Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoční servis O všem, co se týká adventních dní a vánočních svátků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoční servis O všem, co se týká adventních dní a vánočních svátků."

Transkript

1 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Cena pro Pavilon Na festivalu architektů v katalánské Barceloně byl oceněn Pavilon z Grébovky. strana 2 Vánoční servis O všem, co se týká adventních dní a vánočních svátků. strana Kam do první třídy Mnozí rodiče budou vybírat školu pro prvňáky. Nabízíme pomoc. strana 10 Čas Adventu a Vánoc Vážení čtenáři, uprostřed vyšehradských ků a pražských vyhlídek sto- jí nad řekou, někdy tiše a ně- parkdy zvonivě, rozlehlá bazilika svatých Petra a Pavla. Pod svou klenbou otevírá příchozím místo ke schůzce: s historií města a této země, s krásou umění, s vlastními radostmi a strastmi, s věcmi obyčejnými i nanejvýš svátečními, místo k setkání s lidmi i s tichým hlasem Božím, chcete-li. Následujících pár řádek přijměte, prosím, jako malý pozdrav z Vyšehradu, od vyšehradského faráře. Slovo úvodem Opadané listí a veselá světla ve výlohách pomalu ohlašují čas Adventu a Vánoc. Cítíme v kostech, s jistou rozporuplností, že nás čekají svátky, ale i vysilující předvánoční maraton. V podzimním diáři, už tak dost přeplněném, bude ještě více napjato. Leckdo sice poradí, že nemáme podlehnout předvánočnímu shonu, ale většině z nás se dosud nepodařilo objevit, jak toho vlastně dosíci. Co vlastně od Vánoc čekáme? Snad hledáme sváteční čas a kousek spočinutí, radost s blízkými lidmi, dárky darované i přijaté, hojnost stolu i veselí, pokojnou tvář našeho města a světa vůbec, kousek dětství Vlastně hledáme cestu tam, kde život ještě voní jako chléb vytažený z pece. To je veliká a dobrá pouť a přichystat všechno, co k ní patří, stojí spoustu adventní námahy a času, před nimiž se nemá utíkat. Co k tomu může dodat vyšehradský farář? Nejdříve projev úcty a vděčnosti všem, kteří tu námahu s dobrou vůlí ponesou, všem lidem ve veřejných službách, všem v obchodech a na ulicích, všem, kdo se ujímají nuzných, všem, kteří se snaží zorganizovat něco pro radost druhým, všem tátům a maminkám. Ať vás a vaše blízké navštíví radost. Usilovná sna- ha připravit sváteční hojnost je totiž cestou, možná nevědomou, k počátku všeho: Bůh zemi požehnal, naplnil ji hojností a svěřil člověku jako nádherné místo k životu, jako domov. Objevme i to, že největší dar dáváme a dostáváme, pokud žijeme jeden pro druhého. Kdyby nachystaná hojnost nebyla korunována obnovenou lidskou láskou, stane se studeným bohatstvím, kterým se žádné lidské srdce nenasytí. Uprostřed Vánoc přeci přichází lidské mládě betlémské dítě, Bohem darované, pro nás narozené. Život může a má být darem, jak to září z tváře dětí. Proto mohou být šťastni i lidé chudí, kterým sice chybí mnohé, ale mají se rádi. Proto mohou být nešťastni i velmi bohatí, kterým nechybí nic, krom lidí, s nimiž by v upřímnosti a lásce sdíleli život. A ještě jednu věc mám na srdci. Možná že letošní Vánoce přeci jen nebudou tak hojné jako loňské, možná že příští budou ještě skromnější, možná nám doba a její krize dají zabrat. Jděme se o svátcích podívat na Betlém, obejděme pražské jesličky a vezměme si ten obraz na cestu do dalších dní. Když Bůh položil svého narozeného Syna do našeho náručí, chtěl v nás cosi probudit. S dítětem v náručí se totiž v člověku probouzí to nejpodstatnější: naděje, odvaha a odpovědnost. Přeji vám všem ze srdce, aby Vánoce přinesly do vašich domovů Boží požehnání i onu naději, odvahu a odpovědnost. Váš Jan Kotas, farář na Vyšehradě Výsledky soutěže Zapomenutá místa Prahy Soutěž Zapomenutá místa Prahy pořádala Pražská informační služba od května do října letošního roku. Svoje tipy na zajímavá místa, o kterých dnes ví jen málokdo, posílaly jako vzor nejprve jednotlivé městské části a posléze se mohla zapojit i veřejnost. Za naši městskou část jsme vybrali usedlost Vondračka v Perucké ulici, pozůstatek zemědělské usedlosti na úpatí bývalých vinic, která je dodnes zachována, a vinohradskou synagogu v Sázavské ulici, kdysi největší v Evropě, která byla za minulého režimu stržena a kterou dnes připomíná pouze reliéf na základní škole postavené na jejím místě. Veřejnost se posléze zapojila velmi aktivně. Celkem se zúčastnilo 22 městských částí a lidé z Prahy 2 poslali 29 tipů od míst, která zapomenutá nejsou (například Vyšehrad, Novoměstská radnice či klášter Na Slovanech), až po zajímavosti, o kterých dnes ví jen málokdo sál Casa Gelmi v Korunní ulici, Svaté schody v kostele Nanebevzetí Panny Marie, zrušená tramvajová trať Na Zvonařce či zaniklý Dům U Šálků z Karlova náměstí. Všechny tipy zaslané veřejností byly zveřejněny při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v prostorách Prašné brány. Pro Prahu 2 je velmi potěšitelné, že jsme se umístili na krásném třetím místě, a to s umělou jeskyní Grottou v Havlíčkových sadech. Soutěž potvrdila, že v naší městské části je neuvěřitelné množství významných historických památek, a především, že naši obyvatelé si toho jsou vědomi a pomáhají svoji městskou část zviditelnit. Michaela Marksová, zást. starosty ADVENTNÍ CESTA DO EMAUZ: V předvánočním shonu víc než kdy jindy uvítáme možnost zastavit se v čase a načerpat trochu duševní pohody. Může k tomu posloužit například návštěva emauzského opatství, z jehož zdí velebný klid přímo sálá. Od 20. prosince budou ve zdejším kostele Panny Marie vystaveny jesličky v beuronském stylu. Opatství si můžete prohlédnout po celý prosinec ve všední dny od 11 do 17 hodin. Návštěvu Emauz lze spojit s prohlídkou výstavy Jiří Sýkora, malíř ve stínu. Nebo sem můžete zajít na některý z koncertů 15. prosince s Jiřím Stivínem a jeho Collegiem Quodlibet, den poté s Emauzským sborem a orchestrem, kteří v rámci předvánočního koncertu uvedou také Rybovu Českou mši vánoční. Dokonce se tu bude hrát divadlo. Kam v Praze 2 v období v adventu a o Vánocích se podrobně dozvíte na str. 4 a 5. Text a foto: len Opravený Bastion zve k posezení a zábavě Paluska a místostarosta Václav Vondrášek. Bastion Novoměstských hradeb byl po rekonstrukci trvající půldruhého roku uveden do nového života ve středu 16. listopadu Je dalším dobrým důvodem, proč kdysi opomíjený kout městské části navštívit Nové neobvyklé výhledy, originální architektonické řešení a hlavně dobrý pocit, že se to tu mění k lepšímu, rozhodně za cestu sem stojí. Ať už zvolíte pohodlnější variantu horem přes Ztracenku nebo kolem Muzea Policie či vystoupáte z Folimanky vzhůru po nových schodech. Revitalizace Bastionu je dílčí součástí sanace v minulosti dlouho zanedbávaného území Prahy 2. Úpravami celého prostoru chceme zatraktivnit tuto loka- Nová tvář Albertovských strání a území pod Karlovem postupně dostává pevné kontury. Po loňském otevření zahrady Ztracenka přibylo další sklíčko do mozaiky. litu a proměnit projektu se pak rekonstrukce Bastionu ji ve vyhle- ubírala cestou obnovy parteru s výhle- dávanou odpočinkovony dem na Vyšehrad a vybudování kavár- napůl zapuštěné do terénu, sloužící zónu, říká starosta pro občerstvení, pořádání komorních Jiří Pa- kulturních akcí a případně svateb vý- luska. hled na Vyšehrad může vytvořit to pra- Slavnostní přestřižení pásky provedli společnou rukou starosta Jiří Odborníci uvádějí, že Bastion u Božích muk je vystupující částí opevnění u karlovského předmostí Nuselského mostu, označenou římským očíslováním XXXI, a že tento prostor vznikl navázáním barokních hradeb na původní gotické. Když počátkem nového tisíciletí vznikaly soutěžní návrhy na řešení obnovy tohoto prostoru, barokní opevnění mělo léta slávy dávno za sebou a málokdo si dovedl představit, co by se s tím zanedbaným rumištěm dalo provést. Ze tří nápaditých řešení nakonec zvítězil návrh architektů Pavly Melkové a Miroslava Cikána z MCA Atelieru. Podle jejich Až se hlava zatočí při sestupu z hradeb Bastionu k průchodu na schody do parku Folimanka. vé pozadí pro slavnostní chvíle. Při úpravách Bastionu se zároveň vyřešilo přímé pěší propojení s okolním územím, tedy se zahradou Ztracenka, s Albertovem a především s Folimankou. Z parku se nyní nahoru dostaneme skrz hradby, kde byl vytvořen průchod navazující na nové točité schodiště. Text a foto: len Zahájení rekonstrukce: jaro 2010 Dokončení: podzim 2011 Náklady: Kč Projekt: MCA Atelir, s. r. o., zhotovení stavby: Swietelsky stavební, s. r. o.

2 2 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2011 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala v měsíci listopadu dvakrát, a to a Projednala celkem 83 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada schválila připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Nová Akropolis, o. s., jež zde uspořádá ve čtvrtek v době od 14:00 do 18:00 prezentaci svých činností, která proběhne formou přednášek, nabídkou propagačních materiálů a publikací. Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. až III. čtvrtletí Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 stanovit v souladu s ust. 52 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, paušální hodinovou částku pro poskytnutí náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 2 pro rok 2012 ve výši 200 Kč. Rada souhlasila s výpůjčkou části Grotty (umělé jeskyně) v parku Havlíčkovy sady, a to velkého sálu, o výměře 30,10 m 2, a malého sálu, o výměře 8,28 m 2, příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, se sídlem Praha 2, Slezská 21, pro jednorázové konání kurzu hudební školička, který se uskuteční dne v době od 9:00 do 12:00. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 14 dne a č. 15 dne a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 18 dne a č. 19 dne Z materiálů k informaci vybíráme: k dopravnímu řešení na cyklostezce v tunelu pod Vyšehradskou skálou, k plnění usnesení RMČ Praha 2 a ZMČ Praha 2 za III. čtvrtletí roku 2011 a k termínům zasedání RMČ Praha 2, ZMČ Praha 2 a komisí RMČ Praha 2 v roce Barbora Pletková, Kancelář tajemníka Poslední zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 v tomto roce se koná v pondělí 12. prosince 2011 v 15:00 v jednacím sále č. 614, 6. patro. Zasedání je veřejné. Změny poskytování dávek od Od ledna 2012 dochází k zásadním změnám v poskytování dávek a mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením. K končí platnost zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a vyhlášky č. 182/1991 Sb., která upravuje poskytování jednorázových a opakujících se příspěvků pro osoby se zdravotním postižením. Současně od nabývá účinnosti nový zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Během prosince 2011 budou držitelé mimořádných výhod písemně informováni humanitním odborem Úřadu městské části Praha 2 o veškerých změnách v poskytování nových dávek pro osoby se zdravotním postižením, o platnosti průkazu mimořádných výhod a o dalším postupu při jeho nahrazení novým typem průkazu, tj. kartou sociálních systémů. Humanitní odbor ÚMČ Praha 2 LISTOPADOVÁ PIETA: Pamětní události 17. listopadu roku 1939 a 1989 přivedly k místům s čitelnou historií všechny, kdo chtěli uctít památku obětí nacismu a připomenout mezník v dějinách České republiky. Pietní akt u Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici zorganizovali tradičně zástupci Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. Po projevech prezidenta, primátora a dalších osobností proběhl samotný akt kladení věnců jako vzpomínka na Jana Opletala, jenž na této koleji bydlel, ale i jako vzpomínka na události o 50 let později. Text a foto: tom Světový úspěch Pavilonu z Grébovky Jednou z nejvydařenějších rekonstrukcí v Grébovce za posledních deset let její komplexní obnovy je rozhodně Pavilon. S přirozenou elegancí se stal během krátké doby centrem života tohoto půvabného vinohradského parku a sklízí jedno uznání odborníků za druhým. Před půldruhým rokem, v dubnu 2010, přebírali zástupci radnice ve Španělském sále první cenu v regionálním kole soutěže O nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón za rok Městská část ji získala právě za citlivou rekonstrukci Pavilonu. A nyní se unikátní projekt dočkal uznání také ve světě. Na mezinárodním festivalu architektury v Barceloně (World Architecture Festival), pořádaném ve dnech listopadu 2011, získal ocenění v kategorii New and Old jedné z patnácti, která hodnotí kreativní přestavby, konverze a restaurování objektů. Prestižní přehlídka slouží k prezentaci kvalitních realizací, jejich architektů, dodavatelů a investorů. Letos do Barcelony přijelo téměř 1400 architektů, kteří si tu vyměňovali zkušenosti, navazovali přátelství, a především soutěžili. Z více než 700 projektů ve všech kategoriích nakonec mezinárodní porota vybrala dvě stovky, které byly zařazeny na shortlist. A do tohoto užšího výběru se dostal projekt přestavby Pavilonu. K účasti v soutěži bylo dílo pražského ateliéru SGL projekt, s. r. o., vybráno ředitelem barcelonského festivalu na základě publikací v odborných časopisech jako jediný projekt z České republiky. Už samotná výzva k účasti byla pro architekty velkou poctou. V tvrdé mezinárodní konkurenci byl tento projekt městské části Praha 2 zařazen mezi sedmnáct nejlepších ve své kategorii. Zájem, který vyvolal, vedl k další výzvě. Autoři rekonstrukce a moderní dostavby památky z konce 19. století, ak. arch. Jiří Javůrek a Ing. arch. Vladimír Thiele, měli Pavilon přímo v dějišti festivalu v Barceloně osobně představit. Porotci pod dojmem dvacetiminutové prezentace Jak už jsme vás informovali v říjnovém čísle Novin Prahy 2, Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo prodej 126 bytových domů. Jde o dosud největší objem prodávaného obecního majetku na území Prahy 2. V současné době probíhá oslovování oprávněných nájemníků těchto bytů, kteří se do konce listopadu mají vyjádřit, zda mají zájem o jejich koupi, a když ano, zdali upřednostňují koupi celého domu družstvu nájemníků, nebo jednotlivých bytů dle zákona 72/96 Sb. Předběžný harmonogram prodeje bytových domů počítá s první vlnou prodejů v listopadu 2012, druhá vlna se zřejmě uskuteční v dubnu Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo prodejní cenu jako cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, není možné v tuto chvíli říci v konkrétních případech konkrétní cenu. Z řad nájemníků obecních domů se množí dotazy právě ohledně ceny. Z ceny zjištěné znaleckým posudkem bude dále možno poskytnout slevy. Přes tyto slevy má řada nájemníků, zejména starších, obavy o případné financování koupě svého bytu. Městská část by chtěla zájemcům o koupi bytu pomoci při hledání vhodného financování, a proto oslovila téměř deset renomovaných peněžních ústavů zabývajících se hypotečními úvěry a stavebním spořením. Vyzvala je k předložení speciální nabídky, která by umožnila realizovat koupi bez zbytečně vysokých poplatků za posouzení žádosti o úvěr, za rezervaci zdrojů, za vedení účtu atd. a za výhodnějších podmínek ve vztahu k výši úvěru, jeho splatnosti, výši úroků apod., než jsou na trhu nabízeny volně příchozím zájemcům. Městská část dále požaduje, aby bylo možno skládat mimořádné splátky, eventuálně celý úvěr splatit předčasně bez jakýchkoliv sankcí. Z dosud předložených nabídek diferencovaných podle způsobu prodeje lze vybrat financování se splatností od pěti do 40 let anuitními splátkami, jejichž výše by se poměrně snižovala po každé mimořádné splátce jistiny při zachování splatnosti úvěru s výběrem možnosti fixace úrokové sazby od jednoho do 30 let, snížená úroková sazba minimálně o 0,3 % ročně. S ohledem na skutečnost, že prodej bytů je zároveň velmi citlivou sociální ocenili citlivou restaurátorskou obnovu Pavilonu a především odhodlání, pečlivost a společenský závazek investora vůči národnímu kulturnímu dědictví. Drobný projekt Pavilonu nemohl mít ambice stát se absolutním vítězem festivalu v konkurenci světových vizionářských staveb, ale pozitivní ohlasy poroty i konkurentů a kolegů v soutěži hovoří o unikátním díle, kterým zrestaurování Pavilonu je. I když Pavilon byl zřejmě nejambicióznějším projektem revitalizace Havlíčkových sadů, rozhodně nebyl posledním. Městská část chce nyní prezentovat odborným kruhům další jedinečné dílo. O cenu v soutěži O nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón, tentokrát za rok 2011, se nyní bude ucházet čerstvě zrestaurovaná Grotta. Text: len, foto: anl Několik vět k prodejům obecních domů V minulém čísle Novin Prahy 2 jsme přinesli informace o odstávkách vydávání e-pasů a občanských průkazů v listopadu a prosinci roku Najít je můžete také na webových stránkách kde jsou k dispozici i podrobnosti k novým občanským průkazům. Nové občanky, vydávané od 1. ledna 2012, budou mít přibližně formát platební karty. Vydávat se budou dva typy těchto průkazů. Prvním bude občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (správní poplatek bude 100 Kč v případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení občanského průkazu, v ostatních případech bude vydání tohoto občanského průkazu bezplatné), druhým pak občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydán bude pouze na základě žádosti občana, správní poplatek bude bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu 500 Kč, do elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis zatím bude nejspíše možné na čip nahrát elektronický podpis. Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bude možné (stejně jako dosud) u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Novinkou je, že při podání žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji již nebude nutno vyplňovat předem žádost a ani předkládat fotografii, žádost a fotografie budou pořízeny přímo na pracovišti oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 2, dále bude pořízen podpis k digitalizovanému zpracování (obdobně, jako je tomu při podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji). Při převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji si občan na terminálu zvolí bezpečnostní osobní kód (kombinace 4 až 10 číslic), který bude sloužit při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Další novinkou je, že od lze občanský průkaz vydat na žádost i občanovi mladšímu 15 let (správní poplatek činí 50 Kč, platnost občanského průkazu 5 let, žádá zákonný zástupce za účasti občana) nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (správní poplatek činí 100 Kč, občanský průkaz vydá obecní úřad s rozšířenou působností příslušný podle posledního trvalého pobytu na území České republiky; neměl-li občan trvalý pobyt v ČR nebo jej nelze zjistit, pak Magistrát města Brna). Zákonem není stanovena povinnost plošné výměny občanských průkazů, stávající platné občanské průkazy zůstávají v platnosti do doby v nich vyznačené požádat o nový občanský průkaz po proto bude nutné především v následujících případech: v případě občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dovrší po věku 15 let, v případě občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, otázkou, lze získat financování bytu i pro nájemníky, pro něž by jinak byla hypotéka nedostupná z titulu nedostatečného příjmu nebo pokročilého věku. Pro případ, kdy dojde k nesplácení úvěru, uvažuje městská část o možnosti návratu koupeného bytu do režimu nájemního bydlení. I když první nabídky bank neodpovídají zatím plně těmto představám, je městská část přesvědčena, že v průběhu dalších jednání dokáže nabízené podmínky ještě zlepšit. Jejich vyhodnocení proběhne návazně na vyhodnocení výsledků korespondenční ankety, která má zmapovat zájem současných nájemníků o nabízené nemovitosti. Jednotlivým kupujícím pak budou k dispozici na výběr speciální finanční produkty od několika renomovaných peněžních ústavů. Vzhledem k tomu, že ve schránkách některých nájemníků v domech určených k prodeji se objevily více či méně věrohodné nabídky na financování koupě bytů, které jsou však založeny vysloveně na individuálním posouzení každého žadatele, chce tímto městská část Praha 2 upozornit své nájemníky, že s největší pravděpodobností tyto obecné individuální podmínky nemohou konkurovat speciálním programům sestaveným právě pro tento účel. Jiří Paluska, starosta MČ Praha 2 Pavel Tojšl, vedoucí ekonomického odb. Od 1. ledna 2012 budou vydávány nové občanské průkazy v případech skončení platnosti dosavadního občanského průkazu (z důvodu ohlášení odcizení, ztráty, zničení občanského průkazu, z důvodu uplynutí doby platnosti v občanském průkazu vyznačené, nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, rozhodnutím příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností o skončení platnosti občanského průkazu z důvodu poškození, neoprávněně provedené změny, nesprávných údajů nebo podstatné změny podoby občana), dále v případech, že nastane některá z následujících změn: rodinného stavu, trvalého pobytu, jména, příjmení nebo došlo k přidělení nového rodného čísla. Ondřej Jícha, odbor správních agend

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 12 - PROSINEC Co všechno vodnééés čas? Každý z nás měl jistě na počátku roku 2011 představy a očekávání, jak chce celý rok prožít. Jsme na jeho konci a můžeme tedy bilancovat, kde a jak se nám podařilo některé naše představy, přání a očekávání naplnit, kde a proč se je naplnit nepovedlo. Své představy a očekávání měli i politici, kteří dostali od voličů důvěru a zastupují je v rozhodování o dění v Praze 2. Je proto srozumitelné, že do prosincového čísla Novin Prahy 2 jsme se jich zeptali: Co Vám dal a co Vám vzal rok 2011? ČSSD Každé bilancování uplynulého času je nutně osobní a subjektivní. Mně osobně dal rok 2011 největší dárek v podobě nové základní školy ve Vratislavově ulici, ze které si děti odnesou nadstandardní vzdělání a ne celoživotní dýchací potíže, jako z bývalé ZŠ Legerova. Dal mi také nespočet kulturních akcí srovnatelných např. s Vídní. Žel, na tom neměla zásluhu Národní galerie dalece ji předstihla Novoměstská radnice! Neviditelná výstava je bezpochyby jedním z vrcholů pražské kultury. Vy jste ji ještě neviděli? Dal mi také důvěru v místní politiku důkaz toho, že na věcech, na kterých občanům záleží, se dokážeme jako zastupitelé shodnout. Důkazem toho jsou Pravidla pro odprodej bytů výhodná pro občany, výhodná i pro město a jeho budoucí rozvoj. Tato pravidla byla schválena napříč zastupitelstvem a politickým spektrem. OSB Rok marných nadějí a nesplněných přání. Tak bych pojmenovala rok 2011 z pozice své i z pohledu členů a sympatizantů OSB. Nestydím se to tvrdit, je jich hodně, a tak za tuto početnou skupinu vyjádřím, proč si právě rok, který zanedlouho předá štafetu roku novému, zasloužil podobná přízviska. Velké naděje dal občanům rok 2011 poté, co koncem roku předešlého komunální volby konečně ukončily dvacetiletou nadvládu jedné strany. Konec nadějí ale vzápětí znamenal začátek roku letošního. Ukázalo se, jak tvrdošíjně začaly vládnout strany, nepřirozeně v koalici poslepované (nejen s ohledem na historii novodobé komunální sféry v Praze 2). Další nadějí, která utržila bolestivý políček, byl a je prodej obecních bytů. Očekávaný, ale některými vnímaný jako vynucený a nechtěný. Proto asi mnoho slíbených, ale nesplněných termínů. Odsun prodeje a jeho pravidla, která nemají v České republice obdoby Strana zelených Svět se řídí různými zájmy, jež mohou být soukromé či veřejné, ušlechtilé nebo zločinné. Střetávají-li se zájmy, tak podle teorie her s nulovým součtem se vítěz zmocní všeho a poražený nemá nic. Existují i hry se součtem nenulovým, kdy výsledek je relativní, nikdo úplně nemá všechno a nikdo úplně vše neztratí. A pak se střetávají zájmy také tak, že jeden člověk sedí na dvou z podstaty rozdílných židlích, pak mluvíme o nefér hře. Nastávají také situace, v nichž zájmy nehrají roli. Jde o skutky lásky, pomoci a solidarity, zkrátka a dobře o milosrdenství. Když prokazuješ milosrdenství, ať tvá levice neví, co dělá pravice, stojí v šesté kapitole svatého evangelia podle Matouše. Což předpokládá úmysly nezištné. Často se ptáme, jaký je stav naší společnosti dvaadvacet let po listopadu Jak se splnila různá očekávání. Neuvědomili jsme si tehdy, a dodnes to dobře Antonín Setnička Samozřejmě, vždy se najde několik křiklounů, kteří musí být ze zásady vždy proti všem a všemu. Jejich společným znakem je, že odmítají být sdruženi ve standardních, čitelných politických stranách, ale zakládají jen mlhavá truc- -sdružení, za která ukrývají jen vlastní zájmy. Rok 2011 mi také dal důkaz toho, že občané Prahy 2 se dokážou nadchnout a zapojit jak do podpisových, tak i pouličních protivládních protestů, ať už je pořádá ProAlt nebo odbory. Za to vše se sluší poděkovat a být vděčný. Rok 2011 mně osobně vzal mládeneckou Přinesl důvěru v místní politiku, vzal důvěru v nepolitická sdružení svobodu. Mohl jsem své ano říct nejen výjimečné ženě, ale také na výjimečném místě. Havlíčkovy sady mohu prozradit, že od příštího roku snad i s letním divadelním festivalem, nyní už s Grottou si zaslouží Vaši návštěvu i v zimě. Za ČSSD Praha 2 Vám přeji, ať rok 2012 přinese jen dobré a ze Strakovy akademie odnese tuto vládu a s ní korupci, klientelismus a pohrdání občany. Michaela Mazancová v tom špatném slova smyslu. Naděje, že opozice může svorně prosadit a zvrátit to, co je špatně. Vzápětí zadupáno do země, když slabší opoziční strana se ukázala být spíše sestrou koalice s vysněnou nadějí, že snad po příštích volbách Naděje na stanovení rozumné prodejní ceny bytů. I tato naděje už vzala zasvé a hlavně seniorům oslabila nervy a odevzdaně čekají, jak to celé dopadne. Právě pro to všechno se OSB budou proti uvažovaným cenám bránit i soudní cestou, nebude-li zbytí. Promarněné Rok marných nadějí naděje mi už došly, tak ještě a nesplněných přání zmíním, co letos lidem hodně nedává spát. Obava ze zvýšení nájemného, které neodpovídá stavu obecních domů a bytů, ale majitelům domů je přesto nutno vyjít vstříc. A pak i skutečná perla, odposlechnutá na zastupitelstvu z řad nejvyšších: Najděte si jiné bydlení, jste-li TAK nespokojeni. Dobrá rada a naděje na konec: choďte se na vše ptát svých radních a využívejte pro své názory každé zasedání zastupitelstva. Příkopy jsou hluboké, ale nějaký ten můstek se v dálce vždycky najde. Proto hodně sil a všem šťastné a veselé! Jan Ruml nevíme, že demokracie předpokládá zkušenost se svobodou a že svoboda předpokládá osobní odpovědnost. Celkem lehce jsme se soustředili na sebe, své problémy a zájmy, celkem lehce jsme se po vypětí stali opět lhostejnými. V zájmu lidí se zájmy byl pak veřejný prostor kolonizován a zvolna privatizován. Jaký to má význam pro Prahu 2? Asi takový, jaký má mikrokosmos pro celek, a naopak. Takže jsem rád za moudrost V zájmu lidí se zájmy byl veřejný prostor kolonizován a privatizován svých spoluobčanů, kteří ve volbách umožnili vznik trojkoaliční rady zastupitelstva, což je rozhodně lepší, než velká koalice, neřku-li vláda jedné strany. S dobrou opozicí se tak všichni navzájem hlídají, nejsou-li ve střetu zájmů. Ku prospěchu obyvatelstva této městské části. Advent znamená příchod a nová očekávání. Pokusme se do nich vložit méně zájmů a více pochopení, vzájemného respektu a lásky. A vlídnost naší městské části nechť se přelije do celého těžce zkoušeného hlavního města. Nebo ještě dál. Požehnané vánoční svátky. ODS Konec roku bývá obdobím, kdy se každý z nás více či méně ohlíží zpátky a hodnotí, co mu uplynulý rok přinesl či vzal. Snažíme se přemýšlet o tom, co bychom měli a mohli dělat lépe či jinak, a většinou hodnotíme plusy a minusy optikou úspěchů či proher v osobním a rodinném životě nebo v práci. Málokdy TOP 09 Jaké byly úspěchy a neúspěchy roku 2011? Co se podařilo a co ne? Pro samotného člověka je rozhodně úspěchem, že se konce roku vůbec dožil, zůstal zdráv, má práci, kde bydlet a nemá hlad. Je samozřejmě o rok starší, ale je (většinou) zase o něco moudřejší. Splnění základních životních potřeb umožňuje potom další úspěchy například v zaměstnání (zvýšení platu), v rodinném životě (narození potomka) či ve společenském uplatnění (ocenění vyznamenáním). Pak se člověk může cítit i šťastným. Neúspěchem je pak nenaplnění těchto potřeb a z toho plynoucí pocit frustrace. I pro úspěšný život společnosti jsou důležité základní předpoklady. Aby nebyla válka, přírodní pohroma či státní bankrot. Zdá se, že i z tohoto pohledu je možné chápat minulý rok jako úspěšný. Mohl by být jistě úspěšnější, ale to vždycky. Dostalo se mi cti jako členu politické strany Michal Bočan se zamýšlíme nad tím, čím jsme přispěli do společného koláče zvaného obec, město, kraj či stát. Většinou se domníváme, že je to v rukou jiných a že naše názory, představy či přání nemají vliv na to, co se tam nahoře děje. To je ale zásadní omyl a domnívám se, že právě Praha 2 je toho dobrou ukázkou. Do zastupitelstva se ve volbách roku 2010 dostaly dva nové subjekty, které reprezentují další, vzájemně velmi protichůdné názory na správu věcí společných na jedné straně důraz na potřeby nájemníků v obecních bytech (někdy bohužel prosazované způsobem, který je za hranicí slušnosti), na straně druhé snaha, aby obec postupovala ve všech věcech správy majetku podle ekonomických kritérií. Konfrontace všech názorů přinesla poměrně významnou změnu, která tak či onak ovlivní životy nás všech, kteří v Praze 2 žijeme. Mluvím o rozhodnutí zastupitestva spustit novou vlnu odprodeje obecního majetku nájemníkům. Nepůjde již, jak tomu bylo v minulosti, o prodeje za zlomkové ceny, ale o prodej, z jehož způsobu by měli Konfrontace všech názorů přinesla významnou změnu mít prospěch všichni obyvatelé jak ti, kteří svoje byty či domy odkoupí a budou v nich chtít dále žít, tak ti, kteří tuto možnost nemají a mohou zpostředkovaně těžit z výnosů, které tento prodej přinese. Když se pokusím celou záležitost zobecnit, tak rok 2011 přinesl Praze 2 potvrzení toho, že vůle lidí, obyvatel městské části, se dříve či později projeví na konkrétních krocích naší městské části. A to je poznání, které nás, alespoň já to tak cítím, může těšit. Považuji za hlavní úspěch tohoto roku rozhýbání privatizace obecních bytů Zdeněk Lochmann TOP 09 zastupovat občany Prahy 2 v zastupitelstvu. Naše strana je v něm bohužel v opozici, takže i naše možnosti dělat dobro jsou omezené. Přesto považuji za náš hlavní úspěch tohoto roku rozhýbání privatizace obecních bytů, a to v intencích našeho volebního programu. Nebylo lehké přesvědčit vládnoucí koalici, která má k privatizaci spíše odmítavé postoje. V této době vstupujeme do další důležité fáze správy obce. Tou je proces schvalování rozpočtu na rok I zde chceme prosadit maximum našeho volebního programu. Především budeme prosazovat úsporu nákladů na provoz radnice a úspory v těch oblastech, kde se peníze takzvaně projídají. Neúspěšná byla prozatím naše snaha o zamezení plýtvání obecními prostředky při realizaci investičních akcí a rekonstrukcí domů a bytů. Není to úkol jednoduchý, ale doufáme, že se nám ho v příštím roce podaří splnit. Závěrem mi dovolte, abych jménem svým i TOP 09 popřál občanům Prahy 2 klidné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2012.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Adventní rozjímání a tipy, jak strávit v klidu svátky

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Adventní rozjímání a tipy, jak strávit v klidu svátky 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Prodej bytů odstartován Co byste měli vědět, pokud je váš byt či dům určen k prodeji

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Amos Tour odstartovala Oblíbená soutěž o nejvšestrannější školu je v plném proudu.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Nebojte se, radujte se Tipy, kam si můžete zajít v Praze 2 o Vánocích strana 4 + 5 + 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Nebojte se, radujte se Tipy, kam si můžete zajít v Praze 2 o Vánocích strana 4 + 5 + 6 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Po volbách Představujeme nové radní Prahy 2 strana 2 Nebojte se, radujte se Tipy,

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2012, ročník 14 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Paměť národa 70. výročí operace Anthropoid připomíná výstava historických dokumentů

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Praha 2 v roce 2009 Na počátku desátého roku nového tisíciletí si připomeneme, jaká

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Renezance památek Městská část chystá další velké rekonstrukce: obnovu Grotty v Grébovce

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Velikonoce Jak budeme prožívat nejvýznamnější křesťanský svátek strana 2 Peníze pro

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky. 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Návrat Neptuna Málem ztracená socha Bohuslava Schnircha bude opět zdobit Grottu. strana

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Válečný fotograf Unikátní snímky L. Sitenského připomenou 75. výročí nacistické okupace

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Válečný fotograf Unikátní snímky L. Sitenského připomenou 75. výročí nacistické okupace 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad BŘEZEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Měsíc čtenářů Knihovna na Vinohradech h má co nabídnout nejmladším knihomolům i seniorům

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hřiště na úrovni Dětská hřiště v Praze 2 jsou hodnocena jako špičková co do bezpečí

Více

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 11 číslo Uvnitř najdete Vánoce tradiční i moderní na str. 14 a 15 Noc otevřených dveří bude mít reprízu na str. 21 Liga sportu základních škol zná své vítěze

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Jak radnice hospodaří Každoroční řešení oříšku jak vyjít se sumou peněz na miskách vah má dáti dal.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Jak radnice hospodaří Každoroční řešení oříšku jak vyjít se sumou peněz na miskách vah má dáti dal. 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad BŘEZEN 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Kulturní bašta na Karlově Sezona na Bastionu XXXI je plná novinek z hudební, výtvarné

Více

Prahy? Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kam v létě Vybrali jsme pro vás různé možnosti, jak a kde se můžete vy i děti zabavit

Prahy? Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kam v létě Vybrali jsme pro vás různé možnosti, jak a kde se můžete vy i děti zabavit 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Byt či nebyt? Téměř hamletovská otázka při plánovaném prodeji obecních bytů v Praze

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010. Brzy zazvoní vánoční zvony

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010. Brzy zazvoní vánoční zvony Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010 Brzy zazvoní vánoční zvony FOTO: DAN NOVOTNÝ Sdělení úřadu a městské části Zápis do prvních tříd Termín zápisu do prvních tříd základních škol

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Dalším z cyklu předvolebních diskusních témat je oblast majetku a

Více

Rozsvícení vánočního stromu zahájilo litomyšlský advent

Rozsvícení vánočního stromu zahájilo litomyšlský advent Litomyšl moderní historické město Zpravodaj Města Litomyšle 5. prosince 2011 Ročník XXI. 12 Litomyšl v roce 2012 12x jinak Rok 2012 si vybrala komise pro rozvoj cestovního ruchu a komise pro kulturu a

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

Opavu čeká bohatý vánoční program

Opavu čeká bohatý vánoční program zpravodaj statutárního města opavy 12/2011 11 číslo Opavu čeká bohatý vánoční program na str. 10 a 11 Uvnitř najdete Ve městě se špatně dýchá na str. 4 Orientační běžci se stali mistry republiky na str.

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Životní prostředí a doprava jsou posledními z cyklu předvolebních

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

12 /2011. advent na sedmičce oslavte silvestr Profil: bohumil kettner. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

12 /2011. advent na sedmičce oslavte silvestr Profil: bohumil kettner. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 12 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 advent na sedmičce oslavte silvestr Profil: bohumil kettner inzerce Kurzy vaření na Letné originální dárek pro každého Nabízíme: kurzy: seafood,

Více

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké?

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké? 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Léto v Praze Prázdniny lze i ve městě strávit zajímavě, máme pro vás pár tipů strana

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad Březen 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Když bomby padaly na Prahu Další autentické příběhy čtenářů z náletu v únoru 1945

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech. Vítání svatého Martina

Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech. Vítání svatého Martina Adventní program Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech na středních školách str. 3 Pozvánka na zasedání zastupitelstva str. 2 Vítání svatého Martina str. 4 str. 8 Blanenský uličník Dobrovského

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Na horké téma O dopravních problémech, perspektivách Severojižní magistrály a placeném

Více