Pokojné vánoce a šťastný rok 2006 Vám přeje OŮ Huslenky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokojné vánoce a šťastný rok 2006 Vám přeje OŮ Huslenky"

Transkript

1 HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY Pokojné vánoce a šťastný rok 2006 Vám přeje OŮ Huslenky ČÍSLO 14 - PROSINEC ZDARMA. Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2005 se pomalu stává minulostí. Byl takový, jaký byl. Pro někoho smutný, neúspěšný, pro jiného veselý, nezapomenutelný. Spousta nás si možná v prudkém rytmu života ani změny letopočtu nevšimne, snad jen tím, že bude muset změnit v datu šestku místo pětky. Jak je tomu každý rok, i letos nás opustili někteří naši spoluobčané, známí, přátelé. Zůstalo jen pár fotek, vzpomínek, dílo, ale hlavně to, co máme navždy uloženo ve svých srdcích. Hojivou mastí na náš smutek jsou však naše děti, které přirozeně vstupují na uvolněná místa do života rodiny, společnosti, obce. Autor: Jaroslav Pechal Ať už jsme tento rok prožili různě, prožili jsme ho spolu. Určitě nebylo všechno tak, jak jsme si na jeho začátku představovali. Někdy jsme se na sebe mračili, někdy usmívali, něco se nám podařilo, něco jsme zpackali. Bylo by divné, kdyby to tak nebylo. Jak říkali naši rodiče: Stává se to i lepších rodinách. Přesto, když jsem ještě nepracoval na obecním úřadě, každému jsem tvrdil, že v Huslenkách jsou samí dobří lidé, nikde se nehádají, nikde nejsou sousedské třenice, všichni se mají rádi, nedělají si schválnosti, ctí své rodiče, milují své děti, alkohol pijí jen střídmě, na fotbale povzbuzují jen slušně, nekradou, nepomlouvají, nezávidí, nerozšiřují klepy. I když jsem už leccos musel vyslechnout a leccos se ke mně dostalo (doneslo), stále jsem přesvědčen, že Huslenčané skutečně takoví jsou. Problém je jen v tom, že jsme příliš ochotni naslouchat našeptávání toho Ďábla, který zasévá do našich srdcí samé darebačiny. Ale neklesejme na mysli. Slyšel jsem, že v roce 2006 má tento lump práci někde jinde a na Huslenky mu mnoho času nezbude. No, myslím, že to bude spíše záležet na nás samých. Mám tu velkou přednost, že mohu navštěvovat naše starší spoluobčany při příležitosti jejich narozenin. Vím, že to se svými neduhy nemají lehké. Často jsou sami, odkázáni jen sami na sebe, na své slabé tělo. A tak je dobré je povzbudit, potěšit, v pokoře vyposlechnout jejich životní příběhy. Velmi často se však stává, že potěšen a povzbuzen jsem V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE: SLUŽBY OBCE HUSLENKY S.R.O. INFORMUJÍ - OBECNÍ MATRIKA - INFORMACE ZE ŠKOLKY - POZVÁNKA DO KUTÍRNY - HUSLENSKÝ FOTBAL - VÁNOČNÍ POZDRAV A NAVÍC PŘÍLOHA HUSLENČÁK

2 já. Je až neuvěřitelné kolik vnitřní síly, kolik zkušeností, nadhledu a životní energie tito lidé mají. Prosím, abychom chránili tyto vzácné duše, abychom ulehčili jejich krokům v jejich stáří. Mají na to právo. Zvláště teď v předvánočním čase, v čase pokoje, vzpomínání a naděje. Byli to právě oni, kteří nás přivedli na tento svět, starali se o nás v době naší bezbrannosti a budovali to, čemu dnes říkáme náš domov, naše obec, naše vlast. A neměli to vůbec lehké. O dnešní svobodě, sociálním zabezpečení a jiných vymoženostech si nemohli nechat ani zdát. Vážení spoluobčané, využívám této příležitosti abych Vám jménem svým, jménem zastupitelů obce a pracovníků obecního úřadu poděkoval za Vaši práci a ochotu podílet se na zvelebování naši obce. Chci Vám poděkovat i za Vaši trpělivost, neboť ne vždy jsme byli schopni vyřešit problém okamžitě. Vážím si Vaši ochoty zklidňovat často zjitřené mezilidské a sousedské vztahy. Přeji Vám klidné a radostné prožití Vánočních svátků a Nového roku. Nezapomeňme však na to, že život 1. ledna 2006 nekončí a jeho kvalita v příštím roce v převážné většině záleží na nás samotných. Josef Pokorný, starosta obce Upozorňujeme všechny občany starší 15-ti let narozených do na platnost občanských průkazů a nutnost jejich výměny /kromě posledních vydávaných občanských průkazů se strojově čitelnými údaji typu zelených karet, kde je doba platnosti vyznačena/: - občanské průkazy vydané do končí k občanské průkazy vydané do končí k občanské průkazy vydané do končí k občanské průkazy vydané do končí k Tyto lhůty platí i v případech, k d y j e n a d o k l a d e c h ( k r o m ě zelených občanských průkazů) uvedena platnost delší. Informace z matriky Občané narození do nemusí své občanské průkazy vyměňovat, pokud mají v dokladech uvedenou platnost bez omezení a nechtějí cestovat do zahraničí. Upozorňujeme občany, že k cestě do zahraničí - do států E v r o p s k é u n i e, l z e p o u ž í v a t i občanské průkazy. Od bude možné používat k cestám do zahraničí pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelené karty), pokud nemají oddělenou vyznačenou část, tudíž i občané starší 70-ti let, kteří chtějí cestovat do zahraničí na občanský průkaz, musí si vyřídit nový. (Platí i pro cestu na Slovensko.) Dále ministerstvo vnitra, odbor správních činností, nedoporučuje c e s t o v á n í d ě t í z a p s a n ý c h v občanských průkazech rodičů bez vlastního cestovního dokladu, jelikož dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství ČR a rodné číslo může být nesrozumitelné pro některé cizí státní orgány. K žádosti o vydání nového občanského průkazu i cestovního pasu je třeba doložit 1 fotografii, rodný list, případně oddací list a původní doklad. K zapsání dětí do dokladu je třeba doložit jejich rodné listy. Tyto služby platí i pro občany ze Zděchova. Statistika z evidence obyvatel obce Huslenky v roce 2005 K se v Huslenkách narodilo 17 dětí (10 chlapců a 7 děvčat), zemřelo 14 občanů (5 mužů a 9 žen). Do obce se přihlásilo 33 nových občanů a odhlásilo se 22 občanů. Počet obyvatel k je občanů. V roce 2005 slavily v obci Huslenky 2 manželské páry významné životní jubileum, 50 let společné cesty životem. Chtěli bychom jim touto cestou ještě jednou popřát do dalších společných let všechno nejlepší. Jarmila Relovská matrikářka OÚ 2 HUSLENKY, PROSINEC 2005

3 Oznámení Služeb Obce Huslenky, s.r.o. o zvýšení ceny vody Dne 10. října 2005 byla schválena zastupitelstvem obce Huslenky cena vody ve výši 21,- Kč/m3 vč. DPH. Platnost ceny od 1. listopadu Tato skutečnost byla zveřejněna na obecní vývěsce. Malý rozbor v oblasti cen za pitnou vodu: V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny údaje čerpané ze státní statistiky subjektů provozujících vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu zpracovaných Ministerstvem zemědělství ČR s možností porovnat je s údaji vodovodu obce Huslenky. Od roku 1994 nejsou ceny pro vodné dotovány ze státního rozpočtu. Oblast cen v České republice se řídí zákonem č. 526 / 1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 580 / 1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Protože vodovody a kanalizace patří do odvětví s přirozeným monopolem, jsou pitná voda a voda odpadní zařazeny do seznamu zboží s regulovanými cenami. Také mnohé obce, které provozují vlastní vodovody snížily dotace vody, aby mohly ve větší míře využít prostředky na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Na obnovu zastaralých rozvodů a rozšíření vodovodních sítí do dalších lokalit je však zapotřebí více finančních prostředků, než kolik se získá fakturací za vodné. Proto existují státní dotační programy, ze kterých také naše obec usiluje další prostředky získat. Žadatelů je však mnoho a nelze všechny uspokojit. celkem přípojky celkem celkem spotřeba poměr hl. řad km fakturováno na 1 km výtěžnosti v tis m3 obce/stát ČR , % Huslenky VÝVOJ REALIZAČNÍCH CEN VODNÉHO A STOČNÉHO V LETECH (VČ. DPH, STAV KE ) Ukazatel Měrná Rok Vodovody Obec Huslenky jednotka Průměr Domácnosti Ostatní Průměr Domácnosti Ostatní ,11 13,91 17,03 8,50 8,00 9, ,73 15,76 18,29 8,50 8,00 9, ,00 17,44 18,95 10,50 10,00 11,00 Ceny Kč/m ,06 19,06 19,06 13,00 12,00 14, ,47 20,47 20,47 13,00 12,00 14, ,56 21,56 21,56 16,00 15,00 17, ,76 22,76 22,76 20,00 20,00 20, ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, ,70 113,30 107,40 100,00 100,00 100, ,10 125,40 111,30 123,50 125,00 122,00 Vývoj cen % ,10 137,00 111,90 153,00 150,00 155, ,50 147,20 120,20 153,00 150,00 155, ,70 155,00 126,60 188,00 187,50 189, ,60 163,60 133,60 235,00 250,00 222,00 Předkládané tabulky udávají hodnoty jednotlivých ukazatelů jak za celou Českou republiku, tak hodnoty vypočtené z dat pro obec Huslenky. Z tabulky je zřejmé, že rozdíly cen účtovaných jednotlivými provozovateli jsou značné. Výše ceny je ovlivněna jak výchozími podmínkami, tak mírou prostředků vkládaných do obnovy a oprav infrastruktury, výši mzdových a režijních nákladů, poplatků za odběr podzemních vod, nebo výši odpisů. V této závislosti lze sledovat každoroční nárůst výše cen vodného. V České republice se za sledované období ceny pohybovaly od 13,91 Kč/m 3 do 22,76 Kč/m 3, průměrně 18,70 Kč/m 3. Pro obec Huslenky se ceny domácností pohybovaly od 8 Kč/m 3 do 20 Kč/m 3, průměrně 12 Kč/m 3. POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL, VÝROBA A DODÁVKA VODY Z VODOVODŮ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V ROCE 2004 POČET PODÍL VODA VODA FAKTUROVANÁ OBYVATEL OBYVATEL VYROBENÁ z toho pro KRAJ zásobováných zásobováných pro veřejnou celkem domácnost z veřejných z veř. vodovodů potřebu vodovodů (%) (tis.m 3 ) (tis.m 3 ) (tis.m 3 ) Hl. město Praha , Středočeský , Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Pardubický , Kraj Vysočina , Jihomoravský , Olomoucký , Zlínský , Moravskoslezský , ČR , Obec HUSLENKY , Prům. obec Zlínského kraje ,7 113,7 87,7 54,5 HUSLENKY, PROSINEC

4 Z tabulky o počtu zásobovaných obyvatel v roce 2004 lze zjistit, že v ČR bylo zásobováno z vodovodů pro veřejnou potřebu 9,37 mil. obyvatel, tj. 91,8% z celkového počtu obyvatel v ČR. Ve všech vodovodech pro veřejnou potřebu bylo vyrobeno celkem 721 mil. m 3 pitné vody. Za úplatu bylo dodáno 543,8 mil. m 3 pitné vody, z toho pro domácnosti 349,8 mil. m 3 pitné vody. Ztráty pitné vody dosáhly u hlavních provozovatelů 151,4 mil.m 3. V obci Huslenky bylo za úplatu fakturováno 0,046 mil.m 3. Dále předkládáme občanům rozbor hodnot pitné vody, která je jim dodávána (viz sloupec v pravé části strany). Ná základě rozboru můžeme konstatovat, že voda je velmi kvalitní, je však nutná úprava chlornanem sodným. Do budoucna je největším problémem úsek hlavního řadu a přípojek kolem hlavní silnice - od restaurace U Pokorných po budovu Obecního úřadu Huslenky. Je naprojektována jeho celková rekonstrukce, která vyřeší velké ztráty pitné vody v této oblasti. Doufáme, že se tato oprava podaří zrealizovat v co nebližší době a přispěje tak ke stabilizaci kvality v dodávkách pitné vody a ke spokojenosti naší i našich odběratelů. Informace SOH o třídění odpadů v Huslenkách Přichystali jsme pro vás tabulky, kde jsou uvedeny údaje poskytnuté za Zlínský kraj s možností porovnání skutečností v množství vytříděných odpadů za rok 2004 v obci Huslenky. Údaje jsou uváděny v kilogramech na osobu VYTŘÍDĚNÝ ODPAD NA OBYVATELE V ROCE 2004 Plasty Sklo barevné Sklo bílé Papír Kovy Ostatní HUSLENKY 9,9 kg/osobu Zlínský kraj 25,78 kg/os ČR 34,02 kg/os Plasty Skl bar. Sklo bílé Papír Kovy ostatní Huslenky 2,75 2,99 0 0,57 3,59 0 Zlínský kraj 4,42 5,43 0,55 8,58 6,77 0,03 ČR 4,7 5,8 0,4 10,1 13,0 0,02 Z uvedeného vyplývá, že naše obec se sice oproti minulým letům ve třídění odpadů zlepšila, ale ve vztahu k výsledkům Zlínského kraje a celé republiky máme ještě co dohánět. Proto jsou velmi prospěšné akce jako je "TONDA obal na cestách". Tato akce proběhla ve školách a školkách Huslenek a Halenkova dne 24. října Na jejím zajištění se podílely Služby obce Huslenky, firma EKO-KOM a ředitelé zmíněných škol a jejím cílem bylo poučit a zaujmout naše děti pro třídění odpadů, které musí začít nejprvev našich domácnostech. Je již vyzkoušené, že návyky získané v mládí si neseme sebou do dospělosti a stávají se samozřejmostí našeho života. Děti program velmi zaujal, je však zapotřebí o zaseté zrnko zájmu náležitě pečovat a nenechat je zplanět. Není to jednoduchý úkol, ale je důležitý pro každého, komu není lhostejný život příštích generací. Přeji nám všem, aby se nám tento společný úkol dařilo naplňovat, i když skutečných úspěchů se možná dočkáme jen velmi pozvolna. Markéta Koudelová Služby Obce Huslenky, s. r. o. Protokol o zkoušce č Předmětem zkoušky byla voda - pitná z vodovodu, odebraná dne v hod., přijata dne , a ukončena dne Místem odběru byly Huslenky Obecní úřad čp Odběr provedl pan Roman Kyjovský, příjem provedla paní Závadová Ludmila. Rozbor byl proveden u následujících látek: Escherichia coli se zjištěnou hodnotou 0 (KTJ/100ml), jejíž limitní hodnota je 0 (NMH). Koliformní bakterie hodnoty 0 KTJ/100ml (lim.hodnota 0 MH), Kultiv. mikroorg. při 22 st. C s hodnotou 1 KTJ/100ml (lim. hodnota 200 MH), kultiv. mikroorg. při 36 st. C hodnoty 1 KTJ/ 100ml (lim. hodnota 20 MH). Dalšími látkami byly Amonné ionty s hodnotou < 0,13 mg/l (lim. hodnota 0,5 MH). Barva měla hodnotu 1,1 mg Pt/l (limitní hodnota 20 MH), dusičnany s hodnotou 5,8 mg/l (lim. hodnota 50 MH). Dusitany mají hodnotu menší jak 0,006 mg/l (lim. hodnota 0,1 MH). CHSK- Mn s hodnotou 0,54 mg/l (lim. hodnota 3 MH). Chlor volný měl hodnotu menší jak 0,03 mg/ l (lim. hodnota 0,3 MH). Chuť vody je přijatelná, vodivost 24,3 ms/m (lim. hodnota 125 MH). Pach při 20 st C měl hodnotu 2 stupně (lim. hodnota 2 MH). ph vody má hodnotu 7,68 (lim. hodnota 6,5 MH). Zákal má hodnotu menší jak 1,5 ZF (lim. hodnota 5 MH). Železo má hodnotu 0,03 mg/l (lim. hodnota 0,2 MH). Rozborem vzorku bylo zjištěno, že v rozsahu parametrů uvedených v protokolu o zkoušce nebyla překročena žádná kritéria Vyhlášky 252 / 2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na teplou a pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. VODA JE PITNÁ 4 HUSLENKY, PROSINEC 2005

5 Bílý vánoční čas, na saních jede k nám zas. Veze nám stromečky a milé dárečky, lásku probouzí v nás. BÍLÝ VÁNOČNÍ ČAS To jsou slova písně, kterou se děti učily v mateřské škole. To víte, že se už všichni těšíme na Vánoce. Je třeba ale připomenout si ještě Advent. Sešli jsme se v mateřské škole dne odpoledne na malé slavnosti. Malé? Spíš velké slavnosti. Každé místečko bylo obsazené nejen d ě t m i a s o u - rozenci, přišla i babička, děda, teta, známí Po pohádce a rozsvícení s v ě t ý l k a děti zazp í v a l y o z i m ě, Vánocích i Mikuláši a č e r t o v i. V d r u ž n é m rozhovoru jsme se dobře pobavili nad šálkem kávy a vánočním cukrovím, které napekl y naše obětavé maminky. Moc jim za to děkujeme. Nechyběla ani společná písnička Vánoční zvony. Slavnost se vydařila a už jsme se těšili na Mikuláše, který přijel v pátek až z dalekého Norska. Jak jinak než se sladkou nadílkou. Děti slíbily, že budou poslouchat a zlobit budou jen trošičku. Přidaly i písničky, aby odlákaly čerta, k t e r ý n e u s - t á l e r a c h o t i l z a d v e ř m i. Podařilo se. Čert do třídy nepřišel. V mateřské škole ještě vyrobíme dárečky a přáníčka pro naše milované maminky a tatínky, uklidíme si hračky a HURÁ, VÁNOCE MOHOU ZAČÍT. Přijela k nám paní zima na ledovém kočáře, opratě má z jinovatky a ze sněhu polštáře. Koho cestou pohladila měl své tváře jako mák. Koho cestou posypala hned byl jako sněhulák. Komu dýchla na okénko měl je plné květů hned, tolik krásy ani malíř nakreslit by nedoved. Na vánočním stromečku visí osm zvonečků. A jak smrček pěkně voní ty zvonečky pěkně zvoní každý na svou notečku. Tak Vám milí spoluobčané v nastávajícím vánočním čase přejeme hodně klidu a pohody, v Novém roce především pevné zdraví. Kolektiv pracovníků Mateřské školy Huslenky spolu s dětmi HUSLENKY, PROSINEC

6 Fotbalový oddíl v roce 2005 Jaro Do jarních bojů o mistrovské body vstupovalo družstvo mužů ze dvanácté příčky. Zimní příprava probíhala od ledna kombinovaně venku a v tělocvičně. Do kádru byl získán na hostování brankář Frýdl K. Jarní sezóna začala 3.dubna na domácím hřišti s celkem Horní Bečvy. Poté již následovalo dalších dvanáct utkání o body. Z těchto třinácti zápasů družstvo mužů odehrálo šest v domácím prostředí a v sedmi případech zajíždělo k soupeři. Za celou jarní část sezóny získalo osmnáct bodů za pět výher, tři remízy a pět proher se skórem 23:30. V domácím prostředí získalo družstvo čtrnáct bodů a od soupeřů dovezlo čtyři body, přičemž remíza v posledním kole v Ústí 0:0 znamenala záchranu v okresním přeboru. V konečné tabulce Okresního přeboru mužů se nakonec naše družstvo umístilo na dvanácté příčce se ziskem 33 bodů a skórem 43:53 (9 výher, 6 remíz, 11 proher). Střelcem týmu byl Tydlačka Petr se 9 brankami, šestkrát se trefil Krhovják Luděk, pět branek dosáhli Koňařík Antonín, Kopecký Tomáš a Pisklák Bohuslav. Dorostenecké družstvo našeho oddílu do jarních bojů o mistrovské body vstupovalo z osmého místa. V jarní části sezóny jej čekalo dvanáct zápasů ve skupině a dva zápasy o konečné umístění v Okresním přeboru dorostu. Z těchto dvanácti zápasů jich šest odehrálo na domácím hřišti a šestkrát cestovalo k soupeři. V jarních zápasech získalo třináct bodů (4 výhry, 1 remíza a 7 proher) a skóre 25:40. V konečném účtování skupiny A OP dorostu nakonec mužstvo obsadilo osmou příčku se ziskem 27 bodů (8 výher, 3 remizy, 13 proher) a skórem 40:58. Ve dvou zápasech o konečné 15.místo jsme se náš celek utkal se soupeřem s Choryně, když na soupeřově hřišti prohráli 3:2 a v domácím nakonec remizovali 1:1. To znamenalo šestnáctou příčku z šestadvaceti týmů. Nejlepším střelcem se stal s deseti brankami Mikulenčák Tomáš, 7 branek vstřelili Obr Petr a Januš Zbyněk. Naši nejmladší hráči nastupovali k odvetným zápasům z jedenáctého místa. Na jaře je čekalo deset mistrovských utkání, když na domácím hřišti odehráli pět zápasů a pětkrát cestovali na soupeřova hřiště. Z těchto zápasů získali devět bodů (2 výhry, 3 remízy, 5 proher) a skóre 8:36. V konečné tabulce Okresní soutěže žáků skupina A obsadili desátou příčku za zisk 10 bodů (2 výhry, 4 remíze, 14 proher) a skórem 11:77. Podzim V letošní podzimní části sezóny se odehrálo dohromady čtrnáct mistrovských zápasů (muži, dorost), neboť se předehrávalo čtrnácté kolo (první jarní kolo). Družstvo mužů začalo z počátku soutěže dobře, ale poté průběžně klesalo až na poslední čtrnácté místo. Ve čtrnácti zápasech získalo šest bodů (2 výhry, 12 porážek) a hrozivé skóre 20:54. Nejlepším střelcem týmu je Kopecký Tomáš se čtyřmi brankami. Dorost našeho oddílu odehrál na podzim rovněž čtrnáct mistrovských zápasů. Ze sedmi utkání na domácím hřišti a stejného počtu na hřištích soupeře získalo dorostenecké družstvo dvacet dva bodů (7 výher, 1 remíza, 6 proher) a skóre 29:25. V průběžné tabulce OP dorostu skupiny A obsadili devátou příčku. Nejlepším střelcem je Orság Lukáš s devíti brankami. Žákovské družstvo pod vedením trenérů Václavíka K., Novosada L. a Václavíka Z. odehrálo na podzim devět mistrovských zápasů, když pět jich odehrálo na domácím hřišti a čtyřikrát cestovalo k soupeři. Po podzimní části sezóny patří našemu žákovskému mužstvu v tabulce OS sk.a pátá příčka za zisk 15 bodů (5 výher, 4 porážky) a skóre 12:10. M. Černovský 6 HUSLENKY, PROSINEC 2005

7 Vánoční inspirace V naší škole máme spoustu šikovných dětí, které v tomto vánočním čase zručně vyráběly krásné adventní svícny. Přinášíme vám inspiraci v podobě popisů, které děti samy o své práci napsaly a také několik fotografií s jejich výrobky, které jsou ozdobou našich svátečních stolů. Rozhodla jsem se pro tuto práci, protože maminky uklízí, vaří, pečou, zdobí. Abych taky něco pomohla k přípravě vánoc. Do pracovních činností jsme si měli přinést pomůcky na vánoční svícen. Byly to: svíčka, různé větvičky, talířek, plastelína, stuhy, šišky a různé sušené ozdoby. Nejdříve svíčku zabalíme do plastelíny a upevníme na talířek. Do plastelíny zapíchávám větvičky do kruhu od největšího po nejmenší. Potom zdobíme různými ozdobami. Svícen se mi podařil, maminka měla velkou radost. Svícen bude zdobit štědrovečerní stůl. Vanda Stratilová, 4. tř. Jednou nám paní učitelka řekla, že si má každý přinést do pracovních činností potřeby na vánoční svícen. Postupovali jsme takhle: Do misky přilepíme modelovací hmotu a zabodneme svíčku. Zapichujeme první řadu dlouhých větviček. Druhá řada větviček bude z kratších a jestli vám zbyde místo, zapichujte i další řady větviček. Pak můžete zdobit svícen mašličkami a ozdůbkami. Svým svícnem, co jsem udělal ve škole, jsem udělal radost celé rodině. Dominik Blaha, 4. tř. S nápadem přišla paní učitelka, že uděláme vánoční svícen, aby měla maminka radost a měla čas na pečení. Pomůcky na můj svícen byly: červené, zlaté a zelené stuhy, jedna velká červená svíčka, tři nastříkané zlaté Foto: p. uč. Šipulová šišky, zlaté chmíří, jedlové větvičky, miska a plastelína. Postup práce: nejdříve jsme dali do misky plastelínu, do ní svíčku a větvičky. Dokončit svícen je velmi těžké, musíme to všechno upravit tak, aby to bylo hezké a svícen se nerozpadl. Myslím, že se mi svícen opravdu podařil a určitě udělá radost mamince i tatínkovi. Martin Maňák, 4. tř. Abych ulehčil mamince vánoční výzdobu, rozhodl jsem se udělat svícen. Vše se odehrálo v pracovním vyučování ve škole. Donesl jsem si četinu, piaflór, svíčku, misku a drobné ozdoby. Do misky jsem dal piaflór, a do něj strčil svíčku. Okolo ní se zapíchaly větvičky. Svícen jsme nakonec dozdobil ozdůbkami. Dílo se mi povedlo a doma mě moc pochválili. Měl jsem z toho radost. Marek Hruška, 4. tř. Nejen děti, ale i maminky (zvláště pak ty valašské) jsou zručné, vynalézavé a šikovné! V KUTÍRNĚ školy v Huslenkách si vždy POSLEDNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI OD 16,30 DO 19 HODIN (i déle, pokud je třeba) můžete přijít vyzkoušet různé tradiční i netradiční techniky, zajímavé nápady jak zkrášlit domov, prostředí, ve kterém žijete. Máte možnost zhotovit si dárky pro své blízké, zajímavé doplňky do svého šatníku apod. V říjnu jsme si 2x savovou technikou zdobily oblečení pro celou rodinu, v listopadu byly na programu adventní věnce a svícny. Příště se sejdeme POSLEDNÍ LEDNOVÝ ČTVRTEK a budeme tvořit nástěnné závěsy z jutoviny (vemte si drobné sušené květiny, jutu, lepidlo, pinzetu) a také základ pro aranžmá "Bonsai" (potřebujete květináč, sádru, větev...). V dalších měsících nás ještě čekají jarní nebo velikonoční aranžmá (závěsy na dveře, okna...), zdobení kraslic a perníčků různými technikami... Pokud máte o KUTÍRNY zájem, můžete se zúčastnit všech, nebo jen některých. Stačí dát 3 dny před termínem telefonicky (nebo prostřednictvím dětí) vědět do huslenské školy, abychom vám mohli poslat seznam potřebného materiálu. SRDEČNĚ VÁS ZVEME A TĚŠÍME SE NA VAŠI INSPIRACI! HUSLENKY, PROSINEC

8 Vánoční inspirace Ježek Z kynutého těsta upečeme bochánek. Na různě dlouhé špejle či párátka n a v l é k á m e : makovičky, figurky z kynutého t ě s t a, š í p k y, napučený hrách, želatinové bonbóny, hrozinky. Nakonec na tři špejle napíchneme po jedné sušené švestce a zespodu je vpíchneme do bochánku. Uděláme tak nožky. Vrkoč Do vhodného keramického hrnku nebo džbánku (nejlépe jednoduchý tvar a jednobarevný) nasypeme písek nebo vložíme hmotu na aranžování. Nejdříve napícháme větvičky krušpánku nebo chvojí. Pak postupně mezi větvičky vpíchneme různě dlouhé špejle, na něž napichujeme: ozdobené vánoční perníčky, figurky z kynutého těsta, malá jablíčka, sušené švestky, jablka, meruňky, hrozinky, ořechy, makovice. Jablka v oknech Krásně vybarvená jablka vyleštíme a ke stopce přivážeme stuhu. Na tomto konci vytvoříme mašli a druhým koncem pak jablko zavěsíme v okně (pomocí připínáčku). V místě stopky dozdobíme malými větvičkami chvojí, klasy obilí, travinami či jinými sušinkami. Pod zavěšená jablka můžeme postavit truhlík s chvojím a větvičkami trnky nebo šípku. Řetěz Pomeranč (může být i citron) nakrájíme na kolečka a necháme u s c h n o u t. P o t o m střídavě navlékáme kolečka pomeranče a bobkový list na jemnou nit. Foto: D. Halašová Vážení občané, vstoupili jsme do posledního měsíce roku 2005, ve kterém budeme slavit krásné a radostné svátky - VÁNOCE, narození Ježíše Krista, konec a začátek Nového roku V každé rodině se na narození děťátka, nového člověka, připravujeme, a těšíme. Na narozeniny našeho Pána se připravujeme nyní, v předvánočním období - ADVENTU. Máme velkou příležitost věnovat tento čas nejen světskému chaosu, nákupní horečce apod., což je pomíjivé a mnohdy zbytečné, ale hlavně rodině, dětem, častější návštěvě kostela a také předvánočních kulturních a dobročinných akcí. Advent je doba očekávání velké události, doba radostná, ale zároveň čas ztišení, zamyšlení, rozjímání. Místo květin zdobí naše kostely i domácnosti adventní věnce se čtyřmi svícemi, které znamenají adventní neděle. Po rozžehnutí poslední svíce ať se také rozzáří světlo a radost v každém z nás, ať poznáme že přišla na svět LÁSKA, která je věčná. Pokojné prožití Adventu i Vánoc vám přeje P. Miroslaw Lukasiewicz Vánoce na dluh? Jak je jednoduché mít bohaté vánoce! Když člověk nemá dost prostředků, pak stačí dojít do nejbližší banky. Peněžní ústavy se předhánějí se svými nabídkami. Je to prý výhodné Jenže pro koho? Půjčky jsou nabízeny z jiných důvodů, než je lidskost a hřejivá sounáležitost. Nehledejme za jednáním finančních ústavů projevy soucitu a štědrosti. Jde o prostou skutečnost: čím má banka více klientů (dlužníků), tím větší zisky nakonec vykáže. A vánoce - ty jsou v tom opravdu nevinně. Jsou spíše záminkou, jak se přiblížit k dalšímu okruhu klientů, jak oslovit další skupinu občanů, kteří ještě nejsou podchyceni. Za skutečnými vánocemi však není porozumivé jednání finančníků, kteří se nám snaží namluvit, že potřebujeme kvůli sváteční pohodě a nezvyklým prožitkům. Po období dočasné spokojenosti, zdání blahobytu, přichází procitnutí, konec hry na štědrost pravidelné splátky dluhu, sledované velmi přísně už bez úsměvu! Za skutečnými svátky je dar, který přichází shůry a zadarmo. Není spojen se závazky, se zadlužením, které může člověka zruinovat, protože na ně nebude stačit. Dar shůry obohacuje, je pro všechny, když nemáme na to, abychom si ho zaplatili, a tak si ho zasloužili. Je zadarmo, a přece motivuje - mít otevřené srdce i dlaň pro ty, kdo nám jsou postaveni do cesty. M. Gregar, evangelický farář HUSLENKY Zpravodaj OÚ Huslenky. Na tomto vydání spolupracovali: Ing. J. Pokorný, M. Koudelová, J. Černovský, J. Světínský, J. Martínková, V. Bednářová a D. Halašová. Vyšlo v prosinci 2005 v nákladu 700 ks. Grafická úprava a zlom: DAF INNOVA s. r. o. Vaše příspěvky či připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Huslenky, tel.: ,

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Rozbory vody listopad 2015. Dne 4. listopadu 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory:

Rozbory vody listopad 2015. Dne 4. listopadu 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory: Obec Ble 391 43 Ble 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Rozbory vody listopad 2015 tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Č.j.: OB/IN/2015/109 Dne 4. listopadu 2015 byly provedeny odbry

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Rozbory vody duben 2015. Dne 13. dubna 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory:

Rozbory vody duben 2015. Dne 13. dubna 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory: Obec Ble 391 43 Ble 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Rozbory vody duben 2015 tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Č.j.: OB/IN/2015/040 Dne 13. dubna 2015 byly provedeny odbry vzorků

Více

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008 Citace Melounová M.: Zásobování pitnou vodou v ČR v roce 2008 Sborník konference Pitná voda 2010, s. 25-30. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

L e d e n v pranostikách:

L e d e n v pranostikách: 1/2011 L e d e n v pranostikách: Lednová zima, i na peci je zima. Leden studený, duben zelený. Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Naši předkové věnovali počasí velkou pozornost. mnohaletých pozorování

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole '7 tjl/ld 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Protokol o kontrole PSe 338 Ob.'. í S/,c1tOJ ~ / c>, 1 ;/fl ft) IY'CU

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO KATALOG PF 2016 Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOG OGO D1 D2 D3 D4 D5 D6 a štastný Nový rok D7 D8 D9 D10 D11 D12 a štastný Nový rok D13 D14 Formát A6 na výšku (105 x 148 mm). A1 A2 A3 D15 D16 a

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou.

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Zuzana Doubravová Prosinec 1t - Co děláme celý den - Cesta Najdi

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Zpravodaj. Naši milí přátelé, 2. narozeniny 2,2 mil. Kč. Zastoupení dětí, které byly zapojeny do projektu OPD. září

Zpravodaj. Naši milí přátelé, 2. narozeniny 2,2 mil. Kč. Zastoupení dětí, které byly zapojeny do projektu OPD. září Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, první měsíc školního roku 2015/2016 máme za sebou a doufáme, že se všem dětem vydařil. září 2015 2. narozeniny 2,2 mil. Kč Projekt Obědy pro

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Oznámení. Odběratelům pitné vody Skupinového vodovodu Dobrovice

Oznámení. Odběratelům pitné vody Skupinového vodovodu Dobrovice Oznámení Odběratelům pitné vody Skupinového vodovodu Dobrovice (město Dobrovice, místní části Bojetice, Holé Vrchy, Chloumek, Sýčina, Týnec, Úherce, obec Semčice, část obce Vinařice) Dne 19. září 2011

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY Vánoční číslo Pranostiky Na svatého Martina kouřívá se z komína, a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

zve na výtvarné a keramické vzdělávací programy

zve na výtvarné a keramické vzdělávací programy Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno zve na výtvarné a keramické vzdělávací programy Tvořivá, taneční a pohybová výchova pro mladší

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně CPress Brno 2015 S láskou Igorovi Výtvarné Vánoce Alena Isabella Grimmichová Fotografie: Alena Isabella Grimmichová

Více

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!!

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!! Ahoj, členové, hráči a fanoušci TJ Pátek, přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Snažíme se o zkvalitnění komunikace, aby všichni příznivci našeho oddílu měli o našich

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více