Slovo Z radnice. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXII PROSINEC 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo Z radnice. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXII PROSINEC 2013"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXII PROSINEC 2013 Autor: Eduard Horčík Vážení spoluobčané, blíží se konec roku, dovolte nám popřát Vám šťastně prožité vánoční svátky, klid a pohodu ve Vašich domácnostech a šťastné vykročení do roku Vaše starostky cena 6 Kč Slovo Z radnice Rok se s rokem sešel a my vám opět nabízíme bilancování právě končícího roku Při prohlídce města postupně můžeme konstatovat: V ulici Dubnická jsme zaznamenali dvě podstatné změny při vyhlášeném povodňovém nouzovém stavu byl odstraněn původní most do Stráže. Na likvidaci mostu jsme získali dotaci od Krajského úřadu Libereckého kraje. Likvidaci provedla místní firma pana Přadky. Akce proběhla v havarijním režimu, trvala dva dny. V této lokalitě nás po léta trápila situace, kdy nešlo Dubnickou ulicí projít suchou nohou. Po dlouhých hledáních původního odvodnění Dubnické jsme zadali a financovali společně s firmou RENOCAR projektovou dokumentaci na odvodnění celé lokality. V současné době jsme si ověřili, že problém v dolní části Dubnické byl odstraněn. Na náměstí probíhá rekonstrukce poškozeného morového sloupu a sochy sv. Valentina. Morový sloup byl poškozen běžnými povětrnostními vlivy, socha sv. Valentina byla poškozena úmyslně, byla ukradena pozlacená berla. V budově bývalého městského úřadu byla v listopadu otevřena expozice strážského rodáka arch. Rudolfa Bitzana, finance na ni byly získány z Fondu malých projektů na přeshraniční spolupráci, z programu Cíl 3. Jako každoročně město získalo dotaci z Ministerstva kultury na obnovu zámku. Dotace byla použita na vyklizení a opravu propadlých stropů v dalším křídle zámku. Nejvýznamnější a velmi finančně náročnou byla celková rekonstrukce MŠ, která ještě probíhá a bude dokončena v polovině příštího roku. V současné době dětem slouží již dvě oddělení a do konce roku by měla být předána do užívání další čtyři oddělení. Plánovaná tělocvična a technické zázemí provozu školky se dokončí v příštím roce. Jako každý rok město provedlo i v letošním roce opravy chodníků a komunikací. Kompletní rekonstrukcí prošla část komunikace v ul. Revoluční a část chodníků v ulici Jižní, Mimoňská a Máchova. V bytech v majetku města byla provedena komplexní revize výtahů a provedeny opravy, které z revizí vyplývaly. V současné době uzavíráme smlouvu s firmou na výměnu oken v bytových domech Máchova 4 a Jižní 268. V bytových domech č.p. 268, č.p a č.p budou nově instalovány domovní zvonky. Na základě Vašich požadavků bylo rozšířeno veřejné osvětlení v lokalitě u školního hřiště. Byly instalovány celkem 4 nové lampy. Dokončení na straně 4

2 prosinec 2013 Strážský ruch Začíná vánoční a zároveň poslední měsíc roku 2013 Hornicko-historický spolek pod Ralskem pozval při příležitosti převzetí práv a povinností ke starému důlnímu dílu Schachtstein na slavnostní setkání několik hostů. Akce se uskutečnila v Hamru na Jezeře. Pobočka ZUŠ Stráž se většinou prezentuje hudebním oborem. Tentokrát byla v prostorách základní školy zahájena putovní výstava, kde svá díla prezentují žáci výtvarných oborů uměleckých škol českolipského okresu. Dne proběhlo v malém sále Kulturního domu další setkání zastupitelů města s občany. O víkendu 16. a se do Stráže přestěhovala z České Lípy obecně prospěšná společnost Domov pro seniory Pampeliška. Životní jubilea prosinec 2013 (60 let, 65 let, od 70 let každý rok) Běhal Miloslav Bílá Anna Bílá Čeňa Červený Vladimír Domažlická Jarmila Hubáčková Anna Cheben Vladimír Janatová Eva Jantačová Růžena Johana Josef Kopecký Zdeněk Košťál Jiří Kotek František Koutecká Dorota Levý Josef Mohaupt František Morávková Dana Perná Milada Polášek Jaroslav Roušar Milan Sovová Josefa Staňková Marie Šťastný Vojtěch Štouralová Marie Teplá Jiřina Tesař Karel Trsková Hana Tůmová Helena Vachout František Voříšek Jiří V den 75. výročí úmrtí architekta Rudolfa Bitzana byla otevřena expozice jeho díla v prostorách bývalého městského úřadu na náměstí. Jedná se o první krok, kterým bychom chtěli později prezentovat i jiné slavné rodáky. Vzpomínáme 24. prosince tomu bude již 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan František Majerík. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Manželka a dcery s rodinami I přes blížící se svátky pracujeme na rozpočtu města pro rok 2014 a jednoznačnou prioritou je dokončení rekonstrukce mateřské školky. Nastupuje advent a čas vánoční pro děti nejkrásnější období roku ať prožijí spolu s vámi krásné a klidné Vánoce. Vaše místostarostka Dne jsme se v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem naposledy rozloučili s naším drahým manželem, tatínkem, dědečkem a pradědečkem panem Josefem Bludským. Vždy na něho budeme s láskou a úctou vzpomínat. Všem, kdo se s ním přišli rozloučit, upřímně děkuji. Velký dík patří především členům místní organizace Sboru dobrovolných hasičů, kteří se důstojně rozloučili se svým dlouholetým kamarádem. Obzvlášť děkuji paní Jiřině Hosové, která mi velmi pomohla se zajištěním občerstvení. Ludmila Bludská strana 2

3 prosinec 2013 Kácení topolů v ulici Mlýnská a Mimoňská Město Stráž pod Ralskem připravilo akci Revitalizace zeleně v ulicích Mlýnská a Mimoňská. K tomuto kroku jsme přistoupili na základě provedeného dendrologického průzkumu, který prokázal, že zdravotní stav stromů je v mnoha směrech velmi špatný. Tato skutečnost byla opakovaně prokázána v případě nepříznivých meteorologických podmínek, kdy každoročně vlivem poryvů větrů docházelo k poškozování stromů. Na základě provedené inventarizace stromů byl zpracován plán k provedení 1. etapy revitalizace zeleně. První fáze kácení byla občany vnímána negativně i pozitivně, nicméně musela proběhnout. Na jaře 2014 bude následovat druhá fáze výsadeb. K výsadbám budou použity stromy kvalitně zapěstované, o velikosti kmínku cm. Jako druhy budou vysázeny javory. Kamila Janatková, vedoucí oddělení technické správy Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v našem městě Kč. Tyto náklady se dělí počtem osob s pobytem na území města + počtem staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (4171). Výsledná částka se rovná 672 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku ve výši 500 Kč. Co to znamená? Město každoročně doplácí ze svého rozpočtu na každého obyvatele částku Výše poplatku za komunální odpad ve Stráži pod Ralskem V uplynulých měsících probíhaly ze strany strážníků městské policie namátkové kontroly pejsků a jejich majitelů, zda mají svého psa řádně nahlášeného a zda za něho odvádí poplatky dle vyhlášky o poplatcích. V souvislosti s OZV města byl dán důraz také na psy, kteří nebyli vedeni na vodítku v některých (opakovaných) případech byly majitelé těchto volně pobíhajících psů řešeni strážníky MP v blokovém řízení. V případě, že někdo neměl psa nahlášeného nebo za něho neodváděl poplatek, byl tento skutek postoupen k projednání na FO MěÚ ve Stráži pod Ralskem. Strážníci v ulicích města 172 Kč za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. V praxi to znamená, že čím více budou obyvatelé našeho města třídit odpad, tím nižší budou náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, a tím menší bude tlak na zvyšování poplatku za komunální odpad pro obyvatele našeho města v příštích letech. Michal Randula, vedoucí finančního odboru Kontroly dodržování OZV města Stráž pod Ralskem poplatky a pohyb psů na veřejném prostranství namátkově zkontrolovali téměř tři sta pejskařů. Ale co je hlavní tyto kontroly měly ten správný efekt na jejich základě se na MěÚ dostavili hříšníci, kteří si zaregistrovali svého pejska a zaplatili za něho poplatek. Nebylo naším cílem dát co nejvíce pokut, jak to asi většina z vás cítila, ale donutit majitele psů, aby se řádně starali o své mazlíčky a dodržovali stanovená pravidla uvedená v obecně závazných vyhláškách města. Za kolektiv MP: Bc.Klára Havelková vrchní strážník MP Narodilo se miminko Určitě všichni víme, že v našem městě není porodnické zařízení, a proto miminek, která budou mít v rodném listě v kolonce místo narození uvedeno Stráž pod Ralskem, je velmi malé množství. Od roku 1960 bylo v naší knize narození pouhých třináct zápisů. Poslední zápis narození miminka byl proveden v roce 1998, kdy se narodil chlapeček. V naší obci se tedy narodilo miminko po patnácti letech a tentokrát to byla holčička Eliška. Nešlo o plánovaný domácí porod, nýbrž o překotný, kdy se holčičce chtělo na svět velmi velmi rychle. Maminka i děvčátko vše zvládly velmi dobře. Jako matrikářka jsem byla samozřejmě nadšená a při svém prvním zápisu do matriční knihy narození jsem si dala patřičně záležet. Tímto přejeme malé Elišce vše nejlepší do vínku, ať roste jako z vody. Jana Mužáková, matrikářka Vítání občánků V sobotu 9. listopadu se v obřadní síni uskutečnilo další, v letošním roce již druhé, vítání občánků. Tentokrát jsme společně přivítali 14 nových občanů našeho města. Vítání občánků má v našem městě dlouholetou tradici a koná se zpravidla dvakrát ročně. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě vítání občánků podílejí, a to nejen svým kolegyním ze Sboru pro občanské záležitosti, ale i dalším: oběma představitelkám města Bc. Reslové a Ing. Urbánkové, pí Vítkové a pí Klimšové, které zajišťují hudební doprovod, fotografům p. Rajtrovi a p. Kunovi a především dětem z obou strážských mateřských škol, které pod vedením svých učitelek pí Fenclové, pí Hojdové a pí Lemberkové vystupují s kouzelným pásmem básniček a písniček. Všem děkuji a těším se, že budeme spolupracovat i v příštích letech. Marie Stützová, předsedkyně SPOZu Autor kreseb v tomto čísle Varty: Eduard Horčík Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, pohodu v kruhu svých nejbližších a mnoho pracovních úspěchů v roce 2014 přeje redakční rada VARTY strana 3

4 Setkání s občany města Vedení města se snaží dělat vše pro občany podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nejlepším kritériem je jejich spokojenost. Přitom je důležitá i zpětná vazba, tj. co si o tom všem činění myslí i občané. Stává se proto již tradicí, že se vedení města spolu s ostatními zastupiteli setkává s občany, a formou vzájemné besedy si vyměňují názory na konkrétní problémy města. Tentokrát byli zastupitelé poprvé v přesile bylo jich dvanáct, občanů Stráže přišlo pobesedovat celkem osm. A o čem že se hovořilo? Excelovaly především dámy z Domu s pečovatelskou službou (DPS), které se především zajímaly o řešení problémů kolem jejich DPS, a to: Jak je to s měřením radonu v budově DPS a je možné využít současné akce bezplatného měření? Odpověď: Měření radonu bylo provedeno před vlastní výstavbou DPS, byla provedena nařízená opatření a nyní se pokusíme zajistit eventuelně i nějaké další kontrolní měření. Kdy budou obnoveny nátěry oken, zkontrolováno topení a seřízeny jejich ventily? Odpověď: Město již má vysoutěženu firmu, která nátěry obnoví a začne hned na jaře; kontrolu topných rozvodů a seřízení jejich regulačních prvků na DPS provede v nejbližší době odborná firma. Další dotazy směřovaly víceméně ke konkrétnímu dění ve městě: Bude se pokračovat v demolici statku v dolní Stráži? Odpověď: Zatím nelze, neboť všechny pozemky, kterých se to týká, jsou v majetku soukromníků a zatím se s nimi nepodařilo sjednat žádnou rozumnou dohodu. V Jižní ulici postrádáme v celé její délce lavičky, uvažuje město o jejich instalaci? Odpověď: Zvážíme jejich instalaci podle finančních možností rozpočtu města. Chybí venkovní prvky pro cvičení a to i pro cvičení starší generace, budou se někde nově montovat? Odpověď: V rozpočtu pro rok 2014 uvažujeme s dodáním několika cvičebních prvků a zvažujeme jejich umístěny na zahradě DPS. Dále následují všeobecné postřehy o bezpečnosti ve městě, o stavu a činnosti státní policie, o stěhování Pampelišky, o osudu bývalé ubytovny (Zubr), o možnosti zřízení řádného nástupu lodí pro vodáky Ploučnice v oblasti garáží v Dubnické ulici atd... A na závěr také zazněla i pochvala pro naše bezpečné a čisté město od spoluobčanky, která se přistěhovala do Stráže z Ostravy a má možnost srovnání. Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat ještě jednou vám všem, kteří jste vyměnili pohodlí a teplo domova za možnost popovídat si s námi zastupiteli můžeme sice zkonstatovat, že nás všechny trápí stejné problémy, ale musíme se na jejich řešení i sami trochu podílet Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Slovo z radnice dokončení z titulní strany prosinec 2013 V kulturním domě byl pořízen nový nábytek do velkého sálu (stoly, židle) a do šatny umělců. Dále bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení, nakoupeno osvětlení do divadelního sálu, bude provedena výmalba stropů obou sálů. Z dotací jsme rozšířili vybavení na cyklostezce a po dohodě se s. p. DIAMO jsme provedli směnu pozemků pod cyklostezkou za místní komunikaci, která je využívána převážně s. p. DIAMO. Jako obvykle jsme z dotace pořídili dovybavení naší jednotky hasičů a již dnes víme, že jsme získali dotaci na zateplení hasičské zbrojnice, která bude realizována podle počasí v příštím roce. Z dotace na sociální služby jsme pro pečovatelskou službu pořídili nový osobní vůz, který slouží nejen k přepravě osob, ale i k přepravě obědů. V objektu úřadu a polikliniky se zdánlivě nic nestalo. Naopak byla provedena zásadní oprava topného rozvodu, a to instalace uzávěrů jednotlivých větví rozvodu, tak aby při každé opravě nemusel být topný systém vypouštěn. Tato oprava byla provedena i na rozvodu vody. Na úřadě budeme koncem roku a v dalších letech nabízet možnost úhrady poplatků i jiných plateb platebním terminálem. Budete tak moci platit i na úřadě bezhotovostně kartou. V lednu letošního roku byl vypracován a schválen Plán prevence kriminality, na základě kterého jsme z finančních prostředků města pořídili kamerový dohlížecí systém. Ten bude využíván městskou a státní policií. Po neúspěšných letech hledání možnosti odbahnit Horku, a tím umožnit spokojené využívání tohoto území, jsme přistoupili ke komplexnímu řešení a nechali jsme zpracovat architektonickou studii Klidová zóna. Studie zahrnuje území náměstí, zámeckého vrchu a pláže. V příštích letech se pokusíme záměr postupně naplňovat. Zásadním rozhodnutím zastupitelé rozhodli zcela ukončit činnost provozovatelů videoloterijních terminálů a s okamžitou platností zrušili vyhlášku, která provoz těchto zařízení na území města povolovala. Vedení města zná potřeby Stráže velmi dobře. Bohužel množství finančních prostředků, s kterými můžeme v roce hospodařit, nám neumožňuje provést vše v takové míře, jak by si stav majetku zasloužil. Chybějící finance se usilovně snažíme v průběhu celého roku hledat ve vyhlášených dotačních titulech. V letošním roce podobně jako v minulých letech byla podána celá řada žádostí o dotace a ne ve všech naše město neuspělo. Ani to nás neodrazuje. Teď, koncem roku, město ještě využilo nabídky a vypracovalo projekt na zateplení tří významných budov v našem majetku, tj. základní škola, kulturní dům a úřad s poliklinikou. Odhad naší spoluúčasti předpokládáme více než 20 mil. Kč. Je to velký závazek města, ale s vědomím, že investice se nám vrátí v ušetřených nákladech na provoz budov, je nutné prostředky na finanční spoluúčast zajistit. Vaše starostky strana 4

5 prosinec 2013 Oprava střechy kostela sv. Zikmunda Špatný stav kostela, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č /5-3295, nedělá ostudu jen sám sobě, ale celé naší společnosti. Sice trochu utrpěl válečnými, nebo spíše poválečnými událostmi, ale na jeho stavu se podepsalo použití jako skladu uranovým průmyslem, který byl tehdy pod sovětskou správou, a samozřejmě neprospěl ani následný nezájem příslušných činitelů. Vnitřní zařízení bylo tehdy zlikvidováno a farní budova sloužila zdravotnímu středisku. Neopravován zchátral tak, že pak již nemohl sloužit ani jako skladiště. Naše občanské sdružení STRÁŽSKÁ ZÁCHRANA PAMÁTEK iniciovala i letošní opravy, na kterých se finančně účastnily další organizace i jednotlivci. Na opravu jižní části střechy se tak společně vynaložilo Kč. Opravu střechy podstatně zdražil a omezil podstatně horší stav dřevěného krovu, než se původně předpokládalo. Podíl byl následující: Strážská záchrana památek Kč (z toho Česko-německý fond budoucnosti Kč); MK ČR Kč; Liberecký kraj Kč, Biskupství v Litoměřicích Kč, páter V. Horniak Kč. Na účet Strážké záchrany památek přispěli účastníci kulturní akce i jednotlivci, kterým ze srdce děkujeme. Přestože DIAMO s. p. má v náplni práce nápravu škod jejich činností, byl jakýkoliv jejich příspěvek odmítnut ředitelem tohoto státního podniku (Ing. Bc. Jiří Jež) jako nezákonné sponzorování jejich firmou a rovněž s odvoláním na již promlčené škody (dopisy D100/00795/2012 a D100/02675/2013 z ). Vzhledem k původní sovětské správě našeho uranového průmyslu, který kostel zdevastoval, bylo jednáno i s Ruským zastupitelským úřadem v Praze s tím, že by mohli přispět alespoň takovou částkou jako Němci. To však odmítli s tím, že velvyslanectví takové možnosti nemá (No 396 z ). Druhý dopis byl adresován přes jejich velvyslanectví na jejich prezidenta. Odpovědí bylo, že podle legislativy Ruské federace není možné, aby renovace nebo rekonstrukce objektů v jiných státech se prováděla z prostředků státního rozpočtu s výjimkou, že se to uskutečňuje na základě dvoustranných mezinárodních dohod (No 728 z ). Celkové nutné náklady na opravu se za stávajícího stavu odhadují asi na 3,5 milionů Kč. Evropské fondy byly v takovém případě pouze pro obce do 500 obyvatel. Norské fondy pro obdobné záležitosti jsou stále v nedohlednu, a tak oprava kostela může v nejlepším případě pokračovat dalšími malými krůčky. Nadějně se však jeví doporučení na zařazení opravy kostela do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2014 Národním památkovým ústavem územní odborné pracoviště v Liberci. Konstatovali, že z důvodu nedostatku finančních prostředků byla zahájena pouze drobná obnova fasády na věži a položení nové krytiny na části presbytáře z důvodu masivního zatékání, které v letošním roce pokračovalo velmi kvalitní obnovou střechy na jižním ramenu transeptu. Pokračování prací obnovy střešního pláště a včasné zahájení celkové obnovy fasády je z památkového hlediska nanejvýš žádoucí, neboť se zabrání další degradaci. Takových doporučení však v minulosti byla celá řada, ale necháme se překvapit. Petr Jílek Předseda občanského sdružení STRÁŽSKÁ ZÁCHRANA PAMÁTEK Strážský kostel dříve......a strážský kostel nyní. Foto: Milena Honzírková Čekání na Ježíška Datum konání: , 10:00-16:00 hodin Pořádá: Ekoporadna ORSEJ, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Liberecký kraj Místo konání: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa Program: Ukázky tradičních lidových řemesel a vánočních zvyků Tvůrčí dílničky s vánoční a zimní tematikou Příprava a ochutnávka staročeských adventních pokrmů Pečení vánoček a cukroví Vánoční výstava spojená s prohlídkou muzea Vánoční pohádka - divadélko pro děti Již po šesté bude těsně před Štědrým dnem připraven ve vlastivědném muzeu celodenní vánoční program pro děti a rodiče. Opět budou představena téměř zapomenutá lidová řemesla a tradice vztahující se k Adventu. Některá si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet. Nebude chybět ani ochutnávka staročeských vánočních pokrmů a pečení vánoček či cukroví. Pro malé i velké bude připravena řada tvůrčích dílniček s tematikou tohoto ročního období. Předvánoční atmosféru jistě vhodně doplní koledy nebo pohádka pro ty nejmenší. Více informací můžete najít před akcí na Převzala z webových stránek Libereckého kraje: M. Honzírková strana 5

6 prosinec 2013 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 30. října 2013 Přítomni: dle presenční listiny 5 Omluveni: Bc. Brigita Suchardová, Mgr. Bořivoj Malát Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Mgr. Simon Michailidis R/251/2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení J. T. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí poplatek z prodlení ve výši 50 % aktuálního zůstatku. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li uhrazeno 50 % poplatku z prodlení do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/252/2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení A. K. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí poplatek z prodlení ve výši 20% aktuálního zůstatku. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li uhrazeno 80 % poplatku z prodlení do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/253/2013 Navýšení platu ředitele příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada města schvaluje s účinností od 1. listopadu 2013 měsíční plat řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT dle předloženého návrhu. R/254/2013 Přidělení uvolněného bytu. Rada města schvaluje přidělení bytu velikosti 3+1, č. bytu 28 v ulici Jižní č. p. 367 do,,kategorie B případně,,c. R/255/2013 Žádost společnosti BESTCOMP, s.r.o., Jezerní č. p. 380, Stráž pod Ralskem o souhlas s povolením sjezdu z místní komunikace na pozemek p. č. 2135/130 v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem výstavby rodinného domu s provozovnou na pozemku p. č. 2135/130 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s umístěním a provedením 2 sjezdů z místních komunikací na p. č. 2115/23 a 2135/5 v k. ú. Stráž pod Ralskem na pozemky p. č. 2135/18 a 2135/130 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení 2 sjezdů z místních komunikací na p. č. 2115/23 a 2135/5 v k. ú. Stráž pod Ralskem na pozemky p. č. 2135/18 a 2135/130 v k. ú. Stráž pod Ralskem se společností BESTCOMP, s.r.o. se sídlem ve Stráži pod Ralskem, Jezerní č. p R/256/2013 Žádost společnosti BESTCOMP, s.r.o., Jezerní č. p. 380, Stráž p/r o souhlas s umístěním přípojek pro nově navržený rodinný dům s provozovnou na p. č. 2135/130 v k. ú. Stráž p/r, o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení přípojek a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uvedené přípojky Rada města souhlasí s umístěním a provedením vodovodní přípojky, přípojky na rozvod NN a kanalizační výtlačné přípojky na pozemcích p. č. 2138/1, 1837/2, 2135/3, 2135/5 a 2115/23 pro nově navržený rodinný dům s provozovnou na p. č. 2135/130 vše v k. ú. Stráž p/r. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení vodovodní přípojky, rozvodu NN a kanalizačního výtlaku na pozemcích p. č. 2138/1, 1837/2, 2135/3, 2135/5 a 2115/23 v k. ú. Stráž p/r se společností BESTCOMP, s.r.o., se sídlem ve Stráži p/r, Jezerní č. p. 380 pro nově navržený rodinný dům s provozovnou na p. č. 2135/130 vše v k. ú. Stráž p/r. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku, rozvod NN a kanalizační výtlak na pozemcích p. č. 2138/1, 1837/2, 2135/3, 2135/5 a 2115/23 v k. ú. Stráž p/r se společností BESTCOMP, s.r.o., se sídlem ve Stráži p/r, Jezerní č. p. 380 pro nově navržený rodinný dům s provozovnou na p. č. 2135/130 vše v k. ú. Stráž p/r. R/257/2013 Peněžitý dar uvolněné člence Zastupitelstva města. Rada města souhlasí s výplatou peněžitého daru starostce města dle návrhu. R/258/2013 Peněžitý dar uvolněné člence Zastupitelstva města. Rada města souhlasí s výplatou peněžitého daru místostarostce města dle návrhu. Informace: konání dětských rybářských závodů v Hamru na Jezeře Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. listopadu 2013 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluvena: Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Ing. Jiří Mužák, PhD. R/259/2013 Žádost o prominutí penále J. Ž. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále z prodlení ve výši 50 %, tj ,50 Kč. R/260/2013 Žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem o souhlas s přijetím daru. Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem přijetí finančního účelového daru ve výši 2 000,- Kč od společnosti TOSIKO CZ s.r.o. R/261/2013 Žádost o prominutí poplatků z prodlení H. K.. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí poplatek z prodlení ve výši 50 % aktuálního zůstatku. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li uhrazeno 50 % poplatku z prodlení a poplatek za komunální odpad do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/262/2013 Žádost o prominutí poplatků z prodlení E. S. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí 50 % z částky ,22 Kč. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li uhrazeno 50 % poplatku z prodlení a poplatek za komunální odpad do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/266/2013 Výběrové řízení Zpracování projektové dokumentace vodovodní řad Enkláva. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na Zpracování projektové dokumentace vodovodní řad Enkláva s Ing. Petrem Koldovským, Tyršova 75, Rovensko pod Troskami. R/267/2013 Souhlas se změnou provozování veřejného osvětlení v lokalitě u s. p. DIAMO. Rada města souhlasí s navrženou změnou provozování veřejného osvětlení v lokalitě u s. p. DIAMO v předloženém znění. R/268/2013 Rozšíření kamerového systému ve městě - vybudování nového dohledového centra. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě na akci: Rozšíření kamerového systému ve městě se společností HB ALARM, spol. s r.o., Holšická 1010, Praha Újezd nad Lesy dle cenové nabídky č. 2 a prodloužení termínu realizace akce do R/269/2013 Žádost o poskytnutí pracovního volna pro studium R. B. Rada města nesouhlasí s poskytnutím pracovního volna s náhradou mzdy. R/263/2013 Žádost o prominutí poplatků z prodlení M. F. Rada města žádost zamítá. R/264/2013 Přidělení uvolněného bytu. Rada města schvaluje, aby byt č. 15, velikosti 3+1, umístěný v ulici Máchova č. p. 354 ve Stráži pod Ralskem, byl obsazen a zároveň odprodán v souladu s,,pravidly pro prodej bytových jednotek v majetku města Stráž pod Ralskem provést výběrové řízení obálkovou metodou. R/265/2013 Záměr prodej movitého majetku. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje movitého majetku Škoda Felicia 1,6 m3, rok výroby 1996 za minimální nabídnutou cenu 5 000,- Kč. strana 6 R/270/2013 Žádost o přidělení služebního bytu. Rada města schvaluje zařazení žádosti o přednostní přidělení bytu pro paní M. L. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii A, velikost bytu Rada města schvaluje přidělení bytu č. 71, velikost bytu 1+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem paní M. L. Rada města nerozhodla ve věci: - významná osobnost města Stráž pod Ralskem za rok 2013 Informace: - uzavření mateřských škol a školní družiny ve dnech Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

7 prosinec 2013 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem konaného dne 20. listopadu 2013 Přítomni: dle presenční listiny 16 členů Zastupitelstva města: Jan Benda, Ing. Eduard Horčík, Alena Jurková, Ing. Petr Křesťan, Ing. Jan Malec, Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Ladislav Poncar, Michal Ptáček, Bc. Věra Reslová, Zdeněk Rokoský, Ing. Pavel Rychtařík, Ing. Tomáš Rychtařík, Bc. Milan Schlauch, Ing. Jitka Urbánková, Mgr. Jiří Vaněk, Danuška Votočková Omluveni: Ivana Jablonovská, Magdaléna Krejčová, Mgr. Bořivoj Malát, Mgr. Simon Michailidis, Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Ing. Jiří Mužák, PhD. Návrhová komise: Ing. Pavel Rychtařík, Ing. Petr Křesťan Z/81/2013 Urbanisticko-architektonická studie Klidová zóna ve Stráži p/r. ZMě schvaluje doplnění venkovního bazénu pro všechny věkové kategorie případně s výjimkou nejmenších dětí, pro které bylo ve studii navrženo brouzdaliště do Urbanisticko- -architektonické studie Klidová zóna ve Stráži p/r. Hlasování: Pro: 11 Proti: Bc. Reslová, Ing. Urbánková, pí Votočková, pí Jurková, Ing. Malec Komentář: Zastupitelé projednali na svém jednání studii Klidová zóna, která obsahuje návrh řešení lokality náměstí, zámeckého vrchu a pláže. Pláž, která je označována jako zóna I. prošla největší diskuzí. Po 1,5 hodinovém jednání se problém zóny I Pláž zúžil na diskuzi, zda mít v architektonické studii venkovní bazén nebo brouzdaliště pro malé děti, které navrhli architekti. Zastánci venkovního bazénu argumentovali zvýšením atraktivnosti Stráže, přilákáním ještě většího počtu návštěvníků do Stráže, lepším využitím tohoto území samotnými občany města, zvýšení možnosti venkovního koupání. Důvody proti bazénu byly náklady spojené s pořízením takového zařízení a také náklady na provoz bazénu, tedy ekonomickými možnostmi města. Připomněli jsme si ztrátový provoz kulturního domu, bazénu, haly a dalších sportovišť, které město ze svého rozpočtu provozuje a také záměrem zateplit školu, kulturní dům a úřad s poliklinikou, které pokud budeme úspěšní a dotaci získáme, budeme muset pravděpodobně řešit úvěrem. Obě skupiny měly ze svého pohledu pravdu. Byla bych ráda, kdyby se záměr na pláži začal realizovat. Čas ukáže co si bude moci město dovolit. Komentář pro Vás připravila starostka města STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST prosinec 2013 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky hodin neděle MUDr. Andrea Jelínková Havlíčkova 443, Česká Lípa tel středa MUDr. Kristýna Hejnová Havlíčková 443, Česká Lípa tel sobota MUDr. Zdeňka Lysická Ústecká 2855, Česká Lípa tel čtvrtek MUDr. Pavel Klima Smetanova 372, Nový Bor tel neděle MUDr. Jaroslav Lysický Bulharska 844, Česká Lípa tel pátek MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel sobota MUDr. Michaela Bělecká Moskevská 671, Česká Lípa tel neděle MUDr. Jiří Voříšek Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel neděle MUDr. Andrea Jelinková Havlíčkova 443, Česká Lípa tel sobota MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v Podj. tel pondělí MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Česká Lípa tel neděle MUDr. Alexandra Bruncová Purkyňova 1849, Česká Lípa tel úterý MUDr. Jiří Voříšek Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel pondělí MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 164, Stráž p/r tel středa MUDr. Naděžda Motlíková Moskevská 671, Česká Lípa tel úterý MUDr. Pavel Hříbal Revoluční 164, Stráž p/r tel Senioři se již zabydlují ve Stráži pod Ralskem Obecně prospěšná společnost Pampeliška, která léta pečovala o seniory a těžce nemocné se přestěhovala se svými klienty do Stráže pod Ralskem. Přesun se neobešel bez přítomnosti policie, která v uplynulém období zasahovala již několikrát. Muže zákona povolal nový majitel Kahanu Raymond Borowczak, který objekt koupil letos na jaře. S vedením Pampelišky měl od začátku spory, především o výši nájemného. Během stěhování policii oznámil, že dochází ke krádeži jeho majetku. Jednalo se o odšroubovaná madla v koupelnách. Ředitelka Pampelišky Yvona Brichová přivolané policii doložila doklad o zakoupení obecně prospěšnou společností Pampeliška. Následně už přesun probíhal bez problémů. Na klidný chod akce dohlíželi tři pracovníci bezpečnostní agentury a kromě zaměstnanců a rodinných příslušníků, se samotným stěhováním ochotně pomáhalo cca čtyřicet studentů českolipských středních škol. Do bývalého hotelu DIAMO ve Stráži pod Ralskem, který se stal novým domovem pro sto třicet seniorů, se stěhovali klienti, kteří musejí být stále pod dozorem. ležící i chodící. Stěhoval se také nábytek, vybavení, obrázky, květiny a další drobnosti. Před stěhováním proběhl v novém domově úklid, drobné opravy i výmalba. Bývalý hotel Kahan byl profilován až na 350 lůžek, do hotelu DIAMO by se mělo vejít až 500. Větší prostory jsou pro seniory výhodou. Klienti si mohli vybrat také pokoj. Podle ředitelky Pampelišky budou mít senioři ve Stráži trošku lepší podmínky např. v tom, že mohou jíst ve svém pokoji a nemusí přecházet do jídelny. Paní ředitelka Pampelišky vyšla vstříc také dojíždějícím zaměstnancům, kteří chtějí se seniory i nadále zůstat v kontaktu a posunula jim začátek pracovní doby o hodinu, aby se dostali včas do práce. Podle Věry Krejsové jedné z pečovatelek: I brzké vstávání stojí za to, už pro dobrý pocit. Ty lidičky za to stojí, vítají člověka s úsměvem, a to strašně dobije baterky, dodala. Stěhování díky tlaku nového majitele Kahanu bylo velmi rychlé a nelíbilo se ani klientům ani zaměstnancům. Ještě chvíli bude trvat, než se vše ustálí do starých kolejí. Spokojeni jsou konečně senioři i zaměstnanci. Dnes je na nich vidět klid, usmívají se a více komunikují mezi sebou i s námi. pochvalovala Věra Kejsová. Zdroj: Českolipský deník a Co dodat závěrem? Přejme seniorům i zaměstnancům, aby se jim ve Stráži líbilo, aby v naší obci poznávali jen vstřícné jednání, snad i nové přátele, aby si zamilovali vycházky do okolní přírody a už nikdy nemuseli řešit podobné situace, které zažívali v hotelu KAHAN. Dodatek k textu:: M. Honzírková strana 7

8 prosinec 2013 Bohatství Stráže je v síle posvátné stavby Císař Karel IV. byl velkým ctitelem svatých relikvií. Jezdil po starém kontinentu, tedy po Evropě (pozn.: objevení Ameriky přišlo za více než sto let ), a navštěvoval svatá místa a hroby svatých. Tato jeho vášeň postupně vyvrcholila v tom, že si plně uvědomoval magii svého počínání. Viděl střed tohoto starého kontinentu v území, na kterém dnes žijeme v území Čech. Ano, středem starého kontinentu jsou Čechy, středem Čech je pak Praha, středem Prahy je Hrad, středem Hradu je chrám svatého Víta a v jeho středu je kaple svatého Václava a uprostřed je hrob svatého Václava, patrona národu českého, knížete z rodu Přemyslovců, těch Přemyslovců, ze kterých pocházela i jeho maminka Eliška Přemyslovna Pro všechny tyto ostatky nechal v těsné blízkosti chrámu a královského paláce vybudovat kapli Všech svatých, do které pak tyto ostatky ukládal. Věřil, že až jednou všichni svatí vstanou z mrtvých, že se všichni sejdou v Praze, že si přijdou pro své ostatky Úchvatné, úžasné, geniální a taky magické (alespoň pro mne). V roce 2013 vydala Mladá fronta, a. s. pátý svazek cyklu Neznámé Čechy, Posvátná místa severovýchodních Čech, jejímž autorem je Václav Vokolek. A to, že se v této knize v kapitole Síla posvátných staveb zmiňuje i o Stráži pod Ralskem, tak to asi není náhoda. Zde jsou některé z řádků této jeho knihy. Ve starých pramenech se uvádí, že jednu z těchto svatých relikvií - část ostatků sv. Zikmunda věnoval svému oblíbenci Janu ze Stráže (z Vartenberka) právě císař Karel IV. Tento duchovní poklad byl uložen ve zdejším chrámu sv. Mikuláše, který máme doložený k roku Jan ze Stráže byl pozoruhodný člověk. Koncem března roku 1379 byl jmenován kanovníkem pražské katedrály, místa se však v roce 1390 zřekl. Jeho dravá povaha se pro kněžský život nehodila. Když mu zemřel otec, zdědil značný majetek. To mu nestačilo, a tak dobyl hrad Lemberk a získal lembersko-jablonské panství. Na sklonku 14. století nechal na vysokém kopci postavit hrad Ralsko. Nový majitel panství, Zikmund z Vartenberka, změnil podobu nejstaršího kostela i jeho zasvěcení, které spojil se svým patronem sv. Zikmundem i se svatými ostatky. Ani tato stavba se nedochovala. Renesanční kostel byl roku 1772 jako zchátralý stržen (věž zůstala) a na jeho místě postaven kostel nový. Pozdně barokní kostel s půdorysem ve tvaru lotrinského kříže je dílem stavitele Johanna Josefa Kunze z nedalekého Liberce. Jestli si někdo myslel, že solidní stavba vydrží ve Stráži navěky, nestalo se tak. Po válce kostel osiřel. Původní majitelé museli odejít a ti noví příliš zbožní nebyli. Kostel začal chátrat, roku 1960 byl definitivně uzavřen a pustl. Poslední ranou byla sovětská okupace. Vojáci vnikli do kostela, patrně hledali pod oltářem poklad, a narazili na kryptu, kde alespoň zhanobili mrtvé. Kostel popsali svými jmény, dokonce při pohledu na vysoké klenby se člověk mohl pocvičit v azbuce. Existuje fotografie, na níž jsou v oknech kostela lebky, jakoby se dívající se na městečko. Hrůzná podívaná. Možná je tam dali titíž vojáci, kteří na zdech zanechali své podpisy. Bohaté vnitřní vybavení bylo poničeno, ukradeno a něco se odvezlo, patrně do Jablonného v Podještědí. Kostel začal sloužit jako skladiště. Ve městě uranu neměl posvátný prostor místo Sovětská vojska se tu chovala jako doma, i hrad Ralsko spadal do jejich vojenského prostoru, uran se vyvážel na východ a zdálo se, že tomu bude na věčné časy. Místní činovníci se přece jen zalekli azbukou počmáraného kostela a rozhodli se zahladit stopy, které nesvědčily o kulturnosti sovětské armády. Tak to opravíme strana 8 V té době nastoupil na faru v Mimoni mladý kněz. Předtím studoval v Římě, třeba ho čekala církevní kariéra, třeba ztráta státního souhlasu, ale zatím to bylo jen odklízení do pohraničí. Mezi mnohými kostely, které měl na starosti, byl i ten ve Stráži pod Ralskem. Kdo si dnes vzpomene na obratné manévry, výhry a prohry, které ho ve farnosti čekaly? Ve Stráži se měl opravit celý kostel a vrátit ho církevním účelům, ale to tvrdě narazilo. V městě hrdých dobyvatelů uranu nebylo pro kostel místo, a tak jistou výhrou byla kaple, která měla vzniknout z jedné strany půdorysného kříže. Protože si mladý kněz vážil díla malíře Vojmíra Vokolka, který se dlouhá léta věnoval v naprostém ústraní duchovnímu umění, oslovil ho s nabídkou a malíř nadšeně přijal. Netušil, že je to jeho poslední kostelní freska, že další práce mu bude definitivně znemožněna. O sakrální umění neměl nikdo zájem, ani církev, ani stát. Vzniklo pozoruhodné dílo. Malíř Vokolek měl jeden velký vzor renesančního malíře Giotta. V posledních letech měl u postele pouze dvě knihy- Giottovu monografii a Bibli. Dva nevyčerpatelné zdroje. Jeho freska není obvyklou výzdobou prostoru, ale závažnou výpovědí, mimo jiné i o dnešku. Vznikla v době, kdy veškerý náboženský život byl utlumen, kolem Ralska se rozkládal sovětský vojenský újezd, a přece je námět malby plný naděje. Na stěnách kaple vidíme podivnou hostinu. Na jedné stěně si můžeme přečíst, co výjev znamená. Zobrazeno je tu Kristovo podobenství, v němž se mluví o člověku, který chystal velkou večeři a pozval na ni mnoho lidí. Všichni se vymlouvali, že nemohou přijít, ale jejich výmluvy byly nicotné. Pán domu se rozzlobil a poslal svého služebníka, aby vyšel na náměstí a do ulic a přivedl chudé, slepé a chromé. Byla to jejich hostina, hostina chudých, jak ji jednou provždy Kristus definoval. Veselá hostina chudých, nemocných, opuštěných. Za okna jsou zobrazeni lidé, o nichž se říká v podobenství: Z těch pozvaných mužů, neokusí nikdo. Jsou ti, co k ní stojí zády, dělají, že o pozvání nic nevědí. Raději netečně sledují start rakety, jejíž motory možná pohání atomová energie vykořistěná z krajiny pod Ralskem. Ve Stráži pod Ralskem ani dnes poselství příliš nepochopili, z originální kaple vzniklo cosi jako stavební skladiště. Proto jim poslal tehdejší zadavatel malby následující vzkaz: Jistěže malíř vycházel z doby, ve které fresky vznikaly. I když nevidíme do tváře dělníkům a technikům, cítíme v nich budovatelskou radost jak spějeme s pomocí dobytého uranu k světlým zítřkům. To není ironie, to byla tvrdá realita, ve které jsme žili. A byl s námi Ježíš vždyť Jej vidíte vpředu rozmlouvajícího s prostými lidmi. A nemůže se tatáž realita opakovat jen v jiné barvě -, až některá příští vláda prolomí těžní limity a začne, jak se o tom začíná uvažovat, těžit i uran? Pokračujme dál. K novému životu, k hostině v Ježíšově království jak je zobrazena na protější stěně můžeme dojít jen přes nový strom života, jímž je Ježíš. Možná, že kresba hostiny, kde venku zůstávají vysoce postavení lidé, vadí právě jim. Ale tak to vysvětlil Ježíš ve svých podobenstvích. A žel, je to pravda. Proto nevadí, že na hostinu se dostal i chudák, kterému z kapsy čouhá Rudé právo. Takových svedených k myšlence komunistické revoluce bylo a je hodně. Kdybych bydlel ve Stráži, toužil bych každý den pobývat v tiché meditaci v této kapli. V těch pár větách jsem nedokázal vystihnout celé bohatství, které obsahuje. Tak to je ve stručnosti několik řádků z knihy Neznámé Čechy, Posvátná místa severovýchodních Čech, která popisuje malby v kapli kostela svatého Zikmunda ve Stráži pod Ralskem. Již jsem zaznamenal reakce některých stávajících návštěvníků, ale i návštěvníků budoucích, kteří se o těchto malbách dozvěděli zprostředkovaně. Pokračování na protější straně

9 prosinec 2013 Bohatství Stráže... dokončení z předchozí strany Tady jsou některé z nich: Vokolek je dosti známý malíř a časem to bude unikátní rarita! - tyhle malby musíte chránit! Když ty malby někomu vadí, tak co kdybyste je šetrně zakryli zajížděcí roletou se svatými obrázky jako peep šou pro znalce alias Goya Nahá a Oblečená Maja? Tady ve Stráži pod Ralskem to je poslední a největší dílo mistra Vojmíra Vokolka. (Myslím, že vymaloval na 13 kostelů). A my bychom se chlubili, jak dokázal naplnit barokní kostel novým duchem. Jeho stylem malby bychom se měli chlubit, je to ojedinělé dílo v celé té době. Prosím, zajděte si do kaple. Udělejte z ní poutní místo Stráže pod Ralskem. A třeba i cíl turistického putování. Najděte citlivého průvodce a vykladatele maleb. Získá tím celé město. Je třeba ještě něco dodávat? Snad jen: Buďme zodpovědní a využijme ku prospěchu nás všech to, co zde už máme Ing. Eduard Horčík Méně známé a zapomenuté obyčeje spojené se Štědrým dnem Kladení slámy pod štědrovečerní stůl také na různá místa v domě a v kostelích (křesťanský výklad: připomenutí, že se Ježíš narodil ve chlévě, pohanská víra: magické zajištění dobré úrody, hojnosti a plodnosti). Neodcházíme od stolu říká se, kdo vstane od stolu, ten do roka zemře. Dvě zkřížené sekyry pod štědrovečerním stolem ostří sekyr mělo chránit před nemocemi a úrazy. Ubrus ze štědrovečerního stolu sloužil na jaře jako plachta, do níž se dávalo zrní na rozsetí po poli. Jedná se o další uplatnění magie plodnosti. Kladení peněz a rybích šupin pod talíře na štědrovečerním stole, abychom měli v příštím roce dostatek peněz a štěstí. Talíř a příbor navíc pro případného příchozího, jako vzpomínka na zemřelé. Zákaz večerního zametání aby se nevymetly nebo neporanily duše zemřelých, které přišly na návštěvu. Zdroj: Českolipský deník , převzala: M. Honzírková Co se psalo ve Vartě před deseti lety Varta - prosinec 2003 Staročeská jídla aneb střídmá štědrost Až na výjimky některých kuchyní panských si naši předkové nepotrpěli ani o Vánocích na nákladné kulinářské čarování. Jednotlivé složky pokrmů představovaly především krajové rostlinné produkty. Symboly plodnosti, hojnosti, zdraví a bohatství nalézáme už na bílé lněné stolůvce, (ale také pod ní): kytičky nevymláceného obilí, česnek, hromádky hrachu, čočky, máku, ořechy, křížaly, krouželky, jablka a takřka ve všech českých, moravských a slovenských regionech med. Tytéž produkty, doplněné ještě o další pocházející vždy takřka výlučně z domácí produkce, tvořily surovinovou základnu štědrých pokrmů. Ze všech to však nejlépe dokládá valašská ščedračka, hustá polévka vařená z toho, co stavení dalo. Byla v ní čočka i hrách, sušené švestky, hrušky, houby, tuřín, brambory, česnek, cibule, pohanka. Ač její historie je nepamětná, patří k tradičním lidovým pokrmům označovaným za přežívající. Sušené houby nechyběly ani v pokrmech hlavních, reprezentovaných zejména kubou černým od hřibů modráků, mimo nichž obsahoval kroupy, škvarky, sádlo, česnek, majoránku a sůl. S vánoční tradicí krkonošskou pak souvisí hubník, houbovec, houbenec nákyp pečený z rozmočeného bílého pečiva nebo husté krupičné kaše, vajec, sádla, česneku, soli, koření a pochopitelně zmiňovaných sušených hub. K dalším regionálním lidovým vánočním pokrmům patřily ovocné omáčky, podávané k vánočkám a rozpíčkám. Na Malšicku je nazývali sladký vocet, na Písecku sladká omáčka, na Klatovsku a Podřipsku muzika, na Slovensku slivčanska. Šlo o rozvařené ovoce většinou hrušky, jablka a švestky, dochucené ořechy, mandlemi, rozinkami, jeřabinami, houbami i perníkem. Mezi všemi těmito pokrmy stály, takřka až na místě posledním, ryby. Jen v některých krajích, vyloženě rybnikářských, se na Štědrý den večer podávaly. Byli to i candáti, sumci, líni, lososi, pstruzi, mníci, piskoři a štiky. Kapři přijímali podobu kaprů černých a kaprů modrých, kaprů na kyselé smetaně i kaprů panýrovaných. Jejich vnitřnosti, zvláště jikry, sloužily již od 16. století (možná ještě dříve) k přípravě polévek. Od druhé poloviny 19. století, s renesancí českého rybnikářství, přicházeli kapři na vánoční stoly již častěji, avšak především jako pokrm postní, významově podobný oblíbeným marinovaným bobřím ocasům. Za naši nejstarší, svým způsobem dodnes přežívající vánoční krmi, známou již v první polovině 14. století, můžeme považovat caltu. Věky ubývající na jakosti, ale přibývající na kráse. To, jak její původní jednoduchý tvar byl hněten na húsky, štědrovnice, pletence, vrkoče, vlasatice a zejména vánočky napodobující betlémské dítě zabalené v peřince. Chcete-li ji upéci přesně tak jako před dvěma sty lety, použijte tento, řadou generací prověřený, recept: CALTA se připravuje z mouky pšeničné, kteráž se zadělá 625 g s 500 g cukru, 375 g loupaných na proužky krájených mandlí, 125 g podobně nakrájeného citronátu (nebo a la citronát kandované dýně), lžíci tlučené skořice, 2 rozkloktanými vejci, koflíkem vody a 3 g uhličitanu amonného (stejně poslouží 3 dkg droždí). Z dobře propracovaného těsta udělají se 4 calty podlouhlé, jež na plechu se upečou potřené roztlučeným vejcem. Nakrájí se ještě za tepla. EHor- Zdroj: Zpravodaj města Stráž pod Ralskem prosinec 2003 Převzala: M. Honzírková strana 9

10 Meandry Ploučnice budou přírodní památkou Meandry řeky Ploučnice u Mimoně, které jsou už dnes součástí evropsky významné lokality Horní Ploučnice, chráněné systémem Natura 2000, budou mít také domácí ochranu jako přírodní památka. Její vyhlášení připravuje Krajský úřad v Liberci. Každá evropsky významná lokalita má předepsaný nějaký způsob ochrany, který je dán nařízením vlády. U této části evropsky významné lokality Horní Ploučnice je předepsáno vyhlášení přírodní památky, popisuje Kristián Habrda z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Liberci. Podobně jsme už vyhlásili například přírodní památku Manušické rybníky, Skalice u České Lípy nebo Zahrádky. Všechno jsou to evropsky významné lokality se způsobem ochrany vyhlášení přírodní památky. Takže se nejedná o nějakou libovůli z naší strany, ale dokonce o nařízení. Předmětem ochrany je v první řadě tok řeky Ploučnice, který je v těchto místech bez regulace a unikátně v těchto místech meandruje. Na řeku se přitom váže celý komplex mokřadů a populace vzácných druhů organizmů, zejména unikátní vážky klínatky rohaté a dvou vzácných druhů motýlů - modráska očkovaného a ohniváčka černočárného, který se podle ochránců přírody ještě na přelomu tisíciletí v Čechách vůbec nevyskytoval. Ochrana se bude týkat i populace lososa obecného, jehož mladé jedince, později migrující přes Ploučnici a Labe do moře, vysazují místní rybáři, a také vydry říční, jejíž výskyt ochránci přírody zaznamenali na 31 z 60 kontrolovaných stanovišť! S vyhlášením Meandrů Ploučnice počítá Krajský úřad až v novém roce Institut aplikované ekologie už pro budoucí přírodní památku vypracoval také návrh plánu péče na roky 2014 až Plán počítá především s důslednou ochranou toku řeky, která absolutně vylučuje jakékoliv technické zásahy. A navrhuje také obnovu luk na neobhospodařovaných, jen zatravněných plochách. Podle Kristiána Habrdy z Krajského úřadu v Liberci plánuje kraj vyhlásit na Ploučnici ještě jednu přírodní památku: Ploučnici okolo Žizníkova. Tím by měla být evropsky významná lokalita Horní Ploučnice z pohledu zajištění ochrany vyřešena, objasnil Habrda. Vyhlášení přírodní památky by nemělo mít žádný vliv na sportovně-rekreační aktivity na Ploučnici. Sjíždění řeky vodáky označili autoři plánu péče za okrajovou záležitost a v žádném případě tak nenavrhují žádná omezení. Je ale logické, že potenciální nápady na vznik nového vodáckého zázemí v této lokalitě jsou nejspíš pasé. prosinec 2013 Modrásek bahenní Autor: Michael Polák Zdroj: Českolipský deník ze dne Dodatek redaktorky příspěvku: Ohrožené druhy rostlin a živočichů Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů. Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, jsou vyhlášené vyhláškou 395/1992 Sb. za druhy zvláště chráněné ve třech kategoriích: kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Mezi silně ohrožené živočichy patří sedmnáct druhů motýlů, mezi jinými zmíněný ohniváček černočárný Lycaena dispar, který byl mnou nalezen přímo v lokalitě Stráž pod Ralskem podél Ploučnice, stejně jako další druh motýla, který není zmiňován v textu Českolipského deníku, ale patří také mezi silně ohrožené, a to modrásek bahenní Maculinea nausithous, který se v naší lokalitě vyskytuje také. Motýl létá na mokrých a rašelinných loukách, kde roste krvavec toten nověji toten lékařský Sanguisorba officinalis, který se v minulosti sbíral k léčení ledvinových potíží. Ve Stráži pod Ralskem roste toten lékařský nejen podél Ploučnice, ale také na březích vodní nádrže Horka, kterou řeka Ploučnice protéká. Tato životodárná rostlina modráska bahenního bývá při údržbě břehů Horky, ke škodě tohoto vzácného modráska, často vysekávána. Housenka požírá zpočátku květy, později listy totenu. Letos se v naší lokalitě ukázal také ohrožený druh motýla otakárka fenyklového Papilio machaon. Lokalita Stráž pod Ralskem a břehy řeky Ploučnice poskytují útočiště mnohým ohroženým živočišným i rostlinným druhům, které je třeba chránit pro budoucí generaci. Text a foto: M. Honzírková Ohniváček černočárný samička Ohniváček černočárný Otakárek fenyklový strana 10

11 prosinec 2013 Lounský pětiboj všestrannosti ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem díky projektu OVOV opět vyjela za hranice Libereckého kraje. Tentokrát jsme byli pozváni do Ústeckého kraje, kde se uskutečnil Lounský pětiboj všestrannosti. Soutěžilo se v pěti disciplínách OVOV trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem přes hlavu, skákání přes švihadlo po dobu 2 min., leh sedy po dobu 2 min. a dribling na 10metrovém úseku po dobu 2 min.. Družstvo tvoří čtyři dívky a čtyři chlapci. Do celkového součtu se počítají tři nejlepší chlapci a tři dívky, dále pak každý závodí sám za sebe v soutěži jednotlivců. sport Celá akce byla doprovázena bohatým programem (Autogramiáda, které se zúčastnil olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle, mj. i spolutvůrce projektu OVOV, olympijská vítězka ve skoku vysokém Miloslava Rezková Hübnerová, náš současný nejlepší skokan o tyči Jan Kudlička, bývalý vynikající trojskokan Jiří Vyčichlo, trojnásobný účastník olympijských her skokan o tyči Štěpán Janáček, medailová účastnice z letošního MS ve sportovním aerobiku Adéla Citová. Dále byl k vidění vložený závod osobností, kterého se mj. zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje). Soutěže se zúčastnilo celkem 22 škol, 21 z Ústeckého kraje a my. Na úvod nás čekala naše neoblíbená disciplína, trojskok, po které jsme jako družstvo uzavírali první desítku. Následoval hod medicinbalem, zde si většina závodníků vytvořila nový osobní rekord a pomalu jsme začali stoupat v průběžném pořadí. Neztratili jsme ani na švihadlech a čekala nás naše silná disciplína: leh sedy. I zde předvedla většina strážských nadstandardní výkon a po průměrném driblingu nás čekalo vyhlášení. Nejprve se vyhlašovali jednotlivci. Z našich se umístili ve svých věkových kategoriích: Natálie Peluňková 2. celkově, 1. v driblingu, 2. v trojskoku, 3. v leh-sedech, 3. ve švihadlech Tereza Gebauerová 3. celkově, 2. v leh-sedech, 3. v driblingu Denisa Hrubá 10. celkově Hana Cihlářová 12. celkově Jan Plíhal 3. celkově, 1. v hodu medicinbalem, 1. v trojskoku, 3. v leh- -sedech, 3.v driblingu Patrik Hanes 5. celkově, 3. ve švihadlech Jan Müller 8. celkově, 2. v driblingu Gabriel Tichý 17. celkově Po sečtení všech bodů se ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem umístila na konečném čtvrtém místě. Mgr. Robin Horáček Strážské štikobraní Dne se uskutečnil druhý ročník závodu v přívlači pojmenovaného Strážské štikobraní. Tento název závodu v letošním roce je tak trochu zavádějící, protože po dohodě se starostou obce Hamr na Jezeře, panem Milanem Dvořákem, jsme se dohodli na uspořádání na Hamerském jezeře. Po páteční schůzce s panem starostou v místě konání jsme byli trochu na rozpacích. Kdo se v tomto čase pohyboval v okolí Hamerského jezera, si jistě všiml, že hladina je o dost níž než za normálního stavu. Důvody byly dva. Jeden je ten, že probíhá oprava bezpečnostního přelivu u výtoku a ten druhý, že se Hamerské jezero připravuje na výlov. Pan starosta se jen smál a prý to bude vše v pohodě. V sobotu ráno se svatý Petr postaral o krásné počasí (celou noc pršelo), a tak se závod mohl uskutečnit. Do závodu se přihlásilo deset dětí ze Strážského rybářského kroužku.závod začal v 9:00 a hned v prvních minutách se na břeh podívala první štika. Do konce prvního kola se rozhodčí a fotografka pěkně zapotili. Ryb se chytalo opravdu mnoho a na dětech bylo vidět, že je to opravdu baví. Po hodině a půl skončilo první kolo a děti se šly občerstvit asi posledními grilovanými špekáčky v letošním roce. V 11:15 začalo druhé kolo a dost dlouho se nechytla ani šupinka. Ale jak už to bývá, vše se v dobré obrátilo a dravci začali spolupracovat a cenné centimetry těm úspěšným začaly přibývat. Ve 12:15 bylo dobojováno. Po sečtení výsledků jsme přistoupili k vyhlášení. Na prvním místě se umístnila Denisa Fejfarová s 366 cm, druhé místo obsadil Josef Cihlář s 284 cm, třetí místo osadil Jan Konrád s 160 cm, čtvrté místo obsadila Martina Krpešová s 151 cm, pátý byl Jan Procházka 119 cm, šestý David Votoček s 78 cm, sedmý Matěj Vrána s 71 cm, osmá Zuzka Havránková s 65 cm, devátý Vítek Plešinger s 54 cm a na závěrečném desátém místě Eliška Růžičková s 43 cm. Zvláštní cenu obdržel Vítek Plešinger za ulovení RAKA. Tyto závody jsou financovány především z grantového fondu města Stráže pod Ralskem. Na závěr závodu jsme poděkovali panu starostovi. Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Pavlu Kaufmannovi za pomoc s uspořádáním závodu a výborné buřtíky, rozhodčím, paní fotografce za opravdu povedené foto a v neposlední řadě rodičům, dědečkům a babičkám za ochotu strávit sobotní dopoledne se svými ratolestmi. Za rybářský kroužek při Mo ČRS Stráž pod Ralskem Radek a Lenka Krpešovi Rybářské závody 2013 Květen již tradičně patřil rybářským závodům, ty letošní se uskutečnily v sobotu 11. května 2013 na rybníku Velká rašelina. Již po páté hodině se začali sjíždět první závodníci. Vzhledem předchozímu nevlídnému počasí se dala předpokládat malá účast, ale nakonec v sedm hodin k prutům zasedlo 31 závodníků. Tradičně se chytalo ve dvou kolech. Po prvním dvouhodinovém kole proběhla výměna míst závodníků a byl čas i na krátké občerstvení, které zajistily ženy našich rybářů. Konec závodů byl ve dvanáct hodin a za již pěkného počasí proběhlo vyhlášení výsledků. Pěkné ceny, které jsme mohli zakoupit také díky grantovému fondu Města Stráž pod Ralskem si v letošním roce odnesli přespolní účastníci a to pan Josef Taneček, Martin Petrus a Miroslav Pulda. Věříme, že i ostatní závodníci si dobře zachytali a strávili příjemný den. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu závodu a budeme se těšit na příští rok. Petrův zdar MO ČRS Stráž pod Ralskem strana 11

12 prosinec 2013 VÁNOČNÍ FOTOSOUTĚŽ Městský úřad pro Vás připravil možnost účastnit se v tomto předvánočním období naší fotosoutěže o nejkrásnější, nejnápadnější, nejvtipnější či nejzajímavější vánočně ozdobené okno, dům, zahradu či balkón. Zachyťte jedinečnou vánoční atmosféru a pochlubte se svojí, nebo sousedovou výzdobou. Nezmenšené fotografie nám můžete zasílat na od do K fotografii uveďte celé jméno majitele a adresu vyzdobeného okna, domu, balkónu či zahrady. Vítěznou fotografii odměníme a zveřejníme v dalším čísle Varty. Cílem soutěže je probudit ve Vás kreativního ducha. Pronajmeme byty v obci Křižany část obce Žibřidice. Byty o velikosti 3+1 a výměře cca 55 m2 za Kč (holý nájem a služby). Vlastní topení krbovými kamny. Plastová okna, parkování u domu, vesnické bydlení. Spojení vlakem nebo autobusem. V místě obchody i lékař. Kontakt majitel: možnost pořadníku OMALOVÁNKA PRO DĚTI Pro volné chvíle vánočních prázdnin dětí přináší redakční rada omalovánku. Prohlídky p. Prchalová: Dále možnost pronájmu bytů v Bulovce na Frýdlantsku nebo v Jindřichovicích pod Smrkem. Info : strana 12 VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 400 výtisků. Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Milena Honzírková. Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrka příštího čísla je

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz GLOSY Z RADNICE Dne 13. 1. nám byla doručena písemná rezignace ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka. Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Tip pro milovníky historické literatury

Tip pro milovníky historické literatury Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XXIII ŘÍJEN 2014 cena 6 Kč Tip pro milovníky historické literatury Slovo starostky Vážení a milí, tak nám skončilo léto. Houby rostly a nehledali

Více

ROČNÍK XVIII PROSINEC

ROČNÍK XVIII PROSINEC Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII PROSINEC 2009 cena 6 Kč SLOVO Z RADNICE Je konec roku 2009 a je potřeba se zastavit a opět Vám nabídnout náš pohled na jeho průběh. Do konce

Více

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 SLOVO STAROSTKY Ve dnech 7. - 9. 10. 2009 probíhala v našem městě konference České společnosti AIDS na téma Život s AIDS, která je svými akreditovanými přednáškami

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17.

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010 cena 6 Kč Malé ohlédnutí za volbami Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Více

Vznik a historie strážských radnic

Vznik a historie strážských radnic www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Máme před sebou pátý měsíc roku 2008. Na úřadě se pilně pracuje na prioritách, které nám určil Akční plán a které jsou také sledovány komisí pro strategický rozvoj. Rozpočet

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XXIII LISTOPAD 2014 cena 6 Kč Slovo starostky Tak se po měsíci zase setkáváme nad naším městským zpravodajem VARTA. Říjen nám dopřál krásné babí

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Dva měsíce prázdnin a dovolených utekly jako voda. Počasí nám moc nepřálo, ale věřím, že děti si prázdniny užily a že Vy, kdo jste měli dovolenou, jste

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIII BŘEZEN 2014

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIII BŘEZEN 2014 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XXIII BŘEZEN 2014 Slovo starostky Vážení čtenáři, přemýšlela jsem, o čem Vám dnes budu psát Nejvíc mě v tomto měsíci zaujalo jednání na Úřadu práce

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ÚNOR 2010. Městský úřad od nového roku přesídlil do budovy polikliniky

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ÚNOR 2010. Městský úřad od nového roku přesídlil do budovy polikliniky Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX ÚNOR 2010 SLOVO STAROSTKY V tomto čísle bych se chtěla věnovat problematice automatů, podle zákona výherních hracích přístrojů a podobných her,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2013 cena: 10 Kč dny evropského dědictví str. 4 muzeum nová stálá expozice Vernisáž 13. 9. 2013 v 17 hod FotoGalerie mariánská pouť str. 20 a 21 život je poznání,

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz BŘEZEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA t MĚSÍČNÍK t DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK t VYCHÁZÍ 23. BŘEZNA 2012 Úklid obecních komunikací Psi musejí mít čip nebo tetování Už za několik málo dnů vyprší čas, který

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

Cenu města Jičína 2012 obdržel Jaroslav Havlík

Cenu města Jičína 2012 obdržel Jaroslav Havlík Prosinec 2012 > číslo šesté www.mujicin.cz Výtisk zdarma Jičínský zámek se bude postupně opravovat Na Tamlovce byla nalezena středověká bašta Anketa Sportovec města Jičína Město nechalo zpracovat zhodnocení

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více