého pejska a zaplatili za něho poplatek. Nebylo naším cílem dát co nejvíce pokut, jak to asi většina z vás cítila, ale donutit majitele psů, aby se řádně starali o své mazlíčky a dodržovali stanovená pravidla uvedená v obecně závazných vyhláškách města. Za kolektiv MP: Bc.Klára Havelková vrchní strážník MP Narodilo se miminko Určitě všichni víme, že v našem městě není porodnické zařízení, a proto miminek, která budou mít v rodném listě v kolonce místo narození uvedeno Stráž pod Ralskem, je velmi malé množství. Od roku 1960 bylo v naší knize narození pouhých třináct zápisů. Poslední zápis narození miminka byl proveden v roce 1998, kdy se narodil chlapeček. V naší obci se tedy narodilo miminko po patnácti letech a tentokrát to byla holčička Eliška. Nešlo o plánovaný domácí porod, nýbrž o překotný, kdy se holčičce chtělo na svět velmi velmi rychle. Maminka i děvčátko vše zvládly velmi dobře. Jako matrikářka jsem byla samozřejmě nadšená a při svém prvním zápisu do matriční knihy narození jsem si dala patřičně záležet. Tímto přejeme malé Elišce vše nejlepší do vínku, ať roste jako z vody. Jana Mužáková, matrikářka Vítání občánků V sobotu 9. listopadu se v obřadní síni uskutečnilo další, v letošním roce již druhé, vítání občánků. Tentokrát jsme společně přivítali 14 nových občanů našeho města. Vítání občánků má v našem městě dlouholetou tradici a koná se zpravidla dvakrát ročně. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě vítání občánků podílejí, a to nejen svým kolegyním ze Sboru pro občanské záležitosti, ale i dalším: oběma představitelkám města Bc. Reslové a Ing. Urbánkové, pí Vítkové a pí Klimšové, které zajišťují hudební doprovod, fotografům p. Rajtrovi a p. Kunovi a především dětem z obou strážských mateřských škol, které pod vedením svých učitelek pí Fenclové, pí Hojdové a pí Lemberkové vystupují s kouzelným pásmem básniček a písniček. Všem děkuji a těším se, že budeme spolupracovat i v příštích letech. Marie Stützová, předsedkyně SPOZu Autor kreseb v tomto čísle Varty: Eduard Horčík Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, pohodu v kruhu svých nejbližších a mnoho pracovních úspěchů v roce 2014 přeje redakční rada VARTY strana 3

4 Setkání s občany města Vedení města se snaží dělat vše pro občany podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nejlepším kritériem je jejich spokojenost. Přitom je důležitá i zpětná vazba, tj. co si o tom všem činění myslí i občané. Stává se proto již tradicí, že se vedení města spolu s ostatními zastupiteli setkává s občany, a formou vzájemné besedy si vyměňují názory na konkrétní problémy města. Tentokrát byli zastupitelé poprvé v přesile bylo jich dvanáct, občanů Stráže přišlo pobesedovat celkem osm. A o čem že se hovořilo? Excelovaly především dámy z Domu s pečovatelskou službou (DPS), které se především zajímaly o řešení problémů kolem jejich DPS, a to: Jak je to s měřením radonu v budově DPS a je možné využít současné akce bezplatného měření? Odpověď: Měření radonu bylo provedeno před vlastní výstavbou DPS, byla provedena nařízená opatření a nyní se pokusíme zajistit eventuelně i nějaké další kontrolní měření. Kdy budou obnoveny nátěry oken, zkontrolováno topení a seřízeny jejich ventily? Odpověď: Město již má vysoutěženu firmu, která nátěry obnoví a začne hned na jaře; kontrolu topných rozvodů a seřízení jejich regulačních prvků na DPS provede v nejbližší době odborná firma. Další dotazy směřovaly víceméně ke konkrétnímu dění ve městě: Bude se pokračovat v demolici statku v dolní Stráži? Odpověď: Zatím nelze, neboť všechny pozemky, kterých se to týká, jsou v majetku soukromníků a zatím se s nimi nepodařilo sjednat žádnou rozumnou dohodu. V Jižní ulici postrádáme v celé její délce lavičky, uvažuje město o jejich instalaci? Odpověď: Zvážíme jejich instalaci podle finančních možností rozpočtu města. Chybí venkovní prvky pro cvičení a to i pro cvičení starší generace, budou se někde nově montovat? Odpověď: V rozpočtu pro rok 2014 uvažujeme s dodáním několika cvičebních prvků a zvažujeme jejich umístěny na zahradě DPS. Dále následují všeobecné postřehy o bezpečnosti ve městě, o stavu a činnosti státní policie, o stěhování Pampelišky, o osudu bývalé ubytovny (Zubr), o možnosti zřízení řádného nástupu lodí pro vodáky Ploučnice v oblasti garáží v Dubnické ulici atd... A na závěr také zazněla i pochvala pro naše bezpečné a čisté město od spoluobčanky, která se přistěhovala do Stráže z Ostravy a má možnost srovnání. Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat ještě jednou vám všem, kteří jste vyměnili pohodlí a teplo domova za možnost popovídat si s námi zastupiteli můžeme sice zkonstatovat, že nás všechny trápí stejné problémy, ale musíme se na jejich řešení i sami trochu podílet Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Slovo z radnice dokončení z titulní strany prosinec 2013 V kulturním domě byl pořízen nový nábytek do velkého sálu (stoly, židle) a do šatny umělců. Dále bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení, nakoupeno osvětlení do divadelního sálu, bude provedena výmalba stropů obou sálů. Z dotací jsme rozšířili vybavení na cyklostezce a po dohodě se s. p. DIAMO jsme provedli směnu pozemků pod cyklostezkou za místní komunikaci, která je využívána převážně s. p. DIAMO. Jako obvykle jsme z dotace pořídili dovybavení naší jednotky hasičů a již dnes víme, že jsme získali dotaci na zateplení hasičské zbrojnice, která bude realizována podle počasí v příštím roce. Z dotace na sociální služby jsme pro pečovatelskou službu pořídili nový osobní vůz, který slouží nejen k přepravě osob, ale i k přepravě obědů. V objektu úřadu a polikliniky se zdánlivě nic nestalo. Naopak byla provedena zásadní oprava topného rozvodu, a to instalace uzávěrů jednotlivých větví rozvodu, tak aby při každé opravě nemusel být topný systém vypouštěn. Tato oprava byla provedena i na rozvodu vody. Na úřadě budeme koncem roku a v dalších letech nabízet možnost úhrady poplatků i jiných plateb platebním terminálem. Budete tak moci platit i na úřadě bezhotovostně kartou. V lednu letošního roku byl vypracován a schválen Plán prevence kriminality, na základě kterého jsme z finančních prostředků města pořídili kamerový dohlížecí systém. Ten bude využíván městskou a státní policií. Po neúspěšných letech hledání možnosti odbahnit Horku, a tím umožnit spokojené využívání tohoto území, jsme přistoupili ke komplexnímu řešení a nechali jsme zpracovat architektonickou studii Klidová zóna. Studie zahrnuje území náměstí, zámeckého vrchu a pláže. V příštích letech se pokusíme záměr postupně naplňovat. Zásadním rozhodnutím zastupitelé rozhodli zcela ukončit činnost provozovatelů videoloterijních terminálů a s okamžitou platností zrušili vyhlášku, která provoz těchto zařízení na území města povolovala. Vedení města zná potřeby Stráže velmi dobře. Bohužel množství finančních prostředků, s kterými můžeme v roce hospodařit, nám neumožňuje provést vše v takové míře, jak by si stav majetku zasloužil. Chybějící finance se usilovně snažíme v průběhu celého roku hledat ve vyhlášených dotačních titulech. V letošním roce podobně jako v minulých letech byla podána celá řada žádostí o dotace a ne ve všech naše město neuspělo. Ani to nás neodrazuje. Teď, koncem roku, město ještě využilo nabídky a vypracovalo projekt na zateplení tří významných budov v našem majetku, tj. základní škola, kulturní dům a úřad s poliklinikou. Odhad naší spoluúčasti předpokládáme více než 20 mil. Kč. Je to velký závazek města, ale s vědomím, že investice se nám vrátí v ušetřených nákladech na provoz budov, je nutné prostředky na finanční spoluúčast zajistit. Vaše starostky strana 4

5 prosinec 2013 Oprava střechy kostela sv. Zikmunda Špatný stav kostela, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č /5-3295, nedělá ostudu jen sám sobě, ale celé naší společnosti. Sice trochu utrpěl válečnými, nebo spíše poválečnými událostmi, ale na jeho stavu se podepsalo použití jako skladu uranovým průmyslem, který byl tehdy pod sovětskou správou, a samozřejmě neprospěl ani následný nezájem příslušných činitelů. Vnitřní zařízení bylo tehdy zlikvidováno a farní budova sloužila zdravotnímu středisku. Neopravován zchátral tak, že pak již nemohl sloužit ani jako skladiště. Naše občanské sdružení STRÁŽSKÁ ZÁCHRANA PAMÁTEK iniciovala i letošní opravy, na kterých se finančně účastnily další organizace i jednotlivci. Na opravu jižní části střechy se tak společně vynaložilo Kč. Opravu střechy podstatně zdražil a omezil podstatně horší stav dřevěného krovu, než se původně předpokládalo. Podíl byl následující: Strážská záchrana památek Kč (z toho Česko-německý fond budoucnosti Kč); MK ČR Kč; Liberecký kraj Kč, Biskupství v Litoměřicích Kč, páter V. Horniak Kč. Na účet Strážké záchrany památek přispěli účastníci kulturní akce i jednotlivci, kterým ze srdce děkujeme. Přestože DIAMO s. p. má v náplni práce nápravu škod jejich činností, byl jakýkoliv jejich příspěvek odmítnut ředitelem tohoto státního podniku (Ing. Bc. Jiří Jež) jako nezákonné sponzorování jejich firmou a rovněž s odvoláním na již promlčené škody (dopisy D100/00795/2012 a D100/02675/2013 z ). Vzhledem k původní sovětské správě našeho uranového průmyslu, který kostel zdevastoval, bylo jednáno i s Ruským zastupitelským úřadem v Praze s tím, že by mohli přispět alespoň takovou částkou jako Němci. To však odmítli s tím, že velvyslanectví takové možnosti nemá (No 396 z ). Druhý dopis byl adresován přes jejich velvyslanectví na jejich prezidenta. Odpovědí bylo, že podle legislativy Ruské federace není možné, aby renovace nebo rekonstrukce objektů v jiných státech se prováděla z prostředků státního rozpočtu s výjimkou, že se to uskutečňuje na základě dvoustranných mezinárodních dohod (No 728 z ). Celkové nutné náklady na opravu se za stávajícího stavu odhadují asi na 3,5 milionů Kč. Evropské fondy byly v takovém případě pouze pro obce do 500 obyvatel. Norské fondy pro obdobné záležitosti jsou stále v nedohlednu, a tak oprava kostela může v nejlepším případě pokračovat dalšími malými krůčky. Nadějně se však jeví doporučení na zařazení opravy kostela do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2014 Národním památkovým ústavem územní odborné pracoviště v Liberci. Konstatovali, že z důvodu nedostatku finančních prostředků byla zahájena pouze drobná obnova fasády na věži a položení nové krytiny na části presbytáře z důvodu masivního zatékání, které v letošním roce pokračovalo velmi kvalitní obnovou střechy na jižním ramenu transeptu. Pokračování prací obnovy střešního pláště a včasné zahájení celkové obnovy fasády je z památkového hlediska nanejvýš žádoucí, neboť se zabrání další degradaci. Takových doporučení však v minulosti byla celá řada, ale necháme se překvapit. Petr Jílek Předseda občanského sdružení STRÁŽSKÁ ZÁCHRANA PAMÁTEK Strážský kostel dříve......a strážský kostel nyní. Foto: Milena Honzírková Čekání na Ježíška Datum konání: , 10:00-16:00 hodin Pořádá: Ekoporadna ORSEJ, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Liberecký kraj Místo konání: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa Program: Ukázky tradičních lidových řemesel a vánočních zvyků Tvůrčí dílničky s vánoční a zimní tematikou Příprava a ochutnávka staročeských adventních pokrmů Pečení vánoček a cukroví Vánoční výstava spojená s prohlídkou muzea Vánoční pohádka - divadélko pro děti Již po šesté bude těsně před Štědrým dnem připraven ve vlastivědném muzeu celodenní vánoční program pro děti a rodiče. Opět budou představena téměř zapomenutá lidová řemesla a tradice vztahující se k Adventu. Některá si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet. Nebude chybět ani ochutnávka staročeských vánočních pokrmů a pečení vánoček či cukroví. Pro malé i velké bude připravena řada tvůrčích dílniček s tematikou tohoto ročního období. Předvánoční atmosféru jistě vhodně doplní koledy nebo pohádka pro ty nejmenší. Více informací můžete najít před akcí na Převzala z webových stránek Libereckého kraje: M. Honzírková strana 5

6 prosinec 2013 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 30. října 2013 Přítomni: dle presenční listiny 5 Omluveni: Bc. Brigita Suchardová, Mgr. Bořivoj Malát Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Mgr. Simon Michailidis R/251/2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení J. T. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí poplatek z prodlení ve výši 50 % aktuálního zůstatku. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li uhrazeno 50 % poplatku z prodlení do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/252/2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení A. K. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí poplatek z prodlení ve výši 20% aktuálního zůstatku. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li uhrazeno 80 % poplatku z prodlení do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/253/2013 Navýšení platu ředitele příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada města schvaluje s účinností od 1. listopadu 2013 měsíční plat řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT dle předloženého návrhu. R/254/2013 Přidělení uvolněného bytu. Rada města schvaluje přidělení bytu velikosti 3+1, č. bytu 28 v ulici Jižní č. p. 367 do,,kategorie B případně,,c. R/255/2013 Žádost společnosti BESTCOMP, s.r.o., Jezerní č. p. 380, Stráž pod Ralskem o souhlas s povolením sjezdu z místní komunikace na pozemek p. č. 2135/130 v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem výstavby rodinného domu s provozovnou na pozemku p. č. 2135/130 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s umístěním a provedením 2 sjezdů z místních komunikací na p. č. 2115/23 a 2135/5 v k. ú. Stráž pod Ralskem na pozemky p. č. 2135/18 a 2135/130 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení 2 sjezdů z místních komunikací na p. č. 2115/23 a 2135/5 v k. ú. Stráž pod Ralskem na pozemky p. č. 2135/18 a 2135/130 v k. ú. Stráž pod Ralskem se společností BESTCOMP, s.r.o. se sídlem ve Stráži pod Ralskem, Jezerní č. p R/256/2013 Žádost společnosti BESTCOMP, s.r.o., Jezerní č. p. 380, Stráž p/r o souhlas s umístěním přípojek pro nově navržený rodinný dům s provozovnou na p. č. 2135/130 v k. ú. Stráž p/r, o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení přípojek a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uvedené přípojky Rada města souhlasí s umístěním a provedením vodovodní přípojky, přípojky na rozvod NN a kanalizační výtlačné přípojky na pozemcích p. č. 2138/1, 1837/2, 2135/3, 2135/5 a 2115/23 pro nově navržený rodinný dům s provozovnou na p. č. 2135/130 vše v k. ú. Stráž p/r. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení vodovodní přípojky, rozvodu NN a kanalizačního výtlaku na pozemcích p. č. 2138/1, 1837/2, 2135/3, 2135/5 a 2115/23 v k. ú. Stráž p/r se společností BESTCOMP, s.r.o., se sídlem ve Stráži p/r, Jezerní č. p. 380 pro nově navržený rodinný dům s provozovnou na p. č. 2135/130 vše v k. ú. Stráž p/r. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku, rozvod NN a kanalizační výtlak na pozemcích p. č. 2138/1, 1837/2, 2135/3, 2135/5 a 2115/23 v k. ú. Stráž p/r se společností BESTCOMP, s.r.o., se sídlem ve Stráži p/r, Jezerní č. p. 380 pro nově navržený rodinný dům s provozovnou na p. č. 2135/130 vše v k. ú. Stráž p/r. R/257/2013 Peněžitý dar uvolněné člence Zastupitelstva města. Rada města souhlasí s výplatou peněžitého daru starostce města dle návrhu. R/258/2013 Peněžitý dar uvolněné člence Zastupitelstva města. Rada města souhlasí s výplatou peněžitého daru místostarostce města dle návrhu. Informace: konání dětských rybářských závodů v Hamru na Jezeře Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. listopadu 2013 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluvena: Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Ing. Jiří Mužák, PhD. R/259/2013 Žádost o prominutí penále J. Ž. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále z prodlení ve výši 50 %, tj ,50 Kč. R/260/2013 Žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem o souhlas s přijetím daru. Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem přijetí finančního účelového daru ve výši 2 000,- Kč od společnosti TOSIKO CZ s.r.o. R/261/2013 Žádost o prominutí poplatků z prodlení H. K.. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí poplatek z prodlení ve výši 50 % aktuálního zůstatku. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li uhrazeno 50 % poplatku z prodlení a poplatek za komunální odpad do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/262/2013 Žádost o prominutí poplatků z prodlení E. S. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí 50 % z částky ,22 Kč. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li uhrazeno 50 % poplatku z prodlení a poplatek za komunální odpad do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/266/2013 Výběrové řízení Zpracování projektové dokumentace vodovodní řad Enkláva. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na Zpracování projektové dokumentace vodovodní řad Enkláva s Ing. Petrem Koldovským, Tyršova 75, Rovensko pod Troskami. R/267/2013 Souhlas se změnou provozování veřejného osvětlení v lokalitě u s. p. DIAMO. Rada města souhlasí s navrženou změnou provozování veřejného osvětlení v lokalitě u s. p. DIAMO v předloženém znění. R/268/2013 Rozšíření kamerového systému ve městě - vybudování nového dohledového centra. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě na akci: Rozšíření kamerového systému ve městě se společností HB ALARM, spol. s r.o., Holšická 1010, Praha Újezd nad Lesy dle cenové nabídky č. 2 a prodloužení termínu realizace akce do R/269/2013 Žádost o poskytnutí pracovního volna pro studium R. B. Rada města nesouhlasí s poskytnutím pracovního volna s náhradou mzdy. R/263/2013 Žádost o prominutí poplatků z prodlení M. F. Rada města žádost zamítá. R/264/2013 Přidělení uvolněného bytu. Rada města schvaluje, aby byt č. 15, velikosti 3+1, umístěný v ulici Máchova č. p. 354 ve Stráži pod Ralskem, byl obsazen a zároveň odprodán v souladu s,,pravidly pro prodej bytových jednotek v majetku města Stráž pod Ralskem provést výběrové řízení obálkovou metodou. R/265/2013 Záměr prodej movitého majetku. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje movitého majetku Škoda Felicia 1,6 m3, rok výroby 1996 za minimální nabídnutou cenu 5 000,- Kč. strana 6 R/270/2013 Žádost o přidělení služebního bytu. Rada města schvaluje zařazení žádosti o přednostní přidělení bytu pro paní M. L. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii A, velikost bytu Rada města schvaluje přidělení bytu č. 71, velikost bytu 1+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem paní M. L. Rada města nerozhodla ve věci: - významná osobnost města Stráž pod Ralskem za rok 2013 Informace: - uzavření mateřských škol a školní družiny ve dnech Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

7 prosinec 2013 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem konaného dne 20. listopadu 2013 Přítomni: dle presenční listiny 16 členů Zastupitelstva města: Jan Benda, Ing. Eduard Horčík, Alena Jurková, Ing. Petr Křesťan, Ing. Jan Malec, Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Ladislav Poncar, Michal Ptáček, Bc. Věra Reslová, Zdeněk Rokoský, Ing. Pavel Rychtařík, Ing. Tomáš Rychtařík, Bc. Milan Schlauch, Ing. Jitka Urbánková, Mgr. Jiří Vaněk, Danuška Votočková Omluveni: Ivana Jablonovská, Magdaléna Krejčová, Mgr. Bořivoj Malát, Mgr. Simon Michailidis, Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Ing. Jiří Mužák, PhD. Návrhová komise: Ing. Pavel Rychtařík, Ing. Petr Křesťan Z/81/2013 Urbanisticko-architektonická studie Klidová zóna ve Stráži p/r. ZMě schvaluje doplnění venkovního bazénu pro všechny věkové kategorie případně s výjimkou nejmenších dětí, pro které bylo ve studii navrženo brouzdaliště do Urbanisticko- -architektonické studie Klidová zóna ve Stráži p/r. Hlasování: Pro: 11 Proti: Bc. Reslová, Ing. Urbánková, pí Votočková, pí Jurková, Ing. Malec Komentář: Zastupitelé projednali na svém jednání studii Klidová zóna, která obsahuje návrh řešení lokality náměstí, zámeckého vrchu a pláže. Pláž, která je označována jako zóna I. prošla největší diskuzí. Po 1,5 hodinovém jednání se problém zóny I Pláž zúžil na diskuzi, zda mít v architektonické studii venkovní bazén nebo brouzdaliště pro malé děti, které navrhli architekti. Zastánci venkovního bazénu argumentovali zvýšením atraktivnosti Stráže, přilákáním ještě většího počtu návštěvníků do Stráže, lepším využitím tohoto území samotnými občany města, zvýšení možnosti venkovního koupání. Důvody proti bazénu byly náklady spojené s pořízením takového zařízení a také náklady na provoz bazénu, tedy ekonomickými možnostmi města. Připomněli jsme si ztrátový provoz kulturního domu, bazénu, haly a dalších sportovišť, které město ze svého rozpočtu provozuje a také záměrem zateplit školu, kulturní dům a úřad s poliklinikou, které pokud budeme úspěšní a dotaci získáme, budeme muset pravděpodobně řešit úvěrem. Obě skupiny měly ze svého pohledu pravdu. Byla bych ráda, kdyby se záměr na pláži začal realizovat. Čas ukáže co si bude moci město dovolit. Komentář pro Vás připravila starostka města STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST prosinec 2013 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky hodin neděle MUDr. Andrea Jelínková Havlíčkova 443, Česká Lípa tel středa MUDr. Kristýna Hejnová Havlíčková 443, Česká Lípa tel sobota MUDr. Zdeňka Lysická Ústecká 2855, Česká Lípa tel čtvrtek MUDr. Pavel Klima Smetanova 372, Nový Bor tel neděle MUDr. Jaroslav Lysický Bulharska 844, Česká Lípa tel pátek MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel sobota MUDr. Michaela Bělecká Moskevská 671, Česká Lípa tel neděle MUDr. Jiří Voříšek Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel neděle MUDr. Andrea Jelinková Havlíčkova 443, Česká Lípa tel sobota MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v Podj. tel pondělí MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Česká Lípa tel neděle MUDr. Alexandra Bruncová Purkyňova 1849, Česká Lípa tel úterý MUDr. Jiří Voříšek Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel pondělí MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 164, Stráž p/r tel středa MUDr. Naděžda Motlíková Moskevská 671, Česká Lípa tel úterý MUDr. Pavel Hříbal Revoluční 164, Stráž p/r tel Senioři se již zabydlují ve Stráži pod Ralskem Obecně prospěšná společnost Pampeliška, která léta pečovala o seniory a těžce nemocné se přestěhovala se svými klienty do Stráže pod Ralskem. Přesun se neobešel bez přítomnosti policie, která v uplynulém období zasahovala již několikrát. Muže zákona povolal nový majitel Kahanu Raymond Borowczak, který objekt koupil letos na jaře. S vedením Pampelišky měl od začátku spory, především o výši nájemného. Během stěhování policii oznámil, že dochází ke krádeži jeho majetku. Jednalo se o odšroubovaná madla v koupelnách. Ředitelka Pampelišky Yvona Brichová přivolané policii doložila doklad o zakoupení obecně prospěšnou společností Pampeliška. Následně už přesun probíhal bez problémů. Na klidný chod akce dohlíželi tři pracovníci bezpečnostní agentury a kromě zaměstnanců a rodinných příslušníků, se samotným stěhováním ochotně pomáhalo cca čtyřicet studentů českolipských středních škol. Do bývalého hotelu DIAMO ve Stráži pod Ralskem, který se stal novým domovem pro sto třicet seniorů, se stěhovali klienti, kteří musejí být stále pod dozorem. ležící i chodící. Stěhoval se také nábytek, vybavení, obrázky, květiny a další drobnosti. Před stěhováním proběhl v novém domově úklid, drobné opravy i výmalba. Bývalý hotel Kahan byl profilován až na 350 lůžek, do hotelu DIAMO by se mělo vejít až 500. Větší prostory jsou pro seniory výhodou. Klienti si mohli vybrat také pokoj. Podle ředitelky Pampelišky budou mít senioři ve Stráži trošku lepší podmínky např. v tom, že mohou jíst ve svém pokoji a nemusí přecházet do jídelny. Paní ředitelka Pampelišky vyšla vstříc také dojíždějícím zaměstnancům, kteří chtějí se seniory i nadále zůstat v kontaktu a posunula jim začátek pracovní doby o hodinu, aby se dostali včas do práce. Podle Věry Krejsové jedné z pečovatelek: I brzké vstávání stojí za to, už pro dobrý pocit. Ty lidičky za to stojí, vítají člověka s úsměvem, a to strašně dobije baterky, dodala. Stěhování díky tlaku nového majitele Kahanu bylo velmi rychlé a nelíbilo se ani klientům ani zaměstnancům. Ještě chvíli bude trvat, než se vše ustálí do starých kolejí. Spokojeni jsou konečně senioři i zaměstnanci. Dnes je na nich vidět klid, usmívají se a více komunikují mezi sebou i s námi. pochvalovala Věra Kejsová. Zdroj: Českolipský deník a Co dodat závěrem? Přejme seniorům i zaměstnancům, aby se jim ve Stráži líbilo, aby v naší obci poznávali jen vstřícné jednání, snad i nové přátele, aby si zamilovali vycházky do okolní přírody a už nikdy nemuseli řešit podobné situace, které zažívali v hotelu KAHAN. Dodatek k textu:: M. Honzírková strana 7

8 prosinec 2013 Bohatství Stráže je v síle posvátné stavby Císař Karel IV. byl velkým ctitelem svatých relikvií. Jezdil po starém kontinentu, tedy po Evropě (pozn.: objevení Ameriky přišlo za více než sto let ), a navštěvoval svatá místa a hroby svatých. Tato jeho vášeň postupně vyvrcholila v tom, že si plně uvědomoval magii svého počínání. Viděl střed tohoto starého kontinentu v území, na kterém dnes žijeme v území Čech. Ano, středem starého kontinentu jsou Čechy, středem Čech je pak Praha, středem Prahy je Hrad, středem Hradu je chrám svatého Víta a v jeho středu je kaple svatého Václava a uprostřed je hrob svatého Václava, patrona národu českého, knížete z rodu Přemyslovců, těch Přemyslovců, ze kterých pocházela i jeho maminka Eliška Přemyslovna Pro všechny tyto ostatky nechal v těsné blízkosti chrámu a královského paláce vybudovat kapli Všech svatých, do které pak tyto ostatky ukládal. Věřil, že až jednou všichni svatí vstanou z mrtvých, že se všichni sejdou v Praze, že si přijdou pro své ostatky Úchvatné, úžasné, geniální a taky magické (alespoň pro mne). V roce 2013 vydala Mladá fronta, a. s. pátý svazek cyklu Neznámé Čechy, Posvátná místa severovýchodních Čech, jejímž autorem je Václav Vokolek. A to, že se v této knize v kapitole Síla posvátných staveb zmiňuje i o Stráži pod Ralskem, tak to asi není náhoda. Zde jsou některé z řádků této jeho knihy. Ve starých pramenech se uvádí, že jednu z těchto svatých relikvií - část ostatků sv. Zikmunda věnoval svému oblíbenci Janu ze Stráže (z Vartenberka) právě císař Karel IV. Tento duchovní poklad byl uložen ve zdejším chrámu sv. Mikuláše, který máme doložený k roku Jan ze Stráže byl pozoruhodný člověk. Koncem března roku 1379 byl jmenován kanovníkem pražské katedrály, místa se však v roce 1390 zřekl. Jeho dravá povaha se pro kněžský život nehodila. Když mu zemřel otec, zdědil značný majetek. To mu nestačilo, a tak dobyl hrad Lemberk a získal lembersko-jablonské panství. Na sklonku 14. století nechal na vysokém kopci postavit hrad Ralsko. Nový majitel panství, Zikmund z Vartenberka, změnil podobu nejstaršího kostela i jeho zasvěcení, které spojil se svým patronem sv. Zikmundem i se svatými ostatky. Ani tato stavba se nedochovala. Renesanční kostel byl roku 1772 jako zchátralý stržen (věž zůstala) a na jeho místě postaven kostel nový. Pozdně barokní kostel s půdorysem ve tvaru lotrinského kříže je dílem stavitele Johanna Josefa Kunze z nedalekého Liberce. Jestli si někdo myslel, že solidní stavba vydrží ve Stráži navěky, nestalo se tak. Po válce kostel osiřel. Původní majitelé museli odejít a ti noví příliš zbožní nebyli. Kostel začal chátrat, roku 1960 byl definitivně uzavřen a pustl. Poslední ranou byla sovětská okupace. Vojáci vnikli do kostela, patrně hledali pod oltářem poklad, a narazili na kryptu, kde alespoň zhanobili mrtvé. Kostel popsali svými jmény, dokonce při pohledu na vysoké klenby se člověk mohl pocvičit v azbuce. Existuje fotografie, na níž jsou v oknech kostela lebky, jakoby se dívající se na městečko. Hrůzná podívaná. Možná je tam dali titíž vojáci, kteří na zdech zanechali své podpisy. Bohaté vnitřní vybavení bylo poničeno, ukradeno a něco se odvezlo, patrně do Jablonného v Podještědí. Kostel začal sloužit jako skladiště. Ve městě uranu neměl posvátný prostor místo Sovětská vojska se tu chovala jako doma, i hrad Ralsko spadal do jejich vojenského prostoru, uran se vyvážel na východ a zdálo se, že tomu bude na věčné časy. Místní činovníci se přece jen zalekli azbukou počmáraného kostela a rozhodli se zahladit stopy, které nesvědčily o kulturnosti sovětské armády. Tak to opravíme strana 8 V té době nastoupil na faru v Mimoni mladý kněz. Předtím studoval v Římě, třeba ho čekala církevní kariéra, třeba ztráta státního souhlasu, ale zatím to bylo jen odklízení do pohraničí. Mezi mnohými kostely, které měl na starosti, byl i ten ve Stráži pod Ralskem. Kdo si dnes vzpomene na obratné manévry, výhry a prohry, které ho ve farnosti čekaly? Ve Stráži se měl opravit celý kostel a vrátit ho církevním účelům, ale to tvrdě narazilo. V městě hrdých dobyvatelů uranu nebylo pro kostel místo, a tak jistou výhrou byla kaple, která měla vzniknout z jedné strany půdorysného kříže. Protože si mladý kněz vážil díla malíře Vojmíra Vokolka, který se dlouhá léta věnoval v naprostém ústraní duchovnímu umění, oslovil ho s nabídkou a malíř nadšeně přijal. Netušil, že je to jeho poslední kostelní freska, že další práce mu bude definitivně znemožněna. O sakrální umění neměl nikdo zájem, ani církev, ani stát. Vzniklo pozoruhodné dílo. Malíř Vokolek měl jeden velký vzor renesančního malíře Giotta. V posledních letech měl u postele pouze dvě knihy- Giottovu monografii a Bibli. Dva nevyčerpatelné zdroje. Jeho freska není obvyklou výzdobou prostoru, ale závažnou výpovědí, mimo jiné i o dnešku. Vznikla v době, kdy veškerý náboženský život byl utlumen, kolem Ralska se rozkládal sovětský vojenský újezd, a přece je námět malby plný naděje. Na stěnách kaple vidíme podivnou hostinu. Na jedné stěně si můžeme přečíst, co výjev znamená. Zobrazeno je tu Kristovo podobenství, v němž se mluví o člověku, který chystal velkou večeři a pozval na ni mnoho lidí. Všichni se vymlouvali, že nemohou přijít, ale jejich výmluvy byly nicotné. Pán domu se rozzlobil a poslal svého služebníka, aby vyšel na náměstí a do ulic a přivedl chudé, slepé a chromé. Byla to jejich hostina, hostina chudých, jak ji jednou provždy Kristus definoval. Veselá hostina chudých, nemocných, opuštěných. Za okna jsou zobrazeni lidé, o nichž se říká v podobenství: Z těch pozvaných mužů, neokusí nikdo. Jsou ti, co k ní stojí zády, dělají, že o pozvání nic nevědí. Raději netečně sledují start rakety, jejíž motory možná pohání atomová energie vykořistěná z krajiny pod Ralskem. Ve Stráži pod Ralskem ani dnes poselství příliš nepochopili, z originální kaple vzniklo cosi jako stavební skladiště. Proto jim poslal tehdejší zadavatel malby následující vzkaz: Jistěže malíř vycházel z doby, ve které fresky vznikaly. I když nevidíme do tváře dělníkům a technikům, cítíme v nich budovatelskou radost jak spějeme s pomocí dobytého uranu k světlým zítřkům. To není ironie, to byla tvrdá realita, ve které jsme žili. A byl s námi Ježíš vždyť Jej vidíte vpředu rozmlouvajícího s prostými lidmi. A nemůže se tatáž realita opakovat jen v jiné barvě -, až některá příští vláda prolomí těžní limity a začne, jak se o tom začíná uvažovat, těžit i uran? Pokračujme dál. K novému životu, k hostině v Ježíšově království jak je zobrazena na protější stěně můžeme dojít jen přes nový strom života, jímž je Ježíš. Možná, že kresba hostiny, kde venku zůstávají vysoce postavení lidé, vadí právě jim. Ale tak to vysvětlil Ježíš ve svých podobenstvích. A žel, je to pravda. Proto nevadí, že na hostinu se dostal i chudák, kterému z kapsy čouhá Rudé právo. Takových svedených k myšlence komunistické revoluce bylo a je hodně. Kdybych bydlel ve Stráži, toužil bych každý den pobývat v tiché meditaci v této kapli. V těch pár větách jsem nedokázal vystihnout celé bohatství, které obsahuje. Tak to je ve stručnosti několik řádků z knihy Neznámé Čechy, Posvátná místa severovýchodních Čech, která popisuje malby v kapli kostela svatého Zikmunda ve Stráži pod Ralskem. Již jsem zaznamenal reakce některých stávajících návštěvníků, ale i návštěvníků budoucích, kteří se o těchto malbách dozvěděli zprostředkovaně. Pokračování na protější straně

9 prosinec 2013 Bohatství Stráže... dokončení z předchozí strany Tady jsou některé z nich: Vokolek je dosti známý malíř a časem to bude unikátní rarita! - tyhle malby musíte chránit! Když ty malby někomu vadí, tak co kdybyste je šetrně zakryli zajížděcí roletou se svatými obrázky jako peep šou pro znalce alias Goya Nahá a Oblečená Maja? Tady ve Stráži pod Ralskem to je poslední a největší dílo mistra Vojmíra Vokolka. (Myslím, že vymaloval na 13 kostelů). A my bychom se chlubili, jak dokázal naplnit barokní kostel novým duchem. Jeho stylem malby bychom se měli chlubit, je to ojedinělé dílo v celé té době. Prosím, zajděte si do kaple. Udělejte z ní poutní místo Stráže pod Ralskem. A třeba i cíl turistického putování. Najděte citlivého průvodce a vykladatele maleb. Získá tím celé město. Je třeba ještě něco dodávat? Snad jen: Buďme zodpovědní a využijme ku prospěchu nás všech to, co zde už máme Ing. Eduard Horčík Méně známé a zapomenuté obyčeje spojené se Štědrým dnem Kladení slámy pod štědrovečerní stůl také na různá místa v domě a v kostelích (křesťanský výklad: připomenutí, že se Ježíš narodil ve chlévě, pohanská víra: magické zajištění dobré úrody, hojnosti a plodnosti). Neodcházíme od stolu říká se, kdo vstane od stolu, ten do roka zemře. Dvě zkřížené sekyry pod štědrovečerním stolem ostří sekyr mělo chránit před nemocemi a úrazy. Ubrus ze štědrovečerního stolu sloužil na jaře jako plachta, do níž se dávalo zrní na rozsetí po poli. Jedná se o další uplatnění magie plodnosti. Kladení peněz a rybích šupin pod talíře na štědrovečerním stole, abychom měli v příštím roce dostatek peněz a štěstí. Talíř a příbor navíc pro případného příchozího, jako vzpomínka na zemřelé. Zákaz večerního zametání aby se nevymetly nebo neporanily duše zemřelých, které přišly na návštěvu. Zdroj: Českolipský deník , převzala: M. Honzírková Co se psalo ve Vartě před deseti lety Varta - prosinec 2003 Staročeská jídla aneb střídmá štědrost Až na výjimky některých kuchyní panských si naši předkové nepotrpěli ani o Vánocích na nákladné kulinářské čarování. Jednotlivé složky pokrmů představovaly především krajové rostlinné produkty. Symboly plodnosti, hojnosti, zdraví a bohatství nalézáme už na bílé lněné stolůvce, (ale také pod ní): kytičky nevymláceného obilí, česnek, hromádky hrachu, čočky, máku, ořechy, křížaly, krouželky, jablka a takřka ve všech českých, moravských a slovenských regionech med. Tytéž produkty, doplněné ještě o další pocházející vždy takřka výlučně z domácí produkce, tvořily surovinovou základnu štědrých pokrmů. Ze všech to však nejlépe dokládá valašská ščedračka, hustá polévka vařená z toho, co stavení dalo. Byla v ní čočka i hrách, sušené švestky, hrušky, houby, tuřín, brambory, česnek, cibule, pohanka. Ač její historie je nepamětná, patří k tradičním lidovým pokrmům označovaným za přežívající. Sušené houby nechyběly ani v pokrmech hlavních, reprezentovaných zejména kubou černým od hřibů modráků, mimo nichž obsahoval kroupy, škvarky, sádlo, česnek, majoránku a sůl. S vánoční tradicí krkonošskou pak souvisí hubník, houbovec, houbenec nákyp pečený z rozmočeného bílého pečiva nebo husté krupičné kaše, vajec, sádla, česneku, soli, koření a pochopitelně zmiňovaných sušených hub. K dalším regionálním lidovým vánočním pokrmům patřily ovocné omáčky, podávané k vánočkám a rozpíčkám. Na Malšicku je nazývali sladký vocet, na Písecku sladká omáčka, na Klatovsku a Podřipsku muzika, na Slovensku slivčanska. Šlo o rozvařené ovoce většinou hrušky, jablka a švestky, dochucené ořechy, mandlemi, rozinkami, jeřabinami, houbami i perníkem. Mezi všemi těmito pokrmy stály, takřka až na místě posledním, ryby. Jen v některých krajích, vyloženě rybnikářských, se na Štědrý den večer podávaly. Byli to i candáti, sumci, líni, lososi, pstruzi, mníci, piskoři a štiky. Kapři přijímali podobu kaprů černých a kaprů modrých, kaprů na kyselé smetaně i kaprů panýrovaných. Jejich vnitřnosti, zvláště jikry, sloužily již od 16. století (možná ještě dříve) k přípravě polévek. Od druhé poloviny 19. století, s renesancí českého rybnikářství, přicházeli kapři na vánoční stoly již častěji, avšak především jako pokrm postní, významově podobný oblíbeným marinovaným bobřím ocasům. Za naši nejstarší, svým způsobem dodnes přežívající vánoční krmi, známou již v první polovině 14. století, můžeme považovat caltu. Věky ubývající na jakosti, ale přibývající na kráse. To, jak její původní jednoduchý tvar byl hněten na húsky, štědrovnice, pletence, vrkoče, vlasatice a zejména vánočky napodobující betlémské dítě zabalené v peřince. Chcete-li ji upéci přesně tak jako před dvěma sty lety, použijte tento, řadou generací prověřený, recept: CALTA se připravuje z mouky pšeničné, kteráž se zadělá 625 g s 500 g cukru, 375 g loupaných na proužky krájených mandlí, 125 g podobně nakrájeného citronátu (nebo a la citronát kandované dýně), lžíci tlučené skořice, 2 rozkloktanými vejci, koflíkem vody a 3 g uhličitanu amonného (stejně poslouží 3 dkg droždí). Z dobře propracovaného těsta udělají se 4 calty podlouhlé, jež na plechu se upečou potřené roztlučeným vejcem. Nakrájí se ještě za tepla. EHor- Zdroj: Zpravodaj města Stráž pod Ralskem prosinec 2003 Převzala: M. Honzírková strana 9

10 Meandry Ploučnice budou přírodní památkou Meandry řeky Ploučnice u Mimoně, které jsou už dnes součástí evropsky významné lokality Horní Ploučnice, chráněné systémem Natura 2000, budou mít také domácí ochranu jako přírodní památka. Její vyhlášení připravuje Krajský úřad v Liberci. Každá evropsky významná lokalita má předepsaný nějaký způsob ochrany, který je dán nařízením vlády. U této části evropsky významné lokality Horní Ploučnice je předepsáno vyhlášení přírodní památky, popisuje Kristián Habrda z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Liberci. Podobně jsme už vyhlásili například přírodní památku Manušické rybníky, Skalice u České Lípy nebo Zahrádky. Všechno jsou to evropsky významné lokality se způsobem ochrany vyhlášení přírodní památky. Takže se nejedná o nějakou libovůli z naší strany, ale dokonce o nařízení. Předmětem ochrany je v první řadě tok řeky Ploučnice, který je v těchto místech bez regulace a unikátně v těchto místech meandruje. Na řeku se přitom váže celý komplex mokřadů a populace vzácných druhů organizmů, zejména unikátní vážky klínatky rohaté a dvou vzácných druhů motýlů - modráska očkovaného a ohniváčka černočárného, který se podle ochránců přírody ještě na přelomu tisíciletí v Čechách vůbec nevyskytoval. Ochrana se bude týkat i populace lososa obecného, jehož mladé jedince, později migrující přes Ploučnici a Labe do moře, vysazují místní rybáři, a také vydry říční, jejíž výskyt ochránci přírody zaznamenali na 31 z 60 kontrolovaných stanovišť! S vyhlášením Meandrů Ploučnice počítá Krajský úřad až v novém roce Institut aplikované ekologie už pro budoucí přírodní památku vypracoval také návrh plánu péče na roky 2014 až Plán počítá především s důslednou ochranou toku řeky, která absolutně vylučuje jakékoliv technické zásahy. A navrhuje také obnovu luk na neobhospodařovaných, jen zatravněných plochách. Podle Kristiána Habrdy z Krajského úřadu v Liberci plánuje kraj vyhlásit na Ploučnici ještě jednu přírodní památku: Ploučnici okolo Žizníkova. Tím by měla být evropsky významná lokalita Horní Ploučnice z pohledu zajištění ochrany vyřešena, objasnil Habrda. Vyhlášení přírodní památky by nemělo mít žádný vliv na sportovně-rekreační aktivity na Ploučnici. Sjíždění řeky vodáky označili autoři plánu péče za okrajovou záležitost a v žádném případě tak nenavrhují žádná omezení. Je ale logické, že potenciální nápady na vznik nového vodáckého zázemí v této lokalitě jsou nejspíš pasé. prosinec 2013 Modrásek bahenní Autor: Michael Polák Zdroj: Českolipský deník ze dne Dodatek redaktorky příspěvku: Ohrožené druhy rostlin a živočichů Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů. Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, jsou vyhlášené vyhláškou 395/1992 Sb. za druhy zvláště chráněné ve třech kategoriích: kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Mezi silně ohrožené živočichy patří sedmnáct druhů motýlů, mezi jinými zmíněný ohniváček černočárný Lycaena dispar, který byl mnou nalezen přímo v lokalitě Stráž pod Ralskem podél Ploučnice, stejně jako další druh motýla, který není zmiňován v textu Českolipského deníku, ale patří také mezi silně ohrožené, a to modrásek bahenní Maculinea nausithous, který se v naší lokalitě vyskytuje také. Motýl létá na mokrých a rašelinných loukách, kde roste krvavec toten nověji toten lékařský Sanguisorba officinalis, který se v minulosti sbíral k léčení ledvinových potíží. Ve Stráži pod Ralskem roste toten lékařský nejen podél Ploučnice, ale také na březích vodní nádrže Horka, kterou řeka Ploučnice protéká. Tato životodárná rostlina modráska bahenního bývá při údržbě břehů Horky, ke škodě tohoto vzácného modráska, často vysekávána. Housenka požírá zpočátku květy, později listy totenu. Letos se v naší lokalitě ukázal také ohrožený druh motýla otakárka fenyklového Papilio machaon. Lokalita Stráž pod Ralskem a břehy řeky Ploučnice poskytují útočiště mnohým ohroženým živočišným i rostlinným druhům, které je třeba chránit pro budoucí generaci. Text a foto: M. Honzírková Ohniváček černočárný samička Ohniváček černočárný Otakárek fenyklový strana 10

11 prosinec 2013 Lounský pětiboj všestrannosti ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem díky projektu OVOV opět vyjela za hranice Libereckého kraje. Tentokrát jsme byli pozváni do Ústeckého kraje, kde se uskutečnil Lounský pětiboj všestrannosti. Soutěžilo se v pěti disciplínách OVOV trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem přes hlavu, skákání přes švihadlo po dobu 2 min., leh sedy po dobu 2 min. a dribling na 10metrovém úseku po dobu 2 min.. Družstvo tvoří čtyři dívky a čtyři chlapci. Do celkového součtu se počítají tři nejlepší chlapci a tři dívky, dále pak každý závodí sám za sebe v soutěži jednotlivců. sport Celá akce byla doprovázena bohatým programem (Autogramiáda, které se zúčastnil olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle, mj. i spolutvůrce projektu OVOV, olympijská vítězka ve skoku vysokém Miloslava Rezková Hübnerová, náš současný nejlepší skokan o tyči Jan Kudlička, bývalý vynikající trojskokan Jiří Vyčichlo, trojnásobný účastník olympijských her skokan o tyči Štěpán Janáček, medailová účastnice z letošního MS ve sportovním aerobiku Adéla Citová. Dále byl k vidění vložený závod osobností, kterého se mj. zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje). Soutěže se zúčastnilo celkem 22 škol, 21 z Ústeckého kraje a my. Na úvod nás čekala naše neoblíbená disciplína, trojskok, po které jsme jako družstvo uzavírali první desítku. Následoval hod medicinbalem, zde si většina závodníků vytvořila nový osobní rekord a pomalu jsme začali stoupat v průběžném pořadí. Neztratili jsme ani na švihadlech a čekala nás naše silná disciplína: leh sedy. I zde předvedla většina strážských nadstandardní výkon a po průměrném driblingu nás čekalo vyhlášení. Nejprve se vyhlašovali jednotlivci. Z našich se umístili ve svých věkových kategoriích: Natálie Peluňková 2. celkově, 1. v driblingu, 2. v trojskoku, 3. v leh-sedech, 3. ve švihadlech Tereza Gebauerová 3. celkově, 2. v leh-sedech, 3. v driblingu Denisa Hrubá 10. celkově Hana Cihlářová 12. celkově Jan Plíhal 3. celkově, 1. v hodu medicinbalem, 1. v trojskoku, 3. v leh- -sedech, 3.v driblingu Patrik Hanes 5. celkově, 3. ve švihadlech Jan Müller 8. celkově, 2. v driblingu Gabriel Tichý 17. celkově Po sečtení všech bodů se ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem umístila na konečném čtvrtém místě. Mgr. Robin Horáček Strážské štikobraní Dne se uskutečnil druhý ročník závodu v přívlači pojmenovaného Strážské štikobraní. Tento název závodu v letošním roce je tak trochu zavádějící, protože po dohodě se starostou obce Hamr na Jezeře, panem Milanem Dvořákem, jsme se dohodli na uspořádání na Hamerském jezeře. Po páteční schůzce s panem starostou v místě konání jsme byli trochu na rozpacích. Kdo se v tomto čase pohyboval v okolí Hamerského jezera, si jistě všiml, že hladina je o dost níž než za normálního stavu. Důvody byly dva. Jeden je ten, že probíhá oprava bezpečnostního přelivu u výtoku a ten druhý, že se Hamerské jezero připravuje na výlov. Pan starosta se jen smál a prý to bude vše v pohodě. V sobotu ráno se svatý Petr postaral o krásné počasí (celou noc pršelo), a tak se závod mohl uskutečnit. Do závodu se přihlásilo deset dětí ze Strážského rybářského kroužku.závod začal v 9:00 a hned v prvních minutách se na břeh podívala první štika. Do konce prvního kola se rozhodčí a fotografka pěkně zapotili. Ryb se chytalo opravdu mnoho a na dětech bylo vidět, že je to opravdu baví. Po hodině a půl skončilo první kolo a děti se šly občerstvit asi posledními grilovanými špekáčky v letošním roce. V 11:15 začalo druhé kolo a dost dlouho se nechytla ani šupinka. Ale jak už to bývá, vše se v dobré obrátilo a dravci začali spolupracovat a cenné centimetry těm úspěšným začaly přibývat. Ve 12:15 bylo dobojováno. Po sečtení výsledků jsme přistoupili k vyhlášení. Na prvním místě se umístnila Denisa Fejfarová s 366 cm, druhé místo obsadil Josef Cihlář s 284 cm, třetí místo osadil Jan Konrád s 160 cm, čtvrté místo obsadila Martina Krpešová s 151 cm, pátý byl Jan Procházka 119 cm, šestý David Votoček s 78 cm, sedmý Matěj Vrána s 71 cm, osmá Zuzka Havránková s 65 cm, devátý Vítek Plešinger s 54 cm a na závěrečném desátém místě Eliška Růžičková s 43 cm. Zvláštní cenu obdržel Vítek Plešinger za ulovení RAKA. Tyto závody jsou financovány především z grantového fondu města Stráže pod Ralskem. Na závěr závodu jsme poděkovali panu starostovi. Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Pavlu Kaufmannovi za pomoc s uspořádáním závodu a výborné buřtíky, rozhodčím, paní fotografce za opravdu povedené foto a v neposlední řadě rodičům, dědečkům a babičkám za ochotu strávit sobotní dopoledne se svými ratolestmi. Za rybářský kroužek při Mo ČRS Stráž pod Ralskem Radek a Lenka Krpešovi Rybářské závody 2013 Květen již tradičně patřil rybářským závodům, ty letošní se uskutečnily v sobotu 11. května 2013 na rybníku Velká rašelina. Již po páté hodině se začali sjíždět první závodníci. Vzhledem předchozímu nevlídnému počasí se dala předpokládat malá účast, ale nakonec v sedm hodin k prutům zasedlo 31 závodníků. Tradičně se chytalo ve dvou kolech. Po prvním dvouhodinovém kole proběhla výměna míst závodníků a byl čas i na krátké občerstvení, které zajistily ženy našich rybářů. Konec závodů byl ve dvanáct hodin a za již pěkného počasí proběhlo vyhlášení výsledků. Pěkné ceny, které jsme mohli zakoupit také díky grantovému fondu Města Stráž pod Ralskem si v letošním roce odnesli přespolní účastníci a to pan Josef Taneček, Martin Petrus a Miroslav Pulda. Věříme, že i ostatní závodníci si dobře zachytali a strávili příjemný den. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu závodu a budeme se těšit na příští rok. Petrův zdar MO ČRS Stráž pod Ralskem strana 11

12 prosinec 2013 VÁNOČNÍ FOTOSOUTĚŽ Městský úřad pro Vás připravil možnost účastnit se v tomto předvánočním období naší fotosoutěže o nejkrásnější, nejnápadnější, nejvtipnější či nejzajímavější vánočně ozdobené okno, dům, zahradu či balkón. Zachyťte jedinečnou vánoční atmosféru a pochlubte se svojí, nebo sousedovou výzdobou. Nezmenšené fotografie nám můžete zasílat na od do K fotografii uveďte celé jméno majitele a adresu vyzdobeného okna, domu, balkónu či zahrady. Vítěznou fotografii odměníme a zveřejníme v dalším čísle Varty. Cílem soutěže je probudit ve Vás kreativního ducha. Pronajmeme byty v obci Křižany část obce Žibřidice. Byty o velikosti 3+1 a výměře cca 55 m2 za Kč (holý nájem a služby). Vlastní topení krbovými kamny. Plastová okna, parkování u domu, vesnické bydlení. Spojení vlakem nebo autobusem. V místě obchody i lékař. Kontakt majitel: možnost pořadníku OMALOVÁNKA PRO DĚTI Pro volné chvíle vánočních prázdnin dětí přináší redakční rada omalovánku. Prohlídky p. Prchalová: Dále možnost pronájmu bytů v Bulovce na Frýdlantsku nebo v Jindřichovicích pod Smrkem. Info : strana 12 VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 400 výtisků. Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Milena Honzírková. Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrka příštího čísla je

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž,lehká,navrátilová,papež,roubal, Smola, Sekyra A., Sekyra M., Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: p.mareš

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM 1/16 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Balog, p. Janoušek Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 16.50 hodin. 1. Zahájení jednání

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více