Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoční servis O všem, co se týká adventních dní a vánočních svátků.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoční servis O všem, co se týká adventních dní a vánočních svátků."

Transkript

1 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Cena pro Pavilon Na festivalu architektů v katalánské Barceloně byl oceněn Pavilon z Grébovky. strana 2 Vánoční servis O všem, co se týká adventních dní a vánočních svátků. strana Kam do první třídy Mnozí rodiče budou vybírat školu pro prvňáky. Nabízíme pomoc. strana 10 Čas Adventu a Vánoc Vážení čtenáři, uprostřed vyšehradských ků a pražských vyhlídek sto- jí nad řekou, někdy tiše a ně- parkdy zvonivě, rozlehlá bazilika svatých Petra a Pavla. Pod svou klenbou otevírá příchozím místo ke schůzce: s historií města a této země, s krásou umění, s vlastními radostmi a strastmi, s věcmi obyčejnými i nanejvýš svátečními, místo k setkání s lidmi i s tichým hlasem Božím, chcete-li. Následujících pár řádek přijměte, prosím, jako malý pozdrav z Vyšehradu, od vyšehradského faráře. Slovo úvodem Opadané listí a veselá světla ve výlohách pomalu ohlašují čas Adventu a Vánoc. Cítíme v kostech, s jistou rozporuplností, že nás čekají svátky, ale i vysilující předvánoční maraton. V podzimním diáři, už tak dost přeplněném, bude ještě více napjato. Leckdo sice poradí, že nemáme podlehnout předvánočnímu shonu, ale většině z nás se dosud nepodařilo objevit, jak toho vlastně dosíci. Co vlastně od Vánoc čekáme? Snad hledáme sváteční čas a kousek spočinutí, radost s blízkými lidmi, dárky darované i přijaté, hojnost stolu i veselí, pokojnou tvář našeho města a světa vůbec, kousek dětství Vlastně hledáme cestu tam, kde život ještě voní jako chléb vytažený z pece. To je veliká a dobrá pouť a přichystat všechno, co k ní patří, stojí spoustu adventní námahy a času, před nimiž se nemá utíkat. Co k tomu může dodat vyšehradský farář? Nejdříve projev úcty a vděčnosti všem, kteří tu námahu s dobrou vůlí ponesou, všem lidem ve veřejných službách, všem v obchodech a na ulicích, všem, kdo se ujímají nuzných, všem, kteří se snaží zorganizovat něco pro radost druhým, všem tátům a maminkám. Ať vás a vaše blízké navštíví radost. Usilovná sna- ha připravit sváteční hojnost je totiž cestou, možná nevědomou, k počátku všeho: Bůh zemi požehnal, naplnil ji hojností a svěřil člověku jako nádherné místo k životu, jako domov. Objevme i to, že největší dar dáváme a dostáváme, pokud žijeme jeden pro druhého. Kdyby nachystaná hojnost nebyla korunována obnovenou lidskou láskou, stane se studeným bohatstvím, kterým se žádné lidské srdce nenasytí. Uprostřed Vánoc přeci přichází lidské mládě betlémské dítě, Bohem darované, pro nás narozené. Život může a má být darem, jak to září z tváře dětí. Proto mohou být šťastni i lidé chudí, kterým sice chybí mnohé, ale mají se rádi. Proto mohou být nešťastni i velmi bohatí, kterým nechybí nic, krom lidí, s nimiž by v upřímnosti a lásce sdíleli život. A ještě jednu věc mám na srdci. Možná že letošní Vánoce přeci jen nebudou tak hojné jako loňské, možná že příští budou ještě skromnější, možná nám doba a její krize dají zabrat. Jděme se o svátcích podívat na Betlém, obejděme pražské jesličky a vezměme si ten obraz na cestu do dalších dní. Když Bůh položil svého narozeného Syna do našeho náručí, chtěl v nás cosi probudit. S dítětem v náručí se totiž v člověku probouzí to nejpodstatnější: naděje, odvaha a odpovědnost. Přeji vám všem ze srdce, aby Vánoce přinesly do vašich domovů Boží požehnání i onu naději, odvahu a odpovědnost. Váš Jan Kotas, farář na Vyšehradě Výsledky soutěže Zapomenutá místa Prahy Soutěž Zapomenutá místa Prahy pořádala Pražská informační služba od května do října letošního roku. Svoje tipy na zajímavá místa, o kterých dnes ví jen málokdo, posílaly jako vzor nejprve jednotlivé městské části a posléze se mohla zapojit i veřejnost. Za naši městskou část jsme vybrali usedlost Vondračka v Perucké ulici, pozůstatek zemědělské usedlosti na úpatí bývalých vinic, která je dodnes zachována, a vinohradskou synagogu v Sázavské ulici, kdysi největší v Evropě, která byla za minulého režimu stržena a kterou dnes připomíná pouze reliéf na základní škole postavené na jejím místě. Veřejnost se posléze zapojila velmi aktivně. Celkem se zúčastnilo 22 městských částí a lidé z Prahy 2 poslali 29 tipů od míst, která zapomenutá nejsou (například Vyšehrad, Novoměstská radnice či klášter Na Slovanech), až po zajímavosti, o kterých dnes ví jen málokdo sál Casa Gelmi v Korunní ulici, Svaté schody v kostele Nanebevzetí Panny Marie, zrušená tramvajová trať Na Zvonařce či zaniklý Dům U Šálků z Karlova náměstí. Všechny tipy zaslané veřejností byly zveřejněny při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v prostorách Prašné brány. Pro Prahu 2 je velmi potěšitelné, že jsme se umístili na krásném třetím místě, a to s umělou jeskyní Grottou v Havlíčkových sadech. Soutěž potvrdila, že v naší městské části je neuvěřitelné množství významných historických památek, a především, že naši obyvatelé si toho jsou vědomi a pomáhají svoji městskou část zviditelnit. Michaela Marksová, zást. starosty ADVENTNÍ CESTA DO EMAUZ: V předvánočním shonu víc než kdy jindy uvítáme možnost zastavit se v čase a načerpat trochu duševní pohody. Může k tomu posloužit například návštěva emauzského opatství, z jehož zdí velebný klid přímo sálá. Od 20. prosince budou ve zdejším kostele Panny Marie vystaveny jesličky v beuronském stylu. Opatství si můžete prohlédnout po celý prosinec ve všední dny od 11 do 17 hodin. Návštěvu Emauz lze spojit s prohlídkou výstavy Jiří Sýkora, malíř ve stínu. Nebo sem můžete zajít na některý z koncertů 15. prosince s Jiřím Stivínem a jeho Collegiem Quodlibet, den poté s Emauzským sborem a orchestrem, kteří v rámci předvánočního koncertu uvedou také Rybovu Českou mši vánoční. Dokonce se tu bude hrát divadlo. Kam v Praze 2 v období v adventu a o Vánocích se podrobně dozvíte na str. 4 a 5. Text a foto: len Opravený Bastion zve k posezení a zábavě Paluska a místostarosta Václav Vondrášek. Bastion Novoměstských hradeb byl po rekonstrukci trvající půldruhého roku uveden do nového života ve středu 16. listopadu Je dalším dobrým důvodem, proč kdysi opomíjený kout městské části navštívit Nové neobvyklé výhledy, originální architektonické řešení a hlavně dobrý pocit, že se to tu mění k lepšímu, rozhodně za cestu sem stojí. Ať už zvolíte pohodlnější variantu horem přes Ztracenku nebo kolem Muzea Policie či vystoupáte z Folimanky vzhůru po nových schodech. Revitalizace Bastionu je dílčí součástí sanace v minulosti dlouho zanedbávaného území Prahy 2. Úpravami celého prostoru chceme zatraktivnit tuto loka- Nová tvář Albertovských strání a území pod Karlovem postupně dostává pevné kontury. Po loňském otevření zahrady Ztracenka přibylo další sklíčko do mozaiky. litu a proměnit projektu se pak rekonstrukce Bastionu ji ve vyhle- ubírala cestou obnovy parteru s výhle- dávanou odpočinkovony dem na Vyšehrad a vybudování kavár- napůl zapuštěné do terénu, sloužící zónu, říká starosta pro občerstvení, pořádání komorních Jiří Pa- kulturních akcí a případně svateb vý- luska. hled na Vyšehrad může vytvořit to pra- Slavnostní přestřižení pásky provedli společnou rukou starosta Jiří Odborníci uvádějí, že Bastion u Božích muk je vystupující částí opevnění u karlovského předmostí Nuselského mostu, označenou římským očíslováním XXXI, a že tento prostor vznikl navázáním barokních hradeb na původní gotické. Když počátkem nového tisíciletí vznikaly soutěžní návrhy na řešení obnovy tohoto prostoru, barokní opevnění mělo léta slávy dávno za sebou a málokdo si dovedl představit, co by se s tím zanedbaným rumištěm dalo provést. Ze tří nápaditých řešení nakonec zvítězil návrh architektů Pavly Melkové a Miroslava Cikána z MCA Atelieru. Podle jejich Až se hlava zatočí při sestupu z hradeb Bastionu k průchodu na schody do parku Folimanka. vé pozadí pro slavnostní chvíle. Při úpravách Bastionu se zároveň vyřešilo přímé pěší propojení s okolním územím, tedy se zahradou Ztracenka, s Albertovem a především s Folimankou. Z parku se nyní nahoru dostaneme skrz hradby, kde byl vytvořen průchod navazující na nové točité schodiště. Text a foto: len Zahájení rekonstrukce: jaro 2010 Dokončení: podzim 2011 Náklady: Kč Projekt: MCA Atelir, s. r. o., zhotovení stavby: Swietelsky stavební, s. r. o.

2 2 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2011 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala v měsíci listopadu dvakrát, a to a Projednala celkem 83 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada schválila připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Nová Akropolis, o. s., jež zde uspořádá ve čtvrtek v době od 14:00 do 18:00 prezentaci svých činností, která proběhne formou přednášek, nabídkou propagačních materiálů a publikací. Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. až III. čtvrtletí Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 stanovit v souladu s ust. 52 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, paušální hodinovou částku pro poskytnutí náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 2 pro rok 2012 ve výši 200 Kč. Rada souhlasila s výpůjčkou části Grotty (umělé jeskyně) v parku Havlíčkovy sady, a to velkého sálu, o výměře 30,10 m 2, a malého sálu, o výměře 8,28 m 2, příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, se sídlem Praha 2, Slezská 21, pro jednorázové konání kurzu hudební školička, který se uskuteční dne v době od 9:00 do 12:00. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 14 dne a č. 15 dne a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 18 dne a č. 19 dne Z materiálů k informaci vybíráme: k dopravnímu řešení na cyklostezce v tunelu pod Vyšehradskou skálou, k plnění usnesení RMČ Praha 2 a ZMČ Praha 2 za III. čtvrtletí roku 2011 a k termínům zasedání RMČ Praha 2, ZMČ Praha 2 a komisí RMČ Praha 2 v roce Barbora Pletková, Kancelář tajemníka Poslední zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 v tomto roce se koná v pondělí 12. prosince 2011 v 15:00 v jednacím sále č. 614, 6. patro. Zasedání je veřejné. Změny poskytování dávek od Od ledna 2012 dochází k zásadním změnám v poskytování dávek a mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením. K končí platnost zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a vyhlášky č. 182/1991 Sb., která upravuje poskytování jednorázových a opakujících se příspěvků pro osoby se zdravotním postižením. Současně od nabývá účinnosti nový zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Během prosince 2011 budou držitelé mimořádných výhod písemně informováni humanitním odborem Úřadu městské části Praha 2 o veškerých změnách v poskytování nových dávek pro osoby se zdravotním postižením, o platnosti průkazu mimořádných výhod a o dalším postupu při jeho nahrazení novým typem průkazu, tj. kartou sociálních systémů. Humanitní odbor ÚMČ Praha 2 LISTOPADOVÁ PIETA: Pamětní události 17. listopadu roku 1939 a 1989 přivedly k místům s čitelnou historií všechny, kdo chtěli uctít památku obětí nacismu a připomenout mezník v dějinách České republiky. Pietní akt u Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici zorganizovali tradičně zástupci Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. Po projevech prezidenta, primátora a dalších osobností proběhl samotný akt kladení věnců jako vzpomínka na Jana Opletala, jenž na této koleji bydlel, ale i jako vzpomínka na události o 50 let později. Text a foto: tom Světový úspěch Pavilonu z Grébovky Jednou z nejvydařenějších rekonstrukcí v Grébovce za posledních deset let její komplexní obnovy je rozhodně Pavilon. S přirozenou elegancí se stal během krátké doby centrem života tohoto půvabného vinohradského parku a sklízí jedno uznání odborníků za druhým. Před půldruhým rokem, v dubnu 2010, přebírali zástupci radnice ve Španělském sále první cenu v regionálním kole soutěže O nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón za rok Městská část ji získala právě za citlivou rekonstrukci Pavilonu. A nyní se unikátní projekt dočkal uznání také ve světě. Na mezinárodním festivalu architektury v Barceloně (World Architecture Festival), pořádaném ve dnech listopadu 2011, získal ocenění v kategorii New and Old jedné z patnácti, která hodnotí kreativní přestavby, konverze a restaurování objektů. Prestižní přehlídka slouží k prezentaci kvalitních realizací, jejich architektů, dodavatelů a investorů. Letos do Barcelony přijelo téměř 1400 architektů, kteří si tu vyměňovali zkušenosti, navazovali přátelství, a především soutěžili. Z více než 700 projektů ve všech kategoriích nakonec mezinárodní porota vybrala dvě stovky, které byly zařazeny na shortlist. A do tohoto užšího výběru se dostal projekt přestavby Pavilonu. K účasti v soutěži bylo dílo pražského ateliéru SGL projekt, s. r. o., vybráno ředitelem barcelonského festivalu na základě publikací v odborných časopisech jako jediný projekt z České republiky. Už samotná výzva k účasti byla pro architekty velkou poctou. V tvrdé mezinárodní konkurenci byl tento projekt městské části Praha 2 zařazen mezi sedmnáct nejlepších ve své kategorii. Zájem, který vyvolal, vedl k další výzvě. Autoři rekonstrukce a moderní dostavby památky z konce 19. století, ak. arch. Jiří Javůrek a Ing. arch. Vladimír Thiele, měli Pavilon přímo v dějišti festivalu v Barceloně osobně představit. Porotci pod dojmem dvacetiminutové prezentace Jak už jsme vás informovali v říjnovém čísle Novin Prahy 2, Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo prodej 126 bytových domů. Jde o dosud největší objem prodávaného obecního majetku na území Prahy 2. V současné době probíhá oslovování oprávněných nájemníků těchto bytů, kteří se do konce listopadu mají vyjádřit, zda mají zájem o jejich koupi, a když ano, zdali upřednostňují koupi celého domu družstvu nájemníků, nebo jednotlivých bytů dle zákona 72/96 Sb. Předběžný harmonogram prodeje bytových domů počítá s první vlnou prodejů v listopadu 2012, druhá vlna se zřejmě uskuteční v dubnu Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo prodejní cenu jako cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, není možné v tuto chvíli říci v konkrétních případech konkrétní cenu. Z řad nájemníků obecních domů se množí dotazy právě ohledně ceny. Z ceny zjištěné znaleckým posudkem bude dále možno poskytnout slevy. Přes tyto slevy má řada nájemníků, zejména starších, obavy o případné financování koupě svého bytu. Městská část by chtěla zájemcům o koupi bytu pomoci při hledání vhodného financování, a proto oslovila téměř deset renomovaných peněžních ústavů zabývajících se hypotečními úvěry a stavebním spořením. Vyzvala je k předložení speciální nabídky, která by umožnila realizovat koupi bez zbytečně vysokých poplatků za posouzení žádosti o úvěr, za rezervaci zdrojů, za vedení účtu atd. a za výhodnějších podmínek ve vztahu k výši úvěru, jeho splatnosti, výši úroků apod., než jsou na trhu nabízeny volně příchozím zájemcům. Městská část dále požaduje, aby bylo možno skládat mimořádné splátky, eventuálně celý úvěr splatit předčasně bez jakýchkoliv sankcí. Z dosud předložených nabídek diferencovaných podle způsobu prodeje lze vybrat financování se splatností od pěti do 40 let anuitními splátkami, jejichž výše by se poměrně snižovala po každé mimořádné splátce jistiny při zachování splatnosti úvěru s výběrem možnosti fixace úrokové sazby od jednoho do 30 let, snížená úroková sazba minimálně o 0,3 % ročně. S ohledem na skutečnost, že prodej bytů je zároveň velmi citlivou sociální ocenili citlivou restaurátorskou obnovu Pavilonu a především odhodlání, pečlivost a společenský závazek investora vůči národnímu kulturnímu dědictví. Drobný projekt Pavilonu nemohl mít ambice stát se absolutním vítězem festivalu v konkurenci světových vizionářských staveb, ale pozitivní ohlasy poroty i konkurentů a kolegů v soutěži hovoří o unikátním díle, kterým zrestaurování Pavilonu je. I když Pavilon byl zřejmě nejambicióznějším projektem revitalizace Havlíčkových sadů, rozhodně nebyl posledním. Městská část chce nyní prezentovat odborným kruhům další jedinečné dílo. O cenu v soutěži O nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón, tentokrát za rok 2011, se nyní bude ucházet čerstvě zrestaurovaná Grotta. Text: len, foto: anl Několik vět k prodejům obecních domů V minulém čísle Novin Prahy 2 jsme přinesli informace o odstávkách vydávání e-pasů a občanských průkazů v listopadu a prosinci roku Najít je můžete také na webových stránkách kde jsou k dispozici i podrobnosti k novým občanským průkazům. Nové občanky, vydávané od 1. ledna 2012, budou mít přibližně formát platební karty. Vydávat se budou dva typy těchto průkazů. Prvním bude občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (správní poplatek bude 100 Kč v případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení občanského průkazu, v ostatních případech bude vydání tohoto občanského průkazu bezplatné), druhým pak občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydán bude pouze na základě žádosti občana, správní poplatek bude bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu 500 Kč, do elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis zatím bude nejspíše možné na čip nahrát elektronický podpis. Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bude možné (stejně jako dosud) u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Novinkou je, že při podání žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji již nebude nutno vyplňovat předem žádost a ani předkládat fotografii, žádost a fotografie budou pořízeny přímo na pracovišti oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 2, dále bude pořízen podpis k digitalizovanému zpracování (obdobně, jako je tomu při podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji). Při převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji si občan na terminálu zvolí bezpečnostní osobní kód (kombinace 4 až 10 číslic), který bude sloužit při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Další novinkou je, že od lze občanský průkaz vydat na žádost i občanovi mladšímu 15 let (správní poplatek činí 50 Kč, platnost občanského průkazu 5 let, žádá zákonný zástupce za účasti občana) nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (správní poplatek činí 100 Kč, občanský průkaz vydá obecní úřad s rozšířenou působností příslušný podle posledního trvalého pobytu na území České republiky; neměl-li občan trvalý pobyt v ČR nebo jej nelze zjistit, pak Magistrát města Brna). Zákonem není stanovena povinnost plošné výměny občanských průkazů, stávající platné občanské průkazy zůstávají v platnosti do doby v nich vyznačené požádat o nový občanský průkaz po proto bude nutné především v následujících případech: v případě občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dovrší po věku 15 let, v případě občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, otázkou, lze získat financování bytu i pro nájemníky, pro něž by jinak byla hypotéka nedostupná z titulu nedostatečného příjmu nebo pokročilého věku. Pro případ, kdy dojde k nesplácení úvěru, uvažuje městská část o možnosti návratu koupeného bytu do režimu nájemního bydlení. I když první nabídky bank neodpovídají zatím plně těmto představám, je městská část přesvědčena, že v průběhu dalších jednání dokáže nabízené podmínky ještě zlepšit. Jejich vyhodnocení proběhne návazně na vyhodnocení výsledků korespondenční ankety, která má zmapovat zájem současných nájemníků o nabízené nemovitosti. Jednotlivým kupujícím pak budou k dispozici na výběr speciální finanční produkty od několika renomovaných peněžních ústavů. Vzhledem k tomu, že ve schránkách některých nájemníků v domech určených k prodeji se objevily více či méně věrohodné nabídky na financování koupě bytů, které jsou však založeny vysloveně na individuálním posouzení každého žadatele, chce tímto městská část Praha 2 upozornit své nájemníky, že s největší pravděpodobností tyto obecné individuální podmínky nemohou konkurovat speciálním programům sestaveným právě pro tento účel. Jiří Paluska, starosta MČ Praha 2 Pavel Tojšl, vedoucí ekonomického odb. Od 1. ledna 2012 budou vydávány nové občanské průkazy v případech skončení platnosti dosavadního občanského průkazu (z důvodu ohlášení odcizení, ztráty, zničení občanského průkazu, z důvodu uplynutí doby platnosti v občanském průkazu vyznačené, nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, rozhodnutím příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností o skončení platnosti občanského průkazu z důvodu poškození, neoprávněně provedené změny, nesprávných údajů nebo podstatné změny podoby občana), dále v případech, že nastane některá z následujících změn: rodinného stavu, trvalého pobytu, jména, příjmení nebo došlo k přidělení nového rodného čísla. Ondřej Jícha, odbor správních agend

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 12 - PROSINEC Co všechno vodnééés čas? Každý z nás měl jistě na počátku roku 2011 představy a očekávání, jak chce celý rok prožít. Jsme na jeho konci a můžeme tedy bilancovat, kde a jak se nám podařilo některé naše představy, přání a očekávání naplnit, kde a proč se je naplnit nepovedlo. Své představy a očekávání měli i politici, kteří dostali od voličů důvěru a zastupují je v rozhodování o dění v Praze 2. Je proto srozumitelné, že do prosincového čísla Novin Prahy 2 jsme se jich zeptali: Co Vám dal a co Vám vzal rok 2011? ČSSD Každé bilancování uplynulého času je nutně osobní a subjektivní. Mně osobně dal rok 2011 největší dárek v podobě nové základní školy ve Vratislavově ulici, ze které si děti odnesou nadstandardní vzdělání a ne celoživotní dýchací potíže, jako z bývalé ZŠ Legerova. Dal mi také nespočet kulturních akcí srovnatelných např. s Vídní. Žel, na tom neměla zásluhu Národní galerie dalece ji předstihla Novoměstská radnice! Neviditelná výstava je bezpochyby jedním z vrcholů pražské kultury. Vy jste ji ještě neviděli? Dal mi také důvěru v místní politiku důkaz toho, že na věcech, na kterých občanům záleží, se dokážeme jako zastupitelé shodnout. Důkazem toho jsou Pravidla pro odprodej bytů výhodná pro občany, výhodná i pro město a jeho budoucí rozvoj. Tato pravidla byla schválena napříč zastupitelstvem a politickým spektrem. OSB Rok marných nadějí a nesplněných přání. Tak bych pojmenovala rok 2011 z pozice své i z pohledu členů a sympatizantů OSB. Nestydím se to tvrdit, je jich hodně, a tak za tuto početnou skupinu vyjádřím, proč si právě rok, který zanedlouho předá štafetu roku novému, zasloužil podobná přízviska. Velké naděje dal občanům rok 2011 poté, co koncem roku předešlého komunální volby konečně ukončily dvacetiletou nadvládu jedné strany. Konec nadějí ale vzápětí znamenal začátek roku letošního. Ukázalo se, jak tvrdošíjně začaly vládnout strany, nepřirozeně v koalici poslepované (nejen s ohledem na historii novodobé komunální sféry v Praze 2). Další nadějí, která utržila bolestivý políček, byl a je prodej obecních bytů. Očekávaný, ale některými vnímaný jako vynucený a nechtěný. Proto asi mnoho slíbených, ale nesplněných termínů. Odsun prodeje a jeho pravidla, která nemají v České republice obdoby Strana zelených Svět se řídí různými zájmy, jež mohou být soukromé či veřejné, ušlechtilé nebo zločinné. Střetávají-li se zájmy, tak podle teorie her s nulovým součtem se vítěz zmocní všeho a poražený nemá nic. Existují i hry se součtem nenulovým, kdy výsledek je relativní, nikdo úplně nemá všechno a nikdo úplně vše neztratí. A pak se střetávají zájmy také tak, že jeden člověk sedí na dvou z podstaty rozdílných židlích, pak mluvíme o nefér hře. Nastávají také situace, v nichž zájmy nehrají roli. Jde o skutky lásky, pomoci a solidarity, zkrátka a dobře o milosrdenství. Když prokazuješ milosrdenství, ať tvá levice neví, co dělá pravice, stojí v šesté kapitole svatého evangelia podle Matouše. Což předpokládá úmysly nezištné. Často se ptáme, jaký je stav naší společnosti dvaadvacet let po listopadu Jak se splnila různá očekávání. Neuvědomili jsme si tehdy, a dodnes to dobře Antonín Setnička Samozřejmě, vždy se najde několik křiklounů, kteří musí být ze zásady vždy proti všem a všemu. Jejich společným znakem je, že odmítají být sdruženi ve standardních, čitelných politických stranách, ale zakládají jen mlhavá truc- -sdružení, za která ukrývají jen vlastní zájmy. Rok 2011 mi také dal důkaz toho, že občané Prahy 2 se dokážou nadchnout a zapojit jak do podpisových, tak i pouličních protivládních protestů, ať už je pořádá ProAlt nebo odbory. Za to vše se sluší poděkovat a být vděčný. Rok 2011 mně osobně vzal mládeneckou Přinesl důvěru v místní politiku, vzal důvěru v nepolitická sdružení svobodu. Mohl jsem své ano říct nejen výjimečné ženě, ale také na výjimečném místě. Havlíčkovy sady mohu prozradit, že od příštího roku snad i s letním divadelním festivalem, nyní už s Grottou si zaslouží Vaši návštěvu i v zimě. Za ČSSD Praha 2 Vám přeji, ať rok 2012 přinese jen dobré a ze Strakovy akademie odnese tuto vládu a s ní korupci, klientelismus a pohrdání občany. Michaela Mazancová v tom špatném slova smyslu. Naděje, že opozice může svorně prosadit a zvrátit to, co je špatně. Vzápětí zadupáno do země, když slabší opoziční strana se ukázala být spíše sestrou koalice s vysněnou nadějí, že snad po příštích volbách Naděje na stanovení rozumné prodejní ceny bytů. I tato naděje už vzala zasvé a hlavně seniorům oslabila nervy a odevzdaně čekají, jak to celé dopadne. Právě pro to všechno se OSB budou proti uvažovaným cenám bránit i soudní cestou, nebude-li zbytí. Promarněné Rok marných nadějí naděje mi už došly, tak ještě a nesplněných přání zmíním, co letos lidem hodně nedává spát. Obava ze zvýšení nájemného, které neodpovídá stavu obecních domů a bytů, ale majitelům domů je přesto nutno vyjít vstříc. A pak i skutečná perla, odposlechnutá na zastupitelstvu z řad nejvyšších: Najděte si jiné bydlení, jste-li TAK nespokojeni. Dobrá rada a naděje na konec: choďte se na vše ptát svých radních a využívejte pro své názory každé zasedání zastupitelstva. Příkopy jsou hluboké, ale nějaký ten můstek se v dálce vždycky najde. Proto hodně sil a všem šťastné a veselé! Jan Ruml nevíme, že demokracie předpokládá zkušenost se svobodou a že svoboda předpokládá osobní odpovědnost. Celkem lehce jsme se soustředili na sebe, své problémy a zájmy, celkem lehce jsme se po vypětí stali opět lhostejnými. V zájmu lidí se zájmy byl pak veřejný prostor kolonizován a zvolna privatizován. Jaký to má význam pro Prahu 2? Asi takový, jaký má mikrokosmos pro celek, a naopak. Takže jsem rád za moudrost V zájmu lidí se zájmy byl veřejný prostor kolonizován a privatizován svých spoluobčanů, kteří ve volbách umožnili vznik trojkoaliční rady zastupitelstva, což je rozhodně lepší, než velká koalice, neřku-li vláda jedné strany. S dobrou opozicí se tak všichni navzájem hlídají, nejsou-li ve střetu zájmů. Ku prospěchu obyvatelstva této městské části. Advent znamená příchod a nová očekávání. Pokusme se do nich vložit méně zájmů a více pochopení, vzájemného respektu a lásky. A vlídnost naší městské části nechť se přelije do celého těžce zkoušeného hlavního města. Nebo ještě dál. Požehnané vánoční svátky. ODS Konec roku bývá obdobím, kdy se každý z nás více či méně ohlíží zpátky a hodnotí, co mu uplynulý rok přinesl či vzal. Snažíme se přemýšlet o tom, co bychom měli a mohli dělat lépe či jinak, a většinou hodnotíme plusy a minusy optikou úspěchů či proher v osobním a rodinném životě nebo v práci. Málokdy TOP 09 Jaké byly úspěchy a neúspěchy roku 2011? Co se podařilo a co ne? Pro samotného člověka je rozhodně úspěchem, že se konce roku vůbec dožil, zůstal zdráv, má práci, kde bydlet a nemá hlad. Je samozřejmě o rok starší, ale je (většinou) zase o něco moudřejší. Splnění základních životních potřeb umožňuje potom další úspěchy například v zaměstnání (zvýšení platu), v rodinném životě (narození potomka) či ve společenském uplatnění (ocenění vyznamenáním). Pak se člověk může cítit i šťastným. Neúspěchem je pak nenaplnění těchto potřeb a z toho plynoucí pocit frustrace. I pro úspěšný život společnosti jsou důležité základní předpoklady. Aby nebyla válka, přírodní pohroma či státní bankrot. Zdá se, že i z tohoto pohledu je možné chápat minulý rok jako úspěšný. Mohl by být jistě úspěšnější, ale to vždycky. Dostalo se mi cti jako členu politické strany Michal Bočan se zamýšlíme nad tím, čím jsme přispěli do společného koláče zvaného obec, město, kraj či stát. Většinou se domníváme, že je to v rukou jiných a že naše názory, představy či přání nemají vliv na to, co se tam nahoře děje. To je ale zásadní omyl a domnívám se, že právě Praha 2 je toho dobrou ukázkou. Do zastupitelstva se ve volbách roku 2010 dostaly dva nové subjekty, které reprezentují další, vzájemně velmi protichůdné názory na správu věcí společných na jedné straně důraz na potřeby nájemníků v obecních bytech (někdy bohužel prosazované způsobem, který je za hranicí slušnosti), na straně druhé snaha, aby obec postupovala ve všech věcech správy majetku podle ekonomických kritérií. Konfrontace všech názorů přinesla poměrně významnou změnu, která tak či onak ovlivní životy nás všech, kteří v Praze 2 žijeme. Mluvím o rozhodnutí zastupitestva spustit novou vlnu odprodeje obecního majetku nájemníkům. Nepůjde již, jak tomu bylo v minulosti, o prodeje za zlomkové ceny, ale o prodej, z jehož způsobu by měli Konfrontace všech názorů přinesla významnou změnu mít prospěch všichni obyvatelé jak ti, kteří svoje byty či domy odkoupí a budou v nich chtít dále žít, tak ti, kteří tuto možnost nemají a mohou zpostředkovaně těžit z výnosů, které tento prodej přinese. Když se pokusím celou záležitost zobecnit, tak rok 2011 přinesl Praze 2 potvrzení toho, že vůle lidí, obyvatel městské části, se dříve či později projeví na konkrétních krocích naší městské části. A to je poznání, které nás, alespoň já to tak cítím, může těšit. Považuji za hlavní úspěch tohoto roku rozhýbání privatizace obecních bytů Zdeněk Lochmann TOP 09 zastupovat občany Prahy 2 v zastupitelstvu. Naše strana je v něm bohužel v opozici, takže i naše možnosti dělat dobro jsou omezené. Přesto považuji za náš hlavní úspěch tohoto roku rozhýbání privatizace obecních bytů, a to v intencích našeho volebního programu. Nebylo lehké přesvědčit vládnoucí koalici, která má k privatizaci spíše odmítavé postoje. V této době vstupujeme do další důležité fáze správy obce. Tou je proces schvalování rozpočtu na rok I zde chceme prosadit maximum našeho volebního programu. Především budeme prosazovat úsporu nákladů na provoz radnice a úspory v těch oblastech, kde se peníze takzvaně projídají. Neúspěšná byla prozatím naše snaha o zamezení plýtvání obecními prostředky při realizaci investičních akcí a rekonstrukcí domů a bytů. Není to úkol jednoduchý, ale doufáme, že se nám ho v příštím roce podaří splnit. Závěrem mi dovolte, abych jménem svým i TOP 09 popřál občanům Prahy 2 klidné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2012.

4 4 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2011 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Vánoce berou za kliku Obvykle nevstupují bez zaklepání, ba naopak, celý rok je s rostoucí nervozitou očekáváme. Pro klid duše a zmírnění napětí nabízíme několik tipů, které by vám mohly ušetřit čas a nervy v předvánočním shonu a pozvednout náladu. První vánoční trhy v Praze Náměstí Míru se rozzářilo vánočními světly a provonělo lahůdkami, kterým není lehké odolat, už v neděli 20. listopadu. Vinohradské trhy si tak podržely svoje každoroční pražské prvenství. Přijít si sem pro něco malého pod stromeček a dobrého do žaludku nebo se jen zastavit a popovídat s přáteli a sousedy můžete až do Štědrého dne. Každý den se trhy otevírají v 10 hodin, kolem 19. hodiny stánky pomalu potemní. Vánoční trhy nabízejí příchozím v padesáti devíti prodejních stáncích typické produkty těchto svátků. Poetické nápisy ve štítech každého z nich prozradí více: Medový krámek, Levandulová, Solné lampy, Bylinná mýdlárna a další lákadla. Ani tentokrát nechybí oblíbené dřevěné výrobky včetně hraček a hlavolamů, umělecké výrobky jako batikované oděvy, šperky z drahých minerálů, sklenění elfové a víly nebo produkty z ovčího rouna. Z dobrot už neodmyslitelně k vánočním trhům patří voňavé perníčky, ještě voňavější trdelník a vyhlášená Těchonická medoláda. Samozřejmostí jsou keramické betlémy a vánoční ozdoby. Na posílení přijde vhod typické vánoční občerstvení jako punč, svařené víno, teplé palačinky a grilované či jiné lahůdky. Vánoční strom s ručně malovaným betlémem letos halí stovky LED žárovek do fialovo-purpurové záře. Na vánočních trzích u Ludmily se také představí občanská sdružení Cesta domů, Sdružení na pomoc dětem s handicapy a Shamanka. K prodeji výrobků ze svých chráněných dílen mají bezplatně k dispozici jeden stánek. Najdete ho pod číslem 28. KULTURNÍ AKCE A VYSTOUPENÍ NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH pěvecké sbory 14:30 15:00 Zuricher Vokalisten, Švýcarsko 15:00 15:30 Corale Polifonica Volumnia + Coro de Santo Spirito, Itálie pěvecký sbor 15:30 16:00 Mješoviti pjevački zbor Joakim Rakovac, Chorvatsko Betlémské světlo 13:00 18:00 rozdávání Betlémského světla, provoz Betlémské pošty Adventní zpívání u Ludmily Pouhých pár dní před Štědrým dnem si opět po roce můžeme přijít vyzkoušet, jak dobře si pamatujeme české vánoční koledy. Jejich zvuk vždy dodává pomalu se stmívajícímu náměstí Míru neopakovatelnou atmosféru a k pěvcům improvizovaného sboru, zastupitelům městské části, se ochotně přidávají i náhodní návštěvníci trhů. A kdyby se vám některý tón nezdál tak úplně na svém místě, zkuste to přejít bez pohoršení. Oni to dělají jednou ročně, zato s plným nasazením. Kdo se chce přidat, může přijít k Ludmile přesně v 15:00. BETLÉMSKÁ POŠTA Chcete poslat originální vánoční pohled? Ve stánku Betlémského světla od 13 hodin na náměstí Míru nebudou skauti jen rozdávat Betlémské světlo, ale bude fungovat i Betlémská pošta. Každý bude mít možnost si odnést plamínek z Betléma a v jeho světle napsat i vánoční přání svým přátelům a rodině. Svíčky s Betlémským světlem a vánoční pohledy budou pro všechny návštěvníky trhů připraveny zdarma. Každý, i donesený pohled, bude opatřen pamětním razítkem a prostřednictvím příležitostné poštovní přepážky České pošty přímo odeslán. Pro děti bude připravena malá dílnička, kde mohou přání napsat a s pomocí vánočních razítek dotvořit. Do stánku Betlémského světla vás zvou pražští skauti a skautky. Text: len, foto: tom Kde sehnat kapra a stromeček Prodej vánočních stromků Tylovo nám Nám. Míru Svatoplukova Prodej ryb Bělehradská Karlovo nám Nám. Míru (u Bistra) Tylovo nám Jaromírova Karlovo nám Svobodova Vinohradská Štěpánská V adventních nedělích vstupné i za korunu Bohatý předvánoční program letos nabízí Vyšehrad. Pro návštěvníky jsou připraveny adventní koncerty, dětská divadelní představení, tradiční staročeské občerstvení, věštírna a další. Zpřístupněny jsou i starobylé kasematy s originály soch z Karlova mostu. Vyšehradský advent začal 26. listopadu a končí 18. prosince 2011, probíhá vždy od čtvrtka do neděle v odpoledních hodinách. V dopoledních hodinách jsou připravena divadelní představení pro nejmenší diváky. Centrálním prostorem akce je plocha bývalé královské akropole s objektem Starého purkrabství, ve kterém je mimo jiné víceúčelový sál, restaurace a gotický sklep, jenž je sám o sobě významnou historickou památkou z období barokní citadely. Zůstaly v něm fragmenty zdiva středověkých palácových budov, ale i stavební zásahy z 18. a 19. století pro účely vojenské stavby. Za vstup do areálu, kde se odehrává Vyšehradský advent, se neplatí. Zpoplatněné jsou ale některé atrakce, například věštírna, divadlo. Také jídlo a zboží na jarmarku se prodává. NABÍDKA VYŠEHRADSKÉHO ADVENTU Mimořádné otevření krypty pod Slavínem Pouze při příležitosti Vyšehradského adventu je otevřena jedna z nejzajímavějších funerálních památek Prahy. V nově zrekonstruované kryptě pod Slavínem jsou uloženy ostatky nejvýznamnějších osobností české kultury a vědy 19. a 20. století, například Alfonse Muchy, Emmy Destinové, Františka Křižíka nebo Rafaela Kubelíka. Prohlídky jsou limitovány počtem 12 lidí na dobu pouhých 10 minut, v sobotu a v neděli od 12:00 do 16:00. Hodinová návštěva je umožněna i o pátcích 9. a 16. prosince. K návštěvě je nutná časová vstupenka, kterou si návštěvníci mohou vyzvednout v pokladně Starého purkrabství. Vstupenky se vydávají vždy na aktuální den. Tento prostor nebyl nikdy určen pro veřejnost, proto je vstup přísně regulován, aby nedošlo k nevratným škodám. Věštírna Inspirována legendou o věštbě kněžny Libuše nabízí věštby prostřednictvím astrologie, tarotů, numerologie či kyvadla z rukou profesionálních věštců. Divadelní představení V sále Starého purkrabství se každý den konají divadelní představení pro pražské školy, školky i návštěvníky Adventu. Koncerty na pódiu Koncerty dětských sborů i profesionálních hudebníků na pódiu vedle Starého purkrabství. Jarmark Trh s originálními vánočními dárky, které si mohou návštěvníci i vlastnoručně vyrobit. Betlém Jeden z největších betlémů v Praze je vyroben podle předlohy z roku Je možné pořídit si opravdu originální fotografii s přáteli či rodinou přímo v betlémské scenérii. Dětský svět Pouťové atrakce jako kolotoč, houpačky či střelnice, jízda na koni. Vánoční speciality Špičkoví kuchaři ve stanu připravují kulinářské speciality inspirované tradičním adventním jídelníčkem, mj. i pečená jablka a kaštany či gratinované šneky, kdysi v Čechách typické vánoční jídlo. Výstava pohádkových kostýmů, rekvizit a dekorací V historickém prostoru barokních hradeb u Starého purkrabství připravilo Studio Barrandov výstavu kostýmů, rekvizit a dekorací z nejslavnějších českých pohádek. Je zde třeba i samotné peklo z pohádky S čerty nejsou žerty nebo kostýmy z ladovské pohádky Hrátky s čertem. Adventní vstupenka umožní každou adventní neděli návštěvníkům Vyšehradského adventu navštívit za symbolické vstupné 1 Kč všechny pamětihodnosti NKP Vyšehrad, včetně starobylých kasemat, kde jsou dnes vystaveny originály soch z Karlova mostu, nebo expozici v gotickém sklepení, která připomíná různé tváře Vyšehradu, včetně archeologických objevů; podobu výstavy vytvořil architekt David Vávra. tom TRADICE ČESKÝCH VÁNOC: Na čtyři tisíce vánočních exponátů, vonících dávno zapomenutými časy, lze v těchto adventních dnech vidět v horním skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Na Slupi. Pocházejí od nadšených tvůrců ve věku od čtyř do pětadevadesáti let a polovina z nich je letos vystavena úplně poprvé. Vůbec nejvíce je tady perníčků, které vytvořilo na čtyřicet párů šikovných rukou. Mnohé z výrobků perníkářky upekly pro účely celostátní výstavy v Litoměřicích. Kromě sladkých dobrot s neodolatelnou vůní zázvoru jsou na výstavě hodny obdivu nejrůznější vánoční rekvizity, betlémy z roztodivných materiálů, jako např. chlebový nebo špalíčkový, vánoční miniatury a podobně. Inspirací mohou být i živé stromky zkrášlené originálními ozdobami. Také tu najdeme loutkové divadlo nebo šumavské skřítky a strašidýlka, která do Prahy přicestovala z pohádkového království v Mlázovech. Výstava trvá do 2. ledna a navštívit ji můžete denně od 10:00 do 17:00. Na Štědrý den a na Silvestra je otevřeno jen do 16:00. Text a foto: len Betlémské světlo opět zazáří v našich domovech K hezkým vánočním tradicím patří v mnoha domácnostech bezpochyby Betlémské světlo; nenápadná připomínka skutečného smyslu Vánoc, zažehnuté naděje na vykoupení a Kristem slibované světlejší zítřky. Tradice putovního ohně začala v roce 1986 charitativní sbírkou Světlo ve tmě, kterou pořádala rakouská rozhlasová stanice Österreichischer Rundfunk. Plamínek každoročně zažehne dítě v jeskyni Narození Páně v Betlémě v loňském roce to byl například desetiletý Stefan Ivanovic, syn chorvatských emigrantů, nominovaný školou pro svou laskavou a užitečnou aktivitu v integraci dětských uprchlíků. Světlo dále putuje přes Linz do většiny evropských zemí a od roku 1989 i k nám. Jako každý rok přivezou i letos do Česka vánoční plamínek Betlémského světla skauti. Na začátku prosince proběhne slavnostní předání v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a o několik dní později se vlaky s Betlémským světlem rozjedou po celé republice. Od té chvíle máte možnost připálit si světýlka na mnoha místech v ČR mimo jiné také ve skautské klubovně v Korunní 60, kde středisko Vítkov zajišťuje nehasnoucí chod. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách věříme, že světlo rozjasní vaše domácnosti i atmosféru. Koneckonců, motto letošního Betlémského světla zní: Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo (Iz 9, 1). Přejeme hezké svátky. Skautky a skauti z 61. střediska Vítkov

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 12 - PROSINEC Adventní a vánoční bohoslužby v městské části Praha 2 BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA A ROTUNDA SV. MARTINA NA VYŠEHRADĚ Štědrý den 8:00 mše s ranními chválami v Šancovské kapli večer začíná Slavnost Narození Páně 24:00 půlnoční mše v bazilice P. Jan Kotas (bazilika otevřena 30 minut před začátkem bohoslužby) Slavnost Narození Páně 9:00 farní mše v bazilice probošt Anton Otte (na konci žehnání pokrmů pro sváteční stůl a pro nemocné) 10:00 setkání u kávy ve farním sále svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 9:00 mše sv. v bazilice 15:00 zpívání u jesliček pro děti a dospělé svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18:00 mše sv. s žehnáním vína v rotundě svátek sv. Mláďátek 18:00 mše sv. v rotundě v oktávu Narození Páně 18:00 mše sv. v bazilice 18:00 19:30 adorace v bazilice svátek sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 18:00 mše sv. v bazilice s díkůvzdáním za dar manželství v oktávu Narození Páně (sv. Silvestra) 16:30 mše s poděkováním Bohu za uplynulý rok s prosbami o Boží pomoc do nového roku slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok), Světový den modliteb za mír 9:00 farní mše v bazilice 18:00 ekumenická bohoslužba v bazilice, spolupořádá Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví Ulovte si svého kapříka s Reginou Letos už posedmé nabízí Regina svým posluchačům unikátní možnost získat zdarma štědrovečerního kapra. Od 19. do 23. prosince bude takzvaný kapří team Reginy po celou prodejní dobu přítomen na sádkách v Lahovicích a každý den rozdá devět třeboňských kaprů těm, kteří budou pozorně poslouchat vysílání Reginy. Od 7 do 18 hodin zazní ve vysílání v náhodných časech soutěžní signál. Ten, kdo ho uslyší a bude mít to štěstí, že bude mezi třemi nejrychlejšími, kteří navštíví kapří team v lahovických sádkách, získá jihočeského kapra. A nejen to! Každý, kdo si v Lahovicích koupí vánoční rybu od třeboňských rybářů, dostane ke svému nákupu jako dárek i strouhanku a mouku. Sádky Lahovice najdete naproti chuchelskému závodišti, Reginu naladíte na frekvenci 92,6 FM. bar Ježíšek versus Santa Klaus Jsou dva nesmiřitelní. Na jedné straně se bude tyčit tlamatý bělovousý muž s nosem, prozrazujícím nulový odpor ke škodlivým lihovinám, smějící se Ho ho ho, zvoncem cinkající a do rytmu panděrem pohupující. Toť tradičně strana zlá, komercionalizovaná, z dalekých USA importovaná, nezbytnost kýče Vánoc konzumních. Proti němu bude stavěno dobro: cosi, co nikdo neviděl. Ježíšek. Však to známe: i když jsme celý den střežili stromeček, stejně nás rodiče v jednu chvíli vyrušili či vytáhli z pokoje, a právě tehdy tam nechal dárečky a zmizel, neviděný neslyšený. Ve své neexistenci symbolem Vánoc tradičních, rodinných, kontemplativních Když někdo poprvé přišel s akcičkou Pryč, ošklivý Santo, zde je doma Ježíšek, byl to osvěžující vtip. Když se jeho úspěchu chopil marketing, aby předvedl jeden ze svých oblíbených triků, totiž využít odpor k marketingu pro úspěch marketingu, kouzlo a duch se vytratily. Boj Santa versus Ježíšek je totiž nesmyslný. Kde není stínu, není vidět jas. Potřebujeme oba. Toho viditelného bařtipána, bimbajícího a halekajícího po obchodních pasážích, v davu uštvaných šmejdilů a vykupovačů, patrona zpocených lící a ztěžklých kabátců, ochraptělých trhovců (kvůli přenosu televize je třeba zaujmout místo nejpozději v 17:45). Vyšehradské jesličky budou přístupny každý den od do , od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ PANNY MARIE A SV. JERONÝMA V EMAUZÍCH Mše svatá v opatském kostele Panny Marie denně v 10: Štědrý den, 22:00 půlnoční mše Od budou v kostele vystaveny jesličky v beuronském stylu, vytvořené kolem roku Prohlídky opatství od pondělí do pátku 11:00 17:00, dne zavřeno. FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ (KORUNNÍ 60) Adventní a vánoční setkání: první adventní neděle, bohoslužby v 9:30 s vysluhováním Večeře Páně ekumenické setkání v kostele sv. Václava v Resslově ul., meditace ve stylu Taizé druhá adventní neděle, bohoslužby v 9:30, do 16:00 adventní trh, ve 14:00 divadlo pro děti (Zlatovláska) koncert pro Kmotrovství, 19: čtvrtá adventní neděle, dětská vánoční hra štědrovečerní bohoslužby, 15: Hod Boží vánoční, 9:30 bohoslužby s Večeří Páně a ubíjející štvanice ubývajícího času. A právě pro jeho hlučnou tělesnost nás pak ovine mystikou ten druhý, duchem přítomný ve své fyzické nepřítomnosti, dárce ticha a pohody a rodinného štěstí, ten, který nejen není vidět, ale zaplať Pámbu se nedá ani nakreslit či vyfotit. Zkuste vyfotit rodinnou pohodu. Skončíte u stromečku, bačkůrek, svíčiček. Zkuste vyfotit Ježíška, zbyde vám Santa Klaus. O Vánocích se však nepasují jen tihle dva. Kdesi v pozadí čeká třetí. Ten se s Ježíškem nepere naopak, zkusil ho znárodnit, ale napoprvé mu to nevyšlo. Třebaže sám Tonda Rudá Záře zkusil národu prodat vachrlatou myšlenku, že malý neviditelný dorostl v muže, přesněji v ruského mužika s trojkou, lidem se nezdál. Navíc chtěl mocí mermo chodit až v lednu. Takže čeká. Když se dva perou, třetí se směje. Vilém Rubeš, dopisovatel mučedníka Štěpána, 9:30 bohoslužby s Večeří Páně KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. CYRILA A METODĚJE (RESSLOVA) Štědrý den, :45 vánoční vystoupení dětí 16:00 vánoční jitřní bohoslužba Narození Pána Ježíše Krista, , 9:30 sv. liturgie Jana Zlatoústého Sbor přesvaté Bohorodice, , 8:00 sv. liturgie Jana Zlatoústého Obřezání Páně Nový rok, 1. 1., 9:30 sv. liturgie Basila Velikého s díkůvzdáním KOSTEL SV. IGNÁCE (KARLOVO NÁM.) Štědrý den, , 16:00 vánoční předvečer pro rodiny s dětmi 24:00 půlnoční mše Boží Hod vá noční, , 7:00, 9:00, 11:00 a 17:30 mše svatá KOSTEL SV. LUDMILY NA VINOHRADECH (NÁM. MÍRU) V adventní době ( ) budou v kostele sv. Ludmily každé úterý a čtvrtek od 6:10 zpívány barokní roráty. Štědrý den, :30 mše z vigilie Narození Páně Slavn ost Narození Páně, :00 slavnostní mše svatá 11:00 slavnostní mše svatá 16:30 slavnostní mše svatá Kapr čtyřikrát jinak: Nebojte se experimentů Tentokrát vám, milí čtenáři, zpestříme svátky několika recepty. Nerozlišujeme velikost a váhu ryb, ani podíl jednotlivých ingrediencí, nejdůležitější je chuť kuchaře. Nebojte se experimentů, dejte se do toho. Několik rad, než se pustíte do vaření: povrch ryby krásně propečený. Jednotlivé porce na talíři přizdobte lžič- Rybu kupujte živou. Zdravá ryba má lesklé a nezapadlé oči bez jakéhokoli kou zakysané smetany s nastrouhaným křenem. Příloha brambor. povlaku. Zabíjíte-li ji doma, udeřte ji do hlavy paličkou. Vhodné je držet rybu v hadru, aby vám neklouzala a ne- Tento recept se traduje z počátku 19. Kapr na černo dle Rettigové zranili jste se. Po úderu do hlavy položte rybu na bok a filetovacím nožem zeleninu, cibuli, cukr, citron, hřebíček, století. Potřebujete kapra, kořenovou jí propíchněte srdce, jež se skrývá tymián, celý pepř, nové koření, bobkový ve středu trojúhelníku, který tvoří prsní ploutve a žaberní oblouky. Krev nechte vytéci. Kdo nemá rád na kapří kůži košilku, jež drží šupiny, může kapra stáhnout. Není to až tak pracné, jak by se mohlo zdát. Kapra vykuchejte, odřízněte mu hlavu a položte ho na bok břichem k sobě. Ostrým nožem podeberte košilku se šupinami v cípu odříznuté hlavy a břicha. Kleštěmi uchopte Ani klasický trojobal není k zahození tento cíp, odtrhávejte tahem Výroba a foto: Lenka Konvičková šupiny v košilce a pomáhejte si druhou rukou oddělováním od masa. Tak švestky, loupané mandle, rozinky, vlaš- list, ocet, švestková povidla, sušené odstraníte vcelku směrem k páteři téměř všechny šupiny bez toho, aby V hrnci rozehřejte máslo a osmahněte ské ořechy, perník na strouhání. vám lítaly po bytě. Nakonec zevnitř filetovacím nožem uvolníte kůži kolem Přisypte cukr a míchejte, dokud ne- na něm kořenovou zeleninu a cibuli. páteře a stáhnete kapra z kůže i se zkaramelizuje. Pak přidejte koření, citron a minutu restujte. Poté přilijte ocet hřbetní ploutví. Zůstane vám kapr s hladkou kůží. a nechte ho odpařit. Tento základ nařeďte rybím vývarem a pomalu ho vař- Notoricky známé je při kuchání ryby nebezpečí spojené s poškozením žluče. Následek je hořký a těžko napravijící omáčky vložte porce kapra. Podle te. Zhruba po pěti minutách do bublatelný. Za pokus stojí rybu omýt mlékem a pak v něm ještě nechat poležet. a pak rybu vyjměte do misky. Přidejte velikosti porcí duste 12 až 15 minut Prý to funguje. do omáčky povidla a vařte. Kapr s křenem V troše vody povařte asi pět minut v jiné nádobě sušené švestky, mandle, Kapr, sůl, sladká paprika, česnek, mletý kmín, mletý zázvor, muškátový oříšek nebo květ, olej, křen, zakysaná smetana. propasírujte do nového hrnce. Vložte ořechy, rozinky. Omáčku odstavte, Kapra nakrájejte na půlené podkovy. do ní předvařené ořechy, mandle, rozinky a švestky případně i s vodou, Rozetřete česnek se solí a vetřete ho do jednotlivých porcí. V mělké misce ve které se vařily. Zahustěte ji strouhaným perníkem. Porce ryby do ní vraťte rozpusťte ve dvou lžících oleje zbylé koření a dobře promíchejte. Odležené a podávejte s houskovým knedlíkem. porce kapra pak vložte oběma stranami do okořeněného oleje a přeložte Kapr s houbami a citronem Pracné, ale chutné. na plech. Pečte 20 až 30 minut, až bude Kapr s kůží, sůl, mletý pepř, citron, máslo, Svátek sv. Štěpána, :00 slavnostní mše svatá 11:00 slavnostní mše svatá 16:30 slavnostní mše svatá Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, :30 slavnostní mše svatá Sobota :30 mše svatá na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc do nového roku Neděle :00 slavnostní mše svatá 11:00 slavnostní mše svatá 16:30 slavnostní mše sv., při které zazní Vánoční mše A. V. Michny z Otradovic Již slunce z hvězdy vyšlo vystoupí Michael Pospíšil a Ritornello KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA (ŠTĚPÁNSKÁ UL.) Štědrý den, , 17:00 mše svatá Boží Hod vánoční, , 11:00 mše svatá KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE (RESSLOVA 6) :30 adventní bohoslužba 19:00 večerní bohoslužba :30 adventní bohoslužba 19:00 večerní bohoslužba :00 Štědrovečerní pobožnost se zpěvy :00 bohoslužba o Hodu Božím vánočním :00 pobožnost k závěru roku :00 bohoslužba k Novému roku 2012 olej, cibule, česnek, lišky nebo hřiby nebo žampiony, mletý kmín, tymián, bílé víno, anglická slanina, hlávkový salát. Kapra naporcujte na půlpodkovy. Pokuste se vytáhnout z porcí velké kosti. Osolte, opepřete, pokapte citronem. Dejte na 30 minut odležet do chladu. V pánvi rozehřejte lžíci másla a oleje. Vložte porce kapra a opečte ze všech stran. Porce by měly být propečené, ale šťavnaté. Vyjměte je a uchovejte v teple. Na zbylém másle s olejem zpěňte cibulku a česnek, přidejte houby, kmín, tymián a orestujte. Pak podlijte vínem a poduste. Na jiné pánvi vypečte anglickou slaninu a stáhněte z ohně. Rozeberte hlávkový salát, listy vložte na dno mísy nebo velkého talíře, na listy položte porce ryby a obložte podušenými houbami a vypečenou anglickou slaninou. Můžete přizdobit půlměsíčky citronu. Plněný pečený kapr Kapr, sůl, mletý pepř, citron, olivový olej, palička česneku, cibule, anglická slanina, žampiony, lilek, rajče, černé olivy, vejce, čerstvé bylinky (šalvěj, rozmarýn, tymián, petrželka), strouhanka, bílé víno. Vykuchaného kapra uvnitř i na povrchu osolíme. Do kůže uděláme hlubší zářezy. Opepříme, pokapeme citronem a necháme odležet. V pánvi osmahneme na kostičky nakrájenou anglickou slaninu a zpěníme jemně pokrájený česnek a cibuli. Přidáme nadrobno nasekané žampiony, orestujeme, přidáme lilek nakrájený na kostičky, rajče, osolíme, podlijeme trochou vína a dusíme doměkka. Když se víno vydusí, do směsi vmícháme pokrájené bylinky, olivy, vejce, případně zahustíme strouhankou. Promíchanou směsí naplníme kapra a pečeme ho při 180 C kolem půl hodiny. Podle potřeby podléváme bílým vínem a přeléváme výpekem. Jako příloha se hodí vařené brambory nebo bílé pečivo. Petr Tomíšek

6 6 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2011 Město a lidé Noviny Prahy 2 Dětský úsměv ve školách V základních školách zřizovaných městkou částí Praha 2 probíhá v tomto školním roce druhý ročník projektu Dětský úsměv, jehož cílem je naučit děti správné péči o zdravé zuby. Tento užitečný program zaměřený na dětskou zubní prevenci prosadila v minulém školním roce bývalá radní a současná členka zastupitelstva městské části Aleksandra Udženija a v letošním školním roce v něm pokračuje zástupce starosty pro oblast školství Jan Pech. Žáci druhých tříd se hravou formou pod odborným vedením lektorek učí poznávat souvislosti mezi účinným čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. Součástí výuky je praktický nácvik správného čištění chrupu. Děti dostaly na začátku školního roku zubní kartáček, se kterým nácvik provádějí, a také pracovní sešity a informační letáčky pro rodiče. Lekce probíhají několikrát ročně, ROK JUBILANTŮ: Celkem sedmkrát už se letos v Praze 2 slavily sté narozeniny, a to ještě není všem dnům konec. Pracovnice humanitního odboru sledují bedlivě všechna významná životní výročí obyvatel městské části a zajišťují gratulace a osobní návštěvy zástupců radnice pokud si to oslavenec a jeho rodina přejí. U stovkových jubilantů většinou nechybí starosta Jiří Paluska na snímku s akademickou malířkou Zitou Rüklovou, která svoji stovku oslavila 23. října. Text: len, foto: vin aby si děti mohly správné návyky čištění zubů dostatečně upevnit. Ředitelka Základní školy Slovenská Hana Žampová k tomu říká: Jsme rádi, že tento projekt v naší škole probíhá. V současné době již školy neorganizují preventivní zubní prohlídky a odpovědnost za zdravý vývoj zubů dětí je tedy plně na rodičích. Lektorky proto dětem zdůrazňují nejen význam prohlídek, ale také je přístupnou formou učí, jak správně o své zuby pečovat. Zuzana Folprechtová, odbor školství a kultury Občanské sdružení Buena Vista Vinohrad se v uplynulých dvou letech významně podílí na nabídce Klubu aktivního stáří Centra sociálních služeb Praha 2 v Záhřebské 15. Jeho pravidelné programy pomáhají seniorům pěstovat ducha, tělo i dobrou náladu. Oblibě se těší hojně navštěvované zdravotní cvičení pod vlídným, ale důsledným vedením fyzioterapeutky. Pro starší návštěvníky probíhá na židlích, pro mladší na podložkách, obě skupiny si chválí pozitivní vliv na jejich kondici. U účastníků arteterapeutické dílny nastal v uplynulých dvou letech viditelný posun dávají do toho, co tvoří, opravdu sami sebe, dovolí si dát prostor vlastní fantazii, na každém výtvoru je patrný rukopis jeho autora. Stálé příznivce má trénink paměti. A pěvecká sekce pod vedením pana Vondrovice dělá radost nejen těm, kteří chodí na pravidelné zkoušky, ale naposledy např. 22. listopadu při koncertě s podtitulem Buena Vista Vinohrad Senioři seniorům. Za všechny naše klienty Klubu aktivního stáří občanskému sdružení Buena Vista Vinohrad DĚKUJEME. chal Veselé Vánoce s Veselým seniorem Charitativní adventní koncert věnovaný Nadačnímu fondu Veselý senior se koná v neděli 11. prosince v divadle SEMAFOR od 19:00. Mají ho v režii písničkářka Jana Rychterová a houslista Vladimír Iljič Pecháček. Tato dvojice slibuje sama o sobě dostatek zábavy, přesto si přizvala několik hostů, kteří dokazují, že to, jestli je člověk skvělý a okouzlující, opravdu nezáleží na věku. Pozvání na koncert přijali např. publicista Jan Petránek, patronka fondu herečka Tereza Kostková či populární botanik Václav Větvička. Na pódiu se objeví také mim Ruda Papežík. Šansony Jany Rychterové jsou zárukou kvality, skvělých textů i charismatického ztvárnění. Houslista V. I. Pecháček se pak neomezuje pouze na hru na housle, ale zajišťuje vtipného ducha večera. Veselé i poetické písně o lásce, žloutkových věnečcích či dalších krásných obrazech doplní samozřejmě koledy, které si může zazpívat celý sál. red Dvojka pro seniory Vážení a milí členové klubu, tak už je to tady. Vánoční výzdoba na nás mrká ze všech koutů i prostranství, vedou se hovory o tom, zda je či není nutné mít vysmýčeno a napečeno, zda je lepší grog na Míráku či svařák na Jiřáku, zda budou bílé Vánoce A spěcháme. Naštěstí dnes už většina z nás ví, jak je nutné na chvíli zpomalit. Zastavte se třeba na Vyšehradském adventu. Toto nádherné místo slibuje neopakovatelnou atmosféru, navíc zde najdete např. Strom vánočních slibů, originální betlém v životní velikosti, neobvyklé pochoutky a mnoho dalších zajímavostí a programů. Pro vás, členy klubu Dvojka pro seniory, připravila městská část Praha 2 speciální program na páteční odpoledne 9. prosince právě na tomto místě. Doufám, že to bude pěkný zážitek, který vás pohladí po duši. Dovolte mi, abych vám popřála krásné prožití vánočních svátků plných pohody, do nového roku 2012 pevné zdraví a mnoho štěstí. Zdraví vás Aleksandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 PŘEDVÁNOČNÍ OKÉNKO PRO NECVIČÍCÍ Čeká nás nejnáročnější měsíc v roce, jak co do práce, tak finančně. A ještě k tomu boj s odříkáním si dobrot, které si na Vánoce nachystáme. Ti, kteří chodí pravidelně cvičit, vědí o boji s únavou své. Po hodině uvolňování svalů a organismu jdou svižněji a lehčeji do martyria předvánočních úkolů. Nechceme vás podceňovat, že přípravu na Vánoce nezvládnete. Alespoň hodinu týdně však budete myslet hlavně na sebe a svoji kondici. A to vám může dát sílu jak k odříkání, tak k tomu, abyste s chutí svátky pohody a klidu báječně připravili a měli již dopředu jasno, jak v příštím roce pravidelně cvičit. V Praze 2 nás naleznete na adresách Základní škola Resslova (MŠ Na Zbořenci), ST 10:00 11:00, BUGI FiT Balbínova 6, ÚT 10:00 11:00. Novým zájemcům nabízíme možnost zacvičit si pod vedením speciálně připravených cvičitelů a cvičitelek. O našich aktivitách se dočtete na stránkách Napsat nám můžete na mail: Báječné Vánoce a stálé zdraví vám za Seniorfitnes přeje Zdeněk Srba. BUENA VISTA VINOHRAD ZVE DO DIVADLA KAMPA Dámy a pánové v nejlepších letech z Buena Vista Vinohrad pod vedením Jiřího Vondrovice a studenti Katedry autorské tvorby DAMU pod vedením prof. Přemysla Ruta se setkají při pěveckém vystoupení v Divadle Kampa, na které srdečně zvou v neděli 18. prosince v 18:00. Divadlo Kampa najdete, jak jinak, na Kampě, v Nosticově 2a, Praha 1; doveze vás tam např. tramvaj č. 22, zastávka Hellichova. Občanské sdružení Buena Vista Vinohrad podněcuje k aktivnímu životu ve stáří, připravuje pro seniory pravidelnou pěveckou a arteterapeutickou dílnu, zdravotní cvičení, trénink paměti. Za podporu činnosti děkujeme městské části Praha 2, hl. m. Praha, Ministerstvu kultury ČR a Nadačnímu fondu Romana Šebrleho, za spolupráci Centru sociálních služeb Praha 2. Radost a naději ve dnech svátečních i všedních přeje Buena Vista Vinohrad. PC KURZY Kurzy na počítači pro začátečníky a mírně pokročilé se i nadále konají v budově SPŠE Ječná 30, opět s lektorem Janem Švábem. Máte-li zájem, vyplňte prosím přihlášku. Najdete ji v poličkách Informačního koutku pro seniory. Vyplněné odevzdávejte v Informacích nebo každou středu od 9:30 do 11:30 v Informačním koutku pro seniory. Nezapomeňte vyplnit číslo klubové karty a také prosíme o telefonický kontakt. Děkujeme! DVOJKA PRO SENIORY PARTNEŘI KLUBU Pokud máte ve svém okolí v Praze 2 oblíbenou prodejnu nebo služby, můžete nám tuto informaci předat a my podnikatele oslovíme a partnerství jim nabídneme. Členské karty v těchto provozovnách předkládejte již při objednávání. Kontaktní údaje na nové Partnery jsou vyvěšovány na nástěnku v přízemí úřadu a také zveřejňovány na internetových stránkách Svěřenci Jiřího Vondrovice v plné práci Městská policie radí jak přežít bezpečně advent Čekání na příchod Vánoc, doba adventu, s sebou často spíš než klid a radost nese stres a zmatek Ideální podmínky pro lidi, kteří se živí krádežemi. A bohužel mají zdatné pomocníky tam, kde by měli narazit na největší odpor, ve svých obětech. I proto je dobré si připomenout zásady, které zlodějům přinejmenším zkomplikují nebo rovnou znemožní naplnění jejich úmyslu. Především je třeba mít na paměti, že pro kapsáře a zloděje je nejlepším místem takové, kde je hodně lidí. Vybírají si prostředky MHD, velká nákupní centra, tržnice a trhy. Kromě toho většinou nepracují sami, ale ve skupinách. Uměle vyvolají rozruch, využijí zmatku a nepozornosti lidí. Proto se snažte vyhnout tlačenicím například při nastupování do tramvaje nebo metra a dávejte si pozor na lidi, kteří například z ničeho nic dostanou strach nastoupit na eskalátor nebo do tramvaje. Pokud zjistíte, že se vás někdo pokouší okrást, začněte na sebe hlasitě upozorňovat, důležité je vyvést pachatele z míry. Jestliže jste byli okradeni, okamžitě to oznamte na nejbližší místní oddělení Policie ČR. Jak ochránit svůj majetek Nenoste u sebe zbytečně velkou hotovost. Platební karty a PIN ukládejte odděleně, nejlepší je PIN si nikam nepsat. Nenechávejte peněženku navrchu kabelky, nákupní tašky či batohu, nenoste ji v průhledných taškách nebo kapsách zavazadel. Nikdy nenoste peněženku nebo cennou věc v zadní kapse u kalhot. Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru, tedy například v nákupním košíku, vozíku nebo na odkládacím pultu pro nákup. Často stačí jen se otočit k regálu se zbožím nebo si zvážit ovoce, i tak malá chvilka zloději stačí. Nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku co nejblíže k tělu, nejlépe mezi tělem a dalšími taškami. Noste kabelku těsně u těla, vždy zapnutou a ideálně s rukou na zapínání. Kontrolujte uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším způsobem uzavírání. Buďte ostražití, opouštíte-li peněžní ústav nebo vybíráte-li z bankomatu. Nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční hotovost či cenné věci. Ztráta peněz nemusí být jediným důsledkem vaší neopatrnosti, můžete přijít i o osobní doklady, nebo jiné důležité věci. Lepší proto je nosit doklady a peníze odděleně. Jakmile zjistíte, že jste byli okradeni, ihned to oznamte strážníkům městské policie nebo na nejbližší oddělení Policie ČR. Nejvíc může každý z nás pro klid a šťastné Vánoce udělat sám, proto nepodceňujme důležité zásady bezpečného chování. Klidné a příjemné prožití adventu přeje Městská policie hl. m. Prahy

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 12 - PROSINEC Guinea, má láska V Česku se nám na dálku podařilo adoptovat 1119 guinejských dětí, devatenáct dalších na své rodiče čeká, říká Rut Schreiberová, koordinátorka sdružení pro rozvojovou pomoc pro-contact, sídlící v těsné blízkosti I. P. Pavlova. Rut Schreiberová vystudovala mezinárodní vztahy a diplomacii, ale už na škole ji prý více lákal neziskový sektor než státní správa. Guineu navštívila mnohokrát a dnes už tam má mnoho přátel. Náš tým měl široké zkušenosti s různými rozvojovými projekty, ale chtěli jsme pomáhat i jinak, a tak jsme v květnu 2004 založili pro-contact, říká s tím, že adopce na dálku funguje od roku Afriku, kam jezdí zhruba dvakrát ročně, považuje Rut za svou srdeční záležitost a Guineu téměř za druhý domov. Každý, kdo jednou Afriku navštívil, říká, že ji potřebuje po celý život, dodává. Žijí mezi námi A co na to rodiče? Hlavně z počátku měli strach, přiznává. Prodělala jsem i nějaké malárie, jedna byla docela těžká Rodiče si určitě protrpěli své, ale myslím, že si už zvykli. Pochopili, že mě nezmění. Guinea je jednou z nejchudších zemí světa, ať už z čísel odrážejících úmrtnost, zdravotní péči či třeba vzdělanost. A co Rut nutí se sem vracet? Vždy říkám, že jedu pomáhat, ale ve skutečnosti tam čerpám já. Lidé tam jsou pořád ještě srdeční, netrpí stresy, kladou důraz na rodinu i přátele, mají na sebe čas a líbí se mi i jejich respekt ke starším lidem. Jsou pokornější a mají v sobě přirozenou víru v boha. Za nejhorší, s čím se Rut v Guineji setkala, označuje těžké životní podmínky. V nemocnicích nejsou například dodržovány ani základní hygienické podmínky. Jednou jsme Úsilí Pražského literárního domu autorů německého jazyka, Společnosti Mariny Cvetajevové a Magistrátu hlavního města Prahy vedlo po mnoha desetiletích k vybudování pamětní desky a busty pro velkého pražského rodáka Rainera Mariu Rilkeho ( ); od 7. prosince je umístěna na domě někdejší německé školy v ulici Na Příkopě 16, autorkou výtvarného řešení je akademická sochařka Vlasta Prachatická. Jiřina Jirásková, dlouholetá členka Divadla na Vinohradech, obdržela ke svému životnímu jubileu Cenu hlavního města Prahy jako zvláštní projev úcty a ocenění uměleckého přínosu a zásluh o rozvoj pražské kulturní scény. Bezplatný seminář argentinského tanga pro veřejnost, který organizuje taneční škola buenosairestango.cz, se koná u příležitosti Mezinárodního dne tanga v neděli 11. prosince ve Štěpánské pasáži Štěpánská 36, Praha 1, vchod vedle trafiky, první patro; argentinské tango bylo zařazeno v roce 2009 na seznam kulturního dědictví UNESCO. Nedělní zábavné odpoledne, které pro seniory připravují vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se bude konat od 15:00 ve vinárně U Stréců. Jednou větou měli kluka, který potřeboval transfuzi krve, tak jsme museli dát sami krev, kterou jsme pak převáželi do jiné nemocnice v sáčku. Je hrozné vidět umírat malé děti. Jde ale o věci dlouhodobé, vyžadující naši podporu a také iniciativu z jejich strany. Ze dne na den to změnit nelze. V rámci projektu pro-contact se guinejští koordinátoři starají o to, aby děti měly patřičné pomůcky, nemocné posílají k lékaři, kontrolují školní docházku a podobně. Lidé z Česka tam jezdí především kontrolovat situaci. Dnes už máme více práce tady. Kontrolujeme platby od adoptivních rodičů a hledáme nové rodiče, překládáme jejich dopisy dětem a naopak, popisuje praxi Rut Schreiberová. Světlo světa nyní spatřil nový kalendář Guinée, mon amour s krásnými fotografiemi a texty o životě v této vzdálené zemi. Otevíráme v Guineji zdravotní centrum a výtěžek z prodeje kalendáře půjde na jeho vybavení, vysvětluje Rut. Bude sloužit nejen adoptivním, ale i dalším chudým dětem. Místním se podařilo získat prostory, složili se na roční pronájem, ale zajistit vybavení je už nad jejich síly. Kalendář lze koupit prostřednictvím internetových stránek s adresou Text a foto: epa Nedělní večerní husitské bohoslužby Od října pořádá Církev československá husitská pravidelně každou neděli od 19:00 večerní bohoslužby střídavě ve třech pražských sborech. V kostele svatého Václava na Zderaze v Resslově ulici se konají vždy druhou a třetí neděli v měsíci a střídají se při nich jednotliví duchovní Církve československé husitské i pedagogové z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. První neděli v měsíci jsou večerní bohoslužby ve sboru Alberta Schweitzera v Praze 4-Michli (U Michelského mlýna 27) a poslední neděli v měsíci v kostelíku v Praze 4-Krči (Dolnokrčská 1). mln V prostorách TJ Sokol Praha 2 v Polské ulici se v neděli 18. prosince koná vánoční cyklistická burza Velomarket; začátek je v 10:00, konec v 18:00. Nadační fond Veselý Senior pořádá v Trojické 1 v pondělí 19. prosince ve 14:00 bábovkový sedánek Na kus řeči s přáteli a bábovkou (bábovku s sebou). Více než měsíc funguje na obchodní rozcestník prověřených sociálních firem a držitelů značky Práce postižených, která je zárukou kvality a serióznosti; za projektem stojí Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), výrobní družstvo Ergotep a Nadace OKD. Kapela Majerovy brzdové tabulky oslavila v listopadu pětadvacet let svého trvání. Vyšla komiksová kniha Ještě jsme ve válce Příběhy 20. století pro všechny příznivce obrázkových příběhů i pro zájemce o naši nedávnou minulost; knihu připravilo občanské sdružení POST BELLUM, které již deset zaznamenává svědectví válečných veteránů, bývalých vězňů koncentračních táborů, politických vězňů, ale i komunistů a agentů StB a mnoha dalších pamětníků totalitní doby. tom Soutěž pro vás, kteří rádi fotíte Milí fotografové, děkujeme vám všem, kteří jste vyrazili do ulic na lov PŘÍBĚHŮ PRAŽSKÉ DO- PRAVY, většinou to byly momentky poučné a naštěstí ne tak dramatické, jak by se dalo očekávat. Toto téma nyní uzavíráme a gratulujeme vítězům, jimiž jsou: 1. místo Jan Klejna 2. místo Dobromil Pryl 3. místo Jitka Štěpánková Všem třem výhercům zasíláme dárky a gratulujeme. S prvním zimním měsícem otvíráme další soutěžní kolo a těšíme se na snímky zachycující obyvatele a návštěvníky pražských parků v tomto nehostinném ročním období. Věříme, že 150. výročí narození architekta Turka Kdo z Pražanů by neznal vinohradské dominanty jako Národní dům, postavený v letech , vodárnu v její novorenesanční podobě z roku 1891 nebo tržnici z roku Ne všichni ale vědí, kdo stál u zrodu těchto a mnoha dalších veřejných i soukromých staveb ve stylu monumentálního, a později dekorativního historismu, vycházejícího z neorenesance. Jsou dílem jediného architekta Antonína Turka, od jehož narození letos uplynulo sto padesát let. Narodil se dne 8. prosince 1861 v domě čp. 823 na Václavském náměstí v rodi- Doprava nad Prahou ně pražského rytce. Po studiích reálky a poté pozemního stavitelství a architektury na české technice působil na stavebním úřadu obce vinohradské. Od roku 1899 byl vrchním inženýrem města Královské Vinohrady. Jeho rukopis nesou mnohé ze zdejších škol např. Na Smetance, v Kladské, v Perunově nebo na náměstí Jiřího z Poděbrad. Antonín Turek je také autorem neogotického českobratrského evangelického sboru v Korunní 60 spolu se stavitelem Antonínem Dvořákem je signován na vrchní části vstupního portálu. Na jeho kontě je i budova dnešního Obvodního soudu pro Prahu 2 na rohu Francouzské a Sázavské či nárožního domu na náměstí Republiky, postaveného pro Obchodní a živnostenskou komoru dnes v něm sídlí hotel Kings Foto: Jan Klejna téma ŽIVOT V ZIMNÍM PARKU pro vás bude dostatečně inspirativní. Své fotografie můžete posílat na redakční ovou adresu: Nezapomeňte připojit svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Court. Projektoval rovněž kostel sv. Václava na Vinohradském hřbitově. Při stavbě kostela sv. Ludmily měl administrativní dozor a navrhl tam hlavní oltář a boční oltář Panny Marie, oba z mramoru a bronzu. Od roku 1905 byl administrativním správcem stavby městského divadla na Královských Vinohradech. Národní dům na Vinohradech nese rukopis architekta Turka Jeho stavby nalezneme i v jiných českých městech, např. novorenesanční radnici z let v Českém Brodě, občanskou záložnu v Jičíně či Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově. Architekt Turek zemřel na Královských Vinohradech 30. září 1916 a je pohřben na Olšanských hřbitovech. Tato krátká vzpomínka nemohla zdaleka obsáhnout všechny stavby Antonína Turka. Věřme, že jeho dílo bude v budoucnu odborníky zpracováno a spravedlivě zhodnoceno. Vít Hostomský, Archiv hl. m. Prahy (S použitím hesla A. Turek v Ottově slovníku naučném, který zpracoval A. Cechner, a matriky narozených farnosti sv. Jindřicha, Praha II-Nové Město, kde je arch. Turek zapsán.) VZPOMÍNKA NA LEGIONÁŘE: V pátek v 11:00 sice svatební síně praskaly ve švech, ale také to byla příležitost připomenout si události daleko přesahující životy jednotlivců. Datum, kdy před 93 lety skončila I. světová válka, je v kalendáři vyznačeno jako Den válečných veteránů. Jejich památku přišli k pomníku čs. legií na Rašínově nábřeží uctít jedenáct minut po jedenácté žáci školy, která se o prázdninách přestěhovala z rušné Legerovy ulice pod Vyšehrad. Děti z Vratislavky na piedestal bojovníků od Zborova, Bachmače, Doss Alto a mnoha dalších koutů Evropy položily věnce a zazpívaly si několik vlasteneckých písní. Text a foto: len Koncerty Na posledním letošním koncertě v Gröbeho vile vystoupí Kateřina Englichová a Vilém Veverka se zajímavým vánočním repertoárem, sestaveným z hudebních skladeb pro harfu a hoboj C. Ph. E. Bacha, G. Ph. Telemanna, W. A. Mozarta, R. Schumanna a C. Debussyho. V klubu Retro vystoupí v pondělí slovenská Tublatanka. Začíná se ve 20:00, předkapelou je Motorband. Akce V pobočce Městské knihovny na Ostrčilově náměstí 1/158 proběhne ve čtvrtek 15. prosince od 17:00 přednáška s videoprojekcí s názvem Z Argentiny do Ohňové země přes Chile, Peru a Bolívii. Vstup je volný, přednáší dr. Jiří Souček. Výstavy Do konce prosince vystavuje v kavárně U Džoudyho ukázky ze své tvorby Lucie Staňková. Výstavu obrazů a obrázků má ve stejné kavárně do konce roku také Lucie Martišková. V horním skleníku Botanické zahrady Na Slupi je od 25. listopadu 2011 do 2. ledna 2012 výstava na téma Tradice českých Vánoc. Otevřeno je denně od 10:00 do 17:00 (24. a pouze do 16:00). V prostorách Viničního altánu v Havlíčkových sadech až do Tří králů pod názvem Cestou necestou vystavují obrazy výtvarnice Radka Kuželová a Irena Hrušková. V Pražském literárním domě v Ječné 11 proběhne 13. a 14. prosince od 18:00 čtení studentů tvůrčího psaní Radky Denemarkové Ať se každej stará sám o sebe III aneb I když se mošt chová naprosto absurdně, nakonec se přesto promění ve víno. Divadla V Divadle na Vinohradech je ve středu od 19:00 derniéra hry Friedricha Schillera Marie Stuartovna. Více na Malé vinohradské divadlo uvede v pondělí od 19:30 v režii Davida Drábka hru Berta (od soumraku do úsvitu). Pozpátku vyprávěný v podstatě příběh české Bridget Jones obsahuje nejen retro život, ale i téma smrtelnosti, jež se v českém prostředí příliš neřeší. Divadlo U Hasičů uvede ve středu od 19:30 premiéru hry E. A. Poea Blázinec. Více na Kino Z programu kina MAT vybíráme dětské pořady ze dne : ve 13:00 Kocour v botách (90 ) animovaná komedie, USA (dab.), poté ve 14:45 Tintinova dobrodružství 2D (107 ) rodinný film, USA (dab.). Kluby, kavárny V Balbínově poetické kavárně zahraje v pondělí ve 20:00 Vlasta Třešňák Band. V pátek ve 20:00 začnou Vánoce s Vaškem Koubkem. Z programu Salmovské literární kavárny vybíráme středu , kdy od 19:30 zazní FIANNAN irské písně a balady převážně s českými texty, a středu , kdy od 19:30 zahraje Pokojové trio Ivana Hlase. Kavárna Cafèidoskop uvede například ve čtvrtek ve 20:00 autorské čtení Terezy Brdečkové. V pondělí v 19:30 proběhne Vánoční koncert s Pavlem Jurkovičem a Bárou Munzarovou plný koled a vánoční poezie českých básníků.

8 8 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2011 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 První sochařka v českých zemích Dne 1. listopadu 2011 delegace města Kunžaku na Vysočině poctila čestným občanstvím svou rodačku Karlu Vobišovou-Žákovou. Slavnostní akt se uskutečnil u sochy Elišky Krásnohorské na Karlově náměstí, díla, jímž se sochařka nejvíce zapsala do vědomí Pražanů. Čestné občanství bylo synu Karly Vobišové předáno u sochy Elišky Krásnohorské na Karově náměstí Foto: len První česká sochařka Karla Vobišová- -Žáková (* , ) vystudovala sochařsko-kamenickou školu v Hořicích a pražskou UMPRUM. S manželem si zařídili ateliér na Novém Městě na Palackého nábř.10 (nyní Rašínovo 70). Studovala mj. u profesorů Stanislava Suchardy a Bohumila Kafky. Zejména Kafka ocenil její nadání a svěřil jí vytvoření Pomníku padlých v Nové Pace. Také jí umožnil doplnit si studia v Mnichově a ve Vídni. Přestože již měla dítě, využila získaného stipendia ke studiu u Bourdella v Paříži. Po návratu se mladá sochařka představila v r veřejnosti výstavou v Obecním domě. V r se zúčastnila soutěže na pomník Elišky Krásnohorské pro Karlovo náměstí a získala první cenu. K odhalení pomníku z rumunského mramoru došlo v r S oblibou portrétovala ženy, jež měly zásluhu o národní uvědomění. Vytvořila např. bustu Charlotty Masarykové, Renáty Tyršové pro Čs. Obec sokolskou. Velký ohlas vyvolaly podobizny spisovatelek a hereček výjimečná je její Božena Němcová, do jejíž podoby se sochařce podařilo promítnout stín osudového smutku. Karla Vobišová se neomezovala jen na ženy, modelovala např. přední české básníky, jako byl Prosincové železniční výročí Prvním vlakem u nás máme na mysli vlak, který poprvé vjel na území současné Prahy 2 (ten vůbec první přijel do Prahy na nynější Masarykovo nádraží, které ovšem leží v Praze 1, v roce 1845). Letos je tomu tedy 140 let, co dorazil parní oř na tehdejší nádraží Františka Josefa. Stalo se tak 14. prosince roku 1871 na trati KFJB dráha císaře Františka Josefa, vedoucí z Rakouska přes České Velenice a Tábor do Prahy. Největší překážkou nově budované železné dráhy se stala Otakar Březina, s nímž se osobně znala, J. Vrchlický, J. V. Sládek, K. H. Mácha nebo Fráňa Šrámek. Pro Národní divadlo vytvořila podobizny předních osobností této scény. Kolem r vznikla její podobizna skladatele B. Martinů, přesto, že doba pro tohoto umělce nebyla nijak příznivá. Portrétem Bohumila Kafky vyjádřila osobní vděk svému profesorovi. Pro ústav MUDr. Rudolfa Jedličky vytvořila jeho podobiznu. V pohnuté době r vznikla její kompozice Mír dětem celého světa. Nejvýznamnějším dílem sochařky je náhrobek sv. Vojtěcha ve svatovítském chrámu se světcovými ostatky. Návrh zvítězil v anonymní soutěži vypsané Jednotou pro dostavení chrámu sv. Víta na pražském Hradě v r Náhrobek však nebyl dodnes odlit do stříbra či bronzu a zůstal jen v sádrové podobě. V r v říjnu se konala její výstava v Památníku národního písemnictví v Praze a v roce 1959 se tamtéž dočkala souborné výstavy. Posmrtně, v letech , byla uskutečněna ve Středočeské galerii Výstava životního díla Karly Vobišové u příležitosti 100. výročí narození. Dne uplynulo padesát let od úmrtí této významné osobnosti české kultury a umělkyně, která většinu života spojila s Prahou 2. Zástupkyně starosty Michaela Marksová uctila její památku položením kytice k hrobu na Vyšehradě. Přítomen byl i její syn Karel Žák a další členové rodiny. Eliška Janšová, dopisovatelka Prameny: Josef Žák, O tvorbě první české sochařky Karly Vobišové (2010) Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc., Vzpomínky na sochařku Karlu Vobišovou (2011) Původní stav budovy současného pražského hlavního nádraží tehdy v r nádraží císaře Františka Josefa řeka Sázava. Trať dosáhla sázavských břehů u Čerčan dne Protože nebyl postaven most, cestující museli vystoupit a použít přívoz. Dále pak pokračovali dostavníkem. Dne byl dostavěn provizorní dřevěný most přes Sázavu a zahájen provoz až do Prahy. V Praze byl překážkou vinohradský svah, jímž byl prokopán tunel do nádraží. Celkem koňských povozů bylo převezeno ze stavby železničního tunelu do nedalekého bývalého lomu, který se tím zavezl a na jehož svahu později vznikla vinice založená stavebním magnátem Moritzem Gröbem. Tak vlastně stavba železnice umožnila navázat na dávnou tradici Vinohrad, o níž vypovídá dávný název Hory viničné, kde bývaly dalekosáhlé vinice. Původní budova nádraží byla postavena v novorenesančním slohu podle návrhu Ignáce Ullmanna a Antonína Barvitia v nadmořské výšce 210 metrů. Zvětšeno a rekonstruováno bylo poprvé v letech podle architekta Josefa Fanty, kdy byly vybudovány podchody a kolejiště bylo zastřešeno ocelovými obloukovými konstrukcemi o rozpětí 33 metrů a výšce 18 metrů. Další rekonstrukce byla v letech , kdy vznikla nová odbavovací hala se stanicí podzemní dráhy. Dnes je na nádraží 17 průjezdních a pět kusých kolejí. Kolejiště a Fantova odbavovací budova leží na Vinohradech v Praze 2, nová odbavovací budova na Novém Městě v Praze 1 a severní zhlaví zasahuje do Prahy 3, na Žižkov. Jan Dvořák, dopisovatel Novodobé dobytí hradeb a Bastionu U Božích muk (II.) Na karlovském výběžku vznikl nový park s výhledem na Vyšehrad a nuselské údolí. Místo, nazývané Bastion u Božích muk, znovu ožilo a starověké hradby mohou uvítat obyvatele Prahy 2 i turisty. Nároky na obnovu pamětního místa nu měla být vyhlídka. Již tehdy byly archeologicky zdokumentovány schody byly z pohledu památkové péče velmi vysoké. Bylo třeba využít autentický historicky cenný stavební materi- vytesané pravděpodobně v polovině ál a tehdejší technologický postup při zdění. Své slovo měl i stavebně historický a archeologický průzkum. V polovině 17. století se tak rozhodovalo i o současné podobě. S návrhem nového opevnění této části Prahy, již spadající pod Nové Město, přišli hrabě Colloredo I. Conti, generál von Holst, projektant Marini a C. Geer. Nejprve byl postaven neúplný bastion u Božích muk. Později, na přelomu 17. a 18. století, vznikl samotný Bastion Karlov. Stavba Nuselského mostu (původně mostu Klementa Gottwalda) v sedmdesátých letech minulého století znamenala nejen proměnu celkového reliéfu Karlova, ale i vynucené opravy obranných zdí bez ohledu na jejich historii a význam. Čím více se hradba blíží k Nuselskému mostu, tím více je doplněna novodobými vyzdívkami. Samotný vystupující Bastion Karlov je již celý se i zbytky původního zdiva gotické 14. století do skalního podloží a našly novotvarem, který pouze předstírá podobu původního bastionu. K pravému Současné úpravy zdůrazňují pevnost- hradby Nového Města pražského. boku hradeb bylo přistavěno poměrně málo vkusné vnější schodiště a také kového. Velké zelené plochy vytváření charakter hradeb a bastionu jako ta- všechny vnější stěny jsou již novodobé. jí klidné místo vybízející k odpočinku. O změně podoby původních hradeb Výhled na Vyšehrad z této části Prahy 2 se zřejmě uvažovalo již před bezmála také není ještě tak okoukaný. Zázemí dvěma sty lety. Ve třicátých letech 19. multifunkční kavárny vytváří potřebný století se hradba opravovala a z bastio- stín s výhledem přes vzdálené hradby. Na horké lince 150 s hasiči Nástup zimního období přináší kromě radosti milovníkům zimy a vyznavačům zimních sportů také řadu starostí a nepříjemných událostí daných poklesem teplot, vytápěním objektů, vznikem námraz nebo přívaly sněhu. Výjezdy hasičů v tomto období souvisejí převážně s požáry spojenými s provozem kotlů centrálního vytápění a dopravními nehodami. Zastavme se nejdříve u problematiky topné sezóny a připomeňme si v této souvislosti alespoň několik základních pravidel. Je-li před znovuuvedením zařízení do provozu po klimaticky teplém období zanedbána pravidelná údržba (čištění u zařízení na tuhá a kapalná paliva minimálně 3x ročně, u plynových zařízení 1x ročně) a kontrola (1x ročně), hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru i možnost otravy oxidem uhelnatým. Ta může nastat jak v případě špatně průchodného komínového tělesa, tak i poruchou samotného tepelného zdroje. Pro zvýšení bezpečnosti při užívaní těchto zařízení doporučujeme instalaci detektorů oxidu uhelnatého. Podrobně rozpracovává danou problematiku nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Také pro snížení možnosti vzniku dopravní nehody v zimním období je důležité dodržování určitých pravidel. Na co bychom tedy neměli zapomínat? Např. na to, že malé průzory v čelním skle nejsou pro bezpečný výhled z vozu zdaleka dostačující. Obětování minuty navíc a odstranění sněhu nebo námrazy ze všech oken po celé jejich ploše se jistě vyplatí. Nezapomeňme na novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 133/2011 Sb., v souvislosti s povinností používat v období od 1. listopadu do 31. března zimní pneumatiky. A ani na to, že pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit o cca 20 kpa více než v létě. S tvorbou náledí je třeba počítat především na mostech, v lesních úsecích a ve vyjetých podélných stopách. Odstup mezi vozidly je důležité udržovat větší než na suché vozovce. Minimálně tolik metrů, kolik činí polovina naší rychlosti v km. Mějme také na paměti, že vytápění vozu a vytvářené teplo přispívá k větší únavě a ospalosti, proto je nutný pravidelný přísun čerstvého vzduchu. A jak se zachovat, když k dopravní nehodě přece jen dojde? Vždy se nejdříve snažte uklidnit sebe i zúčastněné osoby. Zhodnoťte situaci. Při všech následných krocích dbejte na vlastní bezpečnost. Vypněte motor havarovaného vozu a zajistěte ho proti pohybu ruční brzdou či zablokováním kol. Označte místo nehody výstražným trojúhelníkem a zajistěte dostatečnou signalizaci (výstražné osvětlení vozu, reflexní vesty apod.). Zjistěte, kolik je na místě zraněných. Orientačně posuďte stav zraněných v tomto pořadí: 1. stav vědomí, 2. dýchání, 3. rozsah krvácení a další poranění. Zajistěte zavolání odborné lékařské pomoci na telefonní lince 155 a řiďte se pokyny operátora. Jestliže je to možné, pomozte účastníkům opustit místo nehody a dostat se na bezpečné místo. Nezřídka při dopravní nehodě zachvátí vozidlo požár. Malý začínající Kavárna nahradila původní rozpadající se budovu, která v minulosti sloužila jako desinfekční stanice a sklad OPBH. Zapuštěná budova se zahradním i krytým restauračním zázemím s využitím střešních konstrukcí jako části zahrad a s výhledem do Nuselského údolí a na Vyšehrad posiluje genia loci Bastionu s podporou světla zapuštěného do terénu. K doplnění znalostí by měl sloužit informační systém o historii místa s přístupnými historickými fragmenty hradeb. Průchod z parku Folimanka nově vybudovaným schodištěm se zahradou Ztracenka a Albertovem vytváří z Bastionu U Božích muk magické místo propojení pevnostní architektury s parkovou a klidovou zelení. Zdroj: Technická zpráva DPS Text: tom, foto: len MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V ZIMĚ požár se pokuste uhasit ručním hasicím přístrojem nebo hasicím sprejem, který by neměl chybět ve výbavě žádného vozu. Po uhašení oznamte požár vozidla na telefonní tísňové lince 150. V případě, že nejste schopni požár uhasit sami, opusťte vozidlo a ihned volejte linku 150. A ještě několik slov k častým dotazům občanů v souvislosti s odklízením a nebezpečím pádu sněhu a ledu ze střech. Za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob. Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé nebo majetek. Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR sníh ze střech neodklízejí, je odpovědností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali soukromou firmu či se obrátili na technické služby, popř. představitele své obce. Profesionální hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví popř. majetek občanů. Hasiči ale mohou pomoci v místech s větším pohybem osob (např. centra měst), v objektech škol nebo zdravotnických zařízeních. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 12 - PROSINEC Psalo se před sto lety Dnes o vinohradských chodnících a ulicích Již před sto lety mohli lidé na lov dárků vyrazit do obchodního domu: Nádhernou podívanou skýtají nyní výklady, skříně a interiéry Novákova obchodního domu ve Vodičkově ulici. Kdo neví si rady s darem vánočním, nemůže snáze vyjíti s rozpaků, než navštíví dům Novákův, v němž nalezne vše, co může způsobiti radost malým i velkým. K Vánocům patří také sníh. Tradičně z něj měly radost hlavně děti, o poznání méně pak ti, kteří měli za povinnost každé ráno uklízet chodníky: S blížícími se Vánocemi opakuje se opět starý trestuhodný nešvar, že chodníky před domy nejsou od napadaného sněhu očišťovány a posypány. Zvláště v úterý 12. t. m. o osmé hodině ranní vyhlíželo to na našich Královských Vinohradech jako v nejzapadlejší vesnici horské. Skutečně sotva lze věřiti, že nepřístojnost podobná v městě tak pokročilém jest trpěna. Zde je dobré připomenout, že již v roce 1910 proběhl spor o to, zda má chodníky před domy uklízet obec nebo jejich majitelé. Na vzniklou situaci tradičně dopláceli ranní chodci: Co jest obecenstvu, jenž se v hodinách ranních do svých zaměstnání ubírá po sporu domovníků, kdo povinen jest chodníky čistiti, když policejní předpisy zřejmě nařizují, že chodníky musí být do osmé hodiny ranní vyčištěny. Noviny rovněž neopomněly připomenout každodenní putování dětí do školy: Každému je líto ubohých dětí školních, které za tmy v rozbředlé kaši namnoze v chatrné obuvi jdou, vlastně po zavátých chodnících plouží se do školy. Na sníh se naopak těšili vinohradští lyžaři, kteří na začátku zimy po mnoha měsících příprav chystali založení místního lyžařského spolku: V těchto dnech dojde k ustavení Kroužku lyžařů Vinohradských, klub tento bude založen na demokratickém podkladu, by mohl členstvo své v úzký rodinný kruh spojiti. Pěstovati bude lyžařství, sáňkařství, bruslařství a jiné zimní sporty, výlety do hor českých a rozšiřovati chce zájem tento i přednáškami o kráse zimy s projekcí obrazů spojenými. Sněhová nadílka ve městě měla i své výhody. Sníh alespoň načas milosrdně zakryl některé vinohradské nedodělky, které souvisely především s překotnou výstavbou města. Uliční úseky s chybějící dlažbou se během roku vyznačovaly velkou prašností, po déletrvajících deštích pak všudypřítomným bahnem. Tání sněhu pak mělo za následek vznik neschůdné břečky: Obyvatelstvo Slezské třídy mezi parkem a Nitranskou ulicí nemálo se diví, proč není dosud ulice v místech těchto řádně vydlážděna, ač ulice po kolik již roků zcela domy jest zastavěna. Žačky zdejšího lycea jsou často nuceny oklikami choditi, neb ulici pro veliké bláto v deštivém počasí přejíti nelze. Tím trpí nejen naproti ležící obchody, ale i lyceum samé. V létě pak pod četně s pohřby zde jezdícími kočáry vyvinuje se tolik prachu, že okna učeben i bytů soukromých se vůbec nesmí otvírati. V nedaleké Jungmannově třídě, tedy v dnešní ulici Vinohradské, se zase neúměrně protahovala práce na kanalizační přípojce, nerovný terén tu způsoboval nesnáze chodcům i tramvajím: Od ulice Divišovy k vinohradskému tunelu provádí se od jara přípojka ku pražské kanalizaci, ale takovým tempem, jakým se v Praze prováděla stavba Obecního domu. Dlažba od jara je vytrhána a v ulici i na chodnících při vlhkém a deštivém počastí je bezedné bláto. Nyní zas začíná se kopat na protější straně, a tak dle všeho k nápravě nedojde ani přes zimu, a to přesto že tímto trpí i jízda na dráze elektrické, která často pro překážky musí stát a tím i obecenstvo, je samozřejmo. Krásné Vánoce všem! Michal Frankl, dopisovatel Pozn. autora: Citace z dobového tisku pochází z periodika Vinohradské listy, které je součástí fondů Národní knihovny České republiky. Dvě stě dvacet let pražské všeobecné (II.) Ne všechny reformy zuřivého reformátora Josefa II. byly smysluplné a úspěšné. Avšak to, co se mu podařilo prosadit v oblasti zdravotnické, obdivujeme dodnes. Už rok poté, co se ujal vlády v roce 1781 vydal tzv. direktivní pravidla, v nichž nařídil, aby ve všech velkých městech rakouské monarchie byly zřízeny následující zdravotní ústavy: všeobecné nemocnice, porodnice s nalezinci, ústavy pro choromyslné a chorobince pro chroniky. Nové ústavy měly být co možná blízko sebe, aby mohly odborně spolupracovat. Všeobecná nemocnice byla umístěna v adaptované budově bývalého ústavu šlechtičen na Karlově náměstí, v jehož zahradě vyrostla novostavba určená pro léčbu choromyslných. Porodnice s nalezincem využila budovu bývalého kapitulního domu u kostela sv. Apolináře a chorobinec byl zřízen ve zrušeném klášteře Na Karlově. A nutno říci, že tento josefinský zdravotnický areál slouží s výjimkou budovy Na Karlově, která po druhé světové válce místo nemocným začala sloužit policejnímu muzeu dodnes. Ve všeobecné nemocnici byli první pacienti umístěni , plný provoz byl zahájen Od počátku školního roku 1791/92 byla v nemocnici zahájena klinická výuka mediků pražské fakulty a od té doby dodnes se dějiny těchto institucí úzce prolínají. Stavební ruch v nemocnici neutichá prakticky od jejího založení; v minulosti byl podmiňován především stoupajícím počtem pacientů, protože byla vždy právem považována za nejlepší ústav svého druhu v zemi. Také vzrůstající počet mediků a rozvoj lékařských věd si vyžadoval trvalé rozšiřování a modernizaci nemocnice, která se stala kolébkou i centrem lékařských věd v našich zemích. V současné době tvoří Všeobecná fakultní nemocnice s 1. lékařskou fakultou a dalšími spolupracujícími institucemi nejvýznamnější koncentraci biomedicínských kapacit v České republice. Oprávněné postavení první mezi rovnými ji proto zaručuje nejen více než dvousetletá tradice, ale zejména tradiční špičkové výsledky v oblasti zdravotní, výukové i vědecké. Doc. PhDr. L. Hlaváčková, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK 70. výročí deportací Židů PŘÍBĚH DĚTSKÉHO ÚTULKU V SÁZAVSKÉ Letos na podzim uplynulo 70 let od vypravení prvního transportu obyvatel Prahy, kteří byli tehdy platnými zákony označeni za Židy. Prvních tisíc lidí zařazených do takzvaného transportu A směřovalo do polské Lodže, do izolovaného sídliště zřízeného německou Okna bytů rabína Sichera a vrchního kantora Suda, ve kterých byl za okupace zřízen nouzový útulek. Je vidět střecha boční lodě, kde děti chodily na procházky. Foto: archiv Pavla Veselého okupační správou, kterému se v odkazu na středověkou praxi říkalo ghetto. Do Lodže odjelo z Prahy celkem pět takových vlaků, z jejich pěti tisíc pasažérů se konce války dožilo pouze 277 osob. Pozdější transporty rasově nevyhovujících obyvatel Prahy již směřovaly do nově zřízené přestupní stanice na smrt, ghetta v Terezíně poprvé 24. listopadu Povolání do prvního transportu samozřejmě zasáhlo i obyvatele tehdejší Prahy 12, tedy Vinohrad. Rád bych se věnoval dvěma z nich. Benno Grünfeld, zařazený do transportu A pod číslem 838, měl v transportní listině coby poslední bydliště v Protektorátu uvedenu adresu Sázavská 5, tedy adresu vinohradské synagogy. Benno se narodil 4. dubna 1938, v okamžiku deportace mu tedy nebyly ani čtyři roky. Jeho rodiče a dva sourozenci ve věku sedmi a osmi let, deportovaní z Prahy stejným transportem pod čísly 836, 837, 839 a 840, měli poslední trvalé bydliště v pronajatém pokoji v Týnské ulici. Benno byl v okamžiku povolání do transportu chovancem nouzového dětského útulku, zřízeného židovskou obcí v synagoze v Sázavské ulici. Jeho rodiče Vyšehradská zastavení Záhy poté, co do funkce vyšehradského probošta nastoupil Václav Štulc, začalo se pomýšlet na stavbu nové proboštské rezidence. Proto hned na zasedání kapituly 16. února 1872 byl předložen příslušný plán a podána žádost k Hypoteční bance o půjčku zlatých. Částka měla být splácena po dobu třiceti čtyř let v ročních splátkách. Úrok činil pět procent a půjčka byla jištěna na žitenickém velkostatku, který vyšehradské kapitule patřil. Stavební plány vypracoval profesor pozemního stavitelství na pražské technice, pražský architekt a stavitel Josef Niklas ( ). Stavba v novogotickém slohu v dnešní Štulcově ulici byla realizovaná v roce Pro probošta Václava Štulce se stala předmětem velkých nesnází, neboť prováděcí firma se ukázala být velice neseriózní. Vypracovala sice velmi příznivý rozpočet ve výši zlatých, avšak skutečnost byla poněkud jiná. Nejenže nebyl rozpočet dodržen, ale stavba nové proboštské rezidence, která dostala čp. 89, se neustále protahovala. Probošt Štulc nakonec neustálé rozčilování a hádky psychicky neunesl a uchýlil se na nějaký čas na své letní sídlo. Dozorem nad dokončením stavby byl pověřen jeden z vyšehradských kanovníků, shodou okolností ten nejmladší. Rozhodnutí o konečném vyúčtování učinil soud. Volně stojící novogotická dvoupatrová budova má půdorys písmene H. Východní průčelí o třech osách člení nízký středový rizalit. Nad průčelím vchodu je trojboký arkýř kaple sv. Klimenta, který osvětlují tři okna. Kaple byla pocházeli z Polska a zřejmě nikdy nezískali československé státní občanství. Od počátku protižidovských štvanic žili v bídě a do péče sociálních institucí postupně svěřili jak Benna, tak jeho starší sestřičku Anitu. Není známo, kdy přesně útulek vznikl, ale pravděpodobně na konci roku 1939, po odjezdu vinohradského rabína Dr. Sichera do Palestiny a vystěhování kantora Suda do Ameriky. Útulek byl zřízen v bytech uvolněných jejich odchodem. Podle vzpomínek Edity Flusserové, jedné z ošetřovatelek, byli prvními klienty děti židovských uprchlíků Děti z útulku v Sázavské ulici 5 Foto: archiv Židovského muzea Praha z Německa. Vedoucí útulku se stala Hanka Epsteinová, dnes téměř neznámá hrdinka sociální práce s dětmi za druhé světové války. Starší děti chodily na procházky po ploché střeše boční lodě synagogy, neboť na veřejně přístupná místa jako Židé chodit nemohly. Spisovatelka Ruth Bondy, která byla v útulku zaměstnána coby kuchařka, dodnes po svém dokončení vysvěcena proboštem Václavem Štulcem. Jak uvedeno, zasvěcení je k poctě papeže a mučedníka sv. Klimenta, třetího nástupce sv. Petra kolem roku 100. Podle legendy byl za císaře Traiana uvězněn na Krymu a s kotvou na krku hozen do moře za to, že křesťanům pracujícím nuceně v mramorových dolech vyvedl zázračným způsobem pramen vody a tímto skutkem obrátil na křesťanskou víru i mnoho pohanů. Jeho údajné ostatky přenesli v roce 869 do Říma sv. Cyril a Metoděj. Podle další legendy přinesl ostatky sv. Klimenta na Vyšehrad sv. Metoděj a ponechal je tam k uctívání po dobu dvou let. Kaple sv. Klimenta v nové budově proboštství se stala oblíbeným místem Václava Štulce. Navíc byla časem vyzdobena obrazy sv. Klimenta a sv. Václava od malíře Josefa Hellicha. vzpomíná na neuvěřitelnou energii podsadité Epsteinové a plné nasazení, se kterým se dětem věnovala. Dne 16. října 1941 vedla Ruth Bondy malého Benna Grünfelda společně s jeho sestrou na nádraží, do transportu. Úřady jim za tímto účelem vydaly speciální povolení k využití veřejné dopravy. Z cesty na shromaždiště jí v paměti utkvěla hlavně všeobjímající lhostejnost, nevšímavost okolí, jako by byli pouhý vzduch. Nikdo z Bennovy rodiny válku nepřežil. Hana Epsteinová byla z Vinohrad deportována v červenci V práci s dětmi pokračovala v ghettu Terezín a posléze i v dětském bloku takzvaného rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau. Několik svědků, kteří zázrakem přežili, po válce vzpomínalo, jak děti zpívaly české a hebrejské písničky, hlavně Šla nanynka do zelí, a hrály si na apel a na mrtvé, neboť nic jiného neznaly. Existence v táboře byla prosáknuta černým humorem: při takzvaném odsunu do pracovního tábora, což byl jen krycí název pro smrt, Epsteinová starším dětem slíbila, že jim z nového působiště pošle pozdrav. Že jim zamává zástěrou z komína. A když pak byl kouř z krematorií trochu bělejší, pár dětí zbylých v Birkenau si řeklo: Tak to je naše teta Hanka. Bohužel zřejmě neexistuje jediná fotografie zachycující podobu této obdivuhodné ženy. Kromě dvou výše zmíněných pamětnic žádná z ošetřovatelek válku nepřežila a informace o útulku jsou proto velmi vzácné. Pokud někdo ze čtenářů na něj a děti v něm umístěné uchovává vlastní vzpomínku, prosím, podělte se o ni. Martin Šmok, dokumentarista NOVÉ PROBOŠSTVÍ Stavebník proboštství Václav Štulc byl jedním z nejvýznamnějších kněží vlastenců v 19. století. Narodil se 20. prosince 1814 v Kladně, v Praze na Starém Městě vystudoval Akademické gymnázium. Psal básně a přátelil se s českými vlastenci. Teologická studia absolvoval v letech , dne 4. srpna 1839 byl vysvěcen na kněze. V roce 1860 se stal vyšehradským děkanem a pocity ze svého zvolení vyjádřil čtyřverším: Vyšehrade, slavný hrade! Prach tvůj v smutný hrob se klade; ducha tvého i tvůj stín, kéž uhájí věrný syn! Za své protihabsburské postoje byl dokonce odsouzen na dva měsíce do žaláře, trest si odpykal v dubnu a květnu Po návratu z vězení věnoval Václav Štulc veškerou energii vzkříšení slávy Vyšehradu. Proto byl po smrti dosavadního probošta Vojtěcha Ruffera jednomyslně zvolen vyšehradským proboštem. Slavnostní instalace se konala 30. července Během let si pak získal nehynoucí zásluhy za další povznesení Vyšehradu. Probošt Václav Štulc zemřel v roce 1887 a byl pohřben do posvátné vyšehradské půdy. Budova nového proboštství prodělala za dobu své existence tři velké opravy. V roce 1938 byl rekonstruován suterén, v roce 1940 průčelí a v letech byla provedena celková generální oprava. V objektu byla již v dřívějších letech zřízena svatební obřadní síň, která je snoubenci velmi často vyhledávána, neboť svatební obřad vykonaný na půdě starobylého Vyšehradu má zvláštní atmosféru. Text a foto: Eva Hrubešová, dopisovatelka

10 10 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2011 Základní školy MČ Praha 2 Základní škola, Praha 2, Botičská 8 Botičská 8/130, Praha 2 Tel.: , Ředitel: Mgr. Lenka Bourová sportovní areál se sociálním zázemím počítačová učebna, interaktivní tabule, žákovská knihovna školní družina, školní jídelna, školní klub, kurz pro získání základního vzdělání Centrum volného času Botič řada zájmových kroužků péče o děti se specifickými poruchami učení speciální pedagog a školní psycholožka školy v přírodě adaptační pobyty protidrogová prevence poznávací vycházky a výlety zahraniční zájezdy environmentální výchova projektové vyučování Den otevřených dveří: , 8:00 15:00 Zápis do prvních tříd: 16. a , 14:00 18:00 Noviny Prahy 2 Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 Škola podporující zdraví Tel.: ; Ředitelka: Mgr. Iva Vlášková * Škola podporující zdraví zdravý životní styl sport pobyty v přírodě zdravá strava zdravé mezilidské vztahy * cizí jazyky angličtina, němčina mezinárodní projekty * moderní metody * kvalitní pedagogové, školní psycholog * péče o děti se specifickými poruchami učení * realizace programu primární prevence rizikového chování * PC pracovna, školní knihovna, interaktivní tabule, keramická dílna, moderní cvičná kuchyňka, relaxační místnost, pěkné třídy * školní družina a školní klub pestrý program * školní hřiště i pro veřejnost * klidné prostředí, přátelská rodinná atmosféra Dny otevřených dveří: , , 8:00 18:00 hod. Zápis do prvních tříd: 17. a , 14:00 18:00 hod. Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1 Ředitelka: PaedDr. Hana Vítová, tel.: , Vybavení: odborné učebny, dvě počítačové učebny s internetem, sportovní areál, zahrada se skleníkem, knihovna, herna, dvě tělocvičny, interaktivní tabule, čipový systém, keramická dílna, nová digitální jazyková laboratoř školní družina 6:30 17:00 školní jídelna: výběr ze dvou jídel, pitný režim, dotované mléko, ovoce do škol školní hřiště: sportovní areál s umělým povrchem ve vnitrobloku školy. Zájmové aktivity: počítače, keramika, florbal, aerobik, vaření, flétna, míčové hry, sborový zpěv, šikovné ruce, streetball, časopis Smetánek. Mezinárodní projekty: etwinning, Comenius, spolupráce s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Výměnné pobyty. Školní vzdělávací program: Všeobecně vzdělávací škola. Individuální vzdělávací program pro talentované žáky, vrcholové sportovce, zdravotně postižené žáky. Výuka AJ od první třídy. Začleňování cizinců do každodenní výuky. Od 6. r. přírodovědný směr učivo odpovídá osmiletému gymnáziu. Dny otevřených dveří: od 10:00 12:00 Zápis do prvních tříd: 16. a a Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Školní vzdělávací program ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO. výuka angličtiny povinná od 1. ročníku, od 6. ročníku druhý jazyk široká nabídka volitelných předmětů 10 interaktivních učeben speciální péče o žáky nadané a žáky se specifickými poruchami učení pod vedením speciálního pedagoga a školního psychologa 35 zájmových kroužků snaha o co nejširší spolupráci s rodiči výjezdy do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kurzy. Součástí školy je venkovní hřiště, školní zahrada s pískovištěm, tělocvična. Školní družina 7:30 18:00, školní klub 11:50 17:00, jídelna (denně 2 jídla). Dny otevřených dveří: , (8:00 17:00) Vánoční trhy: od 16:00 Zápis do prvních tříd: 24. a od 14:00 do 18:00 Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 Základní škola U svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 Vratislavova 13, Praha 2 tel.: , mobil: ředitel: Mgr. et Bc. Jiří Trunda počítačová učebna, multimediální učebna školní družina, školní jídelna a školní klub 44 zájmových kroužků a možnost otevřít další podle zájmu žáků a rodičů využívání bezprostřední blízkosti Vyšehradu a jeho prostor individuální přístup ke všem dětem péče o děti se specifickými poruchami učení i mimořádně nadané žáky speciální pedagog a školní psycholožka poznávací a vzdělávací výjezdy po České republice i do zahraničí vstřícná komunikace se žáky i rodiči Zveme rodiče i děti k individuální návštěvě školy včetně účasti přímo ve výuce Zápis do prvních tříd: 17. a , 14:00 18:00 tel.: , epansk ka. a.cz cz cz Školní vzdělávací program Vzdělání, sebevědomí, slušnost klade důr důraz razz nnaa co c nnejdůkladnější ejdů ej důkl dů k addně kl nějš jš jší jš zvládnutí učební látky základní školy a porozumění si s lidmi. g. Součástí pedagogického sboru je školní psycholog a speciální pedagog. ěvvec. ec sbor ec orrů aapod. pod. po od. d. Volnočasové aktivity formou kroužků, nepovinných předmětů, dvou pěvec. sborů Sportovní výuka 3 5 hod. týdně. Výuka jazyků: angličtina, španělština, nepovinná němčina. olní jjídelna íddellnaa m ožžno nost Školní družina (I. st.); školní klub keramická dílna, PC pracovna; školní možnost bezlepkové diety. Jazykově-poznávací pobyty, lyžařské kurzy, pobyty u moře, pobyty v přírodě, exkurze a školní výlety. Projektové vyučování, připomínání lidových zvyklostí. Žáci se účastní vědomostních a sportovních soutěží s výbornými výsledky. Zápis do 1. tříd: , 14:00 18:00 a , 14:00 17:00. Dny otevřených dveří: a , 14:00 17:00, od 15:00 beseda s rodiči na téma Co pro děti znamená 1. třída.

11 11 NP2/14/2011/Po pí. Malchrová Vánoční cukroví DeLuxe objednávka ČÍSLO 12 - PROSINEC 2011 NP2/16/2011/PO Inzerce a oznámení Tel , NP2/14/2011/Po služby dle přání a potřeb ÚČETNICTVÍ, DANĚ, OFFICE aj. NP2/6/2011/FA SERVIS PRO PODNIKATELE Ko Rödl & Partner Consulting, s.r.o. pozůstalostí, tel.: VAŠE PENÍZE pomohu získat!!! Odškodnění z dopravní nehody, pracovního úrazu i po úrazu na chodníku. Sami NEMUSÍTE být pojištěni. Platí stále. Spolupráce možná! :o). Karla Krausová tel.: NP2/23/2011/PO NP2/1/2011/FA Pro rodinnou či firemní rekreaci poskytneme dlouhodobý pronájem bytů v novostavbě 2+kk (45 60m2) v Třeboni, 100 m od rybníka Svět. Tel.: NP2/8/2011/FA Vyklízení bytů, výkup NP2/2/2011/FA NP2/19/2011/PO NP2/18/2011/PO obsazuje pozici pečovatelky o dítě a domácnost. Požadujeme předchozí praxi, reference a ŽL. Vaše nabídky zasílejte na adresu k rukám Aleny Spilkové, telefon NP2/21/2011/PO NP2/22/2011/PO O. S. REMEDIUM nabízí pro seniory jazykové kurzy, kurzy cvičení paměti, masáže, rehabilitační cvičení, kurzy práce na počítači a práce s internetem. Praktický lékař pro dospělé v centru Prahy registruje nové pacienty. Smlouvy s pojišťovnami, vysoká odbornost, nové prostory. Bližší informace na nebo Gymnázium Omská Praha 10 Vršovice VÝTVARNÉ VÁNOČNÍ DÍLNY PRO DĚTI Přijďte tvořit spolu s námi do pravidelných sobotních kreativních dílen pro děti od tří do 15 let i s rodiči. 17. prosince, 10:00 12:00 a 14:00 16:00: výroba vánočních přání, ozdob a lucerniček. CVC Botič, Na Slupi 19, Albertov Rezervace: nebo tel.: Svoz velkoobjemového odpadu Prosinec Út Polská 36 Čt Sarajevská/Rejskova St Na Kozačce So Na Bojišti Čt Chopinova/Krkonošská Ne Polská 36 Čt Římská/Italská Po Anny Letenské 13 So Na Hrobci Po Slavojova Po Záhřebská/Americká Út Na Hrobci Po Londýnská/Rumunská St Chodská/Korunní Út Sázavská 13 Čt Vocelova Út Trojanova 7 Út Štěpánská/Na Rybníčku St Lublaňská/Koubkova St Ostrčilovo náměstí St Jaromírova/Svatoplukova Čt Pod Slovany Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny; nebudou ponechány na stanovišti přes noc! Ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Budou pod stálým dozorem pracovníků společnosti Komwag, a. s. Nejsou určeny k odkládání živnostenského odpadu! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná ve středu a od 16:00 do 18:00. Ve školním roce 2012/2013 otevře Gymnázium Omská čtyři třídy dvě osmiletého gymnázia pro žáky 5. tříd základních škol a dvě čtyřletého gymnázia pro absolventy 9. třídy základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zřizovatelem školy je hlavní město Praha. Bližší informace: Tel.: Prahy 2 Noviny

12 12 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2011 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v Novinách Prahy 2 č. 11 jsme se vás ptali: Kde stojí socha sv. Ludmily? Správná odpověď zní: Socha svaté Ludmily je v Trojické ulici 397/18. Naposledy blahopřejeme třem výhercům Jitce Jihlové z Trojické ulice, Vilému Matauschovi z ulice Na Výtoni a Romanu Grametbauerovi z Francouzské ulice a posíláme jim dárek. Od ledna 2012 budeme losovat jen jednoho výherce i na redakci dopadla úsporná opatření. Fotosoutěž Jednou z největších osobností novodobé české vědy je nesporně akademik Jaroslav Heyrovský. Narodil se 20. prosince 1890 v Praze, v Křižovnické ulici na Starém Městě pražském. Dnes je zde umístěna pamětní deska. Stalo se tak v roce 1990 u příležitosti stého výročí jeho narození. Další pamětní deska připomínající tohoto vědce byla umístěna v roce 2001 na dům č. 9 ve Vlašské ulici na Malé Straně, kde v letech pracoval. Je jistě zajímavé, že tento velikán má pamětní desku i na dnešním území MČ Praha 2. Text oznamuje: Zde žil v letech nositel Nobelovy ceny Prof. Jaroslav Heyrovský, fyzikální chemik, zakladatel polarografie. Prof. Heyrovský zasvětil celý svůj plodný život fyzikální chemii a dosáhl významných objevů. V roce 1922 objevil elektrolýzu kapkovou rtuťovou elektrodou, kterou označil názvem polarografie. O tři roky později spolu se svým japonským žákem M. Shikatou sestrojil přístroj polarograf, sloužící k registraci polarografických křivek. Své objevy a zkušenosti shrnul akademik Heyrovský do několika publikací a do 130 původních vědeckých prací. Stal se členem mnoha významných světových vědeckých institucí a dostal několik čestných doktorátů. Švédská akademie věd mu v roce 1959 za jeho objevy udělila Nobelovu cenu za praktické využití polarografie. Akademik Jaroslav Heyrovský zemřel 27. března 1967 v Praze a byl pohřben na Vyšehradském hřbitově. Soutěžní otázka: Ve které ulici a na jakém domě je v Praze 2 pamětní deska profesora Heyrovského? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do 14. prosince. U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Text a foto: Eva Hrubešová Socha svaté Ludmily je v Trojické ulici 397/18. Stopy Židů v Praze 2 Za podpory městské části Praha 2 probíhá mapování historie židovské přítomnosti na území dnešní dvojky. Cílem tohoto projektu je dokumentace osudů konkrétních lidí a jejich význam pro každodenní realitu i historii. Máte-li ve svém vlastnictví cenné dokumenty či předměty spojené s osudy a příběhy židovské komunity, uvítáme, dáte- -li to na vědomí do redakce Novin Prahy 2 prostřednictvím u: příp. tel.: Předem děkujeme. mužské jméno běžná kvalita živočišný pokrm staré vztažné zájmeno chemická značka niklu ohrady kabátek od obleku vodník z Lucerny Turek významné jubileum věrná zvířata zkratka 1. část tajenky pokladna souhlas pro rodinný dům 2. část tajenky dámský klobouček buničina atom zářivé energie chytání rodinné domky zrakový orgán teplý nápoj předložka anýzové likéry Evropan otázka při sázce nauka o zubních náhradách dekokt včelí útvar V prosincové tajence se skrývá jméno herce, jenž má tento měsíc 80. narozeniny. Přestože se narodil jako nemanželský syn herečky kočovné divadelní společnosti a vysokomýtského starožitníka, proslavil se nejen jako osobnost pražského divadelního světa, ale i v oblasti dabingu, za který dostal v roce 1999 cenu Františka Filipovského. Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 14. prosince. V případě využití u uvádějte laskavě i poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Jaroslav Hlava. Vylosovanému výherci, Ludmile Obdržálkové z Koubkovy ulice zasíláme dárek. Vinohrady ve znamení premiér Oblíbená komedie Jistě, pane ministře zahájila 8. září sezonu v Divadle na Vinohradech. Je plná novinek a diváci si mohou vychutnat pět nových inscenací na velkém jevišti a dvě v komorním prostoru nové zkušebny. V říjnu se urodily hned dvě premiéry. Nejprve Molièrův Tartuffe příběh spořádané pařížské rodiny, jejíž život obrátí naruby napohled nenápadný a poctivý mládenec Tartuffe, režíroval dvojnásobný držitel Ceny Alfréda Radoka Štěpán Pácl, v hlavní roli exceluje Svatopluk Skopal. Druhý titul uvedlo divadlo v nové zkušebně 21. října a je to komorní hra americké autorky Carol Rocamory Tvá ruka v mé dlani Příběh velké lásky a vášně milostné i divadelní, vyprávěný s humorem a porozuměním, zinscenovala režisérka Lída Engelová, hlavní role v něm ztvárňují Daniela Kolářová a Ladislav Frej. Na listopad divadlo nachystalo třetí premiéru sezony, hru jednoho z nejúspěšnějších broadwayských dramatiků Neila Simona Apartmá v hotelu Plaza. Trojici aktovek, odehrávajících se v apartmá č. 719 v hotelu Plaza na Páté avenue v New Yorku a poskytujících skvělé herecké příležitosti, režíruje Martin Stropnický. Hrají v nich mj. Ivan Řezáč, Veronika Žilková, Jana Stryková, Jiří Dvořák nebo Simona Postlerová. Do nového roku vstoupí divadlo čtvrtým premiérovým titulem sezony, divadelní adaptací filmové komedie Woodyho Allena Mocná Afrodité. len Jak se dělá Divadlo U Hasičů Je to už řada let, co si Divadlo U Hasičů našlo své místo v povědomí diváků. V lednu před dvanácti roky, uprostřed divadelní sezony, se stal jeho ředitelem Tomáš Spurný. Oslovil diváky zajímavými mi tituly hostujících souborů a dokázal zaplnit hlediště. V čem tkví tajemství jeho úspěchu? Repertoár tvoří především představení českých i světových autorů pro dospělé. Vycházíme z toho, které žánry, tituly, ale i kteří protagonisté jsou divácky nejžádanější. Ale vzhledem k tomu, že nejsme dotováni a nemáme vlastní herecký soubor, nejsme schopni zaplatit každou hereckou hvězdu. Přesto bývá hlediště s 360 místy průměrně z 80 % obsazeno. Počítáte také s dětským publikem? Máme na programu deset pohádek kreativní autorské dvojice Galinová-Galin a hrajeme je od října do května v rámci dopoledních představení pro děti. Tři sobotní dopoledne v měsíci patří už tradičně pořadu Aleše Cibulky Tobogan, který přenáší Český rozhlas. Proč právě od vás? V době, kdy Divadlo Hudby přestalo fungovat (nyní Divadlo Radka Brzobohatého), dohodli jsme se s tehdejším moderátorem pořadu Tomášem Slámou na přesunu k nám. A vyplatilo se to. Tento pořad se zajímavými hosty je oblíbený hlavně u příslušníků starší generace, kteří se stávají našimi pravidelnými diváky. Do repertoáru jsou minimálně jednou měsíčně zařazeny také recitály různých zpěváků. Fanoušky tvoří zčásti cizinci, hlavně Němci a Poláci. Na jaře chystáme např. vystoupení irského zpěváka Angela Kellyho v rámci jeho turné po Evropě. Která představení minulých let považujete za výjimečně zdařilá? Nejraději vzpomínám na představení pod režijním vedením Pavla Háši, který měl pro svou práci velký cit. Tyto inscenace jsou na repertoáru dodnes. Např. Watkinova hra Co v detektivce nebylo v titulní roli s Petrem Nárožným bude slavit dvoustou reprízu a stále je plno. kou Swingující Národní dům Tři bluesové dámy Harriet Lewis, Joan Faulkner Swing v mnoha podobách si mohli příznivci tohoto žánru vychutnat během dvou listopadových večerů s datem 23. a 24. Letos počtrnácté se Národní dům na Vinohradech přenesl do meziválečných let, kdy tato hudba udávala rytmus doby. Festival swingové hudby tradičně nabízí nejlepší domácí kvalitu, importuje ale také mistry svého řemesla ze zahraničí. A tak po loňské smršti hudebních nápadů a výbušné energie, koncentrované v šestici amerických majitelů několika cen Grammy říkajících si Take 6, letošní publikum okouzlily šarmem, vtipem a především skvělými pěveckými výkony tři bluesové dámy, pocházející rovněž ze Zámoří. The Three Ladies of the Blues měly v Národním domě premiéru a podle organi- a Joanne Bell Foto: O. Pokorná zátorů odjížděly naprosto okouzleny atmosférou, kterou dokázalo vytvořit na pět set návštěvníků prvního večera. V jeho počátku mělo premiéru i nové české zábavné seskupení Harlemania. Swingový festival ale sází i na tradiční kartu, a tou pravidelně bývá Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Léty prověřenou kvalitu opět prokázal druhý festivalový večer i výtečný slovenský šansoniér Peter Lipa s kapelou, ale také ostřílený český jazzman Luboš (Bob) Zajíček. len Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: Fotografickou výstavu na podporu Centra pro vodící psy pro nevidomé s názvem Celebrity a psi pořádá Nadace Mathilda. Výstava potrvá do 15. prosince, otevřena je denně od 10:00 do 18:00 v showroomu. K 220. výročí svého vzniku pořádá Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v saloncích Novoměstské radnice výstavu Kolébka české medicíny. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00, od 16. prosince 2011 do 29. února Neviditelná výstava: Formou interaktivního putování absolutní tmou si vyzkoušíte, jaké to je orientovat se pouze podle hmatu, zvuků a vůně. Výstava je ve velkých výstavních prostorách, otevřeno v pracovní dny 12:00 až 20:00, o víkendech a svátcích od 10:00 do 20:00. Výstavou provázejí nevidomí průvodci. Na ostří nože bude prodejní Pražská výstava nožů. K vidění bude jak tuzemská, tak zahraniční produkce nožířského umění a výrobků. Koná se v neděli 11. prosince od 10:00 do 17:00. Více na NKP VYŠEHRAD STARÉ PURKRABSTVÍ: Do 18. prosince probíhá v prostoru bývalé královské akropole a ve Starém purkrabství Vyšehradský advent. Nabídne desítky divadelních představení, koncerty, speciality od profesionálních kuchařů, originální jarmark, staré pouťové atrakce a podobně. GALERIE VYŠEHRAD: Do 18. prosince potrvá výstava fotografií Michala Pavlíka a Anny Pavlíkové Kutějové s názvem Intarzie. Otevřeno denně od 9:30 do 17:00. MUZEUM POLICIE ČR VÝSTAVY: Barvy Indie Do 18. prosince můžete navštívit charitativní fotografickou výstavu Jana Foltána. Do 19. února 2012 potrvá Historie psí služby u nás. Od 4. listopadu je k vidění expozice Národní protidrogové centrály s názvem Boj policie proti drogám od roku Do konce února poběží mezinárodní putovní výstava Příběh nemocné duše propagující nutnost větší podpory péče o osoby s duševní poruchou. AKCE: Ve čtvrtek od 18:00 bude v kostele Panny Marie a sv. Karla Velikého Vánoční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR (vstupné dobrovolné). FILMOVÝ ČTVRTEK: Ve čtvrtek 8. prosince od 17:00 se ve spolupráci s Krimifestem promítá Strom života. Snímek je poctou životu, přírodě a světu kolem nás. Získal na MFF v Cannes hlavní ocenění pro nejlepší film, Zlatou palmu. Vstup zdarma. Expozice jsou otevřeny denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 13, číslo 12. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Michal Uhl místopředsedové Michaela Marksová, Tomáš Jubánek Otto Hoffmann Otto Schwarz vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktor Petr Tomíšek Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Křehký kuřecí kebab na 4 porce PRONTO PER PASTA s česnekem kuřecí maso 500 g sýr Gouda 200 g bramborový škrob bylinky pažitka, petrželová nať sůl Rychlý,

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_06

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_08

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

Menu Něco k pivu a vínu

Menu Něco k pivu a vínu Něco k pivu a vínu 2 ks Čerstvý chléb s kachním sádlem a masem, sypaný pórkem, okurka 39,-Kč 1 ks Domácí utopenec s okurkou a feferonkou 39,-Kč 150g Bavorské grilované klobásky s hořčicí a křenem 150g

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala Husí kuchařka Vážení zákazníci, jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala se i tradičním pokrmem na svátek sv. Martina

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Den podle NATURHOUSE pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Milá čtenářko, milý čtenáři, právě se před vámi otevírá výběr 6 receptů, které jsme připravili přímo exkluzivně

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

RUMP STEAK S HRANOLKAMI A BÉARNSKOU OMÁČKOU

RUMP STEAK S HRANOLKAMI A BÉARNSKOU OMÁČKOU RUMP STEAK S HRANOLKAMI A BÉARNSKOU OMÁČKOU 400 g brambor, oloupaných a nakrájených na hranolky 4 rump steaky, každý o váze přibližně 250 g sůl a čerstvě namletý černý pepř 25 g másla 1 lžíci olivového

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ KURZY V DUBNU 2014 V DOMĚ POD JASANEM KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 6. listopadu 2014 320,- Seznámení s historií hedvábí, pomůckami a materiály, povídání o technikách včetně ukázek. Na kurzu se naučíte míchat

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Jméno, příjmení, titul nebo obchodní jméno: Adresa:

Více

Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav

Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav Díky neutuchající přízni diváků TV Nova se Vám do rukou dostává druhý díl kuchařky pro fanoušky rychlých a chutných pokrmů. Právě

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 Fazolová polévka: 10-15 porcí 100 g mrkve 100 g celeru 100 g cibule 2 stroužky česneku 200g velkých bílých fazolí 1 dl olivového oleje 300 g rajčat/1 konzervu

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Každý si stežuje, že nemá čas vařit...

Každý si stežuje, že nemá čas vařit... Každý si stežuje, že nemá čas vařit... Ale je to vlastně jen o tom, že lidé nevědí co přesně chtějí připravit a je jim často líto věnovat čas na vaření pro sebe i pro své nejbližší. A přitom jde o tu nejsnažší

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

Pomazánka s vejci a olivami

Pomazánka s vejci a olivami Pomazánka s Tofu Uzené tofu Sýr měkký Olivový olej extra virgine Trochu soli Případně jarní cibulku Postup Uzené tofu rozmixujte do hladka s olivovým olejem, až vznikne hladká krémová hmota. Tu smíchejte

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy:

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy: Recepty 1 kolo Adamova pochoutka ADAM mražená zeleninová směs ANO jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más Na másle opražte najemno nakrájenou cibulku, přidejte zmrazenou zeleninovou směs, mírně osolte, dle potřeby

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více