Pokojné vánoce a šťastný rok 2006 Vám přeje OŮ Huslenky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokojné vánoce a šťastný rok 2006 Vám přeje OŮ Huslenky"

Transkript

1 HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY Pokojné vánoce a šťastný rok 2006 Vám přeje OŮ Huslenky ČÍSLO 14 - PROSINEC ZDARMA. Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2005 se pomalu stává minulostí. Byl takový, jaký byl. Pro někoho smutný, neúspěšný, pro jiného veselý, nezapomenutelný. Spousta nás si možná v prudkém rytmu života ani změny letopočtu nevšimne, snad jen tím, že bude muset změnit v datu šestku místo pětky. Jak je tomu každý rok, i letos nás opustili někteří naši spoluobčané, známí, přátelé. Zůstalo jen pár fotek, vzpomínek, dílo, ale hlavně to, co máme navždy uloženo ve svých srdcích. Hojivou mastí na náš smutek jsou však naše děti, které přirozeně vstupují na uvolněná místa do života rodiny, společnosti, obce. Autor: Jaroslav Pechal Ať už jsme tento rok prožili různě, prožili jsme ho spolu. Určitě nebylo všechno tak, jak jsme si na jeho začátku představovali. Někdy jsme se na sebe mračili, někdy usmívali, něco se nám podařilo, něco jsme zpackali. Bylo by divné, kdyby to tak nebylo. Jak říkali naši rodiče: Stává se to i lepších rodinách. Přesto, když jsem ještě nepracoval na obecním úřadě, každému jsem tvrdil, že v Huslenkách jsou samí dobří lidé, nikde se nehádají, nikde nejsou sousedské třenice, všichni se mají rádi, nedělají si schválnosti, ctí své rodiče, milují své děti, alkohol pijí jen střídmě, na fotbale povzbuzují jen slušně, nekradou, nepomlouvají, nezávidí, nerozšiřují klepy. I když jsem už leccos musel vyslechnout a leccos se ke mně dostalo (doneslo), stále jsem přesvědčen, že Huslenčané skutečně takoví jsou. Problém je jen v tom, že jsme příliš ochotni naslouchat našeptávání toho Ďábla, který zasévá do našich srdcí samé darebačiny. Ale neklesejme na mysli. Slyšel jsem, že v roce 2006 má tento lump práci někde jinde a na Huslenky mu mnoho času nezbude. No, myslím, že to bude spíše záležet na nás samých. Mám tu velkou přednost, že mohu navštěvovat naše starší spoluobčany při příležitosti jejich narozenin. Vím, že to se svými neduhy nemají lehké. Často jsou sami, odkázáni jen sami na sebe, na své slabé tělo. A tak je dobré je povzbudit, potěšit, v pokoře vyposlechnout jejich životní příběhy. Velmi často se však stává, že potěšen a povzbuzen jsem V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE: SLUŽBY OBCE HUSLENKY S.R.O. INFORMUJÍ - OBECNÍ MATRIKA - INFORMACE ZE ŠKOLKY - POZVÁNKA DO KUTÍRNY - HUSLENSKÝ FOTBAL - VÁNOČNÍ POZDRAV A NAVÍC PŘÍLOHA HUSLENČÁK

2 já. Je až neuvěřitelné kolik vnitřní síly, kolik zkušeností, nadhledu a životní energie tito lidé mají. Prosím, abychom chránili tyto vzácné duše, abychom ulehčili jejich krokům v jejich stáří. Mají na to právo. Zvláště teď v předvánočním čase, v čase pokoje, vzpomínání a naděje. Byli to právě oni, kteří nás přivedli na tento svět, starali se o nás v době naší bezbrannosti a budovali to, čemu dnes říkáme náš domov, naše obec, naše vlast. A neměli to vůbec lehké. O dnešní svobodě, sociálním zabezpečení a jiných vymoženostech si nemohli nechat ani zdát. Vážení spoluobčané, využívám této příležitosti abych Vám jménem svým, jménem zastupitelů obce a pracovníků obecního úřadu poděkoval za Vaši práci a ochotu podílet se na zvelebování naši obce. Chci Vám poděkovat i za Vaši trpělivost, neboť ne vždy jsme byli schopni vyřešit problém okamžitě. Vážím si Vaši ochoty zklidňovat často zjitřené mezilidské a sousedské vztahy. Přeji Vám klidné a radostné prožití Vánočních svátků a Nového roku. Nezapomeňme však na to, že život 1. ledna 2006 nekončí a jeho kvalita v příštím roce v převážné většině záleží na nás samotných. Josef Pokorný, starosta obce Upozorňujeme všechny občany starší 15-ti let narozených do na platnost občanských průkazů a nutnost jejich výměny /kromě posledních vydávaných občanských průkazů se strojově čitelnými údaji typu zelených karet, kde je doba platnosti vyznačena/: - občanské průkazy vydané do končí k občanské průkazy vydané do končí k občanské průkazy vydané do končí k občanské průkazy vydané do končí k Tyto lhůty platí i v případech, k d y j e n a d o k l a d e c h ( k r o m ě zelených občanských průkazů) uvedena platnost delší. Informace z matriky Občané narození do nemusí své občanské průkazy vyměňovat, pokud mají v dokladech uvedenou platnost bez omezení a nechtějí cestovat do zahraničí. Upozorňujeme občany, že k cestě do zahraničí - do států E v r o p s k é u n i e, l z e p o u ž í v a t i občanské průkazy. Od bude možné používat k cestám do zahraničí pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelené karty), pokud nemají oddělenou vyznačenou část, tudíž i občané starší 70-ti let, kteří chtějí cestovat do zahraničí na občanský průkaz, musí si vyřídit nový. (Platí i pro cestu na Slovensko.) Dále ministerstvo vnitra, odbor správních činností, nedoporučuje c e s t o v á n í d ě t í z a p s a n ý c h v občanských průkazech rodičů bez vlastního cestovního dokladu, jelikož dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství ČR a rodné číslo může být nesrozumitelné pro některé cizí státní orgány. K žádosti o vydání nového občanského průkazu i cestovního pasu je třeba doložit 1 fotografii, rodný list, případně oddací list a původní doklad. K zapsání dětí do dokladu je třeba doložit jejich rodné listy. Tyto služby platí i pro občany ze Zděchova. Statistika z evidence obyvatel obce Huslenky v roce 2005 K se v Huslenkách narodilo 17 dětí (10 chlapců a 7 děvčat), zemřelo 14 občanů (5 mužů a 9 žen). Do obce se přihlásilo 33 nových občanů a odhlásilo se 22 občanů. Počet obyvatel k je občanů. V roce 2005 slavily v obci Huslenky 2 manželské páry významné životní jubileum, 50 let společné cesty životem. Chtěli bychom jim touto cestou ještě jednou popřát do dalších společných let všechno nejlepší. Jarmila Relovská matrikářka OÚ 2 HUSLENKY, PROSINEC 2005

3 Oznámení Služeb Obce Huslenky, s.r.o. o zvýšení ceny vody Dne 10. října 2005 byla schválena zastupitelstvem obce Huslenky cena vody ve výši 21,- Kč/m3 vč. DPH. Platnost ceny od 1. listopadu Tato skutečnost byla zveřejněna na obecní vývěsce. Malý rozbor v oblasti cen za pitnou vodu: V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny údaje čerpané ze státní statistiky subjektů provozujících vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu zpracovaných Ministerstvem zemědělství ČR s možností porovnat je s údaji vodovodu obce Huslenky. Od roku 1994 nejsou ceny pro vodné dotovány ze státního rozpočtu. Oblast cen v České republice se řídí zákonem č. 526 / 1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 580 / 1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Protože vodovody a kanalizace patří do odvětví s přirozeným monopolem, jsou pitná voda a voda odpadní zařazeny do seznamu zboží s regulovanými cenami. Také mnohé obce, které provozují vlastní vodovody snížily dotace vody, aby mohly ve větší míře využít prostředky na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Na obnovu zastaralých rozvodů a rozšíření vodovodních sítí do dalších lokalit je však zapotřebí více finančních prostředků, než kolik se získá fakturací za vodné. Proto existují státní dotační programy, ze kterých také naše obec usiluje další prostředky získat. Žadatelů je však mnoho a nelze všechny uspokojit. celkem přípojky celkem celkem spotřeba poměr hl. řad km fakturováno na 1 km výtěžnosti v tis m3 obce/stát ČR , % Huslenky VÝVOJ REALIZAČNÍCH CEN VODNÉHO A STOČNÉHO V LETECH (VČ. DPH, STAV KE ) Ukazatel Měrná Rok Vodovody Obec Huslenky jednotka Průměr Domácnosti Ostatní Průměr Domácnosti Ostatní ,11 13,91 17,03 8,50 8,00 9, ,73 15,76 18,29 8,50 8,00 9, ,00 17,44 18,95 10,50 10,00 11,00 Ceny Kč/m ,06 19,06 19,06 13,00 12,00 14, ,47 20,47 20,47 13,00 12,00 14, ,56 21,56 21,56 16,00 15,00 17, ,76 22,76 22,76 20,00 20,00 20, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, ,70 113,30 107,40 100,00 100,00 100, ,10 125,40 111,30 123,50 125,00 122,00 Vývoj cen % ,10 137,00 111,90 153,00 150,00 155, ,50 147,20 120,20 153,00 150,00 155, ,70 155,00 126,60 188,00 187,50 189, ,60 163,60 133,60 235,00 250,00 222,00 Předkládané tabulky udávají hodnoty jednotlivých ukazatelů jak za celou Českou republiku, tak hodnoty vypočtené z dat pro obec Huslenky. Z tabulky je zřejmé, že rozdíly cen účtovaných jednotlivými provozovateli jsou značné. Výše ceny je ovlivněna jak výchozími podmínkami, tak mírou prostředků vkládaných do obnovy a oprav infrastruktury, výši mzdových a režijních nákladů, poplatků za odběr podzemních vod, nebo výši odpisů. V této závislosti lze sledovat každoroční nárůst výše cen vodného. V České republice se za sledované období ceny pohybovaly od 13,91 Kč/m 3 do 22,76 Kč/m 3, průměrně 18,70 Kč/m 3. Pro obec Huslenky se ceny domácností pohybovaly od 8 Kč/m 3 do 20 Kč/m 3, průměrně 12 Kč/m 3. POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL, VÝROBA A DODÁVKA VODY Z VODOVODŮ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V ROCE 2004 POČET PODÍL VODA VODA FAKTUROVANÁ OBYVATEL OBYVATEL VYROBENÁ z toho pro KRAJ zásobováných zásobováných pro veřejnou celkem domácnost z veřejných z veř. vodovodů potřebu vodovodů (%) (tis.m 3 ) (tis.m 3 ) (tis.m 3 ) Hl. město Praha , Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Kraj Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský , ČR , Obec HUSLENKY , Prům. obec Zlínského kraje ,7 113,7 87,7 54,5 HUSLENKY, PROSINEC

4 Z tabulky o počtu zásobovaných obyvatel v roce 2004 lze zjistit, že v ČR bylo zásobováno z vodovodů pro veřejnou potřebu 9,37 mil. obyvatel, tj. 91,8% z celkového počtu obyvatel v ČR. Ve všech vodovodech pro veřejnou potřebu bylo vyrobeno celkem 721 mil. m 3 pitné vody. Za úplatu bylo dodáno 543,8 mil. m 3 pitné vody, z toho pro domácnosti 349,8 mil. m 3 pitné vody. Ztráty pitné vody dosáhly u hlavních provozovatelů 151,4 mil.m 3. V obci Huslenky bylo za úplatu fakturováno 0,046 mil.m 3. Dále předkládáme občanům rozbor hodnot pitné vody, která je jim dodávána (viz sloupec v pravé části strany). Ná základě rozboru můžeme konstatovat, že voda je velmi kvalitní, je však nutná úprava chlornanem sodným. Do budoucna je největším problémem úsek hlavního řadu a přípojek kolem hlavní silnice - od restaurace U Pokorných po budovu Obecního úřadu Huslenky. Je naprojektována jeho celková rekonstrukce, která vyřeší velké ztráty pitné vody v této oblasti. Doufáme, že se tato oprava podaří zrealizovat v co nebližší době a přispěje tak ke stabilizaci kvality v dodávkách pitné vody a ke spokojenosti naší i našich odběratelů. Informace SOH o třídění odpadů v Huslenkách Přichystali jsme pro vás tabulky, kde jsou uvedeny údaje poskytnuté za Zlínský kraj s možností porovnání skutečností v množství vytříděných odpadů za rok 2004 v obci Huslenky. Údaje jsou uváděny v kilogramech na osobu VYTŘÍDĚNÝ ODPAD NA OBYVATELE V ROCE 2004 Plasty Sklo barevné Sklo bílé Papír Kovy Ostatní HUSLENKY 9,9 kg/osobu Zlínský kraj 25,78 kg/os ČR 34,02 kg/os Plasty Skl bar. Sklo bílé Papír Kovy ostatní Huslenky 2,75 2,99 0 0,57 3,59 0 Zlínský kraj 4,42 5,43 0,55 8,58 6,77 0,03 ČR 4,7 5,8 0,4 10,1 13,0 0,02 Z uvedeného vyplývá, že naše obec se sice oproti minulým letům ve třídění odpadů zlepšila, ale ve vztahu k výsledkům Zlínského kraje a celé republiky máme ještě co dohánět. Proto jsou velmi prospěšné akce jako je "TONDA obal na cestách". Tato akce proběhla ve školách a školkách Huslenek a Halenkova dne 24. října Na jejím zajištění se podílely Služby obce Huslenky, firma EKO-KOM a ředitelé zmíněných škol a jejím cílem bylo poučit a zaujmout naše děti pro třídění odpadů, které musí začít nejprvev našich domácnostech. Je již vyzkoušené, že návyky získané v mládí si neseme sebou do dospělosti a stávají se samozřejmostí našeho života. Děti program velmi zaujal, je však zapotřebí o zaseté zrnko zájmu náležitě pečovat a nenechat je zplanět. Není to jednoduchý úkol, ale je důležitý pro každého, komu není lhostejný život příštích generací. Přeji nám všem, aby se nám tento společný úkol dařilo naplňovat, i když skutečných úspěchů se možná dočkáme jen velmi pozvolna. Markéta Koudelová Služby Obce Huslenky, s. r. o. Protokol o zkoušce č Předmětem zkoušky byla voda - pitná z vodovodu, odebraná dne v hod., přijata dne , a ukončena dne Místem odběru byly Huslenky Obecní úřad čp Odběr provedl pan Roman Kyjovský, příjem provedla paní Závadová Ludmila. Rozbor byl proveden u následujících látek: Escherichia coli se zjištěnou hodnotou 0 (KTJ/100ml), jejíž limitní hodnota je 0 (NMH). Koliformní bakterie hodnoty 0 KTJ/100ml (lim.hodnota 0 MH), Kultiv. mikroorg. při 22 st. C s hodnotou 1 KTJ/100ml (lim. hodnota 200 MH), kultiv. mikroorg. při 36 st. C hodnoty 1 KTJ/ 100ml (lim. hodnota 20 MH). Dalšími látkami byly Amonné ionty s hodnotou < 0,13 mg/l (lim. hodnota 0,5 MH). Barva měla hodnotu 1,1 mg Pt/l (limitní hodnota 20 MH), dusičnany s hodnotou 5,8 mg/l (lim. hodnota 50 MH). Dusitany mají hodnotu menší jak 0,006 mg/l (lim. hodnota 0,1 MH). CHSK- Mn s hodnotou 0,54 mg/l (lim. hodnota 3 MH). Chlor volný měl hodnotu menší jak 0,03 mg/ l (lim. hodnota 0,3 MH). Chuť vody je přijatelná, vodivost 24,3 ms/m (lim. hodnota 125 MH). Pach při 20 st C měl hodnotu 2 stupně (lim. hodnota 2 MH). ph vody má hodnotu 7,68 (lim. hodnota 6,5 MH). Zákal má hodnotu menší jak 1,5 ZF (lim. hodnota 5 MH). Železo má hodnotu 0,03 mg/l (lim. hodnota 0,2 MH). Rozborem vzorku bylo zjištěno, že v rozsahu parametrů uvedených v protokolu o zkoušce nebyla překročena žádná kritéria Vyhlášky 252 / 2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na teplou a pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. VODA JE PITNÁ 4 HUSLENKY, PROSINEC 2005

5 Bílý vánoční čas, na saních jede k nám zas. Veze nám stromečky a milé dárečky, lásku probouzí v nás. BÍLÝ VÁNOČNÍ ČAS To jsou slova písně, kterou se děti učily v mateřské škole. To víte, že se už všichni těšíme na Vánoce. Je třeba ale připomenout si ještě Advent. Sešli jsme se v mateřské škole dne odpoledne na malé slavnosti. Malé? Spíš velké slavnosti. Každé místečko bylo obsazené nejen d ě t m i a s o u - rozenci, přišla i babička, děda, teta, známí Po pohádce a rozsvícení s v ě t ý l k a děti zazp í v a l y o z i m ě, Vánocích i Mikuláši a č e r t o v i. V d r u ž n é m rozhovoru jsme se dobře pobavili nad šálkem kávy a vánočním cukrovím, které napekl y naše obětavé maminky. Moc jim za to děkujeme. Nechyběla ani společná písnička Vánoční zvony. Slavnost se vydařila a už jsme se těšili na Mikuláše, který přijel v pátek až z dalekého Norska. Jak jinak než se sladkou nadílkou. Děti slíbily, že budou poslouchat a zlobit budou jen trošičku. Přidaly i písničky, aby odlákaly čerta, k t e r ý n e u s - t á l e r a c h o t i l z a d v e ř m i. Podařilo se. Čert do třídy nepřišel. V mateřské škole ještě vyrobíme dárečky a přáníčka pro naše milované maminky a tatínky, uklidíme si hračky a HURÁ, VÁNOCE MOHOU ZAČÍT. Přijela k nám paní zima na ledovém kočáře, opratě má z jinovatky a ze sněhu polštáře. Koho cestou pohladila měl své tváře jako mák. Koho cestou posypala hned byl jako sněhulák. Komu dýchla na okénko měl je plné květů hned, tolik krásy ani malíř nakreslit by nedoved. Na vánočním stromečku visí osm zvonečků. A jak smrček pěkně voní ty zvonečky pěkně zvoní každý na svou notečku. Tak Vám milí spoluobčané v nastávajícím vánočním čase přejeme hodně klidu a pohody, v Novém roce především pevné zdraví. Kolektiv pracovníků Mateřské školy Huslenky spolu s dětmi HUSLENKY, PROSINEC

6 Fotbalový oddíl v roce 2005 Jaro Do jarních bojů o mistrovské body vstupovalo družstvo mužů ze dvanácté příčky. Zimní příprava probíhala od ledna kombinovaně venku a v tělocvičně. Do kádru byl získán na hostování brankář Frýdl K. Jarní sezóna začala 3.dubna na domácím hřišti s celkem Horní Bečvy. Poté již následovalo dalších dvanáct utkání o body. Z těchto třinácti zápasů družstvo mužů odehrálo šest v domácím prostředí a v sedmi případech zajíždělo k soupeři. Za celou jarní část sezóny získalo osmnáct bodů za pět výher, tři remízy a pět proher se skórem 23:30. V domácím prostředí získalo družstvo čtrnáct bodů a od soupeřů dovezlo čtyři body, přičemž remíza v posledním kole v Ústí 0:0 znamenala záchranu v okresním přeboru. V konečné tabulce Okresního přeboru mužů se nakonec naše družstvo umístilo na dvanácté příčce se ziskem 33 bodů a skórem 43:53 (9 výher, 6 remíz, 11 proher). Střelcem týmu byl Tydlačka Petr se 9 brankami, šestkrát se trefil Krhovják Luděk, pět branek dosáhli Koňařík Antonín, Kopecký Tomáš a Pisklák Bohuslav. Dorostenecké družstvo našeho oddílu do jarních bojů o mistrovské body vstupovalo z osmého místa. V jarní části sezóny jej čekalo dvanáct zápasů ve skupině a dva zápasy o konečné umístění v Okresním přeboru dorostu. Z těchto dvanácti zápasů jich šest odehrálo na domácím hřišti a šestkrát cestovalo k soupeři. V jarních zápasech získalo třináct bodů (4 výhry, 1 remíza a 7 proher) a skóre 25:40. V konečném účtování skupiny A OP dorostu nakonec mužstvo obsadilo osmou příčku se ziskem 27 bodů (8 výher, 3 remizy, 13 proher) a skórem 40:58. Ve dvou zápasech o konečné 15.místo jsme se náš celek utkal se soupeřem s Choryně, když na soupeřově hřišti prohráli 3:2 a v domácím nakonec remizovali 1:1. To znamenalo šestnáctou příčku z šestadvaceti týmů. Nejlepším střelcem se stal s deseti brankami Mikulenčák Tomáš, 7 branek vstřelili Obr Petr a Januš Zbyněk. Naši nejmladší hráči nastupovali k odvetným zápasům z jedenáctého místa. Na jaře je čekalo deset mistrovských utkání, když na domácím hřišti odehráli pět zápasů a pětkrát cestovali na soupeřova hřiště. Z těchto zápasů získali devět bodů (2 výhry, 3 remízy, 5 proher) a skóre 8:36. V konečné tabulce Okresní soutěže žáků skupina A obsadili desátou příčku za zisk 10 bodů (2 výhry, 4 remíze, 14 proher) a skórem 11:77. Podzim V letošní podzimní části sezóny se odehrálo dohromady čtrnáct mistrovských zápasů (muži, dorost), neboť se předehrávalo čtrnácté kolo (první jarní kolo). Družstvo mužů začalo z počátku soutěže dobře, ale poté průběžně klesalo až na poslední čtrnácté místo. Ve čtrnácti zápasech získalo šest bodů (2 výhry, 12 porážek) a hrozivé skóre 20:54. Nejlepším střelcem týmu je Kopecký Tomáš se čtyřmi brankami. Dorost našeho oddílu odehrál na podzim rovněž čtrnáct mistrovských zápasů. Ze sedmi utkání na domácím hřišti a stejného počtu na hřištích soupeře získalo dorostenecké družstvo dvacet dva bodů (7 výher, 1 remíza, 6 proher) a skóre 29:25. V průběžné tabulce OP dorostu skupiny A obsadili devátou příčku. Nejlepším střelcem je Orság Lukáš s devíti brankami. Žákovské družstvo pod vedením trenérů Václavíka K., Novosada L. a Václavíka Z. odehrálo na podzim devět mistrovských zápasů, když pět jich odehrálo na domácím hřišti a čtyřikrát cestovalo k soupeři. Po podzimní části sezóny patří našemu žákovskému mužstvu v tabulce OS sk.a pátá příčka za zisk 15 bodů (5 výher, 4 porážky) a skóre 12:10. M. Černovský 6 HUSLENKY, PROSINEC 2005

7 Vánoční inspirace V naší škole máme spoustu šikovných dětí, které v tomto vánočním čase zručně vyráběly krásné adventní svícny. Přinášíme vám inspiraci v podobě popisů, které děti samy o své práci napsaly a také několik fotografií s jejich výrobky, které jsou ozdobou našich svátečních stolů. Rozhodla jsem se pro tuto práci, protože maminky uklízí, vaří, pečou, zdobí. Abych taky něco pomohla k přípravě vánoc. Do pracovních činností jsme si měli přinést pomůcky na vánoční svícen. Byly to: svíčka, různé větvičky, talířek, plastelína, stuhy, šišky a různé sušené ozdoby. Nejdříve svíčku zabalíme do plastelíny a upevníme na talířek. Do plastelíny zapíchávám větvičky do kruhu od největšího po nejmenší. Potom zdobíme různými ozdobami. Svícen se mi podařil, maminka měla velkou radost. Svícen bude zdobit štědrovečerní stůl. Vanda Stratilová, 4. tř. Jednou nám paní učitelka řekla, že si má každý přinést do pracovních činností potřeby na vánoční svícen. Postupovali jsme takhle: Do misky přilepíme modelovací hmotu a zabodneme svíčku. Zapichujeme první řadu dlouhých větviček. Druhá řada větviček bude z kratších a jestli vám zbyde místo, zapichujte i další řady větviček. Pak můžete zdobit svícen mašličkami a ozdůbkami. Svým svícnem, co jsem udělal ve škole, jsem udělal radost celé rodině. Dominik Blaha, 4. tř. S nápadem přišla paní učitelka, že uděláme vánoční svícen, aby měla maminka radost a měla čas na pečení. Pomůcky na můj svícen byly: červené, zlaté a zelené stuhy, jedna velká červená svíčka, tři nastříkané zlaté Foto: p. uč. Šipulová šišky, zlaté chmíří, jedlové větvičky, miska a plastelína. Postup práce: nejdříve jsme dali do misky plastelínu, do ní svíčku a větvičky. Dokončit svícen je velmi těžké, musíme to všechno upravit tak, aby to bylo hezké a svícen se nerozpadl. Myslím, že se mi svícen opravdu podařil a určitě udělá radost mamince i tatínkovi. Martin Maňák, 4. tř. Abych ulehčil mamince vánoční výzdobu, rozhodl jsem se udělat svícen. Vše se odehrálo v pracovním vyučování ve škole. Donesl jsem si četinu, piaflór, svíčku, misku a drobné ozdoby. Do misky jsem dal piaflór, a do něj strčil svíčku. Okolo ní se zapíchaly větvičky. Svícen jsme nakonec dozdobil ozdůbkami. Dílo se mi povedlo a doma mě moc pochválili. Měl jsem z toho radost. Marek Hruška, 4. tř. Nejen děti, ale i maminky (zvláště pak ty valašské) jsou zručné, vynalézavé a šikovné! V KUTÍRNĚ školy v Huslenkách si vždy POSLEDNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI OD 16,30 DO 19 HODIN (i déle, pokud je třeba) můžete přijít vyzkoušet různé tradiční i netradiční techniky, zajímavé nápady jak zkrášlit domov, prostředí, ve kterém žijete. Máte možnost zhotovit si dárky pro své blízké, zajímavé doplňky do svého šatníku apod. V říjnu jsme si 2x savovou technikou zdobily oblečení pro celou rodinu, v listopadu byly na programu adventní věnce a svícny. Příště se sejdeme POSLEDNÍ LEDNOVÝ ČTVRTEK a budeme tvořit nástěnné závěsy z jutoviny (vemte si drobné sušené květiny, jutu, lepidlo, pinzetu) a také základ pro aranžmá "Bonsai" (potřebujete květináč, sádru, větev...). V dalších měsících nás ještě čekají jarní nebo velikonoční aranžmá (závěsy na dveře, okna...), zdobení kraslic a perníčků různými technikami... Pokud máte o KUTÍRNY zájem, můžete se zúčastnit všech, nebo jen některých. Stačí dát 3 dny před termínem telefonicky (nebo prostřednictvím dětí) vědět do huslenské školy, abychom vám mohli poslat seznam potřebného materiálu. SRDEČNĚ VÁS ZVEME A TĚŠÍME SE NA VAŠI INSPIRACI! HUSLENKY, PROSINEC

8 Vánoční inspirace Ježek Z kynutého těsta upečeme bochánek. Na různě dlouhé špejle či párátka n a v l é k á m e : makovičky, figurky z kynutého t ě s t a, š í p k y, napučený hrách, želatinové bonbóny, hrozinky. Nakonec na tři špejle napíchneme po jedné sušené švestce a zespodu je vpíchneme do bochánku. Uděláme tak nožky. Vrkoč Do vhodného keramického hrnku nebo džbánku (nejlépe jednoduchý tvar a jednobarevný) nasypeme písek nebo vložíme hmotu na aranžování. Nejdříve napícháme větvičky krušpánku nebo chvojí. Pak postupně mezi větvičky vpíchneme různě dlouhé špejle, na něž napichujeme: ozdobené vánoční perníčky, figurky z kynutého těsta, malá jablíčka, sušené švestky, jablka, meruňky, hrozinky, ořechy, makovice. Jablka v oknech Krásně vybarvená jablka vyleštíme a ke stopce přivážeme stuhu. Na tomto konci vytvoříme mašli a druhým koncem pak jablko zavěsíme v okně (pomocí připínáčku). V místě stopky dozdobíme malými větvičkami chvojí, klasy obilí, travinami či jinými sušinkami. Pod zavěšená jablka můžeme postavit truhlík s chvojím a větvičkami trnky nebo šípku. Řetěz Pomeranč (může být i citron) nakrájíme na kolečka a necháme u s c h n o u t. P o t o m střídavě navlékáme kolečka pomeranče a bobkový list na jemnou nit. Foto: D. Halašová Vážení občané, vstoupili jsme do posledního měsíce roku 2005, ve kterém budeme slavit krásné a radostné svátky - VÁNOCE, narození Ježíše Krista, konec a začátek Nového roku V každé rodině se na narození děťátka, nového člověka, připravujeme, a těšíme. Na narozeniny našeho Pána se připravujeme nyní, v předvánočním období - ADVENTU. Máme velkou příležitost věnovat tento čas nejen světskému chaosu, nákupní horečce apod., což je pomíjivé a mnohdy zbytečné, ale hlavně rodině, dětem, častější návštěvě kostela a také předvánočních kulturních a dobročinných akcí. Advent je doba očekávání velké události, doba radostná, ale zároveň čas ztišení, zamyšlení, rozjímání. Místo květin zdobí naše kostely i domácnosti adventní věnce se čtyřmi svícemi, které znamenají adventní neděle. Po rozžehnutí poslední svíce ať se také rozzáří světlo a radost v každém z nás, ať poznáme že přišla na svět LÁSKA, která je věčná. Pokojné prožití Adventu i Vánoc vám přeje P. Miroslaw Lukasiewicz Vánoce na dluh? Jak je jednoduché mít bohaté vánoce! Když člověk nemá dost prostředků, pak stačí dojít do nejbližší banky. Peněžní ústavy se předhánějí se svými nabídkami. Je to prý výhodné Jenže pro koho? Půjčky jsou nabízeny z jiných důvodů, než je lidskost a hřejivá sounáležitost. Nehledejme za jednáním finančních ústavů projevy soucitu a štědrosti. Jde o prostou skutečnost: čím má banka více klientů (dlužníků), tím větší zisky nakonec vykáže. A vánoce - ty jsou v tom opravdu nevinně. Jsou spíše záminkou, jak se přiblížit k dalšímu okruhu klientů, jak oslovit další skupinu občanů, kteří ještě nejsou podchyceni. Za skutečnými vánocemi však není porozumivé jednání finančníků, kteří se nám snaží namluvit, že potřebujeme kvůli sváteční pohodě a nezvyklým prožitkům. Po období dočasné spokojenosti, zdání blahobytu, přichází procitnutí, konec hry na štědrost pravidelné splátky dluhu, sledované velmi přísně už bez úsměvu! Za skutečnými svátky je dar, který přichází shůry a zadarmo. Není spojen se závazky, se zadlužením, které může člověka zruinovat, protože na ně nebude stačit. Dar shůry obohacuje, je pro všechny, když nemáme na to, abychom si ho zaplatili, a tak si ho zasloužili. Je zadarmo, a přece motivuje - mít otevřené srdce i dlaň pro ty, kdo nám jsou postaveni do cesty. M. Gregar, evangelický farář HUSLENKY Zpravodaj OÚ Huslenky. Na tomto vydání spolupracovali: Ing. J. Pokorný, M. Koudelová, J. Černovský, J. Světínský, J. Martínková, V. Bednářová a D. Halašová. Vyšlo v prosinci 2005 v nákladu 700 ks. Grafická úprava a zlom: DAF INNOVA s. r. o. Vaše příspěvky či připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Huslenky, tel.: ,

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje. HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN 2008. ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky

Více

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! přijměte, prosím, ode mne srdečné pozdravení prostřednictvím tohoto jarního obecního zpravodaje. Přeji Vám, klidné prožití svátků velikonočních,

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč Ročník XXI (č. 243) PROSINEC Cena 5 Kč Nepochybuji o tom, že pro mnohé z nás jsou vrcholem kalendářního roku Vánoce. Vybízí k tomu i ta skutečnost, že jsou téměř v závěru roku. A naše přirozenost je taková,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK

DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK vydává Obec Dolní Kralovice Dolní Kralovice Martinice Střítež Vraždovy Lhotice Zahrádčice Pohled na budovy Obecního úřadu a Kulturního domu v Dolních Kralovicích, které se podařilo

Více

Občasník č. 4 Prosin 2006

Občasník č. 4 Prosin 2006 Občasník č. 4 Prosin 2006 Štědrý den nastal, radost nám nachystal. Ježíšek zrozen jest, v jesličkách položen. Radujme se, veselme se, alelujá! Krásné Vánoce, u stromečku pohodu a štěstí a co pod ním? Kromě

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 2/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Matrika informuje Ohlédnutí za kulturou Z naší farnosti Z činnosti seniorů Slovo má starosta Vážení spoluobčané

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech 6. - 8. 1. proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od 18.00 hod rozezní kostel

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané,

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané, Akce pro celou rodinu PŘEDVÁNOČNÍ VESELICE Neděle 20.12 od 15:00 do 18:00 hod., v tanečním sále Restaurace U Přístavu Zkraťme si čekání na Vánoce a sejděme se na již tradiční maškarní Veselici! Takže neváhejte,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Úvodní slovo starosty obce

Úvodní slovo starosty obce březen - 2003 č. 1 Vážení spoluobčané. Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání schválilo obecní rozpočet a nastartovalo tak motor pro další rozvoj obce. Čekají nás nemalé úkoly v oblasti čištění

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

Jaké budou letošní Vánoce?

Jaké budou letošní Vánoce? 32 008 Jaké budou letošní Vánoce? Vážení spoluobčané, nastává čas vánoční pohody a klidu. Jaké budou letošní Vánoce na Veselé? Na sněhu či na blátě? To ovlivnit nedovedeme, ale určitě se na ně v obci řádně

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ÚNOR 2015

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ÚNOR 2015 To, že naše hasičky jsou šikovné a krásné holky, ví v okolí jistě každý. Ale už jste viděli jejich hasičský kalendář na tento rok? Nafotila ho Dominika Chválová a je se opravdu na co koukat! Přinášíme

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Vážení spoluobčané. Pranostiky na měsíc prosinec. Pranostiky na měsíc leden

Vážení spoluobčané. Pranostiky na měsíc prosinec. Pranostiky na měsíc leden VYDÁNÍ 5., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 21.12.2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané Vzhledem k tomu, že od posledního vydání křižanovského

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více